ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТІ ЖЕТІЛДІРУ (Қарағанды облысының мысалында)

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі заманғы жағдайларда нарықтық қайта құруларға және экономиканың жаңа сапалы ахуалға көшу тиімділігінің басты және анықтаушы белгісі экономикалық өсудің тұрақты, орнықты қарқындарына қол жеткізу болып табылады. Қазақстанның 2030 жылға дейін Даму стратегиясымен анықталған негізгі жеті бағыттарының бірі - инвестиция тарту осы экономикалық басымдықтың шарты болып табылады. Осы басымдықты іске асыру шетелдік капиталдар мен ішкі жинақ қаражаттарды тарту, осындай даму траекториясына шығу арқылы экономикалық өсуін жаңартуды білдіреді, Қазақстан макроэкономикалық тұрақтандыруға және кейбір салаларды көтеруге, сондай-ақ барлық экономиканың егжей-тегжейлі тұрақты, қарқынды өсуіне қол жеткізе алды.
Осы мәселені шешу, бәрінен бұрын, экономикалық өсу сияқты, сондай-ақ инвестиция ретінде теориялық пайымдауды талап етеді. Теориялық модельдер мен экономикалық өсу және инвестицияларды зерттеудің практикалық маңызы зор, өйткені олар теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастырады, онда белгіленген уақыт ішінде елді мемлекеттік реттеу бағдарламасы негізделеді. Инвестицияларды мемлекеттік реттеудің теориясы мен практикасы өзара тығыз байланысты, соңғысы экономикалық теорияның дамуы арқылы нығайтуды талап етеді.
Қазақстанда экономиканың нақты секторын инвестициялау қаржы ресурстарын жоспарлы кезеңде орталықтан шоғырландыру және бөлудің көмегімен жүзеге асырылды. Әміршіл-кімшіл жүйенің және оған тән реттеудің дерективті әдісінің жойылуымен оның тетіктерін жеке инвестициялық-қаржылық мекемелер түріндегі орталықтандырылмаған қаржыландыру институттары ауыстыруы тиіс еді. Іс жүзінде осындай ауысу болмады.
Қазақстан Республикасы кейінгі жылдарда көптеген қиындықтарды жеңе отырып, елеулі экономикалық табыстарға жетті. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) 2003 жылдың соңында 30 млрд. АҚШ долларына жуықтап, оның жыл сайынғы өсімі кейінгі үш жыл қатарынан 10-13 % құрап отырды. Елдің экономикалық жүйесі тәуелсіздікті алумен және экономиканың нақты секторына капиталдарды салумен және инвестицияларды тартумен тұрақты әрі жүйелі түрде дами бастады. Инвестициялар дағдарыстан шығудың нақты тұтқасы, «тоқтап қалғаннан» экономиканың өсуіне өту, экономиканы қайта құру мен қайта құрылымдаудың негізгі шарты болды.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТІ ЖЕТІЛДІРУ(Қарағанды облысының мысалында)  08.00.05 – Экономика  және халық шаруашылығын басқару(қызмет салалары мен аялары бойынша) Экономика ғылымдарының кандидатығылыми дәрежесін алуға ... ... ... 2008Жұмыс Қазақ гуманитарлық-заң университетінде дайындалған Ғылыми жетекші:                            -   экономика ғылымдарыныңдокторы Тоқсанова А.Н. Ресми оппоненттер:                        -   ... ... ... ... ... ... Б.К. Жетекші ұйым:                                -   Л.Н. Гумилев атындағыЕвразиялық ұлттық университет Қорғау 2008 жылы «26» қыркүйекте сағат 14.30-да Қазақ экономика, қаржы жәнехалықаралық ... ... ... экономика ғылымдарының докторы(кандидаты) ғылыми дәрежесін қорғау жөніндегі ОД 14.08.01 Диссертациялықкеңесінде өтеді. ... ... 010008, ... қ., ... көш., 7, ... ... ... қаржы және халықаралық саудауниверситетінің кітапханасында танысуға болады. Мекен жайы: 010008, ... ... көш., ... ... «____» ... ... ж. ... кеңестіңғалым хатшысының м.а.,экономика ғылымдарының докторы                                           Ж.Қ. БопиеваКІРІСПЕЗерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі заманғы жағдайларда нарықтық қайтақұруларға және ... жаңа ... ... көшу ... бастыжәне анықтаушы белгісі экономикалық өсудің тұрақты, орнықты қарқындарынақол жеткізу болып табылады. Қазақстанның 2030 жылға ... ... ... негізгі жеті бағыттарының бірі - инвестиция тартуосы экономикалық басымдықтың шарты болып табылады. Осы басымдықты іскеасыру шетелдік ... мен ішкі ... ... ... ... дамутраекториясына шығу арқылы экономикалық өсуін жаңартуды білдіреді,Қазақстан макроэкономикалық тұрақтандыруға және кейбір салаларды көтеруге,сондай-ақ барлық ... ... ... қарқынды өсуіне қолжеткізе алды.  Осы мәселені шешу, бәрінен бұрын, экономикалық өсу сияқты, сондай-ақинвестиция ретінде теориялық пайымдауды талап ... ... ... экономикалық өсу және инвестицияларды зерттеудің практикалық маңызызор, өйткені олар теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастырады, ондабелгіленген уақыт ішінде елді ... ... ... ... ... ... ... мен практикасы өзара тығызбайланысты, соңғысы экономикалық теорияның ... ... ... ... ... ... ... инвестициялау қаржы ресурстарынжоспарлы кезеңде орталықтан шоғырландыру және бөлудің көмегімен жүзегеасырылды. Әміршіл-кімшіл жүйенің және оған тән реттеудің ... ... оның ... жеке ... ... ... қаржыландыру институттары ауыстыруы тиіседі. Іс жүзінде осындай ауысу болмады.Қазақстан Республикасы кейінгі жылдарда ... ... жеңе ... ... табыстарға жетті. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ)2003 жылдың соңында 30 ... АҚШ ... ... оның жыл ... ... үш жыл ... 10-13 % құрап отырды. Елдің  экономикалық жүйесітәуелсіздікті алумен және экономиканың нақты секторына капиталдарды салуменжәне инвестицияларды тартумен тұрақты әрі ... ... дами ... ... ... ... ... «тоқтап қалғаннан»экономиканың өсуіне өту, экономиканы қайта құру мен ... ... ... ... ... ... және ... кең ауқымда тартуғабағыт ұстану экспортқа бағдарланған салаларды көтеріп, шикізат өндірудіұлғайтуға ғана емес, сонымен бірге валюталық қорды толықтыруға, ... оның ... ... де мүмкіндік берді. «Қазақстан -2030» Қазақстан дамуының ұзақ мерзімді стратегиясында қойылған міндеттердішешу және ... ... ... 50 ... қатарына кіру үшін соныменқатар, «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық ... ... 2015 ... ...... ішкі ... 2000 жылменсалыстырғанда 3,6-3,9 есеге арттыру мәселесі көзделген.Қазақстанның инновациялық, индустриялық және ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ елдіңэкономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең басты шарты инвестициялыққызметті белсендіру болып табылады, шетелдік сияқты ішкі инвестициялықресурстарды қолдана ... ... ... ... ... ... ... қажет.Инвестициялық саладағы ел аймақтарының, оның ішінде Қарағанды облысының,басты бағыттарының бірі экономикалық ахуалды жақсарту үшін жағдайлар ... және ... ... ... байланысын нығайту негізіндеинновациялық өндірісті дамытудағы инвестицияның сапалық өсуіне бағытталғантиімді ұлттық инвестициялық үдерісті жетілдіру қажет. Облыс бойнышаинвестициялаудың басымды ... ... ... ... металлөңдеу және қайта мамандандырылған машина жасау болып табылады.Қазіргі уақытқа дейін депрессиялық тұрақтылықтан жаңа технологияларбазасында ЖҰӨ өсу ... ... ... көшу үшін ... ... және нақты секторлар институттарының өзара іс-қимылы қалыптастыру,аймақтарда инвестициялық саясаттың мақсаттары мен міндеттеріне қолжеткізуге бағытталған тиісті механизмдер құру көзделуде. ... ... ... өзектілігін анықтайды.Зерттеу нысаны - Қазақстан Республикасының және Қарағанды облысыныңинвестициялық нарығы және инвестициялық үдеріске қатысатын ... ... ... ... ... ... пәні - Қазақстан Республикасының қазіргі даму жағдайындағыинвестициялық үдеріс ... ... ... ... ... мемлекеттің инвестициялық үдерісінжетілдіру шеңберінде экономиканың қаржылық және нақты секторларының өзараәрекетінің теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттеу және ... ... ... ... құю ... ... ... мақсаттарға жету келесі міндеттерді шешуді қажет етеді:- инвестициялар ... ... ... ... ... ... тұрғысынан экономиканың нақты жәнеқаржылық секторларының өзара іс-әрекетінің кейбір теориялық қырларын зерттеу;- нақты және қаржылық секторларының түбегейлі экономикалық өзгерістержағдайындағы өзара әсерінің ... мен ... ... ... әлемдік тәжірибені зерттеуді негізге ала отырып Қазақстан үшін қолдануғаболатын қаржылық институттардың жинақтарын ... ... ... аудару жолдарын іздеу;- Қазақстандағы және Қарағанды өңіріндегі инвестициялық үдеріске талдаужүргізу;- инвестицияны тарту стратегиясындағы маркетингтік ... ... ... деңгейі. Мемлекеттік инвестициялық саясаттықалыптастыру мен оның тиімділігін арттыру мәселесін түрлі экономикалықмектептер зерттеген. Бүгінгі таңда зерттеліп отырған мәселеге отандық ... ... ... көңіл бөлуде.Инвестициялық үдерістердің мәні мен заңдылықтарын түсінуде  П.Алмейда,Т.Амблер, Б.Бернанке, Й.Ворст, М.Гетлер, С.Гилхрист, Дж.Доси, ... ... ... ... ... ... ... П.Хейне, Й.Шумпетер, Т.Эггертсон және т.б. сияқтығалымдардың еңбектерін зерделеуде атқарған рөлі елеулі.Р.К.Айдарова, Е.Б.Аймагамбетов, С.С.Айсагалиева, А.А.Алимбаев,Я.А.Аубакирова, Ш.С.Ахметова, А.Баталов, У.Баймұратов, ... ... ... А.К.Қошанов, Н.К.Мамыров, Н.К.Нұрланова,М.Ж.Садықова, Ғ.С.Сейітқасымов, С.Сатыбалдин, А.Н.Саханова,А.Ж.Сұлтанғазин, А.Н.Токсанова, А.К.Тұрғұлова, ... ... ... ... қазақстандық ғалым-экономистердіңеңбектері ғылыми және тәжірибелік қызығушылық тудырды.С.Г.Божук, В.В.Бочаров, А.С.Булатов, К.Волынкин, С.А.Глазьев, Г.Григор,Н.Иванова, ... ... ... ... ... ... ... экономистердің еңбектері осы мәселенің түрліқырларына арналды.Диссертациялық зерттеудің теориялық және әдістемелік негізін жетекші ғалым-экономистердің зерттеулері мен ... ... ... ... ... ... үлгілеу қағидаларына сүйеніп жасалған. Қойылғанміндеттерді шешу үшін зерттеудің жүйелілік, факторлық, салыстырмалы,графикалық, әлеуметтік ... ... ... ... ... ... қолданылды.Ақпараттар базасы ретінде Қазақстан Ресупубликасының заң актілері,Үкіметтік қаулылар, мемлекеттік, соның ішінде ... ... және ... ... ... ... түрлі деңгейдегіғылыми-тәжірибелік конференция материалдары және т.с.с пайдаланылды.Жұмыстың ғылыми жаңалығы. ... ... ... ... ... ... ... белгілік сипаттарымен негізделген;  2.   әлемдік тәжірибені талдау негізінде инвестициялық үдерістіңжетілдіру бағыттары ... ... ... ... ... ... мен реттеу сызбанұсқасы ұсынылған;4. Қарағанды облысы кәсіпорындарының инвестициялық үдерісіне әсерететін факторлары анықталған;5. аймақта маркетингтік зерттеуді жүргізудің институционалдықтетіктері (механизмі) ұсынылған;- ... ... ... ... ... ... (моделі)жасалған. Қорғауға келесідей ғылыми тұжырымдар шығарылады:- «инвестиция» және «инвестициялық үдеріс» ... ... ... Қазақстандағы инвестициялық нарықтың даму үдерісін кешенді зерттеунәтижелері және оның Қарағанды облысында қалыптасу ерекшеліктері;- инвестициялық үдерісті  мемлекеттік реттеуді ... ... ... ... ... ... ... SWOT-талдау негізіндеоблыстың инвестициялық үдерісін арттырудың күшті және әлсіз жақтары, сондай-ақ өңірдегі инвестициялық сұранысты активтендіру ... ... ... ... ... ... ... отырып, Қазақстан үшін ұзақ мерзімді орнықтыөсу қарқынын қамтамасыз ету және жетілдіру мақсатында макро және микродеңгейде ... ... ... ... ... ... құю ... Қарағанды аймағының индустриалды-инновациялық дамуына бағытталғанАймақтық маркетингтік ақпараттық жүйе;- Қарағанды облысы өнеркәсіптік кәсіпорындарының қазіргі қолданыстағыэкономикалық-математикалық болжау үлгісі (моделі) негізінде 2015 ... ... ... ... және ... ... ... теориясыныңгенезисін, инвестициялық үдерісті жетілдіру тұрғысынан экономиканың нақтыжәне қаржылық секторларының өзара әрекетінің теориялық қырларын  зерттеужәне инвестицияның, инвестициялық үдерістің даму ерекшеліктерінзерделеудегі ғылыми ... ... ... ... әрқалай түрлерін тарту және тиімді пайдалану мәселелеріменайналысатын министрліктер, ведомстволар және ... ... ... ... «Экономикалық теория», «Экономиканымемлекеттік реттеу», «Макроэкономика» т.с.с. пәндерді оқытуда қолданылуынаболады.Диссертациялық жұмыстың нәтижелері Қазақстан Республикасының аймақты дамытубағдарламарын құрастыруда да қолданылуына болады. ... ... ... ... инвестициялық үдерістің тиімділігін арттырады жәнеқаржы институттарының жинақтарын инвестицияға ... ... ... ... ... ... негізгінәтижелері мен қорытындылары Т.Рысқұлов атындағы қазақ экономикалықуниверситетінде, Көкшетау экономика және менеджмент институтында, Қазақгуманитарлық-заң университінде өткен халықаралық, республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда, «Экономикалық ... ... ... ... ... Форумында жұртшылық талқылауына ұсынылды.Жұмыстың жалпы бағыттары мен зерттеу логикасы диссертациялық зерттеудіңішкі біртұтастығы мен құрылымын анықтайды. Зерттеу ... ... ... ... тақырыбы бойынша жалпы көлемі 3,5 б.т. 9 ғылыми мақалалар, оның ішінде 5 – халықаралықғылыми-тәжірибелік ... 4 - ҚР БҒМ ... және ... саласынбақылау комитеті ұсынған басылымдарда жарияланды.Диссертацияның құрылымы мен көлемі жүргізілген зерттеудің қисыныменанықталды. Диссертация кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, пайдаланылғанәдебиеттер ... ... ... өсу және ... ... ... толығымен экономикағылымында әрдайым басты назарда тұрады. Бұл өндіріс жүйесіндегі базалық рөлинвестицияларға тиесілі екендігімен, өндірістік ... ... ... ... ... өсудің жоғары қарқындарын қамтамасызетуімен байланысты. Стратегиялық аспектіде инвестициялар еліміздің дамужәне экономиканы жетілдіру, бәрінен бұрын ішкі және әлемдік ... ... ... экономикалық өсуіне қол жеткізу және бәсекегеқабілеттілігін арттырудың барлық кешенді мәселелерін шешуді ... ... ... ... ... рөлі мен мәні ... ... маңызыменанықталады. Жиынтық шығындардың негізгі құраушысы бола отырып инвестицияларжиынтық сұранысқа елеулі ықпал етеді, нәтижесінде ... ... ... ... ... әсер ... экономикалық жүйесі тәуелсіздікті алумен және экономиканың нақтысекторына капиталдарды салумен және инвестицияларды тартумен тұрақты әріжүйелі түрде дамып келеді. Инвестициялар ... ... ... ... ... ... өсуіне өту, экономиканы қайта құру менқайта құрылымдаудың негізгі ... ... ... оның ішіндешетелдік және ішкі қаражаттарды тиімді пайдалану жоғары технологиялы жәнебәекеге қабілетті ... ... ... ... ... ... ... жағдайда экономиканың өсу деңгейімен сипатталады.Оларды ұтымды пайдалана отырып Қазақстан өзінің келесі даму ... ... ... ... ... Қазақстанда халықтың тұрмысжағдайының деңгейі артты.Ғылыми, экономикалық әдебиетте инвестиция ұғымы түрліше түсіндіріледі.Кейбір ... ... ... әр ... ... және ... емес) қаржы ресурстарын салу ретінде,басқаларында – ақшалай қаражат шығындарын өндіруге бағытталғандар ... ... ... ... ... және ... Үшіншілері табыстарды және/немесе әлеуметтік нәтижелерді алумақсатында кәсіпкерлік пен өзге қызмет құндылықтарының барлық түрлері,мүліктік пен ... ... ... ұсынады. Көптеген авторлардыңеңбектерінде күрделі қаржы жұмсалымы мен инвестициялар арасында айырмашылықберілмейді, ал ғалымдардың бір тобы инвестициялар деп олардың нысаналыбағыттылығына қарамастан, кез ... ... ... деп ... қарастырылып отырған санатты былай анықтауды ұсынамыз: «Инвестициялар –бұл кәсіпкерлік қызмет объектілеріне қаражатты  (ақшалай, мақсатты ... ... ... және ... да ... ... ... жаңартуға, сондай-ақ технологиялар, машиналар, жабдықтар,лицензиялар (оның ішінде тауар таңбаларына, кредиттер), ... ... ... ... ... ... алу және оң ... және белгілібір уақыт кезеңінде әлеуметтік тиімділікке қол жеткізу мақсатында кезкелген басқа мүлікті немесе ... ... ... емес ... және ... құндылықтарды салу болу табылады».Қосымша қаржы салу (инвестициялар) қосымша табысты алу мақсатында жүзегеасырылады. Бұл ... ... ... бір ... ... ... ... болса ғана мұндай қаржы салу қосымша табыс әкеледі.Сонымен қатар, инвестиция мөлшері елде жасалған ЖҰӨ ... ... ... ... ... ... ... көлемінебайланысты. Кәсіпорын (фирма) жеткілікті мөлшерде өнім шығаратын ... ... мәні жоқ. Бұл ... ... ... ... болады.Инвестиция мәнін қарастыру кезінде олардың жіктелуіне және инвестициялықүдерістің ... мен ... ... жөн. Экономикалық әдебиеттеұсынылған инвестиция типтері бір-бірінен ерекшеленеді (тек толықтығыменғана емес). ... ... ... ... кең ... ... ... қазіргі заманғы сатысында «инновациядағы инвестицияны»инвестициялар жіктеуіне енгізу өзекті ... ... ... ... ... ... қарамастан «инвестициялар» мен«инновациялар» бір-бірімен тығыз байланысқан.Иинновациядағы инвестицияның мынадай түрлерін бөліп көрсету ... ... ... ... – жаңа ... шығаруды білдіретінжәне ең кеңінен тараған инвестициялар, бұл ретте жаңа өнімді шығарутехнологияны ... және жаңа ... ... ... ... технологиялық инновациялардағы инвестициялар – моральдық ескірген жәнетозған құрал-жабдықты ауыстыруға және ескі құрал-жабдық есебінен өсурезервін тауысу нәтижесінде материалдық-техникалық ... ... ... ... ... процесін жетілдіру,ресурстарды алмастыру, бөлу, үнемдеу және экологиялық нормалар менталаптарды сақтау мақсатында технологиялық жаңа енгізулерге салынатынинвестициялар.Жалпы қоғамның және оның әрбір ... ... ... материалдыққұндылықтарын кеңейтілген түрде ұдайы өндіруге, ұлттық мүлікті арттырудыжәне табысты қамтамасыз етуге негізделген. Бұл даму инвестиция салу немесеинвестициялауды қамтитын инвестициялық ...  2 ...... ... ... ... ... жағдайда инвестициялық үдеріс кәсіпкерлік негізінде нәтижеге жету,пайда (табыс) табу мақсатында инвестиция нарығында шаруашылықсубъектілерімен жүзеге ... ... ... ... маңызды элементтері болып табылады. Бұл  еңбек қаражатын табиғитозу үдерісінде шығатын еңбек қаражатын алмастыру ғана емес, сонымен біргеөндірістің ... оның ... ең ... ... деңгейде ұлғайту,халықтың қалыпты тіршілігін қамтамасыз ету. Инвестициялық үдерістің мәні бойынша белсенділігін экономиканың өміршеңдігіайқындайды. Капиталды қайта ... ... ... ... ... ... аппараты мен әлеуметтік инфрақұрылымыойдағыдай дами түседі.Жалпы алғанда, инвестициялық үдеріс – яғни кім ақша ұсынса (уақытша еркінқаражаты барлар), кім сұраныс ... ... ... қажеттілік)осылардың орнына қолданылатын мәліметтер тетігі. Тараптардың екеуі деәдетте, инвестициялық нарықта тұлғалар ... ... ... ... ... және т.б.) ... жасау, келіссөз жүргізу, сұранымымен ұсынысы бойынша мәселелерді шешу үшін кездеседі. Инвестициялық үдеріс – белгілі бір уақыт аралығында сұраныс, ... ... ... инвестициялар өндірістік қорлардың тиімдіқолданылуына, болашақ жетілдірілуіне және жағдайдың жақсаруына ықпал ететінкүрделі, серпінді дамып отыратын ... ... ... ... және даму механизмі 3-ші сызбанұсқадаберілген.Ескерту – құрастырған автор3 сурет - Инвестициялық үдерістің мақсаты және даму ... ... ... ... реттеудің басты мақсатынормативтік-заңнамалық базаны одан әрі жетілдіру мен тиімді инвестициялықжобаларды мемлекеттік қолдау негізінде капитал салымдарын ... тыс ... ... мен жеке ... ... және шетелинвестицияларын тарту үшін қолайлы орта құру болып табылады.Ескерту – құрастырған автор4 сурет  – Мемлекет пен инвесторлар арасындағы ... ... ... мемлекет пен инвесторлар арасындағы іс-қимылдар нарықтық механизм арқылы жүзеге асырылуымен байланысқан жағдайдаинвестициялық үдерістің ... ... оң ... ... ... 90-шы жылдарының басында отандық нарыққа шетелдікинвесторларды тарту инвестициялық саясаттың ... ... ... ... ... 1996 жылғы 14,7%-дан 1997-1998жылдары 8,4% дейін жетті. Егер соңғы 15 жыл ішіндегі инвестициялар ... ... ... ... ... көреміз: 1992-1997 жылдар -құлдырау; 1998-2002 жылдар – инвестициялаудың өсуі; 2003 жылдан осы кезеңгедейін (2007 ж.) - өсу қарқынының тұрақтануы.Экономиканың тұрақты ... алғы ... ... ... капиталға инвестицияжұмсау көлемі өсті. Мысалы, 2003 жылы негізгі капиталға шамамен 1327,9млрд. тенге инвестиция тартылса, 2007 жылдың қорытындысы бойынша ... ... 3234,2 ... ... ... тартылды, яғни инвестициякөлемі 2 еседен артқан (1-кесте). Қазақстан бойынша негізгі капиталғажұмсалған инвестициялардың артқаны байқалады1 кесте – Негізгі капиталға жұмсалған ...      |2003     |2004     |2005     |2006     |2007*    ||      ... ... |Барлы-ғ|Үлес |Барлы-ғ|Үлес |Барлы-ғ|Үлес ||      |ы, ... ... ... ... млн.|салма||      |тенге |-  |тенге |-ғы, ... |-ғы, ... |-ғы, ... |-  ||      |    |ғы, %|    |%  |    |%  |    |%  |    |ғы, %||1      |2   |3  |4   |5  |6   |7  |8   |9  |10   |11  ...  |    |   |    |   |    |   |    |   ...  ...    |100,0||Ақмола   |15809 |1,2 |24428 |1,4 |38189 |1,6 |44059 |1,6 |96852 |3,0 ...   |115842 |8,7 |130987 |7,7 |184130 |7,6 |187090 |6,6 |221056 |6,8 ...   |49020 |3,7 |56687 |3,3 |99501 |4,1 |112414 |4,0 |134588 |4,2 ...   |338521 |25,4 |447424 |26,3 |713681 |29,5 |727635 |25,8 |742735 |23,0 ...    |    |   |    |   |    |   |    |   |28034 |   ...  |125093 |9,4 |89018 |5,2 |91860 |3,8 |106626 |3,8 |    |3,9 ...   |32675 |2,5 |18062 |1,1 |22182 |0,9 |25553 |0,9 |157336 |0,9 ...  |67157 |5,1 |96650 |5,7 |125540 |5,2 |134157 |4,7 |144023 |4,4 ...  |29279 |2,2 |42582 |2,5 |56074 |2,3 |63831 |2,3 |87551 |2,7 ...  |53093 |4,0 |42900 |2,5 |61471 |2,5 |66455 |2,4 |95513 |2,9 ...  |75384 |5,7 |100518 |5,9 |143108 |5,9 |229755 |8,1 |206732 |6,4 ...  |    |   |    |   |    |   |    |   |110634 |   ...  |31221 |2,4 |45231 |2,7 |64939 |2,7 |84542 |3,0 |    |3,4 ...  |33473 |2,5 |41213 |2,4 |64072 |2,7 |120019 |4,2 |118608 |3,7 ...  |    |   |    |   |    |   |    |   |39928 |   ...  |12353 |0,9 |18186 |1,1 |37229 |1,5 |34328 |1,2 |    |1,2 ...    |    |   |    |   |    |   |    |   |125683 |   ...  |44840 |3,4 |50748 |3,0 |82197 |3,4 |116054 |4,1 |    |3,9 ... қ.  |137863 |10,4 |220560 |12,9 |274746 |114 |354583 |12,6 |436902 |13,5 ... қ.  |166241 |12,5 |278490 |16,3 |334159 |13,8 |417422 |14,7 |488018 |15,1 ... – ҚР Статистикалық агенттігі мәліметтері бойынша жасалған, Алматы, 2007. ||422-б. * ҚР Статистикалық агенттігі алдын-ала ... ... ...  ...                                     ... ... ... ... бойынша мәліметтерден Қарағандыоблысында негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар көлемі 2003-2007 жылдарарасында 67,2 млн. тенгеден 2007 жылы 144,0 млн. тенгеге жуық тартылған,яғни 3 ... аса ... ... Алайда өткен жылдармен салыстырғандареспублика бойынша инвестиция көлеміндегі үлес салмағының төмендеуібайқалады.2-кестедегі мәліметтерден жалпы Қазақстанға, соның ішінде Қарағандыоблысына соңғы үш жылда қаржыландыру ... ... ... ... инвестициялардың көлемін байқаймыз.Шетел инвестицияларын тарту 2005-2007 жылдарда сәйкесінше 23,9%, 20,2%,18,0% құрады. Қарағанды облысына тартылған ... ... ... ... 13,0%, 58,6%. ... қатар меншікті қаражаттарды тартудың артқаныбайқалады, яғни республика бойынша 2005ж. – 56,1%, 2006ж. – 56,7 %, 2007ж.– 54,4%. Қарағанды облысында 2005ж. - 48,6%, 2006ж. – 69,0%, 28,7% ... ...... ... ... негізгі капиталға жұмсалғанинвестициялар, %|       ... ...   ...    ...    ||      |        ...    ... ...     ||                                      ... ... ... ... және ішкі ел ... ... қажетті үдеріс болып табылады. Көптеген елдердің әлемдіктәжірибесі шетелдік капиталдың ағыны және оны пайдаланудың мемлекеттікреттеуін ... оң әсер ... ... ... ... орта және ... ... елдердегі жекекәсіпкерлікті қалыптастыруға және нығайтуға жәрдемдеседі, нақты жобалардыіске асыру, аралас компанияларды, несиелік ... ... құру ... жұмылдырады. Бұдан, Қазақстанның экономикасының қаншалықтытабысты болатыны әлемдік шаруашылық байланыстарда бірігетін, дағдарыстыжеңу стратегиясы мен тактикасына байланысты ... ... және ... ... ... бақылауүшін шетел инвестицияларын және ішкі ел қаражаттарын басқарудың ұйымдыққұрылымы мен осы құрылымның мамандары ... ... және ... ... ... ... алу ... мемлекеттік реттеу тетігінжетілдіру; қатерді сақтандыру және қайта сақтандыру жүйесін жетілдіру;шетелдік инвесторларды ақпаратпен сапалы түрде және ... ... ... да бірқатар шараларды жүзеге асыру; ал ең бастысы – Қазақстанныңинвестициялық саясаты икемді,прагматикалық және ... ... ішкі және ... ... ... ... ... облысының экономикасына 2001-2007 жылдар ішінде негізгі капиталғажалпы көлемі 560 млрд. теңгеден асатын инвестициялар салынған (1-кесте). 4-суретке сәйкес ... ... ... ... ... қарқынынбайқауға болады.4 сурет – Қарағанды облысының негізгі капиталына инвестициялар көлеміҚарағанды облысы инвестициялық нарығын зерттеу негізінде ... ... ... ... ... дамытудың күшті және әлсізжақтары, сондай-ақ өңірдегі инвестициялық сұранысты активтендіру жөніндегіқатерлер мен жолдарды анықталды (3-кесте).Қарағанды облысы инвестициялық нарығының әлсіз жақтары: өнеркәсіп ... ... ... ... ... қалалары мен аудандарыбойынша инвестицияларды біркелкі емес үлестіру, екі ірі кәсіпорын «МитталСтил ... АҚ мен ... ... ЖШС ... ... көлеміндегі үлкен үлес салмағы,  Қаржыландыру көздері бойыншанегізгі ... ... ... ... шетелдікинвестицияларының өсу қарқыны (орта есеппен алғанда 2001-2006 ... ... ... өсу ... ... ... есеппен алғанда2001-2006 жылдары - 26,0%), инвестициялық жобаларды қаржыландырудың төмендеңгейі, іске асырылған инновациялық жобалардың төмен деңгейі, мемлекеттікбюджет тарапынан қаржыландырудың төмен үлесі.Қарағанды ... ... ... ... ... ... ... тұрақты өсуі; Кәсіпорындардың меншік қаражатынинвестициялау үлесінің тұрақты өсуі (2001 жылы 24,6 ... ... ... 69,0 ... ... ... Шетелдік инвесторлармен салыстырғандакәсіпорындардың меншік қаражаты есебінен қаржыландырудың айтарлықтай ... ... 2006 жыл ... ... 36,4% ... 52%;3 ... – Қарағанды облысы инвестициялық нарығының SWOT-талдамасы|Күшті жақтары            ... ...              ... ... ...  |Өнеркәсіп салалары бойынша        ... өсуі             ... ... ...   ... меншік қаражатын   |Инвестициялардың облыстың қалалары мен  ||инвес-тициялау үлесінің тұрақты өсуі |аудандары ... ... ... ||2001 жылы 24,6 ... ... 2006 ...                     ||69,0 ... ...           |                     ... ... салыстырғанда|Екі ірі кәсіпорын «Миттал Стил Теміртау» ||Кәсіпорындардың меншік қаражаты   |АҚ мен ... ... ЖШС    ... ... ... ... жалпы инвестициялар көлеміндегі ||үлкен үлес салмағы, 2006 жыл ішінде ... үлес ...            ... 36,4% және  52%      |                     ... ... ...     |Қаржыландыру көздері бойынша негізгі   ... ... ...  |капиталға инвестициялаудың тиімсіз    ||өсуі (Ақтоғайда -   11,1 ...    ... ... ... өсу ... ... - 9,5 ...   |қарқыны (орта есеппен алғанда 2001-2006 ||теңгеге, Шетте - 10,4 ... ... ... - 63,8%) ... ...                   |өсу ... ... (орта есеппен    ||                   ... жж. - 26,0%)          ... ... іске қосу     ... ... ... ||                   ... деңгейі              ... ... емес     ... ... ... ...  ||секторына инвестициялардың өсуі :  |төмен ...              ... пен ...        |                     ...  2006 ... үлес  |                     ... ... ... ... |                     ... 26,4% ...        |                     ||                   ... бюджет тарапынан       ||                   ... ... ...       ||Жетілдіру ...          ...                 ... ... ... нақты  |Облыстардың «Миттал Стил Теміртау» АҚ  ... ... ... ету   ... ... ... ЖШС екі ірі ||тетігін құру             ... ...       ... индустриалды-инновациялық  |Өнеркәсіптерді қайта құрылымдауды одан  ||даму ... іске ...     |әрі ...              ... ... оның ... ... ... мен аудандардың санын ||тоқы-раулы аудандарда инвестициялық |үлкейту                 ... ...         |                     ... инвестицияларды тарту мен   |ВРП ... ...           ... ... ...  |                     ... ... күшейту, Өңірлік  |                     ... ... мен     |                     ... орталығын құру     |                     ||                   ... ... ...  ||                   ... ...         ||                   ... ... ...  ||                   ...                 ||                   ... ... ...   ||                   ... ...             ... - автор құрастырған. Облыстың кейбір аудандарында инвестициялық сұраныстың азғантай өсуі(Ақтоғайда -  11,1 ... ... ... - 9,5 ... теңгеге, Шетте -10,4 млрд. теңгеге); Жаңа өндірістерді іске қосу, ... ... ... ... өсуі (көлік пен байланысқаинвестициялардың  2006 жылғы үлес салмағы өткен жылмен салыстырғанда 2,2%-дан 26,4% ... ... ... нақты секторға ауысуын қамтамасыз ету тетігінқұру; Аймақтағы индустриалды-инновациялық даму ... іске ... ... оның ... ... ... инвестициялықсұранымын белсендіру; Аймақта инвестицияларды тарту мен үлестіруүдерісіндегі маркетингтік зерттеулер рөлін күшейту; Аймақтық маркетингтікзерттеулер мен ... ... ... ... стратегия облыстың бәсекеге қабілеттілігін арттыруғабағытталуы тиіс, яғни өз кезегінде кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінен,өнім ... ... және ... ... төмендету негізінде қалыптасады.Осыған байланысты аймақта Аймақтық маркетингтік зерттеулер мен ... құру ... ... ... ... қажеттіліктіқанағаттандыру жолымен Қарағанды аймағының индустриалды-инновациялық дамуыніске асыруға көмектесу болмақ. Аймақтық маркетингтік ақпараттық жүйенітолығымен сызбанұсқа түрінде ұсынуға болады (5-сурет).Аймақтың ... ... ... ... ... ... ... бойынша аймақтағы салалар мен өндірістердің кластерлікдамуымен инвестициялық сұраным көлемі артуда. Аймақтық инвестициялықстратегияны қалыптастыру кезінде кластерлік ... ... алу ... ... ... ... ... - Аймақтық маркетингтік ақпараттық жүйе механизміҚарағанды облысында металлургиялық өнеркәсіп және құрылыс материалдарыныңиндустриясының ... бар. ... ... ... мен ... өндіру жөніндегі кәсіпорын инновациялық болып табылады.Металлургиялық өнеркәсіп кәсіпорны облыс бюджетінің маңызды үлес салмағынбілдіреді, ал қара және ... ... ... Қазақстанның сыртқыэкономикалық қызметінде айтарлықтай тұғыр болып табылатындығын ... ... ... және ... сай деп ... ... қатар, құрылысматериалдарына сұраным өсімінің тұрақты тенденциясы сақталады.Аймақтық инвестициялық саясат шеңберінде инновацияны дамытуды қарастыруқажет.Сонымен, бүгінгі күні ... ... ... ... қажеттілігітуындап отыр. Негізінен мемлекеттік секторда ақша артық болса, бір жағынанкапитал ... ... бар, ... ... ... желі ... ұлғайту проблемасын жандандырады, сондай-ақ қаржылық секторданнақты секторға капитал құю механизмін құрады.Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... жөнінде жаңа жолдар іздестіріп отырған Қазақстан үшін ұзақ мерзімдіорнықты өсу қарқындарына қол ... ... шет ... ... пайдалы.  Нақты сектор кәсіпорындарының инвестициялық мақсаттарына арналған банккапиталының ауысуын ... ету ... ... және микро деңгейгеарналған банктік қатерлерді азайту жөнінде тетік құру ... ... - ... автор6 сурет - Инвестициялық қаражаттың қаржы секторынан нақты секторға ауысутетіктеріҚазақстан ... ... ... ... ... қорларкеңінен таралмай жүр. Мұның негізінде объективтік (жетілдірілмеген заңнама,халықты стратификациялау, экономика қүрылымы, өнеркәсіптер менинновациялардың даму ... және т.б.) ... ... ... ... ... сенбеушілік, белгісіздікфакторы және т.б.) сипаттағы себептер жатыр.  Әлемдік тәжірибекөрсеткендей, ұзақ мерзімді инвестициялар ресурстар көзі ... ... ... ... бойынша инвестициялық қорлардың қызметін жандандыруүшін ұжымдық инвестициялау нысанында банктердің қатысуы ... ... ... ... ретінде төмендегілерді бөлугеболады:- Интернет жүйесінде бірыңғай электронды сервис қызметтер ұйымдастыру; - инвестициялық компаниялардың үлестік жарнасын сату үшін ... ... ... ... топтар ішінде ұжымдық инвестициялау жүйесін дамыту үшінбарлық алғышарттар қалыптасқан. Бірыңғай механизм дайындау қажет. Әкімшілікқызметтерді басқарушы компания атқара алады, банк өз ... ... ... ... ... ... ... жарнасыныңшоттарын есептеуге, сондай-ақ инвестмент-промоушнды жүзеге асыруғаықтиярлы.Қаржыландырудың құрылымдық нысаны қаржылық сектордың ... ... ... құралдарының жетіспеушілік проблемасынбәсеңдетеді, институционалдық инвесторлардың «артық» ресурстарын айықтыружәне оларды шетелдік активтерге орналастыру қажеттілігін қысқартады жәнеқайта ... ... және ... инвестиция құю жолыменұстанымның құрылымын өзгертуге өз үлесін қосады.Инвестициялық қызмет қабылданған инвестициялық шешімдердің нәтижесі,сипаттамасы, әртүрлі факторларға әсер ... ... ... ... ... ... ... факторы әртекті, әртүрлімазмұнды және экономикалық жүктемесі бар, әртүрлі сандық масштабты болыптабылады, сондықтан қаржы-экономикалық ... ... ... көп ... көрсеткіштерді бағалаудың экономикалық-статистикалықәдістерін пайдалану қажет.Кәсіпорынның инвестициялық белсенділігіне жекелеген экономикалықфакторлардың әсерін анықтаймыз.Ықтималды, кемімел талдау және серпіндіқатарлар талдауының әдістері қазіргі ... ... ... ... ... ... кемімел (регрессиялық) теңдеуін құрастырған кезде Econometric Views 5.1статистикалық пакетін пайдаландық. Осы бағдарламалық өнімнің құралы арқылыалынған модель төменде ... Оны ең ... ... ... кемімел теңдеуінің аралас моделі ретінде сипаттауға болады.   (1)Макро және микро деңгейде инвестициялық белсенділікті арттыруға ықпалететін іс-шараларды ... үшін ... ... және ... ... ... пайдалану тиімділігіне әсер ететінфакторларды сандық бағалау қажет. Осы мақсатта корреляцилық-регрессиялықталдау қолданылады.Міндеттердің жаңа тобында деректердің  ... ... мен ... екі ... ғана ... ... ... белгілі және нақтыфакторлар туралы басқа ешқандай деректер жоқ. Жекелеген факторлардың әсерету деңгейлері туралы деректерді ескермей-ақ, өзгерістің жалпы үрдісінанықтауға болады, онда ... ... ... ... ... ... ... қабылдай отырып, серпін қатары негізінде болжам жасауқажеттігін туғызады. Мұндай әдіс макроэкономикалық  үрдісін талдауда жәнеболжам жасауда кеңінен ... ... ... ... бар) арасындағы статистикалық байланыс олардыңәрқайсысы орташа шамаға қатысты жеке мәндердің кездейсоқ түрлендірмесіболады деп есептейді. Егер де осындай түрлендірме белгілердің тек ... ... ал ... мәні ... ... айқындалған болып табылады, онда статистикалық (оның үстіне ықтималды) байланыс емес, кемімел туралығана айтуға болады. Статистикалық есептер нәтижелері нақты мәліметтернегізінде төмендегі 4-кестеде ... ...... ... ... ... жылдар бойыншанегізгі көрсеткіштері |   |Негізгі |Өнеркәсіп|Өнеркәсіп|Өнеркәсіп|Ірі және орта|Жылдың |өнеркәсіп ||  ... ... ...  ||  |а    |ің    ... |саны, мың|бойынша   |негізгі |шығарушы ||  ... ...   ...   ... ...  ... |млн.   |     |     ...   |-дың  ...  ||  |млн.  ...  |     |     ...   ...  ...   ||  ...  |     |     |     ... млн  |    ... %||  |    |     |     |     ...    |    |     ||   |invest |Q    |S    |W    |P      |F    |Inf    ...  |282,5  |1253   |149,7  |50,0     |242,2  |101,0   ...  |275,2  |1206   |152,1  |55,6     |274,5  |89,2   ...  |310,7  |1305   |152,6  |88,2     |332,0  |112,6   ...  |366,8  |1383   |120,6  |114,1    |351,7  |116,2   ...  |437,0  |1341   |121,5  |115,8    |402,0  |114,2   ...  |517,3  |1413   |120,0  |151,0    |465,0  |127,7   ...  |730,3  |1408   |118,2  |185,3    |575,0  |130,5   ...  |844,6  |1417   |148,8  |209,8    |561,2  |100,3   ...  |1012,3  |1429   |149,7  |243,2    |652,7  |106,0   ...  |1171,9  |1441   |152,1  |278,0    |755,5  |105,0   ...  |1331,5  |1451   |152,6  |315,0    |869,7  |111,0   ...  |1491,1  |1461   |150,0  |354,3    |995,3  |104,0   ...  |1650,7  |1470   |137,0  |395,9    |1132,2 |112,6   ...  |1810,3  |1478   |140,0  |439,8    |1280,5 |120,0   ...  |1969,9  |1486   |142,0  |485,9    |1440,2 |115,0   ...  |2129,5  |1493   |148,8  |534,4    |1611,1 |134,2   ... ҚР ... агенттігінің және Қарағанды облысы статистика    ||басқармасының ... ... ...              ... ... 7-8 суреттерде негізгі капиталға инвестициялар салудыңнақты мәліметтері және болжамдық көрсеткіштері сипатталған.7-сурет – ... ... ... ... ... негізгі капиталды инвестициялау нақты мәліметтері және болжамдық көрсеткіштері8-сурет – Негізгі капиталды инвестициялау және ... ... ... ... және ... ... келгенде, уақытша қатардың серпінді болжамын сыртқа тарату  едәуірнық ... ... ... көлеміне көрсетілетін әсер факторларыөзгермейтін болған жағдайда 2015 жылға осы ... ... ... ... ... ... диссертацияда ұсынылғантөмендегідей қорытынды жасауға болады:1. Инвестиция және инвестицилық үдеріс маңызын ... ... ... ... ... ... ... нақтылауларенгізілді, көбінесе инвестицияны жаңашыл дәрежесі бойынша бөлу ... ... ... ... ... азық-түлік инновациясына,технологиялық инновацияға, ұйымдастыру-басқару инновациясына бөлуұсынылады. 2. Біз Й.Шумпетердің  инновация енгізу және оның серпінді дамуының бастыфакторы бола отырып, инвестициялау қол ... ... ... ... ... Бірақ, ғалымның екі толқын арасындағы қаржыжүйесінің дамуын талдаудың жоқтығынан жиынтықтағы нақты сектордыинвестициялаудың институционалдық жағдайларының ... ... ... Й.Шумпетердің нақты қорытындыларының тәжірибелік маңызынтөмендетеді. Соңғысы қазіргі заманғы қазақстандық экономикада экономикалықдамуды инвестициялау проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... белгілейтін «психологиялық» механизмініңболуын, нәтижесінде қаржы секторының  қызметінен жиынтық табысты әділнегіздейді.  Инвестициялау ... ... ... ... «таратудыпсихологиялық қабылдау» басты рөл атқарады. Экономикалық агенттердіқызықтыратын уәждеме байлықты, ақшаны қандай да бір нысанда ... ... ... пайыздық мөлшерлеме нысанында «сыйақы» болып табылады.Инвестицияны бөлуде кейіннен инвестициялау мақсатында еркін ақша қаражатынжинақтайтын ... ... ... роль ... Қаржыинституттарының алыпсатарлық қызметі өндірістік капиталдағы инвестицияныңкөлемінен байқалады. Егер жұмыс істейтін кәсіпорындардың бағасы жаңасынақарағанда ... ... онда ... активтердің нарығындағы сұраныстиісінше, өндірістік инвестиция көлемі жиынтық табыстың кейінгімультипликативтік реакциясы төмендейді және керісінше. 5. Эволюциялық теорияға сәйкес жаңа техникалық-экономикалық парадигмасыескісінің әлеуеті іске ... ... ... ... ... ... теорияның макроэкономикалық   бағыттағы өкілдеріэкономиканың циклді ауытқуы техникалық-экономикалық және әлеуметтік-институционалдық жағдайларға бейімделу процесімен әділ байланыстырады.Технологиялық революциямен негізделген инвестиция ... ... ... ... ... Жаңа ... парадигманың күнделікті коммерциализациясы дағдарыстан жәнекүйзелістен кейін байқалады. 6. Ақпаратты асимметриялау теориясына сәйкес сатушы мен сатып ... ... тең ... ... трансакцияларға әкеп соқтырады.Ақпаратты асимметриялау реципиенттер өз мүмкіншіліктерін донорларғақарағанда көп ... ... ... ... өз ... ... жағдайларын түсіне отырып, инвестициялық жобалардыңдеректерін сенімсіз бағалайды. ... және ... ... ... ... ... ұсынатын бірқатар компаниялардың қаржылықмүмкіншіліктері шектелген жағдайда несие ... ... ... ... Сондықтан, ақпарат асимметриясы проблемасы қаржылық сектормен нақтысекторға инвестициялау механизміне ... ... ... Жаңа ... ... ... сектордағы инвестициялық жәнеинновациялық басымдылықтарды әкімшілік модификацияны, мемлекеттің автономдыбизнес бірліктерді енгізуді қажетсінеді. Мемлекеттің нақты сектордың ... ... ... ... әкімшілік ынта білдіруіқажет. Жаңа техникалық-экономикалық құрылысты кеңейту жағдайында ақпаратмен инвестицияның жан-жақтылығын қамтамасыз ететін жаңашылдардың бейресмибайланыстары үстемдік етеді. ... мен ... ... ... ... орнатылған және дамушы елдерге осы жүйеге екпіндікпенжәне икемділікпен бірігуі қажет. 8. ... ... ... ... ... табылады: нақты сектордағы инновациядағы инвестициядеңгейі төмен, техникалық-экономикалық белгісіздіктің жағымсыз салдарын жоюмақсатында жаңашылдар өзара қарым-қатынастың кооперативті сипатын таңдайды,техникалық-экономикалық парадигманың даму ... ... ... ... келтіруі болып табылады. Техникалық-экономикалықбаламаны кеңейту жағдайында жалпы инвестицияның салыстырмалы салмағыжоғарғы даму қарқынымен экономикалық агенттерге тиесілі; құлдырау кезеңіндеалдыңғы фазада бәсекеге ... және ... даму ... ... ... жаңашылдардың нарықтық инвестициялауға қол жетімділігі бар; жаңатехникалық-экономикалық қағидаттарды тарату жиынтық табыстың шамасынатікелей пропорционалды тәуелді, оның жеткілікті ... ... ... ... жаңа ... үшін ... (көзі) болыптабылады. 9. Аймақтық инвестициялық бағдарламалар ресурстарды тиімді пайдалануға,даму бағыттарын белгілеуге, инновациялық дамуға, ... ... тиіс деп ... ... ... бойынша Қарағандыөңірінде металлургиялық кластерді және құрылыс материалдарын өндіружөніндегі кластерді қалыптастыру үшін негіз ... ... ... ... ... ... тиімділігі облыстың әлеуетін күшейтеді және қолдаушы және туыстас салалар өсімімен,облыстың салық әлеуетін маңызды кеңейтумен, жаңа ... ... ... даму ... ... ... өсуімен, оның жұмыспен қамтылуымен және тиісінше, сатып алусұранысының ... ... ... ... және ... қолданыстағы тәсілдердіқорытындылап, экономиканың нақты секторына қаржылық капиталды құюдың келесіжолдарын ұсынамыз: жергілікті билік органдарының кепілдік етуімен шағынжәне орта кәсіпорындарды ... ... ... ... қоймадағыөнімнің ағымдағы қаражатының бір бөлігін пайдалану және т.б., қаржылықлизингті кеңінен ... ... ... ... ... ... ... технологияларды енгізу, цифрлы қолдардыпайдаланумен Интернет арқылы несие өтінімдер қабылдау; шағын және ортабизнеске несиелерді сақтандыру жүйесін кеңейту; кепілдік қамтамасыз етукөлемін, ... және ... заем ... ... тәуекелдіккебайланысты диверсификациялау; қаржыландырудың құрылымдық нысанынпайдалану. 12. Инвестициялық үдерісті жандандыру ... ... ... ... ... ... ... қажет. Қарағанды өңірінде маркетингтікақпараттық жүйе және мақсатты ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыружолымен өңірдің индустриалды-инновациялық дамуын іске асыруға ықпал ететінӨңірлік маркетингтік зерттеу мен ... ... ... ... ... ... ... яғни қосымшақаржыландыру көздерін негізсіз тартуға және оларды мақсатсыз ... ... ... ... ... ... ... сүйенеді.Инвестиция жоспарын әзірлеу кезінде кәсіпорын өндірістің негізгіқаражатының жай-күйі туралы деректерге сүйеніп, жабдықтау паркін жаңартужөніндегі нақты болжамдар келтіруі тиіс.13. ... ... ... ... үдерісіне әсер ететінфакторлары анықталып, Қарағанды облысы өнеркәсіптік кәсіпорындарыныңқазіргі қолданыстағы экономикалық-математикалық болжау үлгісі (моделі)негізінде 2015 жылдарға ... ... ... ұсынылды.ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕР ТІЗІМІ1. Привлечение инвестиций в Республику Казахстан на современном этапе //«Экономикалық кадрлар ... ... ... нысандары менәдістерін жетілдіру» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары –Алматы: Экономика, 2004. - 188-194 бб.2. Роль коммуникаций в ... ... и ... ... страны // «Қазақстан Республикасыныңбәсекеге қабылеті: жағдайы, мәселелері және даму ... ... ... материалдары. –Астана: ИЭФКазЭУ им. Т. Рыскулова, 2005. - 123-125 бб.3. Инвестиции, как фактор экономического роста и их роль в ... ... ... // ... бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету проблемалары»Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары –Көкшетау,2005. - 68-70 бб.Некоторые вопросы ... ... ... на ... развития // Материалы международной научно-1. практической конференции «Глобализация и конкурентоспособностьрегионов: теория и взаимосвязь». -Астана, 2007. - 260-265 бб.2. ... опыт ... ... ... ... впроизводственные инвестиции на макро- и микроуровнях: возможность ... в ... ... // ... ... ... «Казахстанская модель экономического развития:Новые вызовы и перспективы», -Астана, 2007. - 277-280 бб.3. Роль финансовых институтов в обеспечении устойчивости страны черезмеханизм ... ... ... // ... ... ... ... ғылым Жаршысы, -Астана, 2008.  №1. – 250-254 бб.4. Развитие инвестиционной деятельности и роль финансовых институтов вэффективном распределении ... // ... ... ... ... 2007. № 4 (14). – 135-138 бб.5. ... ... іске асыру сапасын және тиімділігін арттырудықамтамасыз етудегі аумақтық ... ролі // ҚР ... ... ... министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты»АҚ «Экономика. Қаржы. Зерттеулер» әртоқсандық экономикалық журналы,Астана, 2008. № 1 (9) – 43-46 бб.6. Қазақстанның қазіргі ... ... ... ... ... ... развития национальной экономики Казахстана»:Сборник научных трудов, -Алматы: НИИЦ Мураттас, 2008. – 368-376 бб.РЕЗЮМЕна автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидатаэкономических наук по ... 08.00.05 – ... и ... ... и ... ... Мадина КонратбаевнаСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (на примере Карагандинской области)Для решения задач, поставленных в долгосрочной Стратегии развитияКазахстана «Казахстан-2030», и для ... в ... ... стран мира необходима эффективная национальнаяинвестиционная политика, направленная на качественный рост инвестиций вразвитие инновационного производства на основе укрепления взаимосвязейфинансового и ... ... До ... ... не ... концепция взаимодействия институтов финансового и реальногосекторов, и, соответственно, отсутствует общепринятый подход к созданиюмеханизма перелива ... из ... ... в ... которыйтребуется для успешного перехода от депрессивной стабилизации к ускорениютемпов ... ВНП на базе ... ... Все это ... ... исследования.В качестве объекта исследования выступают инвестиционные процессы вРеспублике Казахстан и Карагандинском регионе.         Предметом исследования являются ... ... ... ... в современных условиях развития РеспубликиКазахстан.         Цель диссертационной ... - ... ... ипрактических аспектов взаимодействия финансового и реального секторовэкономики в рамках реализации инвестиционной политики ... и ... ... по ... механизма трансформациифинансового капитала в реальный сектор экономики.В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются следующиезадачи:        - исследовать ... ... ... - проанализировать отдельные теоретические аспекты взаимодействияфинансового и реального секторов экономики с позиции реализацииинвестиционной политики;       - исследовать концепцию эволюции институтов и ... ... и ... ... в условиях радикальныхэкономических преобразований;       - основываясь на изучении мирового опыта, выявить приемлемые ... пути по ... ... ... ... в инвестиции вреальный сектор экономики;       - осуществить ... ... ... в ... ... регионе;       - обосновать значение маркетинговой деятельности в стратегиипривлечения инвестиций.Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования и повышенияэффективности ... ... ... ... экономическими   школами.   В   настоящее   время исследуемойпроблеме уделяется большое ... ... и ... ... роль в ... ... и закономерностей инвестиционныхпроцессов дало изучение трудов ряда зарубежных ученых, таких как,П.Алмейда, Т.Амблер, Б.Бернанке, Й.Ворст, М.Гетлер, С.Гилхрист, Дж.Доси,Х.Иши, ... ... ... ... ... ... Ф.Хайек, П.Хейне, Й.Шумпетер, Т.Эггертсон и др.Научный и практический интерес представляют труды казахстанских ученых-экономистов: С.С.Айсагалиевой, Р.К.Айдаровой, Я.А.Аубакирова,Ш.С.Ахметовой, Е.Б.Аймагамбетова, У.Баймуратова, ... ... ... ... К.Назарова, Н.К.Нурлановой,М.Ж.Садыковой, С.Сатубалдина, Г.С.Сейткасымова, Н.К.Кучуковой,А.Н.Сахановой, А.К.Тургуловой, А.Ж.Султангазина, А.Н. Токсановой,А.А.Таубаева, Б.К.Жумановой,  Ж.Е.Шимшикова, ... и ... ... ... ... ... работы российских экономистовС.Г.Божук, В.В.Бочарова, С.А.Глазьева, А.С.Булатова, С.Кларк, К.Волынкина,Г.Григора, ... ... ... ... ... и др.Теоретическую и методологическую основу диссертации составили труды ведущихученых-экономистов. Исследование строилось на принципах системного подхода,логического ... ... Для ... ... ... ... системного, факторного, сравнительного, графическогоанализов, социологические методы исследования, методы статистическогоанализа экономических процессов.Научная новизна работы. Наиболее существенными результатами исследованияявляются ... - ... ... ... ... ... - ... на основе обобщения мирового опыта, направлениясовершенствования инвестиционного процесса;         - предложена схема регулирования и ... ... ... ... - ... ... ... активности предприятийКарагандинской области;        - предложены институциональные механизмы проведения маркетинговыхисследований в регионе;       - разработана модель прогноза инвестиционной ... ... ... Положения, выносимые на защиту:         - авторские определения понятий «инвестиций», «инвестиционныйпроцесс»;         - ... ... ... ... развитияинвестиционного рынка в Казахстане и особенности его формирования вКарагандинском регионе;        - ... по ... ... ... ... - ... активизации инвестиционных процессов на основепроведенного SWOT-анализа инвестиционного рынка Карагандинской области;- рекомендации по ... ... ... ... институтовв реальный сектор экономики на макро и микро уровнях на основе  изучениямирового опыта;- прогноз показателей инвестиционного процесса промышленных предприятийКарагандинской ... до ... на ... ... ... ... ... маркетингово-информационная система региона, направленная на достижениеиндустриально-инновационного развития Карагандинской области.              ... и ... ... ... ... в ... ... теоретических выводов, составляющихнаучную новизну, министерствами, ведомствами и департаментами,занимающимися проблемами привлечения и использования различных форминвестиций в экономику Казахстана. Материалы диссертации ... ... в ... ... ... теория»,«Государственное регулирование экономики», «Макроэкономика» и др.Кроме того, результаты диссертационного исследования могут бытьиспользованы при формировании региональных программ развития в ... ... ... и предложенных автором выводов позволитповысить эффективность инвестиционных процессов, а также усилитьтрансформацию накоплений финансовых институтов в ... и ... ... Основные положения диссертациивыносились на публичное обсуждение на международных научно-практическихконференциях, проходивших в Казахском экономическом университете им. ... ... ... ... и ... ... ... на Международном экономическомфоруме, проходившем в АО «Институт экономических исследований».Издание результатов исследования. По теме исследования опубликованы девятьнаучных трудов в объеме 3,5 ... и ... ... Диссертация состоит из введения, трех глав,заключения, библиографии.RESUMEon the author's abstract of the ... on ... of a ... of the ... ... sciences on a ... 08.00.05 – ... and management (on spheres and branch of activity of activity)Tuzubekova Madina KonratbayevnaSTREAMLINING OF ... ... THE REPUBLIC OF ... an example of the area of ... object of research is an ... process in the Republic ... and ... region.The object of research is economic relations of participants of investmentprocess in modern conditions of development of the Republic of ... purpose of the thesis work is research of ... and ... of ... of ... and real sectors of economy within ... of ... of investment politics of the state and scientificmotivation of offers on perfection of the mechanism of transformation ofthe financial capital to the real sector of ... to the object in view ... problems are solved in ... - to ... genesis of ... theories;      - to analyze separate theoretical aspects of interaction of financialand real sectors of economy from a position of ... of ... - to ... the concept of ... ... and ... ... of financial and real sectors in conditions of radicaleconomic transformations;      - being based on studying of the world ... to ... ways for ... on transference of financialinstitutions accumulation to the investment into the real sector ... - to carry out the analysis of the ... market in ... ... ...  - to prove value of ... activity in strategy of ... theoretical and methodological basis of the dissertation concludesworks of leading scientists-economists. Observation was on ... ofthe system ... logic modeling of ... Methods of ... ... graphic analyses, sociological methods of research,methods of the statistical analysis of economic processes were appliedduring solving of tasks in ... novelty of the ... The most ... results of ... are ... - there are proved ... attributes to investmentsclassification;       - on the basis of generalization of the world experience there arerevealed directions  of ... process ... - the scheme of ... and ... between ... ofinvestment process is offered;       - factors of investment activity of the enterprises of Karagandaarea are ... - there are offered ... ... of carrying out ... ... in the region;        - the forecasting model of investment activity in Karaganda area isdeveloped.Provisions submitted to defense:         - an author's position to existing ... ... to ... of ... of financial and real sectors;         - results of complex research of ... of ... of ... market in ... and features of its formation in Karagandaregion;        - ... on ... of an ... demand in theregion: substantiation of necessity of application  of cluster andinnovative approaches;        - offers on ... of the uniform ... ... systemin region ... the Regional center of ... ... ... theoretical and practical value of the obtained results consists in anopportunity of use of the theoretical conclusions which are ... by ... ... and ... which are deal withproblems of attraction and use of various forms of investments into theeconomy of ... ... of the ... can be used ... of economic ... and results realization. Basic provisions of the dissertation wereput into public ... at the ... ... which were hold at the Kazakh Economic ... named afterT.Ryskulov, at Kokshetau Institute of Economy and ... at the ... and Law ... at the ... Economic forum whichwas hold in« Institute of Economic Researches» Joint-stock company, etc. in ... results edition. There are nine ... works in volume 3,5were ... on the research ... ... and volume. The ... consists of the ... chapters, conclusion and bibliography. 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Инвестициялық үдеріс: оның мәні, мазмұны және қызметі34 бет
Жер планетасының ғасырлар бойғы барлық жануарлар дүниесі мен адамзат баласы үшін тіршілік негізі.docx4 бет
Микробиология16 бет
1986ж. Қарағандыдағьі желтоқсан оқиғасы және оның облыстың қоғамдық өміріне әсері8 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
«Алтын Керуен» ЖШС – нің мысалында экономикалық және қаржылық жағдайы туралы67 бет
«Банктердің несиелік тәуекелдерін басқару (Алматы қ. «ЦентрКредит Банкі» АҚ мысалында)»76 бет
«БҚО, Бөрлі ауданындағы Қарағанды селолық округінде орналасқан «Тулеугалиев Б.Е.» шаруа қожалығының территориясын ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасы»78 бет
«Жамбыл облысының мысалында туристік қызметті ұйымдастырудың тиімділігі»61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь