Педагог зерттеушінің әдіснамалық мәдениеті жайлы


1.Педагог зерттеушінің кәсіби . маңызды қасиеттері
2.Әдіснамалық мәдениет . ғылыми.педагогикалық зерттеудің негізі
3.Болашақ мұғалімдерді ғылыми зерттеуге баулу . студенттермен
ғылыми зерттеу жұмысының негізгі міндеті ретінде.
4.Қорытынды
5.Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Ғылыми-зерттеу жұмысы ежелгі уақыттан бері белгілі. Адам
әрқашан өзі өмір сүретін дүниені тануға талпынды. Ғылымның әлеуметтік
маңызы және оған деген қажеттілік құбылмалы емес, ол мәңгілік.
Зерттеуші өзінің ғылыми зерттеуін ұйымдастыра отырып, екі негізгі
қызметті жҥзеге асырады: біріншіден, адамзаттың жинаған ілім-білімін
жинақтап жүйелейді, екіншіден, ғылымды толықтыратын, байытатын
жаңа беймәлім дүниені ашады. бұл қызметтер қай уақытта да өзгеріссіз
қалады, тек қоғамдық өмірдегі өзгерістерге ұшырауы мҥмкін. айтылған
қызметтерді іске асыру үшін зерттеуші бойына тұлғасының берік
іргетасын қалайтын сапалық қасиеттерді сіңіруі қажет.
Ғылыми жұмыс – толық берілуді, табандылықты, төзімділікті,
батылдықты, шығармашылық ойлауды, жаңалықты сезіне білуді,
беймәлім дүниені тануға талпынысты талап ететін, ерекше қарбалас,
шығармашылық еңбек.
К.А.Циалковскийдың пікірінше, педагог зерттеушінің негізгі
тұлғалық ерекшелігі: жақсы сақтау қабілеті, назар аудару дағдысын
игеруі, ғылыми қиялы, зияткерлік тәуелсіздігі, яғни ойлауда дербестігі,
ғылымға ынтықтығы, қҧмарлығы, табандылығы болып табылады.

В.А.Обручев жемісті ғылыми қызметтің 3 негізгі қағидасын біліп
көрсетеді: жоспарлылығы, ұқыптылығы және шығармашылыққа деген
сүйіспеншіліктің болуы.

И.П.Павлов педагог зерттеушінің тұлғасының жетекші қасиетіне:
ғылыми жүйелілік, ғылымның әліппесін танудағы мықтылығы және одан
әрі адамзат білімінің шыңына жетуге ынтасы, ұстамдылығы, төзімділігі,
қара жұмысты жасауға дайындығы мен икемділігі, шыдамдылықпен
деректер жинақтауы, ғылыми қарапайымдылығы, ғылым жолында бүкіл
өмірін сарп етуге дайындығын жатқызған болатын.

К.И.Скрябин ғылыми шығармашылықта ғылымға және таңдалып
алынған кәсіпке деген сҥйіспеншіліктің ӛте маңызды екенін атап ӛтті.
зерттеушіге адамның тұлға ретіндегі мҥмкіндігінің шегіндегі
жоғары талаптар қойылды және қойылып келеді. әрине бҧндай талаптар
шеңберінде ғылыми қызметтің дара стилі қалыптасады. зерттеушінің әр
қайсысында зерттеудің сәттілігін қамтамасыз ететін едәуір маңызды
тұлғалық қасиеттерінің құрылымы дараланады.
1.Қалиева Э.И- ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі, оқу құралы,Ақтау 2010

2. С. Е. Қаңтарбай, Ж. А. Жүсіп. – Алматы : Дәуір, 2011.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ 5В010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы

СӨЖ
Тақырыбы:Педагог зерттеушінің әдіснамалық мәдениеті

Орындаған:Қуанышбаева Е.Н
Тобы: П-405
Тексерген: Оралбекова Б.С

Семей 2015
Жоспар

1.Педагог зерттеушінің кәсіби - маңызды қасиеттері
2.Әдіснамалық мәдениет - ғылыми-педагогикалық зерттеудің негізі
3.Болашақ мұғалімдерді ғылыми зерттеуге баулу - студенттермен
ғылыми зерттеу жұмысының негізгі міндеті ретінде.
4.Қорытынды
5.Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1.Зерттеуші мұғалімнің кәсіби - маңызды қасиеттері

Ғылыми-зерттеу жұмысы ежелгі уақыттан бері белгілі. Адам
әрқашан өзі өмір сүретін дүниені тануға талпынды. Ғылымның әлеуметтік
маңызы және оған деген қажеттілік құбылмалы емес, ол мәңгілік.
Зерттеуші өзінің ғылыми зерттеуін ұйымдастыра отырып, екі негізгі
қызметті жҥзеге асырады: біріншіден, адамзаттың жинаған ілім-білімін
жинақтап жүйелейді, екіншіден, ғылымды толықтыратын, байытатын
жаңа беймәлім дүниені ашады. бұл қызметтер қай уақытта да өзгеріссіз
қалады, тек қоғамдық өмірдегі өзгерістерге ұшырауы мҥмкін. айтылған
қызметтерді іске асыру үшін зерттеуші бойына тұлғасының берік
іргетасын қалайтын сапалық қасиеттерді сіңіруі қажет.
Ғылыми жұмыс - толық берілуді, табандылықты, төзімділікті,
батылдықты, шығармашылық ойлауды, жаңалықты сезіне білуді,
беймәлім дүниені тануға талпынысты талап ететін, ерекше қарбалас,
шығармашылық еңбек.
К.А.Циалковскийдың пікірінше, педагог зерттеушінің негізгі
тұлғалық ерекшелігі: жақсы сақтау қабілеті, назар аудару дағдысын
игеруі, ғылыми қиялы, зияткерлік тәуелсіздігі, яғни ойлауда дербестігі,
ғылымға ынтықтығы, қҧмарлығы, табандылығы болып табылады.

В.А.Обручев жемісті ғылыми қызметтің 3 негізгі қағидасын біліп
көрсетеді: жоспарлылығы, ұқыптылығы және шығармашылыққа деген
сүйіспеншіліктің болуы.

И.П.Павлов педагог зерттеушінің тұлғасының жетекші қасиетіне:
ғылыми жүйелілік, ғылымның әліппесін танудағы мықтылығы және одан
әрі адамзат білімінің шыңына жетуге ынтасы, ұстамдылығы, төзімділігі,
қара жұмысты жасауға дайындығы мен икемділігі, шыдамдылықпен
деректер жинақтауы, ғылыми қарапайымдылығы, ғылым жолында бүкіл
өмірін сарп етуге дайындығын жатқызған болатын.

К.И.Скрябин ғылыми шығармашылықта ғылымға және таңдалып
алынған кәсіпке деген сҥйіспеншіліктің ӛте маңызды екенін атап ӛтті.
зерттеушіге адамның тұлға ретіндегі мҥмкіндігінің шегіндегі
жоғары талаптар қойылды және қойылып келеді. әрине бҧндай талаптар
шеңберінде ғылыми қызметтің дара стилі қалыптасады. зерттеушінің әр
қайсысында зерттеудің сәттілігін қамтамасыз ететін едәуір маңызды
тұлғалық қасиеттерінің құрылымы дараланады.

Зерттеуші-педагогтың негізгі кәсіби-маңызды қасиеттерін
келесідей ұсынған орынды:

1.жалпы психологиялық-педагогикалық қасиеттер:
-кәсіби психологиялық-педагогикалық бағыттылығы;
2.тұлғаның әлеуметтік және кәсіби маңызды қасиеттері:
-азаматтылық, ізгілік, ӛміршеңдік, ғылыми-зерттеу жұмысына тұрақты
қызығушылық, адамдарға әділеттілік және тілектестік, қарым-қатынас
жасай білу, ӛзіне және басқаларға талапшылдық.
3.кәсіби психологиялық-педагогикалық қасиеттері:
-психологиялық-педагогикалық, теориялық, әдістемелік және
тәжірибелік дайындығы;
-дамыған психологиялық-педагогикалық қабілеттері: коммуникативтілік,
келешектен үміттілік, жобалылық, эмоционалды-еріктілік,
құрылымдылық, ұйымдастырушылық, танымдық, мәнерлі-сөзділік,
шығармашылық.
4.кәсіби дара психологиялық-педагогикалық қасиеттер:
-психикалық үрдістердің психологиялық-педагогикалық
бағытталғандығы: танымдық және эмоционалдық, еріктілік;
-эмоционалдық ықыластылық;
-еріктің дамығандығы;
-рефлексия.
демек, зерттеушінің педагогикалық шеберлігі келесідей кәсіби
қабілеттерді дамыту арқылы кӛрініс береді.
-зияткерлік (ғылыми психологиялық-педагогикалық ойлаудың дамуы),
зерттелетін нысанды немесе қҧбылысты талдап және түсіндіре білу,
барды жоқтан ажырата білу; психологиялық және педагогикалық
эксперимент жҥргізу; танымшылдық кезеңмен: деректер-үлгі-ғылыми
болжам-салдар-тексеру; ғылыми ізденісті жҥзеге асыру: тәжірибелік
деректер негізінде теориялық үлгі жасау, зерттелетін құбылыстардың
сандық, сапалық тұрғыда байланысын табу, оңды қорытындылар
тҧжырымдау, олардың қолданылу шекарасын белгілеу; құбылыстар мен
үрдістерді өзара байланыста қарастыру, олардың мәні мен
қайшылықтарын ашу; зерттейтін материалын абстракциялау, талдау
және жинақтап қорыту; көкейкезділік, сәуегейлік, білімнің кеңдігі;
Адамның ішкі дүниесіне үңіле білу, назарды ерекше аудару, ерекше
әсерленуші, алғырлық және т.б;
-Коммуникативті - зерттеу үрдісінің қатысушыларымен оң қарым-
қатынас орната білу;
-Құрылымдық - білім беру үрдісінің өту барысын, дамуы мен нәтижесін
алдын ала көру;
-Суггестивті - эмоционалды-ерікті ықпал ету, сӛз, бедел кҥшімен
иландырып қажетті нәтиже алуды кӛздеу:
-Эмоционалды - ерікті, өзінің кҥйін, іс-әрекетін, мінез-қҧлқын реттеу;
-Дидактикалық - ақпарат жеткізуде, зерттеу міндеттерін тҥсінікті,
қызықты, нақты, айқын дәйекті талқылай білу;
-Ұйымдастырушылық - оқушылардың танымдық қызметін, сонымен
қатар, ӛзінің жеке педагогикалық зерттеуін ұйымдастыра білу;
-Ғылыми-танымдық, жаңа ақпаратты жедел игеру;
-Шығармашылық - психологиялық-педагогикалық және зерттеу
міндеттерін шығармашылық тҧрғыда шешу; белгілі ҥлгіден ауытқу,
ӛзіндік ерекшеліктің болуы, бастамашылдық, зерттеу мақсатына емес,
сондай-ақ ҥрдістің ӛзіне қанағаттану.
Зерттеуші педагогтың ғалым ретінде келбетін анықтайтын кәсіби-
маңызды қасиеттер осындай.

2. Әдіснамалық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагог зерттеушінің әдіснамалық мәдениеті
Музыкалық білім беру педагогикасының маңызы және педагог - музыканттың әдіснамалық мәдениеті
Музыкалық білім беру педагогикасының маңызы және педагог - музыканттың әдіснамалық мәдениеті жайлы
Музыкалық білім беру педагогикасының маңызы және педагог - музыканттың әдіснамалық мәдениеті жайында
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық мәселелері
Көне түркі мәдениеті жайлы
Ислам мәдениеті жайлы мәлімет
Антика мәдениеті жайлы
Ежелгі Үнді мәдениеті жайлы
Орта ғасыр мәдениеті жайлы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь