Ферменттерді бөліп алу. ферменттер әсерінің кинетикасы

1. Ферменттік әсер ету механизмі
2. Ферменттердің химиялық табиғаты
3. Ферменттердің классификациясы
4. Клеткадағы ферменттер әсері
5. Ферменттік препараттарды алу
6. Ферменттерді бөліп алу және тазалау
7. Ферменттер кинетикасы
Тірі клеткаларда зат алмасу процесі үздіксіз жүріп жатады. Зат алмасу процесі дегеніміз белгілі бір тәртіппен кезектесіп келіп отыратын әр түрлі химиялық реакциялардың жиынтығы. Дәл осы реакциялар клеткадан тыс жерде (іп vіtrо) өте қиындықпен және өте баяу жүреді. Тірі клеткада бұл реакциялардың жүрісін ферменттер тездетеді.

Ферменттер - дегеніміз жануарлардың, өсімдіктер мен микроор-ғанизмдердің клеткалары жасап шығаратын биологиялық катализаторлар.

Ферменттік әсер ету механизмі

Химиялық реакциялардың жылдамдығы реакцияға түсетін молекулалардың соқтығысу жиілігіне байланысты. Ал соқтығысу жиілігі молекулалардың концентрациясы мен ортаның температурасына байланысты.
Температураның артуына қарай молекулалар қозғалысының кинетикалық энергиясы да артады, бұл молекулалар соқтығысуы-ның жиілігіне әсер етеді. Сонымен қатар реакдияның өтуі үшін молекулалардың соқтығысуы жеткіліксіз. Бұл кезде олар активті күйде болуы қажет, басқаша айтқанда, оларда реакция үшін қажетті энергияның біршама артық қоры болуы тиіс. Мұндай энергияны активация энергиясы деп атайды. Фермент осы реакцияға қажет активация энергиясын кемітеді. Ол үшін фермент реакцияға ұшырайтын заттың молекуласымен (оны субстрат деп атайды)бірігіп комплекс түзеді. Комплексті қысқаша Ф + С (фермент+ + субстрат) деп белгілейді. Бұл комплекстің түзілуіне әлдеқайда аз мөлшердегі энергия қажет.
Фермент + субстрат аралық комплексін түзу кезінде субстрат молекулалары біраз деформацияға ұшырайды, сондықтан реакция-ның активация энергиясы кемиді. Бұл деформация субстраттың молекула ішілік байланыстарын әлсіретеді және молекуланы белгі-лі бір реакцияға неғұрлым қабілетті етіп шығарады. Комплекстің түзілуі спектрлік методтардың жәрдемімен дәлелденген.
Ф + С аралық комплексін түзуде субстрат ферменттің бүкіл мо-лекуласымен емес, оныд активтік орталықтар деп аталатын жеке-легең учаскелерімен қосылады. Ферменттің әрбір молекуласында 1—2 активтік орталық бар екендігі анықталып отыр.
Активтік орталықтық кеңістіктік құрылысы мен химиялық та-биғаты белгілі бір субстратқа ғана сай келетіндей болып қалып-тасқан. Бұл фермент басқа субстратқа катализатор бола алмайды. Осы ерекшелік ферменттердің талдаушылық қасиетін белгілейді.
Органикалық заттар мен ферменттердің структурасын зерттей келе, Э.. Фишер фермент пен субстраттың кедістіктік сәйкестігінің жақындығы женінде қорытынды шығарып, фермент субстратқа құлпының кілтіндей сәйкес келеді деп сипаттады.
    
    Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігіСемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік ... ... ... ... ... әсер ету ... ... химиялық табиғаты* Ферменттердің классификациясы* Клеткадағы ферменттер әсері* Ферменттік препараттарды алу* Ферменттерді бөліп алу және ... ... ... Тірі ... зат алмасу процесі үздіксіз жүріп жатады. Зат алмасу ... ... ... бір ... кезектесіп келіп отыратын әр түрлі химиялық реакциялардың ... Дәл осы ... ... тыс жерде (іп vіtrо) өте қиындықпен және өте баяу жүреді. Тірі ... бұл ... ... ... ...   Ферменттер - дегеніміз жануарлардың, өсімдіктер мен ... ... ... ... ... катализаторлар.Ферменттік әсер ету механизміХимиялық реакциялардың жылдамдығы реакцияға түсетін молекулалардың соқтығысу жиілігіне байланысты. Ал соқтығысу ... ... ... мен ортаның температурасына байланысты. Температураның артуына қарай молекулалар ... ... ... да ... бұл молекулалар соқтығысуы-ның жиілігіне әсер етеді. Сонымен қатар реакдияның өтуі үшін молекулалардың соқтығысуы жеткіліксіз. Бұл ... олар ... ... ... ... ... айтқанда, оларда реакция үшін қажетті энергияның біршама артық қоры болуы тиіс. Мұндай энергияны активация энергиясы деп ... ... осы ... ... активация энергиясын кемітеді. Ол үшін фермент реакцияға ұшырайтын заттың молекуласымен (оны субстрат деп атайды)бірігіп комплекс түзеді. Комплексті қысқаша Ф + С ... + ... деп ... Бұл ... ... ... аз мөлшердегі энергия қажет.Фермент + субстрат аралық комплексін түзу кезінде ... ... ... ... ... ... ... активация энергиясы кемиді. Бұл деформация субстраттың молекула ішілік байланыстарын әлсіретеді және молекуланы белгі-лі бір реакцияға неғұрлым қабілетті етіп шығарады. Комплекстің ... ... ... ... дәлелденген. Ф + С аралық комплексін түзуде субстрат ферменттің бүкіл мо-лекуласымен емес, оныд активтік орталықтар деп ... ... ... ... ... ... молекуласында 1 -- 2 активтік орталық бар екендігі анықталып отыр.Активтік орталықтық кеңістіктік құрылысы мен химиялық та-биғаты белгілі бір субстратқа ғана сай ... ... ... Бұл ... басқа субстратқа катализатор бола алмайды. Осы ерекшелік ... ... ... ... ... заттар мен ферменттердің структурасын зерттей келе, Э.. Фишер фермент пен субстраттың кедістіктік сәйкестігінің жақындығы женінде ... ... ... ... ... ... ... келеді деп сипаттады.Ферменттердің химиялық табиғатыАлғаш рет ферменгті 1814 жылы орыс академигі К. С. Кирхгофф ашқан. Ол ... ... ... ыдырататын амилаза ферментін тапты. Қазіргі кезде 1 000-нан астам ферменттердің әсері зерттелген. Оның ішінде 100-ге жуығы ... ... ... ... бәрі де белоктар болып табылады. Ферменттер молекулаларының құрылысына қарай 2 топқа бөлінеді: 1) тек қана ... ... бір ... ... 2) ... құрамына белоктан басқа активтік немесе простетикалық топ деп аталатын белоксыз текті заттар кіретін екі компонентті ферменттер.Бір компонентті ферменттерде активтік ... ... амин ... ... ... ... ... -- фер-мент молекуласының II және III деңгейлік структурасы жасалған кезде, бүйірлік радикалдар өзара жақындасады да, активтік ... ... ... ... рибонуклеазаның актив-тік орталығына гистидин-16-ның, лизин- 41-дің және гистидин-119-дық қалдықтары кіреді. Активтік орталықтың осы компоненттері-нін. ... ... ... ... амин ... да ферменттер үшін маңызды роль атқарады. Белок -- фермент молекуласының құрамынан ... амин ... ... активтік қасиетіне нұқсан келтірмей де ажыратып алуға болады. Екі компонентті ферменттердегі активті топ ... ... кіші ... ... зат ... ... ... таби-ғатты активті топтар екі типке белінеді:1) коферменттер: олар ... ... ... ... ... Оксидоредуктазаның құрамындағы флавинаденин динуклеотид (ҒАБ) осындай коферментке мысал бола алады; 2) косубстраттар; олар ферменттің белокты ... ... ... ... олар ферменттің бір молекуласынан екін-ші молекуласына өте алады. Косубстратқа анаэробты оксидоредук-тазанын, құрамындағы никотинамидадениндинуклеотид (NАD+) мысал бола алады.Ғе, Со, Си, Мп ... ... ... ... ... берік байланысқан, ал К, Са, Мg, Zп, С1 сияқты ... ... -- ... ... олар ... ... арқылы көбінесе ферментті активтендіре түседі. Ферменттер субстратқа да, сондай-ақ химиялық байланыстың типіне де ... ... ... ... саны ... ... ... отырғандықтан, барлық ферменттерді ескі классификациямен қамту мүмкін болмай қалды. 1961 жылы көрнекті биохимик-ғалымдардан тұратын комиссия құрылды, бұл ... ... жаңа ... ... оны ... ... ... қарауына ұсынды. Жаңа клас-сификация бойынша бізге белгілі ... ... алты ... ... 1. Оксидоредуктаза -- тотығу-тотықсыздану ферменттері.2. Трансфераза -- ... ... ... ... ... ... ... 3. Гидролаза -- заттардың түрліше топтарының гидролизіне қатысатын ферменттер.4. Лиаза -- ... ... түзе және оны бұза ... ... ... ... немесе ажыратып алу реакциясын ка-тализдейтін ферменттер. 5. Изомераза -- изомеризация реакциясын ... ... ... ... -- АТР энергиясының есебінен жай заттардан күрделі органикалық заттар түзу реакциясын катализдейтін ферменттер. Жаңа классификация бойынша ... ... ... ... төрт цифр ... Бұл ... біріншісі осы фермент негізгі алты кластың қайсысына жататындығын керсетеді. Екінші цифр оның ... ... ... ... ... ... цифр донор молекуласындағы тотығатын топтың табиғатын көрсетеді. Трансфераза ферментінде ол тасымалданатын топтық табиғатын көрсетеді. Гидролаза ... ... цифр ... ... ... ... ... -- үзілетін байланыс типін, изомераза ферментінде -- катализденетін изомеризация реакциясының ... ал ... ... -- ... ... ... ... көрсетеді. Үшінші цифр класс тармағының түрін білдіреді. Оксидоредуктаза ферментінде ол реакцияға Қатысатын ... ... ... ... ферментінде -- тасымалданатын топты, гидролаза ферментінде -- гидролизденетін байланыстың типін, ал лиаза ферментінде -- ... ... ... Изомераза ферментінде үшінші цифр субстраттың өзгеру сипатын, ал лигаза ферментінде түзілетін қосылыстың табиғатын көрсетеді. Сонымен, алғашқы үш цифр ... ... ... анықтайды, ал төртінші сан ферменттің осы класс тармағындағы рет ... ... ... шифрындағы әрбір цифр бір-бірінен нүктемен бөлінеді.Клеткадағы ферменттер әсеріОрганизмдегі ферменттердің активтілігі алуан түрлі факторларға байланысты. Оларға организм клеткаларындағы газ, температура, су, ... және ... ... жатады. Сонымен қатар субстрат пен фермент концентрациясының, түрлі кофакторлардың, активатор мен инги-биторлардың болуының, метаболиттер концентрациясынық, әр ... ... ... ... ... да маңызы бар. Клеткадағы су мөлшерінің де зор маңызы бар. Ылғалдылығы 14 ... ... ... ... ... ферменттер әлсіз келеді; ылғалдылықты 14 -- 15 процентке жеткізу және одан да ... ... ... күрт арттырады. Бұл жағдай астықты сақтау процесі ... ... ... ... ... ... сақталатын астықтың сапасын төмендетеді де, астықтың едәуір мөлшерін ысырапқа ұшыратады. Ортанын. газ құрамының реттеушілік ... ... Бұл ... алу ... ... арта ... де көрінеді. Аэрация процесі күшейген кезде аэробты тыныс алу ... ... ... да, ... ашу ферменттерінің қызметі баяулайды.+ 9 градустан +1 градусқа дейінгі ... ... ... ... ... гидролизі есебінен моносахаридтер жиналады; ал неғұрлым жоғары температурада, керісінше, крахмал синтезделеді. Бұл өзгерістер төмендетілген температурада сахарозо-UDР-гликозилтрансфераза ферментінің, ал екінші ... -- ... ... ... ... болып табылады. Әр түрлі металдардың да ферменттер активтілігіне әсері бар. ... ... ... ... ... ... ... күші төмендейді. Молибден жетіспеген кезде нитратредуктаза ферментінің активтілігі төмендейді.Ферменттердің активтілігіне метаболизм процесінде пайда болатын заттар да әсер ... ... ... ... келе, метаболиттер ферменттерге кері байланыс принципі бойынша басыңқы әсер етеді. Мысалы, L-треонин амин ... ... ... ... бірқатар аралық өнімдер арқылы L-изолейцинге айналады. L-изолейциннін, артық мөлшері түзілісімен ол треониндезаминаза ферментін байланыстырады және оның ... ... ... сипатталған факторлардың еріген күйдегі ферменттер үшін маңызы бар. ... ... ... ... ... ... да ... Клетка органоидтарының көпшілігі мембраналар принципі бойынша құрылған. Ферменттердің едәуір бөлігі клетка мембранасымен байланысқандығы анықталған. Мембраналарда ферменттер мелокулаларын липидтер қоршап ... ... ... және ... ... да ... ... салдарынан оның қасиеттері мен структурасы бұрынғы қалпында қалмайды. Мұның ферменттік активтілігін реттеуде маңызы бар. Мысалы, рибосомаларда ... ... ... Әр ... ... ... бұл фермент активтілігін арттырса, рибосоманы бұзуы мүмкін. Лизосомалардың құрамында ферменттер болады. Егер лизосоманың мембранасы зақымдалса, бұл ферменттер босап ... да, ... ... ... ... ... ыдырата бастайды. Кребс циклінің ферменттері кристалардың бетінде адсорбталған.Ферменттік препараттарды алу ... ... алу үшін ... ... ... ... мен ... пайдаланады. Кейде техникалық ферменттік препараттарды алу ферментация процесін жүргізумен аяқталады. Мысалы, спирт ... ... ... үшін ... niger ... культурасын қолданады, ол крахмал(1%) мен түрлі тұздар қосу арқылы спирттік бордта тереңдік культивирлеу әдісімен ... ... оны ... ... 10-12% ... ... ... қосады. Бірақ культуральды сұйықтықтағы ферменттердің белсенділігі тез төмендейді. Сондықтан құрғақ техникалық ферменттік препараттарды алу кең ... ... ... ... ... ферменттік препаратты қатты қоректік ортада көгерткіш саңырауқұлақтарды өсіріп, одан кейін алынған массаны кептіру және ұсақтау ... ... ... белсендірек препаратын культуральды сұйықтықтан амилазаны ацетонмен тұндырып, одан кейін коагулятты 27-28˚С ... ... ... ... ... болады. Ферментті тұндыру үшін аммоний сульфатын жиі ... ... ... ... ала ... заттардың мөлшері 40% жеткенше 40˚С температурада кептіріп алады. Коагулятты толықтырғышпен ... ... ... ... ... үшін ... крахмалмен өңделген культуралды сұйықтықтан ферментті адсорбциялау арқылы алынған амилазаның техникалық препаратын пайдаланады. Содан кейін амилазаны крахмалмен бірге лиофилизациялайды.Құрамында пектиназа ... ... ... ... ... ... - aspergillus niger мицелийінен алады. Ол үшін оны кептіреді немесе ... ... ... ... ... Бұл ... ... мен жидектерді өңдеген кезде шырындарды ашық түстендіру және ... ... ... үшін ... ... ... ... жылдары Кеңес Одағында құрғақ амилолитикалық ферменнттерді спирттік және сыра қайнату өнеркәсіптерінің және мал шаруашылығының қажеттіліктеріне ... Бұл ... жиі  деп ... ... ... алу үшін таза культураны колбаларда, одан кейін кюветтерде көбейтеді. Бұл деңгейде қоректік ортаны стерильді бидай кебегінен дайындайды (0,1 MПа ... бір ... бойы ... ... ... 45%-ға жеткізеді және оны тұз немесе күкірт қышқылымен қышқылдандырады. Суытқаннан кейін ылғалды кебекке таза ... ... 30˚С ... 3-4 ... бойы споралардың интенсивті түзілу кезеңіне дейін өсіреді. Кюветтерде таза культураны 32-33˚С температурада 10-12 сағаттан кейін 27-28˚С температурада толық споруляцияға ... ... Таза ... ... ... үшін ... ... 20-25% болғанша, 40˚С теператураға дейін қыздырылған стерильді ауамен үрлеу арқылы кептіреді. Мұндай культураны 2 аптаға дейін ... ... ... ары ... ... үшін таза ... өңделетін кебек көлемінен 0,3% көлемінде керек.Басты ферментацияда қолданылатын кебектерді стерилизациялау үшін араластырғыштары, бу ағыны және салқындатқыш қондырғылары бар ... ... ... ... ... үшін стерильді ауа қолданылады. Алдымен люк арқылы аппаратқа ... ... ... ... алдын-ала сумен сұйытылған 0,2% формалин(кебек мөлшерінен)қосады. Араластырғыштарды іске қосып, буды жібередіжәне 100-105˚С температурада кебекті 50-60 минут бойы ... ... соң ... ... ... ... жіне ауамен 37˚С температураға дейін салқындатылады. Массаның ылғалдылығын салқындатылған ... ... ... ... таза ... қосады да, жақсылап араластырады. Кюветалардың өлшемдері 0,5м2, бүйір қабырғасының биіктігі 25мм. Кюветалар перфорирленген ... ... ... ... ... ... салудың алдында оны немесе бөлмені 8 сағат бойы бумен және формалинмен стерилизациялайды, ... соң 3-4 ... ... ауамен желдетеді. Көгерткіш саңырауқұлақтарды өсіру екі кезеңде іске асады. Алғашқы 8-10 сағатта 32-33˚С температура, ... ... және ... ... ылғалдылығы 32-93%-дан аз емес жағдайда споралары ісініп өсе бастайды. ... ... ... бай ... ... Бұл ... ... 26-28˚С дейін төмендетеді, ауаны ылғалдандырып(96-100%), ауа алмасуын күшейтеді. Ауа ... ... ... ... ... ... Ауа ... оптимальды жылдамдығы 1-1.5м/с. Ауа шығынын төмендету үшін таза ... ... ғана ... ... пайдаланады. 24-36 сағаттың ішінде кебектің беті ақ, ұлпа мицелийімен жабылады, массаның ылғалдылығы 38-40%.Өсірілген ... ... ... температурада), ұсақтауға жібереді. Содан соң препарат барабанды немесе басқа жіпті ... ... ... ... оны 85-90˚С температурада 10-14% ылғалдылыққа дейін құрғатады. Кептіру кезінде материал температурасы 45-60˚С аспау керек. Құрғақ препаратты 25-40кг қаптарға ... ... awamori ... ... ... ... 10-14бірлік/г, декстринолитикалық белсенділігі 300-350бірлік/г, мальтазалық белсенділігі-180-200бірлік/г. Амилолитикалық белсенділік(АС) бірлігіне t=30˚C жағдайда бір сағат ішінде фосфодекстриндерден 1мг ... ... ... ... фермент мөлшері сәйкес келеді. Декстринолитикалық белсенділік(ДС) бірлігіне 50˚С температурада және ... ... ... бір ... ішінде фосфодекстриндерден 1мг мальтозалардың түзілуін катализдеуге қабілетті фермент мөлшері қабылданады.Субтилин. Протеолитикалық және амилолитикалық ферменттердің кешенін bacillus subtilis ... ... ... Олар ... ... оң, қозғалғыш, эндоспоралар түзетін таяқшалары. Бұл бактерияларға гидролитикалық ферменттердің өте бай ... тән. ... көзі ... олар ... ... және ... қышқылдарды пайдалана алады. Bacillus subtilis культурасын кебекте,сондай-ақ сұйық орталарда(ерекше құрамды) сәйкесінше беттік культивирлеу және терең культивирлеу әдістерімен культивирлейді. ... ... ... ... ... 30немесе 37˚С температурада 2-3тәулік жалғасады. Бұл кезде bacillus subtilis құрғақ препаратының амилолитикалық ... 150 ... ... ... протеолитикалық белсенділігі 6 бірлік/г аз емесболуы керек. Протеолитикалық белсенділік бірлігі 40˚С температурада және 7,0-7,3 РН мәнінде 1 сағат ішінде ақуыздардан 1мг ... ... ... катализдейтін ферменттің мөлшерін сипаттайды.Bacillus subtilis терең ферментациясы үшін ортаны жүгері ұнының негізінде дайындайды. Ферментация басында РН*тың мәні 7,0-7,8, ал аяғында 6,5-6,9 ... ... ... ... екі тәулік ішінде амилазалар мен протеазалардың максималды мүмкін мәнінен 90%*ға жуығы синтезделеді. Ферментация аяқталған кезде культуральді сұйықтықты ... 28˚С ... ... ... соң ... ... ... температурасы 140-150˚С болатын шашыратқыш типті кептіргіштерде кептіреді. Ылғалдылығы 4-10% , протеолитикалық және ... ... өте ... ... ... өнім ... Глюкоамилаза. Бұл фермент крахмалды глюкозаға дейін ыдыратады, сондықтан негізінен глюкоза өндірісі үшін пайдаланылады. Латв КСР ғылым академиясының А.Кирхенштейн атындағы ... ... ... ... және ... препаратын endomycopsis fibuliger ашытқыларының көмегімен алу әдісі дайындалды. бұл культура ... ... ... ... және ашытқылық автолизат (10-25мл/л) қолданылатын Ридер ортасында ұзындығы 5,5-12мкм және диаметрі 4,8-6,0мкм жасушалар түзеді. Интенсивті араластыру болмаған ... ... ... мицелий түзеді. Культура азот көзі ретінде жасушалар жақсы ассимиляцияламайтын нитраттар мен несепнәрге қарағанда аммоний тұздарын жақсы пайдаланады. Endomycopsis ... ... көзі ... ... ... ... фруктоза, этанолды жақсы пайдаланады; глюкоза, сахароза, парафиндерді-әлсіз; ал ... ... ... ... ... endomycopsis fibuliger R313 культурасын интенсивті аэрация жағдайында өсіруге келіп соғады. Ферментацияны культуралды ортаның жалпы мөлшерінен ингредиенттердің мөлшері ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Жүгері ұны 2 Жүгері экстракті 2 (NH4)2SO4 0.33 RH2PO4 0.15 CaCl2 0.033 ... ... ... ... 34˚С, ... ... араластырғыштың 350-52 айн/мин айналу жиілігінде жүргізеді. Процесті бақылау үшін өсудің әрбір 3-4 сағаты сайын сынама алып отырады. Ортаның РН-ын, глюкоамилазалық ... ... ... ... ... ... ... микроскопиялық түрде жасушалардың жағдайы мен ботен микрофлораның болмауын ... ... ... ... ... ... ... тоқтатады.Ферментация процесін ағынды режимде жүргізу мүмкіндігі көрсетілген. Endmycopsis fibuliger - мен үздіксіз әдіс ... ... ... ... ... ... динамикалық тепе-теңдігін D 0,10-нан 0,27сағ минус бір ... ... ... ... ... және бұл кезде глюколипаза түзілуінің максималды меншікті жылдамдығы Kv=5.7г О2/л сағ ... ... ... бір ... ... ... Периодты және ағынды endomycopsis fibuliger R313 культурасының салыстырмалы бағалануы мына бірінші кестеде көрсетілген.Ағынды режимде биомасса бойынша культураның өнімділігі 17есе және өнім ... 6есе ... ... ... салыстырғанда жоғары. Ферментация уақытында глюкоамилазаның белсенділігі 50-80 бірлік/мг дуйін ... ... ... (ГБ) ... ... анықтаған кезде белсенділік бірлігі ретінде еритін крахмалдан 1сағат ... 30˚С ... 1мг ... ... ... ... ... қабылдайды. Содан кейін тереңдік культура жинағыштарға түседі, одан ... ... ... ... ... температурада көлемі бойынша шамамен 10есеге буланып кетеді. Культуралдық сұйықтықтың концентратына концентраттағы құрғақ заттардың құрамына 100%мөлшерде NaCl толықтырғышын ... ... ... ... ... ... температурада жүргізеді. Алынған өнім толықтырғыштар қосу арқылы стандартталады, бөлінеді және қапталады.Культуралды сұйықтықтан ... ... ... ... бөліп алуға болады. Бұл жағдайда культивирлеу процесі аяқталған соң тереңдік культурадан сепараторда немесе барабарды вакуум-фильтрде биомассаны бөліп ... ... ... ... ... ... ... жиналады да, одан вакуум-буландырғыш аппаратқа жіберіледі. Тұндыру үшін концентрациясы 96,0-96,5%көлемдегі этил спиртін пайдаланады. Тұндыру алдында концентратты 5˚С температураға дейін салқындатады. ... ... ... ... ... ... төрт ... (қоспадағы концентрациясы 77%) немесе 0,7 қанығуда аммоний сульфатымен жүргізеді. Алынған тұнбаны ылғалдылығы 8-12% болғанша кептіріп шарлы диірменде ұнтаққа айналдырады.Ферменттерді бөліп алу және ... ... ... ... ... одан сумен немесе тұздардың сұйытылған ерітінділерімен оңай экстракцияланады. Содан кейін бұл ферменттерді аммоний ... ... ... ... және бір-бірінен бөліп алады.Жасушаның құрылымдық элементтерімен байланысқан ферменттерді дезинтеграциадан, яғни жасуша қабықшасын бұзудан кейін ғана бөліп ... ... ... ... қатырып және қайтадан ерітіп, ультрадыбыстың әсеріне ұшырату арқылы механикалық жолмен және арнайы ферменттік ... ... ... жолмен бұзуға болады.Жасушаларды бұзу үшін алдымен биомассаның ... ... бір ... ... сірке қышқылы және альбумин болатын сахарозаның децимолярлы ерітіндісіне (рн-7,3) жуады. ... сон шыны ... ... да, 13000 ... ... ... ... Жасуша қабықшаларын және шыны микрошарларды центрифугалау арқылы бөліп алады. Егер фермент суда ... ... ... құрамында болса, онда ферментті ерітінді көлемінің 3-6% мөлшеріндегі бутил ерітіндісінің көмегімен ерітіндіден липиттерді бөліп ... ... сулы ... ... ал липиттер бутил спиртінің қабатына ауысады.Ферменттер ерітінділерін концентірлеуге ең алдымен балластық белоктардан құтылу арқылы қол жеткізіледі. Егер фермент ... ... ... ... онда белоктардан ерітіндіні қыздыру арқылы құтылады. Кейде белоктарды қышқылдармен денатурациялау ... ... ... ... ... ... спирттің қоспасымен томен температурада әсер ету арқылы жояды. Балластық белоктардың бір бөлігін жойған соң одан кейінгі ... ... үшін ... ... ... аммоний сульфатымен фракционирлеуді пайдаланады.Бұл жағдайда Белсенсіз белоктар коагуляцияланатын, ал белсенді фермент ерітіндіде қосатын тұздар концентрациясын концентрациясын анықтау ... ... ... ... бөліп алады және насадкасы сұйықтықты лиофильдендіруден кейін ферменттік препарат алады.Белокатар коагуляциясы мен ферменттерді тазалау үшін сондай-ақ органикалық еріткіштер- ацетон, этил ... ... ... ... ... Ферменттік тазалаудың преспективті әдісі селективті немесе таңдамалы ... ... ... ... ферменттік ерітіндіге аз мөлшерде каолин, кальций үшфосфаты, аммоний гидрототығы және де басқа адсорбенттер қосылады. Осылайша белсенді ... ... ... ... ... ... асырады. Бөлу центрифугалаумен бірге жүргізіледі. Адсорбенттен ферментті элюирлеу үшін ... ... ... ... Егер ... ерітіндіде бейорганикалық тұздар көп болса, адсорбцияның алдында диализ немесе сефадекс арқылы ерітіндіні фильтрлеуді жүргізеді.Құрамында ... ... ... ферментке ұқсас белоктар қоспасының біршама мөлшері болатындықтан, ферменттік препаратты ион ... ... ... ... Ион ... процесінде белоктар ионитпен әрекеттеседі де, электро культуралды ... ... ... ... оның бетімен байланысады. Ионит бетінен белоктарды элюирлеу үшін буфер иониті арқылы ... рН ... ... ... ... ... ... енгізуді (NaCl, KCl) қолданады. Соңғы уақытта ферменттерді бөлу үшін целлюлоза негізіндегі иониттерді кең ... ... ... үшін сондай- ақ электофорезді де қолданады,оның негізінде электр өрісінде белоктардың қышқыл және ... ... ... ... ... жатыр. Ерітіндіден жоғарғы дәрежеде тазаланған ферменттерді кристал түрінде де алуға болады. Ферменттер кристаллизация сын аммоний сульфаты , спирт немесе органикалық ... ... ... ... ... ерітіндісіне аздап, лайлап бастағанша, тамшылатып абайлап, аммоний сульфатф немесе спирттің ... ... ... ... соң ... суық ... бірнеше күнге қояды. Алынған кристалдарды бөліп, фермент белсенділігінің өсуі тоқтағанша ... ... ... ... ... ... ... ғана емес қажетті ферментті реакцияларды зерттеу ферменттер жылдамдығын анықтау және олардың көрсеткіштерін салыстыру, бірақ басқа ферментативті реакциялардың ... ... ... механизмдері. Осы жылы бұйрық, ең алдымен, сіз дұрыс ... ... ... ... ... тиіс ... ... қабілетті немесе бәсекелес емес ферментативті реакциялар, тежегіштерін әсері. Ферментативті сипаттайтын негізгі теңдеулер қарастырайық кинетикасы және есептеу әдістері. ... ... ... ... ... және оларды пайдалану құқығы сенімді нәтижелері. кезде ... ... ... ... қызмет, әдетте, мынадай жорамалдар жеткізіңіз. 1. салдарынан физикалық күштердің ферментті субстрат кешенін қалыптастыру үшін және ... ... ... Бұл ... әрі ... және ... ферменттерінің. Осылайша, химиялық реакция болып табылады Тек екінші кезең - фермент-субстрат кешені ыдырауы: 2. Төсем концентрациясы әдетте ... ... ... ... ... ... бастапқы қарқынын ескере отырып, кезінде реакция кезінде 3. Қарым-қатынас арқылы анықталады диссоциациялану константасы: 
    
   

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Ферменттерді бөліп алу ферменттер әсерінің кинетикасы»5 бет
Ферменттерді бөліп алу.Ферменттер әсерінің кинетикасы10 бет
Ферменттер биосинтезі жайлы мәлімет12 бет
Кокс жылубергішінің қайнаушы кабатында үздіксіз кокстеу қондырғысын жобалау66 бет
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні10 бет
Химиялық кинетика және катализ4 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
«Биологялық ұлпаларға жоғарғы интенсивті лазерлік сәуле әсерінің механизмі»8 бет
«Ферменттер биосинтезі »7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь