Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық құқықтық мәртебесі

Кіріспе
1.тарау. Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық құқықтық мәртебесі
1.1. Қазақстан Республикасы Парламенті
1.2. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатары және олардың өкілеттігі.
2.тарау. Республика Парламентінің құзреті және оны жүзеге асырудың ұйымдық нысаны.
2.1. Парламент Мәжілісі мен Сенатының құзреті. Мәжіліс пен Сенаттың жеке қарауына жаттатын мәселелер. Сенаттың ерекше өкілеттігі.
2.2. Қазақстан Республика Парламентін тарату.
Парламент – Қазақстан Республикасының заң шығарушы қызметін жүзеге асыратын Республиканың ең жоғарғы өкілді органы. Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжіліс пен Сенаттан тұратын жалпы – мемлекеттік өкілдік мекеме.
Парламент, яғни- бұл заңшығару жұмысы арқылы халықтың еркін жүзеге асыратын және халықтың еркін білдіретін мемлекеттік жоғарғы органдарының бірі. Өзіміз белгілеген анықтама бойынша 1995 жылғы ҚР Конституциясының 4 бөлімінің 49 бабының 1 тармағында Парламент дефинициясы көрсетілген: «Парламент – ҚР заңшығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілді органы».
Парламенттің аталған екі негізгі функциясына әртүрлі авторлар қосымша басқада қызметкерлерін көрсетуді ұсынады.
ҚР Парламенті конституциялық-құқықтық мәртебесінің келесі бөлімі – ұйымдастырушылық. Оның мазмұны Парламенттің құрылымы анализдерінен тұрады, оның палаталары мәртебесінің ара қатынасы және басқада мәселелері. Парламент палаталарының соңы – конституциялық құқықтағы даулы міселелердің бірі. Бұл мәселенің шешімі бір палаталы немесе екі палаталы жүйе. Бұл мәселенің қандайда бір елдің мемлекетік құрылым нысанымен байланысты екенін айта кеткен жөн. Біртұтас мемлекет (Конституцияның 2 бабының 1 бабы бойынша ондай мемлекет - ҚР) әрқашан екі түрлі таңдау алдында тұрады. Әрине, барлық кезеңде емес бірақ федеративтік мемлекеттер өз құрлысы бойынша екі мәнді болғандықтанда, мұндай мемлекеттердің көбінде екі палаталы парламент әрекет етеді. Жоғары палата федерация субъектілері мүдделерін, ал төменгі палата халықтың мүделерін білдіреді. Федерацияның барлық субектілерінің саны, олардың көлемі мен халық санына қарамастан тең болуы керек, және екі палатада өаілеттіліктері бойынша тең болуы керек. Конституциялық-құқықтық қағидалардың түпкілікті өзгеруі және тәуелсіздік алу нәтижесінде бір палаталы жоғары кеңес, қос палаталыт парламентке өтеді. Бұл мәселе 1993-1995 жылдары республикалық ғылыми қоғаммен кеңінен талқыланды. Бір палаталы да, қос палаталы парламент үшін нақтыланған дәлелдемелер келтірілді. Алайда заңды түрде бұл даму өз шешімін тапты, ал теорияда ол әлі күнге дейін жалғасуда және де бұл мәселе басқа мемлекеттермен қатар Қазақстанда да парламентаризмді дамыту мәнінде өз өзектілігін жоғалтқан жоқ деуге болады.
    
    ЖоспарҚазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық құқықтық мәртебесіКіріспе1-тарау. Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық ... ... ... Парламенті1.2. Қазақстан Республикасы Парламентінің  депутатары  және  ... ... ... құзреті және оны жүзеге асырудың ұйымдықнысаны.2.1. Парламент Мәжілісі мен Сенатының құзреті. Мәжіліс пен ... ... ... мәселелер. Сенаттың ерекше өкілеттігі.2.2. Қазақстан Республика Парламентін тарату.КіріспеПарламент – ... ... заң ... ... ...  ...  ең  ...  өкілді  органы.  ... ... ... пен  ...  тұратын  жалпы  –мемлекеттік өкілдік ... ... бұл ... ... ... ... еркін жүзегеасыратын және халықтың еркін білдіретін мемлекеттік ... ... ... ... ... ... 1995 ... ҚР Конституциясының 4бөлімінің 49 бабының 1 тармағында  Парламент ... ... – ҚР ... ... ... ... ең жоғарғы өкілдіорганы».Парламенттің аталған екі негізгі функциясына әртүрлі авторлар қосымшабасқада қызметкерлерін ... ... ... ... ... келесі бөлімі –ұйымдастырушылық. Оның мазмұны Парламенттің құрылымы анализдерінен тұрады,оның палаталары мәртебесінің ара қатынасы және басқада мәселелері.Парламент палаталарының соңы – конституциялық ... ... ... Бұл ... ... бір ... немесе екі палаталы жүйе. Бұлмәселенің қандайда бір елдің мемлекетік құрылым нысанымен ... айта ... жөн. ... ... (Конституцияның 2 бабының 1 бабыбойынша ондай мемлекет - ҚР) әрқашан екі түрлі таңдау алдында ... ... ... емес ... ... мемлекеттер өз құрлысыбойынша екі мәнді болғандықтанда, мұндай мемлекеттердің көбінде екіпалаталы парламент әрекет ... ... ... ... ... ал ... палата халықтың мүделерін білдіреді. Федерацияныңбарлық субектілерінің саны, олардың көлемі мен халық санына қарамастан теңболуы керек, және екі палатада өаілеттіліктері бойынша тең ... ... ... ... ... және ... нәтижесінде бір палаталы жоғары кеңес, қос палаталыт ... Бұл ... ... ... ... ... қоғаммен кеңіненталқыланды. Бір палаталы да, қос палаталы парламент үшін нақтыланғандәлелдемелер ... ... ... ... бұл даму өз ... ... ... ол әлі күнге дейін жалғасуда және де бұл мәселе басқамемлекеттермен қатар Қазақстанда да парламентаризмді дамыту мәнінде өзөзектілігін ... жоқ ... ... ... ... ... құқықтық мәртебесіПарламент Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңес деп аталған «бірбуынды» өкілетті органының ... ... ... Кеңес жоғарғы өкілдіорган ретінде 1937 жылғы ҚСР ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік биліктің жоғарғы органыретінде таныды. Ол КСРО Конституциясы мен ... ҚСР ... ... ... ... мәселелрді шешуге құқылы болды.Жоарғы Кеңес еліміздің мемлекеттік өміріндегі барлық ... ... ... ... ... ...  туралы  заңмемлекеттік билікті заң шығару, атқару және сот ...  ... ... ... ... ... және ... таризмқұруға қарай маңызды қадам жасалынды.Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясы Жоғарғы Кеңестіреспубликаның бірден–бір заң ... және ... ... деп ... жұмыс істейтін Жоғарғы Кеңес өз қызметін толық атқара алмады. Жаңаұлттық құқықтық ... ... ... ... 12 ... ... ... Кеңесі қабылдады. Алайда Жоғарғы Кеңес Парламент болаалған жоқ және Қазақстанда парламенттік ... ... ... Республикасының 1995 жылғы Конституциясы Парламентті заңшығару қызметін жүзеге асыратын жоғарғы өкілді орган ретінде ... ... ... ... рет Парламенттің екіПалаталық (Сенат және Мәжіліс) құрылымын бекітті.1993 1995 12 13Жариялы құқықтық ... ... ... ... мәртебесінқарастыруда үш деңгейлі жүйе қалыптасқан:1) Мақсатты бөлім (түсінік беруші);2) Ұйымдастырушылық (құрылымдық) бөлім;3) Органның ... ... ... жағдайда Парламентте еш артықшылық жоқ, оның  мәртебесін  атапкөрсетілген ... ... ... ...  ҚР   ...   ...   ...  мақсатты  (түсінік  беруші)  бөлімді  ... ... ... және ... органның көптеген мәні (атауы)бар: федералды жиналыс (Ресей, ... ... ... Кнессет (Израил),Генералды Кортес (Испания) және т.б. Көбінесе бұл мақсат үшін «Парламент»термині қолданылады. Бұл сөздің этимологиясы «parlare» латын және ... ... ... екі ... да ... «сөйлеу» мағыналарынбілдіреді, яғни – «сөйлейтіе орган», дегенді білдіреді  «Парламент»терминіне ... оның ... ... асыруға бағытталған нақтымақсаттар пайда болады. Бұрынғы кеңес одағының ...... ... ... ... бекерге қарсы  болмаған,күндікпен қарай отырып, оны ... ... ... ... «Мемлекеттік тәуелсіздік туралы заң жобасында «парламент» терминіқолданылғанда,- деп ... Г.С. ... өз ... ... бұл сөзге қарсылықтарын білдірді. Белгілі бір шектедепутаттар дұрыс айтады. Күдік бар, ... ... ... ... ... ... ... ететін ескі жүйенің элементеріне қарсы.Мұндай теріс қатынастың пайда ... ... ... ... әкеп соқпайды,сбебі «буржуазиялық демократия», «Парламент» өзімен бірге биліктің бөлінуқағидасын алып жүрді, ал оған ... ... ... ... В.И.Лениннің тезистерінде кеңестік мемлекеттік, құқықтық негіздеріне тыиымсалынған.Парламент, яғни- бұл ... ... ... ... ... жүзегеасыратын және халықтың еркін білдіретін мемлекеттік жоғарғы органдарыныңбірі. Өзіміз белгілеген ... ... 1995 ... ҚР ... ... 49 ... 1 ...  Парламент дефинициясы көрсетілген:«Парламент – ҚР заңшығару қызметін жүзеге асыратын ең ... ... ... екі ... ... ... ... қосымшабасқада қызметкерлерін көрсетуді ұсынады.ҚР Парламенті конституциялық-құқықтық мәртебесінің келесі  бөлімі  ... Оның ... ... ... ... тұрады,оның палаталары мәртебесінің ара қатынасы және басқада  мәселелері.Парламент палаталарының соңы – конституциялық ... ... ... Бұл мәселенің шешімі бір палаталы немесе екі палаталы жүйе. Бұлмәселенің қандайда бір елдің ... ... ... ... айта ... жөн. ... ... (Конституцияның 2 бабының 1 бабыбойынша ондай мемлекет - ҚР) әрқашан екі түрлі таңдау ... ... ... ... емес ... федеративтік мемлекеттер өз құрлысыбойынша екі ... ... ... ... ... ... парламент әрекет етеді. Жоғары палата федерация субъектілерімүдделерін, ал төменгі палата халықтың мүделерін ... ... ... саны, олардың көлемі мен халық санына қарамастан ... ... және екі ... ... бойынша тең болуы керек.Конституциялық-құқықтық қағидалардың түпкілікті өзгеруі және ... ... бір ... ... ... қос палаталыт парламенткеөтеді. Бұл мәселе 1993-1995 жылдары республикалық ғылыми қоғаммен кеңіненталқыланды. Бір палаталы да, қос ... ... үшін ... ... Алайда заңды түрде бұл даму өз шешімін тапты, алтеорияда ол әлі күнге дейін ... және де бұл  ...  ... қатар Қазақстанда да парламентаризмді дамыту ... ... ... жоқ ... болады. Бір палаталы парламент үшінтөмендегі аргументтер Көрсетілген:• Бір палаталы парламент тұрақты, мұнда палаталар арасында шиеленс ... ... ... құру ... ... қиынға түседі, облыстар негіз болаалмайды, себебі олар федерация субъектісі емес;• Қос палаталы парламентте палата мен комитеттердің қызметі қайталанады,заңшғару мерзімі ... ... заң ... қос ... ... ... байланысты;• Бұл аппараттың ұлғайуына және оны ұстау шығындарының өсуіне әкеп соғады;• Қос палатанын өкілеттіктерін жасанды түрде бөлу, бір ... ... ... ... әкеп ... ... ... қос палаталы парламент құрылысын былайдепкөрсетеді;• Мәселелердің әртүрлі аймақтағы депутат өкілдерімен тең дәрежеде шешілуі;• Манолитті парламенттегі оппозицияның көптігінен сақтандыру;• Жұмыс тұрақтылығы мен ... ... ... Заңдардың сапасын жақсарту мақсатында, оған «вето» салу жағдайларыназайту;• Палаталар арасындағы өкілеттіліктер мен жұмыстарын бөлу негізіндедепутаттардың ... мен ... ... ... ... ... ... саласына қарамастан,қарама-қайшы мінездемеден тұрады. Қорта келе қазіргі авторлар қос палаталыжүйе пайдасына екі түрлі аргументтер келтіреді:Біріншіден бір палатаның шексіз ... ... ... ... ... құрылуы мен шектелетін заңшығару билігі мен атқару ... ... ... ұмтылу, және екіншіден асығыс қабылданғаншешімдерді тексеретін екінші бақылаушы палатаның арқасында парламенттітиімді жұмыс жасату мақсаты ... қос ... ... ... табиғатын нақты саяси факторлардың (әсіресе билік ... ... даму ... ... нәтижесінде түсінуге болады.Қақақстанда қос палаталы парламентті ... ... ... бір ... ... қызметін  консервативті  сенаттыңкөмегімен шектеуді жүзеге асратындығын сипаттайтынын көруге болады.Қазақстан Республикасы Парламенті ... ... ... ... ... қос ... ... асиметриялы түрде бағалайды.Депутаттарды қызметке тағайындау (сайлау) палаталарды ...  ... ... ...  нақтыландырылған  демократия  құралдарықолданылады: жергілікті өкілді органдармен сайлануы және де Президентпентағайындалуы. ... ... мен ... ... әр ... маңызды мәселелер бойынша: заң қабылдау және президентті қызметіненкетру ... ... ... ... ... мүмкіндіктеріне  ие.Өкілеттіктерінің ара қатынасы кретерилер ... қос ...  ... ... ... екінші палата дедократиялық емес жолмен құрылады,бірақ біріншіге қарағанда тең, әрі ... ... ие;2) ... ... қос ... ... бір ... жійеге жақын, мұндабарлық депутаттар тікелей сайлау құқығымен халықпен сайлануда, тек соданкейін ... ... ... ... ... өздері жасайды.Қазақстан Парламентінің моделі жоғарыда келтірілген түрлердің ешқайсысынакелмейді. Ол палата өкілеттіліктерінің ... жіне ... ... ... ... ... пікірлерді ескере отырып, орташаконсенсусты нұсқаны көрсетеді.Билік тармақтарының күрделі қатынасы ... және ... ... бар, ... сипаттамасы жағынан саяси жағдайларда дамыпкеле жатқан ҚР қажеттіліктеріне сай Парламентті құруда қос палаталы ... ... ... ... ... ... ... байланыстытуындайтын мәселелердің ішінде сайлау маңызды орын алады. РеспубликаПарламентінің ... ... ... бөліктерінанықтауға және анализдеуге көмек беретін түпкілікті ... ... екі ... ... тұраұты негізде жұмыс жасайтын (үзілістерібар парламенттік каникул) сенат және мәжіліс. Ол бұрынғы жылына бір ... ... ... сессиялар арасында тек президум жұмыс жасады. ЖоғарыКеңеспен салыстырғанда, бүгінгі парламенттің біліктілігін айқындайды.Парламенттің ... ... ... бір рет ... 1 ... ... ... жұмыс күніне дейін өткізіледі (парламент және оныңдепутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңның 6 бабы 4 ... әр ... ... ... бар ... және ҚР ... адамнан, тиісінше облыстық, республикалық маңызы бар каланың жәнереспублика астанасының барлық өкілді ... ... ... ... депутаттардан тұрады. Сенатың жеті депутатын Сенатөкілеттілігі мерзіміне президент тағайындайды.Мәжіліс 77 депутаттан тұрады. 67 депутат республиканың әкімшілік ... ... ... ... және ... ... саны ... мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша сайланады. 10 депутат бара-бар өкілдік жүйесі бойынша және бір тұтас жалпы ... ... ...  бойынша  партиялық  тізімдер  ...  ...  ... ... ... алты жыл, ... бес жыл.  ... Президентімен тағайындалған Жеті депутаты әр үш жыл сайын қайтасайланбайды. Парламент қызмет етуінің ... ...  ... ... ... Заң ... мына мәселелер  көтеріледі:  ...  ... ... ...  ...  негізінде  сайлауды  бекітетінконституциялық нормалардың мақсаты не?Сенаттың көпшілік депутаттары бүгінде олар ... ... ... ... жалпы мемлекеттік және жергілікті мүдделерді ... ... ... заң ... ... ... табылады.Бұл норманың басты мақсаты:1) Сенаттың басты қалыптасу жағдайы оған мәжіліске ... өзге ... ... ... ... корпусын біріктіру бұл жерде азболады. Бұл өте консервативті және  ...  ...  ...  жүйесінөзгертпейді;2) Сенат депутаттары жергілікті мүдделерді ... ... ... ... ... ... органдардың депутаттары. Сонымен қатар шетелтәжірбесі  былай  деп  ...  ...  ...  құрылымындемократияландыру күшеюде және де көптеген демократиялы  елдер  ... да ... ... екендігі қағидасын енгізуде.Қазақстанның өзінің ішкі саяси қатынастағы  ерекшелігі  бар,  ... ... ... сондай нормаларды Қазақстанғада енгізу керекдеген тұжырымдамалар жасаудың қажеттілігі ... ҚР ... ... ... ... ... және сапссынөзгерту қажеттілігі айқындалды. «Заңшығару саласындағы мемлекет басшысыныңжанама өкілеттіліктеріне оның  ...  ...  жеті  ... ... ... болады. Аталған конституциялық норманың бастыидеясы осы механизм арқылыдепутаттық корпусқа аса ... және ... ... ... ықпал ету, себебі олар  заңшығармашылықжұмыстың сапасын көтереді, парламент жұмысының тұрақтылығын ... ... ... Президентпен тағайындалатын сенаторлардың  дайындықдеңгейі жоғары, ол қандайда бір шекте заң шығару жұмысына жақсы ... ... ... ... бұл ... ... жақтарында атап өтугеболады. Сенат қабылдайтын шешімге, Яғни парламент шешіміне деген ықпалы.Толығырық айтсақ бұл ... бір ... ... ... ... позициясын білдіру негізі болып табылады. Бұл  максаттареспублика Парламентінің Сенаты мен ... ... ... ... ... ... айтуға болады.Президент өкілдерін нығайту максатында Сенатұа оның тарапынан он депутаттытағайындаған дұрысырақ болар еді (соның өзгерту) бірақ кондидаттардың ... ... ... Ассамблеясының ұлт өкілдері  құрамынантағайындаған жөн, бұл көпұлтты Қазақстан халықтарының мүддесіне сай ... ... ... пен ... ... зор үлесін қосқанболар еді. Бұл идея өз ... жаңа емес – ол тек ... ... ... ... ... «Парламментте ұлттық және діни ... ... ... ... ... ... ... діни ұйымдардың өкілдерін тағайындау, зайырлы мемлекет құрудағыконституциялық ... ... ... еді. Бұл мәселе бойынша авторлар өзгепозицияны  ...  Ғ.С.  ...  ...  деп  ...  ... ... Сенатқа ұсынуда, мұндай  ...  ... ... ... ... ... ... туындайды.Бұл ереже демократия тереңдігінің ... ...  және  ... зайырлы сипатына кері ықпалын тигізбейді».Автордың ұсынған ережесімен келісуге болмайды. Жалпы ... ... ... ... ... көпшіліктің билік етуі ». Дегенмен,бұл Қ.Р ның зайырлы мемлекет ретіндегі ... ... ...  ... зайырлылық сипаты ресми «мемлекеттік»  діннің,  болуыменбайланысты ... ... дін және діни ... ... ... алмайды және құқығы жоқ (әрекет етуші заң ... Кері ... де тиым ... мемлекет және  оның  органдары  дінейбірлестіктердің қызметінедаңсыз ... ... жоқ. ...  келе, дінибірлестіктер (діней ұйымдар) белгілі бір ... ... үшін ... ... ... ... ұйымдардың  өзі- бұл республика азаматтарыныңбірлестігі, ал олар діней көзқарастарының әртүрлілігіне қарамастан саясиқұқықтарға ие, яғни ... ... ... ... ... ... ... алады.Үшінші: Қазақстан Парламентінің құрылуы туралы мәселе бойынша, бара- барөкілдік жүйесі бойынша және біртұтас жалпы ұлттық сайлау ... ... ... тізімдер негізінде сайланатын Мәжілістің он депутатына(77 депутаттың ... ... ... 50 б,  3т,  өзгерістертуралы сұрақтарды қарастыру қажет.Бұрын бұл ереже ... ... жоқ , оны ... ... Қ.Р –ның сайлау жүйесі бара – бор толықтырылды. ... ... ... ... орын алды ... ... Оның маңыздылығы – қоғамныңсаяси жүйесіндегі ... ... ... ... ішіндегі маңыздыэлементі , мемлекетпен оның органдарына деген қатынасын нығайту . ... ... ... ... ... ... болады. Жәнеде партиаларға берілетін орын саны және барьерлік ... (7 ... ... бөлуге жіберу үшін, республикадағы саясипартиялардың қызметінің обьективті әрекет етуіне сәйкес ... ... ... ... ... ... ... жүзге дейін өсіругеболатын еді. Тек осылай болған жағдайда ғана, қазіргі кезде әрекет ететінпартиялық тізімдер негізінде (бір ... ... ... ... ... ... тең әрекет етеді.Болашақ мәжілістегі орындар қатынасы, шешімдер қабылдауда патенциалдытеңсіздікті байқатады. Әрине партиялық тізім ... ... ... бір ... округ бойынша депутаттар бөлек деп айтуға болмайды.Олардың барлығы республика халқының еркін білдіреді. Бірақ, мұндай ... ... ... ... ...  бір  мәселегебайланысты депутаттар арасында дау туындаған жағдайда, онда ... ... ... көпшілік дауысты талап ететін негіздерде азкөлемде ...  ...  ... мәжілісте қандайда  бір  ... ... ... ... себебі он  мандат  бірнешепартиалар арасында  бөлініске  ... ... ... бара – ... ... ... үшін қоғамда кемінде екі саяси партия болуыкерек ). «Мұндай  пікірмен келісуге де ... деп ...  Ғ. ...  ...  саяси  партиялардың  өкілдері  өздерін  бірмандатта ... ... ... да ... ... және ... алады,презйдентпен  маслихатқа  тағайындалуы  мүмкін».  Бірақ  ... және ... ... сенатқа деген саяси  партиялардыңөкілдері «жүзеге асырады» (ал бұл ... ... ... сөз ... ... Бір мандатты сайлау округі бойынша сайлау, байқап отырғанымыздай саясипартиялардың өкілдерімен қажетті депутаттық ... ... 1996ж ... ... ... мәжіліске 66 депутат сайланды,оның тек ... бір ... ғана ... ... партиялардың мүшесі болды.1995ж 25 қаңтардағы жағдай ... ... 40 ... 38 ... 7 уі ... жарлығымен тағайындалды, оның 13 адамы саясипартиялардың мүшелері (бұл жалпы депутаттар ... тек ... ... Республикасы Парламентінің екінші шақырылымына қатысты (1999ж 10және 24 қазандағы сайлау) жағдай келесі ... ...  ... ... саны 77 адам ... ... саяси партия мүшелерінен 43адам (56 пайыз) сайлануға ... ... ... ... саны16  адам  (ротация  қағидасына  ...  ...  ...  ... саяси партияларға ашық, әрі  формальды қосылуы болғанжоқ. Сонда да партиялардың айтуына қарағанда, көбіне Отан және ... ... ... ... яғни ... 2 ... мүшесі болыптабылады. Заңда бекітілген , саяси партиялардың 7 пайыздық өту борьерінетоқталатын ... ... ... қате жіберілген. Дүние жүзілік тәжірибебойынша, бара–бар өкілділік жүйесінің ... ... ... ... ... ... барьер көрсетілген. Көбіне олар бес пайызданаспайды. Мысалы ,Германияда 5%, Италияда 4% , Испанияда 3%, ... 1% ... мәні ... ...... партиялық фракцияларды ірілендіру, ұстоптарарасындағы қайшылықтарға жол ... ... ... ... ... ... оның ... партиялары әліде әлсіз, бірақ көпшіліксапасымен ерекшеленеді, аса көпте емес ... ... ... беру ... жеті ... барьерде,он милл. Қазақстандықтар үшін партиялық тізімге өту үшін  550 ... ... ... Оның ... , ... әлсіз саяси  партиялардыөткізбеу, осылайша жұмысқа қабілетті, тұрақты заң ... ... ... ... ... ... үшін пайыздық барьерді екі ... ... ... ... палаталарының депутатары және олардың өкілеттігіСенат екі тәсілмен қалыптасады: 1. депутатардың бір бөлігі әроблыстан, республикалық иаңызы бар ... және ... ... ... тиісінше облыстардан, республикалық маңызы бар қалалардан жәнереспублика астанасынан барлық өкілетті органдары депутатарының ... ... ... ... 2. Сенаттың жеті депутатынРеспублика Президенті Парламент ... ... ... ... тағайындалғандардың өкілеттігі алынған немесе  ... ... он  ...  ...  ...  ...  ... қалған мерзіміне Сенат депутатарын тағайындайды.Азаматтығына кем дегенде бес жыл болған, отыз жасқа ... ... және кем ... бес жыл ... ... бар, тиісті облыс,республикалық маңызы бар қала не республика астанасы аумағында кем дегендеүш жыл ... ... ... Сенат депутаты бола алады.Мәжіліс республиканың әкімшілік –аумақтық бөлінісін және ... сан ... тең ... ... отырып құрылатын бір мандаттыаумақтық сайлау округтері бойынша сайланған 67 ... ... ... ... ... ... негізінде пропорционалдық өкілдікжүйесі бойынша біртұтас жалпы ұлттық ... ... ... 25 ... ... ... Мәжіліс депутаты бола алады. Парламент депутатықос палатаға бірдей мүше бола алмайды: басқа өкілді орган депутаты болуға,оқытушылық, ғылыми немесе өзге ... ... ... ақы ... атқаруға, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, басшы органныңнемесе комерциялық ұйымдардың бақылау кеңесінің құрамына кіруіне ... Осы ... бұзу ... ... ... ... соқтырады.Парламент депуттаның өкілеттігі тоқтатылған ... ... ... өтуі ... оның бұрынғы қызметінің сақталуына кепілдікберілмейді. Депутаттың өкілеттігі Қазақстан Республикасы Конституциясымен,Президенттің «Қазақстан Республикасы Парламенті және оның ... ... ... заң күші бар Жарлығымен және ... ... ... белгіленеді. Парламент  депутатарыныңөкілеттігі республиканың Орталық сайлау комиссиясы оны Парламент депутатыетіп тіркеген ... ... ... ... ... ... бірлескен отырысында депутаттар: «Қазақстан халқына адалқызмет етуге, қазақстан Республикасының тұтастығы мен  ... оның ... мен ... ... ...  ... жоғары депутаттық міндетті адал атқаруға ант ... ... ... ант ... депутатының өкілеттігін қолданылу ауқымына қарай екі топқабөлуге  болады:1.  Қазақстан  ...  ...  ... ... өкілеттік; 2. басқа мемлекеттің лауазымды адамдары менмемлекеттік органдарына қатысты Парламент  ...  ...  ... ... ... ... сессияларындажәне ол оның құрамына кіретін органдарының отырыстарында қаралатын барлықмәселелер бойынша шешуші дауыс құқығын пайдаланады. ... ... оның ... ... және ... ... ... жәнесайлануға құқылы; сессияның күн тәртібі бойынша ұсыныста мен ескертулеренгізуге, парламент сесиясында Палаталарға  есеп  ...  ... ... ... тыңдау туралы ұсыныс енгізуге; депутатардың сауалсалуға, Парламент қабылдайтын ... ...  ...  ... ... ... депутаттардың сауал салуға, Парламентқабылдайтын заңдар, қаулылар, басқада актілердің жобаларына түзетулеренгізуге, ... ... ... бар өтініштерімен депутатардытаныстыруға, басқада өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы.Парламент депутатының өкілеттігі: ол орнынан түскен; ... ... ... деп ... Парламент таратылған; депутат болыпсайланғанан кейін лауазымды қызметін жалғастыру үшін сол қызметті сақтауғатиіс болған ... ... ... оған ... ... айыптауүкімі шығарылған кезде, Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақтытұруға өз ... ... ... ... ... немесе оданайыру туралы шешімді республиканың Орталық сайлау комиссиясының ... ... ... ... оның ... ... ... дауысымен шығарады.Депутатардың Парламент сессияларына, оның Палаталарының отырыстарынақатысуы. Депутат Парламент және оның құрамына кіруге ... ... ... ... ... ... беру құқығын жеке өзі ... Оның ... ... ... беруге құқығы жоқ. Палата бюросының,оның тұрақты комитететрінің,  Парламент  комиссияларының  және  ... ... ... ... оның ... кез ... мәселеніенгізуге, мәселелерді қарауға әзірлеуге, ол бойынша талқылау мен онықабылдауға ... ... ... ... жүзеге асырылуынұйымдастыруға, одардың орындалуын бақылауға құқылы. Ол Парламенттің өзқұрамына кірген органының шешімімен ... өз ... ... ... ... ол ... жазбаша нысанда хабарлауға құқылы.Палата бюросының, оның комитеттерінің, комиссияларының құрамына ... ... ... отырыстарына белсенді түрде қатыса алады.Депутатық сұрау салу Парламент Палаталарының бірлескен және бөлекотырыстарында депутатың мемлекеттік ... ... ... ... осы органның немесе лауазымды тұлғаның Парламентсессиясына осы ... ... ... ... құзретіне кіретінмәселер жөнінде Парламент ... ...  ... ... өз ... баяндауын ресми сұраған талабы болып табылады.Парламент депутатары Премьер-Министірге және ... ... ... ... ... ... ... Төрағасына жінемүшелеріне, Бас Прокурорға, ұлттық Қауіпсіздік комитетінің Төрағасына,Республикалық бюджеттің атқарылуын ... ... есеп ... мен ... сұрау сала алады.Бұл ретте Бас Прокурорға салынғансұрау ...  ...  ...  ...  ...  ... қатысты болмауы тиіс.Депутатық сұрау салу ауызша ... ... ... болуы мүмкінлауазымды нақты адамға арналуы тиіс. Сұрау салу және оған ... ... ... ... ... ...  ... адам қойылған сауалға Парламенттің немесе ... ... ... ... ... ... сауалға берілген жауап жәнеоны талқылаудың нәтижесі бойынша Парламенттің ... оның ... ... Парламентте бірлесуді ұйымдастыруға құқылы. Фракция –белгіленген заң тәртібімен тіркелген саяси партияны ... өзге ... ... ... ... ... ол Парламенттегі тиістісаяси партияның немесе өзге ... ... ...  ... ... топ – ...  округтеріндегі  бірлескен  қызметіндеөздерігің өкілеттігін жүзеге асыру ... ... ... ... ... болу ... топқа кіруге  кедергікелтірмейді.Депутаттық бірлестіктер Палата Бюросында тіркелуі тиіс. Кезіндебірде-бір ... ... ... ... Мәжіліс депутаттарыкейін бірлестік мүшелерінің келісіммімен оның кез ... ... ... Депутаттық бірлестіктердің ішкі жұмысын депутаттар жеке ... ...  ...  ...  ...  ... ... атынан:• Парламент пен Палаталардың отырыстарында талқыланатын мәселелерді ... және оның ... ... күн ... ... мен  ұсыныстаренгізеді;• Парламент немесе оның Палаталары сайлайтын немесе тағайындайтын, неПарламент тағайындауға ... ... ... ... ... ... Парламент, оның Палаталары қабылдайтын заңдардың, қаулылардың, басқадаактілердің жобаларына түзету ... ... ... ... ... ... ... қабылдаған шешімдермен таныстыруға;• Деппутаттық бірлестіктердің қызметі үшін қажетті  ...  ... ... органдардан және лауазымды адамдардан ... ... ... ... ... екі, яғни ... бірлігі пртиясы мүшелерін біріктіретін бір және  ... ... ... ... бір ... фракцияжәне  «Ауыл»,  «Тұрақты  даму»,  ...  топ»  және  ... ... ... ... төрт ... топ бар.Депутат өз қызметін тәуелсіз жүзеге асырады. Депутатқа немесе ... ... ... ... дәл ...  ...  келтірумақсатында қандайда болсын нысандағы іс әрекет республика заңдарына сәйкесжауаптылыққа тартылады. Депутаттың алдында өз міндетін орындамаған, ... ... ... ... ... ... бұзған мемлекеттікоргандар  мен қоғамдық бірлестіктердің, жергілікті өзін-өзі  ... ... ... ... ... ... ... Республикасының  Конституциясы  егер  сайлаушылар  өздепутатына ... ... ол ... ақтамаса, сайлаушылар ол депутаттыкері шақырып алатын депутаттың аманаттық мандатынан бас тартты. ҚазақстанРеспубликасының 1995 жылғы ...  ...  ...  тек  ... ғана тілегін  білдірмейді,  ол  Қазақстанның  ... ... ... ... ...  Парламент  депутатықандайда  болсын  ...  ...  ...  ...  ... кері ... ала алмауы, деутат сайлаушылар ... ... ... сөз ... ... парламенттік каникулкезінде өздерінің сайлау округтеріне барып, сайлаушылармен кездеседі,олардан түскен ... ... ... өз ... шегіндесайлаушылар көтерген мәселелердің дұрыс және ... ... ... ... пікірді зерттейді және қажет кезінде тиісті мемлекеттікбилік органдарына, қоғамдық бірлестіктерге  ...  ...  ... ... байланысты мәселе бойынша  депутат  мемлекеттікоргандар мен ұйымдарға кедергісізкіру ... ... ... мен ... адамдардың кідіргісіз қабылдауы тиістігі құқығын пайдаланады.Депутаттық әдеп ережесі. Халықтың Парламенттегі өкілі ретінде өзтәртібі мен ... ... ... ... ... тиіс. ҚазқсатанРеспубликасы Парламентінің Регламенті депутаттың әдеп ережесін белгіледі.Ол ереже ... ... ... ... де, ... ... да ... алынға тиіс  тәртіп  нормаларын  ... әдеп ... ... ... ... ... бір-біріне және Парламент Палаталарының,  комитетерінің,комиссияларының және ... ... ... ... ... құрметсезіммен қарауы тиіс;• Депутаттар өз сөздерінде депутаттардың және басқа адамдардың ар-намысына,қадір-қасиетіне  ...  ...  ...  кінә  ...  дөрекі,қорлайтындай сөз сөйлемеуі керек;• Депутаттар заңсыз және күштеп әрекет етуге шақырмауы тиіс;• Депутаттар Парламент ... оның ... және  ... қалыпты жұмысына кедергі келтірмеуі қажет;• Депутат шешеннің сөзін бөлмеуі керек;• Депутаттың басқа депутатың карточкасын алып дауыс беруге құқығы жоқ;• Депутат ... көз ... ... мен ... жолбермеуі тиіс.Өзінің депутаттық қызметін жүзеге асыру барысында және қызметтен тысуақытында белгілі бір ережені ұстануы керек. Депутат ... ... және өзге де ... ... ... пайдалануға, олқұпияларды белгіленген тәртіп бойынша қатаң сақтауға міндетті. Депутаттыңөз қызмет бабына орай мемлекеттік және өзге де ... ... ... кездері сирек кездеспейді. Осындай сипаттағы ... ... ... ... ... ... нұқсан келтіруі мүмкін.Мұндай жағдайда тек әдеп нормасы ғана ... ... ... Және Регламентте мемлекеттік құпиясы бар құжаттарды ... ... ... ... ... ... олардың органдарының жабық отырыстарында депутаттарғабелгілі болған мәліметтерді жария етпеу де әдеп ... ... ... ... ... ...  арнайы  өкілеттігіболмаса, ол шет елдердің лауазымды адамдарына және шет ел ... тек өз ... ғана ... ... әдеп ... депутаттың бұқаралық ақпарат құралдарында,баспа сөз конференцияларында, митингтерде сөйлеген және ... ... ... де ... ... өз ... ... қамтиды. Депутат өз сөздерінде тек анық және тексерілген фактілерді ғанпайдалануы, өз мәлімдемесімен қоғамдық пікірде теріс ... ... ... ... тыс ... де азаматтар депутатты заң шығаруорганының өкілі ретінде қабылдайды және оның сөзіне, ... ... ... ... депутатың ойланбай сөйлеген сөздерінің саяситеріс зардаптары болуы мүмкін.Депутаттық әдеп ережесі бойынша дәлелсіз не тексерілмеген ... ...  ...  ...  ...  ...  ұйымдардан,органдардан және жеке ... ... ... ... ... ... мүдделері мен ар-намысы елеулі түрде зардап шексе, жәбірленушіөзін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.Депутаттың әдеп ... ... үшін ... мынадай жазалаушаралары қолданылуы мүмкін:1. парламенттік мінеу;2. көпшілік аладында кешірім сұрауға мәжбүр ету;3. Палаталардың бірлескен немесе бөлек бір ... ... сөз ... ... үш ... ... бөлек бір отырысының уақытына отырысзалынан шығарып жіберу;5. Палаталардың үш немесе бөлек үш отырысынның бойында сөз ... бір ... ... ақасынан айыру. Аталған жазалау шаралары ПалатаТөрағаларының ... ... ... және оны ... ... ... ... көрсеткендей, заң Парламенттің тұтас қызметін, Сенаттың ерекшеқұзретін және Мәжілістің ерекше құзретін белгілейді. Бұл ... ... ... ... қарастырайық. Парламенттің құзретін деерекше деп ... ... ... бұл ... ... да, ... ... жатқызылмайды. Парламенттің құзретіндегі мәселелер тек ПарламентПалаталарының бірлескен отырысында ғана қаралады.Парламент палаталарының 1996 ... 20 ... ... ... ... Республикасы Парламентінің Регламенті Палаталардыңбірлескен отырыстарын өткізудің шарты мен ... ... және ... ретелінбеген мәселелерді қарау кезінде оардың өзара қарым-қатынасының, Палаталардың бірлескен органдарын қалыптастыру және оныңқызметін ... ... ... ... ... өз ... ... тәртіппенжүзеге асырады. Парламент сессиясы Палаталардың, Палаталар ... ... және  ...  ...  ... және жеке отырыстарынан тұрады. Жаңа сайланған Парламенттіңбірінші сессиясын сайлау қортындысы ... әр ... ... дегенде үштен екісі сайланғанана кейін әрі кеткенде отыз күннің ішіндеПрезидент шақырады. ... ... ... пен Мәжілістің бірлескенотырысымен ашылады және жабылады.Парламенттің ...  және  ...  тыс  ...  ... ... ... ... Төрағасы шақырады және жабады,жылына бір рет - қыркүйек айының бірінші ... ... ... ... ... ... дейін өткізіледі. Парламенттің сессиялары арасындаПрезиденттің: 1. өзінің жеке бастамасы бойынша; 2. Палата ... ... 3. ... ... ... ... кем дегендеүштен бірінің ұсынысы бойынша Палаталардың кезектен тыс бірлескен отырысыншақыруы мүмкін.Палаталардың кезектен тыс ... ... ... ... мен ... ... Кезектен тыс бірлескен отырыстыөткізу туралы ұсынысты енгізе отырып, Палаталардың ...  ... оны ... ... ... мәселенің басын ашты.Палаталардың бірлескен отырысы әр ... ... ... кем ... ... ... ... жағдайда құқылы деп есептеледі.Палаталардың бірлескен отырысы ашық өткізіледі. Регламент отырыстардыңжабық ... ... де  ...  Егер  ...  ... жартысынан көбі дауыс берсе, президент пен ... ... ... ... өткізілуі мүмкін. Кейбір лауазымды адамдаржабық отырысқада, ашық ... да ... сөз ... алады. ОғанПрезидент, Премьер- Министр, Үкімет мүшелері, ұлттық Банк ... ... ... ... комитетінің төрағасы, Мемлекеттік Хатшы,Президент Әкімшілік басшысы жатады.Парламент ... ... ... ... ...  Республикасы  Конституциясымен  ...  Ол  ... ... ... ... Мәселелер қос Палата депутаттарыныңбірлескен отырысында талқыланады, бірақ талқыланған мәселелер бойыншадауыс ... ... жеке ... ... екі ... да дербестігісақталады, бір палатаның екінші қысым көрсету мүмкіндігі ... ... да ... ... дауыс берсе шешім қабылданған болыпесептеледі.Палаталардың бірлескен отырысында мынадай ... ... ... ... ... мен  толықтырулардың  жобасы.Конституцияға өзгерістер мен ... ... тек ... ... ... ... ... қаралу тәртібін Президенттің өзібелгілейді. Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегімәселе кем ... екі рет ... ... ... Мұндай тәртіпөзгерістер мен толықтыруларды талқылаудың негіздігін ... ... ... тұрақтылығының бұзылуына жол ... ... ...  ...  ...  ...  ...  сөзбастамашыға немесе оның өкіліне беріледі. Сонан соң депутаттар ... ...  ...  ...  ...  ...  ментолықтырулардың жобасы тұжырымдамалық тұрғыда талқыланады. Бұл енгізілгенжобаны теориялық жағынан жан-жақты ... ... оның ... дәлелдеу деген  сөз.  Бірінші  оқылымның  нәтижесі  бойыншаПалаталардың ... ... ... ... және оны екінші оқылуынаәзірлеу немесе оны қабылдамай тастау туралы қаулы ... ... ... әр Палата жоба бойынша дауыс береді. Егер әр Палатадепутатарының жалпы ... ... ... үші ... ... ондаөзгерістер мен толықтырулар қабылданған болып есептеледі. Егер мұндайдауыс жиналмаса, Президенттің Конституцияға ... ... ... ұсынысы қабылданбай қалған болып есептеледі. Конституциябойынша Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу ерекше заңменжүргізіледі. Конституция ... заң ... ... ... Сенат пен Мәжіліс қаулылары нысанында қабылдайтыны айтылады.Конституцияға өзгерістер мен ... әр ... ... ...  кемінде  төрттен  үшінде  көпшілік  дауысымен  енгізіледі.Конституциялық ... ... да  ... ... ... әрпалата депутаттарының жалпы санының кемінде үштен екі көпшілік дауысыменқабылданады.2. Парламент ... ... ... оған  өзгерістер  ментолықтырулар енгізеді. Конституциялық заңның жобасы, ...  ... ... мен ... ... ... ... МәжілістеңТөрағасы Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақырады. Отырыста заңжобасын қарау мерзімі белгіленеді және заң жобасы онымен жұмыс істеу ... пен ... ... ... өткенен кейін Мәжіліс Төрағасыпарламент Палаталарының бірлескен ... ... Осы ... ... ... ... оның өкілі сөйлейді. Сонан соң әр Палатаданқосымша ... сөз ... және  жоба  ...  ... ... оған ... ... мен толықтырулардыңжобасы бойынша кем дегенде екі ... ... ... ... ... ...  оған  енгізілетін  өзгерістер  ментолықтырулардың  жобасы  тұжырымдамалық  ...  ...  ... ... конституциялық қатынастарды реттейтін, жай заңдарғақарағанда жоғарғы ... күші бар акт ...  оған  ...  ... ... Заң ... бірінші оқылымда мақұлданған жағдайдапарапарлық жолмен әр Палата ... ... ... ... ... қортындысымен екінші оқылым өткізіледі. Егер  ... ... кем ... ... екісі оған  дауыс  берсеконституциялық заң ... ... ... ... Палаталарының бірлескен отырысында республикалық бюджет,Үкіметтің және ... ... ... ... ... есепкомитеттінің есептері бекітіледі. Бюджет пенесеп алдымен Мәжілісте, содансоң Сенатта талқыланады. Республикалық бюджеттің Үкімет енгізген ... ... ... ... ... ... туралы мәселе өоюғақұқылы.4. Парламент Палаталарының бірлескен отырысында Президенттің қабылданғанзаңға наразылығы талқыланады. Егер Президенттің ... бір ... ... наразылық қабылданған болып есептеледі. Наразылық алдыменМәжілісте талқыланады, содан кейін ... ... ... ... ... Содан соң олар Палаталардың бірлескен отырысындақарайды. Егер әр ... ... ... ... ... ... ... Парламент олар тұтас заң бойынша бұрын қабылдағаншешімдерін дәлелдеп шықса, онда ... ... ... ... Осы ... Президент заңға жеті күн мерзімі ішінде қолқояды. Егер дауыс беру арқылы ... ... ... еңсереалмаса, онда заң қабылданбаған деп, не заң ... ... ... деп ... ... ... Конституциясы Президентке Парламенттің ... ... беру ... бастамашы болу құқығын береді. Президенттіңбастамасы Парламент Палаталарының бірлескен отырысында қаралады. Парламентәр Палата депутаттарының жалпы ... ... ... ... ... заң ... ... беруге құқылы. Президентке заң шығару өкілеттігібір жылдан аспайтын мерзімге беріле ... ... заң  ... ... ... шектеу белгілемейді. Бұл ПрезиденткеПарламенттің Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізуден ... ... ... заң ... ... берілгенін білдіреді.Президентке заң шығару ...  беру  ...  ...  ПарламентПалаталарының  бірлескен  отырысында  шешілгендіктен,  Президенткеконституциялық заң, ... жай заң ... ... ... берілуімүмкін. Бұған дау тумаса керек. Алайда, Парламент Регламенті Президенткезаң шығару өкілеттігін шектеген.6. Қос ... ... ... ... мен Ұлттық БанктіңТөрағасын тағайындауға келісім беру ... ... ... Осы ... ... ... ұсыныспен Парламентке жүгінеді. Келісім ... ... ... ... және ... ... ...  кандидатқа,  сондай-ақ  Президенткедепутаттар сұрақ қоюға құқылы. Депутаттардың ... ... да, оған ... ... да ... бар. Депутат осы мәселегеқатысты жарыссөзге шықпай қоюға да ... ... ... ... келісім бермей қойса Президенттің ... ... ... ... бар. Президент кандидатқа жаңа адамды да ұсына алады.Қызметке тағайындауға келісім беру туралы шешімді ... әр ... ... ... ... ... ... Парламент дауысберудің басқа тәртібін белгілеуі де мүмкін. Егер ... ... ... ... қойса, онда қабылдамай қоюдың себептерінкеңінен дәлелдеген шешім ... ... ... Палаталардың бірлескен отырыстарында Үкіметтіңбағдарламасы қаралады. Премьер-Министр өзін Президент тағайындаған соң,бір айдың ішінде ... ...  ... ... ... Баяндаманы депутаттар  талқылайды.  ...  ... да, ... тастауы да мүмкін. Үкімет бағдарламасының қайтарақабылданбай  тастауы  Конституцияға  сәйкес  ...  ... ... Осы ...  ...  Парламенттің  қаулысықабылданады. Бұны Үкіметке сенімсіздік білдірудің ... ... ... жөн. ... жағдайда Үкімет орынынан  алынады.  ... ... тура ... ... жағдайын да қарастырады.Парламент: 1). Егер Премьер-Министр Үкімет енгізген  заң  ... ... ... ... туралы мәселе қойса;  ... ... ... ... әр Палата депутаттарының жалпы саныныңүштен екі дауысын жинай алмаса, заң жобасы ... ... ... есептеледі, Үкімет мұндай құқықты жылына екі реттен артық пайдаланаалмайды. 2). Егер Үкіметке сенім ... ... ... ... ... кем дегенде бестен бірінің ... ... ... ... ... білдіру туралы шешім қабылдай алады.8. Қазақстан  Республикасы  Конституциясы  Парламенттің  ... ... ... ... ... ... қарастырған. БастамаПарламент Палаталарының бірлескен отырысында әр ... ... ... жай ... дауысымен білдіріледі және қаулымен рәсімделіп,Президентке жіберіледі. Парламенттің бастамасы Президент үшін міндеттіболып табылмайды, ол мәселені жеке өзі ... ... ... да,қабылдамай тастауы да мүмкін. Конституцияда республикалық референдумөткізу ... ... ... ... бір ғана  ... ол – Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.Бұл Парламент референдум өткізуге ... ...  ...  ... ... референдум өткізу туралы бастама көтере алмйдыдеген сөз емес. Егер Президент ... ... ... ... бастамасын қабылдамай тастаса, бұл ... ... ... ... ... бұрынғы шешімінен кейін кемдегенде екі жылдан  соң осы ... ... ... ... ... қайтара жүгіне алады.Парламенттің  қос  Палатасының  бірлескен  ...  ... ... конституциялық заңдылықтың жай күйі туралы жылсайынғы  жолдауы  ...  ...  ...... Конституциясы үшін де, К  онституция теориясы үшінде жаңаұғым. Заңдылықтың барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, ... ... ... және ... заңды сақтауыретінде қабылданған жалпы ұғымға сүйене отырып, конституциялық заңдылыққаанықтама беруге болады. Мұндай жағдайда конституциялық ...... ... мен ұйымдардың, лауазымды адамдардың,  қоғамдықбірлестіктер мен азаматтардың конституциялық нормаларды бәрі ... ... деп ... жөн. Бұл не ... сөз? ... конституциялық құқықтыңқұқықтың қатынасқа  субъект  ...  ...  бәрі  ...  және  ...  міндеттерін  атқарған  ... ... ... сақтауы тиіс.  Конституциялық  Кеңесконституциялық нормалар қолданылатын салалардың бәріне ... ... оған ...  ...  жай-күйін  зерделеуміндетін жүктеуге болама? Біздінше, болмайды. Мұның дәлелі ... ... ... ... сот ... іске ... кезінде тәуелсіз жәнеКонституция мен заңға ғана бағынады» Прокуротура «заңдылықтың кез ... ... мен жою ... ... ... ... ... мен заңдарына қайшы келетін заңдар мен ... ... ... ... Конституцияның келтірілген қағидаларынанкөрінгендей, конституциялық нормаларды сақтау соттың да, Прокурордың даміндетіне кіреді. Оның үстіне ... ... әр ... ... ... ... ... өкілеттігіне құзретіне жататын мәселелерменшұғылдануға құқылы. ... ... ... ... тек  ... қатысты мемлекеттік өмір саласындағы ғана ... ... ... ... ... ұсына алады.ПарламентПалаталары бірлескен отырыстарында Конституцияда көзделген басқада ... ... ... және ... құзыреті. Сенат пен Мәжілістің жекеқарауына жататын мәселелерҚазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің құзыреті ... ... 1. ... ... қарауына жататын өкілеттік, 2. кезегіменқарау арқылы ... ... ... кейін Сенатта жүзеге асырылатынөкілеттік.Парламент Мәжілісінің ерекше қарауына Конституция мынадай мәселелердіжатқызады.1. заң жобадарын ... ... және  ...  Конституцияның  осықағидасымен Конституцияның Парламент Палаталардың бөлек отырыстарындамәселелерді әуелі ... ал ... ... ... өз ... ... заң қабылдайды делінетін 54 бабының арасында қайшылық бар ... ... ... жағдайда қайшылықтан көрі, заң техникасыныңолқылығы орын алған. Іс жүзінде ... 56 ... заң ... ... Мәжіліске берілуі мүмкін, оны тек Мәжіліс қана қарауға құқылы депайтқысы ... Бұл ой ... ... ... 54 ... Онда заң туралы мәселе алдымен Мәжілісте, содан кейін Сенаттақаралады деп анық айтылған. Демек, ... ... ... заң ... ... және ... Мәжілістің ерекше қарауына жатады. Мәжілістеқабылданған заң, әлі қабылданған заң деп ... ... ... ... ... Президенттің наразылығы бойыншаұсыныстар әзірлеу Мәжілістің ерекше қарауына жатады. ... ... ... ... және ... ...  Мәжілістіңқарауына береді. Қортынды Президент өкілінің қатысуымен әзірленеді.Мәжілісқорытындыы, Президенттің наразылығы мен ... өзін ... және ... ... бойынша Мәжіліс депутаттарының жалпы саныныңтөрттен ... ... ... ... ... шешімі, басқаматериалдармен қоса зерделеу үшін Сенатқа жібереіледі, сондай-ақ бұрындаайтылғандай Палаталардың бірлескен отырыстарының қарауына беріледі.Іс жүзінде ... ... ... да ... ... қарауына жатпайды,өйткені ол қос Палатаның бірлескен отырысында ғана түпкілікті шешіледі.3. ... ... ... ... ... ... комиссиясыныңТөрағасының, оның орынбасарларын, хатшысы мен ... ... ... ... ... ... ... қарауына жатады.Президент аталғантұлғалар бойынша Парламентке ұсыныс енгізеді. Ол комитеттерде қаралып,олар Мәжіліске өз ... ... ... ... немесе олуәкілдік берген лауазымды тқлға әр кандидатты жеке-жеке ... ... ... кандидаттар бойынша талқылау мен дауыс беру әркандидатқа жеке жеке жүргізіледі. Мәжіліс ... ... ... ... ... ... ... сайланған болып есептеледі.Жоғарыда аталған лауазымға ұсынылған кандидат өтпей ... ... жаңа ... ұсынады.Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы,Төрағаның орынбасарларын, хатшысы мен ... ... ... ... ... рәсімімен бірдей жүргізіледі.4. Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау және оның ... ... ... ... ерекше қарауына жатады. Кезекті сайлаутамыздың бірінші жексенбісінен ... ... ... ... ... бес жылда бір рет өткізіледі. Президенттің кезектентыс сайлауы Президент қызметінен босаған немесе ... ... ... екі ... мерзімнен кешіктірілмей өткізіледі.5. Екі депутатты әділет біліктілік алқасынның құрамына екі ... ... ... ... ... Жіберу рәсімі  Мәжілістің  жалпыотырысында ашық дауыс беру ... ... ... ... ... алқасындағы жұиысты Палата комитеттеріндегі ... ... ... ... қарсы мемлекетке опыздық жасады деп айып тағуМәжілістің ерекше қарауына жатады. Тағылған ... ...  ... және оның ... Сенат депутаттары жалпы  сананыңкөпшілік дауысымен Парламент Палаталары ... ... ... ... Мәжіліс айып тақанмен, іс жүзінде бұл мәселенітүпкілікті шешпейді. Жобасын ... ... ...  заңды  Парламентқабылдайды. Мәжіліс заң жобаларын қарауға қабылдайды және ... ... ... ... ... ... ... заң шығаруқызметі депутатарға және Үкіметке берілген заң ... ... ... басталады.Заң шығару бастамасы арнайы принциптермен реттеледі.1. Заң шығаруға бастамашы барлық ... ... ... Ол заңшығарушылық қызметке жатқызылған кез келген ... ... заң ...  барлық  субьектілердің  де  құқылы  ...  ... ...  заң  ...  оны  ...  ... орай емес, кезектілік ... орай  ... ... тәртіпті сақтамау заң шығару бастамасы құқығын бұзу болыптабылады.2. Заң шығару бастамасы құқығын жүзеге асыруда кедергіні болмау ... заң ... ... ... кез ... ... ... келіспей-ақ өз қалауымен жүзеге асыра алады. Парламенттің заң ... ... ... ... ... тиіс.3. Заң шығару бастамасы құқығының оны иеленуші субъектілерінің өзі жүзегеасыруы тиіс. Депутаттың орнына ешкімде заң жобасын ... ... ... жобаларын тек өз атына ғана енгізеді.4. Заң шығару бастамасы құқығына субъектісі енгізген заң жобасы Палатадақабылданып, қаралады ... ... ... ... өз ... заң шығаруға бастамамы  субъектісінің  еркіменбайланыстырмайды. Заң ... ... ... заң  шығаруға  бастамашысубъектісінің құқығы жүзеге асырылады. Заң ... одан ... ... оның Палаталары шешеді. Заң шығару бастамасы құқығы мынадай:а) жаңа заң ... ... ә) ... ... ... ... толықтырулар енгізу және олардың күшін жою туралы заң жобаларын ... ... ... қосу ... ... ... нормативтікқаулы жобаларын енгізу нысананыда жүзеге асырылады.Мемлекеттік ... ...  ...  ...  ... басқа), қоғамдық бірлестіктер заң шығару бастамасы құқығынаие бола алмайды. Алайда, олар заң жобаларын ... оны ... ...  ...  Мәжіліске  енгізе  алады.  Заң  ...  ... ... ... ол ... жазады. Палата бюросы заңжобасын Мәжілістің жалпы отырысының күн тәртібіне ... не ... ... ... оны қабылдамай тастау туралы ұсыныс енгізеді.Мәжіліс Регламентінде қажет болған ... оның заң ... ... енгізу туралы шешім қабылдайтыны туралы ... ... ... мұндай құқықты Мәжімістің ерекше қарауындағықұқық қатарында қарастырмағанын айта кеткен жөн. Регламенттің Мәжілістеқабылданған осы ережесі Конституцияға қайшы келеді. ... заң ... ... ... ... болғанмен, ол мақұлдаған заң жобалары заңғаайналуы үшін ... ... оған ... қол қоюы ... қой.Мәжілістің халыққа шағымы демократиялы сияқты көрінгенмен, заң жобаларыныңалдымен Мәжілісте, содан кейін Сенатта кезегімен  ...  ... ... ... ... ... ... халықтың талқылауынажіберу үшін Мәжіліс ұсынған заң жобасы кейін Сенатта ... ... ... ... ... пікірімен санаспаған болып шықпай ма. Мүмкін, заңжобасын бүкілхалықтық талқылауға енгізу құқығын ... беру ... ... құқық Президентке берілуі керек деп ойлаймыз.Сенат заң жобасын тұтастай ... ... ... ... ... Егер ... ... ұсынған өзгерістер мен толықтыруларғадепутатардың жалпы сананың көпшілік дауысымен келіссе,  ол  ... Егер ... ... ... ... Сенат ұсынғанөзгерістер мен толықтыруларға қарсы болса, онда заң ... ... ... еңсеру үшін Палаталар теңдік жағдайында Палаталардыңкелісім комиссиясын құрады. Келісім комиссиясының шешімі Мәжіліс Бюросыныңқарауына беріледі. Егер Мәжіліс келісім комиссиясының ... ... заң ... ... сол ... ... ... ЕгерМәжіліс келісім комиссиясының шешімін мақұлдамаса, онда заң ... ... оның ... ... салынады. Егер  Мәжілісдепутатарының үштен екісі алғашқы нұсқаны ...  онда  ... ... оны екінші қайтара қабылдамай тастауы мүмкін. ОндаМәжіліс оны Сенатқа сол ... ... ... ... ... ... ... кейінгі тәртіппен мәселені қарауды қайта бастайды.Сенат қабылдаған заң барлық уақытта бірдей ... ... ... бола ... ... ... ... конституциялылығы туралы Конституциялық Кеңеске жүгіну мүмкіндігінқарастырған. Конституциялық Кеңеске Президент заңға қол ... ... ... ... Кеңеске:1. Мәжілістің төрағасы;2. Сенаттың төрағасы;3. Президент;4. Парламент депутатары жалпы сананының кем дегенде ... бір ... ... ... ... және ... төрағасы Мәжіліс пенСенаттың талқылауынсыз өз бастамалры бойынша Конституциялық ... ... ... ... ... осындай. Алайда,осы идея Мәжіліс пен Парламент Регламентінде ... ... ... ... ... ... өз  бастамасыбойынша Конституциялық Кеңеске жүгігу мүмкіндігіне рұқсат ... ... ... ...  ...  ... ... едәуір дәлелсіздік жіберілген. Мәжіліс Регламентібойынша Парламент депутатарының жалпы санының кем дегенде бестен бірбөлігін құрайтын депутатар Конституциялық Кеңеске жүгіне ... ... ... ... ... ... Регламентіне сәйкес бұлмәселе  Мәжілістің  ...  ...  ...  және  ... ... жүгінуді талап ететін » қажетті мөлшердедепутатар саны жиналса ұсыныс қабылданған болып есептеледі. Мәжілісотырысында, Сенатаң депутатары онда ... ... ... ... ... ... дауыс беруге құқығы жоқ. Егер, Мәжілісотырысында Мәжіліс депутатарының бестен бір ... ... ... ... ... ... ... деп есептесек, ондаМәжілістің мұндай шешімі Конситуцияға сәкес келмейді. КонституциядаМәжілістің емес, Парламент, яғни Мәжәіліс пен ... ... бір ... ... ... Мәжіліс  Регламенті  Сенатдепутаттарының құқығын иемденіп ... ... ... та ... түсіндіруге өзінше «үлес» қосқан. Сенат Регламентінің 44-тармағында Сенат төрағасының ... ... ... КеңесСенат қабылдаған заңдарды Конституцияға сәйкес  Президент  ...  ...  ...  ...  айтылады.  Алайда,  СенатРегламентінің сол 44-тармағында ... ... кем ... бір ... ... Сенат депутаттары Сенат  ТөрағасыКонституциялық Кеңеске жүгінуі туралы ұсыныс жасауға ... ... ... ... Регламенті сияқты, Сенат Регламенті де,Конституцияны өзгерткен, олай болмағанның өзінде оның ... ... ... ... ... бестенбір бөлінгі туралы айтылғандықтан, демек Конституциялық Кеңескежүгіну жөніндегі  ...  екі  ...  ...  ... ... тіреледі. Тіпті сан жағынан ...  ... ... бұзылған емес пе. Мәжіліс депутатарының бестенбір бөлігі дегеніміз – Парламент депутаттарының ... бір ... қой. ... ... жеті депутат бар, оның бестен бір бөлігі –он үш ... ... ... бір ...... ... АлПарламент депутаттарының бестен бір бөлігі – жиырма үш депутат.Сенат қабылдаған заң Президенттің  Наразылығын  ...  ... ... ... ... тиіс және ол ... ... не оныңжекелеген бөліктерін пысықтау жөнінде ұсыныс енгізе алады. Президентнаразылығы алдымен Мәжілісте, ... ... ... ... ... ... Парламент Палаталарының бірлескен отырысында шешіліеді.Бірқатар маңызды мәселелер әуелі Мәжілісте, сосын Сенатта қаралады.Оған мыналар жатады:1. Мәжіліс заң ... ... ... ... оны ... заң ... ... республикалық бюджетті және оның орындалуы туралыесепті, бюджеттегі өзгерістен мен ... ... ... мен алымдарды белгілейді және қабылдамайтастайды.Аталған мәселелерді талқылау  Сенат  пен  ... ... ... асырылады.Оларды талқылау тәртібі,заң жобалары Мәжіліс пен Сенаттан өту тәртібіне ұқсайды.3. Қазақстан  Республикасының  әкімшілік  ...  ... ... заңға сәйкес қаралады.Сенаттың ерекше өкілеттігі. Қазақстан Республикасының КонституциясыСенаттың қатаң қарауына жататын мәселелерді қарастырады. Осы ... ... ... ... және оның ... ... ... есептеледі жәнеқайта қаралмайды.1. Республиканың Жоғарғы Сот Кеңесі Президенттің төрағалығымен ЖоғарғыСот Төрағалығына, ... ... ... төрағалары мен судьяларынакандидаттар іріктеп, ұсынады. Президент тиісінше Сенатқа жазбашатүрде ұсыныс енгізеді.2. Республиканың Бас Прокурорын және ... ... ... ... ... ... ... Сенаттың келісіміналады.3. Бас Прокурорды қолсұғылмаушылықтан айыру оны ... ... ... ... ... ... ... жергілікті өкілді органдардың  ... ... ... құқығын береді. Жергілікті өкілді жәнеатқарушы органдар туралы заң ... ...  ... ... ... ... екенін қарастырған.5. Сенат Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамына екідепутатын жібереді. ... ...  ...  ... ... ұсынады. Егер кандидаттар бірнешеу  ... ... ... ... ... жинаған  депутатарсайланған болып есептеледі.6. ... ... ... ... кетуіру туралы Мәжіліскөтерген мәселені қарайды. Бұл мәселе ...  ... ... және соған сәйкес қаралады.Қазақстан Республикасы Парламентін таратуМұнда Парламентті өкілеттілік мерзімақ інен бұрын тарату және өзін -өзі ... ... ... ... ... және ... депутаттарының әртүрліөкілеттілік мерзімдері бекітілген. Парламенттің өкілеттілігі оның біріншісессиясы ашылған сәттен бастап, жаңадан ... ... ... жұмысқа кіріскен кезде аяқталады. Парламент сессиясын шақырукезектілігі  Мәжіліс ... ...  ... ,  ал  ...  ... жаңа ...  депутаттарының  бірінші  ашылуыныңөкілеттілік, мерзімімен анықталады.Палаталардың ... ... ... қарамастан,Президент Парламентті мерзімінен бұрын таратқанда олар өз ... ... ... ... 63 бабына сәйкес Президент  парламенттіқандай жағдайларда тарата алатындығы ... Олар ...  ... ... ... Премьер – Министрді  тағайындауға екімәрте келісім бермегенде,  ...  ...  ...  ...  ...  басқа  тармақтары  арасындағы  ... ... ... дағдарыс болғанды.Үкіметке сенімсіздік білдіру  мәселесі  ...  ... үш ... : Үкіметтің бағдарламасын екі мәрте қабылдамайтастау  Үкіметке  ...  ...  ...  ... өз ... (53б. 7 тар); Премьер – министрдің  өзбастамасымен , егер Үкімет ... ... ... ... 63 ... Парламентті таратуға болмайтын жағдайлар дакөрсетілген: төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы кезінде, Президентөкілеттілігінің ... алты ... ... осының алдындағы таратуданкейінгі бір жыл ішінде. Парламентті тарату туралы мәселе дүниежүзіліктәжірибиеде ...... ... ... және ... бірмемлекеттің нақты саяси шын қтарымен байланысты. М. Амеллердің белгілеуібойынша тарату құқығының ... мәні ... ... ... ...  бұл  институттың ерекшеліктері туралымәселе бойынша бір пікірде емес.  Яғни бұл  ... пен  ... ... ... ... ... негізде тарату құқығы Англиядапайда болды және алғаш ... ... ... өз қажеттілігі бойыншапалатадан құтылу түрінде ...  ...  ...  ... ... және король билігінің кабинет  билігімен  ауысуынабайланысты Парламентті тарату құқығы Үкімет жауаптылығының ... ... ... ... ... ... ...  тепе-теңдік және тежемелі ... ... ...  ҚР  1993  ... заң ... атқару және сот биліктері  тармақтары тепетеңдік және тежемелік жүйесін қолдана отырып өзара ... ... ... ... ... ... ... мәні бойынша болған жоқ,бірақ  ...  ...  вето  ...  ...  ...  Вице – ...  және  ... кабинетін Жоғары Кеңесұсынысы боиынша қызметінен ... ... ...  институттары  болды.Парламентті  тарату  институты  1995  жылғы  ...  ...  ...  ...  Конституцияның  бұл  ...  ... өз ... ... ... жоқ  ... ...  Академик  С.З.Зиманов , Мысалы  ... деп ...  ...  ...  ... ... ... жабылып тұратын  «темір қақпақ»  орнатылған ... мәні ... өз ... ... кез ... ... Парламенттітарата алатындығы (63б – 70 б.).  Бұл ... ... ... ... ... ...  әкімшілік  органға  айналдырады».«Үкіметтің  Парламент  алдындағы ... ... ...  ... , яғни ... бұл үшін Парламентті тарата алады»,  депжазады  басқа  ...  ...  ...  белгілі  бір  ... ... бұл ... ... білу қиындығын тудырады. Ол«Қазақстандық  Парламентаризм  өзектілігін  арттыру».  Бұл  ...  ...  ...  және  ...  ...  ...   бөлудегі   дүниежүзілік   ...   ... ... сай ... ... жүзеге асырушы Қазақстанның конституциялық-құқықтықмәртебелі жоғарғы ұсынушы органы, өз дамуында ... ... ... ... билігінің қалыптасу тарихы, өз бастауын ЖоғарғыКеңестің 12 шақырылымынан (1990 ж. 24сәуір – 1993 ж. 13 желтоқсан) алады,1990 ж. 25 ... ... ... демократиялық сайлау тәжірбесінентуындады. Сайлаудың демократиялығы, 360 депутаттық орынға 2 мыңнан астамталапкердің қатысуында, көпшілік ... ... өз ... ... ... ету; 90 ... ... ұйымдардан сайлану негізі;Академик С.З. Зимановтың сөзі бойынша, «бұл Республика тарихында еңинттелектуалды Парламент». Сондай-ақ, алғаш рет ... ... ... ... ... мен ... жұмыс істеді. Freedom House(АҚШ) зерттеу орталығының сарапшыларына Қазақстанды еркін елдер қатарынажатқызуға жол бермеді.ҚР жоғарғы ұсынушы органы ... ... ... жаңа ... ж. ... қабылдаумен және 1995 ж.16 қазандағы «ҚР Парламентіжәне оның депутаттарының мәртебесі туралы» конституциялық заңныңқабылдануымен байланысты.Жоғары  өкілді  ...  ...  ...  милі  ол  ... 1993 жылғы Қазақстан Конституциясы бойынша Жоғары Кеңесболып немесе 1995 жылғы Конституция бойынша ... ... ... ... ... ... Өткен жылдардағы Жоғарғы Кеңестің қызметініңтеріс жақтарын ғана ... ...  ...  олар  ... ... ... ... конституциядағы  сәйкесзаңдар қабылдады (1937, 1978, 1993). Ж. Башиев негізді түрде ... ... ... ...... ... кезеңінде Жоғарғы Кеңестің әрбәршақырылымы Қазақстан мемлекетінің ... және ... өз ... Алдынғы Жоғары Кеңестің және қазіргі ҚР ... ... ... ... ... және ... сәйкес құрылуды,және де ол өз жұмысын ақтап жатыр деуге болады.  Бұл ой М. ... «сол ... ... басқа формация болды – жоспарлы экономика,коммунистік идеялогия. Сондықтан сол ... ... ...  өзуақытының талаптарына сай қызмет етті».Парламент, яғни- бұл заңшығару жұмысы арқылы халықтың еркін ... және ... ... ... ... ... органдарыныңбірі. Өзіміз белгілеген анықтама бойынша 1995 жылғы ҚР Конституциясының 4бөлімінің 49 ... 1 ...  ... ... ... – ҚР заңшығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғарғы өкілдіорганы».ҚР Парламенті конституциялық-құқықтық мәртебесінің ... ... ... Оның ... Парламенттің құрылымы анализдерінен тұрады,оның палаталары мәртебесінің ара қатынасы және басқада  мәселелері.Парламент ... соңы – ... ... ... ... Бұл мәселенің шешімі бір палаталы немесе екі палаталы жүйе. ... ... бір ... ... ... ... ... айта кеткен жөн. 
    
   

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жеке тұлғаның, конституциялық құрылыстың, сайлау құқығының конституциялық құқықтық мәртебесі негіздері80 бет
Қазақстан Республикасында заң шығару билігінің қалыптасуы49 бет
ҚР-сы Парламенті24 бет
ҚР Парламенті депутаттарының конституциялық-құқықтық мәртебесі6 бет
ҚР Парламентінің конститутциялық құқықтық мәртебесі12 бет
ҚР парламентінің конститутциялық құқықтық мәртебесі туралы16 бет
Атқарушылық билік мазмұнының конституциялық- құқықтық дәрежесі. Үкіметтің міндеттері мен атқаратын функциялары64 бет
Жалпы мемлекеттік органдар қызметі мен олардың қызмет ету қағидаларына жан-жақты талдау жасау31 бет
Конституциялық құқық пәнінен дәрістер78 бет
Конституциялық құқықтың негіздері44 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь