Техникалық регламентті әзірлеу,өзгерту,толықтыру немесе жою бойынша ұсыныстарды дайындау. Техникалық регламентті әзірлеу,бекіту бойынша жұмыстарды қаржыландыру тәртібі. Төтенше жағдайлармен тудырылған техникалық регламентті әзірлеу, қабылдау,және күшіне енгізу ерекшеліктері

1. Техникалық регламентті әзірлеу,өзгерту,толықтыру немесе жою бойынша ұсыныстарды дайындау.
2. Техникалық регламентті әзірлеу,бекіту бойынша жұмыстарды қаржыландыру тәртібі.
3. Төтенше жағдайлармен тудырылған техникалық регламентті әзірлеу, қабылдау,және күшіне енгізу ерекшеліктері.
4. Пайдаланылға әдебиеттер.
Осы Техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптау, қабылдау, өзгерту және жою ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленген және техникалық регламенттерді әзірлеу, сараптау, қабылдау, өзгерту және жою тәртібін белгілейді. 2. Техникалық регламенттерді әзірлеу 1. Техникалық регламенттер ғылыми негізделген статистикалық деректер негізінде әзірленуге тиіс. 2. Техникалық регламенттерде белгіленетін талаптар мемлекеттік саясат мүдделеріне, материалдық-техникалық базаның дамуына және ғылыми-техникалық даму деңгейіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес келуі тиіс. 3. Өнімге және (немесе) процестерге қойылатын ең төменгі қажетті талаптарды белгілеген кезде берілген өнімді пайдаланудың (қолданудың) нақты жағдайларында осы өнімге тән қауіп-қатерлердің барлық түрлері ескерілуі қажет. 4. Бірдей өнімге арналған талаптарды белгілейтін техникалық регламенттер өнімге қойылатын міндетті талаптардың бірыңғай құрамы мен мазмұнын қамтамасыз ету мақсатында өзара үйлестірілген болуы тиіс. Техникалық регламенттер жобаларын әзірлеген мемлекеттік органдар:
1) жобаларды, нормативтік құқықтық актілердің өзгерістері мен толықтыруларын немесе оның күшін жоюды әзірлей бастаған сәттен бастап бір айдан кешіктірмей, ресми баспа басылымына және ортақ пайдаланылатын ақпараттық жүйеге техникалық регламенттердің жобаларын әзірлеу, техникалық регламенттердің өзгерістері және (немесе) толықтырулары немесе оның күшін жою туралы белгіленген нысандағы хабарламаны орналастырады;
2) техникалық регламенттердің жобаларын жария талқылауды, оларды әзірлеу туралы хабарлама жарияланған күнінен бастап, жария талқылаудың аяқталғаны туралы хабарламаны жариялаған күнге дейін кемінде алпыс күнтізбелік күнге тең мерзім ішінде ұйымдастырады;
3) техникалық регламенттер жобаларын алынған ескертулерді ескере отырып пысықтайды және оларды техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) ресми баспа басылымы мен ортақ пайдаланылатын ақпараттық жүйеде орналастырады;
4) техникалық регламенттердің жобаларына алынған ескертулерді мүдделі тараптардың сұрау салуы бойынша береді;
5) жобамен және алынған ескертулер тізбесімен танысу тәсілі туралы ақпаратты, техникалық регламент жобасын әзірлеген мемлекеттік органның атауын, оның почталық және электрондық мекен-жайын қамтуы тиіс техникалық регламенттің жобасын жария талқылаудың аяқталғаны туралы хабарламаны уәкілетті органның ресми баспа басылымы мен ортақ пайдаланылатын ақпараттық жүйеде орналастырады.
1. Қ.Р. «Техникалық реттеу туралы» заңы. 09.11.2004ж № 603
2. http://adilet.zan.kz сілтемесі
    
    Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіСӨЖТақырыбы: Техникалық регламентті әзірлеу,өзгерту,толықтыру ... ... ... ... Техникалық регламентті әзірлеу,бекіту бойыншажұмыстарды қаржыландыру тәртібі. Төтенше жағдайлармен тудырылған техникалықрегламентті әзірлеу, қабылдау,және ... ... ... ... БЖ-315Тексерген: Бейсебаев Ш.Т.Семей 2015Мазмұны:1. Техникалық регламентті әзірлеу,өзгерту,толықтыру немесе жою ... ... ... ... ... ... жұмыстарды қаржыландырутәртібі.3. Төтенше жағдайлармен тудырылған ... ...  ... ... ... ... ... әдебиеттер.Техникалық регламентті  әзірлеу,өзгерту,толықтыру  немесе  жою  ... ... ... ... ... ... қабылдау, өзгерту жәнежою ережесі (бұдан әрі - ... ... ... ... ... 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкесәзірленген және ... ... ... ... ... және жою ... ... 2. Техникалық регламенттерді әзірлеу1. Техникалық ... ... ...  ...  деректернегізінде әзірленуге тиіс. 2. ...  ...  ... ... ... мүдделеріне, материалдық-техникалық базаныңдамуына және ...  даму  ...  ...  ... бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес келуі ... 3. ... ... ... ...  ең  ...  қажетті  талаптардыбелгілеген  кезде  берілген  өнімді  ...  ...  ... осы ... тән ... ... ... ескерілуіқажет. 4. Бірдей өнімге арналған  талаптарды  ...  ... ... ... міндетті талаптардың бірыңғай құрамы ... ... ету ... өзара  үйлестірілген  болуы  тиіс.Техникалық регламенттер жобаларын әзірлеген мемлекеттік органдар:1)  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... оның күшін жоюды әзірлей бастаған сәттен бастап бірайдан ... ... ... ... және  ортақ  пайдаланылатынақпараттық жүйеге техникалық регламенттердің жобаларын әзірлеу, ... ... және ... ... ... оның ... туралы белгіленген нысандағы хабарламаны орналастырады;2) техникалық регламенттердің ... ... ... ... ... ... жарияланған күнінен бастап, жария талқылаудың аяқталғанытуралы хабарламаны ... ... ... ... ... ... ... мерзім ішінде ұйымдастырады;3) техникалық регламенттер жобаларын алынған ескертулерді ескере отырыппысықтайды және ... ... ... саласындағы уәкілетті органның(бұдан әрі - ... ... ... баспа басылымы мен ортақ пайдаланылатынақпараттық жүйеде ... ... ... ... ... ескертулерді  мүдделітараптардың сұрау салуы бойынша береді;5) жобамен және алынған ескертулер ... ... ... ... техникалық регламент жобасын әзірлеген мемлекеттік органныңатауын, оның почталық және электрондық мекен-жайын ... тиіс ... ... жария талқылаудың аяқталғаны  ...  ... ... ... баспа басылымы мен ортақ пайдаланылатын ақпараттықжүйеде орналастырады.5. Техникалық ... ... ... ... ... ... заңнамасының талаптарына  сәйкес  келуі  тиіс.  6.Техникалық регламенттерді ... ... ... ... ... техникалық регламенттермен белгіленген талаптар қолданылатын өнімдермен процестердің («Сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық номенклатурасы»жіктеуішіне ... ... ... және ... жөн ... ... сондай-ақ техникалық регламенттерді қолдану ... ... ... мен ... ... ... саласыанықталады;2) терминдер мен анықтамалар  белгіленеді.  Техникалық  регламенттердепайдаланылатын терминдер мен ... ... ... ... реттеу саласындағы заңнамада белгіленген терминдерге сәйкескелуі тиіс. Осы терминдер белгіленген Қазақстан ... ... ... актілерінің баптарына сілтемелер жасауға рұқсат етіледі;3) Қазақстан Республикасының нарығындағы өнім айналымы ... ... ... ... сәйкес келуі тиістігі және бұл туралытұтынушыға дейін ақпаратты ... ... ... ... ... ілеспе құжаттамада көрсету, сәйкестік сертификатының,техникалық немесе нормативтік құжаттаманың немесе тиісті алдын ... ... және ... қоса алғанда, өнімді дұрыс пайдаланунемесе қолдану жөнінде нұсқаулардың болуы) туралы ...  ... ... ... және оның ... ... қауіпсіздігіне  қойылатынталаптар белгіленеді, онда зиян ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін ең төменгі қажетті талаптарбелгіленеді. Техникалық  регламенттерде  зиян  келтіру  ... ... ... ... ... 6-тармағына сәйкес техникалықреттеу объектілеріне қойылатын арнайы ... ... ... ... ... мен ... және қоршаған ортаға тікелей зиян келтірумүмкіндігімен ... тек ... және ... оның тек  ... ... ... Ең төменгі қажетті талаптар осы өнімгетән әлеуетті қауіптің (тәуекелдің) әр түрі бойынша қауіпсіздікті қамтамасызетудің ... ... ... ... ... ... белгіленеді. Бұлретте қауіпсіздік мақсатына қол жеткізу әдісі осы ... ... ... ... қол жеткізе алатын жағдайлардан басқа регламенттелмейді.Өнімнің техникалық сипаттамаларының ... ... егер ... «аспайтын»,«кемінде», «ұстауға жол берілмейді» деген тұрақты шамасы бар  ... ... ... Егер ... көрсеткіштерін техникалықрегламенттер мәтінінде көрсету мүмкін  болмаған  ...  онда  ... ... ... қосымша түрінде ресімделуі мүмкін.Егер ұзақ пайдалану зиян келтіруі мүмкін, зиян келтіру ... ... ... ... ... бермейтін факторларға байланыстыөнімге қойылатын талаптарды анықтау ... емес  ...  ... өнімнің болуы мүмкін зияны мен оларға байланысты болатынфакторлар туралы ... ... ... ... қамтуы тиіс;5) сәйкестікті растау нысандары мен схемалары туралы ақпарат енгізілетінсәйкестікті растау тәртібі ... ... ... ... ... таңдау дұрыс бағаламаудан және сәйкестікті ... ... ... болған зиянның жиынтық қаупі ескеріле ... ... ...  ...  ...  ...  ...  рәсімдерітехникалық регламенттерге қосымшада сипатталуы қажет;6) үйлестірілген стандарттар тізбесі белгіленеді;7) техникалық регламенттерді, нормативтік немесе техникалық құжаттамалардыәзірлеу ... ... ... ... сондай-ақ өнімді шығаруғабайланысты мәселелер ескерілуі тиіс өтпелі кезеңнің уақытын ...  ...  ...  енгізу  мерзімі  мен  шарттарыбелгіленеді.7. Осы Ереженің 3, 4 және 6-тармақтарымен белгіленген ... ... ... және ... таңбалауға, заттаңбалауға және оларды дұрыссалуға қойылатын талаптарды ғана белгілейтін жеке ... ... 3. ...  ...  ...  8.  ... жобалары өнімнің және (немесе) процестердің ... ету үшін ең ... ...  ...  ... ... ... міндеттемелерімен  үйлесімділігін,дамудың ғылыми-техникалық деңгейі  мен  ...  ... ... пен ... әсер ету ... ... ... мемлекеттік органдар жанындағы техникалық  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  реттеу  саласындағы  сараптамалық  кеңестерге  ...  ...  ...  ...  ...  ... көшірмелері, басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен келісімтуралы хаттардың көшірмелері ұсынылады. Пікірлер  жиынтығы  ... ... ... ... мен ұсыныстарды білдіредіжәне  ескертулер  мен  ...  ...  ...  ... ұсынылған ескертулер мен ұсыныстар негіздемесін көрсете отырыпкесте түрінде ... 9. ... ... ... ... ... саласындағы мемлекеттік саясатқа және Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарға  сәйкестігіне  сараптама  ... 1) ... ... ... ... ... және оның техникалық реттеу саласындағы заңнамаға сәйкестігінбағалау; 2) ... ... ... ... тиімділігін анықтау;3) жобаларды техникалық регламенттер ретінде қабылдаудың мүмкін болатынтеріс салдарларын анықтау үшін ... ... ... мерзімі отызкүнтізбелік күннен аспауы тиіс. Техникалық регламенттердің  ... ... ... ... ... ... ... мен мамандар арасынан сарапшыларды тарта отырып тиісті бейіндегіұйымдар конкурстық негізде жүргізеді. Сараптама жүргізу бір ... ...  ...  ...  ...  ...  Техникалықрегламенттердің жобалары бойынша алуан түрлі  мамандықтың  сарапшыларыкешенді ... ... әр ... жеке ... ал қажет болған кезде- қайта сараптама жүргізуі мүмкін. Сарапшылар ретінде жобаларды дайындауғатікелей қатыспаған ұйымдар мен ... ... ... ретінде басқада мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың ... ...  ... сараптама жүргізу үшін ...  және  ...  ... ... Осы ... 8 және 9-тармақтарына сәйкес сараптамалық қорытындылардыалғаннан  ...  ...  ...  ...   ... ... ...  саласындағы  заңнамасына  техникалықрегламенттердің сәйкестігін анықтау мақсатында ... ... ...  ...  ...  ...  ...  жобалары,сараптамалық қорытындылар, пікірлер жиынтығы, техникалық регламенттердіңжобалары жөнінде мүдделі ұйымдар пікірлерінің ... мен ... ... ... ... жарияланғанын растайтын құжатберіледі. 4. Техникалық регламенттерді қабылдау, өзгерту және жою ... ... ... ... ...  жою  ... ... сәйкес жүзеге асырылады.Техникалық регламентті әзірлеу,бекіту бойынша  жұмыстарды  қаржыландырутәртібі.1.Техникалық регламент, техникалық регламентке ... және ... осы ... ... ... ... қабылданады және күшiн жоюға жатады.2. Техникалық регламенттерді әзірлеу, өзгерту, толықтыру немесе оның күшінжою жөніндегі ... ... ... міндетті қағидалар меннормаларды белгілеу кіретін мемлекеттік ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық  кәсіпкерлерпалатасының, ... ... ... ескере отырып дайындайды жәнеуәкілетті органға ... ... ... техникалық регламенттердi әзiрлеу жөнiндегi жоспардыңжобасын жасайды және оны ... ... ... ... ... ... ... әзiрлеу жөнiндегi бекiтiлген жоспарбекiтiлген күннен бастап бiр ай iшiнде жариялануға тиiс. Техникалық регламенттердi әзiрлеу жөнiндегi жоспарда ... ... ... ... жұмыстарды бюджет  қаражаты  есебiненқаржыландыруға жол берiлмейдi. 4. Техникалық регламенттiң жобасын әзiрлеген ... ... ... ... актiге өзгерiстер мен толықтыруларды немесе оның күшiнжоюды әзiрлей бастаған кезден бастап бiр айдан кешiктiрмей, ресми ... ... ... ... жүйеге техникалық регламенттiң жобасынәзiрлеу, оған өзгерiстер және (немесе) толықтырулар енгiзу ... ... жою ... ... ... хабарлама бередi.5. Егер техникалық регламенттерде белгiленген талаптар тиiстi халықаралықстандарттардың  ...  сай  ...  ...  ...  ... жоқ ... немесе техникалық регламенттерде белгiленген талаптарөнiмнiң  Қазақстан  Республикасына  импортының  ...   ... ... ... әсер етуi мүмкiн болса, техникалықрегламенттiң жобасын әзiрлеген мемлекеттiк орган уәкiлеттi орган арқылы:1) техникалық ... ... өнiм ... ... ... мен оныәзiрлеу қажеттiгi туралы хабарлайды; 2) техникалық регламент туралы егжей-тегжейлi мәлiметтердi ... ... ... талаптарына сай келмейтiн  нормаларын  ... оның ... ... ... және шет ... ... бойынша табыс етедi. 6. Техникалық регламенттiң жобасын әзiрлеу туралы хабарлама жарияланғанкезден бастап оның ... ... ... ... үшiн ... ... ... регламенттiң жобасын әзiрлеген мемлекеттiк орган: 1) жобаны жария талқылауды ұйымдастырады; 2) алынған ескертпелердi есепке ала ... ... ... және ... ... ... басылымына және ортақ пайдаланылатын ақпараттықжүйеге орналастырады; 3) техникалық  ...  ...  ...  ...  ... ... сауал салуы бойынша бередi. 8. Техникалық регламенттiң жобасын жария талқылау мерзiмi (оны ... ... ... ... ... жария талқылаудың аяқталғанытуралы хабарландыру жарияланған күнге дейiн) кемiнде күнтiзбелiк алпыс күнболуға тиiс. 9. Техникалық ... ... ... ... аяқталғаны туралыхабарлама уәкiлеттi органның ресми басылымында және ортақ пайдаланылатынақпараттық жүйеде ... тиiс және онда  ...  және  ... тiзбесiмен танысу тәсiлi, техникалық регламенттiң жобасынәзiрлеген мемлекеттiк органның атауы, оның ... және ... ... ... ... болуға тиiс. 10. Техникалық регламент  жобасының  түпкiлiктi  редакциясы  ...  ...  ...  ...  ... Техникалық регламенттi қабылдау күнi мен қолданысқа енгізу ... ... күнi ... оның талаптарының сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру үшiн ... ... ... ... ... ... регламенттi төтенше  жағдайларға  (адамның  өмiрi  ... ... ... ... ... ... ... қауiптөнуiне) байланысты әзiрлеу, қабылдау және қолданысқа ... ... ... ... ... ... ... қабылданады. Техникалық регламенттi қабылдау туралы хабарлама уәкiлеттi органның ресмибасылымында және ортақ пайдаланылатын ақпараттық жүйеде ... ... ... сауда ұйымының Хатшылығына жолдануға тиiс.Төтенше  ...  ...  ...  ...  ... ... енгізу ерекшеліктері. 1. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы  ...  ...  және  осы  ... 2. Егер ... ... ... халықаралық шартта  осыЗаңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерiқолданылады.Пайдаланылған әдебиеттер1. Қ.Р. «Техникалық ... ... ... ... № 6032. ... ... 
    
   

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биологиялық препараттарды тасмалду кезіндегі ветеринариялық бақылау19 бет
Вакцинаны алу және зертханалық бақылау (герпеске қарсы вакцина)51 бет
Макарон зауытының өндірістік желілерін автоматтандыру62 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
1 Стресс,анықтамасы,жіктелуі,себебі. 2 Домбығу немесе ісіну18 бет
1. Ұңғының түп маңы аймағын құм тығынынан тазарту» «2. Ұңғының түп аймағын фенолформальдегиді шайырмен бекіту26 бет
10 сынып оқушыларына ұлттық киім стиліндегі киім үлгісін дәстүрлі емес әдістер негізінде әзірлеуге үйрету68 бет
Excel-де жұмыс істеу. электронды кестелерді әзірлеу5 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
POWERPOINT-та ЖҰМЫС ІСТЕУ. КӨРМЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь