Педагогикалық құзыреттілік

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіпік шыңдауға бағытталған сапалы білім үшін қажетті жағдайлар жасау; жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту» деп атап көрсетілген. Аталған міндетттерді жүзеге асыру үшін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану секілді мәселелерді анықтап алу, білім беру жүйесіндегі басты ұстаным ретінде әркімнің өзінің білім алуға деген жеке әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға көмектесетін оқыту жүйесін дамытуды қамтамасыз етуді көздейді.
Қоғамдық дамудың қазіргі үрдісі өзінің іс-әрекетін тиімді жоспарлай алатын, танымдық қызметінде алынған білімді орынды пайдалана білетін, түпкі нәтижеге жету үшін әр түрлі топтардағы адамдармен тиімді қарым-қатынас диалогіне түсе алатын білімді тұлғаны тәрбелеу мәселесін қойып отыр.
Сапалы білім алған, танымдылығы жоғары, құзыретті, бәсекелестіктің қайсыбір мықты тегеурініне төтеп бере алатын оқушылар ғана болашақтың кілтін аша алады. Еліміздің жаһандық дүниеде даралануы білімді, жігерлі, ұлттық санасы рухани бай жас ұрпақ арқылы іске асады.
Осындай ұрпақ тәрбиелеуде қазақ тілін оқытудың мақсаты:
* Қазақ тілінде сөйлей (ойын жеткізе) алатын тұлға – тілдік тұлға;
* Қазақ тілінде дітін орындата алатын тұлға – коммуникативтік тұлға;
* Қазақ тілінде ойлайтын, қазақ мәдениетін меңгерген тұлға – тілдік-мәдени тұлға тәрбиелеу.
Бүгінгі таңда жалпы орта білім беруді жетілдірудің негізінде құзыретттілік тәсілді алу ұсынылып жүр. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында да білімге бағытталған мазмұнды құзыретттілік, яғни нәтижеге бағдарланған білім мазмұнына алмастыру қажеттілігі көрсетілген.
Құзыреттілік ұғымы «білім», «білік» және «дағды» (ББД) сияқты ұғымдарды қамтиды. Бірақ бұл ББД-ның жаңаша жай ғана жиынтығы емес. Құзыреттілік оқыту нәтижесін (білім және білік) ғана емес, сонымен бірге ол оқушылырдың шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі мен құндылық бағдарларының жүйесін де көрсетеді. Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі. Ол, ең әуелі мектептегі оқыту үрдісінде қалыптасады. Сонымен, оқытудағы құзіреттілік тәсіл білім беру нәтижесі ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде кешенді әдіс-тәсілдерді жүзеге асыруды, мектептегі оқыту сапасын бағалаудың біртұтас жүйесін құруды талап етеді. Демек «құзырет» және «құзыреттілік» ұғымдарын мектептегі педагогикалық тәрибеге енгізу білім берудің мазмұны мен әдістерін өзгертуді, іс-әрекет түрлерін нақтылауды талап етеді.
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы-2008
2. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.
3. Б.А. Тұрғанбекова «Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту: теория және тәжірибе» Алматы-2005
4. К.Құдайбергенова «Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық критерийі»
(ғылыми-практикалық конференция материалдары) Алматы-2008
5. «Қазақстан мектебі» журналдары, 2010 жыл
    
    СӨЖТақырыбы: Педагогикалық құзыреттілікСемей 20155Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беружүйесінің басты міндеті – ... және ... ... ... ғылыммен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуғажәне кәсіпік шыңдауға бағытталған ... ... үшін ... жағдайларжасау; жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкіндіктеріндамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының ... ... ... ... үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту»деп атап көрсетілген. Аталған міндетттерді жүзеге асыру үшін оқытудың жаңатехнологияларын енгізу және ... ... ... ... ... ... беру жүйесіндегі басты ұстаным ретінде әркімнің өзінің білімалуға деген жеке әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға көмектесетін оқытужүйесін ... ... ... ... ... қазіргі үрдісі өзінің іс-әрекетін тиімді жоспарлайалатын, танымдық қызметінде алынған білімді орынды пайдалана білетін, түпкінәтижеге жету үшін әр ... ... ... ... ... түсе ... білімді тұлғаны тәрбелеу мәселесін қойып отыр.Сапалы ... ... ... жоғары, құзыретті, бәсекелестіктіңқайсыбір мықты ... ... бере ... оқушылар ғана болашақтыңкілтін аша алады. Еліміздің жаһандық ... ... ... жігерлі,ұлттық санасы рухани бай жас ұрпақ арқылы іске ... ... ... ... ... ... мақсаты:*  Қазақ тілінде сөйлей (ойын жеткізе) алатын ...... ...  Қазақ тілінде дітін орындата алатын тұлға – коммуникативтік тұлға;* Қазақ тілінде ... ... ... ... ...... ... таңда жалпы орта білім  ...  ...  ... ... алу ұсынылып жүр. Қазақстан Республикасы 2015  жылғадейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында да  ...  ... ... яғни  нәтижеге  ...  ...  ... ... көрсетілген.Құзыреттілік ұғымы «білім», «білік» және ... (ББД) ... ... Бірақ бұл ББД-ның жаңаша  жай ғана жиынтығы емес.Құзыреттілік оқыту ... ... және ... ғана ... сонымен бірге олоқушылырдың шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі мен ... ... де ... ... – бұл ... білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, күнделікті өмірде қандай да бір ... және  ... ... қолдана алу қабілеттілігі. Ол, ең ... ... ... қалыптасады. Сонымен, оқытудағы құзіреттілік тәсіл білімберу нәтижесі ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз ... ... ... ... мектептегі оқыту сапасын бағалаудыңбіртұтас жүйесін құруды талап етеді. Демек «құзырет» және ... ... ... ... енгізу білім берудің мазмұнымен ... ... ... ... ... ... етеді.Құзыреттілік тәсіл бірінші орынға ... ... ... ... ... білу мен түсіндіруде; қазіргі заманғы техника ментехнологияны игеруде; практикалық өмірде; ... ... ... ... ... ... ... бағалауда; еңбек нарығын бағдарлау қажетболғанда; өмірден өз орнын анықтауға;  өмір ... ... ... ... ... ... шешу ... болғанда туындайтынөмірлік мәні бар мәселелерді шешу біліктілігін шығарады.Б.Тұрғанбаева: «Құзырлыққа бағытталған оқыту ... ... ... шешу  мүмкіндігі  молаяды.  Осы  жағдай  ... ... ... ... ... бола ... ... құзырлылығын қалыптастыру жолдары:- білім беру жүйесіндегі жүйеге кіретін бала жүйеден шыққанда түлек болады;- тұлғаның ұжымға енуі арқылы ... ... ... -деп ...  тәсіл  білімдік  парадигмадан  біртіндеп  мектепбітірушінің қазіргі ... ... ... және ... ... ... ... тіршілік етуқабілетін көрсететін құзыреттер кешенін игеруге жағдай ... ... ... бет ... ... білім берудегі құзыреттілік тәсілді жүзеге асырудың төртаспектісін ажыратады:* түйінді құзыреттер;* ... ... ... қолданбалы пәндік біліктіліктер;* өмірлік дағдылар;Бұл төрт бағыттың бәрі ... ... үшін өте ... ... ... мектеп түлектерінің құзыреттіліктерін, олардың мектепбітіргеннен кейін жұмысқа дайындығын арттыруға ... ... ... ... ... ... ... дағдыданайырмасы төмендегідей ажыратылады:А) білімнен айырмасы – қызмет жөніндегі ақпараттық сипатта ... ... ... түрінде байқалады.Ә) дағдыдан айырмасы – оқыған  материалды  топтастыра,  ... ... ... отырып өзгерте  алатын  саналықызмет.Б) біліктіліктен айырмасы – дағдыға автоматты ... жету ... ... ... ... пән ... ... жалпы қызмет негіздерінсезіну.Қазіргі кездегі білім ... ... ... ... ... және оны өзінің жеке білімдік капиталына  ...  ... ... ... ... қолдану болып саналады. Мыназаманда ... ... ... ... ... да ...  ...  Заман  талабы  оқушылардың  бойында  ... ... ... табылады.Білім беру жүйесінде оқушының бойында ... ... ... ... рөлі ... ... ... оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін және жұмысістеу шеберлігі мен қабілеттіліктерін  ...  ...  ... өз ... ... өз бетімен жұмыс істеуге ... ... ... ... сай ... ... ... сапасына тікелейәсер ететіндер – ақпараттық ... ... ... « ... ... ... ... ғанашәкірт жанына нұр құя алады.» Мұғалімнің ізденісі, жан-жақтылығы айтылыпкеткен құзыреттілік ...  ... ... ...  ... ... сипаттама ретінде төмендегі  қызметтерді  жүзегеасырумен анықталады.БолжауҰйымдастыруБақылауРеттеуҮйлестіруСәйкестендіруБелсенділігін арттыруЗерттеуОқыту формасында ... өз ... ... алуына, материалды ойлауқабілетіне бағыттауға, оқытуды ...  ...  ...  ... ... бөлу қажет. Оқушы қиялы жүйрік, жан ... ... ... істе ... ... ... сондықтан шығармашылықоған шын ләззат, қуаныш сезімін әкелуі ... ... ... ... ... және ... құзыретіліктер арқылы іскеасыруға болады.Ақпараттық құзыреттілік арқылы нақты объектілер  көмегімен қажеттіақпаратты  ...  ...  ...  ...  алу,  ...  және  ...  беру  ...  қалыптасады.  Бұлқұзыреттілік оқушының оқу пәндеріндегі және білім ... ... ... ... ... ...  ...  білу  дағдыларынқамтамасыз етеді.Коммуникативтік құзыреттілік – қажетті тілдерді, қоршаған адамдарменжәне оқиғалармен ... болу ... ... ... ... ... ... әр түрлі әлеуметтік рөлдерді меңгеруді қамтиды. Оқушыхат жаза, анкета толтыра, арыз жаза, ... қоя, ... ... т.б. ... Бұл ... оқу ... игеру үшін коммуникациялардың нақтынысаналарының қажетті және жеткілікті саны және ... ... ... ... кезеңдегі әдебиет пәнінің мұғалімінің міндеті – жас буындысөз өнеріне баули отыра ... ... ... ... ... жеке ... мен ... белсенділігінің дамуына жол ашатыншығармашыл тұлға қалыптастыру. Қазақ әдебиетін оқытуда нәтижеге бағытталғаніс-әрекетті құзыреттілік тұрғыдан жүзеге асыру – ... ... ... ... іс-әрекетінің сапасынан көрінетін білім нәтижесі.Оқушыларды шығармашылыққа бағыттау мынадай ... ... ... ... ... рефлексиялық- бағалаушылық;Бүгінгі таңда білім саласының ... ... ... дағдылардымеңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тыңжаңалықтар ашатын, біртума ... ... ... жеке тұлғақалыптастыру міндеті тұр. Бұл, әрине, оқушылардың ... ... ... ... ... ... болсақ, оқушы шығармашылығын дамытуда«шығармашылық тапсырмалар» атауы педагогикада белгілі екі құрамдас бөліктентұрады.Шығармашылықты,- біріншіден, оқушылар ... өз ... ... ... ... ... жағдай тудырушы материалдар  даярлап,  ... ... ... ... ... ... ... жүктеледі, жұмыс нәтижесі оның іскерлігінебайланысты.Шығармашылыққа баулу шәкірт ... ... ... ... ... ... ұштау мен өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізбек.Оқушыларды  келесі жұмыстар арқылы шығармашылыққа баулуға ...  ... ... ... ... ... ... жыл мезгілдерін, табиғат көріністерін көркем тілмен суреттеу;• нақыл сөздердің мәнін ашу;• мақал-мәтелдер негізінде әңгіме жазу;• ... ... ... ... өз ... (т.б.) портретін суреттеу, мінездеме беру;• автордың идеясын өз идеясымен өрбітіп жазу;• өлең құрастыру;• жансыз нәрселерді жандандырып әңгіме, ертегі жазу;• еркін ... ... ... эссе ... ұжым ... ... ... ұлы адамдар өміріне байланысты сұрақтар беріп, пікір айту;• ақын-жазушылар шығармалары бойынша пікір алмасу;• оқыған ... ... ... ... ... әр ... өзгерістерге байланысты пікір айту;• баспасөз материалдары бойынша пікір айту;• өлеңді қара сөзге ... ... ... ... ... ... отырып, реферат, баяндама жазу;• іс қағаздары үлгілерін жаздыру;• тақырыпқа сай ... ... ... ... ... өз ... ... автордың көзқарасы туралы айта білу;• көркем туындыны талдау, ... ... ... ... ... ... ... құзырлықты қалыптастыру білім берумазмұны құралдары  арқылы  ...  ...  ...  ...  ... ... және күнделікті өмірдегі шынайы проблемаларды –тұрмыстық мәселелерден бастап, өндірістік және әлеуметтік ... ... ... ... баса ... ... ... күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана ... ... ... талабына сай ертеңгі болашақ жас ұрпақты білімді  ... ... зор ... ... Ол ... үздіксізізденуді , өз білімін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. ... ... жас ... ... ... ... мен жетістігі –сапалы білім және жақсы ... ... ... ... шығармашылығындамыту ісі үздіксіз жүргізіле бермек. Бұл қоғам талабына сай туындайтынқажеттілік.«Ұлт данышпандары ... ұлы ... ... ... ... ... ... әдебиеттер:1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы-20082. Қазақстан Республикасының 2015 ... ... ... ...  дамытутұжырымдамасы.3. Б.А. Тұрғанбекова «Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыружағдайында дамыту: теория және ... ... ... ... – тұлға дамуының сапалық критерийі»(ғылыми-практикалық конференция материалдары) Алматы-20085. ... ... ... 2010 жыл-----------------------ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМАТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ5В010200Бастауыш оқыту педагогикасы мен ... ... ... А., ... ... Ш.Д 
    
   

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Құзыреттілік»3 бет
Арифметикалық ұғымдарды оқытуда ақпараттық құзыреттіліктерді дамыту25 бет
Бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілінен құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары26 бет
Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнері сабағында оқушылардың көрнекілік арқылы қызығушылығын ояту және құзыреттіліктерін дамыту24 бет
Биология сабағында және сабақтан тыс кезде экологиялық құзыреттілікті қалыптастыру мәселелері88 бет
Оқушылардың креативтік құзыреттіліктерін сыныптан тыс дамыту35 бет
Шама ұғымдарын оқытуда оқушылардың ақпараттық құзыреттіліктерін дамыту жолдары30 бет
Құзыреттілік – білім мен мүмкіндіктің бірігуі6 бет
Әдебиет сабағында көрнекіліктерді қолдану арқылы оқушылардың танымдық қабілеттері мен құзыреттіліктерін арттыру4 бет
Іскерлік дағды қалыптастыруға арналған тілдік құрылымдар6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь