Энергетикалық кәсіпорын “AYT International Travel” ЖШС бизнес-жоспары мысалында қаржылық-шаруашылықтық қызметін талдау

Жоспарлау адам ойының ең маңызды жетістіктері ретінде, адамның күнделікті өмірде және де өнідірісте ең қажетті элементтірдің бірі болып табылады. Адам еңбегі басынан –ақ белгілі бір мақсатқа жету үшін бағытталған, яғни осы мақсатқа жету үшін ең алдымен орындалатын жұмыс тізімі құрылады. Өндірістік және коммерциялық қызметті жоспарлау ол тек қана қажетті аспект емес, ол әрбір ұйымдық-құрылымдық формадағы кәсіпорындарға өмірлік қажетті элемент болып табылады. Кез келген кәсіпорын немесе мемлекет болсын олардың даму кезеңдерін алдына қойған жоспар, яғни көзге көрінбейтін белгілі бір қол жетелегендей болады.Кәсіпорын деңгейінде, тек қана стратегиялық жоспар ғана емес (ұзақ мерзімді) сонымен қатар, оперативті яғни, жедел бір күндік жоспармен қатар, әрбір жұмыс орнының атқарылатын жұмыс тізімі болады.
Әрбір кәсіпкер жұмысын бастамай тұрып, қаржылық, материалдық, еңбек және де интеллектуалдық ресурстарды, оларды алу көздерін анықтап, фирманың жұмысы барысында оларды тиімді қолдануды жоспарлау қажет.
Кез-келген типтегi идеялар мен жобалардың жүзеге асырылу дәрежесiн арттырудың құралы - жоспарлау болып табылады. Кез-келген күрделi проблеманы неғұрлым қарапайым бөлiктерге бөлiп, содан кейiн оларды тереңiрек қарастыру арқылы жүзеге асыру ықтималдығын анықтауға болады. Осы әдiс бизнес-жоспарлаудың негiзiн құрайды. Бизнес-жоспарлау процесi өте күрделi және еңбек сыйымдылығы да мол процесс, сондықтан оны дұрыс құру үшiн экономикалық бiлiм, тәжiрибе, бiлiктiлiк, дағды қажет.
Курс жұмысым кіріспеден,екі тараудан,қорытындыдан,пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.Бірінші тарауда Бизнес жоспар құрылымы мен негізгі мақсаттары.Екінші тарауда Энергетикалық кәсіпорындардың бизнес жоспары талданған және мысал ретінде “AYT International Travel” ЖШС алына отырып курс жұмысым жазылған.Әрине потенциалдық инвесторлар мен серiктестердi олармен дер кезiнде және толық мөлшерде есеп айрысу мүмкiндiктерi мен кепiлдiктерi, сондай-ақ өздерiне келетiн пайда ғана қызықтыратын болады. Бизнес бойынша серiктестердi бизнес мақсаты, осы мақсаттың өз мүдделерiмен үйлесiмдiлiгi қызықтырады, ал потенциалдық сатып алушылар мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың бизнесiне әсер етедi және мүдделер қарама-қайшылығын болдырмас үшiн қандай шаралар қабылдау керектiгi қызықтырады. Несие берушiлер басты назарды берген қарызды компанияның дер кезiнде және толық мөлшердi қайтару қабiлеттiлiгiне, қарыз бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына аударады.
1. Шуляк П.Н. Финансы предприятия. – Москва, - 2000 г.
2. Любушкин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – Москва, 2000г.
3. Iлиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы: оқулық. Алматы, 2007.
4. Құлпыбаев Серiк. Қаржы: оқу құралы. Алматы: Мерей, 2001 ж.
5. Дробазина Л.А. Финансы. Учебник для вузов. – Москва: Приор, 2000. –527с.
6. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 184 с.
7. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: “Перспектива”, 1996.
8. В.В.Бочаров Корпоративные финансы. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.
9. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г.П. Поляк, И.А.Акодис и др.; - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
10. Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. Учебник. Алматы: Институт развития Казахстана, 2001
11. Қаржы және оны басқару. Оқу құралы. Құлпыбаев С. Алматы, Мерей, 1999.
12. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Финансы: учебник. М., 2001.
13. Дробозина Л.А. Финансы. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000
14. Горфинкель В.Я. Предринимательство. М.: Банки и биржи, 1999г
15. Кантарбаева А.К. Предпринимательство. Алматы: Раритет,2000г.
16. Макконел Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М., Республика, 2000.
17. Словарь современных экономических и правовых терминов / Авт.-сост. В.Н. Шимов и др.; Под ред. В.Н. Шимова и В.С. Каменкова. – Мн.: Амалфея, 2002.
18. Экономика. Краткий словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 336 с. – (Словари XXI века).
19. Энергетикалық кәсіпорын “AYT International Travel” ЖШС туристік фирмасының сайтындағы мәліметтер.
    
    КіріспеЖоспарлау адам ойының ең маңызды жетістіктері ретінде,  адамныңкүнделікті ... және де ... ең ... ... бірі болыптабылады. Адам еңбегі басынан –ақ белгілі бір  ...  жету  ... яғни осы ... жету үшін ең ... ... жұмыстізімі құрылады. Өндірістік және коммерциялық қызметті жоспарлау ол текқана қажетті  аспект  ...  ол  ...  ...  формадағыкәсіпорындарға өмірлік қажетті элемент болып табылады. Кез келген кәсіпорыннемесе мемлекет болсын олардың даму кезеңдерін алдына қойған ... ... ... ... бір қол ... болады.Кәсіпорын деңгейінде,тек қана стратегиялық жоспар ғана емес (ұзақ мерзімді) сонымен ... ... ... бір ... ... қатар, әрбір жұмыс орныныңатқарылатын жұмыс тізімі болады.Әрбір кәсіпкер жұмысын бастамай тұрып, қаржылық, ... ... ... ... ... ... алу көздерін анықтап, фирманыңжұмысы барысында оларды тиімді қолдануды жоспарлау ... ... ... мен ... жүзеге асырылу дәрежесiнарттырудың құралы - ... ... ... ... ... проблеманынеғұрлым қарапайым бөлiктерге бөлiп, содан кейiн оларды тереңiрек қарастыруарқылы жүзеге асыру ықтималдығын ... ... Осы әдiс  ... негiзiн құрайды. Бизнес-жоспарлау процесi өте күрделi жәнееңбек сыйымдылығы да мол ... ...  оны  ...  құру  ... ... ... бiлiктiлiк, дағды қажет.Курс жұмысым кіріспеден,екі тараудан,қорытындыдан,пайдаланылғанәдебиеттерден тұрады.Бірінші тарауда Бизнес жоспар құрылымы мен ... ... ... ... бизнес  жоспарыталданған және мысал ретінде  “AYT International Travel”   ЖШС ...  курс  ...  ...  ...  ...  менсерiктестердi олармен дер кезiнде және толық мөлшерде  есеп  ... мен ... ... ... ... ... ... болады. Бизнес бойынша серiктестердi бизнес мақсаты, осымақсаттың өз мүдделерiмен үйлесiмдiлiгi ... ал ... ... мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың бизнесiне әсеретедi және мүдделер қарама-қайшылығын ... үшiн  ...  ... ... ... ... берушiлер басты назарды  бергенқарызды  компанияның  дер  ...  және  ...  ...  ... ... ... қойылған кепiлдеменiң құнына  ... ... ... ... жобағаОсы және басқа да мақсаттар үшін бизнас-жоспар қолданылады.Бизнес-жоспар көмектеседі:– жаңа кәсіпкерлерге жұмысын бастау үшін– бәсекелестік нарықта кәсіпорынның табыс табу үшін– ... ... ... ... ... ... ... келесідей себептерге байланысты құрылады:– Сыртқы қолдану үшін.Жұмыстың тиімді жақтарын көрсету үшін, мысалыинвесторларға.– Ішкі ... ... ... атқарылатын жұмыстың күшті және әлсіз жақтарыкөрсетіледі. Бұл жұмысты басқару үшін ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету нарығын зерттеу арқылы,оның сандық және сапалық көрсеткіштерін талдау,– ... ... ... ... ... ... ... отырып,нарықтағы баға мен кәсіпорынның пайдасын анықтау,– кәсіпорынның қызмет ету саласын зерттеп, алдағы уақытта мүмкін ... ... ... бір ... ... ... ... жұмыстын барысынанықтау.Курс жұмыстың алдына мынадай міндеттер қойылды:Жоспарлау ... ... ... ... ... рөлі мен ... ... ашу;Энергетикалық кәсіпорынның қаржылық жоспарлау қызметтерін талдау  жәнеолардың ерекшеліктеріне тоқталу;Энергетикалық кәсіпорын “AYT ... ...   ЖШС ...  ... ... ... ... табылады.Курс жұмысын жазуға үлес қосушы авторлар:1. Iлиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы: оқулық. Алматы, 2007.2. Құлпыбаев Серiк. ... оқу ... ... ... 2001 ж.3. ... Л.А. ... ... для вузов. – Москва: Приор, 2000.–527с.4. Дюсембаев К.Ш. ... ... ... ... Учебноепособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 184 с.5. Стоянова Е. С. Финансовый ... ... и ...... 1996.I ... ... МЕН ... МАҚСАТТАРЫ1. Бизнес-жоспардың мәні, негізгі принциптері мен функцияларыЖалпы алғанда жоспар – белгілі бір ... ... ... ... жету үшін арналған жүйе немесе модель. Қазіргі уақытта жоспардыңең көп ...... ... мынаны көрсетеді:• өз қызметін ұйымдастыру үшін кәсіпкердің жұмыс жоспары;• бизнес жобаларды, табыс және шығысты бағалау үшін жасалған программа;• кәсіпорын ... тән ... және оның ... ... ... ... бір нарықта кәсіпорынның қызметін зерттеу нәтижесі.Жоспар – қызметке және оны ... ... ... ... Ол ... ... кәсіпорынды басқарудың және  ...  ...  ... ... ... ... жағдайының өзгеруіне байланыстыжоспар да өзгеріліп, толықтырылуы мүмкін.Бизнес – жоспардың нарықтың жаңа ... ... ... ... ... ... ... атқарылуына мүмкіндік береді.Әр бизнес-жоспардың өзіндік ерекшелігі болады, яғни барлық жағдайларғабірдей «стандартты» бизнес-жоспар ... ...  ...  құрудыңнегізгі  принциптері болады. Олар:• Түсінікті• Қысқа және ... ... ... ... ... ... ... Қажеттілік• Үздіксіздік• Бейімділілік.Бұл принциптер өзара тығыз байланыста.Олар жобаның құрылуынан оныңжүзеге асуына дейінгі ... ... ... Осы ... қоса,жоспарлау  барысында  әдетте  ғылымның,  динамиканың,  жалпылылықтың,тиімділіктің ... ... ... бір ... ... ... – жоспар болуы мүмкін. Кез –келген бизнес ... ... ... және оның серіктестіктеріне кемдегенде 5 сұрағына жауап беруі керек.Кәсіпкерлік қызметтің кез- келген түрі және ...... ... жаңа ой, яғни жаңа ... ... ... ... жүргізу мүмкін емес. Жалпы алағанда, осындай идеяларды жүзегеасыру арқылы ... ... ... ... ... және  басқаидеялар, ол адамның ішкі ойлары, яғни ішкі қоздырғыш күштер – ... ... ... Бизнес –жоспардың бағытталуы және оның негізгі элементтері.Бизнес- жоспарлау басқарудың қажетті элементі ретінде бірнеше маңыздыфункцияларды атқарады. Олар:• Ынталандыру – ... ... және ... ... Жобалау – факторлардың анализі және есебі барысында фирма жағдайынкөрсету:• Оптимизациялау – ... ... ... ... ... еңжақсы әдісін таңдау;• Координация және интеграция – бір нәтижеге бағытталған компанияныңқұрылымдық ... ... ... және ... ... ...... нәтиженің алдын алу үшін ... ... ... ... ... ... Тәртіпке келтіру – жауапкершілік және жағымды жұмыс үшін ортақ тәртіптібелгілеу;• Бақылау – жоспардың орындалуын жедел түрде бақылау, ... ... ... ... салу және ... беру – ... ... рационалдыпайдалану, оларды оқыту;• Құжаттау – фирма менеджерлерінің қызметін күнделікті қағазға ... Бұл ... ... ... көрсетеді.Бизнес –жоспар кешенді, жалпылай құжат болып табылады. Ол басты ... алып ... ... Жоба – бір ... ... ... ... мен қызметті құру үшін жасалады. Жаңашылдық уақыт өте келе өзқұндылығын ... ... ... ... ... жаңа ... ... азаяды. Жаңа жобаны құру  үшін  ...  ...  ... ... ... ... жоба бәсекелестік ортада құрылса, онда оның бизнес – жоспардакөрінуі қажет.1.2 Бизнес-жоспар бөлімдерін ...... ... ... ... ... ақпаратты жинау керек.Өндірілетін тауарға (қызмет) деген сұранысын анықтау қажет. Нені сатамын,калай сатамын және неліктен тұтынушылар ... ... ... сұрақтарғажауап алу керек. Тұтынушылар тауарды (қызмет) қана емес, ... ... ... ... ... бір артықшылықтарды сатыпалатындығын есте ұстаған жөн. Бұл артықшылықтар өзіне төрт ... ... ... маркетинг комплексі, кешені дейді) – ... ... оның ... ... ... сұранысын қанағаттандырады жәнеоның жөнелту орнын қосады.Бизнес –жоспардың құрылымы:1. Сыртқы беті;2. Резюме;3. Мақсаттар мен міндеттер;4. Қызмет, өнім түрін ... ... ... ... ... Өндірістік жоспар;8. Басқару персоналы9. Қажетті құралдардың көздері және көлемі;10. Заңдық жоспар;11. Тәуекелді бағалау;12. Қаржылық ...... ... ... бір ... ... ... болуыкерек. Бизнес – жоспардың әрбір бөлімін құру барысында, олар ... ... ... оның ... ... ... Әрбір кәсіпкербизнес – жоспарды өзінің қызмет ету саласына ... ... ... ... бет – ... жобаның түбіртегі, яғни алғаш көрген адамға еңбірінші пікірді көрсететін құжат. Ол бизнес –жобаның ... ғана ... ... ... ... ... береді. Бұл мағлұматқа – бизнес –жобаның авторы, ол жобаның ... ... ... басталуы жәнеаяқталу уақытын көрсетеді. Жобаның қаржылық  көрсеткіштерін  (пайызбенберілуі ...... ...  ...  ...  ...  капиталы,мемлекеттік көмек) сыртқы бетте көрсету дұрыс.Резюме – бұл ... ... ... ... ... ... қажет. Оныңмазмұны сол ... ... ... ғана ... ... ... ... да түсінікті болуы қажет. Бұл бөлім өте ... ... ... оқи отырып, инвесторлардың қызығушылығы пайда болады.Жалпы бұл бөлім инвесторларға және ... ... екі ... ... қажет: Бұл жобаны нарыққа жағымды енгізетін болса, олар қандайартықшылық алады (пайда) және олардың ақша ... ... ... ... ... – жоспарды құрудың ең соңғы кезегінде құрылуы қажет.Себебі, басқа бөлімдерді ... ... ... да ... ... Бұл ... ... қай салаға бағытталғаны, оның жағдайынжәне кәсіпкерлік қызметін жазады.Мақсаттыр мен міндеттер – мұнда ... ... ... қажет.Идеяның пайда болу факторларын зерттеу қажет. Оның  болашақта  ... ... беру ... кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттерін ашуы қажет. SWOT ... ...... ... - ... жақтары;Oportunitis – мүмкіндіктер;Troubles – тәуекелділік.Идеяның әлсіз және күшті жақтарын талдау кәсіпкермен бақылануы мүмкін.Олар әдетте осы ... ... ... ... ... керек:• Ұйымдастырушылық (құқықтық нысан; өз ғимаратының немесе жалдамалығимараттың болуы);• Маркетингтік (орналасу ... ... ... ... оның ... өнім ... бәсекелестер өнімінен қандай ерекшелігібар);• Техникалық (өндірістік қорлар: олардың жағдайы мен ресурстар);• Қаржылық (өзіндік капиталдың бар ... ... ... мамандандырылған қызметкерлердің бар болуы).Тәуекелдер кәсіпкердің бақылануынан тыс  ...  ...  ... ... қажет:• Экономикалық орта (кіші бизнестің мемлекеттік қолдауы, салық кодексі);• әлеуметтік – мәдени ортасы;• ... ... ... орта;Өнім (қызмет) – осы жобаның негізі болып табылатындықтан, осы өнімнемесе қызмет ... ... ... Бұл ... – тұтынушы  қандайқажеттілікті қанағаттандырады, оның ерекшеліктерін, ... мен ... ... өнім ... одан алатын пайда  және т.б. сұрақтарғажауа береді.Нарықты талдау – бұл жаңа ... ең ... ... кезеңі болыпесептеледі. Нарықты талдау кезеңі әдетте – 4 кезеңді қамтиды.• Қажетті көрсеткіштер типін анықтау;• Осы мағлұматты іздеу,• ... ... Осы ... ... ... ... ... – бұл клиенттердің нақты клиентке айналуы үшін ... ... ... не ... осы өнімді сатып алатындағын көрсетеді.Өндірістік жоспар – ... бар ... ... ... ашыпкөрсетеді. Өндіріс ғимараты, еңбек күші ... ... осы  ... ...... ... –жоспарға емес, белгілі бірадамдарға салынады. Басқарушы тұлғаны анықтап, оның жұмысын белгілеу қажет.Қажетті құралдардың ... және ... – бұл ... ... ... ... алуға  болатындығын,  олардың  қажеттілігінкөрсетеді.Мұнда қажетті құралдардың көлемі, оған имденген ... ... ... ... уақыты ашылады.Заңдық жоспар – бұл бөлім әсіресе жаңа кәсіпорындарға өте маңызды. Мұндаоның ұйымдық –құқықтық жақтары ... Яғни оның ... не ... қоғам ретінде туралы әңгіме болады.Тәуекелді бағалау – мұнда пайданың қаншалықты болатындағы, оның шығындыөтейтіндігін, ... ... оның ... алу жолдарын іздестіреді.Қаржылық жоспар – мұнда қаржылық жағдайды бөліп қарастыру қажет. әдеттеол үш жылға жасалады. Ол ... ... ... ... ... ... және табысты талдау;• Ақшаның бір жылғы айналымы, содан кейін тоқсандық айналымы;• Жылдық баланс ведомосі.Өзінің ... ... үшін кез ... ... ... ... ... отыру үшін экономикалық жүйені, нығайтуға және тұрақтандыруғаұмтылу үшін қолдануға болатын басқарудың ең пәрменді тетіктерін пайдаланудыкөздейді.Жоспарлау – кез ... ... ... жетістігінің маңызды бөлігі.Оны елемеу кәсіпкерге қымбатқа түседі: өйткені фирма істері бойынша ...  ...  ...  ...  ... өз ... бар және ... оларды ескеруге міндетті; соныменқатар өз қызметін жоспарлауы тиіс. Жоспар, сондай ақ ... ... ... ... ... фирманың мақсаттары мен міндеттері жайлыайқын түсінігі болуы үшін де керек. Егер жоспарлы жүйе ... ... егер ... ... ( ... ... бір ... байланыссыз,белгілі бір бастамасы жоқ рухани мәндерден тұрады деп санайтын ғылымға жатфилософиялық концепция) жағдайында қандай да ... ... ... оралудеген қатып қалған қағидашыл пікірді ұстанса, алға қарай жылжу өте ... ... ... көптеген экономикалық  жағынан  дамыған  елдердежоспарлауды қолданумен оп-оңай  ...  ...  Сөз  ... ... ... ...  жоспарлау  әкімшілік  тәсіл  болып  ...  ... ... рөлі ... ету деп ... бұл – ... ойластырылған стратегияның бар болуы ...  ...  ...  ... ... жатқан  әр  түрлі  процестердің  қилысуы  ... ... ... ... ... ... ... жүргізші субьектілер орындауға міндетті ... ... және ... ... ... ... ...  Оларшаруашылық жүргізуші субьектілердің еркін, дербес жұмыс істеуіне кедергікелтіреді және алда тұрған келешектегі жұмыс үшін ... ... ... ... мынадай түрлерді қиыстыру (үйлестіру) рәсімдерініңжиынтығы ретінде шығады.Макроэкономикалық жоспарлау - өндірістің біріккен тәсілі ... ... ...  ...  ...  ...  заманғы  ғылымикатегориясы. Барлық фазалары (өндіріс, бөліс, айырбас, тұтыну) біртұтас депалынатын кеңейтілген өндіріс ... ... ... болып табылады. Макрожоспарлау мемлекет  ...  ... ... ... қамтиды. Бюджеттік – жоспарлықреттеу мен елдің әлеуметтік экономикалық  ...  ...  ... ... ... ... осы ... субьект болып макроэкономикалық меншік иесішығады, оның старатегиялық ...... ... мен бәсекегеқабілеттілік белгілеріне сай беретін экономикалық өсу.Аумақтық жоспарлау индикативті жоспарлаудың түрі ретінде  ... ... ... және ... ... деңгейінде  жүзегеасырылатын процестерді қамтиды. Оның негізгі айырмашылығы – ... ... ... ең көп ... ... ... ... өзін-өзібасқару тұжырымдамасына негізделеді.Мезожоспарлау – салаларда, сала тармақтарында, аумақтық өндірістіккешендерде, ірі корпорацияларда және т.б. ... ... ... ... жоспарлаудың бір түрі.Микрожоспарлау – менеджменттің ең көп тараған түрі. Ол микродеңгейдеқолданылады және кәсіпорынның ... ... ... Бұл ... ... ... көңіл бөлінеді, өйткені нақтылы кәсіпорындапайда болатын процестер, тауардың (өнімнің) ...  оның  ...  ақыр  ...  экономикалық  бәсекеге  қабілеттілігінайқындайды.II ... ... ... ... ... экономикада энергетикалық кәсіпорынның қызмет етуі үшін бизнес-жоспардың маңыздылығы мен ... ... ... ... ... ... құпияпәні болып табылады және сәйкес қорғауды қажет етеді.Қазіргі нарықтық қатынастардың дамуы жағдайындағы экономикалық жағдайкәсіпорындарға ішкі фирмалық ... жаңа ... ... ... Жоспарлау болашақта әрекет етуді көздейтін кез-келген ұйымға қажет.Кәсіпорындар барынша тиімді шешім қабылдауға ... ... ... мен модельдерін іздеуге мәжбүр ... ... ... ... ... варианты - бизнес-жоспар болып табылады.Бизнес-жоспар инвестицияны негіздейтін ... ... ... ... өнім номенклатурасы және өнім шығару ... ... ... және ... базасының сипаттамасы туралы, жер, энергетика ... ... ... ... ... ...  ... коммерциялық, бюджеттік және экономикалық тиімділігі туралы көрінісбереді  және  ең  ...  ...  ...  үшін  ... ... негіздейді.Бизнестің табысты дамуының шешуші элементі – сауатты басқару жәнежоспарлау. Жоспарлау - ... қол ... ... ... ... ... Өздерінің іс-әрекеттерін жоспарлайтын көптеген кәсіпорындарсәтсіздікке ұшырады, сондықтан жоспарлаудың өзіне де ... ... ... [1, 59 б. ...... ...  бір  ...  мерзімінде  болатыноқиғалардың барынша нақты сандық сипаттамасы. Әрине, бизнес ... ... ... ... та ...  ...  экономикалық  жағдайларөзгеріске ұшырайды. Алайда бизнесті қоршаған ортаның өзгерісі ақпаратқаөзгерістер ... ... - ... ... мен ... ... ... болмайды. Егер жоспарлау дұрыс жүргізіліп, болып  ... ... ... ол бизнесмен үшін бизнесті қоршаған орта туралыақпарат алуға, өзінің бизнесінің ... және ... ... ... ортаның бизнеске тигізетін әсерін бағалауға мүмкіндік беретінқұрал бола ... ...  ...  ...  ...  ... пайдалану тиімділігін бақылауды күшейтуге және мүмкін болатынпроблемаларды алдын-ала айқындауға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... жауап беруге көмектесу керек: “Бұлжобаға ... ... тұра ма және ол ... күш пен  ... ... әкеле ме?”Бизнес-жоспарды құру өнерін меңгеру  бүгінде  келесі  себептергебайланысты қажет:Экономикаға ... ... жаңа ... келіп жатыр, олардың көпшілігібұрын коммерциялық құрылымдарды басқарып ... ... ... ... ... ... ... проблемалардың барлық шеңберін оларалдын-ала көріп біле алмайды;Шаруашылық проблемалар үнемі өзгеріп тұрады және тәжірибелі ... ... ... ...  ...  ...  қажеттілігінтудырады.Инвестиция алу және экономиканы көтеру үшін инвесторларға ... және ... ... ... ...... басқармасына келесі негізгіміндеттерді шешуге көмектесу: [3, 106 б. ... ... ... ... және даму ... айқындау;осы нарыққа қажетті өнімді өндіруге қажетті шығындарды бағалау және ...  ... ... ... түсетін  түсіммен  салыстыру  арқылыжоспарланған істің табыстылығын анықтау;өнімді өткізу алдында кездесуі мүмкін кедергілерді ... ала ... ... ... мен ... ... ... беретінбақылау көрсеткіштерін анықтау.Бизнес-жоспар – қазіргі нарықтық экономикада ... ... ету ... және ... байланыссыз қолданылатын менеджменттіңарнайы құралы.Батыс елдермен салыстырғанда ... ...  ... ... бар. Қазақстандық заңдылық бойынша қазіргі кезде бизнес-жоспарды құру міндетті емес. Ол көптеген қазақстандық кәсіпорындар ... ... ... құруға кіріспес бұрын, ең алдымен, қажеттіақпарат кешенімен жабдықталып алу керек.Бизнес-жоспардың қажеттілігін ... ... ... ... құру ... бизнесменге басты назарды айналысқалы отырғанісіне шоғырландыруға мүмкіндік береді, бұл жекелеген ұсақ аспектілергекөңіл ... ... ... “Бизнес әлеміне ұшпас” бұрын, кәсіпкер өзбизнесіне әсер ететін барлық маңызды шарттарды көзден таса қалдырып ... ... ... ... ортамен үйлестіріп қарастыруы керек.2. Бизнес-жоспар жаңа кәсіпкерлік идеяны нақты бағалауға көмектеседі. Егербизнес-жоспар ... ... ол ... ... ... ... болады.3. Бизнес-жоспар істі жүргізуге көмектесетін  құрал  ...  ... ... ... ... құралсыз жөндеумен тең. Жоспардыңболмағанынан болғаны жақсы.4. Бизнес-жоспар ...  ...  ...  тыс  ... бұл ... ... ... немесе бірлескен кәсіпорын құруүшін қажет. [4, 156 б. ]Инвесторлар, ... ... ... ... ... ... ... қанша ақша қажет?• Ол сізге қашан қажет болады?• Қаражат сізге не үшін қажет?• Оны сіз ... ... ба және ... ... бере ... жоспарыңыз осы сұрақтарға жауап бере алуы керек.5. ... құру ... ... ... ... ... оқиғаларғажауап беру арқылы жүзеге асырғанға қарағанда ... ... ... басты мақсатқа зер салуды, соған қол жеткізу үшін ... ... ... ... мүмкіндік береді.Бизнес-жоспардың құрылымы оның мазмұнының ұқсастығына қарамастан ол әрелде, әр ... ... ... ... ... ... жасалатынинвестициялық жобаларды құру ДСҰ-ның ұсынған халықаралық  ... ... ... ...  ...  Негiзгi  тарауларкелесiдей: [5,45 б]1. Жобаның қысқаша ... ... мен ... ... ... ... қою және орналастыру мерзiмдерi;2. Жобаның алғышарттары және идеясы;3. Нарықты талдау және маркетинг концепциясы (баға белгiлеу стратегиясы).Нарықтағы сұранысты бағалау;4. ... ... ... ... және қоршаған орта;5. Техникалық жобалау және технология. Жобаның базалық технологиясы;6. ... ... және ... ... процесс. Өндiрiскөлемi. Өнiмнiң стандарттары мен технологиясы;7. Қаржылық жоспар және инвестиция тиiмдiлiгiн ... ... ел ... және ... ... ... ... осы тараулардың әрқайсысына қысқаша түсiнiктеме берейiк.1. Жобаның қысқаша сипаттамасы.Бұл  ...  ...  ...  ...  ...  туралы,  оныңқұрылтайшылары, атқаратын қызмет  түрлерi,  ...  ...  ... жерi, ...  ...  ...  қорыныңмөлшерi, құрылтайшылық құжаттарында келтiрiлетiн бiрқатар маңызды деректерберiледi. ... ... ... ... ... ... ... сипаттама берiледi. Жобаны жүзеге асыру мерзiмi, оның құныжәне қаржыландыру ... ... ... асыру кестесi т.с.с. мәлiметтеросы тарауда көрсетiледi.Қажеттi ақша құралдарына деген қажеттiлiктi 2 бағанға бөлiп көрсеткендұрыс: ақша ... ... және ... ... көздерi. Бұл екiкөрсеткiш арасындағы айырмашылық қажеттi ақша ... ... ... ... ... қатар жетпей тұрған қаржы ресурстарының пайдаланубағытын анықтайды. Қаржыландыру мен ... ... ... формаларынаерекше көңiл бөлу қажет. Потенциалдық  инвесторларға  салынған  ... ... және ... ...  ...  ... көз ... керек. [6, 74 б. ]2. Жобаның алғышарттары және идеясы.Мақсат дегенiмiз-белгiлi бiр уақыт аралығында қол жеткiзудi ...  ... ... Мiндет  -  бiрқатар  сандық  және  ... ... ... ... ... ... қол ... қызмет нәтижесi.Компанияның бизнес-жоба алдында қойған мақсаттары оның қол жеткiзудiкөздеп отырған жетiстiктерi ретiнде белгiлi бiр иерархиялық тiзбекте ... ... ... ... ... ... ... немесе компанияқызметiнiң әр бағыты бойынша жеке-жеке мақсаттар ... ... ... ... ... ... жатады:- өнiм өткiзу көлемiн белгiлi бiр нақты деңгейге жеткiзу;- өнiмнiң бiр бiрлiгiне шаққандағы шығындарды нақты бiр шамаға төмендету;- өнiмнiң сапасын ... бiр ... ... ... ... бiр ... мөлшерде таза пайда мөлшерiн алу;- компанияның нарықтағы ... ... бiр ... ... арттыру.Осы тарауда сондай-ақ, өндiрiлетiн өнiм ассортиментi, жобаның жүзегеасырылатын жерi, экономикалық ... оның  ...  ... ... ... жалпы экономикалық саясатпен үйлесiмдiлiгiтуралы қысқаша мағлұматтар берiледi.3. Нарықты талдау және маркетинг концепциясы.Бұл тарау потенциалдық инвесторларға ... ... ... бiлетiндiгiн көрсетуге бағытталған: нарық сыйымдылығы, ондағы негiзгiбәсекелестер туралы ақпарат, маркетинг тәсiлдерi, және т.б.Маркетинг жоспары ... ... iшкi ... үшiн, ... және ... ... ... кезiнде қажеттi құралболып табылады. [7, 251 б. ]Бизнес-жоспардың бұл тарауы болашақ серiктестермен өзара ... ... оның ... ... ... ... ... мен өткiзудi ынталандыру әдiстерi туралы анық көрiнiс ... ... ... ...  ...  баға  ... нарықтың мақсатты сегменттерiн таңдау,  сату  болжамдары,тауарды бөлiп-тарату схемасы, ... ... ... де ... ... ... ... зерттеу нәтижелерi, дайын өнiмдi  ... ... ... ... ... ... ... қатар компанияныңтауарды  нарыққа  жылжытуда,  тасымалдауда,  өткiзудi  ... ...  ...  ...  Жалпы  маркетингтiкконцепциясына сипаттама берiледi.4. Жобаның орналасуы, құрылыс учаскесi және қоршаған орта.Бұл тарауда ... ... ... үшiн ... ... ... шешiмдiқабылдау негiзделедi. Өнiмдi өндiру iсi жүзеге асырылатын құрылыс үйлерi,жер ... ... ... ... ... көрсетiледi.5. Техникалық жобалау және технология.Бұл тарауда жоба шеңберiнде қарастырылған ұсынылып отырған ... ...  ...  ...  мен  ...  ...  ... базалық технологиясы,  оның  артықшылықтары  ... ... ... ... ... сипаттамасы, оларды өндiрушiлертуралы, құрал-жабдықтың жұмыс iстеу режимi, техникалық-технологиялық линияжұмысы туралы мағлұматтар берiледi. [8, 119 б. ]6. ... ... және ... ... және ... ... ... кестесi,қызметiнiң құқықтық қамтамысз  ету  ...  ...  ... ... ... ...  ...  құрылымдықбөлiмшелерi мен қызметтерiнiң өзара қызметiн ... ... ... ... ... ... өнiмдi өндiру,нарықты талдау, сатуларды ұйымдастыру сияқты шешушi iс-әрекеттердiң уақыткестесiн бекiту қажет. Iстi ... ... ...  ... ... ... ... Бизнес-жоспардың шешушi оқиғаларыболып мыналар табылуы мүмкiн: шикiзат пен материалдарға тапсырыс беру;дизайнды ... ... ... ...  ...  ... алғашқы тапсырыстың түсуi; алғашқы сату; алғашқы шоттар бойыншаесеп айрысу және т.с.с.Сондай-ақ, бұл тарауда ... ... ... ... ... ... ... өнiмнiң стандарттары мен технологиясытуралы ақпарат берiледi.7. Қаржылық жоспар және ... ... ... жоспарлаудың негiзгi мiндетi ағымдық және ұзақ мерзiмдiсипаттағы қаржылық ресурстарға деген қажеттiлiктi анықтау ... ... ... ... қолда бар экономикалық потенциалын анықтаудан, яғнионың шамасын, активтерiнiң ... және  ...  ...  көздерiнанықтаудан басталады.Қаржылық жоспарлаудың объектiлерi болып ... ... ... ... ... ... қалыптасуы және қолданылуы; Шығындардыжабу көздерi; бюджетпен, ...  ...  және  ... ... ... [9, 85 б. ]8. ... ел ... және экономикасына тигiзетiн  әсерiнанықтау. Бұл тарауда ... ... ...  ел  экономикасы  жәнеэкологиясына ... ... ... Яғни жобаның барлық қатысушыларүшiн әкелетiн пайдасы қарастырылады, жобаны жүзеге асыру шешiмiн қабылдағанпотенциалдық инвесторларға келетiн ұтыс дәлелденедi.Сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... ... табиғатқа терiс салдары болса, оларды жою немесе керi ... ... ... бұл ... ... ... ... де осы тарауда бейнеленедi. [10, 124 б. ]Нарыққа өту кезінде ... ... ... ... шешуші шартыретінде фирманың ішкі кәсіпорынның қаржы ... мәні арта ... ... ...  ...  ...  қоғамдар  және  басқакәсіпорындар қаржылық жоспарлауда да жалпы дүниежүзілік стандарттарға көшебастады. Әңгіме барлық ... ... ... қамтамасыз етудемаңызды орын алатын бизнес-жоспар жасау туралы болып ... Осы ... ... және қаржыландырудың стратегиясы жасалынады.Бизнес-жоспар - бұл кәсіпкерлік қызметтің техникалық-экономикалықнегізіне  ...  ...  ...  Ол  ...  ... және ... дамуының  жоспарларына  қарағанда  жекешекәсіпорындар ... ... ... ... ... ... Бизнес-жоспар өнімнің немесе қызметтер  ...  ...  ... ... өтім ... ... ... болжамы), маркетингстратегиясын, өндірістік, ұйымдық және зандық жоспарларды, ... және ... ... ... қамтиды.Бизнес-жоспардың қаржылық жоспары келесідей құжаттарды қажет етеді.Олар:- Өнімді ... және ... ... ... ... есебі;- Табыстар мен шығыстар жоспары;- Ақшалай түсімдердің және ... ... ... мен ... ... ... қайнар көздері мен оларды қолданудың есебі.Энергетикалық кәсіпорынның ... ... ... кестелер менбаланстарды өнім өткізудің болжамын, ... мен ... ... шығыстар мен кірістердің балансын кірістіреді. Кейбір кәсіпорындарактивтер мен ... ... және ... ... ... қосымша жасайды.[14, 197 б]Сөйтіп, нарықтық ортада кәсіпорынның қаржылық жоспарлау анағұрлымжоғары сапалық деңгейде жүзеге ... және ... ... ... ... ... және ... ақпараттық базаны пайдалана отырыпбұл процесті жүргізуге мүмкіндік беретін жаңа ... және ... және ... ... ...  ... - ... жүргізуші субъектілердің, салалардың және жалпыұлттық шаруашылықтың ақшалай ... мен ... ... ... ... ... ... жақтарын сипаттайтын жоспардың,есептің немесе есеп-қисаптың мәліметтері пайдалынылады. Олар абсолюттікжәне  ...  ...  ...  ...  ... сан және сапа ...  ...  бір  қаржы-экокномикалықкатегорияны,  қосалқы  ...  ...  ...  ... ... ... ... мысалы, мынадай аса маңыздыкәсіпорынның абсолюттік қаржылық көрсеткіштер қабылданады:-өнімді (жұмысты немесе қызметті) өткізуден түсетін ... ... ... ... ... ... табыс;-кезең шығысы;-негізгі қызметтен түсетін табыс (зиян);-табыс салығының сомасы (төленген);-таза табыс (немесе зиян).Мыналар шаруашылық ... ... ... ... ... көлемі;жарғылық капиталдың мөлшері;өндірістік және әлеуметтік даму қорларының (қолдану, тұтыну ... ... ... валюта жөндеу қорларының) мөлшері;жабдықтаушылармен, тұтынушылармен, банкпен, бюджетпен есеп айырысудыңкөрсеткіштері (кредиторлық және ... ... ... ... ... қаражаттары көздерінің көлемі.Мыналар салыстырмалы көрсеткіштер болып табылады:табыстылықтың (рентабелділіктің) деңгейі;акциялар бойынша табыстылық;негізгі жоне ... ... ... ... ... ... қор ... негізгі құрал-жабдықтар айналымдылығыныңкоэффициенті, айналымның ұзақтығы);өтімділіктің көрсеткіштері. /15, 74 б/Айрықшылықты көрсеткіштер ... ... ... зейнстақы жәнебасқа қорларда пайдаланылады.Салық салу кезінде жиынтық жылдық табыс, ... ... ... ... ... ... айналым және импорт сияқты және басқакөрсеткіштер қолданылады.Мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерде ... және жеке  ... ... ... ... ... бойынша шығыстардыңкөрсеткіштері қолданылады.Кәсіпорынның жиынтық қаржы ... ... ... меншығыстарының, сондай-ақ олардың жеке құрамдастарының көрсеткіштері менолардың үлес салмақтары; ... ... ... ... бюджеткірістерінің, шығыстарының, тапшылығының ұлттық табысқа жалпы ішкі (ұлттық)өнімге қатынасы (пайызбен) және басқалары жатады.Ұлттық шаруашылық деңгейіндегі ... ... ... ... ... ауқымы мен құрылымын, мемлекеттік бюджетжәне басқа қаржы жоспарлары арқылы ... ... ... ... рентабелділілігін жәнс бюджетке төленетін табыстың  үлесінсипаттайды. Мемлекеттің қаржы ...  ...  ... бағалауды қаржы ресурстары ауқымының жалпы ұлттық өнім мен ... ... ... көрсеткіштер атқарады.Энергетикалық кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштерді есептеу кезінденормалар  мен  ...  ...  олар  ...  жоспарларын,болжамдарын, бағдарламаларын ғылыми негіздеуге арналған.Нормалар мен нормативтер салыстырмалы немесе абсолюттік шамаларда(пайыздарда, ... ... ... ... ... ақша өлшемінде) тұлғаланады.Кәсіпорынның қаржылық жоспарлауда қаржы ресурстарын ... ... ... ең төменгі, орташа және ең жоғарғы шекті нормалары меннормативтері қолданылады. ... ... ... ... ... мен ...  ...  шаруашылық  органдарының  қаржылықкөрсеткіштсрін жоспарлағанда  -  ...  ...  мен  ... нормалары мен нормативтері сондай-ақ бекітілетін және есеп-қисаптық болып бөлінеді. Бекітілетін нормалар мен нормативтер ... ... ... ішкі жоспарлауда пайдаланылады.Бекітілетіндерге салық мөлшерлемелері, әлеуметтік қажеттерге, бюджеттен тысқорларға  аударылатын  ...  ...  ... ... және ... мен ұйымдардың қорлану ... ... ... ... ... ...  қорын  жасаунормативтері және кәсіпорындар мен мекемелердің қаржы қызметін реттейтінбасқалары жатады. ... ... ... мен  ...  болыпажыратылады, мысалы, өр түрлі шаруашылық жүргізуші субъектілер мен салаларүшін амортизациялық ... ... және ...  -  ... ... ... ... болатын айналым қаражаттарыныңнормалары мен ... ... ... “AYT ... ...  ЖШС бизнес-жоспарын талдауӨз қызметін бастаушы кез келген кәсіпкер перспективадағы ... ... және ... ... ... ... ... нақты анықтауы тиіс, сонымен қатар фирма жұмысы  ... ... ... ... есептеуі тиіс.Нарықтық экономикадағы кәсіпкерлер өз қызметтерін нақты және тиімдіжоспарламаса және нарық ... ... ... ... ... туралы ақпараттарды жинастырмаса және шоғырландырмаса,  ондаолар тұрақты табысқа қол жеткізе алмайды.Ең маңызды проблема дамушы кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... ... Бұл үшін инвестицияны қажетететін жобаларды (ұсыныстарды) дайындау қажет. Осы үшін және тағы ... үшін ... ... ... оны ... ... ... алдында, ең алдымен ... ... алу ... Сондай-ақ, өндірілейіндеп жатқан тауарға (жұмыстарнемесе қызметтер) деген сұранысты бағалау ... ... ... ... ... ... және ... оны не үшін сатып ... ... ... ... ... ... ғана сатып алмайды, соныменқатар олар белгілі бір артықшылықтар жиынтығын сатып алады, осыны ... ... Бұл ... жиынтығы төрт  элементтен  құралады(маркетинг мамандары оларды маркетингтік кешен деп ... - ... оның ... ... ... ... сұранысқа дем беру  және ... ... ... басты идеясының мәні нарық жеке бөлімшелерден(сегменттерден) ... ... ... ... ... ... талаптар қояды. Егер кәсіпорын тауарлары немесе қызметтеріосы талаптарды ... және ... ... ... ... ... жоғары болса, онда кәсіпорын нарықтағы үлесін ... және ... ... ... Осы ... ... алушыларды,олардың сұраныстарын және   қанағаттандыру  жолдарын,  оларға  ... ... ... ... міндеттердің бірі болып саналады.Сатып алушылардың (клиенттердің) сұраныстарын жете ... ... ... ... және ... жақтарын бағалау мүмкін емес.Қажетті мәліметтерді сәйкес ұйымдардан және өзіндік зерттеулер жүргізуарқылы алуға болады. Ақпараттардың ...  ...  ... ... есеп ... ... ... мақалалар, интернет-ақпараттар болып табылады.Нарықтың потенциалды мәліметтері маркетингке қатысы бар іскер жоспарғанегізделуі мүмкін.  ...  ...  ...  фирмалар,  саудалықүстемелер, нарықтық трендтер және ... ... ... ... ... /15, 176 ... ақпарат  шығаратын өніміне тәуелді кәсіпорынның белгілібір өндірістік қажеттіліктерінен тұрады.  Қажетті ақпараттардың көпшілігінұқсас өнім ... ... ... тез ... ұшырайтын әлемде технологиялық аспектілер менэкономикалық  орта  ...  ...  ...  ...  ... ... ... Әдетте, дамыған технологиялар міндеттердіжақсы орындауға және аз шығындар жұмсай ... ... ... асыруғакең мүмкіндіктер береді.  Кейбір ... ... өнім ... ... ... деңгейінің жоғарылауына септігін тигізеді, албасқалары нақ осы жұмысты анағұрлым тиімді және аз ... ... ... ... ... ... ... барысында келесі мәселелерге назараудару қажет:- өндірістік операциялар: өңдеу және құрастыру бойынша ... ... ...  анықтау  қажет,  ...  ...  ...  жіктеугеболатындығын анықтау қажет, ал егер бұл мүмкін болса, ... және ... ... пен ... ... ... пен ... құру қажет, фирма-жабдықтаушылар атауын,  олардыңмекенжайларын және жобаланған бағаларын анықтау ... ... ... қажетті жабдықтардың ерекшеліктерін анықтаужәне әрбір жабдықтар бірліктері бойынша оларды жалға алуғаболатындығын немесе сатып ... ... ... керек- ғимарат: өндірістік алаңға деген қажеттілікті, ғимаратты жалғаалу мүмкіндігін немесе сатып алу мүмкіндігін және т.б. ... ... ... ... арнайы киімдерді, кеңсетауарларын  ...  алу  ...  ...  ...  және  тағы  ...  ...  ...   төлемдердің,   басқарушылық   персоналдардыңжалақыларына және т.б. төленетін шығындарды ... ... ...... ... жабдықтар, транспорттық құралдар– қосымша  инвестицияны  тарту  қатысында,  ...  ...  ... ... ... ... ...  фирманың  қолындағыпотенциалды білдіреді. ... ... ... оның ... ... аудару қажет, оны қашан ауыстыруға болатындығын бағалау керек.Жабдықтардың тиімділігін, заманға сай талаптар ... ... ... ... оның өнім өндіру қабілетін үнемі бақылап тұру ... ... ... ... ... ... ... қажет. Осы ақпараттың негізінде потенциалды инвесторлар жобаныңпайдалылығын ... Оны ... ... үшін және ... этаптағыағымдық шығындарды жабу үшін  ... ... ақша бөлу ... ... ... ... (займдар, акциялар шығару және т.б.)  алуғаболатындығын анықтайды.Энергетикалық  ...  ...  ...   ... үш тобы ... ... 2 жылдың табыстары мен шығыстарын жобалау2. осы уақыттың нақты қолда болатын қаражатты жобалау3. ағымдық уақыттағы фирманың баланстық есебі және ... ... ... мен ... ... ... ... мен шығыстарын жобалау  күтілген  сұраныскөлемінің мәліметтері негізінде жүзеге асады.Қолда болатын нақты ақшаны жобалау ... дер ... өз ... алу ... ... тиіс. Онда бастапқы нақты қолда бар ақша,күтілетін түсімдер мен ... ... және ... ... арқылыбағалануы тиіс.Баланстық есеп фирманың нақты уақыттағы қаржылық жағдайын сипаттайды.Ол активтерді (кәсіпорынның ... ... ... ... және ... және ... салынған құралдарды көрсетеді. Баланстық есепОсы барлық ақпараттар бизнес-жоспарда көрініс табады.Бизнес-жоспар инвестициялық саясаттың нақты ... ... ... Егер ... ... ... ... құралдарды алу көзделінсе,онда алғашқы этапта инвестициялаудың шарттары туралы ... ... ... Инвесторлар, соның ішінде мемлекеттік, жобаның мазмұнына қатаңталаптар ... ... және ... ... ұзақтылығын,несие пайызының деңгейін, несиелік соманың минималды және  ... ... ... “AYT International Travel”   ЖШС ... ... ... ... Түйіндеме3. Мақсаттар мен міндеттер4. Қызмет, өнім (жұмыстар немесе қызметтер) түрін сипаттау5. Нарықты талдау6. Маркетинг жоспары7. Өндірістік жоспар8. ... ... ... ... ... мен ... ... жоспар11. Тәуекелді бағалау12. Қаржылық жоспар. /19/2.3 Энергетикалық кәсіпорын “AYT International Travel”  ЖШС ... ... ... ... талдау мен жоспарлауҚаржылық жоспар потенциалды инвесторлар үшін ғана ... ... ... ... үшін өте маңызды  болып  табылады,  сондықтан  ... ... ... керек және оны үнемі жаңартып тұру қажет.Қаржылық ... ... ... ең алдымен бухгалтерлік есеп пен талдаусаласындағы білімдерді талап етеді, сондықтан оны ... ... ... ... ... ... сонша, оның бухгалтері (қаржылық қызмет)жоқ болса немесе ол жеткілікті ... ... онда ... және ... ... бойынша фирмалардың мамандары шақырылады.Шетелдік тәжірибелерде қаржылық ... ... ... қаталталаптар қалыптасқан, оған белгілі бір қаржылық жоспарлық және есептікқұжаттарды жинастыру және ...  ...  ...  ... ... Кейбір қазақстандық банктер жаңа жүйеге көшіп үлгерді,ал қалғандары әлі дайындық үстінде. ... ... ... ... бизнес-жоспардың қаржылық бөлімін әзірлеуге қойылатынталаптар көрсетіледі.Жоғарыда ... ... ... және ... ...  қатарынажататындар:- әр кезеңге және әрбір тауар мен нарық бойынша жедел жоспарлар(есеп берулер)- ... ...  сату  ...  ...  ... кеңеліп жатқандығын  немесе шығындарға белшесіненбатып жатқандығын көрсететін өндірістік тауарлар ... ... мен ... ... жоспарлар (есеп берулер)- кәсіпорынның (фирманың) өндірістік қызмет процесіндегі ақшаныңшығындалуы мен түсуін көрсететін қаржы ... ... ... ... ... қызметтің нәтижелерін қорытындылайтын баланстық есеп.Қаржылық  жоспардың  маңызды  ...  ...  ... қызметінің шығынсыздығын талдау болып табылады. Ол екі әдісарқылы жүргізілуі ... ... ... ... немесе график сызуарқылы.Кесте.1 2007-2009 жж. “AYT International Travel” ЖШС  ... ... мен ... ... теңге|Көрсеткіштер   |2007 ж. |2008 ж. |2009 ж.  ...   ...   ||         |     |     |      ...  ...  ...    | 583746 | ... 273435,9 | -480210,3 | 169900,2  ... ... |     |     |      |      |      ... мың тг.  |     |     |      |      |      ... “AYT ... ... ЖШС ... фирмасының сайтындағымәліметтерКесте.2 2007-2009 жж. “AYT International Travel” ЖШС  ... ...  ...    | 2007 ж. |2008 ж. |2009 ж. ...   ...   ||          |     |     |     ... ...  ... ... | 579142  | 9367,0 | ... ... | 292003,7  ... ... мың |     |     |     |      |      ||тг.        |     |     |     |      |      ... ... | 65577,2 | 57390,0 | 65937,5 | -8187,2  | 8547,5   ... көлемі, мың |     |     |     |      |      ||тг.        |     |     |     |      |      ... ... 8,83   | 0,16  | 4,57  | -8,67   | 4,41    ...   |     |     |     |      |      ... ...  | 40,76  | 2205,65 | 78,77  | 2164,89  | -2126,89  ...    |     |     |     |      |      ...     |     |     |     |      |      ||Бір ... ... 1608,7  | 26,0  | 837,1  | -1582,7  | 811,1   ||мың тг.      |     |     |     |      |      ... “AYT ... ... ЖШС туристік фирмасының сайтындағымәліметтер3-кесте. 2007-2009 жж. “AYT ... ... ЖШС  ... техникалық жағдайы көрсеткіштері|Көрсеткіштер       |2007 ж.|2008 ж.|2009 ж. | ...       ||             |    |    |     ... ... ||Алғашқы құны бойынша   |    |    | 85158,2 | 1740,3  | 9330,7  ... ... мың ...     |     |     ... ... тозуы,|    |    | 23873,5 | 3870,4  | 6720,5  ||мың тг.          ...     |     |     ... ... ...    |    |     |     |     ... мың тг.       ... |-2130,1  |2610,2  ... коэффициенті, %   | 0,18 | 0,23 | 0,28  | 0,05   | 0,05   ... ...  | 0,82 | 0,77 | 0,72  | -0,05  | -0,05  ... ...  | 0,18 | 0,23 | 0,28  | 0,05   | 0,05   ...       |    |    |     |     |     ... “AYT ... ... ЖШС ... фирмасының сайтындағымәліметтер4-кесте. 2007-2009 жж. “AYT International Travel” ЖШС  негізгі құралдардыпайдаланудың тиімділік көрсеткіштері|Көрсеткіштер       |2007 ж.|2008 ж. |2009 ж. ...        ||             |    |     |    |     | ... ||             |    |     |    ...      ... түскен табыс,  | 579142| 9367,0 |301369,7|-569774,9| 292003,7  ||мың тг.          |    |     |    |     |      ... ... ...    | 67250,9 | 73221,4| -194,9 | 5970,5   ... ... мың тг.   ...     |    |     |      ||Қор ...    | 8,59 | 0,14  | 4,12  | -8,45  | 3,98    ... %      |    |     |    |     |      ||Қор ...    | 0.12 | 7,18  | 0,24  | 7,06  | -6,94   ... %      |    |     |    |     |      ... ... %  | 0,59 | 0,15  | 0,45  | -0,44  | 0,30    ... “AYT ... ... ЖШС ... фирмасының сайтындағымәліметтер5-кесте. 2007-2009 жж. “AYT International Travel” ЖШС  ...  ... мың ...      |2007 ж.|2008 ж. |2009 ж. ...        ||            |    |     |     ...       ||            |    |     |     ...  |%      ... (қызметтерді)| 579142| 9367,02 |301369,7 | 292003,7| 32,2 есе  ||сатудан түскен табыс  |    |     |     |     |      ... ...  | 583746| ... ... ... 164,1   ... ... |    |     |     |     |      ...         |    |     |     |     |      ... ...       | -4604 | ... 27933,8 | ... -129,7   ||Шығындар        | 20930 | 16359.2 | 23117,2 | 6758,0 | 41,3    ... ... ... -25534| ... 4816,6 | ... -104,4   ... ...    |    |     |     |     |      ... емес ... | 28360 | ... -889,2 |     |      ... ... ... |    |     |     |     |      ... төлеуге дейінгі | 2826 | 10801,8 | 3927,4 | -6874,4 | -63,6   ||қызметтен ... ... |    |     |     |     |      ...       |    |     |     |     |      ... салығына салынған | 32  |     |     |     |      ... ... ... |    |     |     |     |      ... төлеуден кейінгі| 2794 | 10801,8 | 3927,4 | -6874,4 | -63,6   ... ... ... |    |     |     |     |      ...       |    |     |     |     |      ... ... (шығындар) | 2794 | 10801.8 | 3927,4 | -6874,4 | -63,6   ... ...    | 0,00 | 1,15  | 0,01  | -1,14  | -98,9   ...     |    |     |     |     |      ... ... ... -0,04 | -0,92  | 0,02  | 0,94  | -101,8   ...       |    |     |     |     |      ... ...  | 27  | 35   | 42   | 7    | 20     ... саны      |    |     |     |     |      ... ... қоры  | 5082 | 7510  | 11379  | 3869  | 51,5    ||Бір ... ...  | 15685 | 17880  | 22578  | 4698  | 26,3    ... ...     |    |     |     |     |      ||Қор ...     | 8,59 | 0,14  | 4,12  | 3,98  |-      ... “AYT ... Travel” ЖШС туристік фирмасының сайтындағымәліметтер6-кесте. 2007-2009 жж. “AYT ... ... ЖШС  бір ... ...  ...     ... саны,|Бір жолдамаға кететін тұрақты  ||    |шығындар, у.е. |дн.       ... ...        ||2007  |510       |4195      |0,12               ||2008  |637       |4434      |0,14               ||2009  |765       |4146      |0,18               ... “AYT ... ... ЖШС ... ... сының сайтындағымәліметтерҚорытындыЖоспарлау фирманың нарықта жұмыс жасауы үшін өте ... ... ... ... бірнеше түрі бар. Олардың арасында ... ... ... ... де бар. ... ... ...  жекемақсаттары қойылады. Осыдан кейін кәсіпорынның ішкі және сырты ... ... ... ... анықталады. Осыдан кейін стратегияға көшеміз.Ол мақсатқа жеті жолын бірнеше кезеңге бөледі. Мақсатқа ... ... ... бір дұрыстауларды енгізу дұрыс. Осылайша ... ... ... ... және тенденция арқасында ұзақ мерзімді жоспаржасалынады.Жоспардың ойы ... оның ... ... негізінің болуына жәнемәнділігіне тексеріледі. Осы мақсатта оны  жеке  ...  ...  ...  НИОКР  (научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские работы), қаржылық жағдай.Бизнес ... құру бұл тек қана ... ... мен ... ... ғана ... ол ... процесс. Бинес – жоспар әртүрлі әдіспен ұйымдасытырылып, құрылуы мүмкін:– Белгілі бір тәжірибесі бар ... ... ... ... ... тобымен;– Нақты бір төлем үшін арнайы мамандандырылған топпен.Бизнес – жоспардың жағымды дамуы үшін, нарықтағы кәсіпорынның өз ... ... Бұл орын өте ... ... ... ... осы орыннан ауқымдыорынға ауысуға бизнес – жоспардың көмегі зор.Нарықтық қатынастар жағдайында шаруашылықты ... ... ... ... ... ... ... екi ұштылығынабайланысты қаржыны жоспарлау ... оны ... ... ... индикативтi, яғни нұсқамалық жоспарлау пайданылады; ол ақпараттық-үйлестiрушiлiк рөлдi орындайды  және  қаржы  қызметiнiң  ... ... ... ... ... ... етедi.Сонымен, бизнес-жоспар- маңызды жоспарлау құжаты, сондықтан сапалыбизнес-жоспарды құру ... ... ... ... ... және ... iске асуының маңызды қажеттi шарты болып табылады.Жобаны жүзеге асыру барысында ...  ...  ... ... ... ... мүмкiн. Бiрақ бiлiктi мамандардыңқатысуымен дәйектi есептелген бизнес-жоспар ... ... ... ... жете дайындау бастапқы кезеңде-ақ өмiршең емесжобалардан бас тартуға, сөйтiп орасан зор ... ... ... ...  бизнес-жоспар  жобаның  жүзеге  асыру  мүмкiндiгi  әбдензерттелгеннен кейiн, оның өмiр сүру ... ... соң ... зерттеулерi жүргiзiлiп, оны жүзеге асыруға болады деген соңғы шешiмқабылданғаннан кейiн ғана құрылады. Одан ары ... ... ... ... ... ... ұштасады, және жобаны жүзеге асыру барысындажәне ...  ...  ...  берушiлердiң,  инвесторлардыңмүдделерi қалай сақталады деген сияқты мәселелер анықталады.Бизнес-жоспар оған қызығушылық танытқан ... iстiң дәл ... оған ... ... және одан келетiн пайда туралы дәл ақпаратберуi керек. Ол жаңа өнiм ... ... оны ... ... ... ... қызметiн үйлестiретiн белсендi құрал болуыкерек. Ресурстар алға қойылған мақсатқа бағытталған және ... ... ... ғана ... ... өз ... ... қалады жәнетабысқа жетедi, ал бұған бизнес-жоспарды құру және енгiзу мүмкiндiк бередi.Энергетикалық кәсіпорында бизнес-жоспарлау жүйелері мен теорияларыныңбарлығы, ең ... ... ...  қызмет  ететін  ... ... ол әр ... дәрежедегі жан-жақты факторларды ескеруікерек. Алайда кәсіпорынның қызмет ететін саласының ерекшелігіне ... сала үшін ... ... ... енді бір сала үшін онша ... ... сондықтан бизнес-жоспарлау кезінде ішкі  және  ... ... ... де ... ... аударылуы керек.Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында бизнес-жоспардың ескі дәстүрліфункцияларына жаңаларын қосуға ... ... ...  және  ...  әр  құрамдас  бөліктіңтиімділігін  бағалау  ...  ...  ...  ...  ... ... әсерін бағалау әдістеріне негізделген);құрылымды жетілдіру жоспары (соның ішінде капиталды ... ... ... ... ... ... сатып алу, мемлекеттікантимонополиялық органдардың қысымы) жасауларға төтеп беру жоспары.Қолданылған әдебиеттер6. Шуляк П.Н. Финансы ...... - 2000 г.7. ... Н.П. ... ... ... ... пособие для вузов. – Москва, 2000г.8. Iлиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С. Қаржы: оқулық. Алматы, 2007.9. ... ... ... оқу ... Алматы: Мерей, 2001 ж.10. Дробазина Л.А. Финансы. ... для ...... ... ... Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения ... ...... ... 1998. – 184 с.12. ... Е. С. ... ... теория и практика. – М.:“Перспектива”, 1996.13. В.В.Бочаров Корпоративные финансы. – СПб: ... 2002. – 544 с.14. ... ... ... для ... Г.П. ... ... идр.; - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.15. Мельников В.Д., Ли В.Д. Общий курс финансов. ... ... ... ... 200116. ... және оны ... Оқу құралы. Құлпыбаев С. Алматы, Мерей, 1999.17. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Финансы: ... М., 2001.18. ... Л.А. ... ... для ... М.: ... 200019. ... В.Я. Предринимательство. М.: Банки и биржи, 1999г20. Кантарбаева А.К. Предпринимательство. Алматы: Раритет,2000г.21. Макконел Кэмпбелл Р., Брю ... Л. ... ... ... иполитика. М., Республика, 2000.22. Словарь современных экономических и правовых терминов / Авт.-сост.В.Н. Шимов и др.; Под ред. В.Н. Шимова и В.С. ...... 2002.23. ... ... ...... н/Д: Феникс, 2001. – 336 с. –(Словари XXI века).24. ... ... “AYT ... ... ЖШС ... ... мәліметтер.-----------------------Бизнес -жоспарКәсіпорын жағдайын бағалау• Сыртқы макро және микро ... Ішкі ... және ... жету ... Инвестициялар• Инновациялар• Менеджмент• МаркетингДаму бағыттары• Миссия• Мақсат және міндеттер• Негізгі көрсеткіштер• АртықшылықтарШығындар мен қаржы ресурстарын бағалауНе істеймінЖобаның табыстылығы ... ( ... ... ... ... ... ... өндіремінҚалай өндіремін? (техника, технология, ресурс)Кім үшін өндіремен (тұтынушылар) 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қоршаған ортаның негізгі ластаушылары 8 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
1. Тірек-қимыл жүйесі және оның жасқа байланысты ерекшелігі. 2. Баланың аяқ киіміне, жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар.3. Балалардың дене тәрбиесін ұйымдастырудың күнтізбелік жоспарын жасау5 бет
19.01.09 – 31.01.09ж аралығында өткізілген 4 – сыныптар апталығының жұмыс жоспары25 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
XXI ғасыр басындағы Қазақстан-АҚШ өзара ынтымақтастығына энергетикалық әлеуеттің ықпалы және мәні107 бет
«Dara International» ЖШС23 бет
«Navigant Travel» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі59 бет
«Алтын Керуен» ЖШС – нің мысалында экономикалық және қаржылық жағдайы туралы67 бет
«Білгенге маржан» баспасының бизнес- жоспары8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь