Сандық компаратор

1. Аналогты.сандық түрлендіргіштер әдісі.
2. АСТ жіктемелері.
3. САТ негізгі параметрлері.
Аналогты-сандық түрлендіргіш – үзіліссіз өзгеретін аналогты шаманы сандық кодқа автоматты түрде түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғы. Аналогты-сандық түрлендіру процесі жалпы жағдайда кванттау және кодтау процедурасынан тұрады. Кванттау кезінде үзіліссіз шама оның көптеген мәнінің тізбектеріне жіктеледі.
ПАСТ көмегі арқылы сигналдарды аналогты-сандық түрлендіру процедурасы, берілген функцияны сипаттайтын кейбір тіркелген уақыт моменттеріне жататын {U(tn)}, n=0, 1, 2.. сандар тізбегіндегі U(t) үзіліссіз функциясы түрінде болады, көптеген жағдайларда бұл процедураны екі өздік операцияға жіктеуге болады.
Олардың біріншісі дискретизация деп аталады және U(t) үзіліссіз функциясын {U(tn)}, үзіліссіз тізбектерге түрлендіруден тұрады, екіншісі кванттау деп аталады және үзіліссіз тізбектерді дискретті {U^(tn)} тізбектерге түрлендіруден тұрады.
Аналогты-сандық түрлендіру кезінде өзіне лайықты орын анықталмағандықты кванттау алады, ол кіші разрядтың салмағымен байланысты.
Қазіргі уақытта көптеген АСТ түрлерінің арасында ең болашағы бар микроэлектроникалық орындаудағы сызықсыздар болып табылады. Олардың жіктемелеріндн бірнеше тәсілдер бар болады. Бір жағдайларда АСТ-ды АСТ шығыстық разрядтарында кодтарды анықтау процесін уақытпен бағдарлау бойынша жіктейді, басқасында – түрлендіру сұлбасындағы кері байланыс тізбектерінің бар болуы бойынша, үшіншіден- аналогтық-сандық түрлендіргіштер тәсілі бойынша және т.с.с. АСТ жіктемелері түрлендіру тәсілі бойынша АСТ жіктеу ақпараттылықпен қамтамасыз етеді. Бірақ және ол апаратураның күрделі элементтері тәрізді микроэлектронды АСТ толық сипаттауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан қазіргі заманғы микроэлектронды АСТ кем дегенде екі белгімен бөлуге болады: түрлендіру түріне және функциялау ерекшеліктеріне байланысты.
Тізбектей жалғанған АСТ кіріс сигналы сандық қатарларға бөлінеді, олар кейінннен саналады немесе бастапқы мәнмен салыстырылады. Кіріс сигналының түрленуіне байланысты тізбекті АСТ-ларды санау және салыстыру түрлендіргішіне бөледі. Тізбекті санау АСТ жинақтау және циклді түрлендіргіштерге бөледі. Жинақтау түрлендіргіштерінде кіріс сигналының өзгеру қосындысы жүреді.Өткен сигналдың мәні сан мәні ретінде сақтаушы құрылғыда сақталады, ал оның бірлік түрлену ретімен, түрлендіргіштің рұқсат етілген санына тең, ол бір санға өседі. Салыстырмалы жайлылығына және аз уақытты түрленуіне қарамастан мұндай АСТ кемшіліктері бар.Оның ең негізгісі- көп каналды жұмыс режимінде және бірлік жоғалу немесе айналу түрленуі кезінде системалық қатенің пайда болуы.
Циклдік АСТ-да кіріс сигналы белгілі бір уақыт қиындысы аралығында (циклдің) өлшеу және қорытынды жасайды.
Белгілі уақыт бөлігіндегі және жиілігіндегі циклді АСТ белгілі. Бірінші жағдайда кіріс сигналының уақыт бірлігі мен уақыт аралығындағы түрленуі сандықлы код арқылы жүреді.
Бастау алатын импульс уақыт интервалының бастауын санайды және вентильді элементті ашады, ал ол арқылы санағышқа иппульсті генератордан импульс түседі.
1 lib.kstu.kz

2 tezister.net
    
    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... Аналогты-сандық түрлендіргіштер әдісі.2. АСТ  жіктемелері.3. САТ негізгі параметрлері.Аналогты-сандық түрлендіру әдістері  Аналогты-сандық ...... ... ... шаманысандық кодқа  автоматты түрде түрлендіруді жүзеге  асыратын  ... ... ... ... ... ... және кодтаупроцедурасынан тұрады. Кванттау кезінде үзіліссіз шама оның  ... ... ... ... арқылы сигналдарды аналогты-сандық түрлендіру процедурасы,берілген функцияны ... ... ... ... моменттеріне жататын{U(tn)}, n=0, 1, 2.. сандар тізбегіндегі U(t) ... ... ... көптеген жағдайларда бұл процедураны екі өздік операцияға ... ... ... деп ... және  U(t)  үзіліссізфункциясын {U(tn)},  үзіліссіз тізбектерге ... ... ... деп ... және үзіліссіз  тізбектерді  дискретті  {U^(tn)}тізбектерге түрлендіруден тұрады.    Аналогты-сандық  ...  ...   ...   ...   ... кванттау  алады,  ол  кіші  ...  ... ... ... ... АСТ ... ... ең  болашағы бармикроэлектроникалық орындаудағы  сызықсыздар  болып  табылады.  ... ... ... бар ... Бір ... АСТ-ды АСТшығыстық разрядтарында кодтарды анықтау процесін уақытпен бағдарлау бойыншажіктейді, басқасында – түрлендіру сұлбасындағы кері ... ... ... ... ... ... түрлендіргіштер  тәсілібойынша және т.с.с. АСТ жіктемелері түрлендіру тәсілі бойынша АСТ ... ... ... ... және ол ...  күрделіэлементтері тәрізді микроэлектронды  АСТ  ...  ...  ... ... ... ... ... АСТ кем дегенде ... ... ... түрлендіру түріне және функциялау ерекшеліктерінебайланысты. Тізбектей жалғанған АСТ кіріс сигналы сандық қатарларға ... ... ... ... бастапқы мәнмен салыстырылады. Кіріс сигналыныңтүрленуіне  байланысты  тізбекті  ...  ...  және  ... ...  Тізбекті  санау  АСТ  жинақтау  және  циклдітүрлендіргіштерге бөледі. ... ... ... ... ... жүреді.Өткен сигналдың мәні сан мәні ... ... ... ал оның ... ... ... ... рұқсатетілген санына тең, ол бір санға өседі. Салыстырмалы ... және ... ... ... ... АСТ ... ... ең негізгісі-көп каналды жұмыс режимінде және бірлік жоғалу немесе айналу  ... ... ... пайда болуы.Циклдік АСТ-да кіріс сигналы белгілі бір уақыт ... ... ... және ... ... ... бөлігіндегі және жиілігіндегі циклді АСТ белгілі. Біріншіжағдайда кіріс сигналының уақыт бірлігі мен ... ... ... код ... ... алатын импульс уақыт интервалының бастауын санайды және вентильдіэлементті  ашады, ал ол арқылы санағышқа иппульсті генератордан  ... ... ... саны шығыс сигналына тең болады. Бұл АСТ кешілігі, аз уақытты сигналдар кезінде әрбір  ... ... ... ... Циклді  АСТ  аралықты  ... ... ...  ...  ...  ...  ... ал содан кейін белгілі уақыт аралықта саналып, тік бұрыштысигналға ... Бұл ... ... ...  ... ... генератордың сапасына, жұмыс жылдамдығына және санағышжадының жад көлеміне байланысты.Циклді  аралықсыз  АСТ  ...  ...  ... бір ... интегралдау принципі бойынша сипатталады. Мұндай түрлендіргіштердің шығыс импульсінің қайталау ... ... тура ... түрлендіргіштің  негізгі  кемшілігі-түрлендірудің  ... ... ... ... ... ... ең көп тарағаны, ол n-ырғақты жәнедискретті  қайтарма байланысты  циклді ... АСТ ... ... ... ... аралығымен анықталатын,берілген төменгі және үздіксіз (айнымалы) жоғары шекті интералдау ... ... ... ... ... циклді түрлендіргіштерді  үш түрге бөлінеді:белгілі уақыт аралықта ... ... ... ... сигналының мәнінтез арада интегралдаушы, кіріс сигналын берілген мәнге дейін интегралдаушы.Дискретті кері байланысты интегралдаушы АСТ ... ... ол ... ... сигналы мен генератордың импульстерін  санауын түрлендіруциклі уақытында байланыстыру. Интегратор кірісінде  ...  ... қосу ... ... ... ... алып ... ол интегратордыңшығыс кернеуін негіз санға теңейді.Санағыштағы импульстер саны ... ... ... және ... ...  ...  зарядты  интегратордағы  негізтоктармен ... АСТ ... ... ... ... ... ... емес,түрлену циклінің өзгерісі интегратордың динамикалық диапазонының ... ... ... ... ... және басты  сигналдардысалыстырады; салыстыру сигналдардың теңдесуіне дейін жүреді, салыстырмалы АСТ-ды  ... ... ... (ЦОС) ... ... ... ... ЦОС.ЦОС-сыз АСТ салыстыру (конвейерді түрде) салыстыру санымен   ... ... ... ... ... , онда n — ... ... саны.Сигнал бірінші компаратордың кірісіне беріледі, ол шығыс кодының жоғарыразрядына сәйкес.Сигналдар айырымы күшейткішке күшейкіш коэфициентімен түседі, ол 2 ... ... ... ... барады. Солай түрлену қайталанады.Сәйкес разрядтағы салыстырудың шығыс кодының санына ... нөл ... ... болады.ЦОС-сыз түрлендіргіштердің кемшілігі, ол әрбір каскадты салыстырулардыңкүшейткіш коэфициентінің дәлдігіне жүйелі ... ... ... ... ... ... санап отыруы.ЦОС бар АСТ-лар өлшеу дәлдігі жоғарылығымен ерекшеленеді.  Олардыразрядтың салмағын ескеретін және ... ... ... түрлергебөледі.Разрядтың салмағын ескеретін  түрлендіргіштердің  ішінді  тізбектейжақындатылған сандық-аналогты ЦОС-дағы  ...  және  ... ... кең ... ... ... сигналмен салыстыруы жоғары разрядтағы шығыскодымен байланысты.Қалған қалдық сигнал келесі негіз сигналмен салыстырылады.n-разрядты түрленудің n ... ... ... ... ... Бұл АСТ кемшілігі, түрлену қателігі ЦОС-тағы САТ – тың қателігінежәне салыстыру ... ... ... типті түрлендіргіштер АСТ-ларды ЦОС-мен көрсетеді, оларда бірліктүрленулердің жалпыламасы жүреді, басқару есебінде ... ... ... және ... ... ... ... АСТ-дағы ЦОС-тың  кірісінде санағыш кодты өзгертеді.АСТ-ның екі режимде жұмыс істеуі ... және ... тез ... ... көп ... ... керек етеді.Параллельді АСТ-лармен сәйкестігі, оларда түрленген сигнал бірнешепараллель ... ... ... ... ... ... алу ... шығысында параллельді шығысты кодтау құрылғы орнатылады.Бұл АСТ жұмыс әрекеті тез, ... ... ... көп ... керек,ол көп разрядты түрлендіргіштерді жасауда қиындақ келтіреді.Тізбектей-параллельді АСТ-да параллельді және тізбектей түрленулер әдісібіріктірілген.Тізбектей және ... ... ... және айнымалы кірісі бартүрлендіргіштерге бөледі.Бірінші жағдайда екі және одан көп ... АСТ ... ... жұмыс жасайды.Бірінші АСТ n жоғары разрядты шығыс сигналдары өндіріледі.АСТ шығысындасандық информация САТ ... ... ... ... кіріс сигналыменсалыстырылады.Шыққан қалдық сан басқа АСТ кірісіне түседі, онда m кіші разрядты шығыссигналдары ... ... ... ... ... ... қатысты компаратордыиемденеді. Кірісі бар кернеу батапқыда тұрақты және ... ... тең  ... ... ... мән ... бір ... САТ арқылы өзгереді,ол бірінші компаратор арқылы басқарылады және 3/4 Uоп. Тең ... ... ... ... ... тез ... ететін АСТ.Параллельді АСТ түрлендіргіш  құрамына ... ... ... ... ... m—1 дәрежесін өңдейтін, белгілі шекарадағы диапазонда)және m—1  ... ... ... UВХ  және  осы  ... ... ...  ...  екінші  кірісіне  UВХ.  Кернеуі  беріледі.Компараторладың түрлендіру ... ... коды ... ... ... К1107 ... түрлендіруші интегралдыАСТ-ды шығарады. Бұл- алтыразрядты АСТ К1107ПВ1  және  ... ... ... ... ... ...  К1107ПВ3  АСТтүрлендіргіші ... ол ... ... істейді және түрлендірууақыты 20нс-ға тең.Параллельді әдістің ... онда ... саны ... ... көтерме түрде өседі.Мысалы, сегізразрядты түрлендіргішке 255 компаратор керек болады.Аппараттардың шығынын түрлендіргіш жылдамдығын ... ... ... ... Ол үшін параллельді және салмақты әдістерді біріктіреді. 8-разрядты түрлендіргішті модификация әдісі арқылы құру ... ... төрт ... ... ... ... параллель түрленеді.Оның нәтижесі кіріс кернеуінің  қатаң түрде квантталған  ... ... ... ... ... пайда болады, ол кіріскернеуінен алынады. Ал қалдығы сандық формада ... ... ... ... ... мен ... ... бірдей мәндегі кіріс кернеуіне Ue(tj)сәйкес болуы керек.Бірінші қадамда сигналдар кедергісі болғандықтан уақытты кешігулер болыптұрады.Сондықтан осы әдісті пайдалануда кіріс ... ... ... ... ... сан ... ... тұрақты болып тұрады. Пайдаланылгаг адебиеттер:lib.kstu.kztezister.net 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Микропроцессормен басқарылатын аст сызбасын жасау және қабылданған шешімнің негізделуі22 бет
100 көлеміндегі сандарды көбейту мен бөлу20 бет
50 миллион жай сандар8 бет
8-сынып оқушыларына сәндік-қолданбалы өнерді оқытуда дәстүрлі мәдениетке баулу77 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Бөлшек сандары бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру»4 бет
«Көпмүшеліктер мен комплекстік сандар »6 бет
«Математикалық модельдер және сандық әдістер байланысы туралы»71 бет
«Сандар теориясының элементтерін зерттеу.»23 бет
«Санды тап» ойыны17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь