Нарықтық экономикадағы баға және оның экономикалық категориялармен байланысы

КІРІСПЕ

I Нарықтық экономикадағы баға және оның экономикалық категориялармен байланысы

1.1 Баға.нарықтық экономиканың негізгі элементі

1.2 Нарықтық экономикадағы баға және оның экономикалық категориялармен байланысы

II БАҒА ҚҰРУДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ

2.1 Баға белгілеу заңдары
2.2 Бағалаудың негізгі принциптері
2.3 Бағалау құнының қағидалары

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Дамыған елдердің қазіргі кездегі экономикасы рыноктық сипатта. Негізгі экономикалық проблемаларды шешуде рыноктық жүйе тиімді де серпімді болып табылады. Бұл жүйе бір күнде пайда болған жоқ, ол ғасырлар бойы қалыптасып, өркениетті түрге ие болды. Алдағы уақытта да әлем елдерінің экономикалық келбетін анықтайтыны хақ. Елiмiздiң рыноктық экономикаға өтуiне байланысты рыноктың қымет ету механизмiн және оның негiзгi элементтерiн талдап, оларды экономикамыздың тиiмдi дамуына қолдана бiлу бүгiнгi күн тәртiбiнiң өзектi мәселесi.
Қазiргi кезде нақты рыноктық қатынастар орнап, бағаны белгiлейтiн тек қана сұраныс пен ұсыныс деп төте айту қиындау. Өйткенi фирмалар белгiлi бiр рынокта, белгiлi бәсеке жағдайында және белгiлi рынок құрылымының негiзiнде әрекет жасайды.
Баға саясаты дегеніміз - өзінің тауарларына (қызметтеріне) баға белгілеу үшін басшылыққа алған фирманың жалпы принциптері. Ал баға стратегиясы дегеніміз – сол принциптерді іс жүзіне асыру үшін фирманың қолданылатын әдістер жиынтығы.
Сонымен қатар, нарықтық экономикада фирма баға саясатын жүргізгенде нарықтың құрылымының әсері мен маңызы зор. Яғни, нарық құрылымы бәсекелі болған жағдайда, жекелеген бәсекелес фирмалар нарықта бағаға әсер ете алмайды, олар бағаны белгіленген деп есептейді. Сондықтан олар максималды пайда табу үшін өндіріс көлемін, өндіріс шығындарын оптималдауды іске асырады. Ал монополиялық нарықтағы кәсіпорындардың монополиялық билікке ие болғандықтан, олар өздерінің өнімдеріне баға белгілей алады және олар бағаға байланысты әр түрлі саясаттар жүргізе алады. Мысалы, монополиялық фирмалар бағалық дискриминация саясататрын жүргізе алады және олар ол саясатты жүргізу арқылы қосымша табыс түсіреді.
1. Нысанбаев С.Н. Коммерциялық баға құру: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. - 358 бет.
2. Мэнкью Н.Г. Принципы экономики. - СПб: ПитерКом, 1999-784 с.
3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. / Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.
4. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тлеужанова М.А. Микроэкономика / Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2000 ж. – 420 б.
5. Есипова В.Е. Цены и ценообразование. Учебник для вузов. – СПб:. “Питер”, 1999. – 464с.
6.Қазақстан Республикасының 26.07.1999жылғы «Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және тауардың жасалған орнының атаулары туралы» Заңы.
7.Қазақстан Республикасының 20.06.2003 жылғы №442 Жер кодексі.
8.Қазақстан Республикасының 16.07.1999 жылғы Патент туралы Заңы.
9.“Қазақстан Республикасының бағалау туралы”заңы, 30 қараша 2000 жылы, №109-ІІ.
10.“Қазақстан Республикасының бағалау туралы” заңын қолдану шаралары туралы” Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысы, 27 мамыр 2002 жылы, №572.
    
    ЖОСПАРКІРІСПЕI Нарықтық экономикадағы баға және оның экономикалық категорияларменбайланысы1.1 Баға-нарықтық экономиканың негізгі элементі1.2 Нарықтық экономикадағы баға және оның ... ... БАҒА ... ... МЕН ... Баға белгілеу заңдары2.2 Бағалаудың негізгі принциптері2.3 Бағалау құнының ... ... ... қазіргі кездегі экономикасы рыноктық сипатта. Негізгіэкономикалық проблемаларды шешуде рыноктық жүйе тиімді де серпімді ...  Бұл жүйе бір ... ... ... жоқ, ол ...  бойықалыптасып, өркениетті түрге ие болды. Алдағы уақытта да әлем ... ... ... хақ.   ... ... ... байланысты рыноктың қымет ету механизмiн  және  оның  ... ... ... ... ... ... қолдана бiлубүгiнгi күн тәртiбiнiң өзектi мәселесi.Қазiргi кезде нақты ... ... ... ... белгiлейтiн текқана сұраныс пен ұсыныс деп төте айту қиындау. Өйткенi фирмалар белгiлi бiррынокта, белгiлi бәсеке жағдайында және ... ... ... ... ... ... ... - өзінің тауарларына (қызметтеріне) бағабелгілеу үшін ... ... ... жалпы принциптері. Ал  бағастратегиясы дегеніміз – сол принциптерді іс жүзіне ... үшін ... ... ... ... нарықтық экономикада фирма баға саясатын жүргізгенденарықтың құрылымының әсері мен ... зор. ... ... құрылымы бәсекеліболған жағдайда, жекелеген бәсекелес фирмалар ... ... әсер ... олар ... ... деп есептейді. Сондықтан олар максималдыпайда табу үшін өндіріс көлемін, өндіріс ... ... ... Ал ... ... ... монополиялық билікке иеболғандықтан, олар өздерінің өнімдеріне баға ... ... және ... ... әр ... саясаттар жүргізе алады. Мысалы, монополиялықфирмалар бағалық дискриминация саясататрын ... ... және олар ... жүргізу арқылы қосымша табыс түсіреді.I БАҒА ҚҰРУДЫҢ ЖАЛПЫ ҒЫЛЫМИ ӘДІСНАМАЛАРЫ1.1 Баға-нарықтық экономиканың негізгі ... ... ... ... ... алдағы нарықтықкатегория. Бағаның өзгеруінен көбінесе әлеуметтік, экономикалық, ... ... ... ... ... да  ...  құрылымдары(властные структуры) және маркетингтік қызметтер ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... және ... ақпараттарға,олардың  өзгеруінің  заңдылығы  мен  тенденциясының  терең  ... ... ... берілетін ақша соммасы, тауардың ақшаға айырбасыныңэквиваленті.Бағалар, олардың құралу және ... ... ... ... ... ... Баға статистикасы-нарық статистикасына жәнеәлеуметтік-экономикалық статистикаға олардың құрама ... ... ... ... ... Баға ... ... екі қайнар көзібелгілі. Біріншісі, тұтыну нарығындағы тарифтердің бағаларының өзгеруінқадағалау. Екіншісі, халықтың тұтынуын, ... мен ... ... зерттеулердің бір түрі ретінде бюджеттік зерттеу. Осы ... ... ... ... ... мен ... фиксталған(фиксированному) жинау (набор) бойынша ... ... ... ... өмір ... ... деп аталады) есептеледі. Көп елдер (стран) ... ... ... ... ... Бұл ... ... салыстыруларын(сопоставления) жүргізуге көмектеседі.Баға түсінігі, оның экономикалық табиғаты нарықта баға ойнайтын екірольде сипат алады ... Ол мына ... ... конъюктурасы мен саясатын көрсететін индикаторы ретінде (сұраныспен ұсыныс байланысы ... ... және ... ... ... ... бәсекелестіктің дәрежесі және т.б.);-сұраныс пен ұсынысқа, нарықтың құрылымына, теңгенің сатылымдық қасиетінежәне т.б. әсер ... ... ... реттеуіші (регулятор) ретінде.Бағаның реттеуіш ретінде ... ... ... көмектеседі және олөндіріс үшін мотивация болып табылады.Нарықтық баға әр түрлі функциялар атқарады. ... ... ... ... және ... ... ... маңыздыкөрсеткіші, сұраныс пен ұсыныстың байланысы мен құрылымының, ... ... ... ... және ... табудыңқұралы, салық салудың факторы. Баға-бұл инфляциялық процестердің маңыздықұраушысы, инвестициялық саясатқа әсер ету ... ... ... инвестицияның (привлекательность) өседі). Баға-еңбек нарығына,тұтынудың ... мен ... әр ... ...  топтардың  нақтытабыстарының деңгейіне әсер ететін халықтың өмірінің ... ... ... Сонымен қатар, баға-бұл бәсекелестік күрестің қаруы.Бағаның түсінігін түсінудің тағы бір ... ...  ... ... суреттейтін оның функцияларын қарастыру.Бағаның алғашқы функциясы-өлшемдік (измерительная). Бағаның ... ... ... анықтауға болады, басқаша айтқанда,  сатылғантауарлар үшін сатып алушы ... ақша беру ... ... ... төлем құралы ретінде сату-сатып алу ... ... ... ... ие ... ... ... Тауарлардыңбірлігінің даналық, көлемдік, салмақтық бағасын біле ... және ... ... көлеміне және сатып алушының алатын бірлігіне көбейтеотырып, біз ...  мен  ...  ...  ...  ... Еңбектің, жұмыс күшінің бағасын  есептей  отырып,  ... ... ... ... әр ... тауарлардың құндылықтарынсалыстыра қарама-қарсы қоюға бағытталған ... ... ... ... ... біз өте ... кішкене қымбат, қымбат жәнеарзан тауарларды ажыратуға мүмкіндік ... ... ... баға ... ... ... ...  Физикалық  бірліктерді  өлшенген  материалды-заттық  ... ... және ... ... ақшалай бірліктерде өлшенген(адекватные) көрсеткіштерге ауыстырсақ, баға есептің қосалқы  ... ... ... кешенінде  5  қондырғы  бар  екендігібекітілгенге ... ... ... ... 15 млн. ... ... ... бағасы 3 млн. ақшалай бірлік болатын 5 қондырғы барекендігін куәландыруы ыңғайлы. Бағаның ... ... өнім ... ... да ... алуға мүмкіндік береді.Есеппен қатар баға өлшеуіш  ретінде  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  маңыздықұралдарының бірі бола алады.Бағалардың  ...  ...  ...  ...  экономикалықпроцестерді реттеудің құралы ретінде қолдану мүмкіндігі туады. Сонымен,нарықтық экономикада ... ... ... сатып алушының  жауаптыреакциясымен олардың төлеміне тауарларды сатушы немесе өндірушінің ақшалайсауалын (запрос) ұштастыратын ... пен ... ... ... ... баға ... ... пайда болады және оған бұл мағынадареттелетін болуы тән. Сондықтан да  ...  ...  пен  ... сәйкес келетін тең (равновесные), яғни  өзі  ... ... ... ... ... реттеу(саморегулирования) функциясы туралы сөз қылған нақтырақ болатын еді.Баға ... ... ... ... ... Оның ... ... байланысты сол немесе басқа өнімге сұранысты қайтаүлестіру арқасында тауар ... ...  ...  тауарладыңөндірісін кеңейтуге  және  артық  (избыточный)  ...  ... әсер ету ... ... арқасында инвестициялар ескісалалардан ағып шыққан қаржылар арқасында өндірістің аз дамыған салаларынакөбірек бағытталады.Баға өте ... ... ... ... Баға және оның ... ... ... бюджеті, өмір деңгейі (уровень жизни),өмір сүру минимумы, шығындары, қызметтер мен ... ... ... ... ... ... деңгейі мен оның өсуіне адмдардың әлеуметтікреакциясы сезімтал және жоғары. Тұтыну тауарлары мен қызметтеріне ... ... ... ... ... ... ... өмір деңгейін төмендетеді, ал бағаның төмендеуі өмір деңгейінжақсартады деп ойлайды. Бұл ... ... ... ... ...  ...  ...  сияқты  басқа,  бағалық  емес  ... ... ... ... ұлғайту үшін өнімнің сапасы менөндіріс көлемін ... ... әсер ете  ...  бағаларынталандыру функциясын атқарады. Бұл әсер ... ... ... мен ... ... ... ... кіріс пен табыстыұлғайту мүддесі арқылы өтеді. Бұл ... ... ... жәнедефициттік  бәсекелессіз  экономикада  ...  ...  ... ... ... өндіруші тауар көлемін, сапасын және бағаны,ал екіншісінде-тек қана бағаны көтеруге тырысуында.Нарықтық ... ... ... ... ... ... және негізінен ақшалай мазмұнды іске асыратын нарықтық реттеуішжәне ынталандырғыш ретінде қолданылады.Баға-объективті ... ... оның ... ақша ... сұраныс пенұсыныс заңдарының әрекетіне байланысты.1.2 Нарықтық экономикадағы баға және оның ... ... ... ... ... әсер ... ... пен ұсыныстыңара қатынасы үлкен роль атқарады. Бағаның ...... ...  ......  ...  ...  Нәтижесінде,кәсіпкерлердің стихиялы әрекеттері жоғары  ...  ...  ... ... ... ... «көрінбейтін қол» әрекет етеді,ол туралы Адам Смит былай деген: «Кәсіпкер  тек өз ... ... бас ... ... және де бұл ... «көрінбейтін қол» оны алдын-ала ойламаған мақсатына жетелейді. Өзінің жеке ... қол ... ол ... бұрынғыдан да саналы түрде қызмет көрсетеді»[1].Рынок жағдайында байланысты баға туралы шешімдер, яғни баға құрубағыты әр ... ... ол ... ... үшін ... да әр ... баға ... белгілеу алдында әрбір баға бағытын, оның тереңсалдарын талдау ... ... ... ... тек дәл баға ... анық баға ... ұстанған фирмалар рынокта жемісті әрекетжасай алады. Осы екі басқа (баға саясаты, баға ... ... ... ... ... ... келтірілген міндеттердің  бірін  ескетүсірейік. Айталық, фирма ... ... ... үдете пайдаланып, сатукөлемін асыра ұлғайту үшін бағасын негізгі бәсекелестерден де одан ... ... ... ... бұл фирманың баға саясаты, яғни бағабелгілеуді ұстаған приципі. Осы баға саясатын іске асыру үшін ... ... ... және ... ... яғни баға сратегиясын белгілейді.Мысалы, сатып алушыларға неше ... ... ... ... оларғатауарды тегін жеткізу, тегін орнату, тегін жөндеу, ... ... ... бірден немесе күн сайын, апта сайын белгілі ... ... ... беру ... ... орындарында шай беру, ойын сауықұйымдастыру т.б.с.с. шаралар арқылы өзінің баға ... ... /1,31 ... ... ... ... анықтап, белгілі пайда табу тұрғысынанбағасын белгілеген болса, онда оның баға ... ... ... ... да болмағаны. Баға саясаты болған фирма мәселені басқашақарастырады: ... ... ... ... ... деңгейі қандай болуымүмкін? Сол баға деңгейіне сәйкес пайда табу үшін ... ... ... келе ме? Осы ... ... іздестірген фирманың баға саясатыныңболғаны.Сатып алушылардың табысы қандай бағаны көтере алады ... ... ... ... баға ... мен баға стратегиясының болмағаны. Бағасаясаты мен баға стратегиясын қолданған фирма басқаша сұрақтарға жауапіздестіреді: ... ... үшін ... ... ... ... ... құндылығына сәйкес бағаның белгіленгені жайлы сатып алушыларды ... ... ... яғни тауар пайдалығының субъективті қабылдануыбағаны ақтамаған жағдайда, білгір ... ... ... ... ... (пайдалылығының) жойылғаны деп түсінеді. Ондай тауарбағасы төмендесе де сұраныс таппай, өтпей қояды. ... ... ... деңгейі сату көлемін ойлаған мөлшерге, ойлаған рынок үлесі ... ... ... ... ... баға саясатының болмағанын білдіреді.Ал маркетинг қызмет фирманың бәсекедегі ұтымды ... ... оның ... ... бола ... ... өнім ... рыноксегментінің таңдауды игеруі қажет. Саиып келе, дәлме – дәл айтқанда,маркетинг  және  ...  ...  ...  ...  ... баға ... орын алатын екі түрлі бапты анық ажыратпағаннанболатыны белгілі. Ол шығынға немесе ... ... баға құру ... мәні ... ... Ал ... қысқаша мәндік сипатыныңайырмашылығын мына ... ... ... ... ... ... баға құру ...   | |Өндіріс ... | ... -||   | ...  ||Шы – | |Ба - ... |ға  ||р  | |   ...   ... ... ...   ...    ||             |ЛЫҚ     ... пайдасы       |       ... ...       |       ... - ... ... мен ... арақатынасыӘрине, сатушы мен сатып алушылардың құндылықты бөлісу үрдісіне үшіншірынок ... - ... ... ... ... тигізеді. Жалпы алғандабаға саясатын құру және оның ... ... ... ... ... ... сатуға және пайда операциясына әсерін тигізетін факторлардыжинақтап ескеруді қажет етеді. Осы тұрғыдан алғанда фирма баға ... 4-ші ... ... /1, 40 ... құру ... ... ... тауарының бағасын басқаруғаарналған баға мамандары ... ... ... шешу үшін ... ... шараларының жиынтығы. Ол шаралардың қатарында түрлі бағажеңілдіктері мен баға үстемелері қолданылады.Нарықтық ... ... ... ... ... оныңтүұтыну қасиеттерінің көрсеткіштеріне тұтынушы тарапынан берілген бағалауарқылы анықталатыны ескерілуі тиіс. Экономикалық ... ... ... қолы ... ... ... ... ең жақсы тауардыңбағасы плюс сол ең жақсы тауармен салыстырғандағы  ...  ... ... ... - Фирманың баға саясатының қалыптасуы2.2 Бағалаудың негізгі принциптеріБағалау ... ... ... ... және ... ... объектiлерiне:1) жекелеген материалдық объектiлер (заттар), оның iшiнде ... ... ... ... ... оның ... мүлiктiң белгiлi бiр түрiн (жылжымалынемесе жылжымайтын) құрайтын заттардың жиынтығы;3) меншiк құқығы және ... ... ... ... ... өзге де ... ... мiндеттеменi (борышты) талап ету құқығы;5) жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер, ақпарат;6) интеллектуалдық меншік құқығының ... ... ... өзге де ... ... ... ... бөлінеді:1. Мiндеттi және бастамашылық бағалау - бағалау түрлерi болып табылады.2. Мiндеттi бағалау Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес:1) жеке ... ... ... ... ... салық салу үшiн, сондай-ақ шаруа (фермер) қожалықтарының жеручаскелерiнiң бағалау құнын анықтау ... ... ... не ... (кейiннен сатып алатынжалға) беру үшiн;3) ипотекалық ... беру ... ... иесiнен мүлiктi мемлекеттiк қажеттерге сатып алу және алып қоюүшiн;5) борышкер немесе өндiрiп алушы сот ... ... ... ... жағдайда борышкер мүлкiнiң құнын анықтау үшін;6) мемлекеттік меншiкке түскен мүлiк құнын анықтау ... өзге де ... ... ... ... ... ... талаптар біріншіден, Бағалаужүргiзу шартына Қазақстан  Республикасы  ...  ...  ... көрсету шарты туралы нормалары қолданылады, екіншіден  ағалаужүргізу шартында мыналар қамтылуға тиіс:1) тапсырыс беруші мен ... ... ... үшін - ... аты, ... аты (ол ... ... тұратынжері;заңды тұлға үшін - атауы, орналасқан жері (почталық мекен-жайы), банктікдеректемелері;2) бағалау объектісінің (объектілерінің) атауы және (немесе) орналасқанжері, айқындалатын ... ... ... ... ... ... түрі;5) бағалау жүргізудің мерзімдері;6) көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеудің шарттары, тәртібі ... ... ... ... және жауапкершілігі;8) тапсырыс берушінің бағалау объектісіне меншік құқығын растайтынқұжаттың ... не ... ... бағалау туралы шарт жасауқұқығын беретін өзге де ... ... ... ... көрсетілуге тиіс:1) бағалаушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты, (ол болған жағдайда);2) мүлікті бағалау ... ... ... асыру құқығына лицензияныңнөмірі мен берілген күні;3) айқындалатын құнның түрі;4) есеп жасаудың күні және бағалау ... ... ... ... ... ... және (немесе) орналасқанжері мен сипаттамасы;6) бағалау жүргізу ... ... ... ... мен бағалауәдістері;7) бағалау жүргізу кезінде пайдаланылатын бағалау стандарттары;8) нақты деректерді алу көздері ... ... ... ... пайдаланылатын нақты деректер;9) есеп негіздемесі;10) бағалау нәтижесі;11) жүргізілген бағалаудың нәтижесін толық және айқын түсіндіру үшінқажет өзге де ... ... ... ... ... ... тұрады:1. Бағалаушы, егер:бағалаушының бағалау объектiсiне қатысты шарттан тыс заттық немесемiндеттемелiк құқығы болса не оны ... ... ... ... - ... ... акционерi, құрылтайшысы,қызметкерi, меншiк иесi, қатысушысы, кредит берушiсi, дебиторы, демеушiсiболып ... не ... - жеке ... ... берушi - жеке тұлғаныңжақын туысы немесе жекжаты болып табылса, бағалауды жүргiзе алмайды.2. Егер бұл ... ... ... ... оның iшiнде бағалаужүргiзу кезiнде анықталуға тиiс мәселелер шеңберiн ... ... ... ... ... ... қызметiне тапсырыс берушiнiң не өзгемүдделi тұлғалардың араласуына жол берiлмейдi.3. Бағалау жүргiзгенi үшiн ... ... ... ... ... ... ... проценттiк қатынаспен көрсетiлмейдi және олтараптардың келiсiмi бойынша ... ... ... ... ... ... қағидаларыБағалау қызметі ғылымының негізінде, бағалау бойынша кез келгентапсырманы орындау үрдісін қадағалайтын, бірқатар ... ... ... ... ... бағалау кезіндегі қажет негізгіэкономикалық ортақ қағидаларын қарастырайық.Олар мыналармен байланысты және 3 топ ... ... ... мүлік туралы көзқарасымен;Нарықтық ортамен;Мүлікті эксплуатациялаумен.Иесінің мүлік туралы көзқарасымен байланысты кағидаларБұл топ мынаандай қағидаларға ие: пайдалылық, орнын басу, күту.Пайдалылық қағидасы. ... ... ... ... ...  онда  ...  құны  болмауы  мүмкін.  Сондықтан  потенциалдымеишіктенушіге пайдалы болған кезде ғана ... ... кұны ... аныкталуы: пайдалылық берілген уақыт периодтарында және берілгенжерде меншік объектісі ... ... ... ... басу ... ... ... қанағаттандыра алатынжәне табыс әкеле алатын барлық меншік объектілері, ... әр ... ... ... ... ... үшін оны қалпынакелтіруге кететін шығындардың сомасынан көп ешкім ... Егер ... ... ... бірдей болса, онда біз бағаның төменіналамыз.Қағидалардың анықталуы: меншіктің максималды құны ең төмен ... ... ... ... ... басу құны ... мүлік құнының жоғарғышегін анықтауға мүмкіндік береді.Күту кағидасы. Инвестор объектіге қаражатты  салып,  ол  ... ... ... ... ... құн - ... барлықтабыстардың ағымды құны.Қағиданың анықталуы: күту - болашақта меншікті ... ...  ... ... ... ... ... байланысты қағидаларБұл топ келесі қағидалардан тұрады: сұраныс пен ... ... ... ... ... пен ұсыныс арасындағы сәйкестік қағидасы. Мүлікке дегенбағаның өзгеруі сұраныс пен ұсыныс шамаларының ... ... ... сұраныс тұрақты болып, ал ұсыныс  ұлғайса,  онда  ... ... ... ... ал ұсыныс төмендесе, онда  бағаларкөтеріледі;Егер ұсыныс тұрақты болып, ал сұраныс ... онда ... ... ... тұрақты болып, ал сұраныс төмендесе, онда бағалар төмендейді.Егер нарықта сұраныс пен ұсыныс арасында сәйкестік орнатылса, бағалартұрақты болады.Қағиданың ... ... - ... ... баға  ... ... сұраныс - белгілі баға бойынша қажетті ... ... пен ... ... ... ... ... анықтайды.Бәсеке қағидасы. Жал шарты немесе мүлікті ... алу  не  ... ... ... мен жал берушілер, сатушылар мен сатып алушыларарасында, жылжымайтын мүлік нарықтарында бәсеке ... ... ... ... ... ... ... туғызады, ал артық пайда күйреген бәсекеніынталандыру тенденциясы бар. Бәсекенің болмауы  ...  ... ... ... ... ... факторларын өтеу үшінқажетті деңгейден асып кетсе, онда берілген ... таза ... ... төмендеуіне алып келетін бәсеке өрлей бастайды.Құнның өзгеру қағидасы. Мүлік объектілері әр уақытта өзгерістергеұшырайды. ... ... ... ... пен жекеше сектордың әсеріненөзгереді және олар тозады, техника, технология және  ...  ... ...  шарттар  жаңа  ...  ...  ... көлемі мен пайыздық ставкалары толқиды. Адамдардың талғамы ... ... ... ... ортасы өсу, түсу, тоқырау мен жаңаруфазаларынан өтеді.  ...  бұл  ...  ...  ...  ... ... дәрежесіне әсер етуі мүмкін.Қағиданың анықталуы: мүлік объектілерінің құны көбінесе тұрақты болыпқалмайды, ол уақыт ... ... ... мүлікпен байланысты қағидасыБерілген топ мынадай факторлар қағидасын ұсынады: өндірістік, қалдықөнімділік, салымдық, баланстандырылған, неғұрлым ... ... ... ... ... ... ... жүйе болыптабылады. Оның табыстылығы 4 фактормен анықталады: менеджментпен, еңбекпен,капиталмен және ... Таза ... - осы ... төрт фактордың нәтижесіболып табылады. Сондықтан табысты бағалау негізінде барлық жүйелердің ... ... ... ... үшін ...  ...  ... әрбір фактордың үлесін білу қажет.Қалдық өнімділіктің қағидасы. Жердің құнын бағалау негізінде оныңқалдық ... ... ... ... кез ... түрі келесідейфакторлардың болуын қажет етеді: менеджмент, еңбек, капитал және жер. ... ... ... ... таза ... ... тиіс. Өйткеніжер жылжымайды, сондықган еңбек, капитал және кәсіпкерлік оған бейімделуікерек. Біріншіден, үш ... ... ал ... табыс  қалдығы  жериемденушісіне рента түрінде төленеді. Өндірістің барлық басқа ... ... ... ... онда ... ... ... қалдық өнімділігі, еңбек пен капитал эксплуатациясына жәнеменеджменттің шығындары ... ... жер ... қосылған  тазатабыспен анықталады.Салым қағидасы. Салым - кез ... бір жаңа  ...  ... ... ... ... өсім ...  Кейбір  факторларкәсіпорынның  мүліктік  кешенінің  құнын  ұлғайтады,  ал  ... ... ... ... жаңадан сырлау сыртқы түрін жақсартады,ал егер ... түсі ... ... сай ... онда ... ... ... анықталуы: шаруашылық объектілерінің құнының ұлғаймалы немесетөмен сомасы.Сөйтіп, мұліктік кешенге қосымша ... қосу ... ... ... ... кешеннің нарықтық бағасынан жоғары болса. ... ... ... косылған элементтер өтеледі, егер мүліктік кешен құнының өсімі,бұл ... ... ... ... жоғары болған жағдайда.Баланстандырылған (пропорционалды)  қағидасы.  Өндіріс  факторларыэкономикалық ... ... онда  ...  ...  құнымаксималды болады немесе сақталады. Меншік ...  кұны  ... ... тәуелді: рентаға, еңбекке (еңбек ақы),капиталға (инвестиция, салым), басқару координациясына (менеджментіне). ... ... ... ... әрбір меншік объектісі үшін теоретикалықтепе-теңдік нүктесі бар.Қағиданың анықталуы: кез келген меншік объектісіне өндірістің әр түрліфакторларының оптималды сомасы ... ... ... ... сай ... мүліктің максималды құны пайда болады.Сөйтіп, әр түрлі мінездеме бойынша, мүліктік ... ... ... келісуі керек. Мүліктік кешенге кез келген бір элементті косу,берілген принципті бұзу, оның ... ... алып ... тиімді пайдалану қағидасы - барлық қарастырылған үш қағиданыңсинтезі мүмкін болатын варианттардың ішінен жеткілікті негізделген мүліктіккешеннің функционалды ... ... ... ... ... ең ... құнына алып келетін, мүліктік кешен неғұрлым ... ... ... Құнды бағалау үшін осы вариант қолданылады.Аталған қағидалар жалпы ... ... және ... ... ... Олардың құрамы объектінің ерекшеліктеріне тәуелді өзгеріпотыруы мүмкін.ҚОРЫТЫНДЫҚорыта келгенде, ... ... баға  ...  мен  ... ... және ұтымды жүргізу фирмалардың ... ... ... ... ... ... және өзінің бәсекелестеріне төтепберуге мүмкіндік жасайды.Фирмалар өздерінің баға саясаты және соның негізіндже жүргізетін бағастратегиясын іске ... ең ... ... ... етіп ... ... ... байланысты әрекет етеді. Яғни, нарық құрылымы бағасаясатын жүргізуге ықпал ететін ... ... ... ... стратегиясы белгілі нарық жағдайында фирма ... ... ... ... ... ... тиіс. Ал нарық жағдайы әрқашанөзгеріп отырады. Сондықтан фирманың баға стратегиясы да өзгеріске ... және баға ... ... ... отырғанда ғана фирмаэкономикалық пайда ала алады.Жалпы баға ... ... баға ... ... ... кезеңдерден тұрады: шығындарды талдау және  қаржы  нысаналарыннақтылау; маркетинг стратегиясы және ... ... ... ... және олардың баға саясаттарын талдау; мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... ... ... қанды қызмет етуіжәне жоғарғы пайда табуы тікелей олардың жүргізетін баға саясаты мен ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР1. Нысанбаев С.Н. Коммерциялық баға құру: Оқу құралы. – Алматы: Қазақуниверситеті, 2004. - 358 ... ... Н.Г. ... экономики. - СПб: ПитерКом, 1999-784 с.3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный ... / ... ... – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.4. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тлеужанова М.А. Микроэкономика / Оқуқұралы. – ... ... 2000 ж. – 420 б.5. ... В.Е. Цены и ... ... для ... – СПб:.“Питер”, 1999. – 464с.6.Қазақстан Республикасының 26.07.1999жылғы «Тауар ... ... ... және ... ... орнының атаулары туралы» Заңы.7.Қазақстан Республикасының 20.06.2003 жылғы №442 Жер кодексі.8.Қазақстан Республикасының 16.07.1999 жылғы Патент туралы ... ... ... ... 30 ... 2000 ... Республикасының бағалау туралы” заңын қолдану шараларытуралы” Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысы, 27 мамыр 2002 ... ... ... ... 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржы пәнінен оқу құралы196 бет
IІ категориялы кафенің ыстық цехы21 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
«Қаржылық жағдайы» категориясын талдау объектісі ретінде теориялық зерттеу; қаржылық жағдайын талдау көрсеткіштерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстар. «Kazakhstan Trading Company» ЖШС мысалында70 бет
Азаматтардың жеке категорияларына жұмыс уақытының жалғасуын тоқтату8 бет
Асқорыту жүйелерінің қатерлі ісіктерінің таралуы8 бет
Аудит және бизнесті категориалдық талдау34 бет
Ақшаның жалпы эквивалент және экономикалық категория ретіндегі түсінігі19 бет
Ақшаның экономикалық категория ретіндегі мәні26 бет
Бала дамуындағы ата-ананың рөлі. Отбасылық тәрбиенің қателіктері68 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь