Қазақстан Республикасы ұлттық қордың есептілігі мен активтері

1.ҚР Ұлттық қордың есептілігі мен бюджет түсімдері
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қалыптастыру көздері
3. Ұлттық қордың қаражаттарын қалыптастыру
4. Ұлттық қор үшiн жинақтарды қалыптастырудың оңтайлы үлгiсi
5. Ұлттық қордың активтерiн пайдалану
6.Ұлттық қордың активтерін басқару
Үкіметтің Ұлттық банктегі шотында шоғырландырылатын, мемлекеттің қаржы активі түріндегі,сондай ақ материалдық емес активтерді қоспағанда,өзге мүлік түріндегі активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болып табылады.Ұлттық қор мемлекеттің қорланымдарын қалыптастыру,сонымен бірге дүниежүзілік бағалардың жағдаятына республикалық және жергілікті бюджеттердің тәуелдігін төмендету мақсатында жасалады.Ол мемлекеттің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етуге,қаржы активтерінің және материалдық емес активтерді қоспағанда,өзге мүліктердің қорлануына,экономиканың мұнай секторына тәуелдігін және қолайсыз сыртқы факторлардың ықпалын төмендетуге арналған.
Яғни Қазақстанның Ұлттық қорын қалыптастыру болашақ ұрпақ үшін және елдің экономикасын келеңсіз сыртқы факторлардан қорғау үшін қаржы резервтерін шоғырлагдырады.Сөйтіп,Ұлттық қор жинақтау және тұрақтандыру функцияларын жүзеге асырады.
Жинақтау функциясы материалдық емес активтерді қоспағанда, қаржы активтерімен өзге де муліктің жинақталуын және тәуекелдің деңгейін бірқалыпты болған кезде ұзақ мерзімді перспективада Ұлттық қор активтерінің кірістілігін қамтамасыз етеді.
Тұрақтандыру функциясы Ұлттық қордың активтерінің өтімділігінің жеткілікті деңгейін ұстап тұруға арналған.Қордың
тұрақтандыру функциясын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын бір бөлігі кепілдік берілген трансфертті қамтамасыз етуге қажетті мөлшерде анықталады.
Ұлттық қордың түсімі мен жұмсалуы ұлттық және шетелдік валютамен жүргізіледі.
Қазақсиан Республикасының Ұлттық қорының операциялар жөніндегі есебі мен есептемесі ұлттық валютамен жүзеге асырылады.
Қазақсиан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқаруды ұлттық банк пен үкімет арасында жасалатын сенімгерлік басқару туралы шарттың негізінде Қазақстан Респудликасының Ұлттық банкі жүзеге асырады.
    
    Тақырып 8 Қазақстан Республикасы Ұлттық қордың есептілігі мен активтері1.ҚР Ұлттық қордың есептілігі мен бюджет ... ... ... ... ... ... көздері3. Ұлттық қордың қаражаттарын қалыптастыру4. Ұлттық қор үшiн жинақтарды қалыптастырудың ... ... ... ... ... пайдалану6.Ұлттық қордың активтерін басқаруҮкіметтің Ұлттық банктегі шотында шоғырландырылатын, мемлекеттің қаржыактиві ... ақ ... емес ... ... түріндегі активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болыптабылады.Ұлттық қор ... ... ... біргедүниежүзілік  бағалардың  жағдаятына  ...  және  ... ... ...  ...  ...  мемлекеттіңтұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етуге,қаржы активтерініңжәне  материалдық  емес  ...  ...   ... ... ... ... және ... сыртқыфакторлардың ықпалын төмендетуге арналған.Яғни Қазақстанның Ұлттық қорын қалыптастыру болашақ ұрпақ үшін және ... ... ... ... ... үшін қаржы резервтеріншоғырлагдырады.Сөйтіп,Ұлттық қор жинақтау және тұрақтандыру функцияларынжүзеге ... ... ... емес ... ...  қаржыактивтерімен өзге де  муліктің жинақталуын және  ...  ... ... ... ұзақ ... перспективада Ұлттық қор активтерініңкірістілігін қамтамасыз етеді.Тұрақтандыру ... ...  ...  активтерінің  өтімділігініңжеткілікті деңгейін ұстап тұруға арналған.Қордыңтұрақтандыру функциясын жүзеге асыру үшін ...  бір  ... ... ... ... ... қажетті мөлшерде анықталады.Ұлттық қордың түсімі мен жұмсалуы ұлттық және шетелдік валютаменжүргізіледі.Қазақсиан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... есептемесі ұлттық валютамен жүзеге асырылады.Қазақсиан Республикасының Ұлттық қорын ... ... ... пен ... арасында жасалатын сенімгерлік басқару туралы шарттыңнегізінде Қазақстан Респудликасының Ұлттық банкі жүзеге асырады.Мыналар Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... жіберілетін бюджет түсімдері.Бұл түсімдер:1.  Мұнай  секторы  ...  тура  ...  ...  ...  ...   ...   ... корпорациялық табыс салығы; үстеме пайдаға салынатынсалық; бонустар; роялити; өнімді бөлу бойынша үлес; экспортталған ішкімұнайға,газ конденсатына ... ... ... ... меншіктегі және тау кен өндіру мен өңдеу ... ... ... жекешелендіруден түсетін мүліктерден;есебінен айқындалатын республикалық бюджеттен берілетін трансферттер;3. ауыл ... ... жер ... сатудан түскетінтүсімдерден тұрады;4. Ұлттық қорды басқарудан түсетін инвестициялық кірістер.      ... ... ... қоры ... ... ... ... Қазақсиан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған өзге  ...             мен             ... ... ... ... тәртібін Үкімет анықтайды.Ұлттық қордың қаражаттары:1. Ұлттық қордан республикалық бюджетке ... ... ... ... ... ... (ішкі бағдарламаларын) іске асыруғаарналған кепілдік берілген трансфер түрінде;2. Ұлттық қордан республикалық бюджетке  ...  ... ... ... берілетін нысаналы трансферттертүрінде;3. Ұлттық қорды басқаруға және жыл сайын аудит ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сақталуын;2. Ұлттық қордың жеткілікті өтімділік деңгейін ұстап тұруды;3. тәуекел деңгейі қалыпты болған ... ұзақ ... ... қор ... жоғары деңгейін     ұстап тұру;4. Ұзақ ...  ...  ...  ...  алудықамтамасыз ету мақсатында,рұқсат етілген шетелдік қаржы құралдарынаорналастырылады;Материалдық активтерді қоспағанда рұқсат етілген құралдарының жәнетізбесін ... ... ... ... басқару жөніндегі  кеңестіңұсынысы бойынша Ұлттық ... ... ... қорды жеке және заіды  ...  ...  ...  ... ... ... ету ретінде пайдалануға болмайды.Ұлттық қордан кепілдік берілген трансферт мөлшері  республиеалықбюджетті әзірлейтін жыл ... ... ... ... ... ... қор ... үштен бір бөлігінен аспауға тиіс.Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан үш жылдық кезеңге ... ... ... ... ...  ... ... және Қазақстан Республикасы  заңыменбекітіледі.Активтерді ... ... ... ... және ... қорды пайдаланутәртібін Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайды.Қазақстан ... ... ... ... ... бұл ... активтер Ұлттық банк белгілеген тәртіппен айырбастауға немесеқайта айырбастауға жатады.Қазақстан Республикасының ... ... ... ...  ... ... Президенті жанындағыҚазақстан Республикасының Ұлттық қорын тиімді пайдаланужәне оны, ...  емес  ...  ...  ...  ... ... жөнінде ұсыныстар талдап жасайтын консультациялықкеңесші орган болып табылады.Қазақстан Республикасының ... ... ... жөніндегі кеңестіңфункциялары:1. Ұлттық қорды қалыптастыру мен ... ... ... ... ... ... Ұлттық қорды пайдалану көлемдері мен бағыттары жөніндегі ұсыныстардықарау және талдап жасау;3. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қоспағанда, рұқсат етілгеншетелдік қаржы құралдарының тізбесі жөнінде ұсыныстар талдап жасауболып табылады.Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі ... ... ... ... мен ол ... ... ... қордың қалыптастырылуы және пайдалануы туралы жылдық есептіҚазақстан Республикасының Үкіметі Ұлттық қораудитінің нәтижелерін қоса ... жыл ... ... ... ... ... 1-сәуіріне дейін Ұлттық банкпен бірлесіп жасайды және оны ... ... ... жыл  ...  ...  ...  ...  кешіктірмейПрезидентке бекітуге табыс етеді.Ұлттық қордың қалыптастырылуы және пайдаланылуы туралы жылдық есептіПрезидент бекіткеннен ... ...  оны  ...  ретінде  ҚазақстанРеспубликасының Парламентіне ұсынады.Ұлттық қорды ...  ...  ...  транспаренттілігінқамтамасыз етумақсатында жылсайын аудит жүргізіледі. Аудиторды  немесеаудиторлық ұйымды таңдау ... ... ...  ... ... алу ... сай жүзеге асырылады.Ұлттық қордың қалыптастырылуы және пайдалану туралы жылдық есеп ... ... ... ... ... құралдарында жарияланады.Қордың қалыптастырылуы және пайдалану туралы жылдық есепте:1. Ұлттық қордың түсімдері мен пайдалануы туралы есеп;2. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... өзге мәліметтер болуы тиіс.Қордың активтері айрықша шетелдік валюталарда номиналдандырылғаншетелдік қаржы ... ... ... ... кредиттік рейтингі бар елдердіңақша рыногының сенімді активтеріне инвестицияланады.Жинақтау портфелі әртараптандыру және ұзақ ... ... ... ... алу ... дүние жүзінің  дамығанелдерінде айналысқа түскен борышқорлық,сондай-ақ үлестік қаржы құралдарына инвестийияланады.Ұлттық қор да ...  және  ...  ... ... ... даму ...  экономиканы  әртараптандыру  жөніндегі  ...  ... ... ... ... мұнай ресурстарыныңигіліктерін пайдалануға мүмкіндік беруі тиіс.Қор ... ... ... (ABN AMRO Bank, State Steet ... Bank, ... HSBC) ... қағаздарына орналастырылған. Қортабысы толымдылығы көбінесе қолайлы сыртқы экономикалық конъюнктурамен жәнеұзақ уақыт бағаның мұнайға жоғары болуымен ... ... ... ... сай Ұлттық қорды толтырудың көздері республикалықбюджеттен түсетін ... ... ... ... ... ... ... жоспарланғанынан асып түсу көлемі болып табылады.Сөйтіп қорлардың қалыптасу көздері жеткілікті болғанымен ... бұл ... ... ... бермейді.Инвестициялық кірістердіңбірде болуы, бірде болмай қалуы мүмкін,сондықтан ... ... ... оған ... ... тұрақтыкөзі ретінде қарастырылмайды.Мемлекеттік бюджеттен берілетін трансферттер сияқты ... ... ... мен ... ... ұзақ  ... ... кезінде оларедәуір қысқарады. Бұл жағдайда, керісінше, Ұлттық  ... ...  ...  ...  тура  келеді.  ...  ... ... ... мен бонустар біржолғы болып табылады,олар да қорды ... ... көзі деп ... ... ... қаражаттарын қалыптастыруҰлттық қордың қаражатын жинақтау      Әлемдiк тәжiрибенi талдау жинақтаулар үшiн қандай да бiр ... ... және ... елдер қол жеткiзiлген  жинақ  ... ... ... ... ... ... ... уақытта Норвегияда Қор активтерiнiң деңгейi ел IЖӨ-iнiң ... ал ... ... ... IЖӨ-iн, Кувейтте IЖӨ-нiң үш жарым бөлiгiн,Оманда ... ... бiр ... ... ... 3 жыл iшiнде Ұлттыққорда IЖӨ-нiң шамамен 12%-i жинақталды.      Ұлттық қорда жоғары баға ... ... ... ... ... Қордың ең жоғары мөлшерi шектеле ... ... ... ... ... қызметiн атқару үшiн төмендетiлмейтiнқалдық белгiленедi.      Ұлттық қордың қалыптасуы сол сияқты бiржолғы сипаттағы (республикалықменшiктегi және тау-кен ... мен ... ... ... ... ауыл ... мақсатындағы жер учаскелерiн сату) нетүсiмдер көлемi бойынша тұрақты емес (мұнай секторының ... ... ... ... ... тиiс, оның ... едәуiр шекте ауытқуымүмкiн, ол осымен Қазақстанның бюджет саясатына ... ... ... ... ... ... қалыптастырудың негiзгi көздерi мыналар болыптабылады деп болжанады:      корпорациялық табыс салығы,  үстеме  ...  ...  ... ... өнiмдi бөлу жөнiндегi үлес, экспортталатын  шикiмұнайға, газ ... ... ... ... ... бөлу ... бойынша қызметтi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыныңқосымша төлемi жататын мұнай ... ... ... тiкелейсалықтар (жергiлiктi бюджеттерге есептелетiн салықтарды қоспағанда), ... ... ... кәсiпорындары жүргiзетiн операциялардан түсетiн басқа датүсiмдер, оның iшiнде мұнай келiсiмшарттарының талаптарын ... ...  ...  ...  бюджеттерге  есептелетiн  түсiмдердiқоспағанда). Қазақстан ... ... ... ...  мұнайсекторы кәсiпорындары төлейтiн салықтардың басқа түрлерi және бюджеткебасқа да мiндеттi төлемдер ... ... ... ... Бұл ... ... ... тiзбеде айқындалатын мұнай операцияларыменайналысатын, сондай-ақ шикi мұнай мен газ конденсатын сататын барлық ... ... ... ... және кен ... мен ... салаларындағымемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн түсiмдер;      ауыл ... ... жер ...  ...  ... ... ... заңнамасымен тыйым салынбаған өзге детүсiмдер мен кiрiстер.      Ұлттық қордың жинақтарын қалыптастыру ... ... ... ... қор ... ...  ...  бөлудiң  оңтайлы  теңгерiлiмiнқамтамасыз етуi тиiс. Сондай-ақ қолайсыз әлемдiк баға ... ... ... ... ... ету үшiн ... секторытүсiмдерiнiң көлемiне қарамастан тұрақты ...  ...  ... ... ... ... ... маңызы зор. Бұл реттемакроэкономикалық деңгейде iшкi баға ... ... және ... бағамынұстап тұруға арналған Ұлттық қордың ... ... ... ... ... тиiс.  4. ... қор үшiн ... қалыптастырудың оңтайлы үлгiсiн таңдау      Ұлттық қорға қойылған мiндеттердi ... iске ... ... ... ... ескере отырып теңгерiмдi бюджет әдiсi әзiрлендi.      Осы әдiске сәйкес 4-бөлiмнiң ... ... ... ... ... ... ... Бұл ретте кепiлдiк берiлген трансферт болашақ ұрпақ та пайдаланатынжобаларды ... ...  ...  даму  ... ... ғана  ...  тиiс.  ...  ағымдағыбюджеттiк бағдарламаларға арналған шығыстар  экономиканың  ...  ... ... ... ... ... ал ... дамубағдарламаларына шығыстарды қаржыландыру Ұлттық қордан кепiлдiк ... ... ... бұл ... ... ... бөлiгiнiңбелгiлi бip үлесi оның iшiнде белгiленген шектеулер шеңберiнде қарыз(сыртқы және iшкi) алу ... ... ... ... ... кепiлдiк берiлген трансферт (G o ) ... ... қоса ... ... сәйкес тұрақты сома қосу Ұлттық қордыңөткен кезеңдегi активтерiнiң бөлiгi ретiнде анықталады. Осы трансферттiңкөлемi екi ... - ... ...  ...  ... ең ... ... қамтамасыз ететiн және белгiлi бiр кезеңдегiбюджеттiк даму ... ...  ...  көлемi  негiзiндеанықталатын А константасына, сондай-ақ белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... b коэффициентiне байланысты. Аконстантасы және b коэффициентi үш жылдық ... ... ... ... ... ... және осы кезең iшiндеөзгерiстерге ұшырамауы тиiс.      Ұлттық қордан кепiлдiк ... ... ... ... жеке бiр кезеңде Ұлттық қор активтерiнiң осы ... ... яғни ... ... ... мөлшерiне байланысты. Бұлретте Ұлттық қорға осы кезеңде түсетiн ... ... ... ... әсер ... Республикалық бюджетке Ұлттық қордантүсетiн трансферт көлемi тиiстi қаржы жылына арналған ... ... ... бекiтiледi.      Ұлттық қордың "сарқылуына" жол бермеу мақсатында ... ... ... ... қор ... үштен бiр бөлiгiнен аспауы тиiс.Егер кепiлдiк ... ... ... осы ... асып ... жағдайда,онда Ұлттық қордан алынатын ең жоғарғы сома тиiстi жылдың ... ... ... ... бiр бөлiгiнiң баламасын құрайтын болады, ал ... екi ... ... ... қоры ... ... болады, бұлҰлттық қордың негiзгi бiр мақсаттарына сәйкес келедi.      Егер Ұлттық қордан алулар ... ... ...  ... аз болған жағдайда, тиiстi жылға арналған ... ... ... даму ... ...  ...  қысқартукөзделедi. Бұл ретте егер бюджеттiк  даму  бағдарламаларына  ...  ...  ...  ...  ...  ...  шығыстарбелгiленетiн шектеулер шегiнде ... ...  алу  ...  ... ... шеңберiнде  жабылатын  болады  және  ағымдардыбюджеттiк бағдарламаларға арналған шығыстар азайтылуы ... ... ... жол бермеу мақсатында (бiр жағынан Ұлттыққорда жинақтау жүзеге асырылғанда, ал екiншi жағынан шамадан тыс ... ... ... ... үкiметтiк қарыз алу есебiнен қаржыландырудеңгейi бес жылдық кезең үшiн орташа ... ... ... ... ... ... ...  өйткенi  халықаралық  ұйымдардың(Халықаралық валюта қоры, Дүниежүзiлiк Банк және басқалар) зерттеулерiнесәйкес ... ... ... ... ... 4-5 жылды құрайды. Бұлбюджетке түсiмдердiң деңгейiне жағымсыз әсер ететiн қолайсыз ... ... ... ... көрсеткiшi бес жылдық кезең үшiнорташа мән шеңберiнде ұлғаю жағына қайта қаралуы мүмкiн екенiн ... ... ... ... ... ... берiлген трансферт мөлшерiалынған Ұлттық қорға жалпы түсiмдер ретiнде есептелетiн ... ... ... ... бес ... ... асып кетпеуi тиiс.      Жоғарыда айтылғаннан басқа, үкiметтiк қарыз алу қор ... ... ... үшiн ... ... ... ... жеткiлiктiкөлемiн ұстап тұру мақсатында да пайдаланылатын ...  Бес  ... ... ... ... ... ...  алу  саясатыкепiлдiк берiлген борышты ... ... ... ... Ұлттық қорактивтерiнiң нарықтық құнына қатысты 50-70%-тiк арақатынасқа қол ... ... ... берiлген трансферт шегiнде мұнай түсiмдерiн  пайдаланусалмақты фискальдық саясат жүргiзуге ... ... ...  ... ... ... бюджет нәтижесi көрiнетiн болады, бұл әдетте,мұнай секторы кәсiпорындарының кiрiстерi есебiнен бұрмаланатын.      Кепiлдiк ... ... ... ... ... ... тапшылығының мөлшерiн шектеудi ескере отырып тек бюджеттiк дамубағдарламаларына арналған шығыстарды қаржыландыратындықтан, республикалықбюджеттiң ағымдағы бюджеттiк ... ... ... ... ... емес ... ... баламалы өсуiнсiз  мүмкiнболмайды, бұл экономиканың мұнай емес секторын  ...  ... ... ... формуласы айқын және оңай  есептелiнедi.  Алайда,  Аабсолюттiк көрсеткiшiнiң ... мәнi ... қор ... ... тысжұмсауға, төмен мәнi - бюджеттiң үлкен құбылмалылығына әкеп соқтырады.    5.  Ұлттық қордың активтерiн пайдалану      Мұндай қорлар ... ... ... ...  бар  -республикалық  бюджетке  түсетiн  тұрақтандыру  трансферттерi,  ... ... ... ... ... халық арасында  бөлу,экологиялық бағдарламаларды қаржыландыру және т.б.      Сол сияқты балама ретiнде мұнай ... ... ... ... де ... ... бiрқатар кейбiр себептерге байланысты мұндайтәсiл бүгiнгi таңда тиiмдi бола қоймайды.      ... елге ... ... ... ... ақша ... тудырды, ол инфляцияның өсуiне түрткi болады және ұлттық валютаныңнығаюына әкеп соғады. Бұл отандық ... ... ... ... ... ... ... өнiмге сұранысты қайта бағдарлауға әкепсоғады. Бұл ретте, егер ... ... ... ... ... ... сұраныс импортпен қанағаттандырылатын болса, онда елдiңiшiнде өндiрiлетiн "саудасы жүрмейтiн" сектордың тауарлары мен ... үй, ... ... ... сақтау) әкелiне алмайды, олбағаның күрт өсуiне әкеп ... ... ... ... күрт төмендеген жағдайда мемлекет ... ... ... және ... ... бойыншатиiстi деңгейде есептесе алмайды. Ұлттық  қордың  ...  ... ... ... ... ал Ұлттық қорда қаражат жинақтауұрпақтар арасында табиғи байлықты тең бөлу ... ... ... ... ... ...  қордың  қаражаты  ...  ... ... ... және ... аудитке байланысты шығыстардықаржыландыруға жiберiлетiн болады. Бұл ретте Ұлттық қордан мұнай ...  ...  ...  ...  ...  ... деген шығыстардың өсуiн қаржыландыру үшiн қосымша қаражаталынбауы тиiс, ал ағымдағы бюджеттiк бағдарламаларға деген шығыстардың ... ... ... ... тапшылықты қаржыландыру шеңберiндеқарыз алу есебiнен ... ... ... ... ... ... қорды басқару кезiнде инвестициялық операциялардың негiзгiмақсаттары:      Ұлттық қор активтерiнiң сақталуы;      Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдiң қалыпты деңгейi жағдайында ұзақ мерзiмдi перспективадаҰлттық қор активтерiнiң кiрiстiлiгiн қамтамасыз ету ... ... ... қор ... ... ... ... қордың мақсаттарынасәйкес айқындалады.      Ұзақ мерзiмдi ... ... қор ... ... ету ... ... ... ауытқуын көздейдi.      Ұлттық қордың активтерiн басқару алдыңғы ...  ... ... ... ... ... тәжiрибесi ескерiле отырыпжәне әлемдiк қаржы нарықтарының конъюнктурасы ескерiле ...  ... тиiс. ... ... активтерiн сенiмгерлiк басқаруды ҚазақстанРеспубликасының ... ... ... ... ... ... қордың инвестициялық операцияларын жүзеге асыру тәртiбiнҚазақстан Республикасы ... ... ... бойынша  ҚазақстанРеспубликасының Ұлттық Банкi ... ... ... ... активтерiн орналастыру Ұлттық қорды басқару жөнiндегiкеңестiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен ... ... ... ... ... құралдарына жүзегеасырылуы тиiс. Ұлттық қорды басқару жөнiндегi кеңес - материалдық емесактивтердi ... ... ... тиiмдi пайдалану және оны  қаржықұралдарына  орналастыру  жөнiнде  ...  ...  ... ... ... ... органы.Теңгерiмдi бюджеттiң қағаз жүзiндегi әдiсi      Теңгерiмдi бюджеттiң әдiсiн мынадай түрде беруге болады:      Е= G no + G o + D, ... E - ... ... ... G no - ... емес сектордан түскен кiрiстер;      G o - белгiлi кезеңге ... даму ... ... орта көлемiн ескере отырып есептелетiн Қордан алынатын кепiлдiкберiлген трансферт;      D - таза ... ... алу ... және ... ... ... тиiстi жылға арналған IЖӨ-нiң 1% деңгейiнде бесжылдықкезеңге белгiленетiн орта жылдық мән шегi. Бұл ретте, D ... ... ... ... ... ... қорға жалпы түсiмдер ... ... ... ... қордың орташа жылдық өсуiнен ... ... ... ... ... ... трансферт (G o ) өткен кезең ... қор ... ... ... сома қосу ... ... ... формула бойынша анықталады:      G o = А + bх NFRK t-1 x e, ... 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық қордың активтерін басқару, сақтау және тіркеуді ұйымдастыру22 бет
Кәсіпорындағы айналым активтерін және босалқы қорды басқару39 бет
Атамекен» зейнетақы қоры үшін азаматтарды тіркейтін автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау72 бет
Баланстық теңдік қалыптастыру және баланс құру негіздері27 бет
Буржуазиялық дәуірдегі психологиялық ілімнің дамуы5 бет
Кәсіпорынның айналым активтерін басқару6 бет
Мемлекеттік бюджет мемлекеттік секторды басқарудың құралы ретінде7 бет
Ұлттық қор туралы15 бет
34 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ11 бет
Қазіргі таңдағы қаржылық жәнe салықтық eсeптіліктің экономикалық мәні мeн маңызы77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь