Микрогетерогенді жүйелер және олардың практикалық маңызы

1. Коллоидты химия және дисперстілік туралы түсінік
2. Эмульсия
3. Коллоидты химияның орны
Барлық ғылым не өндіріс салалары сияқты коллоидты химия да өздерінде кездесетін өзіндік ерешеліктер мен қасиеттерге, өлшемдер мен көрсеткіштерге орай жіктеле келіп, сұрыпталады.Ондағы қайсыбір қасиеттер бір-біріне ұқсас болғандықтан, олар өзара бірігіп кетеді. Мұны кеңістікте орналасқан денемен де теңестіруге болады, өйткені осы дененің кеңістіктегі нақтылы орнын табу үшін үш өлшемді координатаны не олардың проекциясын пайдалану қажет. Демек, коллоидты жүйені сипаттау үшін оны әртүрлі қасиет, ерекшелік тұрғысынан жіктеу керек. Солардың бірі дисперстілік.
Дисперстілік бойынша немесе дисперсті жүйедегі дисперсті фаза өлшемі бойынша, яғни дисперсті бөлшектің дисперсті система-дағы дисперсті фаза өлшемі бойынша, яғни дисперсті бөлшектіц өлшемін, ұнтақтылығын көрсететін өлшеміне орай жіктеу көрсетілгендей бөлінеді: ірі дисперсті, жоғары дисперсті (микрогетерогенді), коллоидты және молекулалық. Мұндағы ірі дисперсті системаның бөлшектері сүзгіш қағаздан өтпейді, кәдімгі микроскопта көрінеді, өзінен жеңіл ортада жүзгін ретінде аз уақыт болып, тез отырады, ал өзінен ауырлау ортада жүзгін ретінде жүре береді. Система жоғары дисперсті болса, бір-шама тұрақты, бөлшегі ұсақтау, сүзгіш қағаздан оңай өтсе де жар-тылай өткізгіштерден өтпейді, кәдімгі оптикалық микроскопта көрінбейді, дисперсті ортада жүзгін ретінде ұзақ сақталады.
Агрегаттық күй. Белгілі үш агрегаттық күйге сәйкес дисперстік системаны 9 түрге бөлуге болады (1-кесте). Әдетте әрбір түрді ондағы бос әріптерді қысқартып, бөлшек алымына дисперсті фазаны, ал бөлшек бөліміне дисперсті ортаны жазады.Заттағы дисперсті фазаның дисперсті ортада шекті ерігіштігі — дисперсті системаның пайда болуындағы қажетті жай. Мысалы, дисперсті г/г системасындағы газдардың бір-бірінде шексіз еритіндігінен әдетте көріне бермейді.
1. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
2. Утелбаев Б. Химия; І,ІІ,ІІІ том. Алматы, 1998ж.
3. http://referaty.kz/эмульсиялар
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІБӨЖТақырыбы: "Микрогетерогенді жүйелер және олардың практикалық маңызы"Орындаған: ХО - 303 тобының ... ... ... ... ... ... ... химия және дисперстілік туралы түсінікЭмульсия Коллоидты химияның орныДИСПЕРСТІЛІК Барлық ғылым не өндіріс салалары сияқты коллоидты химия да өздерінде ... ... ... мен ... өлшемдер мен көрсеткіштерге орай жіктеле келіп, сұрыпталады.Ондағы қайсыбір қасиеттер бір-біріне ұқсас болғандықтан, олар өзара бірігіп кетеді. Мұны ... ... ... де ... ... ... осы дененің кеңістіктегі нақтылы орнын табу үшін үш ... ... не ... проекциясын пайдалану қажет. Демек, коллоидты жүйені сипаттау үшін оны әртүрлі қасиет, ерекшелік тұрғысынан жіктеу керек. Солардың бірі дисперстілік.Дисперстілік ... ... ... ... ... фаза ... бойынша, яғни дисперсті бөлшектің дисперсті система-дағы дисперсті фаза өлшемі бойынша, яғни ... ... ... ... ... ... орай жіктеу көрсетілгендей бөлінеді: ірі дисперсті, жоғары дисперсті ... ... және ... Мұндағы ірі дисперсті системаның бөлшектері сүзгіш қағаздан өтпейді, кәдімгі микроскопта көрінеді, өзінен жеңіл ортада жүзгін ретінде аз уақыт болып, тез ... ал ... ... ... ... ретінде жүре береді. Система жоғары дисперсті болса, бір-шама тұрақты, бөлшегі ұсақтау, сүзгіш қағаздан оңай өтсе де жар-тылай өткізгіштерден ... ... ... микроскопта көрінбейді, дисперсті ортада жүзгін ретінде ұзақ сақталады.Агрегаттық күй. Белгілі үш агрегаттық күйге сәйкес дисперстік системаны 9 ... ... ... ... ... ... ... ондағы бос әріптерді қысқартып, бөлшек алымына дисперсті фазаны, ал бөлшек бөліміне дисперсті ортаны жазады.Заттағы дисперсті фазаның ... ... ... ... -- ... ... ... болуындағы қажетті жай. Мысалы, дисперсті г/г системасындағы газдардың бір-бірінде шексіз еритіндігінен әдетте көріне бермейді.1-кестеРеті~Дисперсті фазаДисперсті ... ... ... ... ... ... ... май3.газСұйықг/скөбіктер, эмульсияСабын көбігі4.қаттыҚаттыК/Ққатты коллоидМинералдар, қорытпаерітіндісі5.сұйықҚаттыс/ққуыс дене, гельТопырақ, балшықкапилляр6.газКаттыг/қксерогелдерПемза, активті көмір7.қаттыГазқ/гаэрозоль, шаң түтінТүтін, шаң8.сүйықГазс/гтұманТұман, бұлт9.газГазг/гауаАтмосфера, ауаЖоғары дисперсті системаларды зольдер дейді және ... орай ... ... ... сәйкес гидрозольдер, органика-лық зольдер, аэрозольдер болып бөлінеді. Ал ірі ... ... ... ... ... ортада таралуын жүзгіндер (сус-пензиялар), ал фаза да, орта да сұйық болса, оны ... ... ... ... ... жағынан еркін (бос) дисперсті және біріккен (байланысқан) дисперсті бо-лып бөлінеді. ... ... ... ... -- ... фаза мен дисперсті орта бірімен-бірі өзара байланыспай әрқайсысы бос жүретін дисперсті система. Оған жүзгіндер, ... ... мен ... ... ... Дисперсті фаза мен дисперсті орта өзара берік байланысқан системаларды байланысқан дис-персті ... ... Оған ... ... заттар, диафрагмалы денелер, жұқа пленка -- ... ... ... қатты ерітінді -- қорытпалар жатады.Фазааралық әрекет. Дисперсті фаза мен ... ... ... ... ... ... ... молекулааралық әсерлесу күшінің есебінен әрекеттесіп жатады және мұндағы әре-кеттесу дәрежесі әртүрлі болуы мүмкін. Мінеки, осы әрекеттесу шамасына орай ... ... ... және ... ... ... ... системалар тобына жататын дисперсті системадағы дисперсті фаза мен дисперсті орта өзара әрекеттеседі. Мүның нәтижесінде жалпы химиядан белгілі ... ... су ... ... ... дисперсті фаза бөлшегінің ай-наласында дисперсті орта бөлшектерімен қоршалған қабат лайда болады. Ал, лиофобты системалар тобына енетін дисперсті фаза мен ... ... ... ... ... ... өзгешелік. Жоғары молекулалық қосылыстардың ері-тінділері нағыз молекулалық ерітінді болса да оларға коллоид-ты күйдің көптеген белгілері тән. Мысалы, ... ... ... ... ... әуелі жекеленген макромолекула-ларға ыдырап бірфазалы, гомогенді, тұрақты және қайтымды сис-тема құрайды. Ал, дисперстілік система қасиетіне едәуір әсер ... ... ... қосылыс ерітінділері жоғары дисперсті, гетерогенді системаларға тән ортақ қасиеті болуы ... ... да ... ... ... ерітінділері диф-фузия жылдамдығы, ультра сүзгіштен өтпеуі, құрылымы, оптика-лық, электрлік ... ... ... олар ... ... гөрі ... ... жақын.Дисперсті системаларды тағы да үлкен екі топқа бөлуге болады: жүзгіндер ... және ... ... Жүзгіндер дегеніміз өзін қоршаған ортадан анық белгіленген фи-зикалық шегі бар, атомдар немесе молекулапардың бірігіп өз алдына жеке агрегат ... ... ... ... ... ... системалар. Ал, молекулалық коллоидты сис-темалар дегеніміз, жеке кинетикалық өлшем ретінде болатын мо-лекулалардың сольваттануын ... ... ... және қайтымды бір фазалық гомогенді системалар. Мұндағы ірі молекулалардың өлшемі ... ... ... ... ... ... осы тұрғыдан алғанда жоғары молекулалық қо-сылыс ерітінділері дисперсті молекулалық коллоидты системаға /катады, ал олардың гомогенділігі ... бос ... ... шек ... ... да ... қалдырмайды. Бұл да тек олардың өзіне ғана тән қасиет.Эмульсиялар.Эмульсия деп - бір-бірінде ... екі ... ... дисперсті жүйені айтады. Жүйеге агрегаттық тұрақтылық беру үшін ... - ... ... (ПАВ) ... олар эмульсия стабилизаторы - эмульгатор ролін атқарады.Тура май-су (м/с) және кері су-май (с/м) эмульсиялар болады.Эмульсияларды к о н ц е н т р а ц и я л а у және д и с п е р г и р л е у ... ... ... ... ... ... - ... аппараттар голюгенизаторлар және т.б. көмегімен үздікті сілку және механикалық диспергирлеу әдістері қолданады. Седиментатция - ... фаза ... ... ... ... немесе тұнуы (мысалы, қаймақты сүттен бөлу). Бұл кезде эмульсияның толық бұзылуы жүрмей, бірі екіншісіне ... ... ... бай, екі ... ... Коалесценция - эмульсияның толық бұзылуы, таза түрде екі сұйық фазаның бөліуне әкеледі.Инверсия (фазалар ... - бұл бір ... ... ... ... көп ... ... типті эмульсияға айналуы.Эмульсиялар өзара араласпайтын екі сүйықтан пайда болады, олардың біреуі дисперстік фазаның, ал ... ... ... ... ... ... фаза тамшылар түрінде дисперсиялық ортада ілінген күйде болады, көбінесе ... және май деп ... ... ... ... жиі ... ... 2 түрлі болып бөлінеді: судағы май (м/c) және майдағы су (с/м).Тұрақтылығы жоғары концентрленген эмульсия дайындау үшін табиғаты гидрофобты және ... ... ... ... (эмульгаторлар) қолданылады.Биологиялық эмульсияның мысалына майдың бөлшектері суда ілініп орналасқан белокпен ... ... жүйе ... ... сүт ... ... сүттің бетінде концентрленген эмульсия (қаймақ) пайда болады. Қаймақты араластырғанда, май түзіледі, ол да эмульсияларға жатады, тек қана майдағы су. ... ... ... майонездер, балмұздақ, т.б. жатқызуға болады. Адам ағзасында да эмульсияның мысалдары кездеседі, ... ... және ... ... ... белоктары); ас қорыту барысында ішекте майлы эмульсия пайда болады (стабилизатор өт қышқылдары және олардың тұздары). ... ... ... эмульсияның бөлшектері ретінде қарастыруға болады. Олардың беткейінде адсорбцияланған белоктар, амин қышқылдары ... ... ... ал қарсы иондардан диффузиялық қабат түзіледі. Патологиялық процестер барысында ионды алмасуға ұқсас процесс жүреді, сол себепті эритроциттердің заряды төмендеп, олар ... және ... ... ... тұну реакциясы (ЭТР) жылдамдайды.Коллоидты химияның орны.Химияның дамуында коллоидты системаны зерттеу үлкен орын алды. Молекулалық және иондық ерітінділер табиғат пен техникадағы ... ... гөрі ... ... ... ... Сондықтан да өзімізді коршаған табиғи әлеміндегі кездесетін сан алуан құбылыстардыд физикалық-химиялық процесін түсіну арқылы табиғаттың барын-ша жалпылама және нақтылы заңдылығын ... ... ... да ... орны ... ... кездесетін көптеген технологиялық про-цестер коллоидты процестер. Мысалы, нан өндірісіндегі қамырды илеп, оны даярлау кездегі ... ... және нан ... ... ұю мен ... ... процестердің бәрі де коллоидты систе-мадағы құбылыстар. Сол сияқты маргарин, шырын, майонез сияқ-тыларды әзірлеу ісі -- эмульгирлеу процесіне ... ... сүт ... айран, сүзбе, құрт, ірімшік, май, қаймақ сияқты-ларды алудың өзі тікелей коагуляция және ... кері ... ... ... негізделеді. Кондитер саласындағы көпте-ген кремдер мен сан алуан конфеттерді, зефирлерді әзірлеу де кол-лоидты процестер арқылы жүзеге ... ... ... ... ... сияқты қүбылыстардың бәрі коагуляция немесе белок-тың ыдырауы секілді процестер арқылы ... ... ... ... оны ... аса ... мән-ге ие болып отыр. Бұған ғасырымыздын, 80-жылдары Біріккен Ұлт-тар үйым жариялаған "Таза судын, онжылдығы" атты ... ... Оны ... ... ... ... деп те жүр. Нақ осы ... алғанда, бұл міндетті атқару коллоидты химияға көбі-рек тиесілі. Суды ластайтын заттар аса ірі, дисперсті, коллоидты және молекулалы ... ... ... ... ... ... біріншісі, яғни аса ірілері тұну процесі кезінде бөлінсе, қалған үшеуі де коллоидты химиядағы ұю, коагуляция, диффузия, сүзу ... ... ... ... ... ТІЗІМІ* Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.* Утелбаев Б. Химия; І,ІІ,ІІІ том. Алматы, 1998ж.* http://referaty.kz/эмульсиялар 
    
   

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Микрогетерогенді жүйелер және олардың практикалық маңызы жайлы4 бет
Микрогетерогенді жүйелердің практикалық мәндері8 бет
Ақпаратты басқару жүйесінің жұмысы туралы7 бет
«Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп» пәні бойынша практикалық сабақ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау29 бет
«Биология» пәнінен зертханалық және практикалық сабақтар72 бет
«Екінші шет тілінің тәжірибелік курсы» пәнінен практикалық сабақтың әдістемелік нұсқауы64 бет
«Жас физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәнінің барлық топтарға арналған практикалық сабақ жинағы24 бет
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ9 бет
«Педагогика» пәніне арналған практикалық (семинар) сабақтар жоспары112 бет
«Практикалық аудит» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені88 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь