Микроконтроллер. Жады құрылымы


1 Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
2 Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
2.1 Деректерді сақтау және шығарып алу процестері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.2 Жад құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2.3 Микроконтроллерлардың жады картасы ... ... ... ... ... 15
3 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
4 Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
Электронды есептеуіш машина 50-шы жылдан бастап кең қолданыста болды. Басында олар мемлекеттік ғимараттарда және ірі фирмаларда қолданылатын өте үлкен және қымбат құрылғылар болды. Электронды есептеуіш машинаның формасы мен көлемі микропроцессор деп аталатын жаңа құрылғыны дайындау барысында таңғаларлықтай өзгерді
Ақпаратты қабылдаудың және өңдеудің әр түрлі екі әдісі бар: үздіксіз (аналогтік) және үзілісті (дискретті). Қазіргі аналогтік аппараттар сапалы, мысалы түрлі-түсті теледидар және бейнекөріністер т.б. Компьютерлік технология ақпаратты қабылдаудың дискретті түрін ұсынады. Әр түрлі типті мәліметтермен жұмысты автоматтандыру үшін оның берілу формасын бірыңғайлау өте маңызды, ол үшін көбіне кодтау қолданылады.
Техниканың, ғылымның және мәдениеттің кейбір саласында кодтау проблемалары өте жақсы шешімін табуда. Мысал ретінде математикалық өрнектерді жазу жүйесін, телеграф азбукасын, соқырларға арналған Брайля жүйесін және т.б. айтуға болады.

Есептеу техникасының өзінің жүйесі бар – ол екілік кодтау деп аталады және мәліметтерді 1 мен 0-ден тұратын екі белгінің тізбегімен жазуға мүмкіндік береді. Бұл белгілер екілік цифрлар немесе биттер деп аталады(bit- ағылшынша, binary digit-тің қысқаша жазылуы).
1. Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. 2005. 2. Фрунзе А.В., Фрунзе М.А. 2 2.
2. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. М.: - Издательство МЭИ, 2000.
3. А. И. Касаткин "Профессиональное программирование на языке Си" Управление ресурсами: Справочное пособие. - Минск: Высш. шк. 2003.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар факультеті
Автоматика және электроника кафедрасы

СӨЖ №1

Тақырыбы: Микроконтроллер. Жады құрылымы

Орындаған: Саянова Д. С.

АУ- 401
Тексерген:
Кожахметова Д. О.

Семей 2015

Жоспар

1
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ...3
2 Негізгі
бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
...7
2.1 Деректерді сақтау және шығарып алу
процестері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... .8
2.2 Жад
құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.3 Микроконтроллерлардың жады картасы ... ... ... ... ... 15
3
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ...16
4 Пайдаланған әдебиеттер
тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ..17

1 Кіріспе

Электронды есептеуіш машина 50-шы жылдан бастап кең қолданыста
болды. Басында олар мемлекеттік ғимараттарда және ірі фирмаларда
қолданылатын өте үлкен және қымбат құрылғылар болды. Электронды есептеуіш
машинаның формасы мен көлемі микропроцессор деп аталатын жаңа құрылғыны
дайындау барысында таңғаларлықтай өзгерді
Ақпаратты қабылдаудың және өңдеудің әр түрлі екі әдісі бар: үздіксіз
(аналогтік) және үзілісті (дискретті). Қазіргі аналогтік аппараттар сапалы,
мысалы түрлі-түсті теледидар және бейнекөріністер т.б. Компьютерлік
технология ақпаратты қабылдаудың дискретті түрін ұсынады. Әр түрлі типті
мәліметтермен жұмысты автоматтандыру үшін оның берілу формасын бірыңғайлау
өте маңызды, ол үшін көбіне кодтау қолданылады.
Техниканың, ғылымның және мәдениеттің кейбір саласында кодтау
проблемалары өте жақсы шешімін табуда. Мысал ретінде математикалық
өрнектерді жазу жүйесін, телеграф азбукасын, соқырларға арналған Брайля
жүйесін және т.б. айтуға болады.

Есептеу техникасының өзінің жүйесі бар – ол екілік кодтау деп
аталады және мәліметтерді 1 мен 0-ден тұратын екі белгінің тізбегімен
жазуға мүмкіндік береді. Бұл белгілер екілік цифрлар немесе биттер деп
аталады(bit- ағылшынша, binary digit-тің қысқаша жазылуы).
Бит – ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. 8 биттің комбинациясы байт
деп аталады. ЭЕМ-да кез-келген таңбаны және санды биттердің көмегімен
жазуға болады. Практикада ақпаратты өлшеу үшін үлкен өлшем бірліктер
қолданылады:
1 Кбайт = 210 байт; 1 Мбайт = 210 Кбайт; 1 Гбайт = 210 Мбайт.
Текстік мәліметтерді кодтау. Егер алфавиттің әр символына белгілі
бір санды сәйкестендіріп қойса (мысалы реттік номерін), онда текстік
ақпаратты екілік кодтың көмегімен кодтауға болады. Қазіргі компьютерлерде
ақпарат ASCII (American Standart Codе for Information Interchange –
американский стандартный код для обмена информацией) кодымен беріледі.
ASCII коды АҚШ-тың (ANSI) американың стандарттық ұлттық институтында
жасалған, бірақ оның 256 стандарт символдан тұратын бөлігі арнайы
программаның көмегімен ұлттық алфавиттің символдарымен ауыстыруға
болатындықтан басқа елдерде пайдалана алады.
Қазақстанда құрамында кириллица символдары бар ASCII-ге алтернативті
кодтау қолданылады. Онда үлкен және кіші орыс және латын әріптері, цифрлар,
тыныс белгілер және арифметикалық амалдар және т.б. қамтылған. ASCII
символының әрқайсысына 8 биттік екілік код (байт) сәйкес қойылған, бұл 256
әр түрлі символды кодтауға мүмкіншілік береді.
Сонымен, егер адам текстік файл құрып және оны дискіге жазса, онда
адамның енгізген әр символы компьютер жадында сегіз нольдер мен бірлердің
жиынымен сақталады. Тексті экранға немесе принтерге шығарғанда осы кодтарға
сәйкес символдар бейнеленеді.
Графикалық мәліметтерді кодтау. ЭЕМ-дағы кез-келген басқа ақпарат
секілді графикалық бейнелерді сақтауға, өңдеуге және екілік жүйеде
кодталған түрінде байланыс жолдармен жіберіледі. Графикалық байланыс
жолдармен жұмыс жасайтын әр түрлі программалар саны жеткілікті. Мұнда
графикалық кодтау әдістері әр түрлі графиктік форматтар қолданылады.

Бейне сақталған файлдың кеңеймесі мұнда қандай формат қолданғанын
білдіреді, яғни қандай программаның көмегімен қарауға, өңдеуге және баспаға
шығаруға болатынын аңғаруға болады. Осындай әр түрлі мүмкіншіліктеріне
қарамастан бейнені кодтаудың негізінде растрлық және векторлық графика
деген әр түрлі екі тәсілі бар.
Растрлық графиканы қолданғанда бейненің әрбір кішкене элементінің
түсі санаулы биттің көмегімен кодталады. Бейне пиксель деп аталатын ұсақ
нүктелердің жиынын құрайды. Тастар немесе әйнектердің жиынтығынан құралған
мозайка немесе вираж секілді түрлі-түсті нүктелердің көмегімен сурет
салынады. ЭЕМ-де растрлық әдісті қолданғанда әр пиксель үшін биттік
қалыңдық(глубина) деп аталатын санаулы биттер саны бөлінеді. Әр түске
белгілі бір екілік код сәйкес келеді. Мысалы, егер биттік қалыңдық 1-ге тең
болса, онда 0-қара, 1-ақ түске сәйкес келеді де, ал бейне тек қара-ақ түсті
болады. Егер биттік қалыңдық 2-ге тең болса, яғни әр пикселге 2 бит
бөлінсе, онда 00-ге қара, 01–ге қызыл, 10-ға көк, 11–ге ақ сәйкес келеді
де, төрт түсті пайдалануға болады. Биттің қалыңдығы 3-ке тең болғанда 8
түсті пайдалануға болса, ал 4-те 16 түсті пайдалануға болады. Сонымен,
графиктік программалардың көмегімен 2,4,8,16,32,64,...,256 және т.б. түсті
бейнелерді құруға болады. Мүмкін түстің санының өсуіне байланысты бейнені
есте сақтауға қажет жадыдан орынның көлемі де өседі. Бұл растрлық
графиканың негізгі кемшілігі. Мысалы, орташа өлшемдегі фотография компьютер
жадынан бірнеше Мегабайт орын алады. Бұл бірнеше жүз, не бірнеше мың беттік
текстке пара-пар.
Векторлық графиканы пайдаланғанда бейнені құраушы қарапайым
графиктер – геометриялық объектілердің математикалық өрнегі (мысалы,
кесінді, шеңберлер, тік бұрыштар және т.б.) ЭЕМ-нің жадында сақталады.
Шеңберді салу үшін оның центрінің орнын, радиусын және сызықтық жуандығы
мен түсін жадыда сақтау керек. Осы мәліметтер бойынша сәйкес программалар
керек фигураны дисплей экранында тұрғызады. Мұндай бейнелеуде әр нүктенің
түсін жадыда сақтау керек болмағандықтан расторлық графикаға қарағанда ол
көп жадыны қажет етпейді (10 - 100 рет аз). Векторлық графика жоғары сапалы
көркемсурет бейнелерімен, фотосуреттер мен фильмдермен жұмыс істеуге
мүмкіндік бермейді. Сондықтан векторлық графика сызбалар, схемалар,
диаграммалар т.б. жасау үшін пайдаланады.

2 Негізігі бөлім

2.1 Жад -., Қоршаған ортаны (сыртқы немесе ішкі) өзара іс-қимыл
фактісін жазып тәжірибесі түрінде осы өзара іс-қимыл нәтижесін сақтау және
мінез-құлық, оны пайдалану үшін тірі жүйенің қабілеті
Деректерді сақтау және шығарып алу процестері психикалық
процестердің негізін құрайды, себебі танымдық психология оқыған еске
механизмдері.
Жадты сипаттау талап бірнеше теориялар бар. Олардың көпшілігі
айтуынша, ақпаратты өңдеу сипатына қарай әр түрлі уақытта жадында өтеді
болады. Бұл себептерін түсіндіру үшін әр түрлі жолдармен ғалымдар. Бірнеше
репозитарийлер теориясы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жады деп аталатын
еске жекелеген түрлері бар екенін айтады. Еске тағы бір түрі бар болуы
мүмкін -. Сенсорлық сақтау, назар мен жады арасында байланыс (қызметін
жүзеге асыру себептерi, мақсаттары мен әдістері байланысты) жанама және
тікелей жад, сондай-ақ бар, ерікті және еріксіз балама теориясы оның
тұрақтылық көп немесе аз анықтау ақпаратты өңдеу түрлі деңгейлерін қамтиды
сақтау тек бір ғана түрі бар екенін іс жүзінде тұр.
Жады жұмысын сипаттайтын өзге де теориялар мәні, жүйе көңіл мерзімді және
ұзақ мерзімді сақтау жүйесімен байланыс қысқа мерзімді жады белсенді және
динамикалық аудандары жұмыс жады жасайды деп табылады.
Жад (Память; memory) —
Физиологияда: адамның тәжірибесінде болған әсерлері, есте қалулары, және
жаңғыртулары. Есте сақтау жүйке байланыстарының бекітілуіне, жаңғырту -
олардың келесі өзектендірілуіне негізделеді; тежелу және жүйке
байланыстардың өшуін ұмытуға әкеп соғады.[1]
Информатикада:
1) компьютерде ақпаратты сақтау тәсілін анықтайтын жалпы термин;
2) компьютердің әр түрлі мәлімет сақтайтын бөлігі; мәліметтерді қабылдау,
сақтау жөне беруге арналған компьютер құрылғысы. Ол компьютердің жедел
(ішкі) немесе сыртқы (магниттік) жадынан тұрады;
3) акпаратты сақтауға және қолданбалы программаларды жүктемелеуге арналған
аймақ. Компьютер жады ақпарат сақтайтын құрылғының бір немесе бірнеше түрі
арқылы жүзеге асырылады;
4) ақпаратты тұрақты немесе уақытша сақтайтын орын
Компьютерде екі ішкі жад болады: тұрақты есте сақтау құрылгысы (ТЕСҚ) және
жедел сақтау құрылгысы (ЖСҚ). Компьютерді алғаш қосқанда, ТЕСҚ-дан ақпарат
алынады да, одан соң компьютерге орналастырылған операциялық жүйе іске
косылады. Компьютерді сөндіргенде ТЕСҚ-дағы ақпараттар өшпейді.
Жедел сақтау құрылгысы — ЖСҚ - бұл ақпараттарды уақытша сақтап тұруға
арналған жады. Жад микросхемасынан процессор өзіне қажетті ақпаратты алады
және өз жүмысының нәтижесін қайтадан жадқа жібереді.
ЖЕДЕЛ ЖАД
Жедел жад — бүл компьютердің ішкі жады. Жедел жад немесе оперативті
жадтайтын қүрылғы (ОЖҚ) — ол қажет ақпараттарды өзіне жылдам жазуға және
одан оқуға мүмкіндік береді. Бірақ онда ақпараттар уақытша сақталады, яғни
компьютерді өшіргенше. Егер компьютерді өшірсе, онда жедел жадтағы барлық
ақпарат жойылады (өшеді).
Компьютердіц аппараттық қүралдары компьютердің ішіне, қүрастырушы фирмада
орнатылады. Компьютерді іске қосқанда, алдымен ақпарат ТЖҚ-дан алы-нады, ал
содан соң компьютерге орнатылған операциялық жүйе іске қосылады.
Жедел (оперативті) жадтағы құрылғы ЖЖҚ — ақпараттарды уақытша сақтауға
арналған жад. Компьютердің жедел жадының көлемі шекті, сондықтан ЖЖҚ-дан
ақпарат-тарды сыртқы жадқа (дискіге) көшіріп алу керек.
Қазiргi кезде компьютерлердiң бiр-бiрiнен мақсаттары, уақыттық
сипаттамалары, сақталатын ақпарат көлемi мен бiрдей көлемдегi ақпаратты
сақтаудың құнымен қатты ерекшеленетiн түрлi сақтау құрылғылары бар.
Жадтың негiзгi екi түрiн - iшкi және сыртқы жадын айырады.
Iшкi жадының құрамына жедел жад, кэш-жад және арнайы жад кiредi.
Жедел жад.
Жедел жад (ЖЕСҚ, ағылш. RAM – Random Access memory – ерiктi жету жады) –
бұл процессормен тiкелей байланысты және программалар өңдейтiн мәлiметтердi
жазу, оқу және сақтауға арналған аса үлкен емес көлемдi жылдам сақтау
құрылғысы.
Жедел жад мәлiметтер мен программаларды уақытша ғана сақтау үшiн
қоданылады, өйткенi машинаны өшiрген кезде ЖЕСҚ-дағы барлық мәлiметтер
жоғалып кетедi.
ЖЕСҚ-ның көлемi әдетте 32-512 Мбайт, ал қазiргi кезде программалық
қамтаманың тиiмдi жұмысы үшiн кем дегенде 256 Мбайт ЖЕСҚ болуы керек.
Әдетте ЖЕСҚ DRAM (Dynamic RAM – динамикалық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жады
Жады қалай жұмыс жасайды? Жады элементтері
Жады элементтері
Микроконтроллер құрылғысына арналған программалық қамтамасыз етуді әзірлеу
КЭШ-жады
Микроконтроллер – бұл әртүрлі электрондық құралдарды басқаруға арналған арнайы микросхема
Микроконтроллер негізінде дыбыстық сигналдарды қалыптастыру құрылғысын жобалау мен құрылымдау
Микропроцессорлық жүйелер құрылымы. Микропроцессор архитектурасы
Микроконтроллерлардың құрылымы және жұмыс істеуі
Динамикалық жады. Құрылымдық типтер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь