Қазақстандағы салық қызметінің ұйымдастырылу негіздері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 . Салық жүйесіндегі салық қызметінің алатын орны және оның дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Салық жүйесі мен салық қызметі дамуының алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Салық қызметі органдарының құрылымы және атқаратын қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасында салық қызметінің қағидалары, міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Салық қызметі органдарының құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Салық қызметі органдарының бақылау . экономикалық қызметінің сипаты(Алматы қаласы Медеу ауданы Салық басқармасы мысалында) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.
Бюджет кірісін толық қамтамасыз ету барысындағы салық қызметін дамытудың бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ..

3.1
Бүгінгі күнгі салық қызметі органдары көрсететін қызметтерге баға беру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3.2 Салық қызметі органдарының қызметін жетілдірудің бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Жалпы мемлекеттегі қаржылық ресурстардың, оның ішінде бюджеттік ресурстардың қалыптасуында салық жүйесінің атқаратын рөлі жоғары. Ал, мемлекетте алынатын салықтардың жиынтығы және оны жүзеге асыратын салық қызметі органдары басқа да элементтермен қоса салық жүйесін қалыптастырады. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету, халықтың әлеуметтік қамтамасыз етілу деңгейін көтеру, орта және шағын бизнес субъектілерін ынталандыру, бюджеттік тапшылықты төмендету сияқты республиканың негізгі деген кезек күттірмес өзекті мәселелерін шешуге салық жүйесінің қызмет етуін жетілдіру арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Әлемдік қаржы дағдарысының тереңдеуі жағдайында еліміздің экономикасының еңсесін көтеруіне ықпал ететін, бюджеттің кіріс көзінің негізі болып табылатын салықтар, оның ішінде халық пен шаруашалық субъектілеріне салынатын салықтардың экономикалық мәні мен маңызы өте зор.
Мемлекеттің қалыптасып дамуымен қатар қоғамда кез -келген салықтың өз орны, өзіне тән атқаратын қызметі, әсер ету ортасы бар. Бүгінгі күні әлемдегі барлық мемлекеттердің экономикалық саласындағы қандай уақыт немесе қандай да бір жүйеде болмасын өзекті мәселенің бірі, ол- салық. Себебі, ол елді қаражат көзімен қамтамасыз ететін күре тамыр, бюджетке түсетін түсімнің маңызды бөлігін құрайды.
Кез-келген мемлекеттің нарықтық экономикасының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануына тікелей байланысты болмақ. Отандық және шет ел тәжірибелерінен көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесі экономиканы реттеудің және салықтарды бюджетке жұмылдыра отырып, оның өз қызметтерін атқаруға мүмкіндік беретін негізгі қаржылық құралы болып табылады.
Өйткені, бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында қарым қатынасты қалыптастыруда фискалды және реттеушілік қызметті жүзеге асыратын салықтық реттеуді жетілдіру бағыттары өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.
Салық салудың нәтижелілігі оларды алуды ұйымдастыратын салық қызметінің, олар жүргізіп отыратын салық әкімшілігінің тиімді жүзеге асырылуына тікелей байланысты. Өйткені, егер салық салуды ұйымдастыру тәжірибе жүзінде сапалы қызмет атқарса, олардың атқаратын қызметтері арасында үйлесімді тепе-теңдік сақталатын болса бұл рөл жағымды болып келеді. Шаруашылықта тепе-теңдіктің қалыптасуын өзі реттейтін таза нарықтық экономиканы қалыптастырып, дамытуда өзіндік тәжірибенің аздығынан шет елдік тәжірибеге көбірек сүйеніп келген Қазақстан Республикасы қазіргі кезде аз да болса экономиканың әр саласы мен бөліктерін дамыту барысында тәжірибе жинақтады.
1. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налогобложения.- Оқу құралы. Алматы. 2002 ж. 6-бет.
2. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2005ж. №9.47бет.
3. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.
4. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики РК.// Саясат -2004ж. №11.
5. Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2008г.
6. Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения качества государственных услуг по учету и отчетности.// Вестник налоговой службы РК. №2. 2008г.
7. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдері туралы” Салық кодексі. 2009ж. 11-бап.
8. ҚР Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы
9. Медеу аудандық СК 2008 ж. арналған салықтық түсімдер туралы есебінен
10. Раимкулов А.С. Контроль – как приоритетная направления в пополнении доходов бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.
11. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен негізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2008.. №4. 144-147 беттер.
12. Е. Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения // Юрист, 2007ж., №2, с.53.
13. А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службы РК. №2.2008г.с.17.
14. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговой службы. №2.ақпан. 2008ж.
15. Вестник НС РК. №3, 2009г.
16. ҚР ҚМ СК Төрағасының № 734 бұйрығымен бекітілген салық қызметі органдырының стратегиясы. 12.10.2008 ж.
17. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы №474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы» жарлығы
17. А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль –проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.
18. «Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» әлеуметтік және маркетингтік зерттеу Агенттігінің жүргізген салық қызметі органдарының қызметін бағалау көрсеткіштер. 2008ж.
    
    |Қазақстанның салық қызметі: қалыптасу кезеңдері және қазіргі жай-күйін ||бағалау                                 ...                                 ... ... ... ... ... қалыптасу кезеңдерінің ||теориялық негіздері                           ... ... ... ... ... ... кезеңдері мен ||алғышарттары                               ... ... ... ... және атқаратын қызметтері     ||Салық қызметінің шет елдік тәжірибесінің Қазақстанда қолдану       ...                              ... ... қызметінің қағидалары, міндеттері және қазіргі    ||кездегі ... ...                        ... ... органдарының құқықтары мен міндеттері           ... ... ... ... ... ... ...    ||бағалау (Алматы қаласы Туксиб ауданы Салық ... ...    ||                                     ... ... толық қамтамасыз ету барысындағы салық қызметін дамытудың||бағыттары                                ||                                     ... ... ... ... ... ... ... баға беру  ||Салық қызметі органдарының қызметін ... ...        ||                                     ...                                ||                                     ...     ...  ||     ...         |  ||     ... жүйесіндегі салық қызметінің алатын орны және оның|  ||1 .   |дамуы.....................................................|7  ||     ...                    |  ||   ... ... мен салық қызметі дамуының          |  ||     ...  ||     ...              |  ||   ... ... ... құрылымы және атқаратын    |  ||     ... ||     ...                      |  ||     ... ... Қазақстан Республикасында салық қызметінің|  ||2.    |қағидалары,                        |22 ||     ...    |  ||   ... ... ... ... мен         |  ||     ... ||     ...          |  ||     ... ... ... бақылау – экономикалық     |  ||2.2   ... ... ... ... ауданы Салық    |  ||     ...                        |29 ||     ...  ||     ...                      |  ||     |                             |  ||3.    ... кірісін толық қамтамасыз ету барысындағы салық   |  ||     ... ...                    |41 ||     ...          |  ||     |                             |  ||3.1   ... ... ... қызметі органдары көрсететін     |  ||     ... баға                     |41 ||     ...  ||     ...                       |  ||3.2   ... ... ... ... жетілдірудің     |  ||     ... ||     ...           |  ||     |                             |  ||     ... ||     ...             |  ||     |                             |  ||     ...                       |60 ||     ...  ||     |.....                           |  ... ... ... ... оның  ішінде  бюджеттікресурстардың қалыптасуында салық жүйесінің атқаратын рөлі ... ... ... ... жиынтығы және оны жүзеге асыратын салыққызметі органдары басқа да элементтермен қоса салық жүйесін ... ... ... ету, ... ... ... етілудеңгейін көтеру, орта және шағын  ...  ...  ... ... ... ... республиканың негізгі деген кезеккүттірмес ... ... ... ... ... ... ... жетілдіруарқылы ғана қол жеткізуге болады.Әлемдік  қаржы  ...  ...  ...  еліміздіңэкономикасының еңсесін көтеруіне ықпал ететін, бюджеттің ... ... ... ... ... оның ...  ...  пен  шаруашалықсубъектілеріне салынатын салықтардың экономикалық мәні мен маңызы өте зор.Мемлекеттің қалыптасып дамуымен қатар ... кез ... ... ... ... тән атқаратын қызметі, әсер ету ортасы бар. Бүгінгі ... ... ... ... ... қандай уақыт немесеқандай да бір жүйеде болмасын өзекті мәселенің бірі, ол- ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін күре тамыр, бюджетке  ... ... ... құрайды.Кез-келген мемлекеттің нарықтық экономикасының қалыптасуы мен ... ... ... ... ... ... ... ретіндесалықтық саясатты кеңінен қолдануына тікелей байланысты ... ... шет ел ... ... отырғанымыздай салықтар және салық жүйесіэкономиканы реттеудің және салықтарды бюджетке жұмылдыра отырып, оның өзқызметтерін ... ... ... ... ... ...  ... бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында қарым қатынастықалыптастыруда фискалды және реттеушілік қызметті ... ... ... ... бағыттары өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.Салық салудың  ...  ...  ...  ...  ... олар ... отыратын салық әкімшілігінің тиімді  жүзегеасырылуына тікелей байланысты. Өйткені, егер ... ... ... жүзінде сапалы қызмет атқарса, олардың ...  ... ... ... ... ... бұл рөл жағымды болыпкеледі. Шаруашылықта тепе-теңдіктің қалыптасуын өзі реттейтін таза ... ... ... өзіндік тәжірибенің аздығынан шет елдіктәжірибеге көбірек сүйеніп келген Қазақстан Республикасы қазіргі кезде азда ... ... әр ... мен бөліктерін дамыту барысында тәжірибежинақтады.Салық  ...  ...  ...  ...  ... әсер етуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ өндіріс салаларындағытехника мен ... ...  ... ... салықтықаударымдарды реттеуге мүмкіндік туындайды. Сондықтан, салық қызметініңалдында жаңа ... ... құру ... ... ...  қоса,Қазақстанның экономикасындағы  қазіргі  кездегі  ...  ... ... ... ... ... етуі ... Сонымен қатар,салық әкімшілігінің әдістері мен нысандарын  сапалы да, ... ... және ... процесстерді ақпараттармен мұқият қамтамасыз етугежағдай жасауы қажет.  Осы ... ... ... ... ... ... табылады.«Қазақстанның салық қызметі: қалыптасу кезеңдері және ... ... ... деп ... ... жұмысының мақсаты қазіргі кездегіқызметін жүзеге асырып отырған салық қызметінің атқаратын ... ... және оны ары ... ... үшін ... жолдарын ұсыну. Осы орайдакелесі мәселелерді ... ... ... салық жүйесінің және сонымен қатар салық қызметінің қалыптасуы мендамуына сипаттама беру;­ Салық қызметі органдарының атқаратын қызметтеріне және ... ... ... ... ... қызмет етуінің қолданыстағы  механизмінқарастыру;­ ... ... ... ... ... ... ... орнынқарастыру;­ Салық қызметі органдарының жұмыстарын ... ... ... ... ... ...  ...  болып  Қазақстандағы  салыққызметінің ... ... ... жұмысын жазуда келесі материалдар: ҚР нормативті-құқықтықзаң ... ... және ...  ...  ...  ... мерзімдік басылымдарда жарияланған мақалалар, ... ... ... ... ... және Алматықаласы Медеу ауданы бойынша салық комитетінің сандық мәліметтері.1. Салық жүйесіндегі салық қызметінің алатын орны және оның ... ... ... мен ... ... дамуының алғышарттарыҚазақстан Республикасының салық саясатын ұйымдастыру, оған әсер етушінегізгі механизм, фактор ... ... ... салық жүйесінұйымдастыру деңгейіне әуел ... ... ... ...  ... мен ... ... тәуелсіздік алған сәттен бастап,әртүрлі деңгейде республиканың  ... ...  ... саясатынжүргізудің формасы мен түрін анықтайды.Салық жүйесі (грек тілінен аударғанда ”бөліктерден құралған бүтін”деген ұғымды білдіреді) - бұл ... ... бір ... немесе кешен,ол салық төлеуші мен мемлекеттің ... ... ... ... ... ... жиынтығынан тұрады. Бұл жүйенің құрамынамыналар ... ... ... ... ... ... база (салық кодексі,  жарлық,инструкциялар т.с.с);- салықты және басқа да міндетті төлемдердіжинау  және  ...  ...  ... ... салу принципі,  салықэлементтері;- салық бақылауын жүргізудің түрлері  менформалары ... ... ... бақылау,салық төлеушінің мониторингі, құжаттық жәнерейдтік салықты тексеру және т.б);- ... және ... ... төлемдерді жинауқызметі кіретін, ұйымдар атап айтқанда, ҚРМКМ, салық органдары, қаржы полициясы.Салық салу - әлеуметтік-саяси проблема, ол мемлекет ... ... ... даму ...  ... байланысты. Қазақстандағы  салықжүйесінің ерекшелігі сонда, ол негізінен шаруашылықтың ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау мен жеңілдікжүйесі  бойынша  әлеуметтік-орайластырылған  үлгіге  тән.  ... ... ... ТМД –ның басқа мемлекеттері ... аз ... ... ... ... ... негізін құру керек болды. Салықреформасының тұжырымы 1992 жылы ... Онда екі ... ... (1993 – ... жаңа ... жүйесін дайындап, әрекет етуге енгізу,және екіншісі (1996-2002 ж.ж) нарықтық экономика талаптарына ... ... ... ... ... ... еткен[1].Бірінші кезең 1995 жылдың сәуірінде ҚР «Салық және басқа да міндеттітөлемдер туралы» заңның қабылдануымен аяқталды. ... бұл ... ... ... керісінше бұл заңға нарықтық реформаларды ... ... ... мен ... ... ... және ... 1999 жылға дейін енгізілді.2001жылы 16 сәуірде ҚР-ның Сенаты «Салық және ... да ... ...  ... ... мен ... енгізу”  туралыүкіметтің ұсынысымен Заң қабылдады. Ол  ...  ...  ... ... ... және ...  инвестиция  қызметінкеңейтуге бағытталған, бұл заң 2002 ... 1 ... ... ... ... жаңа ... ... дайындап, кейіннен қабылдауда барыншамаңызды қадам болды.ҚР-да 1995-2001ж.  6  жыл  ...  ...  ...  ... экономистердің, депутаттардың, мемлекеттік шенеуніктердің,журналистердің және ... ... ...  ...  ... тудырды. Әрбір кезекті сайлау өткен сайын, сайланбалы ... ... жаңа ... алғашқы қадамы салық саласында түбіріменөзгерту енгізуге бағытталатынына ... ... ... ... ... үміт ... өйткені бұл салады жаңа заң актілері оны ... ... ... ал ... қайшылықтар сол қалпында қалды. ... ... ... сыншылардың қандай да бір ортақ негізі ... ... ... ... салық ставкасының  тым  ... ... ... ... ... ... салық бекітеді депесептеген. Өзгелерінің пікірінше, еркін кәсіпкерлік ... да ... ... ... ... ... қағидаға сүйенуімүмкін. Бірақ, сөйте тұра, бюджеттік мекеме ...  ... ... кешіктіргенде, мемлекеттік  тапсырыс  дер  ... ... ... ... Осы жерде бәрі  анықталады:төменгі салық мемлекеттік шығындардың барлығын үздіксіз қаржылық қамтамасызетумен сәйкес келуі ... ... ... ... болатын жағдай: салық жүйесінің артық фискалдысипаты; отандық өндірушілерге ... ... ... ... ... ... ... мүлік салығының төмендігі; батыс елдеріменсалыстырғанда, еңбекке аз ақша төлей отырып, жеке ... ... ... жеке ... салығының төмендігі, ал басқа мемлекеттердеол ... ... ... те ... қосылған құнға салынатын салық; салықтанжалтарғандарға  қолданылатын  тым  қатаң  қаржылық  ...  ... ...  ...  ...  ...  жекесалықтардың жиі өзгеруі; табиғи ... ... ... ... тізімді бұдан әрі де ұзақ жалғастыра беруге болады.Осы көзқарастарды жалпылап, ... ... ... ... ... сыни ... мен ... шындық бар. Салық жүйесі әринежетілдіруді қажет етеді.  ... ... ... ... ... идеялардың негізінде емес. Қазақстанға салық салу саласындақазіргі салық ... ... қана ... ... ... ... дабір кешенді шаралардың барлық экономикалық және әлеуметтік салдарларынболжап, алдын-ала байқайтын, ... ... ... ... ... ... ... баға бере отырып, есте ұстайтын жайт, ҚР салық жүйесібірінші күннен бастап экономикалық дағдарыс ... ... ... дамыпкеледі. Қиын көздерде бюджет тапшылығының ... ... ... ... аппаратын қамтамасыз етеді, үздіксіз болмаса  да,  ... ... ... ... ...  ...  ... негізінен ол нарықтық экономика  жағдайына көшудің сол уақыттағыміндеттеріне жауап береді. ... ... ... қалыптастыруда  дамығаншет елдердің тәжірибесі кеңінен қолданылды.Мұндай баға жалпы шындықты әділ түрде ... ... ... ... ... сол ... ... сәйкес үнемікелтіріліп отырған, салық жүйесін жақсарту міндетін сызып тастамайды.Көптеген сыншылардың ... ... ... ...  ... Бірақ белгілі бір мөлшерде ғана. Салық қандай болу керек-жоғары немесе төмен – бұл ... ...  салу ... мен ... ... ... ... төмендетуге деген тілегі дұрыс жәнетүсінікті де, ол ... ...  ...  ... ... ... ... фундаменталды ғылымдыдамытумен, мемлекеттің қорғанысын қамтамасыз етумен  қарама-қайшылықта.Екінші жағынан, ... ... ... ... ... ... ... тауар өндірушілердің мүддесі ескерілгенде ғана ... ... ... ... ... 70-80 ... барлық елдерсалықтық ставкалармен табыстардың арақатынасы туралы  А. ... ... ... ... тыс төмендетуге болмайды. Салықтар текынталандырушы ғана емес шектеуші де рөл ... Тым ... ... ... белсенділіктің бірден дамуына алып ... ал ... ... ... бар.Бірақ, бүгінгі таңда салық жүйесі ... ... ... ... экономикалық реформаларға сәкес, оның бір бөлігі болып табылады.Соның өзінде ... ... ...  ... түрде қала береді.Экономиканың тұрақтылығы инфляцияның және өндірістің ... ... қала ... Салық жүйесі экономикалық және қаржы тоқырауына  қарсытұрады. Осының барлығы салық заңына өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... 24 ... 1995 жылы ... және ... басқа даміндетті төлемдерді төлеу туралы» заңы салық ... ...  ... ... ... ... негізгі кедергі болатын ... ... ... жылы қабылданған салық заңы өміршең болды. Бірақ, салық саясатыныңалдына қойған мақсаттарын орындауын толық іске асырмады[2]. ... ... ... көптеген өзгертулер енгізіліп отырды. Егер бірінші екі жылдықтаҚР Президентінің ... және ... ... ... да ... ... жарлығынан кейін ғана кейбір  заңдық  тұрақтылықты  сақтауғамүмкіндік ... және тек ... ... ... ғана ... енгізубасталса, ал 1997-1999жж. өте көп өзгертулер енгізілді, ал салық жүйесібұрынғыдай тұрақсыз болып қала ... ... ... ... салық саныназайту туралы өзгерту қағаз күйінде ғана ...  Ал шын ... ... ... ... ... алымдар, салықтар және міндетті төлемдерсаны өсіп отырды.Ең басты назар “ҚР бюджет жүйесі туралы” заңына енген ҚР Президентінің1998 жылы 1 ... ... ... ... және ... да ... туралы” Жарлығына аударылды. Бұл басты жаңа енгізілімдердің негізісалықтың ... және ... ... ... және бюджеттікзаңдылық бойынша бекітілген төлемдер тізімі болып табылады. Бұл ... ... кең ... ... ... ... ... принциптерінесүйенді.  Бұл мәселені тереңірек ... ... ... ... теориясы ментәжірибесіне байланысты салықтар мен алымдар егер оларды жергілікті билікоргандары белгілеп және реттеп отырса, “жергілікті” деп ... ... ... ... бір ... ... кезінде және жергілікті бюджеттіңдербестігі жағдайында ғана мүмкін болады. Қазақстанда мүлдем ... ... ... ... ... алым мен салықты  есептеу тәртібі ментүрлерін ... ... ... олай ...  ... салықтар салық жүйесінде ешқашан болмаған. Олай болса, ... ... ... ... ... ... қолданылып жүрген салық жүйесініңқұрылуы дұрыс деп санаймыз.Қазіргі кездегі Қазақстанның ... ... ... ең ... кезеңі– 1999 жыл. 1998 жылы құрылған Мемлекеттік Кіріс Министрлігі салық ... ... ... жұмыс істеп тұрған салық механизмін қайта құруды оданәрі жетілдіруге ілгері қадамдар жасады. Оларға мыналар жатады:- 1999 жылы ... ҚР ... ... және  ... басқа да міндетті төлемдер туралы” Жарлығы Парламенттеқабылданып, заңға айналды;- 1999 жылы 1 қыркүйекте ... бөлу  ...  ... ... ... ... болсақ, нөлдік ставканықолдану сферасы кеңейтілді және ол тоқыма ... ... ... аяқ киім тігу өнеркәсібі,  ...  ... ... ... жұмыс істей бастады; ең біріншіқажетті ... мал және құс, т.б. ...... салынды; электроэнергия, газ, су,  жылу  өндіру  ... ... ... салу айналымын анықтау механизміжақсарды, сонымен қатар машина ... ... ... де ... ... ... өту және ...  салуайналымының мерзімін 50 және 90 күнге ұзарту арқылы салықсалынатын ... ... ... ... ҚҚС ... құн ... акциз,  кедендік  төлемдер  сияқтыэлементтер ... ... ... қожалықтары үшін жалпыға бірдей жер салығы енгізілген.2001 жылдың 1 шілдесінен ... 2001 ... 3 ... “ҚР ... ... ... “Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ...... ... ҚҚС барлық салық төлеушілер үшін 16% болды.Бұл 2001 жылдың 1  бастап, счет-фактура шотынан ... ... ... ... (жұмыс, қызмет көрсету) жеткізілімі үшін ҚҚС – 16%болды деген сөз. 2004 жылдан бастап аталған ставка 15% ... ... ... ... ... ... пікір сайыстан кейін ғана мүмкін болды.Қазақстанның салық жүйесінің дамуы мен құрылуының саяси-құқықтық тарихынкелесі кезеңдерге бөлуге ... ...... ... ... басы ... кезең – салық жүйесінің дамуының тұжырымдамалық және методологиялықнегіздерін орындау – ... даму ... ... ... ... – нарықтық экономиканың барлық талаптарына сай жаңа сапалықжүйесін құру әрекеті – белсенді ... ... ... ... кезде де салық жүйесінде саяси-құқықтық қалыптастыру ... ... ... ... және мемлекетпен шешілетінмәселелерге байланысты  салық  салудың  реформалары  тәжірибе  ... ... ... ... ...  ...  тұр  –  олэкономиканы жақсарту ғана емес, сонымен қатар бұл ... ... ... ... ... ... ... салу бойынша жүргізілетін реформалардың басты мәселесі –жалпымемлекеттік мәселелерді шешу үшін қажетті ... ... алу ... субъектілер үшін салық ауыртпалығының үйлесімділігін табу.Нарықтық қатынастарға өтуде оның ... ... ... ... ... ету орталықтандырылған тетік ретіндесалықтың маңызын өсіруді қажет ... Бұл ... жеке және  ... ... салуды ретейтін құқықтық нормалардың өзгеруінде, салықтыққұқықтық қатынастардың субъектілерінің ортасында,  салық  төлеушілердіңмәртебесінде, ... ... ... бұзу бойынша жауапкершілігінде,сонымен қатар салықтың құқықтық құрылымында көрінеді.Өте маңызды өзгерістер қатарына салық жүйесін ... ... ең ... жетістік ол жүйенің кеңейтілуі және бұл ... ... ... қосылуы. Қосылу себебі, біріншіден ... ... ... ... ... екіншіден, осы мақсатта әлеуметтік-экономикалық  процестерге  әсер  ету  ...  ...  ... болды. Өкінішке орай, бұл әрекет толық орындалмады. Салықжүйесінде салық салудың фискалдық бағытына ... ... бұл ... керектіқаражат әкелмеді, ал салықтық реттеу және ынталандыру қызметтері тиімсізқұрылды, соның  ...  ...  ...  ...  баға  ... жоқ ... реттелмеушілігінен туындады.Дамудың ұзақ әрі қайшылықты жолын өте отырып Қазақстанның салық жүйесіқазіргі ... ... ... ... ... жж. ... салық жүйесін тереңінен реформалауда бірқатар маңызды істер жүзегеасырылды(4(.жылы ... құн ... (ҚҚС) ... ... 16% дейін және әлеуметтіксалық деңгейі 26-дан 21% дейін төмендетілді.жылдан ... ... ... орта ... ...  пен  ... көзқарастары оптималды  сай  ...  ...  ... ... етуге бағытталған жаңа Қазақстан РеспубликасыныңСалық кодексі (бұдан әрі - Салық кодексі) жұмыс ... ... пен ... ... ... ... ... ететін салықжүйесін құру мақсатында - 2003 ж. салықтық заңнамаға елеулі өзгерістеренгізілді. Осылайша, 2004 ж. 1 ... ... жеке ... ... ең ... ставкасы 30%-дан 20% дейін салықтыңаралық ставкаларының азаюымен бір уақытта ... ... ... ... ... енгізілді, ең жоғарыкөлемі 20% және ең төменгісі 7%;* қосымша құнға салық ... ... 15% ... төмендетілді;отандық  мұнай  өңдеу  зауыты  (МӨЗ)  және  ...  ... ... үшін ... және жүктемесін  қысқартудыынталандыру үшін экспортталатын шикі мұнайды жаңа ренттік ... ... ... өнім ... туралы келісім-шарт жасаған жер қойнауынөндірушілерді ... ... шикі ... ... жеке және ... ... ... өңдеу және ақпараттық технологиялар саласының ... ... ... ... ... ... сонымен қатар халықаралық теңізсауда портын ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілері үшін жеке кәсіпкерлер патент бойынша жұмысістей алатын табыстың шектік ... 1,5 млн ... 2,0 млн ... ... ... ... қатар арнайы салықтық режимді қолданыпқарапайым декларация негізінде салық ... ... ... ... ... ... ... режимді қолдану ортасы кеңейтілді;Қазақстанның мұнай-химиялық саласының ... ... және ...  ...  ...  қуаттардың  құрылысына  инвестициялардыжұмылдырудың қолайлы климатын құру мақсатында ... ... ... ... ... мен ... қайта өңдеу жөніндегі экономиканыңмұнай-химиялық саласында ... ... ... үшін жеңілдік режиміенгізілді;корпоративті табыс салығы бойынша салық ставкалары ... жыл ... ... ... жағдайда салық салынатын кірісті шегеру мен ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... бірқатар нормалар енгізілді - ҚР Ұлттық банкісі белгіленгенқосымша қаржыландырудың екі ... ... және ... ... екі ... ... ... салынатын кірісті анықтау кезіндегішегерімге жатқызылатын несиелер (қарыздар), депозиттер мен қарыздық бағалықағаздар бойынша сыйақы ... ... ... ... ... ... сыйақы төлеу үшін салық төлеушілер шығыстарын толық ... ... ... береді; шағын несие ұйымдарының салық салу кірісіназайту ... ... ... ... қызметінің ерекше түрі қызметтіңосы түрінен түсетін кіріс жиынына ауылшаруышылық саласында шағын несие ... ... ... мекемелердің дамуын белсендету мақсатында микронесие беруоперацияларын қосылған бағаға деген салықтан босату нормалары енгізілді;қызмет ету ... ... ... артық әкімшілік бөгеттерді алыптастауға мүмкіндік беретін Салық кодексінің жеке ережелері айқындалды.Тіркелген активтер бойынша ... ... ... ... және ... кодексімен белгіленген амортизацияның жеке шектінормаларын көбейту қажеттігінен туындаған жөндеуге ... ... ... ... ... жатқызатын, сондай-ақ жекелеген негізгіқаражаттың функционалдық ... ...  ...  ...  кететіншығыстардың жиынтық жылдық кірісінен шегерімге барынша толық жатқызу үшінмүмкіндік беру ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерді ескере отырып топтар шегінде әртараптандыруарқылы негізгі қаражаттың жекелеген топтары ... ...  ... ... 20% және 25% дейін шегерімге жатқызудың шекті нормаларыкөбейтілді.Сондай-ақ салықтық мерзімнің ... ... ... ... ... 300-гедейін айлық есептік көрсеткіштер бір уақытта шегеруге жатқызатын шағынтоптың құндық ... ... ... Бұл тіркелген активтердіңқалған өздігінен амортизацияланбайтын қалдық құнын жарамсыздыққа жатқызуынжеделдетті.«Өзге оқшауланған құрылымдық бөлімше» ... ... ... ... ... ... жері ... салық төлеушінің салықміндеттемесінің бөлінуін жойды және салық төлеу тәртібін жеңілдетті, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуден өту мен ... ... ... ... ... ... алу қажеттігінен алынып тасталды. Корпоративтікжәне жеке табыс салығы ... ... ... ... ... ... тәртібін жеңілдетті, яғни түзетуді салу ... ... ... ... ... одан әрі ... және әлемдік шаруашылық жүйесінеелді тартуға бағытталған сыртқы экономикалық ...  үшін  ... жж. ... ... ... дамытудыңстратегиясын жүзеге асыру міндеттерін ескере отырып инвестицияларды ... ... үшін ... ... ... ...  ... машина жасау мен  ...  ...  ...  ... ... мен ... химиясы.Қазір Қазақстан Республикасындағы шет елдік және отандық инвестициялардымемлекеттік қолдаудың негізгі шараларының жобасы мыналарды ...  және  ...  ...  ...  ... ... ... преференциялары, кедендік баж салығынсалудан босату, мемлекеттік нақты гранттар);* дамытудың мемлекеттік ... ... ... ... ... ...  мен  ...  және  трансферттіктехнология орталықтарының қосымша ... ... ... беру 8 қаңтар 2003 ж. № 373 «Инвестициялартуралы» ҚР заңымен реттеледі. ... ... шет ел ... ... ... мен кетермелеу көзделген. Осы заң инвестицияның ең төменгішектік көлемін белгілемейді, бұл қызметтің ... ... ... ... ... және орта ... кәсіпорындарын қоса алғанда, онықолдану саласын кеңейтеді.1.2. ... ... ... ... және ... қызметтеріҚазіргі кездегі барлық мемлекеттерде салықтың төленуін қадағалау,арнайы Мемлекеттік орган - ... ... ... ... Олардыңұйымдастыру құрылымдарының бір-бірінен айырмашылығы көп. Көптеген елдердесалық органдары Қаржы Министрлігінің құрамына енгізілген және ... ... ... иерархиялық құрылысқа ие. Салық органдары –салықтар мен төлемдер туралы ... ... ... ... органдардың жүйесі. Салық органдары мынадай процесстерді бақылапотырады:← салықтардың дұрыс аударылуын;← ... ... ... ... өз ... төленуін.Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті ҚР Салықтаржәне өзге де бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» Кодексіне ... ... ... ... ... ... қадағалаудықамтамасыз етуді құзырына алған Қаржы Министрлігінің ведомствасы болыптабылады. Ол сондай-ақ, ҚР ... ... ... ... міндеттітөлемдер мен салықтардың ... ... ...  ...  ... және толық аударылуын қамтамасыз ету саласындағы үйлестіру менбасшылықты жүзеге асырады.Комиттетің заңды тұлға болып ... ... ... бар, ... жатады: облыстар мен Алматы, Астана қалалары  бойынша  ... ... ... комитеттері, аудан, қала және қалалардағыаудан жөніндегі салық комитеттері, сонымен ... ...  ... ... ... ... комитеті өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Ата Заңымен басқа ... ... ... ... Республикасы Президенті пенҮкіметінің актілеріне, өзге де құқықтық және нормативтік актілерге, ... 2002 ... 9 ... ... ... ... Қаулысыменбекітілген № 1102 Салық комитеті туралы Ережеге ... ... ...  комитеті  мемлекеттік  мекеменің  ұйымдастыру-құқықтықформасындағы ... ... ... табылады, мемлекеттік тілдегі  атауыжазылған мөрлер мен штамптары, бекітілген үлгідегі бланктері және ... ... ... және банк ... ... сәйкесбюджеттік шоттары бар. Комитет азаматтық-құқықтық қатынасқа өз атынантүседі.Салық қызмет органдарының өзінің ... ... ... ... ... Олардың негізгі мақсаты салық төлеушілердің  өзсалықтық міндеттемесін өз ... және ... ... ... ... ... ... қабылдау және т.б. салық қызметіоргандарының нақты құрылымына келетін ... ... 1. ... комитетінің ұйымдық құрылымыДерек көзі:Алматы қаласы Медеу аудандық салық басқармасының фукционалдыміндеттері Біріншіден, төлемдерді ... ... және есеп ... ... - салықтөлеушілердің дербес шоттарындағы салықтар мен бюджетке төленетін басқа даміндетті  ...  өз  ...  және  ...  есебін  жүргізеді;республикалық және ... ... ... табыстың  түсуінің ағымдағы болжауының орындалуы бойынша  ...  ...  ... ... талдау жүргізу  және соның негізінде мемлекеттік кірісжинауды жақсарту бойынша ұсыныстар дайындайды; ... ... ... заңдарындағы өзгерістердің әсеріне талдау жүргізеді; мемлекеттіктабыстың түсуіне келешекке ... ... ... ... ... ... Қаржы Министрлігінің Салық комитеті, Әкімшіліктері және басқа мемлекеттік органдар дайындаған нормативті-құқықтық ... ... ...  ...  ...  ...  комитетінебелгіленген уақытында есеп-қисап құрайды және ұсынады. Келесі бөлім, ірі салық төлеушілер бөлімі - ірі ... ... ... ... ... бақылауды  жүзеге  асырады; ... ...  ...  салықтық  есептемелерінен  алынғандеректерді жинақтау және ... ірі ... ...  ... ... ... қағаз бетіне жазылған  салық  есептемелерініңнысандарын ақпараттық жүйеге ...  ...  ...  ... ... ... ... толтыру тәртібін түсіндіру;мониторингке жататын салық төлеушілер бойынша салықтық ... ... және баға ... ... ... және ... ... рыногында жүзегеасыратын  салық  ...  ...  ...  ...  салықкомитеттерінің  салық  төлеушілер  мониторингі  ...  ... ... жинақтары мен талдауы; ірі салық төлеушілерден түсетінсалықтардың болжамы; ... ... ... ... бойынша салық заңын,нормативтік құқықтық актілерді және әдістемелік ұсыныстарды  әзірлеугеқатысуды ... ... ірі ... бірі -ҚҚС ... ... - аумақтық  салықоргандарына қосылған құн салығын ... және ... ... ... ... және кеңестік көмек көрсету; қосылған құн салығытәртібін тексеруді жақсарту  ...  ...  ...  ... және ... ... өзгерістері бойынша қарастырылған нормативтікқұқықтық актілерді әзірлеуге  қатысу;  қосылған  құн  ...  ... ... тексерістер жүргізу.  Келесі бөлім заңды тұлғалар аудиті бөлімі деп аталады, оның атқаратынқызметтерін- салық төлеушінің салық ... ... ... ... ... асыру; жинақтаушы зейнетақы қорларына міндеттізейнетақы жарналарын және  ...  ...  ...  ... ... ... ... қалу мен аударуға бақылау ... ... ... мен ...  ...  әзірлеугеқатысу; уәкілетті органға бекітілген міндеттер шегінде Комитет ... ... ... ... ... құзыретіне кіретін сұрақтар бойыншабасқа  мемлекеттік  органдармен  ...  ...  ету;  ...  ... ... тұлғалар аудиті бөлімдерінің жұмысын үйлестіру. Акциздерді әкімшілдендіру және ... ... ... менайналымын бақылау бөлімі - аймақтық және салалық ... ... ... ... елеулі ауытқу себептері көрсетілген түсімніңжағдайына талдау жүргізу; аймақтық және салалық деңгейде акциздер ... ... ... ұлғаюы мен азаюы себептері көрсетілгенжағдайына талдау жүргізу; этил спирті және ... ... ... ... өнімдерінің және акциздік маркалардың жеке түрлерінеілеспе жүкқұжаттары бланктерінің қозғалысы мен ... ... ...  ...  ...  ...  ...  бөлектүрлерінің маркалану тәртібін қадағаулауды ұйымдастырады және  бақылаужасайды; ...  ...  ...  ...  мен  ... ... талдауын жасау;  этил  спирті  және  ... ... ... ... ... жеке түрлерініңілеспе жүкқұжаттарының көрсетілген берілісінің дұрыстығын бақылау; ... ... ... ... акцизделген өнімдерді өндіру және айналымыбалансын талдау және құрау; өз құзыреті шегінде мемлекеттік медициналықкәсіпорындардың, емдік және ... ... ... ... этил спиртін техникалық мақсатта және алкогольсіз өнімдерді өндіру үшінқолданатын ...  этил  ...  ...  ...  ... өнімдерді өндіруінің және айналымының көлеміне есеп жүргізудіұйымдастыру; акцизделген өнімдердің өндірілген және ... ... ... ... ... ... ... акцизделген өнімдеррыногы туралы ақпараттық – талдау ...  ...  ...  ...  акциздерді  әкімшілдендіру,  акцизделген  өнімдердіөндіруінің және айналымы сұрақтары ...  ...  ... ... комитеттерінің қызметіне әдістемелік басшылық етуді жәнеұйымдастыруды жүзеге асыру.Өндірістік емес ... және ... ... ... ... ... ... түсімі болжамының орындалуына, олардың түсімініңдинамикасын қадағалау, аудандық салық ... ... ... түсіміне болжам жасау; бейөндірістік төлемдер түсімінің болжамымен өткен ... ... ... ... ... ... көрсетілгенағымдағы жағдайына талдау жасау; бейөндірістік төлемдерді есептеу мен жинаубойынша заң және нормативтік-құқықтық актілерді  ...  ... ... жұмыстарын жүргізу; бейөндірістік төлемдерді жинаудыәкімшілдендіру және арнайы салықтық тәртіптемелерді ... ... ... ... комитеттерінің қызметіне тақырыптық және кешендітексерістерді сапалы жүргізуді жүзеге ... ... алу және ... ... жұмыс бөлімі -мекеменің банкроттық ... ...  ...  ...  ... ... ... бюджет алдындағы салықтық және басқа дабюджеттік міндеттемелерінің мезгілінде орандалуының ...  ... ету; ... бар мекемелерді мезгілінде хабарламаларменқамтамасыз ету және хабарламаның пункттарының ... ... ... салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу жұмысын ... ...  ...  ...  және  аукциондарда  іске  асырылғанмүліктерден бюджетке түскен қаражаттарды ... ...  ... ... дәрменсіз кәсіпорындардың тізімін құру; кредиторларкомитетінің құрамында мәжіліске қатысу, конкурстық басшылардың ... ... ... ... қазіргі төлемдерінмерзімінде аударуын  және  конкурстық басшылардың төртінші және ... ... ... етуін бақылау;  қасақана  және  жалғанбанкроттық  фактілерін  ...  және  ...  ...  ... әрекеттерді жүргізуге қажетті материалдарды қаржы полициясыДепартаментіне жолдаумен айналысады. Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі - ... ... ... және ... органдарда құқықтық сұрақтарды қарау кезінде Комитет мүддесін ұсыну;Комитет актілерін әзірлеуге қатысу, ... ... ... ... ... ... ... құқықтық сипаттағы бұйрықтар, шешімдержәне басқа да құжаттарды дайындауға қатысу; Конкурстық құжаттама ... пен ... ... ... ... ... ... жеткізудің мемлекеттік көтерме сатып алуы туралы келісімдердіңжобаларына құқықтық сараптама жүргізу; тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге)мемлекеттік көтерме сатып ... ... ... ...  қадағалануынабақылау жасау; бөлімге бекітілген міндеттердің шегінде Комитет қызметініңбағыты бойынша мемлекеттік уәкілетті органға ақпарат беру; бөлім ... ... ... ... да ... ... ... өзарақызмет ету; өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңынтүсіндіру; құқықтық оқуларды жүргізуге қатысу; басшыға қол қоюға ... ... ... мен ... да құқықтық сипаттағы құжаттардыңжобалардың, қолдың қойылуының заң талаптарына сәйкестігін ... ... ... заңмен сәйкеспеген жағдайда ауызша немесе жазбаша түрдеқаралатын сұрақтарды ... ... ... ... ұсыныс жасау; салықтөлеушілердің арыздары мен ізденістерін уақтылы қарау. Жұмысты ұйымдастыру бөлімі - бөлімдер мен ... ... ... көрсету, сондай-ақ Комитет және құрылымдық бөлімшелерқызметкерлерінің орындаушылық тәртібінің салықтық және ... ... бұзу ... ... ... және ... жасау мақсатында құжаттықжәне тақырыптық тексерістер жүргізу; Комитеттің бөлімдері мен құрылымдықбөлімшелерінің Министрлік пен Комитет басшыларының ... ... ... ... ... жасауды қамтамасыз ету; Астана қаласыбойынша Салық комитетінің Кеңейтілген Алқа ... ... ... ... ... жүргізуге арналған  қажетті  материалдардыуақтылы және ... ... ... ... Астана  қаласыбойынша Салық комитетінің Кеңейтілген Алқа отырысының шешімін ... ... ... ... ... ... өтуін ұйымдастыружәне өткізу, Төрағаның қарауына шығарылатын проблемалы сұрақтарды дайындау,Комитет бөлімдері мен құрылымдық  ...  ...  ... ... және ... орындауына бақылау жасауды қамтамасызету; ... алқа  ...  ...  ...  ... ... ...  Үйлестіру Кеңесінің, және басқа дашаралар отырыстар шешімдерінің ... ... және ... ... ... ... асыру; Комитет пен оның құрылымдық бөлімшелерінқұжаттық және ақпараттық қамтамасыздандыру, кіріс және ... ... ... хат-хабарын орындаушыға жеткізу, бақылаудағы  құжаттардыесепке алуды жүргізу, поштаның уақтылы ... мен ... ... ... ... ... басылымдармен қамтамасыз  ету,  құжаттардыфаксимильдік байланыс арқылы қабылдау мен ... ... ... және ... ... орындаушыларына тарату;  Комитет және оныңқұрылымдық бөлімшелерінің бақылаудағы ... мен  ...  ... ... ... ... ... тәртібінің жағдайытуралы Комитет басшыларына ақпарат беру және жүйелік ... ... ... ... ... өңдеу және Астана қаласы бойыншамұрағат Басқармасына беруді ұйымдастыру; қызметкерлердің кәсіби деңгейінкөтеру үшін, ... ... ... ... ... жұмылдырып, ҚРСалық кодексі мен ҚР басқа да заң ... ... анық ... ... ... сабақтар өткізу. Салықтық шағымдар бөлімі - салық төлеушілердің салықтық міндеттерінорындауына салықтық ...  ...  ...  ...  ... ... ... жарналарының дер кезінде ұсталуына  жәнеаударылуына салық бақылауын жүзеге асыру; ... ... ... ... ... ... толтыру тәртібін түсіндіру;салық саясаты мен салықтарды әкімшілдендірудің әдістемелерін ... ... ... ... уәкілетті органға Комитет қызметініңбағыттары жөнінде ақпараттар ұсыну; бөлімнің құзыретіне ... ... ... ... ... өзара жұмыс жүргізу; ҚР қолданыстағызаңдарын түсіндіру; ...  ...  ...  ...  ... қарау; салық төлеушілердің арыздары мен шағымдарын қараудыңнәтижесі бойынша төмен тұрған салық комитеттерінің жұмыстарын ... ... ... ... - жобалық құжаттаманың, бағдарламаның,электронды мұрағаттың деректер базасының салалық ... құру және ... ҚМ СК ... ... ... ... бағдарламалықөнімдеріне сараптама жүргізу және оларды өндірістік пайдаланымға қабылдау;қолданбалы бағдарламалық өнімдерді қолданушыларды оқыту бойынша ... мен ... ... ... енгізу, деректерді құрумен енгізу  ...  ...  ...  ...  қызметкерлерінемәжілістер мен семинарлар өткізу; бағдарламаларды енгізу кезінде аудандықсалық комитеттеріне әдістемелік және практикалық ... ... ... ... ... есебінің  технологиясының  қадағалануынабақылау жасау; салық комитеттеріндегі  деректер  ...  ... ... ... жаңа ... құралдарды меңгеру және салықкомитеттерінде жүйелік пакеттерді білу; деректердің негізгі базасын құрумен әкімшілдендіру. ... ... ... ... және  ... ... ... жұмыс жасауын қаматамасыз ету. Астана қаласы бойыншасалық ... ... ... ... ... ... жұмысын үйлестіру; деректерді жіберу жүйесін ұйымдастыру жәнеқадағалау; салық комитеттерінің қызметкерлеріне деректер базасын құру ... АЖ, БҚ, МҚА және ... ... ... ... ... беру; Астана қаласы  бойынша  ...  ...  ... ... қолдануын талдау. Ақпараттарды өңдеу технологияларын,бағдарламалық өнімдерді, деректер базасын құру мен ... ... ... ... бөлім құзыретіне  кіретін  сұрақтар  ... мен ... ... және ... бөлімі - салық комитеті бөлімдері ... ... ...  зерделеу,  орналастыру;  ...  ... ... ... ...  ...  ...  резервтіқалыптастыру, оларды тәрбиелеу және оқыту; қала аппараты қызметкерлерініңкәсіби деңгейін жоғарылату, осы ... ... ...  ... ... қажеттілігн анықтау, оқуға жіберу үшін ... ... ... қызметкерлердің бос лауазымдық орындарынаконкурстар  өткізу; жүктемені және нақты ахуалды талдау ... ... ... ... ... ... штат ... жобасын әзірлеу,штаттық – қаржылық тәртіптің сақталуын ... ... ... ... ...  ...  –  мінездемелік   материалдарын  жинау,құрастыру, сақтау және жеке іс қағаздарын жүргізу. Салық төлеушілермен ... ... - өз ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру; салық төлеушілердің салықтықміндеттемелерін орындауына ... ... ... ... ... ... ... қорларына ұсталымдары мен аударымдарыныңуақтылы  жүргізілуіне  бақылау  жасау;  бекітілген  ...  ... ...  есептемелерінің  нысандарын  толтырудың  ... ... ... ... ... органға Комитет қызметініңбағыттары бойынша ақпараттар ұсыну; бөлімнің құзыретіне жататын ... ... да ... ... ... іс-қимыл жүргізу; тіркеу,салық есептемелерінің нысандарын қабылдау,  заңды  ...  ...  ...  ...  бойынша  аудандық  салық  комитеттерібөлімдерінің ...  ...  ...  және  ...  ... ... бойынша аудандық салық комитеттеріне шолу хаттарындайындау; аудандық  салық  комитеттеріне  әдістемелік,  ...  ... ... ... ... төлеушілерге олардың  құқықтары  менміндеттерін түсіндіру, салық төлеушілерге салық салу ... ... ... ... ... өзгерістері  туралы  ақпарат  беру;  ... ... ... ... ... төлеушілердің сұраныстарына жауаппен  түсіндірмелер  дайындау;  тіркеуге  бақылау  жүргізу;  ...  ...  ...  салық  төлеушілерге  заңменбелгіленген барлық шараларды қолдану; ... ... ... ... ... электронды түрде алу; мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... органдарға есептер менақпараттарды (қосымша) ұсыну; қызметкерлердің кәсіби деңгейін ... ... ... ... ... мамандарын жұмылдырып, ҚР  Салықкодексі мен ҚР басқа да заң ... ...  анық  ... ... ... ... өткізу.  Халықаралық салық салубөлімі - Қазақстан Республикасына жұмыс жасаған бейрезиденттердің кірісінентабыс салығын қайтаруға жазған ... ...  ...  ... ... ...  салық  бойынша  ұсынылған  жеңілдіктердіңнегізділігін ... ... ... өзара қызмет  ету,  салықтөлеушілерге бейрезиденттер бөлігінде салық заңнамасының сұрақтары бойыншатүсіндірме жұмыстарын ... ... ... ... ... анықтама беру, өз  құзыреті  ...  ...  ...  ...  ...  ...  салық  төлеушінің  салықтықміндеттемелерін орындауына салықтық бақылау жасау,  ...  ... ... ... ... ... ... бойынша ақпаратұсыну, бөлім құзыретіне кіретін сұрақтар  бойынша  ...  ... ... ... ... ... құзыретіне кіретін сұрақтар бойыншааудандық салық комитеттеріне шолу хаттарын дайындау.Рейдтік тексерістер және мобильдік байқау ... - ... ... және басқа да міндетті төлемдердің толымдылығын, міндетті зейнетақыжарналарының толық және уақтылы есептелуін қамтамасыз ету бойынша ... ... ... ... ... ... бақылаужасау, салықтық міндеттемелерді орындау мен тоқтатылуы туған жағдайда ... ...  ...  жүргізу  және  түсінік  ...  ... ... ... ... ... олардың құқығы менміндеттерін түсіндіру, ... ... ... ... және ... бойынша нормативтік-құқықтық актілердің өзгерістері туралы ... ... ... ... ... ... мемлекет мүдделерінқорғау; салық заңнамасының бұзушылықтарының факторларына  алым, талдау менбаға беруді жүргізу және ... ... мен ... әкеліпсоққан себептер мен жағдайларды жою бойынша дұрыс ұсыныстар жасау; салықоргандары басшыларының ... ... ...  ...  ... мен ... ... жүргізу. Заңнамада белгіленгенжағдайларда қаржы полициясы органдарына  ...  ...  ... салықтық міндеттемелерді орындауына салықтық бақылау жасаудыжүзеге асыру қызметін атқарады.2. Қазіргі кездегі ... ... ... ... қағидалары,міндеттері2.1.Салық қызметі органдарының құқықтары мен міндеттеріСалық қызметін ... ... ... ... ... мен ... салық салу    принциптерi бар, олар:Қазақстан Республикасының салық заңдары салық және бюджетке төленетiнбасқа мiндеттi төлемдердi төлеудiң мiндеттiлiгi, ... ... ... ... ... ... және ... заңдарының жариялылығыпринциптерiне негiзделедi. Қазақстан  Республикасының  салық  заңдарыныңережелерi осы Кодексте белгiленген ... салу ... ... ... Салық төлеушi салық заңдарына сәйкес салық мiндеттемелерiн ... және ... ... ... мiндеттi.   ҚазақстанРеспубликасының салықтары және бюджетке төленетiн басқа  да  ... ... ... тиiс. ... салу ... ... ... салықмiндеттемелерi  туындауының,  орындалуының  және  тоқтатылуының  барлықнегiздерi мен ... ... ... белгiлеу мүмкiндiгiн бiлдiредi.Қазақстан Республикасында салық салу жалпыға бiрдей және ... ... Жеке ... салық жеңiлдiктерiн беруге  тыйым  ... ... ... ... ... Республикасының бүкiлаумағында барлық салық төлеушiлерге қатысты бiртұтас болып табылады.Салық қызметi органдарының мiндеттерi ... ... ... ... 1. Салық қызметi органдарына салық және бюджетке ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы жарналарының жәнеМемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың толықжәне дер ... ... ... ету ... ... ... ... мiндеттемелерiн орындауына салық бақылауын жүзеге асыружөнiндегi мiндеттер жүктеледi.      2. Салық қызметi органдары уәкiлеттi мемлекеттiк орган мен салықоргандарынан ... ... ...  ...  ... ... және  Алматы  қалалары  ...  ...  ... ... ... ... ... және қалалардағы аудандарбойынша салық комитеттерi ... ... ... ... ... бұл аймақтардың аумағында салық комитеттерi құрылуы мүмкiн.      Салық органдары тиiстi жоғары тұрған салық қызметi органына ... ... ... ... және жергiлiктi атқарушы органдарға жатпайды.Салық қызметi органдарының құқықтарына тоқталатын болсақ, онда еңбіріншіден олар Кодексте ... ... ... ... әзiрлеугежәне бекiтуге; өз құзыретi шегiнде салық  ...  ... мен ...  ...  ...  жүзеге  асыруға  жәнетүсiнiктеме беруге; белгiленген тәртiппен салық бақылауын ... ... ... ақша құжаттарына, бухгалтерлiк кiтаптарына, ... ... ... ... қағаздарына, есеп айырысуларына,декларацияларына және салық ... ... ... өзге ...  ...  ...  заң  ...  белгiленгенталаптарды сақтай отырып, тексеру ... ... ... ... ... ... ... бойынша салық және бюджетке төленетiнбасқа да мiндеттi төлемдердi ... мен ... ... мен ... ... оларды толтыру жөнiнде ... ... ...  жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң, жинақтаушы зейнетақықорларына мiндеттi ... ... және ...  әлеуметтiксақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың дұрыс есептелгендiгiн және деркезiнде төленгендiгiн (ұсталғандығын  және  ...  ... ... талап етуге; Қазақстан Республикасының заң актiлерiндебелгiленген тәртiппен салық тексеруiн ... ... ... салықтыққұқықбұзушылықтар жасалғанын айғақтайтын құжаттарды салық төлеушiден алыпқоюға;  орналасқан жерiне қарамастан табыс табу үшiн ... ... ... салу ... мен ... салуға байланысты объектiлердiтексеруге, салық төлеушiнiң мүлiктерiне  (тұрғын  үй-жайлардан  ... ... ... ... Үкiметi бекiтетiн  тiзбебойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен салық төлеушiденэлектрондық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... тұлға мен жеке кәсiпкерге салық салуға байланысты мәселелер бойыншакоммерциялық, банктiк және ... ... өзге де ... ... ... етуге  Қазақстан  Республикасының  заң  актiлерiменбелгiленген  талаптарды  ...  ...  ...  ...  ... жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан ҚазақстанРеспубликасының заңдарында белгiленген тәртiппен оның банк шоттарының ... және ... ... ... осы ... ... қалдығы менқозғалысы туралы мәлiметтер алуға;       осы  тармақшада  ... ... ... ... ... ... ... органбелгiлеген тәртiппен қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалаужөнiндегi уәкiлеттi органмен ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылғанына қарамастан сұралады[6].Салық қызметi органдарының мiндеттерiн ... ... ол да ... ... және олар төмендегідей:← 1)салық төлеушiнiң құқықтарын сақтауға;← ...  ...  ...  ...  ... ... Мемлекеттiк әлеуметтiк  сақтандыруқорына әлеуметтiк аударымдардың толық есептелуiне және ... ... ... ... ...  ... жарналарының дер кезiнде ұсталуына және ... ... ... асыруға;← салық төлеушiлердiң, салық салу объектiлерi мен салық ... ... ... ... және ... ... ... төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ... ... белгiленген салық есептiлiгiнiң нысандарын толтыру  тәртiбiнтүсiндiруге;← салық тексеруiн қатаң нұсқамалар бойынша ... ... ... сақтауға; ← белгіленген мерзiмдер мен жағдайларда салық төлеушiге ... ... ... ... тапсыруға; ← салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша үш күн ... ...  ...  орындауы  жөнiндегi  бюджетпен  есепайырысуларының жай-күйi туралы оның жеке шотынан ... ... ... ... ... ... және бюджетке төленетiн басқада мiндеттi төлемдер бойынша салық мiндеттемелерiнiң орындалуфактiсiн ... ... ...  бес  жыл  ... ... ... ... меншiгiне айналған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалаужәне ... ... ... оның ... ... ... ... уәкiлеттi органға толық және уақтылытапсырылуын, сондай-ақ оны сатудан түскен ақшаның бюджетке ... дер ... ... ... ... ... салық мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз ету ... және ... ... салық берешегiн осы Кодекскесәйкес мәжбүрлеп өндiрiп алуға;←  Қазақстан  ...  ...  ...  ... ... ...  әкiмшiлiк  айыппұлдарсалуға мiндеттi. Жергiлiктi атқарушы органдардың өкiлеттiктерi:      1. ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлға төлейтiн мүлiкке, көлiк құралдарына салынатын салықтарды, жерсалығын жинауды ұйымдастырады.      2. Салықтарды жинау қатаң есептiлiк құжаты болып ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк органбелгiлейдi.     3. Салықтарды жинауды ұйымдастыру ... ... 1) ... ... ... үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей салықорганы есептеген салық және ...  ...  ...  да  ... сомасы туралы хабарламаларды салық төлеушiге тапсыруды;      2) салық төлеушiге - жеке тұлғаға салық сомаларын ... ... ... берудi;3) банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн  жүзегеасыратын ұйымға ақша ... ... ... ... ... ... күннен кешiктiрмей, салық сомаларын кейiннен бюджет есебiне жатқызуүшiн күн сайын өткiзудi қамтамасыз етедi. Егер күн ... ақша ... ... ... ... ... бюджет туралы заңмен белгiленгенон еселенген айлық ... ... кем ... ... банк ... операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым болмаған кездеелдi мекенде ақша ... үш ... ... бiр рет ... ...  ...  ...  және  сақталуын;  салық  органынаквитанцияларды пайдалану туралы, сондай-ақ ...  ...  ... орган белгiлеген тәртiппен және мерзiмде банкке немесе банкоперацияларының жекелеген ... ... ... ... ... ... берудi қамтамасыз етедi.Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ... ... ... бар ... ... ... ... (республикалық маңызы бар қаланың,  астананың)  жергiлiктiатқарушы органдары белгiлеген  ...  ...  ...  ... және ... талондарды өткiзуден түскен соманың толықжиналуын қамтамасыз етедi.Салық қызметi органдары орталық және ... ... ... iс-әрекет жасайды, бiрлескен бақылау ... ... ... ... қамтамасыз етедi. Мемлекеттiк органдар салық ... ... ... ... ... мiндеттердi орындауда салыққызметi органдарына жәрдемдесуге мiндеттi. Салық ... ... ... ... ... ... ... бақылауын жүзеге асыру жөнiндегiмiндеттердi өзара iс-әрекет жасау ...  ...  ...  ... мен ... ... ... салық жинауды жүзеге асырубойынша бiр-бiрiмен өзара iс-әрекет жасайды. Салық қызметін жүзеге асыратын салық қызметі органдары немесе ҚазақстанРеспубликасы ... ... ... комитеті өз құзыреті шегінде салықжәне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін, ... ... және ... әлеуметтік  сақтандыру  қорынаәлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы ... ... ... іске ... және бақылау-қадағалау функцияларын жүзегеасыратын ... ... ... министрлігінің ведомствосы болыптабылады.Комитеттің басты міндеттері мыналар болып табылады:салық және ... ... ... да ... ... толық түсуін,міндетті зейнетақы жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтік ... ... ... ... және уақтылы аударылуын қамтамасызету; «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ...  ...  ...  кодексінде)  белгіленгентәртіпте салық  ...  ...  ...  ...  ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету;этил спирті мен алкоголь өнімінің, ... ... ... ... ... өндірілуін және  айналымын  ...  ... ету;  ...  ынтымақтастықты  жүзеге  асыру.  Комитеткәсiпкерлiк  субъектiлерiмен  Комитеттің  ...  ...  ... орындау мәнiне шарттық қатынастарға түсуге құқысыз.Комитетке заңнамалық келісiмдермен кiрiстер әкелетiн қызметтi ... ... ... ... ... ... ... алынған  кiрiстерреспубликалық бюджет кiрiсiне жiберiледi.2. Комитеттің функциялары мен ... ... ... белгіленгентәртіппен жүзеге асырады[7]:1) мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін функциялар:Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің ... ... ... ... ... салу объектілерін және салық салуға байланыстыобъектілерді есепке алудың бірыңғай жүйесін әзірлеу және ... ... ... ... ... асыру бойынша орталық жәнежергiлiктi мемлекеттік органдармен өзара iс-қимыл жасау;этил спиртінің, алкоголь өнімінің және ... ... ... ... ... ... алу мен есептілікті ұйымдастыру;этил спиртінің, алкоголь өнімінің және темекі өнімдерінің өндірілуі менайналымына бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... жасау; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіптесалық  төлеушілердің  қаржы-шаруашылық  қызметіне,  ...  ... ... ... және ... ... базалардансатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне мониторинг;мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiру және олардың айналымы бойыншабiрыңғай дерекқорды ... өз ... ... ... және ... басқа да мiндеттi төлемдердің түсуі мәселелерi бойынша, сондай-ақакцизделетiн өнiмнің өндiрiсi мен айналымы ... ... ... iс-қимыл жасау және ынтымақтастық; салық берешегін мәжбүрлеп өндіріпалу ... ... ... және жүзеге асыру; ...  ... ...  ...  да  мiндеттi  төлемдер  ...  ... ...  (Салық  кодексiнде)  белгiленген  тәртіппенсалықтардың, өсiмақы мен айыппұлдар есептелген сомасы бөлiгінде, ... ... ... лауазымды тұлғаларының әрекетi (әрекетсiздігі)бөлiгiнде салықтық тексерулердiң келісімдерi ... ... ... жеке тұлғалардың шағымдарын қарау;салық мiндеттемелерiнің туындау, орындалу және тоқтатылу мәселелерiн жекежәне заңды тұлғаларға түсiндiру жөнiндегi жұмысты ... және ... этил ... мен ... ... және импорттауды, темекі өнімдерінөндіруді, сондай-ақ Қазақстан Республикасында лотореяларды ... ... ... ... ... ... ... мұнай өнiмдерiн өндiрудiң және  (немесе)олардың айналымының көлемi туралы ... және өзге де  ... ... дерекқорға берудiң нысандарын, тәртiбi мен мерзiмдерiнайқындау; өз ... ... этил ... ... ... және ... мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін ... мен  ... ... ... ... ... ... мәселелерi  бойыншаҚазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiн орындау;2) ... ... ...  салық  және  бюджеткетөленетін ... да ... ... ... ... көздейтінзаңнаманың  сақталуын  бақылауды;  нормативтiк  құқықтық  келісiмдердебелгiленген құзыретi ... ... емес ... ... ... ... ... үлесiнен, мемлекеттiк меншiк болыптабылатын акциялардың пакеттерiне  ...  ...  ... үшiн ... ... ... мемлекеттiк мүлiктiжалға  беруден  және  ...  ...  ...  ... ... түсiмдерден, капиталмен жасалған ... ... ... ...  ...  ...  кезіндемемлекеттік бақылауды; мемлекеттiк бюджетке бөлінетiн мiндеттi ... және ... ... ...  ...  уәкiлеттi  ҚазақстанРеспубликасы мемлекеттiк органдарының қызметiн бақылауды; қолданылып жүргензаңнамаға сәйкес ... ... ... ... ... ... маркiлерінің сақталуын, сатып алынуын және есепке алынуын, ... ... ... ... сақталуын, сатып алынуын жәнеесепке алынуын ... ... ... ... ... ... ... бекеттерінің жұмысын бақылауды;  бақылауды, сондай-ақҚазақстан ... ... ... этил ...  ... және темекi өнiмдерiнiң өндiрiсi мен айналымы ... ... әсер ету ... қабылдауды; өз құзыретi шегiнде нормативтiкқұқықтық кесiмдердiң сақталуын бақылауды; мұнай ... ... ... ... және ... ... ілеспе жүкқұжаттар мендекларациялар арқылы бақылауды.Комитеттің мыналарға:  Қазақстан  ...  ...  ... ... ... ... төлемдердi есептеудi және (немесе)жинауды қамтамасыз етуге уәкiлетті Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... және басқа  даміндетті  төлемдерді  ...  ...  ...  ... ... көмегімен  функционалды  ...  ... ... мен бақылау әдістерін жетілдіруге қатысуға; салық жәнебюджетке төленетiн басқа да  ...  ...  ...  ... ... ... мен ... жетiлдiру бойынша ұсыныстаренгізуге; салық салу ... ... ... ... талдау жәнеқорытындылау, сондай-ақ осы саладағы ... ... ... ... ... ... аспектiлерi бар халықаралық шарттармен келiсiмдердің жобалары бойынша ұсыныстар енгізуге; Комитеттің негізгіміндеттері мен функцияларын іске асыру үшін ... ... пен ...  белгіленген  тәртіппен  сұратуға  және  ...  ... ... ... белгіленген  талаптарды  сақтайотырып, салық міндеттемелерін орындауға ... ... ... ақшақұжаттарын, бухгалтерлік кітаптарын, есептерін, сметаларын, ақшасының бар-жоғын, бағалы қағаздарын, есептемелерін, декларацияларын және өзге ... ... ... ... ...  ...  ... салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеужәне төлеу (ұстап қалу мен ... ... ... оларды толтырубойынша түсіндірмелерді, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа даміндетті ... ... ... ... ... зейнетақыжарналарын есептеудің (ұстап қалу және ... ... мен ... растайтын құжаттарды беруін талап ... ... ... ... ... ... ... заңнамалық кесімдеріндеайқындалған тәртіпте салық төлеушіден салықтық ... ... ... ... құжаттарды алуды жүргiзуге; олардың орналасқан жерiнеқарамастан, кiрiстер алу үшiн пайдаланылатын  ...  ...  ... және ... ... байланысты объектiлердi тексеруге, ... ... ... ... басқа) түгендеудi жүргiзуге; өзқұзыретi шегiнде бақыланатын объектiлерде дайын этил спиртiн және ... ... ... осы ... ... ... сәйкестiгiнтексеруге, осы мақсаттарда осы  ...  ...  ...  ... ... технологиялық процесс нормалары мен ережелерiнiңсақталуын және этил ... мен ... ... айналымын бақылауға;этил спиртi мен алкоголь өнiмін және темекi өнiмдерiн өндiретiн, сақтау менсатуды,  импорттауды  ...  ...  ...  және  жеке  ... ... бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi мәнiне тексерудiжүзеге  асыруға;  өз  құзыретi  ...  ...  ...  ...  дәрiлiк  құралдар  мен  ... ... этил ... ... ... ... ... мен айналымы туралы декларацияларды қабылдауға,олардың есебiн жүргiзуге және талдау ... ... ... ... [8].2.2 ... ... органдарының бақылау – экономикалық қызметінің сипаты(Алматы қаласы Медеу ауданы салық басқармасы мысалында)Қазақстан Республиксы Үкіметінің ... ... ... ... ... мақсатына келетін болсақ, салық саясаты тұтастай алғанда, салықтықәкімшілдендіруді ...  ...  ...  ...  және  салықтыңжинақталуын арттыру жолымен ... пен ...  ...  ... ... салу мен ... ... оңайлату мақсатында салықзаңнамасына салық есептілігін, салықтық тексеру нәтижелеріне шағым ... беру ... ... ... ... ... кезеңі үшін акциздербойынша ақы төлеу мерзімін белгілеу бөлігінде өзгерістер  ... ... және ... ... мен ... ... тетігін енгізу жоспарланып отыр.Кеден ісі бөлігінде кедендік  рәсімдерін оңайлату жүргізіледі жәнекедендік ... ... ... ... ... және кеден органдары қызметінің сапасын бағалауөлшемі өзгертілетін болады. Бағалау ... ... ... ... ... ... бағалауды алмастыратын болады.Негізгі салықтардың ставкаларын төмендету көзделуде. Атап айтқанда,өндірісті дамыту және кеңейту ... ... құн ... ... табыс салығына ставкалар  кезең-кезеңімен  ... ... ... ... жалақының көлеңкелі төлемдерін оданәрі барынша азайтуға  ықпал  ...  ...  Бір  ...  ҒЗТКЖ-даинвестицияларды  ынталандыратын  жеңілдіктер  ...  ...  ... ... ... ... дамуын жеделдетуге мүмкіндікбереді.Сондай-ақ салық пен алымдардың кейбіреуін біріктіру жолымен ... ... ... ... ... ... режимдерін  қолданутетіктерін жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.Ішкі отын нарығында айқын салық салуды құру ... ... ... нарығының субъектілері арасында қайта бөлуді болжайды.Уәкілетті  ...  ...  ...  ...  ақпараттықтехнологияларды және салық және бюджетке төленетін басқа да міндеттітөлемдердің ... ... ... кеңінен пайдалану жолымен салықтыңжинақталуын  арттыруға  қол  жеткізілетін  ...  ...  ... көшу ... де қарастырылатын болады.Барлық салықтық реформалар бақылаушы ... ...  ... ... ... жағдайда ғана табысқа жететін болады, бұл бастыміндеттердің бірі болып ... Осы ... ... ... ... ұсынатын электрондық қызметтердің тізбесін ... ... ... мен ... органдардың жеке байланысын барыншаазайту ұсынылып ... ... ... ... ... ... сипаттама беретінболсақ, Медеу ауданы бүгінде Алматы қаласының әкімшілдік, өнеркәсіптікжағынан және мәдени орталықтарының бірі ... ... ... 19,4 ... ... ... саны жағынан 78,8 мың адамды құрайды.Ауданның экономикалық базасы кәсіпорынның өнімдерін сату жағынан барлықмөлшердің 31,1 ... ... ... байланыс және көлік – 28,2пайыз, қызмет көрсету -8,1 ... ... және  ...  ... -7,9 ... электр энергиясын, газдарды өндіру және сатуменайналысатын -6,1 және басқалар 18,4 пайызды ... ... ... ... ... ... ... орындау және салықтықтүсімдердің салыстырмалы түрдегі былтырғы жылдың сәйкесінше мерзіміменсалыстырғанда экономикалық ... ... ... ... көрсетіпотырған жоқ. Өнеркәсіптің ірі кәсіпорындарымен 24632,8 млн теңгенің өнімішығарылған, бұл былтырғы ... ... 17 ... өсіп ... ... ... Медеу ауданы бойынша болжанған салықтық түсімдердің ... ... ...     ... бюджет  |Республикалық бюджет |Жергілікті бюджет   ||Төлем   |           |           |            ...  |           |           |            ||      ...       ...         |%         ||РБ     |5284,5       |8110,4        |8079,6       ||ЖБ     |3129,1       |3426,5        |3446,9       ||МБ     |8413,7       |11536,9        |11526,5      |* ... ... СК 2008 ... ... түсімдер туралы есебіненКестеден байқап отырғанымыздай, түсімдердің орындалуы ... ... емес ... бойынша қамтылып отыр. Егер, өндірістік ... ... 8023,9 млн ... ... 94,5 % -ға ... ... Ал,өндірістік емес төлемдер бойынша 86,5 млн теңгеге болжамдалған сомағақосымша 330,4 млн теңге ... ... яғни ... 483% -ға ... ... ...  ...  сомасының  жоғарылағанына  қарамастанжергілікті ... ... ... ... түсу ... 3123,2  млнтеңге немесе 37% - ға  ... сома ...  ...  ... төлемдер бойынша жергілікті бюджеттің болжанған нысанасы 101,8%-ға орындалған немесе 2784,2 млн ... ... 3446,9 млн ... ... ... бюджеттің өндірістік емес төлемдері бойынша болжам 95,2 %-ға ... ... 2. ... СК ... ... ... ... түсімдердің салыстырмалыөсу қарқыны*Медеу аудандық СК 2008 ж. бойынша Ф-1Н есебіненБылтырғы жылғы сәйкесінше мерзіммен салыстырғанда салықтық түсім ... ... ... 2-суреттен анықтап көруге болады.Егер, 2007 жылмен ... ... ... 8413,7 млн. ... ... ағымдағы жылы бұл сома 3112,8 млн.теңгеге ... ... ... отырғанымыздай, болжамның орныдалуы көбінесе өндірістіктөлемдердің негізінде ... ... ... ... ... ... салықтық түсім 143,8% -ға немесе 71,7 млн.теңгеге орындалып отыр.Ал, енді ... ... ... ... ... ... салыстырғанда болжамның орындалып отыруына әсер ететін және салықбазасының кеңеюіне мүмкіндік берген ... ... ... ол ... ... қызметі органдарының тиімді жұмыс істеп отыруына, оныңішінде корпорациялық табыс салығы бойынша және ... да ... ... ... ... ... ... бақылауға тікелей байланысты.Екіншіден, қосылған құнға салынатын салық бойынша кейбір кәсіпорындардыңсалық салынатын айналымдарының жоғарылауына ... ... ... ... ... ... ... төлеушілермен атқаратын бақылаужұмыстарына тоқталатын болсақ, келесі 3-кестеден салық түрлері бойыншатіркелген салық ... және олар ... ...  ... нәтижесін байқауға болады.Жалпы, Алматы қаласының Медеу ауданының салық комитетінде 18499 заңдытұлға тіркелген. Оның ішінде 10527-сі ... ... ... ... істемейтіндер, 81 тұлға банкрот деп жарияланған.2007 жылдың 12 айында жаңадан құрылған ... саны 1898. ... ... 128, ... ... ... 224-і басқа аудандарғаауыстырылған. Таратылуға байланысты 963 заңды тұлға есептен шығарылған жәнетөмендегі 4-кестеден салық ... ... ... ... ... ... және олар бойынша жүргізілген салық ... мен олар ... ... ... қаншалықты екенін байқауға болады.Салық комитетінде тіркеуге тұрып, бірақ қызмет ... саны ...  ...  60%  ...  ...  ...  жүргізілгенкәсіпорындардың ішіндегі, шамамен 80-90% салықтарды дұрыс есептемеу, салықсалынатын табысты азайтып көрсету сияқты қателіктер жіберіп ... ... ... жалтару мақсатында әдейі жасалыну мүмкін  немесе ол, салықтөлеушінің салық ... ... ... ... ... кестеден көріп отырғанымыздай, кәсіпкерлікпен  айналысатынтұлғалар бойынша 2008 жылдың 12 айында салық комитетімен ... ... ... 86 ... құжаттық бақылауға алынған, 63-інде салықтықбұзушылықтар анықталған. Тексерулердің нәтижесінде есеп беру ... мың ... ... ... ... мың ... айыппұл 150,0 мыңтеңге және 2373,0 мың ... ... ... ... салық комитетіндегі әрбір салықтар бойынша тіркелгензаңды тұлғалар саны|         ...    ... ... ...   ...   ... ...   |органында  ... ...  ... ...      ...    |       ...  |анықталғандары||         ...  |       |       |       ...   |       |       |       |       ... ...   |18499    |10527     |160     |104      ||АСР ... |       |       |       |       ...    |11091    |6656     |86      |63      ...      |       |       |       |       ||ҚҚС        |7233     |5959     |185     |114      ...       |81      |69      |11      |4       ... ... |18499    |9902     |176     |45      ||Жер ...    |1689     |1620     |68      |2       ... ... |       |       |       |       ...     |4943     |4886     |124     |14      ... ... |       |       |       |       ... салық  |1279     |1206     |73      |5       |* ... ... СК 2008ж. ... ... ... ... ... жылда азайған шығындарды тексеру нәтижесі 24523,0 мың теңгеніқұрайды. Қарыздардың сомасы 328,0 мың ... ... Енді ... ... ... ... онда ... қызметтің кейбір түрлерібойынша, оның ішінде ойын бизнесі бойынша ...  2008 ... ... ... ойын ... ... 32 ... тұлғалар салық комитетінетіркелген. Төлемге тартылған заңды тұлғалардан 22 субъект тіркелген.2008 жылдың 12 айында салық комитетімен Алматы қаласының ... ... ... ... ... тартылған, оның екеуінде салықтық бұзушылықтартабылған.Тексерулер нәтижесінде есеп беру мерзімінде 185,0 мың ... ... -4,0 мың ... ... ... ... тіркелген кәсіпкерлер(АСР қолданатын заңды тұлғалар) саны ... ... ...  ... олардың ішінен салық төлеуге тартылғандар саны 6656 ... ... ... ... заңды тұлғалар бойынша салықтықбұзушылықтар қосылған ... ... ... ... жіберіліп отыр. Ол,көбінесе жалған шот - фактура жазып беру ... ... ... ... ... ... сияқты бұзушылықтармен сипатталады.Салықтық құқық бұзушылық бойынша екінші орынды заңды тұлғалардың ішіндекорпорациялық ... ... ... Ол ... ... ... ... жылдық жиынтық табысты азайтып, шегерім сомасын жоғарылату бойыншажіберілетін бұзушылықтар болып отыр.Сурет 3. Салық комитетіне тіркелген заңды тұлғалардың әрбірсалықтар ... ... ... ... аудандық СК 2008 ж. арналған салықтық ... ... ... ... арнаулы салық режимі бойынша 63 салықтық бұзушылықтаржәне әлеуметтік салық бойынша 45 бұзушылық тіркелген. Аталған ... АСР ... ... ... ... ... -касса машинасын дұрыс қолданбаудан және әлеуметтік салық бойынша салықтыңдұрыс есептелмеуінен болып отыр.Қосылған ... ... ... ...  2008 жылдың 12 айында ҚҚСбойынша 7233 салық төлейтін ... ... ... Оның ... 5939-ы ... ... жылжың 12 айында салық комитетімен Алматы қаласының Медеу ауданының185 мекемесінде тексеру болған, оның 114-інде ... ... ... ... 103528,0 мың ... ... қатар салықбойынша 98099,0 мың теңге, айыппұл 1805,0 мың ... және ... ... мың ... ... 71987 теңге өндіріп алынды,  оның ішіндесалықтар -66805,0 мың ... ... -1662,0 мың ... және ... ... мың теңге саналған. Аталған мерзімде жетіспеушіліктер азайтылмаған.Тексеру актісі бойынша салықтың азайтылған ... 34269,0 мың ... ал ... ... сомасы -12136,0 мың теңге.  2007 жылдың 12 ... -19405,0 мың ... ... ... ... ... ... саны4 -ке тең.Жанама салықтар бойынша бюджетпен айырысқан кезде қиындық тудыратынсалықтардың ... ... ... ... ... ... ... орны ерекше. Өйткені,  көптеген  заңсыз  ...  ... мен ... ... және ... ... ... жүзеге асырылыпжатады.Акциздер бойынша, аталған мерзімде Медеу ауданының салық комитетіменакциз салығы бойынша 11 ... ... оның 4-де ... ... 439,0 мың теңге, сонымен қатар салық -388,0 мың теңге және өсімпұл50,0 мың ...  ...  ...  ТОО  ...  ...  ... сервис», ТОО «Спейс АБК», мекемелерінде жүргізілді. ТОО«Капитал ... және ТОО ... ... ... ... ... ... 4. Алматы қаласы Медеу аудандық СК 2008 ж. жүргізілген барлық салықтексерудің нәтижесі (% - бен)*Медеу аудандық СК 2008 ж. ... Ф-2Н ... ... ... 18499 ... бақылауға алынған, оның ішіндесалық және алымдарды төлеу үшін 9902 мекеме ... жыл ... ... ... Медеу ауданының салық комитетімен 176мекеме тексерілуге алынған, оның ... ...  ...  ... ... 12 айда 69198 мың ... ... қатар салықтар 57566,0мың теңге және өсімпұл 10868 мың теңге, айыппұл 764, төлемдер 66088 мыңтеңге, ... 55238 мың ... және ... -10241,0 мың ... ... ... 12 айдың қарыздары 1661,0 мың  теңгені  құрайды.Азайтушылар 2006 ... 12-і ... 1449,0 мың ... ... 156 мың ... 910 мың теңге, өсімпұл 384,0 мың теңге құрайды. Қарыздар ... мың ... ... ... ... бойынша заңды тұлға ретінде 772 мекеме бақылауда, оныңішінде салық төлеу үшін 703 ... ... 96 ... иеленушілер. Оныңішінде:- 56 мекеме, толығымен мемлекеттік бюджеттен қаржыланады.- 13 діни мекеме.2008 жылы барлық 917 ... ... ... жер салығын төлейтіндертіркелген, оның ішінде 917-і салық төлеуге тартылған.2008 жылдың 12 ... ... ... Медеу ауданының салық комитеті68 мекемені бақылауға алған, оның 2-де бұзушылар табылған.Тексеру нәтижесінде қосымша 80, мың теңге, салықтар 6,0 мың ... 1,0 мың ... және пеня 1,0 мың ... ... ТОО ...  АҚ ... немесе  Қазақстанның  спорт  Академиясы»-ның  сомасыесептелінген.Мүлік салығы бойынша,  бақылауда 3730 ... ... ... ... ... ... ... ставкалармен 1% және 0,1% ставкалар бойыншасалық салынуға 3673 ... ... оның ...  57  ...  ... мекеме болып табылады,  олар  толығымен  мүлік  салығынанбосатылған.12 ... ... ... ... ... ... 1213 ... тұлғатіркелген. Салық төлеуге тартылғандардың барлығы 1213. Аталған  ... 124 ... ... оның ... бұзушылық табылып,  3977,0мың теңгеге салық азайтылған.Тексеру кезінде  СП ТОО ... ФАВ ... ... ЛТД" компаниясында есептер жүргізілді, салық 1422,0 мың теңге,штраф 861,0 мың теңге және пеня 877,0 мың ...  ТОО ... ... қосымша есептеулер енгізілді, салық 909,0 мың теңге және ... ... ... ... ... салу ... нақты көрсетпеген.  Төлемдердіңсомасы бойынша 444,0 мың ... оның ... ... 325,0 мың ... ... мың ... және ... 155 мың теңге құрайды.ТОО "ФАВ Интернейшинал Автомобиль" Алматы қаласының салық комитетібойынша ... ... ... 3042 мың ... соның ішінде салық көлемі1519 мың ... ... 760 мың ... және 768 мың теңге көлеміндеазайтылды. Арызын қайта қарау ... ТОО ... ... ... салықсоммасы 930,5 мың теңге, соның ішінде салық соммасы 908,9 мың ... ... 21,6 мың ... ... жылдың 12 айында қарыздар 837,0 мың теңге, соның ішінде 489,0 мыңтеңге салық, айыппұл 138,0 мың ... және ... 210,0 мың ... көлемінқұрайды.Көлік құралдар салығы бойынша, бақылауда 1279 мекеме ... 1206 ... ... ... ... 2007 жылдың 12 айында 23 мекеметексерілген, оның 5-інде бұзушылықтар табылған.Қосымша 323,0 мың теңге, соның ішінде салық 201,0 мың ... ... мың ... және өсімпұл 79,0 мың теңге есептелінген.ТОО "Биохимия"-ны тексергенде қосымша 84,0 мың теңге салық, айыппұл 42 мыңтеңге және ...  66,0 мың ... ... ...   ... ... лимитед" компаниясының өкілдігін тексергенде 64,0 мың теңгесалық есептелінген.   ... ... 293,0 мың ... ... ... ... мың ... айыппұл 42,0 мың теңге және өсімпұл 67,0 мың ... 2008 ... 12 ... 30,0 мың ... ... отырған есепті кезеңде Алматы қаласының, Медеу ... ... 283 ... тексерілген, оның  87-інде  бұзушылықтартабылған. 36877,0 мың теңге есептелінген, ... 19535,0 мың ... ... ... ... 33182,0 мың ... ... 17863,0 мыңтеңге, өсімпұл 3062,0 мың теңге, төлемдер 1326,0 мың ... ... ... ... ... ... 342,0 мың теңге есептелінген. Шығындардыңазайтылуы 809,0 мың теңгеге кесілген.Кесте 4Заңды тұлғалар бойынша ... ... ... саны ... ... ... теңге)|       |     ...  |            |     |    ...    ...  ... ...       ... |р саны  ...  |            |н    ...   |     ...            ... |мөлшері||       |     |н ... |            |мен   |    ||       |     ...  |            ... |    ||       |     |     |    |    |    |     |    ||       |     |     ... ...     |    ||       |     |     |р   |    |    |     |    ||1      |2    |3    |4   |5    |6   |7    |8   ...   |     |     |    |    |    |     |    ... |1786   |468666  |342790 |47541  |78336 |177108  |153716 ||о.і.     |     |     |    |    |    |     |    ...   |166   |398325  |280564 |46155  |71606 |36895  |122724 ...  |145   |70341  |62226 |1386  |6730  |839   |54384 ...    |1475   |0    |0   |0    |0   |0    |0   ...   |30    |0    |0   |0    |0   |0    |0   ...     |     |    |    |    |     |    ...   |34    |0    |0   |0    |0   |0    |0   ||ОШБ суб. б/ша|     |     |    |    |    |     |    ... |846   |90469  |81703 |428   |8338  |1110   |61518 ...  |     |     |    |    |    |     |    ||о.і.     |     |     |    |    |    |     |    ...   |87    |45701  |39911 |281   |5509  |435   |22796 ...  |53    |44768  |41792 |147   |2829  |675   |38720 ...    |706   |0    |0   |0    |0   |0    |0   ...   |19    |0    |0   |0    |0   |0    |0   ...     |     |    |    |    |     |    ...   |20    |0    |0   |0    |0   |0    |0   ||ОШБ ... |     |     |    |    |    |     |    ...   |885   |90469  |81703 |428   |8338  |1110   |61518 |* ... ... СК 2008 ж. ... Ф-2Н ... ... комитеті бойынша салық ... ... ...   ...   ...   ...   ...   болады.Кесте мәліметтерінен байқап отырғанымыздай, салықтық тексерулердің еңкөп жүргізілгені кешенді тексерулер екен. Ал, ол ... ... ... ... ... 33 пайызды құрайды. Оның ішінде, кешенді тексерубойынша 30% - өндіріп алынған. Тақырыптық тексеру ... 77,1% ... орта және ... бизнеспен айналысатын субъектілер бойынша жалпықұжаттық тексерулер саны 846 бірлікті ... және ... ... ... салықтың жалпы сомасының 67 %-ы қайтарылып алынған.Кешенді тексеру бойынша қосып есептелген соманың 50%  және ... ... 86% ... ... ... ... органдары орта бизнеспен айналысатын ... ... ... ... қосып есептелген соманың 68 пайызынөндіріп алған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 12 ... ... ... ... ... жүргізілген салықтық тексерулер саны және оларданөндірілген салық мөлшері*(мың теңге)|       |     ...  |            |     ...  ...    |Тексеруле|жылға  ... ...      ... |р саны  ...  |            |н    |н ... ...   |     ...            ... ...       |     |н ... |            |мен   ... ||       |     ...  |            ... ... ||       |     |     |            |     ... ||       |     |     |    |    |    |     |     ||       |     |     ...     |     ||       |     |     |р   |    |    |     |     ...   |     |     |    |    |    |     |     ... |110   |54304  |51104 |11   |3189  |0    |21305  ... ... |     |     |    |    |    |     |     ...   |62    |34153  |31697 |11   |2445  |0    |3979   ...  |26    |20151  |19407 |0   |744  |0    |17326  ...    |22    |0    |0   |0   |0   |0    |0    ...   |148   |0    |0   |0   |0   |0    |0    ...     |     |0   |0   |0   |0    |0    ...   |9    |0    |    |    |    |     |     ||ОШБ     |     |     |    |    |    |     |     ... |     |     |    |    |    |     |     ... |     |     |    |    |    |     |     ...  |72    |26602  |24265 |0   |2336  |0    |8877   ||о.і.     |     |     |    |    |    |     |     ...   |39    |18755  |16787 |0   |1968  |0    |2294   ...  |12    |7847   |7478  |0   |368  |0    |6583   ...    |21    |0    |0   |0   |0   |0    |0    ...   |119   |0    |0   |0   |0   |0    |0    ...     |     |    |    |    |     |     ...   |8    |0    |0   |0   |0   |0    |0    ...   |119   |26602  |24265 |0   |2336  |0    |8877   |* ... ... СК 2008 ж. ... Ф-2Н ... ... ... ... бойынша жүргізілген салықтексерулерін және оның нәтижелерін қарастыратын болсақ, онда ... ... мен ... ... мағлұмат алуға болады. Келтірілген ... ... ... бойынша аталған субъектілерге 110  құжаттықтексерулер жүргізіліп, соның нәтижесінде қосып ... ... ... -ға ... ... Оның ... кешенді тексеру бойынша 11%-ыөндіріліп ... ... ... ... ... ... ... 86пайызы өндіріп алынған. Байқап отырғанымыздай тақырыптық тексерулер бойыншаөндіріп алынған сомалар басқа тексерулерге қарағанда ...  ...  ...  отырғанымыздай,  салық  органында  ... ... ... ... ... ... ...  болыптабылады екен. Бірақ, тексеру нәтижесінде құқық бұзушылықтың анықталмағанында кестеден ... ... 5. ... ... орта және ... бизнес өкілдері бойынша 2008жылы жүргізілген салықтық тексерулер құрамы** Медеу аудандық СК 2008 ж. ... Ф-2Н ... және ... ... ... ... бойынша жүргізілгентексерулердің 70 %-ы кешенді тексерулерді қамтиды да, ал 30%-ы тақырыптықтексеруді қамтып отыр және ... ... ... ... және ... сома 33,3 % -ды ... әкімшілік құқық бұзушылық барысындағы  айыппұл ... ... ... ... ... ... онда 2007 жылдың 12-шіайында Медеу ... ... ... 2 619 ... ... ... ... 2 619 іс бойынша 1 984 салық төлеуші 379 034 мың ... ... ... ... сомасы 176 253 мың теңге көлеміндеәкімшілік жауапкершіліктен 622 салық ... ... ... 622 протоколқайта қарастыруға жіберілді. ҚР ӘҚБК 708,709 бап ... ... ... ... ... ... ... 97 әкімшілік 17 295 мың тенгесалаға материалдар жіберілді. Салық  төлеушілермен  ...  ... ... ... 45 ... ... Сотпен 17 823,1 мың тенгесомасы 18 қаулы өзгертілген. Жоғарыда  айтылған  ...  ... ... 3 ... ... 64,3 мың теңгелі сомаға.Біреуі мақұлданған, 9,2 мың ... ... ... ауданының прокурорыныңнаразылығымен 112,9 мың сомадағы 5 қаулы өзгертілген, 192,4 мың сомадағы 3қаулы сол бойынша ... ... ... ... ... ... мен оларға қатыстыкейбір мәселелерге келетін болсақ, онда аталған салық комитеті салықтық заңшығару нормалары мен ... ... мен ... ... ... ... бірі санайды. 1 жыл ішінде бас бухгалтерлер мен бюджеттікесеп айырысу саласындағы ... ... 41 ... ... жаңа ... ... ... мен салықтық заң шығарудыңережелері ... ... ... бәрі ... төлеушілердің салықтанжалтару мақсатында түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдануына ... ... ... ... да, қоя ... ... ...  салықтықмәдениетін көтеруге мүмкіндік береді.Бүгінігі күні салық қызметі органдарында салықтан ... ... ... жоқ. ... ... түрде салықтан жалтарып,бюджетке көп шығын келтіретін салық ... ісі ... ... ... онда автоматты түрде қаржы полициясына өтуі шарт. Мұнда ... ... ... ... ... ... салық төлеушілердіңқалай да тіл табысып кетуі, сөйтіп жабулы қазан жабулы күйінде қала ... ... ... әлі де ... ... ... жалтарумәселесін қарастырған кезде екі жақты талдау жасалуы керек.3. ... ... ... ... ету  ...  ...  қызметіндамытудың бағыттары3.1 Бүгінгі күнгі салық қызметі органдары көрсететін қызметтерге бағаберуЖалпы, ... ... ... органдары  әкімшілдендіретін  салықтүсімдерінің  өсу  ...  ...  ...  2002  жылменсалыстырғанда ел бюджеті үш ... аса ... ... ... ... ... саны 2002 жылдан 2 есеге көбейді және бүгінгі күні 784 ... ... 224 ... ... ... ... ... біріктірілді. Салық төлеушілерді тіркеу, салық есептілігі нысандарынтабыс ету, бюджетке төлемдерді қабылдау және дербес шоттарға ... ...  ...  ...  ...  ...  тексеру,  салықтексерулерінің ... ... ... ірі салық  төлеушілермониторингі және ... да ... ... ... Салықтөлеушілерге  мынадай  электронды  қызмет  көрсетулер  іске  асырылды:мемлекеттік ... ...  ...  негізінде  салық  салуобъектілері туралы ... ... ... ... ... ... беру –ҚҚС төлеушілер ретінде тіркеуге, салықтарды есепке жатқызуға ...  мен  ...  ...  төлемдерді  қабылдау.  ... өз ... ... орындау  үшін  барынша  қолайлыжағдайлар жасау үшін салық органдарында ... ... және  ... (бұдан әрі – Орталықтар) құрылды және жұмыс істеп тұр.Бүгінгі ... ... ... ... құжаттардың 50 түрінқабылдауды және беруді жүзеге асырады, оның ... ... ... ... ... ... төлеуші терминалы» бағдарламалық қамтамасызетуі арқылы электронды түрде ... күні ... ... ... тапсыратын салық төлеушілерсаны барлық салық төлеушілердің жалпы санындағы үлес салмағы 2007 жылы ... ... ... ... салыстырғанда екі есеге өсіп отыр[9].2007 жылы Салық қызметі ... ... ... ... ... 2007 жылдан бастап  Қазақстан  ...  ... ... ... бағалау енгізілді.2008 жылы салықтық тексеруге жататын ... ... ... ... ... жобасы іске қосылды.Өткен жылдың қорытындысы бойынша тексерулермен 590 млрд. теңге қосаесептелді, 72 млрд. теңгеден ... ... ... ... етілді.2008 жылдың қыркүйегінде ҚР ҚМ Салық комитеті ҚР салық қызметіоргандарындағы Сыбайлас жемқорлыққа ... ... ... және ... Коррупциялық салалар және олардағы сыбайлас жемқорлықтардыжою шараларының тізбесін ... 6. ... ... ... түрде тапсыратын салықтөлеушілердің үлесі, пайызбен*А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службы РК.№2.2008г.ҚР ҚМ Салық комитетінің бастамасымен 2008 жылы ... ... ... ... ... ... ... жөніндесалық төлеушілердің көзқарастарына зерттеу жүргізді.Өткен жылдың желтоқсанында ҚР ҚМ Салық комитеті телевизиялық Интернет-конференция өткізді. Салық ...  ...  ...  мен  ... ... ... кезде «салықтарды  төлеу»  индикаторыбойынша Қазақстан 178 ... ... 44 ... ие болды.Дегенмен, соңғы кезде Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... ... жеткілікті түрдетиімді  болмауы;  салықтардың  толығымен  жиналмауы  ...  ... орын ...  салық  қызметі  органдарында  ... орын алуы ... ... ... ... Соңғы кезде жалпысалық қызметі органдарының қызметіне  баға  беру  ...  ... ... екі ... оның ... криетерийлері анықталып, сауалнаманегізінде салық қызметі ... ... баға ... жүр. ... салық  мәдениетінің  көтеріліп,  ...  ...  ... мен ... сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді.Соңғы екі жылдан бері ҚР ҚМ ... ... ... ... ... ... ... келеді. Аталған сауалнама салық төлеушілерАссоциациясының қасынан құрылыған «Сандж» зерттеу орталығы, ... ... usaid  ...  ...  реформалар  арқылыбәсекелестікті көтеру» usaid жобасының, «Саят Жолшы және ... ... ... янд Янг», «Есеп және аудит»  ...  ... 14 ... ... мен Алматы қаласында 1238 орта, шағынжәне ірі бизнес өкілдеріне сауалнама жүргізілді, 735 жеке ... ... ... және ... ... қызмет көрсететін 322 салық қызметіоргандарының қызметкерлеріне сауалнама ... ... ... ... 43 ... түрі және халыққа көрсетілетін 9 қызметтіңтүрі бойынша жүргізілді.Жалпы 2007 жылмен салыстырғанда кәсіпкерлер мен ... ... ... ... ... деңгейінің өскендігі байқалады. Кәсіпкерлердіңсалық қызметі үшін  ...  тұру  ...  ...  2007  ... 46 ... 2008 жылы 28 ... ... қысқарған. Көбінесе,кезекке тұру мәселесі салық есептілігін тапсырудың электронды ... ... ... ... салық төлеушілердің 18% әлі де болсасалық органдарында кезекте 40 ... ... ... ... ... мен ... ... және Астана қаласында орын алып отыр,олардың 40 пайыздан астамы 40 минуттан артық уақыт ... ... ... ... ... ... уақыт 2008  жылы  ... ... 2007 ... ... 45 ... 34 ... ... бірақ бір рет тексерілген кәсіпорынның қарсы ... ... екі рет ... жағдайлары көбірек кездесіп отыр.Кесте 6Кәсіпкерлерге жүргізілген 1-ші ... ... ...               |2007ж    |2008ж    ... ... ...     |67%     |80%     ... сыпайылығына қанағаттану     |67%     |77%     ... ... ... ...       |66%     |76%     ... ... ... қол ... |64%     |74%     ... ...             |       |      ... ... ... ...    |61%     |68%     ... қанағаттану               |       |      ... ... ... НС РК. №3, 2009г.                    ... 7. ... бойынша сауалнама нәтижесі, пайызбенДерек көзі: Вестник НС РК. №3, 2009г.Жалпы Қазақстан бойынша өкілеттік пен сыпайылыққа, қызметттің өз ... және ... ... ... ... қанағаттарлық деңгейі8-10 пайызға көтерілген. Сұралушылардың ең аз ... ғана ... ... ... ... ... ... оларға көмектесу тілегінедеген қанағаттану деңгейін көрсетті.2008 жылда барлық кәсіпкерлердің 81 пайызы ғана  ...  ... ... қызметіне қанағаттанушылық  білдірген.  Өңірлербойынша  ... ... ... Қостанай, Солтүстік Қазақстан,Ақмола, Шығыс-Қазақстан, Жамбыл облыстарында  жүзеге  ...  ... 90 ... ... ...  Одан  аз  ... өңірлерге Ақтөбе, Қарағанды,  ...  ... мен ... ... ... яғни 70-89% ... ... Алматы жәнеМаңғыстау, Оңтүстік Қазақстан облысы мен ... ... ең ... ... ... ... ... әлі де болса қажетті деңгейге жетіп отырғанын байқауғаболады, бұл имидждік көрсеткіштің деңгейі 30-40 пайыз құрайды.Кесте 7Кәсіпкерлерге жүргізілген 2-ші ... ... ...               |2007ж    |2008ж    ... ... салық қызметі органдарында жоғары |64%     |31%     ... ... ... ...          |       |      ... қаланың салық қызметі органдарында жоғары |69%     |30%     ... ...              |       |      ... қызметі органдарымен көрсетілетін қызмет  |69%     |41%     ... ... ... отыр            |       |      ... ... ... ...    |61%     |20%     ... ... жаңалықтарды тез қабылдайды   |70%     |21%     ||Мен ... ... ...          |66%     |39%     ... ... ... НС РК. №3, 2009г.                    ... 8. ... ... 2-ші сауалнама нәтижесі, пайызбенДерек көзі: Вестник НС РК. №3, 2009г.Қызметті тұтынушылардың ішіндегілердің 41  ...  ...  ... ... ... ... бір ... жақсарып келедідеген пікірде, өйткені респонденттердің 21 пайызы ғана ... ... тез ... деп ... ... Салық қызметінің біліктілігініңжоғары екендігін тек қана 31 пайызы, ал ... ... ... 30 ... ... атап көрсеткен.Салық органдарының жемқорлықпен айналыспайтындығын сұралушылардың  текқана 20 пайызы ғана атап көрсеткен. ... ... ... ... 40 ... ал ... білдірмейтіндердің үлесі 60% құрайды.Егер, респонденттер тұтынатын қызметтің әрқайсысына жеке тоқталатынболсақ, онда заңсыз ... алу ... орын ... байқауғаболады, ол 5 пайызды қамтиды. Былтырғы жылғы бұл ... ... ... ... яғни ... ... 20 немесе 25-шісі жемқорлық сипаттажүзеге асырылып отырған.1238 сұралушылардың 21,7 пайызы жемқорлықтың пайда болу тәуекелінің барекендігін көрсеткен. ... ... ... бару жағдайлары зерттеунәтижесінде Қызылорда (76%), Оңтүстік Қазақстан (69%), Алматы облысы ... ... ... ... анық ... ... ... жағдай Ақтөбе облысында -34%, Алматы қаласында24%, Астана қаласында 22% орын ... ... ... ... ету ... ... ... өзгерту сияқты қызметтер) бойынша қанағаттану деңгейініңтөмен екендігін көрсетті, яғни сұралушылардың 52 пайызы қанағаттанарлықсызжауап берген. Ал, ... ... және ...  ...  ... ... 82-83%  құрайды. Нақты  рұқсат  беру  ... ... ... ... ... отыр.Тұрғындарға сауалнама жүргізу арқылы кезек күту уақытының 2007 жылдакөрсетілгендей 34 минуттан 2008 жылы 30 ... ... ... ... ... компоненттер бойынша сауалнама динамикасын келесі ... ... ... ... ... ... ... бойынша                 |2007ж    |2008ж    ... ... ...     |60%     |69%     ... сыпайылығына қанағаттану     |55%     |61%     ... ... ... ...       |50%     |57%     ... ... ... қол ... |49%     |68%     ... ...             |       |      ... ... ... ...    |42%     |54%     ... ...               |       |      ... көзі: Вестник НС РК. №3, 2009г.                    ... ... және ... ... ... ... 7пайыздан 11 пайызға ... ... ... ... қанағаттану  19%көтерілген.Сурет 9. Тұрғындар бойынша жүргізілген сауалнама нәтижесі, пайызбенДерек ... ... НС РК. №3, ... әр түрлі қызмет көрсетулерге жеке тоқталатын болсақ, онда заңсызсыйақы беру ... ... ... 4,7% ... Былтырғы жылдыңнәтижесі бойынша бұл көрсеткіш 3% құрайды. Яғни, әрбір 21-ші ... ... ... ... ... төлеушілер ассоциациясының кеңесінің басқарушысыныңпікірінше салық қызметінің сапасының жақсаруы  ...  ... ... ... деңгейінің жақсаруымен  тікелейбайланысты. Жоғарыда аталған ... шешу үшін ... ... ... және мемлекеттік органдардың бірігіп қызмет етуікезінде ғана ... ... келе ... ... ... Ассоциациясыныңтапсырысымен жасалған  зерттеулердің  ...  ...  ...  ... ... көрсету саласы жоғарылағаны анықталған, дегенмен, салықоргандарында рұқсат беру ... ... ... жемқорлықтыңдеңгейінің басқа қазыметтермен салыстырғанда жоғары екендігі және  ... ... ... ... ... ... ... байқауғаболады.Сонымен бірге, аталған проблемаларды шешу үшін салық төлеушілердіқанағаттандыратын және ... ... ... ... ететін жәнеүнемі жетілдіріліп отыруға бағытталған жоғары тиімділікті басқару жүйесібар Салық комитетін құру ... ... 2008 жылы ... ... ... ҚР салық қызметініңдаму стратегиясы бекітілді. Басым бағыттар белгіленді және ... ... ... ... ... ... салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасынсалықтық әкімшіллендіруді жақсарту есебінен 5 проценттік тармақтарғаұлғайту;2. Салық органдарының жұмыстарына қоғамның қанағаттануын ... ... ... «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» ... ... ... халқына Жолдауына (Астана, 2008 жыл 28 ақпан)сәйкес ... ... ... ... пен ... ... ... қатысты ҚР салық қызметі органдарын дамытудың басым ... ... ... ... қызметін құру айқындалды.Жоғарыда айтылған ұстанымдардың барлығы – тек салық органдарыныңқызметін ... ... ... ... ... ҚазақстанРеспубликасының салық жүйесін дамыту әлемдік озық тәжірибені ескере отырып,жүйелі негізде жүзеге асады.Қазіргі кезде, Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша жаңа ҚР ... ... ... оны ... ... қызметі органы белсендітүрде қатысады.Енді  аталған  міндеттерге  толығымен  ...  ...  ... әлеуметтік шығындарды ұлғайту  және елдің әлеуметтік игілігітікелей бюджеттік түсімдердің жоғарылауына және ... ... ... ... және ... жиналуына тікелей байланысты,ол өз кезегінде салық қызметі органдарының негізгі міндеті болыптабылады. Сонымен ... ... ... ...  ... ... емес секторлардың салық  ауыртпалығынтөмендету арқылы жүзеге асыруымыз керек;-  сонымен  ...  ...  ...   ... мүмкіндік беретін және бизнестің «көлеңкеден»шығуына жағдай жасайтын жаңа ... ... құру ... ... ... салық қызметі органдары неғұрлым белсенді қызметатқарады, ... ... ... тиімді  қызметі  дұрысқұрылған салық ... ... ... ... ... ... және  оның ... салық қызметіоргандарының алдында  «нәтижелілік, ... және  ... ... есепке ала отырып, мемлекеттік басқаружүйесін дамыту » міндеті қойылып ...  ... ... ... ҚР ҚМ ... ... ...  әкімшілікреформалар мен кез-келген мемлекеттік қызметтер шегінде белсендіжүзеге асырып отыруы қажет. Бұл бағыттардың ... ... ... ... тарапынан болатын ауыртпалықты азайту.Осы бағытта салық қызметі ...  ...  ... төмендегідей. Сонымен  қатар,  аталған  құжаттардыңнегізінде салық қызметі органдарының үш ... ... ... ... ... ... ... ету;- салық қызметі органдарының қызметіне деген ... оң ... ... ... ... ... қалыптастыру.Жалпы, салық комитеті – салықтардың барынша  ...  және  ... ... ... қанағаттануын қамтамасыз  ететін басқарудыңтиімділігі жоғары жүйесі бар мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бағыттарыМемлекеттік орган ретінде салық ... ...  ... ... толық түсуін қамтамасыз етуді анықтайды.  ... ... жету үшін тағы да екі ... ... ... ... ... қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз етужәне тиімділігі жоғары салық қызметін құру.Сурет 10. Қазақстан Республикасының ... ... ... 5 ... ... ҚР ... қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговойслужбы. №2.ақпан. 2008ж.Салық қызметі ... ... осы ... ... басымболып табылады және оны жүзеге асыру үшін мынадай бағыттарға баса ... ... ... мәдениетін көтеру: мемлекет алдында әлемнің 50 ... ... ... кіру ... ... ... отырып,дамыған елдердің салық мәдениетінің деңгейі Қазақстандық қоғамныңәрі қарай дамуы үшін үлгі болуы қажет;- ... ... ... ... көлеңкелі экономика көлеміназайту және салық төлеушілердің ... ... ... ... ... қажет нәтижелерге қол жеткізуде салыққызметі органдары жұмысында ... ... ... ... мәнге ие;- салық заңнамасын оңайлату: салықтардың толық жиналуын қамтамасызету үшін салық салудың қолданылып ... ... ... ... ... ... әкімшілдендіру аясында салық төлеушілермен салықтыққызмет көрсету сапасымен қанағаттанбауында және ... ... ... ... ... орындау мәселелері бойынша ақпаратпен нашарқамтылғанынан көрінетін проблемалар бар.Осыған байланысты, мынадай ... ... ... ... ... ... мәселелерінің ақпараттануын арттыру: қабылданатыншаралардан қажет нәтижелерге қол ... және ... ... ... ... ... үшін БАҚ, ... дөңгелекүстелдер, брошюралар мен буклеттер шығару арқылы қоғаммен ұдайыөзара іс-әрекет жасасу ... ... ... ... сапасын арттыру: көрсетілетін салыққызметінің сапасы халықаралық стандарттарға сай келуі тиіс.Салық қызметінің стратегиялық дамуының миссиясы мен ... жуық ... ... ... мен міндеттер тұр:Осы мақсатқа жету мынадай міндеттерді шешу жолымен жүзеге асырылады.Орта білім беру жүйесінде салық салу негіздерін ... ... ... ... ... ... оның ... мен қоғамныңдамуы үшін басым бағыттары туралы жариялау.Қолданыстағы салық салу жүйесі туралы буклеттер, анықтама ... ... ... кеңесшілері арқылы ақпарат тарату.Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:Салық ... ... ... және ... ... рәсімін реттеу.Мемлекеттік, өзге уәкілетті органдардың шет мемлекеттердің құзырлы салықоргандарымен өзара әрекет ету тиімділігін арттыру үшін, ... ... ... жүйелі түрде салық салудан жалтаруда қолданылатынжаңа тәсілдер мен ... ... және ... тууына ықпал ететінсебептерді жою аясында әрі қарай ... ... ... ... жету ... ... ... қамтамасыз етіледі:салықтарды есептеуді оңайлату; салық есептілігі ... ... ... ... ... ... теле-радиохабарлар, бейнероликтер; салық міндеттемелерінің тууыжәне орындау туралы түсіндіру ... ... ... журнал, брошюралар,буклеттер, жарнамалар, күнтізбелер шығару.Салық органының ... ... ... қамтамасыз етужәне салық төлеушілерді оның қызметтері, ... ... ... ... электронды түрде толтыру және тапсыру,  құжаттарайналымы реттілігі, ... ... және ...  ...  ... салу аясындағы нормативтік-құқықтық актілеріне толықтырулар менөзгерістер ... ... ... ... мен ... ... ... байланыс» қағидасы бойынша тарту. Осы мақсат мынадайміндеттерді  шешу  ...  ...  ...  ...  ... енгізу, электрондық салық қызметтері санын арттыру, ... ... ... қызмет көрсету бойынша ақпаратты қабылдау ... ... құру және ... стратегиясын жүзеге асырудағы жетістік көп жағдайда басқаружүйесінің ... мен оның ... ... ... ... міндеттердішешудегі  мақсаттылығымен  анықталады.  Бизнес-процесстерді  ...  және  ...  ...  теңгерілгенкөрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) енгізу. Тәуекелдерді басқару ... ... ... ... жетуге бағытталған ынталандыру қағидаларыненгізу. Кадрлық тағайындаулар және ... ...  ...  салықоргандарына жұмысқа қабылдау кезінде карьералық өсу, ашықтық, объективтікқағидаларын енгізу.Жоспарлау нәтижелеріне негізделген ... ...  ...  ... ... қамтамасыз ету. Қызметкерлердің кәсібидеңгейін көтеру, ТМД және алыс шет ел мемлекеттерінің салық ... ... ... ... ... арасында тәжірибе алмасу.Салық қызметі органдарының болашақ кадрларын дайындау бөлігінде  ҚРжоғары оқу орындарымен өзара ... ету ... ... ... ... мен ...  ...  жоғарыжауапкершілігін ескере отырып, салық қызметі органдары ... ... ... сақтауды одан әрі нығайту мен адамгершілікке,этикаға, моральдық келбетке қойылатын талаптарды біріздендіру мақсатындаҚазақстан Республикасы ... ... ... ... төрағасының 2007жылғы 30 қыркүйектегі №474 бұйрығымен Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... кодексі бекітілген болатын.Қазақстан Республикасы салық қызметі ... ...  оның  ... құзыреттілігіне, моральдық-этикалық және басқа да  адамисапаларына тікелей байланысты.“Салық және ... ... ... да ... төлемдер туралы”Қазақстан Республикасының Кодексімен  реттелетін  ...  ... және ... ... басқа да міндетті төлемдерді ... және ... мен ... тәртібі жөніндегі билік қатынастарын,сондай-ақ мемлекет пен салық төлеуші ... ... ... ... қатынастарды білдіріп отырғандығын түсіне отырып жәнесалық қызметі органдары қызметкерлерінің (бұдан әрі – қызметкер) мемлекетпен қоғамның ... ... ... тани ... Қазақстандыққоғамның салық қызметі органдарына заң ... ... тең  ...   ...   арттыруды,   ...   ... ... қызмет көрсетулердің сапасын жоғарылатуды,салық заңнамасының талаптарын ерікті орындау деңгейін көтеруді назарға ... ... ... ... Министрлігінің Салық комитеті өзініңфункционалдық міндеттерін орындау кезінде мүлтіксіз басшылыққа алу ... ... ... ...  ...  қызметкерінің  осыкәсіптік этика кодексін ... әрі – ... ... ... ... ... ... және Президенттіңкесімдеріне, Қазақстан  Республикасының  өзге  де  ... ... мен ... ... ... ... сәйкесқызметтік міндеттерін жауапты және адал орындауға, Ар-намыс кодексі мен осыЭтика кодексінің нормаларын мүлтіксіз орындауға;Мемлекеттік ... ... ... ... ... нығайтуға ықпал етуге, Қазақстан Республикасы азаматтарының, салықтөлеушілерінің құқықтарын сақтауға, мемлекеттің мүдделерін ... мен ... ... ... ... мемлекеттіңэкономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және  ...  ... үшін жеке ... ... талапшыл, қағидашыл, объективті және әділ, сондай-ақ сыбайласжемқорлықтың қандай да болсын көрінісіне және басқа да ... ... ... мен ... жоғары тұрған органдардың жәнелауазымды тұлғалардың өкілеттіліктері шегінде шығарылған шешімдері меннұсқауларын ... және ... ... ... мен ... қорғау нормаларын ескере отырып,жұмыс уақытын еңбек өнімділігі үшін тиімді пайдалануға, жеке  ... ... ... мен ... үшін ... ... жағдай туралы хабарлауға;Кәсіби сапаларын жетілдіруге, өзінің қызметтік міндеттерін орындау үшінкәсіби деңгейін ... және ... ...  ...  ... шығармашылық ұстаным көрсетуге;Қызметтік міндеттерін атқару кезінде мәлім  болған  мемлекеттікқұпияларды, салық ... және өзге де ... ... ... өз ... ... мүмкін және/немесе мемлекетке, салықтөлеушілердің  мүдделеріне  зиян  ...  ...  ...  ...  ...  араласуға  және  жекелеген  шаруашылықсубъектілерінің мүдделерін сүйемелдеуге жол ... ... ... ... ... ...  қызметтікақпаратты өз пайдасы үшін пайдаланбауға; қызмет бабын теріс пайдаланудыболдырмауға; оның қызметкері ... ... ... қызметі органыныңбеделін түсіретін іс-әрекеттер жасамауға; іске, салық қызметі органдарыныңіскерлік ... мен ... ... ... ... ... ... жағдайды болдырмауға міндетті.3. Салық төлеушілермен өзара қарым-қатынасҚазақстан  ...  ...  заңы  ...  ... ... қызмет көрсетуге және талаптарына анық және ... ... ... ... салық төлеушілерге көрсетілетін  мемлекеттік  ...  ... және ... ... ... жағдайларда салық төлеушілерге сабырлықпен және ... ... ... ... міндеттемелерін өз еркімен  және  уақтылыорындау үшін ... ... ... ... ... ... және ... қарауға жол бермеуге;← шыққан тегіне,  ...  ...  және  ...  ... ... ... ... дінге көзқарасына, сенім-нанымына,тұратын жеріне байланысты немесе кез-келген өзге жағдаяттар бойынша ... ... ... ... ... ... кезінде төрешілдік пен сөзбұйдағасалу көріністеріне жол бермеуге;Қазақстан Республикасының заңында ... ... ... ... мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін сыйақы талап етпеугеміндетті[12].Қаржы Министрлігі жүйесінің 2007 жылдың ... ... ... мен ... ... ... ... алдында  тұрғаннегізгі міндеттер Қазақстан ... ... 2007  ...  1наурыздағы Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының желілік ... ... ... ... жылдарға арналған бағдарламасынан туындайды.Салық комитеті бойынша, қызметінен болатын зиян  көбінесе  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... Мысалға БАҚ-та (осы жылдың 18 тамызы) айтылған соңғыжағдайды келтіремін, Шымкентте ... топ 2 ... ... 17 ... ... ... және мемлекетке алдын-ала бағалау бойынша ғана425 млн. теңге зиян келтірген. Басқаша ... осы ... 2 ... ... істеген және қолданыстағы жүйе олардың қызметін ... ... ... және мемлекетке келтірілген зиянын азайтуға шамасыжетпеген. Оның ... ... ... ... органдары осы фирмалардызаңды мекен-жайларында олардың физикалық ... ... ... келмейді. Мұндай фактілер бойынша материалдар ... ... ... көрсету үшін құқық қорғау ... ... ... ... ... ... ... салық қызметі органдарында осындай құбылыстарменкүрестің тиімді тетігі жоқ екендігін мойындау қажет. ... ... ... айналдыратын» фирмалар мен «бір күндік» фирмаларды біршама ... ... ... көмегімен) анықтап, сәйкестендіруге болады,бірақ бізде осындай жалған кәсіпорындармен  және  ...  ... ... ... ... құқықтық тетіктері жоқ.Осы ахуалды түзету үшін СК ҚР ЭБЖМ-ға заңнамаға өзгерістер ... ... ... ол осы құбылыс пен оның салдарымен күрестің тиімділігінарттыруға мүмкіндік береді. Мысалға, фирмалар орналасқан орнын (тұрғылықтыжерін) ... ... 20 ... күні ... ... ... жағдайда,олардың банктік шоттары  ...  ...  ...  ...  тұрумүмкіндігі, жалған фирмалармен болатын операциялар бойынша шығыс сомасыныңшегерімдерінен және ҚҚС ... ... ... тастау, егер заңдытұлғаның құрылтайшысы немесе басшысы ... бір ... ... ... ... ... (бұрын жалған кәсіпорын құрған,  ... ... ... және т.б.), ... ... бас ... ... және басқа да мүдделі мемлекеттік органдарменбірлесіп:- жеке және ... ... ... санаттарының  автоматтандырылғандерекқорын құру («аса қауіпті» дерекқор (қара тізім) және осы ... ... ... ... жүргізіледі;- жалған кәсіпкерлік фактілерінің уақтылы алдын алу және олардың жолын ... ... ... туралы мемлекеттік органдар арасында ақпараталмасу жөніндегі бірлескен бұйрықты бекіту қажет.Қаржы Министрлігінің жүйесінде сыбайлас жемқорлықты азайту ... ... ... ... ... ... тізбесін кеңейту жолыменқызметтерді тұтынушылармен сол немесе өзге ... ... ... азайту жөніндегі өткізіліп жатқан жұмыс. Салық  комитетінеқатысты, «СК - азамат» және «СК - ... ... ... ...  ...  берілетін  қызметтерді,   сондай-ақ   ... ... ... ... ... бақылауды іске асырудыатап өтуге болады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Салық комитетініңдистанциялық: ҚҚС ... жеке ... ...  ... ... ... ... жеке шотына жете есептелген соманы жүргізутуралы хабарламаларды жіберу; салықтар мен төлемдердің сомасын есепке алуға(қайтаруға),  ...  ...  ...  ...  ...  ...  беруі  электрондық  қызметтердің  тізбесінкеңейткені орынды. Салық ...  ...  ...  қызметтерсапасына қанағаттанушылығын арттыру және салық төлеушілерді  ... ... ... мақсатында өздерінің қызметтері сапасының жәнеоның  қол  жетімділігінің  негізгі  ...  ...  ... ... ... партиясын», Салық қызметі органдарыныңар-намыс кодексін әзірлеу мен енгізу қажет.Қосарлас түрде салық органдарының өз функцияларын ... және ... ... ... күш ... ... (оның ішінде, салықтексеруінің  мерзімі  мен  ...  ...  ...  ... ... ... ... қаралуын, камералдықбақылау қорытындылары және салық заңнамасы бойынша анықталған жолсыздықтартуралы ... ... және ... автоматтандыру.Аумақтық бөлімшелерді кешенді тексеруге дайындық кезінде салықтықақпараттық жүйелерді пайдалана отырып ... ... ... ... ... ... тиіс, сонда ғана осы жұмыстың тиімділігі жоғарыболады. Салық комитеті Қаржы полициясымен, ... ... ... ... ... ... ... материалдар  алмасуы  процесінавтоматтандыруға күш ... ... деп ... ... ... салық тәртібін күшейту, салық әкімшілдендіруін оңайлату, сыбайласжемқорлықты азайту сынды тұрақты міндеттерден басқа). Бұдан басқа, ... ... ... ... арналған Қазақстан Республикасыныңәлеуметтік-экономикалық ... орта ... ... сәйкес  салықсаясатының негізгі бағыттарының міндеттерін іске асыруды бастау қажет. Бұлмәселелер мен міндеттерді шешу кезінде ... ... алу ... ... ... салу ... бойынша заңнама актілеріне екінші түзетублогына енгізілген өзгерістермен ... ...  ...  ... ... ... ... әкімшілдендіруін күшейтумен және салықсалу базасын жариялаумен өтелуі қажет[13].Салық қызметі  ...  2012  ...  ...  стратегиялықмақсаттарының  бірі,  ЖІӨ-дегі  салықтық  түсімдердің  ...  ... ... ... ... 5 пайызға дейін көтеру. 2008 жылғабұл ... 21,7% ...  ...  ...  ...  ... ... салықтық түсімнің мөлшерін жоғарылату қажет.  Ал,енді оның 5 пайызға жоғарылатудың себебіне келетін болсақ, ... ... ... ... үлесі ЖІӨ-ге шаққанда 21,3% құрайды.Олдегеніміз ҚР ҚМ-нің өкілеттігінде тұрған салық резервтерінің мөлшері 21,7%× 21,3% =5% ... ... 5 ... ... көрсеткіш негізделген.|Сурет 11. Салық әкімшілігін жетілдіру нәтижесі         ... ... ... ... 2008г.           ... ... жетудің резервтері бар.Корпорациялық табыс салығы мен ҚҚС бойынша декларацияны талдау мынандайнәтижелер көрсетіп отыр:- салық есептілігін ... ... үш ... ... ғана ... ( яғни, салық салынатын табыс алатындардыңсаны үштен бір бөлігі ); ... ... ... ... ... ... коэффициенті мөлшері 5 пайыздықұрайды және мұндай кәсіпорындардың саны жыл өткен сайын өсіп отыр;- ... ... есеп ... салық төлеушілердің ішінде тек 65%ғана ҚҚС бойынша бюджетке ... ... ... көрсетеді жәнеолардың саны жыл өткен сайын төмендеп келе жатыр;- кеден қызметінің мәліметтері ... ... ... ... ... ... ҚҚС және КТС ... бос графаларменесептілік тапсырады;-  2006-2007  ...  ...  ...  ...  ... талдаудың өзі ғана жалпы сомасы 1,0 трлн.теңгеқұрайтын төмендетілген және ...  көзі ... ... ... ... отыр.Сонымен бірге резервтердің тағы бір көзі «жалған  кәсіпкерлік» болыптабылады.  Мысалға,  салық  ...  ...  ... бір ... ...  ...  кезінде  салық  есептілігінтапсырмаған, бірақ шот-фактура жазып беріп отырған, 1 мың ... ... ... ... Олар ... ҚҚС және корпорациялық табыс салығыбойынша бюджетке түспей қалған салық сомасы 70 млрд теңгені құрайды.2008 жылы  ...  ...  ...  ҚҚС  ...  ... өздерімен салық міндеттемесі түзетілген, оның ... ... ...  ... ... ірі ... ... кейбірмәселелер бар,  ірі  компаниялардағы  ...  ...  ... ... және ...  ... барысында қосып  есептелген(айыппұл мен ... сома 4,9 ... ... қатар, материалдық мәні бар резервтер де жоқ емес:- ... емес ... ... ... салық әкімшілігін жетілдіру,оның ішінде халықаралық тәжірибені есепке  ала  отырып,  ... ... ... ... ...  ... ақпарат алмасу  мақсатында қатынас ...  ... ... ... оффшорлық юрисдикциялармен мәмілелердідұрыс жолға қою және шет мемлекеттердің тәжірибесін талдау және онықолдану;- келесі резервтердің қатарына ... ... ... ... ... ... қатар, салық әкімшілігін барынша автоматтандыру жүйесін дұрысжолға қою ... ... ... бизнес және орта кәсіпорындар өкілдерін тексерубойынша мораторий жарияланған (салық ... ... ... ... ... ...  органдарының  жұмыс  аурытпалықтарытөмендеген жоқ. Кешенді және ... ...  ...  мұндайтексерудің түрі 70 пайызды құрайды. Дегенмен, аталған уақыт ресурсын тиімдіпайдаланып, ҚҚС бойына бюджеттен қайтару ... ... ... ... жәнекәсіпорындардың өз жұмысын тоқтату бойынша тексерулер  ...  ... ... ... камералды талдау жасау қажет.Салық төлеушілердің саны жылдан-жылға ... бара ... ... ... құжаттық тексерумен қамтамасыз  ету  ...  ... ... құқық бұзушылыққа икемді деген салық төлеушілердітаңдап алу ... ... ... жүргізу қажет. Жалпы салық қызметіоргандарында тақырыптық және ... ... саны ... ... құрайды. Мұндай жағдайда халықаралық тәжірибелерге сүйене  отырып,салық ... ... ... ойлап табу қажет.Орта мерзімді перспективада ... ... ... ... ... негізінде де жүзеге асырылуы мүмкін. ... ... ... ... ... қағидаларға сүйене отырыпқызмет етуі тиіс:- Салық базасын кеңейту және салық жеңілдіктерін ... ... ... да ... ... ... және ... процедураларын максималды түрде оңайлату;- Салық жүйесін халықаралық тәжірибе мен стандарттарының негізіндежүргізу;- Салық қызметі органдарының қызметінің сапасын жоғарылату және ... ... ... ... ... ... бойыншамодернизациялау.Аталған қағидалар, неғұрлым бәсекеге қабілетті мемлекеттердің салықжүйесінің  және  ...  ...  ...  ... ... артықшылығы төмендегідей:← Төмен салық ставкасы және салық базасының кең болуы;← Бір салық және бір салық салу объектісі;← Салық ... ... ... ... ... ... ... салық қызметі органдарының қызметіне деген ... ... ... ... ... тоқталатын болсақ, ондасалық органдарының қызметінің сапасы қазіргі кезде ең  ...  ... ... ...  ...  ісі  ...  ... сауалнамасының негізінде  біздің  еліміздегі  салық  ... ... ... 34 ... ... органдарының ішінде 7-шіорында тұр. Бұл соңғы орындардың бірі болып ... ... ... ... ... ... орынның жоқ болуы - 45% ( 3-орын);← Персоналдың қызметінің ... – 35% ... ... ... нашарлығы - 29% (4-орын)← Кезек күту уақытының ұзақтығы – 69% (5-орын)Жоғарыда аталған әлеуметтік сауалнама  негізінде  ...  ... ... ... ... үшін ... етуі ... Оның тиімділігінжылда жүргізіліп отыратын әлеуметтік сауалнама негізінде ... ... ... ... ... ... ... отырғандай, салық қызметоргандарының қызметінің сапасына сұралғандардың, яғни кәсіпкерлер мен заңдытұлғалардың 41% қанағаттанатын ... онда 2012 жылы ... ... 90% ... ... 2008 жылы 50 ... кем ... салық төлеуші қызметсапасына қанағаттануы тиіс, 2009 жылы -60 ... 2010 жылы ... 2011 жылы 80 ... 2012 жылы 90 ... кем ... ... қол ... үшін, салық қызметі органдарыныңалдында мынадай ... тұр, ... 18  ...  ...  техникалық  жабдықпен  қамтамасыз  ету  ...  ... ... ... өзіндік киім үлгілерін  ойлап  ... ... ... ... және ... ... ... келетін буклет, кітапшалармен қамтамасыз ету қажет.Сурет 12. Салық қызметі органдарының қызметіның сапасына қанағаттанудеңгейі, пайызбен*Вестник налоговой ... ... ... ... ... ... ... енгізу,салық қызметінің сапасының мониторингін енгізу және ... ... ... ... жерлерде салық қызметі сапасы ... ... ... ... ... органдарының қызметінің сапасы бұзылатын болса,онда бірінші басшыларды жауапкершілікке тарту мәселесі қойылуы қажет.Сонымен қатар, ... ... ... ... жұмыс сапасына керіәсерін тигізетін объективті себептер де жоқ емес. Олардың қатарына ... ... ... ... жағдайлар жасалмаған, персоналдар жетіспейді,еңбек ақының мөлшері сын көтермейді және т.б.ҚорытындыМемлекет ... ... ... ... ... үкіметке елдіңфискалды органдарында салық жүйесін ... ... ... ... қарай үйлестірудің қажеттігі туралы міндет қойды. Яғни, бизнесөкілдерін  ...  ...  ...  ...  ... ... ... салық кодексін құру бойынша тапсырмаларберді.Өйткені, баршаға белгілі экономикаға әсер ету  ...  ... ... және ... ... ... тікелей байланысы баринвестициялық белсенділік, бір саладан екінші салаға капиталдың ауысуысияқты ... ... ... ... ... ... Республикасында жаңа Салық кодексін қалыптастыру тиімді, жан-жақты ойластырылған салық ... ... ... ... Ал, салық саясатыелдегі іскерлік белсенділікті арттыру, мемлекеттік ... ... ... ... ету, жаңа жұмыс орындарының құрылуымен қамтамасыз етужәне мемлекетік ... ... ... міндеттері мен  кепілдерінуақытында орындауға мүмкіндік береді.Салық төлеушілердің салық пен басқа да ... ... ... ... мемлекет заңдық қорғау түрлері мен тәсілдері ...  ...  ...  үшін  ...  тарту  мен  құқықбұзушылықтардың алдын алуға маманданған салық органдарын құру арқылы ... ... ... ... ... ... өте көп кездеседі.Табыстарды жасыру және салықтарды төлемеу мақсатымен салық органдарыныңталаптарына қарсы ... ... ... ... ... ... бизнесмендер және басқа да тұлғалардың өмірінде әдеттіқұбылыс болып табылады.Салықтық құқық бұзушылықтардың ... ... ... ... бұлинститут салықтық  құқықтық  ...  ...  ... ... ... ... ... Салықтық-құқық құрамыныңқұрылымын білу, салық органдары мен соттардың жауапқа дұрыс тартуына ғанасебепкер болмай, сонымен қатар оларды ... ... ... ... ... төлеушілер мен құқықтық қатынастардың  басқа  да  қатысушыларынжауапкершілікке заңсыз түрде ... ... ... ... ... ... келуге болады:салық заңнамасын сақтау салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... жүргізуші субъектілердің өз міндеттерінорындау салықтық ... ... үшін ... ... және ... ... ... яғни айыппұл салуды болғызбайды.Экономикалық  қатынастардың  дамуының  қазіргі  кезеңінде  ... ... және ... ... ... ... ... сезімінқондыру қажет. Бұл өте қиын мәселе, алайда салық төлеуге байланысты барлықмәселелерді мәжбүрлеу шарасы арқылы ғана шешу мүмкін ... ... ... ... ... үшін ... ... жүйесі салық төлеушілерді жартылай қорқыту арқылы, жартылай көндіруарқылы салық төлеуге ынталандыруға бағытталған.Салық төлеу ... ... ... бөлу ...  асырылады,сондықтан салық төленбесе әлеуметтік-қамсызданбаған халық және ... ... ... ... өмір сүре ... жұмыста, салықтық құқық бұзушылықтар үшін ...  ...  ...  ...  ...  ... түрде жаңа және зерттеуге қызықты ... ... ... жауапкершілік субъектілерін анықтау тек теория үшін ғана ... ... ... ... ... де  өте  ...  ... айта кету керек. Бұл әкімшілік жауапкершіліктің ... ... ... субъектілерінің белгілерін бөліп көрсетуге,  жауапкершіліксубъектісінің сәйкес келмеуі салдарынан  әкімшілік  ...  ... ... ... ... ... ... таластардың алдыналуға мүмкіндік береді.Осы жұмыста, лауазымды тұлғаларға жаңа көзқарас ұсынылған, әсіресезаңды тұлғалардың әкімшілік ... ... ... тудырады.  Салықзаңнамасын, әсіресе барлық шаруашылық ... ... ... өте ... ... табылады. Салықтық  құқықты  бұзғаны  үшінжауапкершілік салықтық реттеу ... ... орын ... ... ... келе, тиімділігі жоғары салыққызметін құру үшін жалпы топ менеджерлердің ойлау ... және ... ... жаңа ... мен ... ... жақсарту қажет.Аталған мәселелерді шешу ... ... ... дұрыс  жолға  қоюқажеттігі туындап отыр:← Салық қызметі  ... ... ... ... ... қажет;← Аумақтық салық органдарында басшыларды тағайындау бойыншабелгілі бір ... ... ... ... ... ...  ...  және  онытұрақты түрде өткізіп отыру қажет;← Қызметкерлерді үнемі аттестациялау қажет;← Жоғары оқу орындарында ... және ... ... ... ... ... ... жолға қою;← Салық  комитеттерінің ішінде болашақ ...  ... және ... ... ... ... жасақтау қажет;← Салық мәдениетін мектеп қабырғасынан бастап дамыту қажет;← Салық қызметі  органдарына  материалды  ...  ... ... ... ...  ...  ...  тиімді  салық  қызметінұйымдастыруға және салық ... ... ... қоюға болады.Пайдаланылған әдебиеттер1. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы ... Оқу ... 2002 ж. ... ... ... ... в условиях рыночных отношений./ ФинансыКазахстана. 2005ж. №9.47бет.3. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің ... ... ... ... Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.4. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политикиРК.// ... -2004ж. №11.5. ... ... и ... ... налоговой службы вРК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2008г.6. Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения качествагосударственных услуг по учету и отчетности.// ... ... РК. №2. ... ... ... ... және ... төленетін міндеттітөлемдері туралы” Салық кодексі. 2009ж. 11-бап.8. ҚР Үкіметінің 2007 - 2009 ... ... ... ... ... СК 2008 ж. ... ... түсімдер туралы есебінен10. Раимкулов А.С. Контроль – как ... ... в ... ... // ... Казахстана -2006.№1-2.11. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі меннегізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2008.. №4. 144-147 ... Е. ... А. ... ... ... в ... // ... 2007ж., №2, с.53.13. А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службыРК. №2.2008г.с.17.14. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму ... ... ... ... Вестник НС РК. №3, 2009г.16. ҚР ҚМ СК Төрағасының № 734 бұйрығымен бекітілген салық қызметіоргандырының стратегиясы. ... ж.17. ... ... ... Министрлігінің 30.09.2008 жылғы№474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы»жарлығы17.  А.Зейнельгабдин.  ...  ...  ...  и  ... ... и ... №3.2008г.18. «Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» әлеуметтік және маркетингтікзерттеу Агенттігінің жүргізген салық қызметі органдарының қызметінбағалау көрсеткіштер. ... ... ... ... ... - 21,3%ЗТ ақпараттарын қабылдау мен өңдеу бөліміЖанама салықтарды әкімшілендіру бөліміЗаң бөліміСалық төлеушілермен жұмыс бөліміЖеке тұлғалар ... ... ... алу бөліміЕсеп және талдау бөліміАЖ бөліміЖК бөліміСалықтық тіркеу бөліміЗТ аудит бөліміСК төраға орынбасарыСК төраға орынбасарыСК төраға орынбасарыСБ төрағасыСалық қызметі ... ... ... жетілдіруЖоғары тиімді салық қызметін қалыптастыруСалық қызметінің сапасын көтеруСалық мәселелері бойынша ақпарат алу деңгейін жоғарылатуСалық қызметі органдарының қызметіне қоғамның оң ... ... ... ... ... ... ... мәдениетін көтеруСалықтардың толық түсуін қамтамасыз етуСтратегиялық бағыттарЖІӨ-ге ... ҚР ҚМ ... ... өкілеттігіндегі салықтық түсімдер-21,7%Салық әкімшілігін жетілдірудің негізінде қосымша түскен салықтық түсімдер -5%×= 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
VIII Тақырып. Үкіметтің ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық негіздері22 бет
Кәсіпорынның шаруашылық – қаржылық қызметінің жалпы сипаттамасы. бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы. есеп саясаты49 бет
Прокуратураның ұйымдастырылуы мен қызметінің қағидалары85 бет
Қазақстандағы банктердің маркетингтік қызметінің ұйымдастырылуы жөніндегі мәліметтерді жүйелеп, жинақтап және барынша нақты жағдайын айқындап көрсету, сонымен қатар, әлемдік тәжірибелерді Республикамыздың банк жүйесіне қолданылу мүмкіншіліктерін қарастыру69 бет
Құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің құқықтық негіздері17 бет
«Шенгел и К» ЖШС63 бет
«Қазпочта» Акционерлік Қоғамының Батыс Қазақстан Облыстық филиалына жалпы сипаттама25 бет
ІI-деңгейлі банктердің қызметін ұйымдастыру90 бет
Адвокаттық қызмет пәнінен лекция тезистері43 бет
БТА АҚ қаржылық қызметін талдау88 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь