Қорытпалар күйі диаграммасының түрлері

1. Арматуралық болаттар. Суық штамптауға арналған болаттар.
2. Қолданылған әдебиеттер
Таза компоненттерден механикалық қоспа түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Компоненттері сұйық күйде шексіз еритін, қатты күйде бір бірінде ерімейтін және химиялық қосылыс түзбейтін күй диаграммасы 2.5-суретте көрсетілген.
АСВ ликвидус сызығынан жоғары барлық қорытпа сұйық күйде. АECFВ солидус сызығынан төмен қорытпалар қатты күйде. Ликвидус пен солидус сызықтарының аралығында қорытпалар екі фазалы (сұйық және қатты) болып келеді.
Құрылым түзілуін білу мақсатымен қорытпалардың (I, II, III) кристалдану үрдісін қарастырайық. Қорытпалардың кристалдану үрдісі әр температурада басталғанмен, бір температурада (ECF түзуінде) аяқталатынын көреміз (2.5-суретті қараңыз). II-қорытпаның кристалдану үрдісі С нүктесінде тұрақты температурада өтеді. Осы температурада сұйық фазадан А және В компонентерінің кристалдары бөлініп шығып, механикалық қоспа түзеді.
Қорытпаның кристалдану үрдісінде тұрақты және ең төменгі температурада сұйық фазадан екі немесе одан көп кристалдың бөлініп шығып, механикалық қоспа түзуін эвтектика деп атайды.
1. Үдербаев С.Н Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Алматы: 2006, 169 б.
2. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник/ К.Н.Попов, М.Б.Каддо – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк. , 2005-438с.
3. Комар А.Г. материалы и изделия: Учеб. для инст. экон. спец. строит. вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. , 1988-527с.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІСЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІИнжинерлік-технологиялық факультет кафедрасы Металл технологиясыСӨЖ 2Қорытпалар күйі ... ...                              ... ... ...                ... ... Е.Т. _____      ... ...                         ... Т.А.Ж.)(қолы)_____     _______                        _____    ...   ...                           ...   ... ... болаттар. Суық штамптауға арналған болаттар.2. Қолданылған әдебиеттер                   Таза ... ... ... түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Компоненттері сұйық күйде шексіз еритін, қатты күйде бір бірінде ... және ... ... түзбейтін күй диаграммасы 2.5-суретте көрсетілген.АСВ ликвидус сызығынан жоғары барлық қорытпа сұйық күйде. АECFВ солидус сызығынан төмен қорытпалар қатты ... ... пен ... сызықтарының аралығында қорытпалар екі фазалы (сұйық және қатты) болып ... ... білу ... ... (I, II, III) ... үрдісін қарастырайық. Қорытпалардың кристалдану үрдісі әр температурада басталғанмен, бір температурада (ECF ... ... ... ... ... ... кристалдану үрдісі С нүктесінде тұрақты температурада өтеді. Осы температурада сұйық фазадан А және В ... ... ... шығып, механикалық қоспа түзеді.Қорытпаның кристалдану үрдісінде тұрақты және ең төменгі температурада сұйық фазадан екі немесе одан көп кристалдың бөлініп ... ... ... ... ... деп ... кристалдану үрдісінде сұйық фазадан эвтектика түзіледіLc  Э(А + В)                      ... - ... ... ... ... күйі диаграммасыЖүйенің еркіндік дәрежесі С = 2 - 3 + 1 = 0, Ф = 3. ... ... (ECF ... ... ... үш фаза ... ... А және В кристалдары). ECF сызығын - эвтектика сызығы деп атайды.II-қорытпаға дейінгі ... ... ... ал ... ... ... эвтектикадан кейінгі деп аталынады.Эвтектикаға дейінгі I-қорытпаның 1-нүктеде кристалдануы басталып, сұйық фазадан А компонентінің ... ... ... ... L + A болады. Эвтектика сызығында (1 нүктесі) ... ... ... А және В ... ... ... ... құрылымы А + Э(А + В) болады.Эвтектикадан кейінгі III-қорытпаның 3-нүктеде кристалдануы басталып, енді сұйық фазадан В кристалдары бөлініп шығып, ликвидус ... ... ... екі фазалы L + B болады. 3 нүктесінде сұйық фазадан А және В кристалдарынан тұратын ... ... ... ... В + Э болады.Шектеулі қатты ерітінді және эвтектика түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Қорытпа күйі диаграммасы 2.6-суретте келтірілген. АСВ және AECFB ... ... пен ... компонент бір бірінде шектеулі еріп, қатты ерітінді түзеді. FQ сызығы А металының В металындағы ерігіштігін көрсетеді. EN сызығы В металының А ... ... ... ең ... ... Е ... ал ең аз ... N нүктесіне тән.А металының негізінде түзілген қатты ерітіндіні , В ... ... ... ... ерітіндіні  деп белгілейік. Ликвидус пен солидус сызықтарының арасында қорытпа әдеттегідей екі фазалы, АС сызығынан төмен құрылым L + , СВ ... ... - L + . АЕ және BF ... ...  және  қатты ерітінділері түзіледі.2.6-сурет - Шектеулі қатты ерітінді және эвтектика түзетін ... күйі ... ... төмен кристалдану үрдісі компоненттері механикалық қоспа түзетін диаграммадағыдай. ECF сызығы эвтектикалық сызықLc  Э(Е + F)                        ... ... ... ...  + Э, ал ... ... ... -  + Э.I-қорытпаның кристалдану ... ... ... ...... ерітінді бөлініп шығып, 1 нүктесінен төмен қорытпа қатты күйге көшсе, 1 нүктесінен төмен  қатты ... ... Q ...... ... ... ... Бұл ерітінді сұйық фазадан емес, қатты ерітіндіден бөлінгенін көрсету үшін, оны II деп ... ... ... ... қорытпаның құрылымы  + II болады.Шектеулі қатты ерітінді және перитектика түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Қорытпа күйі диаграммасы 2.7-суретте көрсетілген. АДВ ... ... АСЕВ - ... ВЕ сызығынан төмен А металының В металындағы қатты ерітіндісі - .ДСЕ сызығы перитектикалық ... ... ... II ... ... үрдісі ликвидус сызығында сұйық фазадан  қатты ерітіндісі бөлініп шығуынан басталады. Қорытпаның перитектикалық түрлену температурасында құрамы Д ... ... ... фаза мен құрамы Е нүктесімен анықталатын қатты фаза -  ... ... С ... ... жаңа ... фаза -  ... - Шектеулі қатты ерітінді және перитектика түзетін қорытпа күйі диаграммасыLД + Е  C                                     (2.9) ... ... ... сұйық фаза мен қатты фаза әрекетінен жаңа қатты фаза түзіледі.Жаңа қатты фаза түзуге керекті сұйық және қатты фазаның мөлшері кесінділер ... ... ... ... ... ... ... С = К - Ф + 1 = 2 - 3 + 1 = 0. Перитектикалық ... ... ... өтеді, тепе-теңдік жағдайда үш фаза: LД, Е, С ... ... ... ... ... мынадайLД + Е  C + LД (қалдық).                 ... Д ... ... СЕ ... ... ... ... құрамы Е нүктесімен, мөлшері ДС кесіндісімен анықталатын  қатты фазасымен әрекеттесіп, концентрациясы С ... ...... ... ... және сұйық фазаның біраз бөлігі сақталады (2.7-суретті қараңыз). Перитектика сызығынан төмен ... ...... ... ... АС ... ... кристалданып, тек  қатты ерітіндіден тұрады.Перитектикалықтан кейінгі III-қорытпаның перитектикалық реакциясында артық болып сұйық фаза ...... ... ... + Е  C + E.               ... ... төмен қорытпа  және  қатты ерітіндісінің механикалық қоспасынан құралады.Химиялық қосылыс түзетін ... күйі ... ... ... екі ... ... белгілі ара қатынасында химиялық қосылыс (СД сызығы) түзіледі делік. Оның құрамы АnВm деп ... Фаза ... ... ... ...... дейін қыздырғанда ыдырамайды. Балқу температурасы тұрақты, С = К - Ф + 1 = 1 - 2 + 1 = ... - ... ... ... қорытпа күйі диаграммасыДиаграмманың екі эвтектикалық сызығы бар. Е1 және Е2 нүктелерінде мынадай эвтектикалық реакция орын аладыLЕ1  Э1(А + АnBm),                   ...  Э2(В + AnBm).                   ... ... ... ... ... үш фаза (А, L және AnBm) ... жағдайда болады. Екінші эвтектикалық сызықтағы тепе-теңдік жағдайдағы ... ... AnBm, L және В. С = 2 - 3 +1 = ... полиморфтік түрленетін қорытпа күйі диаграммасы. Қорытпа күйі диаграммасы 2.9-суретте келтірілген. Диаграмманың С нүктесінде А компонентінің полиморфтік түрленуі орын алады: А ... - ... ... ... ... диаграммасыҚорытпаның кристалдану үрдісінде ликвидус сызығында сұйық фазадан  фаза ... ... шыға ... ... сызығынан төмен қорытпа  фаза - В компонентінің А модификациясындағы қатты ерітіндісінен тұрады.Д нүктесінен сол ... ... ... ... ... СД ...    ... түрленісі басталып, CN сызығында аяқталады.CN сызығынан төмен қорытпалардың құрылымы  фаза - В ... А ... ... ерітіндісі.  фазаның құрамы СД сызығы бойымен, ал  фаза құрамы CN сызығы бойымен өзгереді.Д нүктесінен оңға ... ... ... ... орын ... N және Д ... ... қорытпалардың полиморфтік түрленісі аяғына дейін бітпей,  +  құрылым сақталады.Компоненттері полиморфтік түрленетін және ... ... ... күйі ... ... қорытпа компоненттерінің жоғары температуралық  модификациясы шексіз, ал төменгі температуралық ,  ... ... ... күйі диаграммасы көрсетілген. Алғашқы кристалданудың нәтижесінде жүйенің барлық қорытпасы  ... ... ... - ... - Компоненттері полиморфтік түрленетін және эвтектоид түзетін ... күйі ... ... ... ECF ... ... түрлену орын аладыС  E + F.                    ... ... ... ... тұрақты темпертурада қатты фазадан екі қатты фаза бөлініп шығуын эвтектоидтық түрлену деп атайды. ... екі ... фаза ... эвтектоид деп аталынады.С нүктесіне дейінгі қорытпалар эвтектоидқа дейінгі, С нүктесінен кейінгі эвтектоидтан кейінгі ... деп ... С ... ... - ... ... =  + .                     ... ... екі ... полиморфтік түрленетін қорытпалардың маңызы өте зор. Полиморфтік түрленуде қорытпаның құрылымы және қасиеті өзгереді, ал термиялық ... ... ... оның ... ... ... ... болады.Қорытпа қасиеті мен күй диаграммасы түрі арасындағы байланыс (Курнаков ережесі). Қорытпа қасиеті компоненттердің қандай фаза түзуіне ... ... ... ... қорытпа қасиеті мен күй диаграммасы түрі арасында белгілі байланыс бар (2.11-сурет).2.11-сурет - Қорытпа ... мен күй ... ... ... ... ... ... түзгенде қорытпа қасиеті тура сызықтық заңдылықпен өзгереді (2.11,а-сурет). Қорытпа ... мәні ... ... ... ... ... еритін қатты ерітінді түзгенде қорытпа қасиеті қисық сызықтық заңдылықпен өзгереді ... ... ... ... ... түзгенде диаграмманың екі фазалық қорытпасының қасиеті тура ... ал бір ... ... ... ... ... ... өзгереді (2.11,в-сурет).Компоненттер химиялық қосылыс түзгенде қасиет - концентрация координатасындағы ең ... ... ең кіші ... мәні ... ... тән (2.11, ... фазалық құрамы мен қасиетінің арасындағы заңды байланысты ашқан Н. С. Курнаков болатын. Содан осы заңдылық Курнаков ережесі немесе ... деп ... Бұл ... ... фазаларының тепе-теңдік жағдайында орын алады.Қолданылған әдебиеттер: 1. Үдербаев С.Н ... ... мен ... ... 2006, 169 б.2. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник/ К.Н.Попов, М.Б.Каддо - 2-е изд., ... и доп. - М.: ... шк. , ... ... А.Г. материалы и изделия: Учеб. для инст. экон. спец. строит. вузов - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ... шк. , ... 
    
   

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мәліметтер базасын құру және омен жұмыс жасау13 бет
Физикалық материалтануға кіріспе141 бет
Химиялық тін талшықтарын өлшеу аспапатары36 бет
Қорытпалар күйі диаграммасы. Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір – цементит жүйесі күй диаграммасы13 бет
Қорытпалар күйі диаграммасы. Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір-цементит жүйесі күй диаграммасы14 бет
Қорытпалар күйі диаграммасы.Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір-цементит жүйесі күй диаграммасы4 бет
Вакцинаны алу және зертханалық бақылау (герпеске қарсы вакцина)51 бет
2006-2008 жылдарда облыстың әлеуметтік - экономикалық дамуының күйін және тенденциялары85 бет
Абайша сүйіп, абайша күйіп жүрміз бе?20 бет
Алюминий және оның қорытпалары3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь