Турбиналық сатылардың жұмыс процесі


Турбиналық сатылардың жұмыс процесі 3
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 18
Бу турбинасы қозғалтқыш болып келеді, онда потенциалдық энергия буы кинетикалыққа ауысады,ал соңғысы механикалық біліктің айналу энергиясына өзгереді.
Жұмыс қалақшалар әсер бойынша турбиналық сатылар буы екіге бөлінеді активті және реактивті. Активті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте жұмыс қалақшаларға түскен кезде пайда болады.
Реактивті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте ғана емес, сонымен қатар жұмыс қалақшалардың канал арасында пайда болады.
Стопорлы, реттеуші клапандар мен буқұбырларындағы шығындарды ескере, реттеуші саты соплолары алдындағы бу қысымы құрайды, Па

(1.1)

осында р0 – стопорлы клапан алдындағы таза бу қысымы, Па.
Осы формулаға сәйкес нүктесі реттеуші саты алдындағы бу күйін анықтайды. нүктесін іs-диаграммасында Р’0 изобарасы мен і0 энтальпиясы қиылысында құрамыз.
Шығаратын келтеқұбырдағы шығындарды ескере, турбинаның соңғы сатысынан кейінгі қысым анықталады, Па

(1.2)

осында Рк – конденсатордағы немесе керіқысымды турбинаның шығарылымындағы қысым, Па;
- шығаратын келтеқұбырдағы ағынның орташа жылдамдығы, м/с:
а) конденсациялы турбиналар үшін ;
б) керіқысымды турбиналар үшін .
- шығаратын келтеқұбырдағы аэродинамикалық қасиеттерді ескеретін тәжірибелі коэффициент:
а) конденсациялы турбиналар үшін ;
б) керіқысымды турбиналар үшін .
А0 нүктесінен турбинадағы будың қысымға дейін изоэнтропты кеңеюінің вертикаль сызығы өткізіледі және В нүктесі табылады. А0В кесіндісінің ұзындығы турбинаның жылушығыны болып табылады. А’0 нүктесінен төменгі түзуді Р2z изобарамен қилысуына дейін жіберіп F нүктесін табады. 1.1 суретіне сәйкес А’0 F кесіндінің ұзындығы турбинасының ағынды бөлігінің жылулық шығыны болады.
1. Трухний А.Д., Лосев С.М. Стационарные паровые турбины —М. : Энергоатомиздат, 1981. – 456 б.
2. Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара. — М. : Машгиз, 1958. – 156 б.
3. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. «Энергия», М., 1980.
4. Галанин Д.Ф. Теория ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Атомиздат., М., 1981.
5. Вейнберг А., Вигнер Е. Физическая теория ядерных реакторов. ИЛ, М. 1961.
6. Гордеев И.В., Кардашев Д.А., Малышев А.В. Ядерно-физические константы. Справочник. Атомиздат., М., 1963.
7. Кап Ф. Физика и техника ядерных реакторов. ИЛ, М., 1960.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТЫН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Инженерлік-технологиялық факультеті
Техникалық физика және жылуэнергетика кафедрасы

СОӨЖ

Тақырыбы: Турбиналық сатылардың жұмыс процесі

Орындаған: Қалиев Е.Е.
Топ: ТФ-205
Тексерген: Нургалиев Д.Н.

Семей 2015
Мазмұны

Турбиналық сатылардың жұмыс процесі 3
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 18

Турбиналық сатылардың жұмыс процесі

Бу турбинасы қозғалтқыш болып келеді, онда потенциалдық энергия буы кинетикалыққа ауысады,ал соңғысы механикалық біліктің айналу энергиясына өзгереді.
Жұмыс қалақшалар әсер бойынша турбиналық сатылар буы екіге бөлінеді активті және реактивті. Активті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте жұмыс қалақшаларға түскен кезде пайда болады.
Реактивті турбиналық сатыда кеңейтілу буы қозғалмайтын түтікте ғана емес, сонымен қатар жұмыс қалақшалардың канал арасында пайда болады.
Стопорлы, реттеуші клапандар мен буқұбырларындағы шығындарды ескере, реттеуші саты соплолары алдындағы бу қысымы құрайды, Па

(1.1)

осында р0 - стопорлы клапан алдындағы таза бу қысымы, Па.
Осы формулаға сәйкес нүктесі реттеуші саты алдындағы бу күйін анықтайды. нүктесін іs-диаграммасында Р'0 изобарасы мен і0 энтальпиясы қиылысында құрамыз.
Шығаратын келтеқұбырдағы шығындарды ескере, турбинаның соңғы сатысынан кейінгі қысым анықталады, Па

(1.2)

осында Рк - конденсатордағы немесе керіқысымды турбинаның шығарылымындағы қысым, Па;
- шығаратын келтеқұбырдағы ағынның орташа жылдамдығы, мс:
а) конденсациялы турбиналар үшін ;
б) керіқысымды турбиналар үшін .
- шығаратын келтеқұбырдағы аэродинамикалық қасиеттерді ескеретін тәжірибелі коэффициент:
а) конденсациялы турбиналар үшін ;
б) керіқысымды турбиналар үшін .
А0 нүктесінен турбинадағы будың қысымға дейін изоэнтропты кеңеюінің вертикаль сызығы өткізіледі және В нүктесі табылады. А0В кесіндісінің ұзындығы турбинаның жылушығыны болып табылады. А'0 нүктесінен төменгі түзуді Р2z изобарамен қилысуына дейін жіберіп F нүктесін табады. 1.1 суретіне сәйкес А'0 F кесіндінің ұзындығы турбинасының ағынды бөлігінің жылулық шығыны болады.


0.1 Сурет - Турбинадағы будың кеңеюі процессі.

Алдын-ала берілген ПӘК бойынша будың турбинаға шығыны (сақиналық тығындағыштан ағуды есептемегенде), кгс

(1.3)

осында N0 - турбинаның есептік электр қуаты, кВт;
- турбинаның ағынды бөлігінің жылулық шығыны, кДжкг;
- турбоагрегаттың қатысты электр қатысты ПӘК-і анықталады
(1.4)

осыда - турбинаның механикалық ПӘК-і (2 кесте бойынша)
- электргенераторының ПӘК-і (1 кесте бойынша)
- турбинаның қатысты ішкі ПӘК-і

(1.5)

осында - турбинаның қатысты тиімді ПӘК-і (2 кесте бойынша)

1 кесте - Электр генераторының ПӘК-нің болжалды мәні

ПӘК, %,орта мәні
Турбинаның күші, МВт

12
25
50
100
150
200
300 и более
ηг
96-96,5
96,5-97
97,5-98,5
98-99
98,9-99,1
98,8
98,75

2 кесте - ПӘК- нің болжалды мәні

ПӘК-ң
орта мәні%
Турбина қуаты, МВт

Турбинаның пайдалы жылушығынын анықтайды, кДжкг

(1.6)

осында Но - 1.1суретіне сәйкес мен нүктелерінің ара қашықтығын құрайтын турбинаның бар жылу шығыны, кДжкг.
Шағаратын келтеқұбырдан кейінгі бу энтальпиясы анықталады, кДжкг

(1.7)

осында і0 - стопор клапаны алдындағы бу энтальпиясы (1.1 сурет), кДжкг.
Шығушы жылдамдықты жылу шығыны ΔНвс және турбинаның соңғы сатысынан кейінгі бу энтальпиясы анықталады. Шығушы жылдамдықпен жылу шығыны:
- таяз вакуум кезінде кіші және орта қуатты турбиналарда

(1.8)

- күшті қуатты турбина мен терең вакуумда істейтін турбиналарда

(1.9)

Турбинаның соңғы сатысынан кейінгі бу энтальпиясы, кДжкг

(1.10)

= const сызығының изобарасымен қиылысында нүктеcі алынады, ал 1.1 суретіне сәйкес және изобараларымен қиылысында және қолданумен және нүктелері табылады.
Реттеуші саты типі мен оған жылулық шығын таңдалады.
Реттеуші сатының типін таңдау және оған жылулық шығын мәнін анықтаудың бірнеше белгілі әдістемесі бар:
жылу шығынды санай, келесі нұсқаулар ескеріледі:
- бірвенецті реттеуші саты үшін есептік режимдегі оптималды жылушығын мөлшері 80125 кДжкг - нан артық емес (150 Мвт және одан жоғары қуаты бар конденсациялы турбиналарда);
- еківенецті реттеуші саты үшін оптималды жылушығын мөлшері 150420 кДжкг құрайды, бұл турбиналаға келетін жалпы изоэнтропты жылушығынының 2040% болады. Қатысты кіші жылушығынын 15250 кДжкг будың зор көлемді шығынымен бу турбиналарының еківенецті реттеуші сатылары үшін саналады, ал жоғарылатылған жылушығыны 250420 кДжкг будың кіші көлемді шығыны үшін қолданылады.
is - диаграммасына турбинаның жұмыс процесіндегібу күйінің сызықтарын салу келесі түрде жүзеге асырылады.
А'0 нүктесінен изоэнтропа бойынша реттеуші сатыға таңдалған жылулық шығын салынады және нүктесі құралады. 1.1 суретіне сәйкес нүктесін қиятын изобара реттеуші сатыдан кейінгі бу қысымына сай.
Есептеу үшін бастапқы мәліметтер А қосымшасынан алынады.
реттеуші сатысынанкейін қысым бойынша:
- нүктесінің изоэнтропа бойынша қиылысында нүктесі табылады. 1.1 суретіне сәйкес кескінінің ұзындығы реттеуші сатысының жылушығыны болып табылады;
- реттеуші сатының жылушығынын біле тұра, 1.10.1 пунктіне сәйкес оның типі таңдалады.
Бұл әдістеме бойынша есептеу үшін бастапқы мәліметтер Б қосымшасынан алынады.
Реттеуші саты диаметрі бойынша:
а) сатының орташа диаметріндегі айналыс жылдамдық анықталады, мс

(1.11)

осында n - минутына турбина айналымының саны;
d - ретттеуші саты диаметрі, м.
б) соплолық қалақшалардан шығардағы бу жылдамдығы, мс

(1.12)

осында - жылдамдықтар қатынасы, кепілдемеге сай таңдалады:
- бірвенецті саты үшін жылдамдық қатынасын таңдаған жөн.
- еківенецті реттеуші саты үшін жылдамдық қатынасын таңдаған жөн, мұнда:
- активті қалақшалау кезінде;
- сатының реактивтілікпен жұмысы кезінде;
в) реттеуші сатының жылулық шығынының мөлшері анықталады, кДжкг

(1.13)

Реттеуші сатының жылулық шығынының өлшемін біле, жұмыс процесіндегі бу күйінің сызығын салу 1.10.1 пунктіне сай жасалады.
Бастапқы мәліметтер В қосымшасынан алынады.
Реттеуші сатыдағы жылулық шығынды пайдалы қолдануды анықтау үшін реттеуші сатының ішкі қатысты ПӘК-ін формулалар бойынша санайды:
- бірвенецті саты үшін

(1.14)

oo еківенецті саты үшін

(1.15)

осында турбинаға бу шығыны, кгс;
реттеуші саты соплолары алдындағы бу қысымы, Па;
реттеуші саты соплолары алдындағы меншікті бу көлемі (1.1 суретіне сәйкес нүктесінен өтетін изохораға сай, м3кг.
Пайдалы қолданатын жылулық шығын, кДжкг

(1.16)

нүктесінен нүктесіне дейін салынған is-диаграмасында бұл нүктеде шығындарды ескерумен реттеуші сатыдан кейінгі бу энтальпиясын анықтайды. нүктесінен параллель қиылысқанша сызық жүргізіледі, және нүктесі алынады, ол реттеуші сатыдағы процесс соңына сай келеді.
нүктелерін жүйелі түрде қоса отыра, турбинадағы бу кеңеюінің процесіне сай келетін сызық алынады.
2 Реттеуші сатының жылулық есептеуі

Соплолық (сандық) субөлінісі бар қазіргі бу турбиналарында реттеуші саты ретінде жылдамдықтың еківенецті сатысы немесе қысымның бірвенецті сатысы қолданылады.
Дроссельді бубөлінісі кезінде турбинада реттеуші саты болмайды. Бұл жағдайда реттеуші саты қызметін дроссельді реттеуші клапан атқарады. Дроссельді бубөлінісі бар турбиналар бөлшектік жүктеме кезінде соплолық бубөлінісіндегіге қарағанда тиімсіз, және тек номиналды жұмыс кезінде ғана ақталады. Сондықтан дроссельдік бубөлінісі бар бу турбиналарын негізгі электр жүктемесін таситын ірі станцияларда орнату тиімді.
Қазіргі бу турбиналарының көбінде бірінші саты реттеуші болып табылатын соплолық бубөлінісі қолданылады.
Екі венецті саты дегеніміз бір жұмыс доңғалағында екі қатар орналасқан жұмыс қалақшалары. Соплолар жұмыс қалақшаларының бірінші қатарынан кейін ғана орналасады, ал жұмыс қалақшаларының бірінші және екінші қатары арасында ағын қозғалысының бағытын өзгерту үшін қызмет ететін бағыттық қалақшалар орналасқан.
Бірвенецті және еківенецті реттеуші сатыны қолдану экономикалық және құрылымдық жақтан ескеріледі. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Турбиналық сатының есептері
Бу турбиналық АЭС-тер
Газ турбиналық АЭС туралы ақпарат
Газ турбиналық АЭС
Турбиналық сатының есебі жайлы
Турбиналық сатының есебі
Бу турбиналық АЭС
Турбиналық сатыдағы жұмысшы процесс
Турбиналық сатының есебі туралы
Газ турбиналық АЭС туралы мәлімет
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь