Топографиялық түсіріс және топографиялық планын құрудың техникалық жобасыКіріспе
1. Топографиялық түсіріс
2. Топографиялық планын құрудың техникалық жобасы
3. Пайдаланған әдебиеттер
Топография – геодезиялық ізденістер нақты ауданның (алаңның) топографиялық жағдайын зерттеуді және жобалауға қажетті ірі масштабты пландар алуды қамтамасыз етеді.
Топография-геодезиялық ізденістердің құрамына келесілер кіреді:
-топография- геодезиялық зерттеулердің бар материалдарын жинау және талдау;
-3 және 4 класты мемелекеттік геодезиялық торларды, 2 разрядты толықтыру торларын және II, III, IV класты нивелир торларын бөлу (салу);
- пландық-түсіріс геодезиялық торларын құру;
- топографиялық түсіріс (қажет кезінде аэрофототүсіріс) жасау және топографиялық пландарды жаңарту.
Жобаланатын объектілердің сипатына және қызметіне, жобалаудың кезеңіне, инженерлік коммуникациялардың жиілігіне, жер бетіндегі құрылыс алаңына, пайдаланатын жерлердің аумағына, табиғи жағдай мен рельефіне байланысты топография-геодезиялық ізденістерде түсірістердің масштабы мен рельефтің қима биіктігі анықталады.
Топография-геодезиялық ізденістерде жиі қолданатын пландардың масштабы 1:5000, қима биіктігі 1,0 м, 1:2000, 1:1000, 1:500 қима биіктіктері 0,5м, кей уақыттарда қима биіктігі 0,25м алынады.
Топографиялық план масштабы 1:10000 келесі жұмыстарға арналған:
- қалалар мен поселоктарды салуда жерді пландау
- жол құбырлары мен электр желілерінің трассасын таңдау
- орман мелиорациясының жобаларын жасау
- гидротехникалық құрылыстарды салуға территорияларды таңдау.
Топографиялық план масштабы 1:5000 келесі жұмыстарға арналған:
- ірі және орта қалалардың ірі өндіріс аудандарының, күрделі көлік торабының басты планын жасау, жерді суару және құрғату үшін жобаларды жасау, жазық және тау өзендерінде гидротүйіндерді салу және т.б.
1. В. Н. Ганьшин, Б. И. Коськов, Л. С. Хренов, Справочное руководство по
крупномасштабным съѐмкам, Москва, «НЕДРА», 1977 г.
2. Инструкция по составлению проектно-сметной документации, Москва,
ЦНИИГАиК, 2000 г.
3. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых
топографических карт и планов, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.
4. Справочник сметных укрупнѐнных норм на топографо-геодезические работы,
Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ
Тақырыбы: Топографиялық түсіріс және топографиялық планын құрудың техникалық жобасы.

.

Орындаған:Жақанов Д.Қ. ГК-407
Тексерген: Аубакирова С.М.

2015 ж.

Кіріспе

Топография - геодезиялық ізденістер нақты ауданның (алаңның) топографиялық жағдайын зерттеуді және жобалауға қажетті ірі масштабты пландар алуды қамтамасыз етеді.
Топография-геодезиялық ізденістердің құрамына келесілер кіреді:
-топография- геодезиялық зерттеулердің бар материалдарын жинау және талдау;
-3 және 4 класты мемелекеттік геодезиялық торларды, 2 разрядты толықтыру торларын және II, III, IV класты нивелир торларын бөлу (салу);
- пландық-түсіріс геодезиялық торларын құру;
- топографиялық түсіріс (қажет кезінде аэрофототүсіріс) жасау және топографиялық пландарды жаңарту.
Жобаланатын объектілердің сипатына және қызметіне, жобалаудың кезеңіне, инженерлік коммуникациялардың жиілігіне, жер бетіндегі құрылыс алаңына, пайдаланатын жерлердің аумағына, табиғи жағдай мен рельефіне байланысты топография-геодезиялық ізденістерде түсірістердің масштабы мен рельефтің қима биіктігі анықталады.
Топография-геодезиялық ізденістерде жиі қолданатын пландардың масштабы 1:5000, қима биіктігі 1,0 м, 1:2000, 1:1000, 1:500 қима биіктіктері 0,5м, кей уақыттарда қима биіктігі 0,25м алынады.
Топографиялық план масштабы 1:10000 келесі жұмыстарға арналған:
- қалалар мен поселоктарды салуда жерді пландау
- жол құбырлары мен электр желілерінің трассасын таңдау
- орман мелиорациясының жобаларын жасау
- гидротехникалық құрылыстарды салуға территорияларды таңдау.
Топографиялық план масштабы 1:5000 келесі жұмыстарға арналған:
- ірі және орта қалалардың ірі өндіріс аудандарының, күрделі көлік торабының басты планын жасау, жерді суару және құрғату үшін жобаларды жасау, жазық және тау өзендерінде гидротүйіндерді салу және т.б.
Топографиялық план масштабы 1:2000 келесіге арналған: кіші қалаларды, қала типтес поселоктарды және ауылдық елді мекендерді салу үшін басты планын және жобаларын (жұмыс жобаларын)жасау; инженерлік тораптарды вертикаль пландаудың схемасын жасау; қалалық өндірістік аудандардың пландау жобаларын жасау және т.б.
Топографиялық план 1:1000 келесіге арналған: салынбаған территориялар мен 1 этажды құрылыс территориясының жобасын және жұмыс құжаттарын жасау, территорияны пландау және көгалдандыру үшін жобаларды жасау; гидротехникалық құрылыстардың жұмыс құжаттарын жасау және т.б
Топографиялық план 1:5000 келесіге арналған: көп этажды күрделі құрылыстардың коммуникация торлары мен өнеркәсіп өндірістерінің, көшелердің жұмыс жобаларын немесе жұмыс құжаттарын жасау, жеке гидротехникалық құрылыстардың жұмыс жобаларын немесе жұмыс құжаттарын жасау және т.б. 1:500 масштабын құрылыс масштабы деп атайды.

Жоспар:

1- Топографиялық түсіріс
2- Топографиялық планын құрудың техникалық жобасы
3- Пайдаланған әдебиеттер

Топографиялық түсіріс

Топографиялық түсіріс- жер беті бөлікшесінің жергілікті заттары мен бедерін шартты белгілермен қағазда белгіленген масштабта бейнелеу мақсатымен жүргізілетін далалық және камералық жұмыстар кешені. Топографиялық түсіріс ортогональді проекцияда 1:100 000 және одан ірірек масштабтарда жасалады. Мемлекеттік геодезиялық пландық және биіктік тораптар пункттері Топографиялық түсірістің пландық және биіктік негізі болады. Топографиялық түсіріске қамтылатын шаралар: түсіру торабын құру; аэрофотосуреттерді далалық дайындау және оларды анықтау ісін жүргізу; геодезиялық пункттерден және түсіру желісі нүктелерінен жергілікті жердегі заттардың орындарын анықтау және оларды шартты белгілермен планшетке түсіру масштабына сәйкес дәлдікпен және толықтығымен салу; жергілікті жердің бедерін горизонтальдармен бейнелеу; елді мекендердің, өзендердің,көлдердің, шатқалдардың және т.б. өз атауларын анықтау; картада көрсетілетін жергілікті жердегі кейбір нысандардың сипаттамаларын: өзендердің ағыс жылдамдығын және терендігін, көпірлердің жүккөтергіштігін, ағаш түрін, батпақтан өтпелерді және т.б. тиісті ұйымдардан білу немесе тікелей анықтау. Топографиялық түсіріс аэрофототопографиялық, мензулалық және фототеодолиттік түрлерге бөлінеді. Аэрофототопографиялық түсіріс кезінде аталған жұмыстардың біршамасы фотограмметриялық аспаптарда камералық жағдайда орындалады. Топографиялық түсіріс нәтижелерінің планшеттері түсіріс масштабында шығарылатын топографиялық карталарды жасаудың түпнұсқасы немесе ұсақ масштабтағы картаны жасау үшін негізгі материал болады. Инженерлік құрылыстар үшін орындалатын тахеометриялық және теодолиттік түсірістер инженерлік геодезия саласына жатады.
Топографиялық түсіру (Топографическая съемка) -- жергілікті жердің жоспары мен топографиялық картасын жасау кезіндегі орындалатын жұмыс кешені. Түсіру желісінің дамуы (тірек нуктелерінің жоспарлы және биіктік қалпын анықтау); егжей-тегжейлі түсіру (жергілікті жердің элементтері мен объектілерінің жоспарлы қалпы мен биіктігін анықтау, жергілікті жер объектілерінің өз атауларын, олардың сандық және сапалық. сипаттарын белгілеу, топографиялық шартты белгілермен түсіру немесе кұру түпнұскасын сызу. Топографиялық түсіру түрлері аэрофототопографиялық, мензулалық, тахеөметриялық, жер үсті фотографиялық түсіру. Аэрофототопографиялық түсіру -- аспаптар көмегімен жергілікті жердіаэрофотоға түсіру -- топографиялық түсірудің негізгі түрі.
Аэрофототопографиялық түсіру стереотопографиялық немесе аралас әдіс бойынша анықталады. Стереотопографиялық өдісті жергілікті жердің барлық элементтері камералы фотограмметриялық аспаптарда құрылады; аралас әдісте картаның контурлы бөлімі аэрофототүсіру арқылы, ал жер бедері мензулалы түсіру төсіддері арқылы құрыладық. Аэрофототопографиялық түсіру 1:10 000 -- 1: 100 000 масштабтағы топографиялық карталар жасау кезінде қолданылады.

ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ПЛАНЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАСЫ

Жоба - смета құжаттамаларын құрудың жалпы талаптарына топографо-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың техникалық жобалары ӛндірістік тапсырма негізіне байланысты ӛнеркәсіп және мекемелермен орындалады. Белгілі бір объектке техникалық жоба және жұмыс сметасы құрылады. Топографо- геодезиялық және картографиялық жұмыстардың объектілері планға және тапсырмаға сәйкес қарастырылатын топографо- геодезиялық және картографиялық жұмыстар ӛткізуге анықталған алаңның аумағы немесе анықталған трасса ұзындығы қажет. Объектте топографо-геодезиялық және картографиялық жұмыстар кӛлемін анықтау мақсатында және олардың орындалуы үшін еңбектік, материалдық және қаржылық шығындарды есептеу мақсатында техникалық жоба құрылады. Бұл кӛрсеткіштерді алу үшін жоба-смета әдісі қолданылады. Техникалық жобалауға: жобаны құру үшін тапсырма алу (беру); топографо- геодезиялық жұмыстарды жекеше техникалық жобалау; сметаны құру; жобаны қарастыру мен бекіту кіреді. Объектте жұмысты ӛңдеу үшін техникалық жоба және ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жерге орналастыру мен кадастрдағы геодезиялық жұмыстардың құрамы
Геодезия
Экологиялық жағдайы
Тахеометриялық түсіріс және оны өңдеу
Алматы облысы жайлы
Геодезиялық және картографиялық қызметті мемекеттік геодезиялық қадағалау, лицензиялау
Астана қаласы Нұрсая ықшам ауданындағы жер асты автокөлік тұрағы бар тұрғын үйді жобалау
Электронды тахеометрлерді құрылыс өндірісі
Топографиялық карталарды жаңартудағы заманауи технологиялар
Тахеометриялық түсірістің мәні
Пәндер