Қорытпалар күйі диаграммасының түрлері


1. Арматуралық болаттар. Суық штамптауға арналған болаттар.
2. Қолданылған әдебиеттер
Таза компоненттерден механикалық қоспа түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Компоненттері сұйық күйде шексіз еритін, қатты күйде бір бірінде ерімейтін және химиялық қосылыс түзбейтін күй диаграммасы 2.5-суретте көрсетілген.
АСВ ликвидус сызығынан жоғары барлық қорытпа сұйық күйде. АECFВ солидус сызығынан төмен қорытпалар қатты күйде. Ликвидус пен солидус сызықтарының аралығында қорытпалар екі фазалы (сұйық және қатты) болып келеді.
Құрылым түзілуін білу мақсатымен қорытпалардың (I, II, III) кристалдану үрдісін қарастырайық. Қорытпалардың кристалдану үрдісі әр температурада басталғанмен, бір температурада (ECF түзуінде) аяқталатынын көреміз (2.5-суретті қараңыз). II-қорытпаның кристалдану үрдісі С нүктесінде тұрақты температурада өтеді. Осы температурада сұйық фазадан А және В компонентерінің кристалдары бөлініп шығып, механикалық қоспа түзеді.
Қорытпаның кристалдану үрдісінде тұрақты және ең төменгі температурада сұйық фазадан екі немесе одан көп кристалдың бөлініп шығып, механикалық қоспа түзуін эвтектика деп атайды.
1. Үдербаев С.Н Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Алматы: 2006, 169 б.
2. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учебник/ К.Н.Попов, М.Б.Каддо – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк. , 2005-438с.
3. Комар А.Г. материалы и изделия: Учеб. для инст. экон. спец. строит. вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. , 1988-527с.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Инжинерлік-технологиялық факультет
Машина жасау технологиясы және механика кафедрасы
Металл технологиясы
СӨЖ 2
Қорытпалар күйі диаграммасының түрлері.

Орындаған: Тексерген:
ПСМ-219 тобының студенті Жетекші: Тілеуғали Е.Т.
_____ Заманбек Ринат (жетекшінің Т.А.Ж.)
(қолы)
_____ _______ _____ _______
(бағасы) (күні) (бағасы) (күні)

Семей
2015
Мазмұны:
1. Арматуралық болаттар. Суық штамптауға арналған болаттар.
2. Қолданылған әдебиеттер

Таза компоненттерден механикалық қоспа түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Компоненттері сұйық күйде шексіз еритін, қатты күйде бір бірінде ерімейтін және химиялық қосылыс түзбейтін күй диаграммасы 2.5-суретте көрсетілген.
АСВ ликвидус сызығынан жоғары барлық қорытпа сұйық күйде. АECFВ солидус сызығынан төмен қорытпалар қатты күйде. Ликвидус пен солидус сызықтарының аралығында қорытпалар екі фазалы (сұйық және қатты) болып келеді.
Құрылым түзілуін білу мақсатымен қорытпалардың (I, II, III) кристалдану үрдісін қарастырайық. Қорытпалардың кристалдану үрдісі әр температурада басталғанмен, бір температурада (ECF түзуінде) аяқталатынын көреміз (2.5-суретті қараңыз). II-қорытпаның кристалдану үрдісі С нүктесінде тұрақты температурада өтеді. Осы температурада сұйық фазадан А және В компонентерінің кристалдары бөлініп шығып, механикалық қоспа түзеді.
Қорытпаның кристалдану үрдісінде тұрақты және ең төменгі температурада сұйық фазадан екі немесе одан көп кристалдың бөлініп шығып, механикалық қоспа түзуін эвтектика деп атайды.
II-қорытпаның кристалдану үрдісінде сұйық фазадан эвтектика түзіледі

Lc Э(А + В) (2.7)

2.5-сурет - Механикалық қоспа түзетін қорытпа күйі диаграммасы

Жүйенің еркіндік дәрежесі С = 2 - 3 + 1 = 0, Ф = 3. Тұрақты температурада (ECF түзуінде) тепе-теңдік жағдайда үш фаза болады (сұйық, А және В кристалдары). ECF сызығын - эвтектика сызығы деп атайды.
II-қорытпаға дейінгі қорытпалар эвтектикаға дейінгі, ал II-қорытпадан кейінгі қорытпалар эвтектикадан кейінгі деп аталынады.
Эвтектикаға дейінгі I-қорытпаның 1-нүктеде кристалдануы басталып, сұйық фазадан А компонентінің кристалдары бөлініп шығып, құрылымы L + A болады. Эвтектика сызығында (1 нүктесі) қалған сұйық фазадан А және В кристалдары бөлініп шығып, қорытпа құрылымы А + Э(А + В) болады.
Эвтектикадан кейінгі III-қорытпаның 3-нүктеде кристалдануы басталып, енді сұйық фазадан В кристалдары бөлініп шығып, ликвидус сызығынан төмен қорытпа екі фазалы L + B болады. 3 нүктесінде сұйық фазадан А және В кристалдарынан тұратын эвтектика бөлініп, қорытпа құрылымы В + Э болады.
Шектеулі қатты ерітінді және эвтектика түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Қорытпа күйі диаграммасы 2.6-суретте келтірілген. АСВ және AECFB сызықтары ликвидус пен солидус.
Екі компонент бір бірінде шектеулі еріп, қатты ерітінді түзеді. FQ сызығы А металының В металындағы ерігіштігін көрсетеді. EN сызығы В металының А металындағы ерігіштігін көрсетеді, ең жоғары ерігіштік Е нүктесінде, ал ең аз ерігіштік N нүктесіне тән.
А металының негізінде түзілген қатты ерітіндіні , В металының негізінде түзілген қатты ерітіндіні деп белгілейік. Ликвидус пен солидус сызықтарының арасында қорытпа әдеттегідей екі фазалы, АС сызығынан төмен құрылым L + , СВ сызығынан төмен - L + . АЕ және BF сызықтарынан төмен және қатты ерітінділері түзіледі.

2.6-сурет - Шектеулі қатты ерітінді және эвтектика түзетін
қорытпа күйі диаграммасы

ECF сызығынан төмен кристалдану үрдісі компоненттері механикалық қоспа түзетін диаграммадағыдай. ECF сызығы эвтектикалық сызық

Lc Э( Е + F) (2.8)

Эвтектикаға дейінгі қорытпа құрылымы + Э, ал эвтектикадан кейінгі қорытпа - + Э.
I-қорытпаның кристалдану үрдісінде 1-нүктеде сұйық фазадан қатты ерітінді бөлініп шығып, 1 нүктесінен төмен қорытпа қатты күйге көшсе, 1 нүктесінен төмен қатты ерітіндісінен құрамы Q нүктесіндегідей қатты ерітіндісі бөлініп шығады. Бұл ерітінді сұйық фазадан емес, қатты ерітіндіден бөлінгенін көрсету үшін, оны II деп белгілейді. Сөйтіп, бөлмелік температурадағы қорытпаның құрылымы + II болады.
Шектеулі қатты ерітінді және перитектика түзетін қорытпа күйі диаграммасы. Қорытпа күйі диаграммасы 2.7-суретте көрсетілген. АДВ сызығы ликвидус, АСЕВ - солидус. ВЕ сызығынан төмен А металының В металындағы қатты ерітіндісі - .
ДСЕ сызығы перитектикалық түрлену сызығы. Перитектикалық II қорытпаның кристалдану үрдісі ликвидус сызығында сұйық фазадан қатты ерітіндісі бөлініп шығуынан басталады. Қорытпаның перитектикалық түрлену температурасында құрамы Д нүктесімен анықталатын сұйық фаза мен құрамы Е нүктесімен анықталатын қатты фаза - әрекеттесіп, құрамы С нүктесімен анықталатын жаңа қатты фаза - түзіледі

2.7-сурет - Шектеулі қатты ерітінді және перитектика түзетін қорытпа күйі диаграммасы

LД + Е C (2.9)

Сонымен перитектикалық түрленуде сұйық фаза мен қатты фаза әрекетінен жаңа қатты фаза түзіледі.
Жаңа қатты фаза түзуге керекті сұйық және қатты фазаның мөлшері кесінділер қатынасы арқылы анықталады

(2.10)

Перитектика температурасында жүйенің еркіндік дәрежесі С = К - Ф + 1 = 2 - 3 + 1 = 0. Перитектикалық түрлену тұрақты температурада өтеді, тепе-теңдік жағдайда үш фаза: LД, Е, С болады.
Перитектикалыққа дейінгі I-қорытпаның перитектикалық реакциясы мынадай

LД + Е ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қорытпалар күйі диаграммасы. Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір – цементит жүйесі күй диаграммасы
Қорытпалар күйі диаграммасы.Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір-цементит жүйесі күй диаграммасы
Қорытпалар күйі диаграммасы. Темір көміртекті қорытпалардың фазалары мен компоненттері. Темір-цементит жүйесі күй диаграммасы
Мейірбан металдар және қорытпалар
Ыстыққа төзімді болатар және қорытпалар
Заттың күйі
Қыздыру элементтеріне арналған жоғары электр кедергілі болаттар мен қорытпалар
Қоршаған ортаның қазiргі жай-күйi
Дисперстік жүйелер. Заттардың коллоидтық күйі
Қазақстанның бағалы қағаздар рыногының ағымдағы жай-күйі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь