Тоқыма материалдарының физикалық қасиеттері


Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Гигроскопиялық қасиеті
2. Өткізгіштік
3. Бу өткізгіштік
4. Шаң өткізгіштік
5. Тоқыма материалдардың жылу өткізгіштігі
6. Тоқыма материалдардың температура өткізгіштігі
7. Тоқыма материалдардың электрлену қасиеттері
Қорытынды
Матаның физикалық қасиетіне ылғалдылық, гигроскопиялық, ауа өткізгштік, бу өткізгіштік, су өткізгіштік, шаң өткізгіштік, электрлік, жылу сақтағыштық қасиеттері жатады. Физикалық қасиетіне қойылатын талаптар, матаның тағайында- луына оның талшықтық құрамына, құрылымына, өңделуіне байланысты анықталынады.
1. Гигроскопиялық қасиеті
Гигроскопиялық - матаның қоршаған ортадан ылғал сіңіру қасиеті. Матаның гигроскопиялық ауаның 100% салыстырмалы ылғалдығы мен 20±2°С температурадағы материалдық ылғалдылығы келесі фор- муламен анықталынады:
Щ = т°° / т• 100% , тс
К=п/Мч
У 8:
мұндағы, п-мата үлгісінің үйкелістен бұзылуына дейінгі цикл саны; М8-матаның беттік тығыздығы, г/м2. Кейбір маталардың тұрақтылығын үйкеліске тұрақтылык коэффициентімен бағаланады, салыстыру жолымен және де сынақтан өтетін эталонмен анықтаймыз:
К =п/п,
о.у э’ мұндағы, п^-эталон үлгісінің үйкелісінің цикл саны.
Қазіргі кезде тоқыма маталарының тозуға, үйкеліске төзімділігін зертханада анықтайтын стандартты аспаптар ДИТ-М, ТИ-1М, ИС-4М, ИТИС болып саналады.
ДИТ-М аспабы мақта маталарын зығыр, жібек, химиялық талшықтар мен жіптерден, аралас бірнеше типті маталардың (ГОСТ- 18976-73) арнайы киімдер тігілетін маталардың (ГОСТ-159-67-70) тозуға, үйкеліске төзімділігін анықтау үшін қолданады.
ДИТ-М аспабы 2 айналатын басшаларынан (сурет 5.12) ұстағыш 5 бар ауыстырмалы пяльцыдан 1 тұрады.
1. ТІГІН ӨНДІРІСІНІҢ МАТЕРИАЛТАНУЫ, Б. Р. Рысқұлова, А. Ж. Құтжанова, Э. С. Масанова, Ж. Ш. Маханова. - Алматы: 320 б.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Инженерлік технологиялық факультеті

Тамақ өнімдері және жеңілөнеркәсіп бұйымдарының технологиясы кафедрасы

СӨЖ
Тақырыбы: Тоқыма материалдарының физикалық қасиеттері

Орындаған: Бекбаева М
Тобы:ТК-321
Тексерген: Бауыржанова А.З.

Семей
2015 жыл

Жоспар
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Гигроскопиялық қасиеті
2. Өткізгіштік
3. Бу өткізгіштік
4. Шаң өткізгіштік
5. Тоқыма материалдардың жылу өткізгіштігі
6. Тоқыма материалдардың температура өткізгіштігі
7. Тоқыма материалдардың электрлену қасиеттері
Қорытынды

Кіріспе
Матаның физикалық қасиетіне ылғалдылық, гигроскопиялық, ауа өткізгштік, бу өткізгіштік, су өткізгіштік, шаң өткізгіштік, электрлік, жылу сақтағыштық қасиеттері жатады. Физикалық қасиетіне қойылатын талаптар, матаның тағайында- луына оның талшықтық құрамына, құрылымына, өңделуіне байланысты анықталынады.
1. Гигроскопиялық қасиеті
Гигроскопиялық - матаның қоршаған ортадан ылғал сіңіру қасиеті. Матаның гигроскопиялық ауаның 100% салыстырмалы ылғалдығы мен 20+-2°С температурадағы материалдық ылғалдылығы келесі фор- муламен анықталынады:
Щ = т°° т:: 100% , тс
К=пМч
У 8:
мұндағы, п-мата үлгісінің үйкелістен бұзылуына дейінгі цикл саны; М8-матаның беттік тығыздығы, гм2. Кейбір маталардың тұрақтылығын үйкеліске тұрақтылык коэффициентімен бағаланады, салыстыру жолымен және де сынақтан өтетін эталонмен анықтаймыз:
К =пп,
о.у э' мұндағы, п^-эталон үлгісінің үйкелісінің цикл саны.
Қазіргі кезде тоқыма маталарының тозуға, үйкеліске төзімділігін зертханада анықтайтын стандартты аспаптар ДИТ-М, ТИ-1М, ИС-4М, ИТИС болып саналады.
ДИТ-М аспабы мақта маталарын зығыр, жібек, химиялық талшықтар мен жіптерден, аралас бірнеше типті маталардың (ГОСТ- 18976-73) арнайы киімдер тігілетін маталардың (ГОСТ-159-67-70) тозуға, үйкеліске төзімділігін анықтау үшін қолданады.
ДИТ-М аспабы 2 айналатын басшаларынан (сурет 5.12) ұстағыш 5 бар ауыстырмалы пяльцыдан 1 тұрады.

Басшасында 2 саңырауы бар жүргіш 3 бекітілген. Саңырауымен өз осімен ғана, жүргіштермен бірге бірдей айналатын, басшалар осі сыртымен қозғалады 2. осылай үлгінің жазықтық бетімен абразивпен түйісуі шеңберлі қозғалыс жасайды. ДИТ-М қондырғысына 2 типті пяльцалар кіреді: сыналатын мата үлгісін бекітуге арналған (зығыр не- месе жартылай зығыр маталарын зеттеу үшін); абразивті бекіту үшін (мақта маталарын, жібек бейматаларын және химиялық жіптер мен Қыртыстану коэффициентін Кс төмендегі формуламен анықтайды:
К =һ20, с
мұндағы, һ - қатпардың фактілік ұзындығы, мм; 20 - қатпар ұзындығының
(тах) мүмкіндігі.
Тоқыма маталарының қыртыстануын ориентацияланбаған СТП- 6 аспабында зерттейді. Тоқыма маталарының қыртыстанбауының келесідей параметрлер арқылы анықтайды
2. Өткізгіштік
Тоқыма материалдардың ауаны, буды, суды, ерітінділерді, газ- ды, шаңды, радиоактивті сәулелерді өз бойынан өткізуді өткізгіштік қасиеті деп атаймыз. Ауа өткізгіштік бұл - материалдан бүйымның өз бойына ауа өткізу қабілетін айтады. Бүл қасиет талшықтың қүрамына тығыздығына және өңделуіне байланысты болады. Тығыздығы төмен матаның ауа өткізгіштік қасиеті жоғары болады, ал тығыздығы матаның, су жүқтырғыштың сіндірмелері мен өңделген, резеңке араласты- рып тоқылған маталардың ауа өткізу қасиеті төмен болады. Ауа өткізгіштігіне нақты мінездеме беру үшін оны ауа өткізгіштік коэффицентімен анықталынады. Ауа өткізгіштік гигиеналық және жылу сақтағыштық қасиетінің негізгі көрсеткіші болып
табылады. Бүл бүйымға материал таңдауда маңызды роль атқарады. Жаз мезгіліне арналған матаның ауа өткізгіштігі өте жоғарғы болу қажет ол киім ішіндегі ауа қабатының еркін қозғалуын қамтамасыз етеді, ал қыстық киімдер үшін ауа өткізгіштігі төмен материалдар таңдап алынады.

Ылғалдылық. Нақты ылғалдылық (ш^ %) атмосфералық шартқа байланысты, сынаудан өткізгендегі материалдағы ылғалдылығын көрсетеді, ол келесі формуламен анықталынады:

мұндағы, т^- аудағы нақты ылғалдылық үлгісінің салмағы, тс - өте құрғақ үлгінің салмағы. Кондиционды ылғалдылық (шк %) материалдарды қалыпты атмосфералық жағдайдағы (юв=65+-5%,1=20+-2°С) ылғалдандырудан кейінгі ылғалдылығын айтады. Кондиционды ылғалдылық келесі фор- муламен анықталынады:
Тоқыма материалдарының гигроскопиялылығы олардың іс жүзінде ылғалдылығына байланысты болады. Тоқыма материалдың ауадағы жоғарғы ылғалдану ортасына су буын сіңіру қасиеті сорбция процесі деп аталады, ал төменгі ылғалдану ортасына су буын қоршаған ортаға беру процесін десорбция деп атайды.

Тоқыма материалдарының сорбциялық қасиеті ылғалдылық, гигроскопиялық және ылғал қайтарыммен сипатталынады. Тоқыма материалдардың гигроскопиялық қасиеттерін бағалаған кез- де бір шама сипаттамаларды қолданады: ылғалдылық, гигроскопиялық, су сіңіру, капилярлық, су сіңдірместігі, ылғал қайтарымы, бу өткізгіштігі. 5.4 - кестеде маталардың гигроскопиялық нормасы берілген. Көп циклды сипаттамаларын анықтау үшін келесі аспаптар қолданылады: УП-1 (КТИЛП), ПКМ-1, МРД-1 (МТИ), ПРД-5, ЕРДТ-2.
3. Бу өткізгіштік
Бу өткізгіштік - адам денесінен бөлініп шығатын су буларын матаның өткізу қабілетін айтады. Бу матадағы саңылаулар арқылы өтеді немесе материалды өзінің гигроскопиялық қасиетінің арқасында киім астындағы ауадан буды сіңіріп алады, оны қоршаған ортаға береді. Жүн маталары су буларын жайырақ буландырады және киім астындағы температураны басқа маталарға қарағанда жақсырақ реттейді. Модель- дер құрып конструкция жасағанда матаның осындай қасиетін ескеру қажет. Мысалы: балон тектес матадан тігілген плащтың ауа және бу өткізгіштік тігісін жақсарту үшін кокетканың астынан бу шығаратын тор салады. Бу өткізгіштікті келесі формула бойынша анықтайды: мұндағы, А - мата үлгісінен өткен су буларының салмағы,г, 8- мата үлгісінің ауданы, м2, т - сынақ уақыты, сағ.
Су сіңдірмейтін қасиеті деп - судың ішке қарай өтуіне матаның қарсылығын айтады. Бұл қасиет арнайы мақсаттағы (брезент, шатыр қолданады) маталар үшін маңызды болып табылады. Су сіңірмейтін қасиетті талшықтың құрамына тығыздығына және өңдеу сипатына байланысты болады.
Матаның суға қарсылығын жоғарылату, оған су сіңдірместік қасиет беру үшін әртүрлі су сіңдіргіштік, су жұқтырғыштық өңдеулерден өткізеді. Кошел әдісімен су қарсылығын анықтау (сурет 5.15 а,б) . мұндағы, V дегеніміз - ауаның көлемі (дм3), з - ауа өткен үлгінің ауданы(м2), т - ауаның үлгіден өткен уақыты(с).
Ауа өткізгіштігін ВПТМ-2, АТЬ-2 және ОПВ-2 аспабымен анықталады. Ауа өткізгіштік коэффициентін келесі формуламен анықталынады:
мұндағы,У - бір нақты үлгінің ауа шығыны дм3с, 8 - сыналған үлгінің 2 СР ауданы, м2.
Ауа өткізгіштік бұл материал мен бұйымның ауа өткізгіштік қасиеті. Оларға нақты мінездеме беру үшін, ауа өткізгіштік коэффициентін анықтайды. Бұл көрсеткішті анықтау үшін, камера (3) ішіндегі үлгіні (1) белгілі бір мөлшерінен, белгілі бір уақыт ішіндегі ауа өткізу көлемін анықтайды.
Ауа өткзгіштік - гигиеналық және жылу сақтағыш қасиеттерінің негізгі көрсеткіші. Бұл бұйымға материал таңдауда маңызды роль атқарады. Жаз мезгіліне арналған материалда ауа өткізгіштік қасиеті өте жоғары болу қажет. Ол киім ішіндегі ауа қабатының еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. Ал, қыстық киімде ауа өткізгіштігі төмен материал- дар таңдалып алынады.

Тоқыма материалының сулы ортасымен әсерлескенде суды өткізу қабілеті су сіңіру және капиллярлық сипатымен анықталынады. Су сіңіру (пв %) - материалдың барлық көлемі суға енгізілудегі ылғал сіңіру мен анықталынады.Гигроскопиялық қасиеті іш киімнің және жаздық киімдер үшін өте қажет. Киімдік ассортименттің ішінде зығыр маталарының гигроскопиялығы жоғары болып келеді. Сондай-ақ. мақта матадан, таза жібек және визкозды маталардың гигроскопиялык қасиетіне жоғары болып табылады. Үшацетатты, синтетикалық матаның гигроскопиясы төмен болады. Тек, винолда тоқылған матаның гигроскопиясы мақта матасына ұқсас болады.
Капиллярлық деп (Н мм) материалдың тігінен өз капиллярлығы мен суды сіңіруді айтады.
4. Шаң өткізгіштік
Маталардың өз ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тоқыма материалдарының физикалық қасиеті
Тоқыма материалдарының қасиеттері
Тоқыма талшықтарының химиялық қасиеттері
Токыма материалдардың физикалык касиеті
Тоқыма маталардың классификациясы және қасиеттері
Бетонның физикалық қасиеттері
Жарылыстың физикалық қасиеттері
Жердің физикалық қасиеттері
Алкандар физикалық қасиеттері
Қанның физикалық қасиеттері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь