Қазақ философиясы тарихын логикалық-құрылымды кестелер арқылы оқыту әдістемесі

Философия пәнін оқытуды талдау барысында соңғы кезде академиялық сабақтардың (әсіресе практикалық) мазмұнында эмпирикалық білімдерге басты назар аудару тенденциясының орын алғаны байқалды. Біздің мұнымен не айтқымыз келеді? Философия пәні бойынша сабақтардың мазмұны негізінен нақты мысалдармен, өзекті оқиғалармен, практикалық сұрақтармен және тарихи деректерге бай материалдармен берілуде. Алайда, бұл бағытпен тым әуестену сабақ мазмұнының теориялық бөлігінің жеткілікті қарастырылмайтынын, тіпті оның эмпирикалық материалдардың көптігінен ығыстырылуына алып келуде. Аталмыш жағдайда дәстүрлі және вербальды дидактикалық құралдарды пайдалану жеткіліксіз болып табылуда. Сондықтан философия пәнін оқытудың негізгі міндеттерінің бірі-студенттердің теориялық білімдерді меңгеруін және түсініктік-ұғымдық ойлауын қалыптастырудың тиімді әдістері мен құралдарын іздестіру мәселесі қажеттілікке айналуда.
Теориялық мазмұнға бағытталған оқу қызметін басқару әдістемесін құру құралдарының бірі-логикалық-құрылымды немесе графиктік кестелер болып табылады.
Кестелер оқыту процесінде түсіндіру, есте сақтау, бекіту қызметін атқарушы көрнекілік құралдары немесе оқу ақпараттарын, мазмұндағы білім элементтерін белгілі бір құрылымдық жүйемен жеткізу формасы ретінде қолданылады.
Логикалық құрылымды кестелер нақты модель, яғни білімді өрнектеудің шартты материалданған формасы ретінде студенттерге ұғымдарды, заңдылықтарды кестелер түрінде көрсетілген сыртқы заттық (материалданған) әрекеттерді меңгеруден бастауға мүмкіндік береді. Кестелер ұғымдарды мазмұнға сай меңгерудің маңызды шарты болып табылады.
Сонымен қатар оқу процесін логикалық-құрылымды кестелер негізінде ұйымдастыру және өткізу, біздің ойымызша, студенттердің оқу-танымдық қызметін басқару әдісі ретінде теориялық білімдерді тиімді меңгеруді қамтамасыз етеді.
Логикалық-құрылымды кестелер соңғы кезде жоғары оқу орындарында түрлі пәндерді оқытудың құралы ретінде кең қолданылуда.
Философия пәнін оқытуда логикалық-құрылымды кестелерді қолдану жеткіліксіз жүргізілуде. Философиядан сәйкес кафедраларда құрылатын кестелер теориялық білімдерді толықтай қамтымайды және логикалық құрылымды кестелерге қойылатын талаптарға сай келе бермейді, сондықтанда философияның теориялық мәселелерін шешу міндеттерін жеткілікті орындай алмайды.
    
    ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУӘДІСТЕМЕСІР.Е. ДжуншеевТараз мемлекеттік педагогикалық ... ... ... пәнін оқытуды талдау барысында соңғы ... ... ... практикалық) мазмұнында эмпирикалық білімдерге бастыназар аудару ... орын ... ... Біздің мұнымен  неайтқымыз келеді? Философия пәні бойынша ... ... ... ... ... ... ... сұрақтармен  және  тарихидеректерге бай материалдармен берілуде. Алайда, бұл ...  тым ... ... теориялық бөлігінің жеткілікті қарастырылмайтынын, тіптіоның эмпирикалық материалдардың көптігінен ығыстырылуына алып  ... ... ... және ... ... ... пайдаланужеткіліксіз болып табылуда. Сондықтан ... ... ... ... ... ...  ...  меңгеруін  жәнетүсініктік-ұғымдық ойлауын қалыптастырудың тиімді әдістері мен құралдарыніздестіру мәселесі ... ... ... ... оқу қызметін басқару әдістемесін құруқұралдарының бірі-логикалық-құрылымды немесе графиктік  ...  ... ... ... түсіндіру, есте сақтау, бекіту қызметінатқарушы көрнекілік құралдары немесе оқу ақпараттарын, мазмұндағы ... ... бір ... ... ...  ...  ... құрылымды кестелер нақты модель, яғни білімді өрнектеудіңшартты материалданған формасы ретінде студенттерге ұғымдарды, заңдылықтардыкестелер түрінде ... ... ... (материалданған) әрекеттердімеңгеруден бастауға мүмкіндік береді. Кестелер ұғымдарды ... ... ... ... ... ... қатар оқу процесін логикалық-құрылымды кестелер негізіндеұйымдастыру және өткізу, ... ...  ...  ... ... ... ... теориялық білімдерді тиімді  меңгерудіқамтамасыз етеді.Логикалық-құрылымды кестелер соңғы кезде ... оқу ... ... ... ... ... кең ... пәнін оқытуда логикалық-құрылымды  кестелерді  қолданужеткіліксіз жүргізілуде.  Философиядан  ...  ...  ... ... ... толықтай қамтымайды және логикалық құрылымдыкестелерге қойылатын талаптарға сай келе бермейді, сондықтанда философияныңтеориялық мәселелерін шешу ... ... ... ... ... ...  кестелерге  арналған  осыәдістемелік құрал  жоғарыда  аталған  кемшіліктердің  ...  ... және ... философия оқу бағдарламасына сай жасалыныпжатқан оқу құралының бір бөлімінен ... ... ... ... ... ... үлгісі болып табылады.Оқу құралының алдына ... ... іске  ...  ... ... ... оқу құралын құрастыру барысында авторлар  төмендегіндеймақсаттарды көздейді:- философиядан оқу ... ... ... ... жүзеге асыру;- студенттердің философия ғылымының категориялық аппаратытуралы жалпы түсініктерін  қалыптастыру,  ...  ... ... ... ... ... аналитикалық ойлауын және оқу материалын жүйелімеңгеру қабілеттерін дамыту;- ... ... ... толық меңгеруіне  жағдайтудыру.Бұл әдістемелік құралдағы кестелер қазақ философия тарихына арналған.Философия қазақ халқына ... ... ілім ... ... ...  ...  құбылыс.  Осы  философия  халқымыздың  ... ... ... ... ... ... ... көзге түскен  көптеген  билер,жыраулар, ақындар болған. Мәселен, аты алашқа әйгілі болған: Төле би, ... ... ... би ... ... «Тура би» деп атаған). Билеркөбінесе құбылысты ... ... ... сөйлейтін шеберлігін танытыпотырған. Қазақ сөз түсінер, сөз ұғар, бір ауыз сөзге ... ... өте ... ... ... ... ... тереңірекзерттелмеген, сыры толық ашылмаған, күрделі ұғым. Оған Бұқар жырау, т.б.сияқты тұлғалар шығармашылығы кепіл.Қазақ қоғамдық ... ... ... ... ... үлкен үлесқосқан ғұлама ойшылымыз Абай  ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  идеалистік  деген  түсініксыңаржақтылыққа әкеліп соқтырады. Ол Шығыс мәдениетінің ... ... ... сарапталуына, қазақты іштей жеп жатқан ала ... ... шабу ... ... ұлы ... Оның ойларын әрі қарайдамытып, тарихқа өзіндік дүниетанымын қалыптастырған ... ... де ... ... бай ... бар ... философиясы тарихын игерудекөрнекі, нақты кестелердің алатын өзіндік орны бар. Төменде философия оқубағдарламасына сай  ... ... ...  ...  ... ... кестелердің үлгісін бердік.1 кестеАлғы философия2 кестеОртағасырлық Қазақстан философиясы3 кестеАль Фараби философиялық көзқарасы4 кестеАқын-жыраулар философиясы5 кестеБірлік философиясы6 кестеҚазақ ... ... ... ... ... Құнанбаев философиясы8 кестеШәкәрім Құдайбердиев философиясы9 кесте9 кестеРухани Ренессанс философиясы10 кестеКенес дәуіріндегі кәсіби философиясы-----------------------Аль Фараби философиялық көзқарасыҚайрымды қала сипатыБолмыс туралы ілімБақыт ... ... ... ... поэзиясындағы философиялық бағыттың негізінсалды. Шалкиіз толғауларының рухы-батырлық ерлік, өз Отанын сүю, оғанқызмет етуҚазтуған (ХҮ ғ) Ол өз ... өмір ... ... ... ел ... ... ... сан алуан мол мұраАсан-Қайғы (ХҮ ғ.т.ж., ә.ж. белгісіз) Өзінің философиялық жыр-толғауларындахандық ... ... ... қорғаныс қабілетін арттыру қажеттігіннасихаттадыБұқар-жырау (ХҮІІ-ХҮІІІ ғ.ғ.) Философиялық көзқарас-білімнің толықтырылған,қорытылған күнделікті өмірді байқаудан, өткенді талдаудан, келешектіболжаудан туындайды.Бірлік философиясыТөле би ... ... ... ... ... би ... ... адамгершілік мәселелерҚазыбек би (1667-1764) Мемлекеттік, құқық мәселелерін ... ... ... ... ... ... күші ретінде түсінуАқыл-ойды дәріптеуДінді философиялық талдау. Дінге сынӘлеуметтік прогресс мәселесіАдам мәселесіАдам ... жаңа ... ... калық аспектАдам табиғатына сай келмейтін қоғамды өзгерту қажетӘлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... аспектИмандылық, ізгілік, адамгершілік категорияларын негіздеуЭтикалық аспектАдам болмысы ерекшеліктерін қарастыруОнтологиялық аспектАбайдың ағартушылық философиясыИмандылық (этикалық) философиясыБақыт ... ... және ... ... ... ... философия Білім, ғылым және имандылық қоғам дамуының қозғаушыкүші. Алғашқы басшы идеялын негіздеуДін философиясы. Ислам ... ... оның ... қағидаларына сын. Дейстіктұрғы.Өнегелік дінін ұстану«Үш анық» еңбегінің идеяларыСенім ақиқаты, жаратушы болмысын мойындау, жан ... ... ... ... ... ... нәтижелері және рациональды-логикалықойлаумен негізделгенЖан ақиқаты, субстанциональдық негізі болып ар-ождан табылады.Ахмед Байтұрсынов (1873-1937) Көрнекті қазақ ақыны, ағартушы-демократы,әдебиет зерттеушісі, аудармашы, ... ... ... ... Торайғыров (1893-1920) Әлеуметтік философия көзқарасыныңбастауы-құдай, табиғат және адам арақатынастары туралы ... ... ... Ұлттық-мемлекеттік егемендік мәселесіРухани Ренессанс философиясыМұстафа Шоқай (1890-1940) Түркі елдерінің отандығыМұхтар ... ... ... өркениеті әлем өркениетінін құрамдасбөлшегіКеңес дәуіріндегі кәсіби философияАғын Қасымжанов Фараби мұраларың жаңғыртуЖабайхан Әбділдин Диалектикалық ой кешуӘбдімәлік ... ... ... ... ... ғылыми методологиясы және жаратылыстанудың философиялық мәселелеріОраз Сегизбаев Қазақ философиясының тарихи ... ... ... және оның ... ... ... (ҮІ ... ел билеу жолдарын айтқан ғұлама, реформажасағанТоныкөк (ҮІІ ғ.) шығыс-түрік мемлекетіндегі реформаторҚорқыт ... және ... ... (ҮІІ ғ.) ... ... ... ... философиясыМахмуд Қашқари (1029-1101 ж.ж.) Түрік халқының салт-дәтүрін, менталитетін,тілін зерттегенЖүсіп Баласағұн (1015-1016 ж.ж.) Елді әділетті басқару мәселелеріҚожа Ахмет ... (1166 ... ... ... ... қарастырыпсопылық (суфизм) философиясын дамытқанМухаммед Хайдар Дулати (1499-1551) ... ... ... ... дін ... ... 
    
   

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мектепке дейінгі балаларға көркем шығарма арқылы эстетикалық талғамын қалыптастыру80 бет
Әбу-Насыр-Әл-Фараби4 бет
"Тілдің жүйелік, құрылымдық, таңбалық сипаттары"6 бет
3-4 сыныптарға арналған логикалық есептер жинағы16 бет
C++ Builder бағдарламалау тілінде логикалық желіде виртуалдық қарым қатынас жасау10 бет
Excel-де жұмыс істеу. электронды кестелерді әзірлеу5 бет
Microsoft Access-те кестелер және сұраныстармен жұмыc жасау11 бет
Microsoft excel электронды кестелердi өңдеу бағдарламасы15 бет
SQL құрылымдық сұранымдар тілі32 бет
Turbo Pascal – дің жоғарғы деңгейлі логикалық құрылымы15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь