Кибернетикалық тәсілдеме тұрғысынан АЖ-ні басқару


Кибернетика - динамикалық жүйелер¬мең басқарумен байланысты ақпараттың үдерiстердi зерделейтiң табиғаттағы, қоғамдағы, Tіpi организмдердегi және машиналардағы басқарудың жалпы заңдары туралы ғылым. Кибернетикалық mәсiлдеме - кибернетика қағидаттары негiзiнде, жекелей алғанда, тiкелей және кepi байланыстарды анықтау, басқару удерiстерiн зер¬делеу, жүйелер элементтерiн әлдебiр «қара жәшiктер» (олардың кipeтін және шығатын ақпараты ғана зерттеушiге қолжетiмдi, ал iшкi құрылғы белгiсiз болуы мүмкін жүйе) ретiнде жүйелер элементтерiн қарастыру көмегімен жүйелердi зерттеу.
Жүйелердiң iшкi құрылымы модельденетiн талдамалық тәсiлдемеден өзгешелігі - «қара жәшiк» әдісінде жүйелердiң. сыртқы атқарымы модельденедi. Осылайша, эксперимент жасаушы көзқарасы тұрғысынан жүйелер (модельдер) құрылымы, жүйелердiң. тәртiптiк ерекшелiктерiн ғана имитациялайтын (елiктеу) қapa жәшікте жасырынған.
Кибернетикалық тәсiлдемеде, оған жасалатын сұратулар типi бой¬ынша ажыратылатын ақпараттың модельдердi зерттейдi: жүйелердiң сыртқы әсерге жауап қатуын модельдеу; жүйелердiң өзгеру динами¬касын болжау; құндылықтардың берiлген атқарымдарына қатынасы бойынша жүйелер параметрлерiн оңтайландыру; жүйенi адаптивтi басқару.
Кибернетика мен жүйелердiң жалпы теориясының ортақ мәселерi көп, мысалы, зерттеу объектiсiн жүйелер түрiнде елестету, жүйелердiң, атқарымдары мен құрылымдарын зерделеу, басқару проблемаларын зерттеу және т.б. Бiрақ жүйелер теориялары¬нан өзгешелiгi кибернетика, зерттеу объектiлерiнде ақпараттар ағындарының әp түрлерiң оларды өңдеу, талдау, түрлендiру, беру тәсiлдерiн бөлiп кepceтетін және зерделейтiн басқару үдерiстерiн зерттеуге ақпараттық тәсiлдеменi тәжiрибеде қолданады. Адам немесе құрылғы тудыратын ақпараттық әcep арқылы жүйелердiң, мақсатты бағытталған тәртiбiн қалыптастыру үдерiсi жалпыланған түрде басқару болып түсiндiрiледi. Басқарудың мына¬дай есептерiн атауға болады:
- мaқсaт құpy есебi (жүйенiң тәртiбiн немесе қажет күйдi анықтау); тұрақтандыру есебi (ауытқымалы әсерлер жағдайларында жүйелердi сол күйде ұстап құру);
- бағдарламалдарды орындау есебi (басқарылатын шамалардың мәні белгiлi детерминацияланған заң бойынша өзгерген кездегi жағдайларда жүйенi талап етiлетiн күйге ауыстыру);
- қадағалау есебi (басқарылатын шамалардың өзгеру заңдары белгiсiз немесе езгеретiн жагдайлардагы жүйелердiң талап етiлетiн тәртiбiн қамтамасыз ету);
1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы Учебник для вузов.- М. Высшая школа, 1988.
2 Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2003. – 608 с.
3 Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. – М.: Мир, 1988. – 336 с.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Автоматика және элекротехника кафедрасы

СӨЖ

Тақырыбы: Кибернетикалық тәсілдеме тұрғысынан АЖ-ні басқаруға не жатады

Орындаған: Кусманов А.Қ.
Тобы: АУ-301
Тексерген: Кожахметова Д.О.

Семей 2015 ж
Кибернетика - динамикалық жүйелер - мең басқарумен байланысты ақпараттың үдерiстердi зерделейтiң табиғаттағы, қоғамдағы, Tіpi организмдердегi және машиналардағы басқарудың жалпы заңдары туралы ғылым. Кибернетикалық mәсiлдеме - кибернетика қағидаттары негiзiнде, жекелей алғанда, тiкелей және кepi байланыстарды анықтау, басқару удерiстерiн зер - делеу, жүйелер элементтерiн әлдебiр қара жәшiктер (олардың кipeтін және шығатын ақпараты ғана зерттеушiге қолжетiмдi, ал iшкi құрылғы белгiсiз болуы мүмкін жүйе) ретiнде жүйелер элементтерiн қарастыру көмегімен жүйелердi зерттеу.
Жүйелердiң iшкi құрылымы модельденетiн талдамалық тәсiлдемеден өзгешелігі - қара жәшiк әдісінде жүйелердiң. сыртқы атқарымы модельденедi. Осылайша, эксперимент жасаушы көзқарасы тұрғысынан жүйелер (модельдер) құрылымы, жүйелердiң. тәртiптiк ерекшелiктерiн ғана имитациялайтын (елiктеу) қapa жәшікте жасырынған.
Кибернетикалық тәсiлдемеде, оған жасалатын сұратулар типi бой - ынша ажыратылатын ақпараттың модельдердi зерттейдi: жүйелердiң сыртқы әсерге жауап қатуын модельдеу; жүйелердiң өзгеру динами - касын болжау; құндылықтардың берiлген атқарымдарына қатынасы бойынша жүйелер параметрлерiн оңтайландыру; жүйенi адаптивтi басқару.
Кибернетика мен жүйелердiң жалпы теориясының ортақ мәселерi көп, мысалы, зерттеу объектiсiн жүйелер түрiнде елестету, жүйелердiң, атқарымдары мен құрылымдарын зерделеу, басқару проблемаларын зерттеу және т.б. Бiрақ жүйелер теориялары - нан өзгешелiгi кибернетика, зерттеу объектiлерiнде ақпараттар ағындарының әp түрлерiң оларды өңдеу, талдау, түрлендiру, беру тәсiлдерiн бөлiп кepceтетін және зерделейтiн басқару үдерiстерiн зерттеуге ақпараттық тәсiлдеменi тәжiрибеде қолданады. Адам немесе құрылғы тудыратын ақпараттық әcep арқылы жүйелердiң, мақсатты бағытталған тәртiбiн қалыптастыру үдерiсi жалпыланған түрде басқару болып түсiндiрiледi. Басқарудың мына - дай есептерiн атауға болады:
- мaқсaт құpy есебi (жүйенiң тәртiбiн немесе қажет күйдi анықтау); тұрақтандыру есебi (ауытқымалы әсерлер жағдайларында жүйелердi сол күйде ұстап құру);
- бағдарламалдарды орындау есебi (басқарылатын шамалардың мәні белгiлi детерминацияланған заң бойынша өзгерген кездегi жағдайларда жүйенi талап етiлетiн күйге ауыстыру);
- қадағалау есебi (басқарылатын шамалардың өзгеру заңдары белгiсiз немесе езгеретiн жагдайлардагы жүйелердiң талап етiлетiн тәртiбiн қамтамасыз ету);
- оңтайландыру есебi (берiлген жагдайлар және шектеулер кезiнде жүйелердi сипаттамалардың экстремалды мәндерi күйiнде де ауыстыру немесе ұстап тұру).
Кибернетикалық тәсiлдеме тұрғысынан АЖ -нi басқару ақпараттар алмасу, өңдеу және түрлендiру үдерiстерiнiң жиынтығы ретiнде қарастырылады. Кибернетикалық тәсiлдеме АЖ-нi үш iшкi жүйе: басқарушы жүйе, басқару объектiсi және байланыс жүйесi құpaмынa кipeтін басқарылатын жүйе
Басқару жүйелерi атқарымдарының негiзгi топтары болып мына - лар саналады:
:: шешiмдер қабылдау немесе aқпapaттap мазмұнын mурлендiру атқарымдары басқару жүйесiндегi бастысы болып саналады, басқару объектiсi мен сыртқы орталардың жай-күйi туралы ақпараттар мазмұнын басқарушы ақпаратқа түрлендiру арқылы көрiнедi;
:: ақпараттар өңдеудiң бұрыннан белгiлi атқарымдары ақпараттар мазмұнын өзгертпейдi, ақпараттарды есепке алу, бақылау, сaқтay, iздеу, бейнелеу, таралымын көбейту, түрлендiру формаларын ғaнa қамтиды.
:: aқпapammap алмасу aтқapымдаpы қабылданған шешiмдердi басқару объектiсiне дейiн жеткiзумен және шешiмдер қабылдайтын тұлғалар арасында ақпараттар алмасу (мәтiндiқ кестелiқ графиктiқ электрондық және басқа ақпараттарды жинау, телефонмең факспең жергiлiктi және жаhандық желiлермен және т.б. жiберу). Ақпарат жүйелерінің негізі деп ақпаратты алуға, өткізуге, өңдеуге және сақтауға байланысты сандық заңдылықтарды меңгеретін ғылымды айтуға болады. Жүйелер теориясының негізін салушы австриялық биолог Людвиг Фон Берталанфи. Жалпы жүйелер теориясының тарихы мен статусы еңбегінде және Г. Вунш, Дж. Ван Гиг, У. Росс Эмби, А. Холл, А. И. Усмова, Ю.А.Урманцев өз еңбегінде жүйе, элемент, байланыс, мақсат ұғымдарына анықтама беруге тырысып жүйе категориясын таным теориясы категориясымен қатар қойды. 1930жылы Л.Берталанфи тұңғыш рет жүйенің жалпы теориясы концепциясын тұжырымдады. 1940 жылы байланыстар теориясының практикалық есептерінен пайда болған ақпараттық жүйелерінің қазіргі кезде жүйе элементінің үрдісін оңтайландырудағы қажетті математикалық құралға айналды. Кез-келген жүйені зерттеу мен тұрғызу және ендіру әдістемесінің негізіне өзара бір-бірімен байланысты болатын әрі бүтіндей бірлікті құрайтын жүйе элементтерінің бірігуін жатқызуға болады.
Ақпараттық жүйелерге қатысты ақпарттар құрылымын қарастырсақ, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кибернетикалық тәсілдеменің анықтамасы
АЖ-ді қорғаудың криптографиялық құралдары
Компания құнын бағалауға табыстық тәсілдеме
Жобалау мониторингісі аймағында АЖ құру
ЖШС кәсіпорынының қаржылық жағдайының аж -н құру
Сын тұрғысынан оқыту
Құқықты әлеуметтану тұрғысынан түсіну
Сын тұрғысынан ойлау технологиясы
Сын тұрғысынан ойлау
«жасанды интелект дамуындағы кибернетикалық рөлі: білім беру саласында »
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь