Қаржылық бағалаудың теориялық негіздері

Кіріспе
І ҚАРЖЫЛЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Бағалаудың мәні, бағалау үрдісінің тәсілдері мен әдістемесі
1.2 Бағалаудың негізгі бағыттары

II ҚАРЖЫЛЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ

2.1 Бағалаудың негізгі әдістері
2.2 «Еуразиялық Банк» АҚ бойынша бағаланатын объектінің құнын үш әдіспен бағалау

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
«ҚР бағалау қызметі туралы» заңына сәйкес мемлекеттік меншікті жекелендіру кезінде, басқаруды сенімділікке беру немесе жалға беру, сату, сатып алу, жарғылық қордың салымы ретінде ипотекалық несиенің жүргізілуі кезінде қоғамдық бағалау үлкен роль атқарады. Сонымен қатар мүлік туралы мәмле кезінде міндеттелген бағалау жүргізіледі.
Бағалау қызметі ғылыми негізде, оның кез келген тапсырманы орындау үрдісін қадағалайтын, бірқатар кағидалар мен жылжымайтын мүлік кұнына әсер ететін ортаның факторларын қарастырады.
Бүгінгі таңдағы түсінік бойынша ,бизнес-жұмыспен қамту және қызмет көрсетуде өнім өндіріп, өткізуде табиғи игілікті өндіруші кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ пысық адамдардың коммерциялық ісі болып табылады.Басқаша айтсақ, бизнес- пайда келтіру немесе қайсыбір материалдық пайда табу мақсатындағы шаруашылық жүргізуші субъектінің кәсібі, жұмыстың нәтижесі немесе іс-әрекеттің басқадай түрлері.
«Бизнес» және «кәсіпкерлік» ұғымы бір-бірімен тығыз байланысты.Көбіне оларды синоним ретінде қолданады.Бұл дұрыс емес, өйткені бұл ұғымдардың мазмұны жағынан көп айырмашылығы бар. Кәсіпкерлік –жұмыс және қызмет көрсетудің, өнімнің жаңа түрлерін игеру мен шығару үшін маүмкіндіктерді жүзеге асыруда ізденіспен, тәуекелмен бел байлаушы жаңашыл, творчестволық және бастамашыл шарушылық іс-әрекет ретінде түсіндіріледі. Бұрын –соңды болмаған немесе өзгелердің қолынан шықпаған бар жаңаны ізденуші іскер адамдарды ғана кәсіпкер деп есептуеге болады.
Кәсіпорынның қаржылық қорын бағалау, оның тұрақтылыққа жету жолдарын, экономикалық тиімділікті де анықтауға мүмкіндік береді.
Кәсіпорын жұмысының қаржылық қорынының жағдайын бағалау адам қызметінің барлық аясына, соның ішінде қаржы қызметіне де тән нәрсе. Ол белгілі бір нәтижеге жету үшін субъектінің объектіге нысаналы ықпал етуінің тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы.
Сонымен қатар қаржылық тұрақты кәсіпорын онымен қаржылық қатынастарға түсетін басқа шаруашылық субъектілер үшін сенімді серіктес болады /4, 9 б/. Сондықтан қаржылық жағдайды талдаумен тек кәсіпорын басшылары мен қызметкерлер ғана емес, соныменен ресурстарды қолдану тиімділігін зерттеу мақсатында құрылтайшылар, инвесторлар, несиелендіру жағдайын бағалау мен тәуекелділіктің деңгейін анықтау үшін банктер, төлемдерді уақытылы алу үшін жабдықтаушылар, бюджетке қаражаттардың түсу жоспарын орындау үшін салық органдары және тағы басқалары айналысады.
1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясын жүзеге асыру шаралары туралы» жарлығы.- Алматы, 1998.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі// Казахстанская правда, 1995, 31қаңтар-4ақпан.
3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңы 30.11.2000 ж. №109-11
4. Қазақстан Республикасы Президентінің Заңдық күші бар «Құнды қағаздар мен қор биржасы туралы» жарлығы. - Алматы, 1995.
5. Қазақстан Республикасының «Шетелдік инвестициялар туралы» Заңы// Эконолмика и предпринимательство в РК.1998 №18.-с.1-6
6. Қазақстан Республикасының 26.07.1999жылғы «Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және тауардың жасалған орнының атаулары туралы» Заңы.
7. Қазақстан Республикасының 20.06.2003 жылғы №442 Жер кодексі.
8. Қазақстан Республикасының 16.07.1999 жылғы Патент туралы Заңы.
9. “Қазақстан Республикасының бағалау туралы”заңы, 30 қараша 2000 жылы, №109-ІІ.
10. “Қазақстан Республикасының бағалау туралы” заңын қолдану шаралары туралы” Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысы, 27 мамыр 2002 жылы, №572.
11. Жылжымайтын мүлікті (мүліктік шешен ретіндегі кәсіпорынан басқа) бағалау әдістеріне талаптарды бағалау қызметінің субъектілерінің қолдануы бойынша ережелер. Олар Қазақстан Республикасының Юстиция Министрлігінің 21 қараша 2002 жылы, №173 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 2 желтоқсан 2002 жылы, №600 Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің 26 қараша 2002 жылы, №179 және Жер ресурстарын басқару бойынша Қазақстан Республикасының Агенттігінің Төрағасының 23 қараша 2002 жылы, №90 біріккен бұйрығымен бекітілген.
12. Қолданылатын принциптерге, бағалау бойынша жұмыстар сапасына қойылатын талаптарды бағалау қызметінің субъектілерінің қолдануы бойынша ережелер, Қазақстан Республикасының Юстиция министрлігімен 23 қараша 2002 жылы, №179 бекітілген.
13. Бағалау есептемесінің мазмұны мен формасына талаптарды бағалау қызметінің субъектілерінің қолдануы бойынша ережелері, Қазақстан Республикасының Юстиция министрлігінің 21 қараша 2002 жылы, №172 Қазақстан Републикасының Қаржы министрлігінің 2 желтоқсан 2002 жылы, №598 біріккен бұйрығымен бекітілген.
14. Микерин Г.И., Недужий М.И., Павлов Н.В., Яшина Н.Н. “Международные стандарты оценки”, в 2 томдық, М., Новости, 2000 ж.
15. Гранов И.В. “Оценка недвижимости”, Учебник. “Экмос”, М., 2000 ж.
16. Рутгайзер В.М. “Жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын бағалау”, “Дело”, М., 1998 ж.
17. Федотова М.А., Утқин Э.А. «Оценқа недвижимости и бизнеса», Учебниқ. «Эқмос», М., 2000.
18. Попов Г.В. Основы оценқи недвижимости. М.: РОО, 1995.
19. Гранов И.В. Оценқа недвижимости.- С-Пб: Питер, 2001.
Рутғайзер В.М. «Оценқа рыночной стоимости недвижимости», «Дело», М., 1998.
20. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. М., Финансы и статистика, 1999.
21. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятий: теория и практика, М., Инфра, 1997.
    
    ЖОСПАРКіріспеІ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Бағалаудың мәні, бағалау үрдісінің тәсілдері мен әдістемесі1.2 Бағалаудың негізгі бағыттарыII ... ... ... МЕН ... Бағалаудың негізгі әдістері2.2 «Еуразиялық Банк» АҚ бойынша бағаланатын объектінің құнын үш әдіспенбағалауҚорытындыҚолданылған ... ... ... ... ... ... ... меншіктіжекелендіру кезінде, басқаруды сенімділікке беру немесе жалға беру, ... алу, ... ... ... ... ипотекалық несиенің жүргізілуікезінде қоғамдық ... ... роль ... ... ... ... ... кезінде міндеттелген бағалау жүргізіледі.Бағалау қызметі ғылыми негізде, оның кез келген тапсырманы орындауүрдісін қадағалайтын, бірқатар кағидалар мен ... ... ... ... ... ... ... таңдағы түсінік бойынша ,бизнес-жұмыспен қамту және қызметкөрсетуде өнім өндіріп, өткізуде табиғи игілікті өндіруші ... ...  ...  ...  ...  ...  ісі  ... айтсақ, бизнес- пайда келтіру немесе қайсыбір материалдықпайда табу ... ... ... ... кәсібі, жұмыстыңнәтижесі немесе іс-әрекеттің басқадай түрлері.«Бизнес» және «кәсіпкерлік» ұғымы бір-бірімен тығыз байланысты.Көбінеоларды ... ... ... ... ... ... бұл ұғымдардыңмазмұны жағынан көп айырмашылығы бар. Кәсіпкерлік –жұмыс және ... ... жаңа ... ... мен ... үшін ... ... ізденіспен, тәуекелмен бел байлаушы жаңашыл, творчестволықжәне бастамашыл шарушылық ... ... ... ... ... немесе өзгелердің қолынан шықпаған бар ... ... ... ғана ... деп ... ... ... қорын бағалау, оның  ...  ... ... ... де ... ... береді.Кәсіпорын жұмысының қаржылық  қорынының  жағдайын  бағалау  адамқызметінің ... ... ... ішінде қаржы қызметіне де тән нәрсе. ... бір ... жету үшін ... ... ... ықпал етуініңтәсілдері мен әдістерінің жиынтығы.Сонымен қатар қаржылық тұрақты кәсіпорын онымен қаржылық қатынастарғатүсетін басқа ... ... үшін ... ... ... /4, 9 ... қаржылық жағдайды талдаумен  тек  кәсіпорын  басшылары  ... ғана ... ... ... қолдану тиімділігін зерттеумақсатында құрылтайшылар, инвесторлар, несиелендіру жағдайын бағалау ментәуекелділіктің деңгейін анықтау үшін банктер, ... ... алу ... бюджетке қаражаттардың түсу жоспарын орындау үшін салықоргандары және тағы ... ...  ...  тұрақтылығын  бағалау,  объективті,  ғылыминегізделген және үйлесімді ... ... ... қаржылық шешімдерқабылдау үшін оның қаржылық жағдайын талдау ... Тек ... және ... ... ғана оның ... ...  ...  кәсіпорынныңқаржылық  тұрақтылығын  нығайту  және  жақсарту  және  оның  ... ... ... басқару шешімдерін  қабылдау  үшінбасшылыққа нақты ұсыныстар беруге болады.Бағалау қызметкерлігінде бизнесті (кәсіпорынды) ... ... ... ... құнын объектпен бағалауда, табысқа қол жеткізуге бағытталғанжәне кәсіпорынды функционалдау ... ... ... ... ... ... азаматтық құқықтар объектісі болып табылады ... ... ... ... ... ... ... дамуы нәтижесінде бизнесті бағалау қажеттілігі өсуде. ҚазақстанРеспубликасының заңына сәйкес меншік объектілерін ... ... ... ... не ... беру ... сату, сатып алу,ипотекалық несиелеуде, шарттық капиталдарға ... ... ... өткізужәне т.б. кезінде міндетті болып саналады [2].Бизнесті бағалау кәсіпорынды қайта құрастырудың  ... ... үшін ... ...  ...  ...  ... мүмкін амалдар анықталады және, олардың ... ... ... ... ...  ...  барынша  жоғарғынарықтық құн орнатылады, ал бұл өз алдына меншік иелерінің негізгі ... ... ... фирмалар менеджерлерінің қойылған мәселесі болыпсаналады.Жиынтықтағы пайдалылық пен шығындар бағалаушымен бағаланатын, нарықтыққұнның негізі болып ... ... ... ... ... бір түрі ... жен  кәсіпорын  оның  нарықтық  ... ... ... ... ... табыстарда қажеттіліктерінқанағаттадырады.Бизнес (кәсіпорын) тауардың барлық белгілеріне ие және салып алулар-сатулар объектісі бола ... ... ол, ... оны ... амалдарын және әдістерін қамтитын, ерекше типті тауар болыпсаналады. ... ... ... ... болуы, бизнес ішінде және ...  ...  ...  байланысты.  Соған  қоса,  экономикадағытұрақсыздық ... ... ... ... ал басқа жағынантұрақсыздық экномикадағы толық тұрақсыздықтың кезекті өсуіне алып ... ... ... ретінде тағы бір ерекшелігі анықталады: ... және оны ... ... ... соған қоса бағалау екзіндебизнесті басқару сапасын ескеру қажеттілігі [12].Бизнесті бағалау ... ... ...  ... ... үшін ... ...  бағалау  процесінде  ... ... ... ... және, олардың қайсысы кәсіпорынныңмаксималды тиімділігін қамтамасыз ететіндігі,  демек  ...  ... құн ... ал бұл өз алдына меншік иелерінің негізгі мақсатыжәне нарықтық экономикада фирмалар менеджерлерінің ... ... ... ... ... ... ... Бағалаудың мәні, бағалау үрдісінің тәсілдері мен әдістемесіКәсіпорын құнын (бизнесті) бағалау – бұл кәсіпорын құнын белгілі біркүнге есептеу және ... ... ... басқа да меншік объектісісияқты, бағалау объект құнының мөлшерін, белгілі бір уақыт ... ... ... ... оған әсер ... ... ... мақсаттыреттелген процесс болып келеді. Бірінші көзқарастан күрделі болып ... ... ... ... осы ... ... (маңызды) сипаттарынашады. Сонымен, біріншіден, кәсіпорын құнын ... ...... яғни ... алу үшін ... реті мен ... ... объект сипаттамаларына және таңдалған әдістерге байаныстыболатын операциялар тізімін жүзеге асырады [1, б. ... оса ... ... үшін ... кезеңдерін бөлуге болады.Мысалы, қажетті ақпаратты жинау және ... ... ...  әдістерінқұрастыру, объект құнының мөлшерін есептеу, түзетулерді енгізу, соңғымөлшерді шығару, алынған ... ... және ... Кезеңдердіңбіреуін де тастап кетуге не басқа орынға «орын ... ... ... ... нәтиже бұзылуы мүмкін. Осыдан бағалаудың екінші мәндіксипаттамасы шығады, дәлірек айтсақ, яғни бұл ... ... яғни ... ... бір ... ... құнды бағалау – мақсатты процесс. Сарапшы-бағалаушы өзқызметкерлігінде әрдайым нақты ... ... ... ол ... ... есептеу керек. Бірақ қандай құнды анықтау керек ... ... ... қоса ... ... байланысты. Мысалы, егербизнес құнын есептеу сатып алу-сату келісімін жасау мақсатымен жүргізілсе,онда нарықтық құн ... ал егер ... ... ... ... ... ликвидациялау жағдайында анықтау саналса, онда ...  ... ... процесінің төртінші жағы бағалаушының әрдайым құнмөлшерін ақша бірліктері ретінде анықтауға негізделгендігі ... ... құн ... олардың дәлдік өлшеуге және ақшалай сипаттауғақаншалықты қарапайым берілетіндініне қарамастан, сандық сипатталу керек.Құнды бағалау ... ...  ...  жағы  оның  сипатынанегізделген. Бұл ... тек ... ... оның ... ... оған ... ... бағаланатын объектініңактивтері мен міндеткерліктерінің құрамы мен құрылымын және т.с.с. алуғашығындарды ескерумен шектелмейтіндігін білдіреді. Ол ... ... ... ...  ...  ...  ...  нарықтық  конъюктураны,бәсекелестік деңгейі мен моделін, бағаланатын бизнестің нарықтық реноменін,оның макро- және микроэкономикалық мекендеу ... ... ... алумен кедергіленген тәуелділіктерді, табыстың ортанарықтық деңгейін,ұқсас объектілерге бағаларды, саладағы және толықтай экономикадағы ағымдықжағдайды.Негізгі ... ... ... және ... ... ... динамизмімен ерекшеленеді, осыдан уақыт – нарықтық процестерге,соның ішінде ... ... ... ... әсер ... ... фактор.Пайда түсіру немесе пайда ...  ...  ...  ... ... Интервал, немесе период күнге,  ...  ... ... ... ... ... тең ... мүмкін [1, бб. 84-86].Болжалған период ұзақтығы ең алдымен дисконттау есерілгеннен, нарықтыққұн мөлшеріне әсер етеді. ... ... құны ... факторларәсерінен уақытпен өзгереді, сондықтан ол тек нақты уақыт ... ... ... ... айдан кейін ол басқа болуы мүмкін. Демек,меншік объектілерін тұрақты ... мен ... ... ... ... ... қажет.Нарықтық құнның басқа маңызды факторы болып ... ... ... ... ... ... және ... тұрақсыздық пен анықсыздық деп түсіндіріледі. Басқа сөзбенайтқанда, тәуелділік – бұл, ... ... ... ... болжалғаннан кіші не жоғары болып шығу ықтималдығы. ... ... әр ... және  ...  ...  шарттарындасалымдардың біреуі де абсолют тәуелділіксіз болмайтындығын естен шығармаукерек.Жүргізілген бағалау нәтижесі болып нарықтық ... ... ... оның ... ... ... құн – бұл, берілген бағалауобъектісі ашы нарықта, ... ... ... ... ... ... ... еткенде, келісім бағасымен қайсыбір төтенше жағдай әсерісипаттағалған кезде өзін ақтай алатын барынша ықтимал баға.Нарықтық құн ... ... ... ... ... ... ... Осы кезде құнды есептеу үшін есептеулерді таңдалған валютадажүргізген ... ... бұл ... ... ... жүргізуге жәнеқорытынды нәтижені бір валютадан екіншісіне айналдырғанда  ... ... ... ... ... ... ... анықтаумен, бағалаушы бағаланатын объкетке баланыстыреттелетін пайда, осы пайданы ... ... ... ... ... ... пайдалылық деңгейі, бағаланатын объекттің,активтері мен міндеттерінің құрамы мен құрылымы (немесе құраушы элементтер)сияқты,  ...  ...  ...  саладағы  және  толықэкономикадағы ағымдық жағдай – ... ... ... әсер ... тырысу керек [2, бб. 137-140].Құнды нарықтық бағалаудың кемшілігі және ... ... ... оның ... бір ... байланысы саналады. Бүгінгі экономикада нарықтыққұнды есептеу келесі себептерден міндеттеледі. Сіздің көзқарасыңыз ... ... ... нарықтық құнды бағалау (немесе анықтау) сатушыға не сатып алушығатауарды барынша нақты бағаға «шығаруға» мүмкіндік береді, ... ... жеке ... мен ... ... қана ... соған қоса дамудыңжалпыэкономикалық тенденциясын да, нарық жағынан берілген объект бағасын ... ... ... ... білу ... иесіне, қажетті жағдайдаобъекттің нарықтық құнын ... жеке ... және ... құн ... ... ... ... сақтауға бағытталған шараларды қолданып,өндіріс процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді;в) құнды ... ... ... ... ... ... демек, банкротты және құлдырауды болдырмауға мүмкіндік береді;г) құн ... ... ... ... тиімді инвестициялық шешімқабылдауға көмектеседі;д) әрине, тапсырыс беруші өз бетімен де бағалаушы ... ... ... оған бұл үшін ... ... ... мен тәжірибекерек. Барлығы бірдей осының екеуін де ... ... және ... ... бүгінгі экономикада құнды бағалауды арнайы оқыған ... ...  ...   ...   ...   ... нәтижелер алуға мүмкіндік береді;ж) егер жоспарланған келісімнің әрбір ... ... бір ... ... бағалауға тырысатын болса, она оның ... ... ... еді, ... осы ... ... рет қолданылатын және өз бағасынақтауға мүмкіндік бермейтін белгілі бір ақпараттық ... ... ... ... ... алу және т.с.с. қажет ... еді. ... ... ... ... оның ... кідірістері біразтөмен;л) маманға бағалауға ... ... ... ... ... Бұл келісімде екі жақтың да құқықтары мен міндеттері орнатылады.Бағалаушы ... ... ... ... қате ... ... беруші емес, ал сарапшы міндетіне жатады;м) макроэкономикалық аспектіде құнды  бағалау  ...  ... ... және ... бір тұтқасы болып саналады, бағалаумемлекеттік және муниципалдық ... ...  ...  ...  ... құнды бағалау нарықтық экономикада көптеген үлкен мәселелердішешуге мүмкіндік береді. Нарықтық экономиканың ... ... ... ... ... бір реттілікпен ұйымдастырылу керек. Бұған бағалаушылардыңжұмыс сапасы, олардың көмегімен ... ... ... мен ... ... [3, бб. 207-208].Құнды бағалау жүргізілетін барлық елдерде дерлік, оны, өз жұмысындабағалаудың орнатылған стандарттарын ... ... ... ... ... негізгі принциптері объективтілік және дұрыстық болыптабылады.Бағалау объектiлерiне:1) жекелеген ... ... ... оның iшiнде қараусызқалған, иесiз мүлiктер;2) ... ... оның ... ... ... бiр ... ... жылжымайтын) құрайтын заттардың жиынтығы;3) меншiк құқығы және мүлiкке немесе мүлiктiң құрамындағы ... өзге де ... ... ... (борышты) талап ету құқығы;5) жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер, ақпарат;6) интеллектуалдық меншік құқығының объектілері;7) азаматтық құқықтардың өзге де объектілері жатады.Бағалау ... ... ... ... және ... ... - ... түрлерi болып табылады.2. Мiндеттi бағалау Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес:1) жеке ... ... ... пайдаланылмайтын жылжымайтынобъектiлерiне салық салу үшiн, сондай-ақ шаруа (фермер) қожалықтарының жеручаскелерiнiң бағалау құнын ... ... ... ... не ... (кейiннен сатып алатынжалға) беру үшiн;3) ипотекалық кредит беру үшiн;4) меншiк иесiнен мүлiктi мемлекеттiк қажеттерге сатып алу және алып ... ... ... ... ... сот орындаушысы жүргiзген бағалауғақарсылық бiлдiрген жағдайда борышкер мүлкiнiң құнын анықтау үшін;6) мемлекеттік меншiкке ... ... ... ... ... өзге де ... ... жүргiзу шартына қойылатын мiндеттi талаптар біріншіден, Бағалаужүргiзу шартына Қазақстан  ...  ...  ...  ... ... шарты туралы нормалары қолданылады, екіншіден  ағалаужүргізу шартында мыналар қамтылуға тиіс:1) ... ... мен ... ... ... үшін - ... аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), тұратынжері;заңды тұлға үшін - ... ... жері ... ... ... ... ... (объектілерінің) атауы және (немесе) орналасқанжері, айқындалатын құнның түрі;3) бағалау түрі;4) ... ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеудің шарттары, тәртібі жәнемөлшері;7) тараптардың құқықтары, ... және ... ... ... ... ... ... құқығын растайтынқұжаттың деректемелері не ... ... ... ... шарт ... беретін өзге де негіздемелер;9) мүлікті бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияныңдеректемелері (лицензия ... ... ... оның ... мен берілгенкүні).Бағалау туралы есепте мыналар көрсетілуге тиіс:1) бағалаушының атауы (тегі, аты, әкесінің аты, (ол болған ... ... ... жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияныңнөмірі мен берілген күні;3) айқындалатын құнның ... есеп ... күні және ... ... ... ... объектісінің (объектілерінің) атауы және (немесе) орналасқанжері мен сипаттамасы;6) ... ... ... ... ... ... мен ... бағалау жүргізу кезінде пайдаланылатын бағалау стандарттары;8) нақты деректерді алу көздері көрсетіле отырып, бағалау ... ... ... ... есеп ... ... ... жүргізілген бағалаудың нәтижесін толық және айқын түсіндіру үшінқажет өзге де ... ... ... ... ... келесілерден тұрады:1. Бағалаушы, егер:бағалаушының бағалау объектiсiне қатысты шарттан тыс заттық немесемiндеттемелiк құқығы болса не оны ... ... ... ... - тапсырыс берушiнiң акционерi, құрылтайшысы,қызметкерi, меншiк иесi, ... ... ... дебиторы, демеушiсiболып табылса не бағалаушы - жеке тұлға тапсырыс берушi - жеке тұлғаныңжақын ... ... ... ... табылса, бағалауды жүргiзе алмайды.2. Егер бұл бағалау жүргiзу нәтижесiнiң дұрыстығына, оның ... ... ... ... тиiс ... ... ... терiс әсерiнтигiзуi мүмкiн болса, бағалаушының қызметiне тапсырыс берушiнiң не ... ... ... жол берiлмейдi.3. Бағалау жүргiзгенi үшiн бағалаушыға төленетiн ақының ... ... ... ... ... ... көрсетiлмейдi және олтараптардың келiсiмi бойынша жұмыстарды орындағанға дейiн белгiленедi.1.2 Бағалаудың негізгі бағыттарыНормативтік база ... ...  ...  нарықтарындакәсіпорын бизнесін бағалау 3 тәсіл бойынша жүргізіледі: нарықтык, табыстықжәне шығындық.Бизнес - бұл ... жеке ... ... ... заңды тұлға - кәсіпорын, азаматтық құқықтардың объектісі болыптабылады да, кәсіпкерлік қызмет үшін қолданылатын мүліктік ... ... ... жер ... ғимараттар мен кұрылыстарды, машина менқұрал-жабдықтарды, шикізат пен өнімдерді, материалдық емес активтерді жәнемүліктік ... ... ... ... концепциясыБірінші  концепция  мүліктік  кешеннің  құрамдастарын  бағалауменбайланысты.Кәсіпорын бизнесін бағалау мүліктік кешеннің ... ... ... ... және ... ... ... негізгіқаражаттардың мүліктік құқықтар құнының есебінсіз бағалауға болады.Мұнда, ... ... ... ... ... ... бассейн, жер телімі жэне т.б.), мүліктік кешеннің құрамдастарынбағалау жөнінде айтылып ... ... ...  ...  ... ... ... жиынтығы түрінде бола алатын  қосымша  ... ... және ... ... ... ... багалаудың екінші концепциясыЕкінші концепция, кәсіпорын ... ... ... ... ... ... тікелей байланысты.Кәсіпорын бизнесін жүйе ретінде қарастырсақ, құрамына тауар нарығыныңсекторын бакылауға рұқсат ететін, оның мүліктік кешені мен ... ... ... ... мүліктік кешеннің жиынтығында қосымша құнның пайдаболуы мүмкін.Құқық жүйесі немесе қоржыны, кәсіпорынға ... жүйе ... ... тиімді бәсекелесуге рұқсат етеді.Құқықтар жүйесі немесе қоржыны өзіне мыналарды қосуы қажет:- кәсіпкерлік ... іске ... ... ... ...  жергілікті  билік  органдары   беретін   ... және тағы ... ... ... ... жұмыс істеуқұқығы;- кәсіпорынға табыс әкелетін жал құқығы, субжал, кепіл және т.б;- ... ... ... келісім-шарт жүйелерінен пайда болатынқұқықтар (материалдар мен ... ... ... ... ... ... келісім-шарттары және т.б.);- кәсіпорын акцияларының бақылау пакеттерінен пайда болатын кұқықтар;- материалдық емес активтерді  ...  ...  ... ... ... ... ... бизнесін бағалаудыңобъектілері мыналар болуы керек:- кәсіпорынның мүліктік кешені;- кәсіпорынға (фирмаға) нарықтың секгорын бақылауға ... ... ... ... ...  ...  (фирманың)  тауар  нарықтарында  бәсекелесугеқабілетілігі.Сөйтіп, кәсіпорын (фирма) ... ... екі ... ... жүзеге асырылады.Бірінші концепция, сатып алу-сату мәміле кезіндегі кәсіпорын (фирма)бизнесінің ... ... Бұл ... ... кұны екі ... ... ... кешеннің кұнынан және материалдық емесактивтердің құнын сипаттайтын кұнға қосымша бағалануынан.Екінші ... ... ... ... нарығындағы  бағаланатынсектордың бағалау сыйымдылығын болжайды.Қазақстан Республикасы заңнамасының талдауы мен ... ... ... табылатын табыс формуласында көрсеткендей, артықшылығы барқұқықтардың көлемін  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  нарығының  үлкен  секторлармонополияларымен байланысын патенттік ... ... ... ... ... атап айтқанда:- иелігіндегі интеллектуалдық меншік объектілерін өз талабына сайқолдану;- оларды пайдалануға, басқа тұлғаларға рұқсат етпеу;- ... шарт ... ... ... ... ... пайдалануға рұқсат ету.Аталған ғылыми дәлелденген артықшылықтарды, құқық иеленуші  өнімнарығында жоғары технологиялық өнімдерінің ... ... ... ... ... ... ... бақылау үшін қолданылады.Айырықша құқықтарының ірі  портфелі  шоғырланған  ... ... ... ...  мен  корпорациялар  ғылымидәлелденген өнім құқық ...  ...  ...  ... ... белгілі мүмкіндіктер алады.Айырықша құқықтар  портфелінің  көмегімен  ...  ...  ... ... ... компаниялардың мүмкіндіктерін бағалау, олардыңайырықша құқықтар мен бизнесін бағалауына қосылады.Бағалау мақсаты - кәсіпорынның нарықтық құнын есеп айырысуыменнегіздеу.Кәсіпорындарды ... ... бір ... ... ... Бағалаушы, жасалып жатқан бағалаудың міндетін білгеннен кейінғана керекті әдістемені дұрыс таңдай алады.Кәсіпорынның құнын ... ... ... ... туындайды:1) кәсіпорынды сату;2)  кәсіпорын мүлігінің ... сату (жер  ...  ... ұйымды қайта құру немесе кәсіпорынды тарату (қосылу, бөліну, ... т.б.), және ... ... ... төрелік сот жәнеменшік иелерінің шешімі бойынша жүргізіледі;4) бағалы қағаздар нарықтарында кәсіпорын акцияларьн сатып алу ... ... ... ... ... оның ... сатып алу);5) жауапкершілігі шектеулі коғамда немесе серістестіктің жарғылыққорының үлесін сатып алу және сату (үлес ақша ... ... ... ... ... ... ... жал төлемін белгілеу үшінмаңызды;7) кәсіпорынды ... ... ... ... орындалуымен оның негізделуі кезінде кәсіпорын құнын білу қажет;8) несие алу үшін кәсіпорын мүлігін кепілге беру;9) ... ... ... ... ... салу ... оның ... базасын анықтау;11) негізгі қорларды кайта бағалау.Сонымен, мүліктік кешен құнын бағалану ... мен ... ... ... ... ... анықталуына тәуелді, яғни сатыпалу және сату, несие алу, ... ... ... ... келген мүліктің құнын, бір-бірімен тығыз байланысты екі тәсілменанықтауға болады: біріншіден, осы мүлікті басқа бір ... ... ... ... мағынасында) алмастыруы. Екіншіден, мүлік иесі ... ... ... ... ... шығындар және баға түсініктемелері бойынша айырмашылықтарды білуқажет. Құн - алушының (инвестор) ... ... ... ... ... ... - ... ұқсас меншік объектісін құру үшінқажет ... ... ... Бұл ... сатып алушы төлеуге дайын сомаданайырмашылығы болмауы ... Баға ... ... мен ...  ... активтілігін және сатып алушылардың  ...  ... бұл ... бағалау күнімен салыстырғанда өз ... ... ... ... мүмкін. Тек қана жетілген нарық жағдайында, құн жәнебаға бір-бірімен тең болады. Мүлікке ... құн, ... ... шарттардыңнәтижесі болатын бағаны усынады. Баға -  ...  ...  ... ... алуға қанша жұмсалғанын көрсететін факт. Бағалаушыталдау жасағаннан кейін ғана, мүлік ... ... ... немесеалынған бағасы бола алатындығы туралы айта алады.Құн негізінен төрт шарттан туындайды: сұраныс, ... ... ... ... беру ... ... ... - белгілі бір уақыт ішінде нарықта ... ... ... саны ... меншік объектілері. Сұраныстың өсуі бағалардыңөсуіне алып келеді.2.   Пайдалылық.  ...  ...  бір   ... ...  мен  ...  ...  қабілетін  -пайдалылық деп атайды. ... зат ... ...  ... ... ... соғұрлым оған сұраныс жоғары болады.Пайдалылықтың өсуі көбіне бағаның өсімімен сәйкес жүреді.3. Тапшылық. Үлкен ... пен ... ... қарамастан, ешбірмүлік тапшы болмағанша құны болмайды.4. Меншік құқығын біреуге беру мүмкіндігі. Кез келген зат ... ... беру ... бар ... ...  ...  болыпсаналады. Мысалы, берілген заңнамамен жердің белгілі бір ... ... ... онда ... құндылығы болмайды. Дегенмен, бұл жерлердіңжал құндылықтарының нарық кұнын бағалауға болады.Мүліктің құнын бағалау нақты бір ... ... ... анықтау, ипотекалық несиені алу, мүлікті сақтандыру және т.б.). Бұлмақсат, бағалаудың тағайындалуы деп аталады. Құнның әр ... ... ... құны әр ... ... ... оттан сақтандырумақсатындағы құнның бағалануы, ипотекалық  несие  ...  ... ... Бірінші жағдайда, құнның мөлшері ... ... ... ал екінші жағдайда, ... ... ... ... ... ... сату үшін нарықтағымүмкін болатын ... ... ... ... тәуелді мүлік әр түрлі құнға иеболады.Тәжірибеде бағалаушы келесідей негізгі құралдардың түрлерін ... ... құн - ашық және ... ... ... түрінеберілетін баға. Экономикалық рационалды, мәмілеге ерікті баратын және қажетақпаратпен қамтамасыз ... ... мен ... алушы арасында  еркінбәсекені ... ... ... ... ... ... алу ... жағдайлары, екі жақтың жеткіліксіз ақпараттануы, нарық деформациясыжәне т.б. факторлардың әсерінен, тәжірибеде ... ... ... ... ... ... Нарыктық емес құн ... ... ... құн бола ... ... ... құн  -нормативтер мен әдістер ... ... ... ... ... ... ... Қарастырылып отырған мүліктік кешеннің түрлері үшіннормативтердің  (ставкалардың,  ...  ...  ... ... ...  құн  ...  мысалы,  кәсіпорынмүлігінің салық салу құны болып табылады. Кәсіпорын мүлігіне салық ... ... база ... ...  қаражаттардың,  материалдық  емесактивтердің, ... мен ... ... ... ... құны ... Салықсалу құнын есептеу үшін кәсіпорын мүлігінің бухгалтерлік есебінің баланстықактивіндегі қалдықтар алынады. Нормативті ... ... тағы ... ... салу ... жер ... құнын анықтау болып табылады.Мүліктік кешеннің нормативті есептелетін кұнының көрсеткішін салықсалу  және  ...  ...  ...  ...  ... Бұл ... талаптар бойынша зақымды бағалау үшін соторгандары да ... есеп ... ... ... ... қалпына келтіру жәнеқалдық құны деп бөледі.Баланстық құн - кәсіпорынның балансында белгіленген, құрылысқа ... ... оның ... ... ... элемент алу.Бастапқы құн - белгілі кәсіпорын  объектілерінің  ... ... ... ... ... ... Эксплуатацияғаберілген мүлік объектісі бастапқы құн бойынша, не оларды модернизациялаумен ... ... ... ... ... қайта бағалау белгіленгенуақыттан есептейді.Қалпына келтіру құны - бұрын анықталған негізгі қаржыларды қазіргіталаптарға сай қайта ... ... ... қор ... құнының толыққалпына келуін салыстыру арқылы қазіргі заманға сәйкес нарықтық ... құн. Егер ... ... ... кезеңінде жинақталғантозу сомасын алып тастасақ, онда қалдық күнды аламыз, ал ... ... ... ... ... ... жүргізсе, онда ол нарықтықсипаттама алады. ... ... ... қайта өндіру мен орнын басу кұнынбелгілейді.Қайта өндіру құны - қазіргі нарыққа сай сатып алу немесе қайта өндіруқұнын ... ... тура сол ... ... кұны ... ... Қайтаөндіру қүнын анықтау көбінесе ... ...  ... және тағы басқа өзгерулерінен мүмкін болмайды.  Сондықтантәжірибеде орнын басу құны қолданылады.Орнын басу кұны - ...  ...  ...  ... ... барабар объектіні өндірудің ағымды құны.Тағы да мүліктік кешеннің құны мен жойылу құны туралы айтуға ... ... ... ... жасағаннан кейін табыс әкелетін жәнеқызмет жасай алатын объектінің құны. Мысалы, инвестор кәсіпорын акцияларыналғанда және ... ... ... кезінде, кәсіпорын элемент - бұлболашақта табыс ... және  ...  ...  ...  ...  депқарастырылады.Жойылу құны мүлігін сатушы келісуге ... ... ... ... ... құны ... ... анықталады. Мысалы, оның банкротқаұшырауы кезінде немесе аукционда ашық ... сату ... әр ... ... тәуелді құндардың бірнеше түрін ажыратады:инвестициялық, тұтынушылық, сақтандырулық, утилизациялық.Инвестициялық құн - егер оны ... бір ... ... іскеасыру үшін инвестициялық салым ретінде карастырсақ, онда оны ... құны деп ... ... ... ... инвестициялық құн нақты және ... ... және оның ... ... ... құн, берілгенинвестициялық кешені мен нәтижелері бойынша мүліктік кешеннің нарықтыққұнының өсуі ... ... ... ... ...  ...  маңыздылығын  сипаттайды.Пайдалылық кезіндегі құн тұтынушылардың ... ... құны ... және оны ... тиімділігіне негізделген (табыс, пайда, ыңғайтүрінде).Пайдалану кезіндегі құн ... ... ... кұнын көрсетпейді. Тұтынукұны туралы мәліметтер, ... ... ... әр ... ... ... бар ұқсас объектілермен салыстыру үшін керек.Сақтандыру құны - сақтандыру шартында (полисінде) ... ... ... үшін ...  ...  ...  құны.Сақтандыру құны сақтандыруды қайта қалпына келтіруді ... үшін ... ... ... ... құны ... басу құны ... анықталады. Өйткені сақтанужағдайларынан кейін сақтанушыға өзінің ... ... ... ... болады.Утилизациялық құн - өзінің бастапқы пайдалылығынан ... ... ... ... ... ... жағдайына жеткен  утилизациялықматериалдың активтердің  құны.  ...  құн  -  бұл  ... ... ... ... ... құны.Бағалау қызметі ғылымының негізінде, бағалау бойынша кез ... ... ... қадағалайтын, бірқатар қағидалары бар.Кәсіпорынның мүліктік кешен құнын бағалау ... ... ... ... қағидаларын қарастырайық.Олар мыналармен байланысты және 3 топ қағидалар жүйелеріне ... ... ... көзқарасымен;Нарықтық ортамен;Мүлікті эксплуатациялаумен.Иесінің мүлік туралы көзқарасымен байланысты кағидаларБұл топ мынаандай қағидаларға ие: пайдалылық, орнын басу, күту.Пайдалылық қағидасы. Меншік ... ... ... ...  онда  ...  құны  ...  мүмкін.  Сондықтан  потенциалдымеишіктенушіге пайдалы болған кезде ғана ... ... кұны ... ... ... ... уақыт периодтарында және берілгенжерде меншік объектісі иесінің кателіктерін қанағаттандыру қабілеті.Орнын басу қағидасы. ... ... ... ... табыс әкеле алатын барлық меншік объектілері, өзінің әр түрлілігінекарамастан, ... ... ... ... үшін оны қалпынакелтіруге кететін шығындардың сомасынан көп ... ... Егер ... ... ... ... ... онда біз бағаның төменіналамыз.Қағидалардың анықталуы: меншіктің максималды құны ең төмен ... ... ... Сөйтіп орнын басу құны бағаланатын мүлік құнының жоғарғышегін анықтауға мүмкіндік береді.Күту кағидасы. Инвестор объектіге ...  ...  ол  ... ... ... күтеді. Бағаланатын құн - болашақтағы барлықтабыстардың ағымды құны.Қағиданың анықталуы: күту - болашақта ... ... ...  ... ағымды құнының орнатылуы.Нарықтық ортамен байланысты қағидаларБұл топ келесі қағидалардан тұрады: сұраныс пен ұсыныс ... ... ... өзгеруі.Сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкестік қағидасы. Мүлікке ... ... ... пен ... ... өзгеруіне тәуелді.Негізгі заңдылықтар:Егер сұраныс тұрақты болып, ал ұсыныс  ...  онда  ... ... түрақты болып, ал ұсыныс төмендесе, онда  бағаларкөтеріледі;Егер ... ... ... ал ... өссе, онда бағалар өседі; Егерұсыныс тұрақты болып, ал сұраныс төмендесе, онда бағалар төмендейді.Егер ... ... пен ... ... ... ... ... болады.Қағиданың анықталуы: ұсыныс - ... ... баға  ... ... ... - ... баға бойынша қажетті ... ... пен ... ... өзара іс-қимыл бағасын анықтайды.Бәсеке қағидасы. Жал ... ... ... ... алу  не  ... жасайтын жалгер мен жал берушілер, сатушылар мен сатып алушыларарасында, ... ... ... ... пайда болады. Әрбір объектібәсекеде болады. Пайда бәсекені туғызады, ал артық пайда күйреген бәсекеніынталандыру тенденциясы бар. ... ...  ...  ... ... нарықтағы пайда, өндіріс факторларын өтеу үшінқажетті деңгейден асып кетсе, онда ... ... таза ... ... ... алып ... ... өрлей бастайды.Құнның өзгеру қағидасы. Мүлік ... әр ... ... ... ... ... мемлекет пен жекеше сектордың әсеріненөзгереді және олар тозады, техника, технология және  ...  ... ...  ...  жаңа  мүмкіндіктерді  ...  ... ... мен пайыздық ставкалары толқиды. Адамдардың талғамы ... ... ... ... ... өсу, ... тоқырау мен жаңаруфазаларынан өтеді.  Барлық  бұл  ...  ...  ...  мүлікобъектілерінің пайдалылық дәрежесіне әсер етуі ... ... ... ... құны көбінесе тұрақты болыпқалмайды, ол уақыт ағымымен өзгеріп тұрады.Эксплуатациядағы мүлікпен байланысты қағидасыБерілген топ мынадай факторлар қағидасын ... ... ... салымдық, баланстандырылған, неғұрлым тиімді пайдалану.Өндіріс факторларының қағидасы. Мүліктік кешен өндірістік жүйе болыптабылады. Оның ... 4 ... ... ... еңбекпен,капиталмен және жермен. Таза табыс - осы барлық төрт фактордың нәтижесіболып табылады. ... ... ... ... ... ... кұныанықталады. Мүліктік кешенді бағалау үшін барлық  жүйелердің  табысынқұрудағы әрбір фактордың ... білу ... ... ... Жердің құнын бағалау негізінде оныңқалдық өнімділігі жатыр. Экономикалық кызметтің кез ... түрі ... ... ... етеді: менеджмент, еңбек, капитал және жер. Әрбірфактор берілген қызметпен жасалатын таза табыстардан төленуі тиіс. ... ... ... ... капитал және кәсіпкерлік оған ... ... үш ... ... ал ... ...  ...  жериемденушісіне рента түрінде төленеді. Өндірістің барлық басқа факторларыныңтөленуінен кейін қалдығы болса, онда жердің бағалылығы болады.Сөйтіп, ... ... ... пен ... ... ... ... өтелгеннен кейін, жер теліміне ...  ... ... ... Салым - кез келген бір жаңа  факторды  ендірунәтижесінде ... ... ... өсім ...  Кейбір  факторларкәсіпорынның  мүліктік  кешенінің  ...  ...  ал  ... ... ... ... ... сырлау сыртқы түрін жақсартады,ал егер бояудың түсі нарықтық стандарттарға сай болмаса, онда үйдің ... ... ... ... объектілерінің құнының ұлғаймалы немесетөмен сомасы.Сөйтіп, мұліктік кешенге қосымша активтерді қосу ... ... ... мүліктік кешеннің нарықтық бағасынан жоғары болса. ... ... ... ... ... ... егер ... кешен құнының өсімі,бұл элементтерді алуға кеткен шығындардан жоғары болған жағдайда.Баланстандырылған ...  ...  ...  ... ... болса, онда  меншік  объектісінің  құнымаксималды болады немесе сақталады. ... ...  кұны  ... ... ... ... ... (еңбек ақы),капиталға (инвестиция, салым), басқару координациясына (менеджментіне). ... ... ... ... ... меншік объектісі үшін теоретикалықтепе-теңдік нүктесі бар.Қағиданың анықталуы: кез келген меншік объектісіне өндірістің әр түрліфакторларының оптималды ... ... ... ... ... сай ... мүліктің максималды құны пайда болады.Сөйтіп, әр түрлі мінездеме бойынша, мүліктік кешенді құрайтын үлестербір-бірімен ... ... ... ... кез ... бір ... ... принципті бұзу, оның құнының өсуіне алып келмейді.Неғұрлым тиімді пайдалану қағидасы - барлық қарастырылған үш қағиданыңсинтезі мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым толығымен орындайтын жәнеобъектінің ең ... ... алып ... ... ... ... тиімдіпайдалану варианты таңдалады. Құнды бағалау үшін осы вариант қолданылады.Аталған қағидалар жалпы түрде әмбебап және мүліктің барлық ... ... ... ... ... ... өзгеріпотыруы мүмкін.Жылжымайтын мүлік өзімен өзі болмайды, ол айналадағы ортаның әсеріндеболады және өзі де сол ... әсер ... ... ... ... мүліктің құнына әсер ететін орта факторларын анықтайды.Бағалаудың әлемдік тәжірибесі мүлік құнының бағалауына елеулі ... ... ... ... табиғи-жер, климат, ресурстар, топография, топырақ жәнеадамның жасауымен - ... ... ... ... объектілер,телімнің түрі және т.б;Әлеуметтік: халық санының өзгеру тенденциялары, кәрілік немесе жастықтенденциялары, өмір сүру стилі, өмір деңгейі, жан ұяның ... ... ... ... ... ... ... көрші объектілермен жәнеолардың иелерімен карым-қатынас;Экономикалық: ... ... ... ... ... ... ресурстарға қол жеткізушілік және ... ...  ... жал ... ... құрылыс салуға шығындардың азаюы немесеөсуі, бағалар, сұраныс, ... ... ... ... ... ... ... және либералдық немесе шектік ережелер, муниципалды жұмыс жасаукызметтері, қауіпсіздік пен ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы орындалады және орын  ауыстыружүйесінде бағаланатын объектінің орналасу ... ... Қала ... ... ... ... даму процесін, қоғамныңөмір сүруі мен өндірістің құрылымын көрсетеді және адам мен ... ... ... ... ... ... ... бағалауда аталған факторларды ...  үшін  және  ... ... ... жылжымайтын объектінің орналасуының құрылуынбақылау керек.Адамның әр кезде жақсы табиғи жерлерде өмір ... ... ... даму ... көре аламыз: құнарлы жерлерде, климаты жақсы, сужәне отын ресурстары бар, құрылыс ... ... ... Осы жерлердеорналасып, үйлерді, қоғамдық ғимараттарды, мәдени кұрылғыларды, өндірістікжәне шаруашылық құрылыстарды, коммуналды ... ... ... ... ... ... территорияларды көркейтті және экономиканың дамуына,іскерлікке, белсенділікке ... ... ... өмір сүру ... стилін анықтады.Сөйтіп, топографияның көзқарасынан тұрғын жерлер табиғи ресурстары меншикізат көздері бар, коммерциялық табыстарды алуға ... бар ... ... ... ... ...  және  ... жақсы жерлердің анықталуы пайда болды.  Қала  ... - оның ... ... ... ...  маңыздыәлеуметтік категориялары бар, олар: үй, дем алу жэне еңбек. Үй - қалалардьщселитебтік аймағындағы, ең жақсы телімінде ... дем алу - ... ... ... ... - ... үймен ыңғайлы байланысты, бірақ оғантәуелсіз ... және ... ...  ...  Олардыңжоспары кейбір жалпы қолдаған кала ... ... ... ... ... -  ...  ...  қағидасы  бойынша,қоныстандыруды мынандай бөліктерге бөледі: ... ... ...  ... ... ... өзі  өмір  сүре  ...  Сондықтанқоныстандырудың жоспарланған кұрылымы, біріншіден, ... ... ... тұрақты және сенімді өзара байланысты жағдайларынжасаумен, еңбек пен ... ... ... бір-бірімен алмасуыменанықталады. Аймақтарды өзара орналастыру  бойынша  санитарлы-гигиеналықталаптар ... ... ... ... желдің пайда болу салдарынантұрғын-үйге емес өндіріске қарай бағытталуы; тұрғын аймақ өзен ... ... ... болуы керек және т.с.с.  Тұрғын  ...  ... ... ... территориялар және  т.б.өндірістер (санитарлы қорғау аймағы) арасындағы кашықтың мынадай ... ... ... ... сыныптағы кәсіпорындар - 1000 м,екінші - 500 м, үшінші -300 м, төртінші - 100 м, ... - 50 м;2. ... ... бірлік сипаты. Қала функциясының бірде-біреуі өзіжекеше өмір сүре алмайды. Қаланың ... ... ... ... ... тұрақты және сенімді өзара байланысты жағдайларынжасаумен анықталады. Қаланың ... ... ... ...  енеді.  Архитектуралық-жоспарлау  құрылымының  ...  ...  іске  ...  ...  территориясындакөгалдандырудың барлық түрлерін біріктіруді үзіліссіз жалпы жүйеге келтірукерек. Көгалдандырулар қала ... ... ... ... ... ... үйлерін және өздерін шаңнан, шудан, күн радиациясынансақтайды.3. ... сай ... бар ... орталардың өзара байланысжүйелерін жасау: жалпы қала орталығы - ... ... ... ... ... және демалу аймақ орталықгары -жергілікті орталықтар(шағын аудандық, кварталдық). Қоғамдық ... ...  ... сәйкес қызмет көрсету деңгейін ... ... кұру ... ... ... ұйымдар және т.с.с); қаланыңәлеуметтік инфра құрылымын қалыптастыру.4. Қаланың көлікгік - ... ... Бұл - ... ... Оның ... рөлі - ... әрі қысқа жаяу жүруін,қоныстандырудың барлық функционалды ... ... ... ... ... ... жасау.5. Қоныстандыру дамып келе жатқан құрылым ретінде архитектуралық -жоспар құрылымын жасау ... оған ...  ...  ... мен ... ие және жоспарланбаған қарқынды түзетугеикемді жауап беру мүмкіндігі енеді. Бұл байланыста резервтік территориялармен тәсілдер туралы ... ... ... құрылым) және т.б.6.  Қоныстандыру жүйесіндегі қала. Қоныстандыру - ... ... ... ... ... жүйесі немесе тұрғын жерлердің топтықжүйесі - бұл табиғи - ландшафт ... ... мен ... әр ... ... ... топ ... Кешенділік - қоныстандыруды  дамыту  кезіндегі  бес  ... ... ... ... ... ... және техникалық.Жоспарлаудың әлеуметтік мақсаты келесідей әлеуметтік функциялардықамтамасыз етумен ... ... ... беру, қызмет  көрсету,демалу, еңбек, басқару.Экологиялық  -  ...  ...  және  ... ... ... ... қажеттілігін қамтамасыз ету. Бұлқызметтің мәні қоршаған ... ... ... анықталады.Экономикалық мақсаты территориялық ресурстарды рационалды пайдаланужәне ... ... ... тиімді пайдалану.Эстетикалық мақсаты қоршаған ортаны  толық  эстетикалық  ... ... ... ... ...  ...  қаратопырақтың қабілеті, т.б. инженерлік-геологиялық қызметтер  мәселелеріншешу. Сонымен қатар аймақтағы құрылыс ... ... және ... ... ... дамыту.Қала құрылысын жобалаудағы барлық принциптер мен талаптар адам қызметіүшін жағымды жағдайлар жасау үшін бағытталған. Барлық қала кұрылыс нормалармен ... осы ... ... ... ... ... үшін ... және санитарлы жағдайлары бар телімдерді  өзенге  жақын,  ... ... ... ... береді. Адамға қамқорлық ... ... ... ... орта талаптарын есепке  алады.Жоғарыда аталған физикалық, әлеуметтік, экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... анықтайды.Бағалаушы мүліктік кешен құнының даму жоспарын беру үшін, бағаланатынжылжымайтын мүлік объектілерінің орналасу жері мен тұрғылықты жерлердің ... және даму ... қай ... ... ... анықтау қажет.Мысалы, қаржылық жағдайы төмен, ... ... ... ...  ...  Оның  ...  жерінде  өңдейтін  ... ... ...  ...  ...  ...  ... табыстар өседі, өмір сүру деңгейі жоғарылайды. Яғни, бағаланатынобъектінің (тігін фабрикасы) орналасқан жері өсу кезеңіне ... ... ... ... өсетінін күту қажет. Аймақта ... ... жоқ. ... ... ... ... ... өсуі боладыдеп күтіледі. Бүл потенциалды инвестордың кәсіпорынды немесе оның ... ... ... алуы ... ... ... мүлік объект нарығының  ... ғана ... ... ... ... ... және объектілердіңорналасу аймағын да талдау қажет. Кейде экономиканы ... және ... ... түрінде қарастыру керек: өнеркәсіптік және жұмыспенқамтылу көзқарасы дамып келе ... ... ... ... ... ... әрі қарай дамуын қамтамасыз ететін және тауар өндірісінұлғайтуға әкелетін, өндірістік факторлардың үйлесуі; шығындардың өсуі жәнеоның ... ... ақша  ...  ...  әсер  ... ... жеке ... мен халықтар топтарының қажетгіліктерінқарастыру қажет: халықтың ... ... ... оның жұмыспенқамтылуы; жұмыспен қамтылудың өмір сүру түріне әсер етуі; отбасы ... жас, ... және ... деңгейінің көзқарасы; жердіиелену құрылымының ... және оның ... үй ... ... халықтартабысы және аз табысы бар отбасының көлік ... әсер ... ... ... ... ... факторлардың 3 деңгейде әсер етуінқарастыру кажет: ... ... және ...  ...  ортасыбойынша, сонымен бірге жылжымайтьш объектісін қоса алғанда.Жылжымайтын мүлікті бағалауға әсер ететін экономикалық, элеуметтік,саяси және ... ... ... ... біз ... ... талдаудың  қолданбалы  мәселелерін  ...  оған  ... ... да жатады. Олардың коры-тынды нәтижелерін алу үшінақпаратты жинау, талдау мен ... ... ... ... қарастырылған факторлар мазмұнына негізделе отырып, бағалау үшінжиналатын, мүлік құнына әсер ететін ақпаратты үш үлкен топка ... ... ... жағынан жалпы  және  ... үш ... ... ... ... ... құнына әсер ететін факторлар|Факторлар   ...                       ...   |-  ...   жері   ...   ...    ... ... |ресурстар топография, қара топырақ,   іскерлік     ... ... ...    еңбек    ...       ||        ...    ... ... ...  ||        ... ... жаға-жайға, жасыл массивтерге, коммуналды||        ... ... ... және т.б.), ...  ||        ... және т.б.                  ||        |-  ... ... ... ... ... алаңы,    ||        ... ... ... аймақтау бойынша   ||        ... ... ... ... түрі, жағымдылығы және ||        |т.б.                           ||        |-  ...  мен  ...  ...  типі,  ||        ... ... ... ... ... ...  ||        ... т.б.                         ...  |-  ...   ...   ...   ...    ||        ... аймақтағы,  жергілікті  деңгейдегі       ||        ...  ... ... ... ...   ||        |-  ...  жұмыспен  қамтылу  деңгейі,  еңбекақы  ||        |мен ...  ...  ...  ...     ||        ... ... бар  ...  ... ...        ... беру ...  ...  сатуды        ||        ...  ... ...            ||        |-  ... ... ...  шығарылған  жерлердің  бар||        ... ...   ...   саны       ||        ... ... ... ... шығындар,      ||        ... ... ... ... ... ...   |-  ... пайдалану варианттылығы, кәсіпорындағы (кіші,  ||        ... ... ... ... ... ...   ||        ... ... ... ... ...          ||        |-  ... ... көрші объекгілермен және оның иесімен ||        ... жэне ... ... ... ...  ||        ... ...                    ||        |-  ...   ...   мен   ... ...  ||        ... ... ...                  ||        |-  ... ...  мен ... ...   ||        ...                       ||        ... сүру ... емір ...              ...   |- ... ... саясат.               ...    |- әр ... ... ... ...          ...    |- ... ... мен ... беру ... ...   ||        ...                         ||        |- ... ... ... ...              ||        |- ... құрылыс нормалары мен ережелері.        ||        |- ... ... ... ... ...   ||        ... ... қоғамдық көлік құралы,    ||        ... ... ... мен ... от ... ||        ...                         ... қалалық және жақын қоршаған орта бойынша. Құнды бағалауға әсерететін, факторлардың ... ... және ... ...  ... болып табылады: бағалау кұнының мөлшерінің есебін және бағалауобъектілерінің орналасу жерін талдауға және ... ... ... ... пен ... ... мәліметтер|Жалпы          ...          ...      ...      |Жер ... ...   ... ...    ...       |Тікелей коршаған    ... ...     ... орта ...  |ортасы бойынша     ... мен ... ||            |            ...         ... ...    |Құрылыс бойынша    |            ... ... ... және ... ... әсер ... деңгейі бағаланатын кәсіпорын құнына әсер етеді. Бақылау әсерібағаланатын кәсіпорынның ... ... ... іс ... ... ... ...  Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау және ... ... ... ...  Келешектегі даму саясатын бекіту және кәсіпорын  жұмысыныңбағытына өзгерту енгізу.3.  ... ... ... мен ... анықтау.4.  Кәсіпорын активтерін сатып алу, сату немесе жоюы.5.  Шарттарды жасау үшін серіктестерді таңдау.6.  ... ... ... алу мен қосылу туралы шешім қабылдау.7.  ... жою, ... ... ...  ... ... ... сату немесе сатып алу.9.  Ашық саудаға жаңа акция шығарылымын тіркеу.10. Шаруашылық кызмет қорытындысы туралы есептілікті ... ... ... және ... Ішкі ... ... мен жарғылық құжаттарға өзгерту енгізу.Аталған құқықтардың әрбіреуі өз  ...  ...  ие.  ... ... ... ... ...  акцияларының  құнынанықтау мәселесі тұрғанда, ол осы құқықтардың кұны мен жиынтығын анықгауықажет.Бақылаулы пакет ... ... ... ... ... ... ... директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау кезіндегі ... ... ... құжаттарда  қалыптастырылып,  белгіленгеншектеулер немесе акционерлер арасында акцияларды ... бөлу ... ... шарттар. Аталған жағдайға келесі жағдай мысал бола алады.Егер бір ... 49 ... ие ... ал ... 51 ... ... болса, онда біріншісі өте сирек жағдайларда кәсіпорын ... ... ие ... Ал егер екі ... әр ... 49 ... ал ... 2 пайыз болса, онда алғашқы екі акционер ... ... ... Мұндай жағдайда үшінші акционер өзінің акцияпакетіне ... ... ... ... ... ала ... екі ... пакет акциялардың санына қарағанда, осы шағын пакетакциясы неғұрлым қымбаттырақ тұратын болады. ... ... ... ... ...  ...  акциялардың  бөліну  кұрылымынықыласпен қарастырып және акциялар құнына сәйкес түзетулер енгізу ... ... ... акцияларының құнына, акциялардың даусының барынемесе жоғы әсер етеді. Дауысы бар ... ... ... жоқ ... ... ... Бағаланатын кәсіпорынның бақылаулы пакетакциясы ... ... емес ... ... ... ... тұрады.Кәсіпорын құнына өзінің активтерінің өтімділігінің әсер етуіӨтімді кәсіпорын акциясының құны ... сол ... ... ... акцияларға қарағанда жоғары. Бұл жағдаймен байланыстыереже: ашык акционерлік ... ... ... ... ... ... ... Олардың айырымы үлкен мөлшерге дейін, кейде 35-50 пайызға дейін жетеді. Бұл көптеген себептермен байланысты, соның ... ... ...  орналастыруға  кеткен  көп  шығындарменбайланысты.Жабық ... ... ... ... төмен болуы, меншікқұқықтарына шектеу ... ... Бұл ... жабык коғамдарда жиі орыналады. Мұндай келісімді ... ... ... акциялардыміндетті сатусатып алу туралы келісімдері, бірінші бас тарту кұкығы,акцияларды еркін сату ... ... ... ... ... ... ... трастар және т.б. жатады.Кәсіпорын құнын бағалауда, сарапшы-бағалаушы, қатысуда  бақылаулысипатымен ... ... мен ... ... байланыстыжеңілдіктер араларын ажырата білуі қажет.Бағаланатын қатысу құны мен бүкіл кәсіпорын құны ... ... ... ... ... ... Сарапшы-бағалаушы үшіннегізгі мәселе - ол акциялардың бақылаулы пакетін иемденуін камтамасызететін (немесе ... ... ...  ...  ... ... өтімділігі» термині иемденушінің шешімі бойынша активтердіңтез сатылу мүмкіндігімен байланысты. Сонымен бірге ... ... ... ... ... табылады. Акциялардың бақылаусыз пакетіменбайланысты жеңілдік, ... ... ... ... де, олбағаланатын акция ... ...  ...  ...  ... ... бірге жеңілдік жасалатын кәсіпорын үлесі, өзіне барлықбасқару құқықгарын қосады.Бағаланатын ...  ...  ...  оның  тез  сатылуқиыншылығын көрсетеді. Алынып тасталынатын жеңілдікке негіз болып, ... ... ие ... ... құны ... табылады. Мысалы, жабықакционерлік қоғам акцияларының бақылаусыз ... ... қор ... ашық ... ... ... бақылаусыз пакетінің бағасынақарап бағаланса, онда ашық ... ... ...  ... акция құнының өтімсіздігіне байланысты жеңілдік жасалады.Егер  жабық  ...  ...  ...  пакеті  пайдасынкапитализациялау әдісімен, активтердің түзетілген баланстық құнымен жәнебасқа әдістермен ... және егер ... ...  ... бақылаулы пакеттеріне сәйкес қолданады да, ондай жеңілдіктербақылаусыз ... де, ... ... ... ... ... ... Және керісінше, егер бақылаусыз пакетке кіретін, ашық ... ... ... ... қарай жабық қоғамның бақылаулы пакетібағаланатын болса, онда бағаланатын акциялардың есептелетін кұнына басқаруүшін ... ... ... өтімсіздігі мен басқару үшін сыйақы жеңілдікбірдей мөлшерде болса, акциялардың құнына қолданылатын жеңіддікте, сыйақыда, тұрақты ... кала ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның бақылаулыжәне бақылаусыз акция пакетін бағалауда жүргізіледі.Сонымен, кәсіпорынның жеке акция пакеттерінің жай сомасы, көбінесе,сол кәсіпорынның жалпы ... тең ... не сол ... ... ... болуы керек. Бұл жағдай кәсіпорынның әр түрлі қосылуы мен жұтылуынаынта ... ... ... ... да сапалық факторлар әсер ... ... ...  ...  басқару  қызметкерлерінің  маманданғандығы,өндірістің  әртүрлілігі  ...   ...   ... ... ... базаның бар болуы,  құрал-жабдықтардыңпрогрессивтілігі және т.б.II ҚАРЖЫЛЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ2.1 Бағалаудың негізгі ...  ...  ...  сәйкес  жылжымайтын  заттарға(жылжымайтын мүлік) жер телімдері, жер қойнауы телімдері, ... ... және ... ... ... ... жатады, яғни олардыңарналуын ауқымды заласыз ауыстыру мүмкін емес нысандар), ... ... ... егістер, ғимараттар, құрылыстар және басқ. Заңмен жылжымайтын ... де ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті сипаттай отырып,  жердібелгілеу үшін «жер ... ... жай ғана ... ... ...  -бірегей сәйкестендірме нөмірмен (кадастрлық нөмір) жер ...  ... ... ... ... жер аумағы.Ғимараттары мен құрылыстары,  үймереттері  бар  жер  ... ... жер ... ... ... Бұл ... «жақсартылған» термині жылжымайтын нысанның анағұрлым толықсипаттамасы болып табылады, ол өзіне  ғимараттарды, ... ... ғана ... көп ... ... жер асты және жер ... яғни жер телімінің барлық жақсартуларын  кіргізеді.Сонымен бірге  жер ... ... деп, ...  ... ажырамайтынбайланыстағы және оның нарықтық құнын арттыратындардың бәрі ұғынылады.Бағалау тұрғысынан жылжымайтын дүние-мүлік және ... ... ... жөн. ... ... деп, ...  ... (жер телімі) немесе адам қолымен жасалған ... ... ... ... ... яғни ... ... нысанының нақтымәні алынады. Жылжымайтын мүлік – бұл нысан мен оған ... ... ... меншіктену, пайдалану, иелік етумен байланысты мүдде,пайда және ... ... яғни ... нысанның экономикалық-құқықтықсипаттамасы туралы айтады.Жылжымайтын дүние-мүлік нарығының нысандары - бұл  ... ... ... ал ... дүние-мүлік нарығының субъектілері– жылжымайтын нысандарға құқықты сатып алатын немесе ... ... жеке және ... ... нысандарға құқық  көлемі (жиынтығы) ... ... ... ... ... ... абсолютті (толық) құқықтан  бөтенаумақ бойынша өту ... ... ... ... құқығы деп  жергіліктізаңнамаға ... ... ... ... ... ... және ... құқығы ұғынылады. Толық меншік құқығы ең жоғары нарықтық құнға ие.Қазақстанда меншік құқығы  АК ... ... «заң ...  ...  жер  ...  шығарылмағандықтан  немесе  ... ... иесі ... кез ... ... сияқты,  жердіменшіктенуге, пайдалануға және иелік етуге құқылы».Жоғарыда айтылғандардан шығарар қорытынды, жылжымайтын ... ... және ... сай ... ... ... табылатын жылжымайтындүние-мүлік нысаны емес, ал оған ... ... ... ... ... ... берілген жекелеген құқықтық өкілетті бағалаупроблемасы: меншіктену, пайдалану және иелік ету ... ... және ... ... ... ... табылады. АК-де осы құқықтықөкілеттермен байланысты құқықтар мен міндеттер ауқымына тікелей нұсқауларболмағанда, әрбір ... ... осы ... ...  ...  субъектілеріне  бекітілген  шарттарды  мұқият  ...  ... ...  ... ... ... экономика жағдайында жылжымайтын дүние-мүлік құнын бағалаутұтастай бірқатар жағдайларда ... ... ... ... ... мәмілесі;• мүлікті кепілге қойып несие алу;• салық салу (табыс, ... ... ... сақтандыру;• меншікті бөлу (мысалы, некені бұзған жағдайда);• мүлікті кәсіпорынның жарғылық капиталына ... және ... ... ... түрдегі құн екі категорияға бөлінуі мүмкін:айырбастау құны және ... ... құны – бұл ... пен ... ... тепе-теңдігінегізінде еркін, ашық және бәсекелес нарықта белгіленген баға.  ... ... құн деп ... ... құны ...  анағұрлым кеңтараған құн формасы ... ... ... ... ... анықталады).Пайдалану құны – бұл нақты пайдаланушы немесе пайдаланушылар тобынаарналған меншік құны. Нақты пайдаланушының ... осы ...  ... құн деп ...  ...  құн  ... жиі кездесетін құнның алуан түрлілігі  болып табылады (көбінесатып алуда анықталады).Пайдаланудағы  құннан ... ...  ...  ... құны оның нақты иесі (қазіргі немесе әлуетті) ... ... және оның ...  ... бір ...  ...  ... Айырбастау құнының, керісінше,  меншікті сату кезінде ... ... ғана орны бар және оны ... үшін кем ... екі ... ... ... пікірі қажет.Көп жағдайларда бағалаушының міндеті  ... ... ... анықтау болып табылады.«Бағалау қызметі туралы» заңға сәйкес, бағалау ... ... деп ... ... ... ықтимал бағасы, ол бойыншааталған бағалау ... ... ... ашық ...  ... ... мәміле тараптары  орынды  әрекет ...  ... ... ... ал ... ... шамасында қандай да бір төтеншежағдайлар көрініс ... ... ... ...  ... ...  иеліктен  шығаруғаміндетті емес, ал екінші жағы орындауға қабылдауға міндетті емес;мәміле ...  ... заты ... жақсы хабардар  және  өзмүдделерінде әрекет етеді;бағалау нысаны көпшілік оферті ... ашық ... ... ... ... ... үшін ақылға қонымды сыйақыны және  қайжақтан болмасын, мәміле тараптары қатынасында мәміле жасауға ... ... үшін ... ... ... берілген».Федералдық деңгейде қабылданған нарықтық құн анықтамасынан  ... ... құн» ... ... ... жөн. ... бір жағынан, мәмілетуралы шартта  тіркелген  кейбір тарихи  болған  фактілерді ...  ...  ...  мәмілелердің  нақты  бағалары  негізіндеқалыптасатындықтан, баға  ... құн ...  ...  ... Нарықтық құн  ақшалай түрдегі анағұрлым ықтимал баға болыптабылады. «Шығындар» және «нарықтық ... ... ... де ... жөн. Шығындар жылжымайтын нысандарды  ... да бір ... үшін ... ... ... ал ... ... салым жасалғанжақсартулар үшін нарық төлейтін  ... ... ...  ... ... тең, көп немесе аз болуы мүмкін.  ... ... ... ...  ...  ...  сұраныспен  және  ұсыныспенанықталады.Жылжымайтын дүние-мүліктің нарықтық құнын бағалаудың үш негізгі ... ... ... ... ... ... капиталдандыру әдісі.Сатудың салыстырмалы талдау әдісі.Негізгі бағалау әдісі – бұл сатудың салыстырмалы талдау әдісі. Бұләдіс  ... ... ...  ... ...  қалыптастырған  жағдайдақолданылады. Бағалаушылардың міндеті осы нарықты талдау, осындай сатулардысалыстыру, осылайша, бағаланатын ... ... алу. Әдіс  ... ... ... баламасымен салыстыруға негізделген. Алайда осы жұмыс үшінжер және жылжымайтын мүліктің қалыптасқан нарығы қажет.Сатудың салыстырмалы әдісі бағаланатынға ... ... ... ... ... рас ...  жеткілікті мөлшері болғандақолданылады. Бұл жағдайда салыстыру нысандарын ... ... ... ең ... және ... ... пайдалану болып табылады.Сатудың салыстырмалы талдау әдісін қолдану тізбектілігі.•  Соған ... ... ... ...  ... арадағысатулары ерекшеленеді. Ақпарат көздері болып табылатындар:бағалаушының жеке материалы, интернет, электронды деректер базасы,риэлторлық  ...  ...  ...  ...  брокерлердіңматериалдары, несие ... ... ...  ...   ...   ...   компаниялары,дәрменсіздік және банкроттық жөніндегі ... ... ... ... ақпараттарды тексеру: негізгі қатысушылардың  біреуі(сатып алушы немесе сатушы) немесе риэлторлық ... ... ... сату ... ... ... нысандар құнына түзету енгізу.Түзету үш негізгі формада жүргізіледі: ақшалай ... ... ... ... ... ...  бағаланатын жылжымайтын мүліктісалыстыру нәтижелерін келісу маңызды  сәт  ...  ...  ... ... ... жол ... Әр нәтижені  зерттеужәне бағаланатын жылжымайтын мүлікпен  оның ...  ... ... ... қабылданған процедура болып табылады.  Енгізілгентүзетулер саны мен ...  ... аз ...  ...  ... ... сату соғұрлым үлкен салмаққа ие.Салыстыру бірлігі ретінде жергілікті нарықта ... ... ... ... ... ... үшін бір мезгілде бірнешесалыстыру бірліктері қолданылуы мүмкін.Салыстыру бірлігі ретінде салыстырмалы ... ... ... алаң ... ... магистраль бойындағы жер телімі бірлігінің бағасы;- телім бағасы;- жалға тапсыруға жататын үй-жай алаңы бірлігінің бағасы;- үй-жайдың жалпы алаңы бірлігінің ... ... ... ... ... бөлме бағасы;- пәтер бағасы;- табыс әкелетін бірлік бағасы.Салыстыру ...  ... ...  бағасын  өзгертетінжылжымайтын нысандар сипаттамасы жатады. Міндетті есепке ... ... ... ... меншік құқығының құрамы;- сату-сатып алу мәмілелерін қаржыландыру шарттары;- сату шарты;- сату уақыты;- орналасқан жері;- нақты ... ... ... ... ... ... мүлікпен байланысты емес құн компоненттері.Салыстырылатын нысандарды сату бағасына  ...  мына  ... ... кезекте алдыңғы нәтижелерге әрбір кейінгі түзетуді ... ... ... ... мен нарықтың жай-күйіне қатыстыларға түзетуенгізіледі;- екінші кезекте кез ... ... ... ... түзету енгізгенсоң алынған нәтижеге көрсетілген ... ... ... жасалатынжылжымайтын нысанға тікелей қатыстыларға түзету енгізіледі.Түзетулер шамасын анықтау үшін,  ... ... ... ... ... ... және ... әдістер қолданылады. Түзетулер есебіненқабылданған негіздемелер міндетті болып табылады.  ... ... ... ... ... ... түпкілікті шешім бағалау нысаныменанағұрлым ұқсастығы бар ... ... ... ... ... ... қолданылады.Шығындар бойынша бағалау әдістері.Бұл әдіс жерге мүлде қолдануға келмейді.  Айрықша жағдайларда ... ...  ... ... ... ... мүмкін.  Жертұрақты және ... деп ...  ал ... әдіс адам ... ... ... үшін ... Осы әдіспен талдауда жер құныжақсарту құнынан (ғимараттарды, үймереттерді) қалыптасады, ал жер басқаәдістермен бөлек бағаланады.Шығындық әдіс ... ... ... ... мүмкіншіліктерінзерттеуге негізделеді және осыдан келіп инвестор шолу жасалған кезеңдеелеулі шығындарсыз  ... ... мен ... ...  құрылыстар ментұрғызуларға соған сәйкес телім алуға әкелетінге қарағанда, осындай  нысанүшін үлкен сома ... ... ... көрсетуі.Аталған бағалау әдісі егер құн ... мен  ...  ... ... пен ... ... тепе-теңдігі жағдайынданысанның тозу шамасын дәл бағалау ... ... ... ... ... ... ... шығындық әдісі мынадай тізбектілікпенжүзеге асырылады:- жер ... ... ... ... ... немесе құнын өтейтін жаңа осындай ғимараттар менүймереттер салу құнын анықтау;- ғимараттар мен ... ... тозу ... анықтау;- жер телімі құнының және ғимараттар мен үймереттердің қорланғантозуын шығарып ... ... ... ... ...  құнсомасы сияқты шығындық әдіспен жылжымайтын ... ... ... ... әдісті қолдану жаңа құрылысты талдауда қажет; ғимараттардыжаңғырту; салық салу мақсаттары үшін  ...  ...  ...  ... ... ... үшін; сақтандыру  ...  ...  ... апат ... ...  арнайы  ғимараттар  менүймереттерді бағалау.Табыстарды капиталдандыру әдісі.Капиталдандыру әдісі жылжымайтын ... ... ... ... және бұл ...  ... ...  жоғары  табыс  ... ... ... ... ... нарықтық құнын бағалауда табысты капиталдандыруәдісі мынадай дәйектілікпен жүзеге асырылады:- ... ... ... ... табыстарды капиталдандыру.Жылжымайтын нысан тудыратын болашақ табыстар  екі типке бөлінеді:коммерциялық жалгерлік қатынастар ... ... ... ... ... және ... ... табыстар.Операциялық  қызметтен  түсетін  табыстар   табыстар  туралы(гипотикалық) есеп ... ... ... ... ... ... ... Реверсияның абсолютті шамасының тікелей бағытымен;•    Иелену кезеңіндегі ... ...  ... ... ...    ... ... коэффициентін қолданумен.Капиталдандырылатын табыстың  тұрақтылығы мен ... ... ...  ... алғышарты болып  табылады.  Тікелейкапиталдандыру әдісінде болашақ табыстар ...  ... құны  ... ... ... ...  құқығына арналған капиталдандыру  жалпыкоэффициентіне келетін жылдық табыс сияқты анықталады.Толық ...  ...  ...  үшін  капиталдандырудың  жалпыкоэффициентін анықтау нарықтық деректер негізінде жүргізіледі.  ... ... ... ... сату ... ... жабу коэффициентін пайдалана отырып есептеу қолданылады.Капиталдандыру әдісін қаржыландыру шарттарын есепке алмай, ... ... ... ... бойынша, не болмаса  дисконтталған ақшаағынын ... ... не ... есеп ... ... түріндеқалыптасады.Соңғы уақытта Қазақстанда бағалаушылар қызметі мен олардың кәсібидайындығына сұраныс ... ...  ...  Бұл  ...  саладағынесиелерді сақтандыру арқылы несиелеу механизмін  жасау ... ... ... ... ... ... ... банктеркөп нәрсе жоғалтты.  Банктер кепілзат ретінде алатын ... ... ... ... мүлде мүмкін емес. Осылайша,  жылжымайтын мүлікжәне капитал нарығы тұтастай экономиканың ажырамас компонентіне айналады.Әрине, банктер ...  ... ... ... ... ... барлығы  жылжымайтын нысанның  нақты  құны  бойыншасақтандыру жүргізетін, жылжымайтын ... ... ... қажетсініпотыр.Сондай-ақ, аймақтық салық саясаты шеңберінде де бағалау қажет. Бүкіләлемде жергілікті салық салу жүйесінің ... ... ... ... қызмет етеді, осы салық есебінен  жергілікті бюджеттің 70 пайызықалыптасады. Әрине, ... ... ...  ... ...  ... мүлік нарығының дамуын  ...  және  ... ...  толығуын қамтамасыз ететін осындай  салық  ... ... ... Мұнымен жергілікті әкімшілік тарапынан байқалатынбағалауға деген сөзсіз қызығушылық түсіндіріледі.Кәсіби бағалау бойынша қызметтер құны ... ... ... ... және  ...  ...   қандай  мамандартартылуына байланысты қатты ерекшеленеді. Әдетте қызметтер құны  сағатпен,сағаттық ақы ... ... ... не  болмаса  нысан  шамасынабайланысты болады, ... ... оның ... ... ... ... Банк» АҚ бойынша бағаланатын объектінің құнын үш әдіспенбағалау«Еуразиялық Банк» АҚ-ның кепілге салынатын мүліктердің кепіл құнын,Мемлекеттік лицензиясы ... ... ... ... ЖШС ... анықтайды.Бағалау объектісі – жерт телімі бар тұрғын үй, ... ... ... көшесі 50 үй. Бағалауды Қазақстан Республикасының Әділетминистрлігі  берген  ...  ...  ...... ... ж. ... ЖШС «ВСС» жүргізген.Бағалау процесінің негізгі кезеңдері:- бағалау объектісін визуалды қарастыру және бейнесүретке түсіру;- меншік иесімен сұхбаттасудан;- сату ... ... ... ... ... және ... нарықтық құнынанықтау үшін;- бағалаудың үш дәстүрлі әдістерін қолдану.Бағалау объектісінің визуалды көрінісін В ... ... ... ... әдісБерілген әдіс, әрбір мүліктің құны сол ... ... ... мүліккеқалыптасқан бағаларға тәуелді болады деген алғышартына негізделеді. ... ... ... ... ... ... ... негізделген:Орнын басу қағидасы бойынша: «егер бірнеше ... ... ... ... ... ... қол ... болса, онда бағасы еңтөмен болатын зат ең ... ... ... пен ұсыныс. Нарықта сатушылар мен ... ... ... ... ... ... Егер ... бір тауарға сұранысжоғары болатын болса, онда ... ... ... ие ... ... төмен болса, онда бағалар төмендейді.Берілген әдісті қолдану мүмкіндігі объектіге ұқсас ...  ... ...  ...  ...  және  ...  ... арқылы, бағалау құнына әсер етуші факторлар ... ... ... ... ... Ұқсас объектілерге бағалар объектілербір-бірінен  ажыратылатын  белгілер  бойынша  ...  ... ... ... ... ... ... қолдануға болады.Бағаланатын объектіні, орналасқан жері мен техникалық  ... оған ... ... ... үш аналогты мысалға алып, ... ... ... ... ... және  шынайы  ақпараттар  бар,жылжымайтын мүлік объектілері үшін ең ... деп ... ... ... ... ... ... тимді болып саналады, себебітолығымен және аз ... ... ... ... ... қамтамасызетуге мүмкіндік береді. Тұрақты сатылатын объектілер үшін бұл әдіс нарықтыққұнның ең дұрыс шамасын ... ... ... ...  ... ... 4-кестеден көруге болады.|Кесте 4                                 ... ... ... ... ... сипаттамалары     ...     ...  ... ...       ||         ...    |                   ||1        |2       |3      |4      |5      ||         |       ...    ...   ...   ||         |       |№ 1     |№ 2    |№ 3     ... жері ... к. ...   |Үй     |Үй     ||         |үй      |       |      |      ... түрі   ...   ... ...         ... |       |      |      ...      |2 жер асты  |2      |1      |1      ||         ... бар  |       |      |      ... ш.м.    |321,3     |270,0    |50,0    |78,0    ...     |       |       |      |      ... ... |4       |4      |3      |4      ...       |       |       |      |      ...     ... монша |Гараж, монша |Монша    |Скважина,  ...    ...  |       |      ...    ||         ...    |       |      |      ||        1 |2       |3      |4      |5      ...     ...     |Бөлек    ...    ...    ... ...       |6      |5      |7      ||Жер ...  |0,0588    |0,08     |0,10    |0,04    ...      |       |       |      |      ... USA    |       |150 000   |35 000   |45 000   || * ... - ... ... / 28, 6 б./.                 ||                                    ... әдіс ... ... ... ... ... ...   ||салыстыру арқылы, сонымен қатар оның ... ... және     ... ... ... арасында пайда болған түзетілімдерді  ||енгізгеннен кейін анықтайды. Ірі табысты объектілерді ...     ... ... және сату ... ... ақпараттарға қол  ||жеткізу мүмкін ... ... ... ... ... ...   ... шама орналасуы мүмкін диапазонда анықтауға мүмкіндік береді.  ||Салыстырылатын ... сату ... ... ... ... ... ... нарықтық әдістің мәнді бір шектеуші факторы ||болып, ақпараттың сенімділігі табылады.                 ... 5                                ... ... бағалар түзетілімдер кестесі           ...                                 ||               1  |2      |3     | 4     ... ... АҚШ ...  |150 000   |35 000   |45 000   ... $ USA/ ш. м.         |555,56   |700,00   |576,92   ... шарты бойынша түзетілім   |-5%     |-5%    |-5%     ...              |      |      |      ||ш.м ... ...       |527,78   |665,00   |548,08   ... ... ...   |5%     |5%     |5%     ...              |      |      |      ||ш.м ... ...       |554,17   |698,25   |575,48   ... типіне түзетілім   |0%     |0%     |0%     ...              |      |      |      ||ш.м ... ...       |554,17   |698,25   |575,48   ... қалпына түзетілім   |15%     |15%    |15%     ...              |      |      |      ||ш.м ... ...       |637,29   |802,99   |661,80   ... ... түзетілім   |5%     |5%     |5%     ...              |      |      |      ||ш.м ... ...       |669,16   |843,14   |694,89   ||Жер ... ауданына түзетілім |5%     |5%     |5%     ...              |      |      |      ||              1   |2      |3     |4      ||ш.м ... ...       |702,61   |885,29   |729,64   ... бар ... ...     |5%     |5%     ... ...         |      |      |      ||Ш.м ... бағасы       |737,74   |929,56   |766,12   ... ... ала ...  |811     |      |      ||ш.м. ... құны         |      |      |      ... шамасы -5% -тен + 5% дейін, яғни (-, +, +/-)        ... ... ... ... |321,3    |      |      ||ш.м үшін             |      |      |      ||$ USA ...           |260 574   |      |      ||KZT ...            |31 790 028 |      |      ||$ USA ...           |122     |      |      ||* ...... көзі /28, 6 б./.                   ... ... объект қандай мөлшерде аналогтан ажыратылытынынабайланысты, соңғысының құнына түзетілімдер енгізіледі, ол объект ... ... егер де ... ... тән ... иеленетінболса. Түзетілімдер кестелік түрде енгізіледі оларды 5 - кестеден көругеболады /28, 5 б./.Сонымен, ... ... ... ... ... ... = жалпы аудан * ш.м. орташа құны            (1)С = 321,3 * 811 = 260 574 ($ АҚШ) ... С = 260 574 * 122 = ... ... ж. ҚР ҰБ ... 122 ... ... әдіс бойынша жылжымайтын мүлік құнын бағалау тиімді болыптабылады. Нарықтық әдіс ... ... ... құнын бағалау барысындабағаланатын объектінің  ұқсас  болатын  ...  ...  ... ... ... ... ...  формулабойынша тұрғын үйдің нарықтық әдіспен құны анықталады.|        |          |        |        | ||на       |          |        |        | ...          |        |        | ||на ... ...    |        |        | |1. ... ... әдістің басты артықшылығы, белсеңділігі аз нарықтарда жылжымайтынмүліктің азды-көпті анық баға беру ... ... ... ... ... ... оған ... жылжымайтын мүліктің максималды құныпайдалығы жағынан ұқсас болып келетін, ... ... ... ... ең ... асып кетпеуі тиіс.Шығын әдісі ғимараттың қалпына келу құнынан тозуды ... ... ... әдісімен объектіні бағалау үшін  алдымен  объектініңтехникалық ... ... ... ... ... ... көруге болады.C = Қкқ – Тт                       ...... ... есептелінген ғимараттың құны;Қкқ – ... ... ...... ... ... құны = ... шама * 1 ш.м. қалпына келу құны ... ... ... ... (1984 ... бағаларынааударылған * 1991 жылдың бағаларына аударылған * 2006 ... ... ... )* ... ... жағдайыС = (1 115 * 24,7 * 1,2 * 1,65 * 111,852 * 1,09) – 5 % = 6 315 ... ... 51 769 АҚШ ... ... – 0,0588 ... ... № 890 02.09.2003 ж., «Жер телімдері үшін, оларды жекеменшікке, мемлекеттің немесе мемлекеттік жер ... ... ... ... ... жер телімдерін жалға беру құқығын сату үшінтөлем мөлшері үшін ... ... ... ... ... ... төлем мөлшерлемелері бекітілген.Кесте 6.Техникалық сипаттамалар|            1  |2                    ... ... жылы    |2004 ж.                 ... тозу         |5%                   ... ...     |Ірі блокты (3 капиталдықтың үшінші тобы)||Биіктігі           |2,5 м.                 ... ... ...  |1,09                  ... ауданы         |383,9 ш.м                ... шама       |1 115 м3                ||1 ш.м. ... келу құны   |24,7                  ... капитал   |1,2 (1984 жылдың бағаларына аударылған) ... ... ...                    ||               |1,65 (1991 ... ...      ||               ...               ||               |111,852 (2005 ... желтоқсан айына  ||               ... )              ||* ... - ... көзі / 28, 7 б./.                  ... ... бойынша 1 ш. м. = 48 800 тг. (10 000 кв.м. = 1 ... жер ... ... жер телімінің ауданына 1 ш.м. базалық төлеммөлшерлемесіне көбейту арқылы анықтаймыз. 588 кв.м. * 48 800 ...  =28 694 400 ... ... 235 200 АҚШ ... ... жер ... ... бағалау күніне сәйкес қалпына келуқұны:С = ғимараттың құны + жер ... құны            (3)С = 51 769 + 235 200 = 286 969 ($ АҚШ) ... С = 122 * 3 ... (28.04.2006 ж. ҚР ҰБ бағамы 122 теңге құрайды).3. Табыс әдісіБағаланатын объектіні табыс ... ... ... тікелейкапиталдандыру әдісі қолданылады, себебі үйден алынатын табыс тұрақты, жәнежалгерлік төлем түрінде келтірілген. ... ... ... ... 1 ш.м. үшін 3 $-дан 4 $-ға ... болады. Үйдің сипаттамасын ескереотырып, жалгерлік төлемнің мөлшерін 3,5 $ деп белгілейік. Үйден ... ... = 1.ш.м. үшін ... ... * жалпы аудан      (4)Т = 3,5 * 321,3 = 1124,5 АҚШ ... ... 137 189 ... пайдаланғаны үшін орташа жылдық шығын – 156 000 (13*12) ... – 1 ... ... ... объектінің табыс әдісін есептей отырып үйден  алынатынтабыстың есебін анықтай аламыз, яғни ... ... ... ... ... 1124,5 АҚШ долларына немесе 137 189 теңгеге тең болады.Таза табысты анықтау үшін ... ... ... ... анықтап алғанжөн.Жылжымайтын мүліктен алынатын таза табысты анықтау:Таза табыс = 1.ш.м. үшін ... ... * ай саны * ... ... = 3,5 * 12 * 122 * 321,3 – 156 000 = 1 490 341,2 ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүліктен алынатынтаза табыс 1 490 341,2 теңгеге немесе 12 215 АҚШ ... ... - ... ж. ҚР ҰБ ... ... ... үшін ... келетін объектінің тазатабысын анықтаймыз. Бастапқы мәліметтер бірдей ... ... ... ... = ... объектінің жалпы ауданы * 1.ш.м. үшін жалгерлік төлем (6)Табыс = 3,5 * 270 = 945 АҚШ доллар немесе 115 290 ... ... ... таза ... ... = 3,5 * 12 * 270 * 122 – 156 000 = 1 227 480 ... ... 10 061 ...... – таза ...... ... объектінің (аналогтың) құны – 150 000  АҚШ ... таза ...... – 10 061 АҚШ ... таза ... ... ... – 12215 АҚШ доллар. Онда капиталдандыру мөлшерлемесі келесі ... ... = 3,5 * 12 * 321,3 * 122 – 156 000 = 1 490 341,2R = таза ... (бағаланатын объект) / ұқсас объектінің (аналогтың) құны(8)R = 12 215 / 150 000 = 0,08.Онда бағаланатын объектінің құны:С = таза ... ... ... / капиталдандыру мөлшерлемесі  (9)С = 12 215 / 0,08 = 152 687 АҚШ $ ... 1 862 781 ... ... ... таза табысын бастапқы мәліметтер көмегімен анықтаймызжәне де үйді пайдаланғаны үшін орташа жылдық шығындарды азайтамыз.Ұқсас объектінің ...  ...  ...  ...  ... анықтауға болады, ол 0,08 – ге тең , яғни ... ... құны 1 862 781 ... ... 152 687 АҚШ ... тең болады.Соңғы бөлімСоңғы бөлімде, бағалау әдістерінің көмегімен мүлікке  ...  ... ол ... ... ... ... анықталады. Ескерту: бағалауқұны коэффициенттерді ескере отырып, шығын, ... және ... ... анықталады.Жалпы бағаны есептеп, бағаланатын обектінің орташа ... ... ... Бұл ... ... көруге болады.Кесте 7Бағаланатын объектінің орташа өлшенгенқұнымың.тг|Атауы   |                      ... құны ||      ... ... ... құны       |       ||      ... ... әдіс ... әдісі  |       ||1     |2       |3       |4       |5       ...   |286 969    |260 574 АҚШ  |152 687    |260 508    ...  |АҚШ ...  ... ... |АҚШ ...  |АҚШ доллар  ||Фурманов 50|немесе    |31 790 028  ...    ...    ||      |35 010 218  ...    |1 862 781   |31 781 976  ||      ...    |       ...     ...    ||* ...... ... / 28, 7 б./.                 ... әдістің нәтижелері арқылы бағаланатын құнды есептегенде есепкеалынуы мүмкін.Шығындар әдісі: К = 0,05, яғни С = 286 969 $ * 0,05 = 14 348 ... ... К = 0,008, яғни С = 152 687 $ * 0,008 = 1221 ... әдісті жылжымайтын мүлік нарығына қатысты қолдану орынды болыпкеледі, себебі баға ... ... үй ... ...  ... ... әдіс: К = 0,94 , яғни С = 260 574$ * 0,94 = 244 939 $.Жалпы: 244 939 + 14 348 + 1221 = 260 508 АҚШ ... жер ... бар ... ... ... ... бағалау күніндетүзетілімдерді есепке ала отырып, 260 508 АҚШ доллар немесе 31 781 ... ... ... ... ... ... ... тәуекел дәрежесін,өтімділікті, табиғи тозуды ескерте ... 0,30 ... ... С = 260 508 $ * 0,7 = ... АҚШ ... Сонымен, Алматықаласы, Фурманов көшесіндегі 50 үй ... ...  ... ... C = ... ($ АҚШ) ... C = 22 247 383 ... клиенттің сұрап жатқан несие сомасы 80 000 АҚШ $. Клиенттіңұсынылған кепіл ... ... ... оның құны ... АҚШ долларнемесе 22 247 383 теңге құрады, ол ... ... ... және несиебойынша пайыздарды толығымен өтейтінін көрсетеді /28, 1-10 б./.ҚОРЫТЫНДЫҚорыта келгенде, берілген курстық ... ...  ... ... ...  ...  ...  қарастырылды.  Бірақ  қаншатырысқанмен, бір ғана жұмыста бұндай ... ... ... ... ... ... емес. Өйткені, «Кәсіпорын бизнесі» деген ұғымның өзібөлек қарастырарлықтай мағынаны қамтыды. Сондықтан да бұл ұғымды ... ... ... алу ... ... ұғымына деген көзқарасқа келетін болсақ, бұл мәселе– әлі де біз үшін беті ... ... ... Бұл ... ... ... да ... мүмкін. Бірақ шынына келетін болсақ, шетелдермен салыстыру бұл жағдайда келіспейтін ... ... ... ... ... ... үшін бүгінде бір тәжірибелі үлгі ретінде көрінеді.Әрине, үлгіміз болған да ... ... кеше ғана ... үшін түсініксіз еді. Қазірболса, бұл қызмет ... ... ... ... бір бөлігіндей.«Қызмет» дегенде, бағалау нарықтық экономика жүйесінде, көп ... ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін мақсат,себеп, тапсырыс сәйкесінше орындаушы да болу керек. Осының бәрі оны ... ... ... ... ... осымен ғана шектелмейді, бұләлде қайда ауқымырақ ұғым.Бағалаудың бұл тармағы өзіне бағалаудың комплексті ... ... ... танымал жылжымайтын мүлік, көлік пен құралдар, материалды емесактивтер, бренд, фирманың атауы т.б. да  ...  ...  ... кәсіпорынның жұмыс істеу саласына қарай осы кәсіпорынды бағалаукезінде ... ... ... ... оны бағалаудың әдістері деөздігінен ірі. Оның күрделілігін осыдан-ақ байқауға болады.Сонымен қатар елімізде жаңа ... ... ... ... Заңы ... ... қызметін реттеу кезінде де, жалпыбағалау үшін де үлкен жеңілдік ... ... ... ... заңдыреттеу жағынан өте керделі жақтары көп бұл мәселенің қиыншылықатары менқұқықтық келіспеушіліктері азаюда.Айта кететін жай, ... ... ... ең ... сүйенер көзі– ақпарат жетіспеушілігінің де әкелер қыиншылығы аз  ...  ... ... жаңа басқан елдер қатарындағы біздерге сияқты бұлмәселе – ТМД елдерінің бәріне де тән ... ... бір ... ол ... секілді.Курстық жұмыстың мәні бір талдаумен ғана шектеліп қоймайды. Мұнда тағыбір мәселе – сандық туралық, талап ... ... ... ... яғни ... ... ... бағалауда  барлықэкономикалық операциялар жалпы алғанда толықтай орындалады деуге де болады.Мұндай жағдайда бағалаушыларды да экономисттер деп атап ... ... ... да ... ... ...... күрделі де қиын, өз қыр-сыры көп, және де өзіндік ... ... ... ... Кез ... маман ең алдымен өз  білімі  мен  ...  ... ... ... осы ... оның ... ... үшін маңызды болып табылатын – бағалау туралығы, ол үшін ... ... ... ... есеп тек ... ... және онда белгіленген мақсаттанақты болады.Жұмысты қорытындылай келе, мынадай ... ... ... қаржылықжағдай кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын және оның қаржылық ресурстарменқамтамасыз етілгендігін көрсетеді.Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы бұл төлем ... және ... ... ... ... және ... ... негізіндекәсіпорынның дамуын қамтамасыз етеді.Курстық жұмыс барысынды  кәсіпорынның  қаржылық  ... оны ... ... және кәсіпорында қаржылық басқару қалайжүретіндігі толық ашылды.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... Президентінің «Қазақстанның 2030 жылғадейінгі даму ... ... ... ...  ... ... 1998.2. ... Республикасының Азаматтық кодексі// Казахстанскаяправда, 1995, 31қаңтар-4ақпан.3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бағалауқызметі туралы» Заңы ... ж. ... ... Республикасы Президентінің Заңдық күші бар «Құндықағаздар мен қор биржасы туралы» жарлығы. - Алматы, 1995.5. Қазақстан ... ... ... ... ... и ... в РК.1998 №18.-с.1-66. Қазақстан Республикасының 26.07.1999жылғы ... ... ... ... және ... ...  орныныңатаулары туралы» Заңы.7. Қазақстан Республикасының 20.06.2003 жылғы №442 Жер кодексі.8. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Республикасының бағалау туралы”заңы, 30 қараша 2000жылы, №109-ІІ.10. ... ... ... ... заңын қолданушаралары туралы” Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысы,27 мамыр 2002 жылы, №572.11. ... ... ... шешен ретіндегі кәсіпорынанбасқа) бағалау әдістеріне талаптарды  ...  ... ... ... ... Олар ... Юстиция Министрлігінің 21 қараша 2002 жылы,№173 Қазақстан  Республикасының  Қаржы  ...  ... 2002 ... №600 ... Республикасының Индустрияжәне сауда министрлігінің 26 қараша 2002 жылы, №179 және Жерресурстарын  ...  ...  ...  ... ... 23 ... 2002 жылы, №90 біріккенбұйрығымен бекітілген.12. Қолданылатын принциптерге, бағалау бойынша жұмыстар сапасынақойылатын ...  ...  ...  субъектілерініңқолдануы бойынша ережелер, Қазақстан Республикасының ... 23 ... 2002 ... №179 ...  Бағалау есептемесінің мазмұны мен формасына  талаптардыбағалау қызметінің ... ... ... ... Республикасының Юстиция министрлігінің 21 қараша2002 жылы, №172 Қазақстан Републикасының Қаржы министрлігінің2 желтоқсан 2002 жылы, №598 ... ... ...  ... Г.И., ... М.И., Павлов Н.В.,  Яшина  ... ... ... в 2 ...  М., ... ж.15. Гранов И.В. “Оценка недвижимости”, Учебник. “Экмос”, М., 2000ж.16. Рутгайзер В.М. “Жылжымайтын ... ... ... ... М., 1998 ж.17. ... М.А., ... Э.А. «Оценқа недвижимости и бизнеса»,Учебниқ. «Эқмос», М., 2000.18. Попов Г.В. Основы оценқи недвижимости. М.: РОО, 1995.19. ... И.В. ... ... С-Пб: ... ... В.М. «Оценқа рыночной стоимости недвижимости», «Дело», М., 1998.20. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. М., ... ... 1999.21. ... В.В., ... М.А. ... предприятий: теория ипрактика, М., Инфра, 1997. 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциалық банктің қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесі72 бет
Нефте банкі аақ-ның қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесін жобалау81 бет
Ұйымның қаржылық жағдайын талдау және бағалаудың теориялық негіздері34 бет
Банктің қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық аспекттері29 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау18 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы41 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы жайлы81 бет
Қаржылық есеп және есеп ақпараттарын қолданушылар29 бет
Қаржылық менеджмент оқу құралы274 бет
Негізгі құралдар есебі. Негізгі құралдар,олардың қаржылық есептегі топтасуы мен бағалануы18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь