Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдіру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5


1.Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздері

1.1 Салықтардың пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Салықтық әкімшілігінің мәні мен қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1.3 Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердегі салық салу құқығының реттелу мәселесінде салық әкімшілігінің ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

2. Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету және бюджетке төлемдердің түсуін бақылау жағдайын талдау
2.1Салықтардың бюджетке түсуін қамтамасыз етудегі салық әкімшілігінің атқаратын қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.2 Салық әкімшілігін жүзеге асыру механизімі мен жүргізу тәртібі ... ... .31
2.3Салықтық бақылауды ұйымдастыру мен бюджетке түсетін төлемдерді бақылаудың жүргізілу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40


3. Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдірудің негізгі бағыттары
3.1 Салықтық әкімшілік тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ...48
3.2 Салық қызметі органдарының бақылау қызметінің тиімділігін арттырудағы проблемалар және оны шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..65

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Тақырыптың өзектілігі. Елiмiздiң Президентi Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: “Егер мемлекет қазынасын сақтап, ұлғайтпасақ, егер салықтардың толық көлемде жиналуын қамтамасыз ете алмасақ, ешқашан қалыпты және мықты мемлекет болып саналмаймыз”, - деп атап көрсеткен болатын. Осыған байланысты елiмiзде әлi де болса салық салу жүйесiне жаңа өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлiп, салықтық әкімшілік ету әдістерін тиiмдi ұйымдастыру шаралары жүргiзiлiп жатыр[1].
Салық органдарының салыққа және салық бақылауына қатысты көптеген iс-әрекеттерiне қарамастан, салық салу және салық бақылау әдiстерi мен тәсiлдерi әлi де жетiлдiрудi қажет етедi. Еліміздің алдында тұрған басты міндет әлемдік өркениетті мемлекеттер қатарына қосылу мақсатында бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту және жаңа жетістіктерге қол жеткізу болып табылады. Осы тұрғыдан ұлттық экономиканы өркендету, оның түрлі салаларының дамуына серпіліс беру уақыт талабынан туындап отырған іргелі міндеттердің бірі.
Салық әкімшілігі арқылы қоғамымыздағы келесі мәселлерге жол табу: әлеуметтік – экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, жергілікті бюджет мүмкіншілігін арттырудағы олардың өз кірістері мен шығыстарын теңестіруді қамтамасыз ету мүмкіншілігін өсіру, жергілікті бюджеттің трасферттік қаржылану мүмкіншіліктеріндегі бей-берекеттілікті жою, салық салу мен салық төлеуден жалтару сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу жолындағы бақылауды күшейту, салық заңдылық актілерінің жүзеге асыруды тұрақты түрде салықтық әкімшілік бақылау жүргізуді орындау және ұйымдастыруды жетілдіру т.б.
Қазіргі экономикалық тұрақтандыру мен қарқынды даму кезеңіндегі экономика салаларының атап айтқанда: газ бен мұнай, өнеркәсіп орындары, кіші және орта бизнестің өркендеуі, тұрғындардың әлеуметтік ахуалының жақсаруы, халықтың тұрғын үйге сұраныстың артуы салық жүйесінде салық қызметі органдарының салқтық әкімшілік ету қызметі бүгінге дейін толыққанды зерттелмей келген. Экономиканы қайта құруда, оны реттеуде, ел бюджетiнiң кiрiсiн құрастыруда ”Салық әкімшілігінің” алатын орны ерекше. Өйткені, бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында қарым қатынасты қалыптастыруда фискалды және реттеушілік қызметті жүзеге асыратын салықтық реттеуді жетілдіру бағыттары өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.
Салық салудың нәтижелілігі оларды алуды ұйымдастыратын салық қызметінің, олар жүргізіп отыратын салық әкімшілігінің тиімді жүзеге асырылуына тікелей байланысты. Өйткені, егер салық салуды ұйымдастыру тәжірибе жүзінде сапалы қызмет атқарса, олардың атқаратын қызметтері арасында үйлесімді тепе-теңдік сақталатын болса бұл рөл жағымды болып келеді. Нарықтық қатынастардың дамуы экономикалық және әлеуметтік процестерді басқарудағы мемлекеттік реттеудің рөлінің өзгерістерімен жүргізіледі. Салықтардың мемлекеттің тек қажетті қаражаттарымен қамтамасыз ету құралы ғана емес, сондай-ақ қоғамдық өндіріс арақатынастарына мемелекеттік жүйенің әсер ету элементі ретінде де мәні өсіп отыр.
1. Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2008 ж
2. ҚР “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері туралы кодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: “БИКО”, 2009ж.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 77-бап, 3.2-т.
4. Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2008г.
5. Е.Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения//Юрист, 2008ж., №2, 50-53-бб.
6. Генрих Шнитгер. К вопросу о политической экономии налогов (некоторые вопросы налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.
7. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы): Учебное пособие №-Алматы: Экономика, 1998 с.248.
8. Қ.Қ.Ілиясов. С.Құлпыбаев. Қаржы.: Оқулық. – Алматы: 2005ж. 208-209 беттер.
9. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Алматы.2003г. с.129.
10. Нурумов, А. А. Налоги Республики Казахстан и развитых стран: учебное пособие - Алматы : Сөздік-Словарь, 2005. - 216 с.
11. Ковалев В. В. Финансы : учебник. ред.. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 640 с.
12. Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов: учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 256 с. -
13. Умбеталиева, А. Д. Налоги и налогообложение: русско-казахский словарь / А. Д. Умбеталиева. - Алматы : Экономика, 2008. - 685 с.
14. Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. Салық және салық салу: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007ж.
15. Майбурова И. А. Налоги и налогообложение: учебник . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 655 с.
16. Ермекбаева Б.Ж.Лесбеков Г.А. Основы налогообложения: Учебное пособие.-Алматы. 2002ж. 38-бет.
17. Миронова, О. А. Налоговое администрирование: учебник / О. А. Миронова. - М. : Омега-Л, 2008. - 288 с.
18. Султанова, Б. Б. Налоговый учет: учеб. пособие / Б. Б. Султанова. - Алматы : Экономика, 2007. - 250 с.
19. А.Б. Зейнельгабдин. Финансовая система Казахстана: становление и развитие. Астана, 2008ж. 126 –бет.
20. Р.Кыстаубаев.Анализ налоговых поступлений в компетенции Налогового Комитета за 2007-2008 годы.// Вестник налоговой службы Республики Казахстан. №4. апрель.2009г.
21. Карагусова Г. ²Налоги: сущность и практика пользования² -Алматы, ²Қаржы -қаражат², 2008ж
22. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2007ж. N24-27б.
23. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы- қаражат 2001/8.
24. Қазақстан Республикасының “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы” кодексі, 205-219-баптар, А., “БИКО”, 2006ж.
25. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің ведомстволық статистикалық есептілігі. Форма №2-н.
26. Статистический ежегодник. Агенство РК по статистике, А., 2009г.
27. А.Досболов. Особенности борьбы с налоговыми правонарушениями в развитых странах.// Фемида.-2007-№1.
28. Козырин А. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.- М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2003г. С 18
29. Ермекбаева, Б. Ж. Проблемы развития налоговой системы Республики Казахстан в условиях глобализации экономики. КазНУ им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2007. - 138 с.
30. Қазақстанның жыл сайынғы статистикалық мәліметтері: Статистикалық жинақ-Алматы:ҚР Статистика агенттігі, 2008 жыл.
31. Мандрощенко, О. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О. В. Мандрощенко. - М. : Дашков и К, 2007. - 344 с.
32. Кусаинов, К. К. Налоговое регулирование экономики: региональный аспект (на примере северных областей Казахстана): автореферат. - Алматы, 2004.
33. Наукенова Б. Экономический механизм налогового регулирования
инвестиционоого климата в Казахстане. //Қаржы-қаражат.-2008.-№3.-с.8.
34. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен
бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.
35.Рахметов Н. Основные проблемы налогового законодательства при
наличии льгот.// Вестник налоговой службы РК.-2008.-№12.
36.Ермекбаева Б.Ж. Жубаева С. Гармонизация налоговой системы.// Аль-
Пари.-2008.№2.-с9.
37. «Финансы и налоги», 7 июль 2009г «Взаимодействие государства, бизнеса и общества: позитивная реинтеграция» кітабының материалдары бойынша басылған Москва, 2009.
38.Салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру, «Бухгалтер Хабаршысы» №1 (19), қаңтар 2009, Е. Беков, ҚР ҚМ Салық комитетінң салықтық ағарту басқармасының бастығы.
    
    Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті«Қаржы» факультеті«Қаржы» кафедрасы«Қазақстан Республикасында ... ... ету ... ... ... мамандығы бойынша жазылғанДипломДЫҚ ЖҰМЫСЫ|Орындаған:     ...       | ...      ||          ...              ... ...     ||          |3 курс  3 ж.о. 301 тобы ...  |              ||          |                   |              ... жетекшісі:  |э.ғ.к, доцент,            | ...             ||          ... ... ... ...   ... ...              ||          |                   |                       ... ... ... ... отырысының № ___ хаттама «____» __________2011 жылғы шешімімен Мемлекеттік  аттестациялау  ...  ... ...                 |                  ... меңгерушісі        |                  ... ... ... С.Ж. |                  ...            |                  ||                 |                  ...              |                  ... ... Республикасында салықтық әкімшілік ету қызметін ұйымдастырудыңтеориялық негіздері1.1       ...       ...       ...   ...   ...   мәні   мен   ... Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердегі салық салу ...    ...    ...    ...                                      ||2. ... Республикасында салықтық әкімшілік ету және бюджетке     ||төлемдердің түсуін бақылау  ... ...                ... ... ... қамтамасыз етудегі салық әкімшілігінің   ||атқаратын қызметін                             ...                                ||2.2 ... ... ... ... механизімі мен жүргізу         ...                             ... ... ... мен бюджетке түсетін төлемдерді     ||бақылаудың жүргізілу                            ...                              ||                                      |3.  ...  ...  ...  ...  ету  механизімінжетілдірудің негізгі бағыттары3.1   Салықтық   ...   ...   ...   ... ... ... органдарының бақылау қызметінің тиімділігін арттырудағыпроблемалар         және         оны         ...                           ... ... ... Президентi Н.Ә.Назарбаев Қазақстанхалқына жолдауында: ... ... ... ... ... егерсалықтардың толық көлемде жиналуын қамтамасыз ете алмасақ, ... ... ... ... ... ... - деп атап ...  болатын.Осыған байланысты елiмiзде әлi де болса салық салу жүйесiне жаңа өзгертулермен толықтырулар енгiзiлiп, салықтық ... ету  ...  ... шаралары жүргiзiлiп жатыр[1].Салық органдарының салыққа және салық бақылауына қатысты көптеген iс-әрекеттерiне қарамастан, салық салу және ... ... ...  ... әлi де ... ... етедi. Еліміздің алдында тұрған бастыміндет әлемдік өркениетті мемлекеттер ... ... ... бәсекегеқабілетті экономиканы дамыту және жаңа жетістіктерге қол жеткізу болыптабылады. Осы тұрғыдан ... ... ... оның түрлі салаларыныңдамуына серпіліс беру уақыт талабынан туындап отырған іргелі ... ... ... ... ... ... жол табу:әлеуметтік – экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, жергіліктібюджет мүмкіншілігін ...  ... өз ... мен ... ... ету ... өсіру,  жергілікті  бюджеттіңтрасферттік қаржылану мүмкіншіліктеріндегі бей-берекеттілікті жою, ... мен ... ... ... сыбайластық жемқорлыққа  жол  бермеужолындағы бақылауды күшейту, салық заңдылық ... ... ... түрде  салықтық  әкімшілік  бақылау  жүргізуді  ...  ... ... ... ... тұрақтандыру мен қарқынды даму кезеңіндегіэкономика салаларының атап ... газ бен ... ... орындары,кіші және орта бизнестің өркендеуі, ... ... ... ... ... үйге ... артуы салық жүйесінде салыққызметі ... ... ... ету ... ... дейін толыққандызерттелмей келген. Экономиканы қайта құруда, оны ... ел ... ... ... ... алатын орны ерекше. Өйткені,бюджет  пен  шаруашылық  ...  ...  ...  ... ... және ... ... жүзеге асыратын салықтықреттеуді жетілдіру бағыттары өзекті мәселелердің ... ... ... салудың  нәтижелілігі  оларды  алуды  ...  ... олар ... ... ... ... тиімді  жүзегеасырылуына тікелей байланысты. Өйткені, егер салық салуды ұйымдастырутәжірибе ... ... ... ... олардың атқаратын  қызметтеріарасында үйлесімді тепе-теңдік сақталатын болса бұл рөл ... ...  ... ...  ...  ...  және  ... басқарудағы мемлекеттік  реттеудің  ...  ... ... ... тек ... қаражаттарымен қамтамасызету құралы ғана емес,  ...  ...  ...  ... ... әсер ету ... ретінде де мәні өсіп отыр.Салық жинауды тұрақты қамтамасыз ету әрбір мемлекеттің ... ... ... шартты болып табылады. Өз кезегінде бұлшарттар  салық  органдарының  ...  ...  ... ... ... салықтар және бюджетке төленетін басқа ... ... ... ... ... және ... төленуінқамтамасыз етуде салық органдарының салықтық әкімшілік ету механизімініңнемесе бақылау-экономикалық қызметінің ... ... ... ... ... мен бюджетке төленетін басқа даміндетті төлемдердің дер ... және ...  ...  ... және ... заңдылықтарын бұзушылықты  болдырмау  бағытындабақылаудың тиімді әдістерін іздестіріп және оны ... ... ... ... ... ... мақсаты салық қызметі органдарының салықтық әкімшілікету механизімін  жетілдіруге байланысты ұсыныстар енгізу және ... ... ... етудегі атқаратын қызметін теориялық негіздеуболып табылады. Қойылған мақсатқа жету үшін зерттеу барысында төмендегідейміндеттер қойылды:- Қазақстан ... ... ету ...  ... теориялық негіздерін қарастыру;-  салық әкімшілігінің салық жүйесіндегі ролі мен ... ...  ... ... мәні мен ... ... беру ;-  салықтық әкімшілік ету органдарының негізгі қызметтерінің біріболып табылатын салық ... мәні ... ... ... ... ... ... етудегі  салық әкімшілігініңатқаратын қызметіне талдау жүргізу;- шет ... ... ... ... ... ҚР ... бақылау қызметін жетілдіруде қолдану мүмкіндіктерін бағалау;- салықтық әкімшілік ету ... ... ... ... ... және оны шешу ... қарастыру.Дипломдық жұмыстың зерттеу жаңалықтары келесілерден көрінеді:- ғылыми зерттеулер ... ... ... мәні мен ... ... ... салықтық әкімшілік ету органдарының қызмет  етуі  ...  ... ... ... салықтардың бюджетке түсуін бақылауда салық ...  ... ... ...  ... әкімшілігінің мақсаты анықталды;- салықтық әкімшілік ету ... ... ... ... ... ... ... зерттеу пәні  болып салықтық  әкімшілік  етуоргандарының ... ... ... ... ... және оның ... ... механизмі болып табылады.Диплом жұмысынң зерттеу обьектісі  болып салықтық әкімшілік етуоргандарының   ...   ...   ...   ... жұмыста Қазақстан Республикасы Салық комитетінің нормативтікқұжаттары  мен  ...  ...  ...  ...  ... мен кезеңдік баспалар материалдары кеңінен қолданылды.1.Қазақстан Республикасында ... ...  ету  ... ... ... ... ... болу тарихыСалық прототиптерi адам қоғамын  басқарудың  алғашқы  ұйымдардыңтүрлерiмен бiрге қалыптасты. В. ... ... ...  ... ... ... ... әрқайсысының өзiне тән ерекшелiктерi мен ... ... ... ... мен орта ... шаруашылық жүйесi құрамынаенгiзетiн салық салудың даму кезеңi ... ... мен ... ... Бұл ... ... ... болатын салықтар,олардың механизмi пайда болды. Салықтың пайда болуын алғашқы мемлекеттiкқұрылымдардың пайда болуымен сәйкестендiредi.Себебi-тауар өндiрiсiнiң, ... ... ... ... Алғашқыкезде салықтар натуралды түрге ие жүйесiз төлемдердi бiлдiредi. Мемлекеттiкқұралдарды ... ... ету ... ... ...  ... негiз болды. Қоластындағылар салықты өнiммен, әскер жабдықтарыментөледi. Рим империясында және Афинада ... ... ... ... олардың пайда болуы әскери соғыс кезеңiнiң енуiмен байланысты болды.Тауар-ақша қатынастардың дамуы, ... ... ...  ... ақшалай түрге ие бола бастады. Алғашында салықтар мемлекеттiңақшалай қажетiнiң негiзгi ... көзi ... ... Ежелгi дүниенiңмiндеттi төлемдерi алшақтаған түрде ... ... ... Нақтыайтқанда бұл квазисалықтар болды.Квазисалықтар салыққа  өтудiң  өтпелi  қадамын  ...  ... ... жүйелерiнiң бiрi болып Ежелгi Римнiң салық жүйесiболып табылады. Рим мемлекетiнiң ... ... ...  ... ... iс-әрекеттердi қаржыландыру үшiн  ...  ... ... және ... ... ... ... салынып отырды.Салық соммаларының есептелуi арнайы тұлғалармен жүргiзiледi. Б.э.д. 4-3ғасырларда ... ... ... жалпы  мемлекеттiк  және  ... ... ... болу ... алып ... ... бұл ... салық жүйесi болмады не арнайы жерлердiң  ...  ... ... шара ... ... iсiмен байланыстырлды. Әскердежеңiстерге үлесiн қосқан орталық жерлердiң салықтары төмендетiлдi немесемүлдем жойылып ... ... ... ... дамуы императорОктавиан салық реформаларын жүргiзуге алып келдi. Нәтижесiнде атрибуттаратты бiрiңғай ақшалай салық пайда ... және оның ... ... ... ... бақылауында болды [2].Рим империясының өзiнде салықтар тек фискалды қызметті ғана емес,сонымен қатар техникалық ... және ... ... ... атқарды. Жалпы салықтық төлемдердiң саны 200- ден ... ... ... ... ... өзгертiлген түрде Ежелгi дүниенiңжүйесiн қайталады. ... салу ... ... ... ... енгiзу жолдары бiздiң күнiмiзге дейiн сақталғанын айтып кетуқажет. Ежелгi Рим  мен  ...  ...  ...  ... ... онда ... ... түрлерi ұқсас болып табылады.16-17 ғасырларда Еуропада дамыған салық жүйесi болмады. 17 ғасырдың соңы –18 ғасыр басында ... салу ... ... 2- шi ... ... ... өз ... тiкелей және жанама салықтарды енгiзетiн алғашқы салықжүйелерi қалыптасты. Ерекше орында табысқа салынатын салық, акциз және ... ... ... болды. Еуропалық елдерде демократиялық процестердiңдамуы өз көрiнiсiн салықты еңгiзу туралы сұрақтарында тапты. ... ... ... ұлы ... салықтар тек қана  ұлт  ... деп ... ... ... бюджетпен салықтарды тек 1791жылдары ұлы Франция революциясынан кейiн бекiте бастады. Мемлекет ... ... бiр ... ... ... ... ... қалыптасабастады. Оның негiзiн салушы шотландық экономист және философ Адам ... пен ... ... ... ... атты ... ... ж.) салық салу принциптерiн ұсынды, салық төлеушiлерге түсiнiк бердi,мемлекеттiк қаржы жүйесiндегi олардың орнын көрсеттi . Жалпы көрнiсте ... ... 3-шi ... өз ... 19 ғасырда бастады және салық саныныңтөмендеуiмен, олардың алынуындағы құқыққа зор маңыз берiлетiнiмен ... ... ... қатар салық салудың проблемалары, әдiстемелерiпайда бола бастады. Экономикалық мектептер мен ...  ... ... ... ...  өтпедi.  19  ғасырдың  ... ... ... ... пiкiрлердi тәжiрибеде қолдануғақадам жасады. В. Пушкарева айтқандай қаржылық ғылымдардың негiзгi буынынсалық реформалары  ... олар 1- шi ... ... ...  кейiнжүргiзiлiп, салық салудың ғылыми ... ... Осы ... салық жүйелердiң құрылымы қалыптасты. Мұнда тiкелей салықтар жәнепрогрессивтi жеке табыс ... ... ... ие бола ... әлi ... дейiн адамзат идеалды салық жүйесiн таба алмады.Қаржылық ғылым күнi бүгiнге дейiн көптеген салықтық ... ... ... ал ... ... ... ... салық реформалары салықсалудың бекiтiлген, әдiлеттi ... ... ... ... ... ... ... жүйесi бiрте-бiрте дамып, көптеген жылдарды алды.Қазақстан Республикасының салық ... ... ұзақ ... жоқ және ... едi, ... ... Республикасы 1 кезең iшiндеқанағаттанарлық және салық салу ... өте ... Бұл ... ... ... ... Салықтардың жинақтармен басқа да  төлемдердiңбекiтiлген  ...  ...  ...  ...  ...  ... салық жүйесiнiң қалыптасуын келесi  кезеңдерге  бөлугеболады:1. 1994-1995 жылдар 1-шi этап2. 1996-1998 ... 2-шi жаңа ... ... ... ... ... ... салық жүйесiне базалық негiз құрайтынсалық кодексiнiң өңделiп, iске қосылуы жүрдi. 1995 жылдың сәуiр айында ... ... ... ... ... Республикасында жағдай күрделiболды. Кәсiпорын өндiрiсiнiң көпшiлiгi ... ... ... ал 60% ... ... ... тұрды. Тiзiмде 12 iрi кәсiпорын банкрот кауiпiндеболды. Елде қанша ... бар ... ... ... бiреулерi 43 түрi бардесе (сонық iшiнде 16 түрi – мемлекеттiк, 10 түрi – мiндеттi жергiлiктi, ... ... ... ... 47 ... түрi бар дедi (оларға қосымшақорға ... 8 ... ... жаңа салық кодексiн қабылдауда алдыментөмендегiлердi мақсат етiп қойды: - қайшылықтарды жеңiлдету, жою;- ... ... ... ... ... .Салық санын 40-45%-ға, ал азаматтардың ... ... 40%- ... салық ставкiлерін анықтау қаралып отыр. Ең маңыздысы - жаңатиiмсiз ... ... ... ... ... ... ҚаржыМинистрлiгi, басқада мемлекеттiк құрылымдардың тапсырысы ... ... ... ... жаңа ... ... ... өңделдi. Өңдеушiлер,ғалымдар пiкiрi бойынша  ... ... ... ... ... ... бейтараптылығы;- қарапайымдылығы;- салық ставкiлерiнiң сәйкестiгi.Салық  ...  ... ... қаралады, салықтыққатынастар тәжiрибемен бекiтiлдi. 1995 жылдың 1 шiлдесiнен бастап ... жаңа ... ... әрекет етуде. Бұл ... ... ... ... ... сай  келедi,  нарықтыққатынастарында экономикаға бейiмделуге мүмкiндiк бередi.Салық  ... жаңа ...  iске ...  қазiргiрынок реформасының қысқа тарихындағы маңызды бетi ... ... ... ... ... қызметi 1991 жылы құрылды. Бұл салыққызметi салық заңдылығын бақылауда болашақта ... ... ... жыл 1-шi ... ... ... жыл болды,  ҚазақстанРеспубликасының салық жүйесiнiң ... ... ... ... 1995 жыл ... саясатында  өзгерiлiс  жылы  болды- салық жүйесiөзгерiске ... ... ... ... ... ... болды.1995 жылдық қаңтарында барлық салық және ... ... ... 4,8 млрд ... өстi. ... 1 ... ... салық базасынкеңейтуге, стратегияны және тактиканы нақтылауға ... ... ... ... ... ... iске ... бастады.  Бiрақ  оныңтәжiрибеге енуi ... ... ... ... 1996  жылдыңбасында салық қызметi Президент жарлығының 4 жобасын, Үкiмет бекiтулердiң18 жобасын, салық ... ... ... 10 құрал әзiрлендi, жылдықжиынтық табысқа түсiнiк пайда болды, ... ... ... ... ... өндiрушiлер, кәсiпорындар, қаржы және агрономмамандары ... ...  ...  ...  алды:  кәсiпкерлiкпенбайланысты шығындарды бесжылға  ...  ...  ...  ...  ... ... мәселесi бұл салық салу режимiнiң өзгерiсiне байланыстыинвестицияларды экономикалық зоналарға бағыттау, оларды құру, кеңейту.Мысалы: өз ... ... ... ... ... заңды тұлғағасалықтық жеңiлдетiлген ставкасы 20% қолданылады. 1996 жылы 2 рет ... ... ... ТМД ... 2 ... салық конвенциясын өткiзужұмыстары жалғастырылды.Мемлекеттік салық салу саясаты - салық саласындағы ... ... оның ... ... ... ... мақсаттар менміндеттеріне қарай әзірленген экономикалық ... ...  ... ... қалыптасу кезеңінде салық саясатының негізгі ... ... ... ... ... - ... ... құру және оның тиімдіқызмет етуіне мүмкіншілік беретін салық механизмін іске асыру.Салық жүйесі - өзінің құрамы ... ... ... ... ... ... ... компоненттерінің құрамы мынадай :  қаржықатынастары және осы қатынасты анықтайтын салықтар; салық механизмі, ... салу ... мен ... ... мен ... құжаттар; салықсалуды басқару және салық қызметі органдары. Салық салудың ... ... ... мен ... ... ... ... ұйымдастыру,салық салудың негізгі принциптері және т.б-лар салық ... ... ... ... тиімді қызмет істеуіне салық салу механизмініңтигізер ықпалы өте зор. Енді осы ... ... ... мен ... салумеханизміне кеңірек тоқталайық. Қандай да бір ...  ... ... және ... болады. Салық салу механизмі де сол сияқтыбелгілі бір салық элементтерінен құралады[3].Салықтар негізгі мынадай қызметтері (функциялары) бар:• ... ... ... бөлу.Жоғарыда  көрсетілген  негізгі  ...  ...  ... ... ... атап ... ... Реттеушілік қызметі –салықтың ең негізгі қызметі. Осы қызмет арқылы салықтар ел ... ... ... яғни салықтарды реттеу жүзеге  асырылады.  Салықтықреттеудің ең ... ... - ... ...  ...  ету.  ... салу әдістері салықтық реттеудің тетіктері болып саналады.Жоғарыда көрсетілген салықтық реттеудің тетіктері тек қана ... ... қана ... ... қатар ақша және баға саясаты, шетелдікинвесторларды ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерлікті дамыту жұмыстарынжүзеге асырады. Әрине, салықтық ... ... ... ... ... ... ... да экономикалық тетіктермен тығыз байланыста болуы ... ... ... ... мен ... жеңілдіктерінің алатын орыныерекше. Себебі, ғылыми негізделмеген, шектен тыс жоғары қойылған ставкаларкәсіпкерлердің ынтасын төмендетіп, ... ... және ...  кірісінің  азайуына  әкеліп  соқтырады.  Осы  ...  ... де ... жағы және бар. Дамыған елдердің тарихынан салықставкалары жөнінде мынаны байқауға болады:1. егер төленетін салық ... ... ... ... 50 ... кетсе, онда ол өндірістің тоқтап қалуына соқтырады;2. егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50 проценті аралығындаболса, онда жай, ... ... ... егер ... ... ... ... табысының 35-40 проценті мөлшеріаралығында болса, онда ұлғамайлы ұдайы өндіріске әкеледі [4].Салықтардың екінші қызметі – фискалдық немесе бюджеттік ... ... ... ... ... бюджеттік кіріс бөлімі ... ... ... ... ... ... ... бюджеттіңкірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, әскери – қорғаныс, тағы басқа дашаралардың іске асуын қамтамасыз етеді. ... бөлу ... ... түрлісубъектілер табысының бір бөлшегі мемлекет пайдасына ... Бұл ... - ... ... ішкі жалпы өнімді салықтардың алатын үлес салмағыарқылы  ...  ...  ...  ...  ...  ... ішкі ... салықтардың үлес салмағы 40  проценттенкөбірек болып отыр. Бұл экономикасы ... ... ... әлдеқайдажоғары. Еліміздегі мемлекет мүддесі үшін қаржы көздерін орталықтандырудыңбір айғағы осы. Мемлекет мына ... ... ... ... ... отырып елдің салық  жүйесін  анықтайды.  Салықмеханизмінің қызмет ету ... ... ... ... ... ала отырып салық саясатын анықтайды.Салықтардың әлеуметтік  ... ... ... олар ... ... толық ашыла түседі.Қазіргі кезде салықтар фискалдық, реттеуші және қайта бөлу ... ... ... орындайды. Олардың әр қайсысы – осы ... ... ... ... ... ... Фискалдық функция барлықмемлекеттерге тән  негізгі  функция.  Оның  ...  ...  ... ... өзі ... ... ... арттыра түседі.Өйткені салықтар  мемлекеттік  ...  ...  ...  ... ... – мәдени шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.Салықтардың реттеуші функциясы мемлекеттің ... ... ... пайда болады. Ол  халық  ...  ... ... ... ... етеді. Бұл кезде  салықтардыңнысандарын таңдау ставкаларының алу ... ... ... ...  Бұл  ...  ...  ...  өндірістіңқұрылымына, қордалану мен тұтыну ауқымына ықпал етеді.Қайта бөлу ... ... ... субъектілер табысының бір бөлігімемлекет қарамағына өтеді. Бұл ... ... ... ішкі ... ... алатын  үлесі  арқылы  анықталады.  ...  ... ішкі ... ... салықтар үлесінің төмендеу тенденциясы орыналып отыр. Егер 1997 жылы ішкі ... ... ... ...  ... жылы ол 16,6%,2000 жылы-22,6%,2001 жылы - 22,2% болды (салыстыруүшін: Украинада – 29 %, Ресейде – 33,3%). ... салу ... ... және оларды бағалау тәсілдеріне қарай салық алудың мынадай төрт әдісіқолданылады: кадастрлык, салық төлеушінің декларациясы бойынша, табысты ... ... ... ... ... салу ... мыналар: Субъект, объект, салық көзі, ... ... ... бірлігі салық оклады, салық жеңілдіктері, салық ... мен ... ... ... және ... қызметі органдарының құқымен міндеттері, салықтың ... ... ... ... шаралары.• Салық субъектісі (салық төлеуші) дегеніміз – заң бойынша ... ... ... жеке және ... ... Салық объектісі – табыс, мүлік, еңбек ету ... ... ... ... мүлікті басқаға беру, табиғи қорларды пайдалану,қосылған құн, айналым және ... ... көзі – ... ... ... Салық ставкасы немесе өлшем бірлігінен алынатын салық мөлшері.• Ставкалар тұрақты немесе процентпен белгіленеді.• ... ... ... ... ... табыстың мөлшерінебайланыссыз, өлшем бірлігіне тұрақты соммамен тағайындалады.• Проценттік ставкалар үш түрге бөлінеді: үдемелі немесе прогрессивті;Регрессивті және ... ... ...  ... ... ... табыстың өсуіне сәйкес ұдайы үдеп, өсіпотырады. Регрессивтік ставкалар, керісінше, ... ... ... ... ... отырады. Пропорционалдық ставкалар салық салуобъектісінің мөлшеріне ... ... бір ... тағайындалады[4].• Салық оклады – салық төлеушінің белгілі бір ... ... ... ... жеңілдіктері дегеніміз, заңға сәйкес салық төлеушіні біртіндепнемесе салық ... ...  ...  ...  ...  ... ... салынбайтын минимум,  шегерістер,  салық  ставкасынтөмендету, ... ... ... ... ... ... ... мерзімі – салық төленетін уақыт.• Салық төлеу ......   ...  ...  төлегенкездеалдымен бюджетке қандай салықтар төлеу ... ... яғни ... ... бір ... ... Салық қызметінің негізгі міндеттері мыналар:- салық заңдарының орындалуын қамтамасыз ету, оның тиімділігін зерделеу; -заңдардың, салық салу ... ... ... ... жасалатыншарттардың жобаларын әзірлеуге қатысу; - ...  ...  ... мен міндеттерін түсіндіру, салық заңдары мен салық салу ... ... ... туралы  салық  төлеушілерге  ... ... ... ...  өз  ...  мынадай  міндеттердіатқарулары тиіс:1. уақытылы салық инспекциясына тіркеліп, тіркеу нөмірін алуға;2. мемлекеттік салық комитетінің ... ... есеп ... осы есеп ... бес жыл бойы ... ... ... салық декларациясын тапсыру;4. атқарылған жұмыс немесе көрсетілген қызмет үшін төлемді жүзегеасыратын салық, ... ... ... ... ... ... соммалар туралы ақпарат беруге;5. салық заңдарын, салық төлеу тәртібін, салық төлеу ... ... ... ... әкімшілігінің экономикалық мәні мен қажеттілігіСалық әкімшілігі дегеніміз- ...  салу  ...  ... ... ... ... салық әкімшілігін салық салудыбасқарудың бәр элементі ретінде қарастырады. ... ... ... ... бар ... ... ... Барлық күрделі жүйе сияқты,салық салу ... де- ...  ... ... ... ... мемлекеттің әлеуметтік-экономикалықбасымдылықтарына қарай бейімделіп отыралы. Барлық басқару процесі ... ... түрі де ... ... ... ... мен ... жүйесініңдамуын бюджет жүйесімен және барлық экономиканы тұтастай ... ... ... ... талдау мен баұылауды және  жоспарлаудыбілдіреді.Салық әкімшілігі салық ... ... ... ... ... ... ... қызметімен және өзара  байланыстағы  салықтөлеушілерімен бөлініп алынған мемлекеттік басқарудың ... деп ... та ...... ... заңды және жеке тұлғаларданбелгілі бір ... ... ... ... ...... субъектілердің , жеке тұлғалардың мемлекет пен екі ... ... ... ... асырылатын, қаржы қатынастарын сипаттайтынэкономикалық санат. Салықтардың  экономикалық  мәні  ...  ... ... ... мен халық  табысының  қалыптасуындағықаржылық ... бір ... ... ... – ақ шаруашылықжүргізуші субъектілер мен халық табысының ... бір ... ...  ...  ...  ...  ...  көрсетеді.«Салық»ұғымымен «салық жүйесі» ұғымы тығыз байланысты. ... ... ... оның құру мен алудың нысандары мен ... ... ... ... ... ... салық жүйесін құрайды.Салықтардың, оларды төлеушілердің, ... алу  ...  ... ... ... ... ...  әжептәуіркүрделі үлгілері болуы мүмкін.Барлық өркениетті елдерде салықтардың бүкіл жиынтығы әр ... ... ... Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайдаболады және мемлекеттің өмір сүріп, дамуының негізі болып табылады.Мемлекетқұрылымының өзгеруі,өркендеуі қашан да ... оның ... ... ... ... ... ... Әр бір мемлекетке өзінің ішкіжәне сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір ... ... ... ... ... экономиканы  дамыту,тұрақтандыру  барысында  қуаттыэкономикалық тетік ретінде пайдаланылады. Салықтардың ... ... ... ... ... ... ... Ал салықтардың экономикалықмаңызы олардың атқаратын қызметіне ... ... ... ... салық қызметі органдарының  салықбақылауын жүзеге асыруы, мерзімінде орындалмаған ... ... ... ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріпалу шараларын қолдануы, ... ... ... ... ... ... ... агенттеріне) және басқа да уәкілеттімемлекеттік органдарға ... ... ... ... ...  және  ...  тұрақсыздық  мемлекеттердімақсатты, кешенді ... ...  ...  жаңа  жолдарын  іздеудіталап  етті.  ТМД  ...  ...  ...  бірінші  болыппрогрессивті ... ... ... ... басшысы  көрсеткендейҚазақстанның  50  ...  ...  ...  ...  кірустратегиясында  салықтық  саясатты  реформалау  ...  ... ... ... мен серпінді  ету  ... яғни  ... ... ... ...  ...  шектеу  мен  салық  салуқұрылымын жеңілдету жатады.Салық әкімшілігін жүргізудің негізгі ... ... ... ... ... ... бақылауға тоқтала кетпекпін.Бүгінгі күні салық ... ...  ...  ... Салық төлеушілерді тіркеу есебі,  ...  ... ... ... ... және ... ... сияқтыпроцестер негізінен салық түрлеріне байланысты, ұазіргі ... ... - КТС және ЖТС ... автоматтандырылған іске қосу арқылы жүзегеасырылады ... ... ...  ... үшін  ... әр түрлі сфераларындағы ... ...  ... ... орнату  керек,  себебі  ...  ...  ...  жолы  ...  салықтық   реформаның  ... ... Бұл ... ... ... ...   ...  шарттарыжетілдіру   жұмыстары  ...  ...  ...   ...  ...  сапасын  жоғарылатуы,  камералды  ... ол  жыл  ...  ...  ауыртпалықты  мемлекетте  салықтықсаясаттың  орындалуына  ...  ...  ...  ...   ... Қарапайымдылық салықтық жүйенің  негізгі  аспектісі  болыптабылады. Өте қиын  ...  ...  ...  әкімшілігін  қиындатады,сонымен қатар төмендеуіне әкелуі ...   Бұл ... ...  ... ...  салықтар  бойынша  салық  салу  ...  ... ... ... Тек 2008 жылы ғана фиктивті ...  ...  ...  барысында,  ҚҚС  бойынша  ... ... ... түрі ... ...  ... ... жүргізүші субьектілерде  жүргізген 1121,9 млн.тг  ... ... ... 372,6 млн. тг ... салықтарды  әкімшілікжолымен өндіріп алды.Салық әкімшілігі - салық салу ... ... ... ... ... ... әкімшілігін салық салуды басқарудың бір элементіретінде қарастырады. Біздіңше, салық әкімшілігі ... ... ... ... ... ... ... жүйе сияқты, салық салу жүйесі де-басқару  ... ... ... ... ... мәселелерінің өкілеттілігіжәне ерекше құқықтарымен, салық қызметімен және ... ... ... ... ... ... басқарудың әкімшіл-нұсқаушылорганы болып табылады. Сонымен қатар, салық әкімшілігі ... ... ... маңызды сала. Салық әкімшілігінің кемшіліктері бюджеткетүсетін салықтардың түсімін кенеттен төмендеуіне  алып ... ... ... ... көбейтеді.  Әкімшілік  орталықтарыменаймақтардағы ... ... ...  ...  бұзады.  Соңғынәтижесінде қоғамда әлеуметтік ауыртпалықтар оданда нашарлай түседі.Ол салықтық әкімшіліктің ... мен ... ету ... ... пен ... туралы заң бекіткен шараларды ... ... ... ... салық төлеушілер көп жағдайда салық комитеті тарапынантексерулердің қорытындысына шағымданады, сол сияқты артық ... ... ... егер ... ... ... ... оны иесіне керіқайтарады, бюджетке артық төленеген ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап етедіжәне салы комитеті ... ... ... ұзақтығын сөз етеді.Салықтық әкімшілігі салық заңдарын яғни ... ... ... актілерді т.б. орындалуын қадағалау.Салық әкімшілігін жүзеге асыру іс ... ... ... ... ... ақша ... ... кететін және осы мемлекеттікқаржы жүйесінің құрамына кіретін табыстарды ... ... ... ... субъектісі – мемлекеттік салық қызметі, яғни тексалықтық тексеру ... ... бар ...... ... әкімшілігінің объектісі – салық заңдылықтары бойынша ... ... ... Олар ... төлеушілер, салық агенттері,банктер, салық төлеуші туралы ақпараттары бар тұлғалар.Салық төлеу пәні – ... ... ... ... Кодексі,заңдылық нормативтік актілер және де ресми құжаттар бойынша ... тиіс ... ... ...... ... ... фактілердінемесе салық құқықтық қатынастарды қатысушының  өз  ...  ... ... ... ... және оларды заңда  бекітілгенжауапкершілікке тарту; салық заңын ... жою; ... өтеу ... ... ... мемлекеттік материалдық қорғау; салық заңынбұзушылықтың алдын алу.Салық әкімшілігін жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... салық бақылауына тексеру – тексеруші тұлғаалғашқы құжаттарымен, салықтық есепке қатысты ... ... ... ... ... Оның ... рейдтік, хронометраждытүрлері бар. Сырттай салық бақылау – бақылау субъектісі мен объектісітексеру ... ... ... ... ... ... ... (камералдық) түрі.Салықтық әкімшілігін өткізу уақыты – алдын-ала, қазіргі және ағымдағынемесе кейінгі түрлері болады.Салықты әкімшіліктің ішкі және ... ... ...  ... бір ... ... ...  немесе  ведомства  аралықбағытттарға байланысты.Салықтық әкімшілігі – салықтық тексеру немесе тапсыру мақсатындағыбақылау ... ... ... тексерілетін  салық  төлеуші  туралыақпараттарды жинау, жинаған ақпараттарды бағалау.  ...  ... ... ... мөлшерлеу кезеңдерінен тұрады. Құжаттар көздерінеқарай салықтық тексеру құжаттық ... ... деп ... Іс-жүзіндегітексеру –  объектілердің  сандық  және  сапалық  ...  ... ... мен ... ... ... ... әкімшілік теңдікті жетілдіруде «Салық ... ... ... ... ... ... үлкен жетістік болып отыр. Бұлақпараттық  жүйе  ...  ...  ...  және  жоспарлаудыавтоматтандыруға мүмкіндік береді.Салықтық тексеру тексеруге дайындау тексеруді ...  ... ... ... салық заңын бұзушылықты  жою  үшіннұсқаманың қаулының орындалуын бақылау мерзімдерінен тұрады.Салық кодескі бойынша салықтық ... ... ... ... тексеру, тақырыптық тексеру, қарама-қарсытексеру);- рейдтік тексеру (салық ... ... ... ... ... аппараттарын дұрыс қолдану, лицензия және бір жолғы талонқұжаттарын тексеру, акциздік ... ... ... ... ... ... ... табысы мен оны алуғакеткен нақты шығынын білу мақсатында салық органы жүргізеді).Салық ...... ... және ... өндіруді ұйымдастыру.Салық салуды ұйымдастыру – салық төлеушінің салық міндеттерінсалық органы ... заң ... дер ... ... ... ... – салық төлеуші тіркеуге тұрған сәттен  ...  ... ... ... ... ...  ...  төлеуші  болуынабайланысты сол салық түрінің міндеттемелері Салықтық бақылау ... ... ... ... салық сомасынан бюджетке өз уақытында жәнетолық түсуін бақылауды жүргізілу шеңбері бар. ... ... ... ... жеке ... мен ... тұлға деп бөлінеді. Сонымен, ... ... ... оны ... мен салу ... салықтықбақылау объектісі болып табылады. Салықтық бақылаулдың ұйымдастыру барысығылыми негізделеді. Мысалы, салықты ... ... ... болжау мен жоспарлау, қабылдаған есептіліктегі салық сомасы жәнеоны талдау, ... ... ...  бақылау;  салықты  өндірудіұйымдастыру: бюджетке ... ... ... мен жоспарлау, төленугетиіс сомма мен оны талдау, салық соммасының бюджетке түсуін бақылау[6].1.3 Қазақстан ... мен шет ...  ...  ... реттелу мәселесінде салық әкімшілігінің роліКез  келген  мемлекеттің  ...  ...  ...  еңмаңызды құралдарының бірі болып  табылады. Салық  тек  ...  ... ... қатар тұтас экономиканың анықтаушы компоненті. Нарықтыққатынастарға  қалыптасқан  мемлекеттер  ...  ...  ... ... ...  ...  ...  ағымдағы  жайыменсәйкес тұрақты тұзетулер жүргізіліп отырады.Рыноктық экономикада ... ...  орын  ...  сөзсіз  жәнеқоғамдық өндірістің даму талаптарына жауап беретін ... ...  ... ...  нарық  экономика  болу  мүмкін  ...  ... ...  ... ...  ...  ...  сәттен  бастапқоғамдағы  экономикалық  қатынастар  ...  ...  ...  ...  ...  ...  әр  ...  саяси,  экономикалық,  ... ... ... ...  ... ХХ ... 60 жылдардыңаяғына  қарай  ...  ...  ...  ...  бастады.Шетелдердің салық  жүйесінің  маңызды  белгісі  ...  ...  ... бойы олар ...  ...  ...  және  ...  тұруүрдісін  реттейтін  құралдармен  ...  және   ...  ... мемлекеттік кірістердің негізгі қайнар көзі бола  отырып,сонымен қатар  ... ... ... ...  ...  негізгірычагы  болып табылады. Сондықтан  тиімді  салық салу  ...  ...  ...   аса  маңызды  мәселелерінің  ...  ... ... бұл ... ... яғни  ... белгілі бір  ақша  сомасын  беруін  ...  ... ... ...  ...  әрекет  үрдісінде  ...  ... ... ... ... ... жиынтығы.Салық әкімшілігі құқығы дегеніміз, мемлекеттің  салықтық  ...  ...  ...  ...  қатынастарды  реттейтін  құқықтықнормалардың жиынтығы. Салықты  белгілеуде  тұрақты  ...  ... ...  ... ...  ... ...  салықтыбылайша қарастырады: біріншіден, салықты уәкілдік берілген  мемлекеттікорган ғана ... ... ... салықты  белгілеу  белгілі  ...  ...  ... құқықтық  актілермен  қатаң  түрде  ... ... осы  ...  ...  акт  ...  біртәртіпке  сәйкес  жүргізіледі. ...  ...  акт  ...  ...  жеке  және  ...  ...  салық   төлеушіретінде  салық  міндеттемелерін  жүктейді.  ...  ...  ...  ... ... салық  міндеттемесіне  келесідейтүсініктеме беруге болады: «Салық төлеушінің  ...  ...  ... алдында  туындаған  міндеттемесі  ...  ...  ... оған ... салық төлеуші  салық  органына  тіркеу  есебінетұруға, салық  салу  ...  мен   ...  ...  ... айқындауға, салық  және  бюджетке  ...  ...  ...  ...  ...  салық  есептілігін  жасауға,  ... ...  ...  етуге,  салық  және  бюджетке  төленетінбасқа да ... ... ... міндетті» [2].Шедулярлық салық жүйесі- салық  ...  ...  ... ... бөлінеді. Бұл бөлімдердің  әрқайсысы  ...  ... ие  ... ...  ...  әртүрлі  салық  ставкасы,льготалары және тағы ... да ...  ...  ... ... ... жеке табыс салығы щедул бойынша жүргізіледі.Ондаоны негізгі алты ... ... A ...... ... құрылыс және тағы басқалар; B санатына – орман сілем табысы; Cсанатына – пайыз бойынша ... ... ... табыс салығы; Dсанатына – сауда –саттық, өндіріс, ауыл шаруашылық, көлік және өзге ... ... Е ... бойынша – зейнетақы және еңбек ақы ... ... ... ... ... және тағы басқалары жатады.Глобальды салық жүйесінде заңды және  жеке  ...  ... ... ие ... ... жүйе ... есептілігін, кәсіпкерлердіңқаржы нәтижелерін жоспарлау бойынша ... Ол ...  ... кең ... ... ... ... тиімді салықжүйесін құрудағы пайдалы әрі ... аз ... ... ... ... объективті талаптарды, яғни ол арқылы салық ... ... ... ... ...  құрылады.Жекелеген  мемлекеттердің  салықсалуәкімшілігі ерекшеліктеріне тоқталып өтейік.Германия ... ... салу ...  тән  ерекшеліктерінкөрсететін болсақ:еңбекақыға салықтың көлемін анықтау үшін ... ... ... ... ... ... қолданылады;  бюджет  жүйесібуындарының арасында жиынтық салық түсімдерінің ... әрі көп ... ... табыстар вертикальды және  горизонтальды  деңгейдетеңестіріледі. Табыстары жоғары ... ... ... және тағыбасқалар) өздерінің қаржы ресурстарының бір бөлігін (Саксония, Шлезвиг ... ... ... ... береді. Бұл көп жылдар бойынғы салықжүйесінің даму нәтижесі болып отыр. Жер заңнамасы ... ... ... ... ... ... кірістеріне түседі. Діни ұйымдарының барлықмүшелері салық төлеушілер болып табылады. Шіркеу ... ... ... ... де ... ... ... мемлекетіндегі салық құқығына сәйкес ерекшеліктерінетоқталып өтсек, елдің салық жүйесінде жанама салыққа басым ... ... ... ... ... ... құрайтын негізгі салықтары, яғниқосылған құн салығы, кеден баждар, акциз, корпорациядан салық, азық  ... ауыл ... ... ... ... былғары өнімдерінежәне тағы сол сияқты салықтар жатады. Францияның жеке тұлғаларынан ... ... ... – ол ... жеке тұлғаның өзінің емес, отбасыныңтабысына салынады. Егер салық төлеуші жалғыз ... ... онда ол ... ... ... болып танылады. Салық жүйесі ең ...  ... ... ... сонымен қатар салық салу бойынша барлықшаралар. Парламент өкілеттілігінде ... ... ... үшін жыл ... ... мемлекеттік бюджетке дауыс беру арқылы ... екі ... ... салудан қорғаудың белгілі бір механизм әрекететеді. Оның бірі, ... ... ... ... салық ставкасы менсалық түрін таңдап төлеуге құқықтары беріледі. Заңнамамен ... ... кең ... ... ... қатар, жергілікті өзін-өзі басқаруоргандарға берілген. Бірақ, олардың құқықтары жергілікті ... ... ... ... ... байланысты біршама шектелген [10].Нарық механизмдерінің қарқынды дамуы салық салу ... ... ... ... ат ... ...  ...  әртүрлідеңгейдегі билік органдарының өкілеті мен мәртебесін нақтыландырып, олардыңтөлеу және есептелу механизмін анықтау арқылы жаңа ... ... ... ... өзгерістер салық салу саласындағы механизмдердің бақылауынкүшейтуді қажет етті. Осыған байланысты  ...  ...  ... ... ... ... салық төлеушілер өз міндеттерін толықжәне уақытылы салық төлемдерін төлеуін тексерумен байланысты. Дегенмен ... ... ... қорларға қажетті көлемдегі салық төлемдері келіптүспейді. Бұндай жағдайда тек қана құқық бұзушылықты көру бұрыс болмас еді,бірақ бұл ... ... ... ... жүктелген міндеттерді толықтайорындамаганы да болып табылады. Франциядағы «фикалдық ... ... ... 64В ... сәйкес, кез келген  ...  ...  ... жүзеге асырайын деп отырған іс –әрекеттердің заңды ... үшін ... ... ... бар. Мәні ... салық төлеуші салықәкімшілігінен барлық құжаттарды бере ... ...  ...  бастапшарттарға отыруға дейінгі әрекеттерді алуға немесе ... ... ... ... байланысты жүзеге асырайын деп отырған әрекеттеріндеқұқықты ... ... бар ... ... ... көрсетугеміндетті. Мұндай жауапты қайтаруға алты ай мерзім беріледі. Егер осы уақытішінде салық төлеуші жауабын алмаса, онда ол өз ... ... ... негізі бар. Егер әкімшілік бекітілген уақытта қарсылық немесе ешжауабын қайтармаған жағдайда, ол ... бұл ... ... асырапайдалану деп тануға құқығы болмайды. Белгіленген кепіл саласында ... ... ... мәміле немесе келісімдер шектелген. Мұны шетелдердің салық құқығында фискалды рескрипт деп ... Дәл ... ... да мемлекеттерде әрекет етеді.  Салық қызметiн қайта ұйымдастырубарысында ... ... ... ...  ...  ...  жауапкершiлiгi жүктелген бөлiмшелер  құрылған,  сыртқы  ... ... ... тобы дайындалған.Германия мемлекетін алатын болсақ, фискалды бақылауды жүзеге асыруменбайланысты жағдайларды бағалау немесе кеден алымдары, ...  ... ... ... ... ...  алу  ...  шектеледі.Германияда қылмыстық жауапкершілік 1977 жылғы 16 наурыздағы  «Салық жәнеөзге де ... ... ... 5369  2 б.  ...  егер  ... ... байланысты өзге  жағдайлар  көзделмесе,  ... ... ... ... ... Дәл осы заңның №370 сәйкес,қылмыс болып салық органына жеткіліксіз немесе жалған ... ... ... ... алу, ... ... ... көзін табыс көзінжалған көрсету немесе мүлдем көрсетпеу және өзге де ... ... ... ... ... алу және ... ... бекітубойынша салық құқық нормаларын реттейтін қоғамдық қатынастар  ...  ...  ...  ...  деңгейде  де  маңыздымәселелерінің бірі ... ... ... ... ... ... ерекшелігі – негізгі элементі болып шет мемлекеті ... ... ... ... жеке ... ... заңдық тұлға;шетелдік біріккен тұлғалар; азаматтығы жоқ адамдар; ал, ...  ... ...  ...  ...  ...  ... Қазақстан Республикасымен байланысты қызметіне орай ... ... ... ... болған объектісі жатады. Салықтыққұқықта салық төлеуші мен мемлекеттің арасындағы экономикалық байланыстартұрақты болу ... ... ... ... ...  салық  жүйесіндегі  маңызды  белгісі  ... ... ... пен ... ... ... ... пайдалану табылады. Салық жүйесін ... ... үшін ... ... салу ... ... ... көптеген пайдалы ақпараттармен мәліметтерді алып, тиімді  қолданар едік. ... ... ... ... ... механизмі арқылы  іске  асырылады.  Салықтықмеханизмді қалыптастыру барысында заңды  және жеке ... ... ... салықтық міндеттемелердің туындауын негіздейтін өндіріспен үй шаруашылығының  ...  ...  және  ...  базистіккөрсеткіштен алынатын салықтық ставкалары сияқты басты мәселелер ... ... ... және ... ... қатынастар жүйесі салықтық механизмді құру ерекшелігін айқындайды.Бүгінде, салықтық қатынастарының құқықтық реттеу мәселелері ... ... ... өте ... және ... орын ... ... Қазақстан экономикасында пайда болғанжаңашатүрлендірулер еліміздің ... ... ... –  реттеу  жолындақаржылық және салықтық механизмдердә қолдану үрдісіне баса ... ... ... ... ... әлеуметтік - нарықтық даму жағдайындағысалықтық - ... ... ... әрі ... аспектілеріне салықжүйесінің ұйымдастырылу және ... - ...  ...  ... мен ... агенттерінің міндеттері  және  құқықтары,  салықоргандарының құзыреттері, салықтық міндеттемелер, салықтық жауапкершіліктержәне өзге де ... ... ... ... ... байланысты салық төлеушiлернаразылығын тек сотқа жүгiну арқылы  бiлдiре  ...  ...  ... ... байланысты қосымша мүмкiндiк қарастырылған. Яғни, салықтөлеушi жоғарыда тұрған салық ... ... ... ...  ... деп ... ... салық төлеу мерзiмi басталғанға ... ... ... ... ... ... ... қажет. Жоғарыдаайтылғанның екi артықшылығын атап  ...  ...  ...  ... ... анықталған жағдайда, сотқа жүгiнбей-ақ таластыжедел ... ... ... ... ... ... шешiмiне наразылықбiлдiруге объективтi негiз болған жағдайда, iстiң ... ... ... болуы мүмкiн.Жоғарыда экономикасы дамыған батыс елдерi мен АҚШ, Канада ... ... ... ... ... бақылау қызметiнiңерекшелiктерi, тексеру нәтижесiнде анықталған заң бұзушылықтарға байланыстықолданылатын шаралар туралы айтылып өттi.1991 жылы  ...  Iшкi  ...  ...  ... ... ... жүргiзуге байланысты топ құрылған.Топтың басты мақсаты 1947 жылдың 14 мамырындағы «Iшкi табыстар туралы»Ордонанс мiндеттемелерiн өз ... ...  ...  ету  ... Осы ... жету үшiн ... тобы салық декларацияларыныңдұрыстығын тек бухгалтерлiк кiтаптар мен есептеулердi зерттеу арқылы ғанаемес, ... ... ... ... ... ... барып көру арқылы датексередi. Бұл салық төлеушi қызметiнде ... ... ... ... ...  ...  төлеуден  жалтару  фактiлерiн  ... ... ... ... ... жүргiзу нәтижесiнде, анықталғантабыстар мен кiрiстердiң азайтылған сомасына ... ... мен ... ... қатынастар реттеледi.Ревизиялар, тексерулер негiзiнде анықталған салық заңын бұзушылықтарғақатысты айыппұлдар салынады. Айыппұлдардың сомасы  ...  ... ...  төлеушiнiң  сыртқы  қарым-қатынастарына,  қызметiнiңқиындығына, дәлелдердiң болуына байланысты болады. ... ... ... ... сәйкес салынады немесе қосымша салықтарбелгiленiп, Ордонанстың 82-бабына сәйкес есептеледi. Егер де ... ... ... ... сомасын төлеу салық төлеушiге қиынға соғатынболса, салық төлеушiлерге төлемдердi жарна негiзiнде  ...  ... ... ... ... негiзiнде төлеуге алты ай ... ... ... ... ... ... ревизия бiрiн-бiрi белгiлiретпен ауыстыратын шаралар кешенiнен ... Ең ... ... ... ... объектiсiн таңдап алғаннан кейiн салық төлеушiге ... ... ... ... түрде хабарлама жiберiледi. Салықтөлеушi алғашқы сұрау уақыты мен орнын ... ... үшiн ... ... Кездесу ұйымдастырылғаннан кейiн  аудитор  ... ... мен ... ... ... ... ... салық төлеушiнi түсiнугеталпынуында, яғни ол ... ... ... ең ... ... ... талпынады. Салық төлеушiнi психологиялық тұрғыдан зерттеу. Тәжiрибекөрсетiп отырғандай, Гонконгтық әдiс ... сақ, ... және де ... ... ... ... келе өзiмiзге қажеттi бiрнеше қағидалардыұғынуға ... атап ... ... ... ... органдары менсалық төлеушiлер арасында еш бөгеттердiң болмай, қарым-қатынастың орнығуы;салық органдарының салық түрлерiн ... шек ... яғни ... қайшысатылған тауарлардан да салықтарды ұстау; салық тексерулерiн қысқа әрiқолайлы етiп жүргiзу.2. ... ... ... ... ету  және ... ... бақылау жағдайын талдау2.1Салықтардың  бюджетке  ...  ...  ...  ... ... қызметін талдауБюджетке түсiмдердi есепке алуды салық органдары салық және бюджеткетөленетiн ... да ...  ...  ...  ...  ...  ...  және  ...  ...  ...  ... ... ... ... жеке шотында көрсету жолыменжүзеге асырады.  Қоғам ... ... ...  бiрi  ... осы ... мен төлемдердi төлеу болып табылады Дегенмен,кейбiр салық ... ... да ...  ... ... ... ... Себебi, салық төлеушiлердiң көпшiлiгi салықтардың мәнiмен маңызын және салық қызметi органдарының ... не үшiн ... жете ... және ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң түсуiнесептеу бiрыңғай бюджет  ...  ...  және  ... жүргiзу тәртiбiн уәкiлеттi орган белгiлейдi.Салықтық әкімшілендіруге  келетін  болсақ,  қысқаша  ... ... ҚҚС ... 94,0 ...  ...  ... жарналары 12,6% ұлғайды, сот шешімімен 88 кәсіпорын ... ... ... мәміле бойынша 11,7 млрд.теңге  қайтарылды, экономикалықконтрабанда бойынша  258 қылмыстық  –  іс  ...  3,5  ... ... ...  ...  ...  ...  11,7млрд.теңге алынды. Сонымен бірге, кіші және орта ... ... ... ... ... Мысалға, моратори кезінде 2008 ... 14 айы ... 3,3 мың  ... тексерулер жүргізілді (мораторидыжариялануға дейін және акциздік өнімдерді тексеруден) өткен жылдың сәйкескезеңімен салыстырғанда 46,7 мың ... ... ... 14 есе ... 1-де ... ... ... Қазақстан  Республикасыныңмемлекеттік  бюджет  кірістерінде  ...  ...  ... талдау бойынша, салықтардың түсімінің көзделген жоспардантөмендеуін көріп отырмыз. Осының барлығы ... ... ... ... ... және ... ... күшейтудіқажет етуі мүмкін.Мемлекеттік бюджетке корпорациялық табыс ... ... ... жылы ... 808 389 130 мың ... ... нақты 782 992 948мың тенгені, яғни -25396182 мың тенгеге азайып, ... ... ... салық жоспарланған  230 664 229 мың тенгенің орнына, нақты 225638 598 мың тенгені, яғни -5025631 мың ... ... ... 97,8 ... Сәйкесінше, салықтық әкімшіліктің тексеру нәтижесі көрсеткендейжер салығы 106,2%-ға, көлік құралдары ... 106,5 %-ға, ... ... 113,5 %-ға ... ... 11.12.2008 жылға ҚР  мемлекеттік  бюджет  кірістерінде  салықтықтүсімдердің орындалуыМың тенге|Төлемінің атауы  ...    ... ... ,    ||         ... МБ    |МБ ...     |%         ||         ...      |          |         ||         ...  |сомасы  |саны   ... |         ... ҚР ... |5678  |601749  |10417  |1704075 |2305824      ... ... |876  |65607   |173   |2653  |68260       ... өндірісі |53   |11131   |107   |28422  |39553       ... ... |603  |42254   |1474   |286285 |328539      ...      |730  |40920   |1557   |107299 |148219      ... қызмет   |2484  |378846  |5000   |1103268 |1482114      ... және    |208  |26394   |511   |37721  |64115       ...     |    |     |     |    |         ...    |442  |25991   |921   |38544  |64535       ... ... |    |     |     |    |         ... да     |70   |875    |159   |6147  |7022       ... қызмет |    |     |     |    |         ... ... По ... декларации КПН.// Вестник  НСРК.№6.2008гСауда және автомобиль жөндеу мен басқа да ... ... ... ... ... ... бойынша табысты төмендетіп көрсетудіңүлесі басқа  салалармен  салыстырғанда  ...  ...  ...  ... 43,7 пайызын құрайды. Екінші орында, ауыл шаруашылығы менөңдеу өнеркәсібі, сәйкесінше 15,4 және 10,6 ... ... ... ... ... ... ... есепте тұрғантұлғалардан алынған салықтар мен төлемдерден,  айыппұл  мен  өсiмпұлнегiзiнде ... ... ... ... ... ... ... 4Алматы қаласы бойынша  2008-2009  жылдардағы  ...  ... ... ... ... ... ... түрлері           |2008 жыл |2009 жыл ... ...  ||                 |     |     ...   ||                 |     |     |(+;-)  |%    ... ... ...    ... |2832439,1 |713009  |133,6  ...             |     |     |     |    ... ... ... ...  |24741,4  ... |57,3  ||Басқа да салықтар мен міндетті  |11403,3  |4802,3  |-6601  |42,1  ...             |     |     |     |    ...             ... ... ... |131,6  ... ... қаласы бойынша Салық басқармасы мәліметтері негізіндежасалды.Жоғарыдағы кесте мәлiметтерi бойнша салықтар мен бюджетке төленетiнбасқа да ... 2009 жылы 2008 ... ... 688,0 ... 131,6 ... ... 31,6 пайызға өсiп отыр. Заңды ... ... ... өсiп, 133,6 ... ... ... Ал жеке ... қаржы 18,4 млн.теңгеге азайып, 57,3 пайызға орындалды.Салық қызметi органдарының қызметкерлерiнiң  салық  ... ...  ...  ...  ...  ...  ... және жеке  тұлғаларға  жүргiзiлген  салық  тексерулерініңқорытындысында, 2009 жылғы ... ... баға ... болады.Сонымен қатар, тұлғалардың өз мiндеттерiн атқаруына бақылау жасауда салықтексерулерінің маңызы зор немесе Алматы қаласы ... ... ... ... ...  ...  ...  нәтижесіндебюджетке түсетін салық мөлшері біршама артқан немесе оны ... ... ... болады.Кесте 5Алматы қаласы  бойынша салық қызметi органдарының 2008-2009жылдардағы заңды тұлғаларға жүргiзiлген ... ... ... тенге|Салықтар           |2008 жыл  |2009 жыл ... ... жж ||               |      |     |(+;-)   |%     ... ... ...  ...  |1992836,4 |1020715  |204,9   ||Қосылған құн салығы     ...  ... |-756147  |48,6   ...           |1620    |182,6   |-1437,4  |11,3   ... ...       |56447    ... |1555738  |285,6   ||Жер ...          |4301,6   |1484,2  |-2817,4  |34,5   ... ...         |2457,3   |1225,8  |-1231,5  |49,9   ... ... ... |1347,5   |2132,2  |784,7   |158,2   ...            |      |     |     |     ||Жер ... ...  ... ... |94,2   ... салу          |      |     |     |     ...           ...  |2832439,1 |713009  |133,6   ... ... ... ... ... ... мәліметтеріКорпорациялық табыс салығы бойынша  280  ...  ...  ... оның ... 148-де ... ... бұзушылық табылды.Кесте 5 көрсеткендей, құжаттық тексерiс нәтижесiнде бюджетке айыппұлдықоса есептегенде, корпорациялық табыс ... ... 2009 жылы ... ... ... ... тұлғалар бойынша жиналған салықтарбойынша түсiмнiң 69,6 пайызын құрап отыр.Қосымша құн ... ... ... басқармасында  1612 заңды ... тұр. Бұл ... ... ... ... 188 ... тұлғағаартты. Облыс бойынша өндiрiстен түсетiн қосымша құн ... ... ... мен ... 8,1 пайызын құрайды. Өткен жылмен салыстырғандақосымша құн салығы сомасы 2122464,0 млн.теңгеге, немесе 189,1 ... ... жылы ... құн ... бойынша құжаттық тексерiске 304 ... ... ... оның 176 ... ... заңдылығын бұзушылықайқындалды. Құжаттық  тексерiс  ...  ...  ...  ... 368053,7 мың ... ... аударылды.Сөйтіп, салық жүйесін экономиканың негізгі де ... ... ... отырып, шаруашылық жүргізудің ... ... ... және ... сипатталатындығын  ескерген  жөн.Қазақстанның әлеуметтік -экономикалық дамуының ... ... ... әуелі өндіріс пен ауыл шаруашылығының даму ... ... ... өсу ... ... болады.2007 жылы  ІЖӨ  құрамында тауар өндірісі 44,9% құраған болатын,өнеркәсіп ... де ... ... ІЖӨ 1/3 ... ... шаруашылығы үлесіне келетін болсақ жеткілікті түрде жоғары емес:2004 жылы 8,1%, 2008 жылы ... ... 7,9% -ды ... ... ... жылдары, яғни 2007 жылы 7,9%-ке дейін жеткен немесе 2004 жылменсалыстырғанда 1%-ке ... Ауыл ... ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан  қолдауды  ...  ... ... ... ... шаруашылығының басқа салаларынан айырмашылығы- ол өндіріс қана емес сонымен бірге үштен бірі өмір сүру деңгейінен ... ... ... 40%-нан астамы тұратын өмір ... ... ... ... ... ... ... кезеңдеріндегі туындағантоқырау халық шаруашылығының барлық саласын қамтыған  және  ол  ... да ... ... жоқ, осыдан барып тұрғындардың ... ... ...  ауыл  ...  өмір  сүру  ... ... ...   Нәтижесінде ауыл  ...  ... және ... пайдалылығы аз саласына айналды.Төмендегі кесте 6-дан байқағанымыздай ауыл шаруашылығы өндірісініңжалпы ішкі өнімдегі ... 2009 жылы 7,9% -ті ғана ... отыр ... ... ... ... басымдығына және  ауыл  шаруашылығыөнімдерінің ішкі нарығының тұрақсыздығына байланысты, сонымен ... ... ...  салдарынан  қазақстандық  өнімдердің  бәсекегеқабілетсіздігі  және  ...  ...  ...  ... оның жақын жылдардағы үлесінің көтерілуі екі талай.Кесте 6Ағымдағы бағадағы ... ... ішкі ... ...     Аталуы       |2006ж    |2007ж  |2008ж  |2009ж   ... ішкі өнім ... %   |100     |100   |100   |100    ... ... оның ішінде |       |     |     |     ... , %        |46,5     |46,1   |43,0   |44,9   ... ... %     |8,1     |8,7   |7,9   |7,9    ... %          |5,2     |5,4   |6,9   |6     ... ... оның   |47,4     |48,2   |51,8   |50,7   ...            |12,1     |12,2   |11,6   |11,4   ... %           |11,9     |11,6   |12,3   |11,9   ... және ... %    |23,5     |24,4   |27,9   |27,4   ... да ... %    |6,1     |5,7   |6,7   |6,2    ... ... %        |       |     |     |     ... ҚР статистика агенттігі мәліметтері бойыншаСондықтан аталған салаға мемлекет жан – ... ... ... ... ... ... ... әсер етті. Егер 90 жылдардың басында шағынкәсіпорындарға салықтық жеңілдік ... ... саны тез ... 2005 жылдың аяғында олардың саны 35089 болса, 2006 жылдың басындасол кәсіпорындар үшін көптеген жеңілдіктер ... ... ... саны ... ... 21260 дейін жетті.Шағын кәсіпкерлік – шаруашылық қызметтің ең белсенді ... ... ... ... ... құру және ... өндірісті жабу жүріп жатады.2007 жылдан бастап шағын бизнес субъектілері санының біршама ... өту ... Оның саны ... ... 2008 жылмен салыстырғанда  шағынкәсіпорындардың саны 2,4 ... 2006 ... ... 1,5  есегеұлғайды. Бұл мемлекет тарапынан ... ... ...  ... шаралармен байланысты болды,  сондықтан  да,  2008  ... ... ... оны ... ... ... ... дағдарыс бүгінгі күні бүкіл ... ... ... ... ... экономикаларының барлық салаларында көрініс табуда.Оның салдары біздің республикамыздың экономикасы дамуына, нақты айтқандашағын кәсіпкерлік ... өз ... ... ... ... жылы ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілерінің даму қарқыны ... ... ... егер 2007 жылы ... 641 мың ... ... белсенді түрде өз қызметін жүзеге асырған болса, 2008 жылыолардың саны 3,1% азайып 621 мың ... ... ол жеке ...  формасындағы  шағын  кәсіпкерліксубъектілеріне қатысты. Егер 2007 жылы ... ... 416 мың ... ... ... жұмыс істеп тұрған болса, 2008 жылы олардың саны23 мың бірлікке азайды, яғни 5,5% ... ... ... ҚР ... мен ... ... ... халқыныңжағдайын жақсаруына әкелетін жедел экономикалық өсуді қамтамасыз етугебағытталды. Үкіметтің теңгерімді ... ... және ... жүргізу 2003 - 2006 жылдар кезеңінде ЖІӨ-нің өсуінің орташа жылдыққарқынын жылына 9,4 % ... ... ...  ...  ... ... өмір сүру ... арттыру экономикалық өсумен барабаржүргізілуде. Осы салада 2006 жылы халықтың жан ... ... ... 2600 АҚШ ... ... ...  міндеті  қойылды.  Жылдыңқорытындылары бойынша халықтың жан ... ... ЖІӨ 3620 АҚШ ... ... ... 2003 - 2006 ... ... жан басына шаққандағыесеппен ЖІӨ-нің көлемі 1,3 есеге өсті.ЖІӨ өсуінің ұлғаюы мемлекеттің қатаң қаржылық саясатын ... 1999 ... ...  ...  ...  экономиканыңбірқатар алға басуына қол ... және 2000 ... ... ЖІӨ ... ... сол ... ... 1,7% ұлғайды.Ал, 2004-2007 жылдар аралығында физикалық көлемінің тағы да ... 2008 ... ... ЖІӨ ... өсуі ... ... ... салыстырғанда 2008 жылы 108,9 % құраса, 2009 жылы ... ... 5,7 % ... ... 1. ... ... жылдар аралығында өсу қарқыныДереккөз: ҚР статистикалық Агенттігі мәліметтеріненБұл экономикада белгілі бір ... ... ...  яғни  ...  ...  тұрақтануы,  инфляцияқарқынының ... және тағы да сол ... ... даму ... және оның ... ... байланысын зерттеу арқылы, салықтар негізінен,  өзге  демеханизмдер баға мен ... ... ... емес салалардыңпайдалылығы төмен болатынын, ... ... ... бар ... тек ... ... алу ... болғанын көруге болады.Өзіндік қаржы ресустарының көзі болмауы және несиелік ресустардыңжетіспеушілігі шаруашылықтарға ауылшаруашылық өнімдерін ...  ... ... ... деңгейде  қамтамасыз  етуге  мүмкіндікбермейді, ол ауыл ... ... Ішкі ... ... ... ... да ауылшаруашылығына инвестиция салу ...  ... ... ... ... Мемлекеттің инвестиция саясаты  тураотандық және шетелдік инвестицияны тартуға бағытталған. ... ... және ... ... ... ішкі ... мүмкіндіктердібірден шектейді. Ал шетелдік инвестиция үшін ауылшаруашылық өндіріс саласыең тартымсыз сала болып қалып ... ... ... көзі мемлекеттік инвестиция және жеке ресурскөздері болып қалып отыр. Солай бола тұра, өзін-өзі ... ... ... ... ... ғана емес, мемлекеттік саясат арқылыкәсіпорындардың өзінде жасалған қандай да бір жағдайға байланысты. ... ету ... бірі ... ... ... ... ... табылады[14].Салық салудың нәтижелілігі  ...  ...  ...  ... ... егер  салық  салу  ...  ...  ... ие ... ... және ... ... қызметтері арасындаүйлесімді тепе-теңдік сақталатын болса бұл рөл жағымды болып келеді.  ... ... ... ... ... ету ... және қарама-қайшылыққатолы, өйткені мемлекет үшін негізгі мәселе болып салық ... ... ... ал жеке ... мен ... ... ... төлеудіазайтуға ұмтылады. Сондықтан да халықтың әлеуметтік жағдайы салық салусаясатында негізгі фактор ретінде ... ... ... ... ... ... бай болатын болса, соғұрлым салық базасы да кең, яғнисалықтық түсімдердің көлемі де ... және орта ... ... тірегі, орта тапты өсіретінинкубатор болыр табылады. Сондықтан осы салаға қолданылатын салық саясатынжетілдіруде келесі ... ... ... ... ... салғанда кәсіпкерлердің әл-ауқатымен санасу;- кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау ... ... ... ... ... салу мемлекеттің өз қызметін ... ... ... Ал ... және орта ... ... тиімді салық салу жүйесімемлекеттің әлеуметтік-экономикалық өсуіне оң ықпалын тигізеді2.2 Салық әкімшілігін ... ... ... мен ... тәртібіОл салықтық әкімшіліктің өкілеттілігі мен ... ету ... ... пен ... туралы заң бекіткен шараларды ... ... ... ... ... ... басқару  жүйесі  төмендегідейәдістемелік кешенді шараларды жүзеге асырады:- салық құрылымдарын оңтайландыру;- салықты уақытында жинаудың механизмін жетілдіру, оны ... ... ... ... ... және ұйымдастыру;- салықты дұрыс есептеуді бақылау, оны өз уақытында және толықтөлеуді ... ... ... ... заңмен бекітілгенқұқықтары мен міндеттерін пайдалана отырып, салық төлеушілердіңмүддесін ... ... ... ... ... ... ... үйлестіру;- түрлі деңгейдегі мемлекеттік  бюджеттің  арасындағы  салықтықтүсімерді бөлу;- ... және ... ... ... арқылы салық жүйесін жәнежекелеп алғандағы салықты басқару жүйесін  жетілдіру  ... ... ... басқару Бас салық комитеті арқылы республика аумағындабірдей жүзеге асырылады.Жалпы салықтық бақылау келесі ... ... ... ... ... ... бақылау- мемлекеттік бақылаудыңбір механизмі, яғни, ол мемлекеттің бақылаушылық қызметін жүзеге асыратынмемлекеттің уәкілетті органы. Бұл ... ... ... ... бәр ... өкілеттілігін бере отырып, белгіленген қызметті атқаруға мүмкіндікжасап отыр. Екіншіден, салықтық бақылау қаржылық бақылаудың ... ... ... Салықтық бақылауды жүзеге асырған кезде ... ... ... ... ... ... қалыптасуынамүмкіндік беретін табыстарды жинау қамтамасыз етіледі.Үшіншіден, салықтық бақылау – ... ... ... Бұл ең ... салықтық бақылаудың белгілі мамандандырылған арнайыукілетті орган ... ... ...  ... Сонымен біргемемлекет Салық Ережесі бойынша ...  ...  бір  ғана  ... ... ... мұндай бақылаудың түрін басқа  қадағалаушыоргандардың ... ... ... ... ... және ... ... міндеті төлемдер туралы» ҚР Заңында бұл нақты түрде көрсетілген, яғнисалықтар мен бюджетке төленетін басқа да ... ...  ... ... ... қызметі органдары ғана жүзеге асыра алады. Бұл-басқа ешқандай мемлекеттік орган салық ... ... ... ... кезде салық әкімшілігін жүзеге асыруда бірқатар проблемалықмәселелер туындауды. Оған ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан реформаларды айтуға болады. ... ... ... жаңа ... ... ... асыру кезінде маңызды мәселеніңбірі – салық әкімшілігі болып  табылады.  Ондағы  ...  ... бірі – ... үшін салық әкімшілігінің  процедураларыннеғұрлым оңайлату, яғни ... ... ... ... ... ... азайту мақсатында салық есептілігінің ... ... кең ... ... ... Салық кодексінде камералдықбақылаудың барлық түрлері мен процедуралырын, ... ...  ... ... ...  әкімшілігін  жүргізу тәртібі  бойыншамына элементтер негізгі болып табылады. 1. Салық ... - ... ...  ...  ...  ...  ...  зейнетақықорларына мiндеттi зейнетақы  жарналарының және  мемлекеттiк  ... ... ... ... және ... аударылуынбақылауы.  Салық бақылауы:1) салық төлеушiлердi тiркеу есебi;2) салық салу объектiлерi мен салық салуға ... ... ... ... ... ... ... қосылған құн салығын төлеушiлердi есепке алу;5) салық тексерiстерi;6) ... ... ... ... қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;         8)  фискальдық  жады  бар  ...  ... 9)  ...  ...  ...  түрлерiн  таңбалау  жәнеакциздiк постыларды белгiлеу;      10) мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi ... алу, ... ... ... ... меншiгiне айналдырылғанмүлiктiң толық және уақтылы берiлуiн тексеру;11)уәкiлеттi  және  ...  ...  ...  ... ... органдары өз құзыретi шегiнде Қазақстан Республикасының кеденшекарасы арқылы ... ... ... ... тиiс ... ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi алу жөнiндегi  салықбақылауын   осы   ...   және   ...   ... ... ... әкімшілігін жүргізу тәртібі бойынша екінші  ... ... ... ... ... мына ... төлеушiнiң тiркеу нөмiрi туралы;      2) жеке тұлғаларды қоспағанда, салық төлеушi (салық агентi) ... ... ... ... және басқа да мiндеттi төлемдер туралы;      3) ... ... ... ... бюджеттен нөлдiк ставка бойыншасалық салынатын айналым ... ... құн  ...  ... ... 4) ... құқық бұзушылықтар мен қылмыстар жасаған тұлғаларды заңбойынша қудалау мақсатында құқық қорғау органдарына; салық төлеушiнiң ... ... ... ... және салықтық құқық бұзушылықтармен қылмыстар үшiн жауапкершiлiктi қарау барысында соттарға; прокурордыңсанкциясымен атқару ...  ...  ...  сот  ... бюджеттiң болжамды көрсеткiшiн қалыптастыру жөнiндегi уәкiлеттiорганға берiлетiн;     5) Қазақстан Республикасы тараптардың бiрi болып ... ... ... ... ... ... өзара  ынтымақтастық  туралыхалықаралық шарттарға (келiсiмдерге), сондай-ақ Қазақстан  Республикасыхалықаралық ұйымдармен ... ... ... басқа мемлекеттердiң салықжәне құқық қорғау органдарына, халықаралық ұйымдарға берiлетiн;     6) салық ... ... ... осы Кодексте белгiленген мерзiмiненбастап алты ай өткеннен кейiн салық есебiн ... ... және ... ... ... жерiнде) болмаған салық төлеушiлердiң тiркеудеректерi туралы, сондай-ақ сот жалған ... деп ... ... ... мәлiметтердi қоспағанда, салық қызметi органы ... ... ... кез ... ... салық құпиясы болып табылады.     2. Салық төлеушiге қатысты ақпаратты  салық  ...  ... ... ... ... болмайды.3. Салық Кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, салық қызметiоргандары, олардың лауазымды тұлғалары, сондай-ақ ... ... ... ... жөнiндегi уәкiлеттi органның лауазымдытұлғалары салық құпиясын жария етпеуге тиiс. Мемлекеттiк бюджеттiң болжамдыкөрсеткiштерiн  қалыптастыру  ...  ...  ... ... қол жеткiзе алатын лауазымды ... ... ... ... және ... ... ... көрсеткiштерiнқалыптастыру жөнiндегi уәкiлеттi органның лауазымды тұлғалары  аталғаноргандарда ... ... ... де, ... өзi ... босағаннанкейiн де салық құпиясы болып табылатын деректердi жария етуге құқылы емес.      5. Салық құпиясы болып ... ... бар ... ... осындай мәлiметтердi жария ету Қазақстан ... ... ...  ...  салқ  ...  ...   ... мемлекеттiк тiзiлiмi - салық және бюджетке төленетiн басқада мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi мен ... ... ... ... ... ...  ...  төлеушiлердiесепке алудың мемлекеттiк деректер базасының жүйесi. Салық төлеушiлердi ... ... - ...  ...  туралымәлiметтердi   Қазақстан   ...   ...   ... ... ... нөмiрi - салық  төлеушi  ретiнде  онымемлекеттiк тiркеу және ...  ...  ...  ... ... ол ... ... енгiзу кезiнде салық жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерi ... ... ... ... нөмiр. Тiркеу есебi - салық төлеушiнi салық органында есепке қою, ... ... ... ... ... оның ... салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу объектiлерi мен ... ... ... ... салық төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi. Салық ... ... - ... ... мемлекеттiк тiркеу (тiркеу есебiне алу) кезiндеоның салық органына берген мәлiметтерi және (немесе) уәкiлеттi органдартабыс ... ... ... ... ... - қатаң есептiлiк бланкiсi болып табылатынжәне ... ... оны ... ... ...  ... тiзiлiмiнде тiркеу кезiнде тiркеу нөмiрi берiлгенi туралықұжат.       ... ... - ... ... олардың филиалдары менөкiлдiктерi мемлекеттiк тiркеудi статистика жөнiндегi уәкiлеттi  органұсынатын ... ... ... ... ... ... береотырып, уәкiлеттi орган аталған хабарламаны алған күннен бастап екi жұмыскүнi iшiнде жүзеге асырады.Хабарламаның  ...  және  оны  ...  ... ... мен ... ... ... келiсiмi бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... - ... қаласының  өңiрлiк  қаржы  орталығыныңқатысушылары бойынша хабарламаның ... және оны ... ... ... табыс ету тәртiбiн уәкiлеттi органмен және статистикажөнiндегi ... ... ... ... Алматы қаласының өңiрлiк қаржыорталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi орган бекiтедi.      Салық төлеушiнiң ... ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн берген күннен бастап бiр ... ... беру үшiн оны ... ... Қазақстан Республикасының Әдiлетминистрлiгiмен келiсiм бойынша уәкiлеттi орган айқындайтын ... ... ал, ... ... - ... қаласының өңiрлiк қаржы орталығыныңқатысушысына Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының ... ... ... ... ... ... ... орган айқындайтынтәртiппен Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн  реттеужөнiндегi ... ... ... тиiс.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу және тiркеу есебiне алутәртiбiн, сондай-ақ тiркеу және ... ... ... ... ...  ...  тiзбесiн уәкiлеттi  орган белгiлейдi.  Әлемніңөндірістік дамыған мемлекеттерінің практикасы ... ... және орта ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалықдамудың шешуші факторларының бірі болып ... Тек ... ... ... ... икемділікті береді,  ірі  қаржылық  ... ... ... ... ... ... және ғылыми-техникалық прогресстің бірқатар бағыттарында алға жылжуды қамтамасыз етушінегізгі факторы болып ...  ...  ...  ...  ...  ... ... қызметке кедергі  келтірмейтін  салық  жүйесінқалыптастыру өзекті ... ... ... ... елдердің тәжірибесі көрсетіп  отырғандай,  ... мен ... ... ... ... ... ... жаңа жұмысорындарын құруға, бәсекелесті ортаның қалыптасуына, әлеуметтік-экономикалықмәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады.Шағын және орта бизнес инновациялық экономикадан ... өз ... ... үшін ...  ...  ...  ...  шынайылығынпайдалануы тиіс. Өз кезегінде мемлекет ... ... ... ... үшін ... ... жасап, өзінің көмегін шағын және ортабизнестің бәсекеге қабілетті ... жне ... ... күш ... ... ... ... зор кәсіпорындарға бағыттауы қажет.Аталған тұжырымдама жаңа мемлекеттік саясатқа және мемлекет пен бизнесарасындағы өзара қарым-қатынастың жаңа идеологиясына алып ... ... ... ... отыр. Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін ашық ...  ...  ...  ...  ...  ... жою, ... қатысы бар кәсіпорындар мен ... ... емес әс ... ... ... ең ... ... және орта бизнеске беру, инфрақұрылымдық жүйе құру, кәсіпкерліктіңинновациялық экономикаға қатысуын ... ету ... іске ... ...  Республикасында  шағын  және  орта  ... ... салу ... ... ... ... ... және орта бизнес субъектілері үшін арнаулы салықрежимдері қарастырылған. ... ... ... ... түрлері бар:патент негізіндегі шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салықрежимі;оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі;шаруа және фермер қожатықтары үшін ... ... ... шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтынукооперативтері үшін арнаулы салық режимдері.Көріп отырғандай, салық кодексінде ... ... ... ... жоқ. ... ... және ... төленетін басқа да міндеттітөлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексін қолданысқа  ... ҚР ... 9 ... ... ... біржолғы талон негізіндегіарнаулы салық режимін 2011 жылдың 1 қаңтарына дейін қолдануға ... ... ... бірдей белгіленген тәртіппен салық төлеуіне мүмкүндігібар.  Салық төлеуші салықты есептеу мен төлеудің, сондай-ақ олар ... ... ... ... ... ... ... біреуінғана дербес таңдауына құқылы.  Салық ... ... ... ... ... ... белгіленген тіртіпке ауысуға немесе оңайлатылғандекларация негізіндегі тәртіпке ауысуына ... ... ... ... ... ... кезде жалпыға бірдей белгіленген  тәртіпкүнтізбелік екі жыл қолданылғаннан кейін ғана ... ... ... ... ... ... негізіндегі салық режимін келесілер қолдана алады:1) ... ... ... және ... ... түрлерін жүзеге  асыратынжеке тұлғалар:- газеттер мен  ... ... ... ...  ... саяжай және үй алдындағы ... ... ...  ...  ауыл  ...  ...  ...  баушаруашылығының және саяжай учаскелерінің өнімдерін, жануарлар мен ... ...  ...  ...  бал,  ...  менбалықтарды сату;- жер учаскелерін өңдеу бойынша жеке трактор иелерінің қызметтері;- үй жануарлары мен құстарын бағу;2) базар аумағындағы ...  ... ... ... ... басқа, базарда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатуқызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалар.Осы ереже аталмыш ... ... ... ...  ... ... арнаулы салық режимін таңдағанына қарамастан қолданылады.Салық агенттерімен дасалынатын шарттар негізінде жүзеге ... ... ... жылда бәрін жинақтағанда ... ... ... ара-тұра сипаттағы кәсіпкерлік қызмет деп ұғынылады.Ара-тұра сипаттағы қызметті жүзеге ... жеке ...  ... ... ... ...  ...  Базарларда  саудажасайтын жеке тұлғалар, базар аумағындағы дүмбешіктерде,  ... сату ... ... ... ... бәрін жинақтағандатоқсан күннен аспайтын қызметті ... ... жеке ... ... ... тіркелуге жатады. Біржолғы талондардың құны кірісалынатын объектінің орналасқан ... ...  ...  ...  ... ... мен көлемін, сондай-ақ қызметпен шұғылдану тиімділігінеықпал ететін басқа да ... ... ... ... ... жүргізгенорташа күндік хронометраждық ... мен ... ... ... ... ... ...  белгіленеді.  Біржолғы  ... ... ... ... ету орнында қолданылады. Біржолғы талонүлгісі уәкілетті органмен белгіленеді.Салық төлеушілер ... ... ... ... ... режиміқолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде, жалпымен белгіленгентәртіппен кірістер мен шығыстардың есебін бөлек жүргізуге  және ... ... ... ... ... ... мен ... жүргізугеміндетті. Осы арнаулы салық режімін қолданатын салық төлеушілер шағынбизенс субъектілеріне арналған ... ... ... ... ... есепайырысқан жағдайда базарларда  тауарларды,  жұмыстар  мен  ... ... ... мен ... ... ... табысты анықтаукезінде ескеріледі.Аталмыш жағдайларда жеке немесе  ...  ...  ... сомалары біржолғы талон бойынша төленген жеке табыс салығыныңсомасынан төмен болмауы ... Жеке ... және ...  ... жұмыскерлерімен базарларда тауарларды, жұмыстар мен қызметтердіөткізген жағдайда біржолғы талон жеке кәсіпкерге ... ... ... Осы ... ... талонды алу үшін жалдамалы жұмыскергебіржолғы талонды алу құқығын беретін наториалды куәленырылған ... ... ... көшірмесін ұсынады.Рынокта күнтізбелік жылда тоқсан күннен ... ... ... ... жеке ... осы ... ... режимін қолданатын қызметбойынша жеке табыс ... ... ... ... Сонымен қатар,2011 жылғы 1 қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының аумағынада ... ... ... ... асырған немесе қызметтерді көрсеткенкезде ақшалай есеп-айырысулар бақылаулы-кассалық  машиналарды  міндеттіқолдану арқылы ... ... деп ... Осы ... ережесі:1) адвокаттық немесе жеке наториалды қызметті жүзеге асыратынтұлғалардан басқа, міндетті тіркелуге жатпайтын жеке тұлғалар;2) жеке ...  ...  ...  өткізетіндерденбасқасы):- шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі аясындабіржолғы ... ... ... ... ... ... шаруа (фермер) қожалығына арналған арнаулы салық режиміорганның келісімі бойынша көлік салығындағы уәкілетті мемлекеттік органменбекітілген үлгіде халықты билеттер беру ... ... қала ... ... көрсететіндер арасында жасалатын ақшалай  есеп-айырысуларға қолданылмайды.Салық кодексінің жобасы негізінде, 2009 ... 1 ... ... және ... ... негізіндегі арнаулы салық режимі шағынбизнес субъектілері үшін, төлем көздерінен ... ... ... ... ... ... жеке ... салығын есептеу ментөлеудің оңайлатылған тәртібін белгілеген. Басқа ... және ... ... ... есептеу, төлеу және салық есебін ұсынужалпыға бірдей ... ... ... Олай ... осы нормаөзгеріссіз қалды.2009 жылғы 1 қаңтардан бастап патент негізіндегі арнаулы салық ... ... ... ... жеке ... нысанындағықызметпен айналысатын, сондай-ақ, табысы патент негізінде арнаулы салықрежимін ... ... 2009 ... ... бюджет туралы заңменбекітілген 200 еселі ең жалақының немесе 2 405 000 теңгеден аспайтын ... ... ... ... есептеуді 2008 жылғыдай жеке кәсіпкер(ЖК) ... ... 2 ... ... ставканы қолдану жолыменжүзеге асырады.Патент құны ... ... ... жеке ... ... ... құнының 1/2 бөлiгi мөлшерiнде;- әлеуметтiк салық- Қазақстан Республикасының міндетті ... ... ... ... мемлекеттік  әлеуметтік  сақтандыру  ... ... ... алып тастағаннан кейiнгi патентқұнының 1/2 бөлiгi мөлшерiнде төленуге тиіс. Бюджетпен есеп айрысуды патентнегіізінде жүзеге ... ЖК үшін ... ... он екі ай ... ... декларация негізіндегі арнаулы салық  ...  2009  ... ... ... ... ... режимін қолдану шарттары,бюджетпен есеп айрысу тәртібі өзгеріссіз қалды.  Өзгерістер салықтардытөлеу және ... ... ... ... ғана ... ... ретте, оңайлатылған декларация салық төлеушінің орналасқан жері бойыншаесепті ... ... ... ... ... ... ...  салықорганына табыс етіледі.Оңайлатылған декларация бойынша есептелген ... ...  ... ... табыс салығы және әлеуметтік салық салық түрінде салықесептілігі ... ... ... айыдың 25-нен кешіктірілмейтін мерзімдежүргізіледі. Төлем ... ... жеке ... ...  ... міндетті зейнетақы жарналар сомаларын төлеу салық есептілігікезеңінен  кейінгі  екінші  ...  ...  ...  ... ... 1 ... бастап шаруа-фермер  қожалықтарының бірыңғайжер салығын есептеу тәртібі. Егер 2008 жылы ... ... жер ... жер учаскелерінің жиынтық ... 0,1% ... енді 2009 ... 1 ... бастап бірыңғай жер салығы есептеутәртібі маңызды өзгерістерге ұшырады. Олай болса, 2009 жылы ... ... жер ... ... жер ... ... бағалау құнына жеручаскелерінің жиынтық ауданын негізге ала отырып, мынадай ставкалардықолдану ... ... ... Республикасында бірыңғай жер салығы есептеу тәртібі|№ |Жер ...  ... ...             ||  ...         |                    ||  ...       |                    ||1. ... ...     |0,1(                  ||2. ... ... ... |500 ... ... ... 0,1( ( 500||  ... алғанда     ... ... ... бағалау  ||  |           ... 0,2(              ||3. ... ...   |1000 ... ... құнының 0,2( (  ||  |дейін қоса алғанда  |1000 ... ... ...   ||  |           ... ... 0,3(          ||4. ... 3000-ға   |1500 гектардан бағалау құнының 0,3( (  ||  ... қоса ...  |1500 ... ... ...   ||  |           ... ... 0,4(          ||5. ... ...    |3000 ... ... құнының 0,4( (  ||  |           |3000 ... ... ...   ||  |           ... ... 0,5(          ... Салық кодексі 2009 мәліметтері бойыншаСонымен қатар, қазір салықтық есептілік формалары ...  ... және ... ... тапсыру мен салықты төлеу мерзімдеріұзартылуда. 2.3 Салықтық бақылауды ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ...  мәселесін ұйымдастыру  ...  ... ... тұр, ... өте ... ... болып отыр.Қазіргі  таңдағы  экономистер  ...  ...  ...  сипаттамалар  береді.  Біріншіден,  ...  ... бір түрі ... ... ... оны ... ... қызметінатқарушы мемлекеттік орган жүзеге асырады. ... ... бұл ... біржақты мемлекеттің органы ретінде бөлініп, сол берілген функцияныатқарушы мүмкіндігіне ие. ... ... ... ... ... түрі ... табылады. Қаржылық бақылауға Худяков А.И.: бұл мемлекеттікжәне қоғамдық  органдардың  ...  және  ...  ... ... ... мен  ...  ...  тексеругенегізделген іс-әрекеті, деп анықтама ...  Оны  ...  ... мен кәсіпорындардың және азаматтардың ақша қорларын ... ... ... ... Сол ... экономика дамуына және халықжағдайын жақсартуға тиімді қолданылуын қадағалайды. Салық ... ... ... ... ...  ...  ...  ақшақорларын құруға кететін, осы мемлекеттің қаржы ... ... ... ... ... ... ... салықтық бақылау мемлекеттікбақылаудың арнайыланған ... ... Бұл ...  ...  ... тек арнайы өкілетті орган ғана жүзеге асыра алатындығынан көругеболады. Оның үстіне мемлекетіміз салықтық бақылауды ... ... ... орган жүзеге асыратындай еткен.Салықтық бақылауды әр түрлі аспектілерде: ұйымдастыру, әдістемелік,техникалық жағынан қарастыруға ... ... ... ... ... бұл ... нақты жүзеге асырылатын әдістер мен айлалар.Салықтық бақылауды әр түрлі негіздерін құрай төмендегіше ... ... ... ... ... формасы бойынша: 1)тікелей бақылау; 2)сырттай бақылау деп бөлуге болады. 1) ... ... ... ... ... объектісінде өтетіндігінен, екіншіден тексеруші  тұлғаалғашқы құжаттармен, салықтық есепке ... ... ... ... ... ... Бұл ... бақылауына құжаттық тексерурейдтік тексеру, ... ... ... болады. 2) Сырттайсалық бақылауды: біріншіден бақылау ... мен ...  ... кезінде байланысқа түспеуі мүмкін, яғни сырттай тексеру ... ... Яғни ... ... ... ... Бұл салықтық бақылауға камералдық тексеруді жатқызуға ... ... ішкі және ... ... ... Ішкі ... түрі –бақылау субъектісі мен ... ... бір ... ... ...  ...  ...  Мысалы,  Министрлік  ...  ... өз ... ... ...  ...  орындапжатқандығын тексереді. Сыртқы бақылау өзіне қарасты емес субъектілергеқатысты жүзеге ... ... ... ... ...  ... тән. ... бақылаудың ішкі бақылау түрі қажет екендігікүмәнсіз: әрбір салық төлеуші өзінің алықтық міндеттемелерін толық және ... ... ... ... ... бұл  бақылауды  ішкі  бақылаумемлекеттік бақылау деп ... да ...... ... ... өзін - ... Сондықтан ішкі шаруашылық бақылау қажет бола тұрса да, оныңсалық тәртібін ... ... бар ... да, оны ... бақылауғажатқызуға болмайды. Салықтық бақылау тек салықтық қатынастырға ғана билеушіжәне бағынушы моделі түрінде жүзеге асырылып ... ... ... ... ... ... ... салық органы болып табылады .Салықтық бақылау ... үкім ... ... ... ... ... ... – мемлекеттік салық органы арқылы ғана іске асырылады.Бірақ құқық қорғау органдары да ... ... ... алатындығын айтпауғаболмайды, тек салық органының қатысуымен. Салық ... ... ... ... қол ... мүмкіндік береді [19].Экономикалық және құқықтық әдебиеттерде салықтық бақылаудың мәнітек салық заңдылықтарын ... ... ... мен ... ...  ...  ...  таралған.  Бұл  ...  ... ... ... ... ... ... Бақылаудыұйымдастырудың  дамуы  соңғы  жылдары  салық  ...  ...  ...  комитеті  жұмысын  ұйымдастырудағы  мәселелердіңтуындауынан,салық ... ... ... ... теріс пиғыл әсеріненкөп қиындықтарға тап болуда. Бұл салықтық бақылауды ұйымдастыру және ... ... ... ... ... соған қарамастан бүгінгі қоғамда салықтүсімдерін бақылаудың мағынасы, оның экономикалық және қоғамның әлеуметтіксалаларына ... ... ... ... ... ойларды түйіндеп, оныәрі қарай дамыту қажет ... ... ... Салықтық бақылаудың негізгіміндеті – ... ... ... ... ... ... ... еместігін түсіну. Әрине, ол үшін салықта бақылауды оны төлеушілердітүгелімен тексерілуі қамтылуы ...  ... ... ... ... ... ... асыруға және оның тиімділігіне әсеретеді.Салықты бақылаудың ... тек ... ... ... ... ... органы қызметкерлері тарапынан жіберілетін ескерту керек.Салықтық құқық ...  ... ... ... ...  заңбұзушылықтар жиі кездеседі:- қосылған құн салығы салым ... ... ... ... есеп ... тіркеуде жоқ, шот-фактуралары менреквизиті жоқ жеткізушілердің қосылған құн ... ... ... ... құн ... ... ... дұрыс қолданбау;- айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептеуде.Салық төлеушілердің елеулі бөлігі өздерінің ... ... және де ... ... ... өтініштер жасауы қисынсыз.Себебі салық төлеушілер салықтың төлемдік мөлшерін ... ... ... ... ... ... ... әрқашанда тексерілуітиіс. Салық төлеушілер өз мүддесінің пайдасына жасау үшін ... ... ... ... ... ... сыбағалы сыбайластықтарғада жол берілуі мүмкін. Осыған орай салық органдарының алдында ... қол ... ... ... ... ... ... экономикалық талдау әдістерін бақылау процестерін күшейтуге ... мен ... ... ... мәдениетін арттырып жетілуіне талапетеді.Корпоративтік құрылымдар қызметі  мен  ...  ...  ... ... ... ... бойынша, есептелген  салықтар  менбасқа  міндетті  төлемдер  ...  ...  және  ...  ...  ...  ...  барысында  да,  ...  ...  ...  ...  ...  ...  төлем  тапсырмаларының,  көшірмелері  регистрлерінің  жәнет.б.) негізінде де ...  ...  ...  өте  ...  болады,салық төлеушілердің бухгалтерлік есепті ұйымдастырумен  ...  ...  ...  ...  ... ...  бірге  салықтөлеушілер сипатында есепке  тіркелген  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  аппараты  бірмезгілде тексеруге шамасы келмейтіндіктен ... ... ...  ... бола ... жағдайларда кәсіпорындардың үстінен  ...  ...  ...  ...  ...  әрбір  салық  төлеуші  ...  ...  мен  ...  ...  ...  ...  түрі  ... тағы түсімдердің шұғыл-бухгалтерлік есебін  жүргізу  арқылыжетеді.Салықтың бақылау кезіндегі  ...  ...  ...  ... ... ... қызметін реттеу болып  табылады.Мысалы, ... ... ... ... ... ...  ... капиталдың қатысуымен жұмыс істейтін ...  ... ... ... ... ... ...  егіс  және  астық  жинау  уақытында  «ҚазақстанПетролиум» компаниясында ... ... ... ... асып  ...  2009 жылдың  тамыз-қазан  ...  ...  Ай-80  ... екі ... Дизел отынына баға 1,8  есеге  асып  кетті.  БұлҚазақстанда ... ... ішкі ... ...  ...  ... ... беру бойынша реттеуші құралдардың  жоқ  ...  ... ...  ...  жыл  ...  ...  орта  есеппеналғанда 40-50%-ға өседі,  нәтижеде  өнім  ...  ...  ... ... ... заңдылығына сәйкес жанар –  жағармай  ... бас ... ... ... ... ... ... орналасқанжанар – жағармай бекеттері бойынша акциздік декларациясын ... ... ... бар. Ал ... ... ... ... зерттеулермен тағы да басқа қадағалау шараларын жанар – жағармай бекеті орналасқанжері ... ... ... Декларация тапсырған салық комитетіне басқааудандардағы бекеттерді бақылау уақыт жағынан тиімсіз, әрі ... ... ... ... ... Сондықтан салық заңдылығына акцизбойынша декларацияны жанар – жағармай бекеттерінің орналасақан жеріндегісалық комитетіне ... ... етіп ... ... ... ... бір ... маңызды қайта өзгертулерді  талап  етеді.Мұндай салықтарға жылжымайтын  мүлікке  ...  ...  ...  ...  ...  әрекетінің  ...   ...   ...  ...  ...  ...  ,  меншік  иелеріреестрінің,  жылжымайтын   мүлікті   ...   ... ... ...  мәселелері  бойынша  заңгерлік  ...  ... ... ...  ...  болжамайды.  Келешекте  үш  салықты(жерге,  ...  ...  және  жеке  ...  ...  ...  ...  тұлғалардың  да,  жеке  тұлғалардың  ... ... ... ...  енгізуді  қарастырған  жөн  болареді. Жылжымайтын мүлікке ... ... ...  ...  ... мүлік  пен  жердің  ...  ...  ...  ...  ... ... ... салықтық табыстарының көбеюі.Салық саясатының  негізгі  ...  ...  ...  ...  оның  ...  көрсеткіштерінің  өсуін  ынталандырудың  ерекшемаңыздылығына сүйену ... ... ... - бұл ... ... ... өз ... төлеу жөнінде бақылауды қиындататын, жетілгензаңдылық негізінің жоқтығынан жеке тұлғалардың табыстарына және ... ... ...  ...  де  ...  ...  ... шешу мақсатындағы мемлекеттің оңтайлы  қадамдарының  біріретінде осы 2006 жылғы 5 ... ... ... ... ... ... жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын айтуға болады.Мүліктерді заңдастыру туралы Заң бір ... ... ... заңдастырубарысында көптеген есіктерге жүгіріп, көптеген кезектерге тұру, құжаттардыжинақтау сияқты ... ... ... мүмкіндік берсе,екінші жағынан мемлекет үшін салық салу базасын ашуға мүмкіндік береді.Яғни, өз ... ... ... ... ... ... комитетінемүлігін тіркеуге қояды. Мүлікті заңдастыру үшін оның құнының 10 ... алым ... ... ... ... бастап салықбақылауына ілігетінін, келесі есептік кезеңнен бастап аталмыш мүлікке салықтөленетінін ескерсек ... ... ... ... анық ... бір айта ... жай, егер ... мүлік – тұрғын үй болып,оған 2006 жылдың бірінші қаңтарына дейін мүлік салығы ... ... ол ... алымнан босатылады.Салық бақылауын жетілдіру барысында базаны кеңейту мүмкіндігінебұл жеңілдіктің оң әсер береді деп күтілуде.   ... ... ... ... ... ... және ... жария ету жүзеге асырылады.Әлеуметтік салықтың маңызын  аша  отырып,  оның  ...  ...  ...  ...  ...  салу  мен  ...  ...   ...  ...  ...  керектігінажыратуға болады. Дәл осы ... ... ...  ...  солнемесе басқа санкциялардан құтылуға мүмкіндік береді.Әлеуметтік салық туралы  сөз  айта  ...  оны  ...  ...  ...  ...  ең  ...  ...  туралы  таңдағымызкеледі және ... осы ... ... байланысты  бұзулар  бойыншасалықтық бақылау объектілер ... ... ... (№2 ... ... көрсетілген талдау, тек  қана  ...  ... ... ... бұл ... ... ... бұзулар бойыншасалықтық бақылаудың ең кемі 6 ірі және 17 кішірек ... бар ... ... ... ... ... ... байланыстыжәне сонымен қатар ол әрбір тәртіп бұзуға заңдылықпен ...  ... ... ... ... ... барлық әрекеттері техникалықсебептермен (шығыстарды салық ... жеке ... ... ... ... ... ... келесі бапта сатып алу процессінемесе кәсіпкерлік айналымы көрсетіледі. Сонымен тағыда ... ... кең ... (қосымша құнға салынатын салық, мүлікке салынатынсалық үлгіде – ... ... ... ...  ... болатын мүлік құрайды) және біржақты ... -  ... ... ... үлгісінде).Қазақстанның жағдайында біздің салықтық заңдылығымызда кәсіпкерліксалық салудың ... ... ... ... ... көзқарасәбден қолайлы болады. Бұл туралы келесі фактілер дәлелдейді. Біріншіден,кәсіпкерлік қызметке салық салу ... ... ... ... ... ... ... көбісін өзіне енгізетін бірыңғай салықтықжүйенің шегінде жасалады. Салық салудың кәсіпкерлік ... ... ... емес те ... ... үшін анық ... болмайды.Екіншіден, кәсіпкерлік қызметке салық салу үлгісі біздің елімізде азаматтықжәне салықтық құқықтаңы құқықтық тәртіпке сүйенетіндіктен ... ... ... ... [21].Бұл мәселеде олардың қозғалысының айқындығы мен салықтың, түсімдердіңтиісті бюджеттерге келуін қамтамасыз ете отырып,салықтың бақылау үшін жәнесалық төлеушілер үшін де ... ... ... ...  толықтайтүсіндіре келіп дайындалған нұсқауларға ...  ... ... ...  ...  ...  ...  көрсеткіш  олардың  ... ... мен ... ... ... ... ... анықтүсіндіру есебімен оларды төлету үшін обьективті негіздің бар болуы тиіс.Сонымен, акциздер сомаларының есебін ұйымдастыру салық ... ... де ... ... ... ... құжаттар негізінде (шоттар, шот-факторлар, жүк құжаттар, ... ... ... ... ... актілер және т.б.) акциздердің сомасы жеке жолға бөлінуі, ал ... ... ... ... ... тиіс. Журнал-ордерлер,ведомостар, машинограмалар және  т.б.  негіз  акциздерге  ...  ... ... ... өнім ... ... мен ... өткізу бойынша мәліметтер болуы тиіс. Есепті осы тұрғыданжүргізу қажет: а) ... ... ... ... ... б) өткізілгенакцизді тауарлар бойынша.|               |          |              ||               ... ...  |              ||               |    |     |              ||  |       |       |       |        |      | ||         |       |       |      |        | | ... ...       ... |      ...     | ...   |       ... ...  |      ...  | ... ... |       ...   |      ...  | |з||         |       ...    |      ... мен | |м||         |       |       |      ...  | |е||         |       |       |      ...   | |т||         |       |       |      ...    | |к||         |       |       |      |        | |е||         |       |       |      |        | |р||         |       |       |      |        | |л||         |       |       |      |        | |е||         |       |       |      |        | |р||         |       |       |      |        | |д||         |       |       |      |        | |і||         |       |       |      |        | |ң||         |       |       |      |        | |ж||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |н||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |м||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |т||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |б||         |       |       |      |        | |ы||         |       |       |      |        | |с||         |       |       |      |        | |т||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |        | |р||         |       |       |      |        | |ы||         |       |       |      |        | |б||         |       |       |      |        | |о||         |       |       |      |        | |й||         |       |       |      |        | |ы||         |       |       |      |        | |н||         |       |       |      |        | |ш||         |       |       |      |        | |а||         |       |       |      |      |   | ||      |   |       |    |      |      |   |   | ||         |          |    |        |        ||         |                      |        ||  |       |       |       |        |      | ||              |          |              ... медициналық жәрдем  |          ... ... ...     ... үшін        |          |              ||№ ... ...    |          |              ||  ... әкімшілік   |          |              ||  ... ...  |          |              ||  |           ...   ... және  ...  ...   ||  |           ... |орта     ...  ...  |           ...  ... |       |     ||  |           ...   |субъек болып |       |     ||  |           ...  |       |     ||  |           |ер    ...     |       |     ||  |           |     ...  |       |     ||                 ... Салық органында салық есебіне қою ||мерзімінің бұзылуы.                             ||1 ... ... ...  |ЖТ:   ...   ... 6-ға  |20-дан  || |есебіне қою туралы   ... ...   ...   |50-ге   || ... берудің ҚР-ң заң |3-ке   |дейінгі   ...  ...   || ... ... ... ... |       |мөлшер  || ... ...     ...       |       ...  || |            |     |       |       ... ||2 ... ... тіркеу  |ЖТ:   |АЕК-тің   ... 40-қа ...  || ... қою ...   ... |20-40-қа   |дейінге;   ...  || ... ... ҚР-ң заң ...  ...   |       ...  || |актілерінде белгіленген |5-ке   ...  |       ...  || ... 90 ... ... |       |       ...  || ... ...       ...       |       ... ||3 ... ... ҚҚС-н |ДК: АЕК-ң|Есепке    |АЕК-ң 10-20 ...  || ... ... ... |10-20  ... әр  |дейінге   |тұрмаған || |қою туралы өтініш    ... |айы үшін ...  |әр айы  || ... ҚР-ң заң    ...   |       |үшін салық|| ... ... |     ...    |       ...   || ... ...     |     ... 30% |       ...  || |            |     ...  |       |сом 50%  || |            |     ...    |       ...  || |            |     ...   |       ... |            |     |       |       |-ы.    ||4 ... ...    |ДК: АЕК |АЕК 30-60-ға |АЕК 10-15-ке |АЕК    || ... ...  ... ...   ...   |50-100-ге || |салық ...    ... |       |       ...  || ... ...  |     |       |       ... ... жүзеге асырудың|     |       |       ...  || ... ...    |     |       |       ... || |есебінің орны бойынша  |     |       |       |     || ... ...    |     |       |       |     || ... ҚР-ң ...  |     |       |       |     || ... ... |     |       |       |     || ... ...     |     |       |       |     ||5 |Осы ... ... |ДК: ... 60-120-ге |АЕК 10-30-ға |100-ден  || |көзделген әкімшілік жаза|10-30-ға |дейінгі    ...   ...  || ... ... бір ... ...  ...  |дейінгі  || |жыл ... ...   ...       |       ... ... ...   |е    |       |       ...  || |            |     |       |       ... ... ... ... ... ... кезде қызметін заңсыз жүзеге   ...                                   ||1 ... ... ...  |ЖТ:   ... ...       |АЕК-ң   || ... ... ҚР   ...  ...    |       ... || ... ... ... |мөлшерінде  |       ...  || |осы ... ...   ... |       |       ... ... бұза ...  ...       |       ...  || ... айналысуы   |де   |       |       ... || |            |ДК:   |       |       |     || |            ...       |       |     || |            ... |       |       |     || |            ...       |       |     || |            |де   |       |       |     ... Салық есептілігін, сондай-ақ салық төлеушінің мониторингін     ... ... ... ... етпеу:                  ||1 ... ... осы  |ЖТ: АЕК ... ...  ...   || |баптың 2-бөлігінде   ... ...    ...   ... || ... ...   |дейінгі; |мөлшерінде  |мөлшерінде |дейінгі  || |қоспағанда, ҚР-ң    |ДК:   |       |      ... ... ... ...  |       |      |     || ... мерзімде  |20-40-қа |       |      |     || ... ... ...  ... |       |      |     || ... ...    |мөлшерінд|       |      |     || ...         |е    |       |      |     ||2 ... ...    |ЖТ: АЕК ... ...    ...   || ... ҚР-ң    |20-40-қа |дейінгі    |30-50-ге  ... || ... ... |дейінгі |мөлшерінде  |дейінгі   |дейінгі  || ... ...   ...       ... ... |есептілікті табыс ету  |е    |       |      ...  || ... 90 күн    |ДК: ...       |      ...  || ... ... ... |30-50-ге |       |      ... || ... ... ...   ... |       |      |.     || |            ...       |      |     || |            |е    |       |      |     ||3 ... төлеушінің    |ДК: ...     ...    ...   || ... жүргізу  |15-40-қа |100-300-ге  |15-40-қа  |200-500-ге|| |үшін қажетті құжаттарды |дейінгі ...    ...   ...  || ... ... ... |мөлшерінд|мөлшерінде  |мөлшерінде |мөлшерде || |түрдегі), сондай-ақ   |е айыппұл|айыппұл    ...   ...  || ... ...  ...   ...  |салынады. || |бойынша салық      |     |       |      |     || ... ...    |     |       |      |     || ... ...  |     |       |      |     || ... орган    |     |       |      |     || ... ...   |     |       |      |     || ... ... ... оны |     |       |      |     || ... ... бас ... |     |       |      |     ||4 |Осы ... ...    |ДК: АЕК-ң|АЕК-ң     ...    ...   || ... ...   ... |100-400-ге  |40-60-қа  |500-1000-ғ|| ... жаза     ... ...    ...... || ... кейін 1 |мөлшерінд|мөлшерінде  |мөлшерінде |мөлшерде || |жыл ішінде қайталап   |е ...    ...   ...  || ... нақ сол    ...   ...  |салынады. || |әрекеттер        |     |       |      |     ||   ... ... салу ... ...                ||1 ... ... ... |ДК:жасыр|жасырылған  |20 АЕК   |жасырылған|| ... ...    ...  ... салу  |      ... салу|| |жасыруы         ...  ...  |      ... |            ...  |құнының 150% |      |і ... || |            ...   |      |150%   || |            |ері   ...    |      ... || |            ... ...   |      ...  || |            |150%  |       |      ... || |            ...       |      |     || |            ... |       |      |     || |            ...       |      |     ||2 ... жаза     |ДК:жасыр|жасырылған  |50 АЕК   ... ... ... бір ...  |салық салу  |мөлшерінде |салық салу|| |жыл ішінде жасалған нақ ...  ...  |      ... |сол ...     ...  ... 200% |      |і ... || |            ...   |      |200%   || |            |ері   ...    |      ... || |            ... ...   |      ...  || |            |200%  |       |      ... || |            ...       |      |     || |            ... |       |      |     || |            ...       |      |     ... ... ... және ... салу ... есепке алу   ||ережелерін бұзу:                              ||1 ... ...     |ДК: 40 ...    |40 АЕК   ...  || ... шығыстар,   |АЕК   |алынбаған   ... ... || ... салу ... ...   ...   |тауарлар || |есебінің болмауы, оның |де   ...  ...  ... |ҚР ...      ... ...  |      |көрсетілге|| |белгіленген тәртіпті  ...  |      |н     || ... ... ... |.    |құнының 5%  |      ... |            |    ...  |      ...  || |            |    ...    |      |10%    || |            |    ...   |      ... |            |    |       |      ...  || |            |    |       |      ... ||2 |Осы ... ... |ДК:   ...    ...    ...  || |көзделген әкімшілік жаза|АЕК-ң  |алынбаған   |20-50-ге  ... || ... ... 1 жыл|20-50-ге|тауарлар   |дейінгі   ... || ... ... нақ сол ... |құнының 10%  |мөлшерінде |құнының  || |әрекеттер        ...       ...   |20%    || |            |де   |       ...  |     || |            ... |       |      |     || |            ...       |      |     || |            |.    |       |      |     ||3 ... ... ...    |      ...  || ... ...    ...   |      ... || ... алу және сату  ...   |      ... ... ...    ...  |      ... || ... ...   ...  |      ... ...      |(жұмыста|қызметтер)  |      |н     || |            |р,   ... 5%  |      ... |            ...  |      ...  || |            |ген   ...    |      |10%    || |            ...   |      ... |            |р)   |       |      ...  || |            ... |       |      ... || |            |5%   |       |      |     || |            ... |       |      |     || |            ... |       |      |     || |            ...       |      |     || |            |.    |       |      |     ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті  ... ... ...                       || ... салықтан және|ЖТ: 15 |Жүргізілген  |      ... ... ... ...  ... айырысу |      |н есеп  || |да ... ... |ДК: 35 ... 50% |      ...  || ... ...     |АЕК   ...  |      ... || ... ...    |мөлшерін|айыппұл    |      |50%    || ... ... ...   ...   |      ... |банк шоттары арқылы,  |айыппұл |       |      ...  || ... ... ... 90 ...       |      ... || |күннен асып кеткен есеп |    |       |      |     || ... ...  |    |       |      |     || ... ...     |    |       |      |     || ...       |    |       |      |     ||209. ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдердің сапасын ||кемітіп көрсету.                              ||1 ... және ... да |ЖТ: 10 ... және |50 АЕК   ... || |міндетті төлемдердің  |мөлшерінде|бюджетке   ... ...   || ... ...  |ДК: 50 ...   ...   ... || |кемітіп көрсету .   |мөлшерінде|басқа да   ...  ... || |            ...  |міндетті   |      ... да || |            ... ...  |      ... || |            |     ...  |      ... |            |     ... 30% |      |ң     || |            |     ...  |      ... |            |     |       |      ... || |            |     |       |      |50%    || |            |     |       |      ... ... ...  |ДК:    ... |      |Мағлұмдама|| ... және жеке ...    |      |да ... || ... салу ... |да ... ...  |      |көрсетілге|| ... ... ...  ...     |      |н ...  || |сомасын мағлұмдамада  |н залал  |сомасынан   |      ... || ... ...    ... ... КТС|      ... |            ... ЖТС  |      |КТС ... |            |КТС ... 30% |      |ЖТС    || |            |ЖТС    ...  |      ... || |            ... ...    |      |50%    || |            |30%    ...   |      ... |            ...       |      ...  || |            ...  |       |      ... || |            ... |       |      |     ||3 ... ...    |ДК:    ...   |      ... || ... ...   ... ...  |      ... |ағымдағы төлемдер   |төлемдерді|кемітіп    |      |ң ... || ... ...... ...  |      ... ... .       |көрсетілге|сомасының 30% |      |н     || |            |н     ...    |      ... || |            ... |       |      |50%    || |            |30%    |       |      ...  || |            ...  |       |      |     ||4 ... кезеңі ішінде іс |     ...     |      ...   || ... ...   |     ...   |      ... || ... немесе |     ...     |      ...   || |ЖТ ... ...  |     ... 2%-і|      ... || ... кезеңі ішінде  |     ...  |      |2%-і   || ... ...  |     ...    |      ... ... ...   |     ...   |      ...  || ... ... мөлшерден|     |       |      ... || ... ...   |     |       |      |     ||5 ... ... ... іс |     ...     |      ...   || ... есептелген   |     ...   |      ... || ... ...  |     ...     |      ...   || |ЖТС сомасының салық  |     ... 5%-і|      ... || ... ішінде     |     ...  |      |5%-і   || ... ...  |     ...    |      ... ... сомасынан 25% |     |салынады.   |      ...  || |-тен ... ...  |     |       |      ... || ...   көрсетілуі. |     |       |      |     ... ... ... ... өндірісіСтратегиялық бағыттарСалықтардың толық түсуін қамтамасыз етуСалық мәдениетін көтеруСалық бақылауының тиімділігін жоғарылатуСалық заңнамасын оңайлатуСалық қызметі органдарының қызметіне ... оң ... ... мәселелері бойынша ақпарат алу деңгейін жоғарылатуСалық қызметінің сапасын көтеруЖоғары тиімді салық қызметін қалыптастыруСалық қызметі органдарындағы басқару ... ... 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдіру туралы14 бет
Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизмін ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік ережесін анықтап, салық әкімшілігінің экономикалық категория ретінде мазмұнын, мақсатын және мүдделі міндеттерін ашу және салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдіру80 бет
Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизмінің экономикалық мазмұнын ашу және салықтық әкімшілік етудегі салықтық тексерудің рөлін теориялық және практикалық тұрғыда негіздеу79 бет
"Құрылыс конструкциялары - 1" пәнінен дәрістер конспектісі144 бет
«Микробиология және вирусология» пәні бойынша дәрістер жинағы145 бет
«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасыз ету: есептік зерттеу33 бет
Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдіру113 бет
Алкилароматты көмірсутектерді оксигенирлеу реакциясының полимерметалды комплекспен катализденуі33 бет
Араластыру әсерін есептеу әдістері5 бет
Асинхронды электрқозғалтқыш27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь