SA 8000:2001 "Қоғамдық жауапкершілік" стандарты

Осы стандарт ұйым тұрақты дамуға өз үлесін қосуға көмектесу үшін арналған.Онда ұйымда белгіленгеннен жоғары нормативтік-құқықтық сəйкестігі болуы ұсынылады, сонымен бірге заңға сəйкестік кез келген мекеменің негізге алынатын міндеттемесі жəне əлеуметтік жауапкершіліктің маңызды бөлігі болып табылуы белгіленеді. Стандарт əлеуметтік жауапкершілік саласында ауыстыру үшін емес, бірмəнді түсінуге жəне басқа құралдармен жəне əлеуметтік жауапкершілік бастамаларымен толықтыруға көмектесуге арналған.
Стандартты қолдану кезінде əлеуметтік, заңды, мəдени, саяси жəне ұйымдастырушылық алуан түрлілігін, сондай-ақ тəртіптің халықаралық нормаларын сақтау кезінде экономикалық айырмашылықтарды есепке алуды ұсынады.
Осы стандарт менеджмент жүйесі саласындағы стандарт болып табылмайды. Ол сертификаттау мақсаттарына немесе регламенттейтін немесе шарттық қолдану үшін арналмайды. ИСО 26000 сəйкес сертификаттауға кез келген ұсыныс немесе сертификаттауға өтініш осы стандарттың қолданылуын, ниетін жəне мақсатын дұрыс ұсынбайды. Стандартта талаптар жоқ болғандықтан, кез келген мұндай сертификаттау осы стандартқа сəйкестігінің дəлелі болып табылмайды.
Осы стандарт ұйымдардың əлеуметтік жауапкершілігіне қатысты басшылық ретінде арналған жəне қоғамдық саясаттың бөлігі ретінде пайдалануы мүмкін. Дүниежүзілік Сауда ұйымын (ДСҰ) белгілейтін Мараккеш келісімінің мақсаттарында стандарт «халықаралық мойындалған стандарт», «басшылық» немесе «ұсыныс» ретінде түсіндірілуге арналмаған; кез келген рұқсаттар үшін негізді ұсыну немесе белгілі көрсеткіш ДСҰ міндеттемелеріне немесе белгілі көрсеткіш ДСҰ міндеттемелеріне сəйкестігін анықтауға арналмаған. Бұдан басқа, стандарт кез келген халықаралық, ішкі немесе басқа істер бойынша құқықтық əрекеттер, шағымдар, басқа мəлімдемелер үшін негіздеме ұсыну үшін арналмаған,
сондай-ақ жай халықаралық құқықтың дəлелі ретінде сілтеме жасау үшін арналмаған.
Осы стандарт ерекшелеу, қаталдау болып табылатын немесе басқа тұрпатқа жататын басқа ұлттық стандарттардың дамуын тоқтатуға арналмаған.
Əлеуметтік жауапкершіліктің түрлі аспектілері 19 ғасырдың соңында жəне кейбір жағдайларда ұйымдар мен үкімет бұрын беретін дау заты болғандықтан «Əлеуметтік жауапкершілік» термині 1970 жылдардың басында кең таралды. Бұрын əлеуметтік жауапкершілікке назар аудару, көбінесе, бизнес саласында негізделген. «Корпоративтік əлеуметтік жауапкершілік» (CSR) термині жауапкершілікке» қарағанда адамның көбіне таныс.
Тұрақты дамуға көмектесуге жауаптылығын мойындап, іскерлік əлемге жататындар ғана емес, əлеуметтік жауапкершілік барлық ұйымдарға қолданылатыны туралы пікір түрлі тұрпатты ұйымдарда пайда болды.
Əлеуметтік жауапкершілік элементтері белгілі уақытта үміттерді көрсетеді жəне сондықтан, өзгертуге жатады. Шешуді талап ететін қоғамның мəселелері өзгереді, ұйымдарға қатысты оның үміттері көрсетілген мəселелерді шешу үшін өзгереді. Əлеуметтiк жауапкершiлiк туралы ерте ескерту қайырымдылықпен айналысу сияқты
филантропиялық жұмысқа шоғырланады. Жұмыс тəжiрибелерi жəне пайдаланудың əділ тəжiрибелерi сияқты тақырыптар жүз жыл бұрын немесе одан артық уақыт бұрын пайда болды. Адам құқығы, қоршаған ортаға, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне алаяқтыққа жəне сыбайластыққа қарсы əрекет сияқты басқа тақырыптар кейін осы тақырыптарға ықыластың жоғарылауы бойынша толықтырылған.
    
    Қазақстан Республикасы Ғылым және Білім министрлігіСемей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіСӨЖТақырыбы: SA 8000:2001 "Қоғамдық жауапкершілік" стандарты Орындаған: Туралықова Г.Д.Тобы:СМ-305Тексерген: ... ... ... ұйым ... ... өз үлесін қосуға көмектесу үшінарналған.Онда ... ... ... ... ... ұсынылады, сонымен бірге заңға сəйкестік кез келген мекеменің негізгеалынатын міндеттемесі жəне əлеуметтік жауапкершіліктің маңызды бөлігі болыптабылуы белгіленеді. ... ... ... ... ... емес, бірмəнді түсінуге жəне басқа ... жəне  ... ... ... ... арналған.Стандартты қолдану кезінде əлеуметтік, заңды, мəдени, ... ...  ...  ...  ...  ...  ... сақтау кезінде экономикалық айырмашылықтарды  есепке  ... ... ... ... ... стандарт болып табылмайды. Олсертификаттау мақсаттарына немесе регламенттейтін немесе ... ... ... ИСО 26000 ... ... кез келген ұсыныс немесесертификаттауға өтініш осы стандарттың қолданылуын, ... жəне ... ... ... ... жоқ ... кез келген мұндайсертификаттау осы стандартқа сəйкестігінің дəлелі болып табылмайды.Осы стандарт ұйымдардың əлеуметтік ... ... ... ... жəне қоғамдық саясаттың бөлігі ретінде пайдалануы мүмкін.Дүниежүзілік  Сауда  ұйымын  (ДСҰ)  ...  ...  ... ... «халықаралық мойындалған  стандарт»,  «басшылық»немесе ... ... ... ... кез ... рұқсаттар үшіннегізді ұсыну немесе белгілі көрсеткіш ДСҰ міндеттемелеріне немесе белгілікөрсеткіш ДСҰ ... ... ... арналмаған. Бұданбасқа, стандарт кез келген ... ішкі ... ... ... ... əрекеттер, шағымдар, басқа мəлімдемелер үшін негіздеме ұсыну үшінарналмаған,сондай-ақ жай халықаралық құқықтың дəлелі ретінде ... ... ... ... ... қаталдау болып табылатын немесе басқа тұрпатқажататын басқа ұлттық стандарттардың дамуын тоқтатуға арналмаған. Əлеуметтік ... ... ... 19 ... соңында жəнекейбір жағдайларда ұйымдар мен үкімет бұрын беретін дау заты ... ... ... 1970 ... ... кең таралды.Бұрын əлеуметтік жауапкершілікке назар аудару, көбінесе, бизнес ... ...  ...  ...  (CSR)  ... ... адамның көбіне таныс.Тұрақты дамуға  көмектесуге  жауаптылығын  мойындап,  ...  ...  ғана  ...  ...  ...  барлық  ұйымдарғақолданылатыны туралы пікір түрлі тұрпатты ұйымдарда пайда болды.Əлеуметтік жауапкершілік элементтері белгілі уақытта ... ... ... өзгертуге жатады. Шешуді талап ететін қоғамның мəселелеріөзгереді, ұйымдарға қатысты оның үміттері ... ... шешу ... ... ... ... ерте ... қайырымдылықпенайналысу сияқтыфилантропиялық жұмысқа шоғырланады. Жұмыс тəжiрибелерi жəне ... ... ... тақырыптар жүз жыл бұрын немесе одан артық ... ... ... Адам ... ... ... ... құқықтарынқорғау жəне алаяқтыққа жəне сыбайластыққа қарсы ... ...  ...  ...  осы  ...  ...  жоғарылауы  бойыншатолықтырылған.Бір қатар ... ... ... жауапкершiлiкке қызығу өсуде.Жаһандану, жеңілдік жəне қолжетімділік жəне тез байланыстың көлемі өсуібарлық əлемдегі жеке ... жəне ...  ...  ... ... қызметі мен шешімдері туралы  білу  оңай  болуынбілдіреді. Бұл факторлар жаңа ... жəне ... ... ... ... ... пайда көру мүмкіндігін береді. Бұл, ұйым қызметімен шешімі адамдар мен топтардың кең ... ... заты ... ... ... ұйымдар  қолданатын  саясаттар  мен  практикалар  ... ... ...  ...  жəне  ...  ...  кейбірмəселелердің ғаламдық сипаты, бұл əлемде кедейлікпен күресуге жауаптылықтыұғыну, өсіп жатқан қаржылық жəне ... ... ... пен ... ... ... орналасқанөндірістік өткізу тізбектері ұйымға қатысты мəселелер ұйым ... ... бар ... шектеріне шығуын білдіреді. Ұйым əлеуметтікнемесе экономикалық жағдайларға байланысты емес ... ... ... орта жəне даму бойынша Рио Декларациясы, Тұрақты даму бойыншаЙоханненсбург Декларациясы,Мыңжылдыққта даму бойынша мақсаттар мен еңбек қорғау ... ... мен ... бойынша ХЕҰ Декларациясы сияқты қабылданған заңдықұжаттар бұл əлемдік өзара байланысты көрсетеді.Жеке меншік секторындағы ұйымды, ... емес ... жəне ... мен ... орта ... ұйымдарды қоса алғанда, соңғыбірнеше он жылдықтарда жаһандану ұйымдардың ... ... ... ... ... емес ... мен компаниялар əдетте жекеелдерде үкімет ұсынған, үкімет маңызды ... жəне жеке ... жəне ... сақтау, білім жəне ауқаттылық сияқты салалардақызмет көрсетуге қабілеті жоқ көптеген ... ... ... ... мүмкіндіктері кеңейеді, үкімет  пен  жеке  ... рөлі ... ... жəне  ...  ...  ...  ұйымдар  əлеуметтікжауапкершілікпен байланысты қызметтерді қолдауға ынталануы керек. ... ... ... ... əсер ... ...  əлеуметтікжауапкершіліктің үлкен қажеттілігін болжалдайды. Олар қоғамға, ... ... ... сондай-ақ ұйым қызметіне қатысты саясаттық реформағашешімдерді тиімді ынталандырудың нақты мүм-кіндіктерін ұсынады. ... ... ... жүзеге асыруда маңыздыроль атқарады.Тұтынушылар, сатып алушылар, инвесторлар жəне ... ... ... ... жауапкершiлiкке  қатысты  ұйымға  қаржы  ықпалынкөрсетеді. Ұйымдардың ... ... ... ... ...  өсудіжалғастырады. Көптеген елдерде ... ... ... ... жəнешешімдері туралы адамдарға толық мəлiметке рұқсат бередi. Ұйымдардың өсiпкеле жатқан саны ұйымның қызметі ... ... ... қажеттiктерiнқанағаттандыру мақсатында əлеуметтiк жауапкершiлiкбойынша есеп беру нəтижелерiн ұсынып өзінің мүдделi тараптарымен байланыстықолдайды. 
    
   

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері8 бет
Африка мемлекеті3 бет
Африка туралы мәліметтер9 бет
Африканың табиғаты, елдері мен халықтары29 бет
Георгиннен фруктоза алудың тиімді жағдайын анықтау4 бет
Еуразияның жер бедері3 бет
Мономер сипаттамасы және оны алу механизмі30 бет
Қоршаған ортаның радиоактивті ластанудың көздері3 бет
"тағам өнімдерінің қауіпсіздік менеджмент жүйелері. тағам тізбегіне қатысатын ұйымдарға қойылатын талаптар"5 бет
Аудит туралы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь