Қыртысының тектоникалық құрылымы. Вулканизм. Жер асты суларының құрамы. Жер асты суларының құрылымы

1.Қыртысының тектоникалық құрылымы.
2.Вулканизм.
3. Жер асты суларының құрамы. Жер асты суларының құрылымы.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Тектоника (грекше tektonіkos – құрылыс), геотектоника – геологияның Жер қыртысының құрылысын, ондағы тектоникалық құрылымдарды және олардың орналасу, даму заңдылықтарын зерттейтін бөлімі. Тектониканың негізін 17 ғасырда даниялық ғалым Н.Стенон (1638 – 1686) қалаған. 18 ғасырда М.В. Ломоносов пен шотландтық ғалым Дж. Геттон (1726 – 1797) жер қыртысы құрылымы дамуының алғашқы көтерілу болжамын жасады. 19 ғасырдың басында бұл болжамды Германия ғалымдары А.Гумбольдт (1769 – 1859) пен Л.Бух (1774 – 1853) одан әрі дамытты. 19 ғасырдың ортасында геосинклиналь туралы ілімнің негізі болып саналатын жапсарлық (контракция) болжам (жер шарының суынуынан көлемі кішірейіп, жер қыртысының қысылуы) дүниеге келді. Оны француз геологы Эли де Бомон (1798 – 1874) ұсынған. Бұл болжамның дамуында үлкен рөл атқарды. 1930 жылдардың басында ғалымдар бұрынғы КСРО-ның ұсақ масштабты тектоникалық карталарын жасады. Терең жарылыстар және тектоносфераның жақпарлық құрылысы жөніндегі теория дамыды. Геосинклиналдар мен платформалар туралы жаңа көзқарастар пайда болып, мұхит түбіне арнаулы тектоникалық зерттеулер жүргізілді. Қазақстан геологтары да бірнеше дәл тектоникалық карталар жасап, терең сейсмикалық қималардың көмегімен жер қыртысының құрылысы жөнінде деректер алды. Тектоникалық құрылым және тектоникалық қозғалыстар тектониканың басты негіздері болып табылады. Тау жыныстары жатысының әр тектілігі тектоникалық құрылымды қалыптастырады. Мұндай әр тектілікке жер қыртысындағы және одан да тереңдегі тектоникалық қозғалыстар себеп болады. Зерттеу әдістерінің сипатына қарай тектоника бірнеше салаға бөлінеді. Морфологиялық тектоника немесе құрылымдық геология жер қыртысының тектоникалық қозғалысы салдарынан қалыптасқан құрылымдық пішіндерді зерттеп, оларды жіктеумен айналысады. Тау жыныстары қабаттарының және олардағы тектоникалық бұзылыстар қалыптасуының физикалық жағдайларын анықтаумен Тектониканың геомеханика тарауы айналысады. Аймақтық геотектоника әр түрлі тектоникалық бұзылыстардың қазіргі жер қыртысындағы таралуын зерттеп, тектоникалық карталарда көрсетілетін жеке геоқұрылымдық белдемдерді белгілейді. Тарихи геотектоника жер қыртысының тетелес дамуын және осы дамудың геологиялық тарихи сатылары мен кезеңдерін анықтайды. Мұның бір тарауы ретінде қазіргі геологиялық дәуірде жер қыртысының жаңа тектоникалық қозғалыстарын саралайтын неотектоника (ең жаңа тектоника) пәні оқытылады.
1. Ғаламтор желісі
2. Неклюкова К.П. Жалпы жертану. М 1985
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙМЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ.СӨЖТақырыбы: Қыртысының тектоникалық құрылымы. Вулканизм. Жер асты ... Жер асты ... ... ... ... Кудеринова Н.АСемей 2015 жылЖоспар1.Қыртысының тектоникалық құрылымы.2.Вулканизм.3. Жер асты суларының құрамы. Жер асты ... ... ... ... ... ... (грекше tektonіkos – құрылыс), геотектоника – геологияның Жерқыртысының құрылысын, ондағы тектоникалық құрылымдарды және олардыңорналасу, даму заңдылықтарын зерттейтін бөлімі. Тектониканың негізін ... ... ... ... (1638 – 1686) қалаған. 18 ғасырда М.В.Ломоносов пен шотландтық ғалым Дж. Геттон (1726 – 1797) жер ... ... ... көтерілу болжамын жасады. 19 ғасырдың басында бұлболжамды Германия ғалымдары А.Гумбольдт (1769 – 1859) пен ... (1774 –1853) одан әрі ... 19 ... ортасында геосинклиналь туралы ілімніңнегізі болып саналатын жапсарлық (контракция) болжам (жер ... ... ... жер ... қысылуы) дүниеге келді. Оны французгеологы Эли де Бомон (1798 – 1874) ұсынған. Бұл болжамның дамуында үлкенрөл атқарды. 1930 жылдардың ... ... ... ... ... тектоникалық карталарын жасады. Терең жарылыстар жәнетектоносфераның жақпарлық құрылысы жөніндегі теория дамыды. Геосинклиналдармен платформалар туралы жаңа көзқарастар ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан геологтары да бірнеше дәлтектоникалық карталар жасап, терең сейсмикалық қималардың көмегімен жерқыртысының құрылысы ... ... ... ... құрылым жәнетектоникалық қозғалыстар тектониканың басты негіздері болып табылады. Таужыныстары жатысының әр тектілігі тектоникалық құрылымды қалыптастырады.Мұндай әр ... жер ... және одан да ... тектоникалыққозғалыстар себеп болады. Зерттеу әдістерінің сипатына қарай тектоникабірнеше салаға бөлінеді. ... ... ... ... ... қыртысының тектоникалық қозғалысы салдарынан қалыптасқан құрылымдықпішіндерді зерттеп, оларды жіктеумен айналысады. Тау жыныстары ... ... ... ... ... ... ... Тектониканың геомеханика тарауы айналысады. Аймақтықгеотектоника әр түрлі тектоникалық бұзылыстардың ... жер ... ... ... ... ... жеке ... белгілейді. Тарихи геотектоника жер қыртысының тетелес дамуынжәне осы дамудың геологиялық тарихи ... мен ... ... бір ... ... ... ... дәуірде жер қыртысының жаңатектоникалық қозғалыстарын саралайтын неотектоника (ең жаңа тектоника) пәніоқытылады. Жалпы (теориялық және динамикалық) геотектоника ... ... мен ... ... ... ... мәліметтерді жинақтап,тектоникалық қозғалыстардың уақыт пен кеңістікте көрініс берузаңдылықтарын, құрылымдар қалыптасуының Тектоникалық режимін және олардыңбір-біріне ауысу (мысалы, қозғалмалы белдеудің ... және ... ... Жер ... ... ... геологиялықэволюциясын түсіндіреді. Тектоникалық бұзылыстар пайда болуының физикалықсебептерін зерттейтін жалпы Тектониканың тағы бір ...... ... ... ... негізінде жеке құрылымдар менқұрылымдық белдемдердің моделі жасалады, ал оның деректері жер қыртысы ... ... ... пайдаланылады. Қолданбалыгеотектоника іздеу-барлау жұмыстарын дұрыс бағыттау үшін пайдалы қазындылартаралуының тектоникалық жағдайларға байланыстылығын анықтайды. Тектониканыңбірнеше зерттеу тәсілдері бар. ... ... ... геологиялық картағатүсіру, геофизикалық зерттеу, т.б. нәтижелері бойынша тау жыныстарықатпарларын, ... ... тау ... ... ... ... ... карталар, қималар, т.б. жасау арқылы белгіліаудандағы жер қыртысы деформацияларының механизмін және жеке құрылымдықпішіндер қалыптасуының тетелестігін, сол ауданның тектоникалық құрылысынанықтайды. ... ... ... ... ... ... ... табиғаты мен құрылымдарының типі мейлінше ұқсас келген жерқыртысы бөліктерінің құрылымы мен даму ... ... ... тән ... ... ... ондағы пайдалы қазындылар болуықтималдылығын болжайды. Геофизикалық әдістер қазіргі тектоникалыққозғалыстарды байқауға және бұлардың Жер ... әр ... ... ... ... ... береді. Геоморфологиялық әдістер теңіз,өзен террассаларының, рельефтің геологиялық кезеңдердегі және қазіргі жаңатектоникалық қозғалыстардың ... ... ... Таскелбеттер(жер қыртысындағы) мен қабат қалыңдықтарын талдау тәсілі жеке құрылымдардыңдамуын және тектоникалық қозғалыстардың тарихын зерттейді. Көлемдік тәсілтаскелбеттер мен қабат қалыңдықтары ... ... ... типі әр ... ... ... арқылы көтерілулер мен төмендеулердіңшамасын, уақыт бірлігі ішіндегі дамуын анықтауға мүмкіндік береді.2.ВулканизмВулканизм (лат. vulcanus — от, ...... ... ... олармен сабақтаса түзілетін газды-булы өнімдердің жер қойнауындағықозғалыстарын, олардың жер бетіне шығу барысындағы барша процестер менқұбылыстарды біріктіретін ұғым. Алайда бұл ... ... ... ... оның ... ... ... құбылыстардың жиынтығы дегентүсінікті шектеулі мағынада да біршама жиі ... ... ... ... ... ... жарықтыболып екіге бөлінеді. Суретте а - орталықтанған, б - сызықты вулканның типікелтірілген.Орталықтанған вулкан типі.       ... ... ... ... ... Газ күйіндегі заттар вулкан атқылау барысындаорталық кратер, бүйірлік кратерлер және т. б. жарықтар мен ... ... ... Олардың негізгі құрамы (60 — 90%) су буынан түрады.Атмосфера қабатында су буы ... ... ... ... ... ... ... Бұл жағдай вулкан атқылау процестеріменқабаттаса жүреді.Газ күйіндегі вулкандық заттардың құрамында су буынан басқа НS2, SО2, ... НСІ, НР, NН4С1, NН3> Н3, ... және ... газдар қоса кездеседі.Олардың құрамы температураның шамасына қарай өзгеріп отырады. Мысалы, 180°С-тан жорары температурада фумаролды газдар ... ... ...... ... ...  ...  кұрамы  күрделі  (хлорлы-күкіртті-көмірқышқылды) болып  ...  ...  ...  ...  ... ... газдар температураға қарай құрғақ, қышқыл және сілтіліболып ажыратыладыҚұрғақ фумаролдар жоғары температурада ... ... ... ... және басқа элементтердің  хлорлы  ... ... ... ... ...  су  ... құрамында (құрғақ фума-ролдармен салыстырғанда)  су  ... ... ... ... ... және ... ангидрид бірге кездеседі.Олар 300—400°С шамасында бөлінеді.Сілтілі ... 180°С ... ... ... шығып бұзыла келе бос аммиак бөліп шығарады. Кейінірекфумаролды газдар (180—100°С шамасында) ...  ...  ... ... — күкіртті ыс деген мағынада) алмасады. Олардыңнегізгі құрамы су ... және ... ... ... ... ... ( 
    
   

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
Алматы облысы бойынша астық өндірісінің қазіргі жағдайын талдау37 бет
Алматы облысы, Іле ауданының табиғи-климат жағдайы. Астық дақылдарын өсіру технологиясы14 бет
Астана қаласы Нұрсая ықшам ауданындағы жер асты автокөлік тұрағы бар тұрғын үйді жобалау60 бет
Астық дақылдары54 бет
Астық дақылдары туралы10 бет
Астық дақылдарымен қоректенудің биологиялық ерекшеліктері9 бет
Астық дақылдарын зиянды организмдерден қорғау23 бет
Астық дақылдарына зиян келтіретін кеміргіш бунақденелердің таралуы, биологиясы, зияндылығы және оларға қарсы қолданатын кешенді қорғау шаралар жүйесі17 бет
Астық дақылдарының бірінші және екінші топтарын ажырату белгілері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь