Қазақстан биоресурстар пәні және маңызы

1.Кіріспе. Қазақстан биоресурстар пәні және маңызы.
2.Қазақстан биоресурстары туралы түсінік.
3.Ормандарды пайдалану.
4.Жануарлар дүниесі.
Биоресурстар дегеніміз - биологиялық тірі жанды заттар қорын айиамыз. Оларды екі топқа бөлеміз: 1.Жануарлар ресурстары. 2.Өсімдіктер ресурстары (микроорганизмдер). Өсімдіктер биоресурстары ежелден адамзат игілігіне пайдаланып келеді. Өсімдіктер ресурстарының көпшілігін ормандарды құрайды.Өсімдіктерден жаңа биологиялық активті заттарды табу. Қазақстанның шикізатты өсімдіктерін зерттеу кезеңдері. Флористикалық, геоботаникалық, фитохимиялық, интродукциялық және т.б. әдістер. Ресурстану әдістері (дәрілік өсімдіктер қорын анықтау әдісі). Қолданбалы және теориялық әдістер. ТМД елдеріндегі өсімдіктердің табиғи ресурстары және оларды тиімді пайдалану ресурстанудың негізгі бағыттары және ғылыми-зерттеу орталықтары. Шикізаттық өсімдіктердің негізгі топтары. Қазақстан табиғи флорасындағы пайдалы өсімдіктерді тиімді пайдалану және қорғау. Қазақстанды ресурстық түрғыдан аудандастыру. Аса бағалы және белгілі шикізаттық өсімдіктердің қазіргі кездегі қорларының жағдайы. Ботаникалық ресурстанудың жаңа бағыттары, оның медицинамен және фармацевтика өндірісімен байланыстары. Жануарлар әлемінің биоресурстары. Популяцияның тіршілікке икемділігінің негізгі критерийлері. Популяцияның тіршілікке ең аз икемділігі.Популяцияның икемділігінің шектері: демографиялық анықсыздық, тіршілік орталықтық, "апаттық", генетикалық. Гудман, Беловски және т.б. үлгілері. Популяцияның тіршілікке икемділігінің генетикалық анализі. Либих заңы, Миюерлих және Шелфорд ережесі.Популяцияларды сақтау стратегиялары. Жойылу қаупі бар түрлердің категориялары мен критерилері. Әлемдік және Қазақстанның Қызыл кітаптары. Популяцияның тіршілікке икемділігін сақтауға қажетті қорықтық аудандар.Адам - жасанды биоценоздарды жасаушы. Өсімдік, насекомдар, балықтар, құстар, сүтқоректілерді жер аудару және жерсіндіру. Балықтар, шаян тәрізділер, құстар, сүтқоректілер және т.б. популяцияларын шамадан артық пайдалану.Орман – жер бетіндегі табиғи қорлардың, оның ішінде өсімдіктер жамылғысының басты бір типі. Құрамында бір-біріне жақын өскен ағаштың бір немесе бірнеше түрлері бар табиғи кешен. Құрамы мен өсуіне қарай мәңгі жасыл, қылқанды, ақшыл қылқанды, күңгірт қылқанды, жапырақты, ұсақ жапырақты, жалпақ жапырақты, тропиктік, муссондық, мангрлық және т.б. ормандар деп бөледі. Орманның құрылымы ортаның физикалық-географиялық жағдайларына, өсімдіктердің түрлік құрамы мен биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады. Ол топырақ түзілуіне, климатқа, ылғал айналу процесіне және т.б. әсері көп, тропосферамен өзара белсенді әрекетте болады да, оттек пен көміртектің алмасу деңгейін анықтайды (ең ірі орманды аймақтар атмосферадағы оттектің шамамен 50%-ын "өндейді"). Құрлықтың 27%-ынан астамын алып жатқан орман — географиялық ландшафт элементі. Орманда ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктер, мүк, қына, т.б. өседі. Мемлекеттік орман мекемелері және ұзақ мерзімді орман пайдаланушылар үшін сүрек дайындау бойынша кеспеағаш қоры дайындалған болатын.
1.Методы полевых исследования сырьевых растений 1946.
2.Бекенов.А, Есжанов.Б, Махмұтов.С. Қазақстан сүтқоректілері.- Алматы “Ғылым”. 1995 –380С.
3.Гаврилов.Э.И. Фауна и распространение птиц Казахстана. – Алматы 1999-198С.
4.Методы учета основных охотничье –промысловых и редких видов животных Казахстана –Алматы.2000. 172С.
    
    Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетіС Ө ... ... ... ... ... биоресурстар пәні және маңызы.2.Қазақстан биоресурстары туралы түсінік.3.Ормандарды пайдалану.4.Жануарлар дүниесі.Биоресурстар дегеніміз - биологиялық тірі жанды ... ... ... екі ... ... ... ... 2.Өсімдіктер ресурстары(микроорганизмдер). Өсімдіктер биоресурстары ... ...  ...  ...  ...  ресурстарының  көпшілігін  ормандардықұрайды.Өсімдіктерден жаңа биологиялық активті заттарды табу. ... ... ... ... ... геоботаникалық,фитохимиялық, интродукциялық және т.б.  әдістер.  Ресурстану  әдістері(дәрілік өсімдіктер ... ... ... Қолданбалы  және  теориялықәдістер. ТМД елдеріндегі ... ... ... және оларды тиімдіпайдалану ресурстанудың негізгі бағыттары және ғылыми-зерттеу орталықтары.Шикізаттық өсімдіктердің ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалану және қорғау. Қазақстанды ресурстықтүрғыдан аудандастыру. Аса бағалы және белгілі шикізаттық ... ... ...  ...  ...  ...  жаңабағыттары, оның медицинамен және фармацевтика ... ... ... ... ... ... икемділігініңнегізгі критерийлері. Популяцияның тіршілікке ең аз ... ... ... ...  ...  ... генетикалық. Гудман, Беловски және т.б. ... ... ... ... ... Либих заңы, Миюерлих жәнеШелфорд ережесі.Популяцияларды сақтау стратегиялары. Жойылу ...  ... ... мен ... ... және ... Қызылкітаптары. Популяцияның тіршілікке икемділігін ... ... ... - жасанды биоценоздарды  жасаушы.  Өсімдік,  насекомдар,балықтар, құстар, сүтқоректілерді жер ... және ... ... ... ... ... және т.б. популяцияларын шамаданартық пайдалану.Орман – жер бетіндегі ... ... оның  ... жамылғысының басты бір типі. Құрамында бір-біріне жақын ... бір ... ... ... бар табиғи кешен. Құрамы мен өсуінеқарай мәңгі жасыл, ... ... ... ... ... ... жапырақты, жалпақ жапырақты, тропиктік, муссондық, мангрлық және т.б.ормандар деп бөледі. Орманның құрылымы ...  ... ... ... ... мен биологиялық ерекшеліктерінебайланысты болады. Ол топырақ түзілуіне, климатқа, ылғал айналу процесінежәне т.б. әсері көп, ... ... ... ... ... да, оттекпен көміртектің алмасу деңгейін анықтайды (ең ірі  ...  ... ... ... 50%-ын ...  Құрлықтың  27%-ынанастамын алып жатқан орман — географиялық ландшафт ... ... ... шөптесін өсімдіктер, мүк, қына, т.б. өседі. Мемлекеттік  орманмекемелері және ұзақ ... ... ... үшін ... ... кеспеағаш қоры дайындалған болатын.Басты мақсатта пайдалану кесулері және ... ... ... ... қоры ... ... материалдарына сәйкес құрылды, алсанитариялық және басқа кесулер жағдайы бойынша тағайындалды. 2013 жылы ... га ... ағаш кесу ... кесілген қор 520 мың текше метр немесерұқсат етілген көлемнің ... ... ... ... ... Орлиногор МОМ-да төмен – 49% және кеспеағаш қоры Қызылжар, Есіл жәнеАқан сері МОМ-да 80%-дан кем емес ... ... ... арасында«Углежог» ЖШС және ЖК «Сапарғалиевте» аралық мақсатта пайдалану кесулерінигеру пайызы ең төмен.Кеспеағаш қорын құру ... ... ... ... сапасына тоқталу керек. Басқарма мамандары екпеағаштардыкесуге тағайындаудың дұрыстығын тексеруді ... ... ... ... белгіленген ережелерді бұзушылықты анықтады. Тексеру нәтижесібойынша өзгерістер, Аққайың, Қызылжар, Соколовка, ... ... ... ... бөлу ... ...  енгізілді.Бөлу  жәнетаксациялау бойынша жұмыс сапасын тексеру ... жылы да ... ...  сол  ...  ...  аяқталғаннан  кейін  де  ... 2014 жылы ... ... ... 8,2 мың гектаралаңда кесудің барлық түрлері бойынша 504,9 мың текше метр ... ...... бір ... ... ... ... пән (гр.дендрон – ағаш, логос – ғылым). Дендрология пәні V-VI ... бері ... Ол ... өсу ... ... өсіп өркендеуін дәуірлергебөліп зерттейді. Орман милерациясы болса адамзат жәрдемінде қоршаған ортанытабиғатты жаңарту жақсылауда қызмет етеді. Ол өз ... ... ... ... 7-ші ... ... айтылғандай ең үлкен ресурстің бірі –орман ресурстары б.е. ... ... ...  ...  ... ... ... дайындалды. Орманнан тиімді пайдаланғанда фанерөңдеуін айтуға болады. Қазіргі ... ... ... ... барады.Кейінгі жылдары ағаштар химиялық өндірісте кең  қолданылады.  ... ... т.б. ... алынады. Сонымен бір қатарда жануарлар үшінашытқы, ... ... ... ... құрғақ легни тағы басқаларалынады. Ине жапырақты өсәмдіктерді аралаудан алдын гектарына ... ... ... ... ... өндірісінде Ғ ғы айтылған басқа сіркеқышқылы, дубильді заттар, көмір т.б. өндіріледі. Халық шаруашылығында ... ... ... және ... ... ... өнім – ... аралық өнім- бұтақтар, апилкалар т.б.Қосымша өнім – жайлау ... ... ... ... төмендегідей мақсатта жұмыстаратқарылады.А) ені 12,5-15 метірдей аралықты қорғаныс үшін (жел, дауыл, қар т.б.)Б) су тасқынынан сақтау үшін 15 м ... ... ... ... сақтау үшін 20-15 м ендікте ағаштар егіледі.Сондай – ақ қар, тау көшу т.б. ... да ... ... ... пайдалану аул шаруашылығында үлкен пайдасын тизізеді.(жеміс-жидек). Орманшылардың ... ... ... зор. Олра ... ... үшін ... ... жасайды.Жануарлар дүниесі туралы түсінік. Жануарлар дүниесі тарихи ... ... өз ... ие ... ... түрлері жиынтығы есептеледі.Жануарлар қоректену, жасау жағдайы, әрекеті, жасау ортасымен ... ... ... ... ... бір ... кіргенмен олардыңтаралуына қарап та оларды бірнеше ... ...  ...  шығыс,оңтүстік, солтүстік).Қазақстанда жануарлар ресурстарын  пайдалануына  қарай  ...  ... ... ... үй ... суда жасайтын жануарлар.Жабайыжануарлардың ... ... ... 150, ...  480,  ... 150, қос ... 12, балықтардың 8  түрі  ... ... ... келе ... түрі ... есептеледі.Аңшылық жануарлардың терісі, еті үшін ауланады.Жер ғаламшарында тірі ағзалар, олардың ішінде жануарлар үш түрлі ортадатіршілік етеді. Сулы ортада, мысалы, ... ... т. б.; ... өрмекшілер, бунақденелілер, құстар, аңдар; топырақта – құрттардың кейбіртүрлері (шұбалшаңдар), кейбір аңдар (мысалы, көртышқан) тіршілік ... ... ... үшін ... ... мен адам денесі тіршілікортасы болып саналады. Мысалы, паразит құрттар мен кенелер жануарлардыңденесінде ... ішкі ... ... ... ... ... ... кездеседі (тіршілік ортасы). Бірақ орманға кірмейді; ашық,ағаштары сирек өскен жерлерді мекендейді. Ондай жерлер дала ... ағаш ... ұя ... ... ... ... ... тіршілік етуіне қолайлы жағдайлары бар нақтылы үлескілердімекендейді. Олар қоныстанған осындай нақтылы бір үлескіні сол ... ... ... ... ... ... исследования сырьевых растений 1946.2.Бекенов.А, Есжанов.Б, Махмұтов.С. Қазақстан сүтқоректілері.- Алматы“Ғылым”. 1995 –380С.3.Гаврилов.Э.И. ... и ... птиц ...... ... ... ... охотничье –промысловых и редких видов животныхКазахстана –Алматы.2000. 172С. 
    
   

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі экология міндеттер мен биоресурстар28 бет
Қазақстан биоресурстары5 бет
Қазақстан биоресурстары. Өсімдіктер әлемі4 бет
Қазақстан биоресурстары: өсімдіктер әлемі4 бет
Қазақстан биоресурстары: өсімдіктер әлемі жайлы8 бет
Қазақстанның флорасы мен фаунасының әр түрлілігі. Биоресурстардың экологиялық проблемалары. Қала урбанизациялық жүйе ретінде13 бет
Геоэкология пәнін оқытудың мақсаты мен міндеттері12 бет
Каспий теңізі-әлемдегі ең ірі тұйық су қоймасы34 бет
Мутация5 бет
Тірі табиғат объектілерінде қордаланған адамдардың қажетіне керекті биологиялық ресурстарға өсімдіктер және жануарлар ресурстары162 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь