Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизмін ұйымдастырудың теориялық және әдістемелік ережесін анықтап, салық әкімшілігінің экономикалық категория ретінде мазмұнын, мақсатын және мүдделі міндеттерін ашу және салықтық әкімшілік ету механизімін жетілдіру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1.Қазақстан Республикасында салық жүйесiндегi салықтық әкiмшiлiк
ету механизмінің теориялық негіздері
1.1 Салықтардың пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Салық әкімшілігінің мәні мен қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
1.3 Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттерінің салық салу
құқығының реттелу мәселесінде салық әкімшілігінің ролі ... ... ... ... ... ... ...20


2. Салықтық әкімшілік ету және оның бюджетке төлемдердің түсуін қамтамасыз етудің қазіргі кезеңдегі жағдайына экономикалық талдау
2.1 Салық қызметі органдарының бақылау қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.2 Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
2.3 Салық қызметі органдарының салық әкімшілігін жүргізудегі қызметіне экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43

3.Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизімін
жетілдіру жолдары
3.1 Салықтық әкімшілік тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары ... ... ... .53
3.2 Салық әкімшілігінің сапасын жоғарылату . салықтық ауыртпалықты
төмендетудің тікелей жолы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
3.3 Қазақстанда салықтан жалтарыну мен салықты төлеу тәртібін бұзу
проблемалары мен оларды салықтық әкімшілікті күшейту арқылы шешу
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..78
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81
Тақырыптың өзектілігі. Рыноктық қатынастары дамыған елдерде салықтар экономика мен әлеуметтік хал-аһуалын тұрақты дамытудағы реттеушілік қасиеттері бюджеттік қатынастар мүмкіншілігіне тікелей басқару әдістері ретінде қолданады. Салықтардың жәрдемімен мемлекет қоғамдық қажеттілік пен ресурстар арасындағы, оларды қанағаттандырудағы салыстырмалы тепе-теңдікке қол жеткізіледі. Салықтардың арқасында экология жағынан зиянды өндірістердің кеңейуіне айыппұлдар мен шектеулер енгізе отырып, табиғи байлықтың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
Салықтар мемлекеттің әртүрлі даму бағдарламасының даму мүмкіншілігіндегі қаржылық қамтамасыз ету және азаматтардың табыстарының деңгейін теңестіру мүмкіншілігіне ие болады. Салық әкімшілігі арқылы қоғамымыздағы келесі мәселелерге жол табу: әлеуметтілік – экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, жергілікті бюджет мүмкіншілігін арттырудағы олардың өз кірістері мен шығыстарын теңестіруді қамтамасыз ету мүмкіншілігін өсіру, жергілікті бюджеттің трасферттік қаржылану мүмкіншіліктеріндегі бей-берекеттілікті жою, салық салу мен салық төлеуден жалтару сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу жолындағы бақылауды күшейту, салық заңдылық актілерін жүзеге асыруды тұрақты түрде салықтық әкімшілік бақылау жүргізуді орындау және ұйымдастыруды жетілдіру тағы басқалары.
Бүгінгі күні әлемдегі барлық мемлекеттердің экономикалық саласындағы қандай уақыт немесе қандай да бір жүйеде болмасын өзекті мәселенің бірі, ол- салық. Себебі, ол елді қаражат көзімен қамтамасыз ететін күре тамыр, бюджетке түсетін түсімнің маңызды бөлігін құрайды.
Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салық рәсімдерін оңайлату мен олардың ашықтығын арттыруға бағытталған салық әкімшілігін жүргізу жолымен шаруашылық жүргізуші субъектілердің және халықтың іскерлік белсенділігін өсіруді ынталандыру. Осының бәрі салық жүйесінің алдында тұрған міндет болып табылады. Осы қойылған міндеттерді шешу үшін 2008 жылы жаңа Бюджет және Салық кодекстері әзірленді.
Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2008 жылғы ақпандағы Жолдауында жаңа Салық кодексі «салық қызметтерінің оның нормаларын өз мүмкіндіктерін қорғайтындай, әкімші¬лендіру сапасы мен салық төлеушілер мүдделеріне тікелей іс-әрекет ету заңы сипатына ие болуы керек» деп атап көрсетті. Жаңа Салық кодексін енгізудегі мақсат – бұл салықтық әкімшілдендіруді жақсарту, бизнесті және фискальдық тәртіпті арттыру.
Ел экономикасындағы бәсекелік ортаны дамыту мақсатында жаңа Салық кодексі Қазақстанда жекелеген шаруашылық қызметінің субъектілері пайдаланып келген салық жеңілдіктері мен преференциялардың күшін жоюды және салықтар мен алымдардың ставкаларын азайтуды көздейді.
Корпоративтік табыс салығын кезең-кезеңмен төмендету ұсынылады: 2009 жылы-20%, 2010 жылы- 20% өзгерусіз қалды , 2011 жылы- 17,5% дейін, 2012 жылы -15% дейін, қосылған құнға салынатын салық (ҚҚС) – 2009 жылдан бастап 12%-ға дейін азайтылды. Әлеуметтік салықтың регрессивтік шкаласынан 11% ставкасымен жүзеге асырылатын болады.
1. Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру мемлекеттік саясаттың басты мақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2008 ж
2. ҚР “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері туралы кодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: “БИКО”, 2009ж.
3.Крамаренко Т.Н., Қомбарова А.М. Салық және салық салу: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007ж.
3. Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2008г.
4. Е.Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения//Юрист, 2008ж., №2, 50-53-бб.
5. Генрих Шнитгер. К вопросу о политической экономии налогов (некоторые вопросы налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.
6. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана (теория, опыт, проблемы): Учебное пособие №-Алматы: Экономика, 1998 с.248.
7. Қ.Қ.Ілиясов. С.Құлпыбаев. Қаржы.: Оқулық. – Алматы: 2005ж. 208-209 беттер.
8. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане. Алматы.2003г. с.129.
9. Нурумов, А. А. Налоги Республики Казахстан и развитых стран: учебное пособие - Алматы : Сөздік-Словарь, 2005. - 216 с.
10. Ковалев В. В. Финансы : учебник. ред.. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 640 с.
11. Пушкарева, В. М. История финансовой мысли и политики налогов: учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 256 с. -
12. Умбеталиева, А. Д. Налоги и налогообложение: русско-казахский словарь / А. Д. Умбеталиева. - Алматы : Экономика, 2008. - 685 с.
13. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 77-бап, 3.2-т.
14. Майбурова И. А. Налоги и налогообложение: учебник . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 655 с.
15. Ермекбаева Б.Ж.Лесбеков Г.А. Основы налогообложения: Учебное пособие.-Алматы. 2002ж. 38-бет.
16. Миронова, О. А. Налоговое администрирование: учебник / О. А. Миронова. - М. : Омега-Л, 2008. - 288 с.
17. Султанова, Б. Б. Налоговый учет: учеб. пособие / Б. Б. Султанова. - Алматы : Экономика, 2007. - 250 с.
18. А.Б. Зейнельгабдин. Финансовая система Казахстана: становление и развитие. Астана, 2008ж. 126 –бет.
19. Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңы
20. Карагусова Г. ²Налоги: сущность и практика пользования² -Алматы, ²Қаржы -қаражат², 2008ж
21. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2007ж. N24-27б.
22. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы- қаражат 2001/8.
23. Қазақстан Республикасының “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы” кодексі, 205-219-баптар, А., “БИКО”, 2006ж.
24. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің ведомстволық статистикалық есептілігі. Форма №2-н.
25. Статистический ежегодник. Агенство РК по статистике, А., 2009г.
26. А.Досболов. Особенности борьбы с налоговыми правонарушениями в развитых странах.// Фемида.-2007-№1.
27. Козырин А. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.- М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2003г. С 18
28. Ермекбаева, Б. Ж. Проблемы развития налоговой системы Республики Казахстан в условиях глобализации экономики. КазНУ им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2007. - 138 с.
29. Қазақстанның жыл сайынғы статистикалық мәліметтері: Статистикалық жинақ-Алматы:ҚР Статистика агенттігі, 2008 жыл.
30. Мандрощенко, О. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О. В. Мандрощенко. - М. : Дашков и К, 2007. - 344 с.
31. Кусаинов, К. К. Налоговое регулирование экономики: региональный аспект (на примере северных областей Казахстана): автореферат. - Алматы, 2004.
32. Наукенова Б. Экономический механизм налогового регулирования
инвестиционоого климата в Казахстане. //Қаржы-қаражат.-2008.-№3.-с.8.
33. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен
бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.
34.Р.Кыстаубаев.Анализ налоговых поступлений в компетенции Налогового Комитета за 2007-2008 годы.// Вестник налоговой службы Республики Казахстан. №4. апрель.2009г.
35.Рахметов Н. Основные проблемы налогового законодательства при
наличии льгот.// Вестник налоговой службы РК.-2008.-№12.
36.Ермекбаева Б.Ж. Жубаева С. Гармонизация налоговой системы.// Аль-
Пари.-2008.№2.-с9.
37. «Финансы и налоги», 7 июль 2009г «Взаимодействие государства, бизнеса и общества: позитивная реинтеграция» кітабының материалдары бойынша басылған Москва, 2009.
38.Салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру, «Бухгалтер Хабаршысы» №1 (19), қаңтар 2009, Е. Беков, ҚР ҚМ Салық комитетінң салықтық ағарту басқармасының бастығы.
    
    МазмұныКіріспе............................................................................................................51.Қазақстан Республикасында салық жүйесiндегi салықтық әкiмшiлiкету   механизмінің  теориялық негіздері1.1 Салықтардың ... ... ... ... мәні ... ...  Республикасы  мен  шет  мемлекеттерінің  салықсалуқұқығының реттелу мәселесінде ... ... |2. ... ... ету және оның ... төлемдердің түсуін    || ... ... ... ... ...  экономикалық  талдау  || |2.1 ...   ...    ...   ...    ...   || ...                               || ... |.........................26                       || |2.2 ... ... ... ... орындауды қамтамасыз ету || |ерекшелігі...............................................................|| |.......................................35                || |2.3 ... ... ... ... ... жүргізудегі қызметіне  || |экономикалық                               || ... ...                        ... ... салықтық әкімшілік ету механизімінжетілдіру жолдары3.1 Салықтық әкімшілік тиімділігін арттыруды жетілдіружолдары.............533.2 Салық әкімшілігінің сапасын жоғарылату – салықтық ... ... ... ... ... мен ... төлеу тәртібінбұзупроблемалары мен оларды салықтық әкімшілікті күшейту арқылы шешужолдары...................................................................................................................69Қорытынды..................................................................................................78Пайдаланылған әдебиеттертізімі.................................................................81КіріспеТақырыптың өзектілігі. Рыноктық қатынастары ... ... ... мен ... ...  ...  дамытудағы  реттеушілікқасиеттері бюджеттік қатынастар мүмкіншілігіне тікелей басқару әдістеріретінде ... ... ... ... қоғамдық қажеттілік пенресурстар арасындағы, оларды қанағаттандырудағы салыстырмалы ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... кеңейуіне айыппұлдар мен шектеулер ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің әртүрлі даму бағдарламасының даму мүмкіншілігіндегіқаржылық қамтамасыз ету және азаматтардың табыстарының деңгейін теңестірумүмкіншілігіне ие ... ... ... арқылы қоғамымыздағы келесімәселелерге жол табу: әлеуметтілік –  ...  ...  ... туғызу, жергілікті бюджет мүмкіншілігін арттырудағы  олардың өзкірістері мен шығыстарын теңестіруді қамтамасыз ету ... ... ... трасферттік  қаржылану  мүмкіншіліктеріндегі  ... жою, ... салу мен ... ... ... ... жол бермеу жолындағы бақылауды  ...  ...  ... ... ... тұрақты түрде салықтық әкімшілік бақылау жүргізудіорындау және ... ... тағы  ... күні ... барлық мемлекеттердің экономикалық саласындағықандай уақыт немесе қандай да бір жүйеде болмасын өзекті мәселенің бірі, ол-салық. Себебі, ол елді ... ... ... ... күре ... ... түсімнің маңызды бөлігін құрайды.Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салық ... ... ... ашықтығын арттыруға бағытталған салық әкімшілігін жүргізужолымен ... ...  ...  және  ...  ... ... ... Осының бәрі салық жүйесінің ... ... ... ... Осы қойылған міндеттерді шешу үшін 2008 ... ... және ... ... әзірленді.Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2008  ...  ... жаңа ... ... «салық қызметтерінің оның нормаларын өзмүмкіндіктерін қорғайтындай, әкімшілендіру сапасы мен ... ... ... ... ету заңы сипатына ие болуы керек» деп атапкөрсетті. Жаңа ...  ...  ...  ...  –  бұл  ... ... бизнесті және фискальдық тәртіпті арттыру.Ел экономикасындағы бәсекелік ортаны дамыту мақсатында жаңа ...  ...  ...  ...  ...  ... ... салық жеңілдіктері мен преференциялардың күшін жоюды жәнесалықтар мен ... ... ... ... ... ... ... төмендету ұсынылады: 2009жылы-20%, 2010 жылы- 20% өзгерусіз қалды , 2011 ...  17,5% ... ... -15% ... ... ... ... салық (ҚҚС) – 2009 жылдан бастап12%-ға дейін азайтылды. Әлеуметтік салықтың ... ... ... ... ... болады.Үкіметтің орта мерзімді фискалдық саясатының 2009 – 2103 жылдарғаарналған  ...  ...  ...  ...  ... дамуы мен бюджеттік параметрлерінің 2009 – 2013 жылдарғаарналған болжамы» деп ... ... ... ... Ондағы арнайыбөлім салық-бюджет саясаты мәселелеріне ... ... ... ... ету, ... бәсекеге  қабілеттілігін  ынталандыру,бизнестің «көлеңкеден» шығуы және ... ...  одан  ... үшін ... 2009 – 2013 ... арналған салық саясатымыналарға бағытталатын болады:- елдің бәсекеге қабілеттілігін күшейтуге мүмкіндік ... ... ... ... ... жүйесін Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің міндеттеріне сәйкескелтіру, бұл экономиканы ... және оны ... ... етугетиіс;- жеңілдіктерді оңтайландыру және тиісінше экономиканың шикізаттықемес секторына ... ... ... ... ... ... ... стандарттарға сәйкес келтіру;- қосылған құн салығын алдыңғы ... ... ... ... ... және ішкі ... арналған акциздердің ставкаларын бірізге түсіру;- жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесін реформалау;- әкімшілдендіру рәсімдерін ... ... ... ... ... ... ашықтығын  арттыру,  салық  есептілігінің  мөлшерінқысқарту, салық тексерулерін тәртіпке келтіру.Бүгінгі ... ең ... ... "Көлеңкелі экономика мен сыбайластықжемқорлықпен" күрес жүргізу барысындағы  қоғамдық  даму  ... Ол үшін ... ...  ...  ...  ... талдау әдістерін кеңінен қолдана біліп оны тек құқықтық ... білу ... ... отыр. Сонымен қатар, салық әкімшілігініңәдістері мен нысандарын  сапалы да, ... ... ... және аталғанпроцесстерді ақпараттармен мұқият қамтамасыз етуге жағдай жасауы ... ... ... ... жұмысының тақырыбы өзекті болып табылады.Дипломдық жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасында салықтық ... ... ... теориялық және әдістемелік ережесін анықтап,салық әкімшілігінің экономикалық категория ретінде мазмұнын, мақсатын жәнемүдделі міндеттерін  ашу  және  ...  ...  ету  ... ... ... ...  ... әзірлеу.Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін төмендегідей міндеттер қойылды:- ... ... ету ... ... ... ... ... қажеттілігін ашу жолымен мемлекеттік бюджет көздерінмолайту;- салықтық әкімшілік ету  механизмінің  ...  және  ... ... ... ... ... ... арқылы салықтықәкімшілікті күшейтудің талаптандыру жолдарын ұсыну;- бюджеттің кіріс көзін ... ... ... рөлінанықтау;- салықтық бақылауды ұйымдастыру мен бюджетке түсетін  ... ... ... мен оның ... салаларға тигізетінәсеріне талдау жасау;- ҚР ... ... ... ... ету ... жетілдіру ментиімділігін арттыру бойынша нақты ұсыныстар жасау  және  ... ... ... ... ... ... ... жасауғажол бермеудегі салықтық әкімшілікті күшейту арқылы есепке алу.Зерттеудің ғылыми жаңалықтары келесілерден көрінеді:- ғылыми зерттеулер негізінде ... ... ...  ... ...  ... мәні ... салықтардың бюджетке түсуін қамтамасыз етудегі салықәкімшілігінің атқаратын қызметі анықталды;- салықтық бақылауды ұйымдастыру мен бюджетке түсетін ... ... ... ... ... ... жалтарыну мен салықты төлеу тәртібін   ...  мен ... ...  ...  ...  ...  ... ұсыныстар берілді.Зерттеудің пәні ретінде Қазақстан Республикасы салықтық әкімшілік етумеханизімін жетілдіруді ұйымдастыру барысы және экономикалық-ұйымдық ... ... ... ретінде ҚР салық жүйесінің салықтық әкімшілікету механизімі  алынған.Зерттеудің ... ... ... Республикасы  Салықкомитетінің нормативтік құжаттары мен инструктивтік материалдар, ... ... ... мен қазақстандық  ғалымдардың  еңбектері,ресейлік оқу құралдары, әлемдік ... ... ... ... менмақалалар зерттеудің арқауы бола отырып, салық  жүйесіндегі  ... ету ... ... мен ... ... және ... етті.1. Қазақстан  Республикасында  салық  жүйесiндегiсалықтықәкiмшiлiк  ету ...  ... ... Салықтардың пайда болу тарихыСалық прототиптерi адам қоғамын  басқарудың  алғашқы  ... ... ... В. ... ... салудың  дамуының 3кезеңiнбөлiп көрсеттi. Олардың әрқайсысының өзiне тән ерекшелiктерi мен белгiлерiбар. 1-кезең ежелгi ... мен орта ... ... жүйесi құрамынаенгiзетiн салық салудың даму кезеңi дамымағандық деңгейi мен ... ... Бұл ... қалыптасу жағдайында болатын салықтар,олардың механизмi ... ... ... ... болуын алғашқы мемлекеттiкқұрылымдардың пайда болуымен сәйкестендiредi.Себебi-тауар өндiрiсiнiң, мемлекеттiк аппараттық пайда болуы. Алғашқыкезде салықтар ... ... ие ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қажеттiлiгi салық салудың  ... ... ... ... ... ... ... жабдықтарыментөледi. Рим империясында және Афинада бейбiтшiлiк кезде салықтар болмаған.Ал олардың пайда болуы әскери соғыс ... ... ... ... ... ... ... қатар салықтар  бiрте-бiртеерекше ақшалай түрге ие бола ... ... ... ... қажетiнiң негiзгi табыс көзi ... ... ... дүниенiңмiндеттi төлемдерi алшақтаған түрде қазiргi салықтарды ескертедi. Нақтыайтқанда бұл ... ... ...  өтудiң  өтпелi  қадамын  құрады.  Алғашқыұйымдастырылған салық ... бiрi ... ... ... ... жүйесiболып табылады. Рим мемлекетiнiң ... ... ...  ... ... ... ... үшiн  қолданылды.  ... ... және ... ... ... ... салынып отырды.Салық соммаларының есептелуi арнайы тұлғалармен ... ... ... ... ... ... жалпы  мемлекеттiк  және  жергiлiктi(коммуналды) салықтардың пайда болу жағдайына алып келдi. ... бұл ... ... ... болмады не арнайы жерлердiң  ...  ... ... шара ... ... ... ... Әскердежеңiстерге үлесiн қосқан орталық жерлердiң салықтары төмендетiлдi немесемүлдем жойылып отырды. Римнiң ... ... ... ... салық реформаларын жүргiзуге алып келдi. Нәтижесiнде атрибуттаратты бiрiңғай ақшалай ... ... ... және оның алынуы арнайы құрылғанқаржылық мекемелердiң бақылауында болды [2].Рим империясының өзiнде салықтар тек ... ... ғана ... ... ... ... және ... қатынастарды реттеушiқызметiн атқарды. Жалпы салықтық төлемдердiң саны 200- ден ... ... ... ... ... өзгертiлген түрде Ежелгi дүниенiңжүйесiн қайталады. Салық салу объектiлерiн анықтау, салықтық төлемдердiңтүрлерiн енгiзу ... ... ... ... сақталғанын айтып кетуқажет. Ежелгi Рим  мен  ...  ...  ...  ... болсақ, онда бiрнеше салықтардың түрлерi ұқсас болып табылады.16-17 ғасырларда Еуропада дамыған салық жүйесi болмады. 17 ғасырдың соңы –18 ... ... ... салу ... ... 2- шi ... басталды. Бұлкезеңде өз құрамына тiкелей және ... ... ... алғашқы салықжүйелерi қалыптасты. Ерекше орында табысқа салынатын ... ... және ... ... ... ... Еуропалық елдерде демократиялық процестердiңдамуы өз көрiнiсiн салықты еңгiзу туралы сұрақтарында тапты. Англияда 1215жылы еркiндiктiң ұлы ... ... тек қана  ұлт  ... деп бекiтiлдi. Францияда парламент бюджетпен салықтарды тек 1791жылдары ұлы ... ... ... бекiте бастады. Мемлекет салықсалудың дамуымен бiр ... ... ... ғылыми теориясы қалыптасабастады. Оның негiзiн салушы шотландық экономист және ... Адам ... пен ... ... ... зерттеу» атты өзiнiң еңбегiнде(1776 ж.) салық салу принциптерiн ұсынды, салық төлеушiлерге ... ... ... ... ... ... ... . Жалпы көрнiсте салықдаму жүйесiнiң 3-шi кезеңi өз тарихын 19 ғасырда бастады және салық саныныңтөмендеуiмен, олардың алынуындағы құқыққа зор ... ... ... ... ... ... салық салудың проблемалары, әдiстемелерiпайда бола бастады. Экономикалық мектептер мен қаржылық  теориялардыңбiреуiде ... ... ...  ...  19  ...  ... ... мемлекеттер ғылыми пiкiрлердi тәжiрибеде қолдануғақадам жасады. В. Пушкарева айтқандай қаржылық ғылымдардың негiзгi ... ...  ... олар 1- шi Дүние жүзiлiк соғыстан  кейiнжүргiзiлiп, салық салудың ғылыми ... ... Осы ... ... жүйелердiң құрылымы қалыптасты. Мұнда тiкелей салықтар ... жеке ... ... ... ... ие бола ... әлi ... дейiн адамзат идеалды салық жүйесiн таба алмады.Қаржылық ғылым күнi бүгiнге дейiн ... ... ... ... ... ал көптеген дамыған елдердiң тұрақты салық реформалары салықсалудың ... ... ... ... болып табылады. Дүниенiңкөптеген елдерiнiң ... ... ... ... ... жылдарды алды.Қазақстан Республикасының салық жүйесiн қалыптастыруда ұзақ ... жоқ және ... едi, ... ... ... 1 ... iшiндеқанағаттанарлық және салық салу жүйесiн өте ... Бұл ... ... ... ... Салықтардың жинақтармен басқа да  ...  ...  ...  салық  жүйесiн  ...  ... ... жүйесiнiң қалыптасуын келесi  кезеңдерге  бөлугеболады:1. 1994-1995 ... 1-шi ... ... ... 2-шi жаңа ... ... қалыптасуы.1-шi этапта 1994-1995 жылдарды салық жүйесiне базалық ... ... ... ... iске ... жүрдi. 1995 жылдың сәуiр айында жаңасалық заңдылығын қабылдамас ... ... ... ... ... ... өндiрiсiнiң көпшiлiгi мүлдем жұмыс iстемейдi, ал 60% ... ... ... ... ... 12 iрi ... ... кауiпiндеболды. Елде қанша салық бар екенiнiн ешкiм бiлмедi: бiреулерi 43 түрi ... ... ... 16 түрi – ... 10 түрi – мiндеттi жергiлiктi, 17түрi есептi жергiлiктi), екiншiлерi 47 салық түрi бар дедi ... ... ... 8 ... ... жаңа ... кодексiн қабылдауда алдыментөмендегiлердi мақсат етiп қойды: - қайшылықтарды жеңiлдету, жою;- Қазақстан Республикасында салық кодексiнiң бiрiңғайлылығы .Салық ... ... ал ... ... салықты 40%- ғатөмендету, салық ставкiлерін анықтау ... ... Ең ... - ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкiметi, ҚаржыМинистрлiгi, басқада ... ... ... ... ... ... бойынша жаңа бiрнеше баламалы жобалар өңделдi. Өңдеушiлер,ғалымдар пiкiрi бойынша  ... ... ... ... әдiлеттiлiгi;- экономикалық бейтараптылығы;- қарапайымдылығы;- салық ставкiлерiнiң сәйкестiгi.Салық  салудың  ... ... ... ... тәжiрибемен бекiтiлдi. 1995 жылдың 1 шiлдесiнен бастап ҚазақстанРеспубликасында жаңа салық кодексi әрекет ... Бұл ... ... ... ... ... сай  келедi,  нарықтыққатынастарында экономикаға бейiмделуге мүмкiндiк бередi.Салық  қатынастардың жаңа ...  iске ...  ... ... қысқа тарихындағы маңызды бетi болып табылады. ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттiк салық қызметi 1991 жылы құрылды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... құрылды.1995 жыл 1-шi бесжылдықта маңызды революциялық жыл болды,  ... ... ... ... ... өткiзудiң жылыболды. 1995 жыл салық саясатында  өзгерiлiс  жылы  ... ... ... ұшырады.Салық салудағы өзгерiстер экономикалық жағдайына байланысты болды.1995 жылдық қаңтарында барлық салық және ... ... ... 4,8 млрд ... өстi. Бiрақ 1 шiлдеден бастап салық базасынкеңейтуге, стратегияны және ... ... ... ... ... механизмiн жүзеге асыру iске қосыла бастады.  Бiрақ  ... енуi ... ... ... ... 1996  жылдыңбасында салық қызметi Президент жарлығының 4 ... ... ... ... ... ... ... бағытталған 10 құрал әзiрлендi, жылдықжиынтық табысқа түсiнiк пайда болды, негiзгi құралдардың ... ... ... ... ... қаржы және агрономмамандары тұрақты iс-әрекет  жасауға  мүмкiндiк  алды:  ... ... ...  ...  созуға  рұқсат  етiлдi.  Салықұйымдарының маңызды мәселесi бұл ... салу ... ... ... ... ... ... оларды құру, кеңейту.Мысалы: өз iс-әрекетiн сондай территорияда ... ... ... ... жеңiлдетiлген ставкасы 20% қолданылады. 1996 жылы 2 рет салықсалуды ... ... ТМД ... 2 ... ... ... ... жалғастырылды.Мемлекеттік салық салу саясаты - салық саласындағы ... ... оның ... ... ... ... мақсаттар менміндеттеріне қарай әзірленген экономикалық саясатқа сәйкес  жүргізеді.Нарықтық ... ... ... ... ... ... бағытынемесе салық саясатының басты мақсаты - салық ... құру және оның ... ... ... ... салық механизмін іске асыру.Салық жүйесі - өзінің құрамы жағынан бірнеше ... ... ... ... жүйесі компоненттерінің құрамы мынадай :  қаржықатынастары және осы ... ... ... ... ... ... салу ... мен жолдары; нұсқаулар мен әдістемелік құжаттар; салықсалуды басқару және салық ... ... ... ... ... менжолдары, нұсқаулар мен әдістемелік құжаттар, салық ... ... ... негізгі принциптері және т.б-лар салық ... ... ... ... тиімді қызмет істеуіне салық салу механизмініңтигізер ықпалы өте зор. Енді осы салық ... ... мен ... ... ... ... ... да бір механизмінің  құрамындабірнеше ... және ... ... Салық салу механизмі де сол сияқтыбелгілі бір салық элементтерінен құралады[3].Салықтар ... ... ... ... бар:• реттеушілік;• фискалдық;• қайта бөлу.Жоғарыда  көрсетілген  негізгі  функциялармен  ...  ... ... ... атап ... болады. Реттеушілік қызметі –салықтың ең негізгі қызметі. Осы қызмет арқылы салықтар ел экономикасына өзықпалын тигізеді, яғни ... ... ...  ...  Салықтықреттеудің ең басты мақсаты - ... ...  ...  ету.  ... салу ... ... ... тетіктері болып саналады.Жоғарыда көрсетілген салықтық реттеудің тетіктері тек қана ... ... қана ... Сонымен қатар ақша және баға саясаты, шетелдікинвесторларды ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерлікті ... ... ... ... салықтық реттеу тетіктері тиімді қызмет атқару үшін,олардың басқа да экономикалық тетіктермен тығыз байланыста ... ... ... ... ... мен ... жеңілдіктерінің алатын орыныерекше. Себебі, ғылыми негізделмеген, шектен тыс жоғары ... ... ... ... ... ... және ...  кірісінің  азайуына  әкеліп  соқтырады.  Осы  сияқты  ... де ... жағы және бар. ... ... тарихынан салықставкалары жөнінде мынаны байқауға болады:1. егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 50 ... ... онда ол ... ... ... ... егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50 проценті аралығындаболса, онда жай, ұдайы өндіріске әкеледі;3. егер салық ... ... ... ... 35-40 ... мөлшеріаралығында болса, онда ұлғамайлы ұдайы өндіріске әкеледі [4].Салықтардың екінші қызметі – фискалдық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттік кіріс бөлімі құрылып,салықтардың қоғамдық ... ... ... ... ... бюджеттіңкірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, әскери – қорғаныс, тағы басқа ... іске ... ... ... ... бөлу ... арқылы түрлісубъектілер табысының бір бөлшегі мемлекет пайдасына ... Бұл ... - ... ... ішкі ... өнімді салықтардың алатын үлес салмағыарқылы  анықтайды.  Соңғы  жылдардағы  ...  ...  ... ішкі ... ... үлес салмағы 40  проценттенкөбірек болып отыр. Бұл экономикасы дамыған ... ... ... ... мемлекет мүддесі үшін қаржы көздерін орталықтандырудыңбір айғағы осы. Мемлекет мына ... ... ... қызметін(функциясын) пайдалана отырып елдің салық  ...  ...  ... қызмет ету жолдарын белгілейді, жалпы экономикалық саясаттынегізге ала отырып ... ... ... ...  ... ... ... олар қарайтын функциаларда толық ашыла түседі.Қазіргі кезде салықтар фискалдық, реттеуші және қайта бөлу сияқты ... ... ... Олардың әр қайсысы – осы қаржы санаттың ішкіқасиетін, белгілерімен ерекшеліктерін ... ... ... ... тән  ...  функция.  Оның  көмегімен  бюджеттік  қорқалыптасады. Мұның өзі ... ... ... ... ... ...  ...  бюджеттің  кірістерін  толтыра  отырып,экономиканы, әлеуметтік – ... ... ... ... ... етеді.Салықтардың реттеуші функциясы мемлекеттің экономикалық қызметініңұлғаюымен байланысты пайда болады. Ол  ...  ...  ... ... ... ықпал етеді. Бұл кезде  салықтардыңнысандарын таңдау ставкаларының алу әдістерінің өзгеруі, ... ...  Бұл  ...  ...  ұдайы  өндірістіңқұрылымына, қордалану мен тұтыну ауқымына ықпал етеді.Қайта бөлу функциясы арқылы ... ... ... бір ... ... ... Бұл ... іс-әрекетінің көлемі ішкі жалпыөнімде салықтардың ...  ...  ...  ...  ...  ... ішкі ... өнімдегі салықтар үлесінің төмендеу тенденциясы орыналып ... Егер 1997 жылы ішкі ... ... олардың үлесі  19,7%болса,1998 жылы ол 16,6%,2000 жылы-22,6%,2001 жылы - 22,2% ... ... ... – 29 %, ... – 33,3%). ... салу объектілерін есепкеалу және оларды бағалау тәсілдеріне қарай салық алудың мынадай төрт ... ... ... ... ... бойынша, табысты алукөзінен ұстап қалу, патенттік негізде.Салық салу элементтері ... ... ... ... ... ... ... өлшем бірлігі салық оклады, салық жеңілдіктері, салық төлеумерзімі мен тәртібі, салық төлеушінің және салық қызметі органдарының ... ... ... ... бақылау, салықтық жазалау шаралары.• Салық субъектісі (салық төлеуші) дегеніміз – заң ... ... ... ... жеке және ... тұлғалар.• Салық объектісі – табыс, мүлік, еңбек ету ... ... ... ... мүлікті басқаға беру, табиғи қорларды пайдалану,қосылған құн, айналым және ... ... көзі – ... салынатын табыс.• Салық ставкасы немесе өлшем бірлігінен алынатын ... ... ... ... немесе процентпен белгіленеді.• Тұрақты ставкалар салық ... ... ... ... ... бірлігіне тұрақты соммамен тағайындалады.• Проценттік ставкалар үш түрге ... ... ... ... және ... ... немесе  прогрессивтікставкалар салық салынатын табыстың өсуіне ... ... ... ... ... ... керісінше, салық салынатын табыстыңтөмендеуіне ... ... ... ... ... ... салуобъектісінің мөлшеріне байланыссыз, тұрақты бір процентпен ... ... ... – салық төлеушінің белгілі бір салық объектісінентөлейтінсалық сомасы.• Салық жеңілдіктері дегеніміз, ... ... ... ... ... салық төлеуден түгел  ...  ...  ...  ... ... салынбайтын минимум,  шегерістер,  ...  ... ... ... мерзімін ұзарту жатады.• Салық төлеу мерзімі – салық төленетін ... ... ... ......   мерзімде  салықты  ... ... ... ... ... ... екенін, яғни төлеу кезіндебелгілі бір дәйектілікті белгілейді.• Салық қызметінің негізгі міндеттері мыналар:- салық ... ... ... ету, оның ... ... ... салық салу мәселелері жөнінде басқа ... ... ... әзірлеуге қатысу; - салық  төлеушілерге  ... мен ... ... ... ... мен ... салу ... актілердегі өзгерістер туралы  салық  төлеушілерге  уақтылыхабарлап отыру. Салық ...  өз  ...  ...  ... тиіс:1. уақытылы салық инспекциясына тіркеліп, тіркеу нөмірін алуға;2. мемлекеттік салық комитетінің актілеріне сәйкес есеп құжаттамалардыжүргізуге, осы есеп ... бес жыл бойы ... ... ... ... декларациясын тапсыру;4. атқарылған жұмыс немесе көрсетілген қызмет үшін төлемді жүзегеасыратын ... ... ... ... ... ... ... соммалар туралы ақпарат беруге;5. салық заңдарын, салық ... ... ... ... ... ... ... Салық әкімшілігінің экономикалық мәні мен қажеттілігіСалық әкімшілігі дегеніміз - салық салу жүйесін ... ... ... ... ... әкімшілігін салық салуды басқарудың бірэлементі ретінде қарастырады. Біздіңше, салық ... ... ... ... болып табылады. Барлық күрделі жүйе сияқты, ... салу ... - ...  ... айтқанда, салықтық басқару мемлекеттің әлеуметтік-экономикалықбасымдылықтарына қарай бейімделіп отырады. Барлық ... ... ... ... түрі де ... ... тұтастай болжамдау мен салық жүйесініңдамуын бюджет жүйесімен және барлық ... ... ... ... ... реттеуді, талдау мен бақылауды және  ... ... ... салудың барлық мәселелерінің өкілеттілігі жәнеерекше құқықтарымен, салық қызметімен және өзара  ...  ... ... ... мемлекеттік басқарудың әкімшіл-нұсқаушылорганы деп айтсақ та болады.Салықтар – ... ... ... және жеке ... ... мөлшерде түсетін міндетті төлемдер. Салықтар – шаруашылық жүргізушісубъектілердің, жеке тұлғалардың ... пен екі ... ...  арқылы  жүзеге  асырылатын,  қаржы  қатынастарын  ... ... ...  ...  мәні  ...  салықтаршаруашылық жүргізуші субъектілер мен ...  ...  ... қатынастардың бір  бөлігін  білдіреді.  Сондай-ақ  шаруашылықжүргізуші субъектілер мен ... ... ... бір ... ... ... жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын көрсетеді. «Салық»ұғымымен «салық жүйесі» ұғымы ... ... ... ... ... оның құру мен алудың нысандары мен әдістерінің, салық службасыоргандарының  ...  ...  ...  ...  жүйесін  құрайды.Салықтардың, оларды төлеушілердің, салықтарды алу  ...  ... ... ... ... ...  ... үлгілері болуы мүмкін.Барлық өркениетті елдерде салықтардың бүкіл жиынтығы  әр  түрліқағидаттар бойынша ... ... ... ... бірге пайдаболады және мемлекеттің өмір сүріп, дамуының негізі болып табылады.Мемлекетқұрылымының өзгеруі,өркендеуі қашан да ... оның ... ... қайтақұрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады. Әр бір ... ... ... ... ... жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы көздері қажет.Мемлекет салықтарды экономиканы  ...  ...  ... ... ... ... Салықтардың мәнін толық түсінуүшін,олардың экономикалық маңызын ... ... Ал ... ... ... атқаратын қызметіне тікелей қатысты.Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының ... ... ... ... орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуынқамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін ...  ...  ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкессалық төлеушілерге (салық агенттеріне) және басқа да уәкілетті мемлекеттікоргандарға мемлекеттік қызмет көрсету ... ... және ...  ...  ...  мақсатты,кешенді салық саясатын жүргізүдің жаңа жолдарын ... ...  ... ... ішінде Қазақстан бірінші болып  прогрессивті  салықтықзаңнаманы  енгізді. ...  ...  ...  ...  ... ... ... қатарына кіру  стратегиясында  ...  ...  ...  ...  ...  ...  мен  серпінді  ету  керек, яғни  ол  ...  ... ... ... ...  мен  салық  салу  құрылымын  жеңілдетужатады.Салық әкімшілігін жүргізудің ... ... ... ... ... бірі - ... ... тоқтала кетпекпін.Бүгінгі күні салық органдарының  жұмыс  ...  ... ... ... тіркеу есебі,  дербес  шоттардыжүргізу, салықтық есептілікті қабылдау және камералдық ... ... ... ... ... ... ... кезде негізгісалықтар - КТС және ЖТС бойынша автоматтандырылған іске қосу ... ... ...  ...  ...  ...  үшін  кәсіпкерлікқызметтің әр ... ... ...  ...  ... нормаларды  орнату  керек,  себебі  ...  ...  ...  жолы  ...  салықтық   реформаның  жетілдірілуіболып табылады. Бұл ... ... ... ...   ...  ...   ...  жургізіледі,  мемлекеттің  ақпараттық   ...  ...  ...  ...  ...  бақылаудықолдану, ол  жыл  ...  ...  ...  ...  ...  ...  жауап  беретін  деңгейге  дейін   ... ... ... жүйенің  негізгі  аспектісі  ... Өте қиын  ...  ...  ...  ...  ... ...  төмендеуіне  әкелуі  мүмкін.Бұл  жұмыс  ...  ... ... ... ... салу ... нақты  жоғалтулардыболдырмауды қарастырады. Тек 2008 жылы ғана фиктивті  шот-фактуралардыэлектронды орындау ... ҚҚС ...  ... ...  камералдыбақылау түрі негізіндегі салықтық  тексерулер 61 ...  ...  ... 1121,9  ...  сомасында  қосымша  салықесептелген, 372,6 млн. тг  сомасында ...  ...  ... ... ... - ... салу ... мемлекет тарапынан басқару.Көптеген экономистер салық әкімшілігін салық салуды басқарудың бір элементіретінде қарастырады. ... ... ... ... ... ... болып табылады. Барлық күрделі жүйе сияқты, салық салу жүйесі де -басқару  ... ... ... ... ... ... ... ерекше құқықтарымен, салық қызметімен және өзара байланыстағы салықтөлеушілерімен ... ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатар, салық әкімшілігі басқару әрекетіүлкен әлеуметтік маңызды сала. Салық ... ... ... ... ... ... ...  алып келеді. Салықтыққұқық ... ... ...  ...  ... бюджетаралық қарым қатнастардың  балансын  ...  ... ... ... ... ... нашарлай түседі.Ол салықтық әкімшіліктің өкілеттілігі мен қызмет ету ... ... пен ... ... заң ... ... жүзеге асыруарқылы қызмет етеді.Мәселен, салық ... көп ... ... ... ... қорытындысына шағымданады, сол сияқты артық төленген салықтықайта есептеуді, егер артық төлегендігі анықталған жағдайда оны иесіне ... ... ... ... ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап етедіжәне салық комитеті тарапынан болатын тесерулердің ұзақтығын сөз етеді.Салық әкімшілігі ... ... яғни  ...  кодексі,  заңдылықнормативтік актілерді т.б. орындалуын қадағалау.Салық әкімшілігін жүзеге асыру іс жүзінде мемлекеттің ... ... ... ақша қорларын құюға кететін және осы мемлекеттікқаржы жүйесінің құрамына ... ... ... ... ... ... субъектісі – мемлекеттік салық қызметі, яғни тексалықтық тексеру жүргізуге құқығы бар ...... ... ... объектісі – салық заңдылықтары бойынша заңдыміндеттемелер жүктелген ... Олар ... ... ... ... салық төлеуші туралы ақпараттары бар тұлғалар.Салық төлеу пәні – ... ... ... Салық Кодексі,заңдылық нормативтік актілер және де ресми құжаттар ... ... тиіс ... ... мақсаты – салық заңдарын бұзушылық фактілердінемесе салық ... ... ...  өз  міндетін  санасызорындалғанын анықтау; айыптарды анықтау және ... ...  ... тарту; салық заңын бұзушылықты жою; қарыздарды өтеу бойыншашаралар қолдану түріндегі мемлекеттік материалдық ... ... ... алдын алу.Салық әкімшілігін жүзеге асыру нысаны тікелей бақылау, сырттай бақылауболып бөлінеді. Тікелей салық бақылауына тексеру – тексеруші ... ... ...  ...  ...  құжаттарды  тексеруін  талдаужасайтындығымен сипаттауға болады. Оның құжаттық, рейдтік, хронометраждытүрлері бар. ... ... ...... ... мен ... жүргізу кезінде байланысқа түспей сырттай жүргізіле беретіндігіменсипатталып (камералдық) түрі.Салықтық әкімшілігін өткізу уақыты – алдын-ала, қазіргі және ... ... ... ... ... ішкі және ... болып бөлінеді, бақылау объектісібір ұжымдық жүйенің бөлімдерінде немесе ведомство аралық  ... ...... ... ... ... мақсатындағыбақылау болады. Салықтық бақылау тексерілетін  салық  ...  ... ... жинаған ақпараттарды бағалау.  ...  ... ... ... ... ... тұрады. Құжаттар көздерінеқарай салықтық тексеру құжаттық және іс жүзінде деп бөлінеді. ......  ...  және  ...  жағдайларын  зерттеулабораториялық сараптама мен ... ... ... ... әкімшілік теңдікті жетілдіруде «Салық аудитінің электрондықбақылауы (САЭБ)» ақпараттық жүйесін ... ... ... ... отыр. Бұлақпараттық  жүйе  салықтық  тексерулерді  ...  және  ... ... ... ... ... ... тексеруді  жүргізу,  тексерунәтижелерін рәсімдеу, анықталынған салық ... ...  жою  ... ... ... бақылау мерзімдерінен тұрады.Салық кодескі бойынша салықтық тексерулер:- құжаттық тексеру (кешенді тексеру, ... ... ... ... ... ... ... тіркеу есебіне тұруы, бақылау-кассалық ... ... ... ... және бір жолғы талонқұжаттарын тексеру, ... ... ... ... ... ... төлеушінің нақты табысы мен оны алуғакеткен нақты шығынын білу мақсатында салық органы жүргізеді).Салық ...... ... және ... ... ... салуды ұйымдастыру – салық төлеушінің салық міндеттерін салық органытарапынан заң аясында дер ... ... ... ... ... ... төлеуші тіркеуге тұрған сәттен бастап салық кодексіндегі баптарғасәйкес салық түрлеріне қарай төлеуші болуына байланысты сол ... ... ... ... ...  ...  ...  бақылау,есептелген салық сомасынан ... өз ... және  ...  ... ... ... бар. Бақылау объектісіне қарай салық төлеушілержеке тұлға мен заңды тұлға деп ... ... ... ... бөлігі оны өндіру мен салу кезіндегі салықтық бақылау ... ... ... ... ... ... ғылыми негізделеді.Мысалы, салықты салуды ұйымдастыруда: есептелінетін салықты болжау менжоспарлау, қабылдаған есептіліктегі салық ... және оны ... ... ... ... салықты өндіруді ұйымдастыру: бюджеткетүсетін салықтарды болжау мен ... ... тиіс ... мен ... ... ... ... түсуін бақылау.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу –  ...  ...  ... ... Республикасы  Салық  төлеушiлерiнiң  ... ... ... ...  Мемлекет бұл тiзiлiмдi жасай отырып,салық ... ...  ...  ...  ...  қатар,  салықтөлеушiлердiң санымен де хабардар болып отырады.Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiнiң ... ... ... және ... ... ... да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуiмен уақытылы төленуiн бақылауды  жүзеге  ...  ...  ... ... ... ... ... есепке алудың мемлекеттiкдеректер базасы жүйесi [7].Тiркеу есебi - ... ... ... органында есепке қою, соныңнәтижесiнде салық ... ... ... оның ... ... төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу объектiлерi  мен  ... ... ... ... салық төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi.Салық төлеушi:1) заңды тұлға, оның ... ... ... ... ... ... асыратын шетелдiк заңды тұлға үшiн:- заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлiмшесiнiң орналасқан жерi бойынша;- қызметтi жүзеге асыру орны ... ... салу ... мен салық салуға байланысты объектiлердiңорналасқан және тiркеу орны бойынша;2) жеке тұлға, соның ... жеке ... ... ... - ... жерi ... резидент емеске келген орны бойынша;- салық салу объектiлерi мен ... ... ... ... және ... орны ... кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру орны бойынша салық органдарындатiркеу есебiне ... ... ... ... ... ... ... бастап он жұмыскүнi iшiнде ... ... өту және ... ... ... ... үшiн салық органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Заңды тұлғалар,  ...  ...  мен  ...  ... ... ... олар мемкеттiк тiркеуден өткен күнненбастап он жұмыс күнi ... ... ... өту және ... төлеушiнiңтiркеу нөмiрiн алу үшiн салық органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi дегенiмiз салық төлеушi ... ... ... және ...  Республикасы  салық  төлеушiлерiнiңмемлекеттiк тiзiлiмiне ол туралы мәлiметтердi ... ... ... ... ... басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерi бойыншасалық төлеушiге берiлетiн бiрыңғай нөмiр.Салық ... ... ... және ... есебiне алу тәртiбiн,сондай-ақ тiркеу және есептен шығару туралы өтiнiштерге қоса ... ... ... ... ... ... ... салу объектiлерiнiң есебiн жүргiзу тәртiбiнде уәкiлеттi ... ... ... ... тiзiлiмiн уәкiлеттi мемлекеттiк органжүзеге асырса, салық төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жасау және жүргiзутәртiбiн Қазақстан Республикасының ... ... ... тiркеу есебiн жүзеге асыру кезiнде ... ... ... ... ... ... ... қайта тiркеудi және таратудыжүзеге асыратын;- статистика жүргiзетiн;- салық салумен байланысты объектiлердi және салық салу объектiлерiнесепке ... ... ... ... ... ... куәлiктер немесе рұқсат беру мен тiркеу сипатындағы өзгеде құжаттарды беретiн;- жеке ... ... ... ... жерi ... ... ... хал актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын;- нотариаттық ... ... ... ... ... пен қамқоршылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органдармен;- Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... да ... ... iс-әрекет жасайды. Аталған органдар салық органдарынасалық төлеушiлер жайла  мәлiметтердi оларды ... ... ... ... бақылауы салық тексерулерi арқылы жүзеге асады деп айтсаққателеспеймiз. ... ... ... да  ... тексерiсi де бiр арнадақызмет етедi.Салықтың және ... ... ... да ...  төлемдердiң,өсiмпұлдар мен айыппұлдардың есептелген сомалары ... ... ... ... егер ... төлеушi салық тексеруi нәтижелерiне  ... оны ... ... ... ... мiндеттi.  Егерсалық тексеруiнiң аяқталуы бойынша ... ... бұзу ... ...  ...  ...  ...  хабарлама  шығарылмайды.  Осытексерiстердiң нәтижесiнде салық бақылауы жүзеге асады.Қазақстан Республикасының аумағында сауда ... ... ... ... қолма-қол ақша, банктiк төлем карточкалары, чектек арқылықызмет көрсеткенде ... есеп ... ... ... ... жады барбақылау-касса машиналарын қолдану  және  бақылау  ...  беру  ... жады бар ... ... ... сату мен ... кезiнде ақшалай есеп айырысуды  ...  үшiн  ... ... ... түзетiлмей тiркелуiн және энергияға тәуелсiз ұзақуақыт сақталуын қамтамасыз ететiн, фискальдық жады ... бар ... және ... ... жүйелер. Фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен пайдалану ... ... ... белгiлейдi. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан ... ... ... ... Фискальдық жады бар бақылау-кассамашиналарының мемлекеттiк тiзiлiмiн және оны ...  ... ... ... жады бар бақылау-касса  машиналарын  ...  ... ... ... ... жүзеге асырады;- салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ... ... ... ... орындау жөнiндегi салықтексерулерiн жүргiзу кезiнде фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарыныңфискалдық блогындағы сақтаулы деректердi ... Осы ... ... ... ... ... жүзеге асырады.1.3 Қазақстан  Республикасы  мен  шет  ...  ... ... ... ... әкімшілігінің роліКез келген мемлекеттің  экономикалық өмірінде  салық ең ... бірі ...  ... Салық  тек  маңызды  ғана  емес,сонымен  ...  ...  ...  анықтаушы  компоненті.  Нарықтыққатынастарға  қалыптасқан  ...  ...  ...  ... отырып, әлемдік  экономикадағы  заттардың  ағымдағы  жайыменсәйкес ... ... ... ... экономикада салық маңызды  орын  ...  ...  ... өндірістің даму талаптарына жауап ... ... ...  ... ...  ...  экономика  болу  мүмкін  еместігі  жөніндесенімділікпен ...  ... ...  пайда  болған  сәттен  бастапқоғамдағы  экономикалық  қатынастар  ...  ...  ...  ...  ...  ...  әр  түрлі  саяси,  экономикалық,  әскери,әлеуметтік ... ... ...  ... ХХ ғасыр  60 жылдардыңаяғына  қарай  ...  ...  ...  ...  ... ...  ...  маңызды  белгісі  болып  көптеген  ... бойы олар ...  ...  ...  және  қарсы  тұруүрдісін  ...  ...  ...  және   сапалы  ... ... ... ... ... көзі  бола  ... ...  мемлекеттің нарық экономикасына ықпал  ететін  негізгірычагы  ... ... ...  ...  ... салу  ...  ...  мемлекеттің   аса  ...  ...  ...  ... қарағанда,салық - бұл мемлекеттің бекітілім, яғни  тұлғалардыңмемлекетке ... бір ақша  ...  ...  ...  ... ... мемлекеттің  салықтық  әрекет  үрдісінде  пайда  ... ... ... ... нормалардың жиынтығы [9].Салық әкімшілігі құқығы ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  қатынастарды  реттейтін  құқықтықнормалардың жиынтығы. Салықты  ...  ...  ...  ... ... Тұрақтылықты мынадан байқауға болады, яғни  салық  ...  ... ... ... ... ... мемлекеттердің  салық  заңдылықтарында  салықты  былайшақарастырады: ... ...  ...  ...  мемлекеттік  органғана бекіте  ...  ... ...  ...  белгілі  бір  заңнемесе  нормативтік -  құқықтық  ...  ...  ...  ... үшіншіден, осы  қабылданған  құқықтық  акт  ...  ...  ...  ... ...  ...  акт  ...  ...  жеке  және  ...  ...  салық   төлеушіретінде  салық  міндеттемелерін  жүктейді.  ...  ...  ...  24-бабына сәйкес, салық  міндеттемесіне  ... ... ... «Салық төлеушінің  салық  ...  ... ...  ...  міндеттемесі  салық  міндеттемесі  ... оған ... ... ...  ...  ...  тіркеу  есебінетұруға, салық  салу  ...  мен   ...  ...  ... ... ...  және  ...  төленетін  басқа  даміндетті  төлемдерді  ...  ...  ...  жасауға,  оныбелгіленген мерзімде  ...  ...  ...  және  бюджетке  төленетінбасқа да міндетті ... ... ...  ...  әртүрлі  мемлекеттерде  құрылымы,  ...  ... ... ... ... ставкалары және тағы басқалары  бойыншаеркшеленеді. Бұл ... ... ... салық жүйесі  әртүрлі  саяси,экономикалық, әлеуметтік талаптарға сәйкес қалыптасты  және  ... ... ... де кез  ...  салық  жүйесі  жалпы  талаптарғажауап  беруі  тиіс. Әлемдік  ...  ...  екі  түрі  ... және ... [10].Шедулярлық салық жүйесі - салық  төлеушімен  алынатын  ... ... ... Бұл ...  ...  ерекше  түрдесалықтарға ие  болады. ...  ...  ...  ...  ставкасы,льготалары және тағы басқа да ...  ...  ... ... ... жеке табыс салығы шедул бойынша жүргізіледі.Ондаоны негізгі алты топқа бөледі:A,B,C,D,E,F. A ...... ... құрылыс және тағы басқалар; B санатына – орман сілем табысы; Cсанатына – ... ... ... ... қағаздардан табыс салығы; Dсанатына – сауда –саттық, өндіріс, ауыл ... ... және өзге ... ... Е ... ... – зейнетақы және еңбек ақы табысынан;F санатына - дивиденттерден алынатын салық және тағы ... ... ... ... ... және жеке  ...  барлықкірістерге бірдей ие болады. Бұндай жүйе салық есептілігін, ... ... ... ... ... Ол көбінесе  Батыселдеріне кең қолданылады. Батыс елдеріндегі ... ... ... құрудағы пайдалы әрі бағалылығы аз емес. Бірақ, оларды ... ... ... яғни ол ... салық жүйесі дамып, әрбірелдің экономикасының ... ... ... ... ... ... тоқталып өтейік.Германия мемлекетіндегі салық салу құқығына тән  ерекшеліктерінкөрсететін ... ... ... ... ... үшін салық топтары,салық карталар, салық кестелер ... ...  ...  ... ... ... салық түсімдерінің күрделі әрі көп сатылыбөлінуі; Германияда табыстар ... және  ...  ... ... ... ... (Бавария, Вюртемберг және тағыбасқалар) ... ... ... бір ... ... ... –Голштейн) нашар дамыған жерлерге береді. Бұл көп жылдар ... ... даму ... болып отыр. Жер заңнамасы негізінде табыс салығынанқосымша ретінде алынып, шіркеу кірістеріне түседі. Діни ұйымдарының барлықмүшелері салық ... ... ... ... ... ... жағдайдасалық жауапкершілігі де тоқтатылады [11].Ал, Франция мемлекетіндегі салық құқығына сәйкес ... ... ... ... ... ... салыққа басым көңіл бөледі.Себебі,бұл жанама салықтарға салық жүйесін құрайтын негізгі салықтары, ... құн ... ... ... ... корпорациядан салық, азық  -түлік, ауыл шаруашылық өнімдеріне, автокөлік, ... ... ... тағы сол ... ... ... Францияның жеке тұлғаларынан алынатынтабыс салығының ерекшелігі – ол ... жеке ... ... ... ... ... Егер салық төлеуші жалғыз ... ... онда ол ... ... ... ... танылады. Салық жүйесі ең алдымен  ... ... ... ... қатар салық салу бойынша барлықшаралар. Парламент өкілеттілігінде болады. Салықты қолдану үшін жыл ... ... ... ... ... беру ... ... екі жақты салық салудан қорғаудың ... бір ... ... Оның ... ... төлеуші жекелеген жағдайларда салық ставкасы менсалық түрін таңдап төлеуге құқықтары беріледі. Заңнамамен ... ... кең ... беру, сонымен қатар, жергілікті өзін-өзі басқаруоргандарға берілген. Бірақ, ... ... ... ... ... ... ... талаптарына байланысты біршама шектелген.Рынок механизмдерінің қарқынды дамуы салық салу жүйесінің барлықэлементтерін қайта ... ат ... ...  ...  әртүрлідеңгейдегі билік органдарының өкілеті мен мәртебесін нақтыландырып, олардыңтөлеу және есептелу механизмін ... ... жаңа ... ... ... Бұндай өзгерістер салық салу саласындағы механизмдердің бақылауынкүшейтуді қажет етті. Осыған байланысты  мемлекет  ...  ... ... ... ... ... ... өз міндеттерін толықжәне уақытылы салық төлемдерін төлеуін тексерумен байланысты. ... ... ... ... қорларға қажетті көлемдегі салық төлемдері келіптүспейді. Бұндай жағдайда тек қана ... ... көру ... ... еді,бірақ бұл жерде салық төлеушілер өздеріне жүктелген міндеттерді толықтайорындамағаны да ... ... ... ... үрдістер бостандығытуралы» Заңның 64В бабына ... кез ...  ...  ...  ... ... асырайын деп отырған іс –әрекеттердің заңды екендігінанықтау үшін ... ... ... бар. Мәні ... ... төлеуші салықәкімшілігінен барлық құжаттарды бере отырып ...  ...  ... ... ... әрекеттерді алуға немесе жүзеге асыруға құқылы.Әкімшілік ... ... ... ... деп ... әрекеттеріндеқұқықты асыра пайдалану бар жоқтығы сұраулардың жауаптарында көрсетугеміндетті. Мұндай жауапты қайтаруға алты ай ... ... Егер осы ... ... төлеуші жауабын алмаса, онда ол өз әрекеттерін құқылы депсанауға негізі бар. Егер ... ... ... ... ... ешжауабын қайтармаған жағдайда, ол болашақта бұл әрекетті ... ... деп ... ... ... ... ... саласында салықтөлеушінің сұрау салуында мәміле ... ... ... Мұны ... ... ... ... рескрипт деп атайды. Дәл осындай үрдістербасқа да мемлекеттерде әрекет етеді[12].Германия мемлекетін алатын болсақ, фискалды бақылауды жүзеге асыруменбайланысты ... ... ... ... ... ...  ... бойынша салық төлеушілер кеңес  алу  ...  ... ... ... 1977 ... 16 ...  ... жәнеөзге де төлемдер туралы» Ереженің 5369  2 б.  ...  егер  ... ... ... өзге  ...  ...  қылмыстыққұқықтық нормаларына жүгіне отырып анықтайды. Дәл осы ... №370 ... ... салық органына жеткіліксіз немесе жалған ақпарат беру, салықльготаларын ... алу, ... ... ... ... ... көзінжалған көрсету немесе мүлдем көрсетпеу және өзге де ... ... ... ... ... алу және енгізу, оларды бекітубойынша салық құқық нормаларын реттейтін ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  де  маңыздымәселелерінің бірі болып табылғандықтан, халықаралық салық қатынастары,өзге ... ...... элементі болып шет мемлекеті болыптабылады. Сонымен ... ... жеке ... ... ... тұлға;шетелдік біріккен тұлғалар; азаматтығы жоқ адамдар; ал, объектісі  –Қазақтан ...  ...  ...  ...  шетелдіктұлғаның Қазақстан Республикасымен байланысты қызметіне орай ... ... ... ... ... ... жатады. Салықтыққұқықта салық төлеуші мен мемлекеттің арасындағы экономикалық байланыстартұрақты болу қағидасының негізінде айқындалады.Дамыған елдердің салық ... ... ... ... ... ... пен ... реттеудегі тиімді  құралы  ретіндепайдалану табылады. Салық жүйесін дұрыс қалыптастыру үшін шет елдегі ... ... ...  ...  ...  пайдалы  ақпараттар  менмәліметтерді алып, тиімді ... ... ... ... ... жүйесінің салықтық механизмі арқылыіске асырылады. ... ... ... барысында заңды және жекетұлғалар салықтарының аралық қатынасы, салықтық міндеттемелердің ... ... пен үй ... ... ... және ... көрсеткіштен алынатын салықтық ставкалары сияқты басты ... ... ... және ... ... ... жүйесі салықтық механизмді құру ерекшелігінайқындайды.Қазақстан Республикасының салық жүйесі ауқымындағы  ...  ... ... және ... ... ... барлық мән - жайларды(салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің шамасын және ... ... ... ... және оларды бюджетке төлеу ... ... заңи ... ... ... ... жүктелгензаңды және жеке тұлғалардың шеңберін, салық жүйесінің ... ... ... ... және реттеуші функциялардың өзара іс – әрекетін,сондай-ақ олардың балансты болуын) қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... экономикалық қызметіболып табылады.Бүгінде, салықтық қатынастарының құқықтық реттеу мәселелері еліміздіңәлеуметтік экономикалық ... өте ... және ... орын ... ... ... Қазақстан экономикасында пайда болғанжаңаша түрлендірулер еліміздің халық шаруашылығын басқару – реттеу жолындақаржылық және ... ... ... ... баса назар аударудықажет етеді. Сонымен, Қазақстанның әлеуметтік - нарықтық даму жағдайындағысалықтық - құқықтық қатынастардың ... әрі ... ... салықжүйесінің ұйымдастырылу және экономикалық - құқықтық  тәртібі,  салықтөлеушілер мен ... ... ...  және  құқықтары,  салықоргандарының құзыреттері, салықтық міндеттемелер, ... ... өзге де ... ... ... ... ...  механизімін  жетілдіруконцепцияларының маңызды бағыты салық жүйесі мен ... заң ... ... ... жаңа  ...  үрдістерін  экономикалық  дамунәтижелерін негіздеу; салық салу саласындағы ... ... ... және оны ұдайы жетілдіріп отыру; салық ... ... ... ... ... органдарының қызметтерін жәнесалық төлеушілерді үнемі бақылау мен тексеруді жиірек жүргізу және өзге ... ... ... стандарттарға сай оң шешімін тапқаны дұрысболар еді. ... ... ... мен ... өмірінің айрықшаэкономикалық аясының тоғысатын ... ... ...  ...  ... құбылыс ретінде жарқын көрініс табатын салық салу сапасы әрқашандамемлекеттің салықтық құқығының реттеуші ықпалының реттеуші ықпалының ауқымыретінде көрініс табады.Акцизделетiн ... ... ... таңбалау  және  акциздiкпостыларды  белгiлеу.  Қазақстан  Республикасының  ...  ... ... кейбiр түрлерiне (  алкоголь  өнiмi,  темекiбұйымдары мен ... ... бар ...  ...  ...  ... толық  және  уақытылы  орындалуына  ...  ...  ...  Бұл  ... ... ... Республикасының  Үкiметiайқындайтын тәртiппен және ... ... ... ...  жәнеесептiк-бақылау  таңбаларымен  ...  тиiс.  ...  ... ... мен импортерлер жауапты болып табылады. ...  ... ... ... ... ...  акцизделетiнтауарлардың  жекелеген  түрлерiн  таңбалаудың  ережесiн  ... ...  ...  бақылау  жасайды.  ...  ... ... ... ... акцизделетiн тауарларды өндiрудiжүзеге асыратын салық төлеушiнiң аумағында акциздiк постылар белгiлейдi.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi ... алу, ... және ... ... ... ... меншiгiне айналдырылған мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру. ... ... ... ... ... ... алу, сақтау, бағалау және өткiзу тәртiбiнсақтауға және оны сатудан бюджетке ақша ... ... және ... ... ...  уәкiлеттi  мемлекеттiк  орган  белгiлегентәртiппен мемлекет ... ... ... ... ... асырады.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, ... ... ... ... ... Үкiметi белгiлейдi.Салық қызметi органдары салықтар мен бюджетке төленетiн басқа дамiндеттi төлемдердi  ... ... ... ... ... менуақытылы аударылуы жөнiндегi мәселелер  бойынша уәкiлеттi  органдарғабақылау жасауды жүзеге ... Бұл ... да ... ... ... орындауларына бақылау жүргiзу жүзеге асырылады.2. Салықтық әкімшілік ету және оның бюджетке төлемдердің түсуінқамтамасыз етудің қазіргі ... ...  ... ... ... органдарының бақылау қызметін ұйымдастыруСалықтар - мемлекетiмiздiң негiзгi кiрiс көзi болғандықтан, оған үнемiсалық әкімшілігін жүргізу, яғни ... ... ... ... қажет.Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының салық бақылауын ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын ... ... ... ... ... ... ... басқа да уәкілетті мемлекеттік органдарға мемлекеттік ... ... ... ... кең ... ... бақылау – бұл  салықзаңдылықтарының ... ... ... ... ... ... ... жетiк меңгерiп, жақсы ұйымдастырылған iс-әрекетi. Өйткенi мұндамемлекеттiң мүддесi, материалдық-қаржылық қамтамасыз етiлуi көзделiп отыр.Қоғамымыздың жетiлiп-дамуына, экономикалық ... ... ... ... ... ... ... салық қызметi органдарыныңсалық заңдарының орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына  ... ... және ... ...  ...  ... аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылауы [13].Салықтық бақылау мемлекеттiк қызметтiң бiр түрi ...  ... ... ... ... ... мемлекеттiк бақылаудың бiр түрi ретiнде. Салықтықбақылау - мемлекеттiң салық қызметiнiң бiр ... ... ... ... ... ... қызметi органдары арқылы жүзеге асады. Осыоргандар арқылы мемлекет ... ... ... айқындайды,  соғансәйкес, мемлекеттiк салық қызметi органдары өзiне берiлген бiр ... ... ... функцияларды жүзеге асырады.2. Салықтық бақылау қаржы бақылауының құрамдас бір ... ... ... ... ... ... бiр ... болып табылады.Салық бақылауын жүзеге асыру барысында тексерiске, ... ... ... ... табыстарды жинауды жүзеге асыратын, мемлекеттiң ... ... ... ... ... - ... ...  айқындалған түрi. Салықкодексi бойынша, бұл салық бақылауын арнайы ... бар  ... ... ... ғана ... ... ... бар. Соған сәйкес, басқамемлекеттiк органдардың салық бақылауы өрiсiне араласуға еш құқықтары жоқ.4. ... ... ... - оның ... ... бiрiншiден, салық бақылау органдарының салық бақылауы барысында шектеншықпау мiндеттiлiгiн айқындаса, ал ...  ... ... объектiсiретiнде салық мiндеттемесi жүктелген, меншiк формасы, атқаратын ... мен ... ... ... кез-келген заңды жәнежеке тұлға бола алатындығымен байланысты.5. Салық бақылауының субъектiсi ...... ... асырушыуәкiлеттi мемлекеттiк орган қарастырылады. Қазақстан Республикасының ... ... ...  салық қызметi органдарының,  сонымен  қатар,Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өтетiн ... ...  ... ... ... ... отыратын – кеден органдарыныңғана жүргiзуге ... ... ... ... ... жүйе  ... ... және өзiнiңкүрделiлiгiне байланысты келесi элементтерден ... ... ... ... ... объектiсi, бақылау құралы, бақылау мақсатыжәне де бақылауды жүзеге асыратын әдiстер.Бақыланатын субъектi ретiнде, салық заңдылығымен ... ... ... ... ... ...  салық  төлеушiлер,  ... ... ... ... ... ... банк операцияларыныңжекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, дебиторлар, салық төлеушi ... ... ... ... ... ретiнде бақыланатын субъектiнiң қызметi, дәлiрекайтсақ, бақыланатын субъектiлердiң салық заңдылығымен жүктелген мiндеттерiнорындаулары ... ... ... ... ... салық заңдылықтарының  бұзылу  фактiлерiн  ашу  ...  ... өз ... ... ... ... анықтау;- салық заңдылықтарының бұзылуына байланысты кiнәлiлердi табу ... ... ... ... ... кемшiлiктердi жою;- салық берешектерi мен айыппұлдарды  ...  ...  ... ... ... ... ... заңдарының бұзылу себебiн анықтау, анықталған кемшiлiктердi жоюжәне болашақта қайталанбауын қадағалау.Салық ... ... ... үш ... тұрады:- бақыланатын субъектiлер жайлы мәлiметтер жинау;- жиналған мәлiметтердi бағалау;- жиналған мәлiметтерге ықпал ... ... ... ... бақылауы субъектiсi бақыланатынсубъектiден жұмыс барысы жайлы ақпараттарды алуға тиiс. Бұл ақпараттардыалғаннан кейiн, ... ... ...  ... ... ... ... анықтайды. Соңынан жиналған мәлiметтерге ықпалы ... ... ... ... ... ... онда бақыланатынсубъектiнiң әкiмгершiлiк немесе  ...  ...  ... ... ... шешiледi [14].Салық бақылауын қалыптасуына байланысты әртүрлi топтарға бөлуге болады.Салық бақылауының жiктелуiн төмендегi 2-суреттен көруге болады.2- суреттен көріп отырғандай, ... ... әр ... ... ... болады.Iске асырылу формасына байланысты салық бақылауы:- тiкелей салық бақылауы;- жанама салық бақылауы болып бөлiнедi.Сурет 1. Салық бақылауының жiктелуiҚайнар ...  ...  А.И.  ...  ...  ... ... бақылауы бiрiншiден, тексерiс бақылау объектiсiнiң өзiндежүргiзiлетiндiгiмен, ал екiншiден, салық органдары ... ... ... ... құжаттарды  зерделеп,  талдау  жасалуыменсипатталады. Тiкелей салық  ...  ...  ...  ... жерi бойынша жүзеге асырылады.Жанама салық бақылауы кезiнде бақылау субъектiсi мен ... ... ... ... түспей, бақылау сырттан жасалады, сонымен қатар,бақылау негiзiнен есеп-қисап құжатамасына  тiкелей қатысты ... ... ... бұл ... ... деп аталады.Салық бақылауы жүргiзiлу уақытына байланысты:- алдын-ала ... ... ... ... ... ... ... бақылауы болып үшке бөлiнедi.Алдын-ала салық бақылауы әлде бiр ... ... ... қаржы-шаруашылық операциялар жүргiзiлер алдында жасалынады. ... ... ... ... заңға сәйкестiлiгi тексерiлiп, соған сәйкесбiрқатар сұрақтар шешiмiн табады. Бұл ... ... ... - ... бұзушылықты болдырмау болып табылады.Ағымдағы салық бақылауы қандай да бiр қаржы-шаруашылық операцияларыныңжүргiзiлу барысында жасалынады. Бақылау  ...  ...  ... заңға сәйкестiгi қарастырылады. Ағымдағы салық бақылауыныңмiндетiне – салық ... ... ... ... ... ... ... жөндеу жатады.Кейiнгi салық бақылауы қандай да бiр салық ... ... ... соң ... Бақылау барысында салық мiндеттемелерiнiңорындалғандығы, орындалу барысында салық ... ... орын ... ... ... ... Кейiнгi салық бақылауының мiндетiнесалық заңының бұзылуы жөнiнде айғақтарды тауып, заң ... ... ... ... оған ...  ...  жауапкершiлiкке  тартужүктеледi.Көп жағдайда алдын–ала жасалынатын салық бақылауы қолданылмайды. Мұндайбақылау әдетте, салық төлеушi салық ... ... ... ... жайлы алдын-ала келiссөз жүргiзген кезде ғана орын ... ... ... тапсыру кезiнде,  себебi  бұл  iс  әрекет  салықоргандарының ... ... ... ... ...  ... ... салық бақылауы да қолданыста жиi бола ...  ... ... ... ... ...  ...  субъектiнiң  салықмiндеттемесiнiң орындалуына ... ... ... ... ... ... бақылау көлемiне байланысты:- кешендi салық бақылауы;- тақырыптық салық бақылауы болып бөлiнедi.Кешендi салық бақылауы кезiнде бақыланатын субъектiнiң ... ... ... ... салық бақылауы кезiнде бақыланатын субъектiнiң қызметiнiңбiр бағыты салық бақылауының ... ... ... ... ... ... жасалуының дұрыстығын тексеру).Ақпараттарды алу көзi бойынша:-  құжаттарды тексеруге ... - ... ... бақылауы;- құжаттарды тексерумен қатар бақыланатын субъектiлердiң нақты iсбағыты зерделенетiн - фактiлiк салық бақылауы. Мысалы: ... ... бар ... мен бағалы қағаздарды тексеру, салық салуменбайланысты объектiлерге хронометраждық зерттеу жұмыстарын жүргiзу.Бақылаумен қамтылу көлемiне ... ... ... ... ... ... таңдамалы салық бақылауы болып екiге бөлiнедi.Жалпылай  жүргiзiлетiн  ...  ...  ...  ... салық мiндеттемелерiн орындауларына қатысты барлық құжаттармен ... да ... ... ... ... ... бақылауы барысында бақыланатын субъектiлердiң салықмiндетемелерiн орындауларына қатысты құжаттар мен материалды игiлiктердiңкейбiр қырлары ғана ... ... ... ... ... ... ... органдарының орналасқан жерi бойынша жүзеге  асырылатын-камералдық салық бақылауы;- бақыланатын ... ... жерi ... жүзеге асырылатын– көшпелi салық бақылауы болып бөлiнедi.Ұйымдастырылу нышанына байланысты ... ... :- ... ... ... ... ... – жоспарлы салықбақылауы;- салық заңдылығының бұзылғандығы жайлы ақпарат келiп түскенде немесезаңды тұлғалар таратылғанда, ... ... да  ...  ... жүргiзiлетiн- жоспарсыз салық бақылауы болып екiге бөлiнедi.Бақылау ... ... :- ... ... ... жүргiзiлетiн бақылау;- кеден органдары арқылы жүргiзiлетiн бақылау.Бақылаушы органдар мен бақыланатын субъектiлердiң ... ... ... ... органдар мен бақыланатын субъектi арасында  ешқандайәкiмгершiлiк бағынышты  ...  ...... ... ... тәртiбiнде жүзеге асырылатын  бақылау(мысалы, ... ... ... ... ... ... қызметiн тексеруi)болып бөлiнедi.Салық бақылауының осы түрлерi ... ... ... ... жүйелiтүрде  ұйымдастырылып,  салық  заңдылықтарының  орындалуы  мен  ... дер ... және ... ... ... түсуi ерекшебақыланады.Салық бақылауын жүзеге асырудың амалдары мен тәсiлдерiнiң жиынтығы -салық ... ... ... ... Кей жағдайда бұл әдiстердi салықбақылауының нысандарына да теңеп жатады.Салық бақылауы:- ... ... ... ... салық салу объектiлерi мен салық салуға ... ... алу;- ... түсiмдердi есепке алу;- қосылған құн салығын төлеушiлердi есепке алу;- ... ... ... ... ... төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;- фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану ережелерi;- акцизделетiн тауарлардың кейбiр түрлерiн ... және ... ... ... меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, бағалау ... ... ... сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiңтолық және уақытылы ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу  -  салық  төлеушi  ... ... ...  ...  төлеушiлерiнiң  мемлекеттiктiзiлiмiне енгiзу.Тiркеу есебi - ... ... ... ... ... қою, соныңнәтижесiнде салық төлеушiнiң тiркеу деректерi, оның iшiнде ... ... жерi, оған ... салу ... мен  ... ... байланыстыобъектiлердiң тиесiлiлiгi; салық төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн ... ... ... ... ... ... ... төлеушiлердiң өздерiнiң есебi жүргiзiледi.Салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты объектiлердi ... - ... ... ... ... бойынша салық қызметi органдарыарқылы жүзеге асырылады. Яғни ... ... ... ... ... ... ... салық төлемiнiң мөлшерi жайлы хабарлама жiбередi,ал салық төлеушi осы хабарламаға сәйкес ... ... ... Мұндайесеп, мысалы, жеке тұлғалардың мүлiк салығын төлеу мезетiнде жүргiзiледi.Бюджетке түсiмдердi есепке алуды салық органдары ... және ... ... да ...  ...  ...  өсiмпұлдар  менайыппұлдардың  есептелген  және  ...  ...  ...  салықмiндеттемелерiнiң орындалуын салық төлеушiнiң жеке  шотында  ...  ...  ... ...  ...  есепке  алу   ... ... ... ... ...  ал  ... ... қорына салық түсiмдерiн аударуына бақылау   ... ... - ... ... органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы салық заңдарының ... ... ... ... тексалық қызметi органдары ғана жүзеге асыра алады. Ұйғарымда ... ... ...  лауазымды  адамдары,  тексерудi  ... өзге де ... мен  ...  ...  ...  ... болып табылады.Салық тексеруi – салық  қызметi  органдары  ...  ... ...  ...  заңдарының  орындалуын  тексеру.  Салықбақылауының  әдiсi  ретiнде, ...  ...  ...  ...  ... ... ... бақылау жасайды.Сонымен салық тексерулерi мынадай түрлерге бөлiнедi:- құжаттық тексеру;- рейдтiк тексеру;- хронометраждық ... ... ... ... бөлiнедi:1) кешендi тексеру - салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердiң барлық түрлерi ...  ... ... ... ... тексеру салық мiндеттемесiнiң салықтың жекелеген түрлерiжәне бюджетке ... ... да ... ... ... орындалуын;мiндеттi зейнетақы  жарналарын  ...  ...  ...  ... ... ... ... сақтандыру қорына толық жәнеуақытылы ұстап қалуды және ... ... және банк ... ... ... ... ұйымдардың белгiленген  мiндеттердiорындауын; трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк  бақылаумәселелерi ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк реттеу мәселелерi бойынша тексеру.3) қарсы тексеру – егер салықты тексерудi жүргiзу ... ... ... ... ... ... ... жүргiзгеноперацияларының салық есебiнде дұрыс көрсетiлуi туралы қосымша ақпарат алуқажеттiгi туындаған жағдайда үшiншi бiр ... ... ...  ...  салық  қызметi  органдары  ...   ... ... ... ... ... заңдарының жекелегенталаптарын, атап айтқанда:- салық төлеушiлердiң салық органдарында ... ... ... ... жады бар ... ... қолданудың дұрыстығы;- лицензияның, бiржолғы талонның және өзге де рұқсат ету құжаттарыныңболуы;- салық қызметi  ...  ...  ...  ... жекелеген түрлерiн және қызмет түрлерiн лицензиялау ережелерiнжәне өндiру, сақтау мен ... ... ... ...  бойыншажүргiзiледi.Хронометраждық зерттеудi салық органдары салық төлеушiнiң нақты кiрiсiнжәне кiрiс ... ... ... ... ... мақсатымен жүргiзедi.Хронометраждық зертеу уәкiлеттi мемлекеттiк орган ...  ... ... ... ... жүргiзiледi:- кешендi - жылына бiр реттен жиi емес;- тақырыптық - салықтың және ... ... бсқа да ... ... бiр  түрi  ...  сондай-ақ  банктер  мен  банкоперацияларының ... ... ... ... ұйымдардың белгiленгенмiндеттемелердi орындау және ... ...  ...  ... ... мәселелерi бойынша жарты жылда бiр реттен жиi ... ... ... ... ... заң ...   жағдайларды  қоспағанда,  салық  төлеушiнiң  қызметiнтоқтатпауға тиiс. ... ... ... ... ... салық тексеруiнiңжүргiзiлуiне қарамастан заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерiн ... ... ... ... ... ... ... нұсқаманың салық органында тiркелген күнi мен нөмiрiн;- нұсқама шығарған ... ... ... ... төлеушiнiң толық атауын;- салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн;- тексеру түрiн;- тексеретiн адамдардың, тексеру жүргiзуге тартылған өзге де ... ... ... ... аты;- тексеру жүргiзiлетiн мерзiмiн;- құжаттық тексерулер кезiндегi тексерiлетiн салық ... ... ... болып табылады.Салық тексеруiнiң мақсатына:- Қазақстан Республикасының салық заңдарын бұзушылықты болдырмау жәнеболған жағдайда оны жою;- салық төлеушiлердiң қызметiнiң ... ... оның кiрiс ... ... ... мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiңбюджетке толық және уақытылы аударылуын;- ... ... ... ... ... ... ... аударымдарды Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына толық жәнеуақытылы аударылғандығын;- салық ... ... ... ... ... ... ... тексерiсiнiң қорытындысы бойынша салық  органдарымен  салықтексеруi актiсi ... ... ... нәтижелер негiзiнде салықтексеруiн аяқтау бойынша салық қызметi органы  белгiленген ... ... ... салықтыңжәне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердiң есептелген сомалары, өсiмпұлдар мен айыппұлдар ... ... ... ... соң ... ... органының лауазымдыадамы:1) салықтық тексеру жүргiзілген орынды, акт жасалған күнді;2) тексерудiң түрiн;3) салық ... ... ... ... жүргiзген лауазымдыадамдарының қызметiн, тегiн, атын, әкесiнің атын (ол болған жағдайда);4) ... ... ... ... ... ... ... агентiнің) тегiн, атын, әкесiнiң атын (олболған жағдайда) не толық атауын;6) салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) ... ... ... ... оның сәйкестендіру нөмiрiн;7) салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) басшысының және салық есептiлiгiмен бухгалтерлiк есептiлiктi, салықты және ... ... ... дамiндеттi төлемдердi төлеуді жүргізуге жауапты лауазымды адамдарының тегiн,атын, әкесiнiң атын ... ... ... ... жүргiзiлген құжаттық тексеру  және бұрын  ... ... ... ... ... жою  ... шаралар туралы мәлiметтерді (кешенді, тақырыптық және қосымшатексерулер жүргізген кезде);9) тексерiлетiн салық кезеңiн және тексеру жүргiзу үшiн салық ... ... ... ... ... ... ... мәлiметтердi;10) Қазақстан Республикасының  салық заңнамасының тиiстi нормасынасiлтеме жасай  отырып,  салық  ...  ...  ... салықтық тексеру нәтижелерiн көрсете отырып, салықтық тексеруактiсiн жасайды ... ... ...... төлеушiлер берген салық есептiлiгiнжәне басқа да құжаттарды зерделеу мен талдау ... ... ... ... ... бақылау. Камералдық бақылау салық органы орналасқан жерiбойынша жүргiзiледi.Салық төлеушiлер мониторингi салық төлеушiлердiң нақты салық ... ... және ... ...  ...  ... құнын қалыптастырудың негiздiлiгiне талдау жүргiзу, қаржы, валютазаңдарын, қолданылатын  нарықтық  ...  ...  ...  ... ... қызметiн байқау жүйесiн қолдану жолыменжүзеге асырылады немесе оны 3-суреттен көруге болады.Мониторинг ... ... ... жүзеге асыру барысында  ...  ...  ...  ...  ...   ... ... кезiнде табылған айырма жайлы  тапсырма-хат  жiбередi,содан  соң  ...  ...  ...  ...  мониторингсубъектiлерiне   салық   бақылауына    ...    ... ...  ...  бес  ...   ...  кешiктiрмейхабарландыру  жiберуге тиiс. Ал  мониторинг  ...  ...  жою  не ...  ...  ...  ...  ... берулерi керек, соған байланысты аймақтық салық ...  ... ... ... әр ... он ... ... өзжұмыстарының қорытынды  есебiн берiп отырулары шарт.    Егер   ...    ...   ...   ...  субъектiлерiорындамаса, оларға қосымша құжаттық тексерулер жүргiзiледi.Берілген мониторингнегізінде салық бақылауыҚұжаттық тексеруСурет 2. Салық төлеушiлер мониторингi ... ... ... асыруҚайнар көзі: Худяков А.И. Налоговое право Республики КазахстанМониторингтiң, электрондық цифрлық қолтаңбамен расталып, электрондыққұжат нысанында ақпарат ...... ... ... түрi ... Салық төлеушiлердiң мониторингi республикалық және аймақтықдеңгейде жүзеге асырылады.Фискалдық жады бар ... ...  ...  ережелерi.Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын  ...  ... ... ... ақша, банктiк төлем карточкалары, чектер арқылықызмет көрсеткенде ақшалай есеп ... ... ... ... жады ... машиналарын  қолдану және  бақылау  чегiн  беру  арқылыжүргiзiледi. Бұл ... ... ... ... мен салық төлемдерiнiңалынуының дәлдiгiн анықтауға мүмкiндiк бередi [18].2.2 Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындаудықамтамасыз ету ерекшелігіСалықтық ... ... үшін  өте  ...  роль  ... қаржылық жағдайы және мемлекеттің ... ... ... ... ... салықтарға байланысты болады. Сондықтан мемлекетсалықтардың тиімді қызмет етуіне, барлық салық төлеушілердіц салықтық ... ... ... ... ... отырады. Осындай мақсатты көздейотырып мемлекет заңдарында салық  заңын  бұзғаны  үшін  ...  ... ... ... ... ... нормалар арқылы  салықтыққатынастардың қозғалуын қамтамасыз етеді.Осы ... ... ... ... ... орындалмаған салықміндеттемесін орындау:1) төленбеген салық және бюджетке ... ... да ... ... ... есептеу;2) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;3) салық төлеушінің салық берешегі  есебіне  мүлікке  ...  ... ... ... ... ... ... салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудіңкөрсетілген тәсілдері ... ... ... мерзімдерде хабарламажіберген кезде қолданылады.Салық төлеушінің ... ... ... жері) бойынша болмауымабайланысты пошта ... өзге де ... ... ... ... ... мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындаудықамтамасыз етудің көрсетілген ... ... ... ... мекенжайы(тұрғылыкты жері) бойынша болмауы туралы салық қызметі органдары жасағанактінің және салық ... ... ... анықтау мүмкін еместігітуралы тиісті ... ... ... ... ... бес ... күнішінде қолданылады.Салық төлеушінің нақты мекен-жайы бойынша болмауы туралы акт поштанемесе өзге де байланыс ұйымы ... ... ... ... (тұрғылықтыжері) бойынша болмауына байланысты жіберілген хабарламаны қайтарған күнненбастап бес жұмыс ... ... ... ... төленбеген салық және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдер ... ... ... мөлшер өсімпұл болыптанылады.Өсімпұл сомасы салық берешегін өтеу ... ...  ... ... шараларын, сондай-ақ салық ...  ...  ... өзге де ... ... қарамастан есептеледі  жәнетөленеді.Өсімпұл салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... ... әрбір күн үшін ҚазақстанРеспубликасының  ...  ...  ...  ...  ...  ресмиставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген күнді қоса ... ... ... күні үшін ... және ... да ... ... өсімпұлдардың, айыппұлдардыңсомаларын, банк шоттарынң есебінен шығару кезектілігін сақтамағаны үшін,сондай-ақ ... ... банк ... ... ... ... немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратынұйымдардың кассаларының ...  және  ...  да  ...  төлемдерді,өсімпұлдарды, айыппұлдарды төлеу шотына қабылданған  қолма-қол  ... ... ... ... үшін ... ... ... жекелеген түрлерін жүзеге асыратын  ұйымдарға  ... ... ... деп таныған сот шешімі қабылданғанда не оғанқатысты мәжбүрлеп тарату ... ... ... не ... ... туралы ұйғарым қабылданғанда, осындай шешім, немесе ұйғарым күшінеенген күннен бастап, жиналған бересі сомасына өсімпұл есептелмейді.Бересінің ... ... ... бір себебі қызмет көрсететін банктіңтаратылуы болып табылған жағдайда, мәжбүрлеп ... ... ... ... ... дер кезінде өтемегені үшін өсімпұл банктімәжбүрлеп ... ... ... ... ... ... ... есептелмейді.Бересін өтеу үшін сот шешімімен жарияланған  ...  ... ... ... ... шығару туралы сот шешімікүшіне енгізілген кезден бастап оларды орналастыру аяқталғанға дейін бересісомасына өсімпұл ... ... ... кетті деп тану туралы сот шешімі күшіне енгенкезден бастап, оның күші жойылғанға дейін бересі ... ... ... есептелмейді.Салықтың артық төленген сомасы расталған жағдайда, ... ... ... ... бұзылған ретте салық төлеушнің артық төленген салықсомасын есепке алуды жүргізуге ... ... ... ... төленгенсомасына барабар бересі сомасына өсімпұл есептелмейді.Заңды тұлғаның және жеке кәсіпкердің банк шоттары ... ... ... ... ... ... тұру ҚазақстанРеспубликасының заң актілерінде белгіленген тәртіппен:салық төлеуші салық есептілігін тапсыру мерзімі аяқталғаннан ... он ... ... оны ... ... ... мерзімі күнінен бастап отыз жұмыс күні ... ... ... ... ... органының лауазымды адамдарының, осы Кодексте белгіленгенсалық тексеруін жүргізу тәртібін бұзған жағдайлардан басқа ... ... ... мен ... салуға байланысты объектілерді салық тексеруіне,қарауына жол бермеген;Салық ... ... ... ... расталған салық төлеушініңорналасқан (тұрғылықты)  ...  ...  ...  ...  ... ... бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру салық берешегінөтеу ... ... ... салық  төлеушінің  барлық  шығысоперацияларына қолданылады.Салық төлеушінің банк шоттары ... ... ... ... ... салық органының өкімі уәкілетті  мемлекеттік  орган  ҚазақстанРеспубликасының Ұлттық ... ... ... ... ... бойыншашығарылады және банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзегеасыратын ұйым оны ... ... ... ... енеді.Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата ... ... ... ... банктер немесе банк операцияларының жекелегентүрлерін жүзеге асыратын ұйымдар сөзсіз орындауға ... ... ... тұру ... өкім ... салық органы банкшоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себебі ... ... бір ... ... ... банк  шоттары  бойынша  шығысоперацияларын тоқтата тұру туралы өкімнің күшін жояды.Салық төлеушінің банк шоты ... ... ... ... ... банк ... салық органына салық төлеушінің банк ... ... ... ... шот бойынша шығыс операцияларыныңтоқтатыла тұратыны туралы өкімді қайтарады.Салық және бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... ... өсімпұлдардың есептелген сомасы туралы хабарламағашағым жасалған жағдайда, банк шоттары бойынша шығыс операцияларын ... ... ... банк ... ... ... операцияларын тоқтататұру туралы шешім шығарылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салықберешегі өтелмеген ... ... ... ... ... билік етудішектеужүргізіледі.Мүлікке иелікті шектеу туралы шешім уәкілетті мемлекеттік  органбелгілеген нысан ... ...  ...  ...  ...  тіркеу  ҚазақстанРеспубликасының заңдарына сәйкес жүргізіледі.Салық төлеушінің мүлкіне билік етуін шектеу туралы ... ... ... шаруашылық жүргізуге беру туралы шартта оны иеліктенайыруға тыйым салу ... ... ... ... ... ... өндіріп алу  шаралары  тиісті  ...  ...  ... бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үшеселенген мөлшерінен аз мөлшерде ... ... бар ... ... ... ... ... төлеушінің қаржы лизингіне және (немесе) кепілге берілген мүлкінебилік етуді шектеу туралы шешім шығарылған кезде салық органы осы ... ... ... ... ... оның күші жойылғанға дейін ... - ... ... ... ... осы ... алып ... салық төлеушіге шарттың талаптарын өзгертуге (шарттың қолданылу мерзімінұзартуға, ... ... және ... ... ... ... ... билік етуді шектеу туралы шешімді салық органы салықтөлеушінің жеке ... бар ... ... ... ... деректердіңнегізінде қабылдайды.Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімнің негізінде салық төлеушігемүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету ... ... ... ... ... отырып, салық берешегі сомасына мүліктізімдемесінің актісін жасау жүргізіледі.Билік ету шектелген мүлік тізімдемесі ... ... ... ... ... айқындалатын оның бағасы көрсетіле отырыпнемесе Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі ... заң ... ... ... ... ... ... және уәкілеттімемлекеттік орган белгілеген ... және ...  екі  дана  ... ... ... ... жасау кезінде салық төлеуші мұндай ... ... және ... ... ... ... ... құжаттардыңнотариалды куәландырылған көшірмелерін табыс етуге міндетті.Салық органы ... ... ... ... ... ...  ... мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді және мүлік тізімдемесіактісінің бір ... ... ... ... салық берешегі сомаларын өтегеннен кейінгі бір ... ... ... ... ... ... етуді шектеу туралы шешімніңкүшін жояды.Салық берешегін ... ... алу ... ... ... ... хабарламаға шағым жасау ... ... ... ... өндіріп алу шараларын қолдануғақұқылы. Мәжбүрлеп өндіріп алу ... ... ... ... ... хабарлама жіберіледі. Салық берешегін ... ... ... ... ... ... ... ақшасының есебінен;дебиторларының шоттарынан;билік ету шектелген мүлкін өткізу есебінен;жарияланаған акцияларды мәжбүрлеп шығару ... ... ... банк ... ақша ... ... ал ... жүзеге асырылады.Салық төлеуші декларациялар және (немесе) есеп айырысулар бойынша,сондай-ақ салық ... ... ... есептеген салық берешегісомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салықберешегінің сомасын салық төлеушінің және ... ... ... ... ... оның ... бөлімшелерінің банк шоттарынан олардыңкелісімінсіз мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп алуға ...  ...  ...  ...  ...  ... ... туралы заңнамалық актілеріне сәйкес өндіріпалуға жол берілмейтін банк шоттарына колданылмайды.Салық төлушінің банк шоттарынан салық ... ... ... алу ... қарыздар байынша қамтамаеыз ету болып табылатын ақшаның ... ... ... ... ... сомасын қоспағанда, салықорганының инкассалық өкімі негізінде жүргізіледі.Банк салық төлеушінің бір банктік шотынан ... ... ... ... туралы салық органының инкассолық өкімін орындаған кезде, банк ... ... ... ... ... ... ... басқа банк шоттарынасалық органы шығарған ... ... егер ... ... ... ... сол ... берешектің сол түрі бойынша, сол есептікезең үшін ... ... ... инкассолық өкімдердің орындалғандығынрастайтын төлем құжатын қоса тіркеп, салық органына орындаусыз қайтарады.Инкассолық өкім  ...  ...  ...  ... ... ... бойынша ұсынылады және онда салық төлеушініңнемесе салық агентінің салық берешегі ... ... алу ... шоты ... ... ... ... шоттарында  ақша  болмағанжағдайда, салық берешегі салық төлеушінің шетел ... ... ... ... ... теңгемен ұсынған инкассолық  өкімдерінегізінде өндіріп алынады.Клиентке қойылған талаптардың бәрін ... үшін ... ... ... ... жағдайда, салық берешегін өндіріп алуғаинкассолық өкімді банк немесе банк ... ... ... ... ұйым ... кезектегі және аталған өкімді ... ... бір ... ... кешіктірмей, банк шоттарында бар сомаларшегінде орындайды.Салық төлеушінің банк ... ... ... ... болғанда, клиентке біренеше талаптар қойылған жағдайда банк осышотқа ақша түсуіне қарай және Қазақстан РеспубликасыныңАзаматтық кодексінде белгіленген кезектілікпен ... ... өтеу ... ... ... жүргізеді.Салық органы салық берешегін өндіріп алу туралы инкассолық өкімдіорындауға, инкассолық өкім шығараған салық төлеушінің банк шотында ақшаболмаған ... ... ... ... ... банк ... салық төлеушінің банк шоты жабылған кезде аталған инкассолық өкімдісалық төлеушінің банк шотының жабылуы туралы хабарламамен бірге тиістісалық органына қайтарады.Салық ... ... ... ақша есебінен өндіріп алу келесітәртіпте жүзеге асырылады.Салық берешегі ... ... ақша ... ... алу банк ... ... ... болған жағдайда жүргізіледі.Бухгалтерлік есептегі бастапқы есепке алу ... ... ... ... ақшасын (соының ішінде ... ... ... алып коюы салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен ... деп ... ... алып кою уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен ... алып қою ... ... ... ... ... ... ақша алып қойылған күннен бастaп біржұмыс күнінен кешіктірілмей, кейіннен ... ... етіп ... банк ... ... үшін банкке немесе банк операцияларынынжекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға тапсырылуға тиіс. Банк шоттарыболмаған ... ... ... ... қолма-қол ақша өндіріп алынғанкүннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей бюджет есебіне алынуга тиіс.Салық төлеушінің салық берешегі сомасын оның ... ... алу ... ... ... оның ережесі төмендегідей:1. Салық төлеушінің банк шоттарында ақшасы және ... ... ... ... болған жағдайда салық органы ... ... ... ... салық төлеушіге берешегі бар үшінші бір ... әрі- ... банк ... ... ... ... құқылы.2. салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алудың қабылданып жатқан шараларытуралы хабарлама алған ... ... ... ... он ... ... хабарлама жіберген салық органына дебиторлық берешек сомаларынкөрсете отырып, ... ... ... ... ... ... ... тармақта керсетілген мерзімде табыс етілмеген жағдайда салық органытөлеушіге салықтық тексеру ... ... ... ... немесе дебиторлық берешек сомасынрастайтын салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы дебиторларғадебиторлық сомасы ... ... ... салық берешегін өтеу есебінеолардың банк ... ... ... алу ... ... ... ... көзделген жағдайды қоспағанда, дебитор хабарлама ... ... ... жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлама жіберуші салық ... ... ... ... ... бірлесіп жасалған өзара  ... ... ... ... ... ... өзара есеп айырысудың салыстыру актісін көрсетілген мерзімдетабыс етпеген жағдайда салық  органы  ...  ...  ... берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актісі жәнедебиторлардың банк ... ... ... алу ... ... ... олар ... есеп айырысулардың салыстыру актісін табыс етпейді.Салық төлеуші салық берешегін өтеген жағдайда дебиторлар тізімі ... есеп ... ... ... табыс етілмейді.Салық төлеуші мен оның дебиторының арасындағы өзара есеп ... ... ... ... ... ... ... мен оның дебиторының атауы, олардың тіркеу нөмірлері;салық төлеуші мен оның дебиторы тіркеу есебінде тұрған салық ... ... мен оның ... банк ... ... ... төлеушіге берешек сомасы;5)   салық төлеуші мен оның дебиторының заңды деректемелері, мөріжәнеқойылған ... есеп ... ... ... немесе дебиторлық берешексомасын растайтын салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы салықтөлеушінің салық ... ... ... алу ... ... ... банк ... ұсынады.Өзара есеп айырысуды салыстыру актісі бола отырып салық органыныңхабарламасын табыс еткен ... ... ... ... күні ... салықтөлеушінің пайдасына дебитор төлем жүргізген жағдайда,  ...  ... ... ... шегінде салық төлеушінің салық берешегі сомасынөндіріп алу ... ... ... ... банк ... ... құқылы.Салық  төлеушінің  билік  ету   шектелген   ...   ...  ... ... ... өндіріп  алу  төмендегідей  ...   ... ... - заңды тұлғаның және жеке кәсіпкердің банкшоттарында ақшасы, колма-қол акшасы және дебиторларының банк ... ... ... ... болған жағдайларда салық органдары оныңкелісімінсіз салық берешегінің сомасы. шегінде салық төлеушінің билік ... ... ... алуды жүргізуге құқылы.2.   Салық төлеуші билік ету ... ...  ...  алыптасталғанга дейін сақталуын және тиісінше ... ... ... ... Ол ... ... салық төлеуші билік ету шектелмегенмүлікті аукционға ... ... ... ... міндетті  жәнеаталған мүлікке қатысты заңсыз әрекеттері үшін Қазақстан Республикасыныңзаңдарына сәйкес жауаптылықта ... ... ... ету ... мүлкін салық берешегі есебіненөткізу тәртібіне келетін ... ... ету ... ...  ... ... ...  асырылады,  оның  жүргізу  тәртібінҚазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.Сурет 3. ... ... ... ... ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдертуралы» ҚР салық кодексі. 10.12.2008жСалық төлеушінің - жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерліккоғамның жарияланған ... ... ... ... ... салық төлеуші - жарғылық капиталынамемлекет қатысатын акционерлік қоғам ... ... ... өтемегенжағдайда, уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының заңдарындабелгілентен тәртіппен, сотка жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралыталап - арызбен ... ... ... ... деп ... ... салық берешегі сомасынзаңды тұлға, жеке ... ... ... ... ... ... заң актілеріне сәйкес оны банкрот деп тану жөнінде шараларқолдануға  құқылы.  ...  деп  ...  ...  ...  ... Қазақстан  Республикасының   банкроттық  ...   ...  ... асырылады [19].Салық қызметі органдары салық берешегі туындаған күннен бастап алты айішінде өтелмеген: заңды ... ... ... ... ... қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда ... ... ... 150 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі; даракәсіпкерлердің, жекеше нотариустар мен адвокаттардың - тиісті ... ... ... ... ... ... белгіленген айлық  есептіккөрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен асатын ... ... ... ... ... (салық  агенттерінің)  ...  ...  ... ... ... ... ... салық әкімшілігін жүргізудегіқызметіне экономикалық талдауСалық бақылауының мәнiн салық төлеушi мен салық ... ... ... керi ... болуы негiзiнде қарастыруға болады.Тiкелей байланыс салық төлеушiлердiң салық ... ... ... бюджетке толық көлемде және уақытылы төленуiн қамтамасызетедi, сондай-ақ салық заңдарын бұзуды жою және ... ... алу көзi ... табылады.Керi байланыс салық төлеушiлерге әсер ету  нәтижесiн  бағалауға,анықталған ... жою  ...  ...  ...  ...  Керiбайланыстың болуы салық бақылауын ұйымдастыруды жетiлдiру және жүргiзiлгентексерулердiң ... ... ... бередi [20].Сол себептi салық органдарының бақылау-экономикалық қызметiн жетiлдiрумақсатында ең алдымен салық ... ... ... нәтижелерiнталдаған жөн. Осыған байланысты Алматы ...  ... ... ... ... ... қызметiнiң нәтижелерiн талдауды  қажет  еттім.Талдау жүргізбес бұрын, ең ... ... ... ... ... бойыншатүскен салық түсімдеріне тоқтала кетейік.Алматы облысы  Райымбек  ... ... 2009 жылы ... ... ... ... да ... төлемдердің жергілікті бюджетке нақтытүсімі 49161,8 млн теңгені құрап, болжам 117,5 пайызға ... яғни ... ... ... 44821,0 млн ... артық түсті немесе өсуқарқыны 110,9 пайызды құрайды.Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ...  ... ... бюджеттің 170972,5 млн. теңге болжамы 108,5 пайызғаорындалып немесе 185586,0 млн. теңге ... оның ... ... ... 105,6 пайыз болып, жергілікті бюджет 117,5 пайызғаорындалған немесе оны келесі 1-кестеден байқауға болады.Кесте 12009 ... ... ...  Райымбек ауданы бойынша бюджетке түскенсалықтардың болжамының орындалуы(млн теңге)|            ...  ...   ... ... %  ||            |     ...  |       |       ...       ... ... |14613,5   |108,5     ... бюджет  |129129,9 |136424,2 |7294,3    |105,6     ... ...   |41842,6 |49161,8  |7319,2    |117,5     ... ... ... ... Райымбек ауданы Салық басқармасыныңмәліметтері1-кестеден байқағандай, 2009 жылы аудан ... ... ... 49161,8 млн. теңге салықтар мен төлемдер түсіп, 2008 ... 1,1 ... өсті ... 44821,0 млн. ... ... ... ... барлық салықтық түсімдердің  соңғы  үшжылдағы бюджетке түсуін келесі 2-кестеден көруге болады.Кесте 22007-2009 жылдарда  ... ...  ...   ... ... ... үлес ... %|Төлем атаулары  |Жылдар                          ||         |2007       |2008       |2009       ||         ...   ... ...   ...   |%-бен||         ...   |   ...   |   ...   |   ... ... |30821,7   |100  |44340,8   |100 |49161,8   |100 ||– ... оның  |      |   |      |   |      |   ...      |      |   |      |   |      |   ... ... салығы |13903,6   |45,1 |21675,8   |48,9 |27774,2   |56,5 ...     |769,8    |2,5  |432,1    |1,0 |130,2    |0,3 ||Жер ...    |287,1    |0,9  |323,1    |0,7 |345,8    |0,7 ... ...   |1858    |6,0  |2373,1   |5,4 |2514,6   |5,1 ... ... |459,6    |1,5  |713,7    |1,6 |914,2    |1,9 ... салық  |      |   |      |   |      |   ... ... |13058,1   |42,4 |18075,4   |40,8 |16696,1   |34,0 ... да ... |772,6    |2,5  |747,6    |1,7 |786,7    |1,6 ...     |      |   |      |   |      |   ... ... ...  ... Райымбек ауданы бойынша Салықбасқармасы мәліметтері2-кестеден байқағанымыздай, аудан бойынша түскен салықтық түсімдердіңбасым ... ... ... пен жеке ... салығы құрайды, ал акцизбен  меншікке  салынатын  салықтардың  ...  ...  ... үлес ... ... 32008-2009 жылдар аралығындағы Алматы облысы Райымбек ауданыбойынша  салықтық түсімдердің өсу қарқыны|Салық түрлерi       ... (млн тг.)     ... ...   ||             |2008    |2009    |+,-     |%    ... ... –    |44340,8   |49161,8   |+4821    |110,8  ... оның ...   |      |      |      |     ... ... салығы     |21675,8   |27774,2   | + 6098,4 |128,1  ...         |432,1    |130,2    |-301,9   |30,0   ||Жер ...        |323,1    |345,8    |      |107,0  ||             |      |      |22,7    |     ... ...       |2373,1   |2514,6   |141,5    |106   ... ...     |713,7    |914,2    |200,5    |128,1  ... салық      |      |      |      |     ... ...     |18075,4   |16696,1   |-1379,3   |92,3   ... да ... ...    |786,7    |  39,1   |105,2  ... ... ... ... ... ... Салық басқармасыныңмәліметтеріЖоғарыдағы 3  кестедегі  мәлiметтерден 2008  жылмен  2009  ... ... ... 110,8 ... артқанын, яғни 4821 млнтенгенi құраған. Оның ішінде:  жеке  табыс ...  2009 жылы  ... яғни 6098,4 млн ... ... сондай-ақ мүлiк  салығы  ... яғни 141,5 млн ... ...  Жер ... ... 107,0пайызға, яғни 22,7 млн тенгеге  ... ... ... ... ... ... нәтижесі бойынша бюджетке салықтар мен бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдер түседі. Сол сияқты салық қызметі органдарының ... ... ... ... – заңды және жеке ... ... ... салық заңын бұзушылыққа жол берулер анықталған жағдайдақосымша ... ... ... ... Енді Райымбек ауданы бойыншабюджетке түскен салықтар мен ... да ... ... ... салықоргандарының жүргізген салықтық тексерулерінің нәтижесінде қосымша түскенсомаларға, оларды өндіріп алу тәртібіне тоқталайық.Тағы бір ескеретін сұрақ, 2008 жылы ... 2009 ... ... ... ... және орта ... субъектілеріне тексеруші органдартарапынан жүзеге асырылатын тексерулерге мораторий жарияланған болатын.Сондықтан салық органдары ... ... ... ... ... солсияқты тексеру жүргізу нәтижесінде қосымша бюджетке жиналған салық мөлшеріжоғары емес ... ... ... 2009  ...  ...  ... ... келесi 4-кестеден көруге болады.Кесте 4Алматы облысы Райымбек ауданы бойынша салық қызметiоргандарының жүргiзген 2009 ... ... ... ... ... ...     |Жол ...  ...  ...             ... ...   ...      |п    ||             |   |     |і     |      ...             |1  |2     |3     |4     |5    ||             |   |     |     |      |    ... ...  |336 |1247   ... ...  ...          |337 |668    |     ...  ...        |339 |307    ... |683,5   |5921,8 ||қарсы           |340 |272    |9867,3  |45483,5  |165,5  ...          |341 |322    ... |      |    ... ... |342 |73    |165,5   |      |    ... ...    |   |     |     |      |    ... ... ... |876    |     |954,6   |17474,6 ... ...      |   |     |46636,1  |      |    ... ...     |344 |468    |     |209,6   |13661,6 ||             |345 |408    |33714,0  |745,0   |3813,0 ||             |   |     |12922,1  |      |    ... (336+341+342   |3463 |1642   ... ...  ... ... Алматы  облысы Райымбек ауданы бойынша Салықбасқармасы мәліметтеріБерiлген кесте ... ... ... iшiнде 1642 тұлға тексеруменқамтылған, яғни құжаттық тексерумен 1247 заңды және жеке тұлға ... оның ... 668 ... тексеру, 307 тақырыптық тексеру, 272 қарсытексерулер, сонымен қатар  322 ... ... мен 73 ... ... Өткен жылмен салыстырғанда құжаттық тексеру ... ... ... 14,2 ... қысқарып отыр.Есептi  кезең  барысында  1647  ...  ...  11154  ... ... ... жүргiзiлдi. Камералдық бақылау бойыншабюджетке 3130,2 мың теңге қосымша есептелiнiп, ... сома 2412,8 ... ... ... ... бойынша 311 салық төлеушiге  өзқателерiн түзетуге байланысты хабарландыру жiберiлдi.2009 жылы бюджетке ... ... ... ... 2862,0млн.теңге қосымша есептелiндi, бұл өткен 2007 жылғы қосымша есептелiнген688,0 ... ... ... ... ... нәтижесiнде салықтармен бюджетке төленетiн басқа да төлемдер бойынша барлығы 2861,9 ... оның ... ... ... бойынша 2832,4 млн.теңге, жекетұлғалар бойынша 24,7 ... ... мен ... да ... ... ... ... 1 қаңтарына 17890 салық төлеушiлер тiркеуде тұр, соныңiшiнде жұмыс iстеп ... саны 11594 ... оның ... 3220 ... ... ал 8374 жеке ...  ...  табылады.  Өткен  2008  жылменсалыстырғанда тiркеуде тұрғандар саны 20 пайызға артқан, алайда ... ... жеке ... саны 2,4 ... кемiген.Тексеру барысында есепте тұрған тұлғалардан ... ... ... ... мен ... ... түскен түсiм нәтижесiн келесiкестеден көруге болады.Кесте 5Алматы облысы Райымбек ауданы бойынша 2008-2009 жылдардағысалық  тексерулері  ...  ...  ...  ... теңге)|Төлем түрлері           |2008 жыл |2009 жыл ... ...  ||                 |     |     ...   ||                 |     |     |(+;-)  |%    ... тұлғалардан алынатын    |2119430,1 |2832439,1 |713009  |133,6  ...             |     |     |     |    ... ... ... ...  |24741,4  ... |57,3  ||Басқа да салықтар мен міндетті  |11403,3  |4802,3  |-6601  |42,1  ...              |     |     |     |    ...             ... |2861982,8 |688007,3 |131,6  |Қайнар көзі: Алматы облысы Райымбек ауданы бойынша Салықбасқармасы мәліметтері негізінде жасалды.Жоғарыдағы кесте мәлiметтерi бойнша ... мен ... ... да ... 2009 жылы 2008 ... ... 688,0 млн.теңгегеөсiп, 131,6 пайызды құрап, 31,6 пайызға өсiп отыр. Заңды тұлғалар ... ... өсiп, 133,6 ... ... ... Ал жеке ... қаржы 18,4 млн.теңгеге азайып, 57,3 пайызға орындалды.ҚР бойынша салықтық әкімшіліктендіруге келетін болсақ, ... ... 2009 ... ҚҚС ... 94,0 млрд.теңгені құрады,міндетті зейнетақы ... 12,6% ... сот ... 88 ... болып саналды, жалған мәміле бойынша 11,7 ...  ... ... ...  258 ... –  іс  қозғалып  3,5млрд.теңге қайтарылды. Жалпы салықтық ... ...  ... ... алынды. Сонымен бірге, кіші  және  орта  ... ... ... ... отырды.  Мысалға,  мораторикезінде 2008 -2009 жылдың 14 айы ... 3,3 мың  ... ...  (мораториды  жариялануға  дейін  және  ...  ... ... жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 46,7 мың тексерулержүргізілді, немесе 14 есе көп.  Осы  ...  ...  ... ...  ...  салық  жүйесiндегi  салықтардыңорындалуында бірқатар ... мына ...  көре ... ... ... аралығындағы Қазақстан Республикасысалық жүйесiндегi салықтардың орындалуыМың ...                ...                 ...            |                    ||                |2007      |2008   |2009     ... табыс салығы   |68 453 915   |782 992  |643 668 528 ||                |        |948    |       ... ... ...       |20 829 532   |241 250  |268 724 614 ||                |        |943    |       ... ...        |22 216 887   |225 638  |232 839 686 ||                |        |598    |       ||Жер ...           |178 691    |10 453 244|13 022 133  ... ...          |380 732    |13 893 233|17 521 354  ...            |3 440 454   |51 588 792|57 393 429  ... құн ...      |58 049 920   |611 800  |515 933 456 ||                |        |178    |       ... салығы          |504 230    |75 245 103|91 851 111  ||Жер ... ... |        |     |       ... мен арнаулы төлемдерi|11 469 281   |11 469 281|201 185 703 ||Бірыңғай жер ...      |16 246     |412 621  |578 140   ... ... және сыртқы|12 132 917   |12 132 917|152 226 450 ||операц ... ...       |        |     |       ... ойын ... ...   |-       |-     |2 375 030  ... ...       |574 715    |574 715  |8364924   ...            ...   ...  ... ... ҚР ... Министрлігінің статистикалық бюллетенімәліметі  бойыншаЖоғарыда көрсетiлген кестедегi мәлiметтер  ... ... ... 2009 жылы ... мың ... ...   ...  салық  жүйесiн басқарудағы салықтардыңүлесін мына ... көре ... ... ...   ...   Қазақстан  Республикасысалықжүйесiндегi салықтардың үлесімың тенге|Салықтардың түрлерi|2007 жыл  ... |2008 жыл  ... жыл  ...          |мың тг.  |%   |мың тг.  |%  |мың тг.  |%  ... ... | ... |100,0 ... ... ... ... |68 453 915 |34,5 |782 992 948|38,4 |643 668 528|29,1 ...       |      |   |      |   |      |   ... ... салығы  |20 829 532 |10,5 |241 250 943|12,0 |268 724 614|12,1 ... ...  |22 216 887 |11,0 |225 638 598|11,0 |232 839 686|10,5 ||Жер ...     |178 691  |1,0  |10 453 244 |0,5 |13 022 133 |0,5 ... салығы    |380 732  |0,2  |13 893 233 |0,6 |17 521 354 |0,8 ...      |3 440 454 |1,6  |51 588 792 |2,5 |57 393 429 |2,7 ||                                      ... ...                              ... құн ... |58 049 920 |29,0 |611 800 178|30,0 |515 933 456|23,4 ... салығы    |504 230  |0,2  |75 245 103 |3,8 |91 851 111 |4,1 ||Жер ...    |      |5,7  |      |0,5 |      |9,3 ...  |11 469 281 |   |11 469 281 |   |201 185 703|   ... мен    |      |   |      |   |      |   ... ...  |      |   |      |   |      |   ... жер салығы |16 246   |0,1  |412 621  |0,1 |578 140  |0,1 ... ... |12 132 917 |6,0  |12 132 917 |0,5 |152 226 450|7,0 ... ... операц |      |   |      |   |      |   ... ...     |      |   |      |   |      |   ... ойын бизнеске |-     |-   |-     |-  |2 375 030 |0,1 ...        |      |   |      |   |      |   ... ...  |574 715  |0,2  |574 715  |0,1 |8364924  |0,3 ... ... ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық бюллетенімәліметі бойынша2007-2009 жылдар  аралығындағы  Қазақстан  ...  ... ...  ...  ...  көрсеткiштерi  (кесте  ... ... ... ... ... ... ... жылдар аралығындағы жалпы салықтық түсiмдердің біртіндеп артқаныбайқалады.2007 жылы мемлекеттiк бюджеттiң орындалуындағы салықтық ... млн ... ... 2008 жылы 2037452 млн  теңгенi құраған, ал2009 жылы 2205684 млн. ... ...  Бұл  ...  ... ...  ...  ... жылға  артқанын  көруiмiзгеболады.2008 жылы 2007 жылға қарағанда ... мың ... ... ал ... 2008 жылға қарағанда 168231985 мың тенгеге  көтертiлгенiн  ...  ... ...  ...   ...  ...  ... iшiндегi ең төменгi және салыстырмалы үш жыл ... ... ... түрi  ... жер ...  осы  жер  ...  ... салықтардың жиналу денгейi жалпы салықтық түсiмнiң  0,1пайызын құрап отыр. Қалғандарының iшiнде  2008 жылы  ... ... ... ... табыс салығы құрап, ол 2009 жылы 29,1 пайызғатөмендесе, ... 2007 жылы 34,5 ... ... ... кейінгі үлкен үлес 2009 жылы  ... ... ... ... жеке табыс салығы, ҚҚС 23,4 пайызын құраса, ал мүлiк салығы ... ... ...  ... жылы өзгеріссіз  салықтық түсiмнiң 11,0пайызын әлеуметтiк салықтар  құраса,  ... ... ...  ... 2008 жылы 2,5 пайызға, 2009 жылы 2,7 пайызға жетiп отыр.Соңғы жылдарды салыстыру арқылы,  салықтық ... ... ... ... ... 2007 -2008 ...  көтеріліп,2009 жылы түскенін айқындауға болады.Мұның себебін, сарапшылардың пікірі ...  ... ... Салық кодексіндегі салық мөлшерлемелерінің өзгеруіне және салықтықжеңілдіктерді заңға сәйкес қолданбауында деп ... Және ... ... қаржылық жай күйіне әсер етуі де ... ...  ... 2008 ... 2009 ... ... ... 108,2 пайызға артқанын, яғни 168231 млн  ... ... ... ... жеке ... ... 2009 жылы  ... яғни 27473 млн тенгеге артқан, сондай-ақ  салықтардың  iшiндехалықаралық саудаға және ... ... ... салықтың  едәуiрөскендiгiн, 1254,6 пайызға, яғни 140093 млн тенге, мүлiк  салығы  ... яғни 16606 млн ... Жер ... ...  ... ... ... 175.0 пайызға, яғни -189716 млн тенгеге,  Бірыңғайжер салығы 140,0 ... яғни 165,0 млн ... ... ... ... ... салығы және қосылған құн салығының  кемiгенiбайқалып отыр. Яғни, олар  ... ... ... 17,8  ... млн ... , қосылған құн салығы 15,7 пайызға,  -95866 ... ... ... Бұл кему ... және оны ... ...  ... 2 тармағында қарастырдым.Жалпы Қазақстан Республикасында салық жүйесiн жетiлдiру  ... ... ... бiр ... ... ... ету, ... төлеушiлердiң  қолдануын  оңайлату,  сондай-ақ  ...  ...  ...  ...  мақсатында  елiмiздiң   Президентiнiңөзгерiстерi,  ... осы ... ... ... ... дегенкөптеген жеңiлдiктерi енгiзiлдi деп айтуымызға болады, яғни ... ... ... ... атап ... ... табыссалығының 20-25 , әлеуметтiк салық 10-15, жеке табыс салығы 20-25 пайызғатөмендедiКесте 82008-2009 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасы ...  ... ... өсу ... ...       ... (мың тг.)     ... ...   ||             |2008    |2009    |+,-     |%    ... ...    ... ... ...  |108.2  ||Корпорациялық табыс салығы|782 992 948 |643 668 528 | ... |82.2   ... ... ...     |241 250 943 |268 724 614 |27473671  |111.3  ... ...     |225 638 598 |232 839 686 | 7201088  |103.2  ||Жер ...        |10 453 244 |13 022 133 |2568889   |124.5  ... ...       |13 893 233 |17 521 354 |3628121   |126.1  ...         |51 588 792 |57 393 429 |5804637   |111.2  ... құн салығы    |611 800 178 |515 933 456 |  ...   ... ...       |75 245 103 |91 851 111 ...  |122.0  ... ...                             ||Жер ...       |      |      |      |     ...     |11 469 281 |201 185 703 ...  |175.0  ... мен аrрнаулы  |      |      |      |     ...         |      |      |      |     ... жер ...    |412 621   |578 140   |165519   |140.0  ... саудаға және |12 132 917 |152 226 450 ...  |1254.6  ... ... ... ... |      |      |      |     ... ойын ... ... |-      |2 375 030  |2375030   |-    ... ...     |574 715   |8364924   |7790209   |1455   ... ... ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық бюллетенімәліметі ... ... ... ... ... базасын кеңейту үшiн мынадайшаралар: келешекте салықтық коникулдарды тоқтату және салықтар бойыншажеңiлдiктердi ... ... ... үшiн ... ... ... ... оралу; заңды тұлғалардан алынатын салыққа бизнеске қатысы бойыншанеғұрлым ынталандырушы сипат беру; жеке ...  ... ... ... ... пен ... ... және басқалар сияқты шаралар көрiнiстабатын ... ... ... ... ... органдары әкімшілдендіретін салықтүсімдерінің өсу қарқыны жылдан-жылға жоғарылауда.Салық қызметінің  224 аумақтық кеңсесі бірыңғай  ... ... ... ... ... ... ... есептілігінысандарын табыс ету, бюджетке төлемдерді қабылдау және дербес шоттарғатаратып жазу, салық есептілігі ... ... ... ... ... жоспарын қалыптастыру процестері, ірі салық төлеушілермониторингі және басқа да өндірістік функциялар автоматтандырылды. ...  ...  ...  ...  ...  іске  ... уәкілетті органдардың  ақпараттары  ...  ...  ... ... ... беру; салық органдарына қашықтан өтініш беру –ҚҚС төлеушілер ретінде ... ... ... ... ...  мен  ...  ...  төлемдерді  қабылдау.  ... өз ... ... ...  үшін  ...  қолайлыжағдайлар жасау үшін салық органдарында Ақпарат ... және  ... ... әрі – ... ... және ... істеп тұр.Бүгінгі таңда салық органдарының Орталықтарында ... ... ... және ... ... асырады, оның ішінде салық есептілігінқағаз тасығыштарда, сондай-ақ ... ... ...  ... етуі ... ... түрде қабылдайды.Бүгінгі күні салық жүйесін басқару  бойынша  ...  ... ... ... ... саны ... салық төлеушілердіңжалпы санындағы үлес салмағы 2009 жылы 78,5 пайызды ... ... ... өсіп отыр ... 4) ... жылы ... ... қызметі органдары қызметкерлерінің Кәсіби этикакодексі бекітілді. 2007 ... ...  ...  ...  ... қызметтерін рейтингтік бағалау енгізілді.2008 жылы салықтық тексеруге жататын салық ... ... ... ... жобасы іске қосылды.2009жылдың қорытындысы бойынша тексерулермен 590 млрд. теңге қосаесептелді, 72 млрд. теңгеден ... ... ... ... етілді.2008 жылдың қыркүйегінде ҚР ҚМ Салық комитеті ҚР салық ...  ...  ... қарсы күрес стратегиясын жәнесалық  қатынастарында  коррупциялық  салалар  және  ...  ... жою ... ... ... 4. ... ... электронды түрде тапсыратынсалық төлеушілердің үлесі, пайызбенҚайнар көзі: А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестникналоговой службы РК. ... ҚМ ... ... ... 2008 жылы республиканың қоғамдықбірлестіктері салық органдарының көрсететін қызметтерінің ... ... ... ... ... ... ... желтоқсанында ҚР ҚМ Салық комитеті телевизиялық  ... ... ... ...  ...  ...  мен  ... арқасында қазіргі кезде «салықтарды  төлеу»  индикаторыбойынша Қазақстан 178 елдің ішінде 44 ... ие ... ...   Республикасында  салықтық  ...  ...  ...  ... ... ... ... арттыруды жетілдіру жолдарыҚазіргі кезде салық әкімшілігін жүзеге асыруда бірқатар проблемалықмәселелер туындауды. Оған ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан реформаларды айтуға болады. ... ... ... жаңа Салық кодексін жүзеге асыру кезінде маңызды ...... ... ...  ...  ...  ...  отырғанпроблемаларлың бірі – бизнес үшін салық ...  ... ... яғни ... ... органдарының салық төлеушілерментікелей қарым-қатынасын азайту мақсатында ... ... ... ... кең түрде практикаға енгізу. Салық кодексінде камералдықбақылаудың барлық түрлері мен ... ... ...  ... ... ... ... обьектісі ірі шаруашылық субьектілердің қызметі болыптабылады,себебі оның ... ... ... ... ... ... ... әкімшілігі салық саясатының сәтті қызмет  етуінің  негізінайқындайды.Салық ... ... ...  үш ең  ...  ... бар:1. Ереже жеткілікті айқын және адал қабылдануы тиіс;2. Салық төлеуші және салық органдарының заңдарда бекітілген құқықтарыныңтеңдігіне жету ... Әр ... ... ... ... ... ... сонымен қатар салық органдарындағы коррупциямен күрес[23].Салық ... ... және ... ... ... ... талап  етеді.Мұндай  заңнамалық  саясатты  акциздерге,кедендіктөлемдерге және ҚҚС-ға қатысты ... ... ... ... ... ... жету қыйынырақ, бірақ бұл мүмкін болады, егер салықставкалар ... ал ... салу ... кең ... нақты, алпроцедуралар жақсы ойластырылған болуы тиіс.Қарапайым салық заңдары салық ... ... ... үшін ... ... жағдайда салық органдарының қызметкерлері, сондай-ақ салықтөлеушілерді  жаңа ... ... ... ...  жеңілдетуқажет. Салық ведомстваларының қызметкерлерін, сондай-ақ салық төлеушілердітәжірибелік оқытудың үлкен мағынасы ... ... ... ... мүмкін, ал салық заңдары бірдей уақытта күшіне ... ... ... және ... ережелерді  құрудың  көп  пайдалы  жағыбар.Әкімшіліктің алғашқы кезеңдерінде ... пен ... ... ... ... қызығушы жақтар салық жүйесі ... ... ... ... ... ... әкімшілігі үшін құқықтық балансты құру маңызды ... ... ... ... ... ... ... бірақ және олардан данақты заңдарды сақтау талап етіледі.Салық органдарының ... қол ... ... ету тиіс, декларацияларды тексеругежәне салық заңдарын бұзу  мемлекетті салық шығындарына ... ... ... ... ... құқықтар берілуі тиіс.Салық төлеушінің құқықтарын салықтық тексерістер ...  ... ... ... алу, ... ... салу ... қамтамасыз етуқажет. Егер айыппұлдар өте ... ... ... онда әкімшілікталпыныстары сәттілікпен аяқталатыны сөзсіз.Салықтық құқықта сондай-ақ қарыз ... мен ... ... іскерлік  қатынастарды  бақылаушы  азаматтық  заңның  ... ... ... салық төлеушілерге жүйенің адал сипаттамасынтүсінуге көмектеседі[24].БЭФ-тың 2007-2008 жылға жасаған бақылауы ... ... ... қабілеттілік рейьингинде 61-ші орын алады. Онда салықтық реттеулермен салық жүкемесі Қазақстанда бизнес жүргізудегі негізгі кедергі ... ... ... ... көп ... салық комитеті тарапынантексерулердің қорытындысына шағымданады, сол сияқты артық төленген салықтықайта есептеуді, егер артық төлегендігі анықталған жағдайда оны ... ... ... артық төленеген ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап етедіжәне салы комитеті тарапынан болатын ... ... сөз ... ... ... ... ... бекіткен барлық салықтардыңнегізгі үлгілерінің жалпы саны – ... ... үшін – 33, жеке ... – 26. ... ... үлгі көлемі – 170 бет, қосымша құнсалығының үлгі көлемі – 60 ... ... ... ... ... ... құқықтық-нормативтік актілердің саны 300-ден астам.   Ал,жеңілдіктердің саны- 135 болып отыр.Салықтық әкімшілендіру деңгейін арттыру үшін ... және ... ... ... ... ... ... 2009-2011 жылдарға арналған бағдарламасының жобасы әзірленді. Бағдарламаны іскеасыру -  ... ... ... ... міндеттемелерін еріктіорындауына жағдай жасайды, салықты және бюджетке ... да ... ... етеді, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алып,оның өріс алуын болдырмайды. Сол сияқты ... ... ... ... көлеңкелі экономиканы қысқарту  сияқты  экономикалықпайданы өзіне ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобасы  бойынша  ...  ... ... жасалуда.Дегенмен, салық әкімшілігі саласында басқа да жетілдіруді ... ... бар, олар ... ... қызметінің жариялылық, біртұтастық және тәуелсіздікпринциптері тек салықтық  ...  ...  ...  ... ... болуы мүмкін;Мемлекеттік бюджетке түсетін жетіспеушілікті төмендеті үшін арнайышаралар қолдану және бюджетке қарыз салық төлеушілермн жүргізілетін жұмыстыкүшейту;Салықтық ... ... ... ... қолданылатын салықтықсанкцияларды тиімді үйлестіру және азаматтық құқық ... ... ... ... алу ... қолдану;Құқық қорғау және салық органдарының қызметтерін бір жүйеге келтіру,оларды ... ... ... ... және ... ... мен азаматтар арсында салықтың беделі мен мәдениетін арттырудыжүзеге асыру;Электронды ... ... ... арттыру, ол үшін бүгінгі таңдағысалық төлеушілерге қызмет көрсету бойынша ақпаратты қабылдау және ... құру және ... ... деігейін көтеру, ол  үшін  жоғары  оқуорындарында сапалы салық қызметкерлерін ... ТМД және алыс шет ... ... ... ... ... салық орандарықызметкерлері арасында тәжірибе алмасуы.  Салық  органдары  ...  ...  және  ...  себептер  салдарынан  толықжетілмегендігі, салық төлеуден кейбір адамдардың  ...  т.б.  ... ... органдарынан басқа шет мемлекеттегі салық органдарыменбірлесе жұмыс істеуді, әсіресе ақпарат алмасуды қажет етіп отыр.Салықтық ... ... және ... ... ... ... салық салу жүйесі 3 компонетінің- салықты анықтау үшіннегіз, оның ставкасы және ... ... ... ... табылады және шағын және орта бизнестің әрекет етуіне ... ... ... ... 3 ... те ... болып келеді. Өйткені,салықты орнату үшін таңдалған негіз фирманың ... ... ... ... ... ... ... шамадан тыс болуы мүмкін; төменставкалы салық әкімшілігін ... ... ... өзі де ... елеулі шығындар жүктейді. Мысалы, мөлшері ... көп ... ... төленетін салықты төлеу жеке кәсіпкерден ... есеп ... ... үшін ...  ...  ...  ...  ол  үшінсалыстырмалы үлкен шығыстарды талап етеді. Сонымен қатар, ...  ... ... шығыны салық  органдарының  ... ... ... ... ... ... ал ... салудағы ставканыңтөмендеуінен көрген фирманың пайдасы бюджет ... ... ... ... т.б. ... ... мүдделік жақтардың жағдайын ескере отырып, салықсалу жүйесін жетілдірудегі жүзеге асырылатын өзгертулер ... және ... ... ... ... оң әсер тигізуге қабілетті[24].Қазіргі таңда елімізде  салық ... ...  ...  Жаңа ... кодексі өңдеуші сектордың түсімдерін бір уақыттаарттыра отырып, экономиканың шикізаттық  емес  ...  ... және ... ... мен ... ... ... жасайды. Сонымен қатар, салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру жәнесалық ... ... ... ... ... жағдайын жақсартудықарастырады.Салықтық  әкімшілендірудегі  негізгі  өзгерістерге  келесілердіжатқызуға болады. Жаңа Салық кодексін ... ... ... ... негізгі мәселелердің бірі салық ... одан әрі ... ... ... ... талдау осы салада шешілмегенкөптеген  ... ... ... ...  ...  ... критерийіне жеткілікті сәйкес келмейді, ... ... ... ... нормативтік-құқықтық актілерге жәнетүсіндірме сипатындағы ... ... ... ... кодексінің жобасын әзірлеу кезінде оғансалық салу ...  ... ...  және  ... ... негізгі ережелері барынша молынан енгізілілді,сондай-ақ салық рәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу маңызды ... ... ... ... оңтайлауға бағытталған бірқатар шараларұсынылды. Олай болса, салық кодексінің жобасында ... ... мен ... ... ... ... ...  жәнеұзартуға байланысты оларды жүргізу мерзімі шектелді, сонымен қатар ... ... ... ... процедураларын оңайлатудың негізгі шараларының арасынан келесінегізгі жаңа енгізулерді атап өтуге болады.Басқа ... ... ... ... ... ... ... мекенжайының өзгеруі және т.б.) туралы өтінішті бермеу арқылысалық төлеушілерді тіркеу процедурасын оңайлату ұсынылады[25].Қолданыстағы ... ... ... құн ... ... алу ... ең ... айналым мөлшері күнтізбелік жылға есептелетінболады. Бұл салық төлеушілер үшін де, ... ... үшін де осы ... барынша оңайлатады (қолданыстағы кодекс бойынша есептеу үшін кезкелген он екі айлық кезең қабылданатын, бұл ... ... ай ... ... ... талап ететін).Халықаралық салық салу бөлімінде салық конвенцияларының ережелерінқолдану бойынша ... ... ... ... ... агенттеріне салық конвенция ережелерін  дербес  ...  ... яғни ... ... салық төлеушінің резиденттілігін растайтынқұжат негізінде халықаралыұ шарттарға сәйкес табыс салығының ... ... ... ...  ...  еместер  резиденттілігінрастайтын құжатты ұсынбаған жағдайда бюджеттен немесе ...  ... ... ... ... ... сақталады.  Осыған  орайрезидент еместердің өтінішке қоса ұсынатын құжаттарының ... ... ... ... орындау процедураларын оңайлату мақсатындабірқатар жаңа енгізулер ұсынылды:- төлем құжаттарында бөлек ... ... ... ... ... ... алып тастап, салықтарды және бюджетке басқада міндетті төлемдерді төлеу үшін төлем ... жаңа ... ... ... ... ... түрде өткізген кезде электронды төлемтапсырмасын автоматты қалыптастыру мүмкіндігін белгілеу;- ... өтеу ... ... ... ... ... ... және қайтару тәртібін бірыңғайлау (бересінің үлкен сомасынан төменгісомаға дейінгі салық ... ... ... ... өзгерту тәртібін оңайлату мақсатында,салық төлеушіге үшінші тұлғаның мүлікті кепілге беру ... ... ... ... құқығы ұсынылады (қолданыстағы заңнамада салық төлеушініңөзінің кепілге ... ... ... банктің кепілі арқылы  мерзіміұзартылатын). ... орай ... ... ... күнтізбелік жылға қатыссыз онекі айға дейін ұзартылды (қолданыстағы ... ... ... жылдың10 айынан көп емес). Салықтарды төлеу үшін мерзімді ұзартуға рұқсат алуөтінішіне қоса берілетін құжаттар ... ... ... барлығы әкімшіліктік  кедергілерді азайтуға жәнесалықтық әкімшілендіру жүйесін жетілдіруге бағытталған.Болашақта салық  әкімшілігін  ...  ...  ...  даэкономикалық саясаттың бағыттарымен және ... ... ... ... ел ... өсу стратегиясы басымдылығы менмақсатына тікелей байланысты салықтық саясатты ... ... ... пен ... ... ... біздің ойымызшабылай болуы тиіс. Сонымен, осындай бірқатар мәселелерді одан әрі ... ... салу ... ... ... ... ... кеңейтуарқылы оның бюджеттік түсімдердегі рөлін арттыра түседі, ал ол халықтыңәлеуметтік-экономикалық жағдайларын жақсартуға ... ... ... ... ... мәселелердің шешілетіні сөзсіз[26].Салық ауыртпалығын жеңілдетуді  жүргізу  әртүрлі  меншіктегіэкономиканың өсу мүмкіндігін туғызу болса, ... ... ... ... ... ...  бюджеттік  кірістердегі  салықтүсімдерін молайту. Демократиялық мемлекеттің ... ... ... ... ... ... қатынастар мен халықтың барлық топтарыныңсалықтың мәдениетінің бар ... ... ... ... Сол себептен,өкілетті және атқарушы органдар салықтық саясатты жүргізуші және кепілі ... ... ... қатысушылардың барлық топтардың мүдделерін үнемі есепаалып отыруы керек. Қабылданған ... ... ... іске ... ... ... мен ... мәдениет белгісінің төмен болуынан депайтуға болады. Нәтижеде біз заңдар ... іске ... ал ... ... ... отырмыз. Көлеңкелі экономиканың көлемі ұлғайғансайын салық есебінің кемуінде  ...  ...  ...  ... ... ... трансферттік жабу бюджет  көздерінмолайту емес керісінше тұтынушы ... ... ... жалпы ішкі өнімді өлшеуіндегі жаңа пайда болғансубъектілік негізгі қорлардың (жеке ... ... үй ... басқа да субъектілер) салық салымы мен алымында жете ... ... ... ... ... жолдары.Қазіргі жағдайдағы салық әкімшілігін жетілдірудің қажеттігі тәжірибекөрсеткендегі төменгі шарттарда байқалады.- салықтық бақылау ... ... ... ...  ...  ...  ...  дәрежедееместігінен;- салықтық бақылау субъектісі мен ... ... ... ... ... ... салық  төлеушілердің  салықжүйесіне деген онша жақсы емес ... және де ... ... ... ... бақылау органының қаржылай жеткіліксіз ... ... ... ... ... шығынын үнемдеу тек экономикалық емес,саяси фактор да болып отыр.Салықты  ...  ...  ...  заңды  бұзушылықтардыболдырмауына және ... ... ... мен ... салу ... ... бюджет тапшылығын жою. Мысалыға келесі мәліметтерді ұсынуғаболады:Салықтық  бақылаудың  ...  ...  ... мәселелерді шешуді мақсат етіп қою керек:- әр маманды біліктілігінт арттыру үшін курс семинарлар міндетті түрдеөткізіп ... ... ... ... ... ... өзгерістер енуденсалық инспекторы мен оны төлеушілердің ара қатынастарын жетілдіру.Салықта әкімшілігін жетілдірудің ең негізгі міндеті оның базасы ... ... ... салу ... – дегеніміз – Салық кодексі бойыншамемлекеттік орган оның дұрыс есептелінуімен ... ... ... ... ... ... ұйғаруымыз бойынша салық органы  жұмысының  тиімділігінңкешендік бағалау мақсатында толық дәрежесін сипаттайтын жалпылама ... Оны ... ... ... ... ... нақтысалық сомасы мен аймақтағы салық салу базасына есептелуге тиіс ... ... ... ... ... ... және ... тиіс салықсомасының қатынасы – салықтың есептелуінің толық  коэффициенті  болыптабылады. Бұл ... ... ... ... да салық комитетініңжұмыс кешенінің ұйымдастырылуын қамтиды, салық төлеушілермен ... ... ... ... ... ... толықболуы  салықкомитеті жағдайын зерттеу үшін негіз  ...  ...  Бұл  ...  ...  ...  және  ...  ...  т.б.экономикалықкөрсеткіштерге байланысты емес. Бұл ...  ... ... өте ... ... салық салу базасының нақтыесебінің әдісін анықтап шешуді қажет етеді.Бағалық ... екі ... ... ... ... ... жұмысын кешендік санаттаушы;- салық органы жұмысының әрбір жеке ...  ... және ... жағдайын көрсетуші.Жалпы, жаңа салық кодексі:- өңдеуші сектордың түсімдерін бір ... ... ... ... емс ... ... ... экономиканы жаңғырту мен  диверсификациялауға ... ... ... салық әкімшілендіру жүйесн жетілдіру және салық  процедураларынқысқарту ... ... ... жағдайын жақсартуды қарастырады.Салық жүктемесін төмендету ... 3 жыл ... ... табыс салығының ставкасы екі есе азайту ұсыналады. Салықтыазайту өндірісті сатып алу және ... үшін ... ...  қалыптастырады,  кәсіпкерлердің  инвестициялық  мүмкіндіктерінкеңейтуге  ...  ...  ...  ...  ...  мақсатындакорпоративтік тасбыс салығын 30% қолданыстағыға қарағанда кезең-кезеңментөмендету ... 2009 ... 2010 ... 17,5% дейін, 2011 жылы-  15%дейін.Табыс салығының ставкасын төмендетуге ... ... ... алу тәртібі оңайлатылды.Егер қазіргі кезде салық пұрсаттылықтарын алу үшін  Инвестицияжөніндегі ... ... ... ... ... ... ... алмастан жеңілдік нормаларын дербес пайдаланы алады. Бұл көптегенинвесторлардың ... ... ... ... ... ... Пұрсаттылықтар өндірістік тұрғыдағы ғимараттарды, құрылымтарды,машиналар мен ... ... алу, салу ...  ...  ... сонымен қатар оларды қайта салу және жаңғырту ... ... ... ... 3 ... дейінгі кезеңде тездетіп шегеру нысандарынұсынатын болады. Бұл шикізаттық емес секторға ... ... ... ... маңызды ұлғайтадыү Сонымен  қатар,  ... ... ... ... ... және ... алушымен жөндеукезінде  жүргізілетін  шығыстары  ...  ...  ...  ... уақытта зиянды ауыстыру мерзімі 3 жылдан 10 жылға дейін ұзарады,бұл инвестициялық жеңілдіктің басымдықтарын толығынан пайдалануға мүмкіндікбереді.Жобада шағын және орта ... үшін ... ... ... бойыншааванстық төлемдерді есептеу  және  төлеу  міндеттемелерінің  ... ... және орта ... ... ... ... ... дәл анықтай алмайды, сондықтан мұндай босату ... ... ... ... ... құн салығының ставкасы 2009 жылдан бастап 12 пайызға теңболады. Бұл көрсеткіш қазақстандық ... құн ... ... ... ... стандарттары арасындағы ең төменгісі етеді, бұл ретте 2009жылдан бастап жобада «дебеттік» сальдо деп ... ... ... қосымша құн салығы сомасының үстуінен өнім берушілерге төленетінҚҚС сомасының артығын қайтару ... ... ... ... ... қайтарумен қоса, ҚҚС дебеттік сальдосын қайтару кезеңі 4 жылғаесептелген.Бұл шара әсіресе негізгі ... ... және ... ... берушілерге төленген  ҚҚС  түріндегі  салық  ...  ... ... ... ... бағытталған.Себебі, 2012 жылы тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде дебеттіксальдоны автоматты түрде қайтару жүйесін ... ... ... ... жылдан бастап ҚҚС бойынша жеңілдіктің  негізгі  бөлігін  ... ... ... ...  жабдықтар  импортынақосымқа құн ... ... ... 2012 ... ... ... ... аумағынан өткізу ҚҚС-тан босату, сонымен қатар мүлікті  ... ... ... ... сату ... ... қаражатынҚҚС босату 2014 жылға дейін сақталады.Салық кодексінің ... ... ... қаулысымен қарастырылғанакциздің барлық түрлеріне  қолданылатын  ...  ...  ... ... орай отандық өндірілген және 2011 жылдан ... ... ... ... өнім ... 2009 жылдан бастап- шылымөнімінің ставкаларын сәйкестендіру ... ... ... жүзеге асырушешімі қабылданды[29].Әлеуметтік салықты реформалау шеңберінде 13-тен 5 5 ... ... ... салықтың кемімелі шағын және орта бизнесәкілінен11 пайыздық ставкамен жайпақ шағын және орта ... ... ... ... ... салықтар блогын, атап айтқанда мүлік және көлікқұралдары салықтарын реформалау көзделуде.Осылайша, заңды ... мен жеке ... ... ... ... ...  жылжымайтын  мүліктен  (негізгі  қаражаттар  ... емес ... ... ... ... ... ... жабдықтар мен машиналардан, офистік техникадан, жиһаздан және басқамүлік түрлерінен ... ... ... ... Бұл ретте, жергіліктібюджеттер кірістерінің көлемін көп жоғалтуға жол бермеу мақсатында салықставкаларын 1-ден 1,5 ... ... ... ... осыған байланыстыоңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін пайдаланатын ... мен жеке ... ... ... ... 0,5 ... ... салада қызмет атқаратын ұйымдар мен ... ... ... ... 0,1 пайыз жеңілдік ставкасы сақталған.Жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша бағасы 120 млн. теңгеден жоғарықымбат мүліктің ставкасы ... 1 ... ... ... ... ... қымбат тұратын жылжымайтын мүлікке толығынан салық салуға жәнежеке тұлғалардың мүлкіне салық ... ... ...  ... ... ... мәтінінде бір мәнді талқылау үшін бұрын ұкіметтіңқаулысымен бекітілген ... салу ... жеке ... ... салық салу құнын айқындау әдістемесі енгізілді.Көлік құралдарына салық бойынша пайдалану мерзіміне ... ... ... арнайы көлік құралдарына түзету коэффиценттерін алып тастау ұсынылды.Осыған байланысты олардың ставкалары 2 есе ... ... ... ... ... ... режимдері  сақталды.Алайда,  экономиканың  өлеңкелң  ...  ...  ...  ... ... салу жүйесін ескере отырып, 2011 жылдан бастап бірреттік тало ... ... ... ... жою ...  Осыв ... ... оны басынан бастап құрғандарға, яғни эпизодтық қызметті жүзегеасырушы ... әсер ... Олар ... ... ... 12 ... ... мөлшерінде тең келетін болады, ендеше ... ... ... ... ... ... ауыл ... өнімдерін өндірушілеріне  салықсалу режиміне де қатысты болды. Қолданыстағы салық ... ... жер ... ... бағалау құнының 0,1%-дық ставкасы ірі ... ... үшін өте ... ... табылады,  сондай-ақ  ауылшаруашылығы алаңдарын ... ... ... ... ... ... байланысты 0,1%-дан 0,5%-ға дейін прогресивті шәкіліненгізу ұсынылып отыр. Бұл жер телімінің ауданына ... Бұл ... ... ... ... үшін ... да режимдер сақталады: заңдытұлғалар- ауыл шаруашылығы өндірісін өндірушілер үшін, сонымен ... ... ... ... ... үшін ... төлемдерін 70%-ғаазайту. Ауыл шаруашылық өнімдерін ... үшін ҚҚС ... ... нормасы сақталған[30].Қаржы секторында да өзгерістер болды. 2009-2011 ... ... ... ... ... ... ... арқылы сыйақыныұстап қалу мөлшері қаржы ... үшін 7-ден 9-ға ... өзге ... үшін 4-тен 6-ға ... ұлғайтылды.Микронесие ұйымдарына салық кезеңі ішінде берілген несие сомасының 15пайызынан ...  ...  ...  қарсы  резервтерді  ... ... ... қалу ... ... ... ... байланысты оны ауыстырған жаңдайда,сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... лизинг жағдайларына қаржы лизингі бойынша жеңілдіктерсақталды.Салықтық әімшілендірудегі негізгі өзгерістерге келесілерді жатқызуғаболады.Жаңа ... ... ... ... консептуалды мәні бар негізгімәселелердің бірі салық әкімшілендіруді одан әрі жетілдіру болды.Салық әкімшілендірудің ... ... ... осы ... ...  ... болуы туралы растайды.  Салықтық  әкімшілендірутиімділік критерийіне ... ... ... ... ... ... көптеген нормативтік-құқықтық актілерге жәнетүсіндірме сипатындағы құжаттарға негізделген.Осыған байланысты Салық кодексінің ... ... ... оған ... саласындағы нормативтік-құқықтық актілер және түсіндірме сипатындағықұжаттардың негізгі ережелері барынша молынан енгізілілді, сондай-ақ ... ... ... ... шешу ... ... Салық әкімшілігінің сапасын жоғарылату – салықтық  ... ... ...  ...  ...  өміріндегі  салықтың  маңызынкөрсететін жалпы көрсеткіш болып ... ал оның ...  ... мен алымдардың жалпы сомасының жалпы  ішкі  өнім  ... ... ... ... ... ... ...  географиялықжәне климаттық жағдайлары ұқсас,  ...  ...  ...  дамыған  мемлекеттердің  де  ...  бар,  ...  ...  ...  ...  ауыртпалықтарының  әр  түрлідеңгейлерімен көрсетіледі.Кесте ... ... ... ауыртпалықтың деңгейі|         ...      ... ... ЖІӨ, %  ...              |42.9              ...               |46.4              ...                |52.8              ...               |46.3              ...               |42.9              ...             |44.8              ...               |45.5              ...               |54.2              ...             |33.9              ...               |35.5              ... ... ... А. Налоговое право зарубежных стран: вопросытеории и практики.- М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2003г. С189 кестеден ...  ...  ...  ...  ... экономикасының әлеуметтік-бағдарланған  үлгідегі  мемлекеттердежоғары деңгейде болып отыр. Басқаша  ...  ...  ... ... ... болып мемлекеттік  қаражаттардың  қайтарылудәрежесімен анықталады. Яғни,  экономикасы  дамыған  ...  ...  ...  ...  жоғары  бағаға  ие  ...  ...  ...  бір  ...  ...  ... саясаттың әлеуметтік бағдарының деңгейі.Қазақстан  Республикасы  ...  ...  алуы  ...  ...  өтуі  ...  пен  ...  ...  арасындашаруашылық жүргізү механизмімен және салықтық қатынастардың  ... ... ... ... ... жеке ...  ...  көптігі  салықтықжәне шаруашылық есептің қиындауына  әкеледі,  ал  бұл  өз  ...  ...  ...  ...  ...  ...  томендеуіне  әкеледі,  сонымен  ...  ...  ...  дер  ...  және  ...  ...  бақылау  жасаудықиындатады.Салықтар көлемінің көптігі ( 43 түрі: 16  ... ... ... мен ... 17  ...  салықтар  меналымдар), заңнаманың тұрақсыздығы,  көптеген  төлемдердің  болуы,  ... ... ... ... құнның  болуы, көптеген  жеңілдіктердіңкөптеп қолданылуы салықтық  жүйенің  эффективтілігі  өте  ...  ... ... ...  жоғары  ставкаларына  қарамастан,  кәсіпорындардыңэкономика  секторының  заңсыз  ...  ...  ...  ... ... « ... тұзақ » пайда болды.Экономикалық және ...  ...  ...  мақсатты,кешенді салық саясатын жүргізүдің жаңа жолдарын іздеуді ...  ... ... ... ... ... болып  прогрессивті  салықтықзаңнаманы  енгізді. Мемлекет  ...  ...  ...  ... ... ... қатарына кіру  стратегиясында  салықтықсаясатты  ...  ...  ...  ...  салықтыжаңғырту  мен  серпінді  ету  керек, яғни  ол  ...  ... ... ... ...  мен  ...  салу  ...  жеңілдетужатады.Салықтық   заңнаманың   эффективтілігің    ...   ...  ...  әр   ...   сфераларындағы   экономикалықщындықтардың  құқықтық  салықтық  ...  ...  ...  ...  ...  ...  негізгі  жолы  болып  ... ... ... ... Бұл  кезекте  мемлекет  салықсалудың  нақты ... ...  ... ... ...  жүйе  ...  әкімшіліктің  сапасын  жоғарылатуы,камералды  ...  ... ол  жыл  ...  ...  ... салықтық  саясаттың  орындалуына  жауап  беретін  ...  ... ... Қарапайымдылық салықтық жүйенің  негізгіаспектісі  болып  табылады. Өте  қиын  ...  ...  ... ... ... қатар төмендеуіне әкелуі мүмкін[31].Салық Кодексі ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  салық   ...   ... үшін ... ...  ... қол ...  ...   үрдістер   қатынасындағы   салықтық   ... ... 1997 ж. ...  ...  ...  есептегікассалық  әдістің  пайдаланбауы  және  ...  есеп  ... ... есептеу әдісіне өту  барысында,  ақыры  оларданбас тартуы  ...  ...  ... Ірі  ...  қосылған  құнсалығындағы салықты алу ... ...  ... ол  ... 90-шы жылдарының басында айналым  және  сату  ... ... ... бюджет кірістерінің  біршама  үлкен  бөлігінқұрудың ... ... ...  Осы ... бойынша ставка  жыл  ... ...  ... ... 14 %  ...  ... соныменқатар жыл сайын  ҚҚС төлеушілер санының тіркеу шегінің  ...  ... ... айналымы 15000 АЕК төмен емес ҚҚС ...  ...  ... ...  тенденцияның  жағымды  ...  ... ...  ...  жолдарын  енгізудің  салдары  ... ҚҚС ...  ...  ...  дұрыс  бақылануы;  қызмететпейтін салық тқлеушілерді табу  және  ...  ...  ... ... ... ... Бұл жұмыс басымды болып  ... ... ... ... салу  ...  ...  жоғалтулардыболдырмауды қарастырады. Тек 2006 жылы ғана ...  ...  ...  ...  ҚҚС  ...   ...  ...  бақылау  түрі  негізіндегі,  ...   ...  ... ... ...  ... 1121,9 ...  сомасындақосымша салық есептелген, 372,6 млн. тг сомасында салықтарды  ... ... ... ... ... отырғандай, кәсіпорынның  шағын  және  ортабизнес  саласындағы екі  ...  ...  ...  ... ... деңгейін  төмендетуге  мүмкіндік  жасайды.  Алынғанэкономикалық эффект жеке ...  ...  ...  ғана  ... ... кәсіпорындардың жұмыскерлері мен  менеджерлері  арасындақара  ...  ...  ...  Осы  ...  ...  ...  ...  есеп  айырысуларда  ...  ... ... ... белгілі  бір  мөлшерде төмендетілген,  алкейбір  жағдайларда мүлде  ...  және  ...  ... төленбейді. Конверттерде еңбек  ақыны  төлеу  мәселесіқұрылысжәне ауылшаруашылық ... ғана ...  ...  ... салаларында орын тауып отыр, ЕАТҚ бойынша есептелген  салықтықтөлемдердің   ... мен  ...  ...  әсер  ...  Ал  ... ...  осы  ...  шешілмейтін  болса  әлеуметтікжарылысқа соғуы мүмкін, зейнеткер ...  ...  ...  ... ... ... ...  мәселені  шешу үшін кешенді  жол  табу  ...  ... ... ... ... ... төлеудің  алдын алу  үшіналынған және төленген табыстардың ...  ...  ғана  ... да ... ... белгілі болғандай, салықтар бойынша  салықтық  ауыртпалықЕАТҚ бойынша ...  ... ... ... сонымен  қатарНПВ, ЖТС және жұмыскерлерге тек әлеуметтік салық қана  ... ...  ...  ...  ... ...  ...  бір  бөлігінковерттерде, қара ... ... ... ... болып отыр.Салық салу жүйесі 3 компонетінің- салықты анықтау үшін негіз, оныңставкасы және ... ... ... ... ... ... ... және орта бизнестің әрекет етуіне айтарлықтай әсер етеді. Мұндабарлық 3 ... те ... ... келеді. Өйткені, салықты орнату үшінтаңдалған негіз фирманың әрекет етуіне бұрмаланған әсерін тигізуі ... ... ... тыс ... ... ... ... салық әкімшілігінжүрізудің таңдалған тәртібінің өзі де салық төлеушілерге елеулі шығындаржүктейді. ... ... ... көп ... ... сайын төленетін салықтытөлеу жеке кәсіпкерден арнайы есеп және есептілікті жүргізу үшін бухгалтерұстауды ... ... ол үшін ... үлкен шығыстарды талап етеді.Сонымен қатар, салық  салу ...  ...  ...  ... қызметкерлерінің табысы (оның ішінде көлеңкелі) болып кетеді,ал салық салудағы ставканың төмендеуінен көрген фирманың ... ... ... болып табыла және т.б. Сондықтан барлық мүдделік жақтардыңжағдайын ескере ... ... салу ... ... ... ... ... және орта бизнес секторының дамуына айтарлықтай оң ... ... және орта ... ... салу мен ... және ... қызметкерлерін зейнетақымен қамтамасыз ету байланысына ... ... ... Зерттеушілер ставкасы ірі және орта ... ...  ...  ...  шағын  бизнес  субъектілері  үшінжарамайтындығын алда ... ...  ...  ...  шағын  бизнескәсіпкерлерін зейнетаұымен қамтамасыз ету ... ... ... ... және орта ... ... көптеген  елдерінде  өзініңэкономикада алатын рөлі үшін ... салу ... ... жүйе ... ... ...  ерекше  объектілер  болып  қаралады.  Ұлттықэкономикада ... ... ... ... ... белгіленген тәртібіненерекшеліктері барлық аталған компонеттерде көрініс таба алады. Сондағы жиікездесетін проблема болып салық ... ... ... ... ... ... және де  ...  көлемінің  қсуінебайланысты бір режимнен келесі режимге ауысу табылады.Трансформациялық ... ... ... үшін  ... ... ... ... типтік  бірқатар  кемшіліктер  сипатты.Трансформациялық процестердің жүру ... ... ... ... ... ... ... алып қою проблемасы тұрды. Осы проблеманышешуді салық заңнамасы көздеген болатын. Сондықтан шағын және орта ... ... ... «көленкеде» жүргізетін, екіншіден, көптегенсалықтық есептілікте қате кетуге ұрындыратын  ...  ... ... ұстауға мәжбұр  болатын,  үшіншіден,  қысымнанқорғалатын ... ... ... ... ... органдарыныңалақол қызметкерлерінен үлкен қысым көрді.Дүниежүзілік тәжірбие шағын және орта бизнес қолданылытын салық салужүйесінің жеті үлгісін бөліп ... ... ... ... ... ... ... бейресми және көлеңкелі секторда орыналатын бизнес үшін салық ... ... Бұл ... үшін ... ал ... және орта бизнес субъектілерің өзі «салықты»құқық қорғау органдардың қорғауында бола алмағанда  ... ... ... ... ... ресми режимі ретінде іс-жүзінде бұндай режим «салықтық демалыстар» нысанында қолданылады.• патент алу (салықты аванстық төлеу нысаны түрінде) шағын және ... ... епес пен ... жүргізудің трансакциондықшығындарынан, салық службаларымен байланыс шығындарынан құтқарады,бірақ бизнесті жүргізудің алғашқы шығындарын көбейтеді; әдетте ұсақ(қызметкерлердің саны 50 аспайтын) және ... ... ... табыс салығын (жалғыз алынатын) төлеу үшін ұсақ кәсіпкерлердіңтабысан ресми ... ... ... салығының көлденең(плоский) шкаласы қолданылған  жағдайда  ...  ... ... ... ... береді;• шағын және орта бизнес субъектілері үшін ... ... ... сұлбаларың әртүрлі нұсқалары, егер сұлбалар ... ... ... шығындарды азайтуға мүмкіндік  береді(мысалы, шағын және орта бизнес субъектілерінің айналым көлеміненбайланысты ... ... ... ... ... шағын және орта бизнес қызметінің  ...  ... ... ... ... жанама көрсеткіштер (мысалы,сауда бөлмесінің ауданы немесе қолданылатын жер ... ... ... ... ... ... ... анағұрлымжеңілдетеді. Алайда,  арнайы  салықтарды  ...  ... ... ... ... ... ашады.• елде қолданылатын салық салудың жалпы сұлбасында бизнестен алынатынбарлық салықтардың ставкасы бойынша жеңілдік әкімшілік шығындарыназайтпайды.• ... ... ... ...  ... ... ... сайын емес, жыл сайын) әкімшілік шығандарды салық салужүйесінің ... ... ... ... есе ... ... бизнес субъектілері үшін (шағын және орта бизнеске ерекшекатегория деп қарамайтын, шағын және орта ... үшін ең ... ... салу ... біреуін (немесе бірнешеуінің жиынтығын) таңдаған кездеаталған ... ... ... критерийлердің жиынтығымен (10 ... ... ... ... кейбір бағалаулар түсініктемені қажет ... ... - ... ... ... ... нәтиже берілген зейнетақықорының даму сұлбасына байланысты болғандықтан ... ...  «?» ... ... 7 ... – ШОБ дамуының динамикасындағы «?» ... ... ... ... ... салық салуды минимилизациялау мақсатындабіртұтас фирманың ұсақ бөліктерге бөлінуінің ... ... ... өсімін білдіруі мүмкін. 6 критерий- ... ... ... ... бойынша «+» белгілері шығындардың азаюын көрсетеді[33].Осылайша, негізгі критерийлермен бағалау нәтижесінде шағын және ... үшін екі ... ... жағымды болып табылды. Олар: (1) патент және(2) ставка мен есептілік жиілігі бойынша жеңілдік. Сонымен қатар, (3) ... ... ... ... ...  ...  ... кейін фирмалардың жабылып, қайта ...  үшін  ... ... ... қолданылуы қажет) және шағын және ... ...  үшін  ...  ...  ...  (4)  ... жүйе ... және орта бизнестің дамуына мүмкіндік береді.Кесте 10Негізгі критерийлермен бағалау нәтижесінде шағын және орта бизнесүшін ... ... ...                             ... ... А.А. ҚР ... жүйесінің  дамуының  негізгінәтижелеріСалықтық тексерулердің санын арттыру жолымен бақылау-экономикалықжұмысы күшейтілді, ... ... ... осы ...  салыстырғанда 1 474тексеру артық жүргізілді.“Салық берешегі-2” есепке алмағанда 1 728,7 млн.теңге  ... бұл ... ... ... 873,1 млн. ... көп, ... ... 102 пайызды құрады, 268,9 млн. теңге өндіріп алынды.Бұдан бөлек, жеке тұлғалардың мүліктік табыстарын анықтау мақсатындажылжымайтын мүліктер мен ... ... ... ... ... мәліметтерді беру жөнінде уәкілетті органдармен жұмыстар тұрақтытүрде жүргізілуде.  ... ... ... жеке  ... ... ... 144 ... оның ішінде 69 тексеру жер учаскелерінсату бойынша жүргізілген. Аталған тексерулер барысында 41,1 ... ... 61,2 ... өндіріліп алынды. 4 тоқсанда бұл жұмыс оданары ... және ...  3200  млн.  ...  аса  ... деп ... ... ... барысында сату операцияларынсалық есептіліктерінде ...  ...  ...  ...  ... құру жолдарымен салық төлеуден жалтару схемалары анықталды.Атап айтқанда, “Фостер ...  ... ...  ...  Сервис” және“Оникс Про” ЖШС-нде жүргізілген тексеру барысында аталған кәсіпорындаркәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... айналдыруға бағытталған жалған кәсіпкерлік қызметін іске асырғаныанықталды.  Аталған  ...  ...  ...  ... ... ... ... салық есептелінді.Осыған байланысты, барлық тексеру материалдары сотқа жолданып, ...  ...  ...  сот  ...   ... ... ... тіркеуі заңсыз деп табылды.Жоғарыда баяндалғанды қорытындылай келе, Алматы облысы ... ... ... әкімшілігін жүргізу бағытта барлық қажетті іс-шаралардықолданатындығын атап өткім келеді[34].Салықтық ... ... ... өзекті проблемалардың біріекендігіне мынадай көрсеткіштер  дәлел:  халықтың  ресми  және  ... ...  ... ...  ... азаматтардың шығындары(үлкен  көлемде  валюталық  құндылықтарды,  ...   ... ... ... ... және ... қызметтерді сатыпалу)  мен  декларацияланылатын  табыстарының  ...  ...  ...  ...  ...  қамсыздандырылуы  (салықтықоргандарда  тіркелмеген  ...  ...  ...  айналысатынкәсіпорындардағы жұмысшылардың көп болуы); банктен тыс ... ... ... ... ... ... төлемеу дағдарысының өршігуі, яғниұйымдардың комерциялық қызмет шегінде ... ... ... ... ... ... ...  немесе  ақшалайесептескісі келемеуі; салық жинаудың төмендеуі; шетелге заңсыз шығарылатынкапитал ... өсуі ... ... ... ашу және ... мен ... ... сатып алу).Салықтық қылмыстар латенттілігінің деңгейінің жоғары болу себебі: салықтыққылмыстың ашылуына мүдделі ... ... ... да ...  ...  қылмыскерлердің  айлакерлігі;  жасалынған  салықтыққылмыстарды ... ... ... ... жасалғандығын тікелейкөрсететін  нақты іздің болмауы; салқытық қылмысты жасау мезеті мен ... ... ... ... (бір ... ... өтуі. Қазақстандажыл сайын 40 %-ға ... ... ... ... жасырылынадыжәне салық салынбайды.3.3 Қазақстанда салықтан жалтарыну мен ... ... ... ... мен ... ... ... күшейтуарқылы шешу жолдарыҚазақстанда салықтар мен ... да ...  ...  ... ... ... әкімшілігі тарапынан бағытталған шаралар бүгінгі күніжүргізіліп жатыр. Атап айтқанда бүгінгі күнге келесі жұмыстар жүргізілді:Корпоративтік табыс ... мен ... құн ... ... салығы мен жеке табыс салығы, ... құн ... мен ... ... табыс салығы мен жер  ...  ...  ... ... ... 11 стандартты емес есептер  қалыптастырылған,жер салығы, көлік құралдары және мүлік салықтарының есептеулерін былтырғысалық ... ... ... ... 19882 ... ... бойынша айырмашылық анықталды.Оларға 1238 хабарлама жіберілді, 500-ден аса ...  мен  ... ... ... ... 11 салық төлеушілерге ... ... 445 ... ... олар ... 85,6 млн. теңгесомасына қосымша декларациялар тапсырылды[35].2009 ... ... ... ...  корпоративтік  табыс  салығыдекларацияларында 2008 ... ... ... шығын сомасын көрсеткенсалық төлеушілермен жұмыс ... ... ... саны 1 556, ... ... 21657,4 млн ... Оларға 803 хабарлама жіберіліп, 692 салықтөлеушілермен сұхбат ... ... 227 ... 3341,7 млн. ... шығын расталынбады.Сәйкесінше, ол мекемелер шығын сомасы азайтылған ...  ... ... ... ... 31,0 млн. ... ... табыссалығы қосымша есептелінді. 3,3 млрд.теңге ... ... бар 27 ... ... бөлімдерінің тексеру жоспарына енгізілді.Сонымен қатар, 2008-2009  ...  ...  ...  салықтөлеушілердің салық есептіліктеріне камералдық бақылау жүргізіліп, 382хабарлама ... ... ... ... құн ...  ...  4,4 ... қосымша декларациялар тапсырылды.  Қосымша құн ... ... ... 18-ші автоматтандырылған камералдық бақылау нәтижелерібойынша 10990 қате анықталып, оның ішінде салық заңдарын ... ... 7240 ... ... ... полиция органдарына 87  ... ... ... ... үшін ... жіберілді, тексеружоспарына 2 салық төлеуші енгізілді, 1750 салық төлеуші қосымша құн салығыбойынша 139,4 млн. ... ... ... ... ... ... етті.Сонымен бірге жалған кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын салықтөлеушілердің және ... ... ...  ... тигізген залалын қайтару мақсатында, камералды бақылау барысындасайтта көрсетілген 333 жалған кәсіпорындардың ішінен 248 ... ... ... ... ... ... 59 жалған кәсіпорынның Алматы облысының 126 контрагент-сатып алушыларымен қосымша құн салығы 1 013,8 млн.теңгені ... ... бар. ... 130 ... ... қосымша құн салығы 126,9млн. ... ... ... құн салығы сомасы 86,3 млн.теңгені құрайтын 95хабарлама бойынша бұзушылық жойылды. ... ...  ...  ... ... құн салығы 827,2 млн.теңгені құрайтын 17 кәсіпорынбойынша құжаттар ... емес ... ... органдарында тіркелмеген жеке кәсіпкерлікпен айналысатын жекетұлғаларды ... қою ... ... үйлерінде рейдтік тексерулержүргізілді.   ... ... ... ... ... жоқ 524жалға алушылар анықталды.  Олардың ... ... ... ...  ... мемлекеттік тіркеу үшін алымынан 1,2 млн. теңге сомасында түсім түсті.Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде 1060 тіркелмеген жылжымайтын  ... жер ... ... ... ... ... 2,6 млн. теңге қосымшатүсім қамтамасыз етілді. Ағымдағы жылдың басынан мүлік және жер ... 1,3 млн. ... ... 163 жеке тұлғаға қатысты сотқа материалдарберілді. Сонымен қатар, сән салоны және шаштараз, тіс емханасы, ... және ... ... ... ... тамақтандыру салаларындақызмет  көрсететін  жеке  ...  ...  ...  ... ... ... бақылаулар, сұхбаттар, кездесулер жүргізілді.Нәтижесінде, салық төлеушілер ... 313 ... ... қосымшадекларациялар тапсырды[36].Облысымыздың 52 базарында ... ... ... ... саны 5 408-ге ... 123 пайызға көбейтілді.  Осыған сәйкес,жеке тұлғалардан жеке ... ... ... ... жылдың  тамызайымен салыстырғанда қыркүйек айында 10,1 млн. теңгеге немесе 169 пайызғакөбейді. Жол ... ... ... ... ... төлемеген жекетұлғаларды анықтау мақсатында тамыз ... ... 75 ... тексерулержүргізілді.   Рейдтік тексеру барысында көлік құралдары иелерінің 557-несалық заңдылығын бұзушылықты жою туралы хабарлама ... Оның ... ... иесі барлығы 2,5 млн. теңге мөлшерінде көлік салығын төледі.Көлік құралдарына уақытылы салықты ... жеке ... ... ... оның ... 42032 көлік құралдары 307,5 млн.теңгесомасына салық төлеуге тартылды. ... ... ... ... 224,2 ... 24 жеке ... әкімшілік жауапкершілікке тартылды және жалпы берешексомасы 11,4 млн. теңге болатын 73  ... иесі ... ... талапарыздар берілді.Акциз бойынша, мұнай өнімдерінің бөлшек саудадағы нақты айналымдарынанықтау үшін жұмыстар  ...  158  ...  ... ... ... ... көлікке май құю бекеттерін ұстап тұруғада жетпейтіндей жанармай-жағармай өткізу көлемін төмендетіп көрсеткен 102объект  ...  ...  ...  Алкоголь  өнімдерін  өндіретінмекемелерде  тұрған  акциздік  ...  ...  ...  ... осы ... шілде айында алкоголь өнімдерінен түскен акциздер –139,1 млн. ... ... ... ... – 150,9 млн. теңге түсті, ... ... ... ... ... өсу ... байқалады.Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында салық ... ... ... ... ие ... ... Жыл сайын салық төлеудан жалтаруғабайланысты  қылмыстардың  саны  ...  ...  ...  ... ... ... және ... аз ашылуы, қарастырылып отырғанқылмыстарды  жасаған  ...  ...  ...  ... алып келеді.  Мұны салықтық және  ...  ... ... ... ... ... ... 11Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдарымен анықталғансалықтық қылмыстардың саны|2003 ж. |2004 ж. |2005 ж. |2006 ж. |2007 ж.|2008 ж.3 айы | |ҚР ҚК 221 бабы |75 |144 |165 |147 |161 |33 | |ҚР ҚК 222 бабы |278|430 |450 |497 |540 |157 | |      ... ... Заң  және  ... ... ... ... көрсеткендей, салықтық қатынастараптарының бірінің мүдделеріне шек қою ... ... ... ... салдар туғызады. Егер кәсіпкерлерге салық ауыртпалығы қатаңдатылсаонда бизнестің басым бөлігі «көлеңкеге» ... яғни ол  ... ... және сыбайлас жемқорлықтың жандануына мүмкіндікбереді. Мұндай ... ... ... де, мемлекетте зардап шегеді.Сондықтан Қазақстан Республикасының ... Н.Ә. ... ... ... ...... саясаттың  бастыміндеті» тақырыбындағы өзінің жолдауында Үкіметке, экономиканы жаңғыртуға,әртараптандыруға және бизнестің «көлеңкеден» шығуына жағдай ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, Елбасы, жаңа Салықтықкодекс экономиканың шикізаттық емес секторы, ... ... және ... үшін ... ... ауыртпалықтардың төмендетілуін қарастыруы керекекендігін көрсетті[37].Бұл қазіргі күні салықтық қатынастардың жаңа  ...  ... ... Егер бастапқыда салық салу саясаты тек мемлекеттіңмүддесін ескеріп, экстенсивті ... ... ... ... тараптардыңмүдделерін секереді.Бүгінгі күні бәрі мемлекеттің салықтық саясатын дұрыс  түсінебермейді ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруда. Мемлекет пен салық төлеушліредің мүдделерін ... ... ... ... ... ... тарапынан сенімдіқорғауды қажет етеді, себебі салықтық қатынастарды бұзу кез-келген тарапқаауыр зардаптар соқтырады.ҚР Қылмыстық кодексінің 7-ші ... ... ... ... ... ал 222 бап ... салық төлеудан жалтарғаны үшінжауаптылық жауаптылық ... ... ... ірі ... ... ... ... жалтаруқылмыс ретінде, негізгі үш дербес құрамнан тұрады: 1) декларация табыс етуміндетті ... ...  ...  жиынтық  жылдық  табыс  ... ... ... 2) ... немесе салықты немесе мемлекеттікбюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеуменбайланысты өзге де ... ... ... ... ... ... деректерді енгізу; 3) салық салынатын басқа да ... өзге де ... ... ... ұйымның нақты тұрған жерін жасыруарқылы.Салықтың және басқа да ... ... ... әрбір түрібойынша салық салу объектілері және салық салуға байланысты объектілерСалықтық кодекстің ерекше ... ... ... (25 ... ... ... сәйкес салық төлеуден жалтарғаны ... ... ... үшін ... шарт болып төленбеген ... ... ... ҚР ҚК 221 және 222 ... ескертпесіне сәйкес ірімөлшер болып саналады, егер жеке тұлғалар 500 АЕК, ал заңды тұлғалар ... ... ... ... ... тәжірибесін талдау, ҚР Қылмыстық кодексіне «аса ... ... ... ... жалтарғаны үшін жауаптылық енгізуқажеттілігін көрсетіп ... ... 2007 жылы ... ... ... ... ... және сыбайлас жемқорлыққа  қарсы  күресдепартаментімен ҚР ҚК 222 ... ... 62 ... ... ... ... немесе 21-інде төленбеген салықтың мөлшері 100 млн-нан асқан,яғни 100 мың ... тең. ... 5 млн. ... ... ... ... ... адам да және 100 млн. теңге мөлшерінде ... ... да ... ... жауаптылыққа тартылады, ал соңғының келтіргенэкономикалық залалы 20 есе көп.Немесе бұл мәселенің екінші бір жағы, Қылмыстық кодексте «аса ... ... ... ... ... ... ... сараланғанқұрамның болмауы мемлекеттің бюджетіне елеулі (жүздеген миллион теңге)залал келтірген кінәлі адамның ... ... ... ... ... бұл ... ауырлығы орташа қылмыстар санатына жатады.Мысалы, 2008 жылы Оңтүстік Қазақстан  ...  ...  ... ... ... 8 ... сәйкес азаматтар С.В. Юнакқа жәнеР.Р. Мұратовқа қатсты ҚК 221 баптың 1 ... ... ... ... ал олар сәйкесінше 206 млн. 927 мың және 205 млн. 252 мың теңгемөлшерінде бюджетке салық ... ...  Тап  ...  ... ... да аймақтарында бар.Сондықтан, салықтық қылмыстар жөніндегі құқық қолдану тәжірибесін жетілдіпуүшін, ҚР ҚК 222 ... 2 ... «аса ірі ... ... ... деген тағы бір сараланған құрамды қарастырған тиімді. ҚР ҚК 222баптың ескертпесін мынадай ... ... ... ... ... ... салық немесе міндетті төлемдер сомасы жүз мың айлықесептік көрсеткіштен ... ... ... ... ...  бюджеткетөленетін міндетті төлемдерді төлемеуі аса ірі ... ... ... ... ереже Ресейдің қылмыстық заңнмасында бар, бірақ онда«ірі» және «аса ірі» мөлшерді ... ... ... ... ҚК 199 ... ... сәйкес «ірі мөлшер болып ... ... және ... ... ... қатарынан үш қаржылық жыл шегіндебесжүз мың рубльден астам болса, мұнда төленбеген салықтың және ... ... ... ... ... және ... ... 10 пайызынанасу керек, я болмаса бір миллион бесжүз мың ... ... ал аса ... - ... үш ... жыл шегінде ек миллион рубльден астам болса,мұнда төленбеген салықтың және (немесе) алымның үлесі төленуге ... және ... ... 20 пайызынан асу керек, я болмаса жетімиллион бесжүз мың рубльден асса».Салықтық қылмыстармен ... ... бірі – ҚР ҚК ... ... көрсетілген қылмыс құрамының  ...  ... мен ... ... ... санкциялары қоғамдық қауіпітілігіәртүрлі қылмыстарды бір санатқа жатқызады, яғни ... ауыр ... 2007 жылы ... ... ... кіріс бөлігінде салықтықтүсімдер 73 % құраса, ал 2008 жылы 82 % құрайды, бұл ... ... ... ... ... ... ... қылмысобъектісінің жоғары маңыздылығын ескере отырып, егер ҚК 222 ... ... «аса ірі ... салық төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстықжауаптылық енгізілсе, онда қарастырылып  жатқан  ...  үшін  ... ... ... бас ... айыру түріндегі жасазаныңмерзімін мүлкін тәркілей отырып, бес жылдан он жылға дейін деп ... ... ... ... ... ... орындауға ынталандыруүшін, егер кінәлі адам келтірген залалдың орнын толтырса, яғни мемлекеттіңбюджетіне ... ... ... оны  ...  ...  ... жауаптылықтан босату туралы сұрақты шеші тиімді деп ойлаймыз.Қалыптасқан сот-тергеу тәжірибесі көрсетіп ... ... ... және сот ... қылмысты жасаған адамды ҚР ҚК 67 бабы 2бөлігінің ережесін ... ... яғни ... негіздер  бойыншажауаптылықтан босатады.ҚР Жоғағы Сотының 2001 ... 21 ... № 4 ... ... ... 67 бабын қолдану  жөніндегі  ... ... ... ... ... ҚК 67 бабының 2 бөлігібойынша кез-келген орташа ауыр қылмыс жасаған адам, түскен ... ... ... ... реттілігіне, жиынтығына немесе қайталануына тәуелсізегер оның әрекетінде ... ... ... ...  жауаптылықтанбосатылуы мүмкін:а) жасалған іс-әрекет орташа ауыр қылмыс санатына жатса;ә) қылмыс жасаған адам жәбірленушімен  татуласса;б) қылмыс жасаған адам ... ... ... ... ... аталған негіздердің біреуі жоқ болса, онда ҚК 67 ... 2 ... жол ... ... қылмыс жасаған адам кіммен  татуласу  керек,мемлекетпен ба? Бұл жағдайда мемлекетті қылмыс ... ... ... бұл ... шешу үшін қылмыстық заңнмаға ақталатыннегіздер бойынша ... ... үшін ... ... босатуғанегіздерді қарастыратын көтермелей нормасын енгізу қажет. ҚР ҚК 221 ... ... ... ... ескертпелермен толықтырған жөн болар еді:«Салық төлеуден жалтарған тұлға Осы кодекстің 221 және 222 баптары ... ... ... егер өз ... ... өкіметтің талапетуімен келтірілген залалды толық өндірсе және оның әрекеттерінде ... ... ... ... ... ... тағы бір ... жалған кәсіпорындеп аталатын обналды фирмалар, біркүндік фирмалар ашу.ҚР ҚК 192 бабында ... ... ...  ...  ... немесе банктiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз несие алу, салықтөлеуден босатылу, өзге де ... ... алу ... ... ... ... ... бар азаматқа, ұйымға немесе ... iрi ... ... ұйым ... кету қажет, бұл қылмыспен мемлекетке қыруар зиян ... де ... ... ашу ... полициясы органдары үшін өте күрделітапсырма. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысында «Цемстройсервис», ... ... ... ... ... ... төлеуден жалтару үшін құрылған, ... ... ... ... 5 ... ... ... зиян келтірілген.ҚР «Салықтар және бюджетке міндетті төлемдер туралы» Кодексінің(Салық кодексі) 235 және 242 ... ... ... жалған кәсіпорындеп танылған салықтөлеуші істемеген жұмыстар (қызметтер, тауарлар) бойынша есепке жатқызылған ... ... ... ... ... ... алыныптасталынады.  Жалған кәсіпкерлік үшін кінәлі деп танылған тауар жеткізушіге ... ... ... сот ... ... зиян ... салық төлеуденжалтару мақсатында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз комерциялықұйым құрылғандығын дәлелдейді.Соның салдарынан барлық ... ... және ... ... ... деп ... және ... кодексінің 209, 237 баптарына сәйкесбұрын жұмысты,  тауарды  және  қызметті  ...  яғни  ... ... ... қосымша құнға салық есепке ... ... ... ... ... пайда болған шығындыконтрагенттердің есепке жатқызуынан алу ... ... ... ... ... құру ... дәлелденген заңды күшіне енген сотүкімінің негізінде салық органдары ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның қосымша құнға салық бойынша есепке алу ... ... іс ... ... ... ... жоққа шығарылады, көпжағдайларда бұл мезет қосымша құнға салық  бойынша есепке алу ... ... ... байланысты осы мезеттен бастап жалған кәсіпорынмен жазылыпберілген  ...  ...  ...  ...  ...  кәсіпорынконтрагенттерінің есепке жатқызуынан алынады, өтіп кеткен кезең үшін қосымша құнға салықтың ... өсім ... ... ... ... ... кәсіпорынмен жасасқан мәмілелер бойынша  ... ...  ...  ...  алыну  жолыментүзетіледі. Егер қосымша есептелеген салықтың сомасы екі мың ... ... ... ... ... ... ... материалдарын қаржыполиция органдарына Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192 және222 ... ... ... іс ... үшін ... ... сотпен жалған кәсіпкерлік деп танылған субъектілермен қарым-қатынас нәтижесінде  шарушылық  ...  ...  ... ... ... және ... ...  қатысты  салықоргандары Азаматтық ... 10 ... ... ала ...  ... кәсіпкерлік қызметтің тәуекеліне жатқызады.Жалған кәсіпкерлікпен күресуде негізгі проблема ...  ... ... ... ... алу механизмін реттейтінзаңның жетілмеуі.Фирманы жалған кәсіпорын деп ... ... ... мынада,азаматтық және қылмыстық заңнамларда «жалған кәсіпорынның» нақты анықтамасыберілмеген, тек ҚК 192 бабында «жалған ... ... ... ... ... ... тәжірибеде соттар, салық органдары, сондай-ақ қаржыполиция органдары ... ... тап ... отыр.Салық кодексінің 209 және 237 баптарының талаптарына сәйкес,  жалғанкәсіпорындармен  ... ...  ...  ...  ... ... ... деп тану туралы сот шешімінің (үкімінің) ... Сот ... ... ...  ...  банктiкқызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз несие алу, салық төлеуден босатылу, өзге ... ... алу ... ... ... қызметтi жасыру мақсаты баразаматқа, ... ... ... iрi зиян ... ... ... туралы жеткілікті дәлелдемелер болғанымен, соттар мұндай заңдытұлғаны «жалған кәсіпорын» тануға ... ... ... ... ... берілмеген.Мұндай құқықтық кемшілік қаратырыплып жатқан санаттағы қылмыстардытергеудің аяқтаушы және ... ... яғни  ...  ... залалды өндіруге кедергі жасайды.Айтылғандарға байланысты, Азаматтық кодекске «жалған кәсіпорынның»түсінігіне нақты анықтама беретін ... ... ... ... еді жәнеоны мынадай мазмұнда  ...  ...  ...  ...  ... ... ... қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз несие алу, салықтөлеуден ... өзге де ... ... алу ... ... салынғанқызметтi жасыру мақсаты құрылған заңды тұлға». Мемлекет қазынасына орасан залал келтіретін, бюджетке салық төлеуденқасақана жалтарумен және жалған ... ... ... ... ... ... өкілетті органдармен  тіркеу  процедурасынреттейтін заң ... ... ... қажет.  Себебі,  ҚазақстанРеспубликасының «Заңды тұлғаларды тіркеу және ... мен ... ... ... ... және заңды тұлғаларды мемлекетттік тіркеутәртібін реттейтін басқа да заңға бағынышты ... ... ... органда тіркеу кезінде құрылтайшының қатысу міндеті қаралмаған. «Заңды тұлғаларды тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік ... ... 6 ... ... ... ... тұлғаны тіркеу үшінтіркеуші органға Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен бекітілгеннысанда арыз беріледі, оған құрылтай ... ... ... ... үшін ... құжаттардың тізімі және тіркеу ... ... ... ... 2007 жылдың 12 сәуірдегі №112 бұйрығымен бекітілген заңды тұлғаларды тіркеу және ... ... ... ... жөніндегі Нұсқаумен реттеледі.Бірақ  жоғарыда  аталған  заңды ...  ...  ... заң актілерінде қажетті құжаттарды құрылтайшының тікелей өзітапсыру ... ...  ...  жоқ.  ...  мұндай  кемшілікқаскүнемдерге кедергісіз «жалған кәсіпорын» құруға мүмкіндік береді.Тәжірибеде ... ... ... қабылдау халыққа қызметкөрсету орталағаның кез-келген қызметкерімен  жүргізіледі,  ал  ... ... ... ... және  ...  ...  ... күші қолданылмайды.1қаңтар 1999 жылдан Салық кодексінің бірінші бөлімі күшіне енді,олсалық әкімшілігінің жалпы ... ... ... органдарыныңөз құзіреттерін жүзеге асыру ... ... ... ... Олдеталды түрде салықтық тексерістерді жүргізу, ... ...  ... ... алу, ... ... шоттар бойынша операциялардытоқтату тәртібін бақылап отырады.Салық кодексінің басты кемшілігі салық  ...  және  ... ... ...  ...  ...  жоқтығы  болыптабылады, ал ол фискалдық жүйенің тиімділігіне  қатер  ... ...  ...  ...  проблемаларының  шешімдерінтаразылағанда, бірде салық төлеушінің ... ... ... органы жағынашешілу қателіктері жіберілген.  Бұл  жерде  ...  де  ...  ... байланысты салық әкімшілігінің аса ауқымды проблемаларын шешутұжырымдамасы ұсынылып отыр,олардың қатарына мыналар жатады:1. салық төлеушіні анықтау;2. ... ... ... орнын анықтау;3. салық салу мақсаты үшін тауар, жұмыс немесе  қызмет ... ... ... оргардарының салықтық бақылауды жүзеге асыруы бойынша құзіреті;5. салықтық міндеттемелерді есептеу үшін салық органдарының ... ... ... ... ... ... ету жолдары;7. салықтық құқық бұзушылық ұғымы;8. салық органдарының шешімдері мен ... ... ... тәртібі;9. салық жеңілдіктері, салықтық  міндеттемелерін  атқаруда  ... ... ... ... өсімақыны төлеу тәртібі және көлемі;11. артық төленген салық сомасын есептеу және қайтару.Қорыта келгенде, ... де, ... ... де ... үкімет және тиісті атқарушы органдар салықтарды төлеудің дұрыстығымен уақтылығын үнемі ... ... ... Сол үшін ...  әкімшіліктімына жағдайларда күшейту керек:салық төлеушілерді тіркеу есебі мен жеке объектілердің есебі;- жүйеге келтірілген бақылау (салықтық есеп беру бойынша ... ... ... ... салық төлеушілердің моноторингі (нақты салық салынатын мөлшердіанықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушілер тарапынан ережелердің сақталынуын бақылау ... ... бар ... ... ... жеке түрлерінакциздер жинау шараларымен таңбалау; құжаттық салықтарды тексеру.ҚорытындыДипломдық жұмысты қорыта отырып, мынадай қорытындыға тоқталуғаболады:- ... ... ... ...  әкімшілігі  экономикалықпроцестердің тұрақсыздығы, ... ... ... әр ... іс-әрекет сферасындағы салық ... ...  ...  ... ... ... жұмыс жасауының негіздері: 1) құқықтық база(салықтық қатынастарды реттеуге қатысы бар заңдар мен басқа ... 2) ... ... құқық қорғау т.б. ... ...  мен  ...  ...  ...  құрылымыноңтайландыруға мүмкіндік  беруде материалдық -  техникалық  ... ... ... және ...  салу  ...  ...  ... басқару, құқық қорғау органдарымен, банктік ... ... ... ... ... салықтарды бекітуші және олардың төленуін реттеуші заңдық жәненормативтік ... ... ... Бұл: ... мен ... ... ... жетілмегендігімен; б)құқықтық нормаларды дұрыс түсінугеапаратын анықтамалардың анық еместігімен; в)заңдар мен ... ...  ...  ...  тәжірибесінің  негізіндеқабылданған заңдық және нормативтік ... ... ... көрсетілген сәйкес келмеушіліктер салық төлеушілердің құрылыпжатқан ... ... ... ... емес ... ... ... Осысияқты жағдайлар салықтық бақылау кезінде анықталатын көптеген салықтыққұқық бұзушылыққа және де ірі көлемдегі айыппұл ... әкеп ... ... ... ... ... ... салық төлеушілердің жағымсызқатынасы салықтық бақылау субъектілері мен салық төлеушілердің ... ...  және ... салық төлеуден жалтарудытуындатады. Сонымен бірге, салықтық әкімшілік субъектісі ұйымдастырылуы менәдістемелік қамтамасыз етілуі, ... ... ... ... ... алудың жаңа жолдары мен әдістерін жасау және енгізу салықоргандарына салық ... ... ... етіп ... ... елеуліқалып отыр;- салық органдарының вертикалдық қатаң бағынушылығы мен аймақтық жәнежергілікті салық комитеттерінің құрылымдық аппаратының таңдау ... ... бар. Бұл ... тұрған салық органдары ментөменгі тұрған салық органдарының әдістемелік басқару, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың болашағы барбағыттарын таңдау, жақсы ... ... ... ... өзара қарым-қатынасына кері әсерін береді;- салық ... ... ... ... ... даму менматериалды-техникалық базасын күшейтусіз әрі қарай ... ... ... ... ... ақпараттық жүйелердің қолдану облысында жасалуыныңбірыңғай тұжырымдамасы жоқ. Ақпараттанудың бүкіл ақпараттық жүйесінің ... ... оның әр ... ... ... ... өңдеу,жеткізу мәселелері теориялық жеткілікті қамтылмаған. Ақпараттық жүйе салыққызметінде бүгінгі таңда “төменнен жоғары”, “жоғарыдан ... ... ... ... ... сай ... қазіргі  кездегі  ҚР  ...  ...  ...  ... ... жоқ, қолданылып  жатқан жүйе негізінен  көлемдік(сандық) көрсеткіштермен базаланған.Осы ... ... ала ...  ... ... ... негізгі мүмкін болған бірнеше бағыттарын бөліпкөрсетуге болады:- біріншіден, ... ... ... негіздерін және салық әкімшілігінжетілдіру;- екіншіден, салықтық бақылау субъектісінің ұйымдастырушылық құрылымыноңтайландыру, ақпараттандыруды, салық ...  ...  ... мен ... ... ... бойынша жұмыстардыңнысандары мен әдістерін жетілдіру;- үшіншіден, салық органдарының ... және ... ... ... ... ... ... дамыту.Ақпараттық-үгіттеу кеңістігін құру: пресс-конференциялар, брифингтер,кездесулер, теле-радиохабарлар, бейнероликтер; салық міндеттемелерінің тууыжәне орындау туралы түсіндіру ақпаратын құрайтын газет, ... ... ... ... шығару.Салық органының әкімшілік процесстерінің ашықтылығын қамтамасыз етужәне салық ... оның ... ... құжат нысандарыүлгілері, құжаттарды электронды түрде толтыру және ...  ... ... ... ... және шағымдану  тәртібі  туралыақпараттандыру . Арнай салықтық пресс-қызметтер құру.Салық салу ... ... ... толықтырулар менөзгерістер енгізуді дайындау кезінде бизнес-құрылымдар мен кәсіби салықкеңесшілерін «кері байланыс» ... ... ...  ...  ...  ...  әкімшіліктіұйымдастыруды жетілдіріп дамыту арқылы, бүгінде ең өзекті мәселе, ... ... ... сол ... ... ... ... оң әсерін тигізетін шараларды кеңінен қарастыру керек. Атапайтқанда:1. ... ... ... әкімшілігінің  қатаң әділ болуын, оныңтұрақтылығын, тек ... ... ... ... ... ... ойластыру;2. Салық төлеушілердің салықтық міндеттемелерін ...  ... ... ... ... ... ... қиындықтуғызатын мәселелерді шешу;3. Алдын-ала бақылау түрін дамытып, салықтық құқық бұзушылықтардың болуынажол бермеу немесе алдын алуға мүмкіндік ... етіп ... Бір ... ... ... екіншісін елеусіз қалдырудыболдырмау;5. Салықтық ... ... ... ...  ... ең төменгі сатыдағы салық органы қызметкерлерінің жоғарығаберген ... ... ... Салықтық бақылауды жүргізуші мамандарды дайындауға ерекше көңіл ... ... ... жоғарғы оқу орнын бітірген жас мамандарға міндеттітүрде кем дегенде 2 жыл стажировкадан ... ... соң ... алынуы;7. Қаржы Министірлігі жанынан оқу орындарының оқытушы-ғылыми қызметкерлерімен салық инспекторларынан біріккен ғылыми-тәжірибелік кеңес құру, соларқылы арнайы орта және ... оқу ... ... ... осы заманғы салық маманы болып шығатындай етіп жағдай жасау;Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының басым міндеттерін шешумақсатындағы ... ... ... ... мәселелері елҮкіметінің көптеген нормативтік құқықтық актілерінде қарастырылады. Қазіргікезде Қазақстан Республикасы Үкіметінің алдына мынадай міндеттер қойылған:1. Салық-бюджет ... ... ... ету, ... ... ... шығыстардың қалыпты қатаң саясатын жүргізужәне Ұлттық қордың активтерін ... ... ... ... ... ... жүктемесін оңтайландыруға, салық ... мен ... ... ... ... салық саясатын жүргізужолымен шаруашылық жүргізуші  субъектілердің  және  халықтың  ... ... ... ... ... ... ... саясаттыңнегізгі міндеттерін шешуге жұмсауды қамтамасыз ету.4.Негізгі әлеуметтік-экономикалық бағыттар бойынша бюджет шығыстарыныңайқын басымдықтарын белгілеу.5.Орта мерзімді кезеңге арналған даму ... ... ... ... ... ... дамыту.6.Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға,  салық  ... мен ... ... ... ... ... ... жолымен шаруашылық жүргізуші субъектілердің және халықтың іскерлікбелсенділігін өсіруді ынталандыру керек.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі1. Қазақстан ... ... ... ... саясаттың бастымақсаты. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан ... ... ж2. ҚР ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдері туралыкодексі” , 100-тарау, 552-б., А.: ... ... Т.Н., ... А.М. ... және ... ... ... 2007ж.3. Д.Кушубаева. По анализу декларации КПН.// Вестник НС РК.№6.2008г.4. ... А. ... ... правонарушения в областиналогообложения//Юрист, 2008ж., №2, 50-53-бб.5. Генрих Шнитгер. К ... о ... ... ... ... налогового права)//Юрист, 2008ж., №3, 37-б.6. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики ... ... ... ... проблемы): Учебное пособие №-Алматы: Экономика, 1998 ... ... ... ... Оқулық. – Алматы: 2005ж. 208-209беттер.8. ... Э.К. ... и ... в Казахстане. Алматы.2003г.с.129.9. Нурумов, А. А.  Налоги Республики Казахстан и ... ... ... - Алматы : Сөздік-Словарь, 2005. - 216 с.10. Ковалев В. В. Финансы : учебник. ред.. - 2-е изд., ... и доп. - М.: ... 2007. - 640 с.11. ... В. М.   ... ... ... и ... налогов:учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 256 с. -12. ... А. Д.  ... и ... ... / А. Д. ... - ... : Экономика, 2008. - 685 с.13. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... И. А. Налоги и налогообложение: учебник . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 655 с.15. ... ... Г.А. ...  ...  ... 2002ж. 38-бет.16. Миронова, О. А.   Налоговое администрирование: ... / О. ... - М. : ... 2008. - 288 с.17. ... Б. Б.   ... учет: учеб. пособие / Б. Б.Султанова. - Алматы : Экономика, 2007. - 250 с.18. А.Б. ... ... ... ... ... ... Астана, 2008ж. 126 –бет.19. Қазақстан  Республикасының  банкроттық туралы  заңы20. Карагусова Г. (Налоги: ... и ... ... ... ... ... Мән ... мәселелер- Салық қызметi туралы, (Қаржы -қаражат( 2007ж.N24-27б.22. Салық жинауда салғырттық  болмасын. Қ. Ашутов. ...  ... ... Республикасының “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы”кодексі, 205-219-баптар, А., “БИКО”, ... ... ... ... ... ... ведомстволық статистикалықесептілігі. Форма №2-н.25. Статистический ежегодник. Агенство РК по статистике, А., ... ... ... борьбы с налоговыми правонарушениями вразвитых странах.// Фемида.-2007-№1.27. Козырин А. ... ... ... ... ... ... ипрактики.- М. Независимое изд- во «Манускрипт», 2003г. С 1828. Ермекбаева, Б. Ж. ... ... ... ... ... в условиях глобализации экономики. КазНУ им.Аль-Фараби. -Алматы : Қазақ ... 2007. - 138 с.29. ... жыл ... ... ... Статистикалықжинақ-Алматы:ҚР Статистика агенттігі, 2008 жыл.30. Мандрощенко, О. В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О. В.Мандрощенко. - М. : ... и К, 2007. - 344 с.31. ... К. К. ... ... экономики: региональныйаспект (на примере северных областей Казахстана): автореферат. -Алматы, 2004.32. Наукенова Б. Экономический ... ... ... ... в ... ... ... А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері менбағыттары.// ... ... №2. 25-30 ... ... ... в  ...  ... за 2007-2008 годы.//  Вестник  налоговой  ...  ... №4. ... Н. ... ... налогового законодательства приналичии льгот.// Вестник налоговой службы РК.-2008.-№12.36.Ермекбаева Б.Ж. Жубаева С. ... ... ... ... «Финансы и налоги», 7 июль 2009г «Взаимодействие ... ... ... ... реинтеграция» кітабының материалдары бойынша басылғанМосква, 2009.38.Салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру, «Бухгалтер ... №1 ... 2009, Е. ...  ҚР  ҚМ  ...  ...  ...  ... бастығы.-----------------------ӘдістемелікҰйымдастырушылықБақылау мен қамту көздеріне немесе толықтығына байланыстыТексеру көздеріне байланыстыБақылауды жүзеге асырған уақытына байланыстыБақылау субъектілеріне бай-ланыстыСалық бақылауыЖалпылайКамералдықАлдын-алаІшкіТаңдамалыҚұжаттықАғымдағыСыртқыРейдтікКейінгіСалық төлеушілер мониторингі басқармасыСалық төлеушiнiң ... ... ... ... ... жою әрекетiнжасамағандаРеспубликалық дәрежедегі мониторинг субъектілеріАймақтық салық органдарыРеспубликалық дәрежедегi мониторинг субъектiлерi.ҚР ҚМ СК-нiң тексерiс жүргiзушi бөлiмдерiСАЛЫҚ БЕРЕШЕГІБЮДЖЕТКЕ1. Өз ... ... ... ... ... ... ақша есебінен өндіріп алу3. Қолма-қол ақша есебінен өндіріп алу4. ... ... ... алу5. ... ... мүлікті сату есебіне өндіріп алу6. Қосымша акция эмиссияларын мәжбүрлі шығару7. Банкрот деп жариялау56,365,378,501020304050602007ж20082009жэлетронды салық төлеушілер 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасы және ұлттық банктің халықаралық валюталық реттеу бойынша өткізетін өзекті саясаттары26 бет
Құқықтық мемлекет құруға бағытталған қадам12 бет
Мемлекет механизмінің құрылымы27 бет
Жұмыстың және жұмысшы мамандардың бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы 2-шығарылым 2-бөлім «Металдар мен басқа да материалдарды механикалық өңдеу, Металмен қаптау және бояу, Эмальдеу, Слесарлық және слесарлық–құрастыру жұмыстары» тараулары461 бет
Кеден ісі саласындағы құқықбұзушылықтың теориялық негіздері20 бет
Көліктегі қылмыстар22 бет
Тәрбие әдістері. Тәрбие әдістерінің түрлері. Әдістердің анықтамасы (кесте)6 бет
Өнімдер өндірісі298 бет
"Мемлекеттің салықтық қызметінің құқықтық негіздері."13 бет
«Dala Group» компаниясының қарыз қаражатын қалыптастыру механизмін жетілдіру жолдары14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь