«АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I. ҰЙЫМДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.1 Ұйымдағы қаржылық жоспарлау мен болжаудың мәні және маңызы ... .5
1.2 Қаржылық жоспарлаудың объектісі мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12

II. «АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2.1 «АУРА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық . экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.2. Ұйымның қаржылық жоспарлау қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .22


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
Нарықтық экономикаға көшу кезінде ұйымдардың экономикалық және құқықтық жауапкершіліктері артады, сөйтіп шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық тұрақтылығы мен бәсекелестік қабілеттілігінің жоғары болуының маңыздылығына зор көңіл бөлінеді. Сондықтан ұйымдардың негізгі мақсаты – пайданы максимизациялау, өндірістің тиімділігін көтеру, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі өтеуді қамтамыз ету болып табылады. Өнімді шығару және өткізу шығындарын аса тиімді басқармайынша жоғарыдағы көрсетілген мақсаттарға жету мүмкін емес.
Соңғы жылдары шикізат, материал, отын және энергияның қымбаттауы, несие проценттерінің жоғары болуы, жарнама және маркетингтік шығындардың өсуіне байланысты өндірістік шығындардың өсуі байқалды.
Ұйымның қаржысын жоспарлау – өндіріс процесі кезінде қолданылатын табиғи ресурстар, шикізат, материалдар, отын эненргия, негізгі қорлар, еңбек ресурстары және басқа да өнімді шығару мен өткізу шығындарының ақшалай көрсеткішіне алдын-ала болжам жасау болып табылады. Олардың орны өнімді өткізуден түскен қаржылардың есебінен өндірістің әр циклінде толтырылып тұрады.
Жоспарлау – бұл дамудың ғылыми көзқарасы және кеңейтілген өндірістің жолдарын анықтау болып табылады. Қаржылық жоспарлау мемлекеттің экономикалық жоспарлауының құрамдас бөлігі болып табылады. Ол бөлек элеметтердің өзара келісімін өамтамасыз етеді. Шығу және шоғырландыру болған шаруашылықтың ішкі резервтерінде әрекеттеседі.
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, көптеген компаниялар сыртқы факторларлың әсерiн дұрыс болжай алмағандықтан және өз мүмкiндiктерiн дұрыс бағалай алмағандықтан үлкен зиян шегiп жатады. Жоспарлау, сондай-ақ, серiктестер мен инвесторларға компанияның таңдап алған жолының дұрыс екендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ дегенде оларды өз жоспарларымен таныстыру керек. Әрине потенциалдық инвесторлар мен серiктестердi олармен дер кезiнде және толық мөлшерде есеп айрысу мүмкiндiктерi мен кепiлдiктерi, сондай-ақ өздерiне келетiн пайда ғана қызықтыратын болады. Бизнес бойынша серiктестердi бизнес мақсаты, осы мақсаттың өз мүдделерiмен үйлесiмдiлiгi қызықтырады, ал потенциалдық сатып алушылар мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың бизнесiне әсер етедi және мүдделер қарама-қайшылығын болдырмас үшiн қандай шаралар қабылдау керектiгi қызықтырады. Несие берушiлер басты назарды берген қарызды компанияның дер кезiнде және толық мөлшердi қайтару қабiлеттiлiгiне, қарыз бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына аударады. Сондықтан бизнес-жоспар барлық проблеманы жобаға қатысушылар көзқарасынан және әр түрлi вариантта бiрден қарастырады.
1. Назарбаев.Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопастность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана.
2. Шеремет .А. Д.,Сайфуллин-.Р.С. Методика финансового анализа. -М.:ИНФРАМ: 1995.
3. Русак .Н.А. Анализ финансового положения предприятия В учебнике«Анализ хозяйственной деятельности в промышленности .Под общ. ред .В.И.Стражева.-Минск: Высшая школа, 1995.
4. Радионова В. М., Федотова М.А. Фисүтсовая устоичивость предпрятия в условиях инфляций. - М.: Изд-во •« Перспектива» , 1995.
5. Креинина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО «ДИС», « МВ-Центр», 1994.
6. Ковалев А. И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяиствующего субъекта: Учебн. пособие. -М.: Финансы и статистика, 1994.
8. Бухгалтерско-аудиторский портфель . (Книга предпринимателя . Книга бухгалтера . Книга аудитора.)/ Отв. ред. Рубин Ю. Б ., Солдаткин В.И. -М.: Фисүтсы и статистика , 1994.
9. Артеменко В.Г., Белладир М. В. Финансовый анализ : Учебное пособие .-Издательство «ДИС»,НГАЕ и У, 1997.
10. Маркаян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ -М.:»ПРИОР»,1996.
11. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан , имеющий силу Закона , от 26 декабря 1995г., №2732.
12. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия Республики Казахстан.- Алматы ,1996.
13. Бухгалтерский анализ:Пер. с англ.-К.: Торгово-издательское бюро, 1993.
14. Введение в бухгалтерское дело : Пер. с англ.: -К.: Торгово- издательское бюро, 1994.
15. Руководство по финансовому учету, отчетности и аудиту . Первая редакция Центральный и операционный отдел учета и отчетности . Всемирный банк, январь 1995.
16. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита . Министерсва финансов Республики Казахстан 21.05.97г.,№7.
17. Масалимова С. Ж. Зиядин С. Т. «Қаржылық менеджмент» Семей, 2006
18. Тасмағанбетов Т. «Басқарушы есеп, стратегиялық жоспарлау және талдау» Алматы, «Дәуір» 2002 ж.
19. Кеулімжаев Қ. К., Әжібаева З. Н. «Қаржылық есеп» А: Экономика, 2001
20. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. «Қаржы» Алматы, 2008ж.
    
    ЖОСПАРКІРІСПЕ......................................................................................................................3I. ҰЙЫМДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ..................................................................................................................51.1 Ұйымдағы қаржылық ... мен ... мәні және ... ... ... жоспарлаудың объектісі мен құрамы..........................................12II. «АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық –экономикалық сипаттамасы.....................................................................................192.2. Ұйымның ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................32КІРІСПЕНарықтық экономикаға көшу кезінде ұйымдардың экономикалық және құқықтықжауапкершіліктері артады, сөйтіп  шаруашылық  жүргізуші  ... ... мен ... ... ... болуыныңмаңыздылығына зор көңіл бөлінеді. Сондықтан ... ... ... ...  ...  ...  ...  көтеру,  өзін-өзіқаржыландыру және ... ... ... ету болып табылады. Өнімдішығару және ... ...  аса  ...  ...  ... мақсаттарға жету мүмкін емес.Соңғы жылдары шикізат, материал, отын және энергияның қымбаттауы, несиепроценттерінің жоғары болуы, ... және ... ... ... өндірістік шығындардың өсуі байқалды.Ұйымның қаржысын жоспарлау – ... ... ... ... ... ... материалдар, отын эненргия, негізгі қорлар,еңбек ... және ... да ... ... мен өткізу шығындарыныңақшалай көрсеткішіне алдын-ала ... ... ... ... ... ... ... түскен қаржылардың есебінен өндірістің  әр  цикліндетолтырылып тұрады.Жоспарлау – бұл ... ... ... және ... ...  анықтау  болып  табылады.  ...  ...  ... жоспарлауының құрамдас бөлігі болып табылады.  Ол  ... ... ... өамтамасыз етеді. Шығу және шоғырландыруболған шаруашылықтың ішкі резервтерінде әрекеттеседі.Әлемдiк  ...  ...  ...  ...  ... ... ... болжай алмағандықтан және өз мүмкiндiктерiн дұрысбағалай алмағандықтан үлкен зиян шегiп жатады. ...  ... мен ... ... ... алған жолының  дұрысекендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ ... ... ... ... ... ... ... инвесторлар  менсерiктестердi олармен дер кезiнде және ... ...  есеп  ... мен ... ... ... ... пайда ғанақызықтыратын болады. Бизнес бойынша серiктестердi ... ... ... өз ... ... ... ал потенциалдық сатыпалушылар мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың ... ... және ... ... ... үшiн  қандай  шараларқабылдау ... ... ... ... ... ...  ...  компанияның  дер  кезiнде  және  ...  ...  ... ... бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына  ... ... ... проблеманы жобаға қатысушылар көзқарасынанжәне әр түрлi вариантта бiрден қарастырады.Қаржымен басқару ... ... ... ... және ... ... және несиелік ресурстардың формаларын және таратуәдістерін бейнелейтін жоспардың ... ... ... ... ... ... болып Қазақстанның мемлекеттік бюджетітабылады, онда қаржылық ресурстардың үлкен бөлігі топталған. Ол ... ... ... ... ... ... Жоспарлаукезеңінде мемлекеттік бюджеттің табыстары мен ...  ... және ... ... салалары мүліктік  және  сақтандыруұйымдарының қаржылық жоспары, несиелік жоспар ... ... ... ... қаржылық және несиелік жоспардың көрсеткіштерін жоспарлаусалық ... ... ... ... ... ...  ... тәуелді, сондықтан қаржылық жоспарлау бюджеттік жоспарлау маңыздыорын алады.Берілген курстық  жұмыстың  ...  ...  және  ... ... ... қатар құжаттарды  талдаудың  негізінде,ұйымның қаржысын жоспарлаудың мәні мен маңызы, ЖШС ... ... ... ... ... ... ... қаржысын жоғарлатубағыты мен шығындарды азайту жолдары қарастырылған.Жұмысты орындаудағы алдыға қойылған мақсатқа сәйкес келесі міндеттерқарастырылады:- ... ... мен ... ... мен арналымының мәнінашу;- Қаржылық жоспарлау мен болжау жүйесінің жалпы ... ... ... ... жоспарлау мен болжаудың  міндеті  мен  ... және оның ... ... сипаттау;- Ұйымдардың қаржылық жоспарлау мен болжамдарын талдау және олардыңқаржыларын талдауға тоқталып өту;- ... ... ... ... мен ... ... Ұйымдағы бүгінгі таңдағы жоспарлау мен болжаудың мәселелері, шешужолдары мен дамыту жолдарын қарастыру ... ... ... ... ... ... ... даярлау барысындаэкономикалық ғылымға танымал ғылыми әдістермен қатар ... және ... ... қаржылық дағдарысты есептеу модельдері,  Үкімет  пенминистрлік-ведомостволық  заңды-нормативтік  ...  ... ... ... құралдары мен интернет желісініңматериалдары пайдаланылды.Курстық жұмыстың құрылымы. Зерттеу жұмысы екі ... алты ... ... ... ... жұмыстар жазу тәртібіне сәйкес рәсімделген.I. ҰЙЫМДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Ұйымдағы қаржылық жоспарлау мен ... мәні және ... ... мен ... – бұл қаржы механизмінің қосалқы жүйесі,саналы басқарудың аса ... ... бірі  және  ... ... құрамды бөлігі. Олар экономиканың үйлесімді жәнетепе-теңдік дамуына жетуге, біртұтас ұлттық шаруашылық кешенінің барлықбуындарының ... ... ... ... ... ... ... етуге, халықты әлеуметтік қорғауға  бағытталған.  Қаржылықжооспарлаудың өзіндік ... сол, бұл ... ... ... ... ... ақша қозғалысының салыстырмалы дербестігіменшарттасылған ақша нысанында жүзеге асырылады.Қаржының табысты іс-әрекет етуі және ... ... ... етуі ... ... ... қозғалысын, шаруашылықты жүргізудіңбарлық деңгелерінде ақша қорларын қалыптастырып, бөлуді алдын ала үлгілеугебайланысты болады. Мұндай үдеріс тәртіпті (реттілікті) анықтайтын ... ... ... ... ... ... ақшатүсімдерін жұмылдырудың прогрессивті нысандарын қолдануды қажет етеді.Қаржылық көрсеткіштерді, белгіленетін қаржы операйияларын негіздепдәлелдеуге, көптеген ... ... ... ... ... мен ... ... қол жетеді. Қаржылық жоспарлау мен болжауөте ... ... Олар ... ... жиі ... ... қаржылық болжау жоспарлаудың алдында болуы және көптеген нұсқалардыбағалауды жүзеге асыруы тиіс. Ұйымда қаржылық болжау сол ұйымды микро- ... ... ... ... ... ... Ал қаржылық жоспарлаудың көмегімен белгіленетін  болжамдарнақтыланады, нақтылы ... ... ... үйлесілген міндеттер,оларды іске асырудың дәйектілігі, сондай-ақ таңдалынған мақсатқа ... ... ... ... – бұл ... ... ... қаралған мерзімдеоларды орындау, белгіленген мақсаттарға  жетуге  бағытталған  үдеріс.Жоспарлау басқарудың ... ... ... ... ... бірі ... Ол ірі шаруашылық өзгерістерді байсалды және елеусіз ... ... ... объектісі шаруашылық жүргізуші субъектілер менмемлекеттің қаржылық ... ал ... ... ... жоспарлары менқаржыландырудың жеке жоспарларынан бастап мемлекеттің  жиынтық  қаржыжоспарына ... ... ... ... ... ... ... жоспардабелгілі бір мерзімге белгіленген кірістер мен шығыстар, қаржы және ... ... мен ... ... ... нақтылы міндеттері қаржы саясатымен айқындалады.Бұл жоспарлы тапсырмаларды ... ... ... ... мен ... ... ... өсірудің, шығыстарды үнемдеудің резервтерінанықтау, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қорлар  ... ... ... ... ... және ... ... экстенсивтілігімен, қарқындылығымен, тиімділігіменсипатталады.Қаржылық жоспарлауда мынадай тәсілдемелер пайдаланылады:1. автоматтық (өткен жылдың деректері ... ... ...  ...  ...  ...  ... Бұл әдіс ең қарапайым әдіс болып табылады жәнеәдеттегідей уақыт жетіспеушілігі кезінде ... ... ... ... ... ... ... жылдардыңсанына бөледі);3. нөлдік база тәсілдемесі (барлық айқындамалар қайта ... Бұл әдіс ... ... ... ... және ... ... экокномикада тауарлар мен қызметтерді өндіру мен өткізуүдерісіндегі байланыстың үстемдік және айқындаушы ... ... ... ... ... мен ұсыным заңын кіріктіретін өзінің механизмі бар ... ... ... ...  табиғаты  өндіріс  пен  айырбаснәтижелерін анықтаудың әдісі ... ... ...  ... ... ... ... жоспарлаудың мазмұны ақшалай табыстар мен қорланымдарды жасау,бөлу және қайта бөлуді экономикалық үдерістермен оңтайландырудың күні бұрынанықталған мүмкіндік ретінде және ... ... ... жәнеортылықтандырылмаған ақша қорларын қалыптастыру және пайдалану.Қаржылық жоспарлау экономиканы және оның ... ... ... ... болып табылады.Ұйымдардың және шаруашылық ұйымдарының қаржымен басқару процесі – басқамаңызды звеноның жалғыз қаржы – несие ... - әр ... ... ... ... ... жоспарға кіретін соңғы бөлім, оныңішінде табыстар ақшалай формада көрінеді. Өндірістік және ... ... ... ... және ... ... қаржылықжоспарлар алдағы жоспарлы кезеңге ақшалай ...  ...  ... ... және осы ... олардың қаржыларын басқару процесіалдын ала анықталады.Сақтандыру, несиелеу және басқа ...... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен қатар қаржылық жүйеніңәр звеносында басқару функциясы жетекші болып табылады.Ұйым. Бұл ...  ...  ...  таңдауда  және  басқаруоргандарының құрылу жүйесінде сипатталады, бағыну  тәртіптері бойынша әрұйымның ... және ... ... ... ... Кең ... ... өндіріс нәтижесінің жақсаруын сонымен қатар жаңа әдістердіөңдеу ықпалын болжайды. Мысалы: бюджетке таза табысты алу ... ... ... ... ... ... ... қызметтердіңпрогрессивті түрлерге енуі, ақшалай есептердің жандануы және тағы басқа.Ұйымның орындау ... ... ... ... структурасынқұруда нақтыланады және сәйкес жағдайларда тіркеледі, ... ... тағы ... ... ... ...  Қаржымен  басқару  саласында  координация  ... ... ... және ... ... құрылусатысы диспропорцияларды алып тастауды,  қаржылық  ...  ... ... ... ... Бұл диспропорциялар шаруашылықшарттардың өзгеруі нәтижесінде  пайда  болды.  ...  ... ... ... ... ...  себептердің  шығуықаржылық жоспардың орындамаушылығы және ...  ...  ... ... ... дамуында қаржыландырудың және несиелендірудіңқосымша қайнар көздерін іздестіру, ...  ...  ...  ... ... ... функцияны орындай отырып басқару  ... ... ... ... және ... ... ... экономикалық шарттарда материалдық  қызығушылықтыңқолданылуы объективті қажеттілік ... ... ... ынталандыруқызметі олардың  қоғамдық,  коллективтік  және  жеке  ... ... ... ... - ... ... көзқарастарыэкономикалық көзқарастармен және коммерциялық ...  ... ... тығыз байланысты.Қоғам өндірістің дамуы және мемлекеттің қаржылық саясатының негізіндетиімді қалыптасуында, үй құрылысын қаржыландыру ... ... ... деңгейінің жоғарлауының  қызығушылығын  танытты.  Мемлекеттікбюджетте осы ... ... ... ...  ... ... ... Осы мақсатпен халықтан салық салуформасында адамдардың табыстарының бөлігі мемлекеттік ... ... ... ... тура формасына пени, айыппұлдарбанктік ссудаларды уақытында жаппау, тәртіп бұзғанда ... ... ... ... ұйымға банкроттық процедуралар қолданылады. Шаруашылықзаңдылығын бұзған кезде ұйымның жетекшілеріне айыппұл жүйесі қолданылады.Шаруашылық ұйымдарға және ... ... ...  айыппұлдар,сыйақыдан айыру, еңбек тәртібін бұзған кезде жұмыстан шығару қолданады.Бақылау - ... ... ... ... ... ... бақылаудың принциптері жүйесінде құрылды.Қаржылық  бақылаудың  формалары  мемлекеттік  ...  ... ... ... ... ... ақшалай  қаражатқорларының барлық түрлерін федеральді және региональді деңгейде, соныменқатар шаруашылық субъектілерінің жеке ... ... ... дақаржылық бақылау көпдеңгейлі және жан – жақты ... ... ... ... мемлекеттің қаржылық саясатын өткізу жәнеоларға өзінің функцияларының экономикасымен байланыстыру үшін арналады.Біріншіден,  құрастыру - ... емес ... және ... ... орындалуы, бекітілуі, сонымен қатар мемлекеттік ұйымдардыңжәне ұйымдардың қаржылық қызметіне бақылау болып ... ... ... ... ... ... ... нысаны -бизнес жоспар. Қазіргі кезде бизнес – жоспарлаудың ... ... ... ... ... мен оның даму концепциясын құру құралы;- шаруашылық қызметтің жаңа бағытын бағалау құралы;- несие тарту ... ... ... ... ... мәні ... ... жаңа бағыттарын сату болыптабылады. Екінші функция мәні - ұйым шаруашылық қызметін ... ... ...... ... ... қызметінде бизнес – жоспарұйымның ... ... ... ... Банкте несие беру үшін негізгіфактор болып бизнес – жоспар ... Банк ... ... ... ... емес, дұрыс жасалған бизнес – жоспар сүрайды. ... ... ... жаңа ... ... ... стимулыболады.Бизнес – жоспардың екі негізгі түрі бар. Біріншісі – 7 ... ... – ұйым ... ... ұйым ... ... ... мазмұны:- жалпы мақсаттар, мақсатқа жету жолдары;- бизнес концепциясы.3. фирманың ... ... ... мен мақсатқа жету әдістері;4 . нарық және бәсекелестік:- ... ... ... ... шығу құны.5. өнім – барлық өлшемдері, фирма көрсеткіштерін ... ... ... жарнама және өткізу жоспары;7. қаржылар туралы мәліметтер;Бизнес – жоспардың екінші түрі 10 бөлімнен тұрады:1. титул - ұйым рәміздері көрсетіледі;2. ... – жоба ... ... ... қысқаша мазмұны;3. салаға салым сату анализі;4. ұсыныстың жоба мәні;5. өндірістік жоспар;6. маркетинг жоспары;7. ұйымдастырушылық жоспар;8. тәуекел деңгейін бағалау;9. ... ... ... ... ... модельдер негізінде оны құрудың нұсқаулары бар, олардың мазмұныәртұрлі болады.Бизнес – жоспардың көрсетілген түрлері онда қаржылық ... ... ие ... ... ... ол ... ... кезеңдерініңақшалай түрде жалпылауы болып табылады.Бизнес–жоспардың бұл бөлігінің орналасуы:- бизнес–жоспардың нұсқасының табыстық болжамы және анықталуы;- ... ... ... ... ... және болжау;- бизнес–жоспар үшін қажет инвесторлардың мөлшері мен мерзімін анықтаужәне болжау;- шаруашылық субъектілерінің ... мен ... ... ... 5 ... кем емес уақытқа құрылады. ... ... ... ... ... ... ал қалған жылдарға бизнестіңнегізгі нәтижелерінің болжамдары ... ... ... екі түрі ... ... және ... мерзімді.Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлаудың негізі болып ... ... ... ... болжамын,  капиталды  меншік  ... ... ... қағаздарды шығару, несие алу мерзімдерін таңдаудыжүзеге асыруға мүмкіндік беретін капиталды қажетсінуді анықтау.Қысқа мерзімді қаржылық жоспарлау ... ... ... ... ( жыл, ... ай) есептеуді білдіреді.  Қаржылардыжоспарлау басқа қызмет түрлері сияқты өз міндеттері мен мақсатына ие.Қаржыларды ... ... ... ... ... түсу ... олардың жоспарлы кезінде шығарылуын анықтау табылады.Жоспарлаудың міндеттері:- шаруашылық процесті қажет ақша қаржыларымен қамтамасыз ету;- ... ... ... ... және тағы басқа шаруашылықсубъектілері мен ... ... ... Бұл қаржылық қатынастартүскен ақша мөлшерімен және берілген ақша көлемімен ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға салудың тиімдіжолдарын анықтау;- ақша қаражатын құру мен ... ... ... ақша ... ... ... ... табысты үлкейту.Қаржылық жоспарлаудың маңызды мезеті жоспарлау стратегиясын анықтауболып табылады. Қаржылық жоспарлаудың стратегиясы табыс көздерінің, ақшатүсу көздерінің, ... ... ... ... бағыттарын білдіреді.Жоспарлаудың болмауы оларды төмендегідей жағдайға алып келеді:болашақтағы мақсаттарын түсінбеушілік;ағымдағы әрекеттер келешектегі әрекеттермен қандай жағдайда ... ... ... ... ... ... мүдделерді басшылыққа алып шаруашылық әлемінде бағыттанадасу және болып жатқан оқиғалардың жалпы мәнін түсінбеу;нарықтың негізгі талаптарын анықтай алмау;басқа нарық қызметіне ... ... ... ...  ...  ...  ...  көрсеткіштерге  жеткізетінэкономикалық табысы, пайда түсімі және басқа ... ... ... деу ... та ... еді. Кейбір мамандар жоспарлауды сондай-ақөзара тәуелді етіп көрсетуге тырысады. Дегенмен ары қарай жеке ... алға ... ... ... ... ... жоғары табысы ментез өркендеуі жай түрде жоспарлауға ғана байланысты емес, кәсіпкерлік дарынмен ұйым ... ... ... ... ... ... ... көптеген ұйымдар, соның ішінде ... ... ... даму кезеңінің қалыпты кезеңі басталғанда, қол жеткен табыстарынбекіту кезеңінде проблемалалар пайда бола ...  ... өсу ... ... қолдана бастайды. Қазақстандық ұйымдар үшін жоспарлаудықолданудың 2 түрін көрсетуге болады: [7, 98 б.]1. ... ... ... жеке ... ... ... ... үрдісі осы нысандар қызметінің шиеленісуі мен көбеюіне алып келеді, алсонымен қатар қазіргі ... ... ... жоспарлау түрлеріндеқажеттілікті тудыратын басқа факторлардың пайда болуына алып келеді.Осы саладағы жоспарлауды қолдануға байланысты басты ...... ... ... ... ... қалыптасқан жай жасалынған жоспарғасенбеу, осыдан барып болашаққа деген жеткіліксіз назар аудару ... ... ... жеке меншік ұйымдар жоспарлау бөлімшелерін, еңболмағанда жоспарлаушы лауазымын ...  ... және ... ...  ...  кезде  жекеменшіктегі ұйымдар. Бұлар үшін жоспарлау қызметі дәстүрлі ... ... ... жоспарлау тәжірибесі негізінде экономиканы орталықтанбасқару кезеңіне жатады. Осыдан барып бұл ... ... ... ... ... жоспарлау қызметі орталықтандырылған және ... ... ... ... ... ... мен алдын-ала анықтау, нарықтықжәне командалық ... ... ... ... ... ...  6  ...  қараңыздар.  Сондықтан  бірінші  тұрпаттағыұйымдардағыдай, мемлекеттік және жеке ... ...  ішкі  ... тәжірибесін қайта ендіру қажет.|       |5 ... ... ... ... ... ... ...   ||       |               ...           ||       |                             ...    |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...    |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...   |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...    |                             ||       |                             ...   |                             ||       |                             ...    |                             ||       |                             ...     |                             ...... жоспарлау сызбасы1.2 Қаржылық жоспарлаудың объектісі мен құрамыҰйымның шекті мақсаты ... ... ... табу үшін ... керектітауарлар мен қызметтерді өндіру керек, тек қана өндіру емес ... ... ... жеңетін, бағасы жоғары тауар мен қызмет болуы керек.Баға бәсекелесінде табыс табу үшін әрбір өнімге, ... ... аз ... ... өнім өндіру керек. Егер, ұйым зиянмен жұмыс істесе олбанкрот болу мүмкін.Табыс экономикалық ... ... ...  қызмет үрдісіндематериалдық - өндіріс ... ... ... көрсетеді. Шаруашылықсубъектісінің табыстары - деп Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есебінің№ 5 «табыс» - деп аталатын стандартына сәйкес ... ... ... (ақша қаражаттарының, басқа да мүліктердің келіп ... ... және ... ... ... ...  ... (үлес қосушылардың қосқан жарналарысүт басқа) яғни экономикалықтабыс табуды ... ... ... бұйымдар мен тауарларды сатудан алынатын табыстар;- қызмет көрсетуден алынатын табыстар:- дивидендтер, ролятилер және пайыз (процент) ... ... ... да басқа табыстар жатады.Бұл жоғарыда аталған табыстар қатарына шаруашылық субъектісіне келіптүскен, ... ... және ... төлеген сомалары мына жағдайлардажатқызылмайды:- адын ала ... ... ... ... алынған несиелердің және қарыздардың қайтарылуы.Сондай-ақ, қызметтер көрсету жөніндегі мәміленің (келісімнің) нәтижесінбарынша дүрыс бағалау мүмкін болмаған ... ... ... ... ғана ... ... ... субъектісі қызметінің түріне және бағытынабайланысты мынадай түрлерге бөлінеді:- негізгі қызметтен алынған табыстар;- негізгі емес қызметтен ...  ...  ...  ... ... ... алынған табыстарының қосындысы оның жиынтықтабысын құрайды. Ал бұл табыс сатылған ... ... ... немесе аяынуға тиісті өткізу құны бойынша бағаланады. Өткізу құнышаруашылық субъектісімен активті ... ... ...  ... ... - шарт ... ... Шаруашылық    субъектісініңтабыстары    ...     ...  ...  ... табыс сомасы дұрыс бағаланған жағдайда;- субъектінің  экономикалық   табыстарды   алу   ... ... ... ... алушыға меншік құқығын берген жағдайда;- мәміле бойынша нақтылы жүмсалған немесе ... ... ... ... жағдайда.Ұқсас тауарлар мен қызметтерді айырбастау кезінде мәміле бойынша табыстанылмайды. Үқсас тауарлар мен қызметтерді айырбастау кезінде табыс ... мен ... ... құны ... ... және ... алынған тауарлар мен қызметтердің өткізу құны мөлшерінде танылады.Қаржы есеп беру ... ... ... ... ... ашып ... тиіс:а) табысты тану үшін қабылданған есеп жүргізу саясатын, соның ішіндеқызметтер ... ... ... ... ...  айқындаутәсілін.ә) есепті кезең үшін танылған- табыстардың әрбір ... ... ... ... өткізу;- қызметтер көрсету;- пайыздар;- роялти;-дивидендтер нәтижесінде туындайтын табыстарды, олардың ішінде тауарларнемесе  қызметтер  алмасу   ...  ... ... ... ... ... табыстар сомасын.Ұйымдар мен ұйымдарда табыстардың есебі субъектілердің бас шоттаржоспарындағы жетінші «табыс» деп ... ... ... ... бөлімнің шоттары тауарларды және басқадай активтерді ... ... тағы да ... ... алынған табыстарды, сонымен қатарсатылған ... ... және ... ... сату ... ... ... туралы ақпараттарды жинақтап қорытындылауға арналған. Жылсоңында (аяғында) бұл бөлімнің шоттары бесінші шотына апарылып жабылады.Өндіріс факторын біріктіру нәтижесі (еңбек, ... ... ... ... жүргізуші субъектілердің табыслы қызметі болып тұтынушығаөткізу жағдайында тауар болатын өндірілген өнім табылады. Сату ... ... ... және адам ... құны ... ... бағасышығарылады.Адам еңбегінің құны қайта қалыптасқан құнды көрсетеді, және екі бөліккебөлінеді. Бірінші өнім ... ... ... ... ... Оның көлемі жұмысшы қүшті қайта қалыптастыру қажеттілігіменбайланысты факторлармен анықталады. Бұл ... ... үшін ...  ...  шығындар  бөлігін  көрсетеді.   ...   ... ...  құн  оның  ...  ...  ... ... сатуда ғана жүзеге асырылатын таза табысты көрсетеді.Ұйым деңгейінде тауарлы-ақшалай қатынас жағдайында таза табыс табысформасын ... Ұйым ... ... ... ... ... Өнім бағасын анықтағансүт  кейін олар оны ... ... ... ... ақшалай түсімді алады.Қаржылық  қорытындыны  шығару  үшін  өнімнің  ...  ...  ...  және  ...  ...  ...  мен  ... қажет.Түсім  өзіндік  құннан  асқанда  ...  ...  ... куәландырады. Кәсіпкер өзінің мақсаты етіп табысты қояды, бірақ олмақсатқа жетпейді. Егер ... ... ... тең болса тек өндіріс пенөнімді таратуға кеткен шығынды ғана жаба алады. ... ... ... ... ғылыми  - техникалық, әлеуметтік дамудың қайнар көзіретіндегі табыс жоқ.Түсімнен жоғары ... ұйым ... ... ... ... ол ... жағдайға әкеледі. Ұйымға тәуелді факторлар: таратылатын өнімгебаға деңгейі және ... ... ... ... ... ... деңгейі, басшылар менменеджерлердің басқаруы, өнімнің бәсекеге ...  ...  ...  ұйымдастыру,  оның  өтімділігі,  өндірістік  және  ... ... ... ... ... = ... түсім алу (өнімнің толық (коммерциялық) өзіндік құны+ ұйым төлейтін салық + айып санкциялар).Ал жалпы түсім:W= N1 СіN1 - ... өнім ... - ... ... - нақты тауар түрі.Ұйым табыс табу үшін төрт тәсілді еркін ... ... баға ... ... ... өнім көлемін анықтау;4) өнімнің ассртименті мен номенклатурасын таңдау.табыс нарықтық қатынастың маңызды категориясы ретінде қызметтератқарады.Біріншіден, табыс ұйым ... ...  ...  ... ... ... ұйым ... барлық аспектілерін бірліккөрсеткіштері ретінде анықтау мүмкін емес. ... ... ... мүмкін емес. Сондықтан өндірістік - шаруашылық және қаржылық қызметтіталдауда көрсеткіштер жүйесі қолданылады.Табыс мәні соңғы қаржылық ... ... ... қоса табыскөлеміне және оның өзгерісіне ұйым талпыну факторына тәуелді және тәуелсізәсер ... ... әсер ... ...  коньюктурасы,  материалдышикізаттың және жылу-энергетикалық ... баға ... ... ... егжей-тегжейлі талдау үлестік қатысу (коэффициент) тәсіліменжүргізіледі. Ол үшін үлестік қатысу коэффициенттері, жоғары  ... ... ету ... ... қатарлы факторлар өзгерісініңабсолютті сомасына ... ... ... ... ... табыстылық деңгейі (авансталған ... ... ...  ...  ...  ...  ... ұйымның өз қызметін қаншалықты ...  және  ... ... ... ... ... деп ... көрсеткішкеңінен қолданылады. Ол ағымдағы активтерге салған бір теңгеден ұйым қаншатабыс алатынын көрсетеді:Мұнда: Та – ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуші ұйым үшін салынған капиталдыңтабыстылық деңгейін бағалаудың,  яғни  ...  ...  ... ... ... ... ұйымның таза табысының оның меншіктікапиталына пайыздың қатынасы есептеледі.Бұл көрсеткіш - ... ... ... коэффициенті немесемөлшерлемесі деп аталады . Ол мына формуламен анықталады:Мұнда: Дск –меншікті ... ... ... ... к - ... капитал.Ол экономикалық және қаржылық талдауда маңызды көрсеткіш болып табылады.Жак Ришар: “бұл көрсеткішті жеке ұйымның ... ... ... ... негізгі көрсеткіш деп айтуға да болады”, - деп жазады . ... ...  ...  ...  ...  ...  ... бағалау барысында маңызды  роль  ... ... ... ... және мақала авторлары  ұйымдардың  ... және ... ... ...  дәл  осы  ...  ...  табыстылық  коэффициенті (мөлшерлемесі)  ... ... ... өткізуден түскен табыстың меншікті  капиталдыңайналымдылық көрсеткішіне көбейтіндісінің нәтижесі.Шетелдік арнайы әдебиетте ... ... ... ... әсер ... ... ... түрлі әдістемелері ұсынылған.Өткізілген өнімнің әрбір теңгесінен көбірек таза ... алу, ... ... ... ... ... жиынтық (авансталған, жалпы)капиталының құрылымдық өзгерісі.Меншікті капитал мен барлық активтердің табыстылық деңгейі көрсеткіштеріарасындағы айырма ұйымның қаржыландыру ... ... ... ... ... осы ... ... төленетін пайыздарға қарағандакөбірек табыс әкелсе, онда айырма меншікті капиталдың қайтарымдылығынарттыру үшін ... ... Бұл ... ұйым ...  ... ... коэффициентін (ставкасын) өсіру мақсатында, әринеқарыздарға (несиеге) назар аударады: қаржылық оқулықта  мұны  ... деп ... ... ұйым ... іс-әрекеті екі негізгі элементтіңықпалында болады.Бірінші элемент - бұл салық салынғаннан кейінгі өндіріс ... ... ...  ...  бойынша  пайыздыңмөлшерлемесінің салыстырмалы деңгейі.Қарыз ... ... ... ... табысының қарызкапиталына қатынасы ретінде, келесі формула бойынша анықталады:Д =   Кредиторлар табысы   _  =      ... ...  ...               ...  ... орта және ... инвестицияланған капиталына табыстылық мөлшерлемесі (76), тазатабыстың (салық төленгеннен кейін) активтердің ... ... ... ... Да -  ... табыстылығы (инвестицияланған капитал);Дч -  таза ... -  ... ... -   ... ... мөлшерлемесінің компанияға әсері.Негізінде, мысалы ұйымның жаңа қарыздары ... ... ... салық салынғаннан кейін 15%-ға тең өндіріс ... ие ... ... ... ... ... 10%-ға тең. ... байланысты,кәсіпкер, құны төмен ... іске қосу ... ...  ... мөлшерлемесін өсіру мақсатында, қарыз капиталы мен ... ... ... айырманы алуға тырысады. Кәсіпкер бұл жағдайғаназар ... ... ... ... ... азаяды және  салықтыкүнемділік байқалады. Ссудалар бойынша ... ...  ... болып табылмайды (біздің мысалымызда 10 пайыз), себебі ... ... үнем ... ... егер ... мөлшерлемесі 50% - ға тең болса, онда 10% - дыңкелісім – шарт мөлшерлемесіне ... ... ... мөлшерлеме 5% - тең,яғни қарыз капиталының нақты мөлшерлемесі:10% * (1 – 0,5)=5% - ға тең.Әрине, салық ... ... ... табыстылығы (рентабельді) меннақты пайыздық мөлшерлеме арасындағы бұндай ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлемесіне тигізетінәсері арта түседі деп айтуға болады.Екінші элемент экономикалық белсенділіктің салыстырмалы жоғары деңгейлітұрақтылығын ... ... ... ... егер ... ... инвестицияланған капитал активтерінің табыстылық коэффициенті ... ... ... ... мөлшерлемесі арасындағы айырма оң ... ... ... де оң ... Егер ... ... ... қарызқаражаттарына төленетін пайыздарға қарағанда аз болатын болса, онда ... ұйым ... кері әсер ... деп ...  ...  тиімділігін  арттыру  үшін,  қарыз  ... ... ... ... беретін “тетікнәтижесінің” формуласы  аналитикалық жұмыста  қолданылуы тиіс.  ... ... ... ...  отырып  меншікті  капиталдыңтабыстылық мөлшерлемесін өсіру жолдарын көрсетеді.Меншікті  ...  ...  ... ашып ... ... мен ... формуласына келетін болсақ, онда олар онша дұрыс емес,себебі активтер құнының меншікті капиталға қатынасымен анықталатын  ...   ...  ...  ...  ...  құрылымынсипаттамайды, ол жиынтық капиталдың ... ... ... ... ... ... Бұл формулалардан меншікті табыстылық коэффициентінің осықатынасқа тура пропорционалды ... ... ...... болса, меншікті капиталдың табыстылық мөлшерлемесі солғұрлым көпболады. Бірақ, ... және ... ... ... ... ... автономия) коэффициентімен шектелуі тиіс, оныңмөлшері 0,5-тен кем болмауы тиіс (2). Олай ... ...  ... ... ... жоғалтып алуы мүмкін. Біздің  ... ... ... ... ... әсер ... ... үшін жоғарыда аталған меншікті капиталдың табыстылық мөлшерлемесініңформуласы, сондай-ақ “тетік нәтижесінің” формуласы жеткілікі ... ... ... ... ...  ...  коэффициенті  менменшікті капиталдың табыстылық коэффициентінің өзара ... ... деп ... ... ... көрсеткішінің бірі бұл өндірістікқорлардың табыстылық деңгейі болып табылады. Ол таза ... ... ... ... мен ... құралдардың орташа  құнынақатынасы ретінде есептеліп шығарылады. Сонымен, ... ... ... жыл басына және жыл аяғына материалдық айналым қаражаттары жәненегізгі құралдар құндарын қосып, 2-ге бөлу ...  ... ... ... ... талдау барысында А.Д.  Шеремет  ұсынғанфакторлық талдау әдістемесі, ... ...  ...  табыстылықдеңгейін  қалыптастырушы, шаруашылық қызмет тиімділігін  ...  ... ... ... ... ... бойынша жіктеудіқарастырады.Деңгейді талдаудың факторлық үлгісі келесі түрде ұсынылады:Мұнда:      - ... ... ... сыйымдылығы;- өткізілген өнімнің материал сыйымдылығы;- өткізілген өнімнің амортизация сыйымдылығы;- негізгі  өндірістік  қорлар  ... ... ...  ...  ...  ...  өнімнің  қорсыйымдылығы    (айналым    ...     ... - таза ... - ... құралдардың орташа құны;Е – материалдық айналым қаражаттарының  ... ... ... ... ... деңгейі;- толық өзіндік құн бойынша өткізілген өнімненалынған       ...  1  ...  ... ... неғұрлым жоғары болса (негізгі қорлардың  ... мен ... ... ... жылдамдығы неғұрлым жоғарыболса, өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы шығындар мен экономикалық ... ... ... ... ... ... шығындары неғұрлымтөмен болса), өндірістік құралдардың табыстылық деңгейі де соғұрлым жоғарыболады. ... ... ... ... ... ... ықпалының сандық бағасы тізбектеп  ауыстыру  ...  ... ... ... ... ... ЖОСПАРЛАУЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ2.1 «АУРА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық ... ...... ... бір ... ... болатын оқиғалардыңбарынша нақты сандық сипаттамасы. ... ... ... ... ... ... та ... өйткені экономикалық жағдайлар өзгеріскеұшырайды. Алайда бизнесті қоршаған ортаның өзгерісі ақпаратқа өзгерістерәкелгенімен, ... - ... ... мен ... ... деп санауғаболмайды.Егер жоспарлау дұрыс жүргізіліп, болып жатқан оқиғаларға ... ... ... үшін ... қоршаған орта туралы ақпарат алуға, өзініңбизнесінің әлсіз және күшті жақтарын ... ... ... ... ... бағалауға мүмкіндік беретін құрал бола алады. Соныменқоса, бизнес-жоспар банктерге салынған инвестицияның пайдалану ... ... және ... ... ... алдын-ала айқындауғамүмкіндік беретін маңызды құжат. Дұрыс ... ...  ... ... ... көмектесу керек: “Бұл жобаға қаражат салуға тұра ... ол ... күш пен ... ... ... ... ме?”Бизнес-жоспарды құру өнерін меңгеру  бүгінде  келесі  ... ... ... ... жаңа ... келіп жатыр, олардың көпшілігібұрын коммерциялық құрылымдарды басқарып ... ... ... ... жағдайында оларды күтетін проблемалардың ... ... ... ... біле алмайды;Шаруашылық проблемалар үнемі өзгеріп тұрады және тәжірибелі жетекшілердіңалдында болашақтағы шараларын жаңаша  ...  ...  ... алу және ... ... үшін ... ... және тиімділігін дәлелдеу керек;Бизнес-жоспардың мақсаты  –  ұйым  ...  ...  ... ... ... өткізу нарығының сыйымдылығын және даму перспективасын айқындау;осы нарыққа қажетті өнімді өндіруге қажетті шығындарды ... және ... ... ... ...  ...  ...  салыстыру  арқылыжоспарланған істің табыстылығын анықтау;өнімді өткізу алдында кездесуі мүмкін кедергілерді алдын ала айқындау;өндіріс ... ... мен ... анықтауға мүмкіндік беретінбақылау көрсеткіштерін анықтау.Бизнес-жоспар – қазіргі ... ... ... ... ету өрісіне және формасына байланыссыз қолданылатын менеджменттіңарнайы құралы.Батыс ... ... ... ...  ... ... бар. Қазақстандық заңдылық бойынша қазіргі кезде бизнес-жоспарды құру міндетті ... Ол ... ... ... үшін ... ... ... кіріспес бұрын, ең алдымен, қажетті ақпараткешенімен ... алу ... ... ұйым шет ... және ... ... ... технологиялыққұралдармен жабдықталған. Ұйым құрылған күннен бастап онда өнімнің сапасынбақылап отыратын ішкі фирмалық жүйе (лаборатория) жұмыс істейді.Ұйым стратегиясы:- ... ... ... ... ... ... ассортименттікеңейту;- тұтынушы нарығын  зерттеу,  өнім  бәсекелестігін  ...  ... ... ... ... ... бақылау.Фирма саясаты тауар айналымын және өндіріс ... ... ... көп ... ... ... ... стратегияны жүзеге асыратын, барлық бөлімшелердің  қызметінбайланыстыратын маркетинг бөлімі жұмыс істейді. Бұл бөлім ...  ... ... және ... ... жаңа ... анықтау үшіннарықты зерттейді.Ұйым жоспары өнімді өткізу жоспарымен тығыз байланысты.Дайын өнім сапасын бақылауды стандартқа және ... ... сай ... ... ... ... сапалы өнімнің қажетті мөлшерін және ассортиментін қамтамасызету  үшін  дайын  өнімнің  ...  ...  және  ... ... ... ... ...  өнімнің технологиялықжоспары құрылады.Өнімнің әрбір түрі үшін  ... ... ... ... ... ... ...  және  технологиялықмөлшері анықталады. Технологиялық нұсқаны таңдау кезінде  өнімнің жоғарысапасы және ... түрі ... ... ие ... - келген өндірістік ұйымда ... ...  ... үшін басқарушылық құрылымның болатыны сөзсіз.Ендігі кезекте ЖШС «АУРА»  ұйымдастырушылық құрылымы: ол жоғарымаманданған ... ... бар ...  ...  ...  бөлімжұмысшыларының үлкен өндірістік тәжірибесі және арнайы білімі бар.Негізінен ұйымды президент ... Одан ... ... ... ... ... төрт вице – ... бар. Олар:- өндіріске жауапты;- техникалық сұрақтарға жауап беруші;- коммерциялық сұрақтарға жауапты;- экономикалық және қаржылық сұрақтарға жауаптылар.Бірінші президент ... ... ...  ... ... ... ... бөлімы және шикізат дайындаубөлімі кіреді. Ал екінші,  ...  ...  ...  ... ... ... техникалық бөлім, басты механик,құрылыс  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... Ендігі президент орынбасары ол- коммерциялық сұрақтарға жауапберуші. Оған мыналар қарасты: маркетинг бөлімі, ... ... ... бөлімі, ас бөлме.Экономика және қаржы сұрақтарына жауап  беруші  ... ... ... ... және ... ... бухгалтерия,шикізат дайындау бөлімі, тасымалдау бөлімы.Орындаушы директорға келесілер қарасты:  бухгалтерия,  заңбөлімі, қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... жағдайындағы қауіпсіздік, экология, күзету қызметі, өрт қауіпсіздігінқорғау бөлімдері.Ал мамандар бөлімі тікелей президентке жауап береді.Осындай ұйымдастырушылық нәтижесінде ұйым ... ... өз ... ... қана қоймай, күннен – күнге арттыруда. Бұлтуралы екінші бөлімде технико – экономикалық көрсеткіштер ... ... ...  ...  –  бір  ...  осы  ... біліктілігінің нәтижесі. Яғни, сол қызмеркерлер барлықұйымдастыру істерінің иелері. Ол ... 1-де ... 1- ЖШС ... негізгі бөлімінің құрамы (01,01,2009 ж)*|Басқару аппараты        |5 адам       |4,5%        ... ... ...   |23 адам       |20,7%        ... және ... ...    |4 адам       |3,6%        ... ...       |          |          ||Заң ...           |2 адам       |1,8%        ... ...         |16 адам       |14,4%        ... өндіріс         |40 адам       |36%         ...             |90 адам       |          |* ... ЖШС ... 2009 ... ... ...  және  ...  өзара  тығызбайланысты. Ұйымның әрбір  қызметкері,  ...  ...  ... ... ... ... ... қаржылық жоспарлау қызметін талдауЖоспар ұйым қызметкерлері үшін әрекет ... ... ... ... ұйым – бұл ... басқару  жүйесі  болғандықтан,  жоспарлықмақсаттарға ұйымның барлық бөлімшелерінің, директордан ... ... ... барлық қызметкерлерінің үйлесімді жұмыс істемейіншемүмкін болмайды. Жоспар кәсіпкерлік идеяларды ... ... ... ... ... қол ... үшін ... басқару үшін қолданылады.Өнімді өткізуден табыс көбінесе өнімді өндіруге және ... ... ... ... ... ЖШС «АУРА»  ұйымда  шығындардыжоспарлау мен ... және ... ... сату ... бойынша, тұрмыстықзаттар сату бөлімі бойынша шығындар элементтері негізінде, сонымен қосаұйымда қосымша ... және ... ...  ...  ...  ... негізінде жүзеге асырылады.Жұмыс, қызмет көрсету, өнімнің өзіндік құнын талдау өте маңызды болыптабылады. Ол ... ... ... ... ... ... ...  жұмысын  бағалауға,  резервті  ...  ... ... ... анықтауға, оның деңгейі бойынша жоспардың орындалуынанықтауға және оның өсіміне қандай факторлар әсер еткендігін ... ... ... кәсіпорнында -өзіндік құнды болжау мен ... ...  ...   элементі   және   шығыстардың   ... ... ... ... ... шығындар (шикізат, шикізат, материал,бұйымдар мен ... ... ... қуат ... ... ...  ...  әлеуметтік  қажеттілікке  шығарулар,  негізгі  қорамортизациясы, басқа да шығындар (өнімнің өзіндік ... ... ... активтердің тозуы, міндетті сақтандыру төлемі, салықтар және ... ... ... ... жағдайда ұйымдарда табыстылық маңызды орын алады.Республикамыздағы бухгалтерлік есеп ...  ... ... ... ... ... көше бастаған.Қаржының тұрақтылығы мен рентабельділікке талдау жүргізу ... ... ... ... және ... ... бөлімдері үшінқолданылады, мемлекеттік қаржылық есеп беруді құрастыру үшін, экономикалықболжамды және ағымдағы жоспарды, ... ... ... ... дамытузаңдылықтарын оқып білу және зерттеу қажет.Шаруашылық субъектісінің табыстары-  деп  Қазақстан  ... ... №5 ... - деп ... стандартына сәйкес есептікезеңдегі активтердің көбеюін (ақша қаражаттарының, басқа да мүліктердіңкеліп ... ... ... және міндеттемелердің азаюы (өтелінуі)негізінде капиталдың көбеюін (үлес қосушылардың қосқан жарналарынан басқа)яғни экономикалық ... ... ... ... дайын бұйымдар мен тауарларды сатудан алынатын табыстар;- қызмет көрсетуден алынатын табыстар;- дивиденттер, ролятилер және ... ... ... ... ...     да     ...     ...      жатады.Бұл жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... етілген және субъектінің төлеген сомалары мына жағдайлардажатқызылмайды:- алдын ала аванс ретінде алынған табыстар;- алынған несиелердің және ... ... ...  ...  жөніндегі  мәміленің  ... ... ... ... ... ... уақытта табыс жұмсалғаншығындар мөлшерінде ғана танылады.Алынған табыстар шаруашылық субъектісі қызметінің ... және ... ... ... ... ... ... алынған табыстар;- негізгі емес қызметтен (жанама қызметтен) алынған ... ... ... алынған табыстары мен негізгі емес қызметтен(жанама қызметтен) алынған табыстарының ... оның ... ... бұл табыс сатылған өнімнен, көрсетілген қызметтен алынған немесеалынуға ... ... құны ... ... құны  ... ... сатып алушының немесе пайдаланушының  арасындағыкелісім-шарт бойынша анықталады.Шаруашылық ... ... ... шарттар қанағаттандырылғанкезде танылады:- табыс сомасы дұрыс бағаланған жағдайда;- субъектінің экономикалық ...  алу  ...  ... субъекті сатып алынған меншік құқығын берген жағдайда;- мәміле бойынша нақтылы жұмсалған немесе күтіліп отырған ... ... ... ... ... ... және ... дамуының негізгікөзі болғандықтан, кез келген ұйым қызметінің мақсаты табыс табу ... ... ... ... ... қызметінің сәтті болуына, өзөзін қаржыландыруына әсерін тигізеді. Әр ұйым ағымдағы және ... ... ... ... ... ... ... жетіспеушіліккезінде қысқа мерзімдік банк ... және ... ...  ... ... ...  ұйым  үшін  ...  өткізуден  түсім  басқа  ...   ...   мәні   бар.   Бұл   ...   ... ... ... үшін ... айналым құралдарын қалпынакелтіру үшін олардың ... ... ... қайнар көзі.ЖШС «АУРА» ұйымда тауарлы өнімді өткізуден түсім деп тиелген май, нансату  және  ...  ... ...  ... ...  ... құралдардыатайды.Ұйым есепті шотына түетін түсім бірден ... ... ... ... ... ... ... жағар май, энергияжеткізушілердің шоттарын төлеуге қолданылады.Түсімнен бюджетке салықтық  аударымдар,  бюджеттен  тыс  ... ... ... ... ... жүзеге асырылады, негізгіөндірістік қорлардың тозуы қалпына келтіру, қаржылық жоспарда ... ... ... ... ... мынадай сыртқы факторлар әсер етеді,өнім көлемі, өнім сапасы, ассортимент және ... ЖШС ... ... ... ... сомасы мынаны қосады: май,айран, нан сату, сүт сонымен қоса ... ... әр ... қызметкөрсетулерден түсім.Өнімді таратудан түсім ... өнім ... ...  ҚҚС-сызқызметтегі бағаға тәуелді есептеленеді. Атқарылған қызмет пен көрсетілгенжұмыстың түсімнің көлемі жұмыс пен ... ... ... ...  түсім   өткізілетін   өнім   ...   ...   ... = О1 ... Врп - ... ... ... сомасы;О1 - жоспарлы кезеңде шығарылуға арналған тауарлы өнім Өнімді өткізукөлемі*  :алғашында  табиғи  ...  одан  ...  ... ... ... өнім түрі бойынша жыл басындағы қалдығы,жоспарлы жылдағы шығыс, кірісі жөне жыл аяғында ... ... ... ... қүрамдас бөліктері өткізу бағасымен көрсетілген:кезеңдегі ... ... ... яғни ... алдындағы - жыл ... ... ... ... ... өнім мен ... ... өткізуден түсім жеке түрлі бойынша өткізілетін өнім көлемінтабиғи түрде ... ... ... = Ц* Vрп ... Врп - ... өнімнен түсім;Ц - өнім бағасы;V рп - өткізілген өнім көлемі.Қызмет етуші бағамен тауарлық ... ... ... ... ... көлемі жатыр. Мысалы, жоғары сұрыпты майды өткізудентүсімді есептеу үшін:Впр - 267 ... + 1500 ... ... =1515 ... * 2,5 мың теңге =3787,5 мың теңге.Айранды өткізуден түсімді анықтауға ... = 72 ... + 360 ... - 108 ... = 324 тонна * 6 мың теңге = 1944мың теңге.Басқа бөлімтар бойынша тауарлық өнімді өткізуден ... ... ... ... ... табыс жоспарланған тауар өндірісінен жәнебұйымдардың (дайын өнімдер, сатып алушының жауапты сақталуындағы тауарлар)өтпеген бөлігінің ... ... ... ... ... өнімдіөткізуден түсетін табыс көлемі жоспарының төмендеуі, ауыспалы тауарлы –материалдық қорлардың тым артуы ... ... ... да ... ... ... түскен табысты алу жоспарының негізделуінтексеру ... ... ... ... ... түскен табыс жоспарының негізделуін тексеру *|№ |Көрсеткіштер              ... ... ... мың ||  |                    |тг.            ||1 ... қалған өнімнің жыл басындағы |17983,6          ||  ... ...              |              ||2 ... өнім шығару           |29000           ||3 ... ... жыл ... ...          ||4 ... ... ... ... ... (1 ...          ||  ... + 2 ... – 3 ...       |              ||5 ... ... ... өткізуден алынатын|15458,97          ||  ...                  |              ||6 ... (4 ... – 5 ...       ...          |* Дерек ... ... ЖШС ... жж. ... ... ... ... түсетін табыс көлемін 16065,66 ... ... ... Жоспар жасаған кезде жыл соңындағы өтпегенөнімнің шамадан тыс қалдықтарын ... ... ... ... ... табыс 15458,97 мың ... ... 16065,66 ... көп, ... мың ... ... ... еді. Басқаша айтқанда, жоспарды артықорындау болмас еді.Өнімді өткізуден болашақ ... ... мен ... көлемі нақтыкөрсеткіштер негізінде келешек жылға көрсеткіштер қүрастырылады,  ... ... ... ... ЖШС ... ұйым табысты жоспарлаубарлық қызмет түрі бойынша жеке ... яғни ... ... айналдырубойынша, сонымен қоса нан сату, сүт және қосымша өнім ... тек қана ... ... қана ... сонымен қоса табысқамүмкін салық көлемі үшін мәні бар, өйткені кейбір қызмет ... ... ... ал ... ... ... ... алынады. Тұрақтыбаға мен қызметтің жоспарлы жағдайында ЖШС «АУРА» ұйым ... ... ... ... бір ... жоспарланады. Қалыптасқан жағдай жылдықжоспарлауды қиындатады, сондықтан ұйым табысқа нақты жоспарды  ... ... ... ... табысқа салық пен оларды бюджетке өтеутөртібі ... ...  ...  ...  ...  ... ... құру қажетті болады.Табысқа салық төлеушілер олар ... ... ... ... мен ... ... минималды болғанына қызығады. Бірақ табыстыжоспарлаудың маңызды мақсаты   ұйым ... ... ... ... өнімді шығарудың өндірістің бағдарламасын қүрғансүт кейінөнімді сату көлемі және ...  ...  ...  үшін  ...  ... «АУРА» ұйым өнімді өткізуден табыс ... ... ... яғни ... ... ... өткізу түсімінен толық өзіндікқұнды алғанға тең.Ппр = Врп - Српмұнда, Ппр - алдағы кезеңде өткізілетін өнім ... ... ... - өнімді өткізуден жоспарлы түсім (ҚҚС-сыз)»Срп - алдағы кезеңде өткізілетін өнімнің толық өзіндік ... ... ... әр өнім ... бірліктің өзіндік құнына жөне ҚҚС-сыз өткізубағасына тәуелді қүрылады. Бұл ұйымға қаржылық жоспарлау ... ... ... ... қоса ... ... өнімге келісімдік немесенарықтық баға құруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.ЖШС «АУРА» ұйымың жалпы ... ... ... мен ... нан ... ... сұйық нан сатуты сатудан қалыптасады.Қызмет түрі бойынша табыс бөлек жоспаранады: өнімді сусын сату бөлімі,нан сату бөлім және ... ... ... ЖШС ... ұйым ... есепәдісімен табыс есебін қарастырайық:1) көсіпорын сусын сату бөліміы бойынша 3107,28 тонна мөлшеріндежоспарлы ... өнім ... ... ... есеп ... өндірістің өзіндік құн -18900 теңге;3) бірлікке көтерме баға ... - 22000 ... ... ... дайын өнімнің құны 2 % төмендеуі керек;5) өнімді өткізу бойынша шығын - 4,4 % өндірістік ... құн ... ... ... ... өнім ... және жоспарлы жыл басында - 339 тонна,жоспарлы жыл аяғында - 373 тонна өнім.Ең алдымен, дайын өнім қалдығы мен ... жылы ... өнім ... ... өзіндік құн бойынша жоспарлы жыл ... ... ... * 339 = 4034,1 мың ... ... өнім ... өндірістік өзіндік құны (18900 * 98) :100 = 18,52 теңгені құрайды, онда жоспарлы жылда ... ... ... ... өнім ... 18,52 * 3107,28 = 57546,8 мың ... сомасындаанықталады.Сонда жоспарлы жылда өтетін қалдық есебімен ... ... ... өнімді .еткізу көлемі ( ] 8,52 * 373 ) = 6907,96 мың ... ... ... ... құны ... ... есебімен жоспарлы жылдаенімнің өткізуі келемі: 4034,1 + 57546,8 - 6907,96 = 54672,94 мың теңге Бұлөнімнің толық ... ... ... үшін ... өткізу бойынша шығындаркөлемін шығару керек:(54672,94 * 4,4) / 100 = 2405,6 мың теңгеСоған сәйкес, ... ... құн ... ... ... ... 53172,8 +2405,6= 55578,4 мың теңгеге тең.Өткізу көлемі табиғи ... (339 + 3107,28 -- 373) = 3073,28, ... ... (23000 * 3073,28) = 70685,44 мың теңге.Осы жағдайларда жоспарлы жылда өнімді ... ... 70685,44 -55578,4 = 15107 мың ... ... ... ... ... қарапайым жәнеоңай. Бірақ ол жоспарлы табысқа  жеке  ...  ...  ...  және  ... ... өте қиын. Егер есеп бойынша алынғантабысты қаржы шаруашылық қызмет нөтижесі жайлы ... онда ... ... 2008 жылы ... табыс 11649 мың теңге, ал ... ... құны 11344 мың ... өнімді өткізуден жалпы табыс 305 мыңтеңгені қүрды (11649 - ... ... оның ... ... бойынша жалпы және әкімшілікшығындар, пайыз төлеу бойынша шығын 374 мың теңге сомасын қүрады.Сондықтан негізгі қызметтен ... - 69 мың ... ...  ...  өткізген  өнімнен  түскен  жалпы  табыстанасып ... ... ... ... өнім ...  ... ... көп мөлшері жалпы және әкімшІлік шығындар статьясына қатысты.Баланстық шығынға қосымша қызметтен табыс 8796 мың ... ... ... бұл ... ... табыс әкелді.ЖШС «АУРА» ұйым үшін шығындар өте алатын дәрежесін білу өте ... ... олар ... ала ... Бұл үшін ... ... анықтаукерек. Шығынсыз нүктені табу сату көлемі мен құнының ... үшін ... ұйым ... ... ... жаба ... табыс алмайды, бірақ шығынсыз.табысты ... бұл ... ... ... және шартты ауыспалы жәнемаржиналды табысқа шығынды бөлуге негізделген.Бұл үшін барлық шығынды ... ... ... ... ... де ... ... тұрақты шығындар. Бұлеңбек ақы, амортизация, электр қуаты, салықтар, жалпы ... ... ... бұл шығындар сомасы 1055,5 мың теңгеге тең;2) өндіріс көлемі өзгергенде өзгеретін шартты ауыспалы ... ... ЖЖМ, ... еңбек ақы, өткізу бойынша шығындар және т.б., олардыңсомасы 9685,7 мың ... ... 2008 жылы ... ... ... ... 978 ... ал 2009 жылы бұл көрсеткіш 11 пайызға қөбейту жоспарланып отыр.Бірақ бұл ... ... ... ... ... ... жағдайы болашаққа оң көзбен қарап болжам жасауға ... ... 2 - ... ... 2007 – 2009 ... ... өсудинамикасыЖоғарыда көрсетілген көрсеткіштер жағымды жағдай тудыратыны сөзсіз,бірақ оның қаржылық жағдайында бірқатар кемшіліктер бар.  Ол  ... ... ... ... сәйкес орындалмауы, бірақ менжоғарыда  көрсетілген  мәліметтер  бойынша  ...  ... ... ...  ...  ...  ...  бiрi:потенциалдық сатып алушыларды өз товары ...  ...  ... ... құралдарында жарнама  беру, көрмелер ұйымдастыру бұкезде көмекшi  роль ...  ... ... ЖШС өз алдына қойғанмiндеттерiн шешу үшiн ақпаратты таратудың келесi құралдарын ... ... ... рычаг тиімділігіне негізделінеді, яғни ұйымөткізу көлемін төмендетсе де, ... ... ... ... кез келген өзгерісі табысты одан да ... ... ... ... ... үлесі жоғарылаған сайын операциялы рычаг әсерікүшейеді жөне керісінше өзіндік құнда шартты тұрақты ... ... ... ... төмендейді жөне операциялы рычагтың әсері төмендейді.ЖШС «АУРА» көсіпорында жалпы шығындардың көп ... ... ... ... сонымен қоса 2008 жылда шартты күнделікті шығындар өсті,сондықтан шығынсыз және ... ... ... ... табу ... жасақталуы көпқырлы процесс. Мұнда ірі монополистік ұйымдарменқатар шағын көсіпорындардың дамуы ... ... ... Оның іріфирмаларға  қарағанда  ...  ...  ...  ... ... ... шағын мөлшерде өндіру, жергіліктішикі заттарды ... ... ... ... ... ... ... алдын-алатүбегейлі  ойластырылған  бағдарламаның  жоқтығынан  ірі  индустриалдыкөсіпорындарды жаппай ... ... ... қателіктер болды. Бұлөрескел қателіктерді жою үшін мемлекет ірі индустриалдық ұйымдарды қайтақұрумен байланысты ... ... ... ... ... жан-жақты көмек көрсету керек.Шаруашылықтың жаңа шарттары, өндірістің әр түрлі ... ... ... ... ... кешенді және терең жолдарын бекітуталап қойылады, өйткені, табыс деген, ... ... ... көзі ... ... ... ... өнімі ретінде алдын-ала әзірленген іс-шараларжүйесі болып келеді, онда өндіріс және мақсаттарды жүзеге ... ... ... көлемі, әдістері, реттілігі мен мерзімдері және солжұмыстарды қажетті құралдармен қамсыздандыру ескерілген, алайда ... ... қол ... ... әдістері  реттелмеген.Сонымен қатар жоспар өндірісті ... ... және ... қарқынын,және пропорцияларын қамтамасыз етуі тиіс. Жоспар ұйым ... ... ... ... болып табылады. Қазіргі ұйым – бұл ... ... ... ... ... ұйымның барлық бөлімшелерінің,директордан бастап қатардағы қызметкерлерге ... ... ... ... істемейінше мүмкін болмайды. Жоспарлаудың негізгі міндеті –ұйымның аса маңызды қызметтерін: ... ... ... ... және т.б. ... ... ... ретіндеоның барынша жоғары пайдаға ие болуына ... ... ... ... ... жоспарлау экономикалық және әлеуметтікіс-әрекеттің барлық жақтарын барынша қамтудың түрінде ... ... ... ... экономика жоспарлауды жоққа шығармайды,  себебі жоспардегеніміз тиісті түрде ресімделген ... ... ... ... жағдайда, қаржыны жоспарлау және болжау ұйымның қаржылық-экономикалық жұмысының маңызды бөлігі болып табылады. Бұл ... ... және даму ... құру ... өте ... ... тапшылық жағдайында және экономиканың түрақсыз  ... ... ... ... табылады, өйткені табыс негізінде әр түрліболжамдарды құруға болады, бұл өзінің қаржылық нәтижелерін ... ... ... Экономикалық табысты объективті бағалау, әр түрліжағдайларда ұйымға шешімдерді қабылдау мүмкіндік ... ол өз ... ... ... ... ... қабілетін жоғарлатуына ықпалжасайды.Қаржылық менеджердің  ... және  ...  ... талдау негізінде болжамдылығы табысты жоспарлау  қабілеті,ұйымға нарықтық коньюктураға тез үйрену, басқа ... ... ... потенциалын реалды бағалау және ... ... ... болуына мүмкіндік береді. Болжамдылы табысты есептеу, еңбіріншіден ұйымның ішкі шешімдерді қабылдау үшін басқару ... ... ... ... ұйымда табысты өсіруге ықпал жасайтын ... ... ... ... өнімділігін өсіру;- айналу капиталының ауыспалы айналым жылдамдығы;- техника мен жаңа ... ... ... өндірістік шығындарды азайту;- қосымша өнімнің өсуі;-нарық бағасының қолайлы ауытқуы.Осы ... ... ... ... ... ... жоспарлауәдістемелігі қарастырылған. Ол қаржылық  жоспарлаудың  ...  ... ... ұйымда табыстың құрылымын, қалыптасуын және бағалауын,жоспарлау әдісін ... ... ... ... ... ... ол ... ақпараттықкөрсеткіштерді анықтап, ЖШС «АУРА» ұйымның табысын жоспарлауын көрсетті.Ұйымның табысын алу жүйелі ... оның ... алу ең ... жақтарынкөрсете отырып, табысқа ең көп әсер еткен факторларды білу ... ... ... ... ... бағаланған, жене жоспарбойынша алынбаған табыстың себептері қарастырылған. Осы ... ... ... ... ... шешу ... берілген және сонымен қатартабысты жоспарлау үшін жетілдіру жолдары берілген.Курстық ... ... ... мақсаттары мен міндеттері орындалған,өйткені осы жұмыстың теориялық негіздері қарастырылып, ЖШС «АУРА» ұйымныңқаржысын жоспарлауы жүргізілген.ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. Назарбаев.Н.А. ... ... ... ... ...  всех  ...  ... страны народу Казахстана.2. Шеремет .А.  Д.,Сайфуллин-.Р.С.  Методика  финансовогоанализа. -М.:ИНФРАМ: 1995.3. ... .Н.А. ... ... ... ... ... ... деятельности в промышленности.Под общ. ред .В.И.Стражева.-Минск: Высшая школа, 1995.4. ... В. М., ... М.А. ... ... в ...  ...  -  М.:  ...  ... , 1995.5.  ...  М.  Н.  ...  ...  ...  ... привлекательности акционерных обществ  ... ... и ... - М.: АО ... ... 1994.6. ... А. И. Привалов В.П. Анализ финансового состоянияпредприятия. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.7.  ...  И.Т.  ...  и  ...  ... субъекта: Учебн. пособие. -М.: Финансы истатистика, 1994.8. Бухгалтерско-аудиторский портфель . (Книга предпринимателя. Книга бухгалтера . ... ... Отв. ред. ... Ю. Б., ... В.И. -М.: ... и ... , 1994.9. Артеменко В.Г., Белладир М. В. Финансовый анализ : ... ... ... и У, 1997.10. ...  Э.А.,  ...  Г.П.  Финансовый  анализ-М.:»ПРИОР»,1996.11. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона , от 26 ... 1995г., ... ... ... ... ...  ... Казахстан.- Алматы ,1996.13. Бухгалтерский анализ:Пер. с англ.-К.: ... 1993.14. ... в ... дело : Пер. с ... -К.: Торгово-издательское бюро, 1994.15. Руководство по финансовому учету, ... и ... ... ... ... и ... отдел учета иотчетности . Всемирный банк, январь 1995.16.  Методические рекомендации по составлению  ... ... ... ... ... учета и аудита . ...  ... ... ... Масалимова С. Ж. Зиядин С. Т. «Қаржылық менеджмент» Семей,200618. Тасмағанбетов Т. «Басқарушы есеп, ... ... ... ... «Дәуір» 2002 ж.19. Кеулімжаев Қ. К., Әжібаева З. Н. ... ... ... 200120. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. «Қаржы» Алматы, 2008ж.-----------------------5 жылдық жоспарды ұйымдастыру ... ... ... ... цикл қорытындыларын бақылау5 жылдық жоспарлау бойынша құрылым ұсыныстарын ... ... ... ... ісін ... стратегиялық проблемаларды жоғары деңгейде талқылауШтабтық және дивизиялық жоспарларды дайындауұйымның 5 жылдық бір ғана жоспарын құруҚаржылық жоспарды құрастыруұйымның стратегиялық ұстанымын бағалауұйымның ... ... ... ж2008 ж2009 ж ... ... 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шаруашылық серiктестiгi туралы негiзгi ережелер мен заңдар және қатысушылар15 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
«Kaz Commerce Egineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалпы сипаттамасы11 бет
«Агросервис Шапағат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есептіліктері мен алғашқы құжаттары33 бет
«Альмурат - К» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік14 бет
«АСМЕЛ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастыру - экономикалық сипаттамасы27 бет
«Ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі»5 бет
«Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржысын жоспарлау43 бет
Адамзат даму тарихындағы мүмкіндігі шектеулі мүгедек балалардың әлеуметтік мәдени статусы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь