Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету факторы ретінде

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. Салық салу экономиканы мемлекеттік реттеудің әдісі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Салықтардың әлеуметтік.экономикалық мәні мен мазмұны ... ...
1.2 Экономиканы орнықты дамытудағы салықтық реттеудің ерекшеліктері мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын қамтамасыз етуші фактор ретіндегі қазіргі кездегі салық салу жүйесінің қызмет ету механизмін талдау ... ... ... ... ... ... ...

2.1 Экономикалық дамуын қамтамасыз етуші фактор ретіндегі салық салу жүйесінің қызмет ету механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіндегі салықтық түсімдердің үлес салмағын талдау ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Экономиканың орнықты дамуын қаматамасыз етудегі салықтардың атқаратын ролі және оларды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.1 Ел экономикасының орнықты дамуын қаматамасыз етудегі салықтардың атқаратын ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 Рыноктық экономика жағдайындағы салықтардың алатын орны мен оларды болашақта жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ...


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тақырыптың өзектілігі. Мемлекеттің рыноктық қатынастарының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануына тікелей байланысты болмақ. Отандық және шетел практикаларынан көріп отырғанымыздай салықтар және салық жүйесі экономиканы реттеудің негізгі қаржылық құралы болып табылады.
Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауының шеңберінде берген тапсырмасын орындау үшін жаңа Салық кодексі қабылданды, ол экономиканың жаңғыруы мен әртараптануына, бизнестің «көлеңкеден» шығуына ықпал ететін болады. Жаңа Салық кодексі:
- тікелей әсер ететін заң қағидаттарын іске асыруды;
- экономиканың шикізат емес секторына түсетін жалпы жүктемені азайтуды;
- экономиканы жаңғырту мен әртараптандыруға ықпал ететін жағдайлар жасауды; салықтық әкімшілендіруді жетілдіру және салық рәсімдерін жеңілдету есебінен бизнесті жүргізу жағдайларын жақсартуды көздейді [1].
Жаңа Салық кодексін енгізудегі мақсат – бұл салықтық әкімшілдендіруді жақсарту, бизнесті және фискальдық тәртіпті арттыру. Қазақстан Республикасында рыноктық қатынастардың қалыптасуына орай тиімді салық жүйесін құрудың маңызы зор.Өйткені, бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында қарым қатынасты қалыптастыруда фискалдық және реттеушілік функцияларын жүзеге асыратын салықтық реттеуді жетілдіру бағыттары көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр.
Жоспарлы экономиканың құлап, рыноктық қатынастардың етек алуына орай ел экономикасына мемлекеттік әсер етудің дәрежесі мен шектеулігі туралы мәселелер туындады. Шаруашылықта тепе-теңдіктің қалыптасуын өзі реттейтін таза рыноктық экономиканы қалыптастырып, дамытуда өзіндік практиканың аздығынан шетелдік практикаға көбірек сүйеніп келген Қазақстан Республикасы қазіргі кезде аз да болса экономиканың әр саласы мен бөліктерін дамыту барысында практика жинақтап қалды.
Қазіргі кезде жүргізіліп отырған Қазақстандағы экономикалық реформалардың негізгі бағыттарының бірі орта және шағын бизнесті қалыптастыру және дамыту. Сол арқылы тұрақты түрдегі экономикалық өсуге қол жеткізу.
Елiмiздегi салық салу жалпыға бiрдей және мiндеттi болып табылады. Жеке сипаттағы салық жеңiлдiктерiн беруге тыйым салынады. Қазақстанның салық жүйесi оның бүкiл аумағында барлық салық төлеушiлерге қатысты бiрыңғай болып табылады.
Мемлекетке түсетiн салық түсiмдерiнiң сипатты ерекшелiгi олардың сан алуан қоғамдық қажеттерге кейiн иесiз пайдаланылуы болып табылады. Осымен салықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа жергiлiктi органдар белгiлейтiн түрлi мiндеттi мақсатты жарналардан, төлем аударымдарынан айырмашылығы болады; бұған әлеуметтiк сақтандыруға аударылатын қатаң мақсатты аударымдар, соның iшiнде бюджеттен тыс қорларға төленетiн жарналар мен аударымдар жатады, олар белгiлi бiр, ұзақ мерзiмдi көлемде өнiмнiң, жұмыстың және қызметтер көрсетудiң өзiндiк құнының, табыстан, еңбекке ақы төлеу қорынан, амортизациядан және басқа көздерден есептелiнедi.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің халыққа Жолдауы.-Астана. Елорда, 6 ақпан 2008ж.
2. Құлпыбаев С., Интыкбаева С.Ж., Мельников В.Д «Қаржы негіздері» Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Алматы, 670б. 2009ж
3. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения. Учебное пособие.- Алматы: ТОО « Издательство « НОРМА-К», -2002,392с.
4. Исаева А. Мемлекеттің әлеуметтік дамуына әсер ету тұрғысындағы Қазақстанның қазіргі кездегі салық жүйесінің ерекшеліктері// ҚазЭУ Жаршысы № 2, 2005 ж.
5. Салық жүйесіндегі оң өзгерістер// Қаржы қаражат № 8; 2008 ж.
6. Основным направлением налоговой политики Правительства // Бюллетень бухгалтера № 8, 2009 г.
7. Үмбеталиев А. Д., Керимбек Ғ.Е. « Салық және салық салу»: оқулық – Алматы, Экономика: 2006 ж.
8. Дарибекова А.С. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для студентов экономического факультета. Караганда: Изд-во Карагандинского института актуального образования « Болашақ», 2006
9. Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., Қарағанды қ., Қарағанды
« Болашақ » университеті
10. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налогобложения.- Оқу құралы. Алматы. 2002 ж. 6-бет.
11. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2005ж. №9.47бет.
12. Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.
13. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики РК.// Саясат -2009ж. №11.
14. Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г.
15. Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения качества государственных услуг по учету и отчетности.// Вестник налоговой службы РК. №2. 2008г.
16. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдері туралы” Салық кодексі. 2009ж. 11-бап.
17. ҚР Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы
18. ҚР Қаржы Министрлігінің 2008,2009, 2010 ж. 1- ж.ж.арналған салықтық түсімдер туралы статистикалық бюллетен есебінен
19. Раимкулов А.С. Контроль – как приоритетная направления в пополнении доходов бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.
20. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен негізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2009.. №4. 144-147 беттер.
21. Е. Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения // Юрист, 2009ж., №2, с.53.
22. А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службы РК. №2.2008г.с.17.
23. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговой службы. №2.ақпан. 2009ж.
24. Вестник НС РК. №3, 2009г.
25. ҚР ҚМ СК Төрағасының № 734 бұйрығымен бекітілген салық қызметі органдырының стратегиясы. 12.10.2008 ж.
26. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы №474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы» жарлығы
27. А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль –проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.
28. «Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» әлеуметтік және маркетингтік зерттеу Агенттігінің жүргізген салық қызметі органдарының қызметін бағалау көрсеткіштер. 2009ж.
    
    Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті«Қаржы» факультеті«Қаржы» кафедрасы«Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету факторы ретінде» тақырыбына«Қаржы» ... ... ... ... АйгеримОрындаған:(аты-жөні)5 курс  сыртқы бөлім студенті ______________(студенттің қолы)Ғылыми жетекші:аты-жөні, ғылыми ... ...                      ... ... ... «Қаржы» кафедрасы отырысының № ___ хаттама «____» __________ 2010 жылғы шешімімен Мемлекеттік аттестациялау комиссиясына алдында қорғауға жіберіледі.Кафедра ... ... ... С.Ж.    ...                                         ... ... салу ... мемлекеттік реттеудің әдісі ретінде..................................................................................................71.1Салықтардың  ... мәні мен ... ... ... ... реттеудің ерекшеліктері мен әдістері................................................................142.Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын қамтамасыз етуші фактор ретіндегі қазіргі кездегі салық салу ... ... ету ... ... ... қамтамасыз етуші фактор ретіндегі салық салу ... ... ету ... ... ... ... бюджетіндегі салықтық  түсімдердің үлес салмағын талдау...............................  303. Экономиканың ...  ... ... ... ...  атқаратын ролі және оларды ... ... ... ...  ... ... ... салықтардың  атқаратын ролі ..........................................................423.2Рыноктық экономика жағдайындағы салықтардың  ... орны мен ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Мемлекеттің рыноктық қатынастарының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, ... ... ... ... ... ... ... кеңінен қолдануына тікелей байланысты болмақ. Отандық және шетел практикаларынан көріп отырғанымыздай салықтар және ... ... ... ... ... ... құралы болып табылады.Мемлекет Басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – ... ... ... ... атты ... ... жыл ... Жолдауының шеңберінде берген тапсырмасын орындау үшін жаңа Салық кодексі қабылданды, ол ... ... мен ... ... ... ... ықпал ететін болады. Жаңа     ... ... - ... әсер ... заң ... іске ... - ... шикізат емес секторына түсетін жалпы жүктемені азайтуды; - ... ... мен ... ... ... жағдайлар жасауды; салықтық әкімшілендіруді жетілдіру және салық рәсімдерін жеңілдету есебінен бизнесті ... ... ... көздейді [1]. Жаңа Салық кодексін енгізудегі мақсат – бұл салықтық ... ... ... және ... ... арттыру. Қазақстан Республикасында рыноктық қатынастардың қалыптасуына орай тиімді салық жүйесін құрудың маңызы зор.Өйткені, бюджет пен ... ... ... ... ... ... фискалдық және реттеушілік функцияларын жүзеге асыратын салықтық реттеуді жетілдіру бағыттары көкейтесті мәселелердің ... ... ... ... ... рыноктық қатынастардың етек алуына орай ел экономикасына мемлекеттік әсер етудің дәрежесі мен шектеулігі туралы мәселелер туындады. Шаруашылықта тепе-теңдіктің ... өзі ... таза ... ... ... дамытуда өзіндік практиканың аздығынан шетелдік практикаға көбірек сүйеніп келген ... ... ... ... аз да ... ... әр ... мен бөліктерін дамыту барысында практика жинақтап қалды.Қазіргі кезде ... ... ... ... ... негізгі бағыттарының бірі орта және шағын бизнесті қалыптастыру және дамыту. Сол арқылы тұрақты түрдегі экономикалық өсуге қол жеткізу.  ... ... салу ... ... және ... ... табылады. Жеке сипаттағы салық жеңiлдiктерiн беруге тыйым салынады. Қазақстанның салық жүйесi оның бүкiл аумағында ... ... ... ... ... болып табылады. Мемлекетке түсетiн салық түсiмдерiнiң сипатты ерекшелiгi олардың сан ... ... ... ... иесiз пайдаланылуы болып табылады. Осымен салықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа жергiлiктi органдар белгiлейтiн түрлi мiндеттi мақсатты жарналардан, ... ... ... ... бұған әлеуметтiк сақтандыруға аударылатын қатаң мақсатты аударымдар, ... ... ... тыс қорларға төленетiн жарналар мен аударымдар жатады, олар белгiлi бiр, ұзақ мерзiмдi көлемде өнiмнiң, жұмыстың және ... ... ... ... табыстан, еңбекке ақы төлеу қорынан, амортизациядан және басқа көздерден есептелiнедi. Тұтастай экономиканы салықтық реттеу тетіктерінің болмауы аталмыш секторының тежелуін ... ... ... ... табылады. Осыған байланысты экономиканың тұрақты өсуін қадағалап, оған әсер ету құралдарын тиімді пайдалану мәселесі ... ... ... де ... ... ... табылады.Аталмыш тақырыптағы дипломдық жұмысты жазудағы негізгі мақсат экономиканың орнықты дамуына мемлекет тарапынан жағдай тудыру мақсатындағы салықтық ... ... ... мәні мен ... атап ... ... ... мақсатқа жету барысында төмендегі міндеттерді қарастыруды жөн көрдік:рыноктық қатынастардың қалыптасып, дамуы кезіндегі салық жүйесінің экономикалық мәні мен мазмұны және атқаратын ... ... ... әсер ... салықтардың алатын орны;қазіргі кездегі салық салу жүйесінің қызмет ету механизмі;ел экономикасын тұрақты дамуының негізі болатын мемлекеттік ... ... ... ... ... ... алатын орны;дамыған елдер практикасын қолдана отырып, еліміздің салық салу ... ... ... ... ... ... ... келесілердей ғылыми жаңалықтар көрінеді:ғылыми зерттеулер негізінде салық жүйесiндегi салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етудегі салықтардың алатын орны жүргізілу тәртібі негізделді;дамыған елдер практикасын қолдана отырып, еліміздің салық салу ... ... ... ... ұсыныстар әзірленді.Зерттеудің пәні ретінде Қазақстан Республикасы салық салу механизімін жетілдіруді ұйымдастыру барысы және экономикалық-ұйымдық қарым-қатынастар ... ... ... ҚР ... ... ... ету механизімі  алынған.Зерттеудің әдістемелік негіздері .Жоғарыдағы мәселелерді қарастыру кезінде салық және ... ... ... мен ... да қосымша нормативтік актілер мен жарлықтар пайдаланылды. Сондай-ақ, монографиялар мен оқу құралдары, мерзімдік басылымдардан ... ... ... ... салу ... мемлекеттік реттеудің әдісі ретінде1.1 Салықтардың  ... мәні мен ... ... ... ... ұйымдастыру, оған әсер етуші негізгі механизм, ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне әуел бастан тәуелді. Мемлекеттегі салық жүйесі құрылымы мен ... ... ... ... ... ... ... деңгейде республиканың қоғамдық шаруашылығында салық саясатын жүргізудің формасы мен түрін анықтайды. ... ... ... жан-жақты дамыту, оны тек қана бір салаға ғана тәуелді етіп қоймай, ... және сол ... ... ... ойдағыдай кірігу бүгінгі күннің басты талабы. 2009 жылғы Президенттің Қазақстан халқына Жолдауындағы орын алған басты басымдықтардың бірі экономиканы жан – ... ... сол ... ... ... ... көтеріп, халықаралық рынокта дамыған елдердің қатарына қосылу. Осы ... ел ... өз ... ... деп атап ... «Әлемдік рейтинг кестесінің жоғары бөлігіне іліккен елдер тобының ішінен орын алуымызға мүмкіндік беретін басты негіздері және өркенді де ... ... келе ... ... ... болып тек қана осы заманғы, бәсекеге қабілетті және бір ғана шикізат секторының шеңберімен шектеліп қалмайтын ашық рынок экономикасы бола алады» [1].  ... ... ... ... ... ... аталған экономиканы екі бастан дамытуға (бюджет кірісі мен шығысы арқылы) және өз функцияларын жүзеге асыруға ... ... мен ... базасы болса ғана ол мемлекет болып қалыптаса алады. Бүкіл мемлекеттік аппарат ретінде қызмет ететін, қоғамды басқарудағы ролі жоғары кез-келген ... ... ... ... өнім шығара алмайды.Сондықтан да, мемлекет ақшалай ... екі ... ... ... мемлекетке өз еркімен беруі (мысалы: ішкі және сыртқы қарыздар);мәжбүрлі түрде салық салу.К.Маркс салықты ананың ... ... ... ... сүт қаншалықты қажет болса, мемлекетке де салық соншалықты қажеттігін айтқан, ал Ф.Энгельс болса салықты мемлекеттің үш ... ... ... Сол ...  ... маңыздылығын экономикалық теория ойшылдарының барлығы зерделеген .Мемлекеттің қоғам дамуындағы рөлі және оның реттеу тетіктерінің қаншалықты керек екені әсіресе ... ... ... үлкен көңіл аударатын мәселе болды. «Адамзат қоғамының емін - ... ... өмір ... сақтап қалу проблемалық жағдайға айналуы себебінен мемлекеттік реттеудің қоғамдағы атқаратын рөлі жоғарылай береді. ... ... оның ролі ... жүргізудің рыноктық нысанына өту кезіндегі еркін кәсіпкерлікке қатысушылардың өндірістік қызметінің сыртқы мүмкіндігінің төмендеу тиімділігіне сенуге болмайтындығымен де негізделеді» [2]. ... ... ... ... ... мемлекеттің ақшалай табысымен құралғанын көрсетеді және оған қатысты мына функцияларды орындауы тиіс. ... ... ... ... ... және т.б. ... қатынастардың бірі ретінде салықтар экономикалық базиске жатады және объективті қажетті болып табылады. Сол себептен, салықтар мемлекетке өзіне алынған функцияларды, ... ... үшін және ... ... ... ету, ол ... ... талап ету деген сөз.Салықтың түсуі немесе табыстың көбеюі, шаруашылық қызметінің нығаюы, капитал салымының көбеюі, сұраныстың, ... ... ... ... білдіреді. Салықтың көтерілуі – ол конъюктураның қызуымен күресуі.Табысқа салынатын салық мөлшерлемесінің өзгеруі, мемлекет капитал салымына қосымша ынталандырады, ... ... ... ... ал жанама салық көмегімен жұмсалу қорына және баға деңгейіне ықпал ете алады.Либералды немесе протекциялық сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... өзгерте алады, әріптестерінен кезекті немесе қаржылық қолдау алады, немесе ... ... ... ... Кедендік баж жанама салықтың бір түрі, олардың ... ... ... оның ... ұлттық тауарлардың, өкінішке орай сыртқы сауда айналымына әсер етеді. Баждың төмендеуі немесе алынуы ішкі рынокта бәсекенің шиеленісуіне, ... ... ... ... ... ... ... Салық мөлшерлемесі салалар және аймақтарға сараланады. Олар кешен және кешенді құрылымға ықпал ете бастады. Сондықтан, мұнайға және газ ... ... ... ... аз ... экономикасы дамымаған аймақтарда төмендеу болады.Салық жүйесі біртіндеп икемді тетікке айналып келеді. Салық заңының негізін және құрылымының негізін сақтауда ... ... ... ... ... ... ... мақсатында  уақытша және белгілі бір кәсіпорынды таңдап алып, оның салық мөлшерлемесін төмендетеді немесе салықты мүлде қысқартады. Мына ... ... ... ... ... салықтарды жеңілдету кең қолданыс табуда: ғылыми зерттеулер және олардың жетістіктеріне қол жеткізу, жаңа жұмыс орындарын ашу, қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... мысалы, кәсіпорын табысының екі түріне салық салу сараланады: таратылмаған (кәсіпорындарда шаруашылық қызметін дамытуға қалдырылған) және таратылған (дивидендтерге және ... ... ... ... Дивидендтер сомасына салынатын салық көлемі жоғары болған кезде, таратылмайтын табысқа салынатын салық мөлшерлемесінің төмендеуі, табыстың екі осы бөліміндегі тепе-теңдіктің, оның ... ... ... қарай өзгеретіні анықталған, дивидендтердің бір уақытта төмендеуінен, капиталдың ішкі жинақталуы ұлғайып, инвестицияның өзін-өзі қаржыландыруы өседі, егер бұл үрдіс ұзақ ... ... ... болса, акциялардың бағасы төмендеп, оларды отандық және шетелдік ... ... алуы ... туады. Таратылмайтын табысқа салықтың көтерілуінен және оның дивидендтерге төленетін сомаға ... кері ... ... ... Қазіргі кезде салықтардың реттеуші қызметі табыстар мен пайдаларды салықтан босататып, және сол ... ... ... ... ... ... ... үшін, жалпы және жеке ынталандыру құрайтындай жағдайда ... ... ... ... мен оның ... шаруашылық акциясына берілген салықтық жеңілдіктер көлемінің арасында қатаң сандық тәуелділік орнатуға тырысады. Батыста экономиканы мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... ... ... арқылы қол жеткізеді. Негізгі капиталдың ... мен ... ... ... өсу қарқыны,  конъюктура жағдайы, сұраныс, ұлттық бәсекелестік тәуелді, ал инвестиция құрылымына ... және ... ... ... зерттеу жұмыстарына бағытталу мәселелері тәуелді. Рыноктық экономика жағдайындағы мемлекет қызметінің маңызды бағыты – бұл макроэкономикалық тұрақтылық. Оны үкіметтің экономикалық өсуді, ... ... ... ... ... ... ... ретінде анықтауға болады.Экономикалық жүйедегі тепе-теңдік, эконономиканың рыноктық өзін-өзі құру негізінде құрылатын, жұмыссыздықтың жоғары деңгейімен немесе шамадан тыс инфляциямен бірге жүруі ... ... ... ... ...... және ақшалай саясат.Жалпы ұсынысқа сәйкес, тұрақтылық саясатын жүргізу үшін мемлекеттік шығындарды көтеру керек және секторлардың ... ... үшін ... ... керек. Осындай немесе басқалай мемлекеттің іс-қимылы жағдайды жақсарта ма, ... ма, оны ... ... ... ... ... жүйеде жалпы қабылданған артықшылығы болып ресурстарды бөліп таратудың тиімді әдісі болып табылады. Бірақ белгілі жағдайларда, ... ... ... ... ... ... ... және т.б. жағдайында ресурстарды дұрыс бөлмеу проблемасы туады[3].Ресурстарды қайта бөлу өнеркәсіптік саланы және ауыл ... ... ... Әрбір нақты жағдайда мемлекеттік әсер етудің белгілі бір түрлері қолданылады. Бұл жерде құрал ретінде салықтар, субсидиялар, тікелей мемлекеттік реттеулер қолданылуы ... ... және ... ... ... қоғамдық игілік және қызмет көрсету өндірісіне ықпал етуі мүмкін.Экологиямен байланысты ... ... ... ... ... ... жердің, судың ластануының залалдары есепке алынбайды. Демек, осы өндіріс шамадан тыс ресурстар көлемін пайдаланады.Үкіметтік тиым салу ... ... ... ... қауіпсіздік стандарттарын құру өндірушілерді, зиянды заттардың алдын ... ... ... шығын жасауына мәжбүрлеп отыр. Қосымша шығындар өндірістің көлемінің төмендеуіне алып келеді. Соның нәтижесінде шектен тыс ресурстарды осы өндірістің ... ... ... ... үшін оң ... де ... ... бірақ өндірушілердің шектен тыс шығындарына әкеледі. Мұндай нұсқаларда мемлекеттік қолдау көрсетудің қажеттілігі туады. Ол жиі салық және субсидия көмегімен ... ... ... ... ... байланысты функцияларда маңызды болып табылады. Бәсекөлік механизмді қамтамасыз ететін қайта бөлу әлеуметтік ... ... және ... ... отырған жұмыссыздыққа әкеледі.Таза фискалдық функциялардан басқа, салықтар мен алымдар ... ... ... ... әсер ... ... ... қызмет етеді.Қазақстан Республикасындағы салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері мынадай:1) салықтар: корпоративтік табыс салығы; жеке ... ... ... құн ... ... экспортқа рента салығы;жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтары; әлеуметтік салық; көлік құралы салығы; жер салығы; мүлік ... ойын ... ... тіркелген салық; бірыңғай жер салығы;2) бюджетке төленетін басқа да ... ... ... баж; алымдар; тіркеу алымдары; автокөлік құралының Қазақстан Республикасы аумағымен жүргені үшін алым; аукционнан алынатын алым; жекелеген қызмет ... ... ... үшін ... алым;телевизия және радио тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру үшін алым;мыналар: жер учаскесін ... ... ... ... су ... пайдаланғаны үшін; қоршаған ортаға эмиссия үшін; жануарлар әлемін пайдаланғаны ... ... ... ... ... ... ... аумақты пайдаланғаны үшін;радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін; қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты бергені үшін;кеме жүзетін су ... ... ... ... ... ... ... үшін төлемақылар қолданылады.Салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасы «Бюджет ... ... Заң мен ... ... ... ... ... туралы заңда белгiленген тәртiппен тиiстi бюджеттердiң кiрiсiне түседi.Салық жүйесi өзiнiң құрамына мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... қалалардағы және қаладағы аудандардың салық комитеттерiн қамтиды. Салық службасы органдары салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ... ... ... ... толық және дер кезiнде аударылуын қамтамассыз ету жөнiндегi, сондай-ақ салық төлеушiлердiң салықтық ... ... ... ... ... ... ... оның барлық айналым стадияларына ықпал етеді. Бұл мемлекетке жаппай сұраным және тек ... ғана ... ... да ... ... ... ... Өйткені табыс халықтың сұранымының негізгі және өндіріс фазасында капиталды функциялаудың ақырғы нәтижесі болып саналады.Салықтық реттеудің көп тараған әдістері: ... ... ... ... бір ... ... ... салық мөлшерлемесінің дифференциясы; салықтық жеңілдіктердің өзгеруі; салықты таратудың ... ... және т.б. ... ... ... ... құралымына белсенді түрде әсер етеді. Салықтық механизм ... ... ... ... түзеу үшін қолданылады, ол экономикасы нашар дамыған аудандарды дамыту-ынталандыру салықтан жартылай немесе ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік саланы да қамтиды. Бұған экология, әлеуметтік инфрақұрылым, халықты әлеуметтік қорғау жатады.Қаржылық ... ... ... мемлекет шаралары елдің қаржылық заңының негізінде оларды бөлуде, пайдалануда қаржы саясаты деп аталады. Қаржылық саясаттың бағыты елдің экономикалық жағдайына байланысты ... ... ... ... ... өту кезеңінде қаржылық саясаттың бағыты да өзгереді.Қабылданған қаржылық саясаттың ... ... ... ... ... ... бағалауға байланысты болады.Қаржылық саясат мемлекеттің іс әрекетінің екі қарым-қатынасты бағыты бойынша ... ... салу ... және ... ықпал ету мақсатындағы мемлекеттік шығындардың құрылымын реттеу және ... ... ... Фискалдық саясат салықты алуда үкіметтің мүмкіндіктерін қолдануды және әр түрлі әлеуметтік міндеттерді шешу үшін ... ... ... ... ... фискалдық саясатының негізгі тұтқасы үкімет мақсаттарына сәйкес салық мөлшерлемелерін өзгерту болып табылады. ... ... ...... ... органдарының заңдарының ерекше құқығы, өйткені тек сол осы қаржылардың шығындарын және ... ... ... ... дискредициялық және дискредициялық емес түрде жүзеге асырылады. Дискредициялық фискалдық саясат түсінігі салық салуды мемлекеттің саналы ... ... ... ... ... саясатты қарастыратын болсақ, оның сипаты төмендегідей болмақ.Дағдарыспен күресу кезінде ынталандырушы дискредициялық фискалдық саясат төмендегідей түрде болады: ... ... ... салықтарды төмендету.Мұндай фискалдық саясат қаржыландыру тапшылығына алып келеді, немесе өндірістің күрт төмендеуінің қысқаруын қамтамасыз ... ... ... инфляция жағдайында дискредициялық фискалдық саясат былай қалыптасады: мемлекеттік шығындарды қысқарту; ... ... ... ... ... ... салудың өсуімен үйлесуі. Мұндай фискалдық саясат бюджетінің оң айырмасын меңзейді.Жалпы фискалдық саясатта екінші – ... ... ... ... ... дискредициялық емес фискалдық саясат бар. Автоматты түсінігі үкімет ... ... да бір ... ... ... етпейтін «өзін - өзі реттеу» түрінде экономикалық жағдайдың өзгеруін ... ... ... Негізгі құрылған тұрақтандырушыларға біріншіден салықтық түсімдер жатады. Салық ... ... ... байланысты болады.Салықтар мемлекеттің пайда болуынан бастап қоғамдағы экономикалық қатынастардың қажетті бөлігі болып табылады және экономиканы мемлекеттік реттеуде маңызды рөл атқарады. ... ... ...... негізгі табысының формасы.Салықтар тауарлы өндіріспен, қоғамның таптарға бөлінуімен және мемлекеттің пайда болуымен бірге пайда ... ... ... ... ағымдар ЖІӨ-нің нақты бөлігін міндетті жарналар түрінде алу. ЖІӨ-нің негізгі қатысушылары міндетті жарналар төлеп отырады: өз еңбегімен ... және ... емес ... ... ... ... субъектілері, капитал иелері, кәсіпкерлік саласында іс әрекет ететіндер.А. Смит өзінің «Халық байлығының табиғаты және оның ... ... ... ... ... ... салудың негізгі қағидаттары деп мыналарды санады: әділеттілік, ... ... ... ... бұл ... ... ... қамтамасыз етілуі және салықтардың қозғалысы қағидаттары қосылады. ... ... ... ... ... ... функцияларына да тоқталып өтейік.Фискалдық функциялармен бірге салықтың басты қоғамдық бағытталуы ...... ... ... ... ... бюджеттің кірістерін салықты тұрақты және орталықтандырылған негізде алу мемлекеттің өзін үлкен экономикалық ... ... ... ... ... ... ... функциясы салық түсімдерін сандық тұрғыда көрсетудің мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... бағаланды. Қаржылық ресурстардың қозғалысын бақылауды қамтамасыз етеді. Салықтық-қаржылық қатынастарды бақылау функциясы таратушы ... ... ... ... Салықтың реттеуші функциясы, салық салу жағдайын өзгерте отырып, бір салықты енгізіп және екінші біреуін алып тастап, салықтық мөлшерлеме жүйесін ... ... ... ... ... шешілуіне жағдай жасайды.Бүгінгі күні мына нормалар Салық кодексінің негізгі аса маңызды сәттері ... ... ... - ... ... ... ставкаларын кезең-кезеңмен төмендету, атап айтқанда 2009 жылы 20 %-ға , 2010 жылы 20 %, 2011 жылы 20 %-ға ... ... және 2012 жылы 17,5 %-ға ... 2012 жылы 15 %-ға ... ... салық преференциялары тек корпорациялық табыс салығы бойынша ғана берілетін ... ... үш ... ... ... ... ... жеделдетіп шегеру түрінде жүргізілетін болады. Сонымен бірге, залалдарды ауыстыру мерзімі 3 жылдан 10 жылға дейін ұзартылады, бұл инвестициялық жеңілдікті тездетіп ... ... ... пайдалануға толық көлемде мүмкіндік береді; - қосылған құн салығының ... 2009 ... ... 12 ... тең ... 2009 ... бастап сатып алушыларға төленген ҚҚС сомасынан өнім берушілер төлеген ҚҚС сомасының, яғни «дебеттік» сальдо сомасының артығын ... ... ... ... ... Бұл шара ... төлеушінің, әсіресе негізгі қаражатты жаңғырту және жаңарту кезеңінде өнім берушілерге төленген ҚҚС түріндегі айналым қаражатының тұрып қалуын ... ... [5]. ... қаржы дағдарысының салдарынан экономиканы тұрақтандыру жөніндегі бүгінгі жағдайда Салық кодексінде қаржы секторына салық ... ... ... ... ... ... Атап ... 2009 – 2011 жылдар кезеңіне левередждің (жеткілікті капиталдандыру ережесі) шекті коэффициентін қаржы ұйымдары үшін 7-ден 9-ға, өзге де ... ... үшін 4-тен 6-ға ... ... ... ... мөлшері ұлғайтылды. Шағын кредиттік ұйымдарға салық кезеңі ... ... ... ... 15 ... ... күмәнді шағын кредиттерге қарсы резервтер жасау бойынша шығыстар сомасын шегеру құқығы берілді. 1.2 Экономиканы ... ... ... ... ... мен ... мемлекеттік реттеу басқарудың сәйкес тұтқаларына сүйенеді. Мұндай тұтқалардың бірі салықтар болып табылады. Бұл, экономикалық өмірге араласу тек қана кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... шығарумен емес және шаруашылық жүргізуші субъектілердегі мүліктің және қаражаттың бөлігін алумен түсіндіріледі. Сонымен, ... ... ішкі ... және ... ... бөлу ... маңызды рөл атқарады. Салық салу практикасын теориялық негіздеу салық теориясында белгіленеді. Олардың эволюциясы экономикалық ойлардың әртүрлі бағыттарының бір уақытта ... ... ... ... ... ... мемлекеттің экономикалық саясатына тәуелді дамыды. Қатынастар (фискалдық) қызметінен басқа, ... мен ... ... ... ... оның ... және ... прогрестің өсу қарқынына экономикалық әсер ету тетігі болып қызмет атқарады. Салықтар арқылы іскерлік белсенділікті ынталандыруға немесе, керісінше, шектеуге болады, ... ... ... ... ... ... ... өндіріс шығындарының төмендеуіне жағдай туғызады және әлемдік рынокта ұлттық кәсіпорындардың бәсекелестік ... ... үшін ... кәсіпорындардың айналысын қамтамасыз етеді. Салықтың көмегімен қолдаушылық экономикалық саясат жүргізуге болады және тауарлар нарығының ... ... ... ... ... бөлім арқылы экономикаға қаржылық әсер ету мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік, ... және ... ... негізгі кіріс бөлігін қалыптастырады. Ұлғайтылған қайта өндіріс процесіне мемлекеттік ... ... ... ету бағыты төмендегідей: бюджеттік субсидия, мысалы, бөлшек ... ... ... үшін ... ... ... өнімдерін сатып алу, экономикаға мемлекеттік инвестиция жасау; дотация немесе көмек қарыз ... ... ... ... ... ... саясат. Мемлекеттен несие алу компанияның меншікті қаржыларының босауына және қауіптен (банкрот болу қаупінен) құтылуына, қажеттілігіне қарай ақша- несиелік шектеулікті енгізуіне ... ... ... бағаны, бақылауды, лицензиялауды реттеу жатады. Қазіргі кезде экономикалық бағдарламалау дамып келеді. Ол шаруашылық міндеттердің қойылуын болжайды және оларды шешу ... ... ... ... ... іс - ... үйлесімділігі, инвестицияларды реттеу, несиені бөлу, бюджеттің бағытталуын ... ... ... мен ... ережелерін өзгерту арқылы ақша нарығын басқару, жалақы және әлеуметтік мұқтаждық ... ... және ... ... ... ... одан әрі ... әкеледі. Ұлттық экономиканың белгілі бағытының қандай да бір өзгерісі – инвестициялық саясаттың мемлекеттің ... ... ... ... Үкімет тағайындайтын қаржылық жеңілдіктердің шарттары бірінші кезектегі міндеттерді шешу қажеттігіне сәйкес жеке шаруашылық ... ... жол ... ... ... экономикалық бағдарламалаудың бірінші кезеңі болып табылады, яғни ол – экономиканың болашақ дамуына объективті түрде баға беру. Экономиканы реттеуге ... ... ... ... ... олардың басымдылығы шамамен мынадай: қалалардың кірістік базасының өсуі (салық базасының нығайтылуы), ... ... ... мен ... ... ... балансталған экономиканың сапалы өсуі, индустриялдық және коммерциялық базасының дамуы, жағдайы нашар шалғай аудандарға көмек көрсетуі. Бірқатар ... ... ... ... қаланың шалғай (шеткері) аумағына жұмсалатын инвестицияны ынталандыру қолданылады. Экономикасы нашар дамыған ... ... ... мен ... ... ... салу ынталандырылады. Кейбір жағдайларда инвестицияға салық салынбайтын үстеме төленеді. Бұл үстеме капиталдық салым ... 10%-ы ... ... ... ... ... оған қосымша бюджеттен капиталдық салымдарға тікелей субсидия салық салынады. Бұл, мысалы, Германияда кеңінен қолданылады. 80-жылдардың екінші жартысынан бастап, ... ... жаңа ... ... өндірісті құруды ынталандыру әдістері қолданылды. Ескі өндірістік аудандардың ... ... ... құрылымдық шаруашылық болды. Өткен жылдарда олар жоғары дамығандар қатарына жатты, бірақ ғылыми-техникалық революцияның әсерінен ... ... ... салалар құлдырауға ұшырап, одан әрі аймақтың экономикалық өсуін анықтай алмады [6]. Германияда шығыстағы жерлерге капиталды инвестициялаушы фирмалар ірі ... ... ... ... ... ... ... Рур облысы салықтық жеңілдіктерге сүйенеді. Ауылдық жерлерде талапқа сай ... ... ... ... ... ескі кварталдарының сақталуы оларды қалпына келтірумен айналысқан фирмаларға ірі салық жеңілдіктерінің берілуімен байланысты. ... ... ... ... ... бірқатар муниципалитет аумақтарында әрбір қайта құрылған жұмыс орнына салық жеңілдіктерін қолдана отырып, арнаулы бюджеттік үстеме енгізілген. Жергілікті басқару органдары жаңа ... ... ... ... ... ... біршама үлесін көтереді. Бұдан басқа, өзінің жұмысшыларын, қызметкерлері мен мамандарын ... мен ... ... ... ұйымдастырған салық жеңілдіктерін алады.  Экономиканың дамуына ... әсер ету ... ... қоймай, сонымен қатар тежегіш те болып табылады. Мұндай қажеттілік алдымен халық пен өндірістің шоғырлануы жоғары аудандардың дамуын ... үшін ... ... және шаруашылық объектілерінің шектен тыс шоғырлануы қоршаған табиғи ортаның, халық қоныстануының, ресурстармен қамтамасыз етілудің және басқа мәселелердің ... ... ... Жаңа ... ... ... ... мүмкіндік беретін арнаулы өндірістік ғимараттардың құрылысына салу қажет. Әрине, ықпал ету шараларына тұрақты және уақытша жергілікті салықтардан босату жатады. ... және ... ... ... ... ... ... айтарлықтай бөлігін жұмсайды. Бұл салымдар пайда табуға бағытталған, ... ... ... жеке ... ... ... қамтамасыз етеді. Ең алдымен, көлік коммуникацияларының құрылысы мен олардың қызметін сүйемелдеуге, ... ... ... ... етудің өндірістік жүйесіне, тазалаушы құрылғыларға, жер телімдеріне өндірістік құрылыс салуға, дайындауға жұмсалатын шығындар. ... ... салу ... ... ... ... ... пен жергілікті басқару органдарының тарапынан атқарылатын      ... ... ... болып табылады. Осындай жағдайларда қосымша салық салу Нидерландыда, Жапонияда қолданылады.Кейде жаңа салықтарды енгізу тек реттеушілік мақсатты көздейді. ... ... ... ... басында енгізілген және әлі күнге дейін сақталған сірке қышқылына салынатын салық. Оны жасанды сірке ... ... және осы ... ... ... тыю қажеттілігі тудырған болатын. Аталған салықтан түскен ақшалай қаражаттар оны алуға кеткен шығынды әрең-әрең жапты. ... ... ... ... және ... экономикалық мақсатқа қол жеткізілді. Салық бүгінде Германия бюджетіне бар-жоғы бірнеше миллион марка ғана әкеліп, тек тарихи мұра ретінде ... ... Ал ... ... ... сай ... тағы да сол Германияда салықты өсірудің көмегімен тек экономикалық емес, сондай-ақ әлеуметтік міндеттер шешіледі. ... ... күрт өсуі ... ... ... ... ... Батыс елдерінде салық арқылы экология мәселесі де шешімін табады. Өз уақытында Германия өнеркәсібі автомобильдің катализаторлармен жарақталу шешіміне қарсылық көрсетті. Сол ... ... ... ... ... салық күрт төмендетілді. Катализаторы бар автомашиналар қолданатын жанармай түрлеріне акциздік алымдар төмендетіліп, сонымен ... ескі ... ... құрамында қорғасын және басқа да қоспалары бар жанармай түрлерінің акциздері ... ... ... ... ... шығындар «өтелді». Қазір Германияда автомобильдерге салынатын салық екі ... ... ... ... яғни ... ... және ... барлығына (немесе жоқтығына). Сонымен, двигатель цилиндрінің көлемі 100 текше дециметр (дм3) болса, катализаторы бар   ... иесі -13 ... 20 ... ал ... – 30 ... ... қуаты аздау, катализатормен жабдықталған машиналар иелері салықтан босатылады. Двигательдің экологиялық тазалығын есепке ... ... ... ... ... ... бастап, ал қазір барлық жерлерде қолданылады. Мемлекет экономиканың дамуына қаржылық әер ... ... ... ... ... ... Мысалы, Еуропалық Одаққа кіретін елдерде ауылшаруашылық өнімдерінің сатып алу бағасы рыноктық әдістермен ғана емес, көбіне Брюссельде ... ... ... ... ... ... тағайындалады. Айта кететін жағдай: ол өнім өндірудің нақты өзіндік құнынан едәуір асатын ... ... ... ... ... Мұнымен екі мақсатқа қол жеткізуге болады: фермерлерді ... және ... ... ... ... ... түрде белгіленген жоғары бағалардың арқасында өнім тиімді жұмсалады, сұраныс шын мәніндегі тұтынудан аспайды, тіпті кейбір артықшылық ... ... ... Тағы бір жағдайды еске сала кетуіміз керек: дамыған елдердің экномикасы кәсіпкерлік қызметтің еркіндігіне негізделген. ... ... ... ресурстардың бөлінуін реттейді және тауарларды өндіруге жұмсалған шығындарды көрсетеді және орташа пайда шамасын есептегенде бағалардың ... ... ... қамтамасыз етеді. Бұл қалай жүзеге асады?Бәсеке жағдайында компаниялар өз тауарлары мен көрсететін қызметтеріне ... баға ... ... Олар ... ... мен ... ... ұсынатын басқа фирмалар мен кәсіпорындар белгілеген бағаларды ескеруі тиіс. Бәсекелестік рынок тұтынушыға таңдау мүмкіндігін береді және бұл оның ... ... ... алушы үшін күрес барысында бағалар өндірістік шығындарға жақын деңгейге дейін төмендейді. Дегенмен, ... ... ... ... ... ... жұмыс істемейді, бұл ресурстардың тиімді бөлінбеуіне, қолданбауына және бағаның өсуіне әкеп соқтырады. Мысалы, ... ... ... соғыстың аяғына дейін үлкен экономикалық және саяси қуаты бар ірі картельдердің елі болды. АҚШ –тың  шаруашылық ... де ... рөлі ... ... ... ... рынокта тауар жабдықтаушы жалғыз болған жағдайда қалыптасады. Мұндай рынокта бәсеке болмайды, себебі бәсекелестер жоқ. ... ... ... ... етеді, ол өз тауары үшін кез келген бағаны белгілей алады немесе оны кез келген мөлшерге жеткізе ... Бұл екі ... бір ... атқару мүмкін емес, себебі бағаны көтергенде сұраныстың шектеушілік қызметі іске кіріседі. Монополиялардың құрылуы әр түрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... және бұл үдеріс осы салада басым бір компания қалғанша жүреді. Басқа жолы- аталған саладағы бірнеше компаниялардың қосылуы. Сонымен ... ... ... ... Германиядағыдай ірі картельдердің құрылуы арқылы пайда болады. Картель бұрын бір-біріне тәуелсіз компаниялардың өндіретін өнімдері бағасы мен ... ... ... жасауы арқылы құрылады. Мұнайды экспорттайтын елдердің ұйымы дүниежүзілік картельдің бір түрі болып табылады. ... ... ... ... әсер ... екі ... ... сұраным (кейнстік модель) және ұсыным. Салықтардың төмендеуі жиынтық ұсынымды өсіреді, себебі халықтың табысы мен ... ал ... - ... ... өседі. Жұмысшылардың табыс салығының аздығы жалақысының көтерілуіне және ... ... ... ... ... Осының барлығы өндірістің ұлғаюына жағдай туғызады. Бұдан басқа «ұсыным экономикасы» ... ... ... мөлшерлемесінің төмендігі міндетті түрде салықтық түсімдер саласының азаюына әкелмейді, керісінше, салық базасының ұлғаюы есебінен оның өсуіне – ұлттық өндіріс пен ... ... ... ... ... ...... экономикасының» өкілдері А. Лаффер және басқалары жасаған (құрған) салық салудың прогрессивті (үдемелігі) мен бюджет кірісінің арасындағы байланыстылық бұл инвестициялық ... ... ... ... ... дәлелдемесі. Осы теория бойынша салық мөлшерлемелерінің өсуі белгілі бір шамаға дейін ... ... ... себеп болады, сонан соң оның өсуі баяулайды, ең ақырында бюджет кірістерінің күрт төмендеуіне әкеп ... ... ... жалпы қорытынды жасалды: экономиканы ынталандыру міндеттерін, соның ішінде, ... ... ... ауыртпалығын түбегейлі жеңілдету жолымен шешу керектігі. Осы ғалымдардың ойынша экономиканың қозғаушы күші – бұл ... ... ... ... ... агенттерінің қызығушылығы. Егер бұл қызмет оларға пайдалы болса, онда ... ... ... ... асады. «Егер рыноктың ойдағыдай қызметі анағұрлым жоғары және үдемелі салықтар түріндегі арта ... ... ... онда ... ... ... деп түйіндеген А. Лаффердің ойынша – салық ... ... ... мен ... ... ... 30% - нан ... сомасын алуға болмайды, егер табыстың 40-45% алынатын болса, онда жинақ сомасы қысқартылады, ... ... жеке ... ... ... да ... ... пікірі бойынша, егер салық мөлшерлемесі жеткілікті жоғары деңгейге жеткен кезде кәсіпкерлік ынта, өндірісті ұлғайтуға  арналған ... ... ... ... ... ... ... бюджеттің салық түсімдері азаяды. Салықтардың қысқаруы, салық салу мөлшерінің төмендеуі өте ықпалды ... ... ... ... салық базасына ынталандырушы нәтиже болуы мүмкін:1. Рынокқа ұсынатын еңбек пен капитал мөлшерінің ... және ... ... ... ... салық базасы өседі;2. Экономикалық агенттердің белгілі бөлігі «астыртын экономикадан» заңи жолына шыға отырып, салықтан жалтаруды қысқартуы мүмкін. Осы ... ... ... ... мөлшерлемесі шегінің қысқаруы, расында, салық түсімін көбейтуі мүмкін деген қарапайым логиканы көрсетеді. Жеке ... ... салу ... ... ... ... әлеуметтік қызмет атқарады - әр түрлі әлеуметтік халық топтарының табыстарын теңестіруді қамтамасыз етеді. Салық саясаты қоғамның әрбір даму кезеңдеріне тән, ... ... ... әсер ... ... объективті және субъективті факторларға тәуелді әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге ... ... ... мемелекет өзінің нақты бір даму кезеңдерінде қоғамның әлеуметтік-экономикалық мақсат пен ... ... ... саясатымен сәйкес келетін салықтық саясатты жүргізіп отырады. Ал, рыноктық экономикадағы салықтық саясаттың негізгі мақсаты – бюджеттің кіріс бөлігін тұрақты ... ... ... ету және ... ... қол ... мемлекеттің қаржылық ресурстарын қалыптастыра отырып, шаруашылық субъектілердің экономикалық қызметіне әсер етіп отыруы ... ... ... ... өсу мен ... ... ... мүмкіндік жасауы тиіс. Тарихи практика көрсетіп отырғанындай, салықтар негізді түрде қолданылса өндірістің тиімділігіне әкеледі, ал тиімсіз түрде қолданылатын болса орны ... зиян ... мен ... ... ... рөль ... ол- мемлекет тарапынан өндіріске әсер етуінің жақсы көрсеткіштер үшін артықшылықтар беру арқылы ал, салық бұзушылық болған кезде- санкциялар ... ... ... ... болып табылатын салықтық ынталандыру жүйесі болып табылады.Мемлекеттің экономикаға араласуы тек қана шаруашылық субъектілерінің кәсіпкерлік іс-әрекетін ... ... ... ... ... нормативтік актілерді шығарып қана қоймай, олардың ... және ... ... топтарына қайта қайтару немесе қайта бөлу мақсатында шаруашылық субъектілерінен мүліктері мен қаржыларының бір бөлігін алу ... ... ... ... ... ... және жалпы ішкі өнімді тарату процесінде маңызды рөль атқарады. Жалпы ішкі өнімді бөлу және қайта бөлуде салықтың фискалды және ... ... ... ... ... өз табысын қалыптастыра отырып экономикаға мақсатты түрде әсер етеді. П.Самуэльсон ... “… ... ... салу ... шеше ... ... қажетіне керек ресурстардың басқа адамдар мен оларға тиеселі кәсіпорындардан салық қалай алынатынын және олардың мемлекеттік тауарлар мен ... ... ... ... ... мүмкіндік береді[8]. Қазіргі кездегі Қазақстанның салық жүйесі реформасының дамуының ең маңызды кезеңі – 1999 жыл. 1998 жылы ... ... ... ... ... ... және қазіргі кездегі жұмыс істеп тұрған салық механизмін қайта құруды одан әрі жетілдіруге ілгері ... ... 1992 ... 1 ... ... қосылған құн салығы және акциздiң енгiзiлуiмен байланысты айналым салығы өз ... ... ... ... ... ... құн ... және акциздер, жер салығы, бағалы қағаздармен жасалатын операцияларѓа салынатын салықтар атқарды. Қосылған құн салығы бойынша бөлулер нормативi ... ... яғни ... ... ... ескерiлiп, бөлулер нормативтерi бекiтiлдi. Жер салығы бойынша барлық облысқа 90%, бағалы қағаздармен операциялардан салық бойынша 50% ... ... ... 1992 жылы ... және ... ұйымдардың пайдасына салық, тұрғындардың пайдасына салық толығымен жергiлiктi бюджетке түсті. Айта кететiн жағдай, «Қазақстан ... ... ... ... ... сәйкес табыс салығы жалпы мемлекеттiк салықтар құрамына жатты, яғни оның шамасы сонымен қатар жергiлiктi бюджеттерге бөлулердiң пайыздық мөлшерлемелерін ... ... ... ... ... ... ... кұрамына ол шартты түрде ғана қатысты. 1992 жылы жергiлiктi бюджеттер кiрiстерiнiң қалыптасу ерекшелiктерi болып, кейбiр ... ... ... ... iс жүзiндегi бюджеттiк түсiмдердiң жоғары болуы табылады, бұл толығымен бағаның өсуiмен, сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... болды.1993 жылы реттеушi салықтарға тiркелген (ренталық) төлемдер жатқызылған, ол ... ... ... ... ... ... ... типтерiне меншiк нысанына қарай сараланып жергiлiктi және ... ... ... жылы ... құн ... ... ... нысанынан тәуелсiз кәсiпорындар, ұйымдар пайдасына салықтар реттеушi салықтар қызметiн атқарды. Жеке тұлғалардан ... ... ... ... ... ... Олардың бөлулер бойынша мөлшерлемесі облыстық бюджетте Жоғары Кеңеспен ... ... ал ... ... үшiн ... ... деңгейде белгіленді. Жергiлiктi бюджеттер бойынша бекiтiлген кiрiстердiң          1994 ... ... ... ең ... ... ... бойынша кiрiс көздерінiң бiркелкi емес бөлінуімен байланысты.Отандық мұнай өңдеу зауыты және ... ... ... ... үшін ... және жүктемесін қысқартуды ынталандыру үшін экспортталатын шикі мұнайды жаңа ренттік салығы енгізілді, оның төлемшілері өнім бөлімі туралы келісім-шарт жасаған жер ... ... ... ... шикі ... ... жеке және заңды тұлғалар болып табылады.Ғылыми өңдеу және ақпараттық технологиялар саласының арнайыэкономикалық ... ... ... ... үшін, сонымен қатар халықаралық теңіз сауда портын ... ... ... ... ... ... қабылданды.Кіші кәсіпкерлік  субъектілері  үшін  жеке  кәсіпкерлер патент бойыншажұмыс істей алатын ... ... ... 1,5 млн ... 2,0 млн теңгеге дейін арттыру жолымен, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... негізінде салық төлеуге тиісті табыс градациясын өзгерту жолымен арнайы салықтық режимді қолдану ортасы кеңейтілді. Қазақстанның мұнай-химиялық саласының дамуын ... және ... ... ... ... ... ... инвестицияларды жұмылдырудың қолайлы климатын құру мақсатында Қазақстан Республикасының жер қойнауынан ... ... мен ... қайта өңдеу жөніндегі экономиканың мұнай-химиялық саласында қызмет ететін мекемелер үшін жеңілдік режимі енгізілді.Салық салынатын кірісті шегеру мен түзету жүйесін жетілдіру ... ... ... жүктемесін төмендетуге бағытталған бірқатар нормалар енгізілді – Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... ... екі ... ... және ... банкаралық нарығының екі еселік ставкасынан салық салынатын кірісті анықтау кезіндегі шегерімге жатқызылатын несиелер (қарыздар), депозиттер мен қарыздық бағалы ... ... ... ... ... белгілейтін норма алынып тасталды, бұл сыйақы төлеу үшін салық төлеушілер шығыстарын толық көлемде шегерімге жатқызуға мүмкіндік береді; ... ... ... ... салу ... ... ... норма енгізілді, олардың қызметінің ерекше түрі қызметтің осы түрінен түсетін кіріс жиынына ауылшаруышылық саласында шағын несие беру болып ... ... ... салық пұрсаттылықтарын алу үшін Инвестиция жөніндегі комитетпен келісім-шарт жасау қажет болса, салық ... ... ... ... ... ... пайдаланы алады. Бұл көптеген инвесторлардың инвестициялық салық пұрсаттылықтарына еркін кіруіне рұрсат береді. Пұрсаттылықтар ... ... ... құрылымтарды, машиналар мен жабдықтарды сатып алу, салу бойынша салық төлеушінің шығындарын, сонымен қатар оларды қайта салу және жаңғырту шығындарын бір жыл ... ... 3 ... ... ... ... ... нысандарын ұсынатын болады. Бұл шикізаттық емес секторға инвестицияларды арттыруға салық төлеушінің ... ... ... Сонымен қатар, салық төлеушінің көтерген барлық нақты шығыстары және жалға алушымен жөндеу кезінде ... ... ... ... ... кезінде шегеріледі [9].Жобада шағын және орта бизнес үшін корпоративтік табыс салығы ... ... ... ... және ... ... ... қарастырылады. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері өткен кезеңдегі табысты бірдей дәл анықтай алмайды, сондықтан ... ... ... ... ... орындауларын жеңілдететін болады.Салықтық әкімшілендіру тиімділік критерийіне жеткілікті сәйкес келмейді, әртүрлі әкімшіліктік кедергілермен ұиындатылған, көптеген нормативтік-құқықтық актілерге және түсіндірме сипатындағы құжаттарға ... ... ... Салық кодексінің жобасын әзірлеу кезінде оған салық салу саласындағы нормативтік-құқықтық актілер және түсіндірме сипатындағы құжаттардың негізгі ... ... ... ... ... ... рәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу маңызды болды.   2. ... ... ... дамуын қамтамасыз етуші фактор ретіндегі қазіргі кездегі салық салу жүйесінің қызмет ету механизмін талдау2.1 ... ... ... ... ... ... салық салу жүйесінің қызмет ету механизмі Дамудың ұзақ әрі қайшылықты жолын өте отырып Қазақстанның салық ... ... ... реформалануының маңызды сатысында. 2008-2011 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының салық жүйесін тереңінен реформалауда бірқатар маңызды істер жүзеге асырылды.Қазақстанның салық саясаты ... ... ... ... ... ... жж. ... ҚР салық жүйесін тереңінен реформалауда бірқатар маңызды істер жүзеге асырылды.жылы қосылған құн ... (ҚҚС) ... ... 16% ... және ... салық деңгейі 26-дан 21% дейін төмендетілді.жылдан бастап қолайлы экономикалық орта құруға, мемлекет пен салық ... ... ... сай болуына, салықтық заңнаманың тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған жаңа Қазақстан Республикасының Салық кодексі (бұдан әрі - ... ... ... ... ... пен ... ... көзқарастарының өзара үйлесімділігін қамтамасыз ететін салық жүйесін құру мақсатында - 2003 ж. салықтық заңнамаға ... ... ... ... 2004 ж. 1 ... ... қазіргі салықтық реформа кезеңінде:жеке табыс салығының ең жоғары ставкасы 30%-дан 20% дейін салықтың ... ... ... бір ... ... қазіргі салық реформасында 2009 жылдан бері 10 пайызды құрайды;әлеуметтік ... ... ... ... ... ең жоғары көлемі 2007 жылдары 20% және ең ... 7%; ... ... ... ... мөлшері  2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін (2011ж)11 ... ... ... 5,0 ... ... ... ... 16-дан 15% дейін төмендетілді; соңғы салық реформасында 2009 ... ... ҚҚС 12 ... ... табыс салығы 2006ж 40 %-дан, 2007 ж- 30 %-ға, 2008 ж-30%, 2009 ж -20 %, 2010 ж-20%, ... %. ... ... ... ... құжаттардың 50 түрін қабылдауды және беруді жүзеге ... оның ... ... есептілігін қағаз тасығыштарда, сондай-ақ «Салық төлеуші терминалы» бағдарламалық қамтамасыз етуі арқылы электронды түрде ... күні ... ... ... ... салық төлеушілер саны  барлық  салық төлеушілердің жалпы санындағы үлес салмағы 2009 жылы 86,3 ...  ... ... жылмен салыстырғанда екі есеге өсіп отыр (сурет 8). 2007 жылы Салық қызметі органдары қызметкерлерінің кәсіби этика кодексі ... 2007 ... ... ... ... ... ... қызметтерін рейтингтік бағалау енгізілді. Қаржы Министрлігі жүйесінің 2010 жылдың І-жарты жылдығындағы түйткілді мәселелері мен міндеттері Қаржы ... ... ... ... негізгі міндеттер Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 1 ... ... ... жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының желілік ... ... ... ... ... жылдарға арналған бағдарламасынан туындайды. Салық комитеті бойынша, қызметінен болатын зиян көбінесе миллионмен өлшенетін «қолма-қол ақшаға ... ... ... ... ... Мысалға БАҚ-та (осы жылдың 18 тамызы) айтылған соңғы жағдайды келтіремін, Шымкентте қылмыстық топ 2 жылдың ішінде 17 фирмаға жақын фирма ... және ... ... бағалау бойынша ғана 425 млн. теңге зиян келтірген. Басқаша айтқанда, осы кәсіпорындар 2 жыл ... ... ... және ... жүйе ... ... шұғыл анықтап, жолын кесуге және мемлекетке келтірілген зиянын азайтуға ... ... Оның ... ... ... ... органдары осы фирмаларды заңды мекен-жайларында олардың физикалық тұрғыдан болмауынан тексеруге шамасы келмейді. Мұндай фактілер бойынша материалдар оларды іздестіру бойынша ... ... үшін ... ... ... берілгенмен, бұл міндетті қорытындылар әкелмейді.Осы уақытқа дейін салық қызметі органдарында ... ... ... ... ... жоқ ... ... қажет. Мысал үшін, «қолма-қол ақшаға айналдыратын» фирмалар мен «бір күндік» фирмаларды біршама тиімді (салықтық ақпараттық жүйенің көмегімен) ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындармен және олардың қызметінің салдарымен күрес жүргізудің тиімді құқықтық тетіктері жоқ. Осы ахуалды ... үшін СК ҚР ... ... ... ... ... ... енгізді, ол осы құбылыс пен оның салдарымен күрестің тиімділігін арттыруға ... ... ... ... ... ... (тұрғылықты жерін) өзгертуі туралы 20 жұмыс күні ішінде өтініш ... ... ... банктік шоттары бойынша шығыс операцияларды тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... ... сомасының шегерімдерінен және ҚҚС сомасының есептерін шығарып ... егер ... ... ... ... ... белгілі бір өлшемдер бойынша қауіп аймағында болған жағдайда (бұрын жалған ... ... ... ... ... жүрген және т.б.), мемлекеттік тіркеуде бас тарту мүмкіндігі [10].Қаржы Министрлігінің жүйесінде сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі ең ... ... ... электрондық қызметтердің тізбесін кеңейту жолымен қызметтерді тұтынушылармен сол немесе өзге органның қызметкерлерінің жеке байланысын азайту жөніндегі ... ... ... ... ... ... «СК - ... және «СК - бизнес» бөлігінде «электрондық Салық комитеті» ... ... ... сондай-ақ салық әкімшілдендіруін жүзеге асырылуын автоматты түрде бақылауды іске асыруды атап өтуге болады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Салық комитетінің дистанциялық: ҚҚС ... жеке ... ... ... ... туралы, салық төлеушінің жеке шотына жете есептелген соманы жүргізу ... ... ... ... мен ... ... ... алуға (қайтаруға), салықтық тексеру қорытындыларына шағымдануға салық ... ... ... ... ... тізбесін кеңейткені орынды. Салық төлеушілердің комитет көрсететін қызметтер сапасына қанағаттанушылығын арттыру және салық төлеушілерді құқықтары туралы хабарландырып ... ... ... ... ... және оның қол ... ... көрсеткіштерін әзірлеу, тиісті стандарттарды, «Салық төлеушілердің партиясын», Салық қызметі органдарының ар-намыс кодексін әзірлеу мен енгізу қажет. ... ... ... ... өз функцияларын уақтылы және сапалы орындауын бақылауды автоматтандыруға күш жұмсау қажет ... ... ... ... ... мен кезеңділігінің сақталуын, салық тексеруі қорытындыларына шағымдануға (апелляция) өтінімдердің қаралуын, камералдық бақылау қорытындылары және салық заңнамасы бойынша анықталған ... ... ... ... және т.б.бақылауды автоматтандыру.Салық комитеті Қаржы полициясымен, прокуратура органдарымен, сондай-ақ екінші деңгейлі банктермен ... ... ... ... автоматтандыруға күш жұмсауы қажет деп санаймын. Бұл мәселелер мен міндеттерді шешу ... ... ... алу ... ... уақытта салық салу мәселелері бойынша заңнама актілеріне екінші түзету блогына енгізілген өзгерістермен салықтық жұмсарту жоспарлануда және ... ... ... ... ... күшейтумен және салық салу базасын жариялаумен өтелуі ... ... ... ... ... ... ... тәртібін реттейтін және Салық кодексімен белгіленген амортизацияның жеке шекті нормаларын көбейту қажеттігінен туындаған жөндеуге кететін шығыстардың жиынтық жылдық табысын ... ... ... ... негізгі қаражаттың функциялық ерекшелігін ескере отырып жөндеуге кететін шығыстардың ... ... ... шегерімге барынша толық жатқызу үшін мүмкіндік беру тәртібін реттейтін Салық кодексінің ережелеріне өзгертулер енгізілді.Функциялық ерекшеліктерді ескере отырып ... ... ... ... ... ... ... топтары бойынша жөндеуге кететін шығындарды 15-тен 20% және 25% дейін шегерімге жатқызудың шекті нормалары көбейтілді.Сондай-ақ салықтық мерзімнің аяғында салық төлеуші ... ... 300-ге ... ... ... көрсеткіштер бір уақытта шегеруге жатқызатын шағын топтың құндық балансының көлемі ұлғайтылды. Бұл тіркелген активтердің қалған ... ... ... ... жарамсыздыққа жатқызуын жеделдетті.«Өзге оқшауланған құрылымдық бөлімше» түсінігі ... ... бұл ... бөлімшенің орналасқан жері бойынша салық төлеушінің салықтық міндеттемесінің бөлінуін ... және ... ... ... ... ... ... тіркеуден өту мен осындай құрылымдық бөлімшелердің салық төлеушінің тіркеу номерін алу ... ... ... ... және жеке ... ... ... аванстық төлем жиынын салық төлеушінің түзету тәртібін жеңілдетті, яғни түзетуді салу органымен келісу ... ... ... ... одан әрі ... және ... шаруашылық жүйесіне елді тартуға бағытталған сыртқы экономикалық реттеу үшін реформалар ... ... ... ... ... ... Стратегиясын жүзеге асыру міндеттерін ескере отырып инвестицияларды бірінші кезекте тарту үшін мынадай салалық басымдықтар анықталды: ... ... ... жасау мен металл өңдеу; құрылыс материалдар өнеркәсібі; биотехнологиялар мен мұнай химиясы.Қазір Қазақстан Республикасындағы ... және ... ... ... ... ... шараларының жобасы мыналарды қамтиды:инвестициялық және салық заңнамасымен белгіленген инвестициялық ... ... ... ... ... баж салығын салудан босату, мемлекеттік гранттар);дамытудың мемлекеттік қаржы институттары арқылы жобаларды тең қаржыландыру;маркетингтік-талдамалық зерттеулер, инжиниринг және трасферттік технология ... ... ... ... ... беру 2003 жылдың 8 қаңтарындағы «Инвестициялар туралы» ҚР заңымен реттеледі. Заңда отандық ... ... тең ... ... мен көтермелеу көзделген. Осы заң инвестицияның ең төменгі шекті көлемін белгілемейді, бұл ... ... ... инвестицияларды жүзеге асыратын шағын және орта бизнес ... қоса ... оны ... ... ... ... мынадай салық преференциялары беріледі[11]:а)	корпорациялықк табыс салығы бойынша преференциялар салық төлеушіге жиынтық жылдық табыстан ... ... ... ... тең ... ... ... тіркелген активтерді пайдалануға енгізілетін құнды шегеруге жатқызу құқығын береді;б)	мүлікке ... ... ... ... ... жоба ... ... қайта енгізілген тіркелген активтер бойынша мүлікке салық төлеуден босату ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін алынған және пайдаланылатын жер телімі бойынша жер салығынан босату ... ... ... ... (бұдан әрі ИСП) қолдануды бастау үшін Салық кодексіне сәйкес келісім-шарттар белгіленеді.Кедендік баж салығының салынуынан босату инвестициялық жобаны жүзеге ... үшін ... ... мен ... ... заттардың импорты кезінде мерзімді ықтимал бір жылға ұзарту арқылы, алайда келісім-шарт ... ... ... бес ... аспайтын уақытқа берілуі мүмкін.Мемлекеттік гранттарды заңда белгіленген тәртіппен ҚР Үкіметі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес меншікті немесе жер ... ... ... ... пен жер ресурстарын басқару саласындағы тиісті мемлекеттік органдармен келісе отырып уәкілетті орган береді.Мемлекеттік гранттар ретінде жер телімдері, ғимараттар, машиналар мен ... ... ... ... және реттеу аспаптары, құрылғылар, көлік құралдары (жеңіл автокөлік кірмейді), өндірістік және шаруашылық ... ... ... ... ИСП қолданысының бүкіл мерзімі бойында 1997 ж. бастап 2006 ж. ... ... ... саны жалпы жиыны 954,9 млрд теңге 707 келісім-шартты құрады.Жалған кәсіпорындармен күрес үшін «Салық салу ... ... ... ҚР ... ... ... мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылы 11 желтоқсанда 12 201 ҚР заңы ... ... ... ... ... және ... ... операциялары бойынша алынған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) жөніндегі шегерім жиынынан ҚҚС алынып тасталды. Екіншіден, сотпен жалған кәсіпорын ... ... ҚҚС ... ҚҚС ... ... қою туралы куәлікті жоюға құқылы. Бұл сот ... ... ... ... ... бастап жасалынады. Үшіншіден, ҚҚС бойынша есептен осындай өзгерістердің пайда ... ... ... ... ... өзгерісі туралы жиырма жұмыс күні бойында салық органына хабарламаған және ҚҚС төлеушісі болып табылатын тұлға ... ... егер де сот оны ... ... деп ... ... ҚР салық төлеушілерінің Мемлекеттік тізбесінен салық төлеушіні шығарады. Бесіншіден, басшылары мен ... ... ... табылатын заңи тұлғалар немесе шартты шығарылып тасталған салық төлеушілер, қайтыс болған, сотталған, ... ... ... ... ... ... ... бас тартылады.2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеңілдетілген салық декларациясы негізінде, ... ... ... ... және ... ... ... жолымен арнайы салық режимін қолданатын шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық ... ... әрі - АСР) ... ... кеңейтілді.Жеңілдетілген салық режимінің қолданысы жағдайында шағын бизнес субъектілері ... оң ... ... ... 2001 ж. 1 қаңтардан бастап патент негізіндегі АСР-нің салық мөлшерлемелері 3%-дан 2% дейін ... ... ... шкаласының орнына жеңілдетілген декларация негізінде мөлшерлемелері 3-тен 5%-ға және 3-тен 7% ... ... ... жеке ... мен заңи тұлғалар үшін 3% шегінде тиісінше бірыңғай ставка белгіленді. Бұл шара ... ... ... мен идеяларын жүзеге асыруға ұмтылған халықтың бастамашыл тобына қолдау көрсетеді.2007 жылы қосымша құн ... ... 14% ... ... Осы шара ... өндірісті жаңғыртуға, оны кеңейту мен дамытуға бағытталған қаражатты айналымнан босатуға мүмкіндік берді.2007 жылдан бастап 10% деңгейінде жеке табыс салығының ... ... ... ол әлемдегі ең төменгілердің бірі болып отыр.Бұл жағдайда салық салынатын табыстан айлық есептік көрсеткіштің орнына еңбекақының ең ... ... ... ... Осы ... ... ... тиімділігі адамдардың жеке материалдық игілігін көтеруге ынтасын ... ... ... Сондай-ақ ауыл шаруашылық шикізатын өндейтін кәсіпорындардың ҚҚС төлемінің ерекше тәртібі енгізілді: ҚҚС төлемі есептелген салық жиынын 70% азайту жолымен ... ... ... ... салу ... ... дивидендтер түріндегі заңи тұлғалар кірістері салық салуға жатпайды, ал жеке тұлғалар кірістеріне 5% ... ... ... ... ... 15% ... ... технологияға және экспортқа бейімделген өндіріс үшін жағдай жасау мақсатында үш ... ... ... ... ... ... салық салығынан, жер салығынан, мүлік салығынан, қосымша құн салығынан және кеден салығынан босату жүзеге асырылады. Осының бәрі соңғы жылдары ... ... ... ... ... қол жеткізілгенін айғақтайды. Осы жылдары салық жүктемесі ұдайы төмендетілді. Алайда республикалық бюджетке салық ... ... ... ... жоқ. Осылайша, 2006 жылы оның көлемі өткен ... ... 6,8% ... жылы республикалық бюджетке 2,3 трлн жиынында кіріс түсті, олардың негізгі бөлігі (немесе 90,3%) салықтық түсімдердің үлесіне тиіп отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... ... түсімдердің 46,6%, қосылған құн салығының - 29,4% және табиғи және өзге ... ... үшін ... 16% тиіп отыр [12].Сонымен қатар, Қазақстандық салықтық саясатының шегінде ұлттық ерекшеліктер проблемасына көшкен кезде жаңа ... ... ... ... және ... табиғи-географиялық факторларымен ерекшеленетін әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық мақсаттарынан кейбір алшақтықтарымен сипатталады. Біріншіден, ... – әр ... ... ... бар ... ел және ... бізде жалпы ұлттық өнімдегі энергия шамасы өңірлер бойынша әртараптандырылған. Екіншіден, аумағының үлкендігіне байланысты Қазақстандағы өнімдерді көлікпен ... ... құны ... ... ... анағұрлым жоғары. Үшіншіден, Қазақстан әлемдегі табиғат ресурстары өте бай елдердің бірі. Алайда, әлемдік еңбек бөлінісінде ... ... ... ... мардымсыз дамуы аясында оған шикізат базасы өндіріс технологиясы төмен ел мәртебесі бекітілді. Осы үдерісте оның соңғы рөл атқармағандығы және қолданыстағы ... ... ... ... түсінікті. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының салық жүйесін әрі қарай жетілдіруде, төмендегілерді есепке алу қажет:негізгі көрсеткіштер бойынша ... ... ... ... ... және ... ... шығарып тастау мен қайта үлестіру мәселелерін (ұқсас салықтық практика АҚШ-та, Канадада, ФРГ-да, Италияда және басқа да елдерде көп ... бері ... ... ... көліктік жеңілдетілген мөлшерлемелер есебінде отын-энергетикалық ресурстар мен ... ... ішкі ... ... қалу қажеттілігін.Мемлекеттің болашақ экономикасын құруға бағытталған ынталандырғыш факторлары да ... ... ... ... Бұл экономиканы несиелеуді, ипотекалық несиелеуді және құрылыс жинақтаушы жүйені, лизингті, вексельді айналымды дамытуға, ... ... ... ... ... нарығын, қымбат металдардың ішкі нарығын және басқа да қаржылық құралдарды дамыту үшін жағдай жасау мәселелеріндегі салықтық жеңілдіктерге да ... ... ... мен ... үдерістерді ынталандыруды қоса айтуға болады.Бәріне ұнамды салықтық заңнама жоқ және ... да. ... ... ... пен ... ... ықыластарының тең болуына жету қажет.Ресейлік ғалым В. А. Кашин айтқандай, Ресейде салықтық ауыртпалықты үлестірілуі біркелкі емес. Қазақстан Республикасында да ... ... ... да, ... ... ... немесе табыстарына мүлдем сәйкес емес көлемде төлейтін тұрғын топтары жеткілікті-ақ. Кейбір есептеулерге қарағанда ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық қызметтің 30-дан 40-қа дейіні қамтылған. Осы фактіге сүйенсек, барлық салықтарды төлейтін салық төлеушілер орташа статистикалық мәліметтерде керсетілгеннен жарты есе ... ... ... ... ... оңға қарай жылжыту үшін ең алдымен өндірістік орта үшін салық масылын барынша азайту қажет: не салық мөлшерлемесін азайту, не салықтық ... ... ... ... үйлестіру қажет. Яғни, нәтижелі әрі ұтымды салықтық саясатты қажет.Қабылданған салықтық саясат мемлекетте экономика дамуының ... ... ғана ... бере ... ... салудың батыстық моделін құруды көздейді. Біздің ойымызша, еліміздің ... ... ... ... ... ... түгелдей батыстың салық жүйесіне кешіруге болмайды және оның нәтижесі мемлекетте өркениетті және ... ... ... әрі ... ... ... ... Себебі, мемлекетте қажетті жағдай әлі құрылған жоқ: бухгалтерлік есеп жүйесі әлсіз, қолма-қол ақша ... мен ... ... алмасулар үлесі жоғары, есептеу тәртібі жетілмеген, оның ішінде банктер ... ... ... мен ... ... ... ... әлсіз, фирма директорлары мен құрылтайшылар тиісті жауапқа тартылмайтын ниеттелген банкроттылық практикасы дамуда.Азаматтарға салық салу аясында ең ... ... ең ... ... табысын салық салудан босату қажет - қызметкер мен оның отбасының өмір сүруіне жеткілікті деңгейде салықтан босату минимумын бекіту есебінде. Бұл ... ... 20-25 АЕК ... ... ... құрауы тиіс, бір уақытта мемлекеттік бюджет есебіндегі тегін әлеуметтік қызмет ... ... ... ... ... әлеуметтік минимумдарды бе-кіту үлгісінде).Салық бойынша жеңілдіктер жалпы жеңілдіктер үшін емес, экономикалық үдерістерге белсенді әсер ету үшін ... айта кету ... ... ... бет бұра отырып экономикаға әсер ету жолдарын жоғалтады, экономикалық даму стратегиясына зиян келтіріп фискалдық есептер көлеміндегі өз мүмкіндіктерін шектейді.Алайда, ... ... ... ... ... ... ... ұсынылады, жеңілдіктер біздің салық жүйемізді құртады және оларды алып тастау бюджеттік табыстарды өсіруде, артынан салықты төмендетуге, біркелкілік және салық ... ... ... ... қалпына келтіруге мүмкіндік береді деп тұжырымдалады.Экономикасы дамыған барлық елдерде жеңілдіктер қолданылатыны ұмытылып отыр, мысалы өндіріс модернизациясын ... ... ... ... ... ... ... Бірқатар елдердің салық заңнамасында өндіріс ұсталымдарына толығымен жеке ... ... және ... жұмыстарға жұмсалатын шығындары толық қамтылады, осылайша салық салынатын табыс көлемі қысқарады.Салықтық жеңілдіктерді жаппай алып ... ... ... ... олар бойынша экономикалық әсердің анықталуын, мақсат бойынша қолданылуын, аз мағыналы және жеке жеңілдіктерден бет ... ... ... ... ... ретке келтіру қажет екені айқын керініп тұр.Дұрыс қойылған ... ... ... ... ... ... азайта және бір уақытта салық төлеуші ниетін ынталандыра алады.Фискалдық саясат ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жағдайында ... ... ең ... ... ... ... ... шешу үшін тиімді қолдануды көздейді [13].Үкімет салықтық әкімшілік етуді жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастырады. Салық саясаты елдің индустриялық-инновациялық ... ... ... ... ... ... ... үлесін қысқартуға және экономикадағы салықтық жүктеменің ұтымды теңгерімін құруға бағытталатын болады. Салықтық жеңілдіктер бойынша терең талдау жүргізу, олардың экономиканың тиімділігіне әсер ету ... ... ... алда тұр. ... ... ... ... кірістерінен жеке тұлғалардың кірістеріне қайта бөлу міндеті кезең-кезеңмен шешілетін болады, сондай-ақ халықтың кірісі мен шығысын ... ... ... ... ... алғанда, жүргізіліп отырған салмақты фискалдық саясат бюджет тұрақтылығын қамтамасыз етуге, мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін тиімді орындауға және шығыстарды мемлекеттік ... ... ... ... ... ... сатып алу саласында мемлекет пен бизнестің мүдделерін ескеретін және мемлекеттік қаражатты жұмсаудың тиімділігі мен икемділігіне ықпал ететін жүйе ... ...... салықтық несие-ақша және тағы басқа шаруашылық жүйелердің қайта құруына ... ... және ... ... ... ... ... Сондықтан, бөлу қатынастарының жетілдіруі тек қана жаңа технологиялық және бәсекелестік нысандарды құрудан тұрмайды. Жалпы айтқанда, бұл ... ... ... ... содан кейін қаржылық, бюджеттік, салықтық және т.б. жүйелердің жетілдіруі болып табылмайды. Бұл өте маңызды зор мәселе. Себебі, ақшаның нысанындағы құнын ... және ... ... ... бірлікті. Яғни, қоғамдық ұдайы өндірісте өндіріс және бөлу процесстері жүйелендірілмеген қаржыландыру және несиелеу ... ... ... ... ... ... Сондықтан, өндірістік қатынастардың ішінде нарық экономикасы кезінде салықтық қатынастардың маңызы зор. Салықтық ... ... бөлу ... ... болып табылады.Салықтық қатынастардың дамуынан қоғамдық прогресстің дамуы тікелей байланысты. Салықтық қатынастардың жетілдіруі мемлекеттің қызметіндегі ең қүрделі мәселе. Себебі, ...... ... Ал меншіктегі туындайтын мәселелер қазіргі уақытта заңдылық және орындаушы үкіметтің арасындағы қабылданған шешімдеріне қарсылас әсер етеді.Қорыта келе, салық салу ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Экономикалық базистің дамуы жүйеленген салықтық механизмсіз жетілдірілмейді, ал ... ... ... – бұл салық ауыртпалығын төмендету және салықтан жалтарушылықты қысқарту.  2.2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіндегі салықтық  ... үлес  ... ... ... ... бөлігін қалыптастыра отырып, жоғарыда атап өткеніміздей мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық бағыттағы шығындарын ... ... ... ... ... ... тек қана мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін ғана қамтамасыз етіп қоймай, ... ... ... ... отырады, мысалға әсіресе кәсіпкерлік қызметті қолдау мен қорғау бойынша мемлекеттік ... ... ... салық режимінің қолданылып отырғандығы салық төлеушілер мен мемлекет мүддесін ... ... ... ... мемлекеттің кірісіндегі салықтардың атқаратын рөліне толығырақ тоқталатын болсақ, оны төмендегі кестелерден көруімізге болады. Бюджеттің кірістерін ... ... ... ... жүйесiндегi салықтардың орындалуын мына кестелерден көреміз:1 кесте2010 жылдың 1 жарты жылдығында салықтық түсімдердің атқарылуы                                          млрд ...                                                                              ... ҚР ... министрлігі 2010 жылдың 1 жарты жылдығында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есебіКесте 1-де ... ... ... 2010 ж 1-ж.ж ... 1181,4 ... ... нақты 1260,7 немесе 106,7% жиналды.  Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда ол 223,7 млрд.теңгеге ұлғайды. Корпоративтік табыс салығы бойынша жоспарда 370,1 ... ... ... 375,0 млрд.теңге немесе 101,3% түсті. Асыра орындау бір жолғы («Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС бойынша бересінің ... ... ЖШС ... ... көзінен мүлікті сату кезінде құнының өсімінен КТС төленуі, KMG EPU.A. ... ... ... ... КТС есептелуі) түсімдерге және аванстық төлемдердің ұлғаюымен ... ... ... құн ...  303,1 млрд.теңге көлемінде, оның ішінде ішкі өндіріс тауарларына ... ҚҚС ... ... ... ... Алматы қ., Астана қ. мен Павлодар облысы бойынша ірі түсімдер есебінен ... [14]. ... ... мен ... ... ... салықтар Бірыңғай кедендік тарифтің енгізілуіне байланысты кедендік әкелу баждарының есебінен, сондай–ақ мұнай бойынша пост–кедендік тексерулер нәтижесінде түгел өндіріп алынған ... ... ... ... баждар есебінен 100,6 млрд.теңге немесе 136,3% көлемінде түсті. Орындалуы 104,1%-ды құрап, әлеуметтік салықтың өсімі байқалды немесе бюджетке 114,9 ... ... Жеке ... ... бойынша  жоспар 107,8 %-ға орындалды. Асыра орындау барлық өңірлер бойынша ... ... ... бойынша түсімдердің ұлғаюы жылдың басынан бері жұмыссыздық деңгейінің маусым ... ... ... және ... белсенді халықтан жасырын жұмыссыздық деңгейінің 0,7%–дан 0,4%–ға  төмендеуімен түсіндіріледі. Сурет 1-де ... 2010 ... ... ... ... ҚҚС 117,7 ... ... өтелді, бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 24,9 млрд.теңгеге артық. Өсімнің негізгі себебі экспорт көлемінің ұлғаюы болып ... (2009 ... ... ... салыстырғанда экспорт 74,1%–ға өсіп, ағымдағы жылдың 5 айында 24,2 млрд.АҚШ долларын құрады). 1 сурет. Өткен жылдың ұқсас мерзімімен ... ... ҚҚС ... ... және ... ҚР ... ... 2010 жылдың 1 жарты жылдығында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есебіКедендік төлемдер мен салықтардың атқарылуын ... 2009 ... ... ... КТжС ... 18,3% -ға немесе 46,0 млрд. теңгеге өскенін және 297,5 ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап импортқа тарифтің орташа арифметикалық ставкасы 10,5%-ды ... ... ... ... ... ... ... есебінен қамтамасыз етілді, бұл бұрынғы қолданыстағыдан 1,6 есеге немесе  60%-ға жоғары. Сол сияқты пост-кедендік тексерулер ... 20,0 ... ... ... ... 2 сурет. Өткен жылме салыстырғанда 2010 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша кедендік төлемдер мен ... ... ... ҚР ... министрлігі 2010 жылдың 1 жарты жылдығында мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есебі Жергілікті ... ... ... 6 айда ... ... 175,4 ... болып, 1 191,7 млрд.теңгені немесе  101,4%-ды құрады. 2009 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда ... 18%-ға ... ... ... барлық өңірлер бойынша байқалады [15].  Салықтар бойынша  берешек туралы, 2010 жылғы 1 жарты жылдығында жағдай бойынша салық және ... ... ... да ... ... ... бойынша тұтас алғанда 150,8 млрд.теңгені құрады, жылдың басымен салыстырғанда бересі 50,5 млрд.теңгеге ұлғайды, өсімнің себебі ... ... ... ... ... ... мен ... алуға үмітсіз бересі болып табылды. Бересінің ең көп үлес салмағы корпоративтік табыс салығы бойынша –  82,4%, ... ... ҚҚС –49,0% ... ... 2010 жылдың бірінші жарты жылдығына салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бересі Дереккөз: ҚР Қаржы министрлігі 2010 ... 1 ... ... ... ... ... ... есебіТөмендегі 2-кестедегi мәлiметтер бойынша салықтардың жалпы көлемi 2008 жылы 203,8 млрд ... 2009 жылы 220,6 млрд ... ... ... бюджетке келiп түсетiн салықтардың 2008,2009, 2010 1-ж.ж. аралығындағы ... ... ... біртіндеп артқаны байқалады.  2 жыл iшiнде өзгерусiз қалған салық түрi  ... жер ... 2010 1-ші ... ... 0,4 млрд ... құрап, оң нәтиже беріп отыр. Қалғандарының iшiнде салықтық түсімдердің ішінде ең үлкен үлесі КТС-да , ол 2008 жылы ... ... 38,4 ... ... ал 2009 жылы 29,1 пайызға төмендеген. Сәйкесінші 2010 1-ші ж.ж. 29,7 пайызға қайта көтерілген. Одан кейінгі үлкен үлес 2009 жылы  ... ... ... 12,1 пайызын жеке табыс салығы, ҚҚС 23,4 пайызын құраса, ал ... ... 4,1 ... ... ... осы ... 2010 ж. 1-ші ж.ж. 12,7% ЖТС, ҚҚС 9,0% ...  Соңғы жылдарды салыстыру арқылы, салықтық түсiмдердiң ... ... ... салығы түсiмдерiнiң 2008 жылы көтеріліп, 2009 жылдары  жылы ... және 2010 ж. 1-ші ж.ж. ... ... ... ... ... ... пікірі бойынша корпоративтік салығы бойынша Салық кодексіндегі салық мөлшерлемелерінің өзгеруіне және салықтық ... ... ... ... деп түсіндіреді. Және қаржылық дағдарыстың компаниялардың қаржылық жай ... әсер етуі де ... [16].                                ... ... Республикасында салық жүйесiн жетiлдiру кезiнде, салық заңдары нормаларының бiр тұрғыда түсiндiрiлуiн қамтамасыз ету, оны ... ... ... ... ... ... ... сақтаудың денгейiн арттыру мақсатында елiмiздiң Президентiнiң  ...  ... осы ... ... жылдары кәсiпкерлерге деген көптеген жеңiлдiктерi енгiзiлдi деп айтуымызға болады, яғни ... ... ... ... ... атап ... ... табыс салығының 20-25 , әлеуметтiк салық 10-15, жеке табыс салығы 20-25 пайызға төмендедi.                           2 ... 1-ші ж.ж. ... ...  ... ... ...  ...  түсімдердің  өсу  ...                                     Млрд ... ... ... ... ... ... 29,7Жеке табыс салығы241 ,212,0268 ,812,1148,312,7Әлеуметтiк салық225 ,711,0232,910,5114,99,2Жер салығы10,50,513,10,57,20,5Көлiк салығы13,90,617,60,813,51,0Акциздер51,62,557,42,729,12,3Қосылған құн салығы61,830,0516,023,4112,69,0Мүлiк салығы75 ,23,89194,154,26,3Жер қойнауын ... ... мен ... ... жер ... саудаға және сыртқы операц салын салық12 ,20,5152 ,37,0160,013,7Құмар ойын бизнеске салық--2 ,40,12,50,2Басқадай салықтар0,538,48,429,12,50,2Барлығы: 203,8100220,61001260,7100Дереккөз: ҚР Қаржы Министрлігінің ... ... ...  бойынша3- кестедегі мәлiметтерден 2008 жылмен 2009 жылды салыстырғанда салықтық түсiмдердiң 108,2 ... ... яғни 168231 млн ... ... ... ... Тиiсiнше жеке табыс салығы 2009 жылы 111,3 пайызға, яғни 27473 млн тенгеге ... ... ... iшiнде  халықаралық саудаға және сыртқы операцияларға салынатын салықтың едәуiр өскендiгiн, 1254,6 пайызға, яғни 140093 млн ... ... ... 122,0 ... яғни 16606 млн ... Жер ... ... салықтары мен арнаулы төлемдерi 175.0 пайызға, яғни -189716 млн тенгеге, 3 кесте2008-2009  жылдар  ...  ...  ... ... жүйесiндегi  салықтық  түсімдердің  өсу  ...                                       ... ... (мың ... ... 2009 ... ... табыс салығы 782 992 948643 668 528-13932442082.2Жеке табыс салығы241 250 943268 724 61427473671111.3Әлеуметтiк салық225 638 598232 839 ... ... 453 24413 022 ... ... 893 23317 521 3543628121126.1Акциздер51 588 79257 393 4295804637111.2Қосылған құн салығы611 800 178515 933 456-9586672284.3Мүлiк салығы75 245 10391 851 11116606008122.0Жер қойнауын ... ... мен ... төлемдерi11 469 281201 185 703189716422175.0Бірыңғай жер салығы412 621578 140165519140.0Халықаралық саудаға және сыртқы ... ... ... 132 917152 226 ... ойын ... салық-2 375 0302375030-Басқадай салықтар574 715836492477902091455Дереккөз: ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық ... ... ...  ... жер ... 140,0 ... яғни 165,0 млн тенгеге артқан. Салықтардың iшiнде корпорациялық табыс салығы және қосылған құн салығының кемiгенi байқалып ... ... олар  ... ... ... 17,8 ... 139324 млн ... , қосылған құн салығы 15,7 пайызға,  -95866 млн теңгеге кемiп отыр. 2010 – 2012 ... ... ... ... ... ... ... және басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару және мемлекеттік мекемелердің қызметкерлердің жалақыларын 2010 жылы 1 шілдеден 25 %-ке, 2011 жылы 1 ... 30 %-ке ... және ... ... ... қорына аударымдардың 2010 жылы 5%-ке дейін арттырудың нәтижесінде әлеуметтік салықтың және 2010 – 2012 ... ең ... ... ... ... ... жеке ... салығының төмендеуі ескерілді.4 кестеМемлекеттік бюджеттің кірістері ЖІӨ-ге %Көрсеткіштер атауы2010 жыл2011 жыл2012 жылКірістер14,215,215,0Салықтық түсімдер13,614,614,4Салықтық емес түсімдер0,40,40,4Негізгі капиталды ... ... ... ҚР ... ... ... ... мәліметі  бойыншаҰлттық қорға жіберілетін бюджетке түсімдер ... 2010 – 2012 ... ... болжамы макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамды параметрлері негізінде жасалған: мұнай өндіру, мұнайға әлемдік баға, АҚШ долларына теңгенің ... ... ... ... ... ... ағымдағы жағдайды талдау.2010 жылы Ұлттық қорға тікелей салықтардың түсімдері ЖІӨ-ге  7,9 % ... ... ... 2011 жылы – 8,3 %, 2012 жылы – 8,0 %.4 сурет. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... 2010 2012 ... арналған болжамыДереккөз: Қайнар көзі: ҚР Қаржы Министрлігінің ... ...  ... және республикалық бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, Қазақстан Республикасының шоғырландырылған бюджетінің болжамдары. Соңғы жылдар бойы Қазақстан экономикасы орнықты өсуді ... ... ... ... ... етіп ... Атап ... осы біздің елімізге бүгінгі таңда әлемдік қаржы ... ... ... ... берген резервтерді жинақтауға мүмкіндік берді. Салық қызметі органдарының қызметінің осы стратегиялық бағыты басым ... ... және оны ... ... үшін ... ... баса көңіл бөлу кажет:салық мәдениетін көтеру: мемлекет алдында әлемнің 50 бәсекеге қабілетті елдер қатарына кіру міндеті тұрғанын ескере ... ... ... ... ... ... Қазақстандық қоғамның әрі қарай дамуы үшін үлгі болуы қажет;салық бақылауының тиімділігін арттыру: ... ... ... ... және ... ... ... заңнамасын сақтау аясында қабылданатын шаралардан қажет нәтижелерге қол жеткізуде ... ... ... ... ... ... ... маңызды мәнге ие;салық заңнамасын оңайлату: салықтардың толық жиналуын ... ету үшін ... ... ... ... жүйесін оңтайландыру және оңайлату қажет[17].Стратегиялық бағыттарСалықтардың толық түсуін қамтамасыз етуСалық мәдениетін көтеруСалық бақылауының тиімділігін жоғарылатуСалық ... ... ... ... ... ... оң ... қалыптастыруСалық мәселелері бойынша ақпарат алу деңгейін жоғарылатуСалық ... ... ... ... ... қызметін қалыптастыруСалық қызметі органдарындағы басқару жүйесін жетілдіру5 сурет. Қазақстан Республикасының салық қызметінің алдағы 5 жылдағы даму стратегиясыДереккөз:Н.Рахметов. ҚР ... ... даму ... ... ... ... ... салықтық әкімшілдендіру аясында салық төлеушілермен салықтық қызмет көрсету сапасымен қанағаттанбауында және қоғамның салықтық заңнама мен салық ... ... ... бойынша ақпаратпен нашар қамтылғанынан көрінетін проблемалар бар.Осыған байланысты, мынадай бағыттарда жұмыстарды күшейту қажеттігі туындайды:Қоғамның салық мәселелерінің ақпараттануын арттыру: ... ... ... ... қол ... және ... қызметінің оң көзқарасты беделін қалыптастыру үшін БАҚ, семинарлар, дөңгелек үстелдер, брошюралар мен буклеттер шығару арқылы ... ... ... ... жасасу қажет.Көрсетілетін салық қызметінің сапасын арттыру: көрсетілетін салық ... ... ... ... сай келуі тиіс.Салық қызметінің стратегиялық дамуының миссиясы мен көрінісiнен жуық 5 жылда мынадай мақсаттар мен міндеттер тұр:Осы мақсатқа жету ... ... шешу ... ... ... Орта білім беру жүйесінде салық салу негіздерін оқытуды енгізу.БАҚ-да мемлекеттің жүргізетін салық саясаты, оның маңызы мен қоғамның дамуы үшін ... ... ... ... салық салу жүйесі туралы буклеттер, анықтама жүйелері және кәсіби ... ... ... ... ... ... жету үшін ... міндеттерді шешу қажет:Салық бақылауы рәсімін жетілдіру және оңайлату.Салық бақылауы рәсімін ... өзге ... ... шет ... ... салық органдарымен өзара әрекет ету тиімділігін арттыру үшін, салық бақылауы рәсімін ... ... ... ... ... жалтаруда қолданылатын жаңа тәсілдер мен схемалар анықтау және олардың тууына ықпал ететін ... жою ... әрі ... ... ... ... мақсатқа жету мынадай міндеттерді шешумен қамтамасыз етіледі: салықтарды есептеуді оңайлату; салық есептілігі нысандарын оңайлату.Ақпараттық-үгіттеу кеңістігін құру: ... ... ... ... бейнероликтер; салық міндеттемелерінің тууы және орындау туралы түсіндіру ақпаратын құрайтын газет, журнал, брошюралар, ... ... ... шығару. Салық органының әкімшілік процесстерінің ашықтылығын қамтамасыз ету және салық төлеушілерді оның қызметтері, ... ... ... ... ... ... түрде толтыру және тапсыру, құжаттар айналымы реттілігі, шешімдерді даулау және шағымдану тәртібі ... ... салу ... ... актілеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізуді дайындау кезінде бизнес-құрылымдар мен кәсіби салық кеңесшілерін «кері байланыс» қағидасы ... ... Осы ... ... ... шешу арқылы жеткізіледі: мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын енгізу, электрондық ... ... ... арттыру, қазіргі кезгі салық төлеушілерге қызмет көрсету бойынша ақпаратты қабылдау және ... ... құру және ... ... ... бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру, мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін толық орындау. Мемлекет басшысы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша ... 50 ... ... кіру ... ... ... ... Қазақстан экономикасын жаңарту және оған серпінді сипат беруді атады. Бұл ретте салықтардың жиналуына, салық салу құрылымын жеңілдетуге және салықтар ... ... ... жеке ... үшін ... салығының белгіленген ставкасын енгізу және бизнес мүддесі үшін Салық кодексін жеңілдету мүмкіндігіне баса назар аударылды.Салық саясатын жүзеге асыруда болжам жасаудың ... ... ... ... бір ... орын алуда. Бұл айтылғандарға соңғы жылдары салық түсімдерінің параметрлерін негізсіз төмендету ... ... бола ... ... 2000 жылы ... бюджетке түсімдердің бастапқы көлемі 340,3 млрд. теңге мөлшерінде айқындалып, енгізілген түзетулерді ескере отырып, ол 347,5 ... ... ... ... болатын, ал іс жүзінде есеп деректері бойынша 381,8 млрд. теңгені немесе бастапқы мәнінен 12,2% (41,5 млрд. теңге), 2001 жылы ... ... бұл мәні ... 412,4 ... 489,0 ... және 490,0 ... немесе 11,9%-ға (77,6 млрд. теңгеге) артық болды. 2003 жылғы республикалық бюджеттің нақтыланған ... ... 710,2 ... теңге немесе бекітілген бюджеттің осындай көрсеткішімен салыстырғанда 78,6 млрд. теңгеге артық болып көзделген. Бұл үдеріс әлі де болса сақталып ... ... ... ... ... ... ... факторлардың есебінен алынатынын, атап айтқанда, “көлеңкелі секторды” қысқарту қаншалықты жақсартуға – капиталдың қаншалықты өсуіне әлде еңбек өнімділігінің қанша артуына ... ашып ... ... еді. Бұл ... ... ... ҚҚС бойынша ғана оның шекті ықтимал шамасы 330 ... ... ... керектігін көрсетеді, ал 2004 жылғы ҚҚС-тың жалпы түсімдері 242,1 млрд. теңге мөлшерінде ... яғни ... өте ... оның ... ... ... да ықпалы бар. ІЖӨ мен ҚҚС-тың іс жүзіндегі ... ... ... модельдеуді пайдалану негізінде есептелген ҚҚС болжамы 1995 жылдан бастап 2003 жыл аралығындағы кезеңде абсолюттік мәнінде корреляцияның ... ... ... былайша құралатынын көрсетеді: R2=0,9055, ал регрессияның теңдеуі (желілік модель): у=0,0547х-22,965 немесе у=243,8. Осы тәуелділікке сәйкес 2004 жылға ҚҚС болжамының ... 243,8 ... ... ... бұл ... 1,7 ... ... артық [18].Оның үстіне, 2004 жылғы жасалған болжам бойынша ... ... ... және республикалық бюджеттен қайтарылуға жататын ҚҚС сомалары 2006 жылғы 1 қаңтардағы 37,5 млрд. теңгенің орнына 78 млрд. теңге ... ... ... және ... ... ... да мiндеттi төлемдердiң түсуiн, мiндеттi зейнетақы жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы аударылуын қамтамасыз ету, ... ... ... ... міндеттемелерін орындауына салық бақылауын жүзеге асыру.Салық комитеті – салықтардың барынша түсуін және оның қызметіне қоғамның барынша қанағаттануын қамтамасыз ... ... ... ... ... бар ... орган.Мемлекеттік орган ретінде салық қызметінің миссиясы стратегиялық бағытымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз етуді анықтайды. Салық ... ... жету үшін тағы да екі ... ... белгіленеді: салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету және тиімділігі жоғары салық қызметін құру.Салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету.Салық ... ... ... осы ... ... ... болып табылады және оны жүзеге асыру үшін мынадай бағыттарға баса көңіл бөлу кажет:салық мәдениетін көтеру: мемлекет ... ... 50 ... қабілетті елдер қатарына кіру міндеті тұрғанын ескере отырып, дамыған елдердің салық мәдениетінің ... ... ... әрі ... ... үшін үлгі болуы қажет.салық бақылауының тиімділігін арттыру: көлеңкелі экономика көлемін азайту және салық төлеушілердің салық заңнамасын сақтау ... ... ... қажет нәтижелерге қол жеткізуде салық қызметі органдары жұмысында тиімді салық бақылауы маңызды мәнге ие.салық заңнамасын оңайлату: салықтардың толық жиналуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... және ... қажет.Салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету.3. Экономиканың ...  ... ... ... салықтардың  атқаратын ролі және оларды жетілдіру жолдары3.1 Ел экономикасының орнықты  ... ... ... ...  ... ... ... ұзақ уақыт қызмет ететін құрал секілді, оны қалыптастыру экономиканың келешектегі даму үрдісін есепке ала отырып жүзеге асуы керек. ... ... ... ... тетіктерінің реттеуші рөлі пікір-талас тудырмай қоймайтын мәселе ... ... бұл ... ... тек ... ... ғана шектеу аса дұрыс емес. Жалпы салық жүйесі секілді, оның бөлек ... де ... және ... ... ... ... орайластырылуы тиіс, сонымен қатар, рыноктық реттеушілерді босатуға және өндірушілерге қандай да бір шаруашылық шешімдерді ... ... ... ... ... ... маңызды ережелерінің бірі өндірістік қызметті ынталандыру болып табылады. ... тек ... ғана ... ... күші ... ... Бұл кәсіпкерлік қызмет үшін оңтайлы жағдай жасауға, осы қызметпен айналысатындардың ... ... ... ... ... алып ... Қаржы саясаты саласында кәсіпкерлікке оңтайлы жағдай жасау қажеттілігі, шешуші міндеттердің бірі ... ... ... ... көзі – ... мен ... өсуін көбейту үшін салықтық ынталандыруды қалыптастыруды алға қояды. ... ... ... ... ... ... практика мен буржуазиялық экономика ғылымы классиктерінің уақытынан жалпыдемократиялық дәстүрлер негізінде қалыптасқанын ... ... ... Осы ... ... салықтық саясаттың экономика салаларында, атап айтқанда өндіріс пен ауыл шаруашылығында  ... ... ... ... ететін, элементтері біз үшін біршама маңызды болуы мүмкін. Корпорациялық табыс ... ... ... ең ... ... Бұл ... ... бюджеттегі осы салықтан түскен түсімнің үлесі дәлелдей алады. Өзге салық түрлерімен салыстырғанда бұл ... ... ең ... ... осы ... бюджетке түсімі де көп. Мемлекеттік бюджетке корпорациялық табыс салығының түсімінің ұлғаюы тұрақты тенденцияға айналып бара жатқандығы байқалады. 2007 жылы 2003 ... ... 2,2 ... жоғарылаған, 2008 жылы 2005 жылға қарағанда 10,1 пайызға ұлғайғаны байқалады. Ал, 200 жылы ... ... ... және оның ... кірісіндегі үлесінің төмендегені байқалады. 2008 жылы корпорациялық ... ... ... 31,6 ... болып, алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,8 пайызға жоғарылаған. ... салу ... ... ... салығының маңызды орны бар. Бірақ оның ЖІӨ-дағы үлесі салыстырмалы түрде көп емес, оны ... ... ... ... ретінде қолданады. Корпорациялық табыс салығы салық салудың ең маңызды түрі ... ... - өзге ... салыстырғанда, оның мөлшерлемелері ең жоғарғы. Сондықтан да, ол ... ... ... төлеушінің материалды мүдделері тұрғысынан қарағанда ең ауыр болып табылады. Батыста бекітілген салық мөлшерлемесінің оңтайлы көлемін бекіту теориясы «экономика және ... ... атау ... Осы ... ... ... өсім табысқа салық салудың қызметі болып табылады. Корпорациялық табыс салығы жинақтау мүмкіндігін, тиісінше, инвестициялауды да төмендетеді ол өндірістің өсімін ... ... ... Бұл ... ілім ... ... ... ол салықтардан түскен қандай да бір табыс түрі екі түрлі салық салу деңгейін береді – ... және ... ... және ... ... ... тауарлар өндірісін ұлғайтуға әсер ету үшін мемлекет шектен тыс өте ... ... ... ... керек (тиым салынған зона), ол өндірісті кеңеюін ынталандыруды әлсіретеді немесе мүлде үзеді, кәсіпорындардың қызығушылығын, ... ... өнім ... ... ... ... ... рыноктың табысты қызмет етуі жоғары және прогрессивті салықтар түріндегі күшті жіктеуге ұрынатын болса…, онда экономикалық белсенділік ... ... Ал ... ... ... бекіту мемлекетке жоғары табыс бермейді. Корпорациялық табыс салығының салық мөлшерлемесі осы жағдайларда нақты кезеңдегі экономиканың ... ... ... ... ... ... еңгізу үшін экономикалық жағдай тұрақты және инфляцияның ... ... (3-5%) ... ... болмауы ең жақсы жағдай болып табылады. Ал, біздің экономикамызда инфляцияның қалыпты деген 8%-дық деңгейін ... ... ... болмай тұр. 2006 ж. орташа деңгейі 8,4%, 2007 ж.18,8%, 2008 ж. 9,5% құрады, 2009 ж. 6,2% , 2010 ж.6,8%. ... ... ... отыруы қаржы рыногында сырттан келген арзан ресурстардың болуы және экспортқа шығарылатын мұнай өнімдерінің бағасының ... ... ... әсерін тигізіп отырды.Салық жүйесі қалыптасқан қысқа мерзім ішінде Қазақстанда табысқа салынатын салықтың мөлшерлемелері бірнеше рет өзгерді. Бәрінен бұрын атай кету ... 1995 ... ... ... ... ... салық салу жүйесі табысқа салық салумен алмастырылды. 1995 жылға дейін кәсіпорын пайдасына салынатын салық мөлшерлемесі бірнеше рет ... ... 1992 жылы 10-70% ... ... түрлері мен табыстарды табыс көзінен алуға қарай сараптамалық пайдаға салынатын салық қолданса, 1994 жылы екі ... ... ... ... – 30 % және 45% ... ... банктер мен сақтандыру компанияларға қолданылады). 1995 жылдың ... ... ... заңи тұлғалардың табысына салық салына бастады. Салық мөлшерлемесі 30% көлемінде бекітілді. ... ... ... 20 % ... экономикалық аймақтарда қызмет ететін және сонда құрылған кәсіпорындар үшін, және 10% ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін.Елімізде жүргізілген ... ... ... нәтижесі, 2002 жылдың 1 қаңтарында күшіне енген Қазақстан Республикасы Салық кодексі болып табылады. Бұл ... іс ... ... ... ... ... Негізгі мөлшерлеме және ауыл шаруашылық кәсіпорындарының мөлшерлемесі сол деңгейінде ... ... ... ... аймақ» деген ұғым 2005 жылдан бастап қайтадан енгізілді. Әлемнің өндірісі дамыған елдерінде ... ... ... қазақстандық заңның кәсіпорынның табысына салық салу бөлімі біршама оңтайлы. ... ... ... ... өзге де ... ... ... ұмытпау керек, сонымен қатар, жанама салықтардың да көлемі біршама төмендеді. Егер бұрын еліміздің салық жүйесі іс жүзінде фискалдық ... ... ... ... ... заңилығы біршама ынталандыратын және реттеуші сипатта. Республика экономикасындағы құрылымдық алға жылжулар мен өндіріс ... ең ... ... ішкі өнім ... ... ... көрсеткіштердің өзгеруімен байқауға болады.  Экономикалық дағдарыс кезінде ... ... ... бағаның құрылуы, бюджет, несие саясаты таратылды және бір сәтте қаржылық саясатты одан әрі ... ... ... кері ... ... ... ... салық жеңілдіктері өздерінің ынталандырушы қызметтерін атқара алмады. Салық жеңілдіктері тек күтілген жағдайда ғана жүзеге асады, ал ... ... және ... ... ... ... олар шаруашылық практикаларына көзсіз бағынып және жағдайды тұрақсыздандырады [20]. 2001 жылдан бастап ҚР ҰБ-кі мен ... ... ... ... ... жақсаруына әкелетін жедел экономикалық өсуді қамтамасыз етуге бағытталды. Үкіметтің теңгерімді экономикалық саясаты және реформаларды серпінді жүргізу 2003 - 2006 ... ... ... ... ... жылдық қарқынын жылына 9,4 % мөлшерінде қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Қазақстан халқының өмір сүру ... ... ... ... ... ... Осы салада 2006 жылы халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ-нің деңгейін 2600 АҚШ долларына ... ... ... ... ... қорытындылары бойынша халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ 3620 АҚШ ... ... ... алғанда 2003 - 2006 жылдары халықтың жан ... ... ... ... ... 1,3 ... өсті. ЖІӨ өсуінің ұлғаюы мемлекеттің қатаң қаржылық саясатын жүргізуімен байланысты. 1999 жылдың екінші жартысында ... ... ... алға ... қол жеткізілді, және 2000 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ЖІӨ өткен ... сол ... ... 1,7% ... Ал, соңғы 2004-2007 жылдар аралығында физикалық көлемінің тағы да жоғарылауы байқалады. 2008 ... ... ЖІӨ ... өсуі ... ... ... ... салыстырғанда 2008 жылы 108,9 % құраса, 2009 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 5,7 % төмендеген.Жылдық ЖІӨ113,5109,8109,3109,6109,7110,7108,9103,210010310510811011311520022003200420052006200720082009%ЖІӨТауарлар өндірісіҚызмет көрсету өндірісі6 ... ... ... ... ... өсу ... ҚР ... Агенттігі мәліметтеріненБұл экономикада белгілі бір деңгейде тұрақтылық қалыптасқанымен байланысты, яғни кредиттік мөлшерлемелерінің ... ... ... ... және тағы да сол секілді. Мысалы, инвестициялық салық преференцияларын енгізу, жаңа өндіріс орнын құрып, қызмет істеп жатқандарын кеңейтіп, жаңартуды ... ал ол ... ... ... ... ... әсер ... және олар өсу тарапына қарай өзгереді.Бүгiнгi таңда Қазақстан экономикасының дамуы негiзiнен инвестицияның көп мөлшерде тартылуына ... ... ... елiмiздің өндiрiсiнiң жалпы деңгейi мен оның даму болашағының деңгейi қазiргi өндiрiс ауқымынан 10 ... ... ... ... Бұл ... жету үшiн ... инвестицияларды тартумен қатар, отандық инвестицияның да үлесiнiң артуын басты орынға қойып, ... ... ... ... өндiрiстiң өнеркәсiп және өңдеушi саласына тартуына ынталандыруымыз керек. Осы ... iшкi ... ... бiрден-бiр көзi - жағдайы жақсарған отандық корпорациялардың, екiншi деңгейдегi коммерциялық банктердiң және сақтық компанияларының инвестициялық ... ... және ... ... ... ... деген ынталарын арттыру болып табылады. Осылардың iшiнде әсiресе негiзгi капиталды инвестициялауда әр түрлi ... ... орны ... ... ... көбiнесе ақша-несиелiк операциялармен айналысады, ал өндiрiс және тағы басқа корпорациялар өндiрiске тiкелей инвестиция тартуға икемдi болып келедi. Ел ... ... ... ... өсуі ... ... ... белсенділігіне байланысты. Алайда, 2009 жылы негізгі капиталға инвестициялардың өсу ... 2008 ... 10,6% -дан 2009 жылы ... ... ... ... қарамастан 2000 жылдан бастап 2009 жыл аралығындағы кезеңде негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 5 есе ... ... ... ... энергисы, газ су ?ндіру??рылысСаудаК?лік ж?не байланыс?аржы ?ызметіЖылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... тікелей инвестициялардың көлемі (млн.тг)Дереккөз: Статистикалық жинақ -Алматы: ҚР Статистика агенттігі, 2009жыл.Үлестері тиісінше 54,4% және 18% ... ... ... ... өз ... мен ... ... негізгі капиталға қаражат салудың негізгі көздері болды. Бюджеттік қаражаттың ... ... ... ... -11,9%. ... және ... газ ... (негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлемінің 27,9%-ы), жылжымайтын мүлікпен ... (25,4%), ... және ... (13,4) және ... ... (10,5%) инвестициялар салу үшін басым салалар болды.Баршамызға белгілі ауыл шаруашылығы экономиканың біршама маңызды және ірі ... ... ... ... да әуел ... елдегі реформаларды рыноктық қайта құруды жүргізу осы саладан да басталды. Аграрлық ... ... ... ... ... ... өзге ... секілді, отандық өндіріс тиімділігін көтеру, оның көлемінің өсуі, өнім ... ... мен оның өз ... ... ... ... ... беретін деңгейге дейін төмендету болып табылады. Аграрлық реформа кезінде кеткен, есептеудегі жаңылысу мен қателер және ауыл ... ... ... ... ... ... үлгімен байланысты жағымсыз салдарлар, экономиканың бұл саласындағы қазіргі жағдайдың мүлде төмендеуіне алып келді. 2000-2002 жылдары ауыл шаруашылығының ... ішкі ... 45 % ... ... ... 2002 ... бастап барлық жылдары тұрақты құлдырау үрдісі орын алды, тек, 2005 жылдардан кейін жалпы ... өсу ... ауыл ... да әсер ... ... да қаржы саясаты саласында ауылшаруашылық өндірушілеріне жақсы жағдай жасау қажеттігі туындады, соның ішінде басты міндет салықтық ынталандырушыны құру ... ... ... даму ... және оның салық жүйесі реформасымен байланысын зерттеу арқылы, салықтар негізінен, өзге де ... баға мен ... ... ауылшаруашылық емес салалардың пайдалылығы төмен болатынын, осындай салалық ... бар ... ... тек ақшаны күштеп алу құралы болғанын көруге болады. Өзіндік қаржы ресустарының көзі болмауы және несиелік ресустардың жетіспеушілігі шаруашылықтарға ауылшаруашылық өнімдерін ... ... ... ... ... деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді, ол ауыл шаруашылығындағы Жалпы Ішкі Өнімнің төмендеуіне алып ... ... да ... инвестиция салу көздерін табу проблемасы алдыңғы орынға шықты. ... ... ... тура отандық және шетелдік инвестицияны тартуға бағытталған. ... ... ... және қатаң монетарлы саясат ішкі инвестициялық мүмкіндіктерді бірден шектейді. Ал шетелдік инвестиция үшін ауылшаруашылық өндіріс саласы ең тартымсыз сала ... ... ... ... ... инвестиция көзі мемлекеттік инвестиция және жеке ресурс көздері ... ... ... ... бола ... ... қаржыландыру деңгейі өзіндік жинақ ақшалардың көлемінен ғана ... ... ... ... кәсіпорындардың өзінде жасалған қандай да бір жағдайға байланысты. ... әсер ету ... бірі ... салынатын салықтық механизм болып табылады. Осылайша, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына салынатын корпорациялық табыс салығы жеткілікті деңгейде жетілдірілмеген және ... ... ... ... Корпорациялық табыс салығының төмен мөлшерлемелерін қолдану жеткіліксіз және ... да бір ... ... ... ... ... айқын. Әлемнің өндірістік дамыған мемлекеттерінің ... ... ... ... және орта бизнесті дамыту бағытында, елдегі әлеуметтік-экономикалық дамудың шешуші факторларының бірі болып табылады. Тек кәсіпкерлік қана рыноктық ... ... ... ... ірі ... және ... ресурстарды шұғылдандырады, құрылымдық қайта құруды және ғылыми-техникалық прогресстің бірқатар бағыттарында алға ... ... ... ... ... ... табылады. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік, ылғи да жайлы бола бермейтін өтпелі кезеңнің күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдайларында қалыптасуда. Оның ... ... ... ... ... қиындықтар кедергі келтіруде. Қазақстанда бірінші орында – табысқа салынатын салықтың деңгейі тұр. Бұл ... ... ... ... қажет екендігін көрсетеді. ҚР салық жүйесі дамуының алғашқы кезеңінде ... және орта ... ... ... үшін салықтық құралдар кеңінен қолданылған болатын. 1991 жылдың желтоқсан айында қабылданған «ҚР ... ... ... ... шағын кәсіпорындар үшін жеңілдіктер қолдануды қарастырған болатын. Онда пайдаға салынатын салықтан ... ... ... құрылған кәсіпорындарда, кооперативтер, шаруа және фермерлік шаруашылықтарды салықтық мөлшерлемелерді төмендету туралы ... еді. Бұл ... ... мен ... ... саны ... өскені байқалады. Бірақ, жеңілдіктер беру механизмі жеткілікті ... ... ... ... ... ... үшін нақты шаралар жазылмаған болатын. Осыған орай көптеген жеңілдіктер алынып тасталды. Сөйтіп, салық жүйесін экономиканың негізгі де ... ... ... қарастыра отырып, шаруашылық жүргізудің рыноктық әдісі дамудың өзгермелілігімен және ... ... ... жөн. ... ... -экономикалық дамуының макродеңгейдегі жағдайын қарастыратын болсақ, әуелі өндіріс пен ауыл шаруашылығының даму ... ... ... ... өсу ... ... ... 2007 жылы ІЖӨ құрамында тауар өндірісі 44,9% ... ... ... ... де ... ... ІЖӨ 1/3 ... құрайды.Ауыл шаруашылығы үлесіне келетін болсақ жеткілікті түрде жоғары емес: 2004 жылы 8,1%, 2008 жылы аталған көрсеткіш 7,9% -ды құраған ... Ал, ... ... яғни 2007 жылы ... ... жеткен немесе 2004 жылмен салыстырғанда 1%-ке төмендеген. Ауыл ... ... ... бұл ... аталған салаға мемлекет тарапынан қолдауды көбірек қажет ететіндігін білдіреді [21].Ауыл шаруашылығының халық шаруашылығының басқа салаларынан айырмашылығы - ол ... қана емес ... ... ... бірі өмір сүру деңгейінен төмен табыс алатын тұрғындардың 40%-нан астамы тұратын өмір сүрудің қайнаған ортасы болып табылады.Тәуелсіздік алудың алғашқы кезеңдеріндегі ... ... ... ... барлық саласын қамтыған және ол ауыл шаруашылығын да шарпымай қойған жоқ, осыдан барып тұрғындардың жаппай ауылдарды тастап ... ауыл ... өмір сүру ... ... ... соқтырды. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы жоғары тәуекелді және экономиканың пайдалылығы аз ... ... Ауыл ... ... ... ішкі ... ... 7,9% -ті ғана құрап отыр және еліміздегі мұнай өндіру саласының басымдығына және ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішкі нарығының тұрақсыздығына байланысты, ... ... ... шығындарының жоғарылауы салдарынан қазақстандық өнімдердің бәсекеге қабілетсіздігі және агротехнологиялардың деңгейінің төмен болу себептерінен оның жақын жылдардағы үлесінің көтерілуі екі ... ... ... мемлекет жан – жақты қолдау көрсетуі тиіс. Мемлекет шағын бизнесті дамытуға әсер етті. Егер 90 жылдардың басында шағын кәсіпорындарға салықтық ... ... ... саны тез ... сөйтіп 20095 жылдың аяғында олардың саны 35089 болса, 2008 жылдың басында сол ... үшін ... ... ... тасталғанының есебінен олардың саны біршама азайып, 21260 дейін жетті.   Шағын кәсіпкерлік – ... ... ең ... ... ... ... ... құрулар, жаңаны құру және тиімсіз өндірісті жабу жүріп жатады. 2008 жылдан ... ... ... ... ... ... өскенін атап өту керек. Оның саны 5160-қа жетті. 2009 жылмен салыстырғанда шағын кәсіпорындардың саны 2,4 ... 2003 ... ... 1,5 ... ... Бұл ... тарапынан шағын кәсіпкерлікті дамыту бағытында қолданылған шаралармен байланысты ... ... да, 2008 ... ... ... ... оны біршама ұлғайту мүмкін болды. Ғаламдық дағдарыс бүгінгі күні бүкіл әлемдік ықпалдасу үдерісіне қатысушы барлық елдер экономикаларының барлық салаларында ... ... Оның ... біздің республикамыздың экономикасы дамуына, нақты айтқанда шағын ... ... өз ... ... ... жоқ. 2009 жылы ... ... кәсіпкерлік субъектілерінің даму қарқыны біраз баяулады. Жалпы алғанда, егер 2008 жылы ... 641 мың ... ... ... ... ... өз қызметін жүзеге асырған болса, 2009 жылы олардың саны 3,1% азайып 621 мың бірлікті құрады. Әсіресе, ол жеке ... ... ... кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты. Егер 2008 жылы еліміздің ішінде 416 мың жеке кәсіпкерлік белсенді түрде жұмыс істеп тұрған болса, 2009 жылы ... саны 23 мың ... ... яғни 5,5% ... Ал басқа ұйымдастыру-құқықтық формадағы шағын кәсіпкерлік субъектілері арасында өсу үрдісі байқалды. Мысалы, егер 2008 жылы ... ... ... саны 56 мың ... ... 2009 жылы ... саны 2 мың ... көбейді, яғни өсім 3,6% құрады. Өз қызметін шаруа-фермерлік қожалық формасында ... ... ... кәсіпкерлік субъектілерінде де осындай үрдіс байқалды. Мысалы, егер 2009 жылы белсенді жұмыс ... ... ... қожалық саны 169 мың бірлікті құраса, жылдың соңында олардың саны 1 мың бірлікке көбейді, яғни өсім 0,6% құрады. ... ... ... ... ... ... субъектілері ұйымдастыру-құқықтық формалары бойынша өсім қарқынының талдамасы ғаламдық ... ... ... ... ел ішінде пайда болатын түрлі жағымсыз факторлар әсер ... әр ... ... төтеп бере алу қабілетін сипаттайды. Талдамадан тұжырымдайтынымыз, 2009 жылы белсенділігі белгілі бір ... ... ШБК ... ... ... ... ... формасы болып табылады. Жеке кәсіпкерлер анағұрлым тұрақсыз болды, олардың саны айтарлықтай азайғандықтан, талданып отырған кезең ... ... ... ... жалпы санының азаю үрдісі орын алды. Елдің экономикалық өсіміне салатын үлес те шағын ... ... ... бірі ... табылады, ол шығарылған өнім көлемі арқылы өлшенеді. Шағын кәсіпкерлік субъектілерімен шығарылған өнімнің жалпы көлемінің және ... ... ... ... бойынша көлемінің динамикасын сипаттайды. 2009 жыл ішінде барлық ШКС-мен шығарылған өнім көлемі 2 182 млрд. ... ... ол 2008 ... сондай көрсеткіштен 5,6%-ға көп. Осы ретте, ШБК көрсеткіштері анағұрлым жоғары, оның шығарылған өнім ... ШКС ... ... көлемінен 64% құрайды, ЖК – 22%, ШФҚ – 13,6%. ШБК-мен шығарылған өнім көлемінің өсімі 2008 жылмен ... 5,8%, ал ... 10,7% ... 2007 ... ... ... өнім көлемінің ең аз өсімі ЖК-де байқалды – 1,2%. Егер 2009 жылғы шығарылған өнім көлемінің өсім қарқынын 2008 ... ... ... ... оның ... ... ... байқалады: егер 2008 жылы олармен шығарылған өнім көлемінің өсім қарқыны 56,4% құраса, 2009 жылдың ... ... ол ... 1,2% дейін төмендеді. Содан кейінгі орында ШФҚ тұр: егер 2008 жылы ШФҚ-мен шығарылған өнім көлемінің өсім қарқыны 43,8% құраса, 2009 ... ... ... ол ... 10,7% ... ... ... анағұрлым аз төмендеуі ШБК-да байқалады: егер 2008 жылы олармен шығарылған өнім көлемінің өсім қарқыны 28,5% ... 2009 ... ... ... ол ... 5,8% ... ... жылы ШКС-де жұмыс істейтіндердің жалпы саны 1 726 мың адамды құрады, ол 2008 жылғы ... 7,3% ... Осы ... жұмыс істеп жүрген адамдар санының анағұрлым азаюы ШФҚ-да байқалады – 21,5%. ШБК-да азаю 17,4% құрады. ... ... ... жүргендер саны 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 11,3% өсті, бірақ 2008 жылмен салыстырғандағы өсім қарқыны 6,4% төмендеді. Егер 2009 ... ... ... ... ... азаю және көбею қарқынын 2008 жылғы сондай көрсеткіштермен салыстырсақ, олардың айтарлықтай азаюын ... ... ... егер 2008 жылы оларда жұмыс істеп жүргендер саны өсуінің қарқыны 5% құраса, 2009 ... ... ... ол ... 17,4% ... ... кейінгі орында ШФҚ тұр: егер 2008 жылы ШФҚ-да жұмыс істеп жүргендер саны өсуінің қарқыны 7,7% құраса, 2009 ... ... ... ол ... 121,5% ... [22].ШКС салалар бойынша әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер динамикасына жасалған талдаудан төмендегідей тұжырымдар жасауға болады. Жоғарыда айтқанымыздай, ... ... ... ... ... ... ... ШКС саны 2008 жылмен салыстырғанда 3% азайды. Осы ретте, айтарлықтай төмендеу қаржы ... ... ... ШКС-де байқалады – 39%. Тиісінше, осы ШКС категориясында ... ... саны 36% ... ... ... қызмет көрсету көлемі 635% өсті. Нақты айтқанда, ол 2007 жылдың соңынан бастап қаржыландыру көздері күрт ... ... ... ... ... саны ... шағын несиелік ұйымдар болып табылады. Төмендеу деңгейі бойынша келесі орында өз қызметін балық шаруашылығы саласында ... ... ШКС тұр, ... ... ... істеп тұрғандарының саны 13% азайды. Алайда, бұл категориядағы ШКС қызметкерлерінің саны айтарлықтай ... жоқ – ... 2%. ... ... өнім ... де 44% ұлғайды. 10%-дан көп азаю деңгейі көлік және байланыс, қонақ үй және мейрамханалар салаларындағы ШКС үшін тән. Көлік және ... ... ШКС ... саны 4% көбейіп, қызмет көрсету көлемі 13% ұлғайды. Қонақ үйлер және мейрамханалар саласындағы ШКС қызметкерлерінің саны 12% көбейіп, ... ... ... 49% ұлғайды. Құрылыс секторындағы ШКС азаю деңгейі 8% құрайды. Осы сала қызметкерлерінің саны 25% ... ол ... ... саласындағы ШКС-тен кейінгі ең үлкен көрсеткіш болып табылады. Шығарылған өнім көлемі 10% азайды, ол шағын ... ... ... ... ... ... көп. Сонымен бірге, республикалық көрсеткішпен салыстырғандағы жұмыс ... ... ШКС саны ... азаюы өңдеу өнеркәсібінде (6%), сауда саласында (5%), денсаулық сақтау және ... ... ... ... (4%) ... ... өнеркәсібіндегі ШКС қызметкерлерінің саны 10%, шығарылған өнім көлемі 1% азайды. Сауда саласындағы ШКС санының азаюы қызметкерлер санының және ... өнім ... ... әкеп соққан жоқ, керісінше олардың өсімі байқалады (тиісінше 3% және 5%). ... ... және ... қызмет көрсету салаларындағы ахуал да сондай. Сөйтіп, ғаламдық дағдарыс салдары елімізде белсенді жұмыс істеп түрған ШКС ... ... ... ... ... шаруашылығы, көлік және байланыс, қонақ үйлер және мейрамханалар, сауда, ... ... ... ... және ... ... ... салаларына әсер етті. Кәсіпкерлік саланың рөлі шын мәнінде жоғары. Өйткені ол рыноктық-оңтайландырылған тұтыну және инвестициялық тауарларды шығаруға, кәсіпкерлік ... ... ... түсімдерді қамтамасыз ететін, инновациялық белсенділікті көтеруге, бюджеттің табысын көтеруге, ЖІӨ өсуін қамтамасыз етуге, түптеп келгенде өзге де әлеуметтік-экономикалық проблемаларды ... ... ... Орта ... ... ... ... негізгі мақсаты - әлеуметтік-экономикалық дамудың басым міндеттерін шешу үшін салық бюджет құралдарын тиімді ... атап ... ... ... және экономикалық жедел жаңғыртуға бағытталған ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып ... ... ... бұл ... қол ... ... ... шешу қажет:- бюджеттік заңнаманы жүйелендіру;- бюджеттік жоспарлауды жетілдіру;- мемлекеттік шығыстардың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру;- жүргізіліп жатқан әлеуметтік ... ... ... ету, білім беруді, денсаулық сақтауды, ауыл шаруашылығын және қоғамдық инфрақұрылымды дамыту;- перспективалы бюджеггік жоспарлаудың рөлін ... ... ... ... ... ... қатынастардың ашықтығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету;Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорын қалыптастыру және пайдалану тетігін жетілдіру;- ... ... ... саясатын ескере отырып, Республикалық бюджет тапшылығының және үкіметтік борыштың ... ... ... ... ... ... ... борыш үлесін біртіндеп азайту ықпал ететін болады.Индустриалды даму ... ... ... оның әсер ету ... ... ... ... саясатының тиімділігі жөніндегі 2006 жыл қорытындылары бойынша көруімізге болады. ҚР статистика бойынша Агенттіктердің мәліметтері бойынша 2010 жылдың 1-жарты жылдығына ... ... ... ... ... бойынша 5124,1 млрд. теңге құрады. Бұл 2009 жыл қаңтар - ... ... 4,6% көп. Тау ... ... 2009 жылы кезеңімен салыстырғанда 3,2%, өңдеуде - 6%, электроэнергия газ және суды өндіру мен ... - 2,2% ... ... ... инвестиция көлемі 2010 жылдың 1-ші жарты жылдығында 2205,2 млрд. теңге құрады, яғни 2009 жылмен салыстырғанда 1,2 көп. ... ... ... индустриялдық - инновациялық саясатын жүзеге асыруда жалпы жағымды тенденциялардың бар ... ... және ... ... мен ... секторларға дамудың өзара байланысын есепке ала отырып жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерді өткізудің жаңа ... құру мен бар ... ... ... ... ... және ... жұмысбастылығы деңгейін көтеру және соңында елдегі салық басымдылығының көбеюіне әсерін қарастыруымызға болады [23].Мемлекет кірістерінің жүйесінде орталық орынды салықтар алады. Олар ... ... ... ... жүйеде әрекет ететін қаржының негізгі қасиеттерін білдіретін әмбебаптық , сонымен қатар басты категория болып табылады. Рыноктық экономика ... ... ... ... өзара байланыстардың бүкіл жүйесінде басымырақ болады.Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен саяси іс-бағытына қарамастан мемлекет ... ... ... ... қайта бөлудің басқы қаржылық тетігі, мемлекет кірістерін, ... ... ... кірістерін де қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады.Үкімет қазіргі таңда әкімшілік реформасымен айналысуда. Салық комитетінің алдына қойылған ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерге бағдарланған негіздеу жүйесі енгізілуде. Қызметкерлердің біліктілігін көтеру мәселесіне келсек, Қаржы министрлігінің қолдауымен Үкімет қаржы ... ... үшін ... ... ... ашу ... ... Келесі бағыт – жұмысқа қабылдаудағы қатаң іріктеу. Бұл бойынша ескі жүйе бұзылады. Бос орындар пайда болған жағдайда ... ол ... ... ... заңдарын білуі жөнінен электронды тест өткізіледі, одан ... ол ... 15 ... өзінің қандай менеджер екенін, қандай идеялары бар екенін көрсетеді. Шешім алқалы түрде қабылданады. Бұл жүйе ... ... ... ... ... жыл ... оны жергілікті жердерде де енгізілетін болады.Қаржы рыногының жұмыc iстeyiнің маңызды факторы сонымен қaтap саяси тұрақтылық болып табылады, ал ... ... ... ... елдердiң экономикалық кеңiстiгiн қамтуы мүмкін. ТМД елдерiнiң саяси болмыстары не ол, не бұл ... ... ... ұзақ ... болжамның мүмкiндiгiн жоққа шығарады және солай болған соң бағалы қағаздарды ... алу ... ... ... жандануы корпоративтiк бағалы қағаздарды экономиканың нақты секторы кәсiпорындарының акциялары мен облигацияларын шығару және ... ... ... кезiнде мүмкін. Қазақстанда соңғы уақытқа дейiн қаржы рыногының бұл ... ... ... бұл ... ... ... тежейдi.Инвестициялық институттар, қоp биржалары, биржадан тыс сауда, ... ... ... ... элементтерді кipiктipeтiн ұлттық қор жүйесiн қалыптастыру бiр мезгiлде басқа	рыноктық құрылымдардың, ең алдымен, әp түрлi тұрпаттағы акционерлiк қоғамдардың қалыптасуымен, бұл жүйенiң ... ... ... оң ... ... рөлi ... сенiмдi заңнамалық қамтамасыз ету жағдайында жүргiзiлуi тиіс.Соңғы жылы әлемдік дағдарыс пен мемлекеттің саяси және экономикалық жағдайы республиканың ... ... ... не ... әсер ... ... толы болды.Қаржылық сектор экономика саласының ең дамыған деңгейін бекітті. 2008ж. Қазақстанның БСҰ-на кіру және де Қазақстандық ... ... ... бірігу және сіңісу жылы болғанына сенімдімін. Қазақстан рыногына халықаралық қаржылық институттардың белсенді кіре бастауы қазақстандық банк жүйесінің өсуіне ... ... ... ... ... ... ... дамуына және өсуіне ерекше жағдай жасап отыр және ... ... ... осы ... ... ... ... өз орнын бекітуге тырысады. АӨҚО жасау идеясы жақсы, бірақ оның ... ... әлі ... ... кәсіпкерліктің, сондай-ақ орта және ірі компаниялардың қазіргі сыныптамасы ескірген және ... сай ... ... ... ... 50 ... ... қосылуына алғышарттар жасайтын экономиканы әртараптандыру ісінің салық жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға да ... ... бар ... ... ... ... ... салық заңдарына талдау жасай отырып, күшіне енген кезеңнен бергі уақыттар ішінде Салық ... ... ... ұшырағанын, олардың кейбіреулерінің әуелбаста шешуі көзделген мақсаттармен және міндеттермен үйлеспейтінін атап көрсету қажет.Салық саясатында салықтық жеңілдіктер мен ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылған реформалар салықтық әкімшіліктің сапасына кері әсерін тигізбей қала ... жоқ. Бұл ... ... жеңілдіктері көбейген сайын салықтық әкімшіліктің мөлдірлігі мен тиімділігінің де нашарлай түсетінін ұғыну қажет. Түрлі салықтық жеңілдіктердің көп ... ... ... ... жекелеген режимдері шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін экономикалық ынталандырудың бұрмалануына ... ... ... ... ... ... келтірді әрі бақылаушы органдар тарапынан сыбайластық құқық бұзушылықтардың пайда болуына қолайлы жағдайлар туғызды ... ... ... ... ... ... мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен ... ... ... ... ... және ... практикаларынан көріп отырғанымыздай, салықтар және салық жүйесі орта және ... ... ... ... ... қаржылық құралы болып табылады.Қазақстанда рыноктық қатынастардың қалыптасуына орай ... ... ... ... ... зор. ... бюджет пен халықтың және шаруашылық субъектілерінің арасында қарым-қатынасты, қалыптастыруда фискалдық және реттеушілік қызметті жүзеге асыратын ... ... ... ... ... біріне айналып отыр.Осылардың барлығын ескере отырып, біздің республикамызда өндіріске инвестиция салу мен өндірістің өзінің табысты дамуын ынталандыратын корпорациялық табыс ... ... құру ... ... ішінде ауыл шаруашылығы), ал бұл үшін, корпорация табыстарына салық салу саласындағы көпжылдық шетелдік практикані зерттеп және оны ... ... шешу үшін іс ... ... керек. Ал бұл мәселені жан-жақты келесі параграфта қарастырамыз. 3.2 ... ... ... ...  ... орны мен оларды болашақта ... ... ... ... ... ... ... салық механизмдеріне салық заңдылықтары арқылы заңды форма береді және  оны реттейді, дәл осы ... ... ... ... етіп ...       Шынайы тәжірибенің призмасы арқылы қарастырылатын салық механизмі нақты уақыт пен кеңістікте әртүрлі. Бұл билік пен ... әр ... әр ... ... әрекеттер, сондай-ақ уақыт қатынасындағы маңызды айырмашылықтар [24]. Алдағы орта мерзімді ... ... ... ... қалпына келтіруді қамтамасыз ету және экономиканың одан әрі сапалы өсуі үшін әлемдік ... және ... ... ... ... мемлекеттік басқару мен жоспарлау жүйесін сауықтыру және оны жетілдіру жөніндегі ... ... үш ... бағыт бойынша бір мезгілде жүргізіледі:Бірінші бағыт – экономиканы қолдау жөніндегі бірінші кезекті шаралар ел азаматтарының тұрмыс деңгейінің жоғарылауын және ... ... жол ... қоса ... ... проблемаларды шешу салаларында осыған дейін қабылданған шараларды іске асыруды жалғастыруды, қаржы секторын ... ... ... ... ... ... ... және орта бизнесті қолдауды, агроөнеркәсіп кешенін дамыту мен инновациялық, индустриялық және инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде мемлекеттік және ұлттық холдингтердің күшімен іске ... ... ... ... ... ... қоса алғанда, салық саясатын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жалғасады. Бұдан басқа, жағдайға байланысты жедел әрі ... ... ... ... түзететін икемді шешімдер, оның ішінде бюджет параметрлерін нақтылау шаралары қолданылатын болады. Екінші бағыт – ... ... ... ... жоспарлаудың нақты жігіне сәйкес бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыруды көздейді: мемлекеттік мақсаттар – ... ... ... ...... ...... – ресурстар – бюджет. Өз кезегінде, бюджет ... ... және ... оң әсер ... орта ... және ұзақ ... келеңсіз салдарларға – инфляцияға, бюджет тапшылығының күрт өсуіне әкеп ... ... ... ... ... ... ... 2009 жылы шығыстарды оңтайландыру нәтижесіне қысқартылған бюджеттің ағымдағы шығындарының өсуін ... ... ... ... жобаларды аяқтау және жаңаларын іске асырудың, оның ішінде әртүрлі бағыттар бойынша қаржыландыруға көптеген ... алу ... ... жол бермеу арқылы іске асыруды реттеуді көздейді.Үшінші бағыт – дағдарыстан кейінгі кезеңде экономиканың сапалы өсуінің негіздерін қамтамасыз ету, ол бір ... ... ... ... жағынан экономикалық саясаттың жеке меншік инвестициялардың деңгейін, басым бағыттар бойынша жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... және тиісті салалардағы экспорттың үлесін арттыруға бағытталған реттеу шараларымен бекітілетін орта мерзімді және ұзақ ... ... ... ... ... ...  ... механизмі мен салық саясаты салықтардың қоғамдағы рөлін анықтайды. Бұл рөл мемлекет қызметінің өзгеруіне ... әр ... ... ... ... ... салықтардың рөлі анағұрлым көпқырлы және икемді. Ол белгілі деңгейде әлеуметтік топтар мен партиялардың мүдделерін көрсетеді. ... ... мен ... ... ... үстемдік концепциясы жатыр. Концепцияның дұрыстығы практикада тексеріледі. Егер салық теориясы танымдылыққа ие болмаса және теріс нәтижелер берсе, онда жаңа ... ... ... ... салық жүйесін бағалау критерилері өте маңызды рөл атқарады.   Салық саясаты ... ... ... жағдайының құрамды бөлігі болып табылады. Салық саясаты үш негізгі критерийлер арқылы бағаланады. Олардың негізгілері – теңдік, тиімділік және қарапайымдылық болып ... ... ... ... ... болады: түсімдерді жұмылдыру,халықаралық бәсекелестік және ұлттық басымдылықты  дамыту.  Салық жүйесінің тиімділік критерийі – экономикалық өндіріске салық ... ... әсер ... ... Егер де ... ... нарықтардың баға белгілеу жүйесіне аз мөлшерде тартылса, онда ... ... ... ...   ... – салық саясатын бағалауда ең қажетті критериі болып табылады. Салық жүесінің қарапайымдылығы ... ... ... ... ... ... ... Бұл жүйе деңгейлес әділдікпен байланыса жүзеге асады. Сонымен, салық жүйесінің негізгі мақсаттарының бір – түсімдерді жұмылдыру болып табылады. Бұл ... ... ... ... және ... ... ... орындауға мүмкіндік береді.   Ерекше шаралар негізінде алдағы түсімдерді  болжамдау – оларды бағалаудың қажетті аспектісі болып табылады. ... ... ... ... 50 ... қатарына қосылуына алғышарттар жасайтын экономиканы әртараптандыру ісінің салық жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға да тікелей ... бар ... ... ... Қазіргі қолданыстағы салық заңдарына талдау жасай отырып, күшіне енген кезеңнен бергі уақыттар ішінде Салық кодексінің айтарлықтай өзгерістерге ұшырағанын, олардың ... ... ... көзделген мақсаттармен және міндеттермен үйлеспейтінін атап көрсету қажет.Салық саясатында салықтық жеңілдіктер мен салық салудың айрықша ... ... ... ... ... ... салықтық әкімшіліктің сапасына кері әсерін тигізбей қала алған жоқ. Бұл ... ... ... ... сайын салықтық әкімшіліктің мөлдірлігі мен тиімділігінің де нашарлай ... ... ... ... ... ... көп болуы, сондай-ақ салық салудың жекелеген режимдері шаруашылық жүргізуші ... үшін ... ... ... ... ... салық жүйесінің бейтараптығына нұқсан келтірді әрі бақылаушы органдар тарапынан сыбайластық құқық бұзушылықтардың пайда болуына ... ... ... ... ... ... рыноктық экономикасының қалыптасуы мен дамуы мемлекеттің негізгі жақтарын, әсіресе экономикасын реттеу құралы ретінде салықтық саясатты кеңінен қолдануына ... ... ... Отандық және шетел практикаларынан көріп отырғанымыздай, салықтар және салық жүйесі орта және шағын кәсіпкерліктің дамуын реттеудің ... ... ... болып табылады.Қазақстанның табиғи-географиялық факторларымен ерекшеленетін әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық мақсаттарынан кейбір алшақтықтарымен сипатталады. Қазақстан – әр түрлі табиғи өңірлері бар ... ел және ... ... ... ... өнімдегі энергия шамасы өңірлер бойынша әртараптандырылған. Қазақстанда рыноктық қатынастардың қалыптасуына орай ... ... ... ... ... зор. Өйткені бюджет пен халықтың және шаруашылық субъектілерінің арасында қарым-қатынасты, қалыптастыруда фискалдық және реттеушілік қызметті жүзеге асыратын ... ... ... ... көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр.    Осылардың барлығын ескере ... ... ... ... ... салу мен ... өзінің табысты дамуын ынталандыратын корпорациялық табыс салығының ... құру ... ... ... ауыл ... ал бұл үшін, корпорация табыстарына салық салу саласындағы ... ... ... ... және оны еліміздегі проблемаларды шешу үшін іс жүзінде қолдануымыз керек. Ал бұл мәселені жан-жақты ... ... ... ... да ұйымдық механизмнің негізгі мақсаты болып дамудың таңдалған приоритетіндегі негізгі бағыттардың ... мен ... ... ... ... қолдана отырғандағы бизнесті басқарудың қабілеттілік деңгейін жоғарлату мақсатталған.Бірақ талдаулардың көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасындағы экономикалық ... әлі өте ... ... ... жоқ, өйткені  өндірістің тиісінше жұмыссыздардың саны ... ... ... ... ... өсу әлемдік рыноктағы жанар жағармаймен шикізат ресурсына деген бағаның өсуі негізінен ... ... ... ... нақты сектордың дамуымен және бизнес сферасындағы салааралық келісімдердің орындалуымен байланысты жобаны ... ... ... бюджеттік және ақша-несие саясатының жалғасуы Президенттің Қазақстан халқына ... ... ... ... төмендеуі жылына 3% дейін жететіндігін білдіреді. Экономиканың тұрақтануына және инфляцияның төмендеуіне көмектесетін жүйелік құруларды куәландыратын жоспарлар нақты орындалады. Оның ... бұл ... ... ... ... ... оң әсерін беруі керек. Сонымен қатар отандық бизнестің тұрақты шығу факторларымен даму аумағына тұрақты құрылуы ... ... ... оның ... кәсіпкерліктің заңи және құқықтық қамтамасыз етілуінің құрылуы мен жүзеге асырылуы, өндірістік коммерциялық қызметтің әртараптандыруымен түзу және ... ... ... ... түрлі формаларының дамуының қалыптасуы.бизнестің тұрақты дамуы деңгейіндегі макроэкономикалық параметрлерді ұстап ... ... мен ... оқу ... ... бизнес дамуының қысқа және ұзақ мерзімді индекативтік жоспарларын жасау.бәсекелестік ортаның құрылуы және ... ... ... ... ... ... ішкі ... ақ коньюктурасындағы шаруашылық                 ... ... ... ... ...    жетілдіру.Кез келген мемлекет өзінің өмір сүру уақытында ең көп көңілін әсіресе ұлттық экономиканың дамуы мен одан ... ... ... ... реттейтін экономикалық шарттардың қалыптасуына аударады Бұл мақсат ... ... ҚР заңы ... республиканың индустриялық-инновациялық даму стратегияға деген ұсыныстар мен салық және кедендік кодекстер бойынша жұмыстармен ... ... ... ... Бұл ... ... ... өндірістің техника-технологиялық жаңаруларын реттеуші заңдылық шарттардың қалыптасуы табылады. Өндіргіш өндірістің тиімділігі мен ... ... құру үшін ... құрылғыларды салықтық есептеулер есебінен қайта қалпына келтіру ... тез ... ... ... ... негізіндегі техника мен технологияларды енгізу мүмкіншіліктерге ие болуы керек. Мұндай саясаттың прогрессивті деңгейі өндіріс, яғни барлық экономика жағдайын анықтайды. ... ... ... ... ... ... амортизация тәртібіне түбегейлі өзгерістер енгізген жоқ. Ол бірнеше топшалар бойынша 10 % -дан кем емес ... ... ... ... өзгертулер енгізді. Оған өндірістік жабдықтардың ең маңызды бөлігі жұмыстық және жүк ... мен ... ... жоқ. ... бойынша шығындарды есептеу үшін сараптамаданған шекті нормалар енгізілді. Депутаттар айтқандай, жөндеуге ... ... ... ... ... ... ... қатар, азайған қалдықтарға амортизациялық есептеулер тәртібі өзгертілген жоқ. Мұндай шамалар амортизациялық саясатта маңызды ештеңені өзгертпейді. Үкімет өзінің материалдық өндірістегі жеделдетілген ... ... ... қызығушылығы жоқ екенін білдіріп және нақты секторға ... ... ... ... ... ... салықтық амортизацияның қызмет ету тәртібі оны 40 және одан ... ... ... ... және ... ... салуды көрсетеді. Негізгі құралдарды 30% салықпен алынатын табыстың есебінен ғана ... ... ... ... ... ... ... көбейеді. Соңғы кездерде кәсіпкерлерге, орта кәсіби техникалық білімді ... ... ... ... ... қалыптасуына көмегін тигізуі сияқты өтініштер көптеп түсіп жатыр. Мұндай іс-әрекеттер арнайы қаржыландыруды немесе ... ... ... ... етеді. Қазіргі кезде мұндай қаржыландыру тек таза пайда есебінен бола алады. Салық салынатын табыстан алынатын, кәсіпорындар қолдаушылыққа 2% мөлшерінде бағыттай ... ... ... ... емес.Соңғы жылдарғы практикада көрсетілетіндей шағын бизнес субъектілері, өзінің шығындарын азайтамыз деп, көлеңкелі экономикаға кетеді, яғни ... ... жеке ... ... ... көрсетеді. Нәтижесінде компания активтері төмендейді [26]. Жеке кәсіпкерлердің арнайы салық режимдерін қолданудағы маңызды мәселелердің бірі болып ... ... ... алу ... ... есептеулер, патент негізіндегі салықты төлеу мен есептеу үшін қолдану туралы шешім қабылданған кәсіпкерлермен ... ... ... тауар өндірушілердің ішкі және сыртқы рыноктардағы орнының азаюына; барлық өндірушілер мен ... ... ... ... ... ... шетелге шығып кетуіне; шаруашылық өмірдің заңсыздануына, ”көлеңкелі экономиканың” нығаюына мүмкіндік береді. Салықтық ... ... ... ... салу ... ... әкелуде. Салықтың жоғарғы деңгейіне жауапты реакция болып “көлеңкелі экономиканың” дамуына. Капиталдың ... ... ... ... оны ... делдалдық сфераға айналуы және оның криминалдық зонаны көбейтуде. Салықтан бас тартуға, сонымен қатар айыппұл төлеудің жоғары деңгейі де әсер етуде. ... ... ... ... ... ... жалтарудың қосымша мүмкіндіктеріне үлкен салықтық жеңілдіктер әкеледі. Жеңілдіктерді ... ...... бір ... мақсаттарға жету: экономикалық өсуді ынталандыру; шағын кәсіпкерлікті, жеке салаларды ... ... ... ... нақты, мемлекеттік тұрғыда бекітілген экономикалық стратегияның болмауы жеңілдіктердің экономика тиімділігінің жиынтығы соңғы 34 жыл ішінде талдау көрсеткендей ешқандай нәтиже әкелмеген. ... ... ... ... ... ... жеңілдік жағдайлар жасалған сайын мемлекет жоспарланған сомадан артық жоғалтады, осының барлығы кейбір жеке ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізуі үшін жасалады.Қазіргі салық жүйесінің келесі бір ... ... ... ... үшін, оның тұрақсыздығы. Жетік қарастырылмаған экономикалық саясаттың ... ... Оған ... ... түзету жолдарын қол жеткізуге ұмтылу салық жүйесінің бір жылда бірнеше рет өзгеруіне әкеліп соғуда. Кәсіпкерлер үшін ең ... ... ... күндермен енгізілуінде ”Ойнау ережесін” өзгерту нәтижесінде мемлекет сенімсіз әріптес бола тұра, салық ... ... ... ... сонымен қатар солтүстік инвесторлардың Қазақстан экономикасына ұзақ мерзімді капитал салуынан бас ... ... ... ... қазіргі қызмет жасап отырған салықтық жүйе экономикалық саясатты жүзеге асырудың құралы бола тұра, Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін төмендетуге бағытталған. Басқа сөзбен ... ... жүйе ... ... ... ... Бірақ оған экономикалық реформалардың бағытын өзгерткенде ғана қол жекізуге болады.Осыдан салық салудың концептуалдық жағдайлар, оның бағыттылығы, мақсаттары, жүзеге асыру ... ... ... ... міндеті - стагфляциямен күрес, яғни параллелді инфляциямен және өндірістің құлдыраумен күрес болуы қажет. Жаңа салықтық жүйе механизмі осы салықтық ... ... ... ... және жеке ... тепе-теңдігіне ұмтылуы қажет. Басқаша айтқанда жаңа салықтық жүйенің негізгі отандық өндірісті және ... ... ... ... ... ... тауар өндірушілердің өнімдерінің бәсеке қабілеттілігін жоғарлату қажет. Осыған орай ... ... ... ... ... жүйе ... және ... төлеушіге түсінікті болуы керек; салық салу меншік ... ... ... ... ... болуы керек; салық жүйесі әділ және барлық төлеушілер арасында бірдей бөлінуі қажет; салықтар саны ... ... ... ... ... керек; салықтың ауыртпалығын төмендетіп, салық төлеуші салық салудағы шығындарын ... ... ... ... бұл ... ... ... ғылыми-техникалық прогресті күшейтеді;  салық төлеушіні қорғау керек. Салық төлеуші әрдайым заңи түрде қорғалуы қажет; Салықтан жалтарудың заңды және ... ... ... ... Ол үшін ... ... жүйесі құрылуы керек.Практика көрсеткендей экономикалық өсудің негізі- ұлттық және халықаралық тауар өндірушілердің өндірісін инвестициялау үшін ... ... ... Бұл бірінші кезекте салықтық кодекстегі экономикалық ... ... және ... ... ... ... бар елде ... көбіне салық жүйесінен оның келешігіне көп назар аударады. Ал Қазақстанға ... ... ... ... түсуде, олар экономика өсуіне ықпалын тигізбейді.Рыноктық экономикалық жағдайларда салықтық саясатты жүзеге асыруда ынталандыру міндеті басты рөлді атқарады, ... ... ... ... салық көлемінің азаюы да маңызды. Қазақстанның салық жүйесінде бұл үлес тым үлкен. Мемлекет барлық инвестициялық ресурстарды тартып алды, бұл ұлттық ... ... ... ... өмір сүру ... одан әрі дамуы үшін экономиканың тұрақты өсуін қолдау қажет. Ол қазіргі әлемде үздік ғылым мен ақпараттық технологияларға негізделген ... ... ... ... ... ... ғана мүмкін [27]. Қазақстан жағдайында монополизм, өндіріс көлемінің төмендеуі және осы салықтың тым ... ... ... қымбаттауына әкеледі. Бұл нәтижесінде тұрғындардың сатып алу қабілетін төмендетті .Экономиканың өсуіне көп әсер ... ... бірі ... ... Мүлік салығы - бұл жеткілікті түрде қатаң реттеуші. 1995 жылдан бастап кәсіпорындардың негізгі ... ... өсуі ... ... ... бұл ... амортизациялық алымдар әкеледі. Логика мынада: рыноктық экономикада негізгі инвестор мемлекет емес, кәсіпкер, экономикалық ... мен ... ... осы ... құрылған. Дегенмен, Қазақстандық жағдайда бұл схема басынан дұрыс емес болған. ... ... және ... ... ... ... мүлікке салық кәсіпорындар арасында дифференциялануы арта түсті, бұл ... ... бар ... тіпті құлдыратты. Мемлекет кәсіпорындарды инвестицияны өсіруге шақыра отырып, ол үшін еш жағдай жасамады, әсіресе салық сферасында, “шоковая терапия” ... ... ... инвестициялық мақсаттарға деген шығынды өзі қысқартып отырды. Осылайша қаржылық бюджет ... үшін ... ... ... ... мүлік салығының оңтайлы мөлшерлемесін таңдау кезінде барлық шаруашылық ... ... ... ... ... жеңілдіктер механизмі болуы қажет. Әзірге бұл жоқ, нақтылай айтқанда жеңілдіктер инвестиция салатын және экономиканың ... ... ... ... ... ... бұл ... оң нәтиже береді, сонымен қатар негізгі қорды бағалау кезінде өте мұқият болу керек. Жаңа мемлекеттік амортизациялық саясатты құру ... ... Ол ... ... бір ... болуы қажет. Оның негізгі тездетілгені амортизация бола алады. Ол міндетті салықтан босатылған қаржының қайтып келуін ... ... Ол ... ... ... ... қажет.Бүкіл әлемдік практика көрсеткендей, салық сомасы салық төлеушінің ... 40 ... ... ... ... ... көрсетілген пайыздан жоғары салық алынса, онда жинақтық қорларды қысқарту, ... ... ... ... кеңеюін тоқтатады, экономикаға инвестиция қысқарады, табыс түседі, салықты төлеуден қашу байқалады, мемлекеттен қаржыны сыртқа ... және де ... ... әкеп соғады. Өкінішке орай, бүгінгі таңда Қазақстанда салық және басқа да міндетті төлемдер түрінде табыстан ... 70 ... ... ... ... ... кәсіпорын мен кәсіпкер шегеді.Бүгін де, біздің ойымызша табысқа салынатын салықтардың ... ... ... тұр. ... ... табыс салығын -739 көлемде төлету, әлеуметтік аударым –10 пайыздан артық емес. Мемлекетте ол әлеуметтік салық пен ... ... ... ... ... ... ... жылдарда 26-22 пайызға теңестіріледі.Қазіргі жүргізіліп жатқан мемлекеттегі ... заңы ... ... және ... ... салық және міндетті алымдар төлеу, орташа алғанда біржылдық табыстан 20 пайыздай. Осылайша, табыс ... бір ... ... ... 100 мың ... ... 70-75 пайызын салыққа төлейді, бәлкім сондықтан болар, әрбір жеке кәсіпкер салық салынатын табысты жасырып қалу жолын іздейді. Ал, егер ... ... ... ... жүйесін ескеретін болсақ, онда кіріс одан әрі азаяды.Немесе мәселенің келесі жағы Қазақстан тауары ... ... ... отыр, неше жылдан бері біз импорт арқылы өмір сүреміз. 1999 жылы Қаржы ... ... ... бір пайыздық салық төлеуді кіргізді. Банктер оны төлеуден шығарады, бұл үшін ақша алады. Қорытындысында бұл үшін тұтынушы ... ... ... бағамен сатып алуға мәжбүр. Бірақ, одан бюджет көлемінің өскенін ешкім байқамаған сияқты. Жалпы мемлекетте сараптамалық салық жүйе  ... Осы ... тағы да, ел ... ... жолдауына тоқтала кетуге болады, өйткені салық сияқты мемлекеттік бірден – бір реттеу құралының экономиканы дамытудағы жоғары рөл атқаратындығы ... ... даму ... орын алып ... «2007 ... ... ... құн салығының мөлшерлемесін 1 пайызға, 2008-2009 жылдардан бастап қосымша тағы да 1-2 ... ... 2007 ... ... ... ... субъектілері үшін салық салудың кемітілген бірыңғай мөлшерлемесі енгізілуі, 2008 жылдан бастап әлеуметтік салық шамамен 30 пайызға азайтылып, жұмысшылар жалақысын ... ... - ... ... ... қонымды, бірақ, салық ауыртпалығын осылай төмендете отырып, ... ... ... ... түсу ... Қазақстанда экономикалық ведомстволарының бірі және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган болып табылатын ... ... ... Министрлігі ең алдымен салық салу, бюджеттердің атқарылуы ... есеп пен ... ... ... саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді. Осыған байланысты бірқатар проблемаларды шешу қажет. ... салу ... ... ... шешу ... - салық төлеушілерді есепке алуды жүзеге асыру және жеке шоттарын жүргізу кезінде; - салық есептілігін электрондық түрде ... және жеке ... ... қатынауды ұйымдастыру кезінде;-жұмыс істемейтін салық төлеушілердің банктік ... ... ... ... ... ... алу ... екінші деңгейдегі банктермен жұмыс істеу кезінде автоматтандырылған өзара іс-әрекеттің болмауы болып табылады.Сондай-ақ ... ... ... асыратын органдарға халықтан түсетін құжаттарды өңдеудің мониторингінің дұрыстығын, толықтығы мен уақтылығын жүзеге асыратын бірыңғай жүйенің болмауы, сондай-ақ серверлік және коммуникациялық ... ... үшін ... ... ... ... ... Сондықтан, бірінші бағыт ретінде қаржылық ресурстарды жұмылдыру бөлінді, оның мақсатына нәтижелік көрсеткіштеріне, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ету ... Жалпы 2007-2009 жылдардағы орта мерзімді фискалдық саясатта салықтық саясатқа қатысты жетілдіру бағыттары ұсынылған, ол ... ... атап ... ... ... ... құн ... мөлшерлемесін біртіндеп төмендету, ол өндірісті ынталандырып, кеңейтуге мүмкіндік береді;экономиканың бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ... отырып, салықтық жүктемені біртіндеп заңи тұлғалардан жеке тұлғаларға қайтадан бөлу;жеке ... ... ... ... ... мүмкіндігін жан-жақты қарастыру;ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, салық әкімшілігін жетілдіруді ары ... ... ... ... ... ... қалыптасуы қоғамдық түпкiлiктi реформалау уақыты мен тұспа тұс келедi. Осының бәрi ... ... ... ... көп ... ... тартыс шеңберiнде өрбуiне әкеледi. Әу баста салық жүйесiнде жiберiлген кемшiлiктер де, ... де ... ... Оған ... ... ... ... ұйымдардың қызметi де өзiнiң зардабын тигiзбей қойған жоқ. Сол проблемалардың бiрi- салық төлеуден жалтарыну. Бұл – ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң салық салу объектiсiн (табысты, пайданы, тауар айналымын, мүлiктi) әдейi жасыру және азайтуы. Салық төлеушiлердiң мұндай заңсыз iс-әрекетi ... ... ... зиян келтiредi: мемлекеттiк бюджет едәуiр қаражаттарды ала алмайды, салық ... ... ... ... ... көздерi жасалынады, кәсiпкерлiк қызмет сферасында, салада, аймақта және т.с.с. құн қозғалысының негiзгi үйлесiмдерi бұрмаланады.Салық сомасын төлемеу ... ... ... ''салықтық моральдың'' құлдырауын, мемлекеттiк органдардың және мемлекеттiң өзiнiң ... ... ... ... ... ... ... төлеуден жалтарынумен күреске салық органдарының жұмысында зор маңыз берiлуi тиiс. Қазiргi ... ... ... Ең ... ол ... ... ... тұрақтануы мен, iшкi жалпы өнiмнiң өсуiмен сипатталады. Өндiрiстiк өнiмнiң өсуi де мұнайға дүниежүзiлiк бағаның өсуi де, ... ... бiр ... түсiрiлуiне ұйытқы болады. Бұрынғы кеңестiк елдер аумағында Қазақстан мен Ресейде iшкi өнiм ... ... ... ұлғайып келедi. Қазақстан ТМД аумағында орташа айлық мөлшерi жағынан бiрiншi орынға шықты [28].Қазіргі кезде салық жүйесін басқаруды ... ... ... ... ... туындауды. Оған дәлел ретінде, соңғы кезде салық әкімшілігі реформасы саласында жүргізіліп жатқан реформаларды айтуға болады. Үстіміздегі жылы қолданысқа енген жаңа ... ... ... жүзеге асыру кезінде маңызды мәселенің бірі – салық әкімшілігі болып табылады. Ондағы көтеріліп отырған проблемаларлың бірі – ... үшін ... ... ... ... оңайлату, яғни салық қызметі органдарының салық төлеушілермен тікелей қарым-қатынасын азайту мақсатында салық есептілігінің ... ... ... кең ... практикаға енгізу. Салық кодексінде камералдық бақылаудың барлық түрлері мен процедуралырын, олардың рәсімделуі мен ... ... ... ... жылға жасаған бақылауы бойынша еліміз ғаламдық бәсекеге қабілеттілік рейьингинде 61-ші орын ... Онда ... ... ... реттеулер мен салық жүкемесі Қазақстанда бизнес жүргізудегі негізгі кедергі ретінде бағаланған. Мәселен, салық төлеушілер көп жағдайда салық комитеті тарапынан ... ... ... сол ... ... төленген салықты қайта есептеуді, егер артық төлегендігі анықталған жағдайда оны иесіне кері қайтарйды, бюджетке артық ... ҚҚС ... кері ... ... ... және салы ... тарапынан болатын тесерулердің ұзақтығын сөз етеді. Салықтық есептілік көлемінде құзырылы органдар ... ... ... ... ... ... саны – заңды тұлғалар үшін – 33, жеке тұлғалар үшін – 26. Корпоративтік салықтың үлгі көлемі – 170 бет, қосымша құн ... үлгі ... – 60 ... ... ... ... ... жасалуға тиісті құқықтық-нормативтік актілердің саны 300-ден астам. Ал, жеңілдіктердің ... 135 ... ... ... ... арттыру үшін салық және кедендік салаларында Қазақстан Республикасы әкімшілікті жүргізуді жетілдірудің ... ... ... ... жобасы әзірленді, ол Үкімет қарауында жатыр. Бағдарламаны іске асыру - салық төлеушілердің ... ... ... ... ... жағдай жасайды, салықты және бюджетке басқа да түсімдерді жинауды ... ... ... ... ... ... алдын аоып, оның өріс алуын болдырмайды. Сол сияқты салықтық рәсімдерді жеңілдету, тұтастай алғанда, ... ... ... сияқты экономикалық пайданы өзіне қамтитын салықтық әкімшілендіруді ... ... ... ... инвестициялық жобасы бойынша Дүниежүзілік банкпен бірлескен жұмыс жасалуда.ҚорытындыҰтымды да тиімді салықтық ... ... ... ... ... жағымсыз үрдістерге деген тәуелділігін төмендетіп отырады. Салықтық саясат өзінің ыңғайлылығымен, сондай-ақ заң шығарушы органдарға байланыссыз және ... ... ... ... ... ... Ол ... экономикалық даму кезеңдеріндегі мемлекет қолындағы салықтар мен ... ... ... ... ... ... ... қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету. Мұндағы бірінші мақсат - қоғамның салық сұрақтарында ақпараттануын арттыру керек. Көрсетілетін ... ... ... ету ... сапасын арттыру үшін, салық жүйесінің қызмет ету тиімділігі сапасы халықаралық стандарттарға сай келуі тиіс.Салық ... ... ... ... ... ету және ... ... оның қызметтері, толтырылатын құжат нысандары үлгілері, құжаттарды электронды түрде толтыру және тапсыру, құжаттар айналымы реттілігі, шешімдерді даулау және шағымдану тәртібі ... ... ... ... ... ... экононикаға салық жинау арқылы ықпал етедi. Мұнда ... ... ... ... ... ... рөлi ... Экономиканы реттеу орталықтандырылған қаражат қорының көлемiн белгiлеу, оны ... ... ... мен ... ... ... құру және орындау процесiндегi қаржы ресурстарын қайта бөлiске салу ... ... ...              ... экономикалық елдерде салықтар мемлекеттiк және муниципалдық табыстарда ... роль ... да ... ... күштi стимулдық құрамы болып келедi. Әсiресе, олар ғылыми - ... ... ... анти ... және ... ... жүзеге асыруда белсендi орын алады.Сондықтан салықтарды төлеушiлер үшiн қызық iс ... ... өте ... де ...... отыр.Бүкiл елдiң тәжiрибесiнде көрсетiп отырғандай, бүкiл өркениеттi ... ... ... ...... ... ... әрекет еткенде ғана нарықтық экономиканы жүргiзудiң аса ... ... ... ... Ол ... ... ... әсерiн тигiзiп, мемлекеттiк экономикаға ... ... ... ... ... ... ... экономикасын тұрақтандырудың және әлеуметтiк теңдiктi қамтамасыз ететiн маңызды элеметтер болып ... ... ... ... мәнi мен ролi мемлекеттiк органдарды ... ... ... ету ... ... отыр. Осыған орай, салықтар мемлекетiң ... ... ... ... ... оның динамикасы мен құрылымына экономикалық әсерiн тигiзу үшiн қолданылады.Елдiң ... ... яғни 2008 жылы  ... ... ... ... мен нормалардың жүйелілiк қажеттiлiгiн ... және ... ... ... ... базасында салық кодексiн көптеген өзгерістер еніп отырғандығын  айқындап ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін келесiдей ұсыныстарға тоқталғым келеді: - шаруашылық ... ... ... ... жағдайын қалыптастыру;- қызыметiне байланысты ... жеке ... ... ... ... жеңiлдiктерiн алып тастай отырып, сол ... ...  ... төмендету;-салық заңнамасы шеңберiнде жүрген барлық нормативтi-құқықты актiлердiң бiрегейленуi;- салық ... ... ... ... ... ... есеп санаттары бюджетке түсiрген салықтар қарқынына ие, кейбiреулерi бойынша ... ... ... көлемiнiң азаюы байқалған, ал жекелегендерде өндiрiс көлемiнiң кемуi ... ... әкеп ... ... ... ... ... тұжырымдамамыз төмендегідей:республикадағы қолданылатын түрлі алымдар мен төлемдердің тиімділігін ... ... ... ... ... салу ... ... есепке алғаннан бастап мәжбүрлеп өндіріп алуға дейінгі рәсімдеуді оңтайландыру;жеңілдіктер мен преференциялардың ... ... ... ... бойынша салық жеңілдіктерін максималды түрде қысқарту;жоғары қосылған құны бар қызметтер мен тауарлар шығаруды ынталандыру рәсімін ... ... ... ету тиімділігін бағалау мен бақылау механизмін бюджеттік және амортизациялық ... ... ... ... ... бойынша шаралар қолдану, бюджетке борышқорлармен жұмысты күшейту;Болашақта салық реформаларын жетілдіру мақсатында басқа да экономикалық саясаттың бағыттарымен және ... ... ... ... сондай-ақ ел экономикасының өсу стратегиясы басымдылығы мен мақсатына тікелей байланысты салықтық саясатты жүргізуі қажет. Салықтық саясат мен әкімшілігінің басым ... ... ... ... бірқатар мәселелерді одан әрі дамыту салық салу механизмін дамытып, тиісінше салық базасын ... ... оның ... түсімдердегі рөлін арттыра түседі, ал ол халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайларын жақсартуға мүмкіндік беретіні, сөйтіп еліміздегі бірқатар көкейтесті мәселелердің шешілетіні сөзсіз.Пайдаланылған ...  ... ... ... ... ... халыққа Жолдауы.-Астана. Елорда, 6 ақпан 2008ж.Құлпыбаев С., ... С.Ж., ... В.Д ... ... ... оқу ... арналған оқулық. Алматы, 670б. 2009жХудяков А.И., Бродский Г.М. ... ... ... пособие.- Алматы: ТОО « Издательство « НОРМА-К», ... А. ... ... дамуына әсер ету тұрғысындағы Қазақстанның қазіргі кездегі ... ... ... ... ... № 2, 2005 ... ... оң өзгерістер// Қаржы қаражат № 8; 2008 ж.Основным направлением ... ... ... // Бюллетень бухгалтера № 8, 2009 г.Үмбеталиев А. Д., Керимбек Ғ.Е. « Салық және ... ... ...... ... 2006 ... А.С. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для студентов экономического факультета. Караганда: Изд-во Карагандинского ... ... ... « Болашақ», 2006 Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., Қарағанды қ., Қарағанды « Болашақ » ... Б.Ж., ... Г.А. ... ... Оқу ... ... 2002 ж. ... Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы ... 2005ж. ... А.А. ҚР ... ... ... ... нәтижелері мен бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 беттер.Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики РК.// ... -2009ж. ... ... и ... ... ... ... в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г.Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения ... ... ... по ... и ... Вестник налоговой службы РК. №2. 2008г.Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке ... ... ... ... Салық кодексі. 2009ж. 11-бап.ҚР Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы ҚР Қаржы ... ... 2010 ж. 1- ... ... ... туралы статистикалық бюллетен есебінен Раимкулов А.С. Контроль – как ... ... в ... доходов бюджета // Финансы Казахстана -2006.№1-2.С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен ... ... // ... ... 2009.. №4. 144-147 ... ... А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения // Юрист, 2009ж., №2, ... ... ... ... ... ... ... РК. №2.2008г.с.17.Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговой ... ... ... НС РК. №3, ... ҚМ СК ... № 734 бұйрығымен бекітілген салық қызметі органдырының стратегиясы. 12.10.2008 ж.Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің ... ... №474 ... органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы» жарлығыА.Зейнельгабдин. Налоговый контроль –проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.«Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы» ... және ... ... ... ... салық қызметі органдарының қызметін бағалау көрсеткіштер. 2009ж.4 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Болашағымыз – мемлекеттік тілде12 бет
Қазақстан Республикасының егемендігі аясындағы сұрақтар, саяси партиялар жайында12 бет
Автоматты басқару жүйелері. Орнықтылыққа зерттеу19 бет
Автоматты басқару теориясы пәнінен курстық жұмыс31 бет
Бифуркациялық диаграммалар5 бет
Вена конвенциясы5 бет
Жекелеген атомдардың энергия спектрларының ерекшеліктері23 бет
Ляпунов тұрақтылығы жайлы ақпарат3 бет
Ляпуновтың бірінші әдісі бойынша сызықтық емес жүйенің тұрақтылығын анықтау4 бет
Орнықты дамуға көшу, халықтың өмір сүру сапасын арттыру және адами капиталды дамыту5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь