Картаның номенклатурасы жайлы ақпарат


Картаның номенклатурасы:
I) Кіріспе;
II) Негізгі бөлім:
a) Топографиялық карталар;
b) Карталар номенклатурасы;
c) Карталар масштабы;
III) Қорытынды;
Топографиялық карталар үлкен территорияларра жасалады, олар көптеген беттен тұрады. Картаның бетке бөлiнуiн жол-жол сызық, ал беттiң белгiciн картаның номенклатурасы деп атайды.
Карталардың номенклатурасы негiзiн 1: 1000000 масштабтары карта құрады, оның рамкасының өлшемi бойлықта 60, ал ендiкте 40. Осы масштаб бетiнiң номенклатурасы белдеудi бiлдiретiн латын алфавитiнiң бас әрпiнен және peттік нөмірін көрceтетінін цифрлардан тұрады. Мысал ретiнде М-41-60-Б-Г карта бетiнiң номенклатур асының 1 : 1000000 масштабтан бастап peт-ретiмен құрастыруды қарастырамыз. М-41 бет 1 : 100000 масштабтағы 144 бетке бөлiнедi, олар 1, 2, 3, ..., 144 цифрларымен белгiленедi. Осы масштабтың 60-нөмiрлi бетiнiң номенклатурасы М-41-60 болады. 1 : 100000 масштабтары М-4160 картасының бiр бетi 1 : 50000 масштабтағы картаның 4 бетiне сәйкес келедi: олар А, Б, В және Г әрiптерiмен белгiленедi. Осы масштабтың екiншi бетiнiң номенклатурасы М-41-60-Б болады. Осы беттi 4-ке бөлуден 1 : 25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады; бұлбеттер а, б, в, r әрiптерiмен белгiленедi. Осы масштабтағы картаныың ең соңғы бетiнiң номенклатурасы М41-60-Б-г-4 болады. 1 : 5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негiзi болып 1 : 10000 масштабтағы картаның бетi саналады, ал ол болса 1 : 5000 масштабтағы картаның 256 бетiне бөлiнедi. 1 : 5000 масштабтағы картаның ең соңғы бетiнiң номенклатурасы М-41-60 (256) болады. 1 : 2000 масштабтары картаның номенклатурасын алу үшiн 1 : 5000 масштабтағы картаның бетi 9 белiкке бөлiнедi; оларды орыс алфавитiнiң кiшi әрiптерiмен белгiлейдi. Сонымен 1 : 2000 масштабтағы картаның ақырғы бетiнiң номенклатурасы М41-60 (256-и) болады. Топографиялық карталардың масштабына байланысты жеке беттерiнiң өлшемi туралы мәлiметтер және номенклатура үлгiлepi 2кестеде берiлген.
1. Игильманов А. " Инженерлік геодезия "
2. Нүрпейісова М.Б. «Геодезия», оқу-құралы. ГИК, 1993ж. 118б.
3. Топография с основами геодезии: Учеб. для студентов географических спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, СА. Евти-феев и др. / Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. – М.: Высш. шк., 1986. – 304 с.
4. Южанинов B.C. Картография с основами топографии. Учеб. пособие. – М: Высш. шк., 2001. – 302 с.
5. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.: Просвещение, 1996. – 159 с.
6. Берлянт A.M. Образ пространства: Карта и информация. – М.: Мысль, 1986. – 240 с.
7. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «География» / Г.Ю. Грюн-берг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с.
8. Қазақстан - спортшылар елі. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: "Сөздік-Словарь". ISBN 9965-822-57-3
9. Нүрпейісова М.Б. Геодезия - Оқулық. Алматы: «ЭВЕРО» баспаханасы, 2005.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Геодезия және құрылыс кафедрасы

Есептік графикалық жұмыс №2
Тақырыбы: Картаның номенклатурасы.

Орындаған: Сембаев Е.Н.
Тексерген: Аубакирова С.М.
Тобы: ГК-407

Семей 2015 ж.
Жоспар
Картаның номенклатурасы:
Кіріспе;
Негізгі бөлім:
Топографиялық карталар;
Карталар номенклатурасы;
Карталар масштабы;
Қорытынды;

Картаның номенклатурасы
Топографиялық карталар үлкен территорияларра жасалады, олар көптеген беттен тұрады. Картаның бетке бөлiнуiн жол-жол сызық, ал беттiң белгiciн картаның номенклатурасы деп атайды.
Карталардың номенклатурасы негiзiн 1: 1000000 масштабтары карта құрады, оның рамкасының өлшемi бойлықта 60, ал ендiкте 40. Осы масштаб бетiнiң номенклатурасы белдеудi бiлдiретiн латын алфавитiнiң бас әрпiнен және peттік нөмірін көрceтетінін цифрлардан тұрады. Мысал ретiнде М-41-60-Б-Г карта бетiнiң номенклатур асының 1 : 1000000 масштабтан бастап peт-ретiмен құрастыруды қарастырамыз. М-41 бет 1 : 100000 масштабтағы 144 бетке бөлiнедi, олар 1, 2, 3, ..., 144 цифрларымен белгiленедi. Осы масштабтың 60-нөмiрлi бетiнiң номенклатурасы М-41-60 болады. 1 : 100000 масштабтары М-4160 картасының бiр бетi 1 : 50000 масштабтағы картаның 4 бетiне сәйкес келедi: олар А, Б, В және Г әрiптерiмен белгiленедi. Осы масштабтың екiншi бетiнiң номенклатурасы М-41-60-Б болады. Осы беттi 4-ке бөлуден 1 : 25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады; бұл беттер а, б, в, r әрiптерiмен белгiленедi. Осы масштабтағы картаныың ең соңғы бетiнiң номенклатурасы М41-60-Б-г-4 болады. 1 : 5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негiзi болып 1 : 10000 масштабтағы картаның бетi саналады, ал ол болса 1 : 5000 масштабтағы картаның 256 бетiне бөлiнедi. 1 : 5000 масштабтағы картаның ең соңғы бетiнiң номенклатурасы М-41-60 (256) болады. 1 : 2000 масштабтары картаның номенклатурасын алу үшiн 1 : 5000 масштабтағы картаның бетi 9 белiкке бөлiнедi; оларды орыс алфавитiнiң кiшi әрiптерiмен белгiлейдi. Сонымен 1 : 2000 масштабтағы картаның ақырғы бетiнiң номенклатурасы М41-60 (256-и) болады. Топографиялық карталардың масштабына байланысты жеке беттерiнiң өлшемi туралы мәлiметтер және номенклатура үлгiлepi 2кестеде берiлген.

1-кесте
Карталардың номенклатурасы

Масштаб
Беттің өлшемі
Номенклатура үлгілері

Ендікке
Бойлықт а

1:1000000
1:500000
1:200000
1:100000
1:50000
1:25000
1:10000
1:5000
1:200040'
20'
10'
5'
2'30''
1'15''
25''30'
15'
7'30''
3'45''
1'52'',5
37'',5
М-41
M-41-A
M-41-XXX M-41-60
M-41-60-Б
M-41-60-Б-г
M-41-60-А-а-1 M-41-60(256)
M-41-60(256-и)

Топографиялық карталардың шартты белгiлерi шартты белгiлерден, оларды түрлi-түстi безендiруден, түсiндiрме жазулармен цифрлы белгiлерден туратын бiртутас жүйе болып табылады. Шартты белгiлер және олардың түр-түстерi жердiң әр түрлi объектiлерiн және тектік түрлерiн көрнекті көрсетедi. Түсiндiрме жазбалар және цифрлық белгiлеулер шартты белгiлердi кескiнделетiн объектiлердiң жеке ерекшелiктерi туралы мәлiметтермен толықтырады.
Пландағы, яғни картадары кесiндi ұзындығының жердегi тиiстi кесiндiнiң горизонталь проекциясына қатынасы планның немесе картаның масштабы деп аталады. Сандық, сызықтық және көлденең масштабтар. Геодезиялық өлшеулер мен жекелеген учаскелердiң түcipyлерi жер бетi, оның сапалық жағдайының өзгеру заңдылықтары, физикалық кеңiстiк, табиғи жер ресурстарының халық шаруашылығының барлық салаларында пайдаланудағы әлеуметтiк экономикалық ерекшелiктерi туралы жеткiлiктi дәрежеде мағлұмат бере алмайды. Халық шаруашылығына қажеттi осы сияқты және т. б. мәлiметтердi картография бередi.
Картография уақыт пен кеңicтiктегi процестер мен құбылыстардың өзара байланысы және өзгеруi туралы географиялық карталарды жасаумен әдiстердi пайдалану туралы ғылым.
Карта дегенiмiз жер бетiнiң едәуiр территориясының жердiң қисықтығын еске ала отырып картографиялық проекцияда салғанан жазықтықтағы кiшiрейген кескіні. Карта арқылы шешiлетiн ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Картаның номенклатурасы жайлы мәлімет
Картаның номенклатурасы
Карта номенклатурасы
Геологиялық картаның құрамы
Картаның ақпараттық қасиеті
Картографиялық проекциялар жайлы ақпарат
Полимердің номенклатурасы
Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы
Экология ғылымы жайлы ақпарат
Вирустардың жіктелу принциптері жайлы ақпарат
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь