Зерттеу процесі кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері

1.Математикалық моделдеу программасы
2. Шекті элементтер әдісінің негізгі пластикалық ағым теориясы.
3. Тәжірибенің және жинаған мәліметтерді есептеудің нәтижесі.
4. Пайдаланған әдебиеттер тізімі
(математикалық моделін дамыту) жаңа редакцияда арқылы дәйекті жүзеге асырылып математикалық әдістер практикалық міндеттерді шешу, тергеу әдісін таңдау математикалық моделі, алынған нәтижелерді математикалық талдау алынған. мәселенің математикалық тұжырымы әдетте т.б. геометриялық нысандарда, функциялар, теңдеулер жүйесін, ұсынылған Объектінің (құбылыс) сипаттамасы үздіксіз немесе дискретті, детерминделген немесе стохастических атынан, және басқа да математикалық нысандары болуы мүмкін.
математикалық модельдеу теориясы толық ауқымды сынақтарын жүргізу онсыз олардың математикалық сипаттамасы және модельдеу арқылы әлемдік немесе жұмыс жүйелері мен құрылғылары түрлі құбылыстардың заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл идеализацией белгілі бір деңгейде Жасанды құбылыстар, жүйені немесе құрылғыны сипаттайды ережелерді және математика заңдар пайдаланады.
Математикалық моделі (М.М.) R, математикалық қатынастар немесе алгоритм схемасын жиынтығы ретінде, мысалы, бағзы тілі жүйесін (немесе пайдалануға) ресми сипаттамасы болып табылады. E. жеткілікті жақын деңгейде жүйелерді немесе құрылғылардың модельдеу қамтамасыз ететін математикалық сипаттамасы толыққанды сынақ жүйелер немесе құрылғылар алынған олардың нақты мінез-құлық. Кез келген MM ақиқатқа жақындау белгілі бір дәрежеде нақты объект, құбылыс немесе процесін сипаттайды. MM түрі нақты объектінің сипатына, және зерттеу мақсаттары байланысты.
Әлеуметтік, экономикалық, биологиялық және физикалық құбылыстарды, объектілері, жүйелер мен түрлі құрылғыларды математикалық модельдеу жүйелері мен құрылғылардың түрлі сипаты мен жобалау түсіну ең маңызды құралдарының бірі болып табылады. Және т.б. атмосфералық және мұхит құбылыстардың болжау, ауа райы, ядролық технологиялар, авиациялық және аэроғарыштық жүйелерді дамытуға модельдеу тиімді пайдалану мысалдар бар [14]
Алайда, модельдеу және суперкомпьютер мұндай ірі аймақтар үшін жиі модельдеу және күйін келтіру деректер дайындау үшін ғалымдардың үлкен командалардың жұмысын жыл қажет. Алайда, бұл жағдайда, күрделі жүйелер мен құрылғылардың математикалық модельдеу зерттеулер мен сынақтар үшін ақша үнемдейді ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаны апаттарды жою мүмкін - мысалы, оның математикалық модельдеу және аэроғарыштық жүйелерді тестілеу пайдасына ядролық және термоядролық қаруды тестілеу жояды нақты ұшу алдында.
1. Мендебаев Т.М., Габдуллина А.З., Альпейсов А.Т. «Сапаны басқару» Алматы 2013ж.
2. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. - М.: Наука, 1979, 447 с.
3. Вдовин С.И. Методы расчета и проектирования на ЭВМ процессов штамповки листовых и профильных заготовок. - М.: Машиностроение, 1988, 160 с.
4. Большов Л.М., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука, 1965, 474с.
5. Дубровский С.А. Прикладной многомерный статистический анализ. – 1982, 216с.
6. Кацев П.Г. Статистические методы исследования режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 1974, 240с.
7. Клепиков Н.П., Соколов С.Н. Анализ и планирование методом максимума правдоподобия. – М.: Физматгиз, 1964, 132с.
8. Ковка и штамповка: Справочник в 4 т./ Под ред. Е.И. Семенова. Т. 1. - М.: Машиностроение, 1985. - 567 с.; Т. 2. - М.: Машиностроение, 1986. - 592 с.; Т. 3. - М.: Машиностроение, 1987. - 384 с.; Т. 4. - М.: Машиностроение, 1987. - 544 с.
9. Методы анализа процессов обработки металлов давлением. Учебное пособие. Яковлев С.П., Смарагдов И.А., Кузнецов В.П. Тульск. политехн. ин-т., 1976, 105 с.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім ... ... ...... ... ... кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері».Дайындаған: Магистрант Жұмағали С.Ш6М071200 «Машина жасау»Тексерген: т.ғ.д. ... ХАА ... ... Д.Т.Семей 2015 жыл.1.Математикалық моделдеу программасы(математикалық моделін дамыту) жаңа редакцияда арқылы ... ... ... ... ... міндеттерді шешу, тергеу әдісінтаңдау математикалық моделі, алынған нәтижелерді математикалық талдауалынған. мәселенің математикалық тұжырымы әдетте т.б. геометриялықнысандарда, функциялар, теңдеулер жүйесін, ұсынылған ... ... ... немесе дискретті, детерминделген немесе стохастическихатынан, және басқа да математикалық нысандары болуы мүмкін.математикалық модельдеу теориясы толық ... ... ... онсызолардың математикалық сипаттамасы және модельдеу арқылы әлемдік немесежұмыс жүйелері мен құрылғылары түрлі құбылыстардың заңдылықтарын анықтауғамүмкіндік ... Бұл ... ... бір ... ... құбылыстар,жүйені немесе құрылғыны сипаттайды ережелерді және математика заңдарпайдаланады.Математикалық моделі (М.М.) R, математикалық ... ... ... ... ... ... ... тілі жүйесін (немесе пайдалануға)ресми сипаттамасы болып табылады. E. ... ... ... ... ... ... ... ететін математикалық сипаттамасытолыққанды сынақ жүйелер немесе құрылғылар алынған олардың нақты мінез-құлық. Кез келген MM ақиқатқа жақындау белгілі бір ... ... ... ... ... ... MM түрі нақты объектінің сипатына, жәнезерттеу мақсаттары байланысты.Әлеуметтік, экономикалық, биологиялық және физикалық құбылыстарды,объектілері, жүйелер мен ... ... ... ... мен құрылғылардың түрлі сипаты мен жобалау түсіну ең маңыздықұралдарының бірі болып табылады. Және т.б. ... және ... ... ауа ... ядролық технологиялар, авиациялық жәнеаэроғарыштық жүйелерді дамытуға модельдеу тиімді пайдалану мысалдар ... ... және ... ... ірі ... үшін ... және ... келтіру деректер дайындау үшін ғалымдардың үлкенкомандалардың жұмысын жыл қажет. Алайда, бұл жағдайда, күрделі жүйелер ... ... ... ... мен ... үшін ... ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаны апаттарды жою мүмкін -мысалы, оның ... ... және ... ... ... ... және ... қаруды тестілеу жояды нақты ұшуалдында.Сонымен қатар, қарапайым мәселелерді математикалық модельдеу шешімдердеңгейінде, мысалы, механика, электротехника, ... ... және ... ... басқа да көптеген облыстардың өрістерінен қазіргі ДК іскеқосу үшін қол жетімді болды. Жалпылама ... мен ... ... және ... ... ... мен желілерді,радиолокациялық және навигациялық жүйелер ретінде ақылға қонымды күрделіжүйелерді болады.мақсаты ... ... ... ... ... ... ... математикалық модельдеу талдау болып табылады. Өз кезегінде, бұлтексеруге жататын рәсімдеу MM ... ... ... моделі мінез-құлықнақты жүйесін мінез-құлық ұқсас айнымалылар бар математикалық өрнек болуымүмкін. ... ... ... ойын ... ... екі ... одан да көп«ойыншылардың», ықтимал іс-шаралар ықтималдығын ескере отырып, кездейсоқэлементтерін қамтуы мүмкін; немесе ол нақты айнымалылар ағымдағы ... ... ... ... ... болуы мүмкін.Жүйелерді сипаттамаларын зерттеу үшін математикалық модельдеу аналитикалық,модельдеу бөлінеді және ... ... Өз ... М.М. модельдеужәне талдау бөлінеді.2. Шекті элементтер әдісінің негізгі ... ағым ... ... ... ... арнайы және жалпыинженерлік пакеттері (программалық кещең) бар. Өңдеу процесстерін басқатүрдегі ... ... ... ... және т.б.) ... зерттеу үшін жалпы инженерлік ,,ауыр,, шекті-элементті пакеттерді(ANSYS, LS-DYNA) қолдануға қажеттігі айқын көрініп тұр. Олардан ... оңай ... ... ... DaynaForm шыңдау және штамповкапроцесстеріне арнайы бейімделген. Үлкен ... бар ... ... үшін түрөзгергіш процесстерін арнайы AutoForm, Qform ... ... ... ... ... емес ... талдаудың жалпыинженерлік программалық кешендері деформациясы көп мөлшердегі көлемдікквазистикалық есептерін шешу және технологиялық жабдыққа күштің түсу ... ... кең ... Тез ... ... ... бар түзусызықсыз процесстерді модельдеу және зерттеу үшін шешімі ... ... ... ... ... ... өңдеу процесстерін есептеуге арналған арнайышекті-элементті талдау өңімдер ішіндегі ... бірі ... ... ... ... мен штамповка процесстері арқылы алынғанбұйымды модельдеудің компьтерлік жүйесі болып табылады. Программалық өнімматериалдың пластикалық деформациясы, ... ... ... ... оның ... ... процесстер сипаттары үшін дайындаманың өңдеурежимдері және аспап таңдаудың бағалау әсері эффективті болу мүмкін.Міндетті ... ... ... ... ... ... дұрыстығына сұрақ туады. Бірақ олар жалпы әлемдік (ISO-9000)сапа және беріктілік сертификациясын өтеді. Шекті-элементті талдаупакеттердің көбі узақ ... бойы ... ... және ... салалардақолданылады: көлікжасау, ғарыштық аппараттарды өңдіру, атомдық энергетика.Шекті-элементті талдауды қолданылатын пакеттерді игеру кезіңде ... ... ... ... ... ... есепті беруі. Осы жағдай толық күйінде пластикалық деформациязерттеуіне және шыңдау мен штамповка процесстеріне де турақатысты.Тартпаның ұзындығы РТК ның ... ... яғни ... ... мен ... ... және олардыңгеометриялық өлшемдерінің қажетті санынан аралап есептеледі.Міндетті түрде мұндай программаларды қолдану кезіңде алынған нәтижелердіңдұрыстығына сұрақ туады. Бірақ олар ... ... ... сапа ... сертификациясын өтеді. Шекті-элементті талдау пакеттердің көбіузақ уақыт бойы әртүрлі шетелдік және ... ... ... ... аппараттарды өңдіру, атомдық энергетика. Шекті-элементті талдауды қолданылатын  пакеттерді  ...  ...  ... ... ... ... физикалық табиғатынажақын есепті беруі. Осы ... ... ... ... ... және шыңдау мен штамповка процесстеріне де тура қатысты әрекететті. Шекті элементтер әдістер ... ... ... ... және ... теорияларының вариациялық принциптеріненқұралған. Шекті ... ... ... ...  ...  ... ғана эффективті жұмыс атқара алады. Бұл әдістің ең бағалықасиеті физика-математикалық талдау ...  ...  ... яғни ... ... ... ... көпциклдік жәнеквазистикалық күштері кезіңдегі созылымдылық қаттылық, серпімділік, тозу;термодинамика; элекромагнетизм; ... пен ... ... ... ... қасиеті (пластикалық және серпімділік толқындардыңтаралуы, тербелу процесстері). Шекті ... ... ... ... ... ... өте жақын болады және өте кіші физикалықэффектерді есептеуге ... ... ... ... үшін ең ... деформацияланатынортаның механикалық қасиеті. Шекті элементтер әдісінің негізгі пластикалықағым теориясына немесе пластикалық деформация теориясына сүйенген, оныңқатынастары металдарды ... ... ... ... ... ... ... элементтер әдісінде дислокациондық теорияны қолдануғаШекті элементтер әдісінің  маңызды  көрсеткіші,  ол  ... ... ... ... және ... есептеу арқылы әрбір  қарастырылатын  ...  ... ... ... және кинематикасын зерттеу кезіңдекеректі инженерлік дәлдікпен деформациялық стационарлы емес ... ... ... ... ... басқалардан  бөлінетінерекшелігі берілген және шектелген сандардың аз мәнінде көлемдік жағдайдаесептің шешімін табу.Әдістің мәні ... ... ... ... ... бөлінеді, осыэлементтердің  шектері  арасындағы  ...  әр  ...  ... үшін ... координаттар функциясы түрінде функционалдықтүрлендірулер жазылады; көршілес ... үшін ... ... ... ... ... жүйесі) пайда болады, олардың көмегіменфункционалдық теңдеулерде ... ... ... әдісін іске асыру алгоритмі келесі ... ... ... ... яғни түйіндерде берілгентүріндегі шекті  байланыс  ...  ...  ...  шектіэлементтердің үйлесуімен континуальдық орталықтын орын басуын айтамыз;- негізгі белгісіз функцияларды аңықтайтың вариациялық принципті таңдау,олар ... ... ... ... тәжірибелік есептеулердекөбінесе Лагранж приципі қолданылады, ... ... ... ... ... ... орын ... алаңың аппроксимилеттейтің аппроксимлиттеуфункциясын таңдау;- қаттылық матрицаны түзету арқылы шекаралық теңдеулерді есептеу;- алгебраиралық теңдеулер жүйесін шешу;- алынған түйінді орын ауысулар ... ... мен ... ... ... және ... анализдеуге баламаболып келетің шекті элементтер әдісі көмегімен шыңдау және көлемдікштамповка процесстері үшін имитациялық моделін қолдану. Шекті ... ... ... ортаны көптеген қарапайым геометриялықэлементтерге (жазық элеменеттер: түзусызықты және қисықсызықты, дұрыс жәнееркін үшбұрыштар мен төртбұрыштар; көлемдік элементтер: түзусызықты жәнеқисықсызықты төртшектілер мен ... бөлу ... ... ... әр ... жеке ... әр мөлшерде еркіндік дәрежесі беріледі, ал әрэлемент материалдың дискретизацияланған орта қасиетыне ие болады.3. Тәжірибенің және жинаған мәліметтерді есептеудің нәтижесі.Зерттеудің міндетіне ... ... ... ... немесе факторлармен олардың даму жағдайлары бақылаудан (талдау) басым болуы мүмкін.Зерттеулерден сенімді ... алу үшін ... және ... ... ... ... ... шешуі қажет:1) бағдарламаға қандай бақылаулар, талдаулар және есептеулерді кіргізу;2) ... мен ... ... ... іріктеудің (үлгінің) оптималды көлемін анықтау және4) алынатын іріктеудің қабілеттілігін қамтамасыз ету.Жаңадан басталған экспериментатордың жіберетін кеңінен тараған қателігізерттеу бағдарламасының ... ... емес ... және техникалықмүмкіндікті ескермей, бірдеңеге керек болып қалар деген үмітпен, кездейсоқбақылаулар мен есептеулердің жиынтығын ... ... ... ... ... болады, сондықтан оларды тәжірибенің міндеті меннобайынан шығатын, ... ... ... үшін ... ... жөн. Ойланып және мақсатқа сәйкес аздағанбақылаулар кездейсоқ алынған даму фазасын сипаттау, биіктікті өлшеу менжиілігін санау сияқты өте қиын, ... ... ... ... ... ... бақылауларға қарағанда әлдеқайда бағалы болады.Тәжірибе стандартты бақылаулар жиынтығымен жүргізілуі керек емес, керісіншеқұбылысты онсыз түсіндіруге ... және ... ... немесе оныңсапасының өзгеру сипатын түсіндіретін бақылаулар жүргізілуі керек.Бақылауларды жүргізудің мерзімі мен ... ... ... ... ... ... ... қасиетін жалпылай сипаттау үшін зерттеуді мәденидақылдардың өсу ... ... ... ... ... ... тұқымымен ластануын есепке алу, өсімдік қалдық-63 тарының жалпысанын және ... ... ... үшін топырақ үлгісін көктемде(сепкенге дейін) және күзде (өнімді жинағаннан ... ... ... бір ... ... ... ... алатын, бақылаулар менесептеулер жүргізудің күнтізбелік мерзімін алдын-ала белгілеген тиімді,олар бір-бірінен бөлек тең уақыт аралығында, ... даму ... ... ... үрдістің динамикасын толық түсінуүшін, бақылаудың арасын азайту ... ... ... 1-2 жеті ... ... ... өзгерістерді шамалы деп есептеуге болатындай негізболса, онда интервалды 3-4 жетіге ... ... ... ... ... ... ... 4-5 санды мәліметтер болуы керек.Барлықжағдайда уақытта зерттелетін үрдістің эмпирикалық функциясын салатынқатарлар мәндері алынса болады.Іріктеудің оптималды көлемін бақылау менесепке алуды ... ... ... ... болып келеді. Статистиканыңкөзқарасы бойынша, танаптық экспериментте жүргізетін ... ... және үш ... ... жатады.Танаптық тәжірибе іріктеудің ерекше формасы, оның бірінші қатардағыэлементарлы бірлігі болып мөлдек саналады. Тәжірибенің әр нұсқасы ... ... яғни ... ... n, ... ... ... саныменшектеледі.4. Пайдаланған әдебиеттер тізімі:1. Мендебаев Т.М., Габдуллина А.З., ... А.Т. ... ... ... ... В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. - М.:Наука, 1979, 447 с.3. ... С.И. ... ... и проектирования на ЭВМ процессов штамповкилистовых и профильных заготовок. - М.: ... 1988, ... ... Л.М., ... Н.В. Таблицы математической статистики. – М.:Наука, 1965, 474с.5. Дубровский С.А. ... ... ... ...... ... П.Г. Статистические методы исследования режущего ... –М.: ... 1974, 240с.7. ... Н.П., Соколов С.Н. Анализ и ... ... ... – М.: ... 1964, 132с.8. ... и ... ... в 4 т./ Под ред. Е.И. Семенова. Т. 1. -М.: Машиностроение, 1985. - 567 с.; Т. 2. - М.: ... 1986. -592 с.; Т. 3. - М.: ... 1987. - 384 с.; Т. 4. - ... 1987. - 544 с.9. ... ... ... ... металлов давлением. Учебное пособие.Яковлев С.П., Смарагдов И.А., Кузнецов В.П. Тульск. политехн. ин-т.,1976, 105 с. 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Басқару процестері17 бет
Жаңажол мұнай газ өңдеу кешенінің №4 зауытының басты компрессорлық станциясының автоматтандырылуын жобалау21 бет
Техникалық - экономикалық негіздеме68 бет
Зерттеу процессі кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері4 бет
Зерттеу процессі кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері жайлы9 бет
Зерттеу процессі кезіндегі экспериментті жоспарлау әдістері туралы11 бет
Энергетикалық кәсіпорын “AYT International Travel” ЖШС бизнес-жоспары мысалында қаржылық-шаруашылықтық қызметін талдау28 бет
"Тұлға психологиясы"4 бет
Америка Құрама Штатындағы педагогиканың дамуы10 бет
Балалар психологиясының әдістері6 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь