Картаның номенклатурасы жайлы ақпарат

Картаның номенклатурасы:
I) Кіріспе;
II) Негізгі бөлім:
a) Топографиялық карталар;
b) Карталар номенклатурасы;
c) Карталар масштабы;
III) Қорытынды;
Топографиялық карталар үлкен территорияларра жасалады, олар көптеген беттен тұрады. Картаның бетке бөлiнуiн жол-жол сызық, ал беттiң белгiciн картаның номенклатурасы деп атайды.
Карталардың номенклатурасы негiзiн 1: 1000000 масштабтары карта құрады, оның рамкасының өлшемi бойлықта 60, ал ендiкте 40. Осы масштаб бетiнiң номенклатурасы белдеудi бiлдiретiн латын алфавитiнiң бас әрпiнен және peттік нөмірін көрceтетінін цифрлардан тұрады. Мысал ретiнде М-41-60-Б-Г карта бетiнiң номенклатур асының 1 : 1000000 масштабтан бастап peт-ретiмен құрастыруды қарастырамыз. М-41 бет 1 : 100000 масштабтағы 144 бетке бөлiнедi, олар 1, 2, 3, ..., 144 цифрларымен белгiленедi. Осы масштабтың 60-нөмiрлi бетiнiң номенклатурасы М-41-60 болады. 1 : 100000 масштабтары М-4160 картасының бiр бетi 1 : 50000 масштабтағы картаның 4 бетiне сәйкес келедi: олар А, Б, В және Г әрiптерiмен белгiленедi. Осы масштабтың екiншi бетiнiң номенклатурасы М-41-60-Б болады. Осы беттi 4-ке бөлуден 1 : 25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады; бұлбеттер а, б, в, r әрiптерiмен белгiленедi. Осы масштабтағы картаныың ең соңғы бетiнiң номенклатурасы М41-60-Б-г-4 болады. 1 : 5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негiзi болып 1 : 10000 масштабтағы картаның бетi саналады, ал ол болса 1 : 5000 масштабтағы картаның 256 бетiне бөлiнедi. 1 : 5000 масштабтағы картаның ең соңғы бетiнiң номенклатурасы М-41-60 (256) болады. 1 : 2000 масштабтары картаның номенклатурасын алу үшiн 1 : 5000 масштабтағы картаның бетi 9 белiкке бөлiнедi; оларды орыс алфавитiнiң кiшi әрiптерiмен белгiлейдi. Сонымен 1 : 2000 масштабтағы картаның ақырғы бетiнiң номенклатурасы М41-60 (256-и) болады. Топографиялық карталардың масштабына байланысты жеке беттерiнiң өлшемi туралы мәлiметтер және номенклатура үлгiлepi 2кестеде берiлген.
1. Игильманов А. " Инженерлік геодезия "
2. Нүрпейісова М.Б. «Геодезия», оқу-құралы. ГИК, 1993ж. 118б.
3. Топография с основами геодезии: Учеб. для студентов географических спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, СА. Евти-феев и др. / Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. – М.: Высш. шк., 1986. – 304 с.
4. Южанинов B.C. Картография с основами топографии. Учеб. пособие. – М: Высш. шк., 2001. – 302 с.
5. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.: Просвещение, 1996. – 159 с.
6. Берлянт A.M. Образ пространства: Карта и информация. – М.: Мысль, 1986. – 240 с.
7. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «География» / Г.Ю. Грюн-берг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с.
8. Қазақстан - спортшылар елі. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: "Сөздік-Словарь". ISBN 9965-822-57-3
9. Нүрпейісова М.Б. Геодезия - Оқулық. Алматы: «ЭВЕРО» баспаханасы, 2005.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті кафедрасыЕсептік графикалық жұмыс №2Тақырыбы: .Орындаған: ... ... ... С.М.  ... ... 2015 ж.ЖоспарКартаның номенклатурасы: * Кіріспе;* Негізгі бөлім:+ Топографиялық карталар;+ Карталар номенклатурасы;+ Карталар масштабы;* Қорытынды;Картаның номенклатурасыТопографиялық карталар үлкен ... ... олар ... ... ... ... бетке бөлiнуiн жол-жол сызық, ал беттiң белгiciн ... ... деп ... ... ... ... 1: 1000000 ... карта құрады, оның рамкасының өлшемi бойлықта 60, ал ендiкте 40. Осы масштаб бетiнiң номенклатурасы белдеудi бiлдiретiн латын алфавитiнiң бас ... және ... ... ... ... ... Мысал ретiнде М-41-60-Б-Г карта бетiнiң номенклатур асының 1 : 1000000 масштабтан бастап ... ... ... М-41 бет 1 : 100000 ... 144 ... ... олар 1, 2, 3, ..., 144 цифрларымен белгiленедi. Осы масштабтың 60-нөмiрлi бетiнiң номенклатурасы М-41-60 болады. 1 : 100000 ... М-4160 ... бiр бетi 1 : 50000 ... ... 4 бетiне сәйкес келедi: олар А, Б, В және Г әрiптерiмен белгiленедi. Осы ... ... ... ... ... ... Осы беттi 4-ке бөлуден 1 : 25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады; бұл беттер а, б, в, r ... ... Осы ... ... ең ... ... ... М41-60-Б-г-4 болады. 1 : 5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негiзi болып 1 : 10000 ... ... бетi ... ал ол ... 1 : 5000 ... ... 256 ... бөлiнедi. 1 : 5000 масштабтағы картаның ең соңғы ... ... М-41-60 (256) ... 1 : 2000 ... картаның номенклатурасын алу үшiн 1 : 5000 масштабтағы картаның бетi 9 ... ... ... орыс ... кiшi ... ... ... 1 : 2000 масштабтағы картаның ақырғы бетiнiң номенклатурасы М41-60 (256-и) болады. Топографиялық карталардың масштабына байланысты жеке беттерiнiң өлшемi ... ... және ... үлгiлepi 2кестеде берiлген. 1-кесте Карталардың номенклатурасы Масштаб Беттің өлшемі Номенклатура үлгілері Ендікке Бойлықт а ... 1:500000 1:200000 1:100000 1:50000 1:25000 1:10000 1:5000 1:2000 4° 2° 40' 20' 10' 5' 2'30'' 1'15'' 25'' 6° 3° 1° 30' 15' 7'30'' 3'45'' 1'52'',5 37'',5 М-41 M-41-A M-41-XXX M-41-60 ... ... ... ... M-41-60(256-и) Топографиялық карталардың шартты белгiлерi шартты белгiлерден, оларды түрлi-түстi безендiруден, түсiндiрме жазулармен цифрлы белгiлерден ... ... жүйе ... ... ... ... және олардың түр-түстерi жердiң әр түрлi объектiлерiн және тектік түрлерiн көрнекті көрсетедi. Түсiндiрме жазбалар және ... ... ... ... ... ... жеке ... туралы мәлiметтермен толықтырады. Пландағы, яғни картадары кесiндi ұзындығының жердегi тиiстi кесiндiнiң горизонталь проекциясына қатынасы планның немесе картаның масштабы деп аталады. ... ... және ... ... ... ... мен жекелеген учаскелердiң түcipyлерi жер бетi, оның сапалық жағдайының өзгеру заңдылықтары, физикалық ... ... жер ... ... ... барлық салаларында пайдаланудағы әлеуметтiк экономикалық ерекшелiктерi туралы жеткiлiктi дәрежеде мағлұмат бере алмайды. Халық шаруашылығына қажеттi осы ... және т. б. ... ... ... Картография уақыт пен кеңicтiктегi процестер мен құбылыстардың өзара байланысы және өзгеруi туралы географиялық карталарды жасаумен ... ... ... ... ... ... жер ... едәуiр территориясының жердiң қисықтығын еске ала отырып картографиялық проекцияда салғанан жазықтықтағы кiшiрейген кескіні. Карта арқылы ... ... сан ... мазмұны жағынан да, олардың масштабтары жағынан да әр түрлi карталардың қажеттiлiгiн тудырады. Топографиялық карталардың номенклатурасы (Номенклатура ... - көп ... ... ... әр парағының орналасқан жерін немесе оның картаның ... ... ... орналасу ретін анықтайтын шартты белгілер жүйесі. Карталар номенклатурасы карталарға сызықтар салумен тығыз байланысты, ... ... ... ұйымдастыруда пайдаланылады. Карталар номенклатурасы кестелік (карталардың жинақ кестесіне ... ... ... картаның әр парағы әріптік, сандық немесе әріптік-сандық белгімен белгіленеді), координаталық (картадың әр парағы оның ... ... ... ... ортаңғы нүктесінің -- координатасымен белгіленеді), ... ... ... ... ... сандық, немесе әріптік-сандық код беріледі) болуы мүмкін. 1-сурет. 1:1000 000 ... ... ... ... және ... ... ... территорияларға жасалады, олар көптеген беттен тұрады. Картаның бетке бөлінуін жол сызық, ал беттің белгісін номенклатура деп ... ... ... ... беті ... ... табылады оған номенклатура беріледі. Карта бетінің номенклатурасы рамканың солтүстік қабырғасының үстінде орналасқан. Картаның номенклатурасы ... 1:1000 000 ... ... ... оның ... өлшемі бойлықта 6°, ал ендікте 4°. Осы масштаб бетінің номенклатурасы белдеуді білдіретін латын алфавитінің бас ... және ... ... ... цифралардан тұрады. Мысал ретінде N-36-54-Г-а карта бетінің номенклатурасының 1:1000 000 масштабтан бастап рет-ретімен құрастыруды қарастырамыз. N-36 бет 1:100 000 ... 144 ... ... олар 1,2,3 ..., 144 ... ... Осы ... 54 нөмірлі бетінің номенклатурасы N-36-54 болады. 1:100000 масштабтағы N-36-54 картасының беті 1:50 000 масштабтағы картаның бетіне 4 бетіне сәйкес келеді: олар А, Б, В және Г ... ... Осы ... ... номенклатурасы N-36-54-Г болады. Осы бетті 4-ке бөлуден 1:25000 масштабтағы картаның 4 бетін алады. Бұл беттер а, б, в, г ... ... Осы ... ... ең ... бетінің номенклатурасы N-36-54-Г-а болады. 2-сурет. 1:100000 масштабтағы карта бетін парақтау және номенклатурасы1:5000 масштабтағы картаның номенклатурасының негізі болып, 1:10000 ... ... беті ... ал ол ... 1:5000 масштабтағы картаның 256 бетіне бөлінеді. 1:5000 масштабтағы ... ең ... ... номенклатурасы N -41-60-(256) болады. 1:2000 масштабтағы картаның ... алу үшін 1:5000 ... ... беті 9 бөлікке бөлінеді. Оларды орыс алфавитінің кіші әріптерімен белгілейді. Сонымен 1:2000 масштабтағы картаның ақырғы бетінің номенклатурасы N -41-60-(256-и) ... ... :100000, ... 1:500000 ... карта бетін парақтау және номенклатурасыТопографиялық карталардың масштабына байланысты жеке беттерінің өлшемі туралы мәліметтер және номенклатура үлгілері ... ... ... ... ... карталар номенклатурасы карталарға сызықтар салумен тығыз байланысты, әскерлерді картамен жабдықтауды ... ... ... ... ... координаталық, сандық немесе әріптік-сандық болуы мүмкін.Қолданылған әдебиеттер:* Игильманов А. " Инженерлік геодезия " * Нүрпейісова М.Б. , оқу-құралы. ГИК, 1993ж. 118б.* ... с ... ... ... для ... ... спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, СА. Евти-феев и др. / Под ред. А.С. ... и А.П. ... - М.: ... шк., 1986. - 304 с. * ... B.C. Картография с основами топографии. Учеб. пособие. - М: Высш. шк., 2001. - 302 с. * ... И.Ю., ... Я.В. ... ... 	по ... картам. - М.: Просвещение, 1996. - 159 с. * ... A.M. ... ... Карта и информация. - М.: ... 1986. - 240 с. * ... с ... ... ... ... для ... пед. ин-тов по спец. / Г.Ю. Грюн-берг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. - М.: ... 1991. - 368 с. * ... - ... елі. ... анықтамалық. - Алматы: "Сөздік-Словарь". ISBN 9965-822-57-3 * Нүрпейісова М.Б. ... - ... ... ... 2005.* ... ... 
    
   

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Картаның номенклатурасы7 бет
Картаның номенклатурасы жайлы мәлімет5 бет
Жарық және радио қашықтық өлшеуiштер9 бет
Карта номенклатурасы5 бет
Топографиялық карталардың жол-жол сызығы және номенклатурасы4 бет
MoneyОnСards программасы4 бет
Географиялык карта туралы жалпы мәліметтер9 бет
Тахеометр.Электронды тахеометрлер14 бет
Вирустардың жіктелі принциптері.Олардың номенклатурасы.Вирустардың көбеюінін биогенетикалық ерекшеліктері және көбею сатылары12 бет
Вирустардың жіктелу принциптері және олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және кқбею сатылары11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь