Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігінің теориялық аспектілері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 ТАРАУ. ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Бәсекеге қабілетілік ұғымы, оның мәні және факторлары ... ... ... 6 бет
1.2 Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесі ... 9 бет
1.3 Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату ... ... ... .14 бет

2 ТАРАУ. «ЯССАУИ» ТУРФИРМАСЫНЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 «Яссауи» турфирмасының қызметін маркетингтік талдау және
оның туристік қызмет нарығындағы орны ... ... ... ... ... ... ... ... ..19 бет
2.2 «Яссауи» туристік фирманың туристік қызмет ассортименті ... 41 бет

3 ТАРАУ. ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ
3.1 «Яссауи» туристік фирмасының туристік қызметінің бәсекеге
қабілеттілігін маркетингтік зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58 бет
3.2 «Яссауи» туристік фирмасының маркетингтік қызметін
жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83 бет

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША
КІРІСПЕ

Рыноктағы қызмет тәуекелділіктің белгілі бір үлесімен қатар жүретін, біздің күндерімізде, маркетингілік зерттеулерді бірде – бір туристік фирма елемей кетпеуі керек. Тапсырыскерлердің көзқарасы, қажетсінуі мен тілектері тұрақты түрде өзгереді. Туристік индустрияны қарастыра отырып, халықтың демалыстың ең жақсы түрлері туралы ұғымы, сән сияқты, демалыстың беделді орындарына өзгергенін байқамау мүмкін емес. Орыс әдебиетінің ұлы классиктерінің әңгімелеріне сүйене отырып, өткен ғасырда, мәскеу мен петербург ортасының барлық бетке ұстарларын кездестіруге болатын, ең әйгілі және беделді курорттар Ницца, Баден – Баден болғаны туралы қорытынды жасауға болады.
Қазіргі кездерде Ницца негізінен сауықтыру курорты ретінде белгілі және бұрыңғы кездегідей беделді демалыс орыны болып табылмайды. Іскер саяхатшылардыңда саны өсуде, олардыңда көзқарастары мен тілектерін ескеру қажет, өйткені істік туризм қазіргі күнде өте динамикалық түрде дамуда. Сондықтанда, кез-келген туристік фирма туристік қызмет көрсету рыногінде болып жатқан барлық өзгерістерді тұрақты түрде бақылап отыруы керек.
Білім – күш екені баршаға белгілі. Рынок пен рыноктық процесті білу әуел бастан кәсіпкерлердің жұмысы болды. Бұл оларға негізді шешімдер қабылдауға, бәсекелестерімен күреске алдын-ала дайын болуға, шарасыз тәуекелдіктің дәрежесін төмендетуге, келешекті жоспарлауға мүмкіндік берді. Жаңа тауарды шығаруға және сатуға кіріскен кез – келген тұтынушы мен кәсіпкер үшін келесі мәселелер өмірлік маңызды болып табылады: тұтынушы қандай тауарларды қажетсінеді; ол ондай тауарлардың қаншасын сатып ала алады; тауар үшін қандай бағаны төлеуге ол риза болады; ол бәсекелесіңіздің фирмасын емес, сіздің фирмаңызды таңдауы үшін оған қандай қызметтер ұсыну қажет? Осы сұрақтарға жауап беретін ақпаратты – талдамалы материал, сіздің бизнесіңіздің бәсекелестік артықшылығын қамтамасыз етуге жаралған.
Рынок талабынан шыға отырып, туристік кәсіпорынды басқару тұтынушыларға талап етілетін туристік өнімді белгілі бір уақытта, анықталған орынға жеткізуге мүмкіндік береді. Ол үшін көкейкөзге, мамандар пікіріне және өткен тәжірибелерге сүйену жеткіліксіз, сонымен қатар басқару шешімін қабылдағанға дейінгі және кейінгі баламалы ақпаратты алу қажет. Анықсыздық пен тәуекелдік дәрежесін азайту үшін туристік кәсіпорын сенімді, көлемді және өз уақытындағы ақпаратты білуі керек, рыноктағы барлық өзгерістерді қадағалауы, олардың әрқайсысына жауап беріп үлгеруі және кеткен қателіктерді түзетуі, қызмет көрсету сапасын ұштауы, яғни тапсырыскерлердің үлкен санын қамтуы керек. Ақпаратты алу маркетингілік зерттеулер жүргізумен қамтамасыз етіледі.
Маркетингілік зерттеулерді сауатты, кәсіптілікпен жүргізу, туристік кәсіпорынға өзінің рыноктық мүмкіндіктерін объективті бағалауға және қойылған мақсаттарға қол жеткізу тәуекелдіктің минимал дәрежесімен және үлкен анықтылықпенен мүмкіндікті болатындай қызмет бағытын таңдауға мүмкіндік береді.
Осының бәрі осы дипломдық жұмыстың актуалдығын анықтайды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты арнайы әдебиеттерді талдау негізінде туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік зерттеу.
Бұл мақсатқа жету үшін келесідей мәселелерді шешу қажет:
- туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін маркетингілік зерттелуінің маңызы мен өздік ерекшелігін ашу;
- туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін маркетингілік зерттеуді жетілдіру және оны қарастыру;
- туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін маркетингілік зерттеудің мазмұнды қамтамасыз етілуін қарастыру.
Бұл дипломдық жұмыстың зерттеу тақырыбы туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік зерттеуді жүргізу және оны жетілдіру болып табылады.
Зерттеу объектісі – осы тақырыпты маркетингілік зерттеу.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, теориялық тараудан «», тәжірибелік тараудан «», қорытындыдан, ... атаудан тұратын әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. Компьютерде терілген текстің жалпы көлемі ... беттен тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Азар В.И. Экономика и организация туризма. - М., 2000г.
2. Выезжающему за границу. Справочник. - М., 1998г.
3. Владение отдыхом: новая сила туризма. ВТР, 1997г.
4. Гуляев В. Туристические перевозки. - М., 1999г.
5. Долматов Г. Правовые основы туристического бизнеса. - М., 1998г.
6. Дубнина Т., Яворская А. Зарубежный опыт малых гостиниц. - М., 1998г.
7. Дурович А., Конанев А. Маркетинг в туризме. - М., 1999г.
8. Исмаев Д. Основы стратегии и планирования маркетинга в иностранном туризме. - М., 1994г.
9. Ковалев Д. Развитие таймера в России. - М., 1999г.
10. Конъюктура туристического рынка. №3. Туринформ. - М.,1992г.
11. Кузнецов Ю., Подлечник В. Основы менеджмента. - Ольис, 1998г.
12. Кулагина Г., Попелева С., Селин В. Статистика туризма. - М.,1997г.
13. Маринин М., Селин В., Хорошилов А. Туристические формальности. - М., 1996г.
14. Маринин М. Туристические формальности и безопасность в туризме - М., 1998г.
15. Международная торговля.
16. Монтанер X. Монтехано. Структура туристического рынка. - М., 1998г.
17. Международные экономические отношения. - М., 1998г.
18. Национальное и региональное планирование туризма. ВТО, 1994г.
19. Попова Р. Госрегулирование становления и развития туризма в России на переходном этапе. - М., 1998г.
20. Селин В. Организация туристско-экскурсионного обслуживания. - М.. 1998г.
21. Селин В., Баженова Т., Хорошилов А. Некоторые аспекты сертификации туристических услуг гостиниц. - М., 1998г.
22. Селин В. Об одном варианте организации социального туризма. - М., 1998г.
23. Туризм. Транспорт. - М., 1998г.
24. Уваров В., Борисов К. Международные туристические организации. - М., 1990г.
25. Функционирование крупнейших городов мира, как объектов туризма -
М., 1998г.
26. Ходорков Л., Немоляева М. Международный туризм: вчера, сегодня, з завтра. -М., 1985г.
27. Ходорков Л. Мировое гостиничное хозяйство. - М., 1991г.
28. Экономика туризма и социально-трудовые отношения. - М., 1997г.
29. Социально-экономическое развитие РК. – Алматы, 2003г.
30. Краткий статежегодник Казахстана – Алматы, 2004 г.
31. Бартольд В.В. Соч. М. , 1969. Т. 6. С. 216.
32. «План мероприятии по формированию Туристкого имиджа Казахстана на 2002-2005 годы: Создать благоприятные условия для иностранных туристов при прохождении пограничного и таможенного».
33. «Economy of the Republic of Kazakhstan in figures” –2002.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТАРАУ. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігінің теориялық аспектілері
1. ... ... ... ОНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ФАКТОРЛАРЫ ............6
БЕТ
2. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесі....9
бет
3. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін
жоғарылату.............14 бет
2 ... ... ... ... ... ТАЛДАУ
2.1 «Яссауи» турфирмасының қызметін маркетингтік талдау ... ... ... ... бет
2. «Яссауи» туристік фирманың туристік қызмет ассортименті....41 бет
3 ТАРАУ. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдары
1. «ЯССАУИ» ... ... ... ... БӘСЕКЕГЕ
қабілеттілігін маркетингтік
зерттеу.......................................... 58 бет
3.2 «Яссауи» ... ... ... ... ... ... ... қызмет тәуекелділіктің белгілі бір үлесімен қатар жүретін,
біздің күндерімізде, маркетингілік зерттеулерді бірде – бір ... ... ... ... ... ... қажетсінуі мен тілектері
тұрақты түрде өзгереді. Туристік индустрияны қарастыра отырып, халықтың
демалыстың ең ... ... ... ұғымы, сән сияқты, демалыстың беделді
орындарына өзгергенін ... ... ... Орыс ... ... ... сүйене отырып, өткен ғасырда, мәскеу мен
петербург ортасының барлық бетке ұстарларын ... ... ең ... ... ... ... ... – Баден болғаны туралы қорытынды
жасауға болады.
Қазіргі кездерде ... ... ... ... ... ... ... кездегідей беделді демалыс орыны ... ... ... саны ... ... көзқарастары мен тілектерін ескеру
қажет, өйткені істік туризм қазіргі күнде өте ... ... ... ... ... ... туристік қызмет көрсету рыногінде
болып жатқан барлық өзгерістерді тұрақты түрде бақылап отыруы керек.
Білім – күш ... ... ... ... пен рыноктық процесті білу
әуел бастан кәсіпкерлердің ... ... Бұл ... ... ... ... ... алдын-ала дайын болуға, шарасыз
тәуекелдіктің дәрежесін төмендетуге, келешекті жоспарлауға мүмкіндік ... ... ... және ... ... кез – ... ... мен
кәсіпкер үшін келесі мәселелер өмірлік маңызды болып табылады: тұтынушы
қандай тауарларды қажетсінеді; ол ... ... ... ... ... ... үшін ... бағаны төлеуге ол риза болады; ол бәсекелесіңіздің
фирмасын емес, сіздің ... ... үшін оған ... ... ... Осы ... жауап беретін ақпаратты – талдамалы материал,
сіздің бизнесіңіздің бәсекелестік артықшылығын қамтамасыз етуге жаралған.
Рынок талабынан шыға ... ... ... ... тұтынушыларға
талап етілетін туристік өнімді белгілі бір уақытта, анықталған орынға
жеткізуге мүмкіндік береді. Ол үшін ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз, сонымен қатар басқару шешімін
қабылдағанға дейінгі және кейінгі баламалы ақпаратты алу қажет. ... ... ... ... үшін ... ... сенімді, көлемді
және өз уақытындағы ақпаратты білуі керек, рыноктағы ... ... ... ... ... беріп үлгеруі және кеткен
қателіктерді түзетуі, қызмет көрсету сапасын ұштауы, яғни ... ... ... керек. Ақпаратты алу маркетингілік зерттеулер жүргізумен
қамтамасыз етіледі.
Маркетингілік зерттеулерді сауатты, кәсіптілікпен ... ... ... ... ... ... бағалауға және
қойылған мақсаттарға қол жеткізу тәуекелдіктің минимал дәрежесімен және
үлкен ... ... ... ... бағытын таңдауға
мүмкіндік береді.
Осының бәрі осы ... ... ... ... ... мақсаты арнайы әдебиеттерді талдау негізінде
туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік зерттеу.
Бұл мақсатқа жету үшін ... ... шешу ... ... ... ... қабілеттілігін маркетингілік
зерттелуінің маңызы мен өздік ерекшелігін ашу;
- ... ... ... ... ... ... және оны қарастыру;
- туристік қызметтің бәсекеге ... ... ... қамтамасыз етілуін қарастыру.
Бұл дипломдық жұмыстың зерттеу тақырыбы туристік қызметтің бәсекеге
қабілеттілігін маркетингтік зерттеуді жүргізу және оны ... ... ... – осы ... ... ... ... кіріспеден, теориялық тараудан «», тәжірибелік тараудан
«», қорытындыдан, ... атаудан тұратын әдебиеттер ... және ... ... терілген текстің жалпы көлемі ... беттен тұрады.
1 ТАРАУ. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігінің теориялық аспектілері
1. ... ... ... ОНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ФАКТОРЛАРЫ
Соңғы жылдары отандық кәсіпорындардың тәжірибелік жұмысында
«бәсекелік артықшылық» ... мәні ... ... ... жоқтығының
есебінен бәсекелік соғысты жүргізуге көбісі дайын еместігін көрсетеді.
Экономиканың негізгі бөлімінің деңгейінде бәсекелік артықшылыққа ие ... – осы ... ... ... ... ... ... мен
қызметтің отандық нарықта бәсекелік артықшылықты қамтамасыз ету
технологиясын оқып білуін қажет ететін өте күшті бәсеке қалыптасты.
Бәсеке ... ... мен ... ... ... ... - өндірістің шығынын төмендету мен тауарлар мен қызметтер
сапасын көтеруін қамтамасыз ететін бәсекелік нарықтық ортада негізгі
қозғаушы күш болып табылатын іргелі ... ... ... ... - өте пайдалы сату мен сатып алу нарығында жеке
сатушы мен сатып алушы ... ... ... ... ... ... өсу ... бойынша, яғни ескі мен
жаңаның арасындағы бақталастықты – жаңа тауарлар, жаңа ... ... ... ... ... және ... ... ұғымы теорияда да,
тәжірибеде де ұқсас болып келеді. Олардың арасындағы негізгі айырмашылық
бәсеке - бұл бәсекелік артықшылықтың бар ... ... ... ... ... ... артықшылыққа қол жеткізу
және талдауға қатысты көзқарас өте көп. Берілген мәселе бойынша аса маңызды
зерттеу бизнес пен ... ... ... ... М. Портердің
болып келеді. Мынадай факторларды, яғни жұмыс күшінің, ресурстардың,
үкіметтің протекционистік саясаты, фирмаларды басқару тәжірибесінің бар
болуын қарастыра отырып, ол мынадай қорытындыға ... яғни жеке ... ... ... ... ... немесе жетістігін толығымен
нақты анықтауға мүмкіндік бермейді, және ол бәсекеге қабілеттіліктің өнімді
және тиімді ... ... ... ... өз қатарына ұлттық экономиканың бәсекеге
қабілеттілігін көтереді. Дамыған мемлекеттердің бәсекеге ... ... ... ... ... қажет. Германияда – автомобильді
және көптеген құрал-жабдықтарды өндіру дамыған, Швейцарияда – сауда,
фармацевті өнеркәсіп, АҚШ-та – киномотография, ... ... ... компьютерлерді өндіру бойынша көсбасшы, Жапония – фото және
көшірмелі аппаратура роботтар, ... ... ... – 2030» ... ... негізгі артықшылғы
ретінде табиғи және адамдық ресурстар белгіленеді. Қазақстанда ғылыми және
шығармашылық потенциалдық жоғары деңгеймен оқыған ... өмір ... ... ... ... бәсеке қабілеттілікке төменгі реттік
факторлар, яғни табиғи ресурстар мен арзан ... ... ... ... отыр. Әлемдік тәжірибеде бұл факторлардың есебінен жасалған
бәсекелік артықшылық тез жоғалтатынын көрсетеді.
Жоғары реттіктің артықшылықтары жаңа технологияларға, қазіргі
уақыттық инфрақұрылымға, ... ... мен ... ... ... ... негізделінеді және ұзақ уақыттық пен
тұрақты бәсекелік қалыпқа ие болуға мүмкіндік береді. Олардың қолдауы мен
дамытуы ... ... және ... әрдайым қаржыландыруы – отандық
кәсіпорындар үшін ауыр мәселе болып табылады.
Қазір ... ... ... бастауы болып білім табылады.
Егер де ұлттық экономиканың бәсекеге ... ... ... мен ... ... ... дұрыс емес бағалаумен үзілсе, онда
кәсіпорын деңгейінде өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ... салалардың салыстырмалы артықшылықтардың негізінде шешіледі.
Зерттеліп отырған тақырыпқа байланысты ғылыми ыңғайға берілген
мәселелер бойынша ғалымдардың талдауы мен қорытындылары ықпал етеді.
Сонымен қатар М. ... ... бұл ... үлес ... ... П.Диксон, тағы ресей ғалымдары- Р.Багиев, Р. Фатхутдинова, Г.
Азоев және т.б. еңбектері. Сонымен, М.Портер фирманың бәсекелік артықшылығы
бәсекелестер мен олардың дифференцациясының тауарларымен ... ... ... бейнеленеді деп санайды. Соңғысы, яғни диффренцациясы
бәсекелестердің шығындарымен тең кезде болжалмалы жоғары бағаны бекітумен
ерекше тұтынушылық ... көп ... жаңа ... ... ... ... бәсекелестік артықшылық аса төмен баға бойынша аса
жоғары сапалы тұтынушыларға қызмет көрсетумен немесе жоғары ... ... ... алып келу ... қол жеткізуге болады.
Берілген ақпараттар бойынша өз уақытында және дұрыс шешім қабылдай алу
бәсекелестер алдында сөзсіз артықшылыққа ие ... Бұл ...... ... ... ... негізі, яғни бұл да
фирманың бәсекелік артықшылығын арттыруға бағытталған. Біздің ойымызша,
фирмалар ішінде бәсекелік артықшылыққа ие болу үшін отандық нарықтағы
өспелі бәсекелес жағдайында ... ... ... ... ... Бірақ та, тәжірибе бұл мәселенің теориялық негізін оқып білуге
бағытталмайды. Өзінің мақсатына жету үшін ... ... ... мен табу ... ... бойынша материалды оқып білу мен жалпылау негізінде
бізбен бәсекелік артықшылықты құру бастамасы қазіргі уақыттағы жағдайды
жүйелеуді, олар ... ... ... тәжірибелік қызметінде талдау
мен өткізу үшін қолданылуы мүмкін.
Бұл мақсатта бәсекелестердің стратегиясы, яғни саясаты ауданында,
орналастыру каналдары, жарнамасын сонымен қатар қызмет ... ... оқып білу ... ... ... яғни нарықтағы қатаң бәсекелесте, негізгі
стратегиялық маркетингтің элементі болып бәсекелестердің қызметін оқып білу
табылады. Зерттеу, яғни отандық ... ... ... ... ... ... ... фирмалардың жеңіл және ауыр
жақтарын бағалай отырып олардың қызметтері туралы ақпараттар жинауға,
екіншілік ақпараттар пресса материалдары, өнімнің ... ... ... ... ... ... ... арқылы мәліметтер
жинауға болады.
Бұлардың барлығы өзінің маркетингтік шешіміне бәсекелестердің мүмкін
әрекеттерін алдын ала көру және болжамды іс-әрекеттерді анықтауға болады.
Шетел фирмалардың тәжірибелері ... ... ... ... ... ... ... ол бірақ жоғары нәтижелік күшті бәселесті
таңдаумен ие болуға болады.
Фирманың ... ... ... ... ... «жоғары
гуманитарлы технологиялар» ойнайды, яғни бұнда гуманитарлы ғылымдар
сферасындағы ноу-хауды білдіреді. Жоғары гуманитарлы технологиялар адамдық
қызметті ұйымдастыру дамыған нысаны ... ... ... ... ... материалды емес жағдайды құру.
Зерттеулі мәселенің шегінде маркетингтің ... мен ... ... зерттеу өзіндік әдісін, қоғаммен байланыс,
мемлекеттік органдар, қиын жүйелер мен адамдық ресурстарын басқаруын алуға
болады. Бұл қызметтің жетілдіруін ұйымдастыру өлшемі бойынша олар
бәсекелестік ... аса ... ... ... ... ... зерттеу әдістемені қолдана отырып батыс компаниялары
тұтынушылар, нарық, сұраныс және оның параметрлері ... ... ... ... ... ... ... қызметтің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесі
Қызмет көрсетудің бәсекеге қабілеттілігі – бұл оның жетілдіруінің
экономикалық және ... ... ... ... ... ... бойынша тұтынушылардың нақты ... ... ... ... ... келетіндігін көрсететін көпфункцоналды
сипаттағы экономикалық категория. Оны қызмет көрсетудің кешенді тұтынушылық
және құнық сипаттағы нарықтағы анықтаушы жетістік деп көрсетуге ... ... ... ... ... оның ... салыстыру
нәтижесінде анықтауға болады. Нақты қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыу
дәрежесі бойынша ... ... ... ... ... отырып, ол қатысты көрсеткіш болып табылады.
Өнімнің бәсекеге ... ... ISO 9000 және ... ... ... ... ... керек, оны мақсатты «сапа
жібінің» барлық этабында орындау керек: оны жобалау мен өңдеу, оны ... ... ... болып өнімнің бәсекеге қабілеттілігі анықталатын
нормативті, техникалық және ... ... ... әдіс ... ... ... ... бағаланады: өнімнің патенттік
тазалығы, стандарттар мен нормалар талаптарына сәйкес болу. Сәйкес болмаған
жағдайда нормативті ... ... ... ... ... ... және т.б.) ... талаптармен, нақты нарықта
қызмет ететін, келесі бәсекеге қабілеттілікті бағалау мақсатт емес болып
келеді.
Туристік ... ... ... қабілеттілігін бағалау бірқатар
кезеңдерден тұрады[1].
1 кезең. Туристік қызметке қойылатын ... ... ... ... ... көрсеткіштер тізімін анықтау.
Туристік қызметке қойылатын талаптар тұтынушыларды маркетингілік
зерттеу негізінде анықталады. ... үшін ... және ... ... ... ... ... қызметтің бәсекелестік
қабілеттілігі нақты нарыққа және тұтынушылардың қатаң анықталған ... ... ... екенін ескеру өте ... ... ... ол ... ... үшін ... ... тудыратын ғана
көрсеткіштермен шартталады (сонымен қатар оның қажетсінулерін қанағаттануын
қамтамасыз ... ... ... ... ... туристік қызметтің
көрсеткіштері, бәсекелестік қабілеттілігін ... ... ... оған ... ... ... ... қызметтің бәсекелестік қабілеттілігінің көрсеткіштері
сыныптамалы және бағаланатын ... ... ... ... қандай түріне жататынын көрсетеді, тұтынушылар ... ... ... ... ... ... үшін бәсекелестік
қабілеттілігін бағалаудың бастапқы кезеңдерінде қолданылады.
Бағалаушы ... ... ... ... ... ... Бағалау кезіндегі орындайтын ролі бойынша,
бәсекелестік қабілеттілікті екі ... ... ... қызмет қанағаттандыратын, міндетті талаптардың орындалуын
тексеру үшін қолданылатындар;
- қандайда бір сипаттамаларымен тұтынушыларды қанағаттандыру дәрежесі
бойынша, рынокта бәсекелесетін ... ... үшін ... бұл топтары әзірше орнықтырылған атауға ие емес. Оларды
реттемелеушілер мен салыстырмалылар деп атау ұсынылады[2].
Бәсекелестік қабілеттілікті ... ... ... ... нарықта
өткізудің принципиалды мүмкіншілігін шарттайтын реттемелеуші көрсеткіштерге
ерекше көңіл аудару керек. ГОСТ Р ... ... ... ... ... ... ... барлық түрлері үшін міндетті болып
келесі талаптар табылады: тіршілік пен денсаулық қауіпсіздігі; туристер мен
экскурсанттар мүлігінің сақталуы; ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің ең болмаса біреуі нормаға
сәйкес келмесе, онда бәсекелестік қабілеттілікті ары ... ... ... ... ... бөлінеді:
3. – тұтастық – қызметтің аяқталымдылығы және оның туристердің белгілі бір
қажетсінулерін қанағаттандыру қабілеттілігі;
4. – негіздік – ... ... ... талаптарға сай,
саяхаттау мақсатымен шартталған барлық қызметтердің турдың тақырыбына
сәйкестігі; қызметтердің барлық түрлерінің бір ... ... ... сыныбына сәйкестігі;
5. – атаулы сипаттылық – туристік ... ... ... ......... бір немесе бірнеше мақсаттарға қызмет ету
қабілеттілігі (мысалы, демалыс пен таным);
7. – ...... ... оның ... ... қызметкерлерінеде түсінікті болуы қажет;
8. – икемділік – ... ... мен ... ... жүйесінің
тұтынушының дербес сұранысына лайықтануы және туристерге ... ... ... ...... – қзметтіңің және жарнаманың мазмұнының сәйкестігі,
кәсіпорынның өнімді келісім шарттарына сәйкес жеткізу қабілеттілігі[3].
Көрсетілген көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... бір кезде, туризмнің ерекшелігі болып тұтынушымен
туристік қызметке берілетін бағаға ықпал ететін шарт ... Бұл, ... ... ... ... анықталатын субъективтілік. Баға
туристік қызметті көрсету процесін анықтайтын, салыстырмалы көрсеткіштер
негізінде қалыптасатын, ... ... әсер ... ... ... сапа):
10. – жауапты реакция (қызметкерлердің сатып ... ... ... ... ... ... және ұмтылысын сипаттайды);
11. – құзыреттілік (қызметкерлер қызметті кәсіпқойлықпен көрсету ... ... ... мен ... қандай шамада білетінімен
анықтайды);
12. – ... ... ... ... ... кішіпейілді және ықыластылығын көрсетеді);
13. – материалдық қоршау (қызметтердің көзге көрінетін ... ... ... ... түрі және ... – коммуникациялар (кәсіпорындағы ақпараттық жүйенінің қамтамасыздануын
анықтайды)[5].
2 кезең. ... ... ... ... ... анықтайды.
Бәсекелестік қабілеттілікті анықтайтын көрсеткіштер тізімі салыстырмалы
тұрақты. Сонымен ... ... ... ... ... ... Ол үшін ... иерархиясы орнықтырылады. Бірінші шепке
тұтынушылар үшін ең үлкен маңызы бар ... ... ... ... тұтынушыларды ... ... ... ... ескере отырып, эксперттік әдіспен жүзеге
асырылады.
3 кезең. Ұқсастар тобын қалыптастыру және салыстыру үшін базалық өнімді
таңдау.
Ұқсастар тобына ... ... ... ... көрсеткіштерінің
бірдей мәндерімен сипатталуы және нарықтың бір сарасына ... ... ... ... ... базалық қызмет таңдалады (мысалы,
нақты нарықта үлкен көлемдерде тұрақты түрде өткізіліп жүрген бәсекелестік
қызмет).
4 кезең. Бағаланатын және базалық ... ... ... ... ... қабілеттілігін анықтайтын көптеген
көрсеткіштер, қағида ... ... ... ... ... ал
сапалық баяндаулармен сипатталады. Сондықтан бәсекелестік қабілеттіліктің
салыстырмалы көрсеткіштері эксперттік бағалар ... ... ... ...... ... Бағаланатын және базалық қызметтер көрсеткіштерінің ... ... ... ... ... және базалық қызметтердің
бәсекелестік қабілеттіктерінің ... ... ... ... асырылады.
6 кезең. Бағаланатын қзметтің бәсекелестік ... ... ... ... ... ... кешендік көрсеткіші
салыстырмалы және экономикалық көрсеткіштердің топтама индекстері негізінде
анықталады.
7 кезең. ... ... ... ... ... ... ... оптималды бағытын анықтау
нарыққа бәсекелестік қабілеттілігі бар қызметтерді енгізумен байланысты
мүмкіндікті ... ... ... ... ... бәсекелестік қабілеттілігін бағалау нәтижелері
тапсырыскерлерді тарту үшін оны ... ... ... және нарықтың анықталған сарасының қажетсінуін қанағаттандыруға
қызмет етеді.
3. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату
Туристік қызметтің ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін анықтау табылады. Осы кезде ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру және жаңарту қажеттігін негіздеуде;
- бәсекелестік қабілеттің анық бір деңгейіндегі өнімдерді өткізудің
мүмкіндікті көлемін бағалау;
- туристік ... ... ... ... ... ... баға стратегиясын таңдау;
- кәсіпорындарда және т.б. өнімдердің ... ... ... ... және ... ... бәсекелесу қабілеттілігін анықтау, тәжірибе жүзінде,
мәселенің ғылыми өңделуінің әлсіздігімен күрделенеді. Қызметтің бәсекелесу
қабілеттілігі ... ... ... ... ... ... және ... бәсекелестік жағдайында осы көрсетілетін
қызметтердің өткізілу мүмкіндігі ретінде ... ... ... ... мәнін ашпайды, онсызда белгілі қызметтің
өтімділігінің оның бәсекелестік ... ... ... ... өзі мен ... ...... арасындағы сұранымды бөлуді
шарттайтын нақты туристік қызметтің бәсекелестік ... ... ... ... ... оның ... және ... қасиеттері көрсетілетін, өнімнің ... ... ... ... келу ... ... Жәнеде
бәсекелестік қызметтің мұндай ... ... ... ... керек, өйткені оны осы өнімдердің бір – біріне ... ... ... деп ... ... қабілеттілігі» категориясының мәнін айқындау
үшін, ол тұтынушылар ... ... ... ... ... болжамалар
айтады.
Нарық, қызметтердің өзара бәсекелесе отырып, тұтынушылар талабына
сәйкестігіне салыстырулар мен ... ... және ... ... ауытқулары айқындалатын қоғамдық қатынастың саласын көрсетеді.
Сатып алу кезінде әрбір ... ... ... ... ... ... өзіне
қажетті қызметті таңдау процесін жүзеге асырады және оның қажетсінуін
мейлінше қанағаттандыратын өнімді ғана ... ... ... ... ... ... ... арасында, бәсекелес қызметтермен салыстыру бойынша, ең толық
сәйкес келетін қызмет мойындау табады. Оны ... ... ... ... айрықшалайды, бәсекелестік күресте жеңісті қамтамасыздандырады,
басқаша айтқанда, ол бәсекелестік қабілетті деп айтуға мүмкіндік береді.
Туристік ... ... ... ... оның өзі үшін маңызы бар
ерекшеліктеріне ғана бағдарланады:
15. – бұл қызметтің сапасы мен пайдалылығын көрсететін параметрлер, ... ... ... ... ... ... көңіл аударатын қасиеттері
мен сипаттамаларының тура келуі табылады.
16. – бәсекелестік қабілетті ... үшін ... ... ... ... ... салыстыру ғана емес, сонымен қатар солармен
байланысты тұтынушының шығыныныңда ескерілуі маңызды болып табылады. Бұл
кезде ескеретін нәрсе: сатып ... зат тек ... ... ... ... бастапқы пункті. Қосынды жұмсалған шығындар
екі бөлімнен тұрады: бір жолғы ... ... ... ... ... ... ... жұмсалатын шығындар – экскурсиялар, қосымша
тамақтану, көлік, көңіл көтеру және т.б.), ... бұл ... ... ... ... үшін қажетсінуін қанағаттандыру бағасы
ретінде алынады (тұтыну бағасы)[6].
Жоғарыда айтылғандардан шыға отырып, келесідей қорытынды ... ... ... туристік қызметтің кешенді көп аспектілі
сипаттамасын көрсетеді, бұл ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін, қажетсінуге сәйкестігі бойыншада,
туристер жұмсаған шығын бойыншада ұқсас өнімдермен салыстырғанда нарықтағы
оның ... ... ... ... ... ... сапа көрсеткіштерімен (қызметтің пайдалы тиімділігін анықтайды);
- экономикалық көрсеткіштермен (тұтынушының бағасын анықтайды).
Бәсекелестік қабілеттіліктің нақты (нарықтық) бағасы ... ... ... алу – сату ... ... айқын білу керек.
Дегенмен, маркетингпен басқару процесінде туристік қызметтің ... ... ... ... ... да кем ... Осы
соңғысы жаңа қызметтерді әзірлеу, қолданбалы қызметтерді жетілдіру
қажеттігі ... ... ... ... ... мен ... үшін негіз болып табылады.
Мына бір жағдайды тағы белгілеп кету керек, яғни ... ... қалу ... ... ... үшін ерекшелік көрсетуі
мүмкін. Сонымен бірге, бәсекеге қабілеттілігін көтеру үшін барлық ... үшін ... ... ... бағытталуыну керек, яғни
жаңа технологияларды, ... жаңа ... мен ... ... жоғарылатуд енгізу керек. Соның негізгі бір аса маңызд саласы
болып кәсіпорынның ... ... ... ... ... мен
бәсекелестердің сегменттері табылады. Маркетинг бойынша қызметтердің бар
артқшылғын жетілдіру мақсатында пайда болған талаптарға ену үшін ... ... және ... ... өңдеу және бәсекелестеден
бұрын оны енгізуді айқын көрсету керек. ... мен ... ... құру ... олар туралы ақпараттарды жүйелі жинай және талдай отырып
маркетингтік стратегяны құруға мүмкіндік болады.
Бәсекелестерді оқып білу ... ... «ой» ... «жүрек» бөлігі
сияқты аса маңызды өзгерістердің дәрежесін ... ... ... ... – мысалы белгілі бір нарықта қызмет ететін сол ... фрма ... ... ... боып еске ... ... ... көрсеткіш тұтнушылардың ой сезімінде фирманың қзмет ... ... ... ... – бұл тұтынушылардың қалауы мен қ ажеттіліктерін үкен
дәрежеде қанағаттандыратын ... ... ... ... ... фирмалары көбіне «жүрек» бөлігінің көлемін жарнамаға ... ... ... ... ... «ой» бөлігінің
динамкасының өзгеруіне әкеліп соғады. Бұл көрсеткіштер ... ... ... ... емес ... ... мүмкіндік береді.
Бұлардың өзгерісінің арасында өте күшті байланыс бар. «Ой» ... ... ... ... нарық бөлігінің төмендеуіне әкеліп соғады жәе
де керісінше.
Бәсекеге қабілеттілікті күшейту үшін күшті ... ... ... ... ... ... жеңу үшін бенчмаркетинг болып
табылады, бұл ағылшын тілінен стандарт, бағыт, ... ... ... мәні ... бәсекелестерге қарағанда фирмаға тиімді жұмыс
істеу үшін ... және ... ... оқып білу мен ... аса ... ... қолданумен бекітіледі.Сонымен қатар,
бенчмаркетинг – бұл бәсекеге қабілетті фирмалардың ...... ... ... ... жеңу және ... әдісі. Бұл мәселемен
жұмыс істейтін ғалмдар өте күшті ... ... ... ... үдерісінің өзіндік тиімділігін салыстыу жүйелі үдерісі ретіде
сипаттайды.
2. ТАРАУ. ... ... ... ... ... «Яссауи» туристік фирмасының қызметін талдау және оның туристік
қызмет көрсету нарығындағы орны
ЖШС «Яссауи» туризм компаниясы 1956 ... бері ірі ... бірі ... ... және ... Республикасының
туристік қызмет көрсету рыногінде алғы шептерде орын алады. ... ... ... ... ... ... ең беделдісі және
байырғысы. «Интурист» ВАҚ филиалының құқықтық мирасқоры бола отырып, БАЭ,
Түркия, ... ... ... АҚШ, ... ... және көптеген
басқа дүниежүзі елдерінің туристік компанияларымен кеңейтілген іскерлік
байланыстарды сақтап ... ... ... ... ... ... ... (ҚТА) Құрылтайшыларының бірі құқығында
енді.
Көптеген жылдардан бері компания «Яссауи» ... Араб ... ... Иорданияға ұшатын чартерлік сапардың иесі болып
келеді.
Жоғары кәсіпқойлықты тәжірибелі мамандар ... ... ... ірі ... ... ... тек ... емес, күнтізбелі жылдың барлық бойлығында тапсырыскерлердің ... ... ... ... ... береді. «Яссауи» компаниясының
туристерінің саны жылдан жылға өсуде, сонымен ... ... ... кеңеюде.
Компанияның ең жақсы серіктестерінің бірі «Royal Park» (БАЭ) болып
табылады. «Royal Park» компаниясымен біріге отырып, Бізге БАЭ ... ... ... ... ... аңызға айналған, дүниежүзіне белгілі араб
қонақжайлылығын және ашық көңілдігін көзбен ... ... ... ... әсер – бұл жыл онекі ай күн күліп тұратын, ал жағалауында
көк жасыл теңіз толқындап жатқан елдің кішіпейіл және ... ... ... бұл ... ... ... таласқан биік үйлер дәстүрлі араб
кврталдары «бастакиямен», олардың өзгермейтін ішкі ... және ... - ... ... ... ... ... көршілес орналасқан.
БАЭ – отелдер, дүниежүзінің ең жақсы отелдерімен теңеседі, ... ең ... ... ... ... ... ... бұл пикникке жайғасуға немесе кешкі мезгілдерде жұлдызды ашық
аспан астында кәуәбке отыруға болатын, шөл ... құм ... ... ... – бұл ... алуды ұнатушылар үшін жұмақ, арабша «сук» деп аталатын,
тар колоритті көшелердегі дәстүрлі базарларында немесе ультра ... ... ... ... ... Спорттық демалысты ұнатқандар
үшін бұл жерде спорттың кез – ... ... ... ... ... ... мейлі парус астында жүзсін, аквалангпен сүңгісін, су
шаңғысын тепсін, теннис, атқа міну, садақ ату немесе тіпті ... ... ... ... ... мен мәдениеті, дәстірі мен қазіргісі,
әсерлілігі мен құпия ойы. Осының бәрі ... жылы ауа ... жылы ... және ... қауіпсіздікпен ұштаса отырып, ... ... ... өзіне аудартады.
«Яссауи” туристік фирмасы 1996 жылы Қатысушылар шешімінің негізінде
ұйымдастырылды (кәсіпорынның жарғылық капиталына әрқайсысы 20 % ... ... ... 23 адамнан тұрады.
Сурет 1. «Яссауи” туристік фирмасы қызметкерлерінің ... ... ... ... ... Туризм, отелдерді, туристік ... ... ... ... қызметті, жеке және істік сапарларғақызмет көрсетуді,
мәдени, гастролдік, мейірімділік және басқа ... ... ... ... көрсетеді;
- Мамандардың туристік сапарлары мен іссапарларын ұйымдастыру;
- Таяу және алыс шетелдердегі ... ... ... ... ... елдердің әуе жолы компанияларының ішкі және ... әуе жолы ... ... ... және ... ... жолдамаларды өткізу.
«Яссауи» Сіздің осы еліктіретін және таң қалдыратын елді өзіңізгн
ашуыңызға көмектеседі. Біз ... Сіз бұл елде бір рет ... ... бір ... өмір ... осында қалатынына және қайта
айналып соғарыңызға.
Біз Сізге өте кереміт демалыс, істік ... ... ... ... ... семинарлар мен басқада көптеген істерді
ұйымдастырамыз.
БАЭ ... ... ... ... өте ... Ең ... ... Қолайлы бағалар
- Рұқсатнамалар
- Шоп - турлар
- Интернетте турларды ... ... VIP ... ... ... ... «Яссауи» туристердің алдында өзінің есігін қонақ
жайлылықпен айқара ашып, ... ... есте ... ... ... фирмасы тапсырыскерлерді дүниежүзінің 30-дан астам елдеріне
жіберуді жүзеге ... және ... ... ... туроператор болып
табылады: Чехия, Венгрия, Италия, Голландия, Франция, Австрия, ... ... ... ... ... кез – келген нүктесіне әуе
жолдары билеттерін сату бойынша қызмет көрсетеді, 10-нан астам ... ... ... оның ішінде: “Эйер Казахстан”, KLM және
басқалары.
«Яссауи” фирмасы тапсырыскерлерді тартудың қосымша әдістерін қолданатын
аз фирмалардың бірі: ... ... ... бар ... ... әр ... 3 % , үшінші рет келгендерге 5 %, одан арман
қарай 7 %); ... ... ... алу кезінде жарнамалық өнімдерді
беру (календарлар, буклеттер және т.б.).
Туристік ... ... ... халықаралық болсын, - ең бәсекелесті
рыноктардың бірі. Туристерді тарту үшін қатаң бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ішіндеде - региондар, қалалар, қонақ
үйлер, қызмет көрсетуші кәсіпорындар және туристік фирмалар арасында. Қатал
бәсекелестік жағдайында ... анық ... ... ... болады және оның ... ... ... ... ... ... ... турөнімді жасау мен оны рынокта жылжыту бойынша мақсатты
бағытта әрекет жасауға дейін. Бұл жағдайларда, қазіргі маркетингтің маңызды
бөлімдерінің бірі ... ...... ... ... ... ... социология, эстетика және басқа ғылымдар саласындағы
жаңа табыстарды қолдана отырып, жарнама ... ... өте ... ... ... жарнамалық – ақпараттық қызмет екі ... ... ... макро деңгейде;
- коммерциялық құрылымдар, немесе микро деңгейде (қонақ үйлер, көлік
компаниялары және т.б.)
Макро ... ... ... реттеу органдарымен жүргізіледі -
министрліктермен, басқармалармен, комитеттермен. Бұл деңгейдегі негізгі
мақсат:
- елдің ... ... бір ... ... ... ... және
көрсету;
- әлуетті тапсырыскерді көптеген туристік бағыттардың ішінен өзінің
саяхаттауы үшін тек осы елді ... ... ... ... ... ... ... негізінде бюджеттік қаражатпен
жүргізіледі.
Микро деңгейдегі жарнаманың негізгі ... ... ... – сатып алушыны рынокта ұсынылатын ұқсас өнімдер массасынан,
нақты өнімді сатып алуға тарту.
Туризмдегі жарнамалық ... оның ... ... ... ... туристік фирмалар жарнамасына ... ... ... ... ... жарияламаларда көрсетілген, баяндалған
ақпараттардың сенімділігі үшін ... ... Өнім ... ... және ... болуы қажет. Соңғы ... өте ... ... ... оның ... ... ... құқығын қорғау
туралы заң қабылданған. Сондықтан жарнамада көрсетілген ақпараттың нақты
көрсетілетін қызметтен айырмашылығы болған ... ... ... сәйкес
өтемді талап етуге, ал төленбеген жағдайда ... ... ... ... ... ... бірінші қадам – жарнаманың
мақсатының қойылымы. Жарнамалық ...... бір ... ... ішінде,
белгілі бір мақсатты аудиторияға қатысты орындалатын, ... ... ... ... ... ...... рыноктағы жаңа қызметтер мен маркалар туралы біліктілік
жасау.
«Яссауи” фирмасында жарнама бюджетін ... ... ... ... ... ... ... жарнамалық бюджет орнықтырады.
Бюджетті құрастыру кезінде кейбір факторлар ескерілуі керек: туристік
өнімнің ... ... ... – жаңа ... жарнамаға жұмсалатын көп
қаражатты керек ... ... ... ... және одан ... алу ... ... сатысына көтерілген тауарлар сату көлемімен
салыстырғанда жарнамаға аз қаражат талап ... ... үлес – ... ... қызмет үшін, әдетте, үлкен жарнамалық шығындар қажет
болады. Рынокты жеңіп алу ... ... ... ... ... алу бар
рыноктық үлесті қолдауға қарағанда үлкен жарнамалық ... ... ... және ...... ... мен ... жарнамалық
қолдау бар рынокта сауда маркасы көбірек ... ... ол ... ... ішінен естілуі керек; жарнамалану жиілігі - бұл ... ... ... ... ... ... ... жарнамалық
жариялама қаншалықты көп қайталанса, соншалықты бюджет жоғары; тауардың
саралануы - өз ... ... ... ... ұқсас қызметтер үшін,
күшті жарнама ерекшеленуге көмектесуі және оны ... ... ... ... ... тауарлардан маңызды ... ... ... ... жеткізуі керек.
Бәсекелестердің шығыны деңгейінен шыға отырып – бәсекелестер деңгейімен
шығынды ... ... ... жарнамасын бақылайды немесе
саладағы шығын деңгейі бойынша мәліметтерді жарияламалардан алады немесе
сауда ассоциацияларынан, ... соң сала ... ... шамадан шыға отырып
өздерінің бюджеттерін орнықтырады. Бұл әдістің пайдасына екі аргумент бар:
бәсекелестер бюджеттері саланың ұжымдық ойын білдіреді және ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Бірақ, өкінішке орай, бұл екі аргумент сенімсіздеу. Жылжытылуға компания
қанша қаражат жұмсауы ... ... ... ... ... деп ... негіз жоқ. Компаниялар әртүрлі, жәнеде әрқайсысының жарнама мен
тауардың жылжытылуында өздерінің ерекше ... ... ... ... ... мен ... ... – бюджеттің жылжытылу бағдарламасының мәселелері мен мақсаттарына
сәйкестігін анықтау ... оны ... ... ... Бюджетті
анықтамас бұрын, маркетингілік бойынша мамандар өзіндік ... ... жету үшін ... ... ... ... ... және
оларды орындауға жұмсалған шығынды бағалауы қажет. Осы шығындардың барлық
сомасы – ... ... ... ... ... ... орындалуы
қиын әдіс, өйткені анықталған мақсаттарға қол жеткізуге ... ... ... ала ... өте ... Әдіс ... тіленетін
бюджетті орнықтыруға мүмкіндік береді.
Өнімнің өздік құнына жатқызылған, жарнамаға кеткен нақты шығындардың
жалпы шамасы қызмет көрсетуді өткізуден түскен ақша ... ... ... аспауы керек. Өзінің қызметін туристік қызмет ... ... ... ... ... саналған шығын сомасын 3 есеге
көтереді .
Біздің қызметтеріміз 140000 тұтынушылардан тұратын ... ұнай ... - 98000 ... ... (140000 х 70%). Орта ... және ... біржарым күшімен 24 байланыста болатын болса,
онда ... ... ... есепті саны 3,528 млн. құрайды (98000 х 24
х 1,5).
Жарнаманы тарату ... ... ... ... ... аудиторияға дейін ... ... ... ... ... басты қадамдар:
- қамту, жиілік және ықпал ету дәрежесін таңдау;
- ақпарат құралдарының ... ... ... ... ... ... нақты түрлерін таңдау;
- ақпарат құралдарында жайғасу уақытын таңдау.
Туристік өнім жарнамасының ... ... ... ... ол ... ... Ол ... журналдарда және радио бойынша тиімдірек және
дәстүрлі жүреді. Сондықтан ... ... ... ... ретінде
баспасөздегі жарнама таңдалған. Журналдардағы жарнама келесілермен
шартталады:
- ... пен ... ... келтірудің жоғары сапасы;
- тіршілік ұзақтығы;
- қайтара оқушыларының мәнді саны;
- оқушылар арасындағы ... ... ... демографиялық және географиялық селективтік.
Жарнама құны 1000 адамға есептелген. Жарнаманы нақты тасымалдаушыларды
таңдау.
1 кестеден көреміз, ақпарат ... ... ... ... ... ... қызықтыратын келесі журналдар: «Туризм и отдых»,
газеттер ... ... және ... ... Маркетингілік зерттеулер
көмегімен оқушылар шеңбері анықталған және пайдасыз аудиторияны ... ... ... ... фирманың мақсатты рыногі болып ... ... ... рынокты анықтадық. Мысалы, “Туризм и отдых” журналының
85000 оқушылары бар, олардың 60 % ... ... және 40 % (34000 ... ... 1/2 беттегі жарнама бағасы 13568 ... ... құны 399 ... ... (13568 : 34000 х 1000 =399 ... ... Келтірілген басқа журналдар үшінде осындай есептеулер жүргізіледі
(1 ... ... ... есептеу
|Атауы |Тираж | ... ... ... |
| | ... ... ... (1/2 ... |құны, 1000|
| | ... ... ... |рет ... |
| | | ... ... | ... ... и|85000 | 40 % |34000 |13568 |2 |399 ... | | | | | | ... |85000 |54 % |45000 |7200 |4 |160 ... | | | | | | ... |10000 |40 % |34000 |6950 |2 |204 ... ... газеттің бір бетінің 1/2 таңдайды, өйткені бұл
байқалатын мөлшер, 40 % оқиды.
Барлығы, айына орта шамамен жарнама құны 256354 ... ... ... ... ... ... қолдану: календарлар мен
буклеттер – үлкен тиражбен шығарылады және ... ... ... таратылады, көрмелер мен ... ... ... есептеп тұру қажетті:
Жалпы пайда, тенгемен:
Од = V х Ц - С х n ,
V – ... ... ... ... ... ...... бірлігінің құны,
С – бір жарияламаның құны,
n - жариялама саны.
Сонымен қатар «Яссауи” фирмасында, жарнама ... ... ... ... есептейді.
Дебиторлық берешек айналымдылығы:
;
мұндағы - дебиторлық берешек айналымдылығы ... ... ... ... ... ақша (мың ... ... берешектің орташа шамасы (тенге).
Дебиторлық берешекті өтеу кезеңі:
;
мұндағы - дебиторлық берешекті өтеу ұзақтығы (күндер);
- есеп беру ... ... ... ... ... ... ... берешекті басқарудың бірқатар жалпы ұсыныстары бар:
– тапсырыскерлермен есептесу күйін бақылауды орнықтыру;
– бір немесе бірнеше ірі ... ... ... ... ... ... шеңберін кеңейту керек;
– дебиторлық және несиегерлік берешектер қатынасын қадағалау, өйткені
дебиторлық берешектің ... ... ... ... тұрақтылығына
қауіп төндіреді және қосымша қымбат тұратын қаржыландыру ... ... ету ... туады;
– ұзақ мерзімді төлем кезінде жеңілдіктерді ұсынуды қолдану.
Фирманың іскерлік белсенділігі, бәрінен бұрын, ресурстарды ... ... ... ... ... ... мен алынған
пайдалар көрсеткіштерімен сипатталады. Пайдалылықтың негізгі көрсеткіштерін
қарастырамыз:
1. Активтер пайдалылығы (мүлік) - кәсіпорын активке ... ... ... ... ... көрсетеді;
;
мұндағы - активтер (мүлік) пайдалылығы;
- кәсіпорын қарамағында ... ... ... пайда);
- активтердің орташа шамасы (баланс валютасы).
2. Меншікті капитал пайдалылығы:
- пайданың меншікті ... ... ... - ... капитал пайдалылығы;
- кәсіпорын қарамағында қалатын пайда
(таза пайда);
- меншікті капиталдың орташа шамасы.
Капитал пайдалылығы мен сату көрсеткіштерін ... ... ... фирма қызметі тиімділігінің нашарлағанын көрсетеді.
САТУ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫН ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАҒАНЫ ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛЫМЕН
НЕМЕСЕ ... ... ... ... ... ... ... БОЛАДЫ.
ДЕГЕНМЕН БҰЛ ӘДІСТЕР ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КЕЗЕҢДЕ ТИІМДІ ЖӘНЕ ҰЗАҚ ... ... ... ФИРМАНЫҢ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫН БЕРІКТЕНДІРУ
МАҚСАТЫНА ЖАУАП БЕРЕТІН ЕҢ ... ... ... ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУ
РЫНОГІНДЕГІ СҰРАНЫММЕН АНЫҚТАЛҒАН, ӨНДІРІС ПЕН ҚЫЗМЕТТІ ӨТКІЗУДІ АРТТЫРУДАН
ТҰРАДЫ.
Бұл көрсеткіштердің бәрі ай сайын ... ... ... ... ... ... ... жарнамалық қызмет түзетіледі.
Бұл жарнамалық компания сатудың қандай деңгейіне келтіретінін қазір
анықтау қиын. Жарнамадан өзге, сату деңгейі ... ... ... ... оның бағасына, елдегі экономикалық жағдайға және т.б.
Көздер бойынша тапсырыстардың бөлінуі.
Турфирманың әрбір бөлімшесі үшін ... ... ... бірақ
туристік бызнес әр түрлі форс – мажорлық жағдайлаға жиі тап болғандықтан,
туфирманың қызметкелері ... да ... ... ... ... қажетті көлемде білуі керек.
Туристік ағым бұл туристердің елге үздіксіз ағып келуі ьолып ... ағым ... ... ... мыналар жатады:
туристердің жалпы саны, туристік күндер саны, бір туристің елде болуының
орташа ұзақтығы.
Туристік күндер саны келесі формула бойынша ...... ... ... ... – туристер саны, адам;
t – бір туристің берілген аймақта болуының орташа ұзақтығы.
Келесі кестеде «Яссауи» турфирмасының ... ... ... ... ... құрылымы берілген.
Кесте 2
«Яссауи» турфрмасының 2004-2005 жылдар аралығындағы туристерге қызмет
көрсету құрылымы
|Елдер ... ... ... ... ... ... |
| |көрсетілген |% ... ... |% |
| ... саны,| |күн | |
| ... | | | ... |23 |0,15 |234 |0,23 ... |20 |0,13 |184 |0,18 ... |80 |0,52 |670 |0,67 ... |120 |0,79 |1020 |1,02 ... |45 |0,3 |414 |0,41 ... |2550 |16,7 |18063 |18,03 ... |3215 |21,1 |28650 |28,61 ... |46 |0,3 |476 |0,48 ... |125 |0,83 |1314 |1,31 ... |64 |0,43 |566 |0,58 ... ... |0,52 |944 |0,95 ... |31 |0,2 |332 |0,33 ... |42 |0,28 |470 |0,47 ... |28 |0,19 |196 |0,2 ... |236 |1,55 |1929 |1,94 ... |570 |3,74 |485 |0,48 ... |7890 |51,7 |43395 |43,3 ... |86 |0,57 |812 |0,81 ... |15251 |100 |100154 |100 ... ағым - ... ... ... ағымның құбылмалылығын сипаттау
үшін құбылмылылық коэфициенті қолданылады. «Яссау» турфирмасы үшін туристік
ағмның құбылмалылық коэффициентін келесі формула ... ... ... =Д max/Дoa * ...... ... құбылмалылық коэффциенті;
Дmax – бір айдағы максималды туристік ағымдық ... ... ...... ... ... күндер саны.
Орташа айлық туристер күндер саны жылдық туристік күндер санын 12
айға бөлу арқылы анықталады:
Доа=Джылдық / 12,
«Яссауи» турфирмасы ... ... ... ... ... саны ... ... ағымның құбылмалылық коэффициенті «Яссауи» турфирмасы үшін
келесідей:
1125/927,3*100%=121%
Бұл коэффициент маусымдық фактордың туристік ағым құбылмалылығына өте
үлкен әсер тпейтідігін көрсетеді. Бұл турфирманың туристік ... ... ... ... ... ... уақытынан бері «Яссауи» турфирмасы 329 ұйымдасқан топтарды
қабылдап, 1354 индвдуалды туристерді қаблдаған. Негізінен турфирма шығатын
туризммен айналысады, ал ішкі ... үлес ... өте ... 2 ... ... ... -51,7, БАЭ-21,1, Түркия – 16,7
елдерінен келген туристерді қаблдау бойынша ... ... үлес ... жоғары, сонымен қоса туристік күнмен туристерге қызмет көрсету
көрсеткіштері әртүрлі, мысалы, Қытай бойынша туристік күндердің үлес
салмағы 43,3%, бұл туристердің ... болу ... ... болуымен
түсіндіріледі. Қытайда орташа болу ұзақтығы турфирма бойынша 5,5 күнге тең.
Ал БАЭ мен Түркия ... бұл ... 8,9 күн және 7,1 ... тең. Мұндай
айырмашылықтар туристік сапардадың құрылымына байланысты.
«Яссауи» турфирмасының қызметінің негізгі экономикалық ... ... ... ... ... ... ... кеткен
шығындар айналыс шығындары деп аталады.
Турфирманың айналс шығындары келесідей ... ... ... ... абсолюттік сомасы;
- турфирманың айналыс шығындарының деңгейі;
- шығын қайтарылымдылығының деңгейі;
- ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік және статистикалық
қорытындылары және ағымдағы есеп беру материалдары негізінде жүргізіледі.
Турфирманың қаржылық ... оның ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерінің қандай
екендігін көру үшін, жылдар бойынша айналыс шығындарының құрылымы мен
құрамын қарастыру қажет .
Кесте 3
«Яссауи» турфирмасының ... ... ... шығындары|2004 жыл |2005 жыл ... ... |
| ... ... |Сомасы, |Табыстағы | |
| ... ... % ... ... % | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |4,46 |468295 |4,7 |36591 ... | | | | | ... ... |1,0 |101630 |1,02 |4130 ... | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ақы |6115200 |63,2 |6165076 |62,1 |49876 ... |37660 |0,39 |38080 |0,38 |420 ... | | | | | ... ... |76896 |0,8 |81684 |0,82 |4788 ... бойынша | | | | | ... | | | | | ... алу |840000 |8,7 |842000 |8,5 |2000 ... ... |48110 |0,5 |50260 |0,5 |2150 ... |211100 |2,2 |241225 |2,4 |30125 ... | | | | | ... |7858170 |81,2 |7988250 |80,5 |130080 ... (ҚҚС - |9675580 | |9925733 | |250153 ... | | | | | ... ... ... 70% жуық шығындар «Еңбекақы» бабына келеді.
Бұл турфирма қзметкерлерінің орташа айлық ... ... ... ... ... ... виза мен төл ... рәсімдеу
бойынша қосымша қызметтер көрсетіп, айналыс шығындарын арттырып, бірақ
туристік қызметтер ассортиментін кеңейтеді.
Кестеден көрініп тұрғандай, ... ... ... өсу динамикасы
байқалған. Бұл қызметкерлердің еңбекақсының жоғарылауымен байланысты,
сонымен қоса, сатылған туристік жолдамалар санының өсуі есебінен болған. Өз
кезегінде бұл басқа ұймдардың, яғни ... ... және ... ... ... ... әкеп ... Сонымен қоса, жалға алу
көлемі де өсті.
Егер туристік қызметтер көлемі мен айналыс шығындарының өсу ... ... ... 1,8%, ал ... ... ... ... көреміз. Бұл 2004 жылы шығындарды жоғарылатудың тиімсіздігін
дәлелдейді.
Айналыс шығндарының сомасының ... ... ... ... ... ... береді. Бұл көрсеткіш турфирманың сапалық
көрсеткіштерінің негізгісі болып табылады және ... ... ... ... шығндарының үлесін көрсетеді.
«Яссауи» турфирмасы үшін айналс шығындарының деңгейі:
2004 жылы ... жылы ... ... ... ... туристік қзметтер көлеміндегі
айналыс шығындарының үлес салмағының артқаны байқалады. Бұл көрсеткіш
турфирма үшін қауіпті. Кәсіпорын үшін шығындарды бақылап оларды минималды
көлемге ... ... ... Бұл – пайданы арттруға қажетті ішкі шаруашылық
резервтерді анықтаудың бірден бір көзі болып табылады.
Айналмалы шығындар, банктік қызмет көрсету бойынша ... ... ... ... ... ... бағдарламасын құрумен, оларды
тәжірибеден өткізу және турларды өткізудің артуымен байланысты.
2005 жылғы материалды шығындардың үлес салмағы 2004 жылмен салстырғанда
19,2%- тен ... ... ... Бұл – ... пен ... ... ... түріне – Интернетті қолданумен байланысты.
Төмендегі кестеде (кесте 4) «Яссауи» турфирмасының 2004-2005 ... ... ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерінің деңгейі мен
динамикасын талдау
|№ |Көсрсеткіштер |2004 жыл |2005 жыл |2004 ... |
| | | | ... %-пен |
|1 ... (ҚҚС- ты |9676 |9926 |102,6 |
| ... | | | |
|2 ... ... |7858 |7988 |101,7 |
|3 ... өткізуден түскен |269 |349 |129,7 |
| ... | | | |
|4 ... ... ... |85,3 |106,9 |
| ... | | | |
|5 ... тыс |146,9 |149,1 |101,5 |
| ... ... | | | |
| ... пен ... | | | |
| ... | | | |
|6 ... |496 |583 |117,7 |
|7 ... (ҚҚС – ты |347 |408 |117,7 |
| ... ) | | | ... ... ... ... ... кезеңде «Яссауи»
турфирмасы 2004 жылмен салыстырғанда 2005 жылы көрсетілетін қызмет көлемін
250 мың теңгеге немесе 2,6 % ... Ал ... 1,7 %-ке ... ... ... 17,7 %-ке ... ... тыс операциялардан
түскен табыс артық құрал-жабдқтарды, сонң ішінде туристік құрылғылар мен
материалдқ құндылықтарды сату арқаснда өскен.
Турфирманың жнтық табысының ... ... ... ... ... табыс табылады, сондқтан табысты басқару үрдісінде оған
үлкен рөл беріледі. Соңғы қаржылық қорытындыға өткізуден тс ... ... пен ... ... ... бойынша дивидендттер, валюта
курсының өзгерулері) әсер етеді.
Турфирманң қаржылық қорытндысының өзгеруі төрт фактордың өззгеруіне
байланысты:
- көрсетілген қызмет көлемі;
- көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі.
Қаржылық қорытындының жоғарыда айтылған факторлар есебінен өзгеруі
келесідей байланыстар арқылы анықталады:
1. Қаржылқ қортындының көрсетілген қызмет көлемінің (ΔРр1) өзгеруіне
байлансты өзгеруін мна фомула ... ... ... қаржылық қорытынды;
К2- қызмет көрсету көлемінің толық шығындар бойынша өсу коэффициенті
(К2=S1/S2).
Бұл көрсеткішті «Яссауи» турфирмасы бойынша есептейік:
К2=9676:7858=1,231,
ΔРр1=347(1,231-1) =80,2
2. ... ... ... ... шығындарының 1 теңгеге өзгеруі
салдарынан өзгеруі келесі формула бойынша анықталады:
ΔРр3= (S1/ -So/QPo)Po,
Мұндағы
Qpo- базисті кезеңде көрсетілген қызмет көлемі;
QP1- есепті кезеңде көрсетілген ... ...... кезеңдегі көрсетілген қызмет шығындары;
S1 – есепті кезеңдегі көрсетілген қызмет шығындары.
«Яссауи» турфирмасы бойынша бұл ... ... ... үшін:
ΔРр3=(7988:9926-7858:9676)347=34,7 мың теңге
3. Қаржылық қорытындының өткізу құрылымының ... ... ... ... ... ... ... есепті кезеңдегі баға бойынша өткізу көлемінің өсу коэффциенті (К1=
QP1/ Qpo).
Осы есептеулерді ... ... ... ... ... ... ... қызметті факторлық талдау қортытындысы кесте 5 көрсетілген:
Кесте 5
«Яссауи» ... ... ... талдау қорытындысы
|Көрсетілген қызмет көлеміне |2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда, |
|байланысты қаржылық ... |мың ... ... | ... ... ... |+426,36 ... ішінде : | ... ... ... ... | ... |+80,2 ... ... өзгеруі есебінен |-71,0 ... ... 1 ... ... | ... |+34,7 ... жылғы жағымды қаржылық қорытынды көрсетілген қызмет
шығындарының 1 теңгеге төмендуі есебінен болған, осының салдарынан табыс
34,7 мың теңгеге артқан және ... ... 80,2 мың ... ... ... ... 71 мың теңгеге төмендеуі есебінен болған.
Яғни, «Яссауи» турфирмасына қаржылық қорытынды көрсеткішін ... ... ... ... зерттеу бойынша маркетинг саясатын
қалыптастырып, тиімді қызметтер үлесін арттыру керек.
Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты – қаржы көлемі мен ... ... және ... ... ... пен ... пайдалану
тиімділігіне әсерін анықтау. Талдаудың бұл кезеңінде қаржы ... ... ... тұрақтылығы қарастырылады.
Мұндай талдауды жүргізу барысында төмендегідей көрсеткіштер есептелінеді:
Автономия коэффициенті кәсіпорынның заемдық көздерден тәуелсіздігін,
кәсіпорынның жалпы қаржы құрамндағы өзіндік қаржының үлесін көрсетеді:
22305:23515=0,95
2005 жылы бұл ... >0,5 ... 0,95 – ке тең ... ... ... және ... ... көрсетеді.
0,05 – ке тең заемдық және өзіндік қаржының қатынасын көрсететін
коэффициент ... ... ... ... үлесінің көбірек екендігін
көрсетеді және төмендегі жолмен есептелінеді:
1210:22305=0,05
Маневрлік ... ... ... ... ... ... түрде екендігін көрсетеді. Тиімді көлемі >0,5. Бұл коэффициентті
«Яссауи» фирмасы үшін анықтаймыз:
(22305-99):22305=0,99
«Яссауи» турфирмасы бойынша бұл көрсеткіш 0,99 – ге тең және ол ... ... ... тиімді маневрлігін көрсетеді.
Банкроттық коэффициенті баланс активі сомасындағы ... ... үлес ... ... және ... ... ... - ке тең бұл коэффициент турфирманың ... ... ... өз ... бар екендігін көрсетеді.
Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалауда кәсіпорын иелігіндегі қаржыны
қолдану ... ... ... ие. ... ... ... пайланың жылдық сомасының негізгі қорлардың орташа жылдық құнына
қатынасы арқылы анықталады.
Қор қайтарымдылығы капитал бірлігіне келетін туристік қызметтер көлемін
сипаттайды және туристік ... ... ... ... құнына қатынасы
арқылы анықталады. Қор қайтарымдылығы коэффициентін есептейік. Бұл
көрсеткіш туристік қызметтер көлемінің ... ... ... ... ... ... және негізгі қорлар құнының туристік қызметтер
көлеміне қатынас арқылы анықталады. Бұл ... 1 ... ... ... негізгі қордың қандай көлемі қатынасы көрсетеді (кесте
6).
Кесте 6
|№ |Көрсеткіштер ... |2005 жыл ... ... ... ... мың ... |9676 |9926 ... ... ... мың ... |7858 |7988 ... ... табыс, мың теңге |347 |408 ... ... ... ... ... ... мың ... |335 |392 ... ... ... қор ... ... |25,3 |
| |(1 жол/4 жол) | | ... ... ... қор ... коэффициенті (4|0,03 |0,04 |
| |жол/1 жол) | | ... ... қор ... рентабельділік коэффициенті |103,6 |104,2 |
| |(3 жол/ 4 ... | | ... ... ... (3 жол/ 2 ... |4,4 |5,1 ... ... ... ... ... фирманың капиталды
қаншалқты тиімді қолданғандығын бағалауға мүмкіндік береді. Қор
қайтарымдылығы ... өсу ... ... ... келген. Бұл
негізгі қорларды тиімді қолданудың дәлелі. Сонымен қатар, ... ... ... төмендеуі байқалады.
Турфирманың шаруашылық көрсеткіші – оның табыс деңгейі. Турфирманың
табысы 3 ... ... ... қамтамасыз ететін қаржылық база болып
табылады:
- турфирманың шаруашылық қызметін жүргізумен байланысты шығындарды өтеу;
- табыстың бір бөлігі әр түрлі салықтарды төлеуге кетеді;
- ... ... бір ... ... ... көзі ... ... айтылғанды қорытындылай келе, 2005 жылы «Яссауи» турфирмасының
қаржылық жағдайы жақсарады деп ... ... Жаңа ... ... ... ... өсуіне және турфирманың қаржылық жағдайының
тұрақтануына әкеледі.
2.2 «Яссауи» туристік фирманың туристік қызмет ассортименті
Туризмде маркетингке шын ... ... ... ... жоқ.
Маркетингілік зерттеуді қолданбау себебі туризм қызметіне сұранымның,
бәрінен бұрын, ... өсуі ... ... ... ... мен ... ... өзгеруі, бәрінен бұрын, «желқайықты
бизнестің» ... және ... ... ... ... ... шоп-турларға сұранымының стагнациясы байқалады, бұл ... ... мен ... іздеу және тану үшін ... ... мен ... болжайды.
ТУРИСТІК МАРКЕТИНГТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРИСТІК ӨНІМНІҢ АЙРЫҚШЫЛЫҒЫНА
ТӘУЕЛДІ ЖӘНЕ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... АЯСЫНДАҒЫ ӘЙГІЛІ ҚАЙРАТКЕР В.Б.САПРУНОВАНЫҢ АНЫҚТАУЫ БОЙЫНША
“ТУРИСТІК ӨНІМ КЕҢ МАҒЫНАДА - БҰЛ ... МЕН ... ... ... ... ... САПАР (ТУР) НЕМЕСЕ ОҒАН ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСЫ
БАРЛАРДЫ ТҮЗЕЙДІ”.
ТУРИСТІК ӨНІМ ... ... ... ... ... ... ҚҰРАМЫНА ҚОНАҚ ҮЙЛЕР МЕН КӨЛІКТЕР ҚЫЗМЕТІ, ТАМАҚ ӨНІМДЕРІ, ЭКСКУРСОВОД
ҚЫЗМЕТІ, ТУРИСТІК ЖАБДЫҚТАУ КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ӨНІМДЕРІ ЖӘНЕ Т.Б. КІРЕДІ.
ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІ ... ... ... ... ... БАҒАЛАУДЫҢ СУБЪЕКТИВТІЛІГІМЕН ҚОРЫТЫНДЫЛАНАДЫ, ӨЙТКЕНІ ОҒАН СЫРТҚЫ
ФАКТОРЛАР ҮЛКЕН ЫҚПАЛ ЕТЕДІ: МЫСАЛЫ, ТОПТАР ... ... ... ... ... ... ... ЕРЕШЕЛІГІНЕ, ӘРТҮРЛІ
МАҚСАТТАРЫ БАР, ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАРАПАЙЫМ ҚҰРАМАЛАРЫНЫҢ КӨПБЕЙІНДІЛІГІН
ЖАТҚЫЗУҒА ... ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМДЫҚ
БӨЛІМШЕЛЕРІНДЕ ЖОСПАРЛЫ ҮЙЛЕСТІРУ ҚАЖЕТТІ.
ӨНДІРІСТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЖӘНЕ ... ... ... ... ТУРИЗМДЕГІ МАРКЕТИНГТІҢ КЕЛЕСІДЕЙ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ҰСЫНУҒА
БОЛАДЫ:
– ТУРИСТІК ... ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ МІНДЕТІ СҰРАНЫСТЫ ЖОҒАРЫЛАТУ ЕМЕС, АЛ СҰРАНЫСТЫ
БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОНЫ ӨЗ УАҚЫТЫНДА ... ... ... БАҒДАРЛАУ;
– тапсырыскерлерге қатысты сенімді және факторлық ақпараттық саясат;
... ... ... ... ... диверсификациясы мен
экспансиясының тиімділігі;
– тұтынушының психологиялық, рухтық – ... ... ... ... ... көрсету рыногінің барлық қатысушыларының ... ... ... ... және ... пікірімізше, туристік қызметтер сұранымының ерекшеліктері мен
ұсыныстарына талдау жүргізу тиімді. ... ... ... және әлуетті
деп бөледі. Нақты сұраныс осы уақыттағы ұсынылған туристік ... ... ... ... ... САЯХАТТАҒЫСЫ КЕЛЕТІН ТҰТЫНУШЫЛАР МӨЛШЕРІМЕН
(САНЫМЕН) АНЫҚТАЛАДЫ. ТУРИЗМ ... ... ... ЖӘНЕ НАҚТЫ
СҰРАНЫМДАР АРАСЫНДАҒЫ САНДЫҚ АЙЫРМАШЫЛЫҚТЫ ЖОЮҒА, КҮШ ЖҰМСАУЫ КЕРЕК.
ТУРИСТІК СҰРАНЫМҒА ФАКТОРЛАРДЫҢ ЕКІ ТҮРІ ... ... ... ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ.
ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ҚОҒАМНЫҢ ӘЛ – АУҚАТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
СОЛ, ЖАН БАСЫНА ШАҚҚАНДАҒЫ ПАЙДАНЫҢ ... ШОП – ... ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ІШКІ ... ... ӘКЕЛДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР ҚҰЛДЫРАУ БЕТАЛЫСЫНА, КЕЙБІР ТУРИСТІК
ФИРМАЛАРДЫҢ ӨНДІРІСТІ ... ... ... ... БАСТАҒАНЫНА
ҚАРАМАСТАН.
ТУРИСТІК СҰРАНЫМНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР ӨТЕ МАҢЫЗДЫ
ЫҚПАЛ КӨРСЕТЕДІ.
ТУРИСТІК ... ҮШІН ... ... ... ЖАС ... ЯҒНИ ... САҢЫРАУҚҰЛАҚТЫҢ» ТҮЗІЛУІНЕ БЕТАЛЫСТЫҢ ПАЙДА
БОЛУЫ.
1999 ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКАДА ЕРЕСЕК ЖАСТАҒЫЛАР САНЫНЫҢ ... ... 1990 ... 1999 ... ... ЖОҒАРЫЛАУ 9 % ҚҰРАДЫ, АЛ ЖАС БАЛА, ... ЖӘНЕ ... ... ЖАСТАРДАҒЫ ЖҰРТШЫЛЫҚ САНЫ 7,2 % (19, ... ... ... ҰРПАҚ СТЕРЕОТИПІ ӨЗГЕРДІ, ОЛАР ДЕРБЕС, ЕГДЕ ТАРТҚАН
АДАМДАРҒА ... ЖӘНЕ ... ... ... ҰМТЫЛАДЫ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ
ТУРИЗМ ҮШІН ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ ТОПТАРДЫҢ КЕЛЕШЕКТЕГІ ӨСУДЕ.
ТУРИСТІК СҰРАНЫМҒА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ... ... ... ... ... ӨТЕ МАҢЫЗДЫ ЫҚПАЛ КӨРСЕТЕДІ. ҚАЗАҚСТАНДА
1999 ЖЫЛЫ НЕКЕГЕ ТҰРҒАНДАР САНЫ 1990 ЖЫЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА 20,3 % ... 1/3, ... САНЫ 43,7 ... (1990 ЖЫЛҒЫ) 37 МЫҢҒА ДЕЙІН (1999
ЖЫЛЫ) ТӨМЕНДЕДІ, БАЛА ТУУ 1/3 ТӨМЕНДЕДІ. ЖАНҰЯСЫЗ ЖАСТАРДЫҢ – «ЖАЛҒЫЗДАР» ... АРТУ ... ... ... ЗАҢ ... БІЛІМНІҢ
ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ, ЖАЙЛЫЛЫҚ ПЕН ДЕМАЛЫСҚА ... ... ҚОЮ, ... ЖАНҰЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ТУРИЗМІНЕ СҰРАНЫМ ТҰРАҚТЫ БОЛЫП ... ... ... ... БІЗ ... ... БОС ... БЕРЕМІЗ. БОС УАҚЫТТЫҢ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ КӨЛЕМІ ЖУЫҚ ШАМАМЕН СЕРГУ
УАҚЫТЫНЫҢ 25 % ... ОНЫҢ ... 6 % - ... ... БОС УАҚЫТ,
11,5 % - ДЕМАЛЫС ЖӘНЕ МЕРЕКЕЛІК КҮНДЕРДЕГІ БОС ... 7,5 % - ... ... ... ҚАТАР АЙТА КЕТУ КЕРЕК, 1990 ЖЫЛДАН БАСТАП
ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫҢ ... БОС ... ... 1999 ЖЫЛЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫҢ БІРТІНДЕП
ӨСУ ДИНАМИКАСЫ БАЙҚАЛАДЫ.
2000 ЖЫЛДЫҢ НАУРЫЗ АЙЫНЫҢ ... ... ... ... ... САНЫ 241,5 МЫҢ ... ... ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДА ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫҢ ӨСУІ ЫҚПАЛ ЕТКЕН ЖОҚ, ӨЙТКЕНІ
ПАЙДАНЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ СӨЗ ... ... ЕМЕС ЕДІ – ... ... ... ЖӘРДЕМАҚЫ МИНИМАЛ ТҰТЫНУШЫЛЫҚ
ҚОРЖЫНЫНА ЖЕТПЕЙДІ. ОСЫМЕН БІРМЕЗГІЛДЕ ... КҮНІ МЕН ... ... ... МӘЛІМЕТТЕР БОЙЫНША 1999 ЖЫЛДЫҢ 1 СУІРІНЕ
РЕСПУБЛИКАДА ӘРТҮРЛІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... 558 ... ... 53,6 МЫҢ ... ... ... ... 863 КӘСІПОРЫН – ЖАРТЫЛАЙ
ТОҚТАДЫ, 350 ...... ЕМЕС ... ... ... ... МӘЖБҮРЛІ
ДЕМАЛЫСТА 133,9 МЫҢ ЖҰМЫСШЫ БОЛДЫ, ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ ОСЫ ... ... ... ... 104,4 МЫҢ АДАМ ... МӘЖБҮРЛІ
ДЕМАЛЫСТАҒЫЛАРДЫҢ 78 %.
БІР ҚАРАҒАН КӨЗҚАРАСТА ПАРАДОКСТЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР ӨТУДЕ: ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫҢ
КҮРТ ... ... ... ... ... ... ... ЭКСПЕРТТЕР МӘЛІМЕТІ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАННЫҢ 150 000 ... ... ШОП – ... ... САПАРЛАР ШЕГЕДІ. БҰЛ БӘРІНЕН БҰРЫН
ХАЛЫҚТЫҢ ЖҰМЫССЫЗ БӨЛІГІ.
БАТЫС ҒАЛЫМДАРЫ ТУРИСТІК ... ... ... ... ... КӨҢІЛ БӨЛЕДІ. ОЛАР КЕЛЕСІ ТУРИЗМ АЯСЫНДАҒЫ МӘДЕНИ ФАКТОРЛАРДЫҢ
НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕРІН БӨЛЕДІ:
... ... - ... ЛӘЗЗӘТ АЛУҒА БАҒДАРЛАНУ;
– баламалы мәдениетке бетбұрыс;
– ойдың экологизациялануы.
Гедонизм (байлыққұмарлық) қанағаттануға және ... ... ... ... ... ... ... болжайды, яғни “сыртқы
әлемге қарау”, қоғамның басқа мәдениетке ашылуы, басқа халықтың салттары
мен ... ... ... байланысты «Жібек жолы» фирмасының
туристік қызметінің ұлттық бағытталуын атап өтуге болады, ол 1990 жылы ... ... ... ... ... ... 5 ... ұсынады, олар
Ұлы Жібек Жолының қазақстандық бөлігіне ... Бұл ... ... ... үшін ... ... мен атрибуттарды қолданады.
Сонымен қатар республиканың экологиясын ... ... ... деген
ықыласты, құнттылықты әдетке айналдырады.
БАТЫСТЫҢ ТУРИСТІК ... ... ... МАҢЫЗДЫ СИПАТЫ
ДҮНИЕТАНУДЫ ЭКОЛОГИЗАЦИЯЛАУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ, БҰЛ ... ... ... ... ... ТУРИСТІК ӨНІМІН ТҰТЫНУШЫҒА ЭКОНОМИКАДАҒЫ РЕФОРМАЛАУДЫҢ
ӨТУІ, НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРҒА ӨТУ, ... ... ӨТЕ ... ... ЕГЕР БАТЫСТЫҚ ТҰТЫНУШЫ ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖАҢАРУЫНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІНЕН ӨТСЕ, АЛ ТУРИСТІК
ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҰТЫНУШЫСЫ АЛДЫМЕН ... ... ДАМУ ... ЖӘНЕ ... ПЕН ... ЖАҒДАЙЛАРЫНАН ӨТУГЕ МӘЖБҮРЛІ, СОНДЫҚТАН
ҚАЗАҚСТАНДА МӘДЕНИ ФАКТОРЛАР ТУРИСТІК СҰРАНЫМДАРҒА СОНШАЛЫҚТЫ ЫҚПАЛ ЕТЕ
ҚОЙМАЙДЫ.
КЕЗ – ... ЕЛДЕ ЖӘНЕ КЕЗ – ... ... ... ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ
ДАМУЫ ҮШІН УӘЖДЕМЕЛЕУДІҢ АЛАТЫН ОРЫНЫ ЕРЕКШЕ. САЯХАТТАУ УӘЖДЕРІ ТУРИСТІК
СҰРАНЫМҒАДА, ТУРИСТІК ҰСЫНЫСТАРҒАДА ӘСЕР ... ...... ... ОЯНУ ... ТУРИЗМНІҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ЖАСАУ
ҮШІН ЖӘНЕ ТУРИСТІК СҰРАНЫМДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ҮШІН ОЛАРҒА ШЕТЕЛДІК ... ... ... ... ҚАЖЕТ.
ТҰТЫНУШЫ ТӘРТІБІНІҢ СТЕРЕОТИПІНДЕ СОҢҒЫ ОН ЖЫЛДА ТҮБІРЛІ ӨЗГЕРІСТЕР
БОЛДЫ: ТҰТЫНУШЫ ПАССИВТІ УАҚЫТ ... ... ... ... ... ӘСЕР АЛУ ... ... ҰМТЫЛАДЫ. ШТАРНБЕРГ ҚАЛАСЫНЫҢ
ТУРИЗМ БОЙЫНША ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖҮРГІЗГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРІНЕ ... ... ... МАҚСАТЫНДАҒЫ САПАРЛАР ҮЛЕСІ 1974 ЖЫЛҒЫ 67 %-ТЕН
1986 ЖЫЛЫ 25 % ДЕЙІН, ТУРЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНАН, ТӨМЕНДЕДІ. СОЛ ... ... ... ... САПАРЛАРДЫҢ САНЫ 12-ДЕН 21 %ДЕЙІН, СПОРТТЫҚ 3 ... 6 % ... ... 4 %-ДАН 9 %ДЕЙІН ӨСТІ.
ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯ ҮШІН ТҰТЫНУШЫЛАР ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... МӘНГЕ ИЕ БОЛУДА.
СҰРАНЫМДЫ РЕТТЕУ МЕН ТУРИЗМ АЯСЫНДАҒЫ ТҰТЫНУШЫ БЕТАЛЫСЫН, ОНЫҢ ... ЖӘНЕ Т.Б., ... ... ... ... ... ... ҚОЛДАНҒАН ТИІМДІ.
ОСЫ МОДЕЛЬГЕ СӘЙКЕС ТУРИЗМДЕ ТУРИЗМНІҢ ЖЕКЕ ТҮРЛЕРІ ҮШІН ТУРИСТІК
ҚЫЗМЕТТІҢ АЙҚЫН ... ... ... ... ... ... ЖҮЙЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ ТАУАРЛЫҚ МАРКЕТИНГТІҢ ДИФФУЗИЯЛЫҚ МОДЕЛІ
ҰСЫНАТЫН ШКАЛА БОЙЫНША БАҒАЛАУ КЕРЕК. ... ... ... НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕ, ТҰТЫНУШЫ – ТІРИСТІК ҚЫЗМЕТ ӨЗАРА ... ... ... ... ЕҢ ... ... ЭКСПЕРТТІК
САУАЛДАМАЛАУ ӘДІСІ КӨМЕГІМЕН, ТҰТЫНУШЫНЫҢ БЕТАЛЫСЫН АНЫҚТАУ БОЛЫП ... ... ... ... СИПАТТАМАСЫ, ӘДІСКЕ СӘЙКЕС, САПАЛЫҚ
БЕЛГІЛЕР ... ... ... ... ... ... МӘНДІЛІКТІҢ
ҮШ ДЕҢГЕЙІ ОРНЫҚТЫРЫЛАДЫ:
– ҚАЖЕТТІ (МӘНДІЛІКТІҢ 1 МӘНІ ... ... ... 0,5 мәні ... талғаусызды (мәнділіктің 0 мәні беріледі).
Сауалданушыларға әрбір сипаттама бойынша үш деңгейдің ... ... ... САПАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫҢ САЛМАҒЫ КЕЛЕСІ ТЕҢДЕУМЕН АНЫҚТАЛАДЫ:
MI = N1 ( 1 + N0,5 ( 0,5 ... N1 ЖӘНЕ N0,5 – ... ... ... ... ... ... БЕЛГІЛЕГЕН САУАЛДАНУШЫЛАР САНЫ.
Осы сауалданудың көмегімен және оны ... ... ... ... түрлері үшін, тұтынушыдағы басымдылығы мен мәнділігі бойынша сапалық
сипаттамаларды ... ... ... ... зерттелген туризм түрі
бойынша туристік ... ... ... ... теңдеумен анықтауға
болады: ... ( M I
I = 1
M I ... ЖЕКЕ ... ... ТҰТЫНУШЫМЕН КӨРСЕТІЛГЕН
МӘНДІЛІК ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАЙДЫ.
БҰЛ ӘДІС ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІ ӨНДІРУШІЛЕРГЕ ... ... ... ... ... ... ... МҮМКІНДІК БЕРЕДІ, СОНЫМЕН
ҚАТАР, ЖАЛПЫ ТУРИЗМНІҢ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ ТҰТЫНУШЫЛАР УӘЖІМЕН СӘЙКЕС САРАЛАУҒА, ОЛАРДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ
КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНУ МАҚСАТЫНДА ТУРИЗМ ... ... ... СҰЛБАЛЫ
АНЫҚТАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАНДАРДАН ШЫҒА ОТЫРЫП, ... ... ... ... ... ... ТҰТЫНУШЫЛАР САУАЛДАУ ҮШІН САУАЛДАМАЛАР НҰСҚАЛАРЫ
ҰСЫНЫЛДЫ.
МАРКЕТОЛОГТАРҒА, ... ... ... ... ... ... ЕЛ ҮШІН ЖӘНЕ ... ЖЕКЕ ТУРИСТІК САПАР ҮШІН БАҒАЛАУДЫҢ
ЭКСПЕРТТІК ... ... ... ... ... ... ... ҒАНА АНЫҚТАУҒА МҮМКІНДІК БЕРІП ҚОЙМАЙ, СОНЫМЕН ... ... ... ... ... ... ПАЙДА БОЛАТЫН ҚАТЕЛІК
ЖЕРЛЕРІН, КЕМШІЛІКТЕРІ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫН АЙҚЫНДАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
ТҰТЫНУШЫЛАР ЖАУАПТАРЫ ОБЪЕКТИВТІ БОЛУЫ ҮШІН ЖӘНЕ ... АЛУ ... ... ... ... ... ҮШІН ... СУВЕНИРЛЕР СЫЙЛАУ
ТИІМДІ БОЛАДЫ. БҰЛ АКЦИЯ ФИРМАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТАДЫ
ЖӘНЕ БАРЫНША РЕАЛДЫ ... ... АЛУ ... ... ... ... БОЙЫНША ТУРИЗМГЕ МАМАНДАНДЫРЫЛУ МЕН САРАЛАНУ
ПРОЦЕСІ БАСТАЛДЫ.
САПАРЛАРДЫҢ ЖИІЛІГІДЕ, ҰЗАҚТЫҒЫДА ӨЗГЕРДІ. 1990 ЖЫЛЫ ҚР ... ... ... СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР БОЙЫНША 10 КҮНДІ
ҚҰРАДЫ, АЛ 1999 ЖЫЛЫ ... ... ... ... 5 КҮНДІ ҚҰРАДЫ.
БАРЫНША ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ТУРЛАР ... ... ... ... ... (3-5 КҮН), АЛ МЕЙЛІНШЕ ҰЗАҒЫРАҚ САПАРЛАР ТАЯУ ШЕТЕЛДЕР (10-30
КҮН). БІР ҰЗАҚ САПАРДЫҢ ОРЫНЫНА 2-3 ... ... ... ... ... КЕЛЕТІН БОЛСАҚ: ШЕТЕЛДІК ТУРИСТЕРДЕ ... ... ... К. ... ... ЕКІ ... ҮШ ДЕМАЛЫС АЛАТЫН
ТУРИСТЕР САНЫНЫҢ ӨСУ БЕТАЛЫСЫН ... ... ... 5-13 ... ... ҚЫСҚА САПАРЛАР ЭКСКУРСИЯЛАР САНЫДА АРТУДА (2-4 КҮНДЕР).
ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ, ТУРИСТЕРДІ ҚАБЫЛДАЙТЫН ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДЫҢ СТРАТЕГИЯСЫ,
ЖОҒАРЫДА КЕЛТІРІЛГЕН ... ... ... ... ДЕМАЛЫСТАРДЫ
ЖАСАУҒА ЖӘНЕ ДАМЫТУҒА БАҒЫТТАЛУЫ КЕРЕК.
ҚАЗІРГІ ТУРИЗМНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ ТУРИСТІК ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН ҚАНЫҚҚАН
ТУРИЗМ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ТУРИСТІК ҰСЫНЫСТЫҢ ... ... ... ТУРИСТІК КӨҢІЛ
АУДАРАТЫН ЖЕРЛЕР, КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ, ОРНАЛАСУ, МЕЙРАМХАНАЛАР, ... ... ЖӘНЕ Т.Б. ... ... ... ҰСЫНЫСТАРДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕЗІНДЕ ЕСКЕРЕТІН ЖАҒДАЙЛАР: ТУРИСТІК САПАРЛАР ... ЖӘНЕ ... ... ... АҒЫННЫҢ 70 %,
ІСТІК, ... ... ... ... – 20 %, ТУЫСТАРЫНА НЕМЕСЕ
АТАЛЫҚ ТУЫСТАРЫНА, ҚАЖЫЛЫҚҚА БАРУ МАҚСАТЫНА – ЭТНИКАЛЫҚ ТУРИЗМГЕ - 10 ... ... ... ... 9 МЫҢ АНЫҚТАЛҒАН ЕСКЕРТКІШТЕР
ЖАТАДЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ: АРХЕОЛОГИЯЛЫҚТАР - 5,3 МЫҢ, ТАРИХИ -1,3 МЫҢ, ... МЕН ... - 0,7 МЫҢ, ... ... - 1,7 МЫҢ.
АРХИТЕКТУРАЛЫҚ – ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ӨНЕРЛЕР ... ЕҢ ... ... У ... ... ТҮРКІСТАНДАҒЫ ХОДЖА АХМЕД ИБН ИБРАГИМ АЛЬ ЯССАВИ
МАЗАРЫ БАР ... ... ... - ... ... МЕН ... ... ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ - ... ... ... ... ... САРСАЛ-ҚОСА МҰНАРАСЫ,
СОНЫМЕН ҚАТАР ХУ-ХУП ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ КЕЗЕҢІНІҢ ЕСКЕРТКІШТЕРІ -
КЕСЕНЕ, ҚАРМАКШЫ-АТА, ... ... ... ... ... ... ТУРИСТІК ҰСЫНЫСТАРДЫҢ ЕҢ МАҢЫЗДЫ БӨЛІГІН
КӨРСЕТЕДІ. СОНДЫҚТАН ҚОНАҚ ҮЙ ҚОРЫ ... КҮЙІ МЕН ... ... ... ... КЕЗДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОНАҚ ҮЙ ҚОРЫ ТУРИСТЕРДІҢ
БОЛЖАЛЫНАТЫН АҒЫМЫН ... ... КҮШІ ... ... 2010 ... ... ОТАНДЫҚ ТУРИСТЕРДІ ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН ҚОРДЫ 22 ЕСЕДЕН
АСАҒА АРТТЫРУ ЖӘНЕ АЛЫС ШЕТЕЛДІКТЕРДІ ... 9 ... ... ... ҮЙ ... ДАМУ ... ... ТУРИСТІК СЕРВИСТІҢ
ЕҢ ТӨМЕНГІ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛМЕЙДІ, БҰЛ ... ... ... ӘСЕР ... ... ... ... ҚЫЗМЕТТІ ТОЛЫҚ КӨЛЕМДЕ
КӨРСЕТЕ АЛМАЙДЫ.
ТУРИСТІК ҰСЫНЫСТАРДЫ АНЫҚТАУШЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ БІРІ – КӨЛІК ... ТӨРТ ІРІ ... ... ... ... ... ЧАРТЕР ҰСТАУШЫЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ, БАСҚА МАЙДА ФИРМАЛАРҒА
КӨЛІКТІК ҚЫЗМЕТ ... ... ... ... ІРІ ӘУЕ ... ... ... “САН”, “ЛЮФТГАНЗА”, “КЛМ”,
“АВСТРИЙСКАЯ ... ... ... ... МАҢЫЗДЫ БУЫН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ФИРМАМЕН РЫНОК СЕГМЕНТІН НЕГІЗДЕП ТАҢДАУ ЖЕҢІСКЕ ӘКЕЛЕДІ, ӨЙТКЕНІ ТЕК ҚАНА
ДҰРЫС ТАҢДАУ ОНЫҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ... ... ... МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
Қазіргі кезде туристік қызметті әлуетті тұтынушылардың массасының
сегменттерге бөлінуінің 6 негізгі принциптерін ... ... ... керісінше бір-бірін өзара толықтырады және барлық тұтынушы
рыноктың талдауын жүргізуге ... ... ... маркетингілік
аспектілердің бірі туристік қызмет рыногін саралау болып табылады. “Сұраныс
пен ... ... ... ... біз рынокті саралаумен
теңестіреміз”. Туристік рыноктің сегментін оптималды ... ... ... ... ... ... ... Негізделген таңдау оның
коммерциалық әлуетін ... ... және ... күресте
қиындықтарды жеңуге мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде әртүрлі авторлармен ... ... ... ... ... олардың бәрі өзара ұқсас. Туристік қызметтер
оқшаулы қолданылмайтын, көбінесе бір-бірін өзара толықтыратын сегменттерге
бөленінеді.
Туристік компания ... ... ... ең ... ... ... жүргізді, ол тур-қызмет рыногіндегі оның ары қарай
дамуына ықпал етті, осыған ... ... ... кезеңінде компанияның
рынокты зерттеуде үлкен тәжірибесі бар ... осы ... ... келген,
меншікті маркетингілік зерттеулер жүргізеді.
Туристік қызмет рыногінің саралануы кезінде ... ... ... ... ... ... параметрлері бойынша мүшеленуі тұрақты тұратын
елдің ішкіге, ... және ... ... ... ... ... шығу сегментінде өсу динамикасының беталысы
байқалады, ондағы барлық сапардың 80 % шопинг үлесіне ... Ішкі ... ... ... ... ... екі жылдың ішінде осы сегменттің күрт
төмендеуі байқалады, бұл шиеленіскен экономикалық дағдарыс пен ... ... және ... ... ... ... төмендеуінің сипаты кездейсоқтық емес.
Туристік белсенділіктің төмендеуі ... бірі – ... ... ақпараттың шектеулілігі, елдің туристік әлуеті туралы каталогтардың,
жарнамалық проспектілердің болмауы. ... ... ... ғана ... ... ... ... индустриясында қолдану мақсатында
оларды игеруде қажет. Одан өзге, туризм инфрақұрылымының ... ... ... ... ... ... ... бос уақытты
өткізу индустриясының объектілерінің болмауы, ... ... ... ... ... ... ... тұрақты төмендеуі кіру
туризміндегі белсенділіктің құлдырауын алдын ала анықтады.
Әлуеттік шетелдік туризмді тарту үшін, жан – ... ... ... ... сол арқылы оны қандай туристік өнім
қызықтыратынын ... ... ал ... ... оны ... базасы
құрылады.
Турсапардың географиялық мақсатынан екінші параметр ... ... ... ... ... аса ... ... бөліктері, елдер,
региондар, қалалар бойынша. Қазақстанға кіретін және одан ... ... ... бөліну құрылымдары келесі түрде кескінделеді (3
кесте).
Кесте 7
Қазақстан Республикасында туристердің кіру және шығу ... |1998 жыл, |1999 жыл, | ... ... |кірушілердің |2003 жыл |
| ... ... ... | |
| | ... % | |
| | | ... ... |
| | | |дың ... ... ... | | ... % |% |
|Германия |23,9 |11,12 |18,1 |43 ... |19,4 |47,28 |0,87 |10,5 ... |12,6 |3,79 |25,6 |5,5 ... |11,6 |9,88 |0,15 |4,5 ... | |3,6 | |4,2 ... | |2,56 |21,2 |2,9 ... | |2,25 |0,56 |2,3 ... | | |18 |0,2 ... ... ... ... ... екені байқалады, бұл
рекреациялық аспектілермен емес, «желқайық бизнесімен» ... ... ... ... кіру ... ... бұл сапарлардың
негізінен этникалық және істік ... ... ... БАЭ, ... ... бару ... Қазақстандық
туристердің ағымының жоғарылауы автомобилдік туризммен, жәнеде шетелдегі
туыстарына қыдырып барумен байланысты.
“ЯССАУИ” ... ... ... ... КРИТЕРИЯСЫ ӨЗІНЕ
КЕЛЕСІ ПАРАМЕТРЛЕРДІ КІРГІЗЕТІН, ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ӘЛУЕТТІК ТУРИСТЕР МАССАСЫНЫҢ МІНЕЗДЕМЕЛЕРІ МЕН ... ... ЖЕКЕ ... ... ... ... ... НЕГІЗІНДЕ
САРАЛАНУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КРИТЕРИЯЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫНДАР:
УӘЖ, САПАРЛАР, ТУРИСТ ... ... ... ПІШІНІ, ҚОЛДАНЫЛАТЫН КӨЛІК
ҚҰРАЛДАРЫ, ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ОРНАЛАСУ ҚҰРАЛДАРЫ, САПАРДЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ, САПАРДЫ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ.
Туристік ... ... ... ... ... ... роль
атқарады. Өткізілім желісі көтерме фирмаларға (туроператорлар) және
бөлшекті фирмаларға (тураганттер) ... ... ... ... ... ... ... БІР ФАКТОРЛАР ЫҚПАЛЫМЕН ЖҮРЕДІ. “ЯССАУИ” КОМПАНИЯСЫНДА
МОНОПОЛИЯНЫҢ ... ... ... ... ... ПРОЦЕСІ
БАЙҚАЛАДЫ. МЫСАЛЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕЙБІР ... ... ... ... ... ЖӘНЕ БҰЛ КЕЗДЕ ІРІ ТУРОПЕРАТОРЛАР СОҢҒЫ БЕС
ЖЫЛДА ӨЗ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ КӨЛЕМІ МЕН ... ... ... ... ӨТКІЗІЛГЕН, ӘРТҮРЛІ ТИПТІ САПАРЛАР САНЫ ЖӘНЕ САТУДЫҢ
ЖАЛПЫ КӨЛЕМІНДЕГІ ТУРОПЕРАТОРЛАР ... ... ... % ... ... % |
| ... САНЫ | ... | |
| | | ... | ... |14776 |2,1 |16547 |2.6 ... |8270 |1.2 |25534 |3.8 ... |15397 |2.2 |32388 |5,7 ... |20394 |2.9 |26340 |4.3 ... ... |10395 |1.5 |16254 |2.5 ... |64232 |9.9 |117063 |18.0 ... БАРЛЫҒЫ | | | | ... ... |700500 |100 |650218: |100 ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... сату көлемінің жоғарылау беталысы байқалады, тек қана
соңғы екі жылда, 2003 жылы Қазақстанмен ... ... ... 18 ... екі ... ... ... беталыстың ары қарай дамуы, ... ... одан ... және ... ... ... мен ... ірі
туроператорлардың үлесінің артуына әкеледі.
Фирмалардың мамандануға беталысы күшеюде, ... ... ... және өткізімнің ары қарай интегралдануы өтуде. Ұлттық рыноктарда
беріктенген, туроператорлар стратегиясы басқа елдерде өзінің ... ... ... ... ... бірі жарнама болып табылады. Туристік
салады жарнама белгілі бір өздік ерекшелікте болады. Бәрінен бұрын ... ... ... және екі ... ... ... ... элемент
турөнімнің туристік рынокқа жылжытылуына бағытталады, жарнаманың екінші
элементі мүдделердің қалыптасуына және елге ... ... ... ... ... ... ... болжайды.
Шетелдегі ұлттық туристік ұйымдар туристік жарнамаларға шетелдік туризм
табысының жалпы сомасының 0,02 %-тен 0,25 % ... ... ... ... ... ... ... жандандыру қолға алынуда,
ол елдің оң имиджін жасайды. Бұл шараларға республиканың Жібек жолы бойынша
халықаралық форумдарға қатысуын ... ... Сиан ... Нара
қаласында (Жапония), Бали аралында (Индонезия) өткен Бүкіләлемдік туристік
ұйымның мәжілісіне қатысуы. Қазақстан ... ірі ...... ... биржа- 1ТВ-97 қатысты. Жәрмеңке кезінде
Қазақстан 200 ден аса, ... ... ... ... ... ... Бұл ... мемлекеттер арасындағы туристік алмасуды арттыруға
мүмкіндік береді.
Саралаудың ... ...... ... ... Сапар мақсатына тәуелді сапарлардың келесі ... ... ... ... рекреациялық, релаксациялық,
экскурсиялық, этникалық, діни, ... және ... ... ... ... ... БІР ТҰТЫНУШЫҒА КЕЛЕТІН
ТАБЫСЫ БОЙЫНША ... ... ... ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ БАР 4
КАТЕГОРИЯҒА БӨЛУГЕ БОЛАДЫ.
КОМПАНИЯНЫҢ САУАЛДАМАСЫНЫҢ ... ... ... ... ... 15 -ТЕН 45 МЫҢ ТЕНГЕГЕ ДЕЙІН. БҰЛ КАТЕГОРИЯ, СОНШАЛЫҚТЫ
ҚЫМБАТ ЕМЕС, ҚАЗАҚСТАН ШЕҢБЕРІНДЕГІ ЖӘНЕ ЫСТЫҚ ... ... ШЫҒА ... ... ... ЖӘНЕ ҚЫМБАТ ТҰРАТЫН САПАРЛАРҒА ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ 3,6 %
ҒАНА ШЫҒА АЛАДЫ.
ӘЛУЕТТІК ТУРИСТЕР МАССАСЫНЫҢ МІНЕЗДЕМЕЛЕРІ МЕН ... ... ЖЕКЕ ... ... ... ... ... НЕГІЗІНДЕ
САРАЛАНУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. КӨҢІЛ АУДАРУҒА ТӘУЕЛДІ, МЫСАЛЫ, БЕЛСЕНДІ ДЕМАЛЫС
НЕМЕСЕ ... ... ... ... ӨМІР ... ... САТЫП АЛУ УӘЖДЕРІ ӘЛУЕТТІК ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ СТИЛІ МЕН
КЕСКІНІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
САПАРЛАР УӘЖДЕМЕСІНДЕГІ ЕҢ ... ... ... САЯХАТТАУ НЕМЕСЕ
ТАНЫМНЫҢ ОБЪЕКТІСІНЕ КЕЛЕДІ, ЕКІНШІ ОРЫНДА ДЕМАЛЫС ПАЙДАСЫНА АРГУМЕНТТЕУ.
ТУРИСТЕРДІҢ 18,2 % ... УӘЖ ... ... ... ... ... ... ТАБЫЛАДЫ, ЯҒНИ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭТИКАЛЫҚ МАРКЕТИНГТІҢ
ТАЛАПТАРЫ ... ... ... ТАПСЫРЫСКЕР ТЕК СОҒАН АРНАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕР МЕН
ӨНІМДЕРДІҢ КЕШЕНІН АЛУЫ КЕРЕК. ОСЫ ... ... ... ТУРИЗМДЕ
ЭКОНОМИКАНЫҢ БАСҚА САЛАЛАРЫНА ҚАРАҒАНДА ҮЛКЕН МҮМКІНДІКТЕР БАР, ӘРИНЕ ЕГЕР
ТҰТЫНУШЫ СӘЙКЕС БАҒАНЫ ТӨЛЕУГЕ ДАЙЫН БОЛСА.
МАРКЕТИНГІЛІК ... ... ... ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН,
ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ТУРИЗМ РЫНОГІНДЕГІ ... ... ... ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН КӨРСЕТТІ. ТАУАРЛЫҚ МАРКЕТИНГТІҢ
ДИФФУЗИЯЛЫҚ МОДЕЛІНҚОЛДАНУ ҰСЫНЫЛДЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ЭКСПЕРТТІК ПАРАҚТАРЫ ӘЗІРЛЕНДІ. ТУРИСТІК ... ... ... ... ИЕ ... БҰЛ ... ӨСУІМЕН ЖӘНЕ
ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДЫҢ ДАМУДЫҢ ЖАҢА ЖОЛДАРЫН ІЗДЕУІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ.
ҚАЗАҚСТАНДА ТУРИСТІК РЫНОКТЫҢ НАШАР ДАМУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ, ... ... ... ... ... ... ... ТУРИСТІК МҮМКІНДІКТЕРІН ПАЙДАЛАНУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. НЕГІЗІНЕН,
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР ТЕҢІЗДІ ЕЛДЕРДІҢ ТУРЛАРЫН КӨБІРЕК ҚАЖЕТСІНЕДІ – ... ... ... ... ЕЛДЕР.
Сонымен қатар, Қазақстан бойынша турлар пайда болады, таяу шетелдердегі
туризм қайта қалпына келтіріледі, ең ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы туристік
фирмалардың саны 100 бірліктен асқан кезде, ... ... ... ... арттыру бойынша барлық бар мүмкіндіктерді қолдану қажет.
Әсіресе біздің фирма үшін ... ... ... ... тұрғыдан төтеп беру, қыс айларын, бұл кезде туристер ... ... ... туристердің аз саны, ереже бойынша, “Гиацинт”, “Яссауи”,
“Жаңа-Жол”, «Жібек Жолы”, “Гульнар-Тур” сияқты турфирмалармен ... ... ... ... ... қосымша жеңілдіктер мен
арзандатулар енгізуге жеткілікті ... бар ... ... ... ... ... фирма, жүзіндіде орын алу үшін, біздің ойымызша,
алғы шептегі туристік фирмалардың бірімен қарым-қатынаста ... және ... ... ... керек. Яғни, сол фирмаға қосымша туристерді
тартуға көмектесіп, ... ... ... ... фирма үшін соңғы
қосымша жеңілдіктерді алуы керек. Мысалы, турфирма ... ... ... ... ... сатуға құқығы бар және ... ... ... ... ... ... фирма үшін әуе
билеттеріне жеңілдіктер бере алады.
Одан өзге, тапсырыскерлерге ... ... ... күрт ... ... жағдайда келесідей көрініс орын алады: туристік фирма ... ... ... алған соң, туристердің аттану проблемаларын, барған елде
орналасуын, олардың ... ... және т.б. ... өз ... ... ... сапалы қызмет көрсетілуін қадағаламайды. Көп
жағдайда бұл, өзуақытында ... ... мен ... саладарынан, турлардың элементарлық олқылығына, өте жаман қызмет
көрсетуге, кейде ... ... ... ... әкеледі.
Осындай қателіктерден соң турист бұл фирмаға кезекті демалысында келе
қоймайтын шығар.
Яғни, туристік ... ... ... ... ... ... ... көрсету сапасы жоғары болуы керек.
Халықаралық туристік маршруттарда бәсекелестік күшті болуына ... ... ... ... ... 5-7 % ... төмендеуіне байланысты, жаңа
ресурстар, жаңа тауаша іздестіру қажет.
Келешектігі бар ... бірі ... ... ... ... ... мысалы форель шаруашылығы, ... тау ... оның ... ... ... де, тау ... және
басқа орындар, Қазақстанда осындай бірегей орындарға бай.
Қазақстанның ең әдемі қаласы Алматы бойынша экскурсия ұмытылып барады.
Қазақстандағы экскурсияның жаңа ... – бұл ... ...... АҚ, “Кока-Кола-ботлерс” ЖАҚ және басқаларға. Туристік
маршруттар мен ... ... ... көп ... ... фирманың қызметінің қосынды көлемін жинау ғана жеңілдемейді,
сонымен қатар оның көлемінде арттырады және ... ... ... ... ... алдыңғы шепке шығады.
Туристік қызмет көрсетудің, маршруттардың және экскурсиялардың әр алуан
болуымен байланысты, «Яссауи» ... ... ... ... Қазақстан
бойынша ішкі маршруттар, әсіресе Алматы обласы ... ... ... ... біз соны ... ... ... Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдары
3.1 «ЯССАУИ» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ ТУРИСТІК ... ... ... ... тез ... ... кез – келген туристік
кәсіпорынның ең ... ... ... ... ... ... табылады. Оларсыз компания бизнес – ортада бағдалана
алмайды, оны ... ... ... біле ... ... және өзінің тапсырыскерлерінің қажеттіліктерін
зерттей алмайды.
Бұрынырақ, шотландия экономисті және философы А. ... ... ... ... ... ... деген еді: «рыноктық ... ... ерте ... өзінің айналасындағы жерге қарауға және одан өзінің
қалаған шикізатын емес, басқаларға ... ... ... ... ... ... керекті мөлшерде өндіруге мәжбүр етеді. Жәнеде
өзінің алсам деген ... ... оның ... көршілерінің қалай
бағалағанымен көрсетеді»[8]. Бұл, оның ойынша, ... ... ... ... А. Смит келесі жағдайларғада көңіл аударды: бизнес ... ... адам ... жеке ... тілектері мен қажетсінулерінен емес,
ал ... ... ... ... ... ... ... және қажетсінулерімен санасуы және соған сүйенуі қажет.
Маркетингілік зерттеу ұғымы нені түсіндіреді? Бұл есепте бүгінгі күні
әртүрлі ... бар. ... ... ... Ф. ... ... бірнеше анықтамаларын ұсынады: «фирманың алдына ... ... ... ... ... ... шеңберін жүйелі
түрде анықтау, оларды жинау, ... ... ... ... ... ... ... сатып алушыны және жұртшылықты
маркетологпен байланыстыратын қызмет ... ... ... ... мен проблемаларды айқындауға және анықтауға қызмет етеді;
маркетингілік әрекеттің әзірленуі, ... және ... ... қызмет нәтижелерін бақылау, және де маркетингпен басқару
процесін жақсарту ... ... ... ... ... мақұлдайды.
Мысалы, ресей маркетологы Е. П. Голубков маркетингілік зерттеуді ... ... ... ... ... ... ... жинау, қамтып көрсету және талдау»[10]. Г. А. ... ... ... ... зерттеулер, ұйымды өзінің тұтынушыларымен
ақпарат арқылы байланыстыратын берне ... ... ... ... мен ... айқындау және анықтау үшін; маркетингілік
шараларды әзірлеу, анықтаулар ... ... және ... үшін;
маркетингті процесс ретінде тануды жетілдіру үшін қолданылады». ... және ... ... ... ... анықтаманы ресей ғалымы И. К.
Беляевский береді: «Маркетингілік ...... ... ... ... ... ... кез – келген зерттеуші
қызмет».
Келтірілген анықтамаларға негіздей отырып, біздің көзқарасымызда, ең
маңызды ... ... ... ... ... ... ... талдаудың және өзінше
түсіндірілуінің ғылыми әдістерінің кешенін көрсетеді;
- маркетингі ... ... ... ... үшін ... ... жоғарыда айтылғандарды тұжырымдай отырып, келесідей қорытынды
жасауға болады, маркетингілік зерттеу – бұл маркетингілік шешімдер қабылдау
кезінде анықсыздықты ... ... ... ... ... бағытта жинауға, талдауға және өзінше ... ... ... мен ... ... ... маркетингілік зерттеулер, туристік кәсіпорынды рыноктармен,
тұтынушылармен, бәсекелестермен және оның қызмет атқару ортасының ... ... ... ... ... болып табылады. Кез –
келген мұндай зерттеудің алғы шарты ретінде, ... үшін ... ... ... ... ... атауға болады. Маркетингілік шешімнің
мақсаты ... ... ... және солармен ... ... ... ... ... – талдау базасын құрумен
қорытындыланады. Маркетингілік зерттеудің мән-мағынасы болып маркетингілік
қызмет, сонымен қатар онымен қандайда бір жағдайда байланысты ... ... ... Ең ... проблема – зерттеу объектісін анықтау,
өйткені маркетингілік ... ... ... ... жоқ,
осының нәтижесінде әртүрлі авторлардың ... ... мен ... ... қолданылады. Бұл тарауда
маркетингілік зерттеу объектісі болып туристтік өнім алынады.
Туризм рыногіндегі коммерциялық қызметтің ... ... ... ... ... ... анықталады. Сол бойынша
қабылданатын стратегиялық шешім, туристік кәсіпорынның ... ... ... ... болып табылады. Бұл туристтік өнімнің ... ... ... тиімді құрал, кәсіпорынның басты қамқорлығы, пайда алу
көзі, сонымен ... ... ... ... элементі болумен
байланысты. Баға, өткізілім, ... ... ... ... ... С. Маджаро шынындада дұрыс тұжырым
жасады: «Егер тауар сатып ... және оның ... ... онда ... басқа элементтерін ... ... ... шығындар мен күштер кәсіпорынның рыноктағы жайғасымын
жақсарта ... ... ... ... материалдық емес сипаты, оларды
алғанға дейін көрсетуге, ... ... ... зерттеуге болмайтынын
белгілейді. Осыған байланысты, ол жағынан сатушыға сенімділік пен ... ... ... ... ... ... ... қызметтің сезімсіздігі
сатушының әрекетін күрделендіреді, оған кем ... екі ... ... ... өз ... ... мейлінше күрделі, ал
екінші жағынан – оларға не үшін ақша төлеп жатырғанын түсіндіру.
Өндіріс пен ... ... ... ... маркетингтің жаңа
функционалдық міндетін шарттайды: қызметті өндірушілер мен оны тұтынушылар
арасындағы өзара әрекеттесу ... ... ... ... ... сату және ... қажеттілігі.
Туристік қызметті өндіру мен тұтыну процесіне ... ... ... ... не ... ... ғана емес, қалай өндіру керектігі
туралы ... ... ... көрсетеді. Ерекше маңыздысы екінші
мәселе. Тек қана ... ... ... ... ... маркетингі ұғымына
не кіретінінің мазмұнын барынша көлемді түрде көрсете алады[12].
Өндіріс пен ... ... ... ... ... салдары,
кімнің, қайда және қай уақытта ... ... ... ... ... ... Туристік қызмет сапасының түрленбелігіне,
факторлардың екі тобы өте маңызды ықпал ... ... ... ... және ... ... ... байланысты.
Мысалы, қызмет сапасының түрленбелігі ... ... ... ... мен оқуларының әлсіздігінен, коммуникация
мен ақпараттың ... ... ... қажетті деңгейде
бақылаудың болмауынан тууы мүмкін. Қызмет сапасының түрленбелігінің екінші
маңызды көзі – ... ... өзі, оның ... бұл ... ... қызметтің жекелендірілуінің жоғары дәрежесімен түсіндіріледі.
Сонымен ... бұл ... ... – құлқын ұқыпты, жан-жақты және жүйелі
зерттеу қажеттігін тудырады. Соның нәтижесінде ... ... ... ... ... ең болмағанда тапсырыскерлермен
жұмыс істеу кезіндегі психологиялық аспектілерді тіркеу ... ... ... ... үшін ... ... стандарттары
әзірленеді – тапсырыскерге қызмет көрсетуде ... ... ... ... ... кепілдейтін, орындалуы
міндетті ережелер кешені.
Туристік қызметтің сипатты ... оның ... ... ... ... ... орналасу құралдарындағы түнемелер
ары қарай сату үшін жиналына алмайды. Қызметтің ... ... ... ... ... проблема туғызбайды. Дегенмен, соңғысы
көптеген туристік қызметтерде ауытқиды және жыл мезгіліне, апта күндеріне
тәуелді ... Егер ... ... артып кетсе, онда жағдайды өзгерту
мүмкін емес, мысалы, дүкенде ... ... ... ... ... егер ... көрсету қуаты оларға деген сұранымнан асып кететін
болса, онда ... ... ... ... сұраным мен ұсынысты
теңестіру бойынша ерекше ... ... ... ... ... жататындар: сараланған бағаны ... ... ... – ала ... ... енгізу; қызмет көрсету жылдамдығын арттыру;
қызметкерлер қызметін кеңейту.
Туризмдегі қызметтің қарастырылған жалпы сипаттамалары (сезімсіздік,
өндіріс пен ... ... ... ... ... ... ... алу тәуекелдігін жоғарылатады және оны бағалауды
қиындатады. Қызмет көрсету аясындағы тәуекелділікті зерттеу келесі жағдайды
көрсетті: ... ... ... өз табиғатында ... ... ... ... ... ... оны ... тауарды алуға қарағанда бірқатар тәуекелді. Туристік ... ... ... ... ... ... азайту шараларын әзірлеуі
қажет, бұл тұрақты ... ... қана ... сонымен
қатар қосымша сатып алушылардыда тартады.
Туристік өнімге, қызметтердің жоғарыда көрсетілген жалпы ... ... ... ... тән.
Біріншіден, әртүрлі компоненттер арасындағы өзара қатынастың ... ... ... ... ... туристік қызметке сұраныс табыс деңгейі мен бағаға ғана
тәуелді емес, сонымен ... ... және ... жағдайларғада тәуелді.
Үшіншіден, қағида бойынша, тұтынушы өнімді оны қолданғанға ... ... олар көп ... ... ... өндірісі орынында тікелей жүзеге
асырылады.
Төртіншіден, тұтынушы өзін өнімді тұтыну ... ... ... ... ал ... емес.
Бесіншіден, туристік өнім кеңістік пен уақыт ... ... оған ... ... ... сипатты.
Алтыншыдан, туристік қызметті ұсыну икемсіз өндіріспен ерекшеленеді.
Олар тікелей қызмет ... ... ... туристік өнім, әрқайсысының өзіндік ... ... ... және ... ... мақсаты бар, көптеген
кәсіпорындардың күш салуымен жасалады.
Сегізіншіден, туристерге қызмет көрсету сондай ұсақ – ... ... ... кемшіліктер болған кездеде, туристік қызметтің
жоғары сапасына қол жеткізу мүмкін ... ... ... ... ... ... едәуір
субъективтілікпен ерекшеленеді: тұтынушының бағасына, алынған қызмет
пакетіне тікелей қатынасы жоқ ... ... ... ... ... ... ... сапасына, форс – мажор (төтенше
уақиға) сипаттағы сыртқы факторлар әсер етеді ... ... ... ... саласындағы саясат, халықаралық жағдайлар және т.б.)[13].
Маркетинг теориясында бекітілген өнімнің атрибутивтік теориясынан шыға
отырып (Т. Левит бойынша толық өнім ... ... ... ... бөлу ... ... ... нақты орындалатын өнім; қосымша күшті
өнім[14].
Туристік кәсіпорынның өзінің тауарына деген рыноктық мүддені өткізуі
рынокқа ұсынылатын өнімдер ... ... ... ... ... ... бәсекелестік қабілетінің жайғасымы мен
бағалануымен байланысты ... ... ... ... ... ... өнімдер құрылымы, оларды оптималдау
(үйлестіру) мақсатында, тұрақты ... ... ... керек. Бұл
кәсіпорынға негізгі бәсекелестері мен сату көлемінің жоғарылау қарқынына
салыстырмалы, рыноктағы үлесіне ... ... ... ... ... ... Туристік өнімнің рыноктағы орынын дәл білу оларды өткізу
келешегін бағалауға мүмкіндік ... ... ... ... мүмкіндікті жеңістері қаржы құралдарын қайта бөлудің бағыттары
мен ... ... ... ... маркетингілік зерттеулерді анықтау кезінде,
өнімдердің тіршілікті циклін зерттеу бойынша жүргізілген ... ... өте ... бола ... ... ... тұжырымдамасы, кез – келген өнім, қандай
бір керемет тұтынушылық қасиетке ие болмағанымен, ертеме кешпе ... ... ... өніммен ығыстырылып шығарылатынынан алынады.
Тұрақты болып ... шама - тек қана ... ... ал ... ... ... отырады. Рынокқа ұсынылатын әрбір өнім
өзінің анықталған тіршілік ... ... осы ... ішінде ол өзінің
сатып алушысын табады.
Туристтік өнім ... ... ... бірізді деңгейлерден өтеді(өсу
мен жетілдірілу арқылы нарыққа енгізуден ... ... ... ... ... сату мен ... көлемінің ауытқуымен сипатталады.
Өнімді нарыққа енгізудің бастапқы деңгейі болып саналатын сәт, ... ... ... өнімді алғаш рет бірыңғай аудиторияға
ұсынған ... Бұл ... ... ... ... өнімнің баяу қарқынды
өткізілуі есептелінеді, осының нәтижесінде пайданың аз ... ... ... ... ... үлкен мөлшерде қаражат жұмсалмауы
мүмкін емес,себебі өнімді насихаттауда үлкен күш ... ... ... бұл деңгейде фирманың басты артықшылығы, бәсекелестіктің мүлде
болмауы болып табылады.
Бұл деңгейдің ұзақтығы үлкен шектерде ... ... және ол ... оның ... ... сәйкестенуімен, маркетингтің дұрыс
таңдалған стратегиясымен және оның бірізді орындалуымен анықталады.
Өсу деңгейі өнім өткізу мөлшерінің жылдам ... және ... ... ... ... ... ... шығынның үлесі фирманың
жалпы жұмсалымында айтарлықтай ... Өсу ... ... ... ... ал туристік кәсіпорынның негізгі маркетингтік
жұмысы нарықтың ары қарай кеңеюі мен ... ... ... туралы түсінікті қалыптастыруына бағытталады. Берілген өнімнің
дамуына басқалардан ертерек кіріскен ... ... ... ие болады.
Өсу деңгейінде туристік кәсіпорын өнім өткізу аумағын ... ... жаңа ... енуіне тырысады. Бұл, пайданы максималдауға
және ... ... ... ... мүмкіндік береді. Сондықтан,
өсу деңгейі фирмаға өте ... ал оны ... ... ... ... ... деңгейі өткізілімнің өсуінің бәсеңдеуімен және ... ... Бұл ... ... ... :
- ... қажетсінуінің өзгеруімен ;
- рынокқа жаңа барынша жетілдірілген өнімдердің шығуымен;
- бәсекелестіктің ... ... ... ... ... жаңа ... пайда
болуымен байланысты өнімнің жеткіліксіз пайдалылығымен.
Бұл деңгейде тұтынушылар шеңбері, тәжірибе жүзінде, кеңеймейді. ... ... ... өнімді тағы да ... көп ... ... феномині айқын көрінеді (мысалы, белгілі бір
мемлекетке бару).
Жетілдіру ... ... ... ... қажетті мөлшерде жоғары
болса да, біршама азая бастайды. Сондықтан туристтік кәсіпорын мұны ... ... ... ... басты күші өзінің рыноктық үлесін ұстап
қалуға, өнімді жетілдіру арқылы оның тұтынушылығын ... ... ... және т.б. ... Егер бұл ... ... өнім өзінің рыноктағы орнын жоғалтып, құлдырау деңгейіне жетуі
мүмкін.
Құлдырау деңгейі туристік аумақта берілген өнім тым көп ... ... ... ... ... ... ... азаюы, кейде нөлге дейін,
алынатын пайданың азаю процесі жүреді. Осы деңгей ұзақ уақыт бойы ... ... ... төмендеуіне байланысты, туристтік
кәсіпорында ... ... ... ... ... ... деңгейінде
өнім өткізу ... ... ... ... ... өнімнің
диверсификациясы мен жетілдірілуі және өткізілімнің ... ... ... ... жаңа ... ... мүмкіндік береді.
Сонымен, туристік өнімнің тіршіліктік циклінің болуы фирма алдында ... ... ... көрсетеді. Біріншіден, құлдырау ... ... ... үшін жаңа ... дер ... табуы қажет
(жаңалықтарды әзірлеу проблемасы). Екіншіден, ... ... ... ... бар ... ... ... ұйымдастыра білуі қажет (стратегиялық
келіс проблемасы). Үшіншіден, тіршілік ... ... ... байланысты фирма ұсынатын өнімдердің құрылымдық тиімділігі.
Әрбір ... ... ... ... өнімін жақсырақ білдіруге
көмектесетін талдаумен ... ... ... ... бәсекелес
өнімдерден айырмашылығын табу жайғастыру деп аталады, бұл белгілі ... ... ... барынша толық қанағаттандыру мен ... ... ... ... фундаменталды беталысы
болып табылады.
Туристік өнімнің ... ... ... ... ... ... қатардағы әлдеқайда тиімді түрін және бұл
түрді маркетингтік коммуникациялар10 көмегімен ... ... ... ... ... бойынша саралау мен жайғастыру –
өзара байланысты екі талдамалы процедура, ... ... ... ... ... жауап алу: туристік өнімнің алушысы кім ... ... ... ... ... алу үшін ... ... сендіруге болады.
Саралау рыноктағы қажетсіну, қалануы және ... ... ... ... болатын сипаттамаларды алуға мүмкіндік береді.
Жайғастыру тұтынушыды олар қажет ететін дәл сол ... ... ... ... ... ... бәсекелестік өнімнің жағдайынан
ерекше болатын, тапсырыскерлер санасында маңызды орын ... ... және ... ... Жайғастыру стратегиясының дамуында
маңызды үлес қосқан, жарнама саласындағы екі ірі ... – Эл Райс және ... Олар бұны ... процесі ретінде, қолданбалы өнімнің
артықшылықтарын ерекшелендіріп қарастырады: “Жайғастыру ... ... ... ... ... - бұл ... ... сезімі образына не ... сіз ... ... өнімді
жайғастырасыз”.12
Жайғастыру – “Тапсырыскер үшін өнім қандай құндылыққа ие?” ... ... ... ... Бұл ... осы өнімді алудан келетін практикалық
пайда ғана ... оның ... ... да ... ... ... Кез – ... өнімнің рыноктағы орны реалды және бағалы болуы
мүмкін. Ол реалды болады егер, ... ... ... ... ... алдыңғы кезеңдерінде рыноктағы қызметтің нақты жағдаын
орнықтыруға мүмкіндік береді. Бағалану жағдайы – бұл оның ... ... ... ... ... ... ... Оның
тұтынушылар пікірімен сәйкестенбеуі мүмкін.
Туристік өнімді жайғастыру ... ... ... ... біріккен
жайғасым таңдау орынына әрбір сарадағы жайғастыруды талап ... ... ... ... ... ... ... актуалды болып
табылады. Сондықтанда, жайғастыру – бұл сараланған ... ... ... ... іске асыру кезінде келесідей ... ... ... ... ... ... ... қабылданатын, ерекшелікті
қасиеттер және (немесе) пайдалар қандай?
- Осы қасиеттер мен (немесе) ... ... ... ... ... ... Бәсекелестер орын алған, әлуетті тапсырыскерлер мен ... ... ... ескере отырып, қандай жайғасымды таңдаған дұрыс?
- Таңдалған жайғасымды қорғау үшін, қандай маркетингілік құралдар ... ... ... ... ... ... ... қолдана алады:
өзіндік ерекшелікті қасиет бойынша (мысалы, төменгі баға бойынша); ... ... ... ... ... үшін ... ... белгілі бір тобы үшін ең оптималды ... ... ... ... ... ... стилі бойынша);
баға/сапа қатынасына; өнім аталатын немесе болжалатын бәсекелеске қатынасы
бойынша ... ... ... ... ... ... мен ... туралы ерекше, айрықша ақпаратты беру
қажеттігі болған кезде, фирманың имиджіне.
Қонақ жайлылық ... ... ... ... ... және ... ... жүзеге асыруды ұсынады[16].
Объективті жайғасу кезінде ... ең ... ... таңдау
қажет. Осыған байланысты көптеген туристік фирмалар ... ... ... орындарды көрнекі көрсетеді, оларды сол ... ... ... ... ... ... ... тұтынушылар қабылдауына ықпал ету үшін жүзеге
асырылады. ... ... ... имидж өнімнің физикалық сипаттамаларына
жатпайды, ал тұтынушылардың ділімен байланысты. Және бұл ... ... ... бір ... ... ... жайғастыру стратегиясын таңдау бірқатар факторларды
ескеруді талап етеді. Қажетті, жекеше айтқанда:
17. – ... ... ... ... ... орын ... ... жақсы түсінікте болу;
18. – бәсекелестік өнімдердің жайғасуын білу;
19. – бәсекелестік өнімдердің жайғасуын таңдау;
20. – меншікті жайғасымды таңдау және оны ең ... ...... ... қажетті жайғастыруды жүзеге асыру үшін,
өнімнің жеткілікті әлуетті екеніне көз жеткізу;
22. – ... осал ... ...... ... ... басқа элементтерімен келісулерін
қамтамасыздандыру: бағамен, көлеммен, коммуникациямен.
Туристік өнімнің айрықшаланатын ерекшеліктері тұтынушылар үшін бірқатар
мүдделі және ... ......... ... ... бағаланатын пайда
келтіреді;
25. – қайталамбастық – бәсекелестер мұндай ерекшелікті ... ... ... оны өте ... ... ...... – ерекшелікті көрсетуге болады, ол ... – қол ...... осы ... ... алуға жағдайлары
келеді;
28. – қорғаушылық – бәсекелестер үшін бұл ... ... алу ... күрделі;
29. – көрнекілік – айрықшылықты ... мәні ... ... және олар үшін ... ... ... ... бірнеше әлуетті айрықшылықты
ерекшеліктер байқады. Бұл жағдайда, олардың ... ... ... сүйеніп жасалатынын таңдау қажет. Осыдан келіп туатын сұрақ:
жайғастыру кезінде қанша ... ... ... ... ... ... ... теорияда, тәжірибеде бере алмайды.
Бір мамандар кәсіпорын өзінің барлық ... бір ғана ... ... үшін ... ... деп есептейді. Осы ... ... ... ... ... ... тқтынушылар алдында жақсы
беделге ие болады.
Маркетинг ... ... ... ... ... ... айрықшылықты ерекшеліктер бойынша жайғастырылуы керектігіне ... ... ... айрықшылықты ерекшелік санын көбейтіп
жариялауымен, олар тұтынушылардың сенімін жоғалу тәуекелдігі туады.
Жалпы алғанда туристік кәсіпорындар, өнімді ... ... ... ... ... ... жөн:
30. – үстірттік жайғасу – ... бір ... ... ...... ...... фирма және оның ұсынатын өнімдері
туралы тар ... ...... ... – тұтынушыларға фирма және оның ... ... ... айту ... жасауға ұмтылу;
33. – бірмәнді емес жайғасу – тұтынушыларда фирма және оның ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуі үшін ол ... ... ... ... шеңберіндегі кәсіпорынның барлық күші
жайғастырудың стратегиясын жүзеге ... ... ... ... ... ... көрсету деңгейі бойынша бәсекелестерінен озуды шешсе, онда
қызметкерлерінің ... ... ... ... бағдарламасын құрастыруы
керек, сонымен қатар мұндай қызмет көрсетудің басымдылығын, артықшылығын
мақұлдайтын жарнама жасауы қажет.
Маркетингілік зерттеулер, фирма үшін туристік рыноктың ... және ... ... ... ... ... ақпаратты жүйелі
жинау және талдау ... ... ... бар. ... ... ... ... шешімдерін қабылдау үшін ақпараттық ... ... ... айқындауға мүмкіндік береді:
- бизнесті тиімді жүргізуге кедергі ... ... ... ... болу ... және ... шешу дің мүмкіндікті
жолдарды;
- туристік рыноктағы келешектегі беталыстарды.
Сонымен қатар маркетингілік зерттеулер келесідей мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... жолдарын анықтауға;
рынок сұранымын жақсы түсінуге және онда тұрақты түрде өтетін ... ... ... ... ... қабылдау процесінде
тәуекелдікті азайтатын зерттеулер, едәуір дәрежеде туристік кәсіпорынның
қызметінің ... ... ала ... Барлық басқару шешімдері
маркетингілік зерттеулер жүргізу кезінде ... ... ... ... ... кәсіпорын көптеген әртүрлі тәсілдемелер арасынан
ең қолайлысын таңдайды.
Маркетингілік зерттеулерді жүргізу ... ... ... ... ... өнімді әзірлеуден және оны ... ... ... және ... кейінгі қызмет көрсетуіне дейін[17]. Туристік
кәсіпорынға әлуеттік тапсырыскерлердің қажетсінуін білуі, ... ... ... ... мүмкіндікті санын анықтауы, олар оны қайда ... ... ... ... келетінін, қандай бағаға алғысы келетінін және сатып
алған тауардан немесе қызметтен не ... ... ... ... екі түрін жүргізе алады: 1) ағымдағы зерттеу, ... ... ... ... ... мен беталыстарды айқындау мақсатында тұрақты
жүргізіледі (фирманы қоршаған ортадағы өте кішкентай өзгерістің өзі басқару
шешіміне әсер ете алады); 2) бір ... ... ... ... ... ... болжанулары немесе талдануларын тексеру
мақсатында жүргізіледі.
Туристік кәсіпорын туындайтын жалпы жағдайды бағалау, одан ... ... мен ... мен мүмкіндіктерді бағалау мақсатында
туризм рыногінің кешенді зерттелуін ... ... ... ... ... ... ... пайда болатын бір немесе бірнеше
проблемалық жағдайлар бойынша зерттеулер жүргізуге ресурстар бөле ... ... ... ... ... және ішкі ... зерттейді, жарнамалық
компанияның, рынок әлуеттігін, бизнестің дамуының беталысының ... ... ... ... ... ... ... қарқынды қызметтің
салдарынан орындаушылардың, кәсіпорынның жемісті жұмыс істеуі үшін ... ... ... проблемалы салаларында шоғырлануға аз уақыттары
қалады. Бизнестің тиімсіздігіне келтіретін ... мен ... ... ... ... зерттеулермен енгізілетін, көптеген
қарапайым үлестердің бірі ... ... ... ... ... рыноктарымен байланысын қолдау.
Туризмдегі зерттеулер келешекті ... ... ... ... ... ... ... сәйкес саясатты әзірлеу үшін
рыноктағы өзгерістерді бақылап отыруға ... ... ... ... ... тәуекелдіктің тууы ықтималдығын
төмендетеді және осы ... ... ... ... ... ... қатарына өтетін тауарды фирманың шығармайтынына кепілдікті
қамтамасыздандырады.
3. Шығындарды ... ... ... ең ... ... және тиімсіздерін жоюға көмектеседі.
4. Пайданың жаңа көздерін әзірлеу. Зерттеулер жаңа рыноктарды, жаңа
өнімдерді және сатылудағы өнімдерді қолданудың жаңа ... ... ... ... ... ... Зерттеулер нәтижелері тек белгілі
фирма үшін мүдделі емес, сонымен қатар жалпы қоғам үшін мүдделі және сатуды
ынталандыру үшін ... ... ... ... Бұл бәрінен
бұрын, өнімге, қызметке деген тұтыныстық қатынас зерттеулері және ... ... ... мен ... ... баға ... зерттеулер.
6. Сатып алышылар тарапынан қолайлы қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... көзқараста
болады. Олардың ойынша, осындай әрекетпен айналысатын компании, шын ... ... ... және ... ... ... немесе қызметті жасауға барлық күшін ... ... ... ... ... ... көрсетілсе, мысалы көрсетілетін
қызметтің сапасын жоғарылатыу, тапсырыскерлер шын көңіліменен жауап береді
және оларды ... ... ... ... сапасын қолдаушы немесе
жақсартушы ретінде жағымды әсер қалады.
Маркетингілік зерттеудің келесі қадамы – ... ... ... Сәйкес деректерді жинаған соң және проблеманы анықтаған соң,
негізге ала отырып зерттеу жүргізілетін ... бір ... ... әзірлеу қажет. Зерттеу процесінің ядросы болып табылатын, ... ... соң ... ... әзірленеді, қажетті ақпараттың
типі мен көзі анықталады. Ақпаратты жинаудың екі жолы бар: ... ... ... ... ... үшін ... ... ақпарат – басқа жағдай бойынша және басқа мақсаттар бойынша
жүргізілген зерттеулерден, ішкі және ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық мекемелердің деректер
қорынан, электрондық деректер қорынан, әртүрлі министрліктер ... ... есеп ... ... ... едәуір жеңіл, және оған тез қол ... ... тек қана ... ... ... шыға ... ... болмайды. Компания біріншілікті ақпараттың жиналуы ... ... ... ақпаратты жинауды жоспарлау ... ... ... жанасу типін, зерттеу жоспары мен құралдарын
таңдауды ... ... ... ақпарат көздерінен алуға болатын
жағдайда, барлық қолдаға бар ақпаратты кабинеттік зерттеуден ... 10 ... ... ... ... демалыс пен бос уақытты өткізу
бойынша ақпараттардың үлкен мөлшері жиналды. Туризм саласындағы ... бұл ... ... ... және ... табу ... ... екіншілікті көздері ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі
көздерге жататындар: пайда мен зияндар туралы есептер; ... ... және ... ... ... ... ... есептер;
статистикалық есептер; бухгалтерлік есеп – қисап; фактура – шот; істік ... ... ... тұтынушылардың шағымдары мен кінәрәт
қоюы және т.б.
Фирма ... ... ... ... ... пайда болатын
қауіптер мен проблемаларды және жаңа мүмкіндіктерді ... ... ... ... ... мен ... ... көмектесетін тарихи
деректерді алуға болады. Тарихи деректерде ... ... ... ... (сыйымдылық, рынок үлесі); кәсіпорынның маркетингілік қызметі
туралы (жарнамалық компаниялар тарихы, баға ... ... мен ... ... ... қатысты; құқықтық реттеу саласындағы;
демографиялық беталыс туралы және сыртқы орта ... ... ... ... ... нәтижелері туралы есепте фирманың сату
көлемі, өткізілген өнімнің өзіндік құны және белгілі уақыт ... ... ... келтіріледі. Шаруашылықты қызметтің нәтижелері
туралы есепті ... ... ... ... ... ... ... болуын айқындай алады және соған ... ... ... және ... көрсеткіштерді салыстыру сатудың егжей –
тегжейлі болжамаларынан жүргізуге болады: территориялар бойынша; ... ... ... мен туристік агенттіктер бойынша. Болжауларда сату
көлемінің нормасы орнықтырылады, содан соң ... ... ... ... ... – маркетингілік ақпараттың ең маңызды
және ең арзан ... ... ... ... ... сату, баға көрсеткіштері
бойынша фирмалардың ресми жарияланған ішкі ... ... ... ... ... шығармалары; кітаптар мен кезеңді
басылымдар (газеттер мен ... ... ... ... ... ... демографиялық (халық санағы), экономикалық, әлеуметтік
және басқа аспектілер туралы ... ... ... ... ... үй ... жарияламалары; коммерциялық ұйымдар
қызметі туралы жарнамалық материалдар. Жарияламалар рынок мөлшері, ... ... ... ... ... көруі мен беталыстары,
бару, отельдер, тасымалдау бағыттары бойынша буклеттер мен ... ... ... ... ... деректерді қолдану
фирмаға әлуетті тұтынушылар, олардың сатып алушылық қабілеттілігі, рынок
мөлшері, халықтың ... ... ... (бір ... табыс) туралы ақпараттар береді.
Екіншілікті мәліметтер зерттеудің жөнелту нүктесі қызметін атқарады.
Егер ақпараттың сәйкестікті екіншілікті көздері ... көп ... мен ... үнемдеуге болады. Екіншілікті ақпараттың төменгі құны осы
көздің талассыз артықшылығы болып табылады, сауалнама құрастырудың және оны
басудың, интервьюерлерді жалдаудың, ... ... ... және ... ... ... ... деректер біріншіліктіге қарағанда
тез жиналады. Екіншілікті деректердің өзінің кемшіліктері бар, оның ...... ... Бар ... ... ақпарат алу мүмкіндігі
болмағанда немесе бар ақпарат ескірген болса немесе ол ... ... ... ... ... оның ... көз ... біріншілікті деректерге көңіл аудару керек (бірінші қолдан алынған).
Егер саяхаттаушы пікіріне қатысты ақпарат алу қажет болса, онда ... ... яғни ... ... ... өткізу. Алдында
айтып кеткендей, біріншілікті ... ... осы ... ... ... алынған барлық ақпаратты зерттеп болған соң ғана
кірісу қажет. Осылай, ... ... ... екіншілікті
ақпаратты шолудан бастау жақсы болғанымен, бірақ оны шешім қабылдау ... ... ... ... фирма біріншілікті ақпарат жинауға
қамқорлық жасауы керек.
Біріншілікті деректі жинау ... ... соң, ... ... ... ... Біріншілікті деректі жинау мәнді шығынды қажет етеді,
бірақ алынған деректерде проблеманы шешуде үлкен ... ... ... ... ... ... ... жаңаланып отырады.
Оларға қажетті түзетулер енгізіледі. Біріншілікті маркетингілік ақпаратты
жинаудың бірнеше әдістері бар. ... ... ... ... ... әдісі тұтынушылар туралы, олардың
рыноктағы беталыстары жайлы, белгілі бір ... ... ... ... ... мен ... ... әртүрлі пішіндерін бағалау
туралы маркетингілік ... ... ... ... ... табылады. Бұл
маркетингідегі деректер жинаудың ең кеңінен тараған әдісі. Ол ... ... 90 % ... ... сұрау (сауалнама) – бұл мазмұны
зерттеудің проблемасын құрайтын сұрақтармен пікір берушілерге ауызша ... ... ... ... әдісі берілетін сұрақтар көмегімен ақпараттар
жинауға ... ... және ... сауалнаманы, пікірді сұрауды және
түсініктеме сауалнаманы ... ... ... ... ... алумен,
поштаның немесе телефонның көмегімен жүргізілуі мүмкін.
Нақты сауалнама. Пікір сұраудың барлық түрін талдау, нақты ... ... ... ... «Сіз ... жылы ... қайда
және қашан демалдыңыз?» сұрағы респонденттен дәлдікті жауапты талап етеді.
Нақты сауалнама, респонденттердің естерінде жақсы ... ... ... әсер ... ... дәл ... берілмеуіне қарамастан
керемет нәтижелер береді.
Тұтынушылардың пікірін сұрау. Бұл ... ... ... өздерінің пікірлерін білдіруді, бір нәрсенің бағасын ... ... ... қандай турөнімнің ол үшін тартымды екенін
сұрайды: А немесе В, немесе қандай өнімнің ... ... ... болды?
Бұл пікір сұрау құнды нәтижелер әкеле алады.
Түсініктеме сауалнама. Бұл жерде респонденттер ... ... ... ... неге олар тура осы ... ... (яғни неге олар тура осы рекреакциондық қызметте қатысты), неге
олар көрсетілген авиакомпанияны таңдағаны, неге олар ... ... үшін осы елді ... таңдағаны, неге олар осы орналасу құралын
қабылдағаны туралы сұрайды.
Егер «не» сұрағына респонденттер дәл және ... ... ... ... сұрағына жауап берер кезде бірнеше қысылу байқалады.
Сонымен, пікір сұрау әдісі ... ... ... ... ... ... болады, және де бұл кезде нақты сауалнама ... ... ... және ... ... жауап алу мақсатында тереңдетілген
сұхбаттасу немесе психологиялық зерттеулер қолданылады. ... ... ... ... ... ... немесе топтамалы
сұхбаттасумен немесе пошта арқылы жүргізіле алады. Зерттеу мақсаты ... бір ... ... ... ... ... ... табылады
(іріктеулер, яғни осы мезгілде тұтас халықты бейнелеуге тартылған халық
сарасы). Зерттеудің негізгі әдістерін ... ... ... ... ... ... шешімдерді, олардың мақсатқа жету үшін қосқан ... баға және ... ... ... ... ... қабылдау үшін, жеке баламалардың болжалды жеңісі туралы
ақпаратты алу ... ... ... ... ... ... ... себепті – ізденушілік қатынасты айқындау мақсатында тесттер
жүргізуді ... ... ... ... ... топтарын іріктеуді, осы топтар үшін әртүрлі ... ... ... ... және ... ... ... орнықтыруды талап етеді. Қажетті бақылау ... бұл әдіс ... ... ... береді. Эксперименттің
қорытындыларына, алынған ... ... ... оның ойы ... ... ... ... шамада сүйенуге болады.
Туризмде эксперименттік зерттеулерді жүргізу қиын, ... ... ... ... өте қиын ... Дегенмен курортты
региондар немесе туристік кәсіпорындар, ... ... ... көмек ретінде жарнамалық немесе бағалық эксперименттер жүргізе
алады. Мысалы, туроператорға туристік өнімнің бағасын төмендету оны ... ... ... әсер ... ... қажет. Айтайық, турдың
бастапқы бағасы $ 300 құрады, содан соң компания турдың бағасын ... ... $ 250 ... ... ... Егер ... ... тапсырыскерлер саны бұрынғыдай болып қалса, онда бағаға ... ... Егер ... ... ... өссе, онда туристер санының,
туристік өнімнің бағасының өзеруіне тәуелділігі туралы қорытынды жасауға
болады.
Маркетингілік ... ... ... ... ... ... құрылғылар табылады. Біріншілікті деректерді жинау ... ... ... ... ... пікір сұрау парағы болып
табылады. Сауалдама – респондент өзінің жауаптарын көрсететін, ... бар ... ... ... өте ... және ... құралы.
Онда сұрақтардың қойылуы, олардың саны мен бірізділігі, тұжырымдалуының
ыңғайлылығы өте ... ... ... ... ... ... ... зерттеуші мақсатына, зерттеу объектісіне және өзінің
мүмкіндіктеріне ... оны өзі ... және ... әділ ... ... ... ... бұрын,
өнер болып қалуда».[20] Сауалдаманы дайындау кезінде туристік ұйымдар
маркетинг ... ... ... ... зерттеу бойынша
мамандандырылған компанияларға бет бұра алады, олар қажетті сұрақтарды
іріктеп ... ... ... ... ... және сұрақтардың
орналасуын таңдауға көмектеседі. Сауалдаманы құрастыру кезінде ең көп
кететін ... ... ... ... – сұраққа жауап беру
мүмкін емес, жауап бергісі келмейтін сұрақ, сұрақ ... ... ... түрде жауап алуды керек ететін ... ... ... ... ... ... тексерілуі қажет. Зерттеу мақсаты ... ... жоқ ... ... ... ... ... созып жібереді және жауап берушілердің мазасын ... ... ... ... ықпал ете алады. Маркетингілік зерттеулерді
сұрақтардың екі типін бөледі: жабық және ашық.
Жабық сұрақтар ... ... ... толық жиынтығы
ішінен жауаптарды таңдауды болжайды. ... ... ... ... ... ... ... көмегімен өңдеуге мүмкіндік
беретінінде. Дегенмен онда едәуір кемшіліктер ... тұр: ... ... таңдау барынша шектелген, соның салдарынан жабық
сұрақтарды қолдану кезінде, респондентке ұсынылатын ... ... ... ... ... көрсетілу талабы міндетті
болып табылады.
Ашық сұрақтардың жабықтардан айырмашылығы олар сыбыр сөзсіз, ... ... ... ... (стандартты емес) пікірлерді
алуға бағытталынған. Бұл кезде нәтижелерді өңдеу барынша күрделі болады.
Дегенмен ашық ... ... ... ... ... келеді,
өйткені осы жағдайдағы күтілмеген шешімнің табылу мүмкіндігі барлық ... ... ... Сұрақтардың мұндай типтері зерттеудің ізденіс
кезеңінде әсіресе пайдалы, адамдардың ... саны олай ... ... ... олардың не ойлайтынын орнықтыру ... ... ... ... ... ... жеңіл түсіндірілетін және кестеге
келтіруге болатын жауаптарды алуға көмектеседі. ... ... ... өте ... ... ... ... ықпал етпейтін екіойлы емес,
қарапайым сөздерді қолдану қажет. Сауалдамада ... ... ... ерекше көңіл бөлуді талап етеді. Бірінші сұрақтар
респонденттердің ... ... ... қиын және ... сипаттағы
сұрақтарды соңында берген дұрыс, сонда ... ... өз ойын ... Сұрақтар логикалық бірізділікпен жүруі керек.
Сауалдаманы қорытынды сұрақтар аяқтайды. ... ... ... ... ... (мысалы, «Біздің сауалдамамыз Сізді
шаршатқан жоқпа?»), сауалдаманың соңғы ... ... ... демографиялық кескінін анықтауға мүмкіндік беретін сұрақтарда кіреді
(жынысы, жасы, мекен ... ... ... ... және ... соңында міндетті түрде жауап берген кісіге, зерттеуге қатысқаны
үшін ... ... ... ... ... ... ... үшін күрделі
техника, әртүрлі статистикалық тәсілдер мен ... ... ... ... ... ... Мұндай зерттеулерді
жүргізу үшін маман – маркетологтарды және маркетингілік зерттеулер ... ... ... ... ... – зерттеудің жоспарын ұсыну. Бұл сатыда ... ... ... ... Бұл ... ірілендірілген масштабты
зерттеулер немесе фирманың жұмысына ... ... ... ... ... кіретін барлық проблемалар көрсетілуі және барлық
мақсаттары қойылуы керек. Одан өзге ... ... ... шеңбері
анықталып, қайтарма ақпараттың көздері және ... ... ... ... ... Ақырында, жоспардың жүргізілген зерттеудің
маркетингілік ... ... ... ... ... ... ... болжаулары болуы керек. Ресми құжат түрінде рәсімделген
зерттеу жоспары – бұл өз ... ... ... мен ... ... ... барлық маңызды аспектілері бойынша – мазмұны мен
әдістемесі сұрақтары бойынша ... ... ... ... ... оны
тағыда ұқыпты, қырағы қарап шығуы керек.
Маркетингілік ... ... ... соң, ... жетекшілері оны
жүзеге асыруға кіріседі. Жоспар қажетті ақпаратты жинау, ... және ... іске ... Бұл ... ... ... ... қызметкерлеріне жүктеліне алады, бұл фирмаға жинау процесін және
жиналатын ақпарат сапасын бақылауға үлкен мүмкіндік береді. Екінші жағынан,
сырт ... ... ... өз артықшылығы бар, өйткені олар, өз
саласының маманы бола отырып, өзінің жұмысын жылдамырақ орындайды және ... ... ... Маркетингілік зерттеулер үшін ең үлкен шығындар мен
ең үлкен қауіп қателік жіберу, әдетте олар ... ... ... Жобаның жетекшісі техникалық орындаушылардың жұмысын тұрақты түрде
бақылап тұруы керек, оның бекітілген ... ... ... ... және ... ... жіберуді жасамауын,
объективті емес немесе алдын ала ... ... ... ... ... ... жолға салып жібермеуін байқайды.
Жиналған ақпарат кодталуы және кестелер мен ... ... ... және ... кезеңдер өте сақтақпен орындалуы керек, әйтпесе, егер
жинау, кестелер құру және ... ... ... ... ... ... қорытындылар жасалуы мүмкін.
Маркетингілік зерттеудегі келесі қадам – зерттеу нәтижелерін түсіндіру
және есеп беру. Енді зерттеушілерге зерттеу нәтижелеріне түсіндірулер ... ... ... және ... ... ... ... қалады. Ол
сандармен және күрделі статистикалық есептермен ... тыс ... ... ... ... ... жоқ, ... айқындалған
заңдылықтар қажет, бұл оларға дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. ... ... ... ... ал ... ... ... маңызды.
Жиналған материалды түсіндіру жауапкершілігі тек қана зерттеушілер мойынына
салынбауы керек, менеджерлерде бұл ... ... ... ... ... деректерді әртүрлі түсіндіруге болады, сондықтан,
берілген түсіндірулердің дұрыс ... ... болу ... ... ... талқылауына қатысуы керек. Мүмкін, бұл ... ... ... ... ... ... оған жауапты
тағыда зерттеу деректерін талдай отырып ... ... Бұл ... ... ... ... ... жәнеде соның негізінде жаңа
қорытындылар жасауға көмектесуі қажет.
Түсіндіру – маркетингілік процестің маңызды сатысы. ... ... ... ... ... егер менеджер одан ... ... ... Өйткені, маркетингі мәселелерінде оған ... ... ... ... ол берілген ақпаратта өзінің көргісі
келгенін көреді, ал оның күткен нәтижесіне ... ... ... ... ... түсіндіру менеджерлер мен зерттеушілердің
біріккен күшінің нәтижесі болуы керек. Түсіндіру мен есеп беру ... ... ... соңғы сатысы. Ал зерттеу процесс
болатын болса, онда оған процесс ... ... ... ... ... ... ... жібермей жылжытылуы керек.
Зерттеуден алынған нәтижелер әрекетке қатыспайынша, маркетингілік
зерттеуді жүргізу бойынша орындалған ... ... деп ... – бұл инвестицияланған ақша және жұмсалған уақыт. ... ... ... ... ... мен уақыт шығыны жақсы
нәтижелер беруінен тұрады.
3.2 «Яссауи» туристік фирмасының маркетингілік ... ... ... ... күрт ... және оның ... ... ықпалы бәсеңсіген жағдайларда, жеке компаниялардың жайғасымы
олардың қызметкерлерінің тиімділігі мен ... ... ... ... ... ... ... ФИРМАНЫҢ БАСҚА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ӘРЕКЕТТЕРІНДЕ, ЖАҚЫН ... ... ... ЕРЕКШЕ ТҮРІН КӨРСЕТЕДІ.
ҚАЗІРГІ МАРКЕТИНГ ФИРМА ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕ «АДАМДЫҚ КАПИТАЛ» МӘНІНІҢ МАҢЫЗДЫ
ӨСУІН ЖӘНЕ ОСЫ КАПИТАЛ САПАСЫНЫҢ БІРМЕЗГІЛДІК-РАДИКАЛДЫҚ ... ЖАН ... ... ... туристік фирмасының имиджі беріктенуі және тиімді қызметі
үшін біздің көзқарасымызда ... ... ... ... маманды немесе
басқаша айтқанда “public relations ” ... ... ... қарастыру
қажет.
70-90-ші жылдары батыстың менеджмент пен маркетинг бойынша теоретиктері
мен ... осы ... ... ... ... үшін көп ... Ақпараттың екіжақты қозғалысына негізделген олар, ... ... ... ... өте ... ... қазірге дейін
бұл салада проблемалар көп. Өндірісті, өткізілімді, сатып алуды, қаржыны
және т.б. басқару ... ... ... ... ... бұл ... ... бағыныштыларымен, жетекшілерімен және
әріптестерімен тиімді коммуникацияның жүзеге ... ... ... ... ... менеджерлер, сенімді қайтымды
байланыстың болмаған кезінде, ... ... ... ... ... ақпарат қозғалысын жоғарыдан төмен қамтамасыз ететін,
ішкі фирмалық коммуникацияның дәстүрлі біржақты типіне артықшылық береді.
Менеджерлер ... ... ... ... ... ... бірқатар жағдайларда, компанияны, қызметкерлер үшін әртүрлі
ақпараттық материалдардың үлкен мөлшерін ... ... ... көп ... ішкі фирмалық бюллетеньдер, баяндамалар мен
шолулар, пікірсайыстық парақтар, әртүрлі құжаттар, сонымен ... ... және ... өнімдер. Бұл ақпараттық материалдардың тиімділігінің, шын
мәнінде, жоғарылығы жеткіліксіз.
Фирма ішіндегі ... құру және ... ... ... ... ... ... тәжірибе көрсетті, олар жұмыстың
нақты бөлімшесі мен шешім қабылдауға жауапты. Ұйым, менеджерлер мен ... ... ... коммуникациялық делдал бола отырып, осы жұмысты
жоғары кәсіпкерлік деңгейде орындай ... ... ... категориясын
керек етеді. Бұл ... ... ... ... ... ... атқарады (“public relations ”).
“Менеджмент ұйымның мақсаттарға жетуі үшін ... ... ... ... ... етеді. Бұл мақсаттардың өзі ұйымның ортасымен
анықталады. “public relations” саласындағы ... ... ... және ... қызметін атқарады, ол жеке мүдделер мен ұйымдар
мақсатын маңызды ... пен ... ... ... ... ”.
Мұндай кеңесші мен делдал қызметінің, қызметкерлерді басқару аясындағы
нақты бағытын атауға болады:
1) ұйымның репутациясын қолдай отырып, ол жеке ... ... ... ... ... ... үшін жағдай жасауға мүмкіндік
туғызады;
2) “public relations” көмегімен ішкі ... ... ... ... ... ... ... бернесін орындайды;
3) сол “public relations” арқасында ұйымның алдынан жаңа мүмкіндіктер
ашады, өйткені қоғаммен ... ... ... ... біреуге
қарағанда, оның ішкі ортасымен барынша тығыз байланысты қолдайды;
4) менеджерлер мен жұмысшылар арасындағы қатынастардағы ... ... ... көмектеседі;
5) “public relations” компанияның ... ... ... ... ... ... құралы ретінде
қолданылады;
6) қоғаммен байланысты біле отырып, тәжірибе жүзінде үздіксіз ... ... ... жемісті әсер етеді;
7) “public relations” саласындағы маман бола отырып, компания ... ... ... ... ... жұртшылыққа көрсетіп,
әлеуметтік ортада өткізеді.
Қызметкерлер менеджері, коммуникация дағдаларын нашар ... ... ... ... ... бұл қатынаста кәсіподақтан қалыс
қалады деген пікір таратылған. Соңғылары көбінесе менеджерлер мен ... ... ... ... ролін өзіне алады. Бұл
жағдай ... ... ... наразылығын шақырады.
Менеджмент ішкіфирмалық “public relations” саладағы мамандарға сенім
артады. Бұл ... ... мен «көк ... ... ... ... әрекет істеу үшін, белгілі бір ... ... ... ... ішкіфирмалық коммуникацияны жасау
және дамыту ісінде ... ... ... ... ... ... ... менеджерлерге де, кәсіподақ қайраткерлеріне де бұл
мамандарға кәсіпқойлар ретіндеде, адал ... ... ... ... ... Үшіншіден, менеджерлер мен жұмысшылар еңбек қатынасы
аясындағы коммуникацияның ерекше маңыздылығын толығымен түсінуі керек.
Төртіншіден, ... мен ... ... ... ... шындықты, ашық ақпарат берілетініне дайын болуы керек.
Кәсіпорындарды жекешелендіру мен акционерлеу процестерін қамтитын
Қазақстандағы экономикалық ... ... ... ... ... осындай проблемалардың пайда болуын сенімділікпен болжауға
мүмкіндік береді. Жекешелендірілген ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейін талап ететін
менеджменттің күрделі және қиын ... ... ... ... ... ... ... нақты мақсаттардың бірқатар
міндеттері мен жетістіктерін орындау үшін сайланған. Ерекше маңызға иелер
келесілер:
1. ... ... ... ... ету. ... менеджментінің
тәжірибесі, қызметкерлерді басқару ... ... ... ... ...... текті баспасөз ақпараты дегенді айтады. Дегенмен
ол жеке сұхбатты алмастыра алмайды. Мұндай сұхбаттасудың дамуы – ... ... ... ... ... ... басылымдардың өзгерісі (көптираждылар, бюллетендер).
“public relations” саласындағы мамандардың белсенді әрекеттері ... ... ... ... материалдарды жариялауына және
оқушыларының пікіне мүдделі болуына әкелді. Осылай, бұл басылымдар, ... ... ... және ... екіжақты каналын
көрсетеді.
3. Нысанды коммуникациялардың нысансыздармен табысты ... ... ... ... жалданған қызметкерлерді
ереуіл ұйымдастыруға итермелеу үшін қолданатын сыбыстар каналын жеткілікті
табысты бейтараптандырады.
4. Қызметкерлердің жетекшілер ... ... ... ... ... үшін ... маңызды мәселе, ішкіфирмалық “public relations”
берілетін, әлеуметтік кепілдіктер, қызметте ... және ... ... төлену деңгейі туралы ақпаратты болу.
5. Компания жұмыскерлеріне қаржы құжаттарымен танысуда көмек көрсету.
Компанияның қатардағы жұмыскерлері жетекшілердің ... ... мен ... дұрыс түсіну үшін қажетті дайындығы барлық уақытта бола бермейді.
Кейбір ... ... ... ... ... есептеріне қосымша
қызметкерлерге арналған бейне фильмдер дайындайды, олар ұйымның ... ... ... және ... оқу ... қолданылады.
6. Бас және еншілес компаниялар арасындағы ақпараттарды алмастыруды
ұйымдастыру. Бірқатар жағдайларда екі ... ... ... ... ... болады. Ол үшін “public relations”
саласындағы мамандар, коммункация ... ... ... ... ... ... табуына мүмкіндік береді.
7. Жаңа технологияның ерекшеліктерін түсіндіру. Бұл ... ... ... ... ... ... ... үлкен мәнге ие болуда. Бұл
процестердің сипаттамалары жұмысшыларға барлық уақытта түсінікті емес, олар
мұндай процестерді жұмыссыздық ... ... ... Қауіпсіздік саласындағы шаралардың тиімділігін ... ... ... ... қауіпсіздік шараларына оқытуды жүзеге
асыруда мүмкіндігі бар. Мұндай оқытулар үздіксіз ... және ... ... ... қызметкерлергеде есептелген.
9. Қызметкерлердің жетекшілердің қызметі ... ... ... жеке ... елдің немесе дүниежүзінің
әртүрлі аудандарында орналасқан жағдайларда, орталық жетекшіліктің ... ... ... қызметкерлерінің әрекеттері мен уәждемелерін
үйлестіру үшін, ерекше мәнге ие болады.
10. Қызметкерлерге басқарудың құрылымы мен ... ... ... ... ... ... ... мен
сипаттары фирманың ішіндегі ақпаратқа әсер ... Ол ... ... әртүрлі деңгейлеріндегі менеджерлер қызметінің
мәні мен ерекшеліктерін түсіндіру мақсатын ... ... ... ... ... Басшылықтың
акционерлік капиталды басқару саласындағы жоспарлары туралы ақпарат,
компания акционерлерінен тұратын қызметкерлер ... үшін ... ... ... сыйақы жүйесі туралы ақпараттандыру. Компанияда
жұмыс істейтін адамдар, қалай және не үшін сыйақы төленетіні ... ... ... ... Бос орын, қызметтің бар екені туралы ақпарат. Ол, ... мен ... ... бойынша елдің немесе дүниежүзінің
басқа аудандарында өзінің бір филиаында ... ... ... ... ... ... ... бар халықаралық және ірі ұлттық
компаниялар қызметкерлері үшін ерекше маңызды.
14. Тиімді ... ... ... ... ... төменгі сатыдағы менеджерлер мен «көк жағалылардың» компанияның
жоғарғы басшыларымен, олардың шешім қабылдауда ... ... ... ... ... ... ... көрсете алады.
15. Әрекеттегі құқықтық нормалар мен ережелерді жариялау. Ішкіфирмалық
қызмет ... ... ... қызметкерлері арасында түсіндірме
жұмыстар жүргізеді. ... ... ... ... ... мен ... ... туралы жарималар жасайды, сонымен қатар оның
басшыларының жаңа өкімдері мен ережелерімен ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған барлық
қызметтері үшін бір жалпы принцип сипатты: барлық жұмыскерлер ... үшін ... ... өте ... ... ... ... керек
және олар пікірлерін ашық және еркін айта ... ал ... ... ... ... ... ... керек.
Ішкіфирмалық отандық қызмет “public ... ... ... ... кәсіпорында қолданылған партиялық және комсомол
ұйымдарының тәжірибелерінің белгілі бір аспектілерін ... ... ... мазмұны туралы емес, олардың кадрлармен жұмыс істеу пішіндері мен
әдістері туралы).
Өздерінің ... ... ... ... ... relations”
саласындағы мамандардың жеткілікті тиімді құралдары бар. Олардың қатарына
ескеріліп кеткен, ... ... ... ... ... ... мен басқа фирма ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... немесе
бюллетендерді, көп тираждыларды және ... ... ... ... ... ішіндегі әйгілісі ақпараттық тақталар.
Оларды, сәйкесті ақпаратпен көбірек адамдар ... ... ... ... ... Ол ... әртүрлі болады және
жоғарғы басшылардан шығуы міндетті ... ... ... ... типіне байланысты. Кез – келген ақпаратты орналастыруға болатын
тақталарда болады. ... ... ... ... ... олардың әрқайсысы ақпараттың белгілі бір ... ... ... ... ... бірнеше сатылардан тұрады: ақпаратты
кез – келген түрде “public relations” менеджеріне береді; ол бұл ... ... түр ... және оны ... мөлшерде (санда) тираждайды; осы
ақпаратты тақтаға орналастыруменде ол ... ... ... коммуникацияның ең күрделі құралы
болып табылатындар бейнетаспалар мен теледидар. Фирма ... ... ... ... ... ... ... эфир әдісімен беріле алады.
Коммуникацияға салмақты көңіл аударатын, ... бұл ... ... коммуникацияда тиімді қолданады.
Ішкіфирмалық “public relations” құралдарының қатарында, ... ... ... ... ... мен ... арналған
жәшіктерде бар.
Компанияға жаңадан жұмысқа келгендер үшін, корпорацияның мақсаттары ... ... ... көмектесуге арналған арнайы ақпараттық
әдебиеттер болады. Осы ... ... ... ... ... ... бағыттары, басқару құрылымдары мен менеджмент бернелері
қызмет атқарады. ... ... ... ... ... жаңа ... ... түрінде рәсімделеді.
“public relations” саласында білікті мамандары бар батыс компаниялары,
әртүрлі деңгейдегі ... үшін және ... ... арнайы конференциялар ұйымдастырады. ... ... ... ... Олар, пікірлер мен ақпараттарды
алмастырудан өзге ... «бір ... ... ... белсенді
қолданылады.
Бөлімшелері , филиалдары немесе өндірістік нүктелі көп компаниялар,
жоғарғы басшылардың сол жерлерге ... ... ... ... ... ... ... бір бөлімшенің немесе филиалдың бір
маңызды жағдайларына үйлестіріледі. Мұндай ресми сапарлар тәжірибе алмасу
мақсатындада ... ол ... ... өндірістік бөлімінің
жұмыскерлері өткізуші бөлім немесе қаржы бөліміне барады, ол жерде ... ... ... және ... ... ... саласындағы мамандар қызметкерлер үшін біріктірілген шараларды
ұйымдастыруға үлкен мән береді (туған ... ... ... есте ... ... атап өту, ... ... бөлімдері мен
бөлімшелерінің арасындағы спорттық жарыстар, жәнеде т.б.).
Компанияның қызметін түсіндіріп тарату үшін фирма ... ... ... ... уақытша көрмелер ұйымдастырылады. Олар
қызметкерлер мен ... ... ... ... тарихымен және
қазіргі кезеңімен, оның өнімімен, менеджмент пен маркетинг тәжірибелерімен
таныстыруға арналған.
Жоғарыда айтылып кеткен ... және ... ... ... арналған немесе меншікті компаниясының акционері болуға
жиналған ... ... ... ... ... ... коммуникацияларды
жүзеге асырудың басқада тиімді ... бар. ... ... ... мамандар жақсы таныс, ... ... ... басқару жүйесі шеңберінде белгілі бір түрде ... ... ... бар. ... ... жағдайларда, бұл
әдістер бәрінен бұрын, «біріккен команда рухын» жасау және қолдаудың,
басқарушылар мен ... ... ... ... пен ... ... ... тиімді жұмыстарын өсіру үшін нақты
мәселелерді шешуге қарағанда, белгілі бір ... және ... ұске ... үшін ... ... ... менеджменттің бернесі ретінде айта отырып,
ескеру керек, әңгіме бір немесе бірнеше әдістердің оқшауланып қолданылуында
емес, ал фирма ... ... ... және ... ... ... екенін. Тиімді ішкі фирмалық коммуникациялар, ... ... ... ... әрекеттегі құралы қызметін атқарады – мысалы,
әлеуметтік деңгей, сыйласу деңгейі және өздік өткізілімдік ... ... ... ... ... ... уәждемесінің жоғары деңгейін ... ... ... көрсетеді. Ішкі коммуникациялар мен ... ... ... ... ... тұр. Қазіргі кездің менеджментінде
“адамдарды басқару олардың ықыластарын басқару арқылы”, ең алдымен, тиімді
коммуникациялар көмегімен жүзеге ... ... ... байланысты маркетингілік стратегияны жетілдіру
үшін фирмаға келесідей ұсыныстар беруге болады:
Кәсіпорынның жарнамалық қызметінің әрекеттегі әдістерін ... ... ... радиожарнамамен толықтыру тиімді.
Мүмкіндігінше туристік бағыттарды кеңейту және оны жарнамада көрсету.
Жарнамалық компанияны сауатты жоспарлауға көңіл аудару. Тапсырыскерлер
қажетсінуінің динамикасын бақылау мақсатында ... ... ... ... ... үшін “public relations” тиімді жүйесін
ұйымдастыру.
Кесте 9
ЖШС «Яссауидің» балансының өтемпаздығының талдауы, (2004 ... ... ... |Сома |Төлем ... ... |
| | | | ... ... ... |516,0 |Ең ... |377,2 |+138,8 |
| | ... | | ... ... |7540,0 ... мерзімді|- |+7540,0 ... ... |2486,0 ... |20391,0 ... ... өтімді |11234,0 |Тұрақты |1007,8 |+10226,2 ... |21776,0 ... |21776,0 | ... ЖШС «Яссауидің» 2004ж. 1 қаңтарындағы бухгалтерлік ... ... ... ... БІЗДІҢ ЖАҒДАЙЫМЫЗДА ҮШІНШІ ПУНКТ БОЙЫНША ЕДӘУІР
АУЫТҚУ БАЙҚАЛАДЫ, БІРАҚ ОЛ ... ... ... ... ... БҰЛ ... ТЕК ҚАНА ҚҰНДЫҚ ШАМАСЫ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛЕДІ, ӨЙТКЕНІ
АЗ ӨТЕМПАЗДЫҚТЫ АКТИВТЕР ЖОҒАРЫ ӨТЕМПАЗДЫҚТЫ ... ... ... ... ... ... жағдайдың оң
көрсеткіштері бар.
ҚОРЫТЫНДЫ
Туризм дүниежүзілік жалпы ұлттық өнімнің (ЖҰӨ) ... ... ... дүниежүзілік экономикада басты рольдердің бірін
атқарады. ... бұл ... ... қарқынмен дамуда және жақын
жылдары оның ең маңызды секторына айналады.
90-шы жылдардың басында ... ... ... мен ... ... 10 % ... құрады, сөйтіп оның мұнай мен
автомлбиль экспортынан ... ... ... ... ... ... ... жылға туризм бірінші орынға шығуы керек.
Туризм халықтың жұмыспен қамтылуына күшті әсерін тигізеді. ... ... ... ... 100 млн. адам индустрияда жұмыс істеуде, ал
2006 жылы дүниежүзіндегі ... ... ... қабілетті адам
экономиканың осы секторында жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... сондықтан онда негізінен біліксіз жұмыскерлер
істейді. Дегенмен бұл туризм саласында білікті еңбек қолданбайды деген сөз
емес. Бұл ... жаңа ... ... ... жоспарда экономиканың
басқа дамушы секторларына қарағанда кеңірек таралады.
Қазақстанда әзірше туризм және ... ... ... өте ... ... ... ... даму проблемасына бұл
жерде үлкен көңіл бөлу керек, ол ең ... ... осы ... ... ... ... ... жүргізілген, туризмнің пайда болу және даму себептерін жан –
жақты талдау келесі ... ... ... береді:
Туризмнің көлемі мен құрылымына ықпал ететін әртүрлі себептерді екі
топқа ... ... ... және ... ... ... өсуі, әл-ауқат, төлемді демалыстарды енгізу, бос
уақыттарды көбейту және т.б. ... ... ... Субъективті факторларға мемлекеттік ... ... ... ұйымдардың мақсатты бағыттағы ... ... ... 10 жыл ... ... саласында түбірлі
институционалдық және ... ... ... Нарықты экономика
элементтерін енгізу, мемлекеттік туристік кәсіпорындарды акционерлік, жеке
және біріккен ... ... ... ... ... ... өнімін қалыптастыру.
Қазақстан аймақтарын рекреациондық аудандастыру туризмді сапарлар
мақсаты бойынша қайта құрылымдауға мүмкіндік береді. Кіру ... ... ... ... ... мен оның ... құнын ескерумен,
таулы, танымды және рекреациондық туризм табылады. Қазақстанның түрлерін
көрсету құрылымында ары қарай кеңейту және қызмет ... үшін ... ... ... ... ... караванинг,
этникалық, ностальгиялық, діни және жастар туризмі.
Шетелдер ... ... ... ... ... есептелген
мемлекеттік саясат оның пайдалылығын қамтамасыз ете алады және әлеуметтік –
экономикалық дамудың кейбір проблемаларын шешуге ... ... ... ... ... ұштастырып шетелдік туризм үшін қамтамасыз етуді
бағыттау және ... ... ... ... Қазақстан
Республикасындағы кіру туризмін дамытуға мүмкіндік береді, ... ... мен ... беру ... оның ... ... ... мамандандырылуының негізгі түрлерінің біріне ... ... ... ... ... үшін ... ... саясатын енгізу.
Монополистердің туристік фирмаларының қызметінің тиімділігінің
көрсеткіштері, шоп – ... ... ... фирмалардікіне
қарағанда төмен. Сонымен қатар ірі туристік фирмалар белгілі бір басымдыққа
ие: майда ... ... ... ... ... ... ... аз душар болады.
Экономикалық дағдарыс, орнықтырылған экономикалық және саудалық
байланыстырдың бұзылуы, жұмыссыздықтың жоғарылауы ... ... бас ... ... жоқ және тур ... ... төмендеген жоқ,
бірақ туризмнің құрылымдық қайта ... ...... жалпы
көлемінде шопинг үлесі артты, барынша үнемді турларға сұраным ұлғайды.
Туристік фирмалардың залалдықсыздығын талдау, қызметтің ... ... ... аясындағы туристік қызметтің интеграциясы фирманың
тәуекелдігін төмендетуге мүмкіндік береді, тиімділіктің ... ... ... мен ... ... ... есептеу
негізінде, туризм бойынша “Национальной программой развития индустрии
туризма” сәйкес болжалды көрсеткіштерінің салыстырмалы ... ... ... мен ... ... жоспарлау және болжалдау
кезіндегі бұзылудан қорғау басымдылығы анықталды.
Туристік ... ... ... ... ... барынша қолайлы жолдары анықталды, туризм үшін ... ... ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫЛАР НЕГІЗІНДЕ ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСҚА БІРҚАТАР
ТҮРЛЕНДІРІЛУЛЕР ҰСЫНЫЛДЫ, ОЛАР ТУРИСТІК ... ... ... ... ... ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН:
ІРІ ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДЫҢ БІРІН ШЕТЕЛДІК КОНТРАГАНТТЕРМЕН ШАРТ ... ... ... ... ... ... ... ҚЫСҚАРТУҒА
МҮМКІНДІК БЕРЕДІ ЖӘНЕ СОҒАН СӘЙКЕС ФИРМАЛАР ҚЫЗМЕТІН ... ... ... ... ТӨМЕНДЕТУГЕ, ПАЙДА МЕН ПАЙДАЛЫЛЫҚТЫ
ЖОҒАРЫЛАТЫҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
Залалсыз фирмаларды талдаудың есептеу әдістемесін қолданудың ... ... ... бұл ... туристік ұйымдардың
қызметінің қаржылық нәтижесіне қызмет өндірісі көлемінің ықпалын ... айта ... жай, ... ... ... жиынтық шығындарды,
өткізімнен түскен ақша мен пайданы балама таңдауды береді.
Кіру туризмінің басымдылықты дамуы үшін мемлекеттік қолдаудың қажеттігі
негізделеді. Осы ... «А» ... ... бар ... ... айналысатын туристік фирмалар үшін ... ... ... Ол, ... ... ... ... туризм инфра құрылымының құрылысымен айналысып жатқан берілген
фирмалар мен ұйымдарды қаражаттандыру және ... ... ... ... ... ... ... алмау түріндегі жеңілдіктер.
Туристік сапарларды сатып алуға ықпал ететін факторлар мен туристердің
артықшылық беруін анықтауға мүмкіндік ... ... уәжі ... ... ... саралануы жүргізілді.
Он екі әлеуметтік – тұтынушылық ... ... ... ... ... ... ... сұранымды
зерттеудің жаңа әдісі ұсынылған. Бұл әдістеме туризм саласында оның даму
тұжырымдамасын әзірлеу ... ... ... ... ... үшін ... бағыттарды анықтау мақсатында қолданыла алады.
қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Азар В.И. Экономика и организация туризма. - М., 2000г.
2. Выезжающему за границу. ... - М., ... ... ... новая сила туризма. ВТР, 1997г.
4. Гуляев В. Туристические ... - М., ... ... Г. ... ... туристического бизнеса. - М., 1998г.
6. Дубнина Т., Яворская А. Зарубежный опыт малых гостиниц. - М., 1998г.
7. Дурович А., ... А. ... в ... - М., 1999г.
8. Исмаев Д. Основы стратегии и планирования маркетинга в иностранном
туризме. - М., ... ... Д. ... ... в России. - М., 1999г.
10. Конъюктура туристического рынка. №3. Туринформ. - М.,1992г.
11. Кузнецов Ю., ... В. ... ... - ... ... ... Г., ... С., Селин В. Статистика туризма. - М.,1997г.
13. Маринин М., ... В., ... А. ... ... - ... ... М. Туристические формальности и безопасность в туризме - М.,
1998г.
15. Международная ... ... X. ... ... ... рынка. - М., 1998г.
17. Международные экономические отношения. - М., ... ... и ... ... туризма. ВТО, 1994г.
19. Попова Р. Госрегулирование становления и развития туризма в ... ... ... - М., ... ... В. ... туристско-экскурсионного обслуживания. - М..
1998г.
21. Селин В., Баженова Т., Хорошилов А. Некоторые аспекты сертификации
туристических услуг гостиниц. - М., 1998г.
22. ... В. Об ... ... ... ... ... - М.,
1998г.
23. Туризм. Транспорт. - М., 1998г.
24. Уваров В., ... К. ... ... ... - ... ... крупнейших городов мира, как объектов туризма -
М., 1998г.
26. Ходорков Л., ... М. ... ... ... ... ... -М., ... Ходорков Л. Мировое гостиничное хозяйство. - М., ... ... ... и ... ... - М., ... Социально-экономическое развитие РК. – Алматы, 2003г.
30. Краткий ... ...... 2004 ... ... В.В. Соч. М. , 1969. Т. 6. С. ... «План мероприятии по формированию Туристкого имиджа Казахстана на
2002-2005 годы: ... ... ... для ... ... ... ... и таможенного».
33. «Economy of the Republic of Kazakhstan in ... ... ... ... - Бішкек - Ташкент - Самарқант - Бұхара - Хиуа - Ашхабад)
Біздің сапарымыз Алматы қаласынан ...... ... ... ... ... ... бұл жерде ... ... ... екі күн ... ... соң ... ... – шөл даламен қоршалған, таулы жұмақ, жолай қазақстанның Ақсу –
Жабағлы қорығына соғамыз. Бішкектен ... бара ... ... ... ... ... ескерткіштерімен кездесеміз.
Өзбекстанда біз үш оазис – қалаларды көреміз: Самархандты, Бұхараны
және Хиуаны. Самархандта, бір ... ... хан ... ... ең ... құрылыстарының толық ансамблін көреміз, оның ішінде
таңқаларлық мозаикалармен безендірілген мешіттер мен ... ... ... ... бар (14 ... Осы ... Сіз аты ... Тадж – Махал мұнарасын көре аласыз. Бұхара, Ұлы Жібек Жолының «Үш
інжуінің» бірі, мың жылдан аса жасы бар ... ... ... болады.
Бұл керуен сарайлар, жабық базарлар, мешіттер мен ... Хиуа ... ... ... ... орналасқан) қабырғалармен қоршалған, тар көшелері
мен ішкі аулалары бар (шын мәнінде ашық ... ... ... мұражайлары болып табылады).
Біздің саяхатымыздың соңында баратын қаламыз – Түркіменстанның астанасы
Ашхабад. Бұл жерде біз жексенбі ... ... үйге ... ... түйеге
мініп қыдырамыз.
Саяхат бағдарламасы:
1-2 Күн Алматыда болу. Қазақтың халық музыкалық аспаптары ... ... ... Данқ ... ... ... ... ал
Қазақтың Орталық мұражайында сіздер Алтын Адамды көресіздер, одан ... тау ... ... ... мұз айдынына және бірдей атаулы су
плотинасына, тау ... ... ... барып, жергілікті базарды
аралайсыздар. Қонақ үйге орналасу * * *
3 Күн Тамғалы тау ... ... онда ... жасап,
серуендейміз, содан соң Бішкекке кетеміз. Қонақ үйге орналасу * * *
4 Күн ... тау ... жол ... онда серуендеп ашық далада
тамақтанамыз, күннің екінші жартысында Лениннің ... ... ... ... * * *
5 Күн Айша Бибі ... ... (біздің эрамызға дейінгі XI ғ.),
тамақтанудан соң Ақсу – Жабағлы қорығына экскурсия жасалады. Жеке ... Күн Ақсу ... ... ... және қорықтың ішінде экскурсия
жасаймыз. Жеке үйде ... Күн ... жол ... Қала ... ... ... базар. Қонақ үйге орналасу * * * *
8 Күн Самарқантқа жетеміз, ... Гүр ... ... ... үйге
орналасу * * * *
9 Күн Самарканттағы экскурсия жалғасады: ... Бибі ... ... ... ... ... жерлері мен
базарда боламыз. Қонақ үйге орналасу * * * *
10 Күн Самарқантта боламыз, еркін күн. Түсті ... өз ... үйге ... * * * *
11 Күн ... ...... соңғы әмірі Ситорай-Ахмет-Пашаның
жазғы үйінде болып, арғы заманғы бассейнді көреміз. Қонақ үйге орналасу * *
* *
12 Күн ... ... ... ... Кальян мұнарасына, Минор
мұнарасына барамыз. Қонақ үйге орналасу * * * *
13 Күн Қызыл – Құм шөл ... ... ... ... ... ... * * *
14 Күн ... экскурсия: Ичан – Кала архитектуралық кешенін, Ислам –
Ходжа мұнарасын, Кунья Арк қамалын аралаймыз. ... ... ... (Түркіменстан) жетеміз. Қонақ үйге орналасу * * *
15 Күн Кунья – Ургенчке экскурсия. Ашхабадқа ұшып жетеміз. Қонақ ... * * * *
16 Күн ... ... ... ... ... Қонақ үйге
орналасу * * * *
17 Күн Ескі Ниседе экскурсияда боламыз, жексенбі ... ... * * - ... үй ... кіретіндер: таңертеңгі, түскі және кешкі тамақтанулар.
Турдың ұзақтығы:17 күн
Күрделілік деңгейі: 1 күн жаяу ... ... ... ... ... 15 түн ... үйде, 2 түн жеке үйде.
Жайлылық деңгейі сіз сатып алған ... ... ... ... ... ... және ... көрсетудің минимал
пакеті.
Барлық жерде, саяхаттау кезінде сіз қонақ үйлердің сан қилы ... онда сіз ... ... Бес ... ... 1 – 2 жұлдыздыға
дейін. Сонымен қатар бір қаладан ... жету үшін ... ... ... – бұл ... ... ... арзандатады.
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ТОЛЫҚ ПАКЕТІ:
Барлық баратын елдерге шақыру хаты.
Қонақ үйлер *** жұлдыздыдан **** жұлдыздыға дейін.
Бүкіл саяхат бойына желдеткішті автокөлік.
Ағылшынша сөйлейтін гид.
Әрбір ... ... ... ... ... мен көз ... ... жергілікті гид (жолбасшы)).
Мейрамханаларда үш мезгілді тамақтану.
Жеңіл сусындар және жолға тамақ.
Бағдарламаға енгізілген ішкі ұшулар.
Басқарудың жергілікті органдарында тіркелу.
Билеттерді мақұлдау.
Қызмет көрсетудің толық ... бар ... ... 1990 (11-16 адам),
$US 2490 (8-10 адам),
$US 2790 (5-7 адам.),
$US 2990 (2-4 адам)
Қызмет көрсетудің минимал пакеті бар бағдарламаның құны:
$US 1050 (8-16 ... 1140 (5-7 ... 1340 (2-4 ... ... МИНИМАЛ ПАКЕТІ:
Барлық баратын елдерге шақыру хаты.
Қонақ үйлер *** жұлдыздыдан **** жұлдыздыға дейін.
Қаладан қалаға бару үшін қоғамдық көлікті қолдану.
Жергілікті әуе ... әуе ... ... ... ... органдарында тіркелу.
Билеттерді мақұлдау.
Б ҚОСЫМША
Табысы бойынша туристік қызметті тұтынушылар сарасы
|ТҰТЫНУШЫ ТАБЫСЫ, АЙЫНА ... ... ... ... ... |(%) |
| 15 МЫҢ ... ... |210 |38,2 |
| ... 45 МЫҢ ... ДЕЙІН |240 |43,6 |
| ... 125 МЫҢ ... ... |14,6 |
| 125 МЫҢ ... ЖӘНЕ ОДАН |20 |3,6 ... | | ... ... ... ... САТЫП |СҰРАЛҒАНДАР САНЫ, |СҰРАЛҒАНДАР МӨЛШЕРІ, |
|АЛУҒА ӘСЕР ... ... |(%) ... | | ... ... |150 |27,3 ... ӘР ... |80 |14,6 ... |100 |18,2 ... ... |20 |3,6 ... ... |70 |12,7 ... ... |130 |23,6 ... ... ... – Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін
маркетингтік зерттеу
Жұмыстың құрылымы
Кіріспе
1 ТАРАУ. ... ... ... ... теориялық аспектілері
4. БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТІЛІК ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ФАКТОРЛАРЫ
5. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... ... ТАРАУ. «Яссауи» ТУРФИРМАСЫНЫҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 «Яссауи» турфирмасының қызметін маркетингтік талдау ... ... ... ... ... ... ... фирманың туристік қызмет ассортименті
3 ТАРАУ. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдары
2. ... ... ... ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ БӘСЕКЕГЕ
қабілеттілігін маркетингтік зерттеу
3.2 «Яссауи» туристік фирмасының маркетингтік қызметін
жетілдіру
Қорытынды
Әдебиет тізімі
Тәжірибе базасы - тур фирма "Яссауи ... ... ... ... ... ... ... үлесімен қатар жүретін, біздің күндерімізде, маркетингілік зерттеулерді
бірде – бір ... ... ... кетпеуі керек. Туристік кәсіпорын
тұтынушыларға талап етілетін туристік ... ... бір ... ... ... мүмкіндігі болуы үшін, сенімді, көлемді және
дер кезіндегі ... алуы ... ... көрсету рыногіндегі болып жатқан
барлық өзгерістерді тұрақты түрде бақылап, олардың әрқайсысына өз ... ... ... яғни ... ... санын тарту қажетті.
Дипломдық жұмыстың мақсаты арнайы әдебиеттердің талдаулары негізінде,
туристік өнімнің ... және ... ... ... ... ... ... маркетингілік зерттеулерді жүргізу
қажеттігін қарастыру.
Бұл мақсатқа жету үшін ... ... шешу ... ... ... ... ... маңызы мен өзіндік
ерекшелігін ашу;
- маркетингілік ... ... ... ... жылжытылуы ретінде қарастыру;
- турдың маркетингілік зерттелу ... ... және ... қарастыру
Зерттеу тақырыбы – туристік қызметті әзірлеу және жылжыту.
Зерттеу объектісі – туристік қызметтің бәсекемаркетингілік ... ...... компаниямыз жасаған туристік қызмет көрсету
сапасын жоғарылату және зерттеу
|Біз ұсынған туристік өнімге Сіз ... баға ... ... ... ... | ... ... қалалардың тарихи орындарына саяхат шеккіңіз | ... ме? | ... ... ... ... шығасыз? | ... ... ... ... Сіз не күтесіз? | ... ... ... ... сызыңыз) | |
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... ... уақытты қызықты, ойын – сауықты өткізу| |
| | ... Сіз ... ... ... қол ... | ... қай ... артықша көресіз? | |
| | ... ... ... демалыс | |
| | ... ұзақ ... тур, ... айтқанда, біздің «Қалалық | ... ... | ... ... ... демалыстың көрінісі қандай болады | ... ... ... ... | ... туралы ұмытылмас әсер қалдыратын демалыс үшін үлкен | ... ... Сіз ... бе? | ... ... ... ... барғыңыз келе ме? | ... ... үшін ең ... ... | ... ... ... көрсетілетін сервис | ... мен ... Сіз нені ... | ... өмірінен жаңа ақпаратты алудағы сіздің негізгі | ... ... | ... жасыңыз | ... | ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... өнімдерімізді зерттеуде қатысқандарыңыз үшін ... ... ... | |
| ... фирмасы тапсырыстарының елдер бойынша ай сайынғы бөлінуі, |
| |2005 жыл. |
| |Қаң |Ақп |Нау |Сәу |Мам |Мау |Шіл |Там |Қыр |Қаз |Қар. |Жел. ... | ... ... |4 |3 |16 |32 |5 |13 |21 |24 |12 |19 |12 |10 |171 | |2 ... |5 |1 |8 |6 | |7 |6 |6 |1 |4 |4 |8 |56 | |3 ... | |1 |1 |2 |2 |5 |6 |2 |1 |2 |0 |0 |22 | |4 ... |1 | | |1 | |1 |5 |1 |1 |3 |7 |1 |21 | |5 |ВЕНГРИЯ |4 |3 ... |1 |3 |11 |6 |0 |1 |13 |7 |62 | |6 ... инд. |1 | |2 |6 |5 |8 |6 ... |9 |2 |7 |55 | |7 ... | |1 |3 |4 |4 |5 |7 |2 |2 |3 |2 |4 |37 | ... |1 |2 | |1 | |6 |4 |2 |3 |5 |12 |6 |42 | |9 ... |1 |3 |2 ... |1 |3 |4 |1 |3 |4 |2 |33 | |10 ... | | |1 | | |1 |2 |0 |1 |0 |0 ... | |11 |ИРЛАНДИЯ | | | | | |1 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |2 | |12 |ПОРТУГАЛ | | |
| | | |1 |1 |1 |0 |0 |0 |3 | |13 ... | |7 |6 |7 |5 |7 |8 |7 |8 |8 ... |70 | |14 ... |2 |2 |3 |4 |1 |3 |5 |3 |7 |3 |2 |2 |37 | ... |2 | | |4 | | |0 |0 |1 |0 |2 |1 |10 | |17 ... |2 |3 |7 |2 |
|4 |3 |2 |4 |1 |4 |2 |34 | |18 ... | | | |2 | | |3 |5 |0 |0 |0 |0 ... |19 ... | | |3 |3 | |1 |4 |0 |0 |2 |3 |1 |17 | |20 ... | | ... |7 |8 |9 |9 |5 |2 |1 |0 |45 | |21 ... | | | |3 | | |1 |2 |0 |3 |0 ... | |22 |ТҮРКИЯ | | | |14 |13 |32 |33 |36 |20 |6 |0 |0 |154 | |23 ... |1 | |1 | | |0 |0 |1 |0 |2 |2 |7 | |24 |БАЭ |1 |4 |5 |2 |1 | |1 |0 |0 ... |2 |21 | |25 ... |1 | |4 |3 | | |1 |3 |9 |14 |3 |3 |41 | |26 ... | | |4 | |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |5 | |27 |ТАИЛАНД |2 |4 |2 | | | |1 |1 ... |3 |4 |20 | |28 ... ... | |1 | |1 | | |0 |0 |0 |0 |0 |2 |4
| |30 ... | | | | | | | |2 |0 |0 |0 |0 |2 | | ... | | | | | | |
| | |1 |0 |0 |1 | | |БАРЛЫҒЫ: |28 |36 |73 |118 |45 |107 |142 |124 |82 ... |69 |1006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Б ... 1. ... бес ... ... ... ... бөлім (2)
Рұқсатнама-курьерлік және жарнама бөлімінің басшысы
Әуе билеттерін сату бойынша ... ... ... ... (2)
әуе бөлімінің директоры
КАССИР
бас бухгалтер
ТУРИЗМ БОЙЫНША ДИРЕКТОР
БАС ДИРЕКТОР
5.Сатып алушылар (тапсырыскерлер)
3. Тауарлар - ауыстырушылар
Саладағы бәсекелестік
Фирмалар арасындағы күрес
2. Әлуетті ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 94 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру64 бет
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру туралы26 бет
Фирма тауардың бәсеке қабілеттілігін арттыру18 бет
Фирма тауарларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары44 бет
Кәсіпорындардың бәсеке қабілеттілігін арттырудың теориялық аспектілерін зерттеп, оның бәсекелік қабілетін арттыру бағыттарын зерттеу33 бет
Мұнай-газ саласындағы бәсеке қабілеттіліктің теориялық аспектілері27 бет
Қазақстан агроөнеркәсіптік кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық-құқықтық мәселелері56 бет
Дельта-функция4 бет
"Инвестициялық қызметтің экономикалық мәні мен мазмұны."38 бет
«Фудмастер» өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь