Автоматты реттеу жүйесінің динамикасын талдау

Автоматты басқару теориясы – инженерлік мамандықтарға арналған жалпы техникалық курс. Бұл пән автоматты басқару теориясын оқытады, басқару жүйелерінің қызмет ету принциптерін қамтамасыз ететін негізгі теориялық мәліметтер береді.
Автоматты басқару теориясы автоматты басқару жүйелерін зерттеу тәсілдерін және жобалау негіздерін оқытады. Автоматты басқару теориясы ұғымы келесі терминдердің жиынтығынан тұрады:
• теория – белгілі бір жағдайларда нақты нәтиже алуға арналған мәліметтер жиынтығы
• басқару – белгілі бір мақсатқа жету үшін нысанға берілетін әсер
автоматты басқару- адамның араласуынсыз техникалық жабдықтардың көмегімен басқару
Пәннің мақсаты: АБТ-ң негізгі жағдайларын оқыту және басқару жүйелерін дұрыс, нақты эксплуатациялауға жеткілікті мөлешерде анализдеу және синтездеу тәсілдерімен таныстыру. Автоматтандырудың мақсаты технологиялық процестерді жүзеге асыру (ТП) болып табылады. ТП деп технологиялық операциялардың жиынтығын айтады. Тенологиялық нысаныды басқару – аппарат, агрегат немесе өнеркәсіпке автоматтандырылған жүйені қосу деп аталады. Автоматты реттеу жүйесінің динамикасын талдаумен байланысты кез-келген есепті шешу үшін ең алдымен зерттелетін жүйенің математикалық бейнесін беру қажет. Оны төмендегі ретпен жүргізеді:
1. Автоматты реттеу жүйесін (АРЖ) элементар буындарға бөледі)
2. Элементар буындардың қозғалыс теңдеуін құрады;
3. Қозғалыс теңдеулерді сызықтайды;
4. Өлшемсіз координаттар енгізеді.
Қозғалыс теңдеуі деп берілген кірістік координаттың уақыт бойынша өзгеруіне сәйкес шығыс координаттық да уақыт бойынша өзгеруін анықтайтын дифференциалдық теңдеуін айтады.Ішкі әсер ТНБ жұмысын бұзады, сондықтан нормальды функционалданған жағдайды ұстап тұру үшін БТН бақылап (басқарып) отыру қажет. Басқару процесі мынаны қарастырады:
1. БН ағымдағы жағдайы жөнінде ақпараттар жиыны.
2. Нысанның оптималды режимде функционалдау анықтамасы
3. Басқарушы әсерді есептеу
4. Оптималды басқаруды ұсыну
Автоматты басқару теориясындағы пайдаланылатын барлық мәселелерді екі үлкен класқа біріктіруге болады-автоматты жүйелерді талдау және синтездеу мәселелері.
Жүйені талдау деп – толық белгілі бір құрылымдық схемасы және берілген параметрлері арқылы оның статикалық немесе динамикалық қасиеттерін атайды.
Жүйенің синтезі деп- автоматты реттеудің белгілі сапа көрсеткіштері бойынша оның құрылымдық схемасын, элементтері арасындағы байланыстарды анықтауды айтады.
Жалпы автоматты реттеу жүйесі бір-бірімен өзара байланысты реттелуші нысанДмен реттеуші органнан тұрады. Бұл жүйені құрар алдында сериялық жабдықтар каталогын реттеуші органды, орындаушы құрылғыны, датчикті таңдап алады. Бұл элементтер реттелуші нысанменл бірге жүйенің өзгермейтін(берілген) бөлігін құрайды. Соңынан, жүйенің статикалық және динамикалық сипаттамаларына қойылатын талаптар негізінде оның фукнционалдық және корректирлеуші құрылғылардан тұратын өзгемелі бөлігінанықтайды. Корректирлеуші құрылғылар жүйенің контурына тізбектеле, параллель немесе кері байланыс түрінде қосылып, оның динамикалық қасиеттерін жоғарлатуға мүмкіндік туғызады.
1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М., Наука, 1975 г. – 992 с.; ил.
2. Коденко М.И., Лебедев Л.Т. Автоматизация тракторных агрегатов. – М., Машиностроение, 1968 г.
3. Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания. – М., Машиностроение, 1968. – 536 с.
4. Петров В.А. Автоматические системы транспортных машин. – М., Машиностроение, 1974 г. – 336 с.
5. Автоматика и автоматизация производственных процессов./ Под ред. Н.Ф. Метлюка. – Минск, Вышейшая школа, 1985. –301 с.
6. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. – М., Науки, 196 – 307 с.
7. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. – Киев, Выш. школа, 1988. – 423 с.
8. Нуржауов А. Лабораторный практикум по курсу «Основы теории автоматического управления» (для внутривузовского пользования). – Павлодар, 2008 г. – 54 с.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІСЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ«Автоматтандыру және электротехникакафедрасы»СӨЖТақырыбы: Автоматты реттеу ... ... ... ... ... АУ-301сТексерген: Қожахметова Д.О.СЕМЕЙ 20151 .Автоматты басқару теориясы – ... ... ... ... ... Бұл пән ... басқару  теориясыноқытады, басқару жүйелерінің қызмет ету принциптерін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... басқару жүйелерін зерттеу тәсілдерінжәне ... ... ... Автоматты басқару теориясы ұғымы келесітерминдердің жиынтығынан тұрады:• теория – белгілі бір жағдайларда нақты нәтиже алуға ... ... ...... бір мақсатқа жету үшін нысанға берілетін әсеравтоматты басқару- ... ... ... ... көмегіменбасқаруПәннің мақсаты: АБТ-ң негізгі жағдайларын оқыту және басқару жүйелеріндұрыс, ... ...  ...  ...  ...  ... тәсілдерімен таныстыру. Автоматтандырудың мақсаты технологиялықпроцестерді жүзеге асыру (ТП) ... ... ТП  деп  ... ... айтады. Тенологиялық нысаныды басқару – аппарат,агрегат немесе ... ... ... қосу деп ... реттеу жүйесінің динамикасын талдаумен байланысты кез-келгенесепті шешу үшін ең алдымен зерттелетін жүйенің математикалық ... ... Оны ... ... ... ... реттеу жүйесін (АРЖ) элементар буындарға бөледі)2. Элементар буындардың қозғалыс теңдеуін құрады;3. Қозғалыс ... ... ... ... ... ... деп ... кірістік координаттың уақыт бойынша өзгеруінесәйкес  шығыс  ...  да  ...  ...  өзгеруін  анықтайтындифференциалдық теңдеуін айтады.Ішкі әсер ТНБ ... ... ... функционалданған жағдайды ұстап тұру үшін БТН бақылап (басқарып)отыру қажет. Басқару процесі мынаны қарастырады:1. БН ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... функционалдау анықтамасы3. Басқарушы әсерді есептеу4. Оптималды басқаруды ұсынуАвтоматты ... ... ... ... ... екі ... ... болады-автоматты жүйелерді  талдау  және  ... ... деп – ... ... бір ... ... және ... арқылы оның статикалық немесе динамикалық қасиеттерін атайды.Жүйенің синтезі деп- автоматты реттеудің белгілі сапа көрсеткіштері бойыншаоның ... ... ... ... ... ... ... реттеу жүйесі бір-бірімен өзара байланысты  реттелушінысанДмен реттеуші ... ... Бұл ... ... ... сериялықжабдықтар каталогын реттеуші органды, орындаушы құрылғыны, датчикті таңдапалады.  Бұл  элементтер  ...   ...   ...   ... ... ... ... жүйенің статикалық жәнединамикалық сипаттамаларына қойылатын талаптар негізінде оның ... ... ...  ...  өзгемелі  бөлігінанықтайды.Корректирлеуші құрылғылар жүйенің контурына тізбектеле, параллель немесекері байланыс түрінде ... оның ... ... ... ... автоматты реттеу жүйесінің синтезі келесі кезеңдерден тұрады:1. Реттеу нысаннының қасиеттерін  ...  ...  ... ... ... Реттеу жүйесін қанағатандыратын реттеу сапасының шарттарын,оптималдау критерийлерін негіздеу және тұжырымдау;3. Техникалық құралдарды таңдап алып, жүйенің ... ... ... ... динамикалық сипаттамаларды синтездеу;5. Оптимал режимді ... ... яғни  ... ... жұмысын іске асырудың техникалық тұрғыдағыкүрделі еместігі және оның сенімділігі арасындағы ымыраға келеотыра, жүйенің қалаулы динамикалық ... ... ... ... ... динамикалық сипаттамасын толығыменқамтамасыз ететін  ...  ...  ... ... ... құрылғының схемасын, техникалық пайдалану жолынжәне параметрлерін таңдап алу;8. Қойылған талаптарға сай келетін ... ... ... ... ... ... ... реттеу жүйесінің қалаулы динамикалық сипаттамаларын арнайыкорректирлеу  құрылғыларын  ...  ...  ...  себебі  ... ... ... ... ... өзгертіп отыруға болады.Коррекциялау құрылғылары жүйедегі негізгі сигнал өтетін трактіге тізбектеленемесе параллель ... ... ... ... ... ... немесе оның элементтерін жеке қамтуға болады. Тізбектепқосылған корректирлеу ... ... ... ... және реттеузаңын өзгерту үшін қолданылады.Автоматты реттеуіштермен реттелу нысаны қосылып АРЖ ... ... деп- ... шаманы берілген деңгейде белгілі бір дәлдікпенұстап отыратын ... ... ... ... ... реттелетіншаманың нақты (y) және берілген мәндері(g) келіп түседі. Олардың арасындағыайырымы (x) ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі реттеуіштің негізгі міндеті реттеу қатесін (x)анықтап, реттеуші ықпалды (U) тудыру болып табылады. Реттеуішэлементтерінің инерциялығын ескермегендегі (x) кірістік және (U) ... ... ... ... ... тұжырымдайды. Реттеуіштерпайдаланатын энергиясына, реттелетін шама түріне, уақыт бірлігіндегібайланыс ... ... ... ... бар ... т. б. ... жіктеледі.Уақыт бірлігіндегі байланыс сипаты бойынша реттеуіштер дискретті жәнеүзіліссіз болады. Дискретті ... ...  ...  ... ... ... секіріс тәрізді өзгерісі сәйкес келеді.Үзіліссіз (аналогтық) реттеуіштерде кірістік сигналдың үзіліссіз өзгерісінереттелуші ... ... ... ... ... ... реттеуіштердің барлығы бір стандартты заңдарды жасайды.Реттеу заңы ... ... ...  (П),  ... ...  ...  –дифференциалдық(ПД),пропорционалдық –интегралдық- дифференциалдық(ПИД) болып ажыратылады.Автоматтандырылған жүйелер келесі ... ... іске ... Бір ... ... ... Каскадтты және программалы реттегіштер.3. Көп байланысты автоматты реттегіштер.4. Логикалық басқару5. Орнатылған режимде оптималды басқару6. Өтпелі режимдермен оптималды ... ... ... ... сипатталады.Динамикалық жүйе сонымен қатар астатикалық деп те ...  ... ... ... ... АРЖ талдауының негізгі тапсырмасынқұрайды. Оны анықтаудың екі әдісі бар:1. Аналититикалық;2. Экспериментальды – ... ... ... жұмыс режимі үшін энергетикалық және материалдықбаланс теңдеуі құрылады.Жалпы түрде:T+Y(t)= K·X(t),мұндағы T – уақыт тұрақтылығы;К – күшейту ...... ... – аналитикалық.Бұл  әдіс,  егерде  нысанның  статикалық  және  ... ... ... ... ... ... ... болсаосы әдіс пайдаланылады. Негізгі кемшілік: алынға математикалық модель ... ... ... ғана ...  ...  Нысанның  сипаттамасынэксперименталды анықтау активті әдіспен жүргізіледі: тең ... ... ... ... кірісті әсер жүргізіледі, мұндай әсердегі нысанреакциясы қисық екпіні деп аталады. Қисық ... ... ... ... ... ... Қозу ... беру  моментінен  реттелетін  шамастабилизацияға дейінгі жаңа статикалық шамада , немесе астатикалық ... ... ... ... ... ... реттеледі.1 - 1-ретті статикалық объект ;2 – 2-ретті астатикалық обьект.Астатикалық нысанның екпін уақыты деп тұрақты реттеуші ... ... ... ... ... шаманың нөлдік мәннен номиналды мәніне жетуінедейінгі аралықта өтетін уақытты айтады.Күшейту коэффициенті тағайындалған ... ... ... ... ... есе өзгеше болатынын көрсетеді, яғни нысанның шығыстықшамасының кірісітік шамасына ... ... Ол ... ... ... өрнектеле алады.Нысанның  негізгі  ...  ...  үшін  ...  ... ... ... (екпін қисығы); жиіліктік  әдіс;импульстік қозу әдісі; тікбұрышты толқын ... ... ... ... әдістердің барлығы да іртүрлі қозулар әсер еткен ... ... ... ... ... өтпелі сипаттамалар әдісі  (екпінқисығы) кең қолданылады. Екпін ... ... ... ... ... ... ол арқылы 2-суретте көрсетілген  кешігу уақыты меноның пайда болу ... яғни ... ... мен нысанның Т уақыттұрақтысын; p өздігінен теңгерілу дәрежесін  және  ...  ... ... ... қисығында транспорттық кешігу уақытына қозу уақытымен реттелетін шаманың өзгеріс сәтінің аралығында жатқан ... ... ...  ...  ...  ()  ... ... бастапқы мәні мен болатын ас сызығын жүргізіпжүргізіп, оның өзгерісінің максимал жылдамдығының нүктесін ... (g ... ... ... ... ... Осы g нүктесі арқылы ассызығымен қиылысқанға дейін жанама жүргізеді; ... ... ... ... ...  ...  табылады.  Табылған  жәнемәндері негізінде толық кешігу уақытын анықтайды . Қозу тудыратынмезет пен ... шама ... ... ... ... ... екпін уақыты деп атайды.Әдебиеттер тізімі1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. ...  ...  ... – М., Наука, 1975 г. – 992 с.; ил.2. ... М.И., ... Л.Т. ... ... ... –М., Машиностроение, 1968 г.3. Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннегосгорания. – М., ... 1968. – 536 с.4. ... В.А. ... ... ... ... – М.,Машиностроение, 1974 г. – 336 с.5. Автоматика и ... ... ... Под ... Метлюка. – Минск, Вышейшая школа, 1985. –301 с.6. Болтянский В.Г. Математические методы ... ... –М., ... 196 – 307 с.7. ... Г.Ф. ... ... ... и регулирования. –Киев, Выш. ... 1988. – 423 с.8. ... А. ... ... по ... ...  ... управления» (для внутривузовского пользования). – Павлодар,2008 г. – 54 с.-----------------------txT12 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Табиғи газды сепарациялау процесі және газды сепаратордағы газдың қысымын реттеу жұмысы49 бет
Автомобильдің тарту динамикасы11 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь