Турбиналық сатының есептері


Кіріспе 2
1 Турбиналы сатыдағы будың энергияға айналуы 3
2 Турбиналық сатының есебін қолдану 4
3 Турбина сатылық есептерді жасауда пайдаланылатын әдістер 6
Қорытынды 9
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 10
Жұмыс қалақшасының кіре берісіндегі жиіліктерінің бағыты даярлану кезінде салыстырмалы жылдамдық бағытымен анықталады, яғни β1 бұрышымен. Жұмыс қалақшарлырының артында жұмыс денесінің р1-ден р2 дейінгі кеңеюі және ағынның бұрылуы болады. Ағынның бұрылуы жасалады, және соған байланысты, ротордың келтіру машинасына қарсы тұру жұмысын атқаратын айналдыру моменті. Жұмыс қалақшасының каналындағы ағынның бұрылуы есесіне күштің белсенді бөлігі құрылады, ал жұмыс қалақшасының каналындағы ағынның үдеуі есесіне жұмыс қалақшаларына әсер ететін күштің реактивті бөлігі құрылады. Қалақшаның жұмыс каналынан шыға берістегі жұмыс денесінің салыстырмалы жылдамдығы ω2 әріпімен белгіленеді және жұмыс торының каналына кіре берістегі салыстырмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясымен және жұмыс денесінің р1 қысымнан р2 қысымға дейінгі кеңею энергиясымен анықталады. 2 индексі (ω2, с2, и2) жылдамдықтар жұмыс қалақшаларынан шыға берістегі жылдамдық үшбұрышын құрайды.
1 ТрухнийА.Д., Лосœев С.М. Стационарные паровые турбины —М.˸ Энергоатомиздат, 1981. – 456 б.
2 Дейч М.Е., Филиппов Г.А., Лазарев Л.Я. Атлас профилей решеток осœевых турбин. —М.˸ Машиностроение, 1965. – 96 б.
3 М.А. Трубилов, Г.В. Арсеньев, В.В. Фролов и др.˸ под редакцией А.Г. Костюка, В.В. Фролова. Паровые и газовые турбины. —М.˸ Энергоатомиздат, 1985. – 352 б.
4 Семенов А.С., Шевченко А.М. Тепловой расчет паровой турбины. —Киев.˸ Вища школа, 1975. – 208 б.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

Инженерлік-технологиялық факультет
(факультеттің атауы)

Техникалық физика и жылуэнергетика кафедрасы
(кафедраның атауы)

СӨЖ
(жұмыстың аты)

Жылулық және атомдық электрстанцияларының қозғалтқыштары
(пән аты)

Турбиналық сатының есептері
(жұмыстың тақырыбы)

Орындаған: ТЭ-317 тобы студенті Тексерген: Қасымов. А. Б.
(Оқытушының аты-жөні)
___________ Оразкенов. Б. Е.
(қолы) (Студенттің аты-жөні)
____________ ____________ _______ _____ ____________
(баға) (күні) (қолы) (күні)

Семей қ.
2015 ж.

Мазмұны

Кіріспе 2
1 Турбиналы сатыдағы будың энергияға айналуы 3
2 Турбиналық сатының есебін қолдану 4
3 Турбина сатылық есептерді жасауда пайдаланылатын әдістер 6
Қорытынды 9
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 10

Кіріспе

Жұмыс қалақшасының кіре берісіндегі жиіліктерінің бағыты даярлану кезінде салыстырмалы жылдамдық бағытымен анықталады, яғни β1 бұрышымен. Жұмыс қалақшарлырының артында жұмыс денесінің р1-ден р2 дейінгі кеңеюі және ағынның бұрылуы болады. Ағынның бұрылуы жасалады, және соған байланысты, ротордың келтіру машинасына қарсы тұру жұмысын атқаратын айналдыру моменті. Жұмыс қалақшасының каналындағы ағынның бұрылуы есесіне күштің белсенді бөлігі құрылады, ал жұмыс қалақшасының каналындағы ағынның үдеуі есесіне жұмыс қалақшаларына әсер ететін күштің реактивті бөлігі құрылады. Қалақшаның жұмыс каналынан шыға берістегі жұмыс денесінің салыстырмалы жылдамдығы ω2 әріпімен белгіленеді және жұмыс торының каналына кіре берістегі салыстырмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясымен және жұмыс денесінің р1 қысымнан р2 қысымға дейінгі кеңею энергиясымен анықталады. 2 индексі (ω2, с2, и2) жылдамдықтар жұмыс қалақшаларынан шыға берістегі жылдамдық үшбұрышын құрайды.

1 Турбиналы сатыдағы будың энергияға айналуы

О1, О2 - шүмекті және жұмыс тор мойынының шамасы
Сурет 1. Осьтік сатының қима бөлігі және сатының орташа диаметрі бойынша цилиндрлік қиманың жаймасы

с - абсолютті жылдамдық; u - айналмалы жылдамдық; ω - салыстырмалы жылдамдық
Сурет 2. Турбиналы сатыдағы бу ағыны үшін жылдамдың ұшбырышы
Суретте ротор осі бойында турбиналық сатының осьтік типтегі схематикалық сызбасы мен шүмегі және жұмыс қалақшалары бойынша диаметрдің цилиндрлік жаймасы.
Шүмектік қалақша каналдарында жқмыс денесі (бу) шүмек қалақшаларының қысымнан р0 саңылаудағы шүмек пен жұмыс қалақшаларының арасындағы қысымға дейін р1 кеңейеді. Бу шүмек қалақшаларының шыға берісінде кеңею процесі кезінде, α1 бұрышымен жұмыс қалақшаларының айналмалы жылдамдығының и1 векторына бағытталған с1 жылдамдығын қабылдайды (абсолютті жылдамдық).
Бұрыштағы ағын бағыты шүмекті қалақшаларының пішіні мен қондырғысына байланысты беріледі. Жұмыс қалақшалары шүмек алдында айналмалы - жылдамдықпен и жылжиды. Бұл жылдамдықтың мәні жұмыс қалақшалары орналасқан диаметрден d және ротордың айналу жиілігіне тәуелді. [1]

2 Турбиналық сатының есебін қолдану

Жұмыс денесі жұмыс қалақшаларына кіре берісте салыстырмалы қозғалыста салыстырмалы жылдамдықпен ω1ығысады. Салыстырмалы жылдамдық ω1 векторы абсолютті жылдамдық векторлық айналмалы жылдамдық векторының параллелограмм ережесі бойынша геометриялық есептелуінен табылады.
Абсолютті с1, айналмалы и1 және салыстырмалы ω1 жылдамдық векторлары жұмыс қалақшаларына кіре беісте жылдамдық үшбұрышын құрайды. Салыстырмалы ω1 және айналмалы и1 жылдамдықтар арасындағы бұрыш β1.
Жұмыс қалақшасының кіре берісіндегі жиіліктерінің бағыты даярлану кезінде салыстырмалы жылдамдық бағытымен анықталады, яғни β1 бұрышымен. Жұмыс қалақшарлырының артында жұмыс денесінің р1-ден р2 дейінгі кеңеюі және ағынның бұрылуы болады. Ағынның бұрылуы жасалады, және соған байланысты, ротордың келтіру машинасына қарсы тұру жұмысын атқаратын айналдыру моменті. Жұмыс қалақшасының каналындағы ағынның бұрылуы есесіне күштің белсенді бөлігі құрылады, ал жұмыс қалақшасының каналындағы ағынның үдеуі есесіне жұмыс қалақшаларына әсер ететін күштің реактивті бөлігі құрылады. Қалақшаның жұмыс каналынан шыға берістегі жұмыс денесінің салыстырмалы жылдамдығы ω2 әріпімен белгіленеді және жұмыс торының каналына кіре берістегі салыстырмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясымен және жұмыс денесінің р1 қысымнан р2 қысымға дейінгі кеңею энергиясымен анықталады. 2 индексі (ω2, с2, и2) жылдамдықтар жұмыс қалақшаларынан шыға берістегі жылдамдық үшбұрышын құрайды. [2]

Сурет 3. Турбиналы сатыдағы будың (газдың) ағысының процесі
Шүмекті канал сатысындағы жұмыс денесінің, саты алдындағы күйінен, анықталған 0 нүктесінен 1t нүктесіне дейінгі ұлғаюы шүмектегі теориялық ағу процесіне сәйкес. Шүмектегіреалды процесс энергияның Δ Нс жоғалуымен қатар жүреді,ол жылдамдық ретінде ағынға қайта оралады жән ешүмектерден кейін энтальпияны жоғарылатады. Шүмек артындағы жұмыс денесінің шынайы күш 1 нүктесімен белгіленеді. Шүмектегі энергия шығынынан шүмектен ағып кеткен шынайы жылдамдығы кем с1t.

Мұнда φ - шүмектің жылдамдық коэффициенті.
Жұмыс қалақшасындағы жұмыс денесінің теориялық ұлғаю процесі 1 нүктесінен 2t нүктесіне дейінгі сызықпен көрсетілген.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Турбиналық сатының есебі жайлы
Турбиналық сатының есебі
Турбиналық сатының есебі туралы
Турбиналық сатылардың жұмыс процесі
Бу турбиналық АЭС-тер
Салу есептері
Газ турбиналық АЭС туралы ақпарат
Газ турбиналық АЭС
Бу турбиналық АЭС
Сұрыптау есептері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь