Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттелуі

1. Сақтандыру құқығы
2. 18.12.00 ж Қазақстан Республикасының “Сақтандыру қызметі туралы” Заңының негізгі мәселелері
3. Сақтандыру шарты, негізгі мәселелері, жағдайлары мен ерекшеліктері
4. Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу
5. Қолданылған әдебиеттер тізімі.
Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін, сақтандыру ісін күрделі құқық саласы ретінде қарастыру қажет. Өйткені сақтаңдыру қоғам мен мемлекеттің және азаматтардың, заңды тұлғалардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүліктік мүдделерін қорғаумен қамту арқылы заңдылықты қамтамасыз етуді көздейтін ерекше қызмет түрі. Сақтандыру құқығы арнайы сақтандыру-құқықтық реттеу режимімен қамтамасыз ету арқылы ұйымдастыру және материалдық сақтандыру қатынастарына реттеуші, бақылаушы ықпалын тигізеді. ҚР Конституциясы, одан бастау алған ҚР Азаматтық кодексі, сақтандыру кызметін реттеу бойынша заңнамалар, ҚР Үкіметінің, ҚР Ұлттық банкінің, Ұлттық банкінің каржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау бойынша Комитетінің нормативтік-құқықтық актілері сақтандыру құқығын, сақтандыру нарығының тиімді жұмыс істеуін ұйымдастырудың негізін құрайды.
Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы сақтандыру құқығы маңызды, күрделі әрі ірі құқық саласы ретінде реформалану кезіндегі ұлттық сақтандыру нарығының толық жүмыс істеуінің, ұлттық сақтандыру жүйесін одан әрі дамытудың, сақтандыру ісін және сақтандыру қызметін ұтымды ұйымдастырудың, қоғам мен мемлекеттің және азаматтар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүліктік мүдделерін сақтандыру қорғауымен қамтудың, сондай-ақ ұлттық сактандыру индустриясы салаларындағы заңдылықты қамтамасыз етудің кең шеңберлі құқықтық, ұйымдастырушылық-экономикалық, қаржылық мәселелерін шешуді қамтамасыз етіп отыр.
Сонымен бүгінгі таңдағы Қазақстандағы сақтандыру кұкығының қайнар коздері Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, «Сақтандыру қызметі туралы» заң, сақтандыру құқығының нормалары бар өзге де заңнамалық актілер, заңға тәуелді нормативтік сақтандыру құқықтық актілер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Ұлттық Банкінің, Ұлттық банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау бойынша Комитетінің сақтандыру ұйымдарына арналған нормативтік құқықтық актілері, халықаралық құқық нормалары және халықаралық шарттары.
Азаматтық кодексте не сақтандыру қызметін реттейтін өзге заңдарда сақтандыру келісімінің шарттары беріледі, сақтанушылар мен сақтанушылардың құқықтары мен міндеттері айқындалады, мүліктік сақтандыру бойынша нақты бір тарифтер бекітіледі, белігілі бір жағдайға рұқсат беру, тыйым салу, сақтандырушыға не сақтанушыға міндет жүктеу әдістері, тәсілдері қолданылады. Бұл құқықтық нормалар мен құқықтық реттеу әдістерін қолдану деңгейін көрсетеді. Мысалы ҚР Азаматтық кодексінің 835-бабын- да сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыны хабардар ету бойынша сақтанушы сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне мәлім болған соң оның басталғандығы жөнінде сақтандырушыға немесе оның өкіліне дереу хабарлауға міндетті, егер шартта немесе Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заң актісінде хабардар ету мерзімі және (немесе) тәсілі козделсе, ол келісілген мерзімде және шартта немесе Қазақстан Республикасының заң актісінде көрсетілген тәсілмен жасалуға тиіс деп міндет жүктеу әдісі қолданылған. Сонымен қатар егер сақтанушы сақтандырылған адам болып табылмаса, мұндай міндет сақтандырылған адамға жүктеледі деп айқындалған.
1. ҚР Азаматтық кодексі «Сақтандыру туралы заң» 2010 жыл.
2. «Сақтандыру іскерлігі жөніндегі Заң» 2010 жыл.
3. А.И. Худяков. «Теория страхования». Статут 2010 год. 386-521 стр.
4. Кабанцева Н.Г.. «Страховое дело». Фортуна 2008 год.-24 стр.
5. К. Айтбай. «Страхование вкладов: о чем следует знать» // Қаржы -Қаражат 2005 №3, 60 - б
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіШәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік УниверситетіЭкономика , құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетіСӨЖТақырыбы : ... ... ... ... : ... ... ... : Курманбекова Г.АСемей, 2015 жылЖОСПАР:1. Сақтандыру құқығы2. 18.12.00 ж ... ... ... ... ... ... мәселелері3.  Сақтандыру  шарты,  ...  ...  ...  менерекшеліктері4. Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу5. Қолданылған әдебиеттер тізімі.1.Сақтандыру құқығыҚазақстан Республикасының ... ... ... ісін ... ... ретінде қарастыру қажет. Өйткені ...  ...  ... және ... ... тұлғалардың, шаруашылық жүргізушісубъектілердің мүліктік мүдделерін қорғаумен ...  ...  ... ... көздейтін ерекше қызмет түрі. Сақтандыру құқығы арнайысақтандыру-құқықтық реттеу режимімен ... ету ... ... ... ... ... реттеуші, бақылаушы ықпалын тигізеді.ҚР Конституциясы, одан бастау ... ҚР ... ... сақтандырукызметін реттеу бойынша заңнамалар, ҚР Үкіметінің, ҚР Ұлттық банкінің,Ұлттық ... ... ... және ... ... бақылау және қадағалаубойынша ... ... ...  ...  ... ... тиімді жұмыс істеуін ұйымдастырудың негізін құрайды.Қазақстан Республикасының ... ... ...  ...  ... әрі ірі ... ... ретінде  реформалану  кезіндегі  ұлттықсақтандыру нарығының толық жүмыс ... ... ... ... ...  дамытудың,  сақтандыру  ісін  және  сақтандыру  ...  ... ... мен мемлекеттің және азаматтар  мен  шаруашылықжүргізуші  субъектілердің  ...  ...  ...  қорғауыменқамтудың, сондай-ақ ұлттық сактандыру индустриясы салаларындағы заңдылықтықамтамасыз етудің кең ... ... ... ... ... қамтамасыз етіп отыр.Сонымен бүгінгі таңдағы Қазақстандағы сақтандыру кұкығының ... ...  ...  ...  ...  ... ... «Сақтандыру қызметі туралы» заң, сақтандыру құқығыныңнормалары бар өзге де заңнамалық актілер, ... ...  ... құқықтық актілер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің,Қазақстан Ұлттық ... ... ... ... нарығын және  қаржыұйымдарын бақылау және қадағалау бойынша Комитетінің сақтандыру ... ... ... актілері, халықаралық құқық нормалары жәнехалықаралық шарттары.Азаматтық кодексте не сақтандыру  ...  ...  өзге  ... келісімінің шарттары беріледі, сақтанушылар мен сақтанушылардыңқұқықтары мен міндеттері айқындалады, ... ... ... ... ... ... ... бір жағдайға рұқсат беру, тыйым  салу,сақтандырушыға  не  ...  ...  ...  ...  ... Бұл ... ... мен құқықтық реттеу әдістерін қолданудеңгейін ... ... ҚР ... ... ... да ... ... туралы сақтандырушыны хабардар ету бойынша сақтанушысақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне ... ... соң  ... ... ... немесе оның өкіліне дереу хабарлауғаміндетті, егер ... ... ... ... ... ... заң ... хабардар ету мерзімі және (немесе) тәсілі козделсе, олкелісілген мерзімде және ... ... ... ...  заңактісінде көрсетілген тәсілмен ... тиіс деп ... ... ... ... қатар егер сақтанушы сақтандырылған  адам  ... ... ... сақтандырылған адамға жүктеледі деп айқындалған.Егер жеке сақтандыру кезінде сақтандырылған адамның қайтыс болуы сақтандыружағдайы ... ... ... ... ... сақтандырушыға хабарлауміндеті сақтанушыға, ал егер оның өзі бір мезгілде сақтандырылған адамболса - ... ... ... Бұл ... сақтандырушыға хабарлаудыңшартта белгіленген мерзімі отыз ... кем ... ... Бұл жерде де нақтықандай шаралар атқарылуы тиіс екендігі заңмен айқындалып, ...  ...  ...  ...  ретінде  қарастырғандықтан,  оғанқатынасушылар белгілі міндеттерді қатаң ... ... және ... ... ... бар, сонымен қатар нақты сақтандыру жағдайы орыналғанда ... ... ... әрі өзге де ...  тәнерекшеліктерін құқықтық реттеу тәсілдері, құралдары және амалдары арқылыжан-жақты қарастыру, талдау мен басқару қажетті. Демек ... ... ... ... бар, ... ... саласының реттеуші әдістеріретінде пайдалануға болады, және ... заң ... сай ... Сақтандыру бойынша заң актілері мен нормативтік құқықтық ...  ...  ...  негізгі  қағидаттарын  белгілеп,сақтаңдыруға қатынасушылардың құқықтары мен міндеттемелерін, айқындайды,заңға сай ... ... ... ... ... ... нақты бағалайды, сақтандыру келісім-шарттары негізінде  ... ... ...  ...  ...  ... ... кұнын белгілейді,  сақтандыру  төлемдерін  ... ... мен ... ... ... жағдайы сақтанушылартарапынан не басқа тараптан  қасақана  ұйымдастырылып,  орын  ... ... ... сақтандырушы мен сақтанушының, қайта жәнеөзара сақтандыру қоғамының заңды құқықтары мен ... ... ... ... ... ... мәселелері елдегі сақтандырудың өздәрежесінде жүзеге асырылуын ұйымдастыруды, сақтандыру қызметін басқару менбақылау бойынша қадағалаушы ... ... ... ... ... ерікті  және  міндетті  сақтандыру  шарттарын  жасасуды,сақтандыру  саласына  ...  ...  ...  ...  менпринциптерін, халықаралық шарттар мен сақтандыру ... ... ... ... сақтандыру қорларын және сақтандыру резервтерінқұруды,  сақтандыру  қатынастарындағы  тұлғаларды  ...  ... ... ... ... ... реттеуді, басқа  дасақтандыру саласына тиісті мазмұнды қоғамдық қаржы- экономикалық, құқықтыққатынастарды ... ... ... мәселелері сақтандырудың негізгі атқаратынкызметімен тығыз байланысты,  яғни  ...  мен  ...  ...  мен  ...  ...  ...  ... сақтандыру жүйесіндегі ролін айқындау, міндетті сақтандыружүйесі ... ... ... басқару, кейбір міндеттемелерінорындамаған не өз уақытында орындамаған сақтандырушылармен қатынастарынайқындау, сақтандыру ... ... ... мен ... арасында, сақтанушылардың, сақтандырылғандардың не пайда алушытұлғалардың тиісті кұқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету, сақтандырусаласы ... ... ... ... ... ... ... туындайтын кешенді сақтандыру қатынастары.Сонымен сақтандыру құқығы сақтандыру ісі ... ... ... яғни ... ... ...  ...  нақты  жүзегеасырылатын сақтандырудың өз дәрежесінде, заң ... сай ... ...  ...  бұл  өз  кезегінде  ...  ...  заң  ...  сай  ...   ... ... ... болғанда сапалы сақтандыру төлемдеріменқамтуына, сақтанушылар мен сақтандырушылар ... ... ... ... қағидаттарында құрылуына және жүзеге асыруына ... ... ... әлеуметтік, қаржылық және саяси мазмұныменсипатталатын кешенді түрде ... ... ... ... ... ... ... ішінде жеке, аннуитеттік,экологиялық сақтандыруды жүзеге асыруға, сақтандыру және кайта сақтандыруұйымдарын құруга, ... ... ... сақтандыру  салаларыбойынша  мамандандыруға,  жаңа  сақтандыру  технологияларын  ... ... ... ... заңдық негізде сапалысақтандыру қызметтерін көрсетуіне мүмкіндік беріп отыр.Сақтандыру қызметтерін сатуда, ... ...  ...  асыруда,азаматтық-құқықтық  жауапкершілікті  сақтандыруда,   жеке   ... ... ... және ... жеке ... ... еріктісақтандыруға, ерікті  аннуитеттік  сақтандыруға,  автокөлікті  ... ... ... бір ... ... ... сақтандыруға,сақтандырушының инвестициялық кірісіне сактанушының қатысуына орай өмірдіеркін сақтандыруға, жазатайым ... ... ... ... ауру ... ... ... автомобиль көлігінерікті сақтандыруға, темір жол көлігін ерікті сақтандыруға, әуе ... ... су ... ... ... ...  еріктісақтандыруға, мүлікті залалдан ерікті сақтандыруға, автомобиль  көлігіиелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті ... ... ... ... шаруашылығындағы міндетті сақтандыруға,жекеше  нотариустардың  азаматтық-  құқықтық  жауапкершілігін  ... ... ... (қызметтік) міндеттерін атқаруы кезіндеоның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс ... ... ... ...  ...  туроператордың  жәнетурагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға, көлікқұралдары  иелерінің  азаматтық-құқықтық  ...   ... ... ... ... ... - ... міндетті сақтандыруға, аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ... ... ... үшінші тұлғаларғазиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің ... ... ... ... су көлігі иелерінің  ... ... ...  сақтандыруға,  әуе  көлігі  ... ... ... ... ... ... сақтандыруға,  қарыздарды  ерікті  сақтандыруға,ипотеканы ... ... ... мен ... ... ... да қаржылық шығындардан ерікті сақтандыруға, ... ... ... ... ... ... сақтандыруға,судьяларды және олардың мүлкін мемлекеттік міндетті сақтандыруда сақтандыруқатынастары ... ... ... мен ... сай, ҚР ... ... сай, ... қызметін реттейтін ҚР заңына сай заңдыреттеліп,қатысушылардың құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... құқығы,отбасылық құқық,конституциялық құқық, басқада адам өміріне маңызды қатысы бар ... ... ... ... және ... ... ретінде Қазақстан Республикасындағы сақтандыру ісімен ... ...  ...  ...  нарығын  бәсекелестіктіңдеңгейіне сай дамыту үшін сақтандыру кезеңі ... ... ... ... ... ... деп ... аламыз.Сақтандыру құқығы елдің сақтандыру құрылысын қалыптастыру, оның аумағындағысақтандыру ісі мен сақтандыру қызметін ұйымдастыру, ... ... ... ... ...  нарығында  ерікті  жәнеміндетті нысандағы сақтандыру қызметін көрсетуі, ...  ... құру және ... ... ... мен сақтандыру ұйымдарынмемлекеттік реттеу әрі қадағалау барысында туындайтын кешенді сипаттықоғамдық ... ... ... ... ... көрініс табады.Сақтандыру құқығының сақтандыру қатынастарындағы реттеуші ықпалын атап өтуқажетті, мысалы қоғамдық сақтандыру саласындағы ... ...  ...  ...  заңға  қайшы  келетін,  заңдыбұрмалайтын кейбір ... не ... ...  ... бір ... тәсілдер мен әдістер пайдаланады.Осы рететгі құқықтықреттеу тәсілдері, әдістері өздері қамтитын көлемдегі қаржылық,экономикалыққатынастардың ерекшеліктері мен  ...  ...  және  өзге  ... ... ... құқығын реттеуші түрде сипаттай алады.Сонымен, сақтандыру құқығында, негізінен алғанда, мынадай құқықтық реттеуәдістері: императивтік (әмірлік)- ... ...  ... және ... ...... ... реттеу әдісіпайдаланылады.Қазақстан Республикасының ұлттық сақтандыру рыногы ауқымындазаң ...  және  ...  ...  жол  ...  ... ... бір түрі сақтандыруды сақтанушы мен сақтандырушыарасында жасасылған ... ... ... орай жүзеге асыру барысындатуындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін басты әрі бірден-бір құқықтықреттеу әдісі ... әдіс ... ... ... ... ҚР Заңының 6-бабының 2-тармағы мен ... ... ... және ... ... ... сақтандыру түрлеріерікті нысанда жүзеге асыруды көздейтіндіктен осы салада қалыптасып,дамитынқоғамдық қатынастар тек диспозитивтік құқықтық реттеу әдісімен ... ... ... ... ... сақтандыру нарығын әмірліәдіс арқылы, яғни мемлекеттік-биліктік құқықтық реттеу  ...  ... ... ... да бір ... ...  ... тиісті сақтандыру түрі ... ... ...  ... ... ... ... міндеттеледі.  Сонымен  қатарсақтандыру құқығы сақтандыру ісін ұйымдастыруды,мемлекеттік  ... ... ... ... ... ... беру ... міндетті сақтандыру түрлерін, оның ішінде мемлекеттік ... ... ... ... қамтамасыз етеді.ҚР Азаматтық кодексінің 833- бабы бойынша ... ...  ... ... бағалауда мүлікті сақтандыру шартын жасасқан кездесақтандырушы сақтандырылатын мүлікті ... ... және ... ... болған кезде оның шынайы құнын  анықтау  мақсатында  ... ... ... ... және  келтірілген  зиянғасақтандырушы жүзеге асыратын бағалау ... ... ... болыптабылады және қосымша лицензиялауды талап етпейді. Жеке сақтандыру шартынжасау ... ... оның ... ... ... баға беру ... ... тексеру жүргізуге құқылы. Демек бұл екі ... ... ... сақтандырушыға сақтандыру ісінде заң бойынша  құқықберіледі, егер ... ... ...  сақтандыру  қызметінің  нәтижесітөмендеп,шынайлығы болмайды.  Мысалы  нақты  ...  ...  ... өз ... жақсы деп бағалап, сақтандырылғаннан көпуақыт өтпей,ауырып не ... ... алып ...  ... ... ... Бұл ... сақтандыру құқығының құқық саласы ретінденақты қызмет етіп отырғандығын көрсетеді.Сақтандыру салалары бойынша тараптардың мүдделерінің ... ... ... орын алуы диспозитивтік әдістің пайдаланылуымен қатар,мемлекеттік мүддеге байланысты императивтік әдістің де жиі ... ... ... ... ... ... құқығын құруға орай, ... ... ... және өзге де ...  ... қабылдау жөніндегі тікелей қызметі сақтандыру құқығының мәні-мазмұны көрінісінің сыртқы нысанын қалыптастырумен тығыз байланыста ... ... ... дұрыс жолға қойып, оған қатысушылардың құқықтарымен міндеттерін айқындайтын заң  ...  ...  заң  ... ... мен ... ... органның нормативтік талаптарынжоғарылату мен оны орындауды сырттай бақылаудың сақтандыру қызметін іштейтұтастай ... ... ... ... ... ұйымдастыруғаәсері өте зор.Сақтандыру құқығы мемлекеттің құқық жүйесінің аса маңызды саласы ретіндетаныла отырып, өзінің тек ... ғана ... ... қаржылық, әлеуметтікмаңыздылығына байланысты сақтандыру ісі мен ... ... ... қарым-қатынастардың айрықша бөлігін реттеуді жүзеге ... ... ... мәні  зор,  және  бұл  ... ... ... ... қадағалауға зор мүмкіндікбереді.ҚР Азаматтық кодексінің 829-бабының сақтандыру жағдайынан  туйындайтынзалалдарды ... ... ... ... ... туралы бөлігіндемүліктік сақтандыру шартында көзделген сақтандыру жағдайы басталған кезде,болуы  мүмкін  ...  ...  ...  ...  үшін  ... ... ... жағдайларда қисынды және қолдан келетіншаралар, оның ішінде сақтандырылған мүлікті құтқару және ... ... ... ... ... ... ... (сақтандырылған адам)осындай шаралар қолдана отырып, егер олар ... ... ... болса, сақтандырушының нұсқауларын ұстануға тиіс. Бұлсақтандыру саласындағы мүліктік ... ... ... ... ... бұл ... ...  сақтандыру  тәуекелінің  орын  алуысалдарынан келетін ... ... ...  ...  ...  ... ...  Сақтандыру  саласындағы  мемлекеттіксаясаттың мақсаты –  сақтандыру  құқығының  ...  ...  ... ... ... ... ... қаржылық жәнеәкімшілік құқығы нормаларымен реттелген экономикалық  әрі  ...  ...  ...  ...  ...  ...  азаматтық-құқықтық  және   қаржылық-құқықтық   ... ... ... әрі шарттық негіздерін дұрыс айқындауын,сақтандырушылардың, уәкілетті мемлекеттік органның,  ұлттық  ... ... ... ... мен міндеттерін, сақтандырылғантұлғаның, пайда алушының, мұрагердің құқықтарын сақтауды қамтамасыз етуарқылы ... ... ісін ... мен ... ... мүлікті мүдделерін қорғау арқылысақтандыру ... ... ... ... нарығының деңгейінхалықаралық деңгейге жоғарылату, брокерлері мен агенттерінің қызметтерінтиімді пайдалану, сақтандыру ... ... ... мен сақтаусақтандыру құқығын тиімді құқықтық ... ... ... мен ... міндеттерінің бірі.2.   18.12.00 ж Қазақстан Республикасының «Сақтандыру ... ... ... ...  Республикасының  «Сақтандыру  ...  ...  ... ... түрі ... ... ... асырудың  негізгіережелерін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын, сақтандыру брокерлерінқұру, лицензиялау, реттеу, олардың ... ... ... өзге ... және ... тұлғалардың сақтандыру нарығындағы қызметінің талаптарын,сақтандыру нарығын мемлекеттік  реттеу  ...  және  ... ... қамтамасыз ету  қағидаттарын  белгілейді.  Ұлттықбанкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын ... және ... ... және ... ... Ұлттық Банкінің осы Заңға сәйкесқабылдайтын нормативтік құқықтық ... ... ...  ... үшін ... ... Қазақстан Республикасының «Сақтандыруқызметі туралы» Заңы ... 4 ... атап ... ... сақтандыру ұйымы өз  активтері  есебінен  жүзеге  асыратынсақтандыру төлемі арқылы ... ... ... сақтандыру жағдайынемесе өзге де оқиғалар туындаған кезде жеке немесе заңды тұлғаның ... ... ... байланысты қатынастар кешені. Ал сақтандыруқызметі – сақтандыру (қайта сақтандыру)  ...  ...  ...  ...  ...  мен  ...  байланысты,  ҚазақстанРеспубликасы заңдарының талаптарына сәйкес уәкілетті органның ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  сақтандыру шарттарын жасасуға және орындауға байланысты,Қазақстан Республикасының ... ... ... ...  ... лицензиясыз жүзеге асырылатын қызметі. «Сақтандыру қызметі туралы»Қазақтан Республикасының Заңының ... ісі және ... ... заңдар» деп аталатын 1- бабына сай «Сақтандыру ісі және сақтандыруқызметі  ...  ...  ...  ...  ... және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, ... мен ... ... өзге де ... ... ... ... реттелген қатынасты қоспағанда сақтандырудан туындайтынжәне өзге де заң ... ... ... ... ... ... реттеледі және егер ҚР –сы ратификациялаған ... ... ... ... ережелер белгіленсе,  онда  ...  ... ... ... ...  ...  қызметітуралы» Заңы 13 тараудан және 78 баптан құралған, заңда қарастырылатыннегізгі ... ...  ...  ...  ...  ... рыногы, сақтандыру делдалдығы, актуарийлік қызмет және аудит,сақтандыру (қайта сақтандыру) ... ... ... ... ... сақтандыру ісін  қадағалауды  жүзеге  асыру,  ...  ... ... ... реттеу,санкциялар және өзге де ықпал етушаралары, қайта құру, тарату, есеп беру және өзге де ... ... осы заң ... ... ... қатыстыақпараттарды хабарлап отыруға міндетті.Тұрақты жұмыс істейтін органыныңорналасқан жері өзгерген, ... ... ... ... ... бұлжөнінде өзінің сақтанушыларына республикалық екі газетте  хабарландыружариялау арқылы бір ...  ...  ...  ...  Өзініңоқшауланған бөлімшесінің орналасқан жері өзгерген жағдайда сақтандыру ... ... ... ... ... екі ... газетте хабарландыружариялау арқылы бір айдан кешіктірмей хабарлауға ... ... ... ... ... ... құқығына  лицензияның  тиісті  түрдекуәландырылған көшірмесін оны көріп, танысуға ... ... ... ... жасасқан кезде сақтанушының сақтандыру ұйымынаноның ... ... мен ... ... ... ... пенесептен тұратын жылдық қаржы есебін және ... ұйым ... ... ... ... ... коммерциялық  немесезаңмен қорғалатын өзге де құпияны ... өзге де ... ... де ақпаратты сұратып алуға құқығы бар.3. Сақтандыру шарты, негізгі мәселелері, жағдайлары мен ерекшеліктеріСақтандырудың  нақты  шаттары,сақтандыру  ...  ... ... мен ... ... ... келісімдерінқұру мен орындау ... ... ... ... келісімдері ҚРАзаматтық Кодексімен көзделген мәмілелердің жарамдылығының жалпы ... ... ... берулері тиісті.ҚР АК-нің 826-бабы бойынша сақтандыру ... ... ... тиісті не сақтандыру шартында мыналар болуы тиіс:1) сақтандырушының атауы, орналасқан жері және ... ... ... тегі, аты, әкесінің аты және тұрған жері немесе оныңатауы, ... жері және ... ... ... ... ... ... жағдайын көрсету;5) сақтандыру сомасының мөлшері және сақтандыру төлемін  жүзегеасырудың тәртібі мен ... ... ... ... ... ... ... менмерзімдері;7) шарттың жасалу күні және қолдану мерзімі;8) егер олар сақтандыру қатынасына қатысушылар болса, сақтандырылғанадам мен ... ... ... ... шарттың номері, сериясы;10) шарттың талаптарына өзгерістер енгізу жағдайлары мен тәртібі;11) сатып алу сомасын төлеудің шарты және оның ... ... ... ... ... өзге де талаптар енгізілуі мүмкін.2-1. Франшиза- сақтандырушыны сақтандыру талаптарында көзделген, ... ... ... ... ... ... шартты (шегерілмейтін) және шартсыз (шегерілетін) болады.Шартты франшиза кезінде сақтандырушы ... ... ... ... өтеуден босатылады, бірақ егер оның ... осы ... ... ... толық өтеуге тиіс.Шартсыз франшиза кезінде залал барлық жағдайларда белгіленген сома ... ... ... ... ... ... ... не абсолютті мөлшердебелгіленеді.3. Егер сақтандыру шартында заң актілерінде көзделгендерменсалыстырғанда сақтанушының жағдайын нашарлататындай ... ... осы ... белгіленген ережелер қолданылады.4. Егер қайта сақтандыру шартында өзгеше көзделсе, ...  ...  ...  ...  ...  жауаптылық  кезеңісақтандырушының сақтандыру шарты бойынша міндеттемесі ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келуге тиіс.5.  Сақтандыру шартында көрсетілуге тиіс талаптардың толықеместігі үшін ... ... ... ... ... ... шарт жасасу кезінде сақтанушы мынадай мәліметтербереді. Шарт жасасу кезінде сақтанушы сақтандырушыға ... ... ... және оның басталуынан туындауы мүмкін ... ... үшін ... мәні бар  ...  өзіне  белгіліжағдайларды, егер бұл жағдайлар сақтандырушыға белгісіз болса және белгісізболуға тиісті болса, ... ... ... ... да сақтандырушыәзірлеген сақтандыру ережелерінде немесе шарт жасасу кезеңінде сақтанушығажіберілген ... ... ... ... айтылған  мән-жайларелеулі деп танылады. Егер сақтандыру ... ... ... да бірсұрақтарына сақтандырушының берген жауаптарынсыз жасалған болса, соңғысысақтанушының ... ...  ... ... ала ... ... бұзылуын немесе оны жарамсыз деп тануды талап ете ... шарт ... ... соң сақтанушының сақтандырушыға көрінеу жалғанмәліметтер ... ... ... ... шартты жарамсыз дептануды және сақтандырушы ... одан ... ... ... ... жарналарын қайтаруды, ал сақтанушы сақтандырушыға одан ... ... ... ... Егер шарт ... ... ... салдарынан туындаған негіздер бойынша жарамсыз деп танылса,ол туралы сақтандырушы шарт жасалған ... оны ... ... ... және ... ... ... сақтандырушы шыққан шығындарды шегереотырып,  сақтанушыға  шарттың  аяқталмаған  ...  үшін  ... не ... ... қайтарады, ал егер сақтандырутөлемі жүргізілген жағдайда оның ... ... ... ... етугеқұқығы бар.Сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде ... ... ... ... оның ... өтініші бойынша сақтандырушы айқындайды.Қажет болған жағдайда келтірілген зиянның мөлшерін  бағалауды ... ... ... ... ... ...  жағдайдатараптар өзгеше дәлелдеуге құқылы.Сақтандырудың міндетті түрлері кезінде ... ...  ... келтірілген зиянның мөлшеріне бағалау жүргізудің тәртібі меншарттары Қазақстан ... ... ... айқындалады.4. Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеуИндустриялды дамыған мемлекеттерде сақтандыру нарығын мемлекеттік ... ... ... бұл ... Қазақстанда ішінара қолданылыпжүр. Сақтандыру нарығын мемлекеттік ...  ...  ...  ... ... ... бұл ... нақты «континентальды» және «англо-американды» құқық жүйесінің шеңберінде жүзеге асырылады.Негізгі құқық көздері ... ... мен ... ... ала ... ... ... қызметін заңмен регламентеуді қатаңбақылайтын Германияда,  Францияда,  Италияда, Испанияда, Жапония  ... ... ... құқық жүйесі қызмет етуде. «Континентальды»құқық жүйесі қызмет ететін ... ... мен ... ... ... ... ... әрі жүйелі түрде заңменқатаң реттеледі.АҚШ-та, Ұлыбританияда, Австралия мен  ...  ...  ...  ... не «жалпы», «прецеденттік» құқық жүйесінің негізгі ережелерібойынша құқықтың қайнар көзі ретінде заң ғана ... ... ... ... де ... ... ие. Бұл құқықтың жүйенің шеңберінде сақтандырудыреттеудің либеральды үлгісі жүзеге асады, есеп беру ... ... ... қаржылық жағдайына негізгі басты назар аударылады, яғнисақтандыру операцияларын қатаң Либеральды үлгі  екі  ...  ... және ... ... ...  ...  (АҚШ)  экономикалықфедерализм қағидаттарына сай келеді. Орталықтандырылған үлгі (Ұлыбритания)реттеу жүйесінің бірлігі ретінде сипатталады. Елдегі ... ... ... мен ... ... бұл ... ... үшін аса маңызды, әрі тиімді.Еуропалық деңгейде сақтандыруды реттеудің мемлекетаралық жүйесі өзін-өзіреттеу мен ... ... ... ... ... ... ... реттеудің ең басты органы-1953 жылы құрылғансақтандыру бойынша еуропалық Комитет (ЕКС).Қазақстан республикасында қаржы нарығының дамуын жоғарылату мен ... ... ... ... ... жаңа сақтандыруқызметтерін,  өнімдерін  ұсыну,  ...  бір  түрі  ...  ...  ...  жоғарылату,  ұлттық  сақтандыруқызметінің жүйесінің тездетіп әлемдік сақтандыру нарығының құрамдас ... ... ... ... ... ... ... тездетіпәлемдік сақтандыру нарығының құрамдас бөлігі ... ... ... ... ...  ...  ...  халықаралықсипатқа ие болуы ел экономикасының  сақтандыру  ...  ...  сай  ...  бүгінгі  таңдағы  өте  ...  ... ... мен ... брокерлерінің  қызметін  жетілдіру,сақтандыру   нарығының   ...   ...   ... ... сюрвейерлердің,  диспашерлердің  жәнебасқаларының қызметінің ...  ...  ...  ...  сақтандыруброкерлері мен сақтандыру агенттерінің қызметін  ...  ... ... тұрақтылығына және төлем қабілеттілігіне қойылатыннормативтік талаптарды жетілдіру,  актуарийлердің,  ішкі  және  ... ... ... сақтандыру  ұйымының  делдалдар  менсақтандыру агенттерінің өзара ... ... ішкі ... ... ... ...  ... және тәуекелдердібасқару жүйесін  қадағалау  мен  жетілдіру,  сақтандыру  ... ... алу ... ... және ...  ... сақтандыру тарифтерін есептеуді  біртұтас  тәртіпке  белгілеу,деректерді жинау және өндеу ... ... ... ... отырып бірегейлендіру әрі стандарттау қазіргі уақытта сақтандыруқызметін реттеуді және  ...  одан  әрі  ...  ... бар ... ... ... мемлекеттік реттеу және қадағалау сақтандырудың қоғаммен мемлекеттің экономикалық өмірінде алатын орнын айқындауға, айтарлықтайкөлемдегі ... ақша ... ... әрі ... ... ...  ...  мүліктік  мүдделерінсақтандыру қорғауымен қамтылуын қамтамасыз етуге атсалысады.Қазақстан ... ... ... мемлекеттік реттеуді жәнеқадағалауды қамтамасыз етуді азаматтар мен заңды тұлғалардың, ... ... ... ... ... ... тиімді жүйесінқұруда Ұлттық Банктің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын ...  ... ... ... ролі зор. Комитет өз  қызметін  ҚР-ныңКонститутциясына, ... ... ... ... ... мен ... ... реттеу және қадағалау туралы», «Лицензиялау туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... өзі ... ... жүзеге асырып, сақтандыру нарығын тиімді дәрежеде бақылап отыр.Бүгінгі таңда Қазақстандағы ... ... ... ... мен ... ... ... қызметінің  тиімді  ұйымдастырылуы  ... ... ... ... ... ... ету;- ... мен заңды тұлғалардың,  әр  түолі  деңгейдегітәуекелдері бар ... мен ... ... ... ... ... тиісінше қамтамасызетулуін қадағалау;- Азаматтардың, тұтастай тұрғындардың сақтандыру ... ...  ...  ...  ... дәрежеде дамуына барынша қолайлы жағдай жасау;- Ұлттық сақтандыру нарығының ...  ...  және  ...  ...  өзге  ... ... ... қорғау бойынша шаралардыатқару;- Сақтандыру саласындағы ... ... құру  ... ...  сақталуын  қатаң  қадағалау  арқылысақтандыру жүйесін бақылауды тиімді атқару;- Сақтандыру, қайта ... ... үшін ... ... ... төлем қабілеті деңгейінің ең төменгі мөлшерінбекіту мен агенттік тарапынан бекітілген ... ... ... ... ... ... нормалар мен лимиттерді дұрыс белгілеу және  ... ... ... ету;- ... есеп-айырысуды, талаптарды жүзеге асыру тәртібінайқындау және  міндетті  ...  ...  ...  ...   ...   ...   сақтандырусомаларын,сақтық өтемдерін дұрыс анықтауды жолға қою;- Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының таратылу тәртібінжәне ... ... ...  қойылатын  талаптардыайқындау;-  Басқа  мемлекеттердің  орталық  ...  ... ... ... және өзге ... ... ... мүдделерін білдіру;- Сақтандыру ұйымы жасайтын бірлескен қызмет ... ... ... мүлкін кепілге қою шарттарының, сақтандыруұйымының кепілдіктерінің және теңгерімде көрсетілмейтін өзгеде міндеттемелерінің тізілімдерін жүргізу;- ... ... ... шарттары бойынша  актурийесептеулері негізінде бағаланатын міндеттемелері-сақтандырурезервтерінің жеткілікті деңгейден төмен ... ... ... ... аудитін ҚР-ның аудиторлық қызмет туралызаңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқығы бар аудиторлық ұйымжүргізуін және ...  ...  ...  ... сақтауды қадағалауды ұйымдастыру.ҚР-ның сақтандыру және сақтандыру қызметі турлы заңнама ... ... ... ... мен ... жөніндегі уәкілетті мемлекеттікорган өзге де функциялары мен өкілеттіліктерін ...  ...  ... ... ... отыр.ҚР-да сақтандыру қызметін жүзеге асыруға тек лицензия бар болған жағдайдағана рұқсат етіледі. Лицензия ... ... ... ... ... ғана беріледі. Сақтандыру қызметін жүзеге  ...  ... ... ... ... ... береді. Лицензиямерзімсіз болып ... және ол ... ... ... ...  сақтандыру  ұйымдарына  құрылтай  құжаттарының  көшірмесі,сақтандырушы заңды ... ... ...  ...  ...  актініңкөшірмесі, төленген жарғылық қордың мөлшері туралы банктің анықамасы,пайдалану ... ... шарт ... құжаттарының үлгілері қосатіркелген өтініш негізінде беріледі. Лицензиялық алым ... мен ... ... ... салық заңдарымен белгіленеді. Лицензияның күшінтоқтата тұру ... ...  ...  ...  ... Лицензияны тоқтата тұрған сәттен бастап сақтандырушы қызметінжүзеге асыруға құқығы ... ... ... ... ... ... ... барлыққолайлы жағдайларды жасап отыр, бұл ... ... ... тиісмәселелер жоқ дегенді білдірмейді, яғни сақтандыру нарығын мемлекеттікреттеуді одан әрі тиімді тетіктер мен ... ... ... отырып,жетілдіру қажет.Қолданылған әдебиеттер тізімі:1. ҚР Азаматтық ... ... ... заң» 2010 ... ... ... ... Заң» 2010 жыл.3. А.И. Худяков. «Теория страхования». Статут 2010 год. 386-521 стр.4. Кабанцева Н.Г.. ... ... ... 2008 ... ... К. ... «Страхование вкладов: о чем следует знать» // Қаржы-Қаражат 2005 №3, 60 - б 
    
   

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтардың қорғанысы туралы және қазіргі жағдайы15 бет
Жергілікті өзін-өзі басқару органдары: жағдайы және даму басымдылықтары78 бет
Автокөлікті сақтандыру23 бет
Сақтандыру ережелері мен шарты34 бет
Экономикалық ұғымдар168 бет
Қазақстан сақтандыру нарығының рөлі7 бет
Атқарушы биліктің нормашығармашылық қызметінің құқықтық негіздері63 бет
Банк қызметі5 бет
Банктік құқық – банк жүйесіндегі кешенді құқық ролі39 бет
Жарнама шығындарын аналитикалық есептеуді ұйымдастыру3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь