Мәтіндердің ғылыми, ресми іс- қағаздар, публицистикалық стильдері

Стилистика ғылымында оның көптеген түсінігі бар. Олай болу себебі, біріншіден, стилистика ғылымының тарихи даму жағдайымен түсіндірілсе, екіншіден, «стиль» ұғымының күрделілігінен туындайды . Стиль – латынша stylos (қазақша – жазу құралы) деген сөз. Латын тілінде кейіннен стиль сөзі «жазу мәнері» деген мағынада қолданылатын болған . Стилистика – ең алдымен стиль туралы ғылым. Стиль деп белгілі бір тілдегі лексикалық, грамматикалық және фонетикалық тәсілдердің қолданылу принциптерін айтамыз. Бір ұғымды айтып, не жазып жеткізу үшін қажетті тілдік тәсілдерді сұрыптап қолдануға болады .
Дәстүрлі практикалық стилистикада «стиль» термині тілдің нормативті-стилистикалық ережелеріне сәйкес келу дәрежесін білдіреді (мысалы, «жақсы стиль», «жаман стиль»). Стиль терминінің кең мағынасы – сөйлеу мәнерін білдіріп келсе, тар мағынасы – жеке шығарманың немесе жазушы шығармашылығының тілдік ерекшелігі (көркем әдебиет стилистикасы тұрғысынан алғанда) дегенді білдіреді. Соңғы мағынасында «стиль» термині әдебиеттік стилистикада да қолданылады.
Барлық жағдайда да «стиль» термині тәлдәк қолданымға байланысты айтылады. Стильді тілдің стилистикалық бояуға ие құралдарының жиынтығы ретінде түсіну тілдік құрылымның стилистикалық белгілеріне арнайы назар аударудан туған түсінік.
Ғылымда «тіл стилі», «сөйлеу стилі» ұғымдары да бар. Тіл стильдері мен сөйлеу стильдерінің ерекшеліктері тіл мен сөйлеудің ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Тіл – қатынас құралы, сөйлеу – сол құралдың іске асуы, яғни белгілі бір қызметтегі көрінісі. Сондықтан сөйлеу стильдері дегенді тіл стильдерінің іске асуының нәтижесі, іс жүзіндегі көрінісі деп қарауға болады. Сөйлеу стильдері әр уақытта жанрлармен байланысты болып келеді.
Тіл стильдері, сөйлеу стильдері, сөйлеу жанрлары арасындағы тәуелділікті мынадан байқауға болады. Тіл стильдері сөйлеу стильдерімен сәйкесті болса, соңғыларының нақты көрінісі сөйлеудің әртүрлі композициялық формаларында немесе жанрларында жүзеге асады.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіШәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік ... , ... және ... ... ... :  Мәтіндердің ғылыми, ресми іс- қағаздар, публицистикалықстильдеріОРЫНДАҒАН : Қасенова Ә.Е.ТОП:         ... : ... ... ... жыл«Стиль» - стилистиканың негізгі орталық ұғымы.Стилистика ғылымында оның көптеген түсінігі бар. Олай болу ... ... ... ... даму ... түсіндірілсе,екіншіден, «стиль» ұғымының күрделілігінен туындайды . Стиль – латыншаstylos (қазақша – жазу ... ... сөз. ... ... кейіннен стиль сөзі«жазу мәнері» деген мағынада қолданылатын болған . Стилистика – ең алдыменстиль туралы ғылым. ... деп ... бір ... ... ... фонетикалық тәсілдердің қолданылу принциптерін айтамыз. Бір ұғымдыайтып, не жазып жеткізу үшін қажетті тілдік тәсілдерді сұрыптап қолдануғаболады .Дәстүрлі практикалық стилистикада «стиль» ... ... ... ережелеріне сәйкес келу дәрежесін білдіреді (мысалы, «жақсыстиль», «жаман стиль»). Стиль терминінің кең мағынасы – ... ... ... тар ... – жеке ... ... ... тілдік ерекшелігі (көркем әдебиет стилистикасы тұрғысынаналғанда) дегенді ... ... ... ... ... ... да ... жағдайда да «стиль» термині тәлдәк қолданымға байланысты айтылады.Стильді тілдің стилистикалық бояуға ие құралдарының жиынтығы ... ... ... ... ... ... ... аударудан туғантүсінік.Ғылымда «тіл стилі», «сөйлеу стилі» ұғымдары да бар. Тіл стильдері менсөйлеу стильдерінің ерекшеліктері тіл мен ... ... ... Тіл – қатынас құралы, сөйлеу – сол құралдың іске асуы, яғни белгілібір қызметтегі көрінісі. Сондықтан ... ... ... тілстильдерінің іске асуының нәтижесі, іс жүзіндегі көрінісі деп ... ... ... әр ... ... байланысты болып келеді.Тіл стильдері, сөйлеу стильдері, сөйлеу жанрлары арасындағы тәуелділіктімынадан байқауға болады. Тіл ... ... ... сәйкесті болса,соңғыларының нақты көрінісі сөйлеудің әртүрлі композициялық формаларынданемесе ... ... ... ... ... ... ... стильдік тармақтары бар:1) ресми іс қағаздар тілінің стилі;2) публицистикалық стиль;3) ғылыми-копшілік әдебиет стилі;4) корксм одебиет ... ... ... ... стилі.Ресми стиль— ресми қатынастар аясында қызмет ететін стильдің бірі. Ресмиқұжаттар мен іс ... ... деп те ... ... ... ... ... талаптар қойылады:1. түйіндеменің дәлдігі немесе бір мағыналылығы;2. ... ... ... ... яғни ... ... дәлелділігі;4. баяндаудың ықшамдылығы, артық сөздің болмауы.Лингвистиканың салалық тұрғысынан да мәтінге қойылатын талаптар болады.• Лексикада — ресми құжаттар мен ... ... ... барсөздерді орнымен қолдану, көнерген сөздерді бейтарап, кітаби немесеәдеби сөздермен алмастыру;• морфологияда — жалпылық мағына беретін сілтеу ... ... ...... ... ... (себеп, мақсат, салдар,шарт бағыныңқылы) көбірек жұмсалуына мүмкіндік беру;• қыстырма ... ... ... ... сияқтыпринциптердің сақталуы бұл стильдің ерекшелігін айқындай түседі.Ресми стильдің шағын үш түрі бар: ... ... қ. ... ... және заң ... ... ... (латынша: көпшілік, әлеумет)—қоғам өмірі үшін маңыздымәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалады.Публицистикалық стиль қоғамдық талапқа сай жазылған шығармалардың негізіндеқалыптасады. Белгілі бір тілде ... өз ... ... ... ... ... сананың өскенін, артқанын көрсетеді. Тілдің басқастильдері сияқты публицистикалық стиль де бірыңғай болып келмейді. Бірқатарлингвистер публицистикалық стильдің жазбаша түріне ... ... ... ... ... памфлет, очерк т. б. шығармаларды, шешендіксөздер публицистикалық стильдің ауызша түріне жатады.Қалыптасу кезеңіПублицистикалық стильдің жазба түрінің ең ... ... ... ... ... мен ... байланысты. Мәдениеті ерте дамығанелдерде публицистикалық жанр ерте қалыптасады. Оған орыс тілі мысал болаалады. Ресейде XVIII ... ең ... ... ... көрді; сықақ журналдаршыға бастайды. Радищевтің “Санкт-Петербургтен Москваға саяхаты” сол кездежалынды публицистикалық шығарма болып ... ... ... ... публицистикаға үлкен өзгерістер енген кезболды. Бұл кезде революцияшыл-демократтар публицистиканы царизмге қарсыкүрес ... етіп ... В. Г. ... Н. А. ... Н. ... сияқты сыншы-публицистер өздерінің сын мақалаларында қоғамдыққұрылысты қатты сынға алып, революциялық идеяны қуаттады. Революциялықпублицистиканың ең жоғарғы үлгісі марксистік-лениндік ... ... ... ... ... ... өркендеп даму дәрежесін көрсетеді.Қазақ баспасөзі — Қазан төңкерісінің жемісі. “Қазақстанда революцияданбұрын баспа орны болған жоқ. ... ... ... ... ... ... жүрді. Қазақ тілінде ең тұңғыш басылған кітаптың бірі —“Қозы Қөрпеш — Баян сұлу” қиссасы (ең ... -1816 жылы ... ... ... т. б. ... ... ... менУфада, Орынбор мен Ташкентте шыққан. 1913 жылы басылған азын-аулақкітаптардың ішінде Спандияр Көбеевтің ... ... ... “Айна”,“Қарлығаш” деген өлеңдері мен поэмалары Қазанда жарық көрді”.Публицистикалық стильдің сипатыПублицистикалық ... ... ... үгіт ... ... Мұндайүндеуге, үгітке қоғам үшін және дәл сол кезеңде зор мәні бар мәселелертақырып болады. Мысалы, саяси, экономикалық, ... ... ... Үндеудің, үгіттеудің мақсаты - жұртшылықты қоғамдық мәні баріске қатыстыру, жұртшылықтың санасына ықпал ету.Ғылыми-стиль – ... ... ... ... бір ... ... ... логикалық, мазмұн дәлелділігі қажет. Ғылыми-стильдесөйлемдегі сөздердің қалыпты орны, тіл нормасы қатаң сақталады. Ғылыми-стильдегі еңбектерге ... ... ... ғылыми есеп, диссертация,реферат, баяндама, тезистер, патенттер, т.б. жатады.Ғылыми стильдің лексикалық ерекшеліктері:— сөздің негізгі ... ... ... ... көп қолданылуы;— ғылыми ұғымдардың дәл айтылуы;— ойдың дәл, нақты болуы;— образды сөздердің болмауы.Сонымен бірге белгілі бір ғылымнын ... ... ... байланыстыжалпылама лексиканың кейбір сөздері термин сөзге айналады. Ғылым ылғи алғабасып, дамып отыратыны белгілі. Ғылымның дамуымен бірге жаңа ұғымдар туыпотырады. Оны ... жаңа сөз — ...... Ғылымның белгілібір саласында қолдану нәтижесінде пайда болған неологизмдердің өмірініңұзақ, ... ... ... сол ... ... ... орнына, практикалықмәніне байланысты. Ғарыш, ғарышкер, ғарышты игеру, жердің жасанды серігісөздері өздерінің практикалық мәнімен танылып, берік қалыптасты. Ғылымистильде жалпы жазу ... тән ... ... ... ... негізгі ерекшелігі — мұнда ой күрделі баяндалып, анықтама,дәлелдеме және формулаларға негізделуінде. Сонымен ... ... ... өзінің ерекшелігіне қарай баяндау тәсілінде кейбір өзгешеліктеріболады. Мысалы, химия оқулығында былай делінген: Газ күйіндегі ... ... да ... ... ... ... ... алады.Физикада: Бір инерция моментінен екінші инерция моментіне көшу мына теориябойынша орындалады: кез келген айналыс ... ... ... ... ... ... ... центрінен өтетін оське қатысты инерция моменті мендене массасының сол дене ауырлық центрінің айналыс осінен қашықтығыквадратының көбейтіндісінің ... тең ... Бұл ... ... ... түсінікті бола бермейтін молекула, инерция,масса, ось сияқты көптеген термин ... — осы ... ... ... ... ... ... түсіндірілуі де ғылымның басқа салаларынанөзгеше берілген. 
    
   

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аударма-түсінігі,түрлері,маңызы8 бет
Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы181 бет
Стиль нормалары туралы түсінік3 бет
Стиль және шығармашылық ерекшелік5 бет
"Ресми іс қағаздары" термині19 бет
Алаш көсемдерінің құнды публицистикалық мұралары23 бет
Ағылшын тілінің публицистикалық және баспасөз тілі33 бет
Басшылық стильдеріндегі жыныстық айырмашылықтарды зерттеу40 бет
Даулы мәтіндердің авторизациясы: ХХ ғасырдың I ширегі86 бет
Лидерліктің мәні және басқару стильдері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь