Қазақстан Республикасының салық жүйесінің реформасы

Кіріспе

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ РЕФОРМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ САТЫЛАРЫ
1.1 Қазақстан Республикасының салық рефомасының негізгі сатылары және салық реформасының қажеттілігі.
1.2 Қазақстан Республикасы салық жүйесінің реформасындағы басты бағыттар және оның экономикадағы дамуына тигізетін әсері

2 САЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН РЕФОРМАЛАУ
2.1 Салықтық реформалар және салық салу келешегі.
2.2 Салықтық жүйенің атқарылымы

3 ЗАҢДЫ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫС САЛЫҒЫ
3.1 Жылдық жиынтық табыс және заңды тұлғалардың жылдық жиынтық табысынан алымдар.
3.2 Салықтық декларация және салықтық кезең.
3.3 Жеке табыс салығы бойынша төлем көздерінен алынатын кірістер

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Кіріспе

Экономикалық категориялардың ішінде маңызды орын алатын – салық. Салықтың көмегімен мемлекет нарықтық экономикаға қатыса алады. Нарықтық қатынас жағдайларында әсіресе нарыққа өту кезеңінде салық жүйесі ең маңызды экономикалық реттеушінің бірі болып табылады.
Мемлекет салық саясатын нарықтың жағымсыз жағдайларын реттеуде кең түрде қолданады. Салықтар да салық жүйесі секілді нарықтық жағдайдағы экономиканы реттеуші күшті құрал болып саналады. Халықшаруашылығының тиімді қызмет жасауы салық салу жүйесінің қаншалықты дұрыс құрылғанына тәуенлді.
Батыста салықтық мәселелер кәсіпорындардың қаржылық жоспарлауында ең маңызды орындарға ие. Жоғары салықтық ставкалар жағдайында салықтың факторларын қате және жеткіліксіз есептесе кәсіпорын банкротқа ұшырауы мүмкін.
Басқа жағынан қарағанда, салықтық заңдарда көрсетілген жеңілдіктерді дұрыс қолданудың нәтижесінде қаржы жинақтарының сақталғанын және қабылданғанын, сонымен қатар қызметтерін кеңейтуде қаржыландаруды, салықты төлеуде үнемдеу арқылы жаңа инвестицияларды немесе қазынадан салық төлемдерінің қайту есебін қамтамасыз етуге болады.
Салықтарды қолдану кәсіпорнынның меншік және ұйымдық – құқықтық нысандарына, ведомстволық бағынуларға тәуелсіз, кәсіпорындардың және кәсіпкерліктің коммерциялық мүдделерінің, жалпы мемлекеттік мүдделермен өзара байланысын қамтамасыз етуде және басқарудың экономикалық әдістерінің бірі болып табылады.
Салықтың көмегімен кәсіпкерліктің, кәсіпорындардың және барлық меншік нысандарының мемлекеттік және жергілікіті бюджеттермен, банктермен, сонымен қатар жоғарғы ұйымдармен өзара байланысын анықтайды. Салықтың көмегімен сыртқы экономикалық қызметтер реттеледі, оның ішінде шетел инвестицияларын тарту, кәсіпорынның табысын және кірісінің шаруашылық есебі қалыптасады.
Сонымен қатар салық арқылы мемлекет өзінің қоғамдық қызметтерін іске асыруда ресурстарды басқаруды өзі алады.
Салықтың есебінен әлеуметтік қамтамасының шығыстары қалыптастырылады. Салық салу жүйесі адамдар арасындағы кірістерді бөлуді анықтайды.
Әкімшілдік - әміршілдік басқару әдістерінен экономикалық әдістерге өтуде нарықтық экономикаеы реттеуші ретінде салықтың маңызы мен ролі арта түсті, әсіресе халықшарушылық салаларының басты салаларын дамытуға және қолдауда, салық арқылы мемлекет ғылыми өндірісте және залады кәсіпорындардың өтімділігіне.
Нақты осы салық жүйесі қазіргі таңда реформалаудың жолдары мен әдістері жөнінде басты дискуссия құралы, сонымен қатар пікірлердің негізгі құралы болып отыр.
Қазір батыс мемлекеттерінде салық салу туралы көптеген әдебиеттер бар, ибұл әдебиеттерде жоғары, көпжылдық тәжірибелер жинақталан.
Қазақстанның салық жүйесі жаңадан құрылғындықтан бүгінгі таңда, салық салу бойынша отандық авторлардың монографиялы шығармалары өте аз, ал бұл өз кезегінде Қазақстан жағдайына сәйкес Қазақстандық салық жүйесін құруға терең ойластырылған ұсыныстар жасауға, табуға кедергі жасап отыр.
Көптеген мемлекеттердің әлеметтік экономикалық даму жолдары мыналармен түсіндіріледі:
Мемлекеттік басқарудың жетістігі бюджеттік кездейсоқ, қиын мәселелерді шешулерге тәуелді. Себебі бұл жерде барлық уақытта басты құрал болып салық саналады.
Осыдан салық салу теориясы мен тәжірибесінің одан әрі жетістікке жеу мәселелерін салық қызметшісі және талдау жасаушы мамандары көңіл аударуда.
Салық реформасы өткенде болған салық жүйесінің қайта құрылуы бір уақытта салықты басқару жүйесінің бұрынғы механизмінің пайда болуы нәтижесінде болған. Салық қатынастарының толық және жеке өзгерістерін білдіреді яғни экономикалық жүйесін.
Дипломдық жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының салық жүйесінің реформасын оның дамуын, салық құрылымының реформалануын және салық салудың даму келешектерін қарастырып талдау жасау.
Осы мақсатқа сәйкес дипломдық жұмыста келесі тапсырмалар қойылып, олардың шешу жолдарын қарастыру:
-Салық реформасының негізгі этаптары қаралады;
-Салық құрылымының реформалануы;
-Заңды және жеке тұлғалардың табыс салығы қарастырылмақ;
Ақпараттық және құқықтық қамтамасыз ету ретінде дипломдық жұмысқа Қазақстан Республикасының салық жүйесінің қызметін реттейтін заңды және нормативтік актілер, Қазақстан Республикасының статистикабойынша агенттігінің статистикалық материалдары қолданылады.
Жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Бюджетке түсетін салықтар және басқа міндетті төлемдер туралы » 24.04.98 ж. Қазақстан Республикасының заңы
2. Салық бойынша нұсқаулы және нормативті актілер жинағы. (1996 жылдың 1 – сәуірінде жағдайы бойнша қосымшаларымен және өзгертулерімен) Алматы, Қаржы – Қаражат, 278 – бет, 1997 – жыл.
3.Бюджетке заңды тұлғалардан табыс салығын төлеу және есептеу тәртібі туралы 2000 жылы 5- наурызда шығарылған №33 нұсқау (өзгертулерімен және қосымшаларымен) «Вестник по налогам и инвестициям» Алматы, 2000ж.
4.Бюджетке заңды тұлғалардан табыс салығын төлеу және есептеу тәртібі туралы (өзгертулерімен және қосымшаларымен) «Бухгалтер бюллетені» Алматы, 2001 ж.
5.Қазақстан Республикасының « Бюджетке түсетін салықтар және басқа міндетті төлемдер туралы » Салықтық Кодексі.
6. Абдракимова Ж. «Корпаративтік табыс салығы». Қаржы – Қаражат Алматы, 2001ж.
7. Алейбеков М. О. «Салықтық реформалауда бастылар туралы», АльПари, Алматы, 2000.
8. Амрекулов Н. «Бірлескен салу концепциясы» Транзитная экономика, Алматы, 2000.
9. Арыстанбеков К. «Экономикалық реформаның стратегиясы және тактикасы» Саясат; Алматы, 2000
10.Аскарова Э.Р. «Салық салудан босатылу және әр түрлі ставка бойынша алынатын табыс бойынша табыс салығын есептеу» (Қосымша 14, 14 – 1 ) Бухгалтер бюллетені, Алматы 2001.
11. Байдүйсенов А. Д. «Қазақстанның салық жүйесі» // Қазақстанның қаржысы// Қаржы – Қаражат, Алматы 2001.
12. Бахытжанова З.С. «Шетел заңды және жеке тұлғаларға салық салу» Алматы, 1997ж.
13.Галкин.В.Ю. Шаруашылық жүргізудің жаңа әдістері: кәсіпорнның кірісінен салық төлемдер және мемлекеттік бюджет табысының қалыптасуындағы рөлі. Москва 1991.
14.Есенбаев М. Салықтар - өркениет үшін төлем. Қазақстанның қаржысы, Қаржы-қаражат.
15.Зейнелгабдин. А.Б. Қаржы жүйесі: экономикалық маңызы және пайдалану механизмі. Алматы 1995.
16.Киперман Г.Я., Белялов А.З. « Азаматтарға және кәсіпорындарға салық салу». М, 1997ж.
17.Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стэнли Л. Брю «Экономикс: принциптер, мәселелер және саясат ». Баку, 1992.
18.Мельников В.Д., Ильсов К.К. «Қаржы» Алматы-1997ж.
19.Мунатаев М.М. Қазақстанның агроөнеркәсіп өндірісін реформалаудың негізгі бағыттары. Алматы, 2000ж.
20.Маметова Р.А. Бюджетке салықтарды және басқа міндетті төлемдер туралы және осы заңды іске асыру үшін әзірленген ережесі арасындағы қатынас / Бухгалтер бюллетені. Алматы, 2001ж.
21.Муров И.А. Салық салу жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары. Алматы, 1998ж.
22. Нурсеитов Э. “Бюджетке салықтар және басқа міндетті төлемдер туралы” Қазақстан Республикасының заңындағы өзгерістерге пікірлер. 3 мамыр 2001 жыл, №183-11 //Алматы, 2001.
23.Наумова Н.Н. Салықтық жүйенің реформасы // Алматы, 1999ж.
24.Оспанов М.Т. салықтық реформа және салықтық қатынастардың үйлесімділігі. Баспа:С-Петербург., 1997
25.Столяров В.Ф., Хасан-Бек Ц.М. «Салық салу және нарықтық экономика»
Киев 1992.
26.Туленбаев К.М. Зейнетақы реформасын мемлекеттік реттеу //
Қазақстан қаржысы. Қаржы-Қаражат Алматы, 2001.
27.Худяков А.И. Қазақстанның салық жүйесі. Табыс салығы, Алматы, Баспа. 1997ж.
28.Черник Д.Г. «Салықтар». М., «Қаржы және статистика», 1994.
29.Юткина Т.Ф. Салықты жүргізу: реформадан реформаға. -М.: ИНФРА-
М, 1999ж.
30.Салықтар: оқу құралы/Д.Г. Черник. М., Қаржы және статистика, 1995.
31.Салықтық портфель /Д.Н. Акуленок. М., «Соминтек», 1993.
32."Салықтар - 92", жур. «Экономика және өмір», №4, 1992 жыл.
33."Салықтар", жур. «Экономика және өмір», №36, 1992 жыл.
34. «Салықтар» оқу құралы. М «Қаржы және статистика», 1996 ж.
35.Қазақстандағы салықтар: Салық төлеушілер мен салық инспекторының анықтамалары. -2 баспа., -Алма-Ата, 2000
        
        Кіріспе
Экономикалық категориялардың ішінде маңызды орын алатын – салық.
Салықтың көмегімен ... ... ... ... ... Нарықтық
қатынас жағдайларында әсіресе нарыққа өту кезеңінде салық жүйесі ең маңызды
экономикалық реттеушінің бірі болып ... ... ... ... ... жағдайларын реттеуде кең
түрде қолданады. Салықтар да салық жүйесі ... ... ... ... ... ... ... саналады. Халықшаруашылығының тиімді
қызмет жасауы салық салу жүйесінің қаншалықты дұрыс құрылғанына ... ... ... ... қаржылық жоспарлауында ең
маңызды орындарға ие. Жоғары салықтық ставкалар жағдайында ... қате және ... ... ... ... ұшырауы
мүмкін.
Басқа жағынан қарағанда, салықтық заңдарда көрсетілген жеңілдіктерді
дұрыс қолданудың нәтижесінде қаржы ... ... ... сонымен қатар қызметтерін кеңейтуде қаржыландаруды, ... ... ... жаңа ... ... қазынадан салық
төлемдерінің қайту есебін қамтамасыз етуге болады.
Салықтарды ... ... ... және ... – құқықтық
нысандарына, ведомстволық бағынуларға тәуелсіз, кәсіпорындардың және
кәсіпкерліктің коммерциялық ... ... ... ... байланысын қамтамасыз етуде және басқарудың экономикалық әдістерінің
бірі болып табылады.
Салықтың көмегімен кәсіпкерліктің, кәсіпорындардың және ... ... ... және ... ... ... ... жоғарғы ұйымдармен өзара байланысын анықтайды. Салықтың көмегімен
сыртқы экономикалық қызметтер реттеледі, оның ішінде шетел ... ... ... және ... ... ... қалыптасады.
Сонымен қатар салық арқылы мемлекет өзінің қоғамдық қызметтерін іске
асыруда ресурстарды басқаруды өзі алады.
Салықтың есебінен ... ... ... ... салу ... адамдар арасындағы кірістерді бөлуді анықтайды.
Әкімшілдік - әміршілдік басқару әдістерінен ... ... ... экономикаеы реттеуші ретінде салықтың маңызы мен ролі ... ... ... ... басты салаларын дамытуға және
қолдауда, салық арқылы ... ... ... және ... ... осы ... ... қазіргі таңда реформалаудың жолдары мен
әдістері жөнінде басты дискуссия ... ... ... пікірлердің негізгі
құралы болып отыр.
Қазір батыс мемлекеттерінде салық салу туралы көптеген әдебиеттер
бар, ибұл әдебиеттерде ... ... ... жинақталан.
Қазақстанның салық жүйесі жаңадан құрылғындықтан бүгінгі таңда, салық
салу ... ... ... ... ... өте аз, ал бұл ... Қазақстан жағдайына сәйкес Қазақстандық салық жүйесін ... ... ... ... табуға кедергі жасап отыр.
Көптеген мемлекеттердің әлеметтік ... даму ... ... басқарудың жетістігі бюджеттік кездейсоқ, ... ... ... ... бұл жерде барлық уақытта басты құрал
болып салық саналады.
Осыдан салық салу ... мен ... одан әрі ... ... ... қызметшісі және талдау жасаушы мамандары көңіл аударуда.
Салық реформасы өткенде болған салық жүйесінің қайта құрылуы ... ... ... ... ... механизмінің пайда болуы
нәтижесінде болған. Салық ... ... және жеке ... яғни экономикалық жүйесін.
Дипломдық жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасының салық жүйесінің
реформасын оның дамуын, салық ... ... және ... салудың
даму келешектерін қарастырып талдау жасау.
Осы мақсатқа сәйкес дипломдық жұмыста келесі тапсырмалар қойылып,
олардың шешу ... ... ... ... ... этаптары қаралады;
- Салық құрылымының реформалануы;
- Заңды және жеке тұлғалардың табыс салығы ... және ... ... ету ретінде дипломдық жұмысқа
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің ... ... ... және
нормативтік актілер, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған
әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
1 ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ
ДАМУ САТЫЛАРЫ
1.1 Қазақстан Республикасының салық рефомасының негізгі сатылары және
салық реформасының қажеттілігі.
Салық - өркениетті қоғам үшін және осы ... өмір сүру ... ... ... ... үшін ... төлем болып саналады.
Қазіргі экономистердің назары, көбінесе, дамушы мемлекеттердегі
жүргізілетін реформалардың нәтижесінде көп ... жеке ... ... ... ... тереңдетіп зерртеуге болады, болып жатқан
процестердің негізгі парпметрлерін анықтау, алынған ... ... ... бағалаулар және қорытындылар басқа дамушы елдерде билік
құрылымына келеңсіз ... ... ... ... яғни
экономикалық мотивтелген және тек қана ғылыми негізделген шешімдер қабылдау
көмек береді.
Мұның ... ... ... қай ел ... ... дүниежүзілік
соғыстан кейін жарты ғасыр өткеннен кейін қарыздық ... ... ... және экономиканың құлдырауына әкелетін инфляцияға
ұшырағанда ешқайсы елдер ... ... ... ... ... ... ... жылдан бастап Азияда, Африкада, Латын Америкасында, кейіннен Шығыс
Еуропада кейінгі онжылдықта өзекті және ... ... ... реформасын
құруға кіріскен.
Нақты зерртеу дамушы елдердегі оның ішінде бұрынғы Кеңес Одағының
республикаларындағы, оның ... ең ... ... ... ... реформасының бай тәжірибесінің жүйелі және жалпылама талдауы болып
табылады.
Осы реформаларды іске асыруда, олардың даму сатысының әр ... ... ... ... осы ... ... ... құжаттар
көздерінің жетіспеуіне қарамастан, біз салықтық реформаны көп нұсқалы және
көп мақсактты прцесс екенін көрсете алдық.
Салық реформасының соғыстан ... ... ... елдердегі,
өзінің қалыптастырушыларының басым көпшілігі үміттерін ақтамады, ал кейбірі
тіпті іске аспады, басқалары аз уақыт жетістікке ... , ... ... ... ... « ... ... бірнеше мағынаны білдіреді.
Салық жүйесін кардиналды өзгерту тәсілдері, өрлеуге ұмтылу – бұл ... ... ... ... ... даму ... және де бір
уақытта салық механизміде көкке өрлеуде:
Қазақстан Республикасы салық салуды құқықтық реттеуде өзінің дамуында
үш сатыдан ... ... 1 – ... ( 1992 жылдан бастап 1995 жылдың
маусым айына дейін)
Республикада 40 салық түрі қызмет ... ... ... ... ... міндетті жергілікті салықтар;
3. Жергілікті салықтар;
Салық реформасының 2 – ... (1995 ... ... ... бастап 1999
жылға дейін)
Бұл кезеңде салықтың саны 11 – ... ... Олар ... мемлекеттік
және жергілікті салықтарға бөлініп кетті. 1996 – ... ... ... ... жыне ... ... ... туралы» заңына 30 – дан астам
өзгертулер енгізілді. Салықтың саны 18 –ге дейін көбейді.
Реформаның 3 – сатысы. ( 2000ж ... ... ... ... жобасын әзірлеу. Ол үш бөлімнен ... ... ... ... салықтық әкімшілдеу.
1 - этап.
Қазақстанның салық ... ... ... ... ... мемлекеттердің, оның ... ... ... ... - ... пайдаланды.
1991 жылы 24- желтоқсанда шыққан « Қазақстан Республикасы ... ... заңы ... ... заң ... ... ... Қазақстанда үш буынды салық жүйесі құрылды.
Ол салықтың үш ... ... ... мемлекеттік салықтар;
2. Жалпы міндетті салықтар;
3. Жергілікті салықтар және жинақтар;
Салық ... ... заң ... ... өзіндік құн,
жеңілдікті мөлшерінен көп пайдалану салық ... ... және оны ... емес ... алып келді.
Қазақстан Республикасының салық жүйесінің тарихында ... ... жыл ... Нақты осы жылы салық жүйесін реформалауда бірінші қадамдар
жасалды.
Жеке тұлғалардың табыс салығы, кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ұшырады. Қазақстан Республикасы Президентінің
заң күші бар « Жеке ... ... және ... ... салу ... ... Аталған заң шығарушы актілерді ... ... екі ... ... ... СССР ... ұзақ ... бойы пайдаланылған салық
салудан жиынтық жылдық табысты анықтау ... жеке ... ... ... жеке тұлғалардың табысына салық салу ... рет ... ... ... ... ... өзгерістер болды:
табысқа салық ставкаларының дифференциациясы өзгіртілді және екі ... - ... ... ... және 45% - банктерге және ... рет ... ... қатарына кірістің бөлшегін кәсіпкерлік
қызметтен алатын бюджеттік ұйымдар кірді. ... ... ... ... ... ... 6 жеңілдіктер түрі бар) және тағы басқалары.
1994 жылы ... ... ... ... ... олардың фискалды сипаттамасы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік
береді.
Мұндай ... ... ... 1994 жылы ... ішкі өнімге
салықтық түсімдер 1993 жылға қарағанда төмендеп ... ... 1993 ... ... 1994 жылы 8,4% -ті құрады.
Осыған сәйкес Қазақстан Республикасының салық реформасының ... ... ... ... ... ... қатынастарды ынталандыру, әсіресе:
- кәсіпкерліктің белсенді қолдауы;
- жеке салық төлеушілердің алған табыстарын ... ... ... Салық салу арқылы кең заң шығарушы базасын шығару;
- Кірістерді екі, үш рет салық салудан ... ... ... ... ... ... ... жету:
- тұрмысы төмен жіктерге әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету;
- кіріс алу көздеріне тәуелсіз ... салу ... ... ... ... және территориялық мүдделерін есепке ... ... салу ... ... ... тәжірибелерге пайдалануға
талпыныстар жасау;
Осы мақсаттарға ... ... ... ... жүйесін
өзгерту талпыныс жасау және оны әлемдік стандартқа сәйкестендіру.
2 –этап.
2 – этаптың тапсырмалары: салық салуды ... ... ... ... ... жүйесін әлемдік стандартқа сай болуына қол
жеткізу, Негізі бұл ... ... ... ... ... 1995 ... 24 сәуірінен бастап заң күші бар « ... ... және ... ... төлемдер туралы» заңы болып саналады.
Жалпымемлекеттік
1. Заңды және жеке тұлғалардың табыс салығы;
2. Қосымша құн салығы;
3. Акциздер;
4. Бағалы қағаздар операцияларына ... Жер ... ... әлеуметтік төлемдер;
Жергілікті салықтар және алымдар:
1.Заңды және жеке ... ... ... ... ... құралдар салығы;
4.Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды және жеке тұлғалардан тіркеу
үшін ... ... жеке ... айналысуға берілген құқық үшін алымдар;
6. Аукциондық сатулардан алымдар;
1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап ... ... ... және
алымдарға: жол салығы, әлеуметтік салық, ... ... ... және ҚР ... ... ... ... үшін алым.
Алғашында бұл төлемдер бюджеттен тыс қорлардың қайнар көзі болатын, кейін
жол ... және ... ... ету үшін ... ... ... ... 1999 жылы 16 шілдедегі Президенттің заң
күші бар « Бюджетке түсетін салықтар және басқа міндетті төлемдер ... ... – 1 ... ( 1995ж. 24 ... ... сәйкес Қазақстан Республикасының
2235 заңы деген статусқа ие болды.
Қазақстан Республикасының салық жүйесі жоғарыда аталып кеткен құжатқа
сәйкес ... ... ... және ... міндетті төлемдерден тұрады:
Бюджетке түсетін салықтар жіне басқа ... ... және жеке ... ... ... ... құн салығы;
3. Акциздер;
4.Мемлекеттік тіркеуге жатпайтын бағалы қағаздар эмиссиясының ұлттық
идентификациондық нөмірді тартып алу және бағалы қағаздар эмиссиясының
тркеу үшін алымдары;
5. ... ... және жер ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының территориясына ... ... үшін ... Жер салығы;
9. Заңды және жеке тұлғалардың мүлік салығы;
10. Транспорттық құралдарға салық;
11. Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын ... және жеке ... үшін ... ... жер салығы;
13. Қызметтің жеке түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;
14. Аукциондық сатылымдар үшін алым;
15. Нарықта тауарды сатуға берілетін құқық үшін ... ... ... ... жеке және заңды тұлғаларың фирмалық
атауларға, қызмет көрсету белгілеріне, тауарлық белгілерге қолданғаны
үшін алым;
17 Заңды және жеке тұлғалардың ... ... ... ... тауарлық белгілерге «Қазақстан», «Республика», «Ұлттық»
деген ... ... үшін ( ... ... ... ... ұйымдарға қатысты емес) алымдар.
3 – этап.
3 – ... ... ... ... төлеушілерге, фискалды
ұйымдарға, бюджетке қатысты ... ... ... ... ... ... күшейту. Жалпы 1995 жылы құрылған салық
құрылымы ... ... ... ... ... 17 түрі ... ... жоғарылатып биікке жеткізу керек. Осыдан барып, салықтық
заңшығарушылықты реформалау ... ... 2002 жылы 1 – ... жылы 12 – ... бекітілген № 209 – II Қазақстан Республикасының «
Бюджетке түсетін ... және ... ... ... ... Кодексі
қызметке кірісті.
Жаңа салықтық Кодекстің құрылымы үлкен үш бөлімнен тұрады:
1. Жалпы.
2. Ерекше
3. Салықтық әкімшілдеу
Жалпы бөлім – салықтық заң шығарудың ... ... ... салықтық
заң шығарудың принциптерінің ... ... ... ... ... бұл акциздерге, кедендік баж ставкаларына қатысты емес.
Берілген ... ... ... ... ... заң ... ... керек және келесі жылға дейін өзгерістерге ұшырамауы тиіс.
Ерекше бөлімге келетін ... ең ... айта ... жайт мемлекет
тұрақтылықты және салық салудың әдістеме және база ... ... ... заң ... ... жақтайтыны айғақ.
Салықты әкімшіліктеу бөлімінде процестік сұрақтар анықталады. Бүгінгі
күнде берілген бөлімдер ... ... мен ... ... ... айту қиын. Себебі құқықтық реформаның екінші ... жаңа ... ... ... ... Кодекстің аспектілері, оның ерекше ... ... ... шарушылық сферасын реттейтін басқа заңдар 2 – ... ... ... ... Бұл мемелекет және салық төлеушінің
арасындағы ... ... ...... ... алады. Әсіресе
аппеляция процесінде.
Бюджетке түсетін салықтар және басқа міндетті ... ... ... 2002 ... бастап жүзеге асты)
Салықтар
1. Корпоративтік табыс салығы
2. Жеке табыс салығы
3. Қосымша құн салығы
4. Акциздер
5. Жер қойнауын пйдаланушыларға ... ... және ... Әлеуметтік салық
7. Жер салығы
8. Көлік құралына салық
9. Мүліктік салық
Алымдар
1. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімі үшін алым
2. Жылжымайтын ... және осы ... ... құқықтарын мемлекеттік
тіркелім үшін алым
3. радиоэлектронды құралдарды және жоғары сапалы ... ... үшін ... ... және ... құралдарды мемлекеттік тіркеу үшін алым
5. Теңіз және өзен кемелерін мемлекеттік тіркеу үшін алым
6. ... әуе ... ... ... үшін ... Дәрі – ... мемлекеттік тіркеу үшін алым
8. Қазқстан Республикасының территориясы бойынша автокөлік құралдарын
жүргізуді ... ... үшін ... Жеке ... ... үшін ... ... алым
11. Елтаңбалық алым
12. Лицензиялық алым
13. Телеарналық және ... ... ... ... спектрін
пайдалнуға рұқса үшін алым
Төлемдер
1. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
2. Жер бетіндегі су ресурстары үшін ... ... ... ... үшін төлем
4. Жануарлар әлемін пайдаланғаны үшін төлем
5. Ормандық пайдаланым үшін төлем
6. Ерекше қорғалатын табиғат территориялары үшін төлем
7. ... ... ... ... үшін ... ... су ... пайдаланғаны үшін төлем
9. Сыртқы (көрнекілеу) жарнамаларды тарату үшін төлем
Мемлекеттік баж
1. Сотқа берілген қуыным өтініштері, жеке ... ... ... ... ... сот ... құжаттардың көшірмесі
үшін (дубликаттарын) мемлекеттік баж
2. Нотариалдық ... ... ... ... ... ... ... көшірмесі берілгені үшін
3. Азаматтық актілерді тіркеу, сонымен қатар азаматтық актілерді
тіркеу туралы куәліктерді ... беру және ... ... және ... ... ... үшін ... баж
4. Шетелге кету құқығы құжатын және Қазақстан ... ... ... ... ... ресімдеу, сонымен қатар осы
құжаттарға өзгіртулер енгізген үшін мемлекеттік баж
5. Қазақстан Республикасына келуге шетел ... ... ... оның ... ... ... беру үшін мемлекеттік баж
6. Қазақстан Республикасының азаматтығын алу туралы құжатты ресімдеу,
Қазақстан Республикасының азаматтығын ... ... ... ... ... бас ... үшін ... Тұрғылықты жерді тіркеу үшін мемлекеттік баж
8. Аңға шығуға құқықтық рұқсат үшін мемлекеттік баж
9. Қазақстан Республикасының азаматтарына төлқұжат және ... ... ... ... және оның оқ – ... ұстауға және сақтауға, Қазақстан
Республиаксына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге
рұқсатын берген үшін мемлекеттік баж
11. ... ... ( ... суық ... ... ... ... басқа) тіркеу және қайта ... ... ... ... ... ... Кедендік алым
3. Төлемдер
4. Алымдар
1.2 Қазақстан Республикасы салық жүйесінің реформасындағы басты
бағыттар және оның ... ... ... ... Республикасының салық және басқа міндетті төлемдер туралы
Салық Кодексі» ресми атауға ие болған. Жаңа ... ... ... ... Президентінің заң күші бар Жарғысының біздің
еліміздің салық заң ... ... ... 1995 жылы 4 ... ... ... ... Қазақстан Республикасы « Бюджетке ... ... да ... ... ... ... ... кіреді.
Бірақ салық құрылымын және салық салу ... ... ... қарамастан, 2001 жылы Кодексте келесі ой – ... ... ... ... құн ... ... ... әлеуметтік салық 21% -
ға потенциалдық ... ... ... ... Мемлекеттік
Кірістер Министрлігінің ресми түрде ... « ... ... дәрежесіне тәуелді әлеуметтік салықтың дифференциациясы».
Заңды тұлғалардың табыс салығына келсек, яғни, ол жобада « Жеке ... деп ... ... бұл ... ... ең ... салық
шкаласын және төленетін жалақылардың ұлттық валюталық девальвация инфляция
қарқынының өзгеруіне байланысты қайта қарастырылуы тиіс.
Қосымша құн салығына оралсақ, Кодексті ... ... құн ... кәсіпорындарға, олардың қызметтерінің бағытына қарамастан бір ... ... ... айта ... жөн, ... « ... ... тәртіп»
бөлімі болады. Мұнда патент бойынша нақты соммалы салық төлейтін жеке
кәсіпкерлерге ... ... ... ... патенттік жүйесі қайта
қарастырылады.
Бірақ бұл пікірлерді жүзеге асыруда қатаң ... ... ... жұмыс, тауар, кіріс, қызмет түрлеріне ... ... жеке ... ... ... ... ... қажет.
Салық Кодексінің Жалпы бөлімі Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... Мұнда жалпы жағдайлар, түсініктер, салықтық
құқықтық қатынасқа қатысушылардың міндеттері көрсеткіштен болады.
Салық түрлерінің анықтамалары, алымдар және басқа міндетті ... ... ... салу ... ... аударым және
төлем механизмдері, сонымен ... ... ... ... ... ... бөлімінде жүйеленеді.
Салықтық нормаларды бұзушылар мемлекет алдында заң ... ... - ... ... ... ... ... Бұл бөлімді әзірлеуде
қазір экономикалық және заңды аспектілері ... жаңа ... ... ... ... қиынға соғады. Бұл туралы Астанада семинарда –
Процестік бөлім « ... ... ... ... ... ... буын және ол шыңға жету үшін 2 – 3 жыл ... деп ... ... ... ... салық жүйесін реформалаудың
техникалық және ұйымдық қаралған аспектілері ... ... ... ... ... ... ... субъектілерін мынадай сұрақтар
мазасын алады: Салықтық Кодексті ... ... ... бір ... ықшамдауға және реттеуге, салық ұйымдарының және ... ... ...... ... ... ... салықтық заң шығаруды іске асыруда және ... ... ... ... және ... ... ... айқындауда
мүмкіндік береді ме жоқ па.
Бірақта Қазақстанның салық саясатындағыөзгерістер ... ... ... сәйкес келуінің маңыздылығы өте зор.
Салық төлеушілердің әр категориясының экономикалық шығысты төмендету
мен бір уақытта, ... ... ... де ... ... ... отыру
мақсаттарының сәйкестігі туралы сөз болып отыр.
Осы айғақтың өзінің түсінігі – қаражаттарды жұмылдыру қажеттілігі ...... ... ... пунктерін инвестициялық процестің
дәстүрлі ... ... ... ... беру ... ... үшін өндірістің кеңейтуімен және ... ... ... ... ... осы ... ... қаржыларынан қамтамасыз етеді.
Тіпті егер Қазақстанда инвестициялық ортаны жақсарту ... ... ... ... себебі салық салудың әдістері мен
механизмін өзгерту, сонымен қатар ... ... ... мәселелрі
туындауда.
Екінші жағынан Қазақстандық билік блогының экономика жетістігі
түріндегі мемлекет, «романтикалық ... ... ... 90 жылдардың
басында - ұйғарған болатын, жоғарыда ... ... ... ... таза ... мәселе, бұл тек бюджет жағдайына байланысты» деп бекітіп
қою қажет.
2 ... ... ... ... ... және ... салу ... түсетін салықтарды және басқа міндетті төлемдерді төлеуге
жататын барлық ... ... ... ... отыр және ... ... оларды төлетуге бақылау әдістері келесі факторларға тәуелді:
- салық төлеушінің менталитеті және азаматтық ... ... ... ... ... ... ... және салықтың
мәдениеттілігі, салық төлеу азаматтық міндеті деп білуі, яғни,
салқты өз ... ... ол өзі үшін ғана емес ... ... үшін ... ... мемлекеттік құрылысқа қатысады деген
түсінігі бар болса;
- мотивация ерекшеліктеріне, яғни, ... ... ... оның
тәжірибесіне тәуелді, салық реформасының жетістіктеріне қызығушылық
танытатын, оның жеке мақсатты тапсырмаларын шешуде мүддесінің ... мен ... ... ... ... ... ... пайдану
білу дәрежесі, коммуникативтігі яғни, мүліктік әлеуметтік қоғамдық
статусының нарықтық экономиканың қиын ... жете ... ... ... ... заң ... ... тапсырмалар, тек қана
салық төлеушілер салықтық мәселелрді оның мүдделеріне әсерін ... ... ... келе, салық салу облысындағы зерттеулердің айтуынша
субъективті адамзаттық ... және ... ... ... салықтық реформа тағдырына елеулі әсер етеді.
Салықтық реформаға енгізілетін салықтық жүйе түсінікті болу ... ... және ... оны ... үшін, ең алдымен бұған ... ... ... ... ... мемлекеттердің экономикасына салық реформасын жүргізуде
енгізілетін салық жүйесінің ... ... және ... ... ... тепе – ... жету ... ролі зор.
Осы аталып кеткен мәселелердің ең бастысы, бір ... ... ... ... кірістерді салықтық реттеу мәселесі, екінші
жағынан – инвестициялар болып отыр ( бірінші ... ... ... көзі).
Бұл тек өзара байланысты ғана ... ... ... ... ... ... ... тұрғындарға кірістің жоғарылау қатынасына
әкеледі.
Экономиканың қажетті саласы және ... ... ... көздері
болып бөлшек сауда және қоғамдық тамақтану табылады.
Жоғары да айтылғандайбөлшек тауарлы айналым біраз төмендеді. ... ... ... ... ... айқын
көрінеді. Қаржылық дағдарыстың нәтижесінде азаматтардың кірісі төмендейді.
Сатылым тауарлардыңбөлшек ... ... оның ... ... ... және бөлшек өнімдерінің ортасында, көлегейлі
экономикамен күресу шараларынан көрінеді.
Нарық ... сол ... ... бар, яғни кіші масштабта.
Сұраныстың төлемқабілеттілігі дағдарыс пен баяу ... ... ... яғни ... ... ... ... уақытта мемлекеттік емес
меншік нысандарымен әр ... ... ... 1/3 ... ... және 1/4 ... жеке меншік кәсіпорындарға қызмет етеді.
Өзекті мәселелер қаржылық ортада қалуда. Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... өзара қарыздың төмендемеуіне куәлануы шартсыз. ... емес ... мен ... барлық дәрежесі алдында уақытында
төлемеген салықтар өседі. Кәсіпорын тәртібінің төмендеуі нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... келтіре алмайды,
яғни дағдарыстың шиеленісуінде жоғалтқан уақытында. Осы ... ... ... ... ... ... ресурстардың
болмауы айырбас операцияларының ұлғаюына және де қызметкерлердің еңбек
ақысын ақшамен емес ... ... ... ... ... ... ... төмендейді, бюджетке кәсіпорын пайдасына салықтар және
ұйымға жеке тұлғалардан салықтар төленбейді. ... бәрі ... ... ... ... ... дамуының негізгі
критерийлерінің бірі бюджетке салықтық емес кіріс көздерімен толтырылған
жинақ және салықтық түсімдер ... ... ... ... алдында маңызды мәселе экономикада пайда
болған жағымды тенденцияларды нығайту және дамыту. Негізгі орын ... ... яғни ... және ... ... жеке және ... салықтар, капиталға және пайдаға салықтар, федералдық ... ... ... ... ... керек.
Дағдарыс кезеңінде салық салу ... ... ... әлі жүргізілуде. Тікелей және жанама салықтардың
рефомалануы ... ... ... және ... ... ... ... комплекстік сипаттаманы қабылдауы қоғамның барлық жақтарына
әсер етеді.
Салықтық жүйе арқылы пртекционистік экономикалық саясаттыжүргізуге
және фритредерстік саясатты ... ... ... яғни ... ... ... есептеледі. Мемлекеттік басымдылықты анықтау жолымен
дифференциялданған ... ... және ... ... ... ... тілеген бағыттаманы беруге болады. Сонымен, салықтар
мемлекеттік ... ... ... ... және де ... ... аймақтық пайдадан, сонымен қатар, экономикаға бюджеттің шығынына әсер
етуін қамтамасыз ету.
Экономиканың дамуынасалықтың әсер етуі ... ғана ... ... ... да ... ... Бұндай қажеттіліктің болуы халықтың
және өндірістің жоғары концентрациялық ... ... ... ... және халықтың ... ... ... ... ... қорғау мәселелерінің шиеленісуіне әкеліп
соқтырады, жалпы ресурстық қатамасыздығы және т.б.
Шекті мөлшердің негізінде ... салу және ... ... ... мен ... лицензиялау қосымшалығы жатыр. Барлық мемлекеттерде
экология мәселелерімен лондшафты сақтау салық арқылы шешіледі.
Салықтық ... ... ... орны ... ... ... енгізілгенде ұлғаяды.
Салықтық Кодекс салықтық ... ... және ... ету ... орнатады және де бас тартулар мен өзгертулер, баж және жинақ,
жергілікті ... және ... ... ... ... Кодекс
салық төлеушілердің, салықтық агенттердің, несиелік мекемелердің, салықтық
ұйымдардың жеке салыққа қатысты барлық ... ... ... ... ... бұл жайт жаңа ... ... нысандалуында жатыр,
яғни барлық оның элементтерінің ... ... ... ... құқық.
Мемлекетте жинақтық және салықтық бір қалыпты комплексттік жүйе қалыптасып
отыр, сонымен қатар жәй фискалдық ... ... ... ... ... ... қоса ... салу теориясының ең негізгі сұрағы түзу және жанама салықтардың
қатынасында ... ... ... үйлесімді тікелей және жанама салықтардың
қатынасы туралы сұрақ туады.
Салықтың ... ... және ... ... ... ... Сол
уақытта мақсатты түрлендіруді ұлғайту сол және тағы басқа салықтар туралы
дискуссия болған.
Салық ... ... ... ... ... қаражаттарынан төлеуі
тиіс. Бұл пайдаға, кіріске, мүлікке, капиталға, жерге салынатын салықтар.
Жанама салықтар: қосымша құн салығы, акциздер, кедендік баж, ... ... ... және ... - әлеуметтік объектілерге және т.б.
тауар құнына ... ... ... ... тұтынушыға барлығын төлету
мүмкін емес, себебі нарықтың көлеміне және сұраныстың төлемқабілеттілігіне
тәуелді.
Өткен ғасырдың соңында дамыған елдерде жеке ... ... ... ... ... салықтың ролі өте зор болды. Жанама салықтың жағымды
және жағымсыз жақтарын айта ... тағы бір ... ... ... ... ... бажы ... тек қана фискалды сипаттамаға ие. Бұлар
экономиканы реттеуде белсенді қатысуда. Әсіресе кәсіпкерлерге ... ... ... ... ... және жеке ... бақылау.
Қорытындылай келе біз жанама және тікелей салықтан бас тартпауымыз
керек.
Бірақ бұлар ... ... ... әсер ... қару ... сай оған ... қарау керек. Олардың даму сатысындағы қатынасты
өзгертуі тиіс.
Салықтық реформаны жүргізуде қарама – қарсы ... ... ... ... тыс ... шығу болады. Себебі экономикалық
ахуалдардың дағдарысы туындағанда және жетуге тура ... ...... Салықтық жүйенің атқарылымы
Жаңа салықтық жүйе Қазақстанға 90- жылдың ... ... Іске ... салықтық жүйені жылдам және түп – тамырымен өзгерту қажеттілігі
экономикалық саясаттың ... және ... ... ... ... ... ... әзірлеушілер және
Қазақстандық экономикаға осы ... ... ... жүйені
дәріптеп, мақсатты нысандандыруға айналдырады. ... ... ғана ... ... ... және оның ... құралдармен ашық және
макроэкономикалық тұрақтылығы, сонымен қатар нарық ... ... ... деп ... болатын. Кейбір экономистер Қазақстанға
жоспарлы – ... ... ... деп ... бұл орын ... ... т.б. мемлекеттерде Қазақстанның арнайы экономикалық бай тәжірибесі
сұралмаған болып шықты. ... бұл ... ... ... ... ... ... көшуді іске асырғанда Батыс Еуропа мемлекеттерінде
қызмет ететін салықтық заңдарды көшіруге тура келді. ... ... ... салықтық жүйесі нарықтық қызмет ету барысында он жыл ішінде
қалыптасып, олар ... ... ... ... Қазақстанда бұл нарықтық
реформаға өтуі жеңіл болмады. Бұл жерде Қазақстанның ... ... ... ... ... ол ... құрылымды
қалыптастырғаннан гөрі тиімді айтсақ дұрыс ... көшу ... жаңа ... жүйе ... заң ... оның
қажеттілігін регламенттейтін ережелерді және нұсқамаларды, осы ... ... ... ... ... ... механизмін шығаруды талап
етті. Қазақстан жағдайы үшін 90 – ... ... жүйе үлгі ... ... ... ... - әміршіл жүесін сипаттайтын салық
қатарларының орнына ең ... ... ... – нарықтық қатынастардың
қалыптасуымен сәйкес салықтың жаңа жиынтығы қойылған.
Ертеде қызмет атқарған ... ... ... ... жүйенің енгізілгеніне біраз уақыт өтті. Осы ... ... ... ... ... ... ... өзгерістер болды.
Ең алдымен айта кететін жайт ... ... ... ... ... ... ... қателіктер болды. Оның ішінде ең бастысы –
жаңа жүйе орнатқанның орнына, ескіні құлдыратуда зор қаяу және ... ... жүйе әлі ... ... ... ... болған жоқ.
Қазақтан Республикасында қабылданған конституция көбінесе әлеуметтік
– экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... қатынастар тереңділікті, бұрыг болмаған қаржы
институттары, сонымен қатар ... ... ... ... ... және тағы ... пайда болды.
Қазақстан экономикасы үшін бүкіл әлемдік бизнес есігі ... ... бәрі ... ... және ... ... ... және талдау
мәселелеріне басқалай тақалу қажеттілігіне әкеледі.
Салық жүйесінің қазіргі ең үлкен кемшіліктері болып, ... ... ... бағыттарды мөлшерінен басым қолдану. Салықтың басқа
қызметтері тіптен жүзеге асырылмайды. Экономиканың және ... ... ... ... құн ... ставкалары еңгізілген. Оған
қарама-қарсы салықтық ставканың ... ... ... ... ... ... ... әсер тигізді:
ұлттық өнімнің төмендеуіне, оның құрлымының нашарлануына, халықаралық және
ішкі мемлекет тауар өндірушілерінің әлсізденуіне;
капиталдың шетелге ... ... ... ... ... көлеңкелі экономиканың
өсуі;
Басқа сөзбен айтқанда, салықтық жүйе тамырлы құрылуда қамтамасыз
етіледі. Оны ... ... ... өзгеру шартында мақсатқа
жетуге болады.
Экономикалық реформаның ... ... ... ... керсінше
Қазақстанның ұлттық байлығының өсуі, оның тұрғындарының ... ... ... Осыдан салықтық реформаның, олардың
бағытталуы, мақсатының негізгі тұжырымдары ... ... жүйе ... ... және ... экономикалық
мәселелерді мемлекетке шешуді қамтамасыз ету керек;
2. ... жүйе ... ... ... және ... болу ... ... салу барлық шаруашылық субьектілерге бірдей болу қажет;
4. Салықтар саны қысқартылуы тиіс;
5. Салық салу төмендетілу қажет, ... ... ... шығындардан кірісті
тарту үшін, инвестициялық ... ... ... ... ... үшін ... Салық төлеушілердің қорғанысың қамтамысыз ету. Салық төлеушінің
ақтығына қарсы болмау қажет және ... ... ... ... тиіс;
7. Салық төлеуде заңды және заңсыз ... ... және ... ... ... жасайтын тиімді жүйелер құру қажет;
Бапта тек қана Қазақстан экономикасының тиімділігінің жоғарлауына
және дүниежүзілік экономикалық кеңестерді есепке ... ... ... реформалау мәселелерінің жартысы қарастырылған.
3 ЗАҢДЫ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫС САЛЫҒЫ
3.1 Жылдық жиынтық табыс және заңды тұлғалардың жылдық ... ... және жеке ... ... ... ... таралғаны белгілі,
олардың аталуы және есептеу әдістеріндегі ұқсастықтарына қарамай, ... ... ... ... ... ... ... базасымен және
жоғарыда көрсетілген салық салу субъектілерімен әртүрлі қабылданады. Және
де бұл түсінікті: бірінші мәжбүрлеу алып қою ... ... ... ... оның ... ... мақсаттарға сәйкес салықтық есептеулерден
кейін болашақта реинвестицияланатын және қолданылатын табыстарға бөлінеді.
Аталған ... ... ... алып қою нәтижесінде оның өмір сүру
қажеттілігіне, және жеке материалдық, рухани қажеттіліктерге, белгілі ... емес ... ... жеке ... нақты ақшалай
табыстары азаяды. Осыдан заңды тұлғалардың табыс салықтары белгілі мерзімде
өздеріне жеке сұрауларына байланысты ... ... сол ... осы жеке ... ... да бір ... қатынастарымен байланысты
заңды тұлғалардың табыс салығын екінші деп есептеуге болады. Айтылғандарға
байланысты қорыта ... осы екі ... ... ... келесідей.
Қандайда бір заңды тұлғалардың табыс салығы жоғары ... ... оның ... оның ... ... ... қалады, яғни сәйкесінше олармен
төленетін табыс салығының көздеріндегі ... ... ... Және ... ... ... салығының ставкасы жоғарылаған ... ... ... ... аз ... олардың әр біреуіне еңбек ақы
төлеуге міндеті. Басқаша айтқанда, заңды тұлғалардың табыс салығы ... ... ... ... жоқ тұрғындардың жұмыс берілуі ... ... ... өмір ... ... ... ... әдістерін
қалайды. Өйткені адамдар өз өмірлерін ... ... ... ... ... ... да заңды тұлғалардың табыс салықтары жоғарыда көрсетілген
жеке тұлғалардың табыс ... ... ... ... ... ... түрде жауапкершілікті. Оларды келесідей қысқаша
құруға болады:
– табыс салығы бюджет ... ... ... ... істесе, соғұрлым
кәсіпорын болашағына үлкен қатер;
... ... ... үшін ... ... ... “теңестірілген
ақиқатқа” әкеледі, соған байланысты гүлденуші кәсіпорындарды дамуға деген
талпыныстары жоғалады;
... ... ... салықтар керісінше әлсіздерді
жоғалтады, өйткені олардың ... ... ... ол ... ... жинақтауға мүмкіндік бермейді;
– табыс салығының ставкасы жоғарылаған сайын, кәсіпорынды дамытуға ... алу үшін ... ... және ең ... оны “салықтық
қақпанға” түсіріп, таратуға дейін апарады;
– инвестицияланатын салық ... ... ... ... бұл әлі ... ұстау.
Осыдан үш маңызды қорытынды:
Біріншіден, тек қана экономикалық көрсеткіштерге ... ... ... барлық кәсіпорындарды бірдей жағдайға әкеледі:
экономикалық салықтық салу барлығына тепе- тең бөлінеді.
Екіншіден, ... ... ... ... және ... ... мүмкіндік берулері қажет.
Үшіншіден, салықтық пресс бүкіл ... ... ... және
жеке кәсіпорындардың құрлымына бірдей әсер етуі қажет. Яғни бірінші үшін
пайданы максимилизациялап, екіншілер үшін ... ... ... қтар ... ортаның өзгерістері бойынша табыс салығының
әлеуметтік аспктісі салық салу жүйесінің ... ... ... өте ... Өйткені көптеген адамдар өздерінің қоғамдық байлыққа
салымдарынан табыстарының аздығына сенімді ғой, ал басқалардың ... ... ... ... ... асып түсуде.
Осылайша табыс салығын қоғамдағы әлеуметтік ... ... ... ... ... де ... қажет. Ол бір жағынан адамның
байлығының нақты көлемін төмендете отырып осылайша оған өмірдің ... ... ... ... ... жағынан оларды жәрдем ақы, зейнет
ақы, ақысыз емдеу және білім беру ... ... Және ... ... ... ... ... мемлекеттің экономикалық саясатын және
ұлттық экономикалық жағдайын жақсартады.
Белгілі уақыт ішінде ... ... ... ... ... ... үшін ... қарастырылған осы табыстық құрумен
байланысты барлық шығындарды есептеу жүйесі:
қандай да бір ... ... ақы ... ... ... ... от басы ... ұстаумен байланысты жеке тұлғалардың жылдық
жиынтық ... ... алып ... ... сонымен қатар әдейлі
заңдылықтармен қарастырылған жеке қызметтерді алумен байланысты;
бір ... ... ... ... және ... ... төлеуді кейінге
қалдыру, бұрын төленген салықтар бойынша төлемдер;
шетелдік операциялармен байланысты екі рет ... ... алып ... ... ... ... салу ... нормалар, табыстың бөлігін салық салынбайтын амортизациялық
алымдарға аударым бойынша ... ... ... ... ... ... құрудан босату,
сонымен қатар банктерге салымдар бойынша оларға проценттер төлеуден жеке
тұлғалардың ... ... ... ... ... ... зиян ... толтыру жүйесі, сонымен қатар мемлекеттің эмиссиялық қызметінен:
1. ... ...... ... ... табысы Қазақстан
Республикасында алынуға ... және ... ... ... оның сыртында
алынатын табыстардан тұрады.
Резидент емес – заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы ... ... ... 184- ... ... анықталады.
2. Жылдық жиынтық табыс құрамына салық ... ... ... енеді, келесілерді қоса алғанда:
– тауарларды (жұмыс, қызмет) ... ... ... ... активтер, құрылыс, ғимараттарды,
үймереттерді өткізгенде ... асып ... ... ... ... ... күмәнды міндеттемелер бойынша табыстар;
– мүлікті жалға беруден табыстар;
– бантермен және мекемелерді банктік ... жеке ... ... көлемін төмендетуден табыстар, оларға
Қазақстан Республикасының заңдылықтармен ... ... ... ... ... етуден табыстар;
– кәсіпкерлік қызметті тоқтату немесе қызметін қысқартуға келісім үшін
алынған табыстар;
– шығып қалған ... ... ... ... асып ... ... кең-байытуларды құрастыру салдарының ... ... ... кең-байыту орындарын құрастыру бойынша өтімділіктің шығындар
соммасына асып түсуіне табыстар;
– жалпы үлестік меншіктен табысты бөлуден ... ... ... ... ... ... және тағы басқа ... ... ... ... айыппұлдарды қоспағанда;
– алдын ала ұсталынған алымдар боынша алынған өтемдер;
– қайтарусыз алынған мүлік орындалған жұмыстар , ... ... ... сый ... оңтайлы бағамдық айырмашылық;
– ұтыстар;
– роялти;
– әлеуметтік сфераның объектілерін жоюдан ... ... асып ... ... қызметті) өткізуден табыстар:
1. Тауарларды өткізуден табыс болып өткізілген тауарлардың, ... ... ... құны болып табылады, қосылған құн
салығы және акцизден ... ... ... ... Республикасының
тарифтік бағалардың қолдануда мемлекеттік бақылау сұрақтары бойынша
заңдылықтармен белгіленген болмаса.
2. Тауарларды ... ... ... ... ... жатады:
тауарларды толық немесе бөлшекетп қайтару;
мәміле шарттарын өзгерту;
өткізілген тауарлар үшін келісілген өтемнің өзгеруі;
өткізілген тауарлардың оларды теңгемен төлеуде құнының айырмашылығын ... ... ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі:
1. Амортизацияға жатпайтын активтер, құрылыс, ғимараттар, үймереттерді
өткізгенде құннан асып түскен табыс. Амортизацияға ... ... ... құрылыс объектілері;
қондырылмаған құрал жабдықтар;
тауарларды өндіргенде салық төлеушімен қолдалынған ... ... ... емес ... ... ... ... ұйымдастыру-құқықтық нысанына қатысу үлесі;
2000 жылдың 1-қаңтарына дейін Қазақстан ... ... ... құны ... ала ... еңгізілген негізгі
құралдар;
Салықтық Кодекстің 138-140 баптарына сәйкес ... ... ... құны ... еңгізілген негізгі құралдар.
2. Аталған активтерді өткізудің құны және олардың 3 және 4 – ... ... ... ... құны ... айырмашылық
сияқты өсу анықталады.
Баланстық құн болып айдың бірінші күні ... ... ... құны ... ... ... ... ғимараттарды, үймереттерді,
құрылыстарды өткізуде құнның өсуі өткізу құнымен ... ... ... құны арасындағы айырмамен анықталады.
4. Бағалы қағаздарды ... ... өсуі ... ... ... ... басқа бағалы қағаздар бойынша өткізу құны және
иемдену құны арасындағы оңтайлы айырма;
Қарыздық ... ... ... - ... құны мен ... құны ... ... және дисконт амортизациясы есебі арасындағы айырма.
Міндеттемелерді жоюдан табыстар:
1. Міндеттемелерді жоюдан табыстарға жататындар:
Міндеттемелерді салық төлеушіден оның несиесімен жою;
Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... өтеумен байланысты жою;
Міндеттемелерді соттың шешімі бойынша жою;
2. Міндеттемені жою нәтижесінде алынған табыс сомасы жойылған кредиторлық
берешек сомасына тең.
Күмәнды ... ... ... ... ... болған міндеттемелер, сонымен қатар жұмысшыларға
есептелген табыстар және Кодекстің 149 – бабының 2- тармағына ... ... ... ... ... ... және салық төлеушінің жылдық ... ... ... ... құру көлемдерін төмендетуден табыстар.
Құрылған провизиялар көлемін төмендетуден табыстар болып бұрын
есептеулерге енгізілген банк және ... ... ... қарыз алушының банк
операцияларының жеке түрлерін іске асыратын ... ... ... ... ... ... ... орындауының пропорцияналды сомасы
көлеміндегі провизия сомасы енгізіледі. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... келісім шарт
негізінде қарыз алушыға талап көлемін төмендетуде шығарымдарға енгізілген
провизия сомалары ... Одан ... ... болып талаптарды қайта
мамандандыру кезіндегі ... ... ... ... ... ... талап етуден табыстар.
Қарызды талап етуден табыстарға салық ... ... ... ... ... берешегі төленген сомасымен, оның негізгі қарыз үстінен
төленген сомасы арасындағы оңтайлы айырмамен анықталады.
Шығып ... ... ... ... ... құнынан асып
түскен табыстар.
Топтардың шығып қалған ... құны ... ... ... ... құнынан асып түссе, асып түсу көлемі жылдық жиынтық табысқа
кіргізіледі. Берілген топтың салықтық кезеңнің аяғында құндық ... ... ... байту орындарын құрастыру салдарының өтімділік қорына
төлемдер сомасының кен байыту орындарын ... ... ... ... асып ... ... Егерде кен байыту орындарының құрастыруы кезіндегі өтімділігі ... ... ... ... ... болса, айырма жер
қойнауын пайдаланушының жылдық жиынтық табысына енгізілуге ... ... кен ... ... ... ... өтімділігі бойынша
жер қойнауын пайдаланушының жұмыстарының мемлекеттік атқарушы ... ... ... ... ... ... ... жинтық
табысқа сәйкесінше жүргізілетін салық кезеңіне жатқызылады.
Алдын-ала ұсталынған алымдар бойынша алынған өтемдер:
1. Алдын-ала ұсталынған алымдар бойынша алынған өтемдерден ... ... ... ... ... табылған және ағымдық
салықтық кезеңде өтелген талаптар сомасы;
шығындарды жабуға мелекеттік бюджеттен алынған қаражаттар ... ... ... ... жабу үшін алынған басқада
өтемдер.
Алынған өтемдер қай уақытта өтелген салықтық режим ... ... ... ... ... сақтанушыға жинақ емес сақтандыру келісім шарты
алдын-ала тоқтатылғанда ... ... ... ... ... ... ... соммасы сол салық ккезеңі ішіндегі жылдық
жиынтық табысқа еңгізіледі.
Қайтарусыз алынған мүлік.
1. Салық төлеушінің қайтарусыз алған әрбір ... ... ... оның ... ... ... Табыс болып табылмайтындар:
жарғылық капиталға салымдар ретінде алынған мүліктер;
мемлекеттік бюджет ... ... ... ... табысты түзету.
1. Салық төлеушінің жылдық жиынтық табысынан алып тасталынатындар:
Қазақстан ... ...... ... ... ... төлем көздеріне салынған дивиденттері;
Эмитенттің орналастыруда алған меншікті ... ... ... асып түсуі және меншікті акцияларды іске асырудағы асып түсуі;
Қор биржасын “А”және “В” ... ... мен ... ... асып ... табыс;
Мемлектеттік бағалы қағаздар операцияларынан табыстар;
табиғи және техногенді төтенше жағдайлар кезінде гуманитарлық ... ... ... ... ... ... ... негізінде мемлекеттік
кәсіпорынның мемлекеттік ... ... ... кәсіпорынан
қайтарымсыз негізінде алған негізгі құралдардың құны;
Қазақстан Республикасының зейнет ақымен қамтамасыз ету және жеке ... ... ... ... сәйкес инвистициялық табыстар.
2.Салық төлеушінің ағымды салық периодында қолданған активтерді бағалау
әдісінен басқа әдіске ... ... ... ... ... ... айырым сомасына ұлғаюға, ал теріс айымрма сомасына кемуге жатады.
Активтердің жаңа бағалау ... көшу ... ... ... ... отырып, салық периодының басынан юастап жүргізіледі.
1.Жылдық жиынтық табысты алумен байланысты салық төлеушінің шығындары
қазіргі кодекске ... ... ... шығындарынан басқа салық
салынатын табысты анықтауда есептеулерге жатады.
2.Кодекстен нормалар шегінде ... ... ... ... ... ... ... жиынтық табысты алумен байланысты
шығындарды дәлелдейтін құжаттар негізінде жүргізіледі. Осы шығындар болашақ
кезең шығындарынан ... қай ... ... ... сол ... ... Болашақ кезең шығындары алымдарға қай салықтық мерзімге
жатқызылса, сол кезеңде жатқызылады.
3.Нақты ... ... ... ... ... ... шегінде алымдарға жатқызылады.
4.Егерде шығындардың барлық түрлері бірнеше шығындар ... ... ... ... ... ... ... бір рет қана алынады.
5.Алымдарға жылдық жиынтық ... ... ... ... ... ... айып ... өсімпұлдар жатады.
Қызметтік іс сапарлар кезіндегі өтемақыларға жататындар:
бронь үшін шығындарды төлеумен іс ... ... жету және ... ... ... ... үшін ... төлеумен қоса тұрғын үйлерді жалдауға байланысты
жүргізілетін шығындар;
ҚР-ның көрсеткіштер ... ... ... көрсеткіштің екеуі көлемінде іс
сапарда болу уақытында төленетін күндік төлемдер;
ҚР-ның Үкіметінің бекіткен ... ... ... ... ... ... ... төленетін күндік төлемдер.
2.Өкілетті шығындарға салық төлеушінің тұлғаларға қызмет ... ... ... ... ... ... комиссиясы
қатарына акционер жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың шығындары
жатады. Өкілетті ... ... ... ... ... оларды
көлікпен қамтамасыз етуге, буфетпен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Өкілетті шығындарға жатпайтындар және банкеттерді, мерекелерді,
демалысты ұйымдастыруға кеткен шығындар алымдарға ... ... ... Үкіметі бекіткен нормалар шегінде алымдарға
жатады:
Сыйақылар бойынша алымдар.
1.Сыйақылар ... ... ... несиелер бойынша сыйақылар, сонымен қатар құрылысқа алынған
несиелер бойынша және құрылыс ... ... ... ... ... ... ... алынған мүлік үшін сыйақы;
Шығару және орналастыру шарттарына сәйкес қарыздық бағалы қағаздар иелеріне
эмитент төлейтін ... ... ... ... ... келесі мөлшерде жүргізіледі:
1) теңгемен алынған және орналастырылған қарыздық бағалы қағаздар,
депозиттер, қаржылық лизинг, несие ... ... ... ... Ұлттық
банкімен бекітілген қайта қаржыландыру ставкасының 1,5 ... ... ... сенімді басқаруға алған мүлік;
2) шетел валютасымен алынған және орналастырылған қарыздық бағалы
қағаздар, депозиттер, қаржылық лизинг, ... ... ... банк ... 2 ... ... қолдануға негізделген сомалар шегінде.
Негізгі пунктпен бекітілген ... ... ... ... ... несиелер бойынша сыйақының максимальды сомасы келесі
сомамен шектеледі.
Ұсталуларға жататын және заңды тұлға- ... ... ... қосу ... ... ... ... сомасының қатынасы ретінде
есептелген және 30% көлеміндегі корпоративті табыс салығының ... ... ... шектеулер қаржылық мекемелерге жүргізілмейді.
3.ҚР-ң Ұлттық Банкісінің қайта қаржыландыру ставкасы және Лондандық
банк аралық нарық ... ... ... ... ... ... ... безендіру сәтінде қабылданады.
4.Егерде несие үшін сыйақыны есептеуде жылжымалы ставканы ... ҚР-ң ҰБ ... ... ... және ... банкаралық
нарық ставкасы келісім ... ... ... ... өзгеру күнінде
қабылданады.
Төленген күмәнді міндеттемелер бойынша ұсталымдар.
Егерде бұрын табыс деп ... ... ... ... ... ... жағдай болса, онда жүргізілген төлемдер
көлеміне ұсталымдар жүргізіледі. Бұндай алымдар төлемдер ... ... ... ... көлем шегінде жүргізіледі.
Күмәнді талаптар бойынша алымдар.
1.Күмәнді талаптар – ... ... және ҚР-ң жеке ... ... ... ... үнемі мекемелер арқылы қызметтерін іске
асыратын заңды тұлға-бейрезидентке және талап пайда ... 3 жыл ... ... ... ... орындау, тауарларды өткізу
нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... ҚР-ң
заңдарына сәйкес банкрот деп танылған салық төлеуші-дебитордың көрсеткен
қызметтері, атқарған жұмыстары, ... ... ... ... ... ... табылады.
2.Алымдарға Кодекске сәйкес күмәнді болып табылған талаптар жатады.
Салық төлеушінің алымдарға күмәнді талаптарды ... ... ... жүргізіледі:
1) Олардың бухгалтерлік есепте алымдарға жататын сәтте көрсетілуінде;
2) Қабылданған тәртіпте безендірілген ... ... бар ... ... ... ... жатқызылған алымдар
туралы тіркелген орны бойынша салық органының жазбаша ескертпесі;
3.Құжаттардың нақты баптарының 2 ... ... ... банкрот деп тану жағдайында қосымша дебиторды банкрот деп ... ... және ... ... оны ... ... ... шешімі әкелінеді. Жоғарыда айтылған шарттарды ұстануда салық төлеуші
күмәнді талаптар сомасын салық төлеуші-дебитор банкрот деп ... ... ... ... ... ... 2 пунктінің 2 бөлімінде көрсетілген шарттарды ұстану
тұрғындармен ... ... және ... ... ... есеп
айырысудағы пайда болған күмәнді талаптардың жағдайында ... ... ... ... ... бойынша алымдар:
1.Заңдылықтарға сәйкес қабылданған өз қызметін келісім шарт негізінде
жүргізілетін жер ... ... ... кен ... ... есептелген, осы кен ... жер ... ... бойынша
операциялар аяқталуымен байланысты сомаларды алымдарға жатқызады.
2.Жеке банктік операцияларды жүзеге асырушылар, ... мен ... ... ... ... ... қарсы құрылған резервтер
бойынша шығыстардың сомасын шығарып алуға құқығы бар: ... ... ... ... ... ... кредиттер (қаржылық
лизинг жатпайды) басқа банктерге және клиенттерге арналған; ... ... ... ... ... қарыздар, бекітілген кепілдер немесе
шығарылған кепілдер, табылмаған ... ... ... ... және ... ... ... және сенімсіз категорияға
жатқызу тәртібі ҚР ... Банк ... ... ... ... мен міндеттемелерде сенімсіз категорияларға жатқызу ҚР-ның
мемлекеттік органдарымен келісім бойынша Ұлттық банкімен анықталады.
3.Резервтік қорларға аударымдар ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелік конструкторлық жұмыстар бойынша
шығындар.
Табыс ... ... ... жобалық тәжірибелік
конструкторлық жұмыстарға кеткен шығындар, негізгі ... ... ... және ... сипаттағы басқа да шығындардан басқа,
шегерістер жатады. Мұндай шығыстардың негізі ... ... ... ... акті және ... ғылыми зерттеу, жобалық ... ... ... ... туралы куәлендіретін
жұмыстар.
1.Сақтандыру сыйақылары, жинақтық ... ... ... ... шегерістерге ҚР-ң қаржы министрлігі келісімі бойынша
сақтандыру қызметін қадағалау мен ... ... ... бекітілген
сақтандыру шегерістері жатады.
2.Банктер - жеке тұлғаның салымдарын (депозиттер) ұжымдық кепілдік ... ... Жеке ... ... ... календарлық,
қосымша және кездейсоқ салымдар сомасына жатқызуға құқылы.
Әлеуметтік төлемдерден шығындарды шегеру.
Жұмыскерлердің ... ... ... төлеу, жүкті
болу бойынша демалыс беру шегеріске жатады. Сонымен қатар шегеріске залалды
өтеуге ... ... ... ... ... зерттеу және табиғи ресурстарды табудың дайындау
жұмыстары бойынша шығындардың шегерімдері.
1. Кепілденушімен ... ... ... және ... ... қазбаларды табуға және дайындау ... ... ... коммерциялық бонус сомалары жеке топты құрайды
және жалпы жылдық табыспен алынады, яғни ... ... табу ... ... ... ... аударымдар түрінде алынады, кен
пайдаланушымен анықталатын, бірақта амортизацияның шекті нормасынан
аспайтын 25% ... ... ... ... ... жолымен түзетуге жатады,
олар қызметтері бойынша кен пайдаланушымен алынған. Бекітілген шартта және
геологиялық ... ... ... ... ... және табиғи
ресурстады табу, олардың ішінен келесілерді ескеру:
1) Пайдалы қазбаларды ... ... ... кірістер;
2) Салықтық Кодекстің 91-бабына ... ... ... ... ... ... 1-баптың пунктісінде бекітілген тәртіп геологиялық зерттеу, табиғи
ресурстарды эксплуатациялаумен әзірлеуге, құқық иемденуге салық төлеушімен
атқарылған ... емес ... ... шығындары қолданады.
3. Қазақстандық мамандармен аумақтық әлеуметтік ... ... ... пайдалануға бекітілген келісімдер соммалардан шегерімдерге
жатады.
Кері бағамдық айырмашылық бойынша шегерімдер.
1.Салық төлеушінің жалпы жылдық табысты табумен байланысты кері курстық
айырмашылық нақты ... ... ... ... ... ... несиелер бойынша кері бағандық айырмалашылық және
құрылыс барысында ... ... ... ... айырмалар объект құнына
жатқызылады.
3.Кері курстық айырманың ... ... ... жататын
салық төлеушінің кіріс соммасымен ... олар ... ... ... ... қосу ... салығының 50 пайызы көлемінің
соммасы жалпы жылдық табыспен бағандық айырмасы бойынша ... ... ... ... ... ... ... арасындағы
айырмашылық.
Нақты пунктің жағдайына ... ... ... жатқызылуы мүмкін немесе кері бағандық айырманың қалған
соммасы салықтық кодекспен ... ... бойы ... ... ... алдағы салықтық кезеңдерде өтелінеді.
Салықтар шегерімі:
1.Шегерімдерге аударылғандар шегінде ... ... ... ... ... ... ... жылдық кірісті анықтағанға дейінгі салықтар;
2)ҚР-ның территориясында және басқа да мемлекеттерде ... ... ... және ... ... ... ... салықтық кезең үшін ағымдағы салықтық кезеңде ... ... ... ... ... ... ... жатпайтын шығыстар.
Шегерімге жатпайтындар:
1)Жалпы жиынтық табыспен байланысты емес шығыстар;
2)Құрылысқа және активтерді иемденуге және капиталдық сипаттағы басқа
да шығыстар;
3)Айыппұлдар және өсімпұлдар ... ... ... ... ... ... ... шығыстар;
5)ҚР-ын құқықтық нормативтік актілермен бекітілген төлеуге жататын
басқа да міндетті төлемдердің ... ... және ... ... ... кәсіпкерлік
қызметке пайдаланылмайтын шығындар;
7)Берілген мүліктің, атқарылған ... ... ... ... ... ... ... салығын төлеу мерзімдері және есептеу
тәртібі.
Корпоративтік табыс салығының соммасын есептеу.
135 Салықтық кодекстің ... ... ... ... ... ... жолымен корпоративтік ... ... ... кодекстің 122 бабына сәйкес өндірілген ... ... ... ... шығындар соммасына азайтылған және
салықтық кодекстің 124 бабына сәйкес жүргізіледі.
Аванстық төлемдер соммасын есептеу.
1. Салықтық кезең ... ... ... ... төлемдерді
енгізу жолының корпоративтік табыс салығын төлейді.
2. Салықтық кезеңдегі корпоративтік ... ... ... декларацияда
көрсетілген салықтық міндеттемелер соммасынан салықтық төлеушімен
есептелінеді.
3. Корпоративтік табыс салығы ... ... ... ... үшін ... ... сомасы алдыңғы салық кезеңі үшін төлемге
орташа айлық аванстық төлемдер.
4.Салықтық ... ... ... ... ... төлемдер
соммасы салық төлеушімен төленеді
5.Корпоративтік табыс соммасы бойынша ... ... ... ... жататын төлемдерм және аванстық төлемдер сомасын есептеу
жылдық 20 қаңтары бойынша ... ... ... ұсынылады.
6.Корпоративтік табыс салығы бойынша ... ... ... жататын аванстық төлемдер сомасын есептеу тапсырған сәттен бастап
20 күннің ішінде салық төлеушімен ұсынылады.
7.Салықтық кезеңнің ... ... ... ұшыраған немесе
салық салынбайтын табысқа ие емес салық төлеушілер 20 ... ... ... ... бойынша декларацияны тапсырған күннен бастап,
сонымен қатар салық төлеушілер 20 күннің ... ... ... ... ... ... салықтық органга міндетті түрде ұсынуы керек.
8.Салықтық органмен келісуі бойынша ... ... ... органдарға
өтініш ұсыну кезінде салықтық ... бойы ... ... ... ... ... салығын төлеу тәртібі мен мерзімі .
1.Салық төлеушілер корпоративтік табыс ... ... ... ... асырады және ол салықтық Кодекстің 128 бабымен
қарастырылмаған.
2.Салықтық кодекстің 126 ... ... ... ... 20 күнінен кем
емес Салықтық Кодекстің бекітілген 136 ... ... ... ... ай
сайын корпоративті табыс салығы бойынша бюджетке салық төлеушілер аванстық
төлемдерді енгізуі керек.
3.салықтық кезеңге корпоративті ... ... ... ... ... ... табыс салығының шотына салықтың кезең
барысында ... ... ... ... ... ... бектіліген мерзімнен кейін 20 күннен кем емес
салықтық кезеңнің қорынытдысы бойынша корпоративті табыс салығығ бойычнша
салық төлеуші соңғы ... ... ... ... бар ... төлеушімен корпоративті табыс салығын
төлеу ерекшеліктері.
1.Құрылымдық бөлімшелерінің тіркеу шотына тіркеу ... ... ... ете ... ... ... бар салық төлеушілер
тіркеу есебіне құрылымдық бөлімшелерді міндетті түрде тапсыру керек.
2.Мемлекеттік органмен бекітілетін ... ... ... салықтық төлемдер мен корпоративті табыс салығының ... ... ... ... бар ... ... ... салығын есептеу.
3.Қазақстан республикасының бекітілген заңына байланысты ... ... ... ... ... ... үшін
корпоративті табыс салығының төлемдерін жүзеге асырады. Оларды ... ... ... ... ... сәйкес бюджеттеріне.
4.Құрылымдық бөлімшелері бар салық төлеушілер салықтық кезеңде төлеуге
жататын авансты төлемақылар бойынша міндетті ... ... ... ... ... үшін ... ... төлеу кезінде Астана,
Алматы қалаларының сәйкес бюджеттеріне немесе облыстық бюджеттерге есептеу
көшірмелері ұсынылады ... ... ... ... ... ... ... салық органдарына тапсырылады.
Есептеудің көшірмелері салық төлеушінің тіркеу орны ... ... ... ... төлеушілер өзінің тіркелген жеріндегі салық ұйымдарына
салықтық кезеңде мемлекеттік ... ... ... және нысанына
сәйкес құрылымдық бөлімшелері үшін ... ... ... салығының
сомасы жөнінде хабардар етуі тиіс.
Шетел салығын тапсыру.
1.Табыс салығын және кіріс бойынша ... ... ... ... ... ... корпоративтік табыс салығын Қазақстанда төлеуге
мүкіндігі бар.
2.Баптың 1 ... ... ... соам ... ... әр ... ... табысы бойынша төленген салық сомасына
сәйкес әр мемлекетте жеке ... Бұл ... ... ... ... ... 135 ... бекітілген табыс бойынша ставкаға ... ... ... ... 1 ... ... және жеке ... мүлкіне немесе
кірісіне салық төлеуден қашуды және ... екі рет ... ... туралы
халықаралық келісім шарттағы ... ... ... ... ... ... қолданылмайды.
3.2 Салықтық декларация және салықтық кезең.
Салықтық кезең.
1.Корпоративтік табыс салығы үшін ... ... ... күнтізбелік жыл
болып есептеледі.
2.Егер ұйым жыл басталып кеткеннен кейін құрылса, онда салықтық кезең
болып оның құрылған күнінен бастап жыл ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеуге алынған күні оның құрылған
күні болып ... ұйым жыл ... ... ... ... қайта құрылса оның
салықтық кезеңі жыл басынан ұйым қайта құру аяқталған күнге дейін ... ... жыл ... ... ... ұйым осы жыл
аяқталмай жұмысын тоқтатса ... ... ... онда салықтық кезең болып
оның құрылған күнінен бастап ... құру және ... ... күн ... ... ... 368-377,385-397 баптарына сәйкес арнайы салықтық
тәртіпті қолданатын заңды ... ... ... наурыз айының 31 дейін
корпоратвитік табыс салығын төлеушілер осы ... ... ... ... тапсыруы қажет.
2.Корпоративті табыс салығы бойынша декларация – декларациядан,
корпоративтік табыс салығы бойынша салық салу ... және ... ... ... туралы ақпарат беретін қосымшадан тұрады.
3.3 Жеке табыс салығы бойынша төлем көздерінен алынатын кірістер
Жұмыскерлердің төлем көздерінен алынатын табысы.
1.Салықтық ... 152 ... ... ... ... ... жұмыс берушілер аударған табыстар ... ... ... ... ... материалды, әлеуметтік игіліктер
түріндегі күштерді қоса алғандағы ... ... ... түрінде жұмыс
берушілердің жұмыскерлерге беретін табысы.
Жұмыскерлердің натуралыд нысандағы табысы.
1.Жұмыскерлердің натуралды нысанда алған табысы:
- натуралды нысандағы еңбек ... ... ... ... ... ... белгілі бір
қызметтерді орындау, қайтарымдық негізде жұмыскерге көрсетілген
қызметтер.
- ... ... ... ... ... ... ... төлеуі.
2.Жұмыскерлердің натуралды нысандағы табысы болып, қосымша құн және
акциздерге салық ... ... ... тауарлардың құны
табылады.
- Ма бойынша келісім шартқа ... ... ... ... Жұмыс берушінің жұмыскерлердің өз қызметіне байланыссыз
жұмсауларының орнын ... ... ... ... ... көздерінен алынған табысын анықтауда
ағымдағы салықтық жылдың әр айы үшін ... ... ... ... заң шығару актісімен бекітілген айлық
есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сәйкес айға аударылатын табыс сомасы;
2) ... ... ... ... ... ... бастап,
отбасның әрбір мүшесіне айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сома. Берілген
ұстаулар тек бір ғана ... ...... ... ... ... ... тұратын және шаруашылық қызметімен ... ерлі – ... ... ата – ... ... жоқ ... жан – салық төлешінің табысына өмір сүріп жатқан және айлық
есептік ... ... ай ... табыс мөлшері жоқ отбасы мүшесі
болып саналады.
3) Қазақстан ... заң ... ... мөлшердегі жинақтық
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары;
ә) Салық төлеші жазған өтініштері және растаушы құжаттарды ... ... ... кез – келген біреуінен алатын табысы бойынша салық
төлеушіге нағыз баптың 1 – ... 1 – 2 ... ... ... ... ... және есептеу.
а)Жұмыскердің табысына жеке табыс салығының сомасы Салықтық ... 145 ... ... ... ... жылға төлемдер көздерінен
алынатын жұмыскердің табысына ставкаларды ... ... ... ... ... ... және ұстау мемлекеттік ұйымның өкілімен
бекітілген тәртіпке сай ай сайын жүргізіледі.
б) Жұмыскердің ... жыл ... ... ... ... ... ... жұмыс
істелген кезеңдегі тапқан табысына сүйене отырып, жеке табыс ... ... және ... ... ... және төленген салығы туралы есепті
көрсетуге міндетті.
Жеке тұлға жұмыс орнын ... ... ... ... жаңа жұмыс орны
бойынша бұрынғы жұмыс орнынан жұмыс істелген кезеңдегі тапқан ... ... ... ... есепті көрсетуі қажет.
Бір жолғы төлемнен табыс.
Бір жолғы төлемнен ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңшығарумен сәйкес азаматтық – құқықтық сипаттағы келісім
шарт бойынша заңды тұлғалармен және жеке ... ... ... жеке ... бір жолғы төлемдер жатады.
Салық сомасын есептеу.
Жеке табыс салығының сомасы Қазақстан Республикасының заң ... ... ... және ... жинақтаушы зейнетақы
қорларына міндетті зейнетақы жарналар сомасы алыныптасталған ... ... бір ... ... ... 145- бабының 1 – тармағында
бекітілген ставкаларды қолдану арқылы есептеледі.
Басқа да ... ... ... ... да ... ... алынбайтын табыстарға Кодекстің 149 – 162 ... және ... ... шегінен алынған табыстар
жатқызылады.
Жеке табыс салығы бойынша декларация.
Мемлекеттік ұйымдар өкілеттілігі бекіткен ... ... жеке ... ... ... ... ... – резиденттер тапсырады:
1. Төлем көздерінен алынбайтын табысы болса;
2. Салықтық 2000 – ға ... ... ... ... ... бір ... табыс жасаса. Бұған тұрғын үй құрылысы және
осы құрылысқа кететін құрылыс материалдары жатқызылмайды;
3. ... ... ... ... ... тұлғалар;
4. Қазақстан Республикасы шегіндегі шетел банктерінде шоттары
бар жеке тұлғалар;
5. Мемлекеттік қызметкерлерге арналған заң ... ... ... мұнда әскери қызметкерлер, жедел әскери
қызмет өтушілер жатқызылмайды;
6. Қазақстан Республикасының Парламент депутаттары және сот.
Жеке табыс салығы бойынша декларацияны ... ... Жеке ... ... ... ... тіркелген жеріндегі
салықтық ұйымдарға салықтық жылдан кейінгі жылдың 31 ... ... ... ... ... Арнайы салықтық тәртіп бойынша төлейтін жеке кәсіпкерлер
арнайы салықтық тәртіп қолданылатын ... ... ... ... ... салығын есепке алу.
Қазақстан Республикасы шегінде төленген жеке табыс салығының ... ... ... ... 129 ... 2 және ... бекітілген тәртіп бойынша салық төлегенде есептеледі.
Салық төлемінің саналмауы.
171 – бабының 2, 3, 5, 6, ... ... жеке ... ... ... тапсырушы салық төлеушілердің жеке табыс салығын төлеу
расталмаған жағдайда, жеке табыс салығының төлемдері ... ... ... Кодекстің 145- бабының 1 – тармағында бекітілген
ставкаларды қолдану арқылы жеке табыс ... ... ... ... ... ...... қарамастан оның
үлкен этапына жетуде салықтық реформалаудың жалпы бағыттары дұрыс таңдалып
алынған.
Экономикалық ... ... ... мен ... ... кең
пікірсайыстар, еркін бәсекелестік өте қажет. ... ... ... ... ел ... тек қана ... ... болуы тиіс. Осы аталған
процестер арқылы жеке негізгі салықтар алымы және ... ... ... жеке ... ... салығын және халықтан салықты
реформалауды жалғастыру қажет. Мұны ... заң ... ... ... ... және ... ... ақы бекітулердің ыңғаымен
байланыстырп, орындау керек.
Мемлекеттік әлеуметтік ... тыс ... ... төлемдерін
әлеуметтік салық орнына алмастыру деген ой келеді.
Салықтық ... ... бір ... ... ... ... күресті күшейту және салықты әкімшілікті ету қатаңдықтарына
шара ... ... ... ... оның ... түрде орындалуынан бас тартса
жұмсарады деген тұжырымға қарама – ... ... беру ... ... ... ... ... керек, бірақ оны міндетті орындаудан
бас тарту жолымен емес.
Салықтық реформа салықтық жүйедегі жеке ... ... ... ... ... ... ... жүйе–
тұжырымдамалық және әдістемелік негіздерді түптеп қайта қарауды құрайды. Ол
тағайындалуы бойынша бір ... ... ... бар көп ... және ... процестерді, этаптардан - бірішілік элементтердің ішіндегі
кейбіреуінен тұратын және ішкі ... ... ... дәйекті сатыларды
шешеім қабылдау дәрежесі және орындалуы ... ... ... алғанда мұндай сатылар нормасында үшеу: дайындаушы, жаңа заң шығаруды
енгізу және мағыналы.
Дәйектілік және салық ... ... ... экономикалық
классификациялы қорытынды нәтижелері бойынша әр ... және ... ... ... ... ... жиынтығын құрайды.
Осы процестің экономикалық заңдылықтарды математикалық ... ... және ... ... ... оны ... ... жолымен
модельдеу, салықтық реформаның негізгі ... және ... ... ... ... ... береді, оны нақытрақ
мемлекет жүргізетін әлеуметтік-экономикалық және ... ... оның ... және геосаясаттық мүдделермен ... ... ... процестерді қажетті қаржылық, еңбек және
материалдық ресурстармен қамтамасыз ету, оны ... ... ... шығыстарды көздеу біліктілігіне жету.
Жеке тұлғалардан кейбір уақыт кезеңіне жеке табыс салығы заңы бойынша
өзінің жеке ... ... ... бар. Ол өз кезегінде
өзінің экономикалық мінез-құлқымен осы жеке тұлғалармен қандай да болсын
еңбек ... ... ... ... ... ... үшін ... табыс салығына қайталама болып есептеледі.
Заңды тұлғалардың табыс салығына қойылатын негізгі талаптар:
- барлық кәсіпорындар ... ... ... үшін және ... ... ... тәуелді болмауы үшін ол үйлесімді
болуы керек.
- ол ... ... ... ... және ... ... ... беру қажет.
- салықтық пресс бүкіл елдің экономикалық және жеке ... ... ... ету ... яғни ... үшін ... жоғарылату,
екіншілер үшін залалды азайту.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ... ... ... және басқа міндетті төлемдер туралы »
24.04.98 ж. Қазақстан Республикасының заңы
2. Салық бойынша нұсқаулы және ... ... ... (1996
жылдың 1 – сәуірінде жағдайы ... ... ... ... ...... 278 – бет, 1997 – жыл.
3. Бюджетке заңды тұлғалардан табыс салығын төлеу және есептеу тәртібі
туралы 2000 жылы 5- наурызда шығарылған №33 ... ... ... ... по ... и инвестициям» Алматы,
2000ж.
4. Бюджетке заңды ... ... ... ... және ... тәртібі
туралы (өзгертулерімен және қосымшаларымен) «Бухгалтер бюллетені»
Алматы, 2001 ж.
5. ... ... « ... ... салықтар және басқа
міндетті төлемдер туралы » Салықтық Кодексі.
6. Абдракимова Ж. «Корпаративтік табыс ... ...... ... ... М. О. «Салықтық реформалауда бастылар туралы», АльПари,
Алматы, 2000.
8. Амрекулов Н. «Бірлескен салу концепциясы» ... ... ... ... К. ... ... стратегиясы және
тактикасы» Саясат; Алматы, 2000
10. Аскарова Э.Р. «Салық салудан босатылу және әр түрлі ставка бойынша
алынатын ... ... ... ... ... (Қосымша 14, 14 – 1 )
Бухгалтер бюллетені, Алматы 2001.
11. Байдүйсенов А. Д. «Қазақстанның салық ... // ... ...... Алматы 2001.
12. Бахытжанова З.С. «Шетел заңды және жеке тұлғаларға салық салу»
Алматы, 1997ж.
13.Галкин.В.Ю. Шаруашылық жүргізудің жаңа ... ... ... ... және мемлекеттік бюджет табысының қалыптасуындағы рөлі.
Москва 1991.
14.Есенбаев М. Салықтар - ... үшін ... ... ... ... А.Б. Қаржы жүйесі: экономикалық маңызы және ... ... ... Г.Я., ... А.З. « Азаматтарға және кәсіпорындарға салық
салу». М, 1997ж.
17.Кэмпбелл Р., ... ... Л. Брю ... ... ... ... ». ... 1992.
18.Мельников В.Д., Ильсов К.К. «Қаржы» Алматы-1997ж.
19.Мунатаев М.М. Қазақстанның агроөнеркәсіп өндірісін ... ... ... ... Р.А. ... ... және ... міндетті төлемдер туралы
және осы заңды іске асыру үшін әзірленген ережесі ... ... ... бюллетені. Алматы, 2001ж.
21.Муров И.А. Салық салу жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары. Алматы,
1998ж.
22. Нурсеитов Э. “Бюджетке ... және ... ... төлемдер туралы”
Қазақстан Республикасының заңындағы өзгерістерге пікірлер. 3 ... ... ... //Алматы, 2001.
23.Наумова Н.Н. Салықтық жүйенің реформасы // Алматы, 1999ж.
24.Оспанов М.Т. салықтық реформа және ... ... ... ... В.Ф., ... Ц.М. ... салу және ... экономика»
Киев 1992.
26.Туленбаев К.М. Зейнетақы реформасын мемлекеттік реттеу //
Қазақстан қаржысы. Қаржы-Қаражат Алматы, ... А.И. ... ... ... Табыс салығы, Алматы, Баспа.
1997ж.
28.Черник Д.Г. «Салықтар». М., «Қаржы және ... ... Т.Ф. ... ... ... ... -М.: ИНФРА-
М, 1999ж.
30.Салықтар: оқу құралы/Д.Г. Черник. М., Қаржы және ... ... ... /Д.Н. Акуленок. М., «Соминтек», 1993.
32."Салықтар - 92", жур. «Экономика және өмір», №4, 1992 жыл.
33."Салықтар", жур. «Экономика және өмір», №36, 1992 ... ... оқу ... М ... және статистика», 1996 ж.
35.Қазақстандағы салықтар: Салық ... мен ... ... -2 ... ... 2000

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк жүйесінің маңызы, мәні және реформасы35 бет
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің түсінігі және оның кызмет ету механизімі30 бет
Педагогика тарихының әдіснамалық негіздері және басқа ғылымдармен байланысы жөнінде173 бет
Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қазіргі жағдайы6 бет
Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесі89 бет
Қазақстан Республикасындағы зейнетақы реформасының ерекшеліктері мен кемшіліктерін анықтау61 бет
Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін талдау56 бет
Қазақстан Республикасының банк жүйесінің даму кезеңдері32 бет
Қазақстан Республикасының салық жүйесі жайлы жан-жақты мағлұмат беру, оның қалыптасу кезеңдерін қарастырып, қазіргі заманғы салық жүйесіндегі мәселелерді зерттеу және оның шешілу жолдарын қарастыру84 бет
"әртүрлі шет елдердегі жұмысшыларды ынталандыру және қызметтерін жетілдіру реформалары"13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь