Инсталляциядан кейін жүйені қалыпқа келтіру

Жүйені қалпына келтіру нүктелері – бұл Windows-тың ағымдық күйінің түсірілімдері, ол жүйені бұрынғы күйіне қайта келтіруге мүмкіндік береді. Әрине, жүйені бұрынғы қалпына келтіргенде, одан кейін енгізілген өзгерістер жойылады, яғни жүйені соңғы қайта келтіру нүктесін құрғаннан кейінгі баптаулар, қолданбалы бағдарламалардың баптаулары және т.с.с. өшіріледі. Бірақ мұның барлығы жүйені қайта қалпына келтіру кезінде маңызды рөль атқармайды, себебі жүйені және басқа бағдарламаларды қайта орнатуға қарағанда пайдаланушы баптауларын қайта орнатуға аз ғана уақыт кетеді.
Жүйені қалпына келтіру нүктелерінің келесідей типтері болады:
- бастапқы нүктелер – мұндай нүктелер Windows алғаш рет іске қосылғанда құрылады. Олардың көмегімен барлық баптауларды бастапқы күйіне келтіруге және жаңадан орнатылған «таза» Windows-ты алуға болады;
- жүйенің бақылау нүктелері – жүйеге қандай да бір өзгерістер енгізілуіне байланысты әрбір 24 сағат сайын құрылып отырады;
- орнатудың бақылау нүктелері – бағдарлама орнату кезінде жүйені кейін бағдарламаны орнатқанға дейінгі күйге келтіру үшін құрылады;
- пайдаланушының бақылау нүктелері – пайдаланушы қолымен
құрылады;
- автоматты жаңарту қызметінің бақылау нүктелері – жүйені әрбір жаңарту алдында бақылау нүктелері құрылады;
- қалпына келтірудің бақылау нүктелері – жүйені алдыңғы бақылау нүктесі арқылы қалпына келтірудің алдында құрылады (қалпына келтірген соң жүйе жұмысы одан да нашарлаған жағдайда алдыңғы күйіне келтіру үшін);
- драйверлердің бақылау нүктелері – құрылғылардың белгісіз драйверлерін орнату алдында құрылады;
- резервті бақылау нүктелері – Backup утилитасы арқылы жүйені қалпына келтіру алдында құрылады (қалпына келтірген соң жүйе жұмысы одан да бұзылған жағдайда алдыңғы күйіне келтіру үшін).
Программалық қамтаманы тестілеу – жүйенің дұрыс жұмыс жасайтындығын тексеру үшін программалық өнімнің жұмыс сипаттамалары, орындалатын кодтың шығу деректерінің зерттелуі жəне тестілік деректерді жіберу [12].
Тестілеу – бұл верификация жəне аттестациялаудың динамикалық əдісі, себебі орындалатын жүйеде қолданылады.
Верификация жəне аттестация – деп тексеру жəне талдау процессі аталады, олардың жұмысы кезінде программалық қамтама өз спецификациясына жəне тапсырыс беруші талаптарына сəйкестігі тексеріледі. Верификация жəне аттестация программалық қамтаманың өмірлік циклын толық қамтиды, олар талаптарды талдау кезеңінде басталады жəне дайын программалық жүйенің тестілеу кезеңінде программалық кодты тексерумен аяқталады.
1. В.Н. Агафонов, В.Б. Борщев, А.А. Воронков, Логическое программирование в широком смысле. Пер. с анг. с фр.-М.: Мир, 1988.
2. А.Тей П., Грибуомон и т.д. Логический подход к искусственному интеллекту. –М.: Мир, 1990.
3. И. Братко. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. –М.: Мир, 1990.
4. Дж. Стобо. Язык программирования Пролог. –М.: Радио и связь, 1993.
5. Ц. Ин, Соломон Д. Использование Турбо-Пролога: Пер. с анг. – М.: Мир, 1987.
6. К.Кларк. Введение в логическое программирование на Micro Prolog-е.
7. Колисниченко Д. Секреты реестра Windows XP/Vista. -СПб. «БХВ- Петербург», 2008. –С.34.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІАвтоматтандыру және электротехника кафедрасыСӨЖТақырыбы: Инсталляциядан кейін ... ... ... ... ... ... ... Д.ТСЕМЕЙ 2015Жүйені қалпына келтіру нүктелері – бұл ... ...  ... ол ... бұрынғы күйіне қайта келтіруге мүмкіндік береді.Әрине, жүйені бұрынғы қалпына келтіргенде, одан кейін енгізілген өзгерістержойылады, яғни ... ... ... ... ... құрғаннан кейінгібаптаулар, қолданбалы бағдарламалардың баптаулары және ... ... ... барлығы жүйені қайта қалпына келтіру кезінде маңызды рөльатқармайды, ... ... және ... бағдарламаларды қайта  орнатуғақарағанда пайдаланушы баптауларын қайта орнатуға аз ғана уақыт кетеді.Жүйені қалпына келтіру ... ... ... болады:- бастапқы нүктелер – мұндай ... Windows ... рет ... ... ... көмегімен барлық баптауларды бастапқыкүйіне келтіруге және жаңадан орнатылған «таза» Windows-ты алуғаболады;- жүйенің бақылау нүктелері – ... ... да бір ... ... ... 24 ... ... құрылып отырады;- орнатудың бақылау нүктелері – бағдарлама орнату кезінде жүйенікейін бағдарламаны орнатқанға дейінгі күйге келтіру үшін ... ... ... ... – пайдаланушы қолыменқұрылады;- автоматты жаңарту қызметінің бақылау нүктелері – ... ... ... бақылау нүктелері құрылады;- қалпына келтірудің бақылау нүктелері – жүйені алдыңғы ... ... ... келтірудің  алдында  құрылады  (қалпынакелтірген соң жүйе ... одан да ... ... ... ... үшін);-  драйверлердің  бақылау  нүктелері  –  ...  ... ... ... ... ... бақылау нүктелері – Backup утилитасы арқылы жүйені қалпынакелтіру алдында құрылады (қалпына келтірген соң жүйе жұмысы одан ... ... ... ... келтіру үшін).Программалық қамтаманы тестілеу – ... ... ... ... үшін ... ... жұмыс сипаттамалары, орындалатын кодтыңшығу деректерінің зерттелуі жəне тестілік деректерді жіберу [12].Тестілеу – бұл ... жəне ... ... ... ... жүйеде қолданылады.Верификация жəне аттестация – деп тексеру жəне ... ... ... ... ... ... ... өз спецификациясына жəнетапсырыс беруші  талаптарына сəйкестігі тексеріледі. Верификация ... ... ... ... циклын толық қамтиды, оларталаптарды ... ... ... жəне ... ... ... кезеңінде программалық кодты тексерумен аяқталады.Верификация жүйе дұрыс құрылды ма деген ... ал ... жүйе ... ... ма ... сұраққа жауап береді [1, 5].Осы берілген анықтамаларға сəйкес, верификация ... ... ... ... тексереді, негізінде функциональды жəнефункциональды емес талап- тар тексеріледі. Аттестация – бұл верификацияғақарағанда ... ... ... уақытында программалық өнім тапсырысберушінің күтілген ойына сəйкестігін ... ... ... ... ... ... əрі аттестацияда жүйені тексеру жəнеталдаудың негізгі екі əдістемесі ...  ...  ...  –  əзірлеу  процессінің  барлықкезеңдерінде жүйенің əртүрлі көрсетілімдерін (артефактілерін) тексеру жəнеталдау. ... – бұл ... жəне ... ... ... оларға орындалатын жүйе талап етілмейді [1, 13].Зерттеу ... жəне ...  ...  ...  ... арналып жазылған көптеген əдебиеттерде, программалық қамтамафункционалды моделін ... про-  ...  ...  ... ... ... объектіге бағытталған  жүйелердің  жекетестілеуі қарастырылмайды [2, ... ... ... жəне ... ...  ... өңделген жүйелердің маңызды ерекшеліктері бар:- объектілер жеке ішкі ... мен ... ... ... ... ... объектілер əдетте өзара оңай байланысқан,сондықтан жүйенің ең жоғарғы деңгейін анықтау қиынға түседі;- қайта қолданылатын объектілерді талдау кезінде, олардың ... ... үшін ... емес ... ... ... ... тексеру кезінде оларды кодты талдауғанегізделген ақ ... ... ... ... білдіреді, ал жинаукезіндегі тестілеуде басқа жолдарды қол- ... ... ... жеке əдістерді (операцияларды) тестілеу.Əдетте əдіс- тер ... ... ... ...  көрсетеді.Сондықтан мұнда қара жəне ақ жəшік əдістерімен тестілеу жүргізуге ... ... ... қара ... ... ... ... немесеоның компо- ненттеріне спецификацияланған барлық тестілерге негізделіпбазаланады. Қара ... ... ... ... тек оның ... ... ... оқып үйрену арқылы анықтауға болады, яғни ... ... ... ал  оның  ...  оның  ... тексеріледі. Ақ жəшік əдісі деп аталатын құрылымдық тестілеуəдісі, жүйенің құры- лымы жəне оның ... ... ... ... ... ...  салыстырмалы  түрде  үлкен  емес,  программалықэлементтерге қолданылады, ... ... ... ... ... ... ... Мұндай жол кезінде жобалаушы тестілік деректералу үшін компонент құрылымы ... ... ... программалықкодты талдайды [6, 7].Объектінің жеке кластарын тестілеу. Қара ... ... ... ... ... ... бірақ «эквивалентті класс» түсінігін кеңейту керек [7,16].Жүйені тестілік жабу жолы программадағы барлық операторлар ең болмағандабір рет ... ... ... қатар, барлық программаның тармақтарыорындалуын талап етеді. Объектілерді тестілеу кезінде толық тестілік жабутөмендегілерден ... ... ... ... ... бөлек тестілеу;- объектілермен ассоциацияланған барлық атрибуттарды тексеру;- күйлерді модельдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... барлық күйлерін тексеру. Мысалы, инсталляцияданкейін объект атрибуттарының тапсыр- маларын тексеретін ... ... ... ... ... объект əдістері үшін бақылау ... алу жəне осы ... ... ... ... керек. Объекткүйлерін тесті- леу кезінде оның  ...  ...  (UML  ... қолданылады, оның көмегімен тестілеуден өткізу керек күйлертізбегін анықтап алуға болады.Мұрагерленуді ... ...  ...  үшін  ...  ... Егер класс ішкі кластардан мұрагерленген əдістерді көрсететінболса, онда барлық ішкі ... ... ... əдістерімен біргетестілеуден өткізу керек [5, 7].Объектілердің кластерлерін тестілеу. Бəсеңдейтін жəне ...  ... ... ... ... құру үшін ... ... мұндабасқа тестілеу əдістерін қолданған дұрыс, мысалы, сценарийлерге негізделгенəдістер. Объектіге бағытталған жүйелерде модулдерді тестілеу үшін ... жоқ. ... ... ... ... ... кластар тобын бір-ге тестілеуге болады деп есептеледі. Мұндай тестілеу түрін кластерлердітестілеу деп атайды [8, ... ... осы ... көмегімен таратылатын əдістер менсервистерді ерек- шелеуге негізделеді. ... ... ... тестілеу үшін үш жол қолданылады.- Қолдану варианттарын жəне сценарийлерді тестілеу. Қолдану варианттары(Use Case) немесе ... ... ... да бір ... жұмысынсипаттайды. Тестілеу берілген Use Case ... осы ... ... ... ... негізделеді.- Ағымдарды тестілеу. Бұл жол жүйелік откликтерді деректерді енгізу немесеенгізілетін оқиғалар тобын ... ... ... ... ... ... ... басқарылатын болып табылады, сондықтанолар үшін берілген тестілеу түрі əбден сəйкес келеді. Бұл жолды қолданғанкезде жүйедегі негізгі жəне ... ... ... ... қалайжүзеге асатындығын білу керек.Объектілер арасындағы қарым-қатынастарды тестілеу. Бұл  байланысатынобъектілер тобын тестілеу ... Бұл ... ... ... ... деңгейіжолдарды «əдіс-хабарлама», объектілер арасындағы байланыстар  ... ... ... UML ... ... тестіліксценарийлерді əзірлеу үшін тестіленетін операцияларды анықтауда қолдануғаболады. ... ... көп ... ... ... əдістерінеқарағанда тиімді болып табылады. Тестілеу процессінің өзін бірінші кезектемүмкін болатын сценарийлер тексерілетінде, ... ғана ... ... ... етіп жобалауға болады. ...  ... ... ... ... жəне ... кезде,  жүйелікобъектілердің көмегін қолдана отырып қолдану ... ... ... ... тестілейтін сценарийлерді таңдағаннан кейін əрбір кластың əдістеріболмағанда бір рет орындалатындығына көз жеткізу керек. Əрине, əдістердіңбарлық ... ... ... емес, бірақ, ең болмағанда, барлықəдістердің қандай-да бір орындалатын ... ... ... тестілеуденөткізілгендігіне көз жеткізуге болады [6, 8].Интерфейстерді тестілеу.  Тəртіп  бойынша,  интерфейстерді  ... ... ішкі ... үлкен жүйелерге интеграцияланған жағдайларкезінде орындалады. Əрбір модуль немесе ішкі жүйенің ... ... ... ... болады. Интерфейсті тестілеудің мақсаты– жүйеде пайда болған қателерді, интерфейстегі қателердің салдарын немесеинтерфейстер ... қате ... табу ... тестілеу түрі объектіге бағытталған ... ... ... ашып ... болсақ, объектілер жəне объект кластарын  қайтақолданған ... ... ... маңызды деңгейлерде интерфейстердіңкөмегімен анықталады жəне əртүрлі жүйелердің, əрі ... ... ... ... ... ... ... Жеке  объектілердітестілеу уақытында интерфейс қателерін шығару ... ... ... ... ... ... тəртібіне қарағанда объектілер арасындағы қарым-қатынас нəтижесі болып табылады.Программа компоненттерінің арасында ... ... ... ... жəне ... ... ... қателері де болады. Мұндайинтерфейстерге келесілерді жатқызады: параметрлік интерфейстер, бөлінетінжады ... ... ... жəне ... ... ... қиын жүйелердегі қателердің кеңінен таратылғантүрлеріне жатады жəне үш ... ... ... дұрыс емесқолдану, интерфейстерді дұрыс емес түсіну жəне синхронизация қателері.Интерфейстерді тестілеудің ... ... ... бар, олар:- сыртқы компоненттермен берілетін параметрлердің экстремалды параметрлерінқолдану, ол жоғарғы ықтималдылықпен интерфейстердегі ... ... ... ... ... ... ... компонентті процедуралық интерфейс арқылы шақырған кезде, ... ... ... ... ... ... беру жүйесінің əдеттегі жұмысына қарағанда бірнеше ретхабарламалар санын артығырақ ... ... ... ... жады ... ... компоненттердің əрекеттесуі кезінде,компоненттер акти- визациясының тəртібін өзгертетін ... ... ... ... ... автоматты көрсетеді, күйлер,ауысымдар, оқиғалар мен  әрекеттерді  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Бұл  диаграммаларреактивті  ... ... ...    өте  ...  ... ... тәртібін айқындайды.Іскерлік диаграммасы- жүйе ішінде әрекеттен әрекетке дейінгі ағындыкөрсететін күйлер схемалары  диаграммаларының  ...  ...  ... ... динамикалық көрінісін қамтамасыз етеді. Олар жүйеніңфункционалдығын модельдеу кезінде өте маңызды және объектілер ... ... ... ... ... ... ... жәнекомпоненттер  арасындағы  тәуелділіктерді  көрсетеді.   ... ... ... ... ... ... қамтамасызетеді. Олар кластар  диаграммаларымен  бір  ...  ...  ... ...  ...  арқылы  бейнеленетін  ... ... (ашу ... ... ... өңдеушітүйіндердің конфигурациясын, сондай-ақ оларда өмір сүретін компоненттердікөрсетеді.Орналастыру диаграммалары  жүйенің  ...  ...  ... ... Олар ... бір ... бірнеше түйін қосылу мағынасындакомпоненттік диаграммалармен байланысады.ӘДЕБИЕТТЕР 1. В.Н. Агафонов, В.Б. Борщев, А.А. Воронков, Логическое программированиев широком смысле. Пер. с анг. с ... Мир, 1988.2. ... П., ... и т.д. ... подход к искусственномуинтеллекту. –М.: Мир, 1990.3. И. Братко. Программирование на языке Пролог для искусственногоинтеллекта. –М.: Мир, 1990.4. Дж. ... Язык ... ... –М.: Радио и связь, 1993.5. Ц. Ин, Соломон Д. Использование Турбо-Пролога: Пер. с анг. – М.: Мир,1987.6. К.Кларк. Введение  в ... ... на Micro ... ... Д. ... ... Windows XP/Vista. -СПб. «БХВ-Петербург», 2008. –С.34. 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әдіскер-маманның жүргізетін қызметін, үйде оқитын балаларды есепке алудағы күрделі жүйесін автоматтандыру88 бет
Жүсіпбек Аймауытұлы мақалалары мен аудармалары. Ақжан Машани «Әл-Фараби және Абай»14 бет
Р. коуз және оның трансакционды шығындар жайлы теориясы5 бет
Саттар Ерубаев8 бет
Төлеген Айбергенов2 бет
Қазақстан Республикасында қаржы активтерінің нарықтағы жағдайы41 бет
Қылмыстық құқықтағы қылмыстық жазадан босату институты61 бет
Ұлы отан соғысын қайта қарастыру-кейінгі ұрпақтың борышы5 бет
Әлихан жаңғырығы. Ә.Бөкейханов өмірі мен өлімі.11 бет
Дене шынықтырудың адам өміріне маңызы.5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь