Тігінен және көлденеңінен еңбек бөлісу. Басқару деңгейлері

1. Басқарудың ұйымдық құрылымы, негізгі ұғымдары.
2. Басқару құрылымы элементтерінің арасындағы тік және көлденең байланыстар.
3. Басқару құрылымдарын құру принциптері.
4. Басқару деңгейлері.
«Ұйымның басқару құрылымы» немесе «басқарудың ұйымдық құрылымы» (БҰҚ) менеджменттің қызметімен тығыз байланысты. Осы құрылым шегінде басқару процесі толық жүзеге асырылады. Басқару құрылымы — бұл ұйымның бір тұтастық ретінде қызмет етуін және дамуын қамтамасыз ететін, тұрақты түрде бір-бірімен байланысты элементтердің реттелген жиынтығы. БҰҚ шегінде басқару процесі осы ұйымның мәселелерін шешуге және мақсаттарына жетуге бағытталған функциялар бойынша жүзеге асырылады, сондықтан басқару құрылымы функционалдық міндеттерді, құқықтарды және жауапкершілікті оптималды бөлудің жүйесі ретінде беріледі.
Басқару құрылымдарының негізгі ұғымдары – элементтер, байланыстар (қатынастар), деңгейлер және өкілдіктер. БҰҚ элементтері болып дербес қызметкерлер (басшылар, мамандар), сондай-ақ белгілі функционалды міндеттерді атқаратын мамандардың белгілі санынан құралатын басқару аппаратының органдары табылады. Бұл элеметтерді екі топқа бөлуге болады:
а) маркетингті, өндіріс менеджментін және ғылыми-техникалық прогресті жүзеге асыратын басқару құрылымының түйіндері;
б) ұйымдағы барлық процестерді бақылайтын және жоспарлауды, өндірісті, еңбек әрі басқаруды ұйымдастыратын органдар.
Басқару құрылымы элементтерінің арасындағы қатынастар көлденең және тік байланыстар арқылы жүзеге асырылады. Көлденең байланыстар келісімге негізделіп, бірдеңгейлі болады. Тік байланыстар бағыну қатынастарына негізделіп, бұл қатынастар әрбір деңгейде белгілі мақсаттарға бағытталған иерархия сипаты бар басқару жүйелерінде талап етіледі.
Екі деңгейлі құрылымда басқарудың жоғарғы түйіні (жалпы ұйымды басқару) және төменгі түйіні (орындаушылардың қызметін басқаратын менеджерлер) құрылады. Үш және одан артық деңгейлері бар құрылымдарда ортаңғы түйін пайда болады, ал оның өзі бірнеше деңгейлерден құралуы мүмкін.
Ұйымның басқару құрылымында мынадай екі түрлі байланыстар болады:
1. ұйымның немесе оның құрылымдарының қызметі үшін толық жауап беру және шешімдер қабылдау, оларды жүзеге асыру және мәліметтің қозғалысын қамтамасыз ету барысында қалыптасатын қатынастар;
2. менеджменттің функцияларын жүзеге асыру барысында қалыптасатын функционалдық қатынастар.
БҰҚ элементтері арасындағы байланыстар өте күрделі: біреуінің ішінде болған өзгеріс басқаларына да қайта қарауды талап етеді. Мысалы, ұйым басшылығы құрылымға жаңа орган енгізу туралы шешім қабылдаса, мынадай сұрақтарға жауап беру қажеттілігі туындайды: Бұл орган қандай мәселелерді шешуге бағытталады? Ол кімге бағынады? Оған қажет мәліметті қандай мамандар жеткізіп тұрады? Бұл органның қызметкерлерінің өкілдіктері қандай? Осы органмен ұйымның басқа бөлімдерінің арасындағы байланыстар қандай болуы тиіс?
1. Менеджмент негіздері — Жаркенова С.Б.- Қостанай, 2000.
2. http://kazlive.com/
    
    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкірім атындағы мемлекеттік университетіФилология факультетіШетел тілі ... ... және ... ... ... ... ... Артықбаева Ж.Ә.ДЯ-305Тексерген: Кушуков Г. С.Семей қаласы, 2015 жыл.Жоспар:Басқарудың ұйымдық құрылымы, негізгі ұғымдары.Басқару құрылымы элементтерінің арасындағы тік және ... ... ... құру ... деңгейлері.«Ұйымның басқару құрылымы» немесе «басқарудың ұйымдық құрылымы» (БҰҚ)менеджменттің қызметімен тығыз ... Осы ... ... ... ... жүзеге асырылады. Басқару құрылымы — бұл ұйымның бір тұтастықретінде қызмет етуін және дамуын қамтамасыз ... ... ... ... ... элементтердің реттелген жиынтығы. БҰҚ шегінде басқарупроцесі осы ұйымның  мәселелерін  ...  және  ...  ... ... ... ... ... сондықтан басқару құрылымыфункционалдық міндеттерді, құқықтарды  және  ...  ... ... ... ... ... ... ұғымдары – элементтер, байланыстар(қатынастар), деңгейлер және өкілдіктер. БҰҚ ... ... ...  ...  ...  ...  белгілі  функционалдыміндеттерді атқаратын мамандардың ...  ...  ...  басқаруаппаратының органдары табылады. Бұл элеметтерді екі топқа ... ... ... ... ... және ... ... асыратын басқару құрылымының түйіндері;б) ұйымдағы барлық  процестерді  ...  және  ... ... әрі басқаруды ұйымдастыратын органдар.Басқару құрылымы элементтерінің арасындағы қатынастар көлденең жәнетік байланыстар арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... Тік ...  бағыну  қатынастарынанегізделіп, бұл қатынастар әрбір деңгейде белгілі мақсаттарға бағытталғаниерархия сипаты бар ... ... ... ... деңгейлі құрылымда басқарудың жоғарғы түйіні (жалпы ұйымдыбасқару) және  ...  ...  ...  ...  ... құрылады. Үш және одан артық деңгейлері бар құрылымдардаортаңғы түйін ... ... ал оның өзі ... ... ... ... құрылымында мынадай екі түрлі байланыстар болады:ұйымның немесе оның құрылымдарының қызметі үшін ... ... беру ... ... ... ...  асыру  және  мәліметтің  қозғалысынқамтамасыз ету ... ... ...  ...  ...  асыру  барысында  қалыптасатынфункционалдық қатынастар.БҰҚ элементтері арасындағы байланыстар өте күрделі: біреуінің ... ... ... да қайта қарауды талап етеді. Мысалы, ұйымбасшылығы құрылымға жаңа орган ... ... ... қабылдаса, мынадайсұрақтарға жауап беру қажеттілігі туындайды: Бұл орган қандай мәселелердішешуге бағытталады? Ол кімге бағынады? Оған ... ... ... ... ... Бұл органның қызметкерлерінің өкілдіктері ... ... ... ... ... арасындағы байланыстар қандай болуытиіс?Басқару құрылымына көптеген  ...  ...  олар  ... құру ... ... ... ... принциптерініңмағынасы мынадай:басқарудың ұйымдық құрылымы алдымен  ұйымның мақсаттарын ескеруі ... ол ... пен оның ... бағынуы тиіс;жұмыстың  творчестволық  ...  ...  ...  және  қажеттімамандандырылуды  қамтамасыз  ...  ...  ...  мен  ... ... оптималды еңбек бөлінісін алдын-ала белгілеу;басқару құрылымын  құруды  әрбір  ...  мен  ...  ... және ... ... ... арасындағы тік жәнекөлденең байланыстар жүйесін тағайындаумен байланыстыру қажет;функциялар  мен  ...  бір  ...  және  ...  ... ... ... ... сәйкестік болуы қажет, бұлсәйкестіктің бұзылуы жалпы  ...  ...  ...  ... ... ... ... икемделуі қажет, бұл өкілдіктермен жауапкершілікті бөлуге, ... мен ... ... ... әсер ... ... жүзеге асыру басқарудың ұйымдық  ... ... ... әсер ... ... ... етеді. Бұл мынафакторлар: ұйымның ... ... ... ...  ... ... ақпараттық технологияның даму деңгейі және т.б.Басқару деңгейінің қанша болуына тәуелсіз басшыларды, ... ... ... Осы үш категорияны басшының ұйымда атқаратын ... ... ... Социолог Т. Парсонстың анықтамасы бойынша, өнімөндіру мен ... ... ...  ...  ...  ... ... техникалық деңгейдегілерге жатқызады. Басқарушылықдеңгейдегі адамдар  негізінен  ұйымның  ...  ...  ...  ... ... олар ... ... бөлімшелерінің күшін жәнеәр түрлі әрекет түрлерін келісімге келтіреді. ... ... ... ұзақ ... ... мақсаттарды тұжырымдауды,ұйымның түрлі өзгерістерге бейімделуін, ... ... және ... сол ... осы ұйым өмір ... өз ... атқаратын қоғамменқатынастарды басқаруды қолына алады.Басқару деңгейлерін сипаттағанда, көбіне ортақ пайдаланылатын әдіс —басшыларды  ...  ...  ...  ...  операциялықбасқарушыларға, орта және жоғарғы ... ... ... осы үш ... мен ... басқару деңгейлерініңсәйкес келетінін көрсетеді.1-сурет. Басқару деңгейлері.Осы ... ... екі ... көрсетілген. Үш бұрышқа ұқсаспирамиданың түрін біз ... ... ... ... алғашқысынақарағанда басқару деңгейінде адамдар санының азая беретіні көрінеді.Кіші бастықтарды кейде бірінші ... буын ... ... деп ... Олар сол ... ... тікелей өздеріне бағыныштыадамдардан (басқарылушылардан) жоғары тұрады. Кіші бастықтар ... ... ... мен ... ... ... және ...  деңгейді  басқару  туралы  жоғарғы  бастықты  үздіксізақпараттармен ... ... ... буын ...  шикізат  пенқондырғылар сияқты өзіне бөлінген ресурстарды ... ... ... Осы ... ... ... ... цех мастерлері, медицинадамедбикелер, жоғары  оқу  ...  ...  ...  ... деп ... ... басшылардың басым көпшілігі — ... ... ... ... ... мансабын  (фр.карьера — өз жұмысында ... алға ... осы ... ... буын ... жұмысы әрі тығыз, әрі неше түрлі әрекеттергетолы. Бұл жұмыс жиі ... бір ... ... ... ... ... ... мерзімде орындалады. Бір зерттеудемастердің орташа бір тапсырманы орындауға жұмсаған уақыты 48 ... ... ... ... ... жүзеге асыруға жұмсалатын уақыт таәртүрлі. Олар ... да екі ... аз  ...  ...  ... ... уақытының жартысы бағыныштыларымен қатынасқа кететіндігібайқалады. Олар бағыныштыларымен көп ... ... ... ... емес ... өз ... тіпті аз араласады.Кіші бастықтардың жұмысын орта буын  басшылары  реттейді  ... ... ... орта ... өзінің саны мен маңыздылығыжағынан  айтарлықтай  өсті.  Ірі  ...  осы  ...  ... ... орта ... басшылар саны әрі қарай да көбеюімүмкін. Егер мұндай ... ... онда орта ... ... деңгейі —екіншісі төменгісі болып, екі ... ... ... ... басқарудыңнегізгі төрт деңгейі ... ...  ...  ...  ортаныңтөменгісі, төменгі деңгей. Басқарудың орта буынының әдеттегі лауазымдары:бөлім  бастықтары,  жоғары  оқу  ...  ...  ... коммерциялық директорлар, т.б.Орта деңгейдегі басшылардың жұмысына қорытынды жасау өте ... ... ... ... ұйымнан екінші ұйымға, тіпті, сол ұйымның өзішінде өзгеріп отырады. Кейбір ұйымдар ... орта ... ... ... ... бір деңгейде жоғарғы буын басшысының жұмысына ұқсасміндетті де тапсырады.Шынында, орта ... ... ... қабылдауға белсенді кіріседі,олар проблемаларды анықтайды, талқылауды  ...  ...  ... ... ... ұсыныстарды даярлайды.Орта буын басшылары ұйымда  ...  ірі  ...  ... ... ... Оның ... сипатының деңгейі көп жағдайдабөлімше жұмысының мазмұнымен ... ... ... ... ... ... міндетіне негізінен төменгі буын бастықтарыныңжұмыстарын сәйкестендіру, басқару және  жаңа  ...  ...  ... ... ... қоса, еңбек өнімділігін талдау кіреді. Солфирманың сыртқы ... ... ... өз жұмысының негізгі бөлімінқұжаттар даярлауға, оларды оқуға, әңгіме мен ... ... сол ... ... ... қатысуға жұмсайды.Бірақ та, негізінен, орта буын бастықтары жоғарғы буын мен төменгібуын бастықтарының ... ... ...... ... ... ... Олар жоғарғы буындағы басшыларға шешім қабылдау үшінақпараттар даярлайды және осы шешімдерді ... ... ... ... ... деңгейдегі басшыларға тапсырады. Дегенмен, түрліварианттықтарына қарамай, орта деңгей ... ... ... ортажәне төменгі деңгейдегі басшылармен көбіне ауызба-ауыз әңгіме түріндеөтеді. XX ... ... орта буын ... ... топ сияқтыэкономикалық және технологиялық түрлі өзгерістердің  ...  ... ... Жеке ... ... ... ...  кейбірфункцияларын жойып жіберді, біреулерін өзгертіп, енді төменнен ақпараттаралу үшін  ...  ...  ...  рөлі  ...  керекақпараттарды алу үшін жоғарғы буын ... өз ... ... ...  ...  ...  бірігулер  мен  орта  ... ... ... ... үшін ... ... олардың санықысқаруының себебі болды.Жоғарғы буын басшылары. Жоғарғы басқару буын басшыларының саныбасқаларға ... өте аз ... ... ... буын бастықтарыныңәдеттегі лауазымдарына корпорация  директорлары  кеңесінің  ... және ... ... ... жатады.Жоғарғы буынның басшылары бүтіндей ұйым немесе оның негізгі бөлімдерібойынша маңызды шешімдер қабылдауға жауапты. Жоғарғы буын ... ... ... ... ... ...  Сондықтан  үлкенұйымдарда табысты қызмет атқаратын жоғарғы буын басшылары ерекше бағаланадыжәне олардың еңбектері өте жақсы төленеді.Жоғарғы буын ... ... ... ... шегі жоқ. ... олардың жұмыс қарқыны жоғары және көлемі зор. Кәсіпорын жұмысшыларыныңжұмысы, керісінше, берілген тапсырманы орындаумен аяқталады, басқа ... орта буын ... ... ...  ...  ... шектеледі. Ал бүтіндей кәсіпорынды басқарушыда мұндай кезең жоқ.Оның қызметі кейбір себептермен кәсіпорны ... ... ғана ... да ... буын ... өз жұмысының  аяқталғанына  сеніміболмайды. Егер ұйым жұмыс істеп тұрса және сыртқы ортаның өзгеруі әрі ... ... ол ... қатер мен тәуекелді сезіп тұрады. Әр ... ... ... соң, өз ... ... деп ... ... буын басшысы қашанда бірдеңе істеу керек, тағы да оны жалғастырып,ұзарту керек деген сезімнен ... ... ой оны  ...  ... Көп ... олардың жұмыс аптасы 60-тан 80 сағатқа ... ... ...... С.Б.- ... 2000.http://kazlive.com/ 
    
   

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Басқару деңгейлері. Тігінен және көлденеңінен басқару құрылымдары7 бет
Тігінен және көлденең еңбек бөлісу. Басқару деңгейлері6 бет
Тігінен және көлденеңнен еңбек бөлісу. Басқару деңгейлері6 бет
Баланс активінің құрастырылу көздерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау27 бет
Компьютерлік графика және дизайн3 бет
Тігінен және көлденең еңбек бөлінісі. Басқару деңгейлері4 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
Аударма негіздері (әдістемелік көмекші құралы)48 бет
Азаматтық қорғаныс мәселелерінің шешілу деңгейлері9 бет
Азаматтық қорғаныс мәселелерінің шешілу деңгейлері . Халықтың Азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлардағы іс-әрекеттері мен міндеттері15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь