Алдыңғы, ағымдағы, кейінге қалдыру және қорытынды бақылау жайлы

I. Кіріспе бөлім.
1. Бақылау финкциясы туралы түсінік.
II. Негізгі бөлім.
1. Білім беру жүйесіндегі бақылау түрлері;
2. Алдыңғы (алдын ала) бақылау;
3. Ағымдағы бақылау;
4. Кейінге қалдыру (кейінгі бақылау);
5. Қорытынды бақылау.

III. Қорытынды бөлім.

IV. Пайдаланылған әдебиеттер.
Бақылау — зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Бақылау жоспарлау процесін аяқтап және жаңа жоспарлау шешімдеріне бастама болады. Тиімді бақылау басқарудың — жоспарлау, ұйымдастыру және мотивациялау сияқты функцияларымен үнемі байланысты болу керек. Бақылау функциясының нәтижесі жоспарды қайта құру, ұйымның басқару құрылымын жетілдіру, мадақтау жүйесін жақсарту т.б. түрінде болуы мүмкін.
Бақылауды ұйымдастыру қазіргі замандағы басқарудың күрделі мәселесі болып табылады, өйткені бақылау функциясы көбіне тікелей басшылардың мойнында бұрынғыша қалып отыр.
1.Баймолдаев Т.М. Менеджмент как метод управления современной школой. – Алматы, 2003.

2.Панферова, Н. Н. Управление в системе образования : учебное пособие / Н.
Н. Панферова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 248 с.

3.Каракулов К.Ж. Педагогика управления. - Шымкент, 2000. - 187с.

4.Жусупова К.А. Менеджмент в сфере высшего образования. Алматы. Ғылым баспасы, 2001. - 155с.

5.Белая Г.В. Теоретические основы университетского менеджмента. М.,2006.

6.Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании. М.,2009.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым МинистрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік УниверситетіРЕФЕРАТТақырыбы: Алдыңғы, ағымдағы, кейінге қалдыру және ... ... ... ФИ – 311. ... ... Жумашбекова С.К.Менеджмент және маркетингкафедрасының оқытушысыСемей, 2015.Жоспар:I.    Кіріспе бөлім.1. Бақылау финкциясы туралы түсінік.II. Негізгі бөлім.1. ... беру ... ... ... Алдыңғы (алдын ала) бақылау;3. Ағымдағы бақылау;4. Кейінге қалдыру (кейінгі бақылау);5. Қорытынды бақылау.III. Қорытынды бөлім.IV. ... ... ... зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойыншажүргізіледі.  Жоспарда  ...   ... ... ... ... ... жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс. Бақылау жоспарлау процесін ... және жаңа ... ... ... Тиімді бақылау басқарудың — жоспарлау, ұйымдастыру жәнемотивациялау сияқты функцияларымен үнемі байланысты болу ... ... ... ... ... ... ... басқару  құрылымынжетілдіру, мадақтау жүйесін жақсарту т.б. ... ... ... ... ... замандағы басқарудың күрделі мәселесіболып табылады, ... ... ... көбіне тікелей  басшылардыңмойнында бұрынғыша қалып отыр.Негізгі бөлімБілім беру жүйесіндегі ... ... ... ... болады:1. алдыңғы (алдын-ала) бақылау;2. ағымдағы бақылау;3. кейінге қалдыру;4. ... ... ... шешімдердің дайындалуын бақылайды. Бұл процестебақылау өкілеттілігі орган мен ... ... ...  ... ... анықтайды. Алдын-ала бақылау негізі бақылау түріболмау ... ... ол ... ... ... егер де оған көп көңілбөлінсе теріс жағымен де көрінуі мүмкін.Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы  ...  бұл  -  пән  ... ... оқытушылардың ағымдағы жүргізген сабағын білімалушылардың игеруі мен ... ... ... тексеру.Білім  алушылардың  үлгерімін  ...  ...  ...  ...  ...  ...  тақырыптарды  және  аудиториялық(семинарлар,  практикалық  тапсырмалар,  ...   ... тыс (үй ... СӨЖ ... ... ... алу ... баға үлгерімді ағымдағы бақылау (аудиториядағы)мен аралық бақылау ... тыс) ... ... ... ... ... бағытына қарай оқытушы бекітеді.Ағымдық бақылау коллоквиум, компьютерлік және бланктік тестілеу, ... ... ... ... столдар, іскерлік ойындар, мәселеліесептерді шығару түрінде жүргізілуі мүмкін.Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауда әр ... ... ... оқу ... үй ... тапсыру, СӨЖ, аралықбақылау) 100-баллдық шкаламен бағаланады. Үлгерімді  ...  ... ... ... ... ... алған бағаларымен  орташаарифметикалық көрсеткіш жолымен есептеледі.Аралық және қорытынды аттестация барысында білім ... ... ... ... де осы тәсіл қолданылады.Білім алушының   ағымдық бақылау нәтижелері және білім бағаларыныңжазбалары тұрақты тіркеу ... ... ...  ...  ...  бақылаудың  бағаларынөзгертуге жол берілмейді.Кейінге қалдыру (Кейінгі бақылау). Әр ... ... ... кейінгі бақылау маңызды орын алады. Оның ... мен ... ... ... және құрылымдық бөлімшелердің тиісті есеп беруісаналады. Бұл бақылаудың ... ... ...  ...  ... барлығы кіреді. Кейінгі ... ең ... және  ... бақылау болып табылады. Бірақ, бұл бақылау бұрынғы істелгенжұмыстың өзгеруіне ешқандай ықпал ете ... ... оның ... бара ... және болашақта істелетін жұмыстардың тиімділігін көтеругеқолданады.Қорытынды бақылау оқу бағдарламасын меңгеру сапасын анықтау мақсатындааралық аттестациясы кезеңінің нұсқаулығына ... ... ... егер пән ... академиялық кезеңдерде оқытылып жатқан болса, ондақорытындық бақылау әр академиялық периодтағы  пән  ...  ... ... ... ... ... емтихан;• Жазбаша емтихан;• Дифференциалдық сынақ.Емтиханды өткізу формасы мен тәртібі әр пән ... ... ... 1 ай ... ... ... алушы оқу бағдарламасы бойынша бекітілген жеке оқу жоспарынасәйкес барлық емтихандарды тапсыруы керек.Білім ... оқу ...  ...  бақылау  үшін  емтиханқабылдаушыға тіркеу бөлімінен академиялық кезеңде студенттің ... ... ... бағасы енгізілген емтихан тізбесі беріледі. Емтихандаалынған ... ... ... ... ... қабылдаушыемтихан тізбесіне енгізеді. Емтихан ... ...  ... ... аяқталғаннан кейін 48  сағат  ішінде  әдіскер-тіркеушіИнтернетке ... ... ... ... ... ... ... кезең ағымындаемтиханнан алған бағасы, үлгерімді ағымдық бақылаудың орташа балы есепкеалынады. Әр пәннен емтихан аяқталғаннан соң ... оның оқу ... ... табылатын қорытынды баға қойылады. Қорытынды баға рұқсаталу рейтингілік бағасынан және емтихан бағасынан жинақталады.Жағымды ... баға пән ... ... кредиттерді меңгергенінкөрсетіп, транскриптке енгізіледі.Егер емтиханнан қанағаттанарлықсыз баға ... ...  ... ... бағсы саналмайды.Ағымдағы аралық аттестация кезінде жағымды қорытынды баға қойылғанемтихан оқу  ...  ...  үшін  ...  ...  ... баға алу үшін ... келесі академиялық кезеңде  немесеқосымша семестрде қайтадан пән бойынша оқу ... ... ... ... ... алу ... ... алып,   қорытындыбақылауға қатысады. Бұл жағдайда студент оқу пәніне қайтадан тіркеледі.Егер студент пән бағдарламасын толық ... ... ... ... ... ... ... тұсына «келген жоқ» деген белгіқояды. Дәлелді ... ... ... білім алушыға емтихан тапсыруғажеке график құрылады.  Студенттің емтиханға келмеуінің дәлелді себептеріболмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... шығару үшін және меңгерілген кредитсандарын есептеу үшін емтихан тізбесі тіркеу бөліміне өткізіледі.Емтиханға жіберу екі ... ... ... ... факультет деканының (институт директоры) жалпыүкімімен ...  ...  ...  қарызы  болмаған  жағдайда,пререквизит бойынша академиялық қарызы болмағанда, академиялық демалыс ... ... ... емес ... ... қатысу рұқсаты беріледі.2)   Екінші этапта  рұқсат алу рейтингілік бағасын (ағымдық және аралықбақылау қорытындысы) алған студенттерге сол ... ... ... ... ... етіледі. Бұл жағдайда рұқсат беру тіркеу бөліміндеемтихан тізбесіндегі студент ... ... ... қою ... ... ... алу рейтингілік бағасы н алмаған студенттер қорытындыбақылауға (емтиханға) жіберілмейді.Курстық ... ... ... ... пән  ... ... ... да жағдайларда (ауырып қалса, отбысылық және қызметтікжағдайларда) студентке жеке ... ... ... тапсыруға рұқсатетіледі.   ҚорытындыЖоғарыда аталған бақылау түрлері білім беру мекемелерінде кеңіненқолданылады. Бақылау түрлерін белгілі бір ... ... ... ... ... білім сапасын қадағалап отыруға  және  ... ... ... Т.М. ... как ... ... ... школой. –Алматы, 2003.2.Панферова, Н. Н. Управление в системе образования : учебное пособие / Н.Н. Панферова. – Ростов-на-Дону: ... 2010. – 248 ... К.Ж. ... ... - ... 2000. - 187с.4.Жусупова  К.А.  Менеджмент  в   ...   ...   ... Ғылым баспасы, 2001. - 155с.5.Белая Г.В. Теоретические основы университетского менеджмента. ... М.А. ... ... в ... М.,2009. 
    
   

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алдыңғы, ағымдағы, кейінге қалдыру және қорытынды бақылау13 бет
Алдыңғы, ағымдағы, кейінге қалдыру және қорытынды бақылау жайлы ақпарат7 бет
Мәлеметтер қоры көмегімен ақпаратты сақтау,іздеу, сұрыптау технологиясы. Ақпаратты сақтау және жүйелеу3 бет
Өзен кен орын туралы жалпы мағлұмат96 бет
«Коммерциялық несиенің дамуы»4 бет
"а.н. леонтьев, а.а.смирнов,п.и. зенченконың жұмысындағы ырықсыз және ырықты есте қалдырудың арақатынасы"4 бет
2003 - 2005 жылдары экономиканы дамытудың негізгі қорытындылары және Үкіметтің 2003 - 2006 жылдарға арналған бағдарламасы67 бет
28-ші Дүниежүзілік Қысқы Универсиада – 2017 қорытындысы.Алматы қаласы (биатлон)12 бет
«Транс Техно Сервис» ЖШС- нің ағымдағы және корреспонденциялық шоттардағы ақшалардың есебі86 бет
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның 2007 жылы қаңтар-қыркүйек айларында атқарған жұмысының қорытындысы34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь