Жергiлiктi бюджеттiң қалыптасуындағы жанама салықтардың экономикалық мазмұны

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1. Жергiлiктi бюджеттiң қалыптасуындағы жанама
салықтардың экономикалық мазмұны

1 1. Жанама салықтардың экономикалық мәнi және маңызы ... ... 7

1.2 Қазақстан Республикасының салық жүйесi ... ... ... ... ... ... ... 13
1.3. Жанама салық бойынша әлемдiк салық салу тәжiрибесi ... ... 16


2. ҚР ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫҢ ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІН ТАЛДАУ
Акциздiк салықтардың есептеу әдiстерiн және құжаттау тәртiбiн талдау

2.1. Акциз салығы мен қосылған құн салығының тұрғындардың әлеуметтік жағдайына әсері.22
2.2. Акциздiк салық ставкасы, есептеу және төлеу тәртiбi ... ... ... 26 2.3. Акциздiк салық салу механизмi мен құжаттау тәртiбi ... ... ... .38


3.ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҮЛЕС САЛМАҒЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ бАҒЫТЫНДАҒЫ МЙӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

3.1.Акциз салығының Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi үлес салмағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52

3.2. Акциз салығында салықты жетiлдiру бағыттарына байланысты
байланысты мәселелермен шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... 58


Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..65
Салық-өркениет үшiн төленетiн төлем. Оның қандай түрiнен болмасын жалтаруға жол бермеу-бүгiнгi күннiң басты назарында. Салық салу мемлекеттiк реттеудiң маңызды тәсiлi ретiнде орын алып, әрекет етуiнiң тиiмдiлiгi әлеуметтiк және экономикалық саясаттың жетiстiктерiне әкеледi. Нарықтық экономикалы елдерде салықтар мемлекеттiк және муниципалдық табыстарды қалыптастыруда басты роль атқарады да, экономиканы басқарудың күштi стимулдық құралы болып келедi, әсiресе олар ғылыми-техникалық прогрестi жеделдетуге, антиинфляциялық және құрылымдық саясатты жүзеге асыруда белсендi орын алады. Сондықтан да салықтарды төлеу (төлеушiлер үшiн онша қызықты iс болып келмегенiмен) өте қажеттi де маңызды iс болып табылады.
Қазiргi таңда салық жүйесiнде ең негiзгi мәселе ретiнде жанама салықтар болып табылады. Кез-келген мемлекет болмасын салық жүйесi туралы сөз қозғалғанда ең бiрiншi мәселелердiң бiрi болып, қосылған құнға салынатын салық, акциздiк салықтар, яғни мемлекеттiк бюджеттiң кiрiс көзiнде айтарлықтай орын алатын салықтар жайлы сөз қозғалары сөзсiз. Және бұл салықтар көптеген тауарларға, қызмет түрлерiне және орындалған жұмыстарға белгiленедi. Нарық экономикасының дамуына байланысты жанама салықтардың да маңызы зор, демек мемлекеттiк бюджеттiң дефицитiнiң ұлғаюына және қазiргi кездегi бюджет шығыстарының қысқаруына байланысты кiрiс кездегi әрбiр салық бойынша түсiмнiң қажеттiлiгi артып отыр.
Акциздiк салық бойынша салықты есептеу тәртiбiнiң бiр жүйеге келтiрiлуi ұзақ уақыттарға созылуда, бiрақ әлi де тиiмдi шешiм толығымен қабылданбаған.
1. Қазақстан Республикасы Салық кодексi 2003 жыл қаңтар
2. Карагусова Г. ²Налоги: сущность и практика пользования² -Алматы, ²Қаржы -қаражат², 2000ж
3. Ермекбаева Б.Ж. ²Жалпы мемлекеттiк салықтар² / Алматы ²Экономика², 1997ж.
4. Бухгалтерлiк бюллетенi, 2000ж, 1999ж N1-12
5. Дуканич Л.В. ''Налоги и налогообложение'' Ростов-не-Дону Феникс 2002г
6. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2000ж. N24-27б.
7. Аудит и налогооблажение –2000 N1-12
8. Деловой мир Казахстана –2000г. N3,с 20-22
9. Юткина ²Налоги и налогооблажения². Москва, Учебник М, Инфра- М 1999 г.
10. Налоговое законодательство РК. /Изд ²Қаржы-қаражат²-1997г.
11. А.И. Худяков, Н.Е. Наурызбаев. Налоги: понятие, элементы, установление, виды. Алматы 1998г.ТОО Баспа.
12. А.И. Худяков. Налоговое право РК. Алматы ²Жетi жарғы² 1998г.
13. Дербисов Е.Ж., Ержанов С.Ж. Налоги в Казахстане. Алматы, ЮКЗЭ, 1999 ж.
14. Салыққа салаутты көзқарас керек Зерде N3 2000ж.
15. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы-қаражат 1998/8.
16. Экономика и право Казахстана 2000-6 6 стр. Налоговая политика.
17. Бабкина С. Новая налоговая политика ; Финансы Казакстана 1999-N6.
18. ²Дамудың бiр кепiлi салық² Заң және заман 2000 ж. N4 47-51б.
19. ²Салық және бюджет саясаты² Қазақстан ХХI ғасырға жол 2000 ж. N2
20. ²Мемлекеттiк салық саясаты² Заң газетi. 1999 жыл 3 желтоқсан.
21. ²Салық бюджеттiң қайнар көзi² Заң газетi 2000 жыл шiлде.
22. ²О налогах и других обязательных платежах в бюджет и закон РК с изменениями и дополнениями² 1 января 2000 г. Алматы
23. Гражданский кодекс РК- Алматы- ²Қаржы-қаражат².
24. Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету Алматы: ²Қаржы-қаражат² 1997г.
25. Егемендi Қазақстан ²Салық және бюджетке түсетiн басқа мiндеттi төлемдер туралы Салық кодексiнiң жобасы², 2000.2 қараша.
26. Бухгалтерлiк бюллетенi, 2000ж, 1999ж N1-12
27. Салық- халық несiбесi Еегемендi Қазақстан, 2000ж.1 қазан.
28. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2000ж. N24-27б.
29. Аудит и налогооблажение –2000 N1-12
30. Деловой мир Казахстана –2000г. N3,с 20-22
31. Налоговое законодательство РК. /Изд ²Қаржы-қаражат²-1997г.
32. Қаржы –қаражат 12-1999ж. Д. Ысқақов lлгерiлеу бар, баяулы байқалады.
33. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы-қаражат 1998/8.
34. Экономика и право Казахстана 2000-6 6 стр. Налоговая политика.
35. Ермекбаева, Зейнелегбдин. Налоги и налогооблажение. Алматы 1995г.
36. Н.В. Миляков ²налоги и налогооблажение² 2000г.
37. ²Есенбаев М. На пути к новой системе : Беседу с начальником инспекции, первый зам. Министром С. казахстанская правда—1999г-9-июля
38. ²Салық және бюджет саясаты² Қазақстан ХХI ғасырға жол 2000 ж. N2²
39. Коможанова Е. Налоговая система; какой же оно должна быт? ''Казахстан экономика и жизн—1999 .
40. журнал ''Финансы икредит'' N 11. 1999 год.
41. Мусинов С.М. ''Налоги и населения'' Республики Казахстан. Алматы; 'Қаржы қаражат'' 2000год.
    
    МАЗМҰНЫКiрiспе..........................................................................................41.  Жергiлiктi бюджеттiң қалыптасуындағы жанамасалықтардың экономикалық мазмұны1 1. Жанама салықтардың экономикалық мәнi және маңызы........72. Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... ... салу тәжiрибесi........162. ҚР ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫҢ ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІНТАЛДАУАкциздiк салықтардың есептеу әдiстерiн және ... ... ... ... мен қосылған құн  ... ... ... ... ... ... ставкасы, есептеу және төлеу тәртiбi............262.3. Акциздiк салық салу механизмi мен құжаттау тәртiбi.............383.ЖАНАМА САЛЫҚТАРДЫҢ ... ... ... ... ҮЛЕССАЛМАҒЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ бАҒЫТЫНДАҒЫ МЙӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ... ... ... ... ...    ...  ... Акциз салығында салықты жетiлдiру бағыттарына байланыстыбайланысты мәселелермен шешу жолдары................................58Қорытынды..........................................................................................62Пайдаланғанәдебиеттер......................................................................65КiрiспеСалық-өркениет үшiн төленетiн төлем. Оның қандай түрiнен болмасынжалтаруға жол ... ... ... ... ... салу ... маңызды тәсiлi ретiнде орын алып, әрекет етуiнiң тиiмдiлiгiәлеуметтiк және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк және муниципалдық  табыстардықалыптастыруда басты роль атқарады да, ...  ...  ... құралы болып келедi, әсiресе олар ғылыми-техникалық прогрестiжеделдетуге, антиинфляциялық және ... ...  ...  ... орын ... ... да ... төлеу (төлеушiлер үшiн оншақызықты iс болып келмегенiмен) өте ... де ...... ... ... ... ... ең негiзгi мәселе ретiнде жанамасалықтар болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... ең бiрiншi мәселелердiң бiрi болып,  қосылған  құнғасалынатын ... ...  ... яғни ... бюджеттiң кiрiскөзiнде айтарлықтай орын алатын салықтар жайлы сөз қозғалары сөзсiз. Жәнебұл салықтар ... ... ...  ...  және  ... белгiленедi. Нарық экономикасының дамуына ... ... да ... зор, ... мемлекеттiк бюджеттiң дефицитiнiң ұлғаюынажәне қазiргi кездегi бюджет шығыстарының қысқаруына байланысты ... ... ... ... ... ... артып отыр.Акциздiк салық бойынша салықты есептеу тәртiбiнiң бiр  ... ұзақ ... ... ... әлi де ... ... ... кезде жаңа салық жобасы құрылған. Бұл жоба негiзгi мәселенiңбiрi  жанама салықтардың салық ставкасы  ... ...  ... ... ... ... мәселе жанама салықтар оның iшiнде акциздiк салықпайызын төмендету, яғни осы ... ... ... ... ... ... ... және тұтынушылардың сұранысын жоғарлату.Акциз салығы бойынша да акциздiк ... ... ... ... өте ... ... да ... жүйесiндегi жанама салықтарбойынша шешiлмеген мәселелердiң бiрi. Осы ... шешу үшiн ең ... ... ... ... ... ... жүйесiне сай жәнедәстүрлi экономикаға сай ... ... ... акциздiк  тауарларғабелгiленетiн акциз салығының ставкасын төмендету. Себебi бiздiң ... ... ...  ... елде өнiм ... ... есе өсiпкетуiне әкелiп соғады. Мұның салдарынан елде ... ... ... ... бұл керi әсерiн тигiзiп отыр. Мұндай ... ... ... жаңа салық кодексi жобасында ескерiлудiң қайтақарастыруды талап етiп отыр.Қазiргi ... ... ... ... ... ... ... жүйесiн күннен-күнге жетiлдiру мәселелерi қарастырылуда.Дүние жүзiлiк тәжiрибе  көрсетiп  ...  ...  ... ... ... несие-қаржылық  реттеумен бiрiгiп әрекететуде ғана нарықтық ... ... аса ... формасы  болыптабылады. Сондай-ақ салықтар қоғамның экономикасын тұрақтандырудың ... ... оған қоса ... ... қамтамасыз ететiнмаңызды элементтерi болып келедi.Сондықтан бiздер салық жүйесiн жақсартуда әрқашан қарапайым және баяндыпринциптi естен ... ... ... ... ... ... кiмде-кiм дұрыс түсiнгенi жөн.I. Жергiлiктi бюджеттiң қалыптасуындағы жанамасалықтардың экономикалық мазмұны1. Жанама салықтардың экономикалық мәнi және ... ... ... ... ... ... ... пайдалана бiлу, баға белгiлеу процесi мен тұтыну құрылымынақұрылымына позитивтi ... әсер ... ... салық төлеушiлергетабыстарына тiкелей салық салудан гөрi шығындарына салық салу ... ... ... ... ... ... ... салық жәнеакциз жатады. Сонымен қатар сыртқы экономикалық қызметтен түсетiн ... ... ... баж ... кедендiк табыстар, экспортқа импортқасалық, iшкi ... ... ... ... ... ... ... заңға байланысты  белгiленген,  анықталған  қайнаркөздерден алына ... ... ... ... экономиканың әр-түрлiқұрастырылған бөлшектерiне ауысуы мүмкiн. Осы себептен салықтардың қазiргiтүрлетiнiң мүмкiн ауысуы ... дәл ... ... және салықтардың соңғыауысуы пунктерiн ашу қажет. Басқаша айтқанда салық ауыртпашылығы ... ... ... ... проблема теориясында салықтардың ауысуы еңқиын мәселе болып табылады. ... ... бұл ... ... өте ... ... ол салық саясатында барлық мемлекеттiк билiктiңжобалауын төнкерiп ... ... ... бiр шарттар арқылыауысуы мүмкiн. Ең алдымен салық  қандайда  бiр  ...  ... ... ... ... Мысалы: сату, сатып алу, жалға беру. Бұлкезде салық төлеушi бұны нарық операциясымен ... ... ... ... көлемiн көтеруге тырысады.Осылай акциз салынған тауар өндiрушi, тауарды сата отырып, тауарбағасына акциз ... ... ... және сол ... оны ... ... ауысуы мүмкiндiгi нарық жағдайына, сұраныс қатынасына жәнетауар мен баға ұсынысына байланысты. Егер ... ... ... ... ... жабу мақсатында көретiндей мүмкiндiгi болса, онда ол ... ... ... болады, яғни бiр субьекттен екiншi  бiрсубектке (тұтынушыға) салықтың ауысуы. Бiрақ ... ... ... ... және баға төмендесе, онда салық субьектiсi ... ... ... ... және тауарды тауарды төмен бағамен сатуға мiндеттi. Бұлкезде салықты алып жүрушi оны түгелдей ... ... ...  ... басқа субьектке (мысалы сатушыдан, өндiрушi ... ... ... ... ... құн салығын төлеу керек) ал оны өз есебiне алуы тиiс.Бұл керi ауысу жағдайы. Салықтардың тiкелей және ... бөлу дәл ... ...  ...  соңғы  тұтынушығы  ...  ... ... ... ... ...  салықтарға  акциздер,қосылған құнға салынатын салық және ... баж ... ... ... тiке ... ...  кеңiрек  пайдалануартықшылығы неде? Оларға келесiлердi жатқызуға болады:Жанама салықтарды егер ... және ... ... олар ... ... ... түсулер әкелуi мүмкiн. Көрсетулi мысал—қосылған құнғасалынатын салық ... ... ... ... ... көзi болыптабылады.  Жанама салықтар кiшi, аз мағыналы көлемде алынады, демек салықтөлеушiлерге азырақ сезiледi, ал тiке ... ... ... ... ... ... ... төлеу егер олар бiрiншi қажеттiлiктi  заттарғатүспесе, тек салық төлеушiнiң ... бар ... ғана ... ... ... дәрежелi затты сатып алу, оған салық қосылады. Ал тiке ... ... қиын ... ... ... ... ... талап етуi мүмкiн,бұдан салықтан жанарту қызығушылығы пайда болуы мүмкiн.Жанама салықтардың ... ... оны ... ... ... ... ... салықтар қалай ұқыпты ойластырылса да. әрқашан оларды төлемеугебұрмалаушылық табылады.Жанама салықтар тiке ... ... ... ... себебiадамдардың көп көлемi салықты алып жүрушi болып табылады, ал оларды тәртiпбойынша өндiрушi немесе сатып ... ... ... саны мағынасы аз.Көбiнесе жанама салық салуларға екiншi дәрежелi қажеттiлiктегi заттар жатукерек. Жанама ... ... ... ... ... Мемлекет халықтыңәлауқаты нашарламауы үшiн, керектi калорийларды алмау нәтижесiнде аурулардыболдырмау үшiн бiрiншi ... ... ... ... ... ... бұл тауарлардан салық ұсталмауы тиiс немесе адамдардың өмiрсүру дәрежесi төмендейдi, әсiресе ... ... ... ол әлеуметтiкжарылысқа әкелуi мүмкiн. [N16,21-28беттер]Бiздiң елiмiзде жанама салықтардың екiншi бiр түрi бұл- акциз салығы.Қазақстанның жерлерiнен ... ... ... ... ... ... ақшалай түрiнде мiндеттi төлемдерiн төледi. Менiң ойымша осыкезде жанама салықтың бiр түрi—акциз пайда ... ... ол ... қазiргiкездегi экономикалық категория ретiнде пайдаланылған жоқ.Акциз тар мағынада—бұл ... ...  мен  ... ... ... ... салынатын  салықтар  түрi.  Әлемтәжiрибесiнде көптеген тауарларға салынатын ... ... оның ... бөлiгiн кейде 2/3 бөлiгiнде құрайды.Алғашқы кездерде акциз салығы пайда ... ... ол ... ... ... болған. Тұз, қант, сiрiңке, сабын сияқты тауарлардыңкұны алғашқы акциз салығының обьектiсi болған болатын.Соңғы он  ...  ...  ...  ...  ... Оған ... ...  парфюмериялық  бұйымдар,энергия алып жүрушiлер (бензин, керосин, газ) т.б. енгiзiле ... ... әр ... ... ... ... ... қатар,жаппай сұранысты талап ететiн қызметтер: телефон, кинофильмдердi көрсету,сақтандыру, көлiктiк тасымалдаулар және ... ... ... салынады.Мысалы, Германияда қазiргi кезде таңдаулы акциздiң 20 түрi әрекет етедi, алЖапонияда—600 ден аса.Кейбiр дамыған мемлекеттерде кеден ... ... ... ... ... бұл тауарларды сатып алу кезiнде мiндеттiтүрде мемлекеттен жөнелту туралы құжаттарды көрсету қажет. Шет елге ... ... ... құны ... берiлуi мүмкiн. Бiрақ ол акциз өзелiнде белгiленген тәртiппен ұсталуы ... Бұл ... ... ... ... ... босатадыМемлекет салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барысында қуаттыэкономикалық тетiк ретiнде пайдаланады. ... ... ... ... олардың  экономикалық  маңызын  түсiну  қажет.  Ал  ... ... ... ... ... ... қатысты. Әр түрлiмемлекеттерде акциз салығының құру негiздерi жалпы бiрдей болып ... ... ... ... ... ... әдiстерiнде қолданылып отырғанставкаларында және жеңiлдiктерiнде маңызды емес ерекшелiктерi бар.Қазақстанда ТМД елдерiнiң iшiнде басқа да елдердей жанама ... ... ... 2—шi ... яғни ... құнның өзiн анықтайтынәдiсiн қолданылады.Батыс Еуропаның бiрқатар елдерiнде өнiмдердi ... ... онша ... ... ... төленген  акцизға онша әсерiнтигiзбейдi, өйткенi төленген ... ... ... ...  ... жабылады, яғни  акциз төлеу тұтынушыларға аударылады. БiрақҚазақстан Республикасында мұндай ... ... ...  ... салығыныңҚазақстанда қызмет етуiнiң негiзiнен акциз салығының ... ... ... ... ... ...  болады.Акциз салығын енгiзген кезiнде  акциз ... ... ... ... және Қазақстан коньюктурасын ескерiп,  ... ...  Бұл  ...  ...  ...  ... аумағында өндiрiстiң күрт төмендеу, тауарлардың  ... ... өсуi ... тежеушi факторлары орын алды. Мұныңүстiне 28% ставка арқылы  ... ... ... ... одан сайынқиындатылды: бағалардың өсуiн күшейттi және тұтынушылық талғамын азайтты.Осының нәтижесiнде өнеркәсiп және ауыл ... ... ... ... ... жай ... ... процесiн қамтамасыз етеалмайды.Батыс нарық қатынастар дамыған елдерiнде бұл салықтың түрi өндiрiстiңұлғаюын тежеушi тетiк ретiнде ... ... ... ...  ...  ...  өйткенi  бiздiңэкономикамыз даму үстiнде, яғни ... ... ... ... ... ... Бiздiң өндiрiстiң ұлғаюы әлi байқалмайды, керiсiншежалпы өндiрiстiң төмендеуi байқалады. Осының ... бiз  ... ... тетiгi тұрғысынан емес, ... ...  ... ... ... lшкi функциясы фискальдық, 2—шi ... ... 3—шi ... ... ... iшiнде Қазақстан Республикасында  акциз салығынфискальдық функциясы ғана жұмыс iстейдi деп ... ... ... ... ... ... ... ететiн реттеушiлiк фунциясыныңдамымауы салдарынан.Акциз салығы тұтынушыларға ғана емес, өндiрушiлерге де қатты әсерiнтигiзедi. Оларға ... ... ... ... ...  ... қаражаттардан бұрылып кетуi, яғни кәсiпорын мен жабдықтаушыларға,төленген акциз ... мен ... ... ... түсетiн  акцизсалығының уақытқа байланысты сәйкессiздiгi. Осы  ...  ...  ... ... ... ... ... қолданылуының салдарынан,кәсiпорын өздерiнiң айналмалы қаражаттарын мақсатты жұмсалмай, ... ... ... ... көбiсiндей акциз салығы регрессивтi салықболып табылады және ауыртпалықтың үлкен салмағы тұтынушыларғажатқызылады, ал табысты аз ... ... ... қиын сезiнедi. Басқаша айтқанда бұл салық халықтың өмiрсүру деңгейiн төмендетедi.2. акциз салығының ... ... ... ... ... ... ...  өндiрушiлер  үшiн  өткiзу  нарығықысқарады.1.2.Қазақстан Республикасының салық жүйесiСалық жүйесiн мемлекет пен  ...  ...  ...  ... жиынтығы, салықтар мен алымдар , салық салу әдiстерi ментәсiлдерi. ... ... мен ... ... ... , ... салу органдарымен салық қызметi жиынтығы құрайды.Салық жүйесi мемлекет ... ... ... ең ... ... ... ел экономикасын қайта құруға өндiрiстiң ұлғайып дамуынажәне саяси ... ...  ...  iске  ...  ... ... 1991 ... 25 желтоқсанында қабылданған“Қазақстан  Республикасындағы  ...  ...  ...  ...  ... ... жүйесiн құрудың ең алғашқы бастамасы болып табылады. ... ... ... ... ...  ...  ... бастап ел экономикасында бұрын болмаған жаңа құбылыстар iске асабастады. Оларды атап айтсақ: шаруашылықты ... ... ... бiр-бiрiне өзара тепе-теңдiгi; шаруашылық жүргiзушi субьектiлермен мемлекет арасындағы қатынастардың құқықтық ... ... ... заң ... ... ... басты принциптерiн, алымдар менсалықтың түрлерiн, олардың бюджетке түсу тәртiбiн белгiлеген тұңғыш ... ... ... заң ... ... ... мен салық қызметi органдарыныңқұқықтары мен жергiлiктi басқару органдарының да  ...  ...  ...  мен  мiндеттерi  айқын  бекiтiлген.  ҚазақстанРеспубликасының салық жүйесiн ... ең ... ... ...  ... ... заңның ел экономикасын реформалаудағы маңызы мен оларорны ерекше.Дегенмен,  өмiрге  ...  ...  жаңа  ...  ... ... ... де бұл ... да тыс қалмаған сияқты, яғниҚазақстан Республикасының алғашқы құрылған салық жүйесiнде бiрқатар ... ... ... мен ... аз ...    ... ... түрлi себептерi де бар. Басты себеп ол бiз салық жүйесiнқұрағанда ... ... ... немесе практикалық  тәжiрибедеболған жоқ. Салық қызметi органдары да, салық төлеушiлер де ... ... ... ... ... ... көрiндi.Елiмiздiң алғаш қабылданған салық жүйесiнде бiз жоғарыда айтып кеткендүниежүзiлiк ... ... ... салық принциптерi сақталмады.Сондықтан бұл салық ... ... ... ... толығыменжауап беруге мүмкiндiгi болмады. Ең бастысы салық жүйесiнiң өндiрiстiдамытуға ешқандай ... ... ... ... құрудағы өз ролiн жетеатқара алмауы, яғни салық көзi табыс немесе пайда ... ... ... ... ... ... ... айналымды анықтауды қиындығы, шектентыс дәлелсiз берiлген салық бойынша бiрнеше түрлi болуы, халықаралық салықсалудың негiздерiнiң тыс ... және т.б. ... ... ... оданәрi қарай реформалаудың ... ... ... ... Әрине бұл өмiрталабына сай экономиканы реформалау 1-2 жылдың iшiнде мүмкiн ... ... ... ... жүйесi де бiртiндеп  қалыптасадытүзетiледi, ары қарай дамиды.Қазақстан Үкiметi 1995 ... ... ... ...  ... концепциясын қабылдады. Бұл құжатта, ... ... ... ... бiрте-бiрте халықаралық салық салу принциптерiне қызмететуге жеткiзу көзделген. Осы ...... ... бiрiншi кезеңҚазақстан Республикасы Президетiнiң 1995 жылдың 25 сәуiрiнде қабылданғанЗаң күшi бар ... және ... ... ... да ... ... жарлығы болып табылады. Қазақстан Республикасында 1995 ... ... ... жаңа ... жүйесi iске қосылды. Бұл жаңа салықжүйесi ... ... да ... ... талабына бейiмделiп халықаралықтәжiрибеге мейлiнше жақындатылады.Ендi бұрын қызмет еткен 42 түрлi салықтар мен ... саны ... ... ... саны 9--ға ... Олар 2 ... ... мемлекеттiк салықтар және жергiлiктi салықтар.Бақылау функциясының мазмұны болып мемлекеттiк салықтардың  ... ... және жеке ... ... мен ... ... қайнаркөздерiн сонымен қатар олардың шаруашылық қаржылық қызметтерiн ... ... ... мына жоғарыда көрсетiлген салықтардың қызметiн(функциясын) пайдалана отырып елiмiздiң салық жүйесiн ... ... ... ету ... ... ... ... саясаттынегiзге ала отырып, салық саясатын анықтайды.Салықтардың ... мәнi және ... ... айтылған болатын.Оған тоқталмай ендi салықтарды ... ... ... ... салу ... ... ... тiкелей және жанама салықтарболып жiктеледi. Жанама ... ... ... ... ... жүргiзiлетiн  салықтар  немесе  бағаға  үстеме  түрiндежүргiзiлетiн салықтар.Жанама салықтарды сатушы емес ... ... яғни ... ... ... қызмет бағасына алдын ала салық енгiзiлмегендiктен, iс ... ... ... ... ... соң қандай шараларға жұмсалатын белгiсiне қарай жалпыжәне арнайы салықтарға бөлiнедi.1.3. ... ... ... әлемдiк салық салу тәжiрибесiЖанама салықтар әлем тәжiрибесiнде кең тараған салықтардың бiр ... ... Бұл ... әр ... әр түрлi  кезеңдерде  елэкономикасына еңген. Бiздiң мемлекетте бұл ... ... ... ... 1992 жылы ... ... ... мақсатын Германия  мемлекетiнiң  канцлерi  ауылшаруашылық өнiмдерiне кеден ... ... ... талқылау барысында ОттоБисмарк анықтаған болатын. Ол 1879 жылы 2 ... ... ... ... пiкiр ... болатын: “Мен қазiргi жағдаймен келiсе алмаймын, себебi:ол ... ... өте көп ... ... ... ал жанама салықтарданөте аз талап етедi және тiкелей салықтардан түсiм орнына ... ... ат ... ... ... ... өзiнше “салық феноменi” (ерекшесалық) ретiнде көрiнедi деп жазады. Алғаш рет Францияда ... ... ... түрi өте қысқа мерзiм iшiнде бүкiл әлемге, ... ... ... ... кең ... ... салық” деп атайды, өйткенi бұл салықтың түрiЕуропа—экономикалық қоғамдастыққа кiретiн елдердiң ... ... ... ... кiрудiң бiрден бiр шарты болып табылады. ...  ... 19 ... салықты қабылдады.Қазақстанда жанама салықты еңгiзгенге дейiн бүкiл әлемнiң 40 ... ... ... өттi.Жанама салықты нарықтық қатынастардың бiрден—бiр элементi болыптабылады, оның алынуы тауарларды, ... және ... ... ... әр ... болады.Өзiнiң экономикалық мазмұны бойынша бұл—ақырғы тұтынушыға ... ... ... ... ... ... ... жанамасалықтар сияқты акциздер негiзiнен фискальдық функцияны атқарады. Бiрақоның ... ... ... де ... ... қаражаттарының инфляциялық құнысыздануын ескеретiнтиiмдi ... бiрi ... ... және ... өсуi мен ... ... тура ... көрсетедi. Ол мемлекеттiңмүддесiнен туындайтын, яғни бағаларды босату мен және ... мен ... ...  өсуi  жанама  салық  ставкаларының  ... ... одан ... ... өсуiне әкеледi. Салықтыңставкаларын дифференциялау арқылы, акциздер  мемлекетке  ... ... ... еркiндiк бередi. Осындай күйде  жанама ... ... ... ... ретiнде көрiнедi және экономикасыдамыған елдердiң өндiрiстiк ұлғаюын ... яғни ...  ... бақылайтын мемлекеттiң берiк тетiгi. [12.38-45б]Жанама салықтар елдер арасында тек ставкалардың деңгейiне ғана емес,көлемi арқылы да ерекшеленедi. ... ... ... (2-10%)—азық—түлiк,  дәрiгерлiк  және  әлеуметтiк  ...  ...  ... ... ... ... (12—23%)—өнеркәсiптiк және басқадайтауарларға; және жоғарылатылған ставка ... ... ... ... ... өздерiнiң шекаралары iшiнде акциздiң 15%--тiк ставкасыненгiзуi туралы ... ... бiр ... ... ... мемлекеттерде жанама салықтарға құру негiздерi жалпы бiрдейболып табылады, тек бюджетке төленетiн салық ... ... ... ... ...  және  ...  ...  емесерекшелiктерi бар.Қазақстанда ТМД елдерiнiң iшiнде басқа да ...  ... 2—шi ... яғни ... ... өзiн  анықтайтын  әдiсiнқолданылады. ... ... ... салықтардың акциздiк сомаларын анықтауәдiстерiнiң екеуiн де мысалда ... ... 100000 ... ... ... ресурстарын сатыпалды және 20000 теңге мөлшерiнде 20 пайызын ставкасыменакциз төледi. Дайын өнiмнiң құны 20000 ... ... ... тұтынушыларға сатқанда, тұтынушы тауардың құнынанбасқа  40000  ...  ...   ...  ... ... 1—шi әдiс ... бюджетке төленетiн жанама салықтыңсомасы қосылған құнды салықтық ставкасына көбейтiлгенде анықталады.200000 ... ...  ...    ...  ... мөлшерi.Ал 2—шi әдiсi бойынша бюджетке төленетiн жанама салық сомасы ...   ... ... ... ... ... 40000теңге—тұтынушылардың алынған акциз 20000 теңге—жабдықтаушыларға төленгенакцизОсы мысалдардың ... де ... ... бiрақ мысалдың 1—шi әдiсiқосылған құнды анықтау, яғни шығындарды ... ... ... ... ... ... 2—шi әдiс кең таралған.Батыс Еуропаның бiрқатар елдерiнде өнiмдердi шығарушы кәсiпорынғажанама салықтарға  онша ... ... ... ...  акциздiксалыққа онша әсерiн тигiзбейдi, өйткенi төленген  акциздiк  сомаларытөленген ... ... ... яғни  ... ... тұтынушыларғааударылады. Бiрақ Қазақстан Республикасында мұндай көзқарас жұмыс iстемейдiакциздiң Қазақстанда қызмет етуiнiң негiзiнен  ... ... ... экономикалық жағдайдың ерекшелiгiне байланыстыдеп атайды—өзiнiң ... ... ... ... ... ... ...  өндiрiстiк қатынастарғатигiзетiн ықпал ... және ... ... ... функциялары талданылмаған. Бұл салықты енгiзген кезiнде ... ... ... күрт ... ...  жалпытапшылығы, инфляцияның өсуi сияқты тежеушi факторлары орын алды. Мұныңүстiне 14% ... ...  ... ...  енгiзiлуi жағдайы одан сайынқиындатылды: бағалардың өсуiн күшейттi және тұтынушылық талғамын азайтты.Осының ... ... және  ауыл  ...  кәсiпорындарыөзiн—өзi қаржыландыру түгiл жай ұлғаймалы өндiрiстiң процесiн қамтамасызете алмайды.Батыс ... ... ... ... бұл ... түрi ... ... тетiк ретiнде қолданылады.Қазақстанда мұндай тетiк қолдану мүмкiн  емес,  өйткенi  ... даму ... яғни ... нарықтық қатынастары дамыған елдерқатарына жатпаймыз. Бiздiң өндiрiстiң ұлғаюы әлi байқалмайды, керiсiншежалпы ... ... ... Осының салдарынан бiз  салықтыңөндiрiстi ... ... ... ... ... ...  ... қарастыруымыз керек.Бiз бiлетiн салықтың 3 негiзгi функциялары бар деп I.1 бөлiмде айтыпкеткен болатынбыз.lшкi ... ... 2—шi ... ... ... 3—шi функциясыреттеушiлiк.Осы фунциялардың iшiнде Қазақстан Республикасында жанама салықтыфискальдық ... ғана ... ... деп ... қателеспеймiн депойлаймын. Тiкелей өндiрiстiң дамуына ықпал ... ... ... ... салықтың тұтынушыларға ғана емес, ... де ... ... ... ... терiс мiнездемелер беруге болады.1. Кәсiпорын айналмалы қаражаттардан ... ... яғни ... ... ... жанама смалық пен өнiмдi тұтынушыларға сатудантүсетiн жанама ... ... ... сәйкессiздiгi. Осы жерде бiздiңсалық есебiмiзде салықты есептеу (начисление)  әдiсiнiң  ... ... ... ... ...  салықты төлеугежұмсалады.Жанама салықтардың көбiсiндей ... ... ... ... ... үлкен салмағы тұтынушыларға жатқызылады, ал ... ... ... ... одан қиын ... Басқаша айтқанда бұлсалық халықтың өмiр сүру деңгейiн төмендетедi.2. Жанама салықтардың жоғары ... ... ... сатып алуқабiлетi азайып, өндiрушiлер үшiн өткiзу нарығы қысқарады.Осы  жерде  ...  ...  ...  ...  ... ...  негiзгi  ставкасын  төмендету  ...  ... ... ... тигiзетiн терiс әсерiн жоюға болады”.Жанама салықтардың 2—шi бiр түрi бұл- ... ... ... байларының өткен керуендерi ... ... ...  ... ... ... төледi. Менiң ойымша осы кезде жанама салықтыңбiр түрi—акциз пайда болды. Бiрақ ол өзiнiң ... ... ... ... пайдаланылған жоқ.Акциз тар мағынада—бұл көпшiлiктiң сұранысы  мен  сән—салтанаттызаттарға, белгiлi тауарлар тiзбесiне ... ... ... ... ... ... ... акциз мөлшерi оныңбағасының 1/2 бөлiгiн кейде 2/3 бөлiгiнде құрайды.Алғашқы кездерде акциз салығы пайда болған ... ол ... ... ... ... Тұз, ... ... сабын сияқты тауарлардыңкҮны алғашқы акциз салығының обьектiсi болған болатын.Соңғы он  жылдықта  ...  ...  ...  ... Оған ... тоңазытқыштар,  парфюмериялық  бұйымдар,энергия алып жүрушiлер (бензин, керосин, газ) т.б. ... ... ... әр ... ... ... ... Сонымен қатар,жаппай сұранысты талап ететiн қызметтер: телефон, ... ... ... ... және т.с.с. заттарға акциз салынады.Мысалы, Германияда қазiргi кезде таңдаулы акциздiң 20 түрi ... ... ... ден ... ... ... кеден шекараларындаакциз салынбайтын дүкендер орналасқан. Сондықтан бұл тауарларды сатып алукезiнде мiндеттi түрде мемлекеттен ... ... ... көрсету қажет.Шет елге алып шығарушы тұлғаларға акциз құны қайтарылып ... ... ол ... өз ... ... тәртiппен ұсталуы мүмкiн.  Бұлтәжiрибеде тұтынушыны екi рет салық ұстаудан босатады.[3.17-25б2.Акциздiк салықтардың ... ... мен ... ... ... салығы мәнi және акциздiк тауарлар тiзбесiҚазақстан Республикасының  аумағында  өндiрiлген  және  ...  ...  ...  ...  сондай-ақ  ойынбизнесiне акциз салығы ... ... ... ... экспортқашығарылуын растаған жағдайда экспортқа шығарылған ... ... ... ... ... ... қатысушы болып табылатынхалықаралық шарттарда көзделген жағдайлар бұған кiрмейдi.Алыс-берiс шикiзатының меншiк иесi ... ... ... ... ... кезде өнiмдi беру кезiнде төленгенакциз алыс-берiс шикiзатына меншiк иесiнiң осы ... ... алда ... ... жатқызылады, немесе салық органы оның өтiнiшiн алған кезденбастап 60 күн ... ... ... ... ... тұлғалар яғни, мыналар :Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетiн тауарлар өндiретiн;бензинмен (авиация бензинiн қоспағанда), дизель ... ... ... ... ... ... ;Қазақстан  Республикасының  аумағына  ...  ... ... ... ойын ... ... ... жекетұлғалар акциздердi төлеушiлер болып табылады.Осы төлеушi заңды тұлғаларды мына ... ... ... ... ... ... қатар, резидент емес заңды тұлғалар,  олардың филиалдары,өкiлдiктерi және өзге де оқшауланған ... ... де ...  ...  ...  ...  ...  акцизделетiнтауарларды өндiретiн және ойын бизнесiн жүзеге асыратын ... ... ... ... ... тауарлар өндiретiн және ойынбизнесiн жүзеге асыратын өз филиалдары, ... және өзге ... ... үшiн ... ... жерi бойынша, ҚазақстанРеспубликасының салық заңдарында белгiленген тәртiппен ... ... ... жүзеге асырады.Тәркiленген мұрагерлiк құқығы бойынша мемлекетке өткен иесiз ... ... ...  ...  ...  ...  бойынша,сондай—ақ қолданылып жүрген заңдарға ... ...  ... ол ... ... ... төленбеген тауарлар бойынша аталғантауарларды сатуды жүзеге ... ... ... ... ... ... тауарлар тiзбесiҚазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген  немесе  ҚазақстанРеспубликасының аумағына импортталатын тауарлар ... ... ... спирттiң барлық түрлерi;2) арақ;3) ликер—арақ өнiмдерi;4) күшейтiлген сусындар, күшейтiлген шырындар мен бальзамдар;5) шарап;6) коньяк;7) шампан шарабы;8) сыра;9) шарап ... ... ... ... ... бар ... да ... бекiре мен қызыл балық, бекiре мен қызыл ... ... ... ... ... және уылдырықтан дайындалған жеңсiк тағамдар;13) алтыннан, платинадан немесе күмiстен жасалған зергерлiк бҮйымдар;14) хрусталь бұйымдар, ... ... ... ... ... (авиация бензинiнен басқа), дизель отыны;16) жеңiл  автомобильдер  ...  ...  ...  ... автомобильдерден басқа);17) атыс және газ қаруы (мемлекеттiк өкiмет органдарының мҮқтажы үшiнсатып алынғандардан басқасы);18) өңделмеген мұнай, газ ... қоса ... ... ... тармақшаларда көрсетiлген тауарлар Қазақстан РеспубликасыныңҮкiметi белгiлеген тәртiппен және шарттарға сәйкес ... ... ... ... бiз акцизделетiн отандық және импортталатын мiндеттiмаркiлеуге жататын тауарлардың ... ... ... Бұл ... ... ... маркiленуi Қазақстан территориясына бұлтауарларды өндiру, өткiзу ... алып ... ... үшiн және ... ... ... ... етудi мақсат етедi. Сондықтанмаркiлеудiң отандық өндiрушiлер және импортерлер өз жауапкершiлiгiне алады.Акциз алымы маркалармен таңбалануға жататын акцизделетiн өнiм ... өнiм ... ... ... ... маркаларының құнына (олардыңдайындау құнын қоспағанда) кемiтiлуге жатады. Бұл жағдайда маркiленгентауарлардың акцизiн ... және ... ... ... ... ... тауарларды сату кезiндегi акциз = төленуге тиiстi акциз—сатылғантауарларды көлемiне байланысты акциздiк маркiлердiң бағасы;б) тауарларды  ...  ...  ...  =  ...  тиiстiакциз—енгiзiлген тауарлардың көлемiне ...  ...  ...  ... ... жататын акцизделетiн тауарлар тiзбесi|Отандық товарлар          ... ...       ||1. Арақ               |1. Арақ              ||2. ... ... ...     |2. Спирттiң барлық түрi      ||3. ... ... ... |3. ... ... ...             ... шырындар және бальзамдар ||4. Коньяктар            |4. ...            ||5. ...             |5. ...            ||6. ...              |6. ... ...        ||7. Темекi өнiмдерi ... |7. ... ... ...   ||“Медео” фильтерсiз ... ... ... бар ... да ...    ||және “Полет”, “Прима” ,       |                  ... ... ... |                  ... ... ... есептеу және төлеу тәртiбiАкциз салығы бұл—акцизделетiн тауардың құнына енгiзiлетiн жанама салықболып табылады.Акцизделетiн ... құны ... ... ...  диаграмадақұралады:=           +           ...  ... ... құнының құрылуыОтандық өндiрiлген тауарлар үшiн өндiрушi осы тауарды немесе ... ... ... ... ... акциздер қосылмайтын бағалар бойыншабелгiленген құн салық салу обьектiсi болып ... ... ... ... ... төлем, сый ретiнде бергенкезде, кепiлге салынған тауарларды кепiл ұстаушының меншiгiне берген немесеайырбастау ... ... өзi  ...  ...  бағасы  бойыншабелгiленген, акциздер немесе даяр өнiмнiң нақты көлемi қосылмайтын тауарқұны салық салу ... ... ... жататын, өзi өндiрген шикiзаттан акцизделетiн  өнiмдiөндiрген кезде, осы шикiзаттың құны немесе оның ... ... ... салуобьектiсi болып табылады.Ойын бизнесi бойынша (лотереядан басқа)  салық  салу  ... ... ... ... ... ... үлгiлерi ментүрлерiнеқарамастан) салық салу обьектiсi ... ... ... ... ... ... ... кезенде электр қуатының өзiн  өндiретiнтехнологиялық процесте нақты пайдаланылғаның қоспағанда, ... ... және сату ... ... электр қуатының бүкiл көлемi салық салуобьектiсi болып табылады.Акциз ставкалары тауардың құнына ... ... ... заттайкүйiндегi физикалық көлемiне шаққанда, пайызбен Қазақстан РеспубликасыныңҮкiметi бекiтедi.Акциз ставкаларын бiз төмендегi кестеден көруiмiзге ... ... ... және ... ... ...  әкелiнетiн,  Қазақстан  Республикасының  аумағында  ... ... және ... ойын бизнесiне арналған акциз ставкаларыКесте-3|               ... ...    ...  ||               ... ... және ...  ||               |     ... ойын    ...   ...            |     ...    |акциз    ||               |     ... ...  ...  ||               |     ...    |       ||2              |3     |4        |5      ... ... ...   ...   |300 ... /1 ... евро*/1  ||(тауар өндiрушiде көрсетiлген|әлемi   |         ...     ... ... ...   |     |         |       ... Республикасының  |     |         |       ... ... ... |     |         |       ... және ...    |     |         |       ... ... үшiн  |     |         |       ... ... |     |         |       ... ...   |     |         |       ... мемлекеттiк     |     |         |       ... ...   |     |         |       ... (басқа)  |     |         |       ... ... ... ...   |30 ... /1 литр |0,3 ...  ||өнiмдi өндiру қҮқығына    ...   |         ...     ... Республикасының  |     |         |       ... ... ... |     |         |       ... өнiмдердiң    |     |         |       ... ...   |     |         |       ... ... ...     |         |       ... ... үшiн    |     |         |       ... ... барлық |     |         |       ...          |     |         |       ... ... ...   |100 теңге/ 1литр |1,7 евро/1  ... ...    ...   |         ...     ... және ...   |     |         |       ...          ...   |20 ... литр |1,7 ...  ||               ...   |         ...     ...           ...   |10 ... 1 литр |0,4 евро/1  ||               ...   |         ...     ... ...       ...   |20 ... 1 литр |0,4 ...  ||               ...   |         ...     ... ...      ...   |10 ... 1 литр |0,4 ...  ||               ...   |         ...     ||               |     |         |       | ||2              |3     |4        |5      | ...             |Физ.   |6 ... литр  |0,2 ...  | ||               ...  |         ...     | ... ... ... |Физ.   |0,75 евро/1000  |2 ... | ... бар ... да ... ...  |дана       ...     | ... және ... ... ... %      |100 %    | ... және ... ... |н     |         |       | ... Бекiре және албырт|тауарларға|         |       | ... ...   ...  |         |       | ... ... және     ...         |       | ...         |тауарларға|         |       | ||               ... |         |       | ||               ...   |         |       | ... ... ...  ...       |10%     | ... ... ... |н     |         |       | ...           ...         |       | ||               ...  |         |       | ||               ...         |       | ||               ...         |       | ||               ... |         |       | ||               ...   |         |       | ... ...    |Өндiрiлетi|0        |0      | ... ... ...     |         |       | ... ... ...    |тауарларға|         |       | ||               ...  |         |       | ||               ...         |       | ||               ...         |       | ||               ... |         |       | ||               ...   |         |       | ... ... ... |Физ.   ... сәйкес |31 евро/1  | ||               ...  |         ...    | ... ... ...   |     |200 ... литр |       | ... елi” ... ...   |         |       | ... ... ...  |         |       | ... мүше мемлекеттерге |     |         |       | ... ...   |     |         |       | ...            |     |         |       | ... отын        |Физ.   ...   |20 ...  | ||               ...  ...      ...    | ||Газ ... ... ...   |0        |0      | ...            ...  |         |       | ... ...     ... |         |10 ... | ||               ... не |         ... 0,5  | ||               ...         ...  | ||               |нiң ...         ... кем  | ||               |     |         ...     | ||               |     |         ... ||               |     |         |ң ... 3000| ||               |     |         ... см.  | ||               |     |         ...    | ||               |     |         ... ||               |     |         |үшiн ...  | ... және ... атылатын  |өндiрiлетi|0        |0      | ... ...      |н     |         |       | ||               ...         |       | ||               ...   |         |       | ||               ...         |       | ||               ...         |       | ||               ... |         |       | ||               ...   |         |       | ||               |     |         |       ... ...     |     |         |       ... үшiн ...    |     |         |       ...         |     |         |       ... ...       |Физ.   |0,03       |0,03     ||               ...  ...  ...               |     |         |.      ... ... ...   ... ойын|20%       |       ...            ...         |       ||               ...   |         |       ... ...  ...       |       ... басқа      ... |         |       ||               ...  |         |       ||               ...   |         |       ... ... шығу үшiн елi ... ... ... ... болып табылатын және көрсетiлген тауарлар келiсiм шарттардыңжасалған күнiне және олар бойынша ақы төлеу ... ... ... ... ... ... ...  тауарларға  дақолданылады.ТМД--ға мүше мемлекеттерде (саудада ... елi” ... ... ... алынатын мемлекеттерден басқа) шығарылатын және оларданәкелiнетiн, қазақстандық шикiзаттан  ...  ...  ... ... ... ... үшiн ... төменакциз ставкаларын қолдану арқылы ... ... ... ... ... ... бойынша алынады.Сонымен қатар Қазақстан  Республикасының  аумағында  ... ... ... ... ... ... және  ... жүзеге асыратын заңды  және  жеке  ...  ...  ... ... мен ... ... арналған келесiдей  акцизставкалары қолданылады. Мұны төмендегi ... ... ...  ...  ...  ...  бенцинмен(авияциялықтан басқа), дизель отынымен көтерме және бөлшек ... ... ... және жеке ... ... ... ... басқа) мендизельдiк отынға арналған акциз ...             ...     |1 ... ... акциз    ||             |         ... ...     ||             |         ...      ...  ||             |         ...  ... (СЭҚ ТН ||             |         ... ТН   |коды-2710 00 ||             |         ... 2710 00 ||             |         |000 360)     |650, 2710 00 ||             |         |         |690)     ||1            |2        |3         |4      ... ... ...       |4 500       |540     ... өз ... бөлшек|         |         |       ... ...      |         |         |       ... көтерме   |         |         |       ... ... әрi ... |         |         |       ... ...    |         |         |       ... ... және жеке |         |         |       ... ...     |         |         |       ... ... зауытының  |МӨЗ       |5 000       |600     ... өз ...   |         |         |       ... және ... |         |         |       ... айырысуларды    |         |         |       ... қоса ... |         |         |       ... мұқтаждары  |         |         |       ...           |         |         |       ... |         |         |       ...          |         |         |       ... ... ...       |5 000       |600     ||өз ... ... ...         |         |       ... сату      |         |         |       ... және жеке     |Жанар-жағар май |500        |60      ... ... ... |         |       ||май ... ... ... ...  |         |       ...         ... ... |         |       ... ... ... |заңды және жеке |         |       ||             ...     |         |       ... және жеке     ... май |0         |0      ... жанар-жағар |материалдарымен |         |       ||май ... ... ... сауданы  |         |       ... ... ... ... ... |         |       ... және жеке     ... және жеке |         |       ... көтерме сатуы |тҮлғалар     |         |       ... әрi ... сату   |         |         |       ... үшiн)      |         |         |       |6- ... ... ставкалар өнiм бағасының процент  мөлшерiнденемесе тауар бiрлiгiнiң Еуро бойынша қойылған . ... Еуро ҚР ... ... ... теңгеге:-отандық тауарлар үшiн сатып  алушыларға акцизделетiн  тауарлардыжөнелткен күнi;-импортталатын ... үшiн ... ... ... күнi  ... ... 7- кестеден көруiмiзге болады, мҮнда формулалар бойыншаесептеледi:Бюджеттке ... ... ... ... ...  ... ставка Евро болса |Егер ставка %-болса    ... түрi      |            |              ||1. ... ... ...    ... товарлар ||товарларды өткiзу    ... ... x ЕВРО ... ҚҚС мен ...   ||            ... ... х  ... алмағанда х %-те  ||            ... ... ... ... ... 100%  ||            ... банктiң курсы.  |              ||2. ...     ... ... ... ...  |саны х ЕВРО да     |кедендiк қҮны х %-те    ||            ... ... х  ... ставка: 100%  ||            ... ...   |              ||            ... күндегi Үлттық |              ||            ... ...      |              ||3. Ойын ...     |            ... ...   ||            |            ... ... ҚҚС мен акциз ||            |            ... ... х 20%: 120%||            |            |              ||            |            |              ||            |            |              ... ... ... салық қызметi органдарына есептi айдың әрбiр онкүнi үшiн төленуге жататын акциздер сомасын көрсетiп, есептi айдан ... он бес ... ... ай ... ... ... ... дҮрыс есептелуi мен уақытылы төленуi үшiн жауапкершiлiксалық төлеушiлерге ... ... ... жататын акциздердi банктөлем тапсырмасын алған күнi тиiстi бюджеттерге есептейдi. ... ... ... ... үшiн банк заңға сәйкес жауап ... ... ... акциздердiң бюджетке төленген сомасы қайтаесептейге және қайтаруға жатпайды.Қазақстан ... ... ... төленген шикi заттанакцизделетiн өнiм (газ ... қоса ... ... ... ... барлық түрiн қоспағанда) өндiрiлген жағдайда сатылған өнiм бойыншаакциз ... ... ... ... ... ... нақты пайдаланылғаншикiзаттың көлемiне қарай белгiленетiн акциз ... ... ... ... ... өндiрлмеген өңделмеген мҮнайдыөндiрiстiк Үқсатуға беру кезiнде акциз оны берген ... ... ... үшiн ... ... ... ... маркалары жоғалған және бүлiнгенжағдайда табиғи ...  ...  ...  ...  ... ... акциз мәлiмделген түр-түрi мөлшерiнде төленедi.Акциздеуге жататын өнiм жоғалған және  ... ... ... ... оқиғалардың салдарынан туындаған жағдайларды қоспағанда,акциз  толық мөлшерiнде төленедi.  ...  ...  ... ...  ...  жеке  тҮлғалар  импортталған  ... ... ... ... ... ... төлеуден босатылады:Халықаралық жүк, қол жүгi мен жолаушылар тасымалын ... ... ... жол ... және аралық аялдау бекеттерiнде пайдалану үшiнқажеттi ... ... ... ақ ... ... жою үшiн шетелдесатып алынған тауарлар:Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткiзiлгенге дейiн бүлiнусалдарынан ... мен ... ... ... ... ... ... дипломатиялық және соларға теңестiрiлген өкiлдiктердiң  ресмипайдалануы үшiн, осы өкiлдiктердiң ... әрi ...  ...  ...  бiрге  тҮратын  және  ... ... ...  ...  ...  шарттарға  сәйкесбосатылатын олардың отбасы мүшелерiн қоса, жеке пайдалануы үшiн ... ... үшiн ... шығару” режимiн қоспағанда,  “ҚазақстанРеспубликасының  ...  ...  ...  ...   ... Кеден заңдарында белгiленген кезде ... ... ...  ...  ...  ...  кеден  шекарасынанакцизделуге жатпайтын акцизделетiн ... жеке ...  ... ... ... ... ... атауы                   |(бiр ... ... ||                          ...        ... және ... ... ... және албырт  |1 кг (нетто)     ... ... және ... ...  |           ... жеңсiк тағамдар және уылдырықтар    |           ||2. Сыра                       |5 литр        ||3. ... ... ... ...     |2 литр        ... ... ... спирттiң барлық  |           ... ... ... ... ... коньяктар,|           ... ...                 |           ||4. ... ... ... ... бар басқа да  |1000 дана       ...                      |           ||5. ... ... бензинiнен басқа)        |100 литр       ||6. ... ...                   |150 литр       ... ... ... табиғи нақты көлем арқылы белгiленетiн кеденқҮны болып акцизделетiн импортталған ... ... ... салу ... Таңбалануға жататын тауарлар бойынша кедендiк ресiмдеу барысындатөленуге ... ... ... ... ... ... ... акциздержиынтығы таңбасының қҮнына шегерiледi.Қазақстан Республикасы аумағына кедендiк қҮнының ... ... ... ... ... тауарларды әкелу кезiнде төленугетиiстi  ...  ...  ...  ...  ...  ... көрсетiлген валютада жүзеге асырылады.Еуро ставкасы  бойынша  ...  ...  ...  ... негiзгi табиғи мәнiндегi нақты көлем болып табылады және еуроставкасы бойынша ... ... ... ... ... ... нысанда жүргiзiледi: Ас=Тс*А, мҮндаАс—акциздердiң мөлшерi;Тс—тауардың саны;А—тауардың бiрлiгiне еуро бойынша акциз ставкасы.Жанама салықтар мемлекеттiң фискальдық ... ... ... ... бiлу, баға ... ... мен ... қҮрылымынақҮрылымына позитивтi түрде әсер етедi.Сонымен ... ... ... ... ... салудан гөрi шығындарына салық салу деңгейiнiңөскенi тиiмдiрек. Жанама ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар сыртқы экономикалық қызметтен түсетiн түсiмдерде жатады. (кедендiк баж түрiндегi ... ... ... импортқасалық, iшкi базарда әрекет ететiн тауарлардың бағасының өзгерiсi)Салықтарәрдайым мемлекеттiк заңға байланысты  ...  ...  ... ... ... ... ... Үлттық экономиканың әр-түрлiқҮрастырылған бөлшектерiне ауысуы мүмкiн. Осы себептен салықтардың ... ... ... ... дәл анықтау қажет және салықтардың соңғыауысуы пунктерiн ашу қажет. Басқаша айтқанда салық ... ... ... мүмкiн. Салық проблема теориясында салықтардың ... ... ... ... ... ... ... бҮл қҮбылыстың практикалықмағынасы өте үлкен, себебi ол салық саясатында барлық мемлекеттiк билiктiңжобалауын төнкерiп ... ... ... бiр ... ... ... Ең алдымен салық  қандайда  бiр  ...  ... ... ... ... ... ... сатып алу, жалға беру. БҮлкезде салық ... бҮны ... ... ... ... ... ... көлемiн көтеруге тырысады.Осылай акциз салынған тауар өндiрушi, ... сата ... ... ... ... қосуға тырысады және сол арқылы оны ... ... ... ... жағдайына, сҮраныс қатынасына жәнетауар мен баға Үсынысына ... Егер ... ... тауар қҮнын төлегенсалықты жабу мақсатында көретiндей ... ... онда ол ... ... ... ... яғни бiр субьекттен екiншi  бiрсубектке (тҮтынушыға) салықтың ауысуы.Бiрақ нарықта ауысуы ... көп ... және баға ... ... субьектiсi бағаны сатуға көтеруге мүмкiндiк болмайды және тауардытауарды ... ... ... ... БҮл ... ... алып ... онытүгелдей немесе бөлшектей артқа алып тастайды, ... ... ... ... сатып алушыға, ал акциз немесе қосылған қҮн салығынтөлеу керек) ал оны өз ... алуы тиiс. БҮл керi ... ... ... ... ... салықтар негiзiнде  өзiндiктабыстан ... және олар ... ... әсер ете ... ... ауыстырылады, барлық жерде алынады және экономиканың әр ... ... ... ...  ...  ...  тҮтынушығы  ауысуы  ... ... ... ... ...  ...  ... қҮнға салынатын салық және кедендiк баж салығы жатады.Мысалы, 1 пачка темекiнi алу ... ... ... ... ... ... ... тауарды сатып алу кезiнде акциздi де ... ... ... асырады:График-1Жанама салықтардың тiке салықтарға қарағанда  кеңiрек  пайдалануартықшылығы неде? Оларға келесiлердi ... ... ... ... егер ... және ... ... олармемлекетте өте үлкен қаржылық  түсулер  әкелуi  ... ... ... ... салық қазiргi кездебюджет түсiмдерiнiң негiзгi көзi болып табылады.2. ... ... кiшi, аз ... ... ... ... ... азырақ сезiледi, ал тiке салықта ... ... ... ... етедi.3. Жанама салықтарды төлеу егер олар бiрiншi ... ... тек ... ... ... бар кезде ғанатөленедi. БҮған дәлел екiншi дәрежелi затты сатып алу, ... ... Ал тiке ... ... ...  ... ... кезде салық төлеудi талап етуi мүмкiн, бҮдансалықтан жанарту қызығушылығы пайда болуы мүмкiн.4. Жанама ... ... ... оны ... ешбiр бҮрмалайалмайды, ал тiке ... ... ... ... ... оларды төлемеуге бҮрмалаушылық табылады.5. Жанама салықтар тiке салықтарға қарағанда жеңiлiрек жиналады,себебi ... көп ... ... алып ... ... ал оларды тәртiп бойынша өндiрушi немесе сатыпалушы ... ... саны ... ... жанама салуларға екiншi дәрежелi қажеттiлiктегi заттар жатукерек. Жанама салықтар негiзiнде ... ... ... ... халықтыңәлауқаты нашарламауы үшiн, керектi калорийларды алмау нәтижесiнде аурулардыболдырмау үшiн бiрiншi қажеттiлiктегi тауарларға қҮның ... ... ... бҮл ... ... Үсталмауы тиiс немесе адамдардың өмiрсүру дәрежесi төмендейдi, әсiресе табысы төмендерде. Соңында ол ... ... ... ... iшiнде  акциздiк салықты есептеу механизмi еңкүрделi механизмнiң бiрi болып табылады. Сондықтан ең алдымен осы ... ... ...  осы 2-шi ...  ...  ... ... Акциздiк салық салу механизмi және қҮжаттау тәртiбiБюджетке төленуге жататын акциз салынатын ... ... ... ... көрсетiлген қызметтер үшiн есептелiп қосылған қҮнғасалынатын салық сомасы мен ... ... ... ... ... ... қызметтер үшiн төленуге тиiс  акциз салығы сомасыныңарасындағы айырма ретiнде анықталады.Салық ... ... мен ... ... ...  ... салықсалу обьектiсi болып табылады.Салықтан босатылған және меншiктi мҮқтажы үшiн жүзеге ... ... ... ... ... ... (жҮмыстарды,қызметтердi) сату жөнiндегi айналым, сондай-ақ ...  ... ... ... ... шарттарда көзделген  ережелергесәйкес анықталған айналым ... ... ... болып табылады.Салық салудан босатылғандарды қоспағанда импортталатын тауарлар салықсалынатын импорт болып табылады.Заңды тҮлға қҮрмай ... ... ... ... ... және жекетҮлғалар, салық салу обьектiсi бар тҮрақты мекеме арқылы ... ... ... ...  резидент  еместерi  акциз  салығынтөлеушiлер болып табылады.Меншiктегi өндiрiсiндегi өнiмдердi (жҮмыстарды, қызметтердi) сату ... жер ... ... болып табылатын тҮлғалар қосылған қҮнғасалынатын ... ... ... жер ... төлеушiлер болып табылатын тҮлғалар меншiктi емесөндiрiсi өнiмдерiн (жҮмыстарды, қызметтрдi) сату кезiндегi қосылған қҮнғасалынатын салық ... ... ... ...  Мемлекеттiк  кiрiс  министрлiгi  ... ... ... ... ... бөлiмшелерiн қосылған қҮнғасалынатын салықты дербес төлеушiлер ретiнде қарай алады.Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ...  ... ... осы ... импорттайтын тҮлғалар мен резидентеместер импортталатын тауарларға акциз салығын төлеушiлер болып табылады.Салық салынатын ... ... ...  ...  ...  ...  белгiленген  кеден  қҮны,  сондай—ақ  ... ... ... ... тауарларды импорттау кезiнде төлеугетиiс алынған сомасы енгiзiледi. Акциздер сомасын кеден ... ... ... ... ... мөлшерiне Қазақстан Республикасының кеден заңдарынасәйкес белгiленген тауарлардың қҮны, сондай—ақ  импорттаудың  ... ... ... ... барысындағы алымдар, және тауарлардыимпорттау барысында төленуге тиiстi басқа да баждар, салықтар мен алымдаржатады.ҚҚс ... ... ... ... ... ресiмдеу барысында кедендiк алымдар,  кедендiкбаждар, акциздер және ... да ... ... жататынтауарлар бойынша:Сс=(қ+қс +Б+Ас)*С/100:2) кедендiк ресiмi үшiн кеден алымдарын, кеден  ... ... ... ...  ...  ...  ... тауарлар бойынша:Сс=(қ+қс+Б+Ас)*С/100:3) кеден ресiмi үшiн кеден алымдарын, ... ... ... ... ... ... басқа  алымдар  салынбайтынтауарлар бойынша:Сс=(Қ+Қс+Б)*С/100:4) ... ... үшiн ... ... ... ... бiрақ кеденбаждарын, акцизiн, ...  ...  ...  тауарларбойынша:Сс=(Қ+Қс)*С/100:5) Кеден ресiмi үшiн кеден алымдарын, баждар, акциздер жәнебасқа алымдар салынбайтын тауарлар ... ... ... ... ... ... ... сомасы;Ас—акциз сомасы;А—басқа да алымдар сомасы;С—қосылған қҮн сомасының ставкасы.Арнайы ставкалар бойынша ... ... ... сәйкес кедендiкресiмдеу үшiн алымдар мен кедендiк импорттау бағдары  бойынша  ... ... ... жеке тҮлғалардың таңдауына орай республиканыңкеден заңдарына және “Салық және ... ... ... да ... ... ... Республикасы Президентiнiң  Заң  күшi  барЖарлығының 84—бабына сәйкес импорттау барысында төленуге ... ... ... және ... сомасының баламасы арқылы анықталады. МҮндайжағдайда импорттаудың жанама ... ... ... ... 1,2 ... Үлғайту әдiсi арқылы белгiленедi.Мысалы: импорттау барысында жеке тҮлғаға 1200 теңге кеден бажын, ... ... ... ... 3500 ... акциз (акцизделетiн тауарларбойынша), барлығы—4805 теңге төлеу мiндеттеледi. ... ...  ... ... ... ... ... басқармасымен ресiмделген тауарларбойынша Акциз) сомалары туралы мәлiметтер туралы қҮжат алты ... ... ауыл ... ... ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасының ¶кiметi белгiлейтiн ... ... ... ... қосалқы бөлшектер мен дәрi-дәрмектер ... ... ... қҮн ... ... ... Кiрiс министрлiгi Қазақстан Республикасы Қаржы ... ... ... ... ... ... емес үшiн ... қосылған  қҮн  салығы.Қазақстан Республикасында салық төлеушi болып танылмайтын резидент еместерҚазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... ... ... еместердiң Қазақстан Республикасының аумағындажүзеге асыратын тауарлар (жҮмыстар, қызметтер) сату бойынша айналымы ... ... ... ... емес үшiн бюджетке аударылуы тиiс қосылған қҮнға салынатынсалықты есептеу кезiнде салық салынатын ... ... ... кезiндеҮсталатын  салық  сомасымен  ...  ...  ...  (жҮмыстардың,қызметтердiң) қҮны еңгiзiледi.Жоғарыда айтылған мәселе Тәуелсiз Мемлекеттер ... ... ... ... ... ... еместерге қолданылмайды, оларҚазақстан Республикасына тауарлар (жҮмыстар, қызметтер) экспорты кезiндеқосылған ... ... ... ... бағаларды қолданады.Жанама салықтардың iшiнде  акциздiк салықты есептеу ... ... ... бiрi ... ... ... ең ... осы салықтыңдекларациясын толтыру тәртiбiн қарастырып өтейiк.Алдымен декларация туралы жалпы хабарлама айтып кетейiк.Акциздiк жөнiндегi жаңа ... екi ... ... ... ... ... жөнiндегi есеп жазбаларыңыздан ... ... үшiн ... және одан ... ... сома түрiнде бiрiншi беткеауыстырылады. Декларацияның осы нысанын экпорттық және импорттық тауарлардышығармаған ... ... ...  Егер  де  ...  ... ... және ... тауарларын қосса, онда сiз  акциз ... ... ... ... ... қызметiңiздiң түрiнеқарай сiзге салық декларациясының барлық ... ... ... ... ... ықтимал. Егер де, қандай да болмасын жолдар немесе қосымшапайдаланылмаса, онда сiз ол ... ... ... де сiз ... заңының ережесiне сәйкес  акциз жөнiндегi есептетҮрмасаңыз және акциз жөнiнде тiркелмеген ... емес ... ... ... ... ... ... онда сiз белгiленген тәртiппен,резидент емес ... үшiн ...  ... ... және  ... ... және Ж  қосымшасыз  толтырған  декларацияны  Үсынасыз.Декларацияны Үсыну және ... ... ... айдың кейiнгi 15 күнiненкешiктiрiлмей берiледi.Акцизге есептеме ... жол. Осы ... ... ... ... ... 2 ... Бқосымшасы көмектеседi. Осы жолда сiз  ... ... ... ... ... осыдан 20 проценттiк ставка бойынша салық алынады( осы тҮста ... ... ... ... нөлдiк ставка бойыншасалық салынатын ... және ... ... ...  ... үшiн, ... ... тапқан табысқа, таза табыс айналымның20%көбейтiңiз, содан 1—жолдың Б ... ...  ... алынатынсоманы көрсетiңiз.2—жол  акциздiң нөлдiк ставкасы бойынша салық салынатын айналымкөлемiн ... ...  ... ... ...  декларацияға  енгiзiлгенкөбейтiлген немесе азайтылған жағындағы ... ... да ... ... тиiс. ... түзетулер және мезгiлдер туралықысқаша ақпаратқа, олар ... ...  ... ... 3 ...  Б—бағанына  ауыстырылғанға  дейiн,  Д  қосымшасындакөрсетiлуге тиiс.4—жол акциздi ... ... ... ... ... А ... 1 ден 4—жолдарына енгiзiлген қҮрайтын сiздiң барлықтолық айналым көлемiн көрсетiңiз толық айналымдағы ... ... ... ... ... және алынған көлемдi толық айналымкөлемiнiң төменде орналасқан жолда ... егер ... ... ... ...  ...  салынатынайналысыңыз болса, оноың процентiн жалпы айналысқа таратыңыз және алынғанкөлемдi 56 жолында көрсетiңiз.6—жол. ... ... ... резидент емес тҮлға үшiнбюджеткетөленуге тиiстi ... ... ... ... Б бағандағы 1,3 және 6 жолдарға қосынысы енгiзiлген  акцизсалығының есептелген ... ... ... ... ... ... сомасы8—жол. Осы жолды толтыруда ... В ... ...  ... сiз әр ... көздерден алған табысыңыз туралы мәлiмет беруiңiзтиiс. Қосымшадағы барлық ... ... одан ... ... ауыстырылады.Осы жолда келген негiзгi қҮралдарды көрсетiңiз.9—жол. Осы жолды толтыруда сiзге В қосымшасы ... ... ... ... ... та негiзгi алған қҮралдар жайлыхабарламаны ғана қосыңыз.10—жол. 8 ден 9 ... ... ... есептi кезеңде алынғансiздiң барлық тауарларыңыздың (жҮмыс, қызмет) қҮнының көлемiн көрсетiңiз.11—жол. Бүрын берiлген ... ... ... ... сомасының барлық түзетулерi, Е  қосымшасында,  олар  ... ... ... ... ... ... тиiс. ... сомасы одан кейiн 11—жолына ауыстырылады.12—жол. Есептi кезеңдегi акциз есептемесiне рҮқсат ... ... ... ол қҮрастырылғанда 8,9және 11жолдарда көрсетiлген.13—жол. Егер сiзде акциз босатылған айналымыңызға бар ... ... ... ... төлеген  акциз барлық сомасына есептемежүргiзуге қҮқыңыз жоқ. Сiз есептемеге ... ... ... сомасын және 12жолда салық салу айналымының үлесiне ... ... ... ... тек осы өлшемде ғана есептеме ала аласыз.13а жолы. Нольдiк ... ... ... ... ... ... нольдiк ставка бойынша жiберiлген тауарларды (жҮмыстарды, қызметкөрсетулердi) берушiлерге төлеген, акциз сомасын ... ... ... бар. БҮл үшiн ... енгiзiлген  акциз жалпы сомасынан 56-жолында көрсетiлген айналыстың нольдiк ставкасы ... ... ... ... ... ... алыңыз.Есептi кезеңдегi акциз есебi14—жол. акциз ... ... ... ... (7 жол) ... ... салығының толық сомасын алып тастаңыз (13—жол),  акцизсалығы жөнiндегi салық мiндеттемесiнiң осы ... ... ... ... Егер де ... ... ... салық сомасы салық сомасынанасып кетсе, онда сiз 15—жолды толтырмайсыз.15—жол. Егер де ... ... ... ... ... ... салығынан асып түссе, осы жолдағы асып түскен соманы көрсетiңiз. Осыжағдайда сiз 14 жолды толтырмайсыз.Егер сiзде нольдiк ... ... ... ... ... ... ... үшiн бюджеттен қайтарылуға тиiстi  акциз салығы сомасын15а—жолында көрсетiңiз оның ... ... үшiн, ... ... ... тауарларды өндiруге және ... ...  ... және ... ...  ...  (жҮмыстарды,  қызметкөрсетулердi) жолда берушiлерге төленген 13а-жолда көрсетiлген  акцизсалығы ... 7 ... ... ... кезеңде жинақталған  акцизсалығы сомасын шығарып тастаңыз. Алынған көлем бюджеттен ... ... 15 және 15а ...  ...  ...  ...  арасындағыайырмашылық ретiндегi қалған артық сома алдағы төлемдердiң ... ... 15б ... ... Егер сiз акциз салығы жөнiнде төлемдi қоссаңыз онда оныңтолық сомасы А ... ... ... ... Сiз осы жолда бюджетке төленетiн  акциз салығының толықсомасын көрсетiңiз. 14 ... ... ... 16 ... ... ... Егер де сiз аталған жлды толтырсаңыз, онда сiз 18  ... ... ... 16 және 14 жолдардың сомасы ретiндеанықталған, ... ... ... ... ҚҚС ... көрсетiледi.19—жол. МҮндай жол егер сiзде бҮрыңғы ... ... ... ... ... ... ... болса, бҮл ретте бюджеттен қайтарылуғатиiстi акциз сомасы жиналып қалса және жайтару жасалмаса, толтырылады. БҮлжолды ... ... А ... 5б—жолындакөрсетiлген өткен кезең үшiнқайтарылуға тиiстi акциз сомасын көрсетiңiз.20—жол. Есептi кезеңде заңды тҮлғалардан ... ... ... ... есеп ... ... ... ставка бойынша есептi кезеңдетауарлар жiберудi, жүргiзген салық ... ...  Егер  ... ... ... салығы бойынша алдын—ала есеп айырысуға сәйкесесептi кезеңде сiзде зиян пайда болса, ...  ...  осы  ... БҮл ... сiз ... қайтарылуға тиiстi  акциздiң жалпысомасын, Үшыраған зиянның сомасын игерiлген, бҮрын кезең үшiн ... ... ... қоса ... салығы жөнiндегi декларация 200S (5—97)Салық төлеушiЖШС “Томирис”Декларацияны толтырушының аты—жөнi Аминов ... ... ...                    ... жайы ... қ. Ленгерское шоссе 5км          ... ...                 ... айы: ...  | ... ... есептесу            |  ......  ||  |                       |  ...  |акциз   ||  |                       |  ...   |      ||1. |ҚҚС 20% ... ... айналым     |1. ... ...  ||2. |ҚҚС 20% ... ... ... ... |2. |     |      ||  ...                    |  |     |      ||3. ... ... ... ...   |3. |     |      ||4. |ҚҚС ... ... айналым       |4. |     |      ||5. ... ...                 |5. |     |      ||5а ... ... ... ... ...   |5а |     |      ||  ... ... ... ... 3 ... ... |  |     |      ||  ...                     |  |     |      ||5б ... ... ... ставка айналысы   |5б |     |      ||  ... ... ... үлес ... ...  |     |      ||  ...                    |  |     |      ||6. |ҚҚС ... ... емес ... ... ҚҚС |6. |     |      ||7. ... ... ҚҚС             |7. |     ...  ||  |Есептемеге қатысты, ҚҚСсомасы         |  |     |ҚҚС ... ||  |                       |  |     ... ||8. |Lшкi ... ... ... жҮмыс, қызмет  |8. |45701704 |6140340  ||  |(негiзгi айналымнан ... ) ...    |  |     |      ||9. |Lшкi ... алынған негiзгi қаржы      |9. |126706  |25341   ||10. ... ...                 |10. ... |      ||11. ... ... ...           |11. |     |      ||12. ... ... ...         |12. |     |9165682  ||13. |ҚҚС ... ... ... ... сома  |13. |     |9165682  ||  ... ... ... ...    |  |     |      ||  ...                  |  |     |      ||13а ... ... нольдiк ставка бойынша жiберiлген |13а |     |      ||  ... ... және ...       |  |     |      ||  ... ... ... ... |  |     |      ||  ... берушiлерге (төленетiн), қосып |  |     |      ||  ... ... ҚҚС ... ...    |  |     |      ||  ... көрсетiлген үлеске көбейтiңiз)    |  |     |      ||  ... ... ҚҚС ... есеп ... |  |     |      ||14. ... кезең үшiн төленуге тиiстi ҚҚС сомасы |14. |     |1127075  ||  ... ... ...             |  |     |      ||15. ... жатқызылған ҚҚСесептi кезең үшiн  |15. |     |      ||  ... ... ... ... ...  |  |     |      ||  ... ...                 |  |     |      ||15а ... тиiстi ҚҚС сомасы (13а—жолы минус |15а |     |      ||  ...                    |  |     |      ||  |                       |  |     |      ||15б |ҚҚС ... ... ... ...    |15б |     |      ||  ...                 |  |     |      ||  |ҚҚС ... (15—жол минус 15а—жол)       |  |     |      ||16. ... ... ... ...    |16. |     |1011916  ||  ... мен ...... 6—жол) |  |     |      ||17. ... ... ... ҚҚС ... ...  |17. |     |1151595  ||  ... ...                 |  |     |      ||18. ... ... есебiне ауыстырылатын ҚҚС |18. |     |      ||  ... ... плюс ... ... 14—жол)   |  |     |      ||19. ... ... ... ...  |19. |     |      ||  ... ҚҚС ...... ...     |  |     |      ||20. ... ... тыс ... (жҮмыстарды,  |20. |     |      ||  ... ... ... ...    |  |     |      ||  ... ... жататын шығыстар   |  |     |      ||  ... ...               |  |     |      ||21. |73, ... бойынша қайтарылуға тиiстi ҚҚС   |21. |     |      ||  ... ... плюс ... ... 20—жол   |  |     |      ||                            |     |      ||                            |           |А ... ... және ... ... ... сомалауКесте-8|Жолдар |Төлем күнi  ... ... ...         ... ... ||1.   |       |                    |    |   ||2.   |       |                    |    |   ||3.   |       |                    |    |   ||4.   ... ... төлем жиыны (1—ден 3—жолдар сомасы)  |1016200 |   ||5.   ... ... ... ... ...    |-4284  |   ||    ... ҚҚС ...                |    |   ||5а   ... ... үшiн қайтарылуға тиiстi ҚҚС сомасы (егер|    |   ||    ... ... ... ...     |    |   ||    ... енгiзiледi.                 |    |   ||6.   ... ... ... ... ... ... |   ||    ... ағымдағы төлемдер мен есептемелердiң   |    |   ||    ... ... (4 және ... ... ...  |    |   ||    ... ...                 |    |   |Б ... ... ... және ... ... ... акцизсiз тауарлары (жҮмыс, қызмет) өткiзу   |51463785    ||гi А  ...                      |        ...  |                          |        ... |                          |        ||    |2,1 ... қҮны және ... ... ... |        ||    ... ... ... (58, 5—бап),  |        ||    ... ... таза ... ... айырманы  |        ||    |1,2 бөлу                      |        ||    |3,1 20% ... ... ... ... ...   |51463785    ||    |айналым                      |        ||    |1,1 және ... ... ... А ...  |        ||    ... енедi                  |        |Г ... ҚҚС ... ... ... ... ... ... мақсатында емес пайдаланылған тауар, жҮмыс,|      ... үшiн ... тиiс ҚҚС таза ... ...   |      ...                           |      ... ... қызмет үшiн төленген (төленуге тиiс) ҚҚС шығынға|      ... ... ... ... қоры болса (73,2—бабы) табыс |      ||салығын ... ... ... тиiс            |      ... ... ... ҚҚСС ... мен жеңiл    |      ...                        |      |Д – Е ... ҚҚС ... ... ...  |            |   ...      |ҚҚС ... (+-) ||    |            |   ...   |         ||    |            |   ... ...  |         ||    |            |   ...     |         ||1.   |            |   |         |         ||2.   |            |   |         |         ||3.   |            |   |         |         ||4.   ... ... ...   |   |         |         ||    ... ... Үсынылған |   |         |         ||    ... ...     |   |         |         ||    ...       |   |         |         |Ж ... ... емес ... ... ... ...  акцизбойынша мәлiмет                         ...  ... емес  ...  ... емес  ... ... сомасы||    |тҮлғаның аты  |емес    ... РНН ... |      ||    |        ...  ...      |    |      ||    |        ... |        |    |      ||    |        |      |        |    |      ||    |        |      |        |    |      ||    ... ... ... ... ... ...    |      ||    ... сәйкес анықталады)              |      |2004ж. ...                М.                ...                                ...             ...             ... тҮлғаның аты—жөнiМырзатаева                               ...                               ... ... берiлген ақпараттың толық және дҮрыстығын мәлiмдеймiн. Мен Салықкодекснiң бҮзылуы бюджет алдындағы жауапкершiлiктi ... ... ... ... ... ... ... және бөлшексаудамен жанар—жағар май материалдарын сату мен айналысады. Яғни ... ... ... ... ол ... ... төлейдi.Мысал ретiнде “Томирис” Ж.Ш.С. 1 айлық акциз бойынша декларациясынқолданамыз. 2004 жылдың 1 ... ... ... ... ... сәйкес бҮл серiктестiк бензинге 500 теңге ставкiмен акцизсалығын және дизель отынына 60 теңге ... ... ... ... ... ... 11 ... май қҮю бекетi бар. Жалпы әрбiр бекет бойынша айналым және  ...  ...  ...  ... болады: (15 кесте)Жалпы әр бекет бойынша айналамы және ...   ...     ...     ...   ...  |Сома  ||     |         |       ...  ...  ...  ||Пп    |         |       |      |     |    ||1    ...   ...    |93,289   |500   |46 645 ||     |         ...  |-     |-    |-    ||2    ...   |Бензин    |20,162   |500   |10 081 ||     |         ...  |-     |-    |-    ||3    ...   ...    |45,044   |500   |22 522 ||     |         ...  |14,319   |60    |859   ||4    ...   ...    |2,776   |500   |1 388  ||     |         ...  |10,369   |60    |622   ||5    ...   ...    |403,652  |     |201 826 ||     |         ...  |58,447   |60    |6 323  ||6    ...   ...    |12,646   |500   |569   ||     |         ...  |9,479   |60    |7 528  ||7    ...   |Бензин    |15,056   |500   |-    ||     |         ...  |-     |-    |27 476 ||8    ...  ...    |54,951   |500   |240   ||     |         ...  |4,002   |60    |4 268  ||9    ...  ...    |8,538   |500   |513   ||     |         ...  |8,549   |60    |14 916 ||10    ...  ...    |29,832   |500   |1 926  ||     |         ...  |32,102   |60    |859   ||     |         |       |      |     |    ||     ...       |       |      |     |351 208 ... ... ...  ...  ...  ...  бҮлсерiктестiк толығымен барлық бекеттердiң ақпан айында толық бензин бойыншаайналымы 685946 теңге оның ... 500 ... ... ... ... ... 342972 ... қҮрайды. Ал дизель отыны бойынша ақпан айындажалпы айналысы 137267 теңге. БҮның ставкасы 60 теңге, яғни ... ... 351208 ... ... ...  ...  ...  налоговойинспекцийМинистерства  ...   ... 27 июня 1995г. ... ...  ...                         ... ... ... ... ...                         ... 4 > 02      200 4  г.                 ... годПлательшикТОО. Томирис                  ... ... ...                     ... ...  Е.А.               ...             ...             ...  |Вид ... |Код  |Оборот |Ставка  ...    |Код |Для ... ||П/п |      ... |    |акциза  |подлежащий  |стр.|      ||  |      |    |    |     ...    |  |      ||1  |      |    |    |     |       |99 |      ||2  ...   |    |685,946 |500    |342972    |98 |      ||3  ...   |    |137,297 |60    |8236     |97 |      ||4  |      |    |    |     |       |96 |      ||5  |      |    |    |     |       |95 |      ||6  ...    |    |    |     |351208    |94 |      ...  по  ...  на  ...  ...  в  ...  |Вид ... |Код  ... |Стоймость |Акциз,    |Код |Для отметок ||П/п |      ... |    ...   ...  ...      ||  |      |    |    |      ...    |  |      ||7  |      |    |    |      |       |89 |      ||8  |      |    |    |      |       |88 |      ||9  |      |    |    |      |       |87 |      ||10 |      |    |    |      |       |86 |      ||11 |      |    |    |      |       |85 |      ||12 ...    |    |    |      |       |84 |      ||13 ... ... ... ...           |83 |      |II. ... по акцизу за отчетный период14.    Сумма    ...    ...     к     ...  |Код ...  ... |Вторые 10 |Оставшиеся |  |       ||П/п |       |ый  |10 ...   |дни     |  |       ||  |       ... |    |     |      |  |       ||15 |       |   |    |     |      |79 |       ||16 |       |   |    |     |      |78 |       ||17 |       |   |    |     |      |77 |       ||18 |       |   |    |     |      |76 |       ||19 |       |   |    |     |      |75 |       ||20 ... ...    |     |      |74 |       ||21 ...        |    |     |      |73 |       ||  ...   |    |     |      |  |       ||22 ... текущие платежи:                     ||N  |Код ...  ... ... 10 ... |  |       ||П/п |       |ый  |10 ...   |дни     |  |       ||  |       ... |    |     |      |  |       ||23 |       |   |    |     |      |69 |       |3. ... ... Қазақстан Республикасының салықжүйесiндегi үлес салмағы және жетiлдiру бағытындағы мәселелер мен шешужолдары3.1. ... ... ... ... ... үлес ... ... бюджетiнiң (мейлi  нарықтың  экономикадағымемлекет болсын) негiзгi қайнар ... ... ... Оны төмендегiдиаграмма     ...     ...     ...     ... 2БҮл жерде бюджеттiң 69,7 %-нiң өзiн толығымен салықтық түсiмдер алады.Ал қалған 22,5 %-iн капитал ... ... ... 6,0 % ... түсiмдер, ал 1,8 %-iн трансферттер алып отыр.  Ал республикамыздыңсалық жүйесiндегi үлес ... ... ... ... ... ... ... табыс салығы және әлеуметтiк салықтар жатады. Осыныңiшiнде қосылған қҮнға салынатын ... ... орны ... БҮл ... ... ... ең негiзгi орынды алады.Жанама салықтар қатарына жататын акциз салығының да бюджеттегi орныайтарлықтай, сонымен мҮны келесi графиктен ... ...                                1БҮл ... ... 2002-2003 жылдардағы жанама салықтар, соныңiшiнде ҚҚСС пен акциз салығы ... ... ... ... БҮлсалықтар бойынша  бюджетке  түсiмдер  ...  ...  ... ... ... ... ҚҚСС ... 2002 жылы бюджетке түсiм37,6 % ... 2003 жылы ... ... ... ... 29,7% ... ... алып отыр.Оған себеп, соңғы жылдары шағын ... ...  ... ... бәсеклесттiкке iлесе алмай, жабылып қалып отыруы.Яғни, бҮл дегенiмiз ҚҚСС ставкасының ... ... өнiм ... ... ... ... болып отыр.Бюджетке түсiмнiң кемуiнiң келесi бiр себебi республикада салықтыңауыртпашылық деңгейiнiң ... ... ... ... ... салық төлеуден жалтаруларының жиi қолданылуы. БҮл көлеңкелi ... ... ... ... Сонымен қатар салық қызметi органдары кейбiрқызметкерлерiнiң арсыздығы мҮндай жағдайды ... ... ... ... кең етек ... ... соғуда.Жанама салықтардың келесi түрi акциз салығы бойынша бюджетке түсiм2002 жылы 8,7%-тi қҮраса 2003 жылы 6,1% қҮрап ... ... 2,6%-тi ... ... ... жылдардағы акциздiк тауарлар тiзбегiнiң кемуiне себепболып отыр. Сонымен қатар, жоғарыда қосылған қҮнғасалынатын ... ... ... ... ... ... да қайталанып отыр.Осындай себептерге байланысты жанама салықтардың республикамыздыңбюджетiн ... ... ... ... ... отыр. Нàºòû ñàëûºñàëó æ¾éåñiíiң ìåõàíèçiìií º½ðó ... ºîë ... ... бið ... ... ... äàмóûí, õàëûºòûң ò½ðìûñòûº æà¹äàéûí, åëäåãiýêîíîìèêàëûº æà¹äàéäû íû¹àéòó¹à, àë åêiíøi æà¹ûíàí бюджеттiң кiрiс бөлiгiннығайтады,  яғни  ...  ...  ...  ...  ... ... Қазақстан Республикасы салық саясатындағы салықтардыңорындалуы мен ... ... ...  ...  ...  ... ... салық жүйесiндегi салықтардың орындалуыкесте-17Мың тенге|                    ...                ...                |                   ||                    |2001    |2002    |2003    ... ... ...       ... ... |7276365,1 ||Жеке табыс салығы            ...  ... ... ... ...            ...  ... ... ||Жер ...               ...  ...  |331144,0  ||Көлiк салығы              ...  ...  ...  ...                ...  ... |6155958,4 ||Қосылған қҮн салығы           ...  ... ... ... ...              ...  ...  ...  ||Жер қойнауын пайдаланушылардың     |      |      |      ... мен ... ...     |24048,1   |45891,8  |65032,2  ...                ... |21545079,1 |29813394,6 ||                    |      |      |      ||                    |      |      |      ||                    |      |      |      ||                    |      |      |      ||                    |      |      |      ||                    |      |      |      ... Қ.Р. ...  ...  ...  орындалуы. Осыөсiмнiң динамикасын осы диаграммадан көруiмiзге болады.Ал, жоғарыдағы 17-кестедегi мәлiметтер  бойынша ... ... 2003 жылы ... мың ... ... Салықтардың көлемiнежеке –жеке тоқаталатын болсақ:|- корпорациялық табыс салығы    ... мың ...        ||- жеке ... ...     ... мың ...           ||- ... ...      ... мың ...           ||- жер ...         ... мың ...           ||- ... ...        ... мың ...           ||- ...          ... мың ...           ||- ... қҮн ...    ... мың ...           ||- ... ...        ... мың ...           ||- жер ... ... салықтары|-65032,2 мың тенгенi қҮраған||мен арнаулы төлемдерi           |               ... ... ... ... ... ... мен басқа да төлемдерден қҮралады. Яғни:Салықтар:- корпорациялық табыс салығы;- жеке табыс салығы;- қосылған қҮн салығы;- акциздер;- жер қойнауын пайдаланушылардың ... мен ... ... ... ... жер ... көлiк қҮралдары салығы;- мүлiк салығынан тҮрады.Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ...     |2001 жыл  ... жыл  ... жыл  ...            |мың тг.   |%  |мың тг.  |%  |мың тг.  |%  ... ...  | ... ... |100,0|29813394,6 |100,0||Корпорациялық табыс  |10107922,5 |41,5 |4951686,0 |23,0 |7276365,1 |24,4 ||салығы         |      |   |      |   |      |   ... ... ...   ...  |6,5 ... |9,4 |2656696,5 |9,0 ||°леуметтiк салық    |5044295,1  |20,7 ... |27,2 ... |21,6 ||Жер ...       |338337,5  |1,3 ...  |1,5 ...  |1,1 ... ...      ...  |1,5 |376910,0  |1,8 |305750,0  |1,0 ...        ...  |13,0 ... |13,4 ... |20,7 ||Қосылған қҮн салығы  |3242333,1  |13,3 ... |20,5 ... |19,3 ... салығы      ...  |2,0 ...  |3,0 ...  |2,7 ||Жер ...      |      |   |      |   |      |   ...   |24048,1   |0,2 |45891,8  |0,2 |65032,2  |0,2 ... мен ... |      |   |      |   |      |   ...       |      |   |      |   |      |   ... ... Мемлекеттiк бюджетке келiп түсетiн салықтардың2001-2002 жылдар аралығындағы  жалпы  ... ...   2002  ... ... ... мың ... төмендеп, ал 2003 жылы 8268315,5мың тенгеге қайта көтертiлгенiн  ...  ...  ...  ...  ... ... ... түрлерiнiң  iшiндегi ең төменгiжәне ... үш жыл ... ... ... салық түрi Жер қойнауынпайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдерi осы жер қойнауын дҮрыспайдаланбаушылықтан ... ... ... ... ... түсiмнiң  0,2пайызын қҮрап отыр. Қалғандарының iшiнде  2001 жылы  салықтық түсiмнiң41,5 ... ... ... ... ал 2002 жылы 23,0 ... 2003 жылы 24,4 ... ... ... жылы  жалпы салықтық түсiмнiң 13,4 пайызын акциздiк ... 2003 жылы ... ...  20,7 ...  ... салықтар алыпотыр.Қазақстан Республикасы салық саясатындағы салықтардың үлесiнiңауытқуларыКесте-19|Салық түрлерi        ... (мың тг.)     ... ...    ||               |2002    |2003    |+,-     |%     ... ...     ... |29813394,6 |8268315,5  |138,36  ||Корпорациялық табыс салығы  |4951686,0  |7276365,1  | ... |146.9   ... ... ...      ...  ...  ...  |130,0   ||°леуметтiк салық       ...  ...  ... |110,1   ||Жер ...          ...  ...  |-7215,3   |97,8   ||Көлiк салығы         ...  ...  ...  |81,1   ...           ...  |6155958,4  |3235475,3  |210,7   ... қҮн ...     ...  ...  | 1347544  |130,3   ... салығы         ...  ...  ...  |137,1   ||Жер ...         |      |      |      |     ... салықтары |45891,8   |65032,2   |19140,4   |141,7   ||мен ... ...    |      |      |      |     ... ... ... арқылы,  салықтық түсiмдерiдiң iшiндегiакциз салығы түсiмдерiнiң өскенiн айқындауға болады. ... ... ... салықты жетiлдiру бағыттарына байланыстымәселелер мен шешу жолдарыНе үшiн фиксальды саясат қажет? ЖҮмыссыздықты жою үшiн бе? ... ... ... ... үшiн ... салық саясатының қалыптасуындағы өзектi мәселелердiң бiрi болыптабылады. Бiрақ жаңа кодекстi қҮруда ... ... ... жiберiлетiнболса, баяғы проблемалар тағы да қайталанары сөзсiз. БҮл ... ... одан әрi ... әкелiп соғады.°рекет етушi салық жүйесiнiң басты кемшiлiктерiнiң ... ... ... ... ең алғашқыда бҮл салықты есептелу әдiсi ... ... ... қҮн ... бiздегi сияқты толық қҮннанемес, тек қосылған қҮннан Үсталу қажет, яғни толық қҮннан, алдымен ... алып ... одан ... ... ... есептеу қажет.Ал бiздiң республикамызда әрекет ететiн  акциз АҚШ-та әрекет ететiнсатудан Үсталынатын ... ...  ...  әрекет  ететiн  сатуданҮсталынатын бҮл салыққа өнiмнiң толық қҮнынан 3-8% көлемiнде ... ... ... ... ... және ... баға арқылынақты салық төлейтiн салық түрi ... ... ... ... салу ... ... мысал арқылы көрсетуге болады:Наубайхана сату бағасы 19 теңге нан пiсiредi, бiрақ акцизставкiсi 10%,нан қҮнына есептейдi (19x1,1) де, өнiмдi 20,9 ... ... ... ... ... да 10% пен ... ... қажет, сондықтан дүкендердегi нанғатағы да акциз есептелiнедi де, нан қҮны халыққа 25-27 ... ... ... ... ... халыққа аударылады. Сондықтаншетел классикалық-экономистерiнiң айтуынша: “  ...  ...  ... ... қатарына жатады”.Акциз салығы кәсiпкерден жалданған жҮмысшыларға ... ... ... төлемдерден, басқа да салықтардан, шикiзат қҮнынан тағыбасқалардан бҮрын Үсталынады.ТҮтынудың  тежелуiне,  коммунальдық  ...  ...  ... ... ...  ...  ...  континентдеңгейi, салықтың ставкасiнiң тым жоғары ... және ... ... ... дейiн Үсталуы кейбiр жағдайларда барлық  ... ... ... БҮл ... ... ... ... әкелiпсоғады.Сонымен қатар, қазiргi тоқырауда жоспардан тыс шығындар да пайда болады(тонау, Үрлау, алдау және т.б). БҮл шығындар сомасы әртүрлi 1000теңгеден 10000 ... ... ... ... ... кейбiр жағдайда кәсiпкертолығымен пайда таппайды. Көптеген ... бҮл ... ... ... ... ... немесе қылмыс  кодексiмен  келiспеушiлiкке  келебастайды.Отандық салық ... ... ... ... бар  және  үлкен“қорғаушысы” бар бизнесмендер ғана жақсы өмiр сүредi. БҮл жағдайда ... ... ... ... ... төленбеге, акциз салығы ... ... ... төмендету арқылы айналымды Үлғайтуға мүмкiндiк туады.БҮл дегенiмiз көлеңкелi айналымның кәсiпкердiң инвестициядан гөрi,қорлануға бас Үруына ... ... Яғни ... жағдайымызды  акциздiтҮтынуды ғана тежемейдi, ол ... ... ... ... ... оның ... ... ынтасын да жоғалтады.Акциз салығы бизнестi көлеңкелi салаға жылжыту арқылы салық қызметiнiңбеделi мен ... ... ... ... Үсыныс етемiз:Азық түлiк тауарларын өндiрушi және ... ...  ... жою ... олар үшiн жоғары емес сатудан ...  ... ... ... 3% ... БҮл елде ... ... төмендетуге мүмкiндiк бередi және де азық—түлiк өнiмдерiнiңсапасының жақсаруына, ассортиментiнiң  ...  ...  ... ... ... БҮл ... ... салығы мен әлеуметтiксалықтың және зейнеткерлiк алымдардың көбеюiне жағдай жасайды.Себебi осы бағытты қолдану ... ... ж.ж АҚШ ... ... Штаттарды 70—80 жылдардағы стагнациядан шығуға және ... ... өте ... деңгейге көтеруге жағдай жасады және бҮлжағдай инфляцияны (1980) 13,5%-тен, (1983) 3,5-ке ... ... ... ... ... ел басшысының бастауымен салықтардыңбiрнеше түрiнiң салықтық ставкасын төмендеттi. Себебi ... ... ... ... ... кәсiкерлердiң  әлеуметтiк жағдайынжақсарту мақсатымен  және сонда ... ... ... ... ол өндiрушi өнiмдi сапалы әрi мол етiп ... ... екi ... (тҮтынушы және өндiрушi) тиiмдiлiк көзделiп отыр және ... ел ... ... ... ... ... тiзбесiн  Үлттықдәстүрге экономикаға сай етiп өзгертудi Үсынам.Сондай—ақ ... ... ... ... жылы ... өндiрушiлердiңпарыздылығын туғызатын “әр күн сайын” салық заңдылықтарына өзгертулер ментолықтырулар енгiзбеуiн ...  ... ... ...  ...  жергiлiктi  органдарынан  және  салықзаңдылықтарын  ...  ...  ...  және  салықзаңдылықтарын реттейтiндердiң мүдделерiн, көзқарастары жағынан  нақтылышешiмдерiн қабылдап, оны ... ... ... де ... ... ... ... Үсынамын.ҚорытындыНарық реформаларының соңғы тәжiрибелерi көрсеткендей, бюджеттiңнегiзгi қайнар көзi—салықтар болып отыр. ... ... ... ... ... ... тҮрақтандыра түсетiн жаңа салықкодексiн қабылдау болып табылады.2003  ... ... ... ...  ...  айтарлықтайөзгерiстер енгiзiлдi.  Мысалы,  зиянға   ...  ...  ... ...  ... және  ... шаруашылықтарға берiлгенжеңiлдiктердi айтуға болады.БҮл өзгерiстерге қарамастан, осы жылы тағы да айтарлықтай ... ... ... Нақтырақ айтсақ, Президенттiң жарлығыменжаңа салық Кодексi бекiтiлуi  тиiс. Жаңа  ...  ...  ... ... ?Бүгiнгi күнде негiзiнен республикамызда салықтық қҮрылым бiрқалыптыжәне дҮрыс ... ... Тек қана ...  ... ... ... ... жағдайларда  әрекет  ететiн   акциз  ставкасыайтарлықтай ... ... ... ...  оның ... мен ... резервтердi iздеу қажеттiгi пайда болуда. Ал оны толықтыратынрезерв негiзiнен салықтық және ... емес ... да ... дҮрыстүсуi есебiнен ғана пайда болады.Бiрақ  акциз ставкiсын  төмендету,  тек  ...  ... ал ... төмендеуiне компенсация орнына бөлшек саудадансалық болуы керек.Қазiргi ... ... ...  ...  ... ... дҮрыс менеджменттiң болмауынан кәсiпорындарғаакциздiк ставкiсi  ауыр тиiп ...  ...  ... аз ... ... ... болар едi, бiрақ бюджет оны көтере алмайды.Сондықтан көп пайыздық  ... ...  мен  ...  ставкiсi онсыз датөлемейтiн бөлшек сауда сферасына салықты ендiру ең тиiмдi ... ... ... баға Үзақ ...  сақталуы мүмкiн емес, ... ... ... ... заңды. БҮл  жағдайда  әлi нашар  ... ғана ... арта ... БҮл ... бiрi- ...  ... мен ... сферасы болып отыр. ЖҮбаныш  болатыны , ... жүйе ... ... түсуi, өткен жылы недiрiлген әкiмшiлiктiңбiр формасы мониторинг, бөлшек ... ...  ... ... өнiмакциздерi бойынша , жанар май бойынша бағдарлама болып  отыр.Одан  кейiн, нарықтан соң ... ...  ... ... ... ... ...  қайта  нарығы , екiншiден емдiкзаттардың ... ... ... ...  ...  ... ... жақтаушылар қатарындамын.Бiрақ, ескеретiн  бiр жай, ... ... ...  ... ... ... ... қажет. Ал ондай мүмкiндiктi қазiргiкезде жанама салықтар беру мүмкiн. БҮл ... жаңа ... ... ... бойынша ең тиiмдi бағыттарды таңдау қажет.БҮл тақырыпты зерттеу барысында, мен, жанама ... ... ...  ...  ...  орны,  салықты  есептеу  механизмi,ерекшелiктерi, ... және ... ...  ...  ... мен әдiстерiн танып бiлдiм. БҮл тақырыпты қазiргi кезеңде еңактуальды ... бiрi ... көз ... бҮл ... әлi де ... ... ...  етедi.Сондықтан да, бҮл тақырыпты ары қарай зерттей түсудiң өзiмнiң болашақ iс –тәжiрибемде қолға алуды жөн ...  ... ... ... ... Салық кодексi 2003 жыл қаңтар2. Карагусова Г. ... ... и ... ... ... -қаражат(, 2000ж3. Ермекбаева Б.Ж. (Жалпы мемлекеттiк салықтар( / ... ... ... ... 2000ж, 1999ж N1-125. ... Л.В. ... и ... Ростов-не-Дону   Феникс2002г6. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ... ... ... ... и ... –2000 N1-128. ... мир ... –2000г. N3,с 20-229. Юткина (Налоги и налогооблажения(.  ... ... М, ... М1999 г.10. ... ... РК. /Изд ... А.И. ... Н.Е. Наурызбаев.  Налоги:  понятие,  элементы,установление, виды. Алматы 1998г.ТОО Баспа.12. А.И. Худяков. ... ... РК. ... (Жетi ... ... Дербисов Е.Ж., Ержанов С.Ж.  ...  в  ... ... 1999 ж.14. ... ... ... керек Зерде N3 2000ж.15. Салық жинауда салғырттық  ... Қ. ... ... ... и ... ... 2000-6 6 стр. Налоговая политика.17. Бабкина С. Новая ... ... ; ... ... ... (Дамудың бiр кепiлi салық( Заң және заман 2000 ж. N4 47-51б.19. ... және ... ... ... ХХI ... жол 2000 ж. N220. ... ... саясаты( Заң газетi. 1999 жыл 3 желтоқсан.21. (Салық бюджеттiң қайнар көзi( Заң ... 2000 жыл ...... и ... ... ... в ... и закон РК сизменениями и дополнениями( 1 января 2000 г. ... ... ... РК- ... ... ... акты  по финансам, налогам, бухгалтерскому ... ... ... ... Қазақстан (Салық және  бюджетке түсетiн басқа ... ... ... кодексiнiң жобасы(, 2000.2 қараша.26. Бухгалтерлiк бюллетенi, 2000ж, 1999ж N1-1227. ... ... ... ... ... 2000ж.1 қазан.28. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ... ... ... ... и ... –2000 N1-1230. Деловой мир Казахстана –2000г. N3,с 20-2231. Налоговое законодательство РК. /Изд (Қаржы-қаражат(-1997г.32.  Қаржы ... ... Д. ... ... бар,  ... Салық жинауда салғырттық  болмасын. Қ. ... ... ... и ... Казахстана 2000-6 6 стр. Налоговая политика.35. Ермекбаева, Зейнелегбдин. Налоги и налогооблажение. Алматы ... Н.В. ... ... и налогооблажение( 2000г.37. (Есенбаев М. На пути к новой системе : ... с ... ... зам. ... С. ... правда—1999г-9-июля38. (Салық және бюджет саясаты( Қазақстан ХХI ғасырға жол 2000 ж. N2(39. ... Е. ... ... ... же оно ...  ... ... и жизн—1999 .40. журнал ''Финансы икредит'' N 11. 1999 год.41. Мусинов С.М. ''Налоги и населения'' Республики ... ... ... ... ... ... ...  2002  2003  ... ... ... емес ... ... тѕсiмдер1,8% Трансферттер (гранттар)Сигареттi сатушыґзiндiк єЅны+ Пайда + Акциз =1 пачка темекi єЅныСатып алушыСатып арєылыМемлекеттiк ... ... ... ... ... алынған шикiзат бойынша жасалғанакциздiк товарлар бойынша жёне ҚР территориясында уаєытша желiнген акцизсалығының салық төлеушiлерi болып Қазақстанда оларды ... ... ... ... ... ... жёне ... тыс жердеалын№анОйын бизнесi бойынша акциз салығының салық төлеушiлерi болып ойын үйлерiказинолар және ақшалай ... ... ... ... ... жүзегеасыратын тағы басқа ұйымдар болып табыладыҚазақстан республикасынан тыс ... ... ... ... ... жёне ... ... жүзеге асырылатын акциздiк товарларбойынша салық төлеушiлер болып Республикаға осы ... ... ... ... территориясында акцизделетiн товарларды өндiрушiІазаєстан территориясында акцизделетiн товарларды ... ... ойын ... жүзеге асырушы 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық әкімшілігі37 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет
Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік экономикадағы рөлі63 бет
Мәдени даму мен теориялар14 бет
Педагогикалық инновация жайлы4 бет
Социалистік реализм3 бет
Түркі тілдерінің сөзжасам мәселелері6 бет
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру34 бет
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь