Салықтардан жалтарыну проблемалары және оларды шешу жолдары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1. Салық және одан жалтарыну жауапкершілікке тартудың негізі
ретінде

1.1 Салықтардың экономикалық мазмұны және оның қалыптасуы мен
дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

1.2 Салықтық міндеттеме және оның пайда болуы мен тоқтатылу
негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

1.3 Салықтан жалтарыну: мәні, мазмұны, түрлері мен туындау
себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

2. Салықтан жалтарыну бойынша жауапкершілік шаралары мен
оларды қолдану тәртібі

2.1 Салықтан жалтарыну бойынша жауапкершілік: объектілері және субъектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31

2.2 Салықтан жалтарыну бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартуды жүзеге асырудың практикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

3.Салықтан жалтарыну мәселесін болдырмау мақсатында салық
әкімшілігін жетілдірудің бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
Тақырыптың көкейтестілігі. Қазақстан Республикасында заңнамалар бойынша жүргізілген реформалар салық заңнамасының құрылуына әсер етті. Салықтық құқық саласы әлі жас сала, сондықтан бұл саладағы жүргізілетін құқықтық шығармашылық пен құқықтық қолдануды дұрыс пайдалану өзекті мәселелердің бірі болып отырғаны анық.
Салық заңнамасы нормаларының қалыптасу үдерісі салықтан жалтарыну бойынша жауапкершілікке тартудың ерекше маңыздылығын көрсетті. Қазақстан Рнспубликасы бюджетінің салықтық түсімдерге тікелей тәуелдігі, рыноктық экономикадағы салықтық реттеудің ерекшелігі, сонымен қатар салық салу механизміндегі мемлекеттік мәжбүрлеудің атқаратын ерекше рөлі бұл салықтық құқықтық қатынастар жүйесінің басты құрамының бірі - құқықтық жауапкершілік түрін маңызды жасады және оның терең құқықтық регламенттелуін талап етті.
Мемлекеттік орган, салық органы немесе қаржы полициясы мен салық төлеуші бір-бірімен өз еркімен емес, заң негізінде қарым-қатынасқа түседі. Бұндай құқықтық қатынастардың қатысушылары өз қарым-қатынасының шарттарын өзгерте алмайды, өйткені олар заңда нақты түрде белгіленген. Салықтық құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік-құқықтық жауапкершілік салық салу кезіндегі мүліктік қатынастарды арнайы реттеу шеңберінде құралады.
Салық мөлшерлемелері мен салық салу объектілері үнемі өзгеріп отырады, бір жеңілдіктер алынып тасталып, екіншілері енгізіліп жатады, салық төлеу көздері әрқашан нақтыланып отырады. Көптеген өзгертулер мен толықтырулар салық бойынша әдістемелік және материалдарға, Қазақстан Республикасының Салықтық кодексіне енгізіліп отырылады.
Осының бәрі салық салу бойынша ақпарат ағымын күрт өсіреді және оның бәрін ескеріп отыру қиынға түссе де, оны дер кезінде алып отыруды талап етеді. Заңи білмеу оны орындамау кезінде жауапқа тартылудан босатпайды.
Салық жүйесінің, салық салуды, сонымен қатар алуды бақылауды жүзеге асыратын салық органдарының болуы – кез-келген тәуелсіз мемлекеттің қажетті белгісі. Салық – мемлекеттік бюджеттің негізі, ендеше, салықсыз ешқандай мемлекет қызмет атқара алмайды.
Жалпы салықтан жалтарыну, көбінесе мынандай жағдайлардан: салық төлеушінің салық заңдары туралы сауаты толық ашылмағандықтан немесе жоғары мөлшерлеменің болуы, яғни кәсіпкерліктің жұмыс істеу белсенділігі төмендеп отыруының нәтижесінде, ол салықтан жалтарыну немесе салық төлемеудің оңай жолдарын іздей бастайды, сондай-ақ, тиімді салық механизмдерінің дұрыс пайдаланбағандықтан да және сол сияқты басқа да жағдайларға байланысты туындап отырады.
1. Гуреев В. И. Налоговое право.– М.: Ось–89, 1998г. – 521 с.
2. Н.Нуралиева. Налоги: история и современность//Деловой мир Казахстана, 2008ж., №3(12).
3. Кучеров И. И. Налоговые преступления – М., 2007г. С. 15 – 19
4. Нурумов А.А. О становлении налоговой службы Республики Казахстан// Вестник по анлогам и инвестициям, 2008ж., №5-6.
5. Идрисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности, Алматы – 1999г. - с. 80
6. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогооблажения: учебное пособие. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», - 2002, с. 327.
7. Г. Пепеляев. Понятие и общие характеристики налоговых правоотношений.// Налоговый эксперт. 2008г. № 3. С.36.
8. Жакупова Р.Б. проблемы привлечения к ответстенности за налогового правонарушения //Налоговый консультант.2008.№7.
9. Бейсенбаев Б. Криминологические характеристика уклонения от уплаты налогов с организаций. // Фемида.2008.№1.
10. З.С.Булутай. Понятие налоговых правоотношений и их классификация.// Налоговый эксперт. 2008г.№2.
11. Кириллов С.В.Налогообложение в странах Западной Европы.М.,1993г, с.12
12. Пепеляев С.Г. Основы налогового права, М., с.-184
13. Хаменушенко И.В. Ваш налоговый адвокат, М., 1997 г., ст. стр. 229.
14. Қазақстан Республикасының “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы” кодексі, 31-бап, А., “БИКО”, 2009ж.
15. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. Свердловск, Издательство Уральского университета, 1989. С. 47.
16. Қазақстан Республикасының “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы” кодексі, 205-219-баптар, А., “БИКО”, 2008ж.
17. Налоги и налоговое право: учебное пособие. Под редакцией А.В.Брызгалина. М., 1997 г. С. 56.
18. Петрова Г.В. Ответственность за нарушение налогового законодательства. М., 1995 г. С.34.
19. ҚР әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі, 34-б., А.БИКО, 2009ж.
20. ҚР “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері туралы кодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: “БИКО”, 2009ж.
21. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 77-бап, 3.2-т.
22. Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2009г.
23. Е.Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения//Юрист, 2009ж., №2, 50-53-бб.
24. Генрих Шнитгер. К вопросу о политической экономии налогов (некоторые вопросы налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.
25. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің ведомстволық статистикалық есептілігі. Форма №2-н.
26. Статистический ежегодник. Агенство РК по статистике, А., 2008г.
27. А.Досболов. Особенности борьбы с налоговыми правонарушениями в развитых странах.// Фемида.-2008-№1.
28. Козырин А. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.- М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2008г. С 18.1. Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2008 ж
2. ҚР “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері туралы кодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: “БИКО”, 2009ж.
3.Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. Салық және салық салу: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007ж.
3. Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2008г.
4. Е.Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения//Юрист, 2008ж., №2, 50-53-бб.
5. Генрих Шнитгер. К вопросу о политической экономии налогов (некоторые вопросы налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.
6. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы): Учебное пособие №-Алматы: Экономика, 1998 с.248.
7. Қ.Қ.Ілиясов. С.Құлпыбаев. Қаржы.: Оқулық. – Алматы: 2005ж. 208-209 беттер.
8. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Алматы.2003г. с.129.
9. Нурумов, А. А. Налоги Республики Казахстан и развитых стран: учебное пособие - Алматы : Сөздік-Словарь, 2005. - 216 с.
10. Ковалев В. В. Финансы : учебник. ред.. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 640 с.
11. Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов: учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 256 с. -
12. Умбеталиева, А. Д. Налоги и налогообложение: русско-казахский словарь / А. Д. Умбеталиева. - Алматы : Экономика, 2008. - 685 с.
13. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 77-бап, 3.2-т.
14. Майбурова И. А. Налоги и налогообложение: учебник . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 655 с.
15. Ермекбаева Б.Ж.Лесбеков Г.А. Основы налогообложения: Учебное пособие.-Алматы. 2002ж. 38-бет.
16. Миронова, О. А. Налоговое администрирование: учебник / О. А. Миронова. - М. : Омега-Л, 2008. - 288 с.
17. Султанова, Б. Б. Налоговый учет: учеб. пособие / Б. Б. Султанова. - Алматы : Экономика, 2007. - 250 с.
18. А.Б. Зейнельгабдин. Финансовая система Казахстана: становление и развитие. Астана, 2008ж. 126 –бет.
19. Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңы
38.Салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру, «Бухгалтер Хабаршысы» №1 (19), қаңтар 2009, Е. Беков, ҚР ҚМ Салық комитетінң салықтық ағарту басқармасының бастығы.
    
    .Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті«Қаржы» факультеті«Қаржы» кафедрасы«Салықтардан жалтарыну проблемалары және оларды шешу жолдары»тақырыбына«Қаржы» мамандығы бойынша жазылғанДиплом ЖҰМЫСЫ|Орындаған:     ... ...           | ...       ||          ...              ... ...     ||          |4 курс 411 топ ...       |              ||          |                   |              ...       ... ...  ... С.Н.     | ...                ...     ... ... ... ...   ... қолы)              ||          |                   |                       ... ... ... ... ... № ___ ... ... 2010 жылғы шешімімен Мемлекеттік ... ... ... ...                 |                  ... ...        |                  ... ... ... С.Ж. |                  ...            |                  ||                 |                  ...              |                  ... ... ... және одан ... жауапкершілікке тартудың негізіретінде1. Салықтардың экономикалық мазмұны және оның қалыптасуы мендамуы....................................................................................................................82. Салықтық   ...   және  оның  ...  ...   ... ... жалтарыну: мәні, мазмұны,  түрлері мен туындаусебептері............................................................................................................232. Салықтан ... ... ... шаралары меноларды қолдану тәртібі2.1 Салықтан жалтарыну бойынша  жауапкершілік:  объектілері  ...  ... ... ... ... жауапкершілікке тартудыжүзеге           ...            ...   ...  мәселесін болдырмау мақсатында салықәкімшілігін             ... ... ... ... ... бойыншажүргізілген реформалар салық заңнамасының құрылуына әсер ... ... ... әлі жас сала, сондықтан бұл саладағы жүргізілетін құқықтықшығармашылық пен ... ... ... ... ... ... ... отырғаны анық.Салық заңнамасы нормаларының қалыптасу үдерісі салықтан жалтарынубойынша жауапкершілікке тартудың ... ... ... ... бюджетінің салықтық түсімдерге тікелей тәуелдігі, рыноктықэкономикадағы салықтық реттеудің ерекшелігі, ... ... ... салумеханизміндегі мемлекеттік мәжбүрлеудің атқаратын ерекше рөлі бұл салықтыққұқықтық қатынастар жүйесінің басты құрамының бірі - құқықтық ... ... ... және оның ... ... ... ... етті.Мемлекеттік орган, салық органы немесе қаржы полициясы мен ... ... өз ... ... заң ... қарым-қатынасқа түседі.Бұндай құқықтық қатынастардың қатысушылары өз қарым-қатынасының шарттарынөзгерте ... ... олар ... ... ... белгіленген. Салықтық құқықбұзушылықтар үшін әкімшілік-құқықтық жауапкершілік салық салу кезіндегімүліктік қатынастарды арнайы реттеу шеңберінде құралады.Салық ... мен ... салу ... ... өзгеріп отырады,бір жеңілдіктер алынып тасталып, екіншілері енгізіліп ... ... ... ... ... ... ... өзгертулер мен толықтыруларсалық бойынша әдістемелік және материалдарға, Қазақстан РеспубликасыныңСалықтық ... ... ... бәрі салық салу бойынша ақпарат ағымын күрт өсіреді және ... ... ... ... түссе де, оны дер кезінде алып отыруды ... Заңи ... оны ... ... ... ... босатпайды.Салық жүйесінің, салық салуды, сонымен қатар алуды бақылауды жүзегеасыратын салық ... ...... ... ... ... Салық – мемлекеттік бюджеттің негізі, ендеше, салықсыз ешқандаймемлекет қызмет атқара алмайды.Жалпы салықтан жалтарыну, ... ... ... ... ... ... ... сауаты толық ашылмағандықтан немесе жоғарымөлшерлеменің болуы, яғни кәсіпкерліктің жұмыс істеу белсенділігі  төмендепотыруының нәтижесінде, ол салықтан жалтарыну ... ... ... ... ... бастайды, сондай-ақ, тиімді салық механизмдерінің дұрыспайдаланбағандықтан да және сол ... ... да ... ... отырады.«Көлеңкелі экономиканың» орасан зор ауқымы, басқа елдердің банкмекемелеріне ақша ... ... ... шын ауқымын, мүлік құныныңмөлшерін төмендету жөніндегі табысты күш салулары – мемлекет бақылауынансалықтық түсімдердің аса ірі ... ... ... ... ... ... экономика жалпы ішкі өнімнің30-40 пайызын құрайтын көрінеді. Көлеңкелі экономикадағы ... ... ... ...  мемлекеттің  қаржылық  ресурстарын  молайту  ... ... ... ... салықтан жалтарынудың көпке тараған нысаны болып«қосарланған» есеп жүргізу практикасы қалыптасқан: ресми ... үшін ... ... пайдалануы үшін; біріншісінде қызметтің тек азболуы мүмкін нәтижелері, ... ... мен ... ... ... ... көрсетіледі.Белгіленген тәртіптен әр түрлі ауытқулар кезінде немесе ... және ... ... ... емес ... ...  салықтаржөніндегі әкімшілік қағидалар мен салық органдары іс-әрекетінің нұсқаларыанықталған: мысалы, бухгалтерлік есеп тәртібін бұзған ... ... жою ... ... ... мағлұмдалған табыстың жеке тұтынуғаарналған шығыстарға, мүліктің ... ... ... ... салықсалу объектіні анықтаудың әдістері.Сонымен бірге, ҚР Салықтық Кодексінде ... ... ... ... ... ... ... Салық төлеушінің белгіленгенмерзімде орындалмаған салықтық міндеттемесін орындау: мысалға, біріншіден,уақытында төленбеген салықтар мен бюджетке ... ... да ... ... өсімпұл есептеу; екіншіден, банк шоттары бойынша шығысоперацияларын тоқтата тұру; үшінші, ... ... ... ... ... билік етуін шектеу тәсілдерімен қамтамасыз етілуі мүмкін.Салық төлеуден жалтарынудың әр алуан  ...  ...  ... жалтарыну жанама салықтардан қарағанда ...  ... ... ...  олардың  салыну  механизміне  байланыстыкүрделірек ... ... ... ... ... ... алудыіс жүзінде жасырып қалу, ҚҚС пен акциздің аз төленуіне немесе ... ... де ... ... салу бойынша жалтарынудың неғұрлым сипатты ... ... ... ... ... арқылы табыстың мөлшерін азайтуболып табылады. Сонымен бірге, табысқа салық салудан жалтарыну ... ... ... ... ... көрсету немес жасырып алу.Мұндай ... ... ... ... ... ... жалтарыну нәтижесінен, мемлекетке зиян келтіретін көптегенқиындықтар туындайды. Атап айтқанда ... ... ...  ... ... ... дағдарыс кезеңде өмір сүруде. Сондықтан көптегенмемлекеттерде осы жағдайды шешу жөнінде және ... ... ... ... мәселе қозғалып жатқаны бәрімізге белгілі.Сондықтан жұмыстың тақырыбы өзекті де күрделі мәселе ... ... ... проблемалары және  оларды  шешу  ... ... ...... жалтарыну проблемаларын ашу жәнеоны болдырмаудың жолдарын қарастыру болып табылады.Осы  мақсатқа  жету  үшін ... ...  ... табукерек:- салықтан жалтарынудың мәселесі және оның пайда болу  ... ... ... бойынша қолданылатын жауапкершілік;- Қазақстан Республикасы салықтық түсімдерін қарастыра отырып,салықтан жалтарыну себептеріне экономикалық талдау;- салық салуды жетілдіру барысында одан ... ... ... жоғарыда аталған мәселелер бойынша, өзіндік ұсыныстар ментұжырымдар келтіру.Зерттеу пәні ретінде  салық  ...  ...  ... болу ... ... ...  ...  қарым-қатынастар қарастырылады.Зерттеу обьектісі ретінде Қазақстан ...  ... ... ... ... ... салық жүйесінде салықтан жалтарынудың жауапкершілікке тартудыңбағыттары нақтыланды;- ғылыми зерттеулер негізінде салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәніанықталды;- ...  ...  ...  кезіндегі  мерзiмiнде   төленбегенсомасынаөсiмпұл  және ... ... ... өндіріп алу шаралары бөлініпкөрсетілді;- салықтан жалтару себептері және оның ... ... ... ... ... жетілдіру барысында одан жалтарынуды болдырмаудыңжолдарына тиімді ұсыныстар берілді.Диплом жұмысының теориялық-әдістемелік негізі – салықтан жалтарынумәселелері бойынша ... және ...  ...  ...  ... ...  ҚР  ...  министрлігі  статистикалықақпараттары  және  ...  ...  ...  басқармалары,  есептікмәліметтері болып табылады.1.Салық және одан жалтарыну жауапкершілікке   ... ... ... мазмұны және оның қалыптасуымен   дамуыСалықтар мемлекетпен алынатын міндетті алымдар ретінде ежелгі ... ... Ол ... ... ... бері ... экономикалыққатынастардың қажетті буыны  болып  табылады.  Мемлекеттік  құрылымныңөзгеруімен дамуы әр ... де ... да ... алып келеді.Салықтың ең ежелгі түрі ретінде құрбандық шалуды алуға болады және оләрқашан өз ... ... айта кету ... ... ол бес парыздыңбіреуі ретінде берілген. Осылайша, салықтардың бастапқы мөлшерлемесі ... ... ... ... ондық” – мемлекетпен алынатын салықтүрі пайда болды. Тарихқа ... ... ... Грецияда  тәуелсізазаматтар салық төлемегенін айтуға болады. Ежелгі ... ... ... ... ... уақытында салықтар болған жоқ, ал егер соғыс болақалған жағдайда азаматтардың табысына ... ... ... ... ... орта ... ... табыстарға бәріне әйгілі 10пайыздық “аль-кабала” атты ... ... ... ... қаңырапқалуына әкелді, өйткені олардың тұрғындары  мұндай  үлкен  мөлшердегісалықтарды төлегісі ... ... ... ... ... ... Батыс Европа халқы өз патшаларынан гөрі ойға сыйымды салықтар алатынбасқа патшаларды жөн көріп, кетіп ... ... ... ... ... ... үйретті. Испандық корольдің Ұлы ... ... ... ... қалғанда, Ағылшын елінің халқы өз патшайымынаиспан патшасын жеңуге ... үшін ... ... ... ... ... ... өткен жағдайда тек инквизицияға ғана ұшырауымен ғанашектелмей, сонымен бірге қатаң испандық салық жүйесін ... де ... ... ... ... Англия бұл соғыстан жеңіп шықты.Салық Қазақстанда б.э. ІV ғасырда Түрік қағанаты кезінде пайда болды.Ол кезде салық тек ... ... ғана ... Х ... аяғында тұрақтысалықтық алымдар жүйесі қызмет атқарған. Хан алымшыларында мың адамға дейінжететін арнайы атты ... да ... және ... ... бас ... “көтерілісшілерге” осы жазалау топтары жіберіліп отырылды. Ал,Қимақ қағанатында Қимақ теңізінің  жағалауынан  ...  ... алым ... ... міндетті бөлігін алып отырды. Сонымен қатар Х-ХІІ ... ... ... ... және т.б. ... ... ... территориясын көшпенді және отырықшы елді мекенді жерлерге бөлуерекшелігіне байланысты, салық салу да екеуіне бөлек ......... ... ... қатар “сыбаға”, “соғым” және т.б. осы сияқты міндетті салықтарболды.Б.з. ХІV ғасырдағы моңғол шапшылығынан кейін, пайдаланған жерлері ... ... ... ... салынатын “қалан” және көшпенді елгесалынатын “көшір” сияқты салық түрлері ... ... ... ... және ... ... ... әртүрлі еді. Көшпендіелдер жартылай ... ... ал ...... қатынастаболды. Халық екі жақты қысым көріп отырғандықтан, ауыр халде еді. Ол ханғажәне жергілікті феодалдарға ... ... ... Бастапқыда, малшылар менегіншілерден түскен түсімдер хан қазынасына түсіп ... Ал, ... ... басқарушыларға “ықта” (салық жинауға құқық) құқығын беріп, олфеодалдарға халықты шексіз зорлап, тонауға мүмкіндік туғызды.Қазақстанға жаңа ... ... ... ... ... салу даөзгерді. 1923 жылдан бастап салық ... ... ... ... ... ... есептелетін болды. Салықтың натуралды-ақшалай формаларыда болды, ол кезде салықтан түскен түсімдер екі ... ... 1923 ... ... салу ... ... ... бірдей ауылшаруашылықсалық, кәсіптік және табыс салығы, ... ... ... ... ... ... алынатын салық, гербтік алым сияқты салықтар бекітілді.Алайда, жоғарғы салық мөлшерлемелері жеке ... мен ... ... басты себептердің бірі болды. Олар салық төлеушілердің жаңасалық заңдылығын қабылдамауына ... сол ... ... ... ... ... ... әкеп соқты.Ал мемлекет, өз кезегінде, осы жағдайларды жою үшін осындай ... үшін ...  ...  ...  ...  Салықтанжалтарыну Советтік салық саясатына жасырын, Совет үкіметінің ... ... ... ... ... ... Алайда үкімет қандайшара қолданбаса да, табылған салықтық құқық бұзушылықтар саны ... жылы ... ... ... ... салық енгізілді. 1928 жылықазақ  қоғамына  ...  ...  ...  ...  және  ол  ... ... жаулап алу саясатын ары қарай жалғастыруретінде ... Ең ... ...  ...  көтерілуіқарастырылды.  Нәтижесінде  салық  салу  өнім  ...  ... бас ... себеп болды, өйткені шаруалардың барлық жалпытабысы жалпыға бірдей ауылшаруашылық салығын және оған ... ... ... кететін болды. Ал  егер  шаруашылық  өз  ... оның ... ... ... ... ... ал ... жойылып отырды. Мұндай жағдайда күшті  ...  ... қоя ... ... өндірісті де жүргізе алмады, сол себептен өзқызметтерін тоқтата бастады.Мысалы, ... ... ... ... ... енгізілген болатын.Ол салықты жеке тұлғалар да, заңи тұлғалар (АҚ, серіктестіктер және ... ... ... ... бұл ... ... ... мөлшеріөскен сайын салық мөлшері де прогрессивті түрде өсіп отырды. Нәтижесіндекапиталдың кез-келген бірігуі серіктестіктер, ... құру ... ... екі ... үш есе ... ... АҚ ... табыстарынада екі рет (басында АҚ-ның жалпы табысы ретінде, ал ... ... ... ... ... салынып отырды. Мұндай салық ауыртпалығы жекекәсіпорындарды оңай жолмен ақша ... алып  ...  ... ол өз кезегінде капиталдың ең аз мөлшерінде де ... ... ... жасады.Қазақстандық корпоративтік жүйе өзінің ерекше өндіріс әдісімен текөндірістік күштердің даму логикасына ... ... да ... ... туғызбай, сонымен қатар өндірістің қаражаттарын жалпылау ... ... ... да ... ... ... ... интенсивті түрде құрылып жатқан ... ... ... және сол ... ... салу ... толық қамауда тұруға мәжбүрболды, нәтижесінде меншікті мемлекет меншігіне алу жүргізілді.Одан кейін Қазақстанның салық салу бойынша қаржы ... ... ... және саяси бағытына сәйкес дамыды. Жаңа экономикалық ... ... ... ... ... ... жүйесіндегісалықтық қатынастардың ролі мен маңызын ... ... ... ... ... ... салықтан кәсіпорындардың пайдасын алудың әкімшілікәдісі мен елдің бюджеті арқылы қаржы ресурстарын қайта ... өту ... ... ... ... ... ... 80-нен екігеқысқартты: айналымнан және пайдадан алынатын салық.Тура және жанама салықтарды жинаумен КСРО қаржы комиссариатының ... ... ... салықты совет билігінің жергілікті органдарыжинап отырды. 1931 жылы елдегі жеке капитал толығымен дерлік жоғалды, алсалықты ... ... ... ... ... ... КСРОжоғарғы Сот пленумы 1933 ... 20 ... ...  ... ... ... сектордың кәсіпорындары мен ұйымдарының  айналымсалығын төлеуге тиіс бюджетке ... тиіс ...  ...  ... азайтып көрсету арқылы жасыруларды жеке шаруашылық органның қатетүсінген мүдделері арқылы халық шаруашылығының жалпы мүдделерін ... ... есеп ... ... ... ... ... қарастырукерек”.1950-1980жж. қатаң мемлекеттік жоспарлау  жағдайында  кәсіпорынныңпайдасынан бюджетке есептеулер ... 93%-ды ... ал ... ... ... ... ... түрде алынып отырған жеке табыссалығы арқылы 13%-ды құрады.90-жылдардың басы ... ... ...  қайта  тууы  менқұралуының кезеңі болды. Қазақстандағы рыноктық қатынастарға ... ... ... ... ... қысқаруымен, халықтыңөмір сүру деңгейінің төмендеуімен сипатталды. Осы жағдайды ескере отырып,экономиканы тұрақтандырудың бір ... ... ҚР ... ... ... ... өзгеруін ерекшелеп алды. Яғни ол ... және ... ... еді, ол  ...  ...  ...  инвестиция  тартудыынталандыруы керек болды.Заңнамалық актілерді жасауды білмеу себебінен және салық ... ... ... ... ... ... ... салықтықсаясатында көрші елдердің тәжірибесін,  әсіресе  ...  ... ... 1991 жылы ... ... бойынша заң пакеті 14заңнамалық ... ... Оның ... 1991  жылы  24  ... «ҚР ... ... туралы» заң болды. Ол шын мәнінде РесейФедерациясының ... ... ... Алайда екі елдегі мемлекеттікқұрылым әртүрлі және соған сәйкес олар салық ... ... ... ... ... ... еді. ... ойланбай көшірудің салдарынанҚазақстанда федеративті республикаға тән үш буынды салық жүйесі құрылды. Олсалықтың  үш ... ... 16 ... 10  ...  ... салықтар мен алымдар және 17 жергілікті салықтар және әр ... ... ... ... мен біржолғы және ұдайы түрдегікемітулер қарастырылды (мысалы тек бір пайдаға салынатын салық бойынша ... ... ... үлкен мөлшері (43 түрі), заңнаманың тұрақсыздығы,төлемдердің көп болуы, көптеген жеңілдіктер қолдану салық жүйесін басқарудақиындық туғызды және ... ... ... ... ... Қазақстанның салықжүйесін жетілдіру 1992 жылдан басталды.Ол кездерде салық ... ... ... ... ... саны қысқартылды. Бірінші рет салық төлеуші ретінде ... ... ... ... ... ... да ... жеңілдіктерде ретке келтірілді (алдында болған 30 ... ... тек 6-сы ... және ... ... ... кооперативтер, кіші кәсіпорындар жәнефермерлік ... ... ... ... ... де ... кету керек. Мысалы, 1994 жылға дейін заңнамада басым ... ... ... ... сол ...  физикалық  көлемінен  осыжылдағысының асып түсуінен алынған кәсіпорынның пайдасына ... ... ... ... кәсіпорындар қызметінің бастапқы екі жылға салықтанбосату қарастырылған болатын. Өндірістік қызметті ынталандыру мен ... ... ... ... ... жою  ... ... алып келді. Алып тастау салдарынан ... және кіші ... ... сферасында  жұмыс  істейтінжұмысшылар саны күрт ... ... ... ... ... сферадан сауда-делдалдық, коммерциялық қызмет сферасына өтіпкетті. Салық  ауыртпалығын  күшейту  ...  ...  ... ... ... жағдайға жеткізді. Коммерциялық және сауда-делдалдық қызметтің өте көп тарауы сол ... оның ең ... ... Және бұл ... ... заңға сәйкес жүрді. Бұрынөндірушілер мен тұтынушылар арасындағы делдалдық ... ... ... отырған. Ол бұл қызметтен бас тартқаннан ... ...  ... жеке ... ... ... ... 1994 жылға дейін өндіріспен шағын бизнес сферасында болған салықтық жеңілдіктерді алып ... ... ... ... ... ... қою ... еді, яғнимемлекеттік бюджетті мүмкін болатын шығындардан шектеп қою керек еді.Салық салудың әлемдік ... ... ... қабылданған әділдік пентеңдік қағидаттарына өту ертерек және біржақты болды. Теңдік приинципібірдей даму ... ... ... ... ... бірдей тәртібінқолдануды ұйғарады. Сол себептен мүлдем әр түрлі экономикалық жағдайы баркәсіпкерлердің (мысалы, біреуі ... ... ... ал екіншісіделдалдық қызметтер көрсетеді делік) салық салу жүйесін құру ... ... ... ... ... Экономикалық дағдарыс, өндірістің құлдырауы,инфляция жағдайында мемлекет отандық өндірушілерге қатысты ... ... ... ... ... ... түрде қолдануыкерек, оның ішінде дағдарыстан шығуға, бизнестің әртүрлі формаларыныңдамуына ... үшін ... ... ... керек. Ал мұндайжағдайдағы салық ауыртпалығын күшейту оң нәтижеге алып келуі екіталай еді.Қатаң салықтық ... ... ... алып ... бұл кезде салықтыңжоғарғы мөлшерлемелеріне қарамастан, салық салу базасы қысқаруы (табыстыңболмауы), ... бір ... ... ... өтуі және ... бойынша салық салудан жалтарыну нәтижесінде одан түскен түсім оданары азайып кетуіне алып ... Бұл ... ... ... ... әсер ... 1995 жылы түскен салық түсімінің деңгейі 1991 жылменсалыстырғанда 84%-ке түсіп ... ... ... мақсатына байланысты ҚР салық жүйесін өзгертіп,оны халықаралық стандарттарға жақындату көзделді. Ол ҚР Президентінің 1995жылы 24 сәуірде ... ... және ... ... ... да ... заң күші бар ... арқылы жүзеге асырылуы тиіс ... ... акт ... ... ... 1995 жылы 1 шілдеден бастап іскеқосылды.  Оны  ...  ...   ХВФ,  ...  ... Гувер иститутының, Стэндфорд университетінің, АҚШ Гарвардуниверситетінің және т.б. ... ... мен ... қатысты.Салықтық Кодексте одан бұрын қызмет атқарған салық ... ... 1995 ... 1 ... ... болған 45 салық пен алым және ... ... 6 ... ... аударымдардың орнына тек 11 салық пен алымтүрі қарастырылды. Және олар унитарлық мемлекеттің ... мен ... ... ... байланысты топтастырылды.Нәтижесінде салықтар мен алымдарды жалпымемлекеттік және жергілікті депбөлу алынып тасталды.Жаңа салық жүйесі салық ... ... ... ... ... ... оның кемшіліктері де болды және ол негізінен фискалдысипатта болды, және өз кезегінде оны ары ... ... ... ... байланысты 2002 жылдың 1 қаңтарында 2001 ... 12 ... жаңа ... ... ... ... ҚР ... барлық заңи және жеке тұлғалар үшінреспубликалық және ... ...  ...  және  шектелгентұлғалар саны үшін бірдей  ...  ...  ...  ... акт болды.Кәсіпорындар мен азаматтардың салықтан жалтарынуы әдісінің  заңғасәйкестігіне қарай, 2 ... ... ... ... ... ... ... жатады:нәтижесіне салық салынатын әрекеттердерді жүзеге асырудан шектелу.Дегенмен, ол кең ... және ... ... өйткені ол кәсіпкердің немесекәсіпорынның шаруашылығын толықтай немесе жартылай тоқтатып тастауы мүмкінжәне мұндай әрекеттен ... ... ... ... ... ... арқылы салық төлеуден алып қалу;заң бойынша нәтижесі салық төлеуге жатпайтындай етіп, заңи ... ... ... ... жеке тұлғаның табысы салық төлеуге жатпайтын қызметатқаруы;Заңсыз әдістер:кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... жоспарлау, салықты ынталандыру (заңды бұзбай-ақ салық төлеуденжалтарыну) – ... ... ... ... көлемін мақсатты жобалыәрекеттің көмегімен төмендету нысаны, мұнда барлық заңмен рұқсат берілгенжеңілдіктер, ... мен ... ... ... ... ... ... жалтарыну әрекеттері қолданылады, яғни мұндай әрекеттер қылмыстықнемесе заңбұзушылық емес және әкімшілік немесе ... ... ...  ...  ...  ...  ұзақ  мерзімгеесептелгенімен ерекшеленеді ... ... ... ...  ... себептері әртүрлі. Салық төлемеуге тырысу мемлекеттік ... ... ... ... ... және ол жеке ... өзініңмүлкін, капиталын және табысын кез келген шығыннан, тіпті заңмен бекітілгеншығыннан ... ... ... ... ...  ...  салықсаласындағы қылмыс бірінші орында тұрған өзекті мәселенің бірі.Кәсіпкерлерді салық ... ... ... ... ... болады: моральдық, саяси, экономикалық, құқықтық.Моральдық себептер – ... ... ... мен ... соныменқатар, жалпы салықтық жүйеден туындайды. Өзі әлсіз, нақты түрде өзініңтабысының көп ... ... ... “тек қана мемлекетке жұмысістейтін салық төлеушілерден” салық төлеушілерде мемлекет оларға тым үлкенсалмақ ... ... ... ... ... ... салмаққа қарсы жауапретінде салық төлеуден жалтарыну пайда болады.Саяси себептері - мемлекет салықты тек ... өтеу үшін ғана ... және ... саясаттың элементі ретінде қолданғанда пайдаболады. Салық әлеуметтік саясаттың құралы ретінде билікте ... ... тап ... ... үшін ... ... болады. Мемлекетөндірістің бірқатар салаларының экономикадағы үлес салмағын көбейту немесеазайту мақсатында мемлекет ... ... ... ...  ... ... құралы ретінде қолданылады.Экономикалық себептер салық төлеушіні салық төлеуден жалтарынуға жиімәжбүрлейді. Оларды екі түрге бөлуге болады:салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдай кейде шешуші фактор болып табылады. Егеркәсіпкердің қаржылық жағдайы тұрақты ... онда ол  ...  ... ... ... себептері салықтық жүйенің күрделілігімен байланысты, олсалықтық ... ... ... ... нәтижесінде  салықтөлеуші салық төлеуден құтылып кетеді.Салық төлеуден жалтарыну экономика үшін де, жалпы мемлекет үшін ... ... өте көп. ... ... өзі есептеген қаржысын жеткіліктітүрде ала алмайды, сондықтан бірқатар мемлекеттік ... ... да ... ... ... ... ... төлемеугетура келеді және т.б. Сонымен  қатар, салықты  ...  ... бұзу ... маңызды салдарлары болуы мүмкін.  Сондықтанқазіргі кезде ... ... жол  ...  ...  ... ... енгізілген негізгі бағыттардың бірі болып табылады.Мемлекет салық төлеуден жалтарынумен күресіп ... бес ... ... ... атап ... ... ... заңи салдарлары нысаны жағынан емес, мәні жағынананықталады, яғни келісімнің аты емес, ... ... ... сөз ... ... ... ... яғни егер салықтық артықшылығы бар келісім-шартіскерлік мақсатына жетпесе жарамды емес;салықтық органдар арқылы ... ... ... бұл ... күресудің негізгі әдісі. Салықтық органдар заңи немесе жекетұлғалар жасасқан келісім-шарттарды сотқа шағымдануға ... тура ... ... ... барлығынан салық алынуытиіс. Басқа сөзбен айтқанда, егер заң бұзушылық болғаны анықталса  ... ... ... екенін дәлелдеуі тиіс.заң шығарушылар салық заңына салық төлеуден жалтарынуға жол беретінәртүрлі ... бар ... ... Олар  ...  ... тәжірибесінің нәтижесінде және солардың енгізген ұсыныстарыныңнегізінде қолданылады.1.2Салықтық  міндеттеме  және  оның ... ... мен ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкесмемлекет алдында туындайтын мiндеттемесi ... ... деп ... орай ... төлеушi салық органында тiркелу есебiне тұруға, салық салуобъектiлерiн және (немесе) салық салуға байланысты ... ... және ... ... ... да мiндеттi төлемдердi есептеуге,салықтық нысандарды жасауға, салық тіркелімдерін ...  ... ... ... ... мерзімде табыс етуге, салықты жәнебюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... ... ... ... арқылы салық төлеушiден оның салықтықмiндеттемені толық көлемiнде орындауын талап етуге, ал салық ... ... ... орындалмаған жағдайда салық  заңнамасындакөзделген тәртiппен оларды қамтамасыз ету жөнiндегi  ...  ... ... шараларын қолдануға құқығы бар.Мүлiк пен iс-әрекеттер салық салу объектi және (немесе) ... ... ... ... ... ... ... байланысты және (немесе)олардың негізінде салық төлеушiнің салық мiндеттемесi туындайды.Салық базасы салық салу ... құн, ... ... өзге ... білдіреді, олардың негiзiнде салықтың және бюджетке төленугежататын басқа да мiндеттi төлемдердің сомасы айқындалады.Салық ... ... салу ... ... ... базасының өлшембiрлiгiне салықты және бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... міндеттемнің шамасын бiлдiредi.Салық мөлшерлеме салық салу объектінің немесе салық базасының өлшембiрлiгiне пайызбен немесе ... ... ... ... деп ... және ... төленетін басқа да міндеттітөлемдердің  ...  ...  ...  ...  ...  ... ол аяқталған соң салық салу объекті, салық базасы ... және ... ... ... ... да ... ... есептеледі.Салық төлеушi салықтық мiндеттемені орындауды дербес жүзеге асырады.Салық төлеушi салық мiндеттемесiн орындау үшiн ... ... ... тiркелу есебiне тұрады;салық салу объектiлерiн және салық салуға байланысты объектiлердiесепке алуды жүргiзедi;салық салу ... және ... ... байланысты объектiлердi,салық базасы мен салық мөлшерлемелерін негiзге ала ... ... ... төленуге жататын басқа да мiндеттi төлемдердің сомасын есептейдi;салық тіркелімдерін қоспағанда, салықтық ... ...  ... ... ... ... органдарына табыс етеді;салықтың және бюджетке төленетін басқа да  міндетті  төлемдердіңесептелген және ... ... ... ... және ... төленетінбасқа да міндетті төлемдер бойынша аванстық және ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... құқылы.Қолма-қол емес нысанда орындалатын салық төлеушінің ... ... ... басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі салықтардыңміндеттемесі, ...  ...  мен  ...  ...  ... ... ... банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзегеасыратын ұйымнан салықтың және бюджетке ... ... да  ... ... ... ... ... алған күннен бастапнемесе банкоматтар немесе өзге де электрондық құрылғылар ... ... ... ... ... ал ... нысанда – салық  төлеушікөрсетілген соманы банкке немесе банк ... ... ... асыратын ұйымға, уәкілетті мемлекеттік органға, жергілікті атқарушыорганға енгізген күннен бастап орындалған болып саналады.Салық төлеушінің салық ... ... ... ...  ... ... салық ұсталған күннен бастап орындалған болыпесептеледі.Салықты, бюджетке ... ... да ...  төлемдерді  төлеужөніндегі салық міндеттемесі, ... ... мен ... ...  ...  салықтық  заңнамада,  Қазақстан  Республикасыныңакционерлік қоғамдардың қызметін ... ... ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және жерқойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың  ...  ... ... ... ... ...  төлеу  көзделген  жағдайлардықоспағанда, ұлттық валютамен орындалады.Салықтық мiндеттемені орындау мерзiмдерi заңда ... Бұл ... ... ... ... өтуi салық мiндеттемесiн орындаумерзiмінің басталуы айқындалған нақты оқиғадан ... ... ... ... күнi ... ... салықтық кодексте белгiленген кезеңніңсоңғы күнінiң соңында аяқталады. Егер, мерзiмнің соңғы күнi ... ... ... ... ... күнiнiң соңында аяқталады.Салық берешегін өтеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:есепке жазылған өсiмпұлдар;бересi сомасы;айыппұлдар сомасы.Сенімгерлікпен басқарушы ... ... ... ... ...  ...  жататын  (алынған)  табыстар,  төленуге  жататын(жүргізілген) шығыстар және сатып ... және ... ... ... мүліктісенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысыныңне сенімгерлікпен ... ... өзге ... ...  ... шығыстары және мүлкі болып табылады.Сенімгерлікпен  басқарушының  сыйақы  ...  ...  ... басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысыныңне ... ... ... өзге ... пайда алушының шығысыболып табылады.Егер салықтық міндеттемені орындау сенімгерлікпен басқарушыға жүктелсе,онда сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының немесе ... ... ... оның осы ... ... ... құрылтайшының немесе  пайдаалушының алдыңғы салық кезеңдері үшін шеккен залалдары ... ... ... ...  ...  ...  міндеттеменісомасына азайтылған шығыстары арасындағы оң айырма мүлікті сенімгерлікпенбасқару шарты ... ...  ...  құрылтайшысының  немесесенімгерлікпен басқару  туындайтын  өзге  ...  ...  ... ... ... таза ... болып табылады.Шығыстардың мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпенбасқару құрылтайшысының немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын  ... ... ... табыстарынан асып кетуі мүлікті сенімгерлікпенбасқару шарты бойынша сенімгерлікпен  басқару  ...  ... ...  ...  өзге  жағдайларда  ...  ... ... ... ... болып табылады.Мүлікті сенімгерлікпен басқаруды құру туралы актіде көзделген сыйақысенімгерлікпен басқарушының сенімгерлікпен басқарудан алынған табысы ... ... ... ... ... ... шығыстар, егеркөрсетілген  актіде  сенімгерлікпен  басқарушының  шығыстарын  мүліктісенімгерлікпен басқару ... ... ... ... ... ... басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушыныңесебінен өтеу ... ... ... ... ... танылады.Егер салықты, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу,төлеу немесе ... ... ... міндеттемесін орындау сенімгерлікпенбасқарушыға жүктелген болса, ... ... ... ... ... органында тіркелу есебіне тұруға тиіс.Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты ... ... ... ... ... ... туындайтын өзге жағдайлардапайда алушы мүлікті сенімгерлікпен басқаруға берумен байланысты ... ... құн ... ... ... ... басқа салықміндеттемесін мынадай жағдайлардың кез келгенінде:салық міндеттемесін орындау сенімгерлікпен басқарушыға жүктелмесе;егер сенімгерлікпен басқарушы сенімгерлік басқару туындаған күні ... ... ... бір ... дербес орындайды.Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқаруқұрылтайшысының не сенімгерлікпен ... ... өзге ... ... ... ... ... беруі осындай мүлікті өткізуіболып табылмайды және ол  ...  ...  ...  ... ... ... ... туындауына негізболатын құжаттың қолданылуы тоқтаған кезде мүлікті ... ... ... ... ... және ол ... сенімгерлікпен басқару шартыбойынша сенімгерлікпен басқару  ...  ...  ... ... өзге ... ... ... табысы (залалы) болыптанылмайды.Мағлұмдаманы табыс ету жөніндегі міндет жүктелген жеке тұлғаның мүліктісенімгерлікпен басқаруға беруі кезінде ... ... ... ... ету ... ... ... осы жеке тұлға орындайды.Заңи тұлға, дара кәсіпкер сенімгерлік операциялар бойынша банктен алғантабысы бойынша, сондай-ақ заңи және жеке тұлға ... ... емес ... ... басқарушыға сенімгерлікпен басқаруға берген кездесалық міндеттемесін дербес орындайды.Дара кәсіпкер болып ... жеке ... ... ... болыптабылатын банк жүзеге асыратын сенімгерлік операциялардан түскен табысыбойынша салық ... ... банк ... агентінің  міндеттерінорындау түрінде орындайды.Резидент заңи тұлға тарату туралы шешім қабылданған күннен бастап ... күні ... ... ... жері ... ... ... бұл туралыжазбаша хабарлайды.Таратылатын заңи тұлға аралық тарату балансы бекітілген күннен ... ... күні ... ... орналасқан жері бойынша салық органына бірмезгілде:құжаттық тексеру жүргізу ... ... ... ... ... құн салығы бойынша тіркелу есебіне қойылғаны туралы куәліктінемесе ол жоғалған немесе бүлінген кезде ... ... ... құн ... ... болып табылған жағдайда) табыс етеді.Таратудың салық есептілігі таратылатын заңи тұлға төлеуші және (немесе)салық ... ... ... ... ... ... басқа да міндеттітөлемдердің түрлері,  міндетті  зейнетақы  жарналары  және  ... ... ... ... ... ... ... өтініш табысетілген салық кезеңінің басынан бастап осындай өтініш табыс ... ... ... үшін ... заңи ... салық органына таратудың салық есептілігі табысетілген күннен бастап күнтізбелік он күн мерзімнен кешіктірмей, таратудыңсалық есептілігінде ... ... ... ... ...  ... төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлейді, міндетті зейнетақыжарналарын аударады.Егер таратудың салық ... ... ...  етілген  салықесептілігінде көрсетілген салықты, бюджетке ... ... да ... ... ... ... міндетті зейнетақы жарналарынаудару мерзімі осы ... ... ... көрсетілген мерзім өткенненкейін басталатын болса, онда төлеу (аудару) таратудың ... ... ... ... ... күннен бастап  күнтізбелік  он  ... ... ... ... ... ... заңи тұлғаның салықтықөтінішін салық органы алғаннан кейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмейбастауға ... заңи ... ... ... ... салық берешегі оныңақшасы есебінен, оның ішінде мүлкін өткізуден алынған ақшасы ... ... ... ... ... ... ... Бұл ретте, осындай резидент емес заңи ... ...  ...  ...  ...  бөлімше  арқылы  тұрақтымекемелердің, филиалдардың, өкілдіктердің тобы бойынша жиынтық ... ... ... ... ... заңи ... құрылымдықбөлімшелерінің, резидент емес  заңи  тұлғаның  тұрақты  мекемелерінің,құрылымдық бөлімшелерінің де ... ... ... ... заңи ... ... салық берешегін толық көлемде өтеуүшін жеткіліксіз болса, ... ...  ...  ...  ҚазақстанРеспубликасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда, таратылатынзаңи тұлғаның құрылтайшылары (қатысушылары) өтейді.Егер таратылатын заңи тұлғада салықтың және бюджетке төленетін ... ... ... қате ... сомасы бар болса, онда көрсетілген сомабелгіленген тәртіппен есепке жатқызылуға жатады.Таратылатын заңи тұлғада салық берешегi болмаған ... және ... ... ... да ... ... ... сомасы салық заңнамасында 601-бабында белгіленген тәртіппен осызаңи тұлғаға қайтарылуға жатады;салықтың, төлемақылар мен ... ... ... ... ... ... ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң төленген сомасы осызаңи тұлғаға қайтарылуға ... ... ... ... ... күннен бастап және таратудыңсалықтық тексеруі ... ... ... ... ... және ... ... да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеубойынша салық міндеттемесі, міндетті зейнетақы жарналарын ... ... ... ... таратылатын заңи  тұлға  осындай  салықміндеттемесін, міндетті көрсетілген ... ... ... негізіндеорындауға міндетті.Құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін және салық ... ... ... мен әлеуметтік аударымдар жөніндегі берешек толықкөлемде өтелгеннен ... ... заңи ... ... жері ... органына бір мезгілде:тарату балансын;банктегі бар шоттарының жабылғаны туралы банктің және (немесе) банкоперацияларының жекелеген түрлерін ... ... ... анықтамасынтабыс етеді.Таратылатын заңи тұлға салық берешегі, міндетті зейнетақы ... ... ... ... ... болмаған жағдайда, осы тармақтакөрсетілген құжаттарды құжаттық тексеру аяқталған күннен бастап үш ... ... ... ... органы Кодексте белгіленген тәртіппен және ... ... ... ... ... зейнетақы жарналары және әлеуметтікаударымдар бойынша ... жоқ ... ... ... ... ... емес-заңи тұлғаның  Қазақстан  Республикасындағы  қызметітоқтатылатын құрылымдық бөлімшесінің, сондай-ақ резидент емес заңи ... ... ... ... ... осы ... белгіленгентәртіппен жүргізіледі.Резидент-заңи тұлға өзінің құрылымдық бөлімшесінің қызметін тоқтатутуралы шешім қабылдаған ... ... ... ... ... ... органына бір мезгілде:қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш;резидент-заңи тұлғаның құрылымдық бөлімшенің қызметін тоқтату туралышешімінің ... осы ... ... ... ... ... ... салықесептілігін табыс етеді.Егер заңи тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық ... ... ... зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдардыдербес төлеуші болып танылса, заңи тұлғаның  ...  ... ... ... шешім қабылданған салық кезеңінің басынан бастапқызметті тоқтату туралы ... ... ... ... ... дейінгі кезеңгетиісті таратудың салық есептілігі жасалады.Заңи тұлғаның қызметі  тоқтатылатын  құрылымдық  бөлімшесі  ... ... ... төлемақыларды, әлеуметтік аударымдардытөлеуді, міндетті зейнетақы жарналарын аударуды салық ... ... ... ... ... ... бастап он жұмыс күнінен кешіктірмейжүргізеді.Егер таратудың салық ... ... ...  ...  ... ... ... төлемақыларды, әлеуметтік аударымдардытөлеу, міндетті зейнетақы жарналарын аудару мерзімі осы ... ... ... ... ... ... басталатын  болса,  төлеу(аудару) таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелікон күннен кешіктірілмей жүргізіледі.Егер заңи ... ... ... ... бөлімшесі салықты,төлемақыларды, міндетті зейнетақы жарналарын және ... ... ... болып танылмаса, таратудың салық есептілігі табыс етілмейді.Қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшенің салық берешегі, міндеттізейнетақы ... және ... ... ...  ...  ... бөлімшені құрған заңи тұлғаның ақшасы есебінен өтеледі.Салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдарбойынша ... ... ... ... ...  ...  ... бөлімшені құрған заңи тұлға осы құрылымдық бөлімшенің орналасқанжері бойынша салық органына банктің және ... банк ... ... ... ... ... ... тоқтатылатын құрылымдықбөлімшенің бар банктік шоттарының жабылғаны ... ... ... ... органы салық занамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдердесалық ... ... ... ... ... ...  жәнеәлеуметтік аударымдар бойынша берешектің жоқ ... ... ... ... ... қайта құрылуды қоспағанда, қайта ұйымдастырылу туралы шешімқабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл ... ... ... ... ... жазбаша хабарлайды.Заңи тұлғаның қайта ұйымдастырылуы осы заңи тұлғаның құқық мирасқорының(құқық мирасқорларының) салықты, бюджетке төленетiн ... да ... ... ... оның салық мiндеттемелерiн орындау ... ... ... ... органы көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап үш жұмыс күніішінде, заңи тұлға мынадай ... ... ... ...... ... заңи тұлғаның құрамына ...  ... жеке ... ... сальдоны жаңадан құрылған заңи тұлғаныңорналасқан жері бойынша салық органына беру актісі негізінде береді;қосылу – ... заңи ... жеке шоты ... сальдоны аталғанзаңи тұлға қосылған заңи тұлғаның орналасқан жері бойынша салық органынаберу актісі негізінде ...... заңи ... жеке ... ... сальдоныжаңадан құрылған заңи тұлғалардың орналасқан жері ... ... ... ... ... ... шығу – ... шыққан заңи тұлғаның жеке шоты бойынша сальдоныжаңадан құрылған заңи тұлғаның ... жері ... ... органынабөліну балансы негізінде береді.Қайта ұйымдастырылатын заңи тұлғаның жеке шоты бойынша сальдоны берутәртібі заң ... ... ... ... жолымен қайта ұйымдастырылған кезде бөліну балансыбекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ... ... жері ... ... бір ... ... жүргізу туралы салықтық өтінішті;таратудың салық есептілігін табыс етеді.2. Таратудың салық есептілігі қайта ұйымдастырылатын заңи тұлға төлеушіжәне (немесе) салық агенті ... ... ... ... ... міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары жәнеәлеуметтік аударымдар бойынша, ... ... ... ... ... ... ... салық кезеңінің басынан бастап осындай өтініш табысетілген күнге дейінгі кезең үшін ... ... ... заңи ... ... ... есептілігіндекөрсетілген салықты, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді,әлеуметтік аударымдарды ... ... ... ... ... органына таратудың салық есептілігі табыс етілген ... ... он ... ... жүргізеді.Таратудың салық есептілігінің алдында табыс етілген салық есептілігіндекөрсетілген ... ... ... ... да міндетті төлемдерді,әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын аудару ... ... ... ...  ...  мерзім  өткеннен  кейінбасталатын болса, төлеу (аудару) таратудың салық есептілігі ... ... ... ... он ... кешіктірмей жүргізіледі.4. Салық органы құжаттық тексеруді қайта ұйымдастырылатын заңи тұлғаныңөтінішін өзі алғаннан кейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей бастауға тиіс.5. ... ... ... ... ... ... ... тұлға құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін өзінің орналасқан жерібойынша салық ... бір ... құн ... ... тіркелу есебіне қойылғаны туралы куәліктінемесе ол жоғалған немесе бүлінген кезде қағаз жеткізгіштегі түсініктемені(қосылған құн салығын ... ... ... ... бар ... ... туралы банктің және (немесе) банкоперацияларының ... ... ... ... ұйымның анықтамасынтабыс етеді.Қайта ұйымдастырылатын заңи тұлға салық ... ... ... және ... аударымдар бойынша берешегі болмаған жағдайда,осы тармақта көрсетілген құжаттарды құжаттық тексеру ... ... үш ... күні ішінде табыс етеді.Қайта ұйымдастырылатын заңи тұлға осы тармақта көрсетілген құжаттардытабыс еткеннен кейін және ... ... ... ... ... ... аударымдар бойынша берешекті өтегеннен кейін салық органыосы тұлғаға осы Кодексте белгіленген тәртіппен және ... ... ... ... ... және  ...  ... берешектің жоқ екендігі туралы анықтама беруге міндетті.Дара ... ... ... туралы шешім қабылданған күннен бастапбір ай ішінде өзінің орналасқан жері ... ... ... бір ... ... жүргізу туралы салықтық өтінішті;таратудың салық есептілігін;дара кәсіпкер ретінде тіркелуі туралы куәлікті немесе ол ... ... ... қағаз жеткізгіштегі түсініктемені;қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебіне қойылғаны ... ... ол ... немесе бүлінген кезде қағаз жеткізгіштегі түсініктемені(қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда);дара кәсіпкердің қызметін ... ... ... ... баспабасылымында жарияланғанын растайтын құжатты табыс етеді.Таратудың салық есептілігі қызметін ... дара ... ... ... салық агенті болып табылатын салықтың, бюджетке төленетінбасқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ... ... ... ... құжаттық тексеру жүргізу туралы салықтықөтініш табыс етілген салық кезеңінің басынан бастап осындай ... ... ... ... ... үшін олар ... ... тоқтататын дара кәсіпкер таратудың  салық  есептілігіндекөрсетілген салықты және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... ... жарналарын аударудысалық органына таратудың салық есептілігі табыс етілген ... ... он ... ... ... таратудың салық есептілігінің алдында табыс  етілген  салықесептілігінде көрсетілген салықты, ... ... ... да ... ... аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарынаудару мерзімі осы ... ... ... ... ... ... басталатын болса, онда төлеу ... ... ... ... ...  ...  ...  күнтізбелік  он  күннен  кешіктірілмейжүргізіледі.Қызметін тоқтататын дара кәсіпкердің салықтық өтінішін ... ... ... ... ... ...  жұмыс  күнінен  кешіктірілмейбасталуға тиіс.Қызметін тоқтататын дара ... ... ... оның  ... оның ... ... сатудан алынған ақша есебінен ҚазақстанРеспубликасының заңнамалық актілерінде белгіленген кезектілік ... ... дара ... ... берешегі, міндетті зейнетақыжарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болмаған жағдайда,осы ... ... ... құжаттық тексеру аяқталған күнненбастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.Таратудың салық есептілігі дара кәсіпкер ... ... ... ... ... ... бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердіңтүрлері, міндетті ... ... және ... ... ... тоқтату туралы салықтық өтініш табыс етілген салық кезеңініңбасынан ... ... ... табыс етілген күнге дейінгі кезең үшінжасалады.Салық ... ... ... ... ...  ... ... басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдардытөлеуді, міндетті зейнетақы жарналарын аударуды ... ... ... ... табыс етілген күннен бастап ...  он  ... ... таратудың салық есептілігінің алдында табыс  етілген  салықесептілігінде ... ... ... ... ... да ... ... аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарынаудару мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ... ... ... ... онда ... ... ... салық есептілігісалық органына табыс етілген күннен  бастап  күнтізбелік  он  ... ... ... ... мәні, мазмұны, түрлері мен туындаусебептеріСалықтан жалтарыну – қоғамдық  қатынастардың  осы  түрі  ... ... мен  ...  ...  ...  ... ... әдейі  немесе  кездейсоқ  ...  ... ... ... ... әрекеті. Бұл іс  бойынша  ... ... ... қылмыстық сипаттағы белгілі бір жауапкершілікбелгіленген. Салықтық құқық бұзушылықтың құқықтық қарсылығы осы ... ... ... ... байланысты, ал ол бойынша кінәлік осықұқық бұзушылықты әдейі немесе ... ... ... ... болу ... әрқашан бірдей болған, алөзгеріп отырса да, өзгеріс ... ғана ... Бұл ... ... ... үш категорияға бөлуге болады:құқықтық;экономикалық;моральдік.Салық заңнамасы жаңадан шыққан кезде ол өте ... ... және ... жетілмеген болды. Алайда Салық кодексін енгізуарқылы бұл ... ... ... ... ...  заңнамасына  әрқашанөзгертулер мен толықтырулар енгізіліп отырылуы. ... ... дәл ... мен ... құқықтық сипаттың себебі болып табылады.Экономикалық себептер салық мөлшерлеменің жоғары болуымен және ... ... ... ... дер ... ... салық төлейалмауына негізделеді. Менің ойымша, мұның себебі заң шығарушы ... ... ...  отырып,  елдегі  экономикалық  ... ол тек ... ... айналысатын кәсіпорындарды ғанаескеретін сияқты. Ия, шынымен де ... ...  ...  көп  ... ... алады, алайда сонымен қатар бізде енді аяғынан тұрып кележатқан кіші және орта кәсіпорындар да бар, және олар ... ... ... және оның ... көбінесе бәсеге қабілетсізболады. Сол себептен мұндай кәсіпорын өз ... ... ... толық төлей алмайды да, ол салықтан жалтарынуға мәжбүр болады.Моральді ... ... ... ... ... ... жүйесінжақтырмау, және салық төлеушілердің өз мүдделерін ойлауы  жатады. Салықжүйесін жақтырмау алдыңғы себептерге байланысты: ... ... өзін ... ... ... оның салық төлеу мүмкіншілігін ескермейтінжүйені сыйлай алмайды.Салықтық құқық бұзушылықтың болуында қастық, өз мүддесін ... ... ... ... ... ... жасалатын құқық бұзушылықтардың кейбіреуі ғана тек жеке ... үшін ғана ... ... ... ... ... ... өз кәсіпорнын дамыту үшін жұмсауы мүмкін. Яғниоларда басқа түрдегі мүдде - өз кәсіпорнын ... ... ... ... ... ... бұзушылықтың пайда болуына тексубъективті сипаттағы себептер ғана ...  ...  ...  объективтісипаттағы себептер де әсер ететінін көре аламыз.Салықтық құқық бұзушылықтың ең көп ... тобы – ... ... ... табылады. Бұл құқық бұзушылық салық төлеушінің бюджеткесалық төлеуін орындамау немесе тиісті түрде ... ... ... ... ... ... ... төлеушінің салық  төлеуденжалтарынуына ... ...  ...  ...  ... ... бірнеше себептерді ерекшелеп көрсетеді:саяси;экономикалық;моральдік;техникалықСаяси себептер мемлекет салықты тек қазынаның түсімін қамтамасыз ... ... ғана ... ... ... ... реттеу құралы сияқтыда пайдалануына байланысты: осы құралды пайдалану арқылы ... ... ... ... реттеп отырады. Мемлекет осындай саясатты жүргізуарқылы белгілі бір ... ... ... кезде, бұл тұлғаларосы процеске салықтан жалтарыну арқылы белгілі бір қарсылық көрсетеді.Экономикалық себептер салық ... ең көп әсер ... Егер ... ... үшін санкция оған онымен жасырылған сомадан аз ... ... ... онда ... ... ... ... тиімдірек болады да ол соған барады.Салық төлеуден жалтарынудың моральдік себептері салық заңдарының ...  ...  ...  ...  жалпы  принциптеріне  сәйкескелмеуінде. Бұл осы заңдардың мәртебесі мен ... ... ... ... техникалық себептері бақылау формалары ментәсілдерінің ... ... ... органдары барлық шаруашылықоперацияларды бақылап, барлық бухгалтерлік құжаттардың растығын тексеругешамасы жетпейдіАлайда ешқандай себептер заңнамамен жауапкершілік ... ... ... ... алмайды. Салықтық құқық бұзушылықтарды бірнешенегіз бойынша категорияларға бөлуге ... ... ... ... ... ... ... бөледі:әкімшілік;қаржылық;қылмыстық;Осы әрекеттердің бағытталуына қарай (құқық ...  ... ... ... бөледі:салық жүйесіне қарсы құқық бұзушылық;салық төлеушілердің құқықтары мен еркіне қарсы құқық бұзушылық;бюджеттің табыс бөлігін орындауға қарсы ... ... ... ... ... ... ... қарсы құқықбұзушылық;салық органдардың бақылау қызметіне қарсы құқық бұзушылық;бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібіне, бухгалтерлік және басқа да есепберуді құрастыру мен беру ... ... ... төлеу бойынша міндетке қарсы құқық бұзушылық;Салықтық құқықтық қатынастардың қатысушыларының барлық теріс әрекеті өзкезегінде заңи ... ...  ...  бұзушылық  ретіндеқарастырылмайды. Әрекет өз артынан жауапкершілікке тартылу үшін  ... ... мен ... ... құрамды элементі болуы керек, яғниқұқық бұзушылық құрамы болуы керек.Салықтан жалтарыну құрамы – бұл ... ... және ... ... ... жүйе ... яғни біртұтас бірлік сияқты,құқық бұзушылық құрамы ішкі жүйелер мен ... ... ... ... бір ішкі ... ... элементінің болмауы жүйенің тарапкетуіне әкеледі, яғни жалпы құқық бұзушылықтың болмауына әкеледі.Заң ғылымында ... ... ... ... ... ... қарсылығы – құқық нормасын бұзушының әрекеті ... ... ...  ...  ...  ...  жасалған  әрекеттің  немесеәркетсіздіктің ... ... ... ... ...  Әдейіжасалған әрекет деп оны жасаған тұлға өз әрекетінің құқыққа қарсы екенінбіле тұра ... зиян ... ... ... ... оның ... ... айтамыз. Байқаусызда жасалған әрекет деп тұлға ... зиян ... біле ... оны ... деп ойлағанда, немесе жасағанәрекетінің құқыққа қарсы ... ... ... оны аңғаруы керекболған жағдайдағы әрекетті айтамыз;құқыққа қарсы әрекет пен одан болған теріс салдар ... ... ... ... яғни ... бұзушылықты жасаған үшін заңмен бекітілгенжауапкершіліктің болуы.Егер жоғарыда аталған ... ... ... онда бұл ... ... ... ... бұзушылық ретінде қарастыруғаболмайды, ендеше оны ... ... ... ... ... ... ... осы құқық бұзушылық үшін жауапкершілікмәселесін қарастырмаса, яғни ... бір ... ... ... ... ... жауапкершілік түрлерінен тұрады:азаматтық жауапкершілік;әкімшілік жауапкершілік;қылмыстық жауапкершілік;тәртіптік жауапкершілік;материалдық жауапкершілік;Азаматтық жауапкершілік заңи ... ... ... ... ал ... ... ... тең болмайды, мұнда мемлекеттік-биліксипаттағы қатынастар орын алады: мемлекет мүддесін ... жақ ... ... ... ...  ...  ...  Осыдан,  қаржылықжауапкершіліктің құрамында азаматтық жауапкершіліктің элементтері болмайдыдеген тұжырымға келуге болады. Алайда мұндай ... да ... қате ... ... қатынастарда мемлекет мүддесін қорғайтын мемлекеттік органөз әрекеттері арқылы басқа бір тұлғаға зиян ... ... Бұл ... ... ... зиян әкелініп отыр. Жоғарыда жазылғаннаназаматтық жауапкершілік шаралары қаржылық заңнаманы орындауды ... ... ... ... ... бар ... ... келуге болады.Жауапкершіліктің тәртіптік және материалдық түрлері жанама  түрдеқаржылық жауапкершілікке әсер ... ... ...  осы  ... тарап ретінде бола алмайды. Кәсіпорынның белгілі бір лауазымдытұлғасы қаржылық заңнаманы ... бір ... ... ... Ол ... ... ... тартылуы мүмкін, алайда бұл тұлғаөзінің әрекеті үшін айыппұл төлеу түрінде зиян ... ... ... ... Бұл лауазымды тұлға қаржылық құқық бұзушылықүшін ҚР ... ... ... туралы” кодексінің (келесіде ӘҚБтК)16-бөліміне сәйкес  әкімшілік  жауапкершілікке  немесе  “ҚР  ... ... ... қылмыстық жауапкершілікке тартылады.Жоғарыда жазылғаннан, қаржылық жауапкершіліктің ... ... ... ... ... де бар екенін көре  ... ... ... қатынастар  сферасындағы  әкімшілік  ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктің бұл  ... ... ... ... ... ... ...  төлеушілер  үшін  салықтық  құқықтық  қатынастардың  ... ... ... ... ... мен ол бойынша жауапқатартылу көбірек қарастырылған. Ол салық төлеушілердің құқықтық жағдайыныңмаңыздылығына байланысты, ... ... ... және ... ... де салықтан түсетін қаражат арқасында өмір сүреді.Қазақстанда қазіргі кезде ... ... ... үшін ... жауапкершіліктің нақты үш түрі бар:  ...  ...  ... ... – тұлғаның салық төлеу  ...  ... ... дер ... орындамауы үшін қолданатын  мемлекеттікмәжбүрлеу шарасы. Салықты төлемеу немесе толығымен төлемеу құқық ... ... ... ... ... үшін ... ... немесе өсімпұл түрінде төлем алынады.Салықтық заңнама ережесін бұзған субъект Әкімшілік құқық бұзушылықтуралы кодекске сәйкес жауапқа ... және ол өз ... ... одан ... ... өтемақы алынады. Айыппұл – бұл салықтықкодекстің ... ... ... ... алайда онда да  ... ... ... ... туралы айтылған.Салықтық құқықта қолданылатын өсімпұл азаматтық құқық нормаларыменбелгіленген өсімпұлдандан салықтық құқық ... ... және ... дер ... ... төлеу тәртібін бұзған кезде қолданылуыменерекшеленеді, ал  азаматтық  құқықта  ...  ...  ... үшін алынады.Заң шығарушы өсімпұлды  қаржылық  санкцияға  ...  дер  ... ... ... ... ету ... (ҚР СК 45-б.),яғни қорғау шарасына жатқызғанын айта кету керек. ... ... ... төлеушінің міндетіне кірмейді,  ол  салық  төлеушіден  ... дер ... ... үшін ... ... органныңшешімі бойынша мәжбүрлі түрде өндіріліп алынады.Қылмыстық жауапкершілік – қылмыстық құқық  ...  ... ... үшін ... шарасы болып табылады.Мұндай кездегі мәжбүрлеу шарасы қылмыстық жазалау түрінде көрінеді.Қылмыстық жауапкершілікке ... ... іс  ...  ары  қарайғызерттеуді және істі сотта  қарауды  бейнелейді.  ...  ... ... ... бұзушылық басқаша салықтық  қылмыс  депаталады. Қылмыс жасау кінәлі тұлға мен ... ... ... мемлекетарасындағы өзгеше құқықтық қатынастардың тууына әкелетін заңи факт болыптабылады. Қылмыстық кодексте салықтық қылмысқа қатысты үш бап бар: ... ... мен ... ... ... 221-бап “Азаматтыңсалық төлеуден жалтарынуы” және 222-бап “Кәсіпорыннан салық  төлеуденжалтарыну”. Кәсіпорыннан ... ... ... ... көлемде жасалғанболып төленбеген салық сомасы немесе міндетті төлемдер сомасы 2000 айлықесептік көрсеткіштен асып ... ... ... ... - ... ... бұзушылық (терісқылық) үшін ... ... ... ... ... ... ... бұзушылық деп ҚР-ң “Әкімшілік ... ... ... ... ... заңи ... жеке ... құқыққа қарсы кінәлі(әдейі немесе қасақана жасалған) әркеті немесе әрекетсіздігі табылады, оғанәкімшілік жауапкершілік қарастырылған.Әкімшілік жауапкершілік – бұл ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік төлем салу түрінде көрінетін заңижауапкершілік түрі”.Әкімшілік жаупкершіліктің негізгі сипаттамалары:әкімшілік құқық бұзушылықтар ... ... ... жауапкершілікке негіз болып әкімшілік  құқық  ... ... ... ... заңи және жеке тұлғалартабылады;әкімшілік алуларды заң бойынша оған уәкілеттігі бар ... ... мен ... ... сала ... ... органдар мен лауазымды тұлғалармен оларға бағынбағантұлғалардан алынады;әкімшілік жауапкершілік шаралары ... ... ... туралыістер бойынша өндірісті ережеге сәйкес  жүргізетін  заңнамаға  ... ... ... ... шаралар қолдану арқылысомаларды өндіріп алу түрінде қолданылады.Әкімшіліктік мәжбүрлеп алулардың басты түрі болып айппұл ... ... ... ... (АЕК) ... ... ... тауарларды(акцизделетін тауарларды, таңбалау тәртібі мен ережесін  бұзу  ... ... ... да ... ... тек ... ... болып табылатын заттар ғана және тек қана сот ... ... ... ӘҚБтК-ң 45-бабына сәйкес, әкімшілік құқық  ...  ... ... ... ... мынадай түрлері болады:ескерту;әкімшілік айыппұл;әкімшілік құқық бұзушылықтың құралы немесе тікелей ... ... алып ... ... бұзушылықтың құралы немесе тікелей объектісі болғанқұралды, әкімшілік құқық ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарды тәркілеу;арнайы құқықтан айыру;лицензиядан, арнайы рұқсаттан, квалификациялық куәліктен айыру немесебелгілі бір қызмет ... ... оның ... бір ... ... ... күшін тоқтата тұру.Жеке кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру немесе мүлдем рұқсат етпеу (текжеке тұлғаларға қатысты);өз бетімен салынған ... ... ... ... ... ... тұтқындау;ҚР аумағынан шет ел азаматын немесе ... жоқ ... ... тастау;Сонымен қатар заңи тұлғалардың әкімшілік құқықты бұзғаны үшін олардыңқызметін тоқтату немесе ... тұру ... ... ... ... ... шегінде салық полициясының қызметкерлері  заңменбелгіленген шекте әкімшілік ... ... ... ... ... ... тұтқындау және заңмен қарастырылған басқа да шараларжүргізу құқығына ... ... ... құқық бұзушылық туралы хаттама кәсіпорынның,ұйымның немесе мекеменің басшылары мен лауазымды тұлғалары, жеке ... ... ... ... ... ... ... бұзушылық туралы хаттама жазуға негізгі себептермыналар:салық полициясын салық төлеушімен табыс табу ... ... ... ... және ... да орындарға кіргізуден бас тарту;жеке тұлғаны растайтын ... ... ... салық полициясы органына келмеу;құқық бұзушылықтарды жою туралы талапты ... ... ... ... бермеу;төтенше жағдай кезінде салық полициясы қызметкеріне байланыс құралы менкөлік құралын пайдалануына кедергі жасау.Жоғарыда аталған әрекеттің кез келгені құқық бұзушыға ... ... ... шара ... ... бола ... Ол ... полициясы органыныныңресми мекемесіне немесе ішкі істер органына ... ... ... ... ... бостандықтан айырумен сипатталады. Тіркелген әкімшілікқұқық бұзушылықтардың басты бөлігін ... ... есеп ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысутәртібін бұзу арқылы жүргізілген кәсіпкерлік қызмет және т.б. алады.ҚР «Салық және ... ... ... да ... ... заңынақарағанда, Салық кодексі оларды салықтық құқық бұзушылыққа жатқызбайды, солсебептен салық органдары бухгалтерлік есепті бұзғаны үшін ... ... ... хаттама жасап, оларға ешқандай айыппұлдар сала алмайды.Бухгалтерлік есепті бұзғаны үшін сомаларды ... ... ... ... бірінші басшылары ғана сала алады.Осылайша, қаржылық-құқықтық  жауапкершілік  пен  ... ... ... ...  ...  төленугетиісті мәжбүрлеп алуларда (взыскание) екенін байқауға болады: әкімшілікқұқық бұзушылықтар үшін ... ... ... ... да, ал ... ... шарасы болып орындалмаған немесе тиісті түрдеорындалмаған салықтық міндеттің сомасынан пайыздық қатынаста ... ... ... ... ... ... ... шаралары меноларды қолдану тәртібі2.1 Салықтан жалтарыну бойынша жауапкершілік: объектілері жәнесубъектілеріСалықтан жалтарыну құрамын талдаған кезде екі ... ... ...... және субъективті.Салықтан жалтарынудың объективті белгілері құқық бұзушының әрекетініңсыртқы көрінісін  сипаттайды.  Құқық  ...  ...  ... ...  құқық бұзушылықтың объективті жағын  анықтайтынбелгілерді қарастырады. Құқық бұзушылықтың ... жағы ... ... ... ал ...... ... өз әрекеті арқылы бұзуғаәрекеттенген қоғамдық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... субъектілермен азаматтардың салықтарды мерзімінде және толық түрде есептеу мен аударубойынша құрылатын қоғамдық қатынастар табылады. Кез келген ... ... ... ... ... ҚР “Әкімшілік құқық  ... ... ... ... және ... ... реттеу, меншіктіқорғау, азаматтардың құқықтарын ... ... ... ... ... Бұл ... ... да пікірлер бар. Осылайша, Д.Н.Бахрахәкімшілік құқық бұзушылықтың объектісін «құқықтық нормалармен ... ... ... ... қоғамдық  қатынастар»  ретіндеанықтайды.Әкімшілік құқық ғылымында зиян келтіру ұғымын да ... ... ... пәні ... – әрекет тікелей бағытталған нәрсе табылады.Зиян келтіру пәні – қоғамдық қатынастар элементі, оның құрама бөлігі.Салық ... ... ... ... ... ... ... болып шаруашылық және кәсіпкерлік қызмет ережесін сақтау бойыншақатынастар, салықты ... ... мен ... ... ... табыс бөлігінорындауға байланысты қатынастар табылады.Салық ... ... үшін  ...  ...  ... ... (диспозиция) және осы бұзушылық үшін жауапкершілікөлшемінен (санкция) құралады. Салық заңын бұзушыларға заңи тұлғалар ... ... ... өндіріп алу шаралары және  ...  ... ... ... ... бөлуге болады:жедел түрде шаралар қолдану: банк шоттары бойынша  ... ... ... ... ... ... қою;қаржылық-құқықтық санкциялар: төленбеген салықтың бүкіл сомасын өндіріпалу, табысын жасырғаны үшін, қаржы және салықтық құжаттарын тапсырмағаныүшін ... ... ... ... ... үшін өсімақы, сондай–ақжасырылған салық салу объектін тартып алу;әкімшілік жауапкершілік өлшемі: ... ...  ...  үшін  ... ... лауазымды тұлғаларға айыппұл белгілеу және т.б;қылмыстық  ...  ...  ...  ...  ... бас ... ... түзету жұмыстары, салық төлеушілердіңмүлкін тәркілеу.Қазақстан ... ... ...... ... келтіретін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді  ... ... Ол ... Республикасының Қылмыстық Кодекспенреттелінеді [9].Қылмыстың объекті – мемлекеттің қаржы жүйесі, салықтарды есептеу ... алу ... ... ... ... сондай-ақ, мемлекеткесалықтардан түспей қалған табысы түріндегі мемлекеттің меншігі  ... ...... ... азаматтары,  шетелазаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, он алты ... ... ... болыптабылады. Дегенмен, салықтан жалтарыну жағдайлары Қазақстан РеспубликасыҚылмыстық Кодексінің 221 және 222 ... ... ... ... ... 221 бобы ... ... салықтар мен басқа да міндеттітөлемдер бойынша, мағлұмдама табыс ету міндетті бола тұра ... ... ... ... мен басқа да міндетті төлемдерді есептеу ментөлеуге ... ... да ... ... ... және шығын туралынемесе мүлік туралы бұрмаланған мәліметтер тапсыру, егер ол ... мен ... ... ірі ... ... ... ... айлық есептік көрсеткіштен 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін ... ... ... ең ... ... ақы мөлшерінде яки басқа датабыстарынан екі айдан он айға айыппұл ... ... ... тартылады.Жеке тұлғалар сонымен бірге, 180 сағаттан 240 ... ... ... ... ... ... екі жылға дейін жіберіледі. ... төрт айға ... ... ... ... 200  айлық  ... ... ең ... ... ақы мөлшерінде, басқа да табыстарынанекі ай ... ... сала ... екі жылға дейін бас бостандығынанайырады [10].Егер бұрын ... ... ... рет ... ... жалтарып отыратынболса, онда аталған тұлға 500 АЕК немесе ең ... ... ... ... ... ... айыппұл салынады. Екі жылға дейін түзету ... ... үш ... дейін бас бостандығынан 300 АЕК немес ең төменгіжалақы мөлшерінде айыппұл ... ... ... ... ... ... ... мен басқа да міндеттітөлемдер ірі көлемдегі бұзушылық болып таблады, егер оның ... 500 ... асып ... ... заңи тұлғаларға келетін болсақ, салықтар мен бюджетке төленетінбасқа да ... ... ... ... ... ... мағлұмдама тапсыру міндетті бола тұра, мағлұмдаматапсырылмаса;салық төлеумен немес ... ... ... ... ... туралы бұрмаланған мәліметтер берілетін болса;салық салу объектісін және ... ... ... ... ... ... немесе шығыстар туралы бұрмаланған мәліметтер берілсе;салық сомасын азайтуға жағдай жасайтын салық салу объектісінің ... жері ... ... егер осы ... іс ... бәрісалықтар мен басқа да міндетті төлемдердің ірі көлемінде болса, онда ... бір ... ... ... ... ... ... түрімен бес жыл мерзімге дейін ... ... ... алты айға дейін бас бостандығынан айырылады;300 АЕК немесе ең төменгі еңбек ақы мөлшеріндегі айыппұл салына отырыпүш жылға ... ... ... іс - әрекеттер бірнеше рет қайталанатын болса, онда ... ... ... ... ... айырылады және 200 АЕК – тен 500 АЕК –ке ... ең ... ... ... айыппұл салына отырып немесе мүлкітәркілене ... бес ... ... ... ... ... айналысуқұқығынан айырылады.Ұйымдардың салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлемеуі деп, егертөленбеген салықтар мен ... ... ... 2000 АЕК – тен ... ... жауапкершілік Қазақстан Республикасы Прези-дентінің«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер» туралы Заңкүші бар ... ... ... ... төлемкөзінен салық ұсталынбағаны ... ... ...  ...  кештөлегені үшін, мағлұмдаманы уақытында тапсырмағаны  ...  ... ... аванстық төлемдерді және салық салу объектілерінтөмендетіп ... үшін ... ... ... ... табыс салығы сомалары табысты төлегензаңи және жеке тұлғалардан өндіріп алынады.б) салықты белгіленген мерзімінен кеш төлегені үшін ... ... ... міндеттемесінің сомасына есептелетін мөлшер өсімпұл болыптанылады. Өсімпұл салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... кейінгі күнінен бастап, ... ... күн  ... ... Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ресмимөлшерлемесының 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке ... ...  ... мерзімі өткен әрбір күн үшін ... ... ... басқару ақпарат құралдарында ай сайын жарияланып отырады.Мысалы, Ұлттық ... ... ... мөлшерлемесі 7,5%-ды құрайдыдесек,  онда  оны  2,5–ге  ...  365  ...  ...  ... % бір ... шығарып аламыз. Салық төлеуші көліксалығын 30 000 тг мөлшерінде ... ... ... ... ... 5 күнге есептелінеді. Бұл жағдайда өсімпұл сомасы 75 теңгеніқұрайды. ... ... ... ... ... ... ... Кодекспен белгіленеді. Онда қарастырылатынсалық заңын бұзу мынадай түрлерде бейнеленуі мүмкін:салықтың ... тұру ... ... ... ... қолданған кезде қызметті заңсыз түрде жүзегеасыру;салық салу ... ... ... ... оны ... тәртібінбұза отырып жүргізу;салық салу объектін жасыру;салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді дұрыс есептемеу;салық және бюджетке ... ... да ... ... есептелгенсомасын төлеуден жалтарыну;заңи және жеке тұлғалардың табысынан төлем  көзінен  ... ... ... ... ... ... ... жіберу тәртібін бұзу;акцизделетін тауарлар бойыншаережелерді бұзу;банкік ... ... ... ... ... ... органдарының талаптарын орындамау және т.б.Аталған құқық бұзушылықтың бәрі ... ... ... ... ... 205-219 баптар бойынша реттеліп отырады және әкімшілікқұқық бұзушылық жасағаны үшін жеке және заңи ... ... ... қолданылуы мүмкін [11].Солардың ішінен әкімшілік айыппұлға тоқталып кетейік. Әкімшілік айыппұл– әкімшілік ... ... үшін ... жаза ... кезінде қолданылыпжүрген заңдарға сәйкес белгіленетін айлық есептік көрсет-кіштің ... ... сай ... ... ... ... ...  Жеке  адамғасалынатын айыппұлдың мөлшерін екі жүз  ...  ...  ... ... – төрт жүз айлық есептік көрсеткіштен, заңи тұлғаға – екімың айлық есептік көрсеткіштен асыруға болмайды.Айыппұл заңдарда ... ... ... ... кірісінеөндіріп алынады. Әкімшілік өндіріп алу әділетті, яғни ... ... оны ... ... және ... құқықбұзушылық жасаған тұлғағасай болу керек. Жоғарыда қарастырып өткен әкімшілік ... ... ... ... ...  ...  ал  ... белгілеуге Қазақстан Республикасының салық органы ... ... ... ... ... ... мерзімдерде салықтық міндеттеменіорындауды көздейді. Белгіленген мерзімде олардың орындалмау жағдайындасалық ... ... ... ...  ...  ... ... мынадай тәсілдерін қолдануға міндетті:төленбеген салықтар мен бюджетке міндетті басқа да төлемдердің сомасынаөсімді есептеу;банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... ... орындалмаған салықтық міндеттемені орындауды қамтамасызетудің аталған тәсілдерін қолданудан кейін салықтық міндеттемені ... ... ... ... ... ... берешегін күштеп өндіріпалудың шарасын қолдануға міндетті.Салықты еріксіз өндіріп алу дегеніміз  ...  ...  ... ... ... ... бірге, айыппұлдармен  өсімдербойынша пайда болатын берешек мөлшерінде салық төлеушінің келісімінсізқаражат ... алу ... ... ... ... ... ... тексеру актісі  бойыншаесептелінген салықпен, алымдармен басқа  да  ...  ...  ... ... ... осы ... төлеу мерзімдері 60 күнгеұзартылады және салық төлеуші салық органымен келісілген ... ... ... осы кезең ішінде әрбір 15 күн сайын теңбе-тең үлестерментөлеп отыруға тиісті. ... ... ... ... ... ... алымдарды, басқа да міндетті ...  ...  ... төлеудің өтеу графигінде белгіленген мерзімдерін бұзған кездеөтеу графигінің қолданысы тоқтатылады және салық ... ... ... ... акт бойынша есептелінген және төленбеген сомалардыөндіріп алады.Тексеру актісі бойынша анықталған және ... ... ... ... ... төлемдер, айыппұлдармен өсім сомасына байланысты салық службасыныңшығарған шешімдерге салық ... ... ... ... службасыныңбөлімшелеріне оны әкімшілік тәртіппен қайта қарау ... 5 банк ... ... ... ... ... салық төлеуші өтінішін негіздейтіндәлелдерін баяндап, құжаттарын көрсету керек.Салық службасының салық төлеушінің ... ... ... ... ... және бұл ... салық төлеушіні 10 күн ішінде хабардар етеді.Салық службасы органдарының шешіміне ... ... ... ... ... сотқа шағым жасауға болады.Егер бұл шағымға 10 күн ішінде ... ... онда ... ... тұрған органына өтініш бере алады.Егер салық төлеушіге тексеру актісі бойынша есептелген салық, алым,басқа да ... ... ... мен өсім туралы хабарланған күннен30 банк күні ішінде салық төлеушінің өтініші ... ... ... ... ... ... салық органының салық төлеушініңкелісімінсіз оның банктегі ... ... ... өндіріп алуға құқылы.Егер 30 күн ішінде салық төлеуші салық службасы органдарының шешімінебайланысты сотқа ... және сот ... ... ... деп ... ... ... басқа да міндетті ...  өсім  ... ... ... өсімді есептей отырып өндіріп алуға құқылы.Соттың ... ... ... ... ... сома салық төлеушіге олардысалық службасының органдарының өндіріп ... ... ... әр күн үшін ... төленген күнгі Ұлттық Банктің қайта қаржыландырудың 1,5 еселенгенресми мөлшерлемесі ... өсім ...  ...  3  күн  ... ... төлеушінің банктегі шоттарында қаражат болмаған жағдайданемесе олардың дебиторларының шотында ... ... ... ... ... салық төлеушінің мүлігіне билік етуді шектеу туралышешім ... ... ... ... ... орындаумен қамтамасызету тәсілдерін қолданғаннан кейін салық органы мынадай салық берешектерінмәжбүрлі өндіріп алу шараларын ... ... ... табылатын ақша есебі үшін өндіріп алу;қолма-қол ақша есебі үшін өндіріп алу;дебиторлар есебі үшін өндіріп алу;шектелген иелігіндегі мүлікті сату ... ... ... акция эмиссияларын мәжбүрлі шығару.Салықтық кодексте сәйкес жоғарыда аталмаған шаралар ... ... ... ... ...  алу  жөніндегі  шаралардағы  ... ... ... ... ... ... ... шоттармен, екіншіден – қолма-қол ақша, үшіншіден – дебиторлармен,төртіншіден – шектелген мүлікті өткізу, бесіншіден – ... ... ... және ... кезекте – банкроттықты қолдану. Бұл орайда,міндетті тәртіпте салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алу ... ... ... ... ... ... ... төлеуші салық органынанхабарлама ала отырып салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алу шараларын салықорганы қолданғанға ... ... ... ... тағы бір рет ... ... төлеуші мәжбүрлі өндіріп алу шараларын қолдану туралы хабарламаалғаннан кейін салық берешегін ... ... ... ...  кезең-кезеңімен салық төлеушінің келісімінсіз мәжбүрлі өндіріп алу шараларынқолдануды ... ... ... ... алу ... ... кезеңі салықтөлеушінің банктік шотында болып табылатын ақша ... ... және ... есеп ... ... ... ... нәтижесінде(шағым жасалмаған) салық төлеушіге есептелген салық берешегінің сомасынтөлемеген жағдайда, ... ... ... ... төлеушіге оның банктікесебіне инкассалық өкім қояды.Салық төлеушінің банк шотында теңгедегі ақша жоқ болған жағдайда, ... ... алу ... салық органдары қойған инкассолық иелік етунегізінде салық ... ... банк ... ... ... ... органына банк шоттарындағы ақша есебінен салықтөлеушінің салық берешегін мәбүрлеп ... ... ... ... ... жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк немесе ұйымғақойылған инкассолық ... ету үшін есеп ... ... ... ... бір банкте ашылған басқа банк шоттарына ... ... ... иелік етуді орындау бойынша банктік операциялардың жеке түрінжүзеге ... банк ... ұйым ... ... ... әрі, ... ... салық берешегін өндіріп алу бойынша әртүрлі ... ... ... ... жол ... Қойылған инкассолық иелік етулерүшін есеп жүргізу мен бақылауды жүзеге асыру салық органдарына бір ... ... ... ... ... ... жол бермеуге, ал салықтөлеушіге салық органдары тарабынан оның құқықтарын ... ... ... ... ... алу шарасының екінші кезеңі салық төлеушінің қолма – қолақшасы есебінен жүргізіледі. Қолма-қол ақша ... ... ... өндіріп алу банк шотында ақша жоқ болған жағдайда жүргізіледі. ... ... ... ... ... салық берешегін мәжбүрлеп өндіріпалу шарасын қолдану туралы, яғни қолма-қол ақша ... ... ... ... алу ... ... ... Салық төлеушіде тексерісжүргізу кезінде салық берешегін өтеу есебіне қолма – қол ... алып ... ... сәйкес бухгалтерлік (кассалық) құжаттар (оның ішінде,шетелвалютасында) бойынша көрсетілген ... – қол ақша алып ... ... өтеу есебіне қолма – қол ақшаны алып қою туралы акт нысанынуәкілетті мемлекеттік ... яғни ... ... ... министрлігі бекітеді. Алып қою туралы актіде салық ... ... ... мен ... және ... ... ... да міндеттітөлемдердің нақты түрлерін көрсете отырып, оны өтеу есебіне салық органыалып қоятын сома ... ... ... ... – қол ақша 1 ... күнінен аспайтынмерзімде банкке немесе банк ... ... ... ... ... ... бюджетке аудару үшін банк шоттарына есептеу үшінөткізуге жатады, себебі банктің бұл ақшаларды салық берешегін өтеуден басқамақсаттарға ... ... ... ... үшінші кезеңі дебиторлардың шоттарынан жүргізіледі.Салық төлеушінің банк ... ... және ... ... ... ... ... жиналып қалған салық берешегі  шегінде  салықтөлеушіге берешегі бар ... бір ... банк ... ... ... ... бар. Салық төлеуші мен оның дебиторының арасындағыөзара есеп айырысуды салыстыру актісінде мынадай мәліметтер болуға тиіс:салық ... мен оның ... ... ... тіркеу нөмірлері;салық төлеуші мен оның дебиторы тіркеу есебінде ... ... ... ... мен оның дебиторының банк шоттарынан деректемелері;дебитордың салық төлеушіге берешек сомасы;салық төлеуші мен оның дебиторының заңи ... мөрі ... ... ... ... күні ... ... хабарлама алған күннен бастап салық төлеушімен бірлесіпжасалған өзара есеп ... ... ... ... ... ... органы салық төлеушінің салық берешегі сомасын өндіріп алу туралыинкассалық өкімді дебитордың банк ... ... ... салық органысалық төлеуші мен оның дебиторы қол қойған салық төлеуші мен оның ... ... есеп ... ... ... алмай қалу жағдайларыболуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... банк ... ... алу ... хабарламасын алған кезден бастап жиырма ... ... соң, ... ... ... ... ... кезеңі қолдануғақұқылы, яғни салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін ... ... ... есебінен өндіріп алуды жүргізеді.Мәжбүрлеп өндіріп алу шарасының төртінші кезеңі иелік ету шектелгенмүлікті сату есебінен жүргізіледі.Салық органдары ... ... ... тұлғаның және жеке ... оның ...  ...  есептерінде  ақша  болмағанжағдайларда, салық ... ... ... ... ... иелік етушектелген мүлкіне өндіріп алуға құқығы бар. Бұл ретте, салық төлеушініңиелік ету ... ... сату ...  ...  ... ... ... есебіне салық төлеушінің иелік ету шектелгенмүлкін сату бойынша аукцион ... ... ... ... ... болып  табылады.  Мамандандырылған  аукционда  ... ... ... ... ... оның заңи ... ... міндетті түрде қатысуы қажет. Иелік ету шектелген ... ...  ...  Қазақстан  Республикасының  ...  ... ... ... ... ... алу ... бесінші кезеңі акциялардың қосымшаэмиссиясын мәжбүрлі шығару есебінен ... ... ... өндіріпалу шараларын қабылдағаннан кейін салық төлеуші салық берешегінің ... ... ... ... ... Республикасының заңнамасындабелгіленген тәртіпте мәжбүрлі қосымша акция эмиссиялары туралы  талапөтінішімен ... ... ... ... өндіріп алу шарасының соңғы кезеңі Қазақстан Республикасындазаңнамалық актілеріне сәйкес банкрот деп ... ... ...... ... ... өткізу есебінен жүргізіледі.  Заңи  ... ... ... ... ... өтеу « ... туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізіледі.Сонымен қатар салықты мәжбүрлі түрде өндіріп алу кезіндегі ... ... ... аудару керек. ҚР ... ... ... кодексінде келесідей норма бар: “ Тиісті соманы мәжбүрлі түрдеөндіріп алу кезінде жасалған ... ... ... ... ... ол ... кінәлі екендігі, меншіктік жағдайы, жауапкершіліктіжеңілдететін және ... ... ... ... кінә түрі ... мәжбүрлі түрде өндіріп алу көлемін анықтаған кезде керек. Кейжағдайда кінә түрі ... ... ... де әсер ... ... ... осы теріс қылық үшін әдейі жасау ... кінә ... ... онда бұл ... ... абайсызда жасаған кезде әкімшіліктеріс ... ... ... ... ... ол жауапқа тартылмайды.Салықтан жалтару фактілері бойынша, 2009 жылы  елде ... я ... ... ... Олардың саны былтырғы жылдыңосы кезеңмен салыстырғанда 85,4 процентке ...  ... ... 14 ... 500 миллион теңгенің, 12 миллиард 100 миллионы ғанаөндіріліп алынған. Бұл ... ... ... полициясында өткен кезектібрифингте айтылды. Қаржы полициясының ресми өкілі журналистерге заңдыбұзушылардың ... оқып ... ... ... ... ...... «Скарепея – 9» ЖШС-нің жеткешісі салық төлеуді ... 8 ... ... Ол 2 миллиард 400 миллион теңгені мемлекеттен жымқырған.Елімізге қаржылай зардабын тигізгендерге ауыр жазалар қолдану ... ... ... ... ... үшін ең ауыр ... 5 жылға бас бостандығынан және 5 жыл ... ... ... болу ... ... бір ... айналысу құқығынан айырукөзделген. Қаржы полициясы ... ... ... 3 ... ... ... ... бойынша 178 қылмыстық іс қозғалып, 102 қылмыстықіс сотқа жіберілді.Экономикалық қылмысқа және сыбайлас ... ...  ... мәліметіне сәйкес, республика бойынша жеке ... ... ... ... жалтару фактілері жиі анықталады.Мәселен, аталмыш агенттіктің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҚРҚылмыстық кодексінің 222-ші ... 2-ші ...  ...  ... ... ... ... «ЗапКазИнжстрой» және «Орал ҚұрылысЖинақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне ... ...  ... ... ... ... анық болғандай, аталған екі кәсіпорынсалықтан жалтару мақсатында қосымша құн салығы бойынша жүргізілген есептемедекларациясына бұрмаланған мәліметтер ... Сол ... ... жалпы сомасы 11 855 990 теңге, «Орал Құрылыс Жинақ» ЖШС 64 692 ... ... ... ... комитетінің мамандары қара және түрлі -түсті ... ... ірі ... ... жұмысына мониторинг жүргізді. Тексерісанықтағандай, жыл басынан бастап солтүстік өңірде жеке кәсіпкер ... ... ... ... ... анықталды. Ал, жалпыПетропавл қаласында қазір түрлі түсті және қара метал өндірумен ... ірі ... ... ... ... ...  әкімшілігініңарнайы тапсырмасымен миграция полициясының қызметкерлері елімізде жүргеншет ел азаматтарының қажетті құжаттарын тексерді. Рейд ... ... ... шет ел ... ... ... тәжік азаматтарының бірнешеуінде салық төлеушінің нөмірі жоқ бопшықты. Яғни бұл олардың ... ... ... жалтарып жүргенінкөрсетеді.Салық  органы  қызметкерлерінің  айтуынша  ...  ... көбі ... ... арнайы тексеру жасағаннан кейін ғана СТНжәне патент ала бастаған. Бұл фактілер басқа да саудагерлерге өз міндетінорындауға ... ... жөн ... еді Ал,тексеру нәтижелері туралы мәліметҚРҚауіпсіздік кеңесене жолданатын болады.2.2 Салықтан ... ... ... жауапкершіліккетартуды жүзеге асырудың практикалық негіздеріЕгер осыған дейін айтылғандардың бәрінде ... ... ... ... ... ... не ... сонымен қатарәкімшілік жауапкершілік субъектісіне кім жататыны анықталса және ... ... үшін ол ... ... ... ... ... сөз қозғалса, ал  қазір  мен  ...  ...  ... ... ... ... ҚР ... нормаларыныңжүзеге асыру механизміне, дәлірек айтсақ салық сомасын ... ... алу ... көшемін.Әкімшілік жаза қолдану әкімшілік құқықты бұзған кезде салынады. Осымәселені қарастырған кезде әкімшілік құқық бұзушылықтарды қарастыратын ... жаза ... ... ... кету ... құқығы облысындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар әкімшілік құқықбұзушылықтардың ерекше түрі  ...  осы  ...  ... оларға жаза қолданатын органдар да арнайы ... ... ... ... ... бұзушылықтар туралы ҚР ӘҚБтК-де салықзаңнамасын  бұзу  бойынша  істерді  ...  ...  ... Салық органдары. Әкімшілік құқық ... ... ... және ... әкімшілік жаза қолдануға салық органының басшыларымен оның орынбасарлары құқылы.⎟Қаржы полициясы органдары. Әкімшілік ... ...  ... ... және оларға әкімшілік жаза қолдануға қаржы полициясыорганының басшысы мен оның орынбасарлары, ... ... ... полициясыорганының басшылары, республикалық маңызы бар қаланың, ҚР астанасының,аумақаралық,  аудандық,  ...  және  ...  ...  арнайыбөлімшелерінің басшылары мен оның орынбасарлары құқылы.⎟ҚР Қаржы министрлігі органдары. Бұл ... ...  ... ... ҚР Қаржы министрі және оның орынбасарлары, ҚР Қаржымиснистрлігінің  қаржылық  ...  ...  ...  және  ... ... ... органдарының басшылары құқылы.⎟Мамандандырылған аудандық және ауданаралық әкімшілік соттар.Сонымен қатар ... ... ... шара ... ... де ... болып табылады. ҚР ӘҚБтК 45-бабында жеке ... ... ... ... ... ... ... үшін жеке тұлғаларға келесідей әкімшілікжаза ... ... ... ... ... құралы немесе тікелей объектісі болғанзатты алып алу;әкімшілік құқық бұзушылықтың құралы немесе тікелей объектісі ... ... ... ... ... арқасында алған табыстарды, ақшамен бағалы қағаздарды тәркілеу;арнайы құқықтан айыру;лицензиядан, ... ... ... ... ... айырунемесе белгілі бір қызмет бойынша немесе ... бір ... ... ... оның ... тоқтата тұру.жеке кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру немесе ... ... ... ... тұлғаларға қатысты).Шоттар бойынша есепайырысуларды тоқтата тұру. Мәжбүрлі түрде өндіріпалу шарасы ретінде бұл шара заңи ... тек ... ... ... ғана ... құқық бұзушылық бойынша істерді қарастырып, шаралар қолданудыайта келе, енді жалпы салықтық құқық бұзушылық, соның ішінде салықтық құқықбұзушылықтар  үшін  ...  ...  ...  бойынша  нақтымәліметтерге ... ... ... ... ... ... бұзушылықтаржайлы айтатын болсақ, 2009 жылы салық органдарына барлығы1 401 516 жеке ... және заңи ... ... ... Оның ... ... басқа да міндетті төлемді төлейтін 1 196 164 жеке  және заңи тұлғатіркеуде болды. Сол жылы ... ... ... ... 4 ... және жеке тұлға құқық бұзғаны анықталды. Яғни 4 962 жеке ... ... және 8 263 ... ... ... салықтық құқық бұзушылық жасағаныанықталды. Бұдан, жұмыс істейтін заңи және жеке тұлғалардың жартысы ... бұза ... ... атқаратынын көреміз. Оны 1-кестеден толығырақкөруге болады.Кесте 1Салық органында тіркелген және салық ... ... ... ... және жеке ... саны|Салық       ...      ... ...   ... тұлғалар   ||төлеушілердің   |         ...      ...      ...      |         |         |         ... органдарында|1 401 516     |1 143 662     |257 854      ... ...         |         |         ... ... ... |1196164      |1012821      |183343      ... басқа да  |         |         |         ...     |         |         |         ... ...         |         |         ...   |         |         |         ... ...  |13225       |4962       |8263       ... салық |         |         |         ... саны  |         |         |         ... ... ... |4632       |8181       |2814       ... бар   |         |         |         ... ... |         |         |         ... ... |         |         |         ...       |         |         |         ... ... Алматы қаласы бойынша салық комитетінің ведомстволықстатистикалық есептілігі. Форма №2-н.Кестедегі мәліметтерді диаграмма түрінде келтіретін ... ... ... органдарына тіркеуге тұрған тұлғалар саны.Қайнар көзі: Алматы ... ... ... ... ... есептілігі. Форма №2-н.Суреттен көріп отырғанымыздай, Алматы қаласы бойынша тіркелген барлықзаңи және жеке ... 39 ... яғни 3/8 ... ғана заңи ... ... ... ... заңи тұлғалар аз болғанымен, олар бюджеткежеке тұлғаларға қарағанда көбірек салық ... ... және ... құқық бұзушылық та көп анықталатынын ... Ол ... ... жеке ...  ...  ...  ...  мен  ақшақаражаттарының, пайдасының көп болуымен ... ... ...  органдарының  салық  төлеушінің  (банкклиентінің) есеп ... және ... да ... ... операцияларын толықнемесе жекелеген түрде тоқтата тұруы туралы бұйрығын осы бұйрық түскен ... ... ... ... ... ... ... (банкклиентінің) операцияларын тоқтата  тұру  туралы  бұйрығын  орындамағанжағдайда, банк ... ... ... 10 ... 50 АЕК-ке дейінгімөлшерде әкімшілік айыппұл салады.Жасырылған салық салу объектіні тәркілеу.  ...  ...  ... ... ... ... табысына алып алуға жатады.Әкімшілік салықтық құқық бұзушылықтарды қарастыру және олар бойыншақабылданған шешімді орындау тәртібі ... ... ... ... ... ... ... жаза қолдануларды есептеу мерзімі ҚР ... ... ...  кодексінің  66-бабына  сәйкес  ...  ... жаза ... тұлға, әкімшілік жазаға  тартылған  ... жаза ... ... ... ... ... бастап бір жылбойы табылады. Әкімішілік жаза ... ... ...  орындау  ҚР“Әкімішілік құқық бұзушылықтар туралы” кодексінің 699-бабына сәйкес жүзегеасырылады. Сонымен қатар ҚР бюджетіне, ... ... ... ... тыс ... ... төленбеген мынадай міндетті төлемдердімәжбүрлі түрде ... ... ... ... және ... ... бұзғаны үшін қолданған қаржылық (экономикалық, айыппұлдық)санкцияларға қолданылады. Басында айтып ... ... ... салықтық жауапкершіліктің шараларының бір түрі болып табылады.Осыған сәйкес, әкімшілік салықтық санкциялар ... ...  ... ... салық сомасын өндіріп алатын органдардан мәлімдеме алғанкүннен бастап он күн ... ... ... ... ... салық төлеушісалық санкциясын төлемеген жағдайда оның мүлкін тартып алуға ... әр күн үшін ... ... ... алу ... сәйкескелетін уақыттағы Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне ... ... ... Салық органдары сөзсіз  ...  ... ... оның банк шотынан алып алуға, ал егер шотта қаражатболмаған жағдайда – оның ... да ... ... ... ... Салықорганы қарыздардың мүлкін де арестілей алады.Әкімшілік ... ... ... үшін ҚР  ...  ... туралы кодексінің” 43-бөлімі, 705-бабымен ... ... ... ... орындалуна байланысты әрекеттеріне шағым ... ... ... ... ... ... ... туралы қаулыны мәжбүрлі түрде орындату бойынша әрекеттерді жүзегеасыру күнінен ... он күн ... ... ... ... ... органға(лауазымды тұлғаға) арыз бере алады. Арыз жазбаша түрде беріледі және оныбес күн ішінде ... ... Арыз ... ... оны ... ... орны туралы хабарлама беріледі. Және бұл кезде арыз берген адамныңкелмей қалуы оны қарастыруға ... бола ... Осы ... ...  ...  бұл  арызды  ...  ...  ... бас ... ... ... шығарылады.Анықтаманың көшірмесі әкімшілік жауапкершілікке тартылған жеке тұлғағанемесе заңи тұлғаның заңи ... дер ... ... олар келмегенжағдайда оларға анықтама шыққан күннен бастап үш күн ... ... жаза ... ... ... ... ... орындау бойыншалауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттері арқылы  келтірілген  зиян  ... және ... ... кодексінің ережелеріне сәйкес орынынтолтыруға жатады.Ал, ҚР «Әкімшілік құқық ... ... ... ... ... ... үшін төлем алулар бойынша салық тексерулерініңнәтижелеріне шағым ... ... ... олар ... және бюджеткетөленетін басқа да міндетті ... ... ...  ... ... салық төлеушінің тексеру актісі ... ... беру ... ... ... болсақ, салық төлеуші шағымынсалық службасынының жоғары тұрған органы ... ... ... ... ... ... және ... есептелген сомасы бөлігінде,сондай-ақ салық службасының органдары  ...  ...  ... сотқа шағымдануға құқылы.2 сурет. 2009 жыл бойынша салықтық құқықты бұзушылар саны.Қайнар көзі: Алматы қаласы бойынша салық ... ... ... ... ... бұл ... құқық бұзушылықтардың қай салық түрі бойынша ең көпжасалғанын айтатын болсақ, онда ... ...  ...  ... ең көп ... ... бұзушылық әлеуметтік салық бойынша, оданкейін ҚҚС және міндетті зейнетақы жарналары бойынша, және ... ... ... ... ... ... ... мен мазмұны  СК-ң  554-бабындакөрсетілген. Оның шағымы бойынша 30 ... ... ... шешім шығарылады.Уәкілетті мемлекеттік орган шағымды қараудың қорытындысы бойынша ... ... ... ... шағым жасалған шешімінің күшінжоюға, шешімді өзгертуге немесе жаңа шешім шығаруға құқылы.Кесте 2Салық ... ... ... ... ... ... 2009ж.|Салық түрлері б/ша салықтан |Заңды тұлғалар бойынша|Жеке тұлғалар бойынша ||жалтарыну түрлері      |           |           ... ...         |198          |57          ||ҚҚС             |590          |15          ...            |205          |6           ... ...       |1642         |91          ||Жер ...          |972          |93          ... ...         |130          |5           ... ... төлемдері |1161         |34          ||Жер ... ...          |-           ...            |           |           ... ... қаласы бойынша СК-ң ведомстволық статистикалықесептілігі. Форма №2-н.Салық службасының органы салық төлеушінің шағымын қараған ... ... ... ... Тексеру біткенге дейін шағым беру мерзімі тоқтатылатұрады. Шағым бойынша шешім қосымша ... ... ... ... ... ... түрінде келтіретін болсақ:3 сурет. Заңды тұлғалардың салық түрлері ... ... ... ... Алматы қаласы бойынша СК-ң ... ... ... ... ...  ...  және  осы  ...  ... ... мен  ...  олар  ...  ... және ... лауазымды тұлғаларына бухгалтерлік есеп пенбаланстарды, есепайырысуларды, мағлұмдамаларды және басқа  да  ... мен оны ... ... байланысты құжаттарды тапсырмау (немесекөрсетуден бас ... ... ... ... немесе салық салудың басқада объектілерін жасыру фактісі анықталған кезде немесе рұқсат етілмегенқызметпен айналысудан алынған ... алу ... ... ... ... ... Сонымен қатар мемлекеттік тіркеуге және салықтықесепке тұрмай жүргізген жағдайда банктегі салымдары бойынша операцияларынтолық ... ... ... ... тұруға құқы бар. Бұл санкция түрінсалық инспекциясының басшылары немесе ... ...  ... ... ... мәжбүрлі түрде тоқтату. Заңды тұлғаның қызметінмәжбүрлі түрде тоқтату ҚР Азаматтық кодексінің 49 ... ... ... ... мемлекеттік салық  инспекцияларына  және  олардыңлауазымды тұлғаларына бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... және ... да ...  төленетін  міндеттітөлемдерді есептеу мен төлеуге қатысты құжаттарды ... бас ... ... салық салудың басқа да объектілерін жасыру фактісінанықтаған кезде ... ... ... ... да ... есеп айырысу, т.б. шоттары бойынша операцияларын ... ... жеке ... бірінші жеке табыс салығы бойынша, екінші кезектезейнетақы қорларына міндетті ... ... ... және ... ... ... ... салықтық құқық бұзушылықтар жасайды.4 сурет. Жеке тұлғалардың салық түрлері бойынша құқық ... ... ... ... бойынша СК-ң ведомстволық статистикалықесептілігі. ... ... ... нәтижесінде заңи және жеке тұлғалардан 7 129 659мың теңге алынды, оның 1 887 648 мың ... ... ... ... Мұндағы заңи және жеке тұлғалардың үлес салмағы сәйкесінше 87,5%және 12,5%, 89,25% және 10,75%. Бұл ... ... заңи ... құқықбұзушылық жағынан анықталған саны жеке тұлғаларға қарағанда 8 ... ... ... ... болады.Кесте 32009 жылдағы заңды және жеке тұлғалармен ... ... ...     |    ... ... ... ... тұлғалардан ||           |        ... ...   ... ...   ||           |        ... ...   ... сомасы   ||Есепті кезеңде    |7 129 659    |6 239 987     |889 672      ... ...   |        |         |         ... ...  |        |         |         ... ...     |        |         |         ... түрде    |1 887 648    |1 684 837     |202 811      ... ...  |        |         |         ||мен ... сомасы|        |         |         ... ...     |        |         |         ... көзі: Алматы қаласы бойынша СК-ң ведомстволық статистикалықесептілігі. Форма №2-н.Заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардан ... ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық бойынша өндіріпалынған айыппұлар мен ... ... заңи ... үшін 27 ... ... ... ... 22,7 пайызды құрайтындығын көруге болады, ал ... ... сома ... ... 26,4 ... ... егер ... жалтарынуды әкімшілік жауапкершілікке тартуға келетінболсақ, 4-кестеден көріп отырғанымыздай, 2007-2009 жылдар аралығында салықзаңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік ... ... ... ... ... заңи ... санының өсуімен және салықтық құқықты бұзғаны ... ... ... ... яғни ... ... көрсеткіштің жәнетұлғаларға пайызбен ... ... ... ...  ... Оны ... арқылы көрсетейік:Кесте 4Заңды тұлғаларға салынған әкімшілік айыппұл ...             |2007 жыл  |2008 жыл  |2009 жыл  ... ... ... ...   |1987749   |2077780  |2548692  ... ... алынған айыппұл сомасы |1524855   |1691971  |1684837  ... сома          |162894   |185809   |102017   ... ... ... ... ... салық комитетінің ЗТ қатыстысалынған әкімшілік айыппұлдар сомасы мен саны туралы есеп беруі. ... ... ... ...  ...  ... ерекше шара түрлері қолданылады. Бұл ... ... ... ... ... тұруы, арнайы рұқсатты алып алу,банктегі шотындағы есепайырысуларды тоқтата тұру, өсіріп ... ... алып алу, ... ... салу объектісін тәркілеу.Осы әкімшілік-құқықтық салықтық жауапкершілікке толығырақ  тоқталакетейік. Арнайы ... ... ... ... оны ... тұру.Шаруашылық жүргізуші субъект лицензияда көрсетілген осы қызмет түрінжүргізу туралы ерекше ережелер мен шарттарды ... ... ... ... ... органдарының білігі  бойынша,  басқа  да  ... ... ... талаптары бойынша және өздерінің жекетексерістерінің қорытындылары бойынша оның рұқсат  ...  ... ... ... тоқтата тұруға немесе лицензияның күшін жоймай-ақ жіберілген қателіктерді түзетуге ... бере ... Егер ... ... ... ... ... қайта немесе үлкен мөлшердебұзса, онда бұл лицензия оны берген органмен ... ... ... мәліметтерін сурет түрінде келтіретін болсақ,әкімшілік аййппұл сомаларын толық көре аламыз.5 сурет. ... ... ... ... ... ... ... қаласы бойынша салық комитетінің ЗТ ... ... ... ... мен саны ... есептілігі. Форма №2-н.4-кестеден көріп отырғанымыздай, 2007, 2008, 2009 жылдары сәйкесінше1987749 мың теңге, 2077780 мың теңге және 2548692 мың ... ... ... оның ... 162 894 мың ... 185 809 мың ... 102 017 мың теңгесі төмендетілді. Бұл ... ... ... ... ... тексерудің дұрыс жүргізілмеуіне, кінәліліктіңуақытының өтіп кетуіне және басқа да ... ... ... ... ... ... жылдығының өзінде 171 істің 8 ісі тоқтатылды. Оның екеуізаңи тұлғаның банкроттыққа ұшырауына ... ал ... ... ... байланысты болды. Осыған байланысты 37 264 мың теңге көлеміндегіайыппұл алынып тасталды. Оны 5-кестеден көруге болады:Кестедегі  ...  2009  ...  ...  ...  ... 171 істің 163 іс бойынша айыппұл алынғаны және одан 2 139 ... мың ... ... ... көруге болады. Бұл ... ... ... ... ... көп жасалатыны жайлы айтады. Бұлтүсініктірек болу үшін ... ... ... үш ... мәліметтері бойынша қорытындылайтын болсақ, 2007 жылы 1524 855 мың ... 2008 жылы 1 691 971 мың ... және 2009 жылы 1 684 ... ... ... айыппұл мәжбүрлі түрде өндіріліп алынды. Бұл жерде 2008жылғы өндіріліп алынған айыппұл 2009 ... ... 7134 ... көп ... 2007 ... ... кәсіпорындардың айыппұл сомасын 2008жылы төлеуімен түсіндіруге болады. Жалпы  ...  осы  ... ... ... және ... да міндетті төлемдердің ¼ бөлігі салықтексерістері нәтижесінде мәжбүрлі  түрде  ...  ...  ... ... Бұл, ... ойланарлық жағдай. Өйткені салықтық құқықбұзушылықтар жылдан жылға ... ... өсіп келе ... Ал ... ... әлі де ... ... дәлелдей түседі.Енді салықтық құқық бұзушылықтар үшін іс жүзінде қандай ... ... ... ... ... жаңадан қайта құрылған авиакомпанияны тексерді. Тексеріскезінде бас ...  ...  ...  ...  отырып,  құрылымдықбөлімшелерді құру ... ... бары ... ... ... заңитұлғаға ӘҚБтК-ң 205-б., 1-тармағына сәйкес 50 АЕК мөлшерінде әкімшілікайыппұл ... ... ... ... Сот, ... комитеті талапкердіңсалықтық құқық бұзуы бойынша дәлелдемелер  ...  жоқ  ...  ... бұйрықта көрсетілген аумақтардағы облыс  ... ... ... ... қатар салық  салуға  жататынмүліктің бар болуын дәлелдейтін құжаттар жоқ. ... ... ... текталапкерге салық есебіне тұру туралы талабы ... ... ... ғана ... ... құжаттардан қандай арнайы құрылымдықбөлімшелер облыс ... бары және ... ... ...  салуғажататынын білу мүмкін емес. Іс салық төлеуші пайдасына шешілді. Өйткеніұйымда ... ... болу  ...  ...  ...  негізіндебелгіленбейді, ол стационарлық жұмыс орындарының болуымен және ... ... ... қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруды бастау ... ... ... ... ... ... ... бұзғаны үшінжауапкершілікке тартуға келетін болсақ, ЖШС салық органында 2008 жылытіркеуге ... Оның ... ... ... ... барлық қызметтүрімен айналысуға болатындығы көрсетілген. 2009 ... ...  ... ... ... ... ... жүзеге асыра бастады. Ол туралыарызды сатуды жүзеге асыруды бастағаннан кейін бір айға ... ... ... ЖШС директорына 20 АЕК (27560 теңге) көлемінде әкімшілікайыппұл салу ... Үкім ... 2008 ... ... ... ... қойылды, ол туралы арыз салық органына уақытында берілген жоқ.Рейдтік тексеріс кезінде жұмыс істеп ... ойын ... ... тұлғаға хаттама толтырылды және ӘҚБтК 205-б., 4-тармағына сәйкес50 АЕК көлемінде әкімшілік айыппұл алу ... үкім ... салу ... табыстар мен шығыстарды есептеу ережесінбұзғаны үшін, ... және ... ... ... да ... ...  ...  және  салық  салу  ...  ...  ... ... ... ... ... ЖШС 2008 жылға мағлұмдаматапсырды делік. мағлұмдама деректері бойынша зиян сомасы 520 000 ... Егер ... ... 220 000 ... дұрыс есептелмегені анықталғанболса (мысалы, құжатпен дәлелденбеген шығындар, ҚР СК 92-б.), онда ... ҚР ... 209-б., ... сәйкес, мағлұмдамада өсіріп көрсеткензиян сомасынан есептелген ... ... ... ...  ... яғни 33000 ... (220 ... 000*0,2=33 000) айыппұлсалынады.Фискалдық жадысы бар бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібін бұзғаныүшін ... ... бұл да өз ... ... ...  Салық  кодексінің  546-бабына  сәйкес  ҚР  ... ... ... ... ... ...  көрсетукезінде жүргізілетін ақшалай есеп айырысулар қолма-қол ақшамен, банктіккарточкалар арқылы, чектер ... ... ... ... ... барбақылау касса машинасы арқылы және бақылау чегін беру арқылы жүргізіледі.Бұл ереже АСР негізінде ... ... жеке ... ... ... ... АСР негізінде  қызмет  ...  ... ... ... ... ... тұлғалар ӘҚБтК 215-б., 1-тармағын бұзған кезде жеке кәсіпкерлер мен ... ... 5 ... ... дейін айыппұл төлеуге мәжбүр етеді.Құжаттық салықтық тексерістерді жүргізген кезде, ҚҚС сияқты, салықоргандары тауарды ... ... ... алу ... чектің болмауыжағдайында жауапкершілікті осы қызметтерді алатын  салық  төлеушілергеартады. Сол ... ... ... ... (қызметтерді, жұмыстарды)алған кезде жабдықтаушының барлық құжаттарын тексеріп, шот-фактура, ... ... ... ... ... ... ... орнына) дәл осыжабдықтаушыдан ... ... ...  яғни  СТН  ...  ... ... ... Тек сол жағдайда ғана ол сотқа шағым беріп,жауапкершілікті жабдықтаушыға аудара ... ... ... ... ... үшін ... ... жоғарыдаайтып кеткендей, ҚР “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы” заңының 205-219-баптары бойынша тартылады. Оны нақтылай №1 ... ... ... ... ... органдары осы баптардың 205-211-баптар бойыншаістерді қарастырады. Сол бойынша 2008 жылы, 2009 жылдың ... ... ... ... ...  ...  төмендегі  кестеменкөрсетуге болады:Сурет пен ... ... ... ең көп ...  ... үшін әкімшілік айыппұл сомасы 209-бап бойынша салынған, ол осыбапта ... ... пен ... ... басқа да міндетті төлемдерсомасын азайтып көрсету бойынша құқық бұзушылық  ең көп  ... 52009ж. ... ... ... ... ... айыппұл сомасы|“Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" ҚР кодексінің баптары   ... ... ... ... ... ... салықтық||түсімдер = 5%                          |7 ... ... ... жетілдіру нәтижесіҚайнар көзі: [41].Корпоративтік табыс салығы мен ҚҚС бойынша ... ... ... ... ... ... ... кәсіпрындардың үш бөлгендегі бір бөлігіғана рентабельді (яғни, салық салынатын ... ... саны ... ... ... рентабелді кәсіпорынның 70 пайызының салық ауыртпалығыныңкоэффициенті мөлшері 5 ... ... және ... ... саны ... сайын өсіп отыр;салық органдарына есеп беретін салық төлеушілердің ішінде тек 65% ғанаҚҚС бойынша бюджетке төленетін салық сомасын ... және ... ... өткен сайын төмендеп келе жатыр;кеден қызметінің ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар ҚҚС және КТС бойынша бос графалармен есептіліктапсырады;2008-2009 жылдардағы корпорациялық табыс салығы бойынша мағлұмдамалардыталдаудың өзі ғана жалпы ... 1,0 ... ... ... жәнетабыс көзі қысқартылған табыстардың бар екенін көрестіп отыр ... ... ... ... ... ... азайтылып, шегерім мөлшеріжоғарылатып көрсетілген экономика салаларымлн.теңге|         ... ...   ...   ... ...         ...     ...      |ССТ        ||         ...  ...  ...   |сомасы |         ... ҚР ... |5678  |601749  |10417  |1704075 |2305824      ... ... |876  |65607   |173   |2653  |68260       ... ... |53   |11131   |107   |28422  |39553       ... ... |603  |42254   |1474   |286285 |328539      ...      |730  |40920   |1557   |107299 |148219      ... ...   |2484  |378846  |5000   |1103268 |1482114      ... және    |208  |26394   |511   |37721  |64115       ...     |    |     |     |    |         ...    |442  |25991   |921   |38544  |64535       ... ... |    |     |     |    |         ... да     |70   |875    |159   |6147  |7022       ... ... |    |     |     |    |         ... ... ... По анализу декларации КПН.// ...  ... ... ... ... ... ... табыс сомасынтөмендету сауда және қызмет көрсету саласында ... ... ... ... ... болсақ, Алматы, Астана және Қарағанды менМаңғыстау облыстарында көптеп кездеседі.Сауда және автомобиль жөндеу мен басқа да ... ... ... ... ететін кәсіпорындар бойынша табысты төмендетіп көрсетудіңүлесі ...  ...  ...  әолде  қайда  ...  ... 43,7 ... ... ... ... ауыл ... менөңдеу өнеркәсібі, сәйкесінше 15,4 және 10,6 ... ... ... ... тағы бір көзі ... ... болыптабылады.  Мысалға,  салық  есептілігін  автоматтандырылған  ... бір ... ...  ...  ...  ...  есептілігінтапсырмаған, бірақ шот-фактура жазып беріп отырған, 1 мың салық төлеушібар екені анықталған. Олар ... ҚҚС және ... ... ... ... ... қалған салық сомасы 70 млрд теңгені құрайды.2009 жылы  ...  ...  ...  ҚҚС  ...  ... өздерімен салықтық міндеттемені түзетілген, оның сомасы 50млрд.теңгені құраған.  Сонымен бірге ірі ... ... ... бар,  ірі  компаниялардағы  трансферттік  бағаларды  қолданузаңнамасын бақылау және ...  ... ... ...  ... мен ... сома 4,9 млрд.теңгені құраған.Сонымен қатар, материалдық мәні бар резервтер де жоқ емес:резидент емес заңи ... ... ... ... ... ... ... практиканы есепке ала отырып, шет мемлекеттегі салықслужбасы органдарымен салықтан жалтарынушылар  ...  ...  ... ... ... ... ... бақылау жасау, оффшорлықюрисдикциялармен мәмілелерді дұрыс жолға қою және шет  ... ... және оны ... резервтердің қатарына акциздік тауарлар  бойынша  салықтықтүсімдерді жоғарылату жатқызылады.Сурет 8. ... ... ... ... ... төмендетіпкөрсеткен кәсіпорындар саныҚайнар көзі: Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник  ... ... ... ... ... салу мақсатында жасырып,төмендетіп көрсететін кәсіпорындар саны Алматы қаласында жоғары болып отыр.Бұл, Алматы ... ... ... ... ...  салықтөлеуші субъектілердің көп шоғырланған жері болып ... ... ... ... ... ... ... бақылаумен қамтылуынаобъективті және субъективті ...  әсер  ...  ... ... ... ... ... тыс көптігі,  салықслужбасы органдарында ақпараттық жүйеде түрлі техникалық кемшіліктердің барекендігі және ... ... ... ... барынша автоматтандыру жүйесін дұрысжолға қою қажет.Салықтық әкімшілік ету ... ... ... ... жөнінде басқа органдармен бірлесе отырып белсенді түрде ... ... ... ... Атап ... ... ... кеден комитетімен,нотариалдық контораларымен, жол полициясымен, статистикалық органдарымен,банктік жүйемен және т.б. ... ... ... ... ойымызша, банктер салық комитеті органдарын ірі мөлшердегі ақшақаражаттарының аударылуы туралы, күдікті операциялардың ... ... ... керек.Салықтық даулардың ерекшелігі Салық Сотының жан-жақты дұрыс жұмысістеуін талап ... ... ... ... қаржылық, салықтық соттарбар. Салық сотында  қарастырылатын  ...  ...  ...  ... ... ... салық заңының механизмін дұрыс қарастыруғамүмкіндік береді. Бұл қарастырылып отырған мәселе бойынша қол ... ... ... ... күні ... ... ... жөніндеайтып кетуге болады. Біздің ...... ...  ... дербес сотын құру болып табылады.Қазіргі кездегі қызмет етіп отырған салық заңилықтарына: ол салықоргандарының  ...  ары  ...  ...  ...  ... ашық ... ... төлеушілер мен салық органдары арасындағыөзара ... ... ... салуының оңайлатылуына, салықмәдениетінің көтерілуіне және салықтық ... ...  ... ... ... ол ... ... нәтижесін беріп отырған жоқ. Олүшін оны жетілдіру жағына біздің ұсынып ... ... ... ... ... ... салықтардың жиналуына қатаң бақылауорнату. Бұл жерде, ... ... ... ... –  тек  ... үшін ... санкцияларын күшейту жолымен ғана ... ... ... ... ... ойымызша, салық салу заңын жетілдіру екі ... ... ... ... ... ... ... жою, салықтармен алымдардың құрылымын жеңілдету;салықтан жалтарынудың ... ... ... заңи ... бір ... мәселеміз – ол салық органдарының ... ... ... ... ... Бұл ... ... қарастырылып, жетілдірілуікерек.Тәжірибеде дәлелденгендей, бұл уақыт аралығында кәсіпорын өз ... ... ... үлгіреді, ал одан кейін оның ізіне түсу қиынға түседі.Сондықтан, мүлікті елден шығарып ... ... ... ... ... ... ... бұндай іс-әрекеттерін алдын-ала болдырмау керек. Салық  органдары  ...  ...  ...  ... ... және ол ... тез арада сатылуында қызығушылықбілдіруі тиіс.Мынадай қорытындыға келуге болады: салықтан жалтарыну – ол ... ... және оны ... жою ... ... ... та белгілі бір деңгейгекөлемін қысқартуға болады. Салықтан  жалтарынушылардың  өсу  ...... ... ... ... бәсекелестікке қабілеттіөнім шығаратын отандық тауар өндірушілерге салықтық преференциялар ... ... ... ... кезде шағын бизнес және орта кәсіпорындар өкілдерін тексерубойынша мороторий жарияланған (салық ... ... ... ... ... службасы органдарының  жұмыс  аурытпалықтарытөмендеген жоқ. ... және ... ...  ...  ... түрі 70 ... құрайды. Дегенмен, аталған уақыт ресурсын тиімдіпайдаланып, ҚҚС бойына бюджеттен қайтару негізінде талдау жасау қажет ... өз ... ... бойынша тексерулер  бойынша  салықесептілігіне мұқият ... ... ... ... қажет.Салық төлеушілердің саны жылдан-жылға артып бара жатқандықтан, барлықсалық төлеушілерді құжаттық тексермен  ...  ету  ...  ... ... ... ... ... деген салық төлеушілердітаңдап алу арқылы ... ... ... ... ... ... ... және кешенді тексерулердің саны барлық тексерудің7,7% құрайды. Мұндай жағдайда халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып салықтәуекелін анықтау ... ... табу ... тек ... бір түрі ... ғана ... ... Ал салықтыңбасқа түрлері бойынша салық органдарының өздерінің осыған ұқсас шығарғаншешімдері қаншама. Олардың бәрін ... бұл ... ... ... өте ... ... көрсететіні анық.Сол себептен менің  ойымша,  ҚР  “ӘҚБтК-дегі”  барлық  ... ... ... ... пайыз белгілеу арқылы салу керекжәне ҚР “ӘҚБтК-ң” 68-бабын тек осындай мөлшерлеме ...  ... ... ... ... ... кодексі бойынша негізгі өндіріске инвестициялықсалық преференциялары қарастырылған. Олар КТС төлеуден ... ... ... ... ... істеп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатындаинвестициялық жобаларды жүзеге асыратын салық төлеуші заңи тұлғалардың ... ... ... жасауға құқық беру, мұндай салық төлеушілерді жаңаөндірістер құру, жұмыс істеп тұрғандарын ... мен ... ... жоба ... ... пайдалануға  берілген  тіркелгенактивтер бойынша ... ... ... ... ... ... іске ... үшін пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығынтөлеуден босатуды қарастырады.Қазақстанның инновациялық ... ... өз ... ... ... өз ... шығаратын  кәсіпорындарға  КТСсомасын 30 %-ке ... және ... ... ... ... ... КТС ... 50%-ке дейін төмендетіледі. Алайда қазіргікезде Қазақстанда мұнай кәсіпорындар санаулы ғана. Мысалы, 2008 жылы ... 177334 ... ... 107020 орта кәсіпорындар және 2011 ірікәсіпорындар бар  екені  ...  ...  ірі  ...  ... 1 ... ғана ... Сол ... кәсіпорындардыңбасым  бөлігіне,  яғни  дайын  ...  ...  ... ... ... деп ... ... бұл  көрсетілгенжеңілдікті әсіресе инвестициялау бойынша жеңілдікті тек үлкен кәсіпорындарғана пайдалана ...  Ал  ...  және  орта  ...  ... ... ... өте аз. Мемлекетке өз пайдасының 30%-нтөлегеннен кейін кәсіпкердің өз ... ары ... ... ... қалады, сол себептен кәсіпкер не ақырында банкротқа әкелетін өте ... ... ... не ... ... өту” жолдарын іздейді.КТС-тен басқа Салық кодексі жұмыс ... ... ... ... жеке ...  салығына  және  ҚҚС-ң  ...  ... Сол ... ... осы ... ... құқық бұзушылықтарөте көп. Мысалы Салық комитетінің 2009 ...  ...  ... ... ... мәлеметтерге сүйенсек, Алматы қаласы бойынша80 іс ... 91850 мың ... ... ... оның 117496 ... сомасы азайтылды. Бұдан кәсіпорындар ҚҚС ...  ... ... ... Ал егер ... заңи ... ... салықтардытөлейтін болса, онда оның ... ... ... ... ... ... бәсекелесе алмайды. Нәтижесінде бәрі де зиян шегеді:мемлекет табысты толық алмағаннан, халық  ...  ... ... ... екі ... ... ... Сондықтан кәсіпкерге заңи жұмыс істеуі үшін жағдай жасаукерек.Қалайда рынокта қалу үшін кәсіпорындар шегерімдерге жататын ... ... ... ... ... азайтуға мәжбүр болады. Ол үшіншегерімге жататын  сатып алынған тауарлар, ... ...  ... ... ... растайтын құжаттар (кассалық чектер, салықтықшот-фактуралар және т.б.) сатып алынады. Мысалы, шығындарды растайтын ... ... ... ... 5%-і ... ... ... Қаражаттармемлекет бюджетіне емес, заңсыз құжаттар беретін ... ... ... ... “көлеңкелі” бизнестен шығару үшін КТСмөлшерлемесіне ... ... ... жақындату керек, егер  осылайжасасақ, кәсіпорындарға заңи қызметпен айналысқан ... ... да, ... ... ... ... сома мемлекеттік бюджетке аударылатынболады. Салық мөлшерлемесі неғұрлым төмендеген ... ... ... ... көп ... және ... ... өсетіні әлдеқашандәлелденген. Мысалы, “дамыған Европа елдері КТС мөлшерлемесын ... ... ... ... ... ... бәсекелеседі.Осылайша, ол елдердегі мәліметтерге сәйкес, КТС ... ... ... отырғанын көруге болады. 2007 жылы мұндай түсімдер ...... ... Португалияда – 30%-тен 25%-ке дейін, Словакияда – 25%-тен 19%-ке дейін, Чехияда – 31%-тен 28%-ке дейін, Венгрияда – ... ... ... ... 25%-ке ... ... қатар, Қазақстандағы  салық  мөлшерлемелерін  төмендетудіңкелесідей тәжірибелік мәні бар: ... ... ... төменболған сайын, Қазақстанда тұрақты кәсіпорны бар шет ел кәсіпорны үшін ... ... ... болмауын ғана емес, сонымен қатар ...  ... ... ... оның өз ... ... мөлшерлемесі біздікіненжоғарырақ  болуы  себебінен),  соның  арқасында  Қазақстанға  ... ... ... ... Осылайша, жоғарыда айтылғандардан, еңбасты мәселелердің ... ... ... ... жетілуі,заңнамалық  актілердің  арасында  ...  ...  әлі  ...  және  ...  ...  ...  ... көруге болады.ҚОРЫТЫНДЫДипломдық жұмыста маңызды тақырыптардың бірі  –  ...  ... үшін  ...  ...  ...  тақырыбықарастырылып, талданды.Салық жүйесі рыноктық экономиканың маңызды ... бірі ... Ол  ...  шаруашылықтың  дамуына,  экономикалық  жәнеәлеуметтік дамудың басымдықты ... ... әсер ... ... ... ... ... Осыған байланысты Қазақстанның салық жүйесі әлемдіктәжірибеге сай келуі керек.Біздің елдегі салықтардың тұрақсыздығы, салық ... ... олар ... ... ... қайта қарастыру және т.б.теріс әсерін ... ... ... ... олар инвестиция тартуға кедергіжасайтыны анық. Тәжірибе салық жүйесінің тек қана ... ... ... ... салық төлеушіні тонай отырып,салықтар оған үлкен қысым көрсетеді, және сол арқылы салық салу ... ... ... ... салу облысындағы реформалық өзгерулерді талдай келе, ... ... ... ... ... элементтеріне ғана қатысты(ең бірінші мөлшерлеме мөлшерін, берілетін жеңілдіктер мен артықшылықтарын,салық салу объектілерін, бір салықты күшету немесе оны ... ... ... ... болғанын көрсетеді.Қазақстандық салық заңнамасының кодталуы салықтық құқықтық қатынастардықұқықтық реттеуді, нормативтік ұйғарымдамалардың ықшамдылығы  мен  ... ... ... ... ... заңнамасын тұрақсыздық пентәртіпсіздіктен қорғауға, салықтық құқықтық қатынастардың ... ... ... ... ... күшейтуге,  салықрәсімдері мен жауапкершілік жүйесін және ... ... ... ... ... 2001 ... 12 ... қабылданған ҚРСалық кодексінде алдында  белгіленген  ...  ...  ... ... ... ... ... шешілмеген мәселелер де қалды.Салық заңнамасының нормаларын ҚР Салық кодексін қабылдау ... ... ... ... ... ... ... болды. Алғашқыдабөлініп кеткен нормалар өздерін біріктірген, бір-бірімен логикалық жағынанкелісілген институттар құрамы бар, ерекше заңиқ күші бар ... ... ... ие болды Осылардың бірі болып салықтық құқық бұзушылықтар меноған қатысты жауапкершіліктер институты табылады.Салық төлеушілердің салық пен басқа да ... ... ... ... ... ... ... түрлері мен тәсілдері ...  ...  ...  үшін  ...  ...  мен  ... алдын алуға маманданған салық органдарын құру арқылы алдыналуға тырысады.Табыстар туралы мағлұмдаманы тапсырудан жалтарыну өте көп ... ... және ... ... ... ... ... қарсы әрекеттер жасау немесе оларды орындамау ... ... және ... да тұлғалардың өмірінде әдеттіқұбылыс болып табылады.Салықтық құқық бұзушылықтардың құрамының ... ... ... ... салықтық  құқықтық  қатынастардың  қатысушыларына  мемлекеттікшараларды қолданудың аймағының ... ... ... ... ... ... органдары мен соттардың жауапқа дұрыс тартуына ... ... ... ... ... жасаудың алдын алады, сонымен біргесалық төлеушілер мен құқықтық ...  ...  да  ... ... ... ... ... қорытындылай келе, мынадай тұжырымға келуге болады: салықзаңнамасын сақтау салық төлеушінің міндеті болып табылады. ... ... ... ... ... өз ... ... құқық  бұзушылықтар  үшін  ...  ... және ... ... ... яғни ... салуды болғызбайды.Экономикалық  қатынастардың  дамуының  қазіргі  кезеңінде  ... ... және ... органдарына деген тиісті құрмет сезімінтұрақтандыыру қажет. Бұл өте қиын мәселе, алайда ... ... ... ... ... ... арқылы ғана шешу мүмкін емес.Салықтық құқық бойынша құқық бұзушылықтар үшін әкімішілік мәжбүрлеп алужүйесі салық төлеушілерді жартылай қорқыту арқылы, жартылай ... ... ... ынталандыруға бағытталған.Салық төлеу арқылы құндылықтарды қайта бөлу жүзеге асырылады, сондықтансалық төленбесе әлеуметтік-қамсызданбаған халық және ... ... ... ... өмір сүре ... ... ... осы сферадағы нормативтік актілердің қазіргіжағдайына байланысты, салықтық құқық ... ... ... ... қайшы келуіне көңіл бөлуіне негізделеді. Салық заңнамасын,әсіресе барлық шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... ... ... ... ... Салықтық құқықты бұзғаны  үшін  ... ... ... ... орын алады.«Әкімшілік құқық  бұзушылықтар  туралы»  заңнама  салықтық  ... ... ... ... ... ... ... бұл нормалардамемлекеттің  мүдделерімен  қатар  басқа  да  ...  ... ... ... тиіс».Сонымен қатар Қазақстандағы салық мөлшерлемелерін төмендету арқылыҚазақстанға тікелей инвестицияның ... және ең ... ... құқықбұзушылықтар көлемін қысқартуға ықпал етуге болады.Осылайша, осы ... ... ең ... ... бірі, ҚазақстанРеспубликасында заңнамасының жетілгендік дәрежесі, соған сәйкес заңнамалықактілердің арасындағы қайшылықты жағдайларды жою бойынша ұсыныстар беріліп,кәсіпкерлік қызметті ... ...  ... ... ... ... жетілдіру жолдары мыналар болып табылады:қаржылық ресурстардың бюджетке түспеу себептерін анықтап жою, ... ... ... жеңілдету;салықтан жалтарынудың тиімсіздігін қамтамасыз ететін заңи күшейту.жеке және заңи тұлғалардың ... ... ... құру «аса ... ... ... ... және осы тізімдегікәсіпорындармен неғұрлым нысаналы жұмыс жүргізу қажет;жалған кәсіпкерлік фактілерінің уақтылы алдын алу және ... ... ... тіркелетін ұйымдар туралы мемлекеттік ... ... ... ... бірлескен бұйрықты бекіту қажет;салық есептілігін оңайлату,  әсіресе  қосылған  құн  ...  ... ... ... ... службасы органдарының жұмысын ынталандыру, оңайлату,біліктілігінкөтеру механизмін ойлап табу;салық төлеушілердің салықтық мәдениетін көтеру ... ... ...  ...  ...  теле-радио  хабарламалар  ... ... алып ... ... салық органдары жұмысының бірқатар объективті жәнесубъективті ... ... ... ... ... ... ... елдің ауқымы және тағы басқа да ... ... ... шет ... ... ... ... әсіресе ақпараталмасуды қажет етіп отыр.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР1.  Гуреев В. И. ... ... М.: ... 1998г. – 521 с.2. ...  Налоги:  история  и  современность//Деловой  мирКазахстана, 2008ж., №3(12).3. Кучеров И. И. ... ... – М., 2007г. С. 15 – 194. ... А.А. О ... ... ... ... Казахстан//Вестник по анлогам и инвестициям, 2008ж., №5-6.5.  ...  Э.К.  ...  ...  ... Алматы – 1999г. - с. 806. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогооблажения: учебное пособие.– Алматы: ТОО «Издательство ... - 2002, с. 327.7.  Г.  ...  ...  и  общие  характеристики  налоговыхправоотношений.// Налоговый эксперт. 2008г. № 3. С.36.8. ... Р.Б. ... ... к ... за ... ... ... Бейсенбаев Б. Криминологические характеристика уклонения от уплатыналогов с организаций. // Фемида.2008.№1.10. З.С.Булутай. Понятие ... ... и их ... ... ... ... С.В.Налогообложение в странах Западной Европы.М.,1993г,с.1212. Пепеляев С.Г. Основы ... ... М., ... ... И.В. Ваш налоговый адвокат, М., 1997 г., ст. стр. 229.14. ... ... ... ... ... ... 31-бап, А., “БИКО”, 2009ж.15. Бахрах Д.Н. ... ... ... в  ... Издательство Уральского университета, 1989. С. 47.16. Қазақстан Республикасының “Әкімшілік құқық ... ... ... А., ... ... Налоги и налоговое право:  учебное  пособие.  Под  ... М., 1997 г. С. 56.18.  ...  Г.В.  ...  за  ...  ... М., 1995 г. ... ҚР ... құқық бұзушылықтар туралы кодексі, 34-б., ... ҚР ... және ... ... ... да ... төлемдері туралыкодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: “БИКО”, 2009ж.21. Қазақстан ... ... ... ... ... По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2009г.23. Е.Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в ... 2009ж., №2, ... ... ... К ... о ... ... налогов (некоторыевопросы налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.25. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің ведомстволық статистикалықесептілігі. Форма №2-н.26. ... ... ... РК по ... А., ... А.Досболов. Особенности борьбы с налоговыми правонарушениями вразвитых ... ... ... А. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории ипрактики.- М. Независимое изд- во ... 2008г. С ... ... ... ... халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың бастымақсаты. ҚР Президенті ... ... ... ... 2008ж2. ҚР ... және ... ... басқа да міндетті төлемдері туралыкодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: “БИКО”, 2009ж.3.Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. Салық және ... ... ... ... Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2008г.4. Е.Галиев, А. ... ... ... в ... 2008ж., №2, ... Генрих Шнитгер. К вопросу о политической экономии налогов (некоторыевопросы налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.6. ... Н.К., ... Ж.О. ... ... ... вусловиях Казахстана (теория, опыт, проблемы): Учебное пособие ... ... 1998 ... Қ.Қ.Ілиясов. С.Құлпыбаев. Қаржы.: Оқулық. – Алматы: 2005ж. 208-209беттер.8. ... Э.К. ... и ... в ... Алматы.2003г.с.129.9. Нурумов, А. А.   Налоги Республики Казахстан и развитых ... ... - ... : Сөздік-Словарь, 2005. - 216 с.10. Ковалев В. В. ... : ... ред.. - 2-е изд., ... и доп. - М. ... 2007. - 640 с.11. ... В. М. История финансовой мысли и политики налогов: учебноепособие. - М. : ... и ... 2005. - 256 с. -12. ... А. Д. Налоги и налогообложение: русско-казахский словарь/ А. Д. Умбеталиева. - Алматы : Экономика, 2008. - 685 с.13. ... ... ... ... 3.2-т.14. Майбурова И. А. Налоги и налогообложение: учебник . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 655 с.15. ... ... Г.А. ... налогообложения: Учебное пособие.-Алматы. 2002ж. 38-бет.16. Миронова, О. А.  Налоговое ... ... / О. ... - М. : ... 2008. - 288 с.17. Султанова, Б. Б. Налоговый учет: учеб. пособие / Б. Б. Султанова. ... : ... 2007. - 250 с.18. А.Б. ... ... ... ... ... иразвитие. Астана, 2008ж. 126 –бет.19. Қазақстан  ...  ... ...  заңы38.Салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру, «Бухгалтер Хабаршысы» №1 (19),қаңтар 2009, Е. ...  ҚР  ҚМ  ...  ...  салықтық  ағартубасқармасының бастығы.ҚОСЫМША 2Кесте 8. ... ... ... 2009 жылы тіркелген кәсіпорындарсаны.|       ... ...    ...    |Шетел      ||       |    ...  ||       |    |р     |р     |ы      ...    ||       |    |      |      |      ...     ||       |    |      |      |      ...   ...  |190045 |25933   |155809   |8303    |5444       ...    |    |      |      |      |         ...     |177334 |18481   |150700   |8155    |5147       ... |    |      |      |      |         ...     |10700 |6609    |3989    |206     |102       ... |    |      |      |      |         ||Ірі      |2011  |843    |1120    |91     |48        ... |    |      |      |      |         ... ... ... ежегодник РК. Агенство РК по статистике, А.,2009г.Кестедегі мәліметтерді график түрінде келтіретін болсақ:Сурет 11. Қазақстан ... ... 2007 жылы ... ... ... ... ежегодник РК. Агенство РК по статистике,А., 2009г. 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дүниежүзілік қаржы нарығының жалпы түсініктері7 бет
Нарықтық қатынаста салық жүйесі53 бет
Францияның мемлекеттік бюджеті14 бет
Қазақстан Республикасындағы салықтық реттеу мәселелері17 бет
Қазақстан Республикасының салық жүйесі туралы ақпарат4 бет
Салықтан жалтару мәселелерінің қазіргі жағдайын талдау47 бет
Банктік қызметте салық салуды құқықтық реттеу10 бет
Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуде салықтан жалтарынудың әсері6 бет
Салық төлеуден жалтарыну4 бет
Салық құқығы. Салық төлеуден жалтарынудың себептері3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь