Қазақстан Республикасының инвестициялық климатын талдау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1. ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инвестиция экономикалық категория ретінде және оның экономиканы дамытудағы рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Инвестицияның түрлері және құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ...10

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЛИМАТЫН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстан Республикасы экономикасындағы инвестициялық климаттың даму тенденциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2 Қазақстан экономикасына инвестицияларды тарту ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

3. Бөлім ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛЫН ЖАҚСАРТУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
3.1 Қазақстанның шетел инвестициясы үшін тартымдылығын арттыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
3.2 Инвестициялық дағдарыстан шығу стратегиясы және оны ынталандыру механизмін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... .51

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Экономиканың созылмалы дағдарысы жағдайында отандық кәсіпорындардың инвестициялық қуатын күшейту мәселесі өткір күн тәртібінде тұрған міндет. Инвестиция экономикалық өсудің қажетті және міндетті алғышарты болып табылады. Олар жиынтық ішкі өнім көлемін арттырып қана қоймай, сонымен қатар мультипликативтік әсер береді. Дұрыс инвестициялық саясат экономикалық өркендеудің маңызды құраушысы болып табылады.
Қазақстан экономиксы үшін инвестиция, ең алдымен оны тұрақтандыру, жандандыру және көтеру үшін қажет. Өндіріске, жаңа технологияға жұмсалған инвестиция қатаң бәсекелік күресте бәсекелестерді жеңуге көмектеседі, мейлінше икемді баға белгілеуге мүмкіндік береді.
Макроэкономикалық деңгейде қол жеткен табыстарға кешегі инвестициялардың елеулі үлесі тиді. Бүгін өндірілгеннің неғұрлым көп бөлігін жинақтап, инвестициялайтын болсақ ертеңгі тұтыну мүмкіндіктеріміз соғүрлым жоғары болады.
Инвестиция маңызды экономикалық категория болып табылады, және микро-, макродеңгейде айтарлықтай роль атқарады, ең алдымен, жай және ұлғаймалы ұдайы өндіріс, құрылымдық түрлендірулер, пайданы арттыру және соның негізінде көптеген әлеуметтік проблемеларды шешудегі инвестицияның маңызы өте зор.
Қазақстан Республикасында 1990-2005 жылдар аралығында күрделі құрылысқа салынған инвестиция көлемінің көлемін және қалыптасқан тенденцияларын талдау бұрынғы Одақ республикасының экономикалық және саяси тәуелсіздігімен байланысты қол жеткен өзгерістерді көрсетеді. Қарастырылып отырған мерзім ішінде республиканың негізгі капиталға салынған ең көп инвестиция көлемі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары орын алды, оның көлемі 18,6 млрд. сом болған еді. Осы кезден бастап бүкіл инвестиция көлемінің 82%-іне тең болған мемелекеттік инвестиция үлесі тұрақты қарқынмен төмендей бастады. Ол кезде халық шаруашылығындағы инвестициялық процестің нәтижелілігі ЖІӨ-нің өсуімен ғана емес, өндірістік қолдануға 11 млрд. сом негізгі қордың берілгендігімен сипатталды.
2003-2004 жылдар арлығында республиканың әлеуметтік-экономикалық және қаржылық-инвестициялық дамуында ұлттық экономиканың нарықтық қатынастарға көшуімен байланысты өзгерістер орын алды. Яғни бұл кезде шаруашылық субъектілері мен мемлекеттің инвестициялық белсенділігі күрт төмендеу тенденциясына ие болды.
1. Кожакулов О., КулекеевЖ. Проблемы инвестиционного обеспечения экономического развития в Казахстане //Транзитная экономика. № 3. 1997 с-87.
2. Қазақстан Республикасының «Инвестициялар туралы» Заңы 01.08.2007ж. № 373-11
3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов.–М.: ЮНИТИ, 2005. С-375.
4. Инвестиции в Казахстане–Материалы науч. - практ.конф. /Под.ред. Мамырова Н.К. - Алматы. Экономика. 1997.с-67.
5. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: пер.с англ.– М.:Изд-во «Дело»,1997. с-55.
6. Мадиярова Д.М. Стратегия формирования внешнеэкономической политики. – Алматы: Экономика, 2004. стр.196.
7. Нурсеитов А.А. Прямые иностранные инвестиции как фактор развития экономики РК. -А.:2002г. Стр-96.
8. Рогачев А.А. Социально-экономические приоритеты в системе финансовых координат. -А.: 2000г. Стр-115
9. Иностранные инвестиции в Республике Казахстан–Алматы,2003,с.2526
10. Тойганбаев Т. Повышение эффективности использования иностранных инвестиции. -А.:2000г. С-69.
11. Атамкулов Б.Светитени инвестиционнй политики//Аль Пари.2003.
№11, с.32
12. Financial Times, 2007, s-6.
13. Байгісиев М. Халықаралық экономикалық қатынастар.: Оқу құралы. Алматы, «Санат», 2008.36 бет
14. Нурсеитов А.А. ПИИ как фактор развития экономики в РК. В книге. Национальная экономика Казахстана на рубеже нового столетия. – А.Экономика, 2003.с.245.
15. Нурсеитов А.А. ПИИ как фактор развития экономики в РК. В книге. Национальная экономика Казахстана на рубеже нового столетия. – А.Экономика, 2000.с.245.
16. Нурсеитов А. Инвестиционный климат Казахстана: состояние и перспективы развития.//Аль-Пари.2002. №4-56 с.59-63
17. Статистический ежегодник Казахстана, 2006. Статистический сборник./Под.ред. Ж.А.Кулекеева.-Алматы:2006,-392с.
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ..........................................................................................51. ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Инвестиция экономикалық категория ретінде және оның экономиканыдамытудағы рөлі.........................................................51.2 Инвестицияның түрлері жәнеқұрылымы...................................102. ... ...  ... ... ... ... ... экономикасындағы инвестициялық  климаттың дамутенденциялары................................................172.2 Қазақстан экономикасына инвестицияларды тартуерекшеліктері............................................................................233. Бөлім ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛЫН ЖАҚСАРТУПРОБЛЕМАЛАРЫ3.1 ... ... ... үшін ... ... ... шығу ... және оны ынталандырумеханизмін жетілдіру жолдары.................................51ҚОРЫТЫНДЫ..............................................................................67ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................70КІРІСПЕЭкономиканың созылмалы дағдарысы жағдайында отандық кәсіпорындардыңинвестициялық қуатын күшейту мәселесі өткір күн ... ... ... ... ... қажетті және міндетті алғышарты болыптабылады. Олар жиынтық ішкі өнім көлемін ... қана ... ... ...  әсер  ...  ...  ...  саясатэкономикалық өркендеудің маңызды құраушысы болып табылады.Қазақстан экономиксы үшін инвестиция, ең алдымен оны тұрақтандыру,жандандыру және ... үшін ... ... жаңа ... ... ... бәсекелік күресте бәсекелестерді жеңуге көмектеседі,мейлінше икемді баға белгілеуге ... ...  ...  қол  ...  ...  кешегіинвестициялардың елеулі үлесі тиді. Бүгін өндірілгеннің неғұрлым көпбөлігін жинақтап, ... ... ... ... мүмкіндіктерімізсоғүрлым жоғары болады.Инвестиция маңызды экономикалық категория болып табылады, және ... ... роль ... ең ... жай және ... өндіріс, құрылымдық түрлендірулер, пайданы арттыру және соныңнегізінде ... ... ... ... инвестицияның маңызыөте зор.Қазақстан Республикасында 1990-2005 жылдар  ...  ... ... инвестиция  көлемінің  көлемін  және  ... ... ... Одақ ... ... және ... ... қол жеткен өзгерістерді көрсетеді. Қарастырылыпотырған мерзім ішінде республиканың негізгі капиталға ... ең ... ... ... ... ... орын ... оның көлемі18,6 млрд. сом болған еді. Осы кезден бастап бүкіл инвестиция көлемінің82%-іне тең ... ... ... ... ...  қарқынментөмендей бастады. Ол кезде халық шаруашылығындағы инвестициялық процестіңнәтижелілігі ЖІӨ-нің ... ғана ... ... ... 11 млрд. сомнегізгі қордың берілгендігімен сипатталды.2003-2004 жылдар арлығында республиканың әлеуметтік-экономикалық жәнеқаржылық-инвестициялық дамуында ұлттық ... ... ... ... ... орын ... Яғни бұл ... шаруашылықсубъектілері мен мемлекеттің инвестициялық белсенділігі күрт төмендеутенденциясына ие болды.Алайда Қазақстанның ... ... ... ... ... ортақ экономикалық мүдделердің қалыптасуы, ақшақұралдарын жаңа құрылысқа, ұлттық экономиканың өндірістік және әлеуметтіксфераларындағы реконструкциялауға және ... ... ... ... 2000 жылы ғана ... Осы жылы ... ... жалпы инвестиция көлемі тәуелсіздіктің алғашқы жылғы деңгейдіңбар-жоғы 9,5%-ін ғана ... ... ... ... ... ... ... және сенімді өсу кезеңі болды. Осы уақыт аралығындаөндірістің баяу ... өсуі және ... ......  ...  ...  негізгі  құралдарды  жаңарту,реконструкциялау және техникалық қайта жарақтандыру  үшін  ...  ... де ... ... біршама салыстырмалытүрде жандануына қарамастан экономикада әлі ...  ... ... жоқ. ... ... ... жақсарту,  оның  инвестициялық   ... үшін ... ... ... ... саясат жүргізуқажет.Дипломдық жұмыстың  зерттеу   ...   ...  ... ... ... ... ... қайта құру, онытолыққанды нарықтық қатынастарға көшіру проблемасы инвестиция ... ... ... ... ... экономиксында бұдан асқанөзекті проблема жоқ.Дипломдық жұмыстың алдына қойған мақсаты — ҚР ... ... ... оның оң және ... жақтарын анықтап, республиканыңинвестициялық ахуалын жақсарту жолдарын іздестіруте әрекет жасау.Дипломдық жұмыстың зерттеу ...... ... ... ... ... құрылымы 3 тараудан тұрады. ... ... ... ... ... аспектілеріне арналған. Екінші  тарауда  ҚР-сыэкономикасында егеменді ел ... ... ... кезеңінен бастап бүгінгікүніне дейінгі уақыт аралығында болып ... ... ... және ... ... ... Ал ... тарауда ҚР инвестициялықахуалын жақсарту мәселелері қарастырылады.Жұмысты орындау ...  ...  ...  ...  материалдары,қазақстандық және ресейлік экономистердің еңбектері, бай статистикалықақпарат базасы және ҚР-дағы инвестициялық процесті реттейтін ... база ... ...  ... ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Инвестиция экономикалық категория ретінде және оның экономиканыдамытудағы ролі.Инвестиция  -  ...  ...  ...  жаңа  ... ... жүйе ... оның ... "күрделі қаржы"түсінігі қолданылған, ол - негізгі қорды  ...  ...  ... ішінде оны жөндеу шығындары.[1]Инвестиция түсінігі өте кең ұғым, оның мазмұнын бір ғана анықтама беруменашу мүмкін емес. ... ... әр ... және ...  әр  ...  ...  түсінігінің  мазмұны  бірқатаререкшеліктерге ие.Макроэкономикада инвестиция ... - жаңа ... ... ... үй мен ... және ... ... өсіміне салынатынқаржы. Яғни, инвестиция - бұл ағымдық мерзімде тұтынылмайтын  ... ... ... ... ететін жиынтық ішкі өнімнің бірбөлігі.Өндіріс теориясында және ... ... - бұл жаңа ... процесі (өндіріс құралдарын және адам капиталын қоса есептегенде).Ал, қаржы теориясында инвестиция деп нақты және ... ... ... ... яғни ... ... ... бағытталған шығындар. Дәлірекайтқанда, инвестиция - белгілі бір көлемдегі бүгінгі құнды болашақ ... ... ... ... ... ... анықтама берілген: "Инвестиция - табыс алу мақсатымен кәсіпкерлікқызмет объектілеріне салынатын барлық ... және  ... ... ... жылжымайтын және жылжымалы мүлік және мүліктік құқық;- акциялар және ... ... ... ... ... ... және ... да қарыз міндеттемелері;- инвестициялаумен  байланысты  ақша,  тауар  және  ... ... ...  ...  ...  ...  ...  соныңішінде авторлық құқық, патент, тауар ... ...  ...  процестер,  ноу-хау,  ... ... және ... жобалыққұжаттамалар;- лицензияға  негізделген  немесе  мемлекеттік  ... ... ... ... ... ... асыруғаберілетін кез-келген құқық түрлері. [2]Инвестициялау — пайда алу мақсатымен кәсіпкерлік ... ... ... ... ... қызмет. Кең мағынасында, инвестициядегеніміз — табыс табу мақсатымен жаңа кәсіпорындарды құруға, істеп түрғанкәсіпорындарды ... ...  және  ...  қайтажарақтандыруға, жылжымайтын мүлікті, акцияларды және тағы ... ... мен ... ... ... ... мемлекеттік, заңды жәнежеке түлғалардың ақшалай, мүліктік және интеллектуалдық құндылықтары.Инвестиция - "күрделі ... ... ... кең түсінік. Әлемдіктәжірибеде инвестициялаудың 3 нысаны бар: [3]1. Тікелей, немесе нақты, инвестиция (өнеркәсіп, сауда, қызметсфераларына ... ... ...  немесе  қаржылық,  инвестиция  ... ... ... Орта және ұзақ ... ... ... мен ... капиталынтарту. Тікелей инвестиция инвесторға инвестицияланған ... ... ... оның ... бақылау орнатуға мүмкіндік береді. Жетекшіинвесторлар болып экономикасы жақсы дамыған елдер алады, ... ... ... ... соңғы 20 жыл ішінде жалпы шетелдік тікелей инвестицияларкөлеміндегі үлесі 55 ... 44 ... ... ... ал ... ... мен Жапонияның үлестері керісінше, 37 пайыздан 44 пайызға дейін,және 1 пайыздан 10 пайызға дейін өсті.Тікелей  ...  ...  ...  де  ...  ... ... дейін қаржының негізгі бөлігі артта қалған елдергеқұйылды, ал соңғы кездері инвесторларды негізінен ... ... бар ... ... Бұл  ...  инвестициялаудың  салалыққұрылымындағы өзгерістермен түсіндіріледі, қазіргі  кезде  ... ... ... ... ... ... сыйымдылығы мол жәнежоғары технологиялық салаларға шоғырланған.Портфельдік инвестциялар - кәсіпорындардың, ірі корпорациялардың жәнекоммерциялық ... ... ... ... ... ... кейінгі жылдары портфельдік инвестиция көлемі әсіресе үлкенқарқынмен дамыды. Портфельдік  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Портфельдікинвестициялардың қозғалысына әр елдегі проценттік ... ... ... ... ... әсер ... ... ғасырдың 70-80-шіжылдары халықаралық несиелердің өсуінің   ...    орын ... ... ... ...   ... ықпа  ...   қарыз капиталының  нарығы ерекше жоғары қарқынмен дамыпкеледі: онын жиынтық көлемі 1960 ... 10 ... ... 90-шы ... 2395 ... долларға дейін жетті. Бұның негізгі бөлігін банктікнесие алады. Қазіргі кезде қарыз ... ... ... ақша жәнекапитал нарығына бөлінеді.1. Ақша нарығы — қысқа мерзімді несиелер  (1 ... ... ...  ...  корпорациялар  мен  банктер айналым құралдарынтолықтырады.2. Капитал нарығы — орта ... (2-5 ... ... ... несиелер менұзақ мерзімдік (10 жылдан жоғары) қарыздар ... ... ... нарықта ұзақ мерзімдік қаржыландырудың дәстүрліемес формалары қолданылады, мысалы, жобалық қаржыландыру, оның мәні —нақты ... ... ... ...  ... ... ретінде бірнеше маңызды қызметтер атқарады. Оларсызкез-келген мемлекет экономикасының қалыпты дамуы мүмкін емес. Инвестициямакродеңгейде мына шаралардың негізін ... ... ... өндіріс саясатын жүзеге асыру;- ҒТП-ны жеделдету, отандық ... ... ... және  ... ... ... өндірісті құрылымдық қайта құру және халық шаруашылығыныңбарлық салаларын дамыту:- өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... мәдениет, орта және жоғары білімберу сфераларын дамыту және т.б. әлеуметтік проблемаларды ... ... ... ... әскери-өнеркәсіптік кешенді конверсиялау;- мемлекеттің  қауіпсіздігін  ...  ету  және  т.б.  ... ... экономиксы үшін инвестиция, ең алдымен оны  тұрақтандыру,жандандыру және дамыту үшін ... ... жаңа ... ... ... ... күресте бәсекелестерді жеңуге көмектеседі,мейлінше икемді баға белгілеуге мүмкіндік береді.Макроэкономикалық деңгейде қол жеткен табыстарға кешенді ... ... ... ... ... ... көп бөлігін жинақтап,инвестициялайтын болсақ ертеңгі тұтыну мүмкіндіктеріміз соғұрлым жоғарыболады. Керісінше, бүгінгі ... ... көп ... бүгін тұтынарболсақ, ертең жоғары тұтыну деңгейіне қол жеткізе алмаймыз.Инвестициялар микродеңгейде де ... роль ... Бұл  ... ең ... ... ... қол жеткізу үшін қажет:- өндірісті кеңейту және дамыту;- негізгі қорлардың шектен тыс ... ... ... ... өнімінің сапасын арттыру және бәсекегеқабілеттілігін арттыру;- табиғатты ... ... іске ... ... ... ... алу.Сайып келгенде, инвестиця, кәсіпорынның болашақта қалыпты жұмыс істеуінқамтамасыз ету үшін, қаржылық жағдайын ... ... ... үшін ...  инвестиця маңызды экономикалық  категория  ... ... ... ... айтарлықтай роль атқарады, ең алдымен, жай жәнеұлғаймалы  ұдайы  ...  ...   ...   ...   және   ...  негізінде    көптеген     ...   ... ... ... өте ...  ...  ...  жағдайын  келесі көрсеткіштерсипаттайды:- инвестицияның жалпы ... ... ... ішкі ... үлесі;- нақты инвестицияның жалпы инвестиция ішіндегі үлесі;- ... ... ... ... ... ... ... нақты инвестиция үлесі және т.б.1.2 Инвестицияның түрлері мен құрылымыИнвестицияны есепке алу, талдау және ... ... үшін ... ... ... - және микродеңгейде жіктеу  керек.Ойластырылған және ғылыми түрде негізделген жіктеме ... ... оның ... ... және ... негізінде тиімді инвестициялықсаясатты құрып, оны жүзеге асыру үшін объективті ақпарат ... ... ... экономика кезінде күрделі қаржы келесі белгілері бойыншажіктелген. [4]Болашақ объектілердің мақсатты қолданылу белгісі бойынша- бұл оның ... ... ... ... ... ол өз ... бөлімшеден тұрады - ... және ... емес ... ... салу. Негізгі қорды ұдайы өндіру формалары бойынша -жаңа құрылысқа, жүмыс ... ...  ...  ...  ... ... ... жарақтандыруға салынатын инвестиция.Қаржыландыру   көздері   ...   -   ...   ... ... ... қарай  -  өндірістік  ... ... ... ... ...  -  ...  салынатынинвестиция (материалдық инвестиция) - ... ... ... ... ... ... қаржылық инвестиция (акция,облигация және т.б. құнды қағаздарды сатып алу),материалдық емес инвестиция (кадрларды дайындуға, зерттеулерге, ...  ...  ...  ...  ... ... кездеседі.Фирма қызметін бақылауға тигізетін  ... - ... ... ... ... [5]- ... әсер ... (20%-тен жоғары, дауыс беру құқығыбар, бірақ 50%-тен ... ... ... ... ... бақылау жүргізуге құқық беретін (50%-тен жоғары акция үлесіниелену);- бақылау орнатуға мүмкіндік бермейтін және айтарлықтай әсеретпейтін (20%-тен жоғары, бірақ 50%-тен ... ... беру ... бар ... ... ... ... құқығын беретін (бас компанияның 50%-тен төменакция үлесін және төл компанияның 100% ... ... Бұл ... ... ... неғұрлым оптимальды құрылымынқалыптастыру үшін маңызды. [6]Инвестицияны мейлінше  кешенді  жіктеу  Н.А.Бланктың  ... Онда ... ... белгілерге қарап жіктелген: салуобъектісіне, инвестициялауға қатысу сипатына, инвестициялау кезеңіне,инвестициялық ресурстардың ... ... ... белгісіне қарай.Ғылыми әдебиетте инвестицияны жіктеудің басқа да ... ... ... ... ... ... және оны  пайдаланутиімділігін арттыру мақсатында терең талдау жургізуге ... ... ... жағдайларда, бұл жіктемелер жеткіліксіз.Инвестицияны пайдалану тиімділігі оның  құрылымына  айтарлықтайбайланысты. Инвестицияның құрылымы деп оның ... ... ... ... ... ... бойынша құрамын түсінуге болады.Инвестиция құрылымы жалпы және жеке дара деп екіге ... ... ... оның ... және ... ... ... болады (капитал құрушы және қаржылық).  Жалпы  инвестициякөлеміндегі басым үлесті капитал құрушы ... ... ... ... ... ... ... капитал құрушы инвестицияның үлесі 81%-ті, қаржылық - 19%-ті құрады. Кейбір жеке дара құрылымдарға инвестицияныңкелесі ... ... ... ... өндірістік, салалық жәнетерриториялық.Технологиялық құрылым —  ...  ...  ...  ... ... бойынша құрамы және олардың әрқайсысының  ортақсметалық құндағы үлестері, яғни күрделі ... ... ... ... ... ... мен құралдарды сатып алуға жәнежөндеуте, жобалау-зерттеу және т.б. шығындарға жұмсалатындығын ... ... ... оның ... ... ерекшезор әсер етеді. Бұл құрылымды жетілдіру дегеніміз - ... ... ... мен ... ... ... деңгейге жеткізу.Инвестицияның технологиялық   құрылымы    ...    ... ... ... ... және ... бөліктері арасындағыарақатынасты қалыптастырады.Болашақ кәсіпорынның  негізгі  өндірістік  ...  ... ... ... ... ... қуатын ұлғайтады, ал бұлөнімнің әр ... ... ... ... мөлшерін төмендетеді.Еңбекті көтеру арқылы да экономикалық тиімділікке қол ... ... ...  технология-лық  құрылымын  талдаудың  ғылыми  ... ... зор. ... ... құрылым - инвестияны пайдаланутиімділігіне әсер етеді. Инвестицияның ұдайы өндірістік құрылымы дегеніміз- жалпы сметалық құндағы инвестицияның негізгі ... ... ... ... ... ... Оның ... инвестицияның жалпыкөлемінің қандай бөлігі жаңа  құрылысқа  істеп  ...  ... және ... ... ... ... [7] ... мен тәжірибе дәлелдегендей,  өндірістіреконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру жаңа құрылыс ... ... оған көп ... бар; ... ... ... іске қосу мерзімі қысқарады; екіншіден, күрделі қаржы ... ... ... ... ... ... ... динамикасы бірқатар онды және солды құбылыстар мен өзгерістертуралы  мағлұмат  ...  Жаңа  ...  ...  ...  ... және техникалық қайта жарақтандыруға  бағытталатынүлесін ... ол бұл ... ... ... кері әсер ... ... төмендетуі мүмкін. Ал бұл процестің жағымды жағысол, ... ... құру ... ...  жаңа  құрылысқабағытталатын инвестиция үлесі жоғарылайды. Қазақстан Республикасында шағынкәсіпорындарды  құру  және  ...  ... ... ... және ... процесс болып табылады.Республика экономикасы  ...  ...  ...  инвестицияныңэкономика салалары арасында бөлінуі ерекше маңызды, өйткені, ұлттықэкономиканың болашағы осындай ... ... ... ... ... — инвестицияның экономика салалары арасында бөлінуі.  Оныжетілдіру деп ҒТП-тің ... ... ... ... тез ... ... ... пропорцианалды түрде дамуына қол жеткізутүсініледі.Күрделі қаржының ... ... ... көп ... ең ... ... ... біркелкі дамуы, салалық құрылымныңұтымдылығы, ҒТП-тің жеделдеуі және бүкіл  Республика  экономикасыныңтиімділігі. ... ... ... ... көмегімен және басқатұтқалары арқылы инвестицияның салалық құрылымының прогрессивті бағыттаөзгеру тенденциясына  ...  ...  ете  ...  [8]  ... ... үшін оның қаржыландыру көздері және меншікформалары бойынша құрылымы маңызды роль атқарады.Инвестияцияның меншік ... ... ... ... - ... ... меншік формалары бойынша арақатынасы, яғни инвестицияныңоргандарға, жеке тұлғалармен жеке ... ... ... ... ... тиесілі екендігін анықтау. Жалпы инвестиция көлеміндегі жекеменшік ... ... ... ... болуы экономика үшін қолайлы.Инвестицияның қаржылану көздері бойынша құрылымы ... - оның ... ...  ...  Бұл  құрылымды  ...  ...  ...  ... емес ...  үлесі  оптималдыдеңгейге  дейін   көтерумен байланысты .Кәсіпорындағы ... ... ... оның ... ... инвестицияның құрылымына айтарлықтай байланысты.Кәсіпорындағы инвестицияның жалпы құрылымы дегеніміз — инвестицияның ... ... және ... ... арақатынасы. Оныжетілдіру деп портфельдік және нақты инвестициялардан түсетін қайтарымныңбарынша жоғары болуын ... ... яғни ... ... ... ... ... жоғары болуы керек.  Қазіргі  жағдайдакәсіпорындар үшін портфельдік ... да, ... ... ... үлкен маңызға ие. Портфельдік инвестицияның құрылымы дегеніміз— кәсіпорынның сатып алған ... ... мен ... ... ... ... ... кезде, мемлекеттік инвестициялардың үлесі күрт төмендеп, алкәсіпорындардың  инвестициясының   үлесі   ...   ... ... ...  ...  оның  тікелей  косіпорындапайдаланылу тиімділігіне, сайып келгенде, кәсіпорындағы ... ... ... ... ... ... ... мынадай қортынды шығаруғаболады инвестицияның әр түрлі бағыты бойынша кұрылымын талдаудың  ғылымижәне  тәжірибелік ... зор. ... ... ... ... ол ... ... өзгеру тенденциясын анықтауға және оныңнегізінде неғұрлым тиімді инвестициялық саясатты құруға мүмкіндік береді.Инвестиция құрылымын талдаудың ... ... ... ... инвестициялық қызметке әсер ететін жаңа факторлар айқындалады,сондай-ақ инвестицияның пайдаланылу тиімділігі  анықталады,  ал  ... ... ... аса ... ... РЕСПУЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЛИМАТЫН ТАЛДАУ1. Қазақстан Республикасы экономикасындағы инвестициялық  климаттыңдаму тенденцияларыҚазақстан  ...  ...  ... ... күрделіқұрылысқа салынған инвестиция көлемінің көлемін республиканың экономикалықжәне саяси тәуелсіздігімен байланысты қол жеткен өзгерістерді көрсетеді.Қарастырылып ... ... ... республиканың  негізгі  капиталғасалынған ең көп инвестиция көлемі тәуелсіздіктің алғашқы жылы орын ... ... 18,6 ... ... еді. ... ... 82%-іне теңболған мемелекеттік инвестиция үлесі ... ... ... ... ... ... шаруашылығындағы инвестициялық процестің нәтижелілігі ЖІӨ-нің өсуімен ғана емес, өндірістік қолдануға 11 млрд.сом негізгі қордыңберілгендігімен ... ... ... ...  республиканыңәлеуметтік-экономикалық және  қаржылық-инвестициялық  дамуында  үлттықзкономиканың нарықтық қатынастарға ... ... ... ...  Яғни  бұл  ...  ...  ...  мен  мемлекеттіңинвестициялық белсенділігі күрт төмендеу тенденциясына ие болды.Инвестициялық  белсенділікті  дамытудағы  ...  ...  ...  ақша  ...  жаңа  ...  ұлттықэкономиканың өндірістік және әлеуметтік сфераларындағы ... ... ... ... ... ... 2000 жылы ғанабайқалды. Осы жылы күрделі құрылысқа салынған жалпы инвестиция көлемі бар-жоғы 9,5%-ін ғана құрады.2004-2006 жылдар аралығы ҚР-да инвестициялықбелсенділіктіңжандану және ... өсу ... ... Өндірістің баяу экономикалық өсуіжәне шаруашылық субъектілерінің — жеке және корпоративтік —ақша құралдарыннегізгі құралдарды жаңарту, ...  және  ...  ... үшін  ...  ...  ҚР-сында  ақша  қүралдарыныңинвестициялау көлемінің өткен жылғымен ... өсу ... ... орын ... ... 2005 жылы республиканың күрделі құрылысына 276млрд.теңге жұмсалды, бұл 2004 жылмен салыстырғанда ... ... ... жылы ... капиталға салынған инвестицияның өсу қарқыны 2003 жылменсалыстырғанда 44,7%-ке жоғары болды. Төменде ҚР-сы және аймақтары ... ... ... ... капиталға салынған инвестиция динамикасыкелтірілген.Кесте 1.  ... ... ... негізгі капиталға салынғанинвестиция динамикасы*|                                       |* ҚР ... ... ... ... осы ... инвестицияның өнеркәсіптік өндіріс объектілерінебағытталуы басталды. Мысалы, 2004 жылы ... ... ... ақша ... 69%-і ... қолданылды (ал 1994жылы оныңшамасы 32% болатын),түрғын  үй-азаматтық  сфераға-20%,(1990жылы-8,3%),транспортты дамытуға-6,5%(1994жылы-8,3%),ауыл ... - 0,5% ... — 23%)  ...  Ал  2004  жылы  ...  капиталға  салынғанинвестициялардың игерілген бөлігінің 58,3%-і, соның ішінде 44,3%-і тау-кенөндірісіне бағытталған. Талданып отырған мерзім ішіндегі негізгі капиталғасалынған ... ... ... ... кестеден көругеболады. (19-шы бетте, кесте 2).2004-2006 жылдар аралығында негізгі капиталға салынған инвестицияның өсуқарқынының ... ... ... ... ... ... ... баррудаларды өндіруге негізгі құралдарды реконструкциялауға,   ...  ... ... ... ... ... ... жасау бойынша өндірістік қуатқа,аэропортқа, турбиндік электростанцияға бағытталуымен ... ... ... өсіп келе ... ... ... көлемінің динамикасы2004 жылы дәлелденді. Негізгі инвестиция салынған объектілер ... ... ... ... ... қорларыболды.Қазақстан Республикасында соңғы жылдары байқалған экономикалық өсу капиталнарығының қатысушыларның белсенділігінің артуымен, бүкіл аймақтар бойыншажаңа ... ... ... және  ...  қордытехникалық қайта жарақтандыруға инвестициялаудың өсуімен ... ... ... ...  ...  инвестиция  динамикасы  жәнеэкономикалық  ...  ...  ...  кесте  мәліметтерісипаттайды.Кесте 2. Негізгі капиталға салынған инвестицияның экономикалық қызметсалалары бойынша игерілу ...           |2004ж     |2005ж     |2006ж    |2007ж   ||       |Млн.     ...    |Млн. ...  ...    ||       ...    |%      |       |%      ||         |Млн. ... |%-пен    |Млн. Тенге  ...    ||      |Млн. ...                        ||         |1995       |1996       |1997       ||             ...    |%       ...    || | | | | | | ... ... ішінде|9781,0 |100,0 |2780,7 |100,0 |4418,5 |100,0 | ... ... ... |3,6 |0 |3,8 |од |5,3 |0,1 | ... ... ішінде |5805,7 |59,4 |2026,8 |72,9 |3291,4 |74,5 | |Мүнай жөне газөндіру |4300,9 |44,0 |2002,7 |72,0 |3287,8 |74,4 | ... ... |1496,3 |15,3 |3,9 |0,1 |1,8 |0,0 | ... ... |8,5 |0,1 ... |1,8 |0,0 | ... ... Соның ішінде |1519,5 |15,5 |245,9 |8,8|301,1 |6,8 | |Тамақ өнімдерін еңціру |366,8 |3,8 |42,5 |1,5 |84,5 |1,9 ... және ... ... |932,6 |9,5 |101,2 |3,6 |53,4 |1,2 | ... |301,1 |зд |71,4 |2,6 |22,4 |0,5 | |Түсті металлургия |631,5|6,5 |29,6 |1,1 |31,0 |0,7 | ... жөне ... ... ... |47,1 |1,7 |67,5 |1,5 | ... ... жөне байланыс қүралдарынөндіру |88,9 |0,9 |45,4 |1,6 |66,9 |1,5 | |Басқа салалар |131,1 |1,3 |55,1|2,0 |95,7 |2,2 | |Электр ... ... және суды бөлу |391,7 ... |1,5 |33,4 |0,8 | ... ... ... ... жөндеу |20,9|0,2 |12,0 |0,4 |36,6 |0,8 | |Мейманханалар мен мейрамханалар |103,6 ... |1,7 |56,6 |1,3 | ... және ... |42,3 |0,4 |10,1 ... |0,6 | |Қүбыр бойынша тасымалдау |71,7 |0,7 |95,1 |3,4 |144,8 |3,3 ||Байланыс |18,2 |0,2 |75,0 |2,7 |125,0 |2,8 | ... ... |44,4 |0,5|9,9 |0,4 |4,6 |0,1 | ... ... |9,1 |0,1 |10,2 |0,4 |15,2 |0,8 ||Химия өнеркәсібі |176,4 |1,8 |29,9 |1,1 |44,1 |1,0 | |Ақшалай ... |1,7 |25,4 |0,9 |23,7 |0,5 | ... ... |9,6 |0,1 |4,5 |0,2|20,4 |0,5 | | 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Елдің инвестициялық климаты және оған әсер ететін факторлар47 бет
Инвестициялық климат26 бет
Инвестициялық процестердің теоретикалық негіздері63 бет
Инвестицияның теориялық негізі және инвестицияларды тартудағы әлемдік тәжірибе65 бет
Экономикалық инвестиция36 бет
Қазақстан Республикасының инвестициялары31 бет
Қазақстандағы инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу механизмі49 бет
Қазақстанның инвестициялық саясаты туралы74 бет
Адам, табиғат және климат13 бет
Алматы облысы Сарқан ауданының табиғи-климаттық жағдайы16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь