Қазақстан Республикасының халыұаралық жағдайдағы қауіпсіздік мәселесі

КІРІПЕ

I. ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҰАРАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕСІ
1.1 Қазақстан алдындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттері мен стратегиялық бағыттарын анықтау
1.2 Ланкестік . ғаламдық мәселе

2. ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН МЕН АҚШ АРАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЛАНКЕСТІКПЕН КҮРЕС МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ҚАРЫМ.ҚАТЫНАС
2.1 Қазақстан мен АҚШ арасындағы қарым.қатынастар
2.2 Екі ел арасындағы ланкестікпен күрес бағытындағы жүргізілген шаралар

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Тақырыптың маңыздылығы. Соңғы уақыттарда әлемнің түрлі елдерiнде болып жатқан жан түршігерлік сан-қилы оқиғалар көп мемлекеттер үшін терроризмнің аса күрделі проблемаға айналып отырғандығын көрсетсе керек. Замана дерті саналатын осынау қоғамдық қауіпті көріністің кең етек алып, өрттей қаулап бара жатқаны мемлекетаралық және ішкі саяси, әлеуметтік – экономикалық, тарихи, ұлттық, діни, тағы басқа факторлардың үлкен қайшылықтарға ұрынуымен түсіндірілмек.
Мемлекеттің қауіпсіздігін, оның тәуелсіздігі мен тұтастығын, сонымен қатар ішкі тұрақтылығын қамтамасыздандыру ұлттық мемлекеттер дәуірінде туылған, кейбір көреген зерттеушілердің болжамына қарағанда өзінің ақырына жақындаған, кез – келген мемлекеттіктің басты мәселелерінің бірі болып табылады. Соған қарамастан, Қазақстан 1991 жылдан соң, еуропалық елдер XVI1-XX ғасырларда және үшінші әлем елдерінің көбісі ХХ ғасырдың ортасында бастарынан өткізген ұлттық мемлекеттердің қалыптасу кезіндегі қиындықтарымен кездесуде. Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін өзінің қауіпсіздігінің абсолютті кепілдігіне ие болатын, оны Кеңестік әскери күш қамтамасыз ететін, ал ССРО тарағаннан соң бұл кепілдіктің нәтижесі нөлге теңесті, сондықтанда бұл мәселенің шешімі осымен одан әрі күрделене түсті.
«Соңғы уақыттарда өткен геосаясаттық жағдайлардағы өзгерістермен және тәуелсіздікті жариялаумен, БҰҰ және басқада бірқатар халықаралық ұйымдарға кірумен байланысты Қазақстан өзінің сыртқы саясатында, қорғанысында және ұлттық қауіпсіздігінде оған таныс емес проблемалармен түйісті».
Осынау жағдайды ескере отырып, соңғы кездері әлемдік қауымдастықтар терроризмге қарсы күрес шараларын белсенді түрде ұйымдастырып жүзеге асыруда.
Қазақстан тәуелсіздік алғалы бәрі терроризмге тікелей душар болмағанын атап өткеніміз жөн. Бұл сөз жоқ, республика басшылығының реформа барысындағы салауатты саясатының жемісі болса керек. Алайда, егеменді Қазақтанның әлемдік қауымдастық елдер қатарына енуімен қатар террористік топтардың оған деген қызығушылығының пайда бола бастағаны да жасырын емес. Сонымен қатар дипломатиялық, коммерциялық, ғылыми-техникалық және гуманитарлық байланыстар да күн санап артып келеді. Көптеген мемлекеттер Қазақстанда өздерінің дипломатиялық, сауда, тағы басқа өкілеттерін ашуда. Олардың арасында террористік және экстремистік әрекеттерге ұшыраған ұйымдар да, азаматтар да бар (АҚШ, Израиль, Иран т.б.).
1. Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы: Атамура, 1999.- 330с.
2. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы: Онер, 1996. - 288с.
3. Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. - Алматы: Казахстан. 1996. - 640с.
4. Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации. - М.: Экономика. 2000. - 543с.
5. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана. Елорда. 2001. - 294с.
6. Назарбаев Н.А. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахе ганцев: Послание Президента страны народу Казахстана // Вечерний Алматы. - 1997. - ІЗокт. - С. 1-8.
7. Выступление Президента Н. А. Назарбаева на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (10.92) // Дипломатический курьер 1992. - №4. - С.112.
8. Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Шанхай. 15 июня 2001 г. В кн.; Национальная безопасность: итоги десятилетия. Сб. документов и материалов. - Астана: Елорда, 2001. - С. 442- 446.
9. Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Москва, 31 июля 1991 года. В кн.: Сб. документов по международному праву. Т.1. / Под ред. Токаева К.К. -Алматы: САК, 1998. - С. 255-256.
10. Казахстанско-американское совместное заявление о мире, безопасности и нераспространении. Вашингтон, 20 марта 1995 года. В кн.: Сб. документов по международному праву. Т.1. / Под ред. Токаева К.К. - Алматы: САК, 1998. - С. 295-297.
11. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Казахстан к Договору о нераспространении ядерного оружия. Будапешт, декабрь 1994 года. В кн.: Сб. документов по международному праву. Т.1. / Под ред. Токаева К.К. - Алматы: САК, 1998. - С. 265-266.
12. Партнерство во имя мира: Рамочный документ. Брюссель, 27 мая 1994 года. В кн.: Сб. документе по международному праву 1.1. Под ред. Токаева К.К. - Алматы: САК, 1998. - С. 300- 303.
13. Протокол к договору между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Лиссабон, 23 мая 1992 года. В кн.: Сб. документов по международному праву. ГЛ. Под ред. Токаева К.К. Алматы: САК, 1998. - С. 257- 258.
14. Решение Совета коллективной безопасности о Коллективных силах быстрого развертывания Цетральноазиатского региона коллективной безопасности. Ереван, 25 мая 2001 г. В кн.: Национальная безопасность: итоги десятилетия. Сб. документов и материалов. - Астана: Елорда, 2001. -С.419-421. 10. Решение об участии государств-участников СНГ в Договоре между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Бишкек. 9 октября 1992 года. В кн.. Сб. документов по международному праву. Т.1. / Под ред. Токаева К.К. - Алматы: САК, 1998. - С. 263.
15. Соглашение между Республикой Казахстан и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Алматы. 20 июля 1994 года. В кн.: Сб. документов по международному праву. ТТ. / Под ред.Токаева К.К. - Алматы: САК, 1998. - С. 266-269.
16. Соглашение между Республикой Казахстан и США относительно уничтожения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращении распространения ядерного оружия. Алматы, 13 декабря 1993 года. В кн.: Сб. документов по международному праву. ТТ. / Под ред. Токаева К.К. - Алматы: САК, 1998. - С. 283-285.
17. Абдильдии Ж. Главный приоритет - безопасность страны: [Интервы председателем комитета Сената Парламента по международным делам обороны и безопасности. О положениях Послания Президента но проблемам безопасности.J/ Казахстанская правда. - 1999. - 21 декабря.
18. Абусеитов К.Х. СВМДА: Видение Казахстана // Континент. - 2001. - № -С. 14-16.
19. Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Централы-. Азии. - Ал маты: КИСИ. 1998. - 280с.
20. Аманжолов Ж.М. Международно-правовая природа Совещания взаимодействию и мерам доверия в Азии // Евразийское сообщество. - 2003 №3 (31). -С. 89-94.
21. Арын Р. Национальные интересы и национальная безопасность Казахстана //Евразийское сообщество: экономика, политика, безопасность. –1999 №2.-С.12-22.
22. Артыков A. О некоторых вопросах обеспечения региональной безопасности центральной Азии //Безопасное, дипломатия международное право: Материалы международной региональной конференции. Астана. 18-19 января 2001г. / Дипломатическая Академия Евразийского Государственного Университета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбекова. - Астана: ФинЭк. 2001. - С.31-32.
23. Бакаев А.. Едилова Д. Безопасность Казахстана в современных условиях. Мысль. - 200 І. - №3. - С. 20-22.
24. Безопасность, дипломатия и международное право: Материалы международной региональной конференции. Астана, 18-19 января 2001г. Дипломатическая Академия Евразийского Государственного Университета имени Л.H. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбекова. - Астана: ФинЭк, 2001. -: 208с.
25. Гафарлы Μ. Κто стоит за исламскими террористами и экстремистами. Независимая газета. - 2000. - 27 июня - С.2.
26. Жунаитов Т. НПО безопасность и согласие в Центральной Азии безопасность дипломатия и международное право: Материалы международной региональной конференции. Астана. І8-19 января 2001г. Дипломатическая Академия Евразийского Государственного Университета имени Л.Н Гумилева. Пол ред. М. Жоддасбекова. - Acтана. ФинЭк. 2001. –С.33-36.
27. Идрисов Е.А. Азиатская безопасность: вклад СВΜДА. Казахстанская правда. - 2001. - 5 июня. - С.З.
28. Исингарин Н. Казахстан и интеграционные процессы Безопасность. дипломатия и международное право: Материалы международной региона-льной конференции. Астана. І8-19 января 2001г. Дипломатическая Академия Евразийского Государственного Университета имени Л.Н.Гумилева. Пол рол.М. Жолласоекова. - Астана. ФинЭк. 200 1. С.42-148.
29. Кожаков А. Безопасность и стабильность в Центральной Азии Безопасность, дипломатия и международное право. Материалы международной региональной конференции. Астана. 18-19 января 2001г. Дипломатическая Академия Евразийского Государственного Университета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбекова. - Астана; ФинЭк. 2001.С.10-14.
30. Кожантаева У. Политэкономия наших дней Деловая неделя. - 2002. – 17 мая С.1. 13.
31. Курманбаев А. Национальной безопасности - особый приоритет. Юридическая
32. Мансуров Т.Д. Казахстанско-российские отношения в эпоху перемен.1991-2001. - Μ.: Реал-Пресс, 2001. - 712с.
33. Махин В. Интеграция в русле стратегического партнерства Казахстанская правда. - 2002. - 15 .мая. - С. 1.2.
34. Махин В. Сегодня - саммит СВМДА. Днсскусия в пресс-центре Казахстанская правда. - 2002. - 4 июня. - С.З.
35. Мусабаев Б. Узбекистан: региональная безопасность и социально опасные тенденции развития общества. / Центральная Азия и Кавказ. - 2000. - № 3 (9). -С. 105-112.
36. Мухина Т. Назарбаев Н.Н. «Прямой угрозы Казахстану пока нет»: [О безопасности республики] 'Экспресс К. - 2000. - 23 августа. - С.1.
37. Мухин В. Оборона будет 'эффективной//.Независимая газета. - 2000. – 23 мая. - С.2.
38. Национальная безопасность: итоги десятилетия. Сб. документов и материалов. - Астана: Елорда, 2001. - 463с.
39. Попов В. Афганистан сажает Европу «на иглу» // Независимая газета. -2000. -9 июня. - С.З.
40. Почему Казахстан не присоединяется к НАТО 9 //Экспресс. - 1994. - № 3, март. - С.З.
41. Приоритеты казахстанской дипломатии на рубеже веков. Сборник статей. - Алматы: МИД РК, 2000.- 384с.
42. Ривкин А. Казахстан и Центральная Азия: проблемы национальной безопасности II Казахстанская правда. - 2000. - 4января. - С.1.
43. Сайдалиев У., Хохлов О. Проблемы обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии в XXI веке //Безопасность, дипломатия и международное право: Материалы международной региональной конференции. Астана, 18-19 января 2001г. / Дипломатическая Академия Евразийского Государственного Университета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбекова. - Астана: ФинЭк, 2001. - С.28-30.
44. Сыроежкин К.Л. Новые рубежи ШОС // Континент. - 2001. - №18. – 26 сентября-9октября. - С.34-35.
45. Татин М. Национальная безопасность Казахстана: новое понимание, новые подходы // ANALYTIC. Аналит. обозрение. - 2000. - №1. - (окт.). - С. 7.
46. Токаев К.К. Дипломатия Республики Казахстан. - Астана: Елорда, 2001.-552с.
47. Токаев К.К. Казахстан в условиях глобализации.- Алматы: АО «САК», НП ПИК «GAUHAR», 2000.-584с.
48. Юсин М. Эффект домино вслед за Таджикистаном. Узбекистаном и Киргизией отражать нападение исламистов готовится Казахстан // Известия. -2000. - 25 августа. - С.2.
49. Clark S. The Central Asian States: Defining Security Priorities and Developing Military Forces /7 Central Asia and the World. Ed. by MMandelbaum. - New York: Council on Foreign Relations Press. 1994. pp. 177-206.
50. Fuller (G.E. Central Asia and American National i'nrests /7 Central Asia: Its Strategic Importance and Future Prospects. Ed by H.Malik. - New York: St. Martin Press, 1994, pp. 129-141.
51. Gankovski Y.V. Russia's Relations with the Central Asian States since the Dissolution of the Soviet Union /7 Central Asia: Its Strategic Importance and Future Prospects. Ed. by H. Malik. - New York: St. Martin Press. 1994, pp. 117-128.
52. Mesbahi M. Russia, the Regional Powers and the International Relations of Central Asia. - Washington, D.C.: the Russian Littoral Project, 1994. - 43 p.
53. Munro R. Central Asia and China // Central Asia and the World. Ed. by Mandelbaum M. New York: Council on Foreign Relations Press, 1994. pp. 225-236.
54. Naumkin V. Active Leadership: Russia's Role in Central Asia // Harvard
55. Critchlow J. What is the US Interest in Central Asia's Future //Central Asia Monitor, 1992, No 5.
56. Financial Times, May 4, 1995.
57. International Herald Tribune, May 8-10, 1992.
58. Акимбеков С. Российская политика в Центральной Азии (состояние и перспективы) // Pro et Contra. Том 5, Лето 2000.
59. Олимова С. Таджикистан - Россия: от "развода" к интеграции // Центральная Азия и Кавказ. - Швеция, 2000. - №3. - С. 41-48.
60. Кузнечевский В., Президент Узбекистана вступил в прямые переговоры с правительством движения "Талибан" // Российская газета. - 10.10.2000.
61. Сергиенко В., Наследники Тимура // Континент. - Алматы, 2002 №20. - С. 16.
62. Черногаев Ю.Узбекистан не даст талибов в биду. Коммерсантъ. М. 30. 11. 2000.
63. Братерский М.В. Политика США в Средней Азии: итоги десятилетия // США - Канада. - М., 2002. - №9. - С. 55-64.
64. Кыдырбекулы Д.Б., Роль США в мировой политике: влияние на Казахстан - Алматы: ТОО "Комплекс", 1999. - 122 с.
65. Лаумулин М.Т. Казахстан и Европейское Сообщество // Казахстан-Спектр. - Алматы, 1997. - №1-2. - С. 125-144.
66. Лаумулин М.Т. Стратегические интересы Европейского Союза и Центральная Азия // Казахстан-Спектр. - Алматы, 1999. -.№4. - С. 66-96.
67. Лаумулин М.Т. Европейский Союз как новая геополитическая сила // Казахстан-Спектр. - Алматы, 2001. - №1. - С. 63-69.
68. GUS-Barometer. DGAP (Berlin) Nr 25, November 2000.
Frankfurter Allgemeine Zeitung. - 11.04.2001; Der Spiegel. - Nr 15/ 2001. S. 22.
Литературная газета, 18 марта 1992 года.
69. Назарбаев Н. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства, Алма-Ата: РГЖИ Даур, 1992.
70. Новое поколение, 1994, июль, N25.
71. Панорама, N5, 5 февраля 1999 года.
72. Панорама, сентябрь, N35 1995.
73. Резникова О. Развивающиеся страны и постсоветская Россия // Междунаpодная экономика и междунаpодные отношения, N7 1994.
74. Советы Казахстана, 24 февраля 1994 года.
75. Столичное обозрение, 10 августа 1995 года.
76. Токаев К.К. Под стягом независимости: Очерки о внешней политике
    
    ЖоспаркіріпеI. Тарау. Қазақстан Республикасының халыұаралық жағдайдағы қауіпсіздікмәселесі1.1 Қазақстан ... ... ... ету міндеттері менстратегиялық бағыттарын анықтау1.2 Ланкестік – ғаламдық мәселе2. Тарау. ... мен АҚШ ... ... және ... ... мәселесіндегі қарым-қатынас2.1 Қазақстан мен АҚШ арасындағы қарым-қатынастар2.2 Екі ел арасындағы ланкестікпен күрес бағытындағы жүргізілгеншараларқорытындыҚолданылған ... ... ... ... ... ... ... болыпжатқан жан түршігерлік сан-қилы оқиғалар көп мемлекеттер үшін терроризмніңаса күрделі ... ... ... көрсетсе керек. Замана дертісаналатын осынау қоғамдық қауіпті көріністің кең етек ... ... ... ... ... және ішкі ... әлеуметтік – экономикалық,тарихи, ұлттық, діни, тағы басқа факторлардың үлкен қайшылықтарға ұрынуыментүсіндірілмек.Мемлекеттің ... оның ... мен ... ... ішкі ... қамтамасыздандыру ұлттық мемлекеттер дәуіріндетуылған, кейбір көреген зерттеушілердің болжамына қарағанда өзінің ақырынажақындаған, кез – ... ... ... мәселелерінің бірі болыптабылады. Соған қарамастан, Қазақстан 1991 жылдан соң, еуропалық елдер XVI1-XX ғасырларда және үшінші әлем ... ... ХХ ... ...  ...  ...  ...  қалыптасу  ... ... ... ... ...  ...  ... абсолютті кепілдігіне ие болатын, оны Кеңестік әскери күшқамтамасыз ететін, ал ССРО ... соң бұл ... ... ... сондықтанда бұл мәселенің шешімі осымен одан әрі күрделене түсті.«Соңғы ... ... ... ... ... жәнетәуелсіздікті жариялаумен, БҰҰ және басқада бірқатар халықаралық ұйымдарғакірумен байланысты Қазақстан өзінің ... ... ... ... ... оған ... емес ... түйісті».[1]Осынау жағдайды ескере отырып, соңғы  кездері әлемдік қауымдастықтартерроризмге қарсы күрес шараларын белсенді ... ...  ... ... ... бәрі ... тікелей душар болмағанынатап өткеніміз жөн. Бұл сөз  жоқ,  ...  ...  ... ... ... ... болса керек. Алайда, егемендіҚазақтанның әлемдік қауымдастық елдер қатарына енуімен қатар ... оған ... ... ... бола бастағаны да жасырын емес.Сонымен  қатар  дипломатиялық,  ...  ...  ... ... да күн ... ... келеді. Көптеген мемлекеттерҚазақстанда өздерінің дипломатиялық, сауда, тағы басқа ... ... ... ... және ... ... ұшыраған ұйымдарда, азаматтар да бар (АҚШ, Израиль, Иран т.б.).Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан, ¤збекстан елдеріндегі ... ... ... өз мұраттарына жету үшін ештеңеден тайынбайтындығынтағы да дәлелдеп бергендей. Демек, тап осындай ахуал ... ... ... де орын алуы ... ... ... терроризмнің қазіргі кезде қауіпті құбылысекендігін ашып көрсету арқылы оның қоғам өмірінің қауіпсіздігіне ... ... ... ... ... ...  қоғамөміріне үрей тудыру, бұл  құбылыстың  ХХІ  ...  ...  ... Тақырыпты анықтай және деректерден нақты материалдарды таңдайотырып, біз ... ... ... оған ... ... ... Осығанқарап тақырыптың өзекті мәселелері туралы (терроризм  түсінігі,  оныңпсихологиясы, тенденциясы, ... ... ... оны ... ... ... ... Атап өтілген осы дәлелдердің барлығы дипломдықтақырыбымыздың теориялық, ғылыми, практикалық маңыздылығын, сонымен ... ... ... үшін ... ... ... ... түсінігін ашып көрсетіп, бұлқұбылыстың шығу себебін талдау. ... ... ... ... мен ... ... онымен күресудің механизмі мен стратегиясынашып көрсету.Зерттеу нысанасы. ... ... ... ғылыми тұжырымдар жасаумақсатын көздеп,  біз  ...  ...  ...  ... ... атындағы кітапханадағы, Х.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-ңкітапханасындағы кітап қорлары мен ... ... ... ... ... ... ...  міндетінің  бірі  терроризмқұбылысын  ... ... ... қана ... бұл мәселені шешудіңпрактикалық жағына да көңіл бөлу. Терроризм ауыр қылмыстардың бір ... ... оның ... ... ... ... ... күресутиімсіз әрі дұрыс бағыт бермейді. Сондықтан  терроризмнің түсінігін ... ... оның ... болу себептері мен психологиясын  анықтауміндетін шешуге тырыстық. Осы арқылы ...  ...  ... ... ... біз оған ... іс-әрекеттің механизмін жасап,оны құқықтық реттеудің жолын қарастырдық.Зерттеудің методологиялық негізі. ... ... мен ... ...... әдістер қолданылды: салыстырмалы-түсіндіру, ғылымиталдау, сараптау, сипаттау және публицистикалық. Мұның өзі авторға біржақтыпозиция мен ...  ...  ...  ...  мәселені  сыни,объективтік тұрғыдан ... ... ... ... ... анықтағанда, қазіргі кезде ғылымда орын алып ... ... ...... және ... – басшылыққа алдық.Ғылыми  жаңалығы.  Зерттеліп  отырған  мәселенің  өзектілігі  ... ... біз жаңа ... ... ... оны ...  даму  заңдылықтарымен  сәйкестендіріп,  негіздеуге  тырыстық.Тақырыпты ... ... ... терроризмнің шығу себептерін,түрлерін, күресу әдістерін ... ... ...  ...  терроризмқұбылысының мәнін ашуда ғылыми жүйелілікті қолдандық. Жұмыстың – ғылымижаңалығы – ... ... ... ... ... психологиясы.Бүгінгі таңда – бұл құбылыс Камикадзе-Шаћид түрінде  етек  ... біз осы ... ... ... тырыстық. Сондай – ақтағы бір жаңалығы  -  ...  ...  мен  ...  ... ... ... ... жұмысының негізгі практикалықмаңызы сол, оның ой-тұжырымдары, сарапталған мәліметтері жаңаша көзқарастықтүсініктердің қалыптасуына үлкен көмек береді деп және студенттердің ... ... одан әрі ... деп айта ... ... жұмыстакөрсетілген бұл зұлымдыққа қарсы күрестің әдістерін іс жүзінде де мемлекеттарапынан қолдануға ... деп ... ... ... ... Қ.А. ... ... ХҚТУ-ң «Құқықжәне  экономика»  ...  ...  ...  ... ... онда ... психологиясы»,  «Терроризмменкүресудің әдістері» деген жұмыстарға оңды баға ... ... ... жолдама алды. 2003 жылы 3-14 наурыз аралығындаболған студенттердің ХІ-ғылыми ... ... ... ... І-ші ... марапатталып, конференцияның шешімі бойынша студенттердіңғылыми жұмыстарының республикалық конкурсына мына тақырып  ...  ... ... ... - ... психологиясы» атты жұмыс ХҚТУ-дың студенттерінің  ғылымиконференциясы еңбектерінің жинағына енгізілді.I. Тарау. Қазақстан Республикасының халыұаралық жағдайдағы ... ... ... ... ... ету ... менстратегиялық бағыттарын анықтау«XX ғасыр, адамзат тарихының басқа кезеңдерімен ... ... ... ... келтірген уақиғаларға бай кезең болды. Екідүниежүзілік соғыстар, отаршылдық жүйенің күйреуі және Азия мен ... ... ... ... ... ... мемлекеттің жәнедүниежүзілік социалистік жүйенің пайда болуы жәнеде жүзжылдық соңында ... ... ... ... планетарлық ғаламдану мемлекеттердіңжеке топтарының интеграциялық бірлесулері өткен жүз ... ... ... ... соң жаңа ... ... алдында, оныңішінде, бұрынғы республикалар ішінде ең ... ... – 1991 ... 16желтоқсанында  –  өзінің  тәуелсіздігі  туралы  жариялаған,  ...  ...  ...  жылдармен  қалыптасқан  ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық өмірді түбірлі қайта құрудың іргетастық ... ... ... субъектісі ретіндегі өзінің болмысыныңбірінші күндерінен бастап, Қазақстан  Республикасы  ...  ... ... ... ... қоғамдастық салған күштерге жәнежалпы дүниежүзілік қатынастар жүйесінде өзіне лайықты ... ... ... кірісті, бұл ұлттық қауіпсіздіктің өздік  стратегиясынәзірлеу ... ... ... дамуының барлық тарихи тәжірибесі, мемлекеттіңқарқынды және тұрақты өсуі ... ... ...  ...  ... ең бастапқысы оның ұлттарының қауіпсіздігі мен мемлекеттігініңсақталуы болып табылатынын куәлендіреді. ... пен ... ... аз, оны ұстап тұру, нығайту және ... ... ... Келешек ұрпақ біздің ұрпақтарымыз жеңе ... ... ... және ... ... ... ... кешіреді. Бірақ, егербіз мемлекеттігімізді жоғалтатын  болсақ,  тәуелсіздіктің  стратегиялықнегіздерінен, өзіміздің ... бен ... ... ... онда ... ... ... жоқ...»2Кеңес Одағы Қазақстанды сыртқы қауіптер мен ішкі тұрақсыздықтарданқорғады. Бірақ тәуелсіздікті алғаннан соң бұл  ...  ... ... бере алмады. Қазақстан жетекшілері мен басқа орталық-азиялық республикасының жетекшілеріне бұрын болып  ...  ... ... тура ...  Сыртқы саясат тұрғысынан  қарағанда,негізгі қауіптер Қытайдың ... ... ... ... ... және ... радикал исламның экспортталуынабайланысты.«Қазақстанның тәуелсіз даму кезеңі бірінші кезекте саяси дербестігініңқалыптасуымен, мойындаудың құқықтық негізімен және ... ... ...... ... шетелдік мемлекеттерменде, халықаралықсаясаттық және  қаржылық  ұйымдарменде  мемлекет  аралық  ... ... ... ... дүниежүзілік қатынастың келешектегі жүйесінде лайықтыорынды өзіне қамтамасыз етуі үшін, елдің ... ...  ... ... ... ... барынша болдырмауға бағытталғанәрекеттің стратегиясын әзірлеуі керек. Мұндай стратегия келешекті анықтауғажәне мүмкіндікті апаттарға қарсы  ...  ...  ...  ...  ...  ...  концепциясы  мен  олардықамтамасыздандыру  шараларының  болмауы  ...  ішкі  ... ... келтіруі мүмкін, өйткені бұл фактор кейбір саяси күштерүшін өздерінің жалпы ұлттық емес мүдделерге қол  ...  ... Одан ... ... ... ... ... міндеті  елдегіжүргізіліп жатқан реформалардың тиімділігін жоғарылату тым қажеттілігіменжәне Қазақстан ... ...  ...  ... байланысты...»2Соңғы жылдар ішінде Қазақстанда дербес қауіпсіздік туралы анықталғанбір көріністер ... Олар ... жас ... ... ... тығыз байланысты. Қауіпсіздік туралы көріністіңмәліметтері ... және ішкі ... ... ... ... ... сүйенеді. Бұлар келесі принциптер: ішкі саясатта – ... ... ... сақтау, экономикалық реформаларды жүргізу,президенттіктің мемлекеттік билігі мен режимін нығайту; сыртқы ... ... ... ... ... ... шеңберіндегі ұжымдыққорғаныс, азиялық қауіпсіздікті беріктендіру, Орталық Азияның интеграциясымен еуразиялық идея.1991 жылдың ... және 1992 ... ... ... ... біріншібастапқы,  қауіпсіздіктің  сынамалы  доктринасын  белгіледі:  ... ТМД ... сырт ...  ...  ...  ... институттарының дамуының жақтаушысы болып қалу. Қазақстанныңжетекшілері үш мақсатты анықтады:1) ... ... ... ... ... орталық – азиялық одақ құруға ұмтылу;3) ТМД шеңберіндегі қауіпсіздік саласында кеңейген келісімге қол ... ... ... мен ... ...  –  азия  ... туралы ұқсас көрініске  ие  ...  ...  ... бас ... ... ... жүйесіне байланған,  Орталық –азия одағы туралы идеясы, ... іске ... ... еді. ... ... 1992 ж. ТМД бірқатар ...  ...  ... ... мен Назарбаев ұжымдық ... ... ... ... үшін көп күш ... 15 ... 1992 ж. Ресей  Федерациясы,Қазақстан,  Қырғызстан,  ...  ...  және  ...  ұжымдыққауіпсіздік туралы Шартқа қол қойды.1Ұжымдық ... ... бұл ... қатысушы – мемлекеттерге басқаальянстарға кіруге немесе өзара ... ... ... ... ... Бұл ... ... Орталық Азиядағы жайғасымы үшін ерекше ... Бұл ... ... ... ... ... туралы Шартәрекетте болған кезде, әскери ... ... ... кіре ... ... ... біріккен қорғаныс туралы шартта қарастырылды, оғансәйкес ... ... ... жасалынған шабуылды  бәріне  жасағаншабуылдай ... Бұл ...  ...  ...  ФедерациясыҚазақстанның басқа державалармен одақ  ...  ...  оны  ... ... жылы ... ... енген, Ұжымдық қауіпсіздік туралы Келісімәскери құрылыс аясындағы ... ... ... әсер етуші инструментретінде ғана емес, ұлттық ... ... ... ... ... ... қорғау мен  қатысушы-мемлекеттердің  территориялықтұтастығында өзінің тағайындалуын ақтады, ол ұлттық қарулы ... ... ... қатысты нығаюына, АҚҚ біріккен жүйесін сақтауға, ... ... ... бірігіп қорғау аймағындағы  өзараәрекеттер мен ынтымақтастықтың реттелуіне ықпал етті...»2«Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі елдің  ...  ...  ... ... ... ... ... қауіпсіздік – Қазақстан Республикасының нақты және потенциалдықауіптерден және шетелдік мемлекеттер, ... мен ... ... ... ... ... Республикасының қауіпсіздігі деп, конституциялық құрылыстысақтауды,  мемлекеттің  ...  ...  мен  ... ішкі және ... ... ...  ... және қоғамдық-саясаттық құрылымдардың тұрақты жұмыс істеуі мендамуын,  билік пен басқарудың  институттарының  ...  ... пен ... ... ... мен  ...  қорғауды,құндылық, қоғам және мемлекет мүдделерін есепке алумен ... ... ... ... ететін, халықаралық және қоғамдық қатынастардыңжүйесі қабылданады.Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі осы ... ... ... мен ... ... және ... ... жету арқылыжүзеге асатын стратегияға сүйенеді. Бұл мақсаттар қатердің нақты ... және ... ... жою ... ... ... жүйесіне негізделеді. Қазақстан Республикасының қауіпсіздікжүйесі – бұл ... ... ішкі және ... ... ... іске ... қамтамасыз ететін, мемлекеттік институттармен саясаттық құралдардың жиынтығы.Қазақстан  ...  ...  ...  ... ... мен субъектілерін қорғауға бағытталған.Қауіпсіздіктің негізгі объектілеріне жататындар:Мемлекет – оның ... ... ... және ... – оның ... және ... құндылығы;тұлға – оның құқығы мен еркіндігі.Ұлттық қауіпсіздіктің стратегиясы Қазақстан Республикасының өте ... ... ...   ...   маңызды   мүдделерге    ... ... ... мен ... ... сақталуы;- халықаралық құқық принциптерінде басқа елдермен қатынасты дамыту;- ... ... ... сақтай отырып халықаралыққатынастарда тайталастықты болдырмау;- басқа мемлекеттермен арада пайда болған қарама-қарсылықтарды шешуүшін әскери күштерді ... ... ... ... ... күштер негізінде шабуылдарды тойтару қабілеттілігін қолдау;- азаматтық бейбітшілік пен келісімді сақтау,- Республиканың экономикасының ... ... ... ... ... – техникалық потенциалды жоғарылату;- азаматтардың саясаттық еркіндігін қамтамасыздандыру үшін  ... ... ... үшін ... ... дамыту;- Қазақстан Республикасының азаматтарының шетелдерде болуы кезіндегіқауіпсіздігін қамтамасыз ету;- Қоғамның ... ... ... ... ... ұстану.Біріншіден. Қатерлерге қарсы тұру осы қатерлердің сипаты мен масштабынаадекватты болуы керек; өз уақытында және ескерпелі.Екіншіден. Қатерлерді болдырмау және бейтараптандыру бойынша ... ... ... ... ... және  ...  ...  қауіпсіздік  ішіндегімүдделердің үйлесімді ұштасуы. Қазақстан ... ... ... оның жеке региондарында органикалық бірлікте шешіледі, бір-біріненұқсан келтірмей. Осындай бірлікті қамтамасыз ететін механизм ...  ...  ...  жүйесінің  қауіпсіздіктіңхалықаралық  регионалдық (жалпы еуропалық, азиялық-тынық мұхиттық ... және ... ... сонымен қатар басқа  елдердің,әсіресе көрші ... ... ... ... ... орынды ТМД және ынтымақтастық елдерінің ұжымдық қауіпсіздігіжүйесі алуы керек – ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігімізді және территориялық тұтастығымыздықамтамасыз ету үшін біз ... ... ...  ...  және  көршімемлекеттермен сенімді және достықты қатынасты ... ... ... ... жақын және тарихи достықтағы көршіміз Ресеймен сенімді және теңқұқықты қатынастарымызды ... және ... Тура ... ... тату ... ... өзара тиімді негізде, ҚХР–менде дамытамыз.Қазақстан гегемонизмге қарсы, көрші ... ... ... ... ... Біздің орталық – азиялық мемлекеттермен байланысымызжәне интеграциялық процестеріміз күшейе түседі...»1Бесіншіден.  ... ... ету ...  шешу  ... барлық күштер мен құралдарды рационалды және тиімді ... ... ...... ... ... ету.Саясат  аясында  Қазақстан  Республикасының  сыртқы  ... ... ... ... мен факторлары:- Қазақстан Республикасының тұтастығын шайқау, оның ішінде ... және ... ... ... ... ... Республикасына территориалдық талап қойылуы;- ТМД – дағы ... ... ... ... ... ... құрылымның тұрақсыз болуы;- шектес мемлекеттердегі қарулы жанжалдар, азаматтық және этнос аралықсоқтығысулар және соның салдарынан болатын миграциялық процестер;- ... ... ... ... және ... ... бар ... халықаралық проблемаларды шешудежәне халықаралық ұйымдар қызметінде Қазақстан Республикасыныңролініңтарылуы. «Біз түсінеміз, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне ...  ... ...  ...  ...  және  таяукелешектеде орын  алмайды,  жәнеде  мемлекеттің  ... ... ... ...  кіру  мен  ...  ... ... Батыс пен мұсылман  елдерініңде  бізгешапқыншылық жасауға ... жоқ ... ... ... Және бұлсалыстырмалы айтылған тыныштық пен тұрақтылықтың ара қашықтығыҚазақстанның ... ... ... ...  үшінқолданылуы керек, соның негізінде біз ұлттық қауіпсіздіктің сенімдіжүйесін құра аламыз...»1Экономикалық салады:- Қазақстан Республикасының экономикалық ... ... ... және өнеркәсіптік потенциалын аздыру, дүниежүзілікэкономикадағы отын-шикізат мамандандыруды бекітіп ... ... ... ... ... ... қатысуыншектеу, сонымен қатар оны олардан ығыстырып шығару;- Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы ... ... қою;- ... ... ... ... капиталды және жекестратегиялық маңызды шикізаттық тауарларды әкету;- Қазақстан Республикасының ...  және  ... ... ... ... ... қатысуына кедегікелтіру;- Қазақстан Республикасының бұрынғы одақтық республикалармен сауда –экономикалық қатынасының реттелінбеуі.Әскери ... ... ... мен ... ... ... жатырған жәнепотенциалды ошақтары, бәрінен бұрын Қазақстан шекарасына тікелейжақын аумақтарда, немесе ... ... ... ете алуқабілеті бар жанжалдар;- жаппай жою қаруларының ядролық және басқада түрлерін тарату, олардыжеткізу ... және ... ... ең жаңа ... ... жеке елдердің өзінің әскери және саясаттық мақсаттарын жүзегеасыру үшін қолдануға тырысуымен ұштастырылуы;- Қазақстан Республикасының мемлекеттік  ...  ... ... ... және режимнің анықсыздығы;- Қазақстан Республикасымен шекаралас бірқатар мемлекеттердің жаппайжою құралдарының ядролық және басқа түрлерінің болуы;- қаруды күштерді шектеу және ... ... ... ... күштердісапалық және сандық түрде арттыру саласындағы халықаралық шарттардыңбұзылуы ... ... ... бүліну мүмкіндігі.Экология саласында:Бәрінен бұрын – ... ... ... техногендіксипаттағы қауіп және белгілі бір мемлекеттердегі экологиялық  ... ... ... ... ... ... проблемалары үшін  тынышсыздануымемлекеттік сипатқа ие ... деп ...  ...  Ол  өзініңқауіпсіздігіне келетін ықпал мен олардың халықаралық маңызын түсінуіменбайланысты.Бүгінгі ... ... ... ... қолайлы сыртқы саясаттықжағдайда екені туралы ... ... ... ... ... ядролық қарулы державалардан қауіпсіздік кепілдігін алды, 1992 жылғыТашкенттік Шарт негізінде әскери – саясаттық ... ... ... ... және ... ... ... қатынасын белсенді түрдедамытуда. Қазақстанның  қазіргі  әскери  саясатының  басымдылығы  ...  ...  ...  ...  ...  жәнегеосаясаттық жағдайымен анықталуы керек.«Біз ... ... ... кез – ... ... ... қатаңқарсыласы болуымыз керек және «көп айғайдан  бір  ...  ... жөн. ... мүдделерді қорғауды және жақын және ... ... тепе – ... ... ... ... ең ... интеграциялық саясат болуы керек, бірінші кезекте – Қазақстанның,Қырғызстанның және ... ... ......  ... мен ... басқа мемлекеттердің ісіне араласпау, актілер менкелісімдерге басым жағдай жасау, қарама – қайшылықты болдырмау.Дүниежүзі қарулы ... ... ... ... ... сенсек дағы, ақылға ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар өзінің елінің қуатына да сенеді...»1«Қазіргі дүние бұрынғы социалистік лагердің қирауымен  ... ... ... ... ... ... ... –  қарсывекторлар бойынша өркендеген, екі Социалдық жүйенің арасындағы ... ... ... ... ... қатерлі. Екі жүйеніңқарама – қайшылықты аясының кеңеюі шарттасатын процестер өрісін ... ... ... ... қойды...Қазіргі этапта дүниежүзі жаңа проблемаларға ... Ең ... ... ... жүйесінің қалыптасуы арқылы бейбітшілікті сақтапқалу, бұл халықаралық тәртіптің сәйкестікті ... ... ... ұлттық мүддесін анықтаудағы күрделілік, осы қоғамның еңжоғарғы бағалылығының кепілі ретіндегі, Қазақстанның ұлттық – мемлекеттікмүдделерінің ... ... ... ... ... Мұндайкөзқараста өміршеңдік, мемлекетті сақтау оны қамтамасыз ететін кез – ... ... ... ... ... ... Мемлекеттермен халықаралық қатынасқа кірген Қазақстан,  өзініңсыртқы саясаттық бағытын ұлттық идея ... және жеке ... ... ... керек. Ұлттық идея ... ...  ... ... ... ... ... отырып, Қазақстан өзінің ұлттықмүдделерін қорғауы керек... »2Қазақстанның  ...  ...  ...  ...  ... ... ... басқару мен саясаттық тәуелсіздіктің ... ... ... кешені кіреді. Одан өзге, ұлттық  мүддеқызметтің басқада ... ... ... ... ... мен ... ... аномалдық экономикаға қатынасы  бойыншапротекционисттік ... ... ... ... ... шығуынқамтамасыз ету, мемлекеттің мәртебесін қолдау және тіршілік пен мәдениеттіңопциондық түрін қорғау.«Геосаясаттық орналасуымен, қуаттылығымен және халықаралық қатынастағыықпалымен ... ... ... ... ...  ... ... пен сыртқы және ішкі  қатерлерден  қауіпсіздіктіқамтамасыздандыру жатады...»3Қазақстанның ... ... ... ... ... өз ... ... жәнеде үлкен дәрежеде идеологиялық ... ... ... ... өзгереді және жағдайға бейімделеді.«Халықаралық аренадағы біздің еліміздің табысын біз ... ... жеке ... байланыстырамыз, ол Конституцияға  сәйкессыртқы саясаттың негізгі бағыттарын анықтайды және Қазақстанды халықаралыққатынастарда көрсетеді...»4Қазақстанда әлеуметтік ... пен қиын ... ... ... ... ... Н.Назарбаевтың қатаң билігімен қатты ішкі саясатының арқасында ... ... ... әсіресеқауіпсіздік мәселелерінде, Н.Назарбаев мейлінше сәтті жолды таңдап алды:Достастықтың құрылымын беріктендіру және ... ... ... ... ... Вашингтонда өзін өте жоғары дәрежеде ... Орта және Таяу ... өте ... ... ... Одан ... ... арадағы салқын қатынасты жұмсарта білді және ... ... ... ... ... ... ... ұлттық мүдделерін жүзеге асырудың шарты болыпхалықаралық құқықты, бағалылықтың жалпы қабылданған жүйесін және ... ... ... қатысуды сақтау жоспарында дүниежүзілікқоғамдастықта мемлекеттің  мәртебесі  мен  ...  ...  ... ... ... ... Қазақстанға да  қатыстыболады, ол өзінің геосаясаттық жағдайынан және «даму таңбасының» деңгейіненшыға ... ... ... ... ... ... ұлттыққауіпсіздіктің қатеріне жауап береді.«Ғалами сипаттамасы бар, Қазақстан ұлттық қауіпсіздігінің басты ... ... ... дүниежүзілік соғыстың қатері табылады. Бірақ  ...... және ... ... ... ... ... текетірестігін жоғалтсада, көптеген жергілікті сипаттағы ... ... ... ... ... ірі ... ... кету қауіпі туды...»2. Араларындағы қатынасты жоғары достықты депатау қиынға түсетін, екі ірі ... ... ... ... жақынорналасқан Қазақстан үшін, үшінші дүниежүзілік соғыстың қатері  бағыттысипатты еді. ... ең жаңа ... ...  ...  ... әскери жанжалдың басталған жағдайында,  Қазақстанның  ... ... ... ... ... айналады. Мұндай тектеөтетін ұрыс Қазақстан үшін зор апаттық сипатта болады.Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне зор ... ...  ... ... батыс елдерінің топтары мен қалған дүние арасындағы дамудеңгейіндегі бөлінудің кеңею процесі ... ... ... пен ... пен ... қарсы тұруы дүниежүзілік дамудың беталысы болыпқалады, ... ... пен  ...  елдері  дүниежүзілік  шаруашылыққұрылымында өнеркәсіптік, ауыл шаруашылықтық және  ...  ... ... ... ... ... ... зияндыжәне энергосыйымдылықты салаларын  ...  ...  ... ол ... ... мүдделеріне тікелей залал әкеледі.Ғалами сипаттағы басқа қатерлер таяу және алысты ... ... ... ... ... ... байланысты. Осындайқауіптердің бірі, қайтадан жанданбайтын энергия көздері  ... ... ... ... ... ...  «Қазақстаніс жүзінде қайта пайда болатын энергия көздерін қолданбайды (күннің, желдіңгеотермальді және өзендердің ... ал ... ...  ... ... көздері ретінде ойсыз қолдану жабық тиімділікті дамуға ... ... ... ... ... жақсы ортаны қалыптастырумен байланысты проблемалардышешпейінше, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру  ... ... ... ... ... ... ... тікелейқозғамауы  мүмкін,  дегенмен  ...  ...  ...  ... арту жағдайындағы олардың болуына немқұрайлы қарау, сөзсізреспубликаның ... ... ... ету ... ... ... ... ұлттық қауіпсіздігіне ықтималды әскери қатероның геосаясаттық орналасуымен байланысты. Ол ... ... ... ... бар мемлекеттер шеңберінде орналасқан. Одан ... екі ірі ... ...... және ... шекаралас.Орталық Азия регионында мемлекеттер арасында бұрыннан келе ... ... ... бар (Қазақстан – Өзбекстан, Қырғызстан - Өзбекстан, Өзбекстан ... олар ... ... ...  ...  яғни,  қазіргішекаралар шегіне шығарады. ... ... ... ... ... бұл ... мен ... жағдайлар. Бұл  екі  елдеазаматтық соғысымен қамтылған, ол оларды Орталық Азиядағы ... ... ... ... жанжал ТМД елдері территориясына өту қауіпібар, сөйтіп ... ... ... айнала алады...»3. Мұсылманәлемі Қазақстанның исламдануынан үмітін ... ... оның ... пен ... бағдар жасаудан бас тартуға шақырады.Әскери қатынасы бойынша өте ірі, тіпті қауіпті деп айтуға болатын,Қазақстанның көршісі ... ... ... ... ... ... ... ядролық қарудың алғы пункттерін және жылдам әрекеттегібөлімшелерді, осы соғыстарды ... ...  және  ең  ... ... ... ... орналастыра отырып,  ҚытайҚазақстанның ядролық қару бар ел статусынан бас тартуын және ... ... ... ... ... қолдана алады.Қазақстанның Ресей мен және Орталық Азия елдерімен екі жақты жасалғаншарттарының болуы региондағы халықаралық ... пен ... ... ... ... бірден – бір ықтималды әскери қарсыласы, алекіншісі – ... ... ... ... ... ...... Ресейдің регионға түсіретін ықпалына қарсы салмағы болып табылады.Ресей, өз ... ...  ...  ...  ...  ... өзінің әскери қатысуының форпосты ретінде қолданады...»1Әскери қауіптердің және олардың ... ... өсу ... ... негізделген, әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолдарыннақты бағалауды ұстану ... ... ...  ...  әскерисоқтығысудың адекватты қауіптерін, өзінің қорғану күштерінің ... ... ... ... ... ірі ... ... топтардың,үлкен жұмылдыру мүмкіндіктерінің және Орталық – азиялық ... ... ірі ... ... болуы, Батыс пен мұсылмандықШығыстың  ...  ...  ...  Азия  –  ... ... ... қарқындауы, оның салдарынан экономикалықжәне әскери модернизациялануы, тығыз орналасу проблемасы түсінде ... ... ... өсуі және жаңа өмірлік кеңістіктердің қажеттілігі,Қазақстанның ... ... ... түйісуіне әкеледі.«Қазақстанмен тікелей шекаралас елдердің ... ... оның ...  бөлу  ...  ...  Мемлекеттіңтұтастықты сақтай отырып, ары қарай өту ... ... ... ... ...  мүмкіндікті  агрессияға  тойтарыс  беругеқабілетті ...  ...  ...  құру  мақсатында  әскерипотенциалды арттыруы керек...»Ресеймен құрылған әскери одақ ... ... ... ... ... ... ... табылады. АҚШ-та Орталық Азиядағытұрақтылықтың кепілдігі бола алмайды, өйткені осы ... ... ... бар ірі ... ... жанжалға араласпайды, ықтималды ... ... ... ... үш ... ... бөлугеболады: а) қылмыстық, б) жергілікті, в) ... ... ... ... ... ... ... республикатерриториясын есіртілер мен қарулар өткінші тасымалдау ... ... ... ... ... Сонымен қатар есірткі мен қарудыҚазақстанның өзінде өткізумен ... ...  ...  ... әншейінде, регион шеңберінен шықпайды және  сондықтан  осырегионға ... ... ... ... ... ... ... текті жанжалдар, Қазақстанның егемендігіне қатер келтірместен, ішкісаясаттық жағдайды тұрақсыздандырады және ... ...... ... ...  шенеуніктермен  және  құқық  қорғауоргандарының қызметкерлерімен жемқорлық күшейген ...  ... ... ... өте ... ... болады».1Қазақстанның  қатысуымен  жергілікті  сипаттағы  әскери  жанжалдарықтималдығы жеткілікті ... ... ... ... болаРесеймен, Өзбекстанмен және Қытаймен жанжалдар тууы мүмкіндікті.  Бұлжанжалдар ... ... ары шыға ... ... ... болуы ірімасштабтағы жанжалдардың басталуына себеп болуы мүмкін.Одан өзге, Қазақстан ... ... ... ... ... Егер ... тоғысуы жүретін болса,  онда  Қазақстантерриториясы шытынау ... ... ... агрессияны ұстауға және тойтарыс беруге қабілеттіҚарулы Күштер жоқ. Күрделі геосаясаттық ... және ... ... болуы кезінде Қазақстанда жақсы дайындалған және ... ... оның ... ...  мен  ...  өзініңмүдделерін  қорғап қалу қабілеттілігін сенімсіз  етіп  ... ... ... ... ... ... шығу жолдыөзінің іздеуі қажет.  Осылай жинақталған проблемалардың шешіміне  ... ... кілт – ... ... ... ... ... жасауға болады, Қазақстанның  ұлттыққауіпсіздігінің ... ... ... көзі болып табылатындар:республиканың өзінің геосаясаттық ... және ... ... ...  ...  ...  ...  мемлекеттердіңәрекеттері.Оның  геосаясаттық  ...  ...  ...  ... геостратегиялық қатерлері, ең алдымен, Қазақстан екі іріядролы державалардың – ...  және  ...  ...  орналасыуыменбайланысты.Әскери қатынастары бойынша екі қуатты мемлекеттермен, бір – ... туа ... ... ... ... территориясы түгеліменсоғысу әрекетінің театры ретінде қарастырылады.«Азия – тынықмұхит регионы мен Еуропа арасында байланыстырушы ... ... ... ... ... және бай ...  ...  республиканы  көптеген  мемлекеттердің  белсендісаясатының объектісіне айналдырады, яғни, олардың мүдделерінің ... және ... ... ... ... туғызады...»Қазақстанның ұлттық  қауіпсіздігінің  ...  ... таяу ... ... болу ... ... ... етілуіҚазақстанның мемлекеттік егемендігі мен территориялық тұтастығына нұқсанкелтіретін, ... ... ... ... ... табылады.Бұл факторлардың барлығында ескеру керек, егер біреуі ескерілмесе бұлҚазақстан үшін ...  ...  ...  ірі  ... Сонымен бірге күшті жақтарды өз жағдайында әдісін біліп реттеужәне қолдану Қазақстанға бірқатар пайда ... ... ... ... ТМД – ның және ... ... кеңістіктегі басқада саясибірлестіктердің өмірсіздігін, халықаралық қатынастар жүйесіне діни ... ... ... ... ... ... ... беріктендіруді ескерумен жүргізілуі керек...»1Қазақстанның сыртқы саясатында ең басты ... ... ... ... ... ... ... жан – жақты қатынасты дамыту табылуыкерек. Регион ішіндегі байланысты жетілдіру ғана ... ... ... мен  ...  үшін  ...  ... мүмкіндік береді. «Қазақ халқы мен Орталық Азия халықтарының (еңалдымен қырғыз және өзбек ... ... ... мен тілдік жалпылығырегионның елдері арасындағы кейбір қарама – қайшылықты жеңуге мүмкіндікбереді...»1ТМД ... ... ... ... ... ең өзекті мәселе,бұрынғы кеңестік кеңістіктегі интеграцияның жаңа ... ... ... ... ... болып табылады. Ынтымақтастықтың  тереңдеуітұрғысынан қарағанда, келешекті деп Ресейдің Достастықтың ... ... ... ... еркін байлағысы келетіндігі болып табылады.Қазақстанға, сыртқы саясаттық курсты жүргізуде өзінің дербестігін ... ... ...  ...  болатын,  саясаттық  одақтарға  ... мүше ... кіру ... ... ... ... ... Қазақстанмен экономикалықбайланыстан өзге байланыстарды дамытуға қызықпайды. Сондықтан ГерманияныңҚазақстанмен тығыз ынтымақтастықты байланысқысы келетін тілегін, ... ... Азия ... ...  ...  беріктендірумақсатында қолдану керек.Таяу Шығыс пен Парсы шығанағы елдері Қазақстанды шикі мұнайды алу ... ... ... ... ... ... және ... әрине екіжақты қатынастардың сипаттары мен деңгейіне өзінің ықпалынкөрсетеді.  Осы ... ... мен ... ... ... көзқараста жүруі сенгісіз, егер исламның қазақтардың көп бөлігі ... ... роль ... ...... Азияның елдерімен, қатынасы ХХІ ғасырда осы региондаатқаратын ... ... ... ... ... Қазақстан, қол жеткен екіжақты және көп тарапты келісімдерге сүйене отырып, Қытаймен тату ... ... ... ...  Кореямен  және  ...  ... ... ... ... ...... Азия регионыныңсаяси, экономикалық, әскери ұйымдарына енуіне ұмтылуы керек.Қазақстанға Азиядағы өзара әрекеттер мен сенімділік шаралары бойыншаМәжілісті ... ... ...  ...  ...  бұл  бір  жағынан,қауіпсіздіктің континентальдық жүйесін құру ...  ...  ... ал ... ...... ... Орталық  –  азиялықрегиондағы жетекші ретіндегі жайғасымын күшейтеді.Мәскеу қаласында 1994 жылдың сәуір айында, ММУ ... ... ... жарияланған Еуразиялық одақтың  концепциясы,  ... ... ...  ...  ...  ...  ... Президенті дүниежүзінің барлық елдерімен тең құқықты байланысты,саясаттық және экономикалық ... тек қана ... ... мен ... ... ... қолдады; басқа сөзбен айтқанда , ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыздандыруөте актуалды мәселелердің бірі еді, қазірдеде сол ... ... ірі ... державалардың мұрагері болып бірнеше бұрынғы кеңесмемлекеттері қалды, бұл ... ... ... ... ... айқында жылдам жауап қажет болды:  «ядролық штабта»жаңа мүшелер ... ... ма? ... ... ... ... тағы ... держава de facto болып қалған, біздің мемлекетімізге өте маңыздытаңдау жасау қажет болды».1ССРО-ның ... ... ... ... алдына атомдық қару менқұралдардың  гиганттық  арсеналын  және  бірқатар  ...  ... ... ... ... бөлімдерінің проблемасынқалдырды.«Биполярлық қарсы тұрудың аяқталуымен байланысты дүниежүзіндегі жағдайайқындалмаған және анықталмаған  күйде  қалды.  ...  ...  ... ... солай қалуда ма? Бұрынғы үлкен және кіші “ағалар” мен“інілер”, ... ... ... жас ... ... ... ... беріспес жауларға айналмай ма? Орта мерзімді және ұзақ мерзімдікелешекте бұрынғы кеңестік мемлекеттер  ...  ...  ...  ...  реакциясы  пайда  болмаспа  ...  ... екі өте ... ... мемлекет шекаралас орналасқан, олардыңәрқайсысы  Орталық  Азияда  көптеген  ...  ...  ...  бармемлекеттер...»1Қазақстан тек қана стратегиялық ядролық қарудың және оны ... ... жері ... ... территориямызда орналасқан өзініңқуаты бойынша қорқынышты әскери-техникалық потенциал ... ... еді, бір ... айтқанда «мемлекет ішіндегі мемлекет». ССРО-ныңтаралуымен Қазақстан толық әскери ядролық ... ... ... ... ... алып қалды деп айтуға болады: сынауды, ядролық қарудыжаңғыртуды және ... ... ... ... бойынша, Қазақстан  территориясындажаппай жою қаруларының өте ... ... ... оның ... ... арналған ядролық зарядтар мен континенттер аралық балластикалықракеталарға арналған 1216  ядролық  боеголовокадан  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... және ең соңғы технологиялық, жаппай жою құралдары мен ядролықзарядтарды жеткізулерден тұрды. Елдің әрбір ... ... ...   ...   бөлінетін   ядролық   ... ... көп ... ... ... мен континент аралық баллистикалық ракеталардың шахталық  ... ... еді ... ... саясатында үш кезеңді бөлуге болады: 1989-1991жылдар – бұл ... ... ... ... ... ...  сипатталады,Семейдегі сынақты тоқтатумен күрес және Қазақстанды  ядросыз  ... ... ... ... 1990), ядролық полигонның жабылуы(тамыз 1991 ж.).Екінші этап 1991 ... ... ... 1993 ... ... айынадейін жалғасты. Ол кезге Қазақстандағы билік басындағылардың “Ресейдіңядролық шатырының ... ... ... жеткілікті кепілдігінсізядролық қарудан айрылғысы ... және ең ... ... ... ... максимал қолдану – экономикалық және саясаттық –тенденциясы мен оны бірқатар бақылауға” ұмтылуымен ... ... ... жақтаушылардың басты аргументі – біраз ... ... ... Қазақстанның өзінің егемендігін сақтауда ... ... ... ... ... байланысты, ядролық қарулы болу, олардыңойынша, біздің жас республикамызды кез-келген жаудан қорғау құралы қызметінатқарар еді...»1Дегенмен ядролық қарулы болуыдан ... ... ол ... тұман,егер ядролық қарудан Қазақстанның шеккен зардабын еске алар болсақ. «Біздіңеліміздегідей, жер шарының бірде бір ...  ...  ... ... ... ... жоқ. Біз ... халқымыз бенжерімізді ядролық жарылыстармен жоюға моралдық ... ... тек қана ... ... ... ... ... масштабта материалдық шығындалатынында емес,  сонымен  қатарОрталық Азия регионы үшінде, ғалами ... ... ... ... ... ... ... ядролық саясатындағы үшінші этап ДНЯО бекітуден кейінқазақстан парламентімен 1993 ... ... ... 1995  ... ... 3 Бұл ... АҚШ пен Қазақстан Республикасының СНВ – 1шарты бойынша міндеттемелерге сәкес МБР  СС-18  және   ... ... жою ... ... ... жылы 21 желтоқсанда Алматыда өткен ТМД мемлекеттерінің кездесуіндеКелісім қорытындыланды, онда ... ... ... және  ... ... ядролық стратегиялық потенциалға  қатыстыбелгілі бір міндеттемелерді өздеріне алды.Маңызды уақиғалардың бірі ... ... 1992 ... 23мамырындағы хаттамасына қосылуы болды, оның шешіміне ... ... ... ... ... ДНЯО-ға ядросыз мемлекет ретінде қосылуынаміндеттеме алды.Бұл жағдайда Қазақстан саясаты барынша ... ... ... ... ... ... ... өзінің  ДНЯО-ға  қосылғысыкелетінін және өзінің ... ... ... ... ... ... ... осымен паралель уақыт озған сайын Қазақстанныңбұрынғы ССРО-ның стратегиялық қорғану жүйесінен ... ... ... ... айтылып жатты. Сынамалық маневр ретінде Қазақстан менУкраинаның, олар ... ... ... астынан кеткеннен соң, өзініңқауіпсіздіктеріне АҚШ-тан кепілдік талап етуін ... ... Ары ... ... ... ... ... мемлекет ретінде өзініңқауіпсіздігіне Ресейден, АҚШ-тан, ҚХР-нан, Ұлыбританиядан және ... алуы ... ... ... ... ... ядролық саясатын тағыда біратомды державаның ... ... ... келмесе,  онда  оларядросыздық статусының пайдасына сәйкес аргументтерді ... ... ... ең бастысы, ядролық қауіпсіздік бойынша, осы аргументтерді ресмикепілдікті берумен бекіту.Ақырында, біздің республикамыздың ... ... ... ... ... ... бар ... жағынан әскери сипаттағы қатерденіс жүзінде қамтамасыз ететін, ядролық  державалардың  ...  ... ... ... 1992 ... ... мен ...  енді  жоғары  деңгейлерде  бұрынғы  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Қазақстанның  өзініңміндеттерін орындауға дайын екендігі туралы тағыда өзінің  ...  ...  ...  артынша  Мәскеуде  Ресей  мен  ... ...... ... ... ... ... ал баллистикалық  ракеталардың  болуы  ... ... ... ... ... ... ... ары қарай бұл мәселедегі Қазақстанның жайғасымы Назарбаевпенкелесідей түрде тұжырымдалды: «Қазақстан өз ... тыс ... ... оның ... бұл ... ешкім сұраған жоқ. Қазіргі кезеңде олядролық қарудан еркін мемлекет болуға ... СНВ – 1 ... ... ... жеті ... ішінде, Қазақстан ТМД-ның біріккенқарулы күштерінің мүшесі ... ...  және  ...  ...  ... ... ... Достастығын құрған республикалар 1991 жылдың 21желтоқсанында қол қойылған, Алматы ... ... жазу ... ... тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз  ... ...... күштерді біріктіріп басқару және ядролыққаруды бірдей бақылау ... ... ... ... ...  ... мемлекет статусына жетудегі бір бірінің ұмтылысын силайды».3Территорияларына ядролық қарулар орналасқан Беларусь Республикасына,Қазақстан ... ... ... және  ...  қатыстыАлматыда қол қойылған ядролық қаруға қатысты біріккен шаралар ... және одан ... ... ... ядролық саясатты бірігіпәзірлеу туралы, бірдей бақылау және  ...  ...  ...  ... қол ...  ядролық қарулар мен ядролық  технологиялардытаратпау туралы, СНВ – 1 ... ... ... ... және ... туралыміндеттемелер кірді.Батыстық және әсіресе америкалық талдаушылар және тарату саласындағымамандар осы ... ... ... ... өте ұқыпты бақылапотырды.  «РЭНД  Корпорейшн  ядролық  қару  ...  ... ... ... ... және  үш  ...  сценарияғамодельдеді, олар арқылы осы проблеманы шешу ... ...  Ол ... келетін қатердің деңгейін анықтау арқылы ... және  ... осы ... шешудің үш нұсқасы мүмкіндікті екені белгіленді.Бірінші, АҚШ-тың беталысына толығымен сәйкес, СНВ – 1 және СНВ – 2 ... ... ... қарастырылады – республика территориясынан барлықядролық қарудың алып кетілуі мен оның ... ...  ...  ... ... ... ... емес жағдайды көрсетеді және Ресей менҚазақстан ... ... ... бірігіп басқару мен бақылаудықарастырады. Үшінші жол – Қазақстан территориясында стратегиялық ... ... ... ... әскери базаның статусымен және Мәскеудіңтолық бақылауымен... »1Қазақстанға келетін  болсақ,  оның  ...  ... ... жоғалуы жас мемлекетті Орталық Азияда өтіп жатқаналапат процестердің алдына қорғаныссыз қалдырды: ... ... ... күштерін күшейту және олардың тұрақсыздануы, бұрынғы шекаралықтайталастардың, ... ... ... ... тоғысу жәнедіни соғыстардың қатері. Континент аралық ... ... ...  ...  ...  ...  СС-18)  ...  қарулардыңтұрақтанатын  түрлерін  жою  енді  геосаясаттық  тұрғыдан  ары  ... ... ... ... ... Бұл шешім ССРО-ныңтұсындағы кезеңде құрылған ... ... ... ... ... ... оның ... қозғады.Қазақстанның қауіпсіздігін  іздеуде  кейбір  эксперттер  келесідейқорытындыларға ... ... ... ... ... тығызәскери-саясаттық одақ құруға және ... ...  ... кеңестік-америкалық келісімдерге түспейтін  ...  ... ... ... стратегиялық альянсты құруға ұмтылады.Бұл моноблокты МБР-дің жаңа ... ... ... ол МБР – дің РГЧ ретіндетұрақсыздандырады, бірақ жанданатын ... ...   ... ... ядросыз мемлекет болып қалар еді, ал бұл ... ... ... ... стратегиялық жағдайы жақсаратын және саясаттықсалмағы артатын, Ресейдікі болып қалар еді.Сонымен, ...  ... ... шетелдік әскери ресейлікбазалардың  болуының  ...  ...   ...   ... еді, ... толығымен өз бетінше саясатты жүргізе алареді, оның ... ... ... ... ... субъектісі жәнетаратпау туралы ... ... ... ... ...  ... келетін болсақ, оның ядролық мәселелерде алатын ... жылы ... ... ие бола ... Жаз ... аяғында Алматыда“Невада – Семей” қозғалысымен ұйымдастырылған ядроға қарсы конгресс ... ... ... ерекшелігі: оның негізгі қоятын талабы -Синьцзяндағы (Шығыс Түркістан) Лобнор ядролық полигонды жабу туралы – ... ... ... ... дипломатиялық және үкімет аралыққатынастарда өзінің ... ... ... ... ... ... ... және Қытайдың мораторияға қосылуы туралы мәселелерді бірнешерет көтерді.Қазанның бірінші күндерінде МАГАТЭ ... ... ... ... қабылданды.  Бұл, таяу келешекте Қазақстанның бүкіл ядролықобъектілері МАГАТЭ-нің ... ... ...  яғни  ... ... ... ақпараттану және бақылану ережелерімен қамтылады.Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі ...  ...  ... Қазақстанның ядросыздық статусы жағындағы үлесі ядролық қарудытаратпау туралы және ДНЯО-ға ядросыз мемлекет ... ... ... Шарттыңшешуші бекітілуін бастан өткізді.«Ядролық қаруды таратпау туралы Шарттың мүшесі болу – бұл, ... ... ... ... ең ... ... болды. ДНЯОқазір ширек ғасыр халықаралық құқықтың нормасы және жалпылай қарусызданумен таратпау процесіндегі ұжымдық ... ... ... болып табылады.Сондықтан ядросыз держава құқығында таратпау туралы Шартқа кіру біздіңядросыз статусымыздың ... ... ... ... процесі  1995  жылдың  ...  ...  ... ең соңғы боеголовка әкетілгеннен соң аяқталды. Осы ... ... ... ... ... ... дәуірден  беріжайғасқан, химиялық әдіспен жойылды. Қазақстан азаматтарына өзінің арнайыүндеуінде президент Н.  ...  бұл  ...  ...  ... ... ... деп атады.Бұл акт Қазақстан тарихындағы тұтас дәуірдің астын сызды, ол оныңжерінде ядролық сынақтардың ... ...  ...  ядролыққарудың орналасуы және ССРО – ның атомдық ... үшін ... ... ... ... ... ... барынша ықпал ету мақсатында,одан бас тарту шарты ретінде Қазақстан екі шарттық ... алға ... ... жағынан өзі үшін қауіпсіздік кепілдігімен қамтамасызданужәне СНВ – 1 ... ... ... ... ... регионда жәнетұтасымен дүниежүзінде ядролық ... ...  ...  ... ... өзінде қалдыру тілегін білдірді. CНВ – 1 ... алу ... ... Шарттың тең құқықты жақтарының бірі ретінде 1992жылдың мамыр айында біздің ... ... ... ...... бірінші болып ядросыз мемлекет статусымен және ядролық ... ... ... ... ... ішкі ... жағы ... партиялар менқозғалыстардың күрестерімен тығыз байланысты, бірақ, қазақстандық саясаттышолушының бірі тауып айтқандай, ... ... ... ... ... ... қолдайды және барлығыда ядролық жарылысқа ... ... ... ... қаруды сынықтан өткізуге үзілді – ... ... ... ... ... ... ... мүшелігінеөтуде, дегенмен Қазақстандық партиялар мен саяси ... ... ... ... ... жою тәртібіне, ядролық қаруды ... ... ... ... ... уранның құнынан республикағатөленетін өтемақыға ... ... ... мен  ...  ...  Жоғарғы  Кеңесіменбекітілген 1993 жылдың 13 желтоқсанындағы ... ... ... ... ... және «Невада» қозғалысының ......  ... және оны ... ... толық жою – бөлісті.1995 жылдан соң Қазақстанның ядролық саясаты сапалы трансформацияныбасынан  ...  ...  даму  ...  ...  ... бойынша саясаттық шешімдер сырттан зорлап міндеттелетін, олөзінің бағытын белсенді жүргізу және ... ... ... бойыншаөзінің жайғасымын қалыптастыру стадиясына өтті, бірінші кезекте – ядролыққаруды ... ... ... ...  ...  өзінің  жекежайғасымын белсендірілдіру үшін 1993 жылдың желтоқсанындағы ДНЯО бекітуүлкен маңызға ие ... ол ... ... ... проблемалар бойыншаөзінің саяси бағытын жүргізуге заңды негіз берді.  Бұл ... және ...  ...  өзге  ...  проблематиканың  әскериде,экономикалықта және экологиялықта аспектілерін қарастырды.Батыспен кеңескеннен соң Қазақстан 1995 ... ... ... ... ... ... ... жариялады. 1995 жылдың сәуір –мамыр айларында Нью – Йорктағы шолу ... ... ... оның ... ... дауыс берді. Осылай, Қазақстанныңбұл актісі ядролық таратпау жолындағы ... ... ... бұл жолғареспублика өзінің халықаралық аренаға шығуынан соң тұрды.«Ядролық державалардың басшаларымен ұзақ жеке ... ... ... ... жүргізгеннен соң, біз Қазақстан Республикасының ядролыққауіпсіздігін қамтамасыз ететін ... ... қол  ...  ... өте ірі ... державалар – Ресей, Құрама Штаттар жәнеҰлыбритания қол қойды...»11994 жылдың 28 наурызында ... ... ... қол ... ... бойынша Қазақстан территориясындағы барлық стратегиялық басып алуқарулары Ресей Федерациясына ... Осы ... ... ... ... бөлшектеу және әкетудің барлық жауапкершілігі мен міндеті ... ... ... ... ... МБР мен оның жабдықтарын жоюпроцесінде төрт жақ қатысты: Қазақстан, АҚШ, Ресей және ... ... ... Будапешт саммитінде ОБСЕ АҚШ, ... және ... ... қол қойды, онда ядроға қарсымемлекет статусына байланысты, осы ретте ДНЯО-ға қосылған, біздің ... ... ... ... ... ... ... державаларда берді – Қытаймен және Франциямен. Осыған ... ... ... ... ... өз үлесін қосаотырып, Қазақстан жетекшілері  ...  ...  ...  ... жүзеге асырудағы тиімді бастама беталысын қамтамасыз етті».2Сонымен, Қазақстан бейбітшілік сүйгіш сыртқы ... ... ... ... ... ...  ...  дүниежүзіліктәртіптің  және  халықаралық   қауіпсіздік   ...   ...  ...  ...  танытты.  Президент  Н.Ә.Назарбаев жалғыз сенімді шешім қабылдады – ол ... ... бас ...  ...  ...  ...  қатынасты,  халықаралық  танылуды,қауіпсіздіктің кепілдігін және келешектегі  ...  ...  ... ... етті.«Ядролық қаруды сақтай отырып, тек қана беделге көңіл аударсақ, бізбірден дүниежүзінің стратегиялық державаларының ... ... едік ... ... уақыт өткен сайын өзіміздің өлімдік атомдықарсеналымызды таныту үшін тағдырларды шешушілерге айналар едік.Бірақ бізді ешқандайда ішкі және ... ... ... ... ... ... ете ... Ал қазір, арада он жылдай уақыт өткенкезде, мен өзіміздің сол ... ... ... дұрыс қабылдағанымызғакөз жеткіземін...»31.2 Ланкестік – ғаламдық мәселеХХ ғасырдағы терроризм адамзат тарихында алғаш рет геосаяси, iшкiсаяси,Ұлттық және идеологиялық мүдделердi қорғау мен оны ... ... ... ... ... отыр.Терроризм - қазiргi заманда әр түрлi нысанда кеңiнен таралған,алдын алаболжануы қиын аса қауiптi құбылыс. ... ... ... ... өте қиын.Ең алдымен, бұл терроризм ұғымының жан-жақты қабылданғанортақ түсiнiгi болмағандығымен тiкелей байланысты.  ...  ... ... ... ... ... бар, ол – күш көрсету. Тiптiтеррордың идеологтары мен орындаушыларының өздерi террордың күш көрсетуекендiгiмен ... ... ... ... ... күш ... ... және қазiр де одан бас тартып отырған ... ... ... ... ... жаңа  формасы  да,  өзiндiкерекшелiгi бар "жаңа әлемдiк ... де, ... ... мәселелердiшешудiң де ерекше түрi емес. Күш көрсетуге ... ... ... жаңалық әкелмейдi.Оның террор  iшiндегi  басқа  элементтерденөзгешелiгi, террордың күш көрсетудi ... ... ... жолы ретiндетаңдап алуы болып табылады.Терроризмнiң ең қысқа және ... ... бiрi:  ... ... мақсаттағы дәлелдi күш көрсету"[2] -дей отырып, күш көрсетутерроризмдегi басты орындардың бiрiне қойылады. ХIХ ғ өзiнде – ақ ... ... ... ... ... күш ... ... әдiлеттi әлеуметтiк құрылымға "жылжуының " қажеттi ... ... жер ... ... ... орнату iсiнде күшкөрсетудiң айтарлықтай маңызы бар деген пiкiр орын алып ... ... ... түп ... ... ... ... керек. Сондықтан бар мәселезаңды қоғамның да, терроризмнiң де әдiлеттiлiктi қалай түсiнуiнде ... Егер ... адам ... ... тобы қоғамды өзгертуге бағытталғанбелсендi әрекеттерiн әдiлеттi деуге құқықты ... онда ... ... ... ... террор өзiн-өзi ақтайды. Бұл терроризмнiң асамаңызды шегi болып ... ... ... болып табылса, сондай-ақ террор да қоғамдыэкстремалды, бiрақ заңды құралдар арқылы, қайта ... ... ... кездегi терроризмнiң негiзгi қозғаушы күшi осы заманның әралуаншешiлмеген мәселелерi болып табылады. Әр түрлi елдердiң дамуы арасындағыайырмашылық, ... ... ... ... ... ... ... кедейлiк, жұмыссыздық, сыбайлас жемқорлық, ... ... ... өкiлдерiнiң кез-келген жолмен билiктi сақтап қалуғаҮмтылуы – осының барлығы ақырында терроризмнiң туындауы үшiн қолайлы жағдайжасайды. Бұл ... ... ...  ...  ...  Э.Рихтер"терроризм теңсiздiк, әдiлетсiздiк пен қуғындау орын алған жабық қоғамдардаөркендейдi" 2 деп ... ... ... ... ... болмайды."Көбiнесе террористер экономикалық сәтсiздiктерге, саяси қуғын ... ... ... ... ... ... жағдай ретiндеоларға сiлтеме жасайды. Әрине бұл жағдайлар ... ... ... ... ... қатысты жасалатын тiкелей және психологиялық күш көрсетуактiлерiн ақтай алмайды" 3Әлемнiң түрлi елдерiндегi ... ... ... ... оныңкөп түрлi және көп қырлы құбылыс екендiгiн ... ... ... ұғымының нақты және ортақ анықтамасының болмауы да осығанбайланысты. Сондықтан ... ... ... үшiн оған ...  ...  Терроризм  ұғымы  "террор",  "террористiк  акт"түсiнiктерiмен  ...  ...  ...  латын  тiлiненаударғанда, "қорқыныш, үрей" ... ... ... ... ... ... кеңiнен таралған немесе дәлме – дәл анықтамасы жоқ.Сондықтан бұл ... ... үшiн ... ... ... Мысалы,С.И.Ожеговтың орыс тiлi сөздiгiнде: "террор-саяси қарсыластарды күш  жұмсауарқылы жою, тiптi ... ...  ... бару " деп ... ... – террормен, күш көрсетумен қорқыту",  ...... ... қатысушы немесе қолдаушы " деп анықтайды.Бұл жерде терроризм жеке түрде көрсетiлiп отыр, бiрақ террор ... да ... ... бұл ... терроризмге тұтастай түсiнiк береалмайды. Бұл жағдайда бiз тағы бiр ... ... ...  ...  ...  "  ...  ...  шаралары  арқылы  саясиқарсыластарды  басу,  қорқыту  ...  Бұл  ... ... сөз ... бұқаралық сипат алғанын көрсетедi.Ал, террор туралы анықтаманы "әскери энциклопедиялық сөздiкте" өтеқатаң түрде келтiредi. Онда ... ... ... ... ... күш ... барлық құралдарымен қорқыту тiптi адамдардыжоюға дейiнгi әрекетке бару".[4]  ... ... ... ... ... ... саяси қарсыластар барлық уақытта белгiлi бiр шеңберде өмiрсүредi. Мысалы, мемлекеттiк, билiктiк ... ... ... ... ... ... ХХ ғ. соңы мен ХХI ғ басындағы бұқаралықсипат алып отырған ... бұл ... әлi де ... сәйкес келмейдi.Сонымен,  өмiрде  кездесетiн  террор  мен  терроризмнiң  ... ... ... ... ... ... бiздiң түсiнетiнiмiз,жоғарыда көрсетiлген түсiнiктердiң бiр-бiрiнен алшақтығы мен айырмашылығыжәне олардың қазiргi ... сай ... ... Сонымен қатар" террор" мен " ... акт", ” ... мен " ... және ... ... ара ... жоқтығы да көзге көрiнедi.Осыданкелiп бұл сөздердiң ... ... ... ... ... " террор" дегентүсiнiкке әртүрлi мазмұн ... ... ... ... ... әдiс ретiндеерекше, бiртұтас ...... ... отыр. Сондай-ақ,террорды күшейту әдiстерiмен орындалатын саясатпен де шатастырады.Сонымен, терроризм түсiнiгiн сараптай келе, ... ... ... " ... ... туралы" Заңында көрсетiлiп отыр дегентҮжырымға келуге болады. Бұл ... ... ... ... келе, нақты анықтама ҚазақстанРеспуликасының " Терроризммен күресу туралы" заңында көрсетiлiп отыр дегентҮжырымға келуге болады.Бұл ... ... ... ...  ... ... қабылдауына ықпал ету мақсатында жасалатын қылмыстық iс-әрекет. Мұндай ...  және  ...  ...  ... мемлекеттiң коммуникациясын, халықты қамтамасыз ету жүйесiн,мүлiктi және басқа да материалдық ... жою ... ... ... ... ... ... қайраткердiқ өмiрiне қастандық жасау,шетел мемлекетiнiң өкiлiне немесе ... ... ... ... жеке ... ... күш көрсету немесе күш ... ... ... ... күш ... ... күш ... деп қорқыту,тұлғаларды кепiлге немесе басып алу жатқызыладың[5]Терроризмнiң мәнiн түсiну үшiн, бiрiншi, оның ... ... ... ... қызмет.-Террорист.-Террористiк әдiс және құрал.-Террористiк ұйым.Террористiк актiлердiң өзi шын ... ... ... ... ... Көп ... бұл тек ... өздерiнiң талаптары менмүмкiндiктерiн көрсету үшiн жасау болып табылады.Террористiк ... көп ... оның ... мен орындаушылары  көпшiлiкалдында оны орындағаны үшiн ... ... ...  және  ... не үшiн орындағанын, сонымен қатар кей жағдайда ол актiлердiтоқтату шарттарын ... ... ... ... ... де, ... мақсатқа жетедi: әлгi ұйым белгiлi және беделдi болып есептеледi, олтуралы айтылып, онымен ... ... Дәл  ...  ... ... ... ... тiптi ол әрекеттi жасамаса да, тезжауапкершiлiктi алуға асығады. Мысалы, шешен террористi С.Радуев ... ... ... ... ұйым 2001 ... 11 қыркүйекте АҚШ-таболған оқиғадан кейiн осы ... ... ... 11 ... ... ... шабуыл терроризмтуралы кәдiмгi көзқарасты мүлде өзгерттi. Осы ... ХХI ... ... ... ... ... осының нәтижесiнде адамзат бiрте – ... ... ... ... Тiптi ... Испаниядағы,Израильдегi және Палестинадағы ондаған жылдарға созылған терроризм осыелдер мен аймақтардың локальдi мәселелерi ... ... ... әлемүшiн басты фактiсi болып, жоғарыда айтылған локальдi жөргектен өсiп шыққантерроризмнiң халықаралық сипаты мойындалды. Басты қажеттiлiк осы ... ... ... ... басты проблема күнделiктi өмiрден терроризмдiшеттету мүмкiндiгi болып табылады.Сонымен қатар террористiк ... ... ... - ... ең дөрекi нысандарын қолдану ... ... ... ... ... оның нәтижесiнде туындайтын құрбандықтармен қиратулар ... асып ... ...  ...  оның  ...  ...  ... тұлғаларға  психологиялық  жолмен  әсер  ету  ...  ... ... ... нақты маңызына қарай емес, символикалықмәнiне қарай таңдалады.Террористiк актiнi мынандай жағдайларда ... ... ... дәрежелеуге болады,егер:1) Террорист және террористiк актi  нәтижесiнде  зардап  шегетiнтұлға бiр ... әр ... ... ... ... алайда қылмысаталған мемлекеттiң аумағынан тыс ... ... ... акт ... қорғау аясындағы тұлғаларға   қарсыбағытталған болса;3)Террористiк акт бiр  мемлекеттiң  ...  ...  ... ... ... асырылса;Бiр мемлекеттiң аумағында террористiк актiнi жүзеге асырған террористбасқа мемлекеттiң аумағында жасырынса және оны Ұстап беру ... ... ... ... терроризмнiң сипаттамасы үзбей күрделенiп,олардың әдiстерi тез арада жетiлуде.Террористiк ... ... тез ... бұл бiр ... ... ... болса, екiншiжағынан осының нәтижесiнде қатыгездiкке ие болып отыр. Исламдық фанат –шахидтердiң ... ... 2001 ... 11-шi ... террористiкактiлерi мынаны көрсеттi: терроризм әлемдiк масштабтағы ұйымдасқан күшкеайналып, өзiнiң ... ... ... ол тұрақты соғыс әрекетiнiңдеңгейiне жетiп отыр.Сонымен, терроризм түсiнiгiн ... Н.Ә. ... ... қорытындылауға болады:"Терроризм белгiлi бiр мақсат пен мiндеттi жүзеге асыру үшiн ... ... ... ... ... ... мен идеялардыңемес, әрекеттердiң жүйесi, өйткенi ол қара басының ... ... ... ... ... бола алмайды, алайда, қызмет көрсетудiң бiртүрi ретiнде айтарлықтай әрекетшiлдiк пен сұранысқа ие".[6]Терроризмнiң қайнар көзi мен ... бiлу ... ... ... және оның ... ... жоюға көмектеседi.Қ.Р-ның"Терроризммен күресу туралы" Заңында террористiк қызметтiң ... ... ... және жою, ... ... негiзгi мақсаты депкөрсетiлуi кездейсоқ емес.Әлемдiк ғылымда терроризмнiң пайда болуы табиғатына әсер ететiн екi ... ... жол – ... күш ... мәнi, яғни ... адамның мүдделерiне қауiп төндiруi;2. Әлеуметтiк жол - әлеуметтiк қарама-қайшылықтың шығуы. Бiрақ бұлжерде бұған қарсы ... ... ... болады: терроризм  тұрақтықоғамдарда автономды түрде әрекет ... ... ... ұйым Эта, ... РевалюциялықҚызыл Армия. Терроризмнiң маңына қалың бұқараны ... ... бар ... ... қажеттi заңдылықты әкелетiн сияқты. Заңдылықтыжұртқа көз - ... олар ... ... азат ... ... ...  деп,шетелдерде өздерiн жақсы жағынан көрсеткiсi келедi.О.М.Хлобустов және З.Г.Федеровтың ойы бойынша терроризмнiң  ... ... ... өсуi әсер ... дейдi.[8]М.В.Назаркин терроризмнiң базалық себептерiне әлеуметтiк шиеленiстердiжатқызады.[9]В. Л. ... ... ... ... мен ...  былайқарастырып : "көптеген тарихи, этнопсихологиялық,  саяси  және  ... ... ... ... ... мен С. Малисон "Терроризмнiң ... ... ... мен ... адам ... таптауда жатыр"деп есептейдi.[11]Халықаралық терроризмнiң  түбiрлi себептерiн 1979жылғы  халықаралықтерроризм туралы арнайы комитет ... деп ...  ... ... саясаты, шетелдiк оккупация  және  оның  салдарлары:әдiлетсiздiк, теңсiздiк, құлдық қанау, ... ... ... ... ... ... әлеуметтiкқарама-қайшылықтардың  комплексi  шын  ...  ...  ... ... мен ... себебi  болып  келедi.  ...  ... ... ... ... ... жасалған талдау қазiргi заманғы терроризмнiң саяси-дiни бағытта екенiн көрсетедi. Олардың пайда болу ...  ... және ... iшкi ... ...  ... ... дiни және басқа да сипаттағы шиеленiс ... ... Бұл ... неғұрлым үлкен қауiптi террорды ... ... әдiсi ... ... ислам фундаменталистерiнiңэкстремистiк акциялары мен Үмтылыстары төндiредi.Сөйтiп, терроризмнiң пайда болуына келесi факторлар әсер етедi:мемлекетте экономикалық дағдарыстың болуы;саяси жағдайдың ... ... ... ... және сот ... ...  ...  шовинистiк,  экстремистiк,  сепаратистiккөзқарастардың өсуi;коррупцияның кең ... ... ... ... ... жағдайдың нашарлығы;қару-жарақ, жарылыс заттарының алу жеңiлдiгi;миграциялық бақылаудың төмендiгi;елде саяси партиялардың және ұйымдардың билiкке таласуы;геосаяси ... және ... дiни ... ... пайда болуы;өмiр сүру деңгейiнiң төмендеуi, психологиялық дискомфорт жағдайы,әлеуметтiк қорғалмағандық, тұрмыс тауқыметiнiң шиеленiсуi;мемлекет пен оның ... ... ... ... ... құлықтық, гуманистiк құндылықтардың жойылуы;билiктiң беделiнiң қҮлауы, заңның және оған ... ... ... ... дiни, ... және т.б.ұйымдардың, басқа мемлекеттiң қызығушылықтарының тууы;Дегенмен жинақтап айту қажет болса, онда iлгерi заңдылықты елемей өтугеболмайды. ... ... ... теңсiздiгiнде жатыр , мұның өзi әр түрлiмәдени ... ... үн қату ... ... оны ... ... ... түрде арсыздықпен пайдаланып отыр. Бүгiнгi таңда бұл заңдылықтыбажайламау-болашақтың iргесiне баяу жарылатын мина көму деген ... ... ... ... бiр себебi дiни жәнеидеологиялық шиеленiсте жатыр дейдi. Бұған қарсы Н.Ә.Назарбаев былай дейдi:"Террорризмнiң түп ... ... ... ... ... мәлiмдеменiңешқандай  сын  көтермейтiнiне  қарапайым  дәлел-терроризм  ... ... ... ... болып табылады. Бұлай болмаған жағдайдада бiз террористiк бейiмдiлiгi ...  тек  ...  ғана  ... де ... ... ... мысалға алғанда, СолтүстiкИрландиядағы жiктелудiң бiр ... ... де ... ... ...  ...  ...  терроризмдi  тiкелей  "исламфакторымен" байланыстырады. Адамзатты құтқарушы дiн ... ... күш ... ... дiн  ... есептеледi. Сондықтан исламтерроризмнiң себебi бола алмайды.Оны менiң ойымша былай түсiндiруге болады: Ислам өзiнiң алғашқы ... оны ... үшiн ... экспанция қажет болды. Мiне, осы кезде бұлдүниежүзiлiк ... ... мәнi ... Сондықтан бұл кезеңде исламтарихында фундаментализмнiң агрессивтi қанаты басым болғандықтан ... ... ... iздеушiлерге "жол ашық" болу себебi деосыдан. Бұл мәселенi терең және обьективтi түрде зерттеу қажет ... ... ... ... ... әдейi пайдалануға болмайды Сондықтан менЕлбасы айтқан пiкiрге қосыламын. Себебi, исламды немесе ... ... ... ... қолдануға болмайды.Бұған дәлел ретiнде мына мысалды келтiруге болады: 56 мүшеден тұратынмұсылман мемлекеттерiнiң Ұйымы-Ислам  ...  ...  ... ... ... ... қатаң түрде  айыптап,  исламныңешқандай да терроризмдi қолдамағанын мәлiмдедi.[15] Ислам бiр ... ... шығу ... болу мүмкiн, егер соның ... ... ...  Сонымен қатар терроризмнiң өмiр сүруiне қажеттi 2фактор бар.Бiрiншiден, мемлекеттiң қауiпсiздiк жүйесiнде бiр ... ... Бұл ... ... ... байланысты болуы мүмкiн жәнебiрыңғай контртеррорлық  саясаттың  жоқ  ...  ...  ... және ... да бақылау жүйелерiнiң тиiмсiздiгi; құқық қорғауоргандары мен ... ...  ...  ...  ...  билiкбасындағылардың шиеленiстi оның шығу сатысында шешуге қабiлетсiздiгi немесебасқа да ... ... ... бiлдiрмеуi болып табылады.Екiншiден, әскери потенциалдық бiршама ашықтығы, яғни бiрiншi- адамдарресурсы: жалдамалылар, кәсiби кiсi ... мен ... ... ... ... қару – ... және ... жаңа түрлерi, жаттығу лагерьлерiн құрумүмкiндiктерi.Терроризмге жауаптың варианттарын анықтағанда адамдардың терроризмгеәртүрлi себептермен баратынын есте сақтауымыз ... ... ... осы себептердiң барлығын назарында ... ... ... ... ... ... ... да себептер терроризмдi ақтамайды.Терроризм психологиясы.Терроризм адамдар үшiн мәселелердi шешу құралына айналып барады. ОныңҰлттық шекаралардан ... ... ... ие ... әлем ... ... ... пен ынтымақтастыққа деген қаупiн күшейте түстi,сондықтан бұл ... ... және ... ... ... ... тұрғыдан террор үрейдi (страх) және қорқынышты (ужас)тудырады. қорқыныш бұл максималды ... ... ... ... ... ... ... болады. қрей бұл тұлғаның биологиялықжәне әлеуметтiк өмiр сүруiне ... ... ... ... ... ... әр ... жағдайда өз басынан кешiруi  мүмкiн.  қрей  ... ... ... ... ... ... ... Соныментеррор психологиялық тұрғыдан қарағанда, белгiлi-бiр iс әрекеттiң (теракт)нәтижесiнде пайда болатын үрей немесе ... ... ... Террорлықактiнiң мақсаты қоғамды дүр сiлкiндiру және эмоциясын туғызу, яғни халықсанасында ... ... Бұл ... құқық қорғау органдарына жәнебилiк органдарына деген сенiмсiздiгi арқылы бiлiнедi.Терроризмнiң психологиялық ... - бұл ... ... ... және ... ... мен ... террор арқылы жүзеге асыратынерекше жағдайдағы қызмет болып табылады. Террорлық әрекет әлеуметтiк жәнесаяси iс әрекеттiң қаруы болып ... және ... ... – бұл ... ... ... ... Күш қолдану немесе күш қолдану қаупiболмаса, онда психологиялық ... да жоқ. Күш ... ... ... жою, саяси, әлеуметтiк, экономикалық, ақпараттық және тағы басқа.Терроризм күрестiң спецификалық құралы ретiнде өзiне әрқашан бiркелкiемес көзқарас туғызады. Әлсiздердiң ... бола ... ... ... ие ... ... Сондықтан террористердiқ қатары көбеюiде.қазiргi заманда дүние жүзiнде ... адам ... ... құбыжық депесептеледi. Бұл арнайы әлеуметтiк тұрғыдан зерттейтiн ерекше психологиянытуғызады.Террористердiң ... ... ... ... ... үшiн тек ... мамандық емес. Террор олар үшiн өмiр сүру әдiсi болып табылады, яғнитеррор террористер үшiн бос уақытын ... ... ... ... ... бандитизммен салыстыруға  болмайды.  ...  ... ...  ... бар, ... да ... ... ұйымның өмiр сүруi – тек тәртiпке байланысты. Бұл тәртiпәскердегi тәртiп емес, террористiк тәртiп ... ... ... ... ... жету үшiн тәртiпке бағынуы.Террордың классигi Б. Савинков былай деген: “Егер ... ... ... болса, онда ол ұйымның болашағы жоқ„[17] Осыған байланыстыатақты исламдық ... ... ... өзiнiң шәкiрттерiне мынаныүйретедi: “Күрестiң мақсатына жетуi жаудың үрейленуi және ...  ... ... ... жоюына байланысты. Ол “алла„ атымен қорқыту үшiнжақсы ойластырылған және толық түрде тәртiп ... ... ... ... тиiс. ... бiр минутқа болса да тыныштық бермеу керек.Осы “Алла„ жасақтары үшiн толық мағынасы бар өмiр болып табылады.Жоғарыда айтылғаннан түсiнетiнiмiз, ... ...  және  ... өмiрi ... ... Террористiк акт аяқталғаннан кейiн олкелесi терактiнiң объектiсiн iздей бастайды. Яғни бұл ... ... және ... ... ... ... түрлi қызметтiң немесе iс-әрекеттiң өзiнiң психологиялық құрылымыболады.Iс-әрекет құрылымына мотив жатады. Мотив –  бұл  ... үшiн ... ... ... екi функциясы бар: 1)қозғаушы функция - бұл ... ... ... 2) ... ... ... iс-әрекетке ерекше тұлғалық мағына беретiн әрекет. Қызмет мақсатқажеткiзетiн iс-әрекеттен тұрады. Ал iс-әрекет жеке ... ... ... ... ... ... ... қорқыту болыптабылады. Бөтен адамның қорқынышы террористiң ... ... ... ... ... жету үшiн ... әр ... әрекет етедi. Мысалы,қару дайындау, көлiк құралдарын ... ... ... ... ... ... қарап жүру және тағы басқа.Террористiк жолға түсушiлердi ешкiм ... осы ... ... ... ... өзi, яғни өзiне Үнағандықтан таңдайды. Бiрақосы жерде мынандай сұрақ туындайды: Не үшiн ... ... ... ... кәдiмгi адам өлтiрушiден ерекшеленетiнiн сезiнедi.Террорист үшiн идеялық -риторикалық компанентi маңызды орынға ... ... ... ... ... бiр идея ... Террорист өз қылмысын ақтау үшiн белгiлi бiр сылтауға сүйенедi. Олөз қылмысын ақтауға тырысады.Террористiк iс-әрекеттiң ... ...  ...  өте  ... ... субъективтiк көзқарас бойынша идея арқылы  ... ... ... ... көп ... ... В. Нечаев өзiнiң атақты «Революционердiңкатехизисi„ шығармасында террористi ол былай суреттейдi: “Террорист ... ... Ол ... жеке ... iсiн, ... мүлiгiн және атынжоғалтқан адам. Оның ойында тек бiр ғана ой ...... ... акт. ... адам азаматтық және өркениеттi өмiрмен ... Ол ... да жек ... тиiс. Ол тек қана бiр ғылымды пiр тұтуы тиiс– ол қиратуң.Сөйтiп террорлық iс-әрекет мотивсiз болмайды. ... ... ... мотив болып табылады.Террористердiң мотивтерiн мына төменгi түрлерге бөлдiк.Меркантильдi ... яғни ... ... әрекетке баруы.2) Идеологиялық мотив. Бұл бiр идея үшiн (саяси, дiни, әлеуметтiк жәнет. б.)3) Дүние құрылысын өзгерту мотивi. Бұл ... ... ... ... өзгертуiне байланысты террорлық әрекетке баруы.4) Адамға өзiнiң ... ... ... ... ... сүйкiмдi болуы.6) өлген жолдастары үшiн кек қайтару:Бiрақ бұл мотивтер шартты болуы мүмкiн. Бұдан ... ... ... ... тұлғасы зерттеушiлердi қызықтырған. С. К. Рощин террористердiүш психологиялық модельге бөлдi:Бiрiншi модель: Психопат – Фанат. Бұл сана өрiсi ... және ... өрiсi ... бағынған адам. Сондықтан Мұндай адамкез-келген әрекеттi жасауға дайын тұрады. Саяси тiлде бұл фанатик болса, олпсихологиялық тiлде ... деп ... ... Үлы және ... iстердiжасауы мүмкiн, егер оның ниетi мен мақсаты қоғамның ... ... ... ол ... ... жасауы мүмкiн, егер оның iс-әрекетiнiңмотивi объективтi түрде қоғамға қарсы ... ... ... ... ... ... ... мүмкiн. Бұл дұрыс, бiрақ тек мәселенiң бiр бөлiгiнғана ... ... ... ... ... ... бойыншафрустрация сезiмi белгiлi-бiр мақсатқа жете алмағандықтан, ол  ... ... ... ... ... ... Бұл ... сана iс-әрекеттердi жетiлдiрудiң құралы рөлiн ойнайды, яғни оларды ... үшiн ... ... Егер аталған концепцияны адамның агрессивтiк қҮлқынтүсiндiрудiң жалғыз және жалпылама әдiсi ретiнде абсолюттендiрiлмесе, ... ... ...  ...  актiге  бейiмдiлiгiн  түсiну  үшiнқолданылады. Бiр жағынан бұл да ... ... ... ... яғни ... өз ... ... оның әлеуметтiк изоляциялануы, баланың өмiрге деген сенiмсiздiкыза болуы антиәлеуметтiк қылықтар ... ... ...... Мұндай адамдар террористiк ұйымдардың құралы болуы мүмкiн.С. Н. Еникополов террористерге психологиялық мiнездеме берудiң қажетiжоқ дейдi. Оның ... ... 2 ... бөлу ... дейдi:1) өзiне сенiмдi жоғары интеллектiсi бар, өзiн-өзi жоғары бағалайтынтеррористер;2) өмiрде жолы ... өзiн ... ... ... ... екiтипке де жоғары агрессивтiлiк, әрдайым өзiнiң iшкi “менiн„қорғайтын, тек қана өзiн ... ... ... өзiнiң iшкi проблемасын сырттан iздеу тән.Террорлық акт жасауға деген шешiм бiрнеше кешендi ... ... ... ... ... уақыты,объектiсi, мақсаты,тәсiлдерi және т.б.Бұл жерде террорист әр түрлi вариантты ... ... ... ... ... ... тұлғаның қасиетiне,яғни оның тұлғалықбағыттылығына, тәжiрибесiне, дүниеге деген көзқарасына, iшкi  құлықтықжүйесiне ... мен ... ... ... террорлық актiнiкәдiмгi адамдар жасай алмайды ... ... ... ...  ... және олардың жолдастары ғана жасауға қабiлетi бар және құқығыбар дейдi.Жалпы түрде террористердiң негiзгi тұлғалық ... ... ... Әдетте бұл қасиеттер террористiк ұйымның барлық мүшелерiне ... ... ... ... ... болу үшiн ... болу үшiн)мынадай базалық негiзгi талаптар қойылады:1) өз iсiне және ... ... өзiн идея ... ұйым үшiн ... ... ... өзiн-өзi Ұстауы, тәртiптiлiк;4) ҚҮпиялық (Конспиративность);5) Бағынушылық;6) Коллективизм.Бұл қасиеттердi ... ... онда бiр ... және ... ... пайда болады. Негiзгi қасиет ретiнде өз iсiне берiлгендiкболып табылады. ... ... екi ... - ... жәнеқұпиялық қасиеттер келiп шығады. Сондықтан террористiк ұйымға қабылдайтынкезде сол ... ... ... жету үшiн ... ... ... жеке ... қасиетiнен бас тарту қабiлетiн ... ... ... ... тұтастығы, оның жеке тұлғалығының ... Мiне ... ... жатыр. Бұл жағдайды қазақтың “Былай тартсаңөгiз өледi, ... ... арба ... ... ...  ... ... “Хамас„ ұйымы өзiнiң террористерiне ... ... ... өз iсiне ... ... ... өз жерiн азат етуге және шындiндi уағыздау үшiн ... Ол ... ... және кез-келген уақытта жеңiсүшiн өмiрiн қиюға дайын болуы тиiс.„ қлкендердi тыңдау және ... ... ... жасақтарының қасиеттi мiндетi. ұйымның құпиялығын сақтау, оныңшешiмдерiне бағыну, тәртiп “алла” ... ... Алла ... ... ... ... ...  және  осыған  өзiнiң  жолдастары  ... ... алуы ... ... ... ... негiзгi қасиетi болыптабылады. Террорлық ұйымға кiру үшiн ... ... үшiн ... ... тиiс. ... ... ... топтық қызмет болып табылады.Террорлық актiнi ... үшiн ... адам ... ... ... бiр-бiрiмен кездесуi мiндеттi емес. Бiрақ ... ... ... ... ... ... шын ... ұйым тұруы мүмкiн.Бұл террорлық қызметтiң тиiмдiлiгiн көрсетедi, яғни ... ... ... ... ... ... ұйымына қарсы тұруын көрсетедi.Террорист тұлғасы – бұл тұрақты ... ... ... логикасы басқа адамға ... ... тыс  ... ... гөрi эмоция оның өмiрiнде көп орын алады. Екiшiден,онда моноидеялық логика, яғни оның ... бәрi бiр ... ... ... күш ... ...  ...  бҮрмаланғанлогика. Мысалы; Палестиналық интифаданың, ФАТХ қозғалысының жауапты хатшысыполковник Абу-Халед ... ... ... ... тек бiр ғана тiлдiтүсiнедi – ол Калашников тiлi„.Террористердiң логикасы мен ... ... ... ... ... мүмкiн. Заңдылық бойынша террористiң логикасы дiни адамныңлогикасы. Ол бiр дiнге ... ... ... өзiнiң ерекше туылғандығынасенедi. Оған бұл үшiн рационалды дәлелдер немесе күрделi ... ... ... ... емес. Ол жай сенедi. Мұндай логикаға қарсысөз айту немесе қарсы тұру мүмкiн ...  Мына  факт  ... ... көрсетедi. Олар диалог режимiнде ...  ... ... тек ... ғана ... яғни  авторитетi  барадамдарды  тыңдайды.  Бұл  ...  ...  ... ... ... үш ... ... Жолдасы ретiнде;2) ҚҮрбаны ретiнде;3) Жауы ретiнде (антитеррорлық органның мүшелерi және т.б.)Террорист ... жету үшiн тек ... күш ... ... ... дейдi.  Осы  террорлық  ...  ...  ...  ... ...  кей жағдайда нақты емес, яғни ... ... ... ... 11 қыркүйектегi Нью-Йорк пен Вашингтондағыжарылыстар символды болып табылады. өйткенi, Нью-Йорктағы ... ... ... және ... Пентагон ғимараты АҚШ-ның гемониясыныңсимволы ... ... ... террордың барлық объектiсi символды ... ... ... ... террорлық ұйымының саяси тұлғалардыөлтiруi бүкiл саяси жүйенi құлатқысы келуiн бiлдiредi.Көбiнесе террористердiң логикасы олардың ...  ...  ... өмiрi ... өмiр ... ... ... байланыстытеррористердi екi топқа бөлуге болады. Бiрiншi, эмоциясы жоқ немесе өзэмоциясын бақылайтын террорист. Бұл адамдар өз ... ... ... Мұндай адамдарды образды айтқанда, мұзбен салыстыруға болады. Мұндайтеррористке атақты орыс ... Б.В. ... ... болады. Атақтыжазушы,  Британ  барлауының  қызметкерi  У.Сомерсет  Моем  ... ... акт ... ... ... ... бұғанжауап ретiнде Савинков былай жауап қайтарады: “Бұл iс ... ... ... ... және бұл әдет ... ... Осы ... кейбiртеррорлық ұйымдар арнайы үйретедi. Мысалы, Палестиналық “Хамас„ ... ... ... ... отта ... тиiс,„ ал сен мұз ... ... ... ...  ...  қарама-қарсы  тұлға.  Бұл  ...  ... iшкi ... бай өмiр тән. ... ... ... болғанымен бәрiбiр бұл типте қатты эмоционалдықтың ... ... ... террорлық актiден кейiн iшкi эмоциясын сыртқа шығаруы тән.Ол ... ... ... ... және ... және т. б. ... бiлiнуi мүмкiн.Бiрақ террористерде террорлық актiге жеңiл қараушылық жоқ. ... ... ... ... олар бұл iске ... кiрiседi.Террористiң өмiрi тұрақты эмоционалдық стресстен тұрады. Ол жаудыңқолына түсуден қорқып, үрей ... өмiр ... ... қатар ол ашу-ызада және өз жауын жек ... ... және ... ...  ... ... ... бiрге жүредi.Осы жоғарыда көрсетiлген эмоциялар соғысып  iшкi  эмоционалдықконфликтыны туғызады. Ал ... ... ... жан ... жағдайдағы стресске әкелуi мүмкiн. Бұл стресске бiр ... ... тез өту тән. ... ... басқа да террористердiңжеке өмiрi терең эмоционалды болып табылады. Террористерде көп ... ... оның ... ... яғни ... сенбеушiлiгi.Осы жағдай террористiң барлық адамдарды “өзiнiкi„ және “өзгенiкi„ ... әкеп ... Егер ... ... ... шын мәнiнде “өзiнiкi„болып шықса, онда террористiң оған деген қатынасы бiрден ... ... ...  қатынас  орнатады.  Бұл  террористiң  эмоционалдықтұрақсыздығын және эмоциясының ... ... ... ... ... тек ... ... деңгейiбар болғанда ғана пайда болуы мүмкiн. Ал интеллектiсi бiр шама дамығантеррористер, әр уақытта ... ... ... ... ... мүмкiн. Барлық уақытта  террористер  террорлық  акт  ... ... оған ... ақтап алуды iздейдi.Террористердi 4 типке бөлемiз. Олар:1) Холерик;2) Флегматик;3) Сангвинник;4) Мелонхолик.Бiрiншi тип “холерик„ -И.П.Павловтың нейрофизиологиялық түсiндiруiнде,бұл күштi, ... ... ... Үстай алмайтын, эмоциясы мен сезiмi,идеясы кернеген, тез жанып, тез ... тип. ... ... бұл ... яғни ... ... ... тұратын, бiрақ бұл жақсы көрушiлiгiнжеке террор үшiн құрбан етедi. Әдетте Мұндай жағдай шын ... ... ... ... белгiсiн көрсетедi.Екiншi тип “Флегматик„-И.П.Павловтың түсiндiруiнде бұл күштi, орнықтыөзiн-өзi Үстай бiлетiн, салмақты, кей ... ... тип. ... ... орнықты, интроверт. Ол психопатия мен истерияға ... ... ол тек қана ... ... ... ... немесе топтыңэмоционалды тiрегi.Төртiншi тип “Мелонхолик„.- И.П.Павлов бойынша бұл өте әлсiз тип. Оленжар, тежелген адам. Г.Ю.Айзенк ... бұл ...  ойы  ...  қылмысқа  бейiмдiлiк  жеке  тұлғаныңтемпераментiмен тығыз ... ... оның ... ... ... ... ... былай дейдi: Адам қандай бiр темпераменттiкқасиеттерге ие болғанымен, егер ол криминогендiк ортада ... ... ... орта оны ... ... ... әсерi әбден мүмкiн. Жалпыталдап қарайтын болсақ, террористердiң арасында көбiнесе күштi ... ... ... қоса ... ... ... ... немесе“Шахид„ дейдi. Камикадзе деген ат ... ... ... ... ... шыққан, яғни арнайы Үшақпен бiрге олар АҚШкемелерiнiң ... ... өзiн ... ... бұл термин барлық өзiн-өзiөлтiретiн террористерге қолдалына бастады.  Мысалы,  2001  ...  ... ... ... ... жолаушы тасымалдайтын “Боинг„Үшағын айдап әкетiп, ... ... ... ... Осы оқиғаболғаннан кейiн Камикадзе деген термин толығымен қайтiп келдi.Камикадзе-шахид синдромына психологиялық сипаттама берсек, олар ... ... дiни және т. б. ... үшiн ... қоса өзiнөлтiредi. Мысалы, Палестиналық террористер, яғни шахидтер жарылғыш заттардыүстiне орап, адам көп ... ... ... өзiн ... Бұл жолды Шахид-Камикадзе өз еркi бойынша таңдайды. ... өз ... ... ... ... алуға тырысады. Ол үшiн камикадзеден психологиялық дайындықты қажететедi. өлiмнен қорықпау ... ...  ...  ... идея ... сүйiспеншiлiк), қатты сезiм (жауды жек көрушiлiк)және ... ... ... ... ... Камикадзенiң жарқын бiртүрiне исламдық камикадзе ... ... ...  ... бұл ... зерттеу қазiргi кезде өзектi мәселе болып отыр.Шахидтердiң ерекшелiгi олар қҮдаймен қоса өз елi үшiн өз ... ... ... “Хамас„ қозғалысы өзiнiң террорист -  ...  ... ... Үлы ... сен оның алмас қылышысың, Алла үшiн өлiм ... ... тiке ... ... Шахид психологиясы  дiни  ... Олар ... үшiн ... ... ... бұл үшiн ... тек жҮмақта болады деп үйретедi. ЖҮмақта оны тек рахат өмiр күтiп тҮрдеп оны сендiредi. Ол жерде мол ... ... ... және ... ... 70 таза, бҮзылмаған қыз күтiп тҮр деп ... ... ... ... ... болады: “Камикадзе –Шахид комплексi„  когнитивтi  компоненттерден  тұрады.  Сонымен  ... ... ... Бiр идеяға сенiм рационалды жағдайдангөрi, ... ... ... ... Яғни  белгiлi-бiр  бiлiмнiңсенiммен қосылуы.өзiнiң өмiрiн қию феноменi тек ... мен ...  ... Ол ... ... ... елде бар. Бұл ... ұйымға өтеберiлген болады және оны сатпайды. ұйым оның ...  ...... террористерiне ұйымды пiр тұту тән нәрсе. ... ... ... тек бiр ... көредi, басқа идеяны байқамауға тырысады.Патопсихологияда бұл “Қараңғы туннельде жалғыз ... ... ... Осы ... ...... “мәңгiлiкпен сырласу„ , “өзiнiңөмiрiн болашаққа ... ... ... ... ... Б. Савинков өзiнiң сөзiнде: “Мен террорға сенемiн. Менүшiн террор революция үшiн керек нәрсе. Қазiр бiз ... ... бiз ... ... мен ... ... Бiрақ мен бақыттымын.„[20] - дейдi.Бұл жерде террористердiң “болашақта„ көбеюi,  ...  жоқ  ... ... көңiл бөлу керек. Террорист – ... ... ... ұйымның қатары көбейетiнiне сенедi.Бiреудiң өмiрiн өзiнiң өмiрi арқылы тартып алу ... ... ... Бұл ... ... адамның өлiмi қуаныш әкелмейдi. Оларғаөзiнiң өлiмге қиғаны қуаныш ... ... оны ... Оны тек ... ... ...... өзiнiң әлсiздiгiнiң орнын толтыру үшiнтеррорлық әрекетке барады. Әдетте психикасы сау адам, өзiне сенiмдi ... ... ... Сау адам ... ... мүмкiн, бiрақ сау адамКамикадзе–Шахид ешқашан болмайды. “Камикадзе ... -  бұл  ... ... ... Ол ... өмiрiн төмен бағалап отыр. Бұлпсихиканың бҮрмалануын бiлдiредi.Негiзiнен террористер өлiмнен қорықпайды. Олар тек террорлық акт ... ... ... органның қолына түсуден және соғанбайланысты азаптаудан және қорлаудан қорқады. Сол ... ол ... ... және ... түрлерi, айырмашылығы.БҰҰ- ның сарапшыларының ойынша, ... ... ... ... пен ... кiшi күш көрсету формалары болады. Бiрақ қазiргiкезеңде оны ертерек алдын-алу жүйесi жоқ ... ... ... ... себебi "экстремизм" мен "терроризм" түсiнiгiнiң халықаралық және ... ... анық ... болып табыладыМына жағдайды ерекше атап ... ... ... ... менғалымдар кейбiр себептерге байланысты заңға сәйкес күш ... ... ... ... ... ... ...  "экстремист" депатауды ұнатады.«Экстремизмң сөзi - француздың «extrеmismeң және латынның «extremisң -ақырғы шегi, ... ... ... ... ... яғни ... ... iс-әрекет пен көзқарастардың ақырғы шегi деген сөз.Орыс тiлi сөздiгiнiң авторы С.И. ... ... ... ... шаралар мен көзқарастардың жолын ұстану"(Әдетте, саясатта). [21]Қысқа саяси сөздiкте ...  -  бұл  ...  ...  ... ұстану, яғни саяси мағынада мәселелердi шешуге ұмтылу, барлықкүш ... мен ... ... қоса ... ... ... ... қолдану арқылы алға қойған мақсатқа жету болып ... ...  ...  идеологиялық  бағытта,  мысалы,  фашистiк,коммунистiк, сепаратистiк т.б. және ... iшкi ... ... қатынастарсалаларында байқалуы мүмкiн. Сондықтан,  аталғандарды  сараптай  келе,экстремизмге ... ... ... ... ... ... құбылыс ретiнде саяси күрестiң бiр формасыболып табылады, ол қалыптасқан мемлекеттiк, қоғамдық институттар  ... ... ... ... ... ... Үмтылу мақсатында,оның тұрақтылығын жоюмен сипатталады. Ал ... - ... дiни, ... барлық күштерi үшiн билiкке жетудiң қылмыстық күш көрсетуәдiсi ... ... өз ... ... ... ... мүмкiн:айқын күш көрсетпеу- оның iшiнде үгiт-насихат жүргiзу, жиналыста немесебаспасөз ақпарат құралдарында сөз ... және т.б; ... ... ... ... тәртiпсiздiктi ұйымдастыру,  азаматтық  ... ... ... ... кезiндегi партизандық әдiстердi қолданужәне ... ... ... ... рет  ...  анықтама15.06.2001 жылы қабылданған, ... ... және ... ... ... ... ... Онда «экстремизмң  былайдеп  көрсетiледi:  ...  күш  ...  ...  ...  ... құрылысын өзгерту, қоғамдық қауiпсiздiкке күштеп қол соғу,сонымен қатар жоғарыда көрсетiлген мақсаттар үшiн ... ... ... ... ... ... орай Қазақстанның Ұлттық заң саласында экстремизмге анықтамаберiлмеген. Ю.И. Авдеев терроризмдi экстремизмнiң ... да ... ... отырып, оның ерекше саяси-қоғамдық  құбылыс  екендiгiнiң  мәнiнбiлдiртiп және ... ...  ...  ...  ...  ... ерекшеленбейтiндiгiн көрсетедi, яғни экстремизм әлеуметтiк-саяси феномен ретiнде ... ... ... ... ... ... дейдi.  Бұдан  басқа  Ю.И.  Авдеевтiң  ...  ... ... ... ... ... жағына көбiрек көңiлбөлiнедi, ал экстремизмдi стратегиялық құбылысқа жатқызады.Профессор А.Е. Жалинскийдiң байқауынша «Терроризм туралы бiз ең алдыменненi анықтауымыз ... ... ... мына ... бойынша шектеукерек сияқты, яғни бұл ... ... ...  ... ... ... ... Осыған байланысты  А.Е.  Жалинскиймемлекеттiк және экстремистiк терроризмге бөлудi Үсынады.[25]Бiрақ терроризмнiң анықтамасының өзi заңды ... ... ... ... ... ... мен ... ара қатынасы нақты емес, солсияқты террористiк саясатқа ... ... және ... емессубъектiлер де нақты емес.Қолданылып отырған заң жүйесiнде мынадай негiзгi дефинициялар - «саясиэкстремизмң, «экстремистiк ... ... ... ... ... және саяси, дiни экстремизмге қарсы тұру үшiн билiк органдарының iс-әрекетiн келiстiру мен ... ... үшiн ...  ... ... ... ... белгiсi бойынша  шектеу  жөнiндекриминологиялық көзқарас тұрғысынан жүйелi түрде жазған Т.С. ... ... ... ...  ...  ...  үш  ... 1) мемлекеттiк- мемлекеттiң көмегiмен немесе мемлекет ... ... 2) ... ... ... ... ... топтық немесе жеке тұлғалар ұйымдары орындайтын террористiкакциялар; 3) стихиялы (индивидуальдi)- жеке тұлғалар орындайтын ... ... ... ... ... алмастыру болып тҮр:жоғарыда көрсетiлген түрлердiң екiншi және үшiншi түрлерiнде терроризмнiңқылмыс екенi туралы ... ал ... ... ... ... ... көрсетiледi және Мұндай жағдайда мынаны еске алу керек, себебiқазiргi ... ... ... ... ... ... ... классификациялаудың  әртүрлiлiгi  тек  терроризмнiң  мәнiнтүсiндiрмек тұрмақ, ... ... ... ...  ... ... және ... қатар терроризмге қарсы әрекет жасамаудыңбiрыңғай стандартын  ...  ...  ...  Сондықтан  жоғарыдакөрсетiлгендей күш көрсету жүйесiнде терроризмнiң орнын анықтау ... оның ...  жөне  ...  ...  жекелегенформаларын бөлiп шығаруға тырысатын жағдайда бұл ... ... ... өзi ... ... формасында да, сонымен қатар криминалдыөрекет формасында да көрiнуi ... ... ... формалар бiрыңғайнегiзден шығарылмайды, сондықтан олар салыстыруға және ... ... ... де ... Бiрақ логика заңдарын бҮза отырып,терроризм күш көрсетудiң саяси дәлел ... ... ... ... ... болып бөлiнедi. Кейбiр жағдайда криминалды терроризмнiң түрлерiнерекшелеуге болады ... ... ... ... және ... ... ойы бойынша террористер басқа қылмыскерлерден шектелуiкерек: әрине терроризм қылмыстық жазаға ... ... бұл ... С.А. ... терминологиясы бойынша- қылмыскерлер, бiрақсонда да шын мәнiнде бұл ... ... ... ... классификациясын  анық емес деп ... ... дiни ... ... тағы ... ... Тарау. Қазақстан мен АҚШ арасындағы қауіпсіздік және халықаралықланкестікпен күрес мәселесіндегі қарым-қатынас2.1 Қазақстан мен АҚШ арасындағы қарым-қатынастар1991 жылғы 25 ... -  ...  ...  Штаттары  ҚазақстанРеспубликасынның тәуелсіздігін мойындады.1991 жылғы 26 желтоқсан - ... ... ... жылғы 15 қыркүйек – Қазақстан Республикасында Америка ҚұрамаШтаттарының елшілігі ашылды.1992 ... 30 ...  -  ...  ...  ...  ... ... ашылды.Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Төтенше ... ... ... (2000 жыл, желтоқсан).Америка Құрама Штаттарының Қазақстан ... ... ... ... Дж. ... (2004 жыл, ... жыл екі ... қарым-қатынасты дамытуда шешімді жыл болды, атапайтқанда, ресми Вашингтонда Қазақстан туралы ... ... ең ... және ... бар серіктес деген пікір  ...  ... ... ... ... ... мықты лидерлігін жәнеонымен АҚШ ұзақ ... ... ... мен қауіпсіздігі үшін жұмысістейтіндігін бірнеше рет жариялады.АҚШ-тың  Қазақстанға деген назарының артқанына екі елдің үкіметтік жәнепарламенттік ... ... ... алға ... ... қол ... нәтижелерін әділімен атап өткен АҚШ ...  ...  2005  ...  ...  ...  ...  ... болашаққа алып баратын  және  американ-қазақстан  қарым-қатынастарын жаңа ... ... ... жоқ ... бар» деді.АҚШ-тың жоғары деңгейдегі ресми тұлғаларының ... ... ... екі жақты қарым-қатынасты дамытуға деген тұрақтыынтасын білдіреді. Мемхатшы К.Райстан ... ... ... ... ... ... және Орталық Азия істері жөніндегі көмекшісіРичард Баучер, Энергетика ... ... ... Ауыл ... ... ... басшылығымен америкалық компаниялардың сауда миссиясы жәнебұрынғы Президент Билл Клинтон Астанада сапармен ... ... ... ... мүшелері қазақстан-американ қарым-қатнастарыныңтереңдеуіне ... ... ... АҚШ ...  ... және ... ... бірнеше рет жоғары баға беріліп,біздің еліміздің терроризмге қарсы күреске және ... ... ... ... ... Бір ... ішінде АҚШ конгресс делегатттарыбірнеше рет Қазақстанда болып қайтты, сапар кезінде ҚР Парламент ...  ...  ...  ...  Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық  және  қоғамдық-саяси  дамуы  ...  ... ... ... ... жағынан да өсті. Президент Дж. БуштыңПрезидент Н.Назарбаевтың атына жолдауында Қазақстанның экономикалық ... ... ... баға ... ... ... қаруын таратпау,терроризмге қарсы күрес және Иракты қалпына келтіру үрдісіне ... ... ... ... ... Қазақстанның экономикалық және саясижетістіктері Дж.Буштың төмендегі  сөзіне  арқау  ...  ... мен ... осы өңірде басқа елдерге үлгі бола алады» және«әріптестік рухында ытнымақтастықты кеңейтуге» АҚШ ... ... ... ... ... ... ... болған әңгімесінде сайлаудағы басым жеңісімен жеке ... ұзақ ... ... ... ... растады.2006 жылғы 29 қыркүйекте ... ... ... екі ... кезекті кездесуі стратегиялық әріптестікті дамытуға айрықшаүлес ... ... ... ... ... мен ... ... ынтымақтастықтың негізгі бағыттары бойынша көзқарастарының ұқсастығынбейнелеген бірлескен мәлімдеме қабылдады.Кездесуден кейін ұйымдастырылған баспасөз ... АҚШ ... Буш ... демократияны таратуға қолғабыс көрсеткені үшін алғысынбілдіріп: «Мен ... ... ... ... ... болғанкезінен бастап, осыдан 15 жыл бұрын тәуелсіздігіне ие болған бұл ... ... ... ... ... ...  кезге  дейінҚазақстанның дамуын ықыласпен байқап отырдым» - деп мәлімдеді.   Екі жақты әріптестікте терроризмге ... ... ... және ... ... ... жою қаруын таратпау, энергетика  және  нарықтықэкономика бағыттары басымдыққа ие.«Қазақстан – Орта ... ... және ... ... ... ... ... қарым-қатынастарды іске асыруға болады деген мүмкіндікті көрсететін демонстрациялық жоба» екенін АҚШ ... ... атап ... ... ... ... және метериалдық көмек көрсете отырып,АҚШ Қазақстанның  қорғаныс  ...  ...  ...  көмеккөрсетуде, осымен қатар жаппай қырып жою қаруын ... ... ... дамуда. Ирактағы халықаралық коалиция  ...  ... ... АҚШ ... шын ... атай ... осыіс-қимылдар одан әрі екі елдің өзара сенімді қарым-қатынастарын нығайтуғақосымша негіз болуда.Елбасының соңғы бағдарламалық сөйлеген ... іске ... ... және ... ... мәселесі бойынша  үздіксіздиалог екі жақты қарым-қатынастарда басым бағытқа ие  ... ... ... ... ... АҚШ ... бағалайды, соның ішіндеДемократиялық реформалар ... ... мен ...  ... ... ... ... көңіл бөледі.Қазақстандағы ірі шет ел инвесторларының бірі бола отырып, АҚШ ... 15 ... ... жуық ... ... ... ... астам қазақстан-американ бірлескен кәсіпорындары және 160 американдықкомпаниялардың өкілдіктері тіркелген.Екі ел ... ... ... ...  ... Мәселен, 2006 жылдың сегіз айы ішінде сауда айналымы 1,12 миллиарддоллар ... ... (2005 ... ... екі ... ... ... 1, 87 миллиард доллардың деңгейіне жетті). 2002 жылы АҚШ Қазақстанды ТМД ... ... ... ... ... мемлекет деп дәлелдегені сауда-экономикалық салада ерекше маңызыбар оқиға ... жылы ... ... ... ... ... кіру ... оданәрі екі-жақты экономикалық өзара  ...  ...  және  ...  Казақстан  экономикасына  ...  ... ең ... ... ... және ... саласында қарым-қатынасты дамытудың бастапқыкелісімін  (ТИФА, маусым 2004 жыл) іске асыру, кәсіпкерлікті қолдау жәнеинвестицияға жол ашу ... ... ... ... ... жаңа ... ... шеңберіндегі диалог процесі АҚШ-пен қарым-қатынасты тереңдетуде,сауда және ... ... ... ... іске ...  ...  ...  мекемелерінің    басшыларына  еліміздіңэкономикасындағы  тиімді  өзгерістерді   таныстыру  үшін  ... ... ... ... алға ... Қазақстанүшін барынша маңызды.Сонымен қатар екі жақты қарым-қатынастың маңызды саласы деп  ... ... ... ... және ... ... мәселелерінатауға болады. 2004-2005 жылдары Қазақстан Республикасының ... ... ... ... АҚШ ... Министрлігі арасындағыжаппай қырып-жою  қаруының инфрақұрылымын бұзу жайлы базалық Келісімігетүзетулер енгізілді.2004 ... ... ҚР ... ... ... ... туралы, ядролық  материалдарды физикалық қорғау туралы»Заңға қол қойды. Бұл конвенцияның ... ...  ... ... материалдарға қолданылады, және халықаралық тасымалдаукезінде ядролық материалдарды қорғау үшін бірдей талаптар орнатады. Жақынуақытта Биологиялық және ...  ...  ...  және  ... тыйым салу туралы конвенцияға Қазақстанның қосылуы туралы Заңғақол қойылмақ.Қазіргі кезде «Үлкен сегіздіктің» бастамасы - ... ... ... ... ... ... ... қарсы  әріптестікке»Қазақстанның қосылуына АҚШ-тың қолдауын алу үшін жұмыстар жүргізілуде. АҚШөзінің Қазақстанға деген ... ... ...  ...  ... ... ... отыр.«Орталық Азиядағы қазіргі жағдай келесідей: ХХІ  ғасырға  ... ... ... ... ... және ... ... ғалами сипаттар мен масштабтарға ие болуда.Дүниежүзілік процестерде Орталық Азияның маңызының артуы, ... ... ... ... ... ... ... айрықшамаңызды, ғалами проблемалардың түйіні болғанын куәлендіреді...»1Орталық Азиядағы регионалдық қауіпсіздіктің ... ... ... саясатындағы басымдылықты бағытты алады. Регионалдыққауіпсіздікті  бекіту  бойынша,  біздің  мемлекетіміздің  жаңа  ... ...  ... - ҚР  Президенті  Н.А.Назарбаевтың барлық  қазақстандықтардың  ...  және  ... ... ... баяндалған.2Соңғы уақыттардағы, Орталық Азияның тәуелсіз мемлекеттері арасындағыжаңа өзара қатынастың ... ... ... ... осы ... қамтамасыздандыру сұрақтары өзінің көкейтестілігін жоғалтқанжоқ. Жанжалдардың әлуетті көздері регионның ішінде ғана ... ... одан тыс ... де бар, ... ... ... кідіртпейтін шешімдіталап  ететін,  түбірлі  тәуекелдер  мен  ...  ... ... ... ... ...  ... Азиядағықауіпсіздіктің негізгі қатерлері болып табылатындар, бұл су ресурстарынпайдалану проблемалары, қоршаған ортаның  ...  ұлт  ... ... ... ... ... ... терроризм,діни экстремизм және халық санының ... ... ... ... ... Орталық Азия мемлекеттері арасындағы қарсы тұруды болдыруғақабілетті, регионалдық ... ... ішкі ... ... ... Азияда регионалдық қауіпсіздік жүйесін құру қажеттілігі туралыкөптен бері айтылып келеді. Жәнеде ... ... ... ...  ...  және  ...  ... алатын,  жалпы  саясаттық  бағытты  анықтауға,  ... ... ... ... ... ... жүйе ... Қауіпсіздік жүйесі, объективті өзара толықтыру  мен  ... ... ... ... ... ... және жалпы қатердіболдырмауға бағытталған, біріккен әрекеттер ... ... ете ... болжалды.Дегенмен, жалпы орталық-азиялық интеграция процесі үшінде, ... ... құру ... бір ... белгі сипатты – айқынбағытталудың болмауы. «Бұл бастамалардың бастамашылары мен ... ... мен ұзақ ... ... ... ... келмеді,ал белгіленген мақсаттың әрбір нақты қадамы туралы ғана шарттасты. Мүмкін,мұндай тәсілдеме қозғалысты алға жылжытуды қамтамасыз ... ... ... ... ... ол ... ... дағдарыстардың пайда  болутәуекелдігін жасырады және регион елдерінің үкіметтері өздеріне,  ... ... ... бас тарту мүмкіндігін жасайды...»1Ұжымдық  қауіпсіздікті  қамтамасыздандыру  ...  ... ... анықталады. Оның субъектілері өзара әлсізбайланысқан, олардың өзара байланысты инфрақұрылымы жоқ, ... ... және ... ... ... ... шекараларындағы шешілмеген қарама-қайшылықтар жалғасуда.  Оданөзге, ортақ экономикалық бастау жоқ, ... ...  ...  ... ... ... аграрлық-шикізаттық  бағытталуларыкооперацияға емес, ал регион ішіндегі бәсекелестікке  әкеледі.  ... ең ... ... ... бағытта, тағыда Орталық Азия шегінентысқа шығатын, ... ... ...  ...  Бұл  ... ... және ... оларда қауіпсіздік туралы қарама-қарсытүсінікті ... ... ... ... ... ... ... өзгертуді талап ететін жағдай туды. Және бұл кезде ... ... ... ... болды. Егер 1999 жылға дейін региондағықауіпсіздік тек қана сыртқы агрессиядан қорғануды қамтамасыз ету ретіндетүсінілетін ... ал ... ... ... ... терроризм қатері шықты.Таңбалы уақиға ретінде, 1999 жылы 16 ақпандағы ... ... ... ... Қырғызстандағы Баткен уақиғасын айтуға болады. Енді  билікбасындағы бетке ұстарлар ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру негіздерін айқын тұжырымдамайөту ... ... ... ... ... ыдырағаннан соң, көп полярлыәлемнің қалыптасуын және ... ... бір ... немесе елдертобының басымдылығының орнықтырылуын өзара жоққа шығаратын беталыстар ... ... ... ... көп ... ... ... жайғасымын беріктендіруде, сонымен қатар халықаралық процестердікөпжақты  ...  ...  ...  ...  интеграциялықбірлестіктерінде  байқалады.  Екіншісі,  АҚШ-тың  жетекшілігімен  ... ... ... ... ... халықаралық қатынас құрылымынқұруға ұмтылумен шақырылады.Бұл дүниежүзілік қауіпсіздік жүйесіне әсер ... ... ... ... ... ... әсерін тигізсе, онда оның аяқталуы олардыңрегиондануына ... ... ... ... ... ... ғалами перспективада қатысады.«Орталық Азия аумағында атаулы «қауіпсіздік кешені» қалыптасады -объективті бар регионалдық ... онда оны ... ... ... ... ... ... нақты қарастыра алмайды. Бұл кешенді ортаққатері, мүдделері және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жағдайлары бар елдерқұрайды... ».2 Бұл ... ... ... егер ... ... ... ... қалыптасатын болса, онда  қауіпсіздік  кешеніобъективті және қандайда үкіметтің ерігіне тәуелсіз болады.Барлық елдерге ... ... ... ...  ... мен экстремизмнің таралу  ...  ...  ...  ... ... ... мен ... заңсыз сату мәселелері шығады.«Региондағы соңғы жылдардың уақиғалары, террор тактикасын қолданумен,этникалық жанжалмен және сепаратизммен ... ... ... ... процесін көрсетеді. Және ол кезде, ... ОА  тыс  ...  ...  бір  ...  ...  әзірлеген  жәнеқұрылымдастырған жоспарлары бойынша бастапқы ошағынан басқа ... ... ... ... алып ... ... арасындағы ділдіңортақтығы мен шекаралардың ашықтығы, ОА қауіпсіздіктің нақты  қатерінжасайды...»3Шекараларды ... және ... ... ... ... ... ... сонымен қатар халықаралық терроризммен діни экстремизмнің пайда ... ... ...  ...  ... «қауіпсіздік белдігін» құру бойынша бастамалар, «Шанхайлықбестік» шаралары, СТО мен ЦАЭС ... ОА ... ... ...  ...  ...  ...  өзара  тығыз  әрекеттесументолықтандырылуы керек. Қолданудағы ынтымақтастық әлуеті әлдеде ... ... ... және осы ... ОА ... ... ортақ проблемалардышешуде масштабты қолдауды күте алады.Осыған байланысты «региондағы үрей тудыратын әскери – ... ... ... ... ... мен ... ... шапшаң стратегиялықшешімдерді және регион мемлекеттерінің қарулы күштерінің ... ... ... шараларды қабылдауға мәжбүр етеді.  Дүниежүзіне ... ... және ішкі ... ... ... ... ... тұрақтылық пен қауіпсіздік үшін, ОА елдерінің, әлеуметтік-экономикалық міндеттерін тиімді ... ... ... процеске енгізубойынша әлуеттерінің бірлестірілуі және әрекеттерінің үйлестірілуі, өзаракелісімдері қажетті... »1Дүниежүзілік қоғамдастық тәжірибесінің куәлендіруіне ... ... ... ... ... етудің маңызды факторы болыпрегиондағы интеграциялық ... ... ... ... Н.Ә. Назарбаев өзінің Қазақстанның,  Қырғызстанның,Тәжікстанның және ¤збекстанның ...  және  ...  ... ... ... былай  деді:  «Егер  ...  ... ... ... құруға саясаттық жігеріміз ...  ... ... ... ... ... арасында жанжал туады.Біз мұны болдырмаймыз. Орталық Азия  елдері  ...  ... ... ... ... ... интеграциялық процестер экономика шегінен алыс шығады.Жаңа аспектілер пайда болады: саясаттық, құқықтық, гуманитарлық  ...  ... ... ... ...  ...  жеткіліктібірікпеген Орталық Азия елдері, жылдам ... ...  ... ... ... ... осы этаптағы интеграциялық процескедеген регионның ... ... ... ... ... жетуге ықпал етеалмайды. Минералдық, энергетикалық ... ... ... ...  және ...  ...  жопарының  болуы,  ОА-ның,  геосаясаттықкөзқараста, маңызды региондардың ... ... және оған ... әртүрлі елдері жағынан мүдделердің артуына алғы шартжасайды.Сондықтан ... ... ... ... ... ...  толықтырылуы,  ...  және  ...  ... ... жақындасудың басымдылығын және ... ... ... және  гуманитарлық  салаларда,  екіжақтыынтымақтастықтың тереңдеуін анықтайды.Бұл контексте ... ОА, ... ... ... ... ... ... ұлттық экономикалардың тар шеңберінде шектелгенжағдайларында, мәнділігі бойынша, мемлекеттердің регионалдық интеграцияғаұмтылуының баламасынсыз.Бүгінгі күні ОА –  ...  ...  ...  ... регионы, Батыс пен Шығыс арасындағы ірі  «делдал», және ... – тек қана ... ... суды, отын – энергетикалық ресурстарды пайдалану, көлік пенкоммуникацияны ... және т.б. ... ... ... ... ... энергетикалық жүйені құру регионның энергетикалық тәуелсіздігінқамтамасыз етуге мүмкіндік береді және осы ... оның ... ... саласындағы интеграциядан заңды алынатын, суресурстарын бірігіп бақылау регионның ішкі ... ... ... ... ... жанжалдар әлуетті су ресурстарыныңжетіспеуінен шығады. Бұл жағдайда қауіпсіздік  факторы,  ...  ...  ...  ...  Ары  ...  региондағыинтеграциялық процесс, экономикалық, гуманитарлық және басқа проблемалардышеше отырып, сол ... ...  ...  регионалдық  қауіпсіздіктіқамтамасыз ету бойынша сенімді және берік негіз жасай ... кең ... және ... тереңдеуі керек...»1Орталық Азиядағы регионалдық қауіпсіздік  ...  ... ... ... ... ... ... Бұл жүйенің бастыпринципі мен міндетті шарты - ... ...  ...  және  оныңсалдарларын оқшаулау. Қазіргі ... ... - ... ... ... ... ... Есірткіні өсіру, өндіру және ...... ... ... ... ... ... қаражаттыңүлкен бөлігі, олардың саясаттық бағыттарына тәуелсіз, қарулы құрамалардыжарақтандыруға ... ... ... ...  ... экономиканың күйзелісімен байланысты, әрекеттің бұл  түріжаппай ұйымдастырылуға өтуде. Жәнеде ... ... ... ... ... ... өндірісі бойынша дүниежүзінде бірінші орынға шықты– 70 % ... ... ... шекаралас елдердің барлығы арқылыэкспортталуда, жәнеде ... ... аз ... жүзеге асуда».2Ауғанстандағы жағдайды реттеуге болады, егер бұл процеске, қарсытұратын күштерге жәрдем көрсететін, ... ... ... ... ... - ... ... бірлікті сақтай алама: оның ыдырауы региондағымемлекет аралық шекаралардың қайта қаралу ... ... ... ... бұл ... ... кім ... , ең  бастысы  ауғаншекарасында тәртіптің болуы жайғасымынан қарау керек. ... ...... ... аса ішкі ісі.Экстремизм қатері  –  бұл  көп  ...  ...  ...  жасмемлекеттерінің ішкі проблемаларының салдары. Одан ары, «Ауғанстандағықатаң діни ... мен ... ... ... ...... елдің  территориясын  қарсы  күресетін  топтармен  ... ... ... әдісі және жалғыз құрал. Әрине,  ұзаққасозылатын қарсы тұрудан соң, ... ... ... аз ұлттардыжәбірлеу қауіпі тууы мүмкін, бұл елді бейбітшілік пен тұрақтылықтан тағыдакөптеген жылға айырады».1Қазақстанның,  ...  ...  ...  және¤збекстанның қауіпсіздіктерінің қатері мен мүдделерін талдау, Ауғанстандағыуақиғалардың маңыздылығына қарамастан, басты проблемалар ... ... ... ... осы  ...  ...  ... салаларына жиналған.  Регионалдық қауіпсіздік жүйесін құрудыіркуші негізгі фактор, - бұл ... Азия ... оның ... ... ... бұл  ...  ...  және  әскери  реформаларбарысындағы айрықшалықтармен, ұлттық экономиканың  өзара  ... және ... ... ұқсастығымен; ұлттық қауіпсіздікқатерін бағалау айрықшылықтарымен; сыртқы саясаттық ... ... ... орталығына бағатталумен; региондағы жетекшілік үшін күреспенжәне мемлекеттер басшыларының жеке амбицияларымен; ... ... және  ...  шекаралардың  халықаралық-құқықытық аяқталмауымен байланысты…»2Сонымен, жанжалдар, тіпті олар бір ғана мемлекеттің ... ... ... ... ... ...  табылады.  Қарсы  күресушіжақтардың босқындары мен жауынгерлері көрші ... ... ... ... кез-келген әлуеттік жанжалға тартуға болатынэтникалық топтар, бірнеше мемлекеттің территориясында өмір ... ... ... ...  ...  ...  ...  қауіпсіздігініңмүдделері осыны талап етеді. Бұрынғы әкімшіліктік шекаралардың, өзініңсәйкес ... ... ... ... бюджет үшін өтеқымбатқа түседі. Одан өзге, ... ... ...  ... ... ... ... болатын, жаңа жанжалдарғаәкелуге қабілетті.«¤збекстанның Тәжікстанмен, Түркіменстанмен, Қырғызстанмен қатынасын суресурстарының тапшылығыда шиеленістіруі ... Одан ... ... ... халқының арасында шекаралас өрісті  ...  ... бар. Егер ... ... ... ... табылып, оныөңдеу басталатын болса, жанжалдың болу ... ... ... ... ... ... маңызы одан төмен емес.Ядролық және ... жою ... ... түрлерін тарату, оларды өндірутехнологиялары және регионмен шектес елдерге жеткізу құралдары сұсты қатеркөрсетеді.Арал күйзелісі регион ... ... ... ... ... ие болды. Оның зарарлы ықпалдары бүгінгі күні климаттың өзгеруінде,биологиялық баланстың өзгеруінде, халықтың денсаулығында, осы жерде ... ... және ... ... ... ... Азияның бірде-бір мемлекеті қауіпсіздіктің дербескешенін көрсете алмайды.  Регионды  ...  ...  ... ... бар. Осының бәрі ұжымдық қауіпсіздіктің жаңа жүйесінқалыптастыруды және ... ... ... ...  іздеудікөкейтесті етеді.Регионалдық қауіпсіздік жүйесі, қауіпсіздік ауданының географиялықнемесе ... ... ... ...  Жүйеге қатысуғаарналған критерияны нақты жүзеге асырылуы қажет, түйсікті саясаттық ойретінде бағалау ... яғни ... ... ... ... ... жасау: Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Түркіменстанныңжәне ... ... ... Әзірбайжанның, Арменияның және Грузияның,Ауғанстанның, Иранның, Қытайдың, Пәкістанның және Ресейдің қатысуымен.«Бұл ... ... ...  ...  ...  ... ... түрінің өзара байланысы мен баланстануы, жағдайларғақарай олардың басымдылығының өзгерісі; ұсынылатын міндеттердің нақтылығы».Регионалдық қауіпсіздік жүйесі барлық ... ... ... керек емес. Көптеген проблемаларды мемлекеттік немесе екі жақтыдеңгейде шешу  тиімді.  ...  ...  ...  ...  ... тығыз байланысты, дегенмен ұлттық қауіпсіздік  алғашқы,біріншілікті, ал ұжымдық қауіпсіздік және ынтымақтастықтың кез-келген ...... ... Олар осы ... ... ... мен мақсаттарыбасқа мемлекеттердің мүдделерімен қаншалықты тікелей немесе жанама сәйкескелетін  ...  ...  ғана  ...  ...  ... стратегиясы деңгейінде, жалпы мемлекеттік мүдделерүшін жәнерегионалдық органдар күштерімен бірлесіп шешу ... және ... ... ... ғана сөз болуы керек. Бұл кезде акцент нақты,тәжірибелік шараларға ... ... ... ... қауіпсіздік жүйесін жасанды, жылдамдатылғанжолмен жасау мүмкін емес. Мәселелердің кешенін тек қана сатылы шешу ... ... ... ... ... ... мен өзара тәуелділікнегізінде қалыптастыру, регион елдерінің алдымен оның жеке ...  соң  ...  ...  ...  ...  ... мүмкіндік береді. Бұл кезде жүйені құру қауіпсіздіктіңбар элементтеріне сүйенуі ... ... ... ... қарастырылатындар: ядролыққарудан еркін аймақты жасау бойынша бастамалар, Азиядағы ... ... мен ... ... ... сонымен қатар Орталық-азиялықжәне Кедендік одақтар, ұжымдық қауіпсіздіктер туралы Шарт,   ... және ... ... Одан ... регионалдық қауіпсіздік жүйесіБҰҰ, ОБСЕ, ЭКО және бірқатар басқа халықаралық ұйымдардың әлуетін пайдаланаалады.Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, БҰҰ ... он жыл ... ... құру ... ... ... былай деген еді, – «ХХ ғасырдыңаяғында ... ... ...  ...  ...  халықаралыққауіпсіздікті қамтамасыз етудің және қолдаудың әмбебап теңдеуін, мемлекетөміршеңдігінің оптималды ... ... ... ...  іздеулер  осыжүзжылдықтың қайғылы болмысымен негізделді: Екінші дүниежүзілік  ... соң, әлем екі жүз ... бес ... мен ... ... ... ... проблемасы  әсіресе  Азия  үшінкөкейтесті...»1Қазақстан Республикасының Президенті Н. А. ...  ... ... жүйесін, Азиядағы мемлекеттердің ұжымдық органыретінде құру ... ... ... ... бар ... мен ... ... қарулы жанжалдарды болдырмауды жәнеолардың пайда болуының тәуекелдік  ...  ...  ... ... ... ... жаңа ...  ретіндекөрінеді, онда ұжымдық негізде олардың дербестігінің кепілдігі, тұтастығыжәне  қауіпсіздігі  туралы  ...  ...  ...  ... мәдени өзара байланыстың дамуына импульс берілді. Бірақмәселе басына, түсінікті себептермен, Қазақстан ... ... ... шараларын қояды...»2Әрине, қауіпсіздіктің тиімді жүйесін құру Азиялық мемлекеттердің басымкөпшілігіне қажетті. Азиялық мемлекеттердің территориясы қанды соғыстардың,азаматтық тартыстардың, ... және ... ... агрессиясының,әртүрлі әлеуметтік эксперименттердің аренасы болды. Қауіпсіздіктің азиялықжүйесін құру идеясы, жер шарының осы ... азап ... ... ... болады.Келесі факті де көңілді алаңдатады: Еуропадан кейін осы регион, ядролыққаруды қоса есептегенде, қарулы күштердің шоғырлануы бойынша ең ... ... Бұл ... ... ... ... мен ... ошағыпайда болады, милитаризацияның бақыланбайтын процесі жалғасуда, саясаттықжәне экономикалық тұрақсыздықтың жоғары дәрежесі сақталуда.«Азия, суық ... ... ... байланысты, ескішілдік пенмифтардың аманаты болып қалуын жалғастыруда. Қазір, дүниежүзін өзінікі менбөтенге дәріптейтін, «әркім барлығына ... ... ... ... тұру кезеңінің беталыс психологиясынан бас тарту өте қажет. Ойлаймын,жаңа  геосаясаттық  реалияларда  ...  ...  ... ... ... ...  Бұл ... олардың мөлшеріне,халқының санына, жәнеде экономикалық потенциалына тәуелсіз, мемлекеттердіңжалпы ортақ күш салуы қажет...»1Азия мемлекеттері дүниежүзілік саясатта ... роль ... ... ... ... ... Азия, геосаясаттық ойда ондайемес. Барлық жерде, Азиядан өзге, ең ... ... ... континенттік форумдар бар және әрекет жасайды. Еуропада - бұлҚауіпсіздік пен ... ... ... және ... ... – Америкалық мемлекеттер ұйымы, Африкада - ... ... ... отырып қорытнды жасауға болады, азиялық мемлекеттерге,олардың ... ... ... қатынастың осындай жүйесікерек. Бұл жүйе олардың арасындағы сенімділік пен  ...  ... осы ... ... ... ... ... тұрмыс жағдайының деңгейін жоғарылатар еді. Мұндай жүйе, шақырылуыүшін Қазақстан Республикасы белсенді шығатын, Азиядағы ... ... мен ... ... ... бола алар еді.«СВМДА қатысушыларын географиялық қамту  жеткілікті  кең.   ... ... ... мен ... дамудың әртүрлі жолдары мен ерекшементалитеті, ұлттық мүдделерінің кең спектрі, регионалдық және ... ... ... көзқарасы бар азия елдері.Сондықтан СВМДА даму процесі, оның ... ... көп ... ... және ұзақ ... талап етеді. Сонымен қатар өкілеттіктің мұндайспектрі, бұл бастаманы жүзеге асыру ... ... ... СВМДА құруды өте маңызды деп есептейді және барлық Азиямемлекеттерін осы ... ... ... оның ... азиялықмемлекеттер  арасында,  регионалдық  қана  ...  ...  ... кең ... ... бекіту.Бейбітшілікті, қауіпсіздікті және тұрақтылықты қолдау саласында азиялықелдердің көкейтесті міндеттерін ... ... ... ... ... ... соқтығысуының, дүниежүзіндегіқарсы тұру мен шиеленушіліктің тоқтатуын әкелетін, көп полярлы ... ... ... ... ғаламдануға бетбұрыс капиталдың, еңбекжәне ой ресурстарының және ақпараттың ... ... үшін ... ... ... азиаттық елдерде демократия мен нарықты экономикажағына ортақ даму өтеді.Осымен қатарАзиядағы  сенімділік  ...  ...  ... ... ... ... ... болып табылады,бұл барлық азиялық ... ... және осы ... мемлекет  аралыққатынастың шиеленісуі мүмкін.Айту маңызды, континенттің әрбір бұрышындағы ... ... ... сақталуда. «Көп проблемалардың реттелмеуі Азиядағы жағдайдықиын күрделендіруге қабілетті. Региондағы шиеленісуді діни  ... ... ... ... ұйымдастырылған қылмыскерлік, есірткібизнесі және бірқатар негативті құбылыстар жасайды. ... ... ... ... Ауғанстандағы  22 жылға ... қан ... сол елді ... көзі және ... ... ... қатер ретіндеқаратуда, Таяу Шығыстағы жанжалдың шешілмеуі мен ...  ... ... Дели мен ... ... ... мемлекеттерде қауіпсіздік пен ынтымақтастықтың берік құрылымынқалыптастыру қажеттігін түсінушіліктің, осы міндетті  шеші  ... ... ... ... ... өте ... СВМДА қатысушы-мемлекеттерінің барлық күшін бірге біріктіруменқортындыланатын, ғалами және регионалдық проблемаларды шешуге ұмтылудыңалғы ... ... ... пісіп жетілгені туралы қорытынды ... ... ... ... мүддесінде, СВМДА бастамасын,өзгермелі әлемнің сәйкес реалияларының нақты мазмұнымен толықтыру. Бұлкезде  ...  ...  ...  ...  ... ... экономикалық және саясаттық көп жүзділігісалдарын, белгілі бір ... ... ... және ... ... ... Тер ... дипломатиялық жұмыс, шыдамдылық, ұстамдылық қажетболады...»СВМДА қатысушы-мемлекеттерінің саясаттық және экономикалық әлуеттілігідүниежүзілік және регионалдық процестерге ықпал ете ... ... ... өте ... бұл ... ... регионалдық түзілімдердіңмаңыздыларының бірі ретінде көрсетеді.  Мойындау керек, ең ... таяу ... ... ... ... ... ... қолданылуы мен қауіпсіздіктің  жаңа  қатерлеріне  біріккенәрекетті әзірлеуді көрсететінін.Бұл ... ... ... ... пен ... ... еске ... ол өзінің қалыптасуы мен  конституциялануында,әртүрлі ... ... үш ... ... СВМДА шақыру процесі ОБСЕ типімен мысалы бойынша, көптеген жылдарға ... ... ... бұл ... ... ...  ...  құрылатынқауіпсіздік жүйесі өзінің кез-келген қатысушысын қорғай ... және ... ... ... ...  ...  ...  төмендеуінебағытталған және халықаралық-құқықтық сипаттағы шаралардың толық кешеніменкепілдейтіндей болуымен қорытындыланады.Мұндай жүйені жасау ... ... ... қарусыздану менсенімділікті нығайту, жанжалдарды болдырмау механизмін жасау, пайда болутәуекелдігінің дәрежесін төмендету, тиімді бейбітшіл ... ... ... ...  ... қауіпсіздік жүйесінің пайда  болукелешегінен қандай ... ... ... ... тұр. ... СВМДАтек қана әскери қауіпсіздік саласын қозғап қоймауы керек. ... ... ...  ... ... сияқты халықаралыққатынастар саласында қамтиды деп ... 10 жыл ... ... бұл ... бүгінгі күні Азиядағықауіпсіздік пен тұрақтылықты қолдау саласындағы ... ... ... отыр, оның нәтижесі, Алматы қаласында сол жылы 14 қыркүйекте Кеңескеқатысушы мемлекеттердің ... ... ... қол ... ... Декларациясы болып табылады.1«Декларация, бір жағынан қарусыздану, сенімділік пен ...  ...  және  ...  ...  ... ... ал ... жағынан Азия континентіне тән және шешімірегионның ерекшелігін ескеруді және айрықша тәсілдеме  ...  ...  ...  ...  ...  ...  қорытпасынкөрсететінін...»2 , айта кету керек.Онда халықаралық ... ... ... ... қабылданған, атапайтқанда, егемендікті сыйлау принциптері және территориялық ... ... ішкі ... ... айтыс-тартыстарды  бейбітжолмен реттеу, күш қолданудан бас ... ... және ... БҰҰ ... және оның ... ролін сақтау.Бұл азиялық қауіпсіздіктің заңды негізі болып табылды. ҚазақстанПрезиденті Нұрсұлтан  ... ... ... ... ... ... таңдаулылардың айрықша  құзыреті  болыптабылмайды. Бұл ... ... ... ... ...  ... ... тәуелсіз мемлекеттердің жалпыға ортақ күш салуықажет... Декларация – көптеген ... ... тер ... жұмысыныңжемісі. Бұл, біздің елдеріміз бен халықтарымыз үшін ең ... ... ... ... ... ... ... пікірі... »3Маңызы бойынша, СВМДА регионалдық конференция болып  табылатынынақарамастан, өәткені онда Азия ... ғана ... бұл ... ...  ...  Бұл  келесі  себептермен  түсіндіріледі:   ... ... ... ... ... региондарға  жататыншектес және басқа мемлекеттер кіре ...  Бұл, ... ... ... ... ... ... Бұған айқын мысал   ОБСЕ ... оның ... ... ... тек қана  ... ... болыптабылмайды, сонымен қатар Солтүстік Америка мемлекеті (АҚШ) және ... ... ... ... керек, толық бағалы жалпы азиялық халықаралық ұйымды құру,алыс келешектің ісі, кейбір белсенді қатысушы-мемлекеттер ... ... ... ... ... БҰҰ ... VIII тарауыныңмәні бойынша және Еуразияның кең байтақ кеңістігінде ОБСЕ ... ... ... ... ... 4 ... ... қаласында СВМДА-ның бірінші саммитіөзінің ... ... Оны осы ... ... Қазақстан ПрезидентіНұрсұлтан Назарбаев ашты.Азиядағы сенімділіктің өзара әрекеті мен ... ... ... ... ... ... ... территориясының 90 % алатынмемлекеттер ... ... ... үш ... жуық адамды құрайды –жер шары тұрғындарының жартысын, – деді ... ...  Н. ... ... ол  ... ... дүниежүзінде алдыңғы жайғасымдыалатынында атады, атап ... ... ... ... 40 % ... бірақ регионның экономикалық ... ... ету және  ... ... ... ... емес. Сондықтан өтіп жатқансаммит, тек регион мемлекеттері үшін ғана ... ... ... жағдайемес,-деп тұжырымдады Қазақстан Президенті.Саммите, халықаралық терроризммен күрестегі бірлескен әрекеттер туралыМәлімдеме мен Алматылық Акт қабылданды, ол мақсатқа – ... ... ... ету – жету ... ... ... болады. Осы істегі Азиямен дүниежүзінің ірі мемлекеттерінің,- Қытайдың, ... ... ... ... ... ... атай ... төрағалық  жасаушы  азияконтинентіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі БҰҰ ... ... ... ... он бес жыл ... 10 ... бірлестіретін СВМДА, жаңамүшелер үшін ашық, деді Н. Назарбаев. Ол  ... ...  ... ... және ... –  шығыс  Азияның  басқа  елдерініңбақылаушылар тобынан шығып, ... ... ... ... ... сенімбілдірді.Ауғанстан аумағындағы жағдай мен оның қайғы жұтқан халқының ... ... ... ... ... Назарбаев көтерген өзектіпроблемалардың бірі болды.Қуантатын бір жайт, ол барлық азиялық елдердің халықаралық терроризмге,ғалами акт ретінде, шешімді ... ... - деп атап ...   Н. Назарбаев.Ол, АҚШ бастаған халықаралық коалицияның антитеррористік ... ... атап ... Бұл ... ... соғыс күйіненшығуына және азаматтық бейбітшіл құрылыс үшін жағдай жасауға ... ... ... деді ... ... егер  Ауғанстандада,Орталық Азиялық региондада қауіпсіздікті қамтамасыздандыру проблемасы толықшешілді деп есептеу аңғырттық ... еді.  ... ... деді ... ... ... ... қарағанда сұрақтар өте  көп.Мысалы, ірі ... ... ... болып табылатын, есірткілердітарату проблемасы өзінің шешімін алған жоқ. Бұл елдегі белгілі уақиғалардансоң, наркотрафик көлемі қысқарған жоқ, ... ... Бұл – ... ... ... қатал шақыру  және  бұл  –  ... ... ... ... нәрсесі,- деп атады Қазақстанбасшысы.Азия континентінде, өкінішке орай, қарудың заңсыз саудасының масштабытұрақты түрде өсуде. ... ... ... бір ... ... атап ... ... айналасында, региондағы жаңа қатердің пайдаболуы, бұл заңсыз көшіп-қону табылды. Оның күннен-күнге ... ... ... және қарудың заңсыз айналымы сияқты негативтіқұбылыстармен  біріктесуі  өрей  ...  Осы  ...  ... осы ... тиімді қарсы тұру үшін сәйкес халықаралықұйымдардың айқын  үйлесімін  әзірлеудің  ...  ...  ... ... ... ... ынтымақтастықтың  саясаттық,қаржылық және интеллектуалдық ... ... ...  -  деді  ... ... ... саяси бастамалардың пайда болған жеріғана емес, сонымен қатар олардың ... ... жері ... мақтанаалады. Оны осында, Азия регионынының 16 ірі мемлекеттерінің және басқадүниежүзі елдерінің ... ... ... ... ... жиналуы, сонымен қатар регионалдық және ғалами қауіасіздіктіары қарай беріктендіруге бағытталған  маңызды  ...  ... ... Ең бастысы – сенімсіздік тосқауылын жоюдың бірінші қадамыжасалды», - деп ... ... егер Азия ... ... ... ... жоқ жалғызконтинент екенін ескеретін болса, осы ұсыныстың болу құқығы бар ... бұл ҚР ... ... ... Е. ... 2001 ... 2наурыздағы Азиядағы сенімділіктің өзара ... мен ...  ... ... ... және ... ... айтып ескертілді.2Пайда болған геосаясаттық жағдайды ұғыну, ұлттық сепаратизмді, діниэкстремизмді және халықаралық терроризмді қоса отырып, ... ... ... ... ... ... ... қатысушы-мемлекеттер басшыларының алда болатын кездесулерінеүлкен ... ... олар ... ... және ... ... шараларын таңдау және қолдану құқығы  болатын,  сенімділіккаталогын әзірлеуге келісті...»3Қатысушылар СВМДА ролінің Азия ... ... ... бұл ... ... және ... мен ...  басшыларыдеңгейінде және сыртқы істер министрлері І-Іа деңгейінде жүйелі ... ... ... ... етеді. «СВМДА елдерінің саясаттықжәне экономикалық әлуеті, олардың дүниежүзілік және регионалдық процестергеықпал ету ... ... ... ... түзілімдердіңәлуетті маңыздыларының бірі етеді...»32001 жылдың 11 қыркүйегіндегі Нью-Йорктегі және Вашингтондағы ... ... ... ... барлық мемлекеттерден тұрақтыжәне өзара келісімді әрекеттерді талап ететінін айқын көрсетті .«Қазір сірәде белгілі болды, тек қана ... ... ... ... ... ... мен ... нақты қатертөгетін терроризм мен экстремизмге қарсы тұруда ... ... ... ...  ...  өмірін  әкеткен,  АҚШ-тағы  ... ... ... күрестегі әрекеттерін үйлестірукөкейтестілігі туралы айтады. Жәнеде бұл жағдайда, «СВМДА идеясын қолдаушысаясаткерлер ... ...  ...  пен  ...  ... ... келіспейтін заттар болып жатты»...»4Айта кету керек, «қазірдің өзінде СВМДА қатысушылармен, региондағы еңмаңызды ... ... ... ... ... әрекеттенуші механизмретінде мойындалады. СВМДА шеңберіндегі алдағы ынтымақтастықтың лейтмотиві,Кеңеске қатысушылармен қойылған мақсат жүзеге асатын жағдайлардағы, ... ... пен ... ... егу  ...  ...  ...  жүйесінің  сенімділік  ...  ...  ... үлкен санымен ынтымақтасумен  анықталады.  Жүйе  негізіндемүдделердің өзара тәуелділігі мен өзара ... ... ... қиын ... ... күрделі шумаққа шиеленіскен жері,Азия сияқты регионда қауіпсіздік саласындағы мәселелердің ... ... ... ... ... деп болжау, аңғырттық болар еді. ... ... ... ... ... процесінің табыстық теңдеуіалға қарай үдемелі, қарапайымнан күрделіге қозғалумен қорытындыланады.Барлығы үшін ... ... ... қажет, содан соң таластуғызатын  мәселелерге  көшу  ...  ......  елдердипломаттарының тер төккен жұмыстарының жемісі. Бұл азия елдерінің барыншақауіпсіз әлемді орнату қажеттігі ... ... ... Екі ел ... ... күрес бағытындағы жүргізілгеншараларÒåððîðèçììåí ê¾ðåñ ¸ëåìäiê ò¸æiðèáåäå ¸ð ò¾ðëi íûñàíäàð ìåí ¸äiñòåðàðºûëû ... Îíû» ... ... áàð.Áiðiíøiäåí, òåððîðèçì ôåíîìåíi ¼çiíi» òàáè¹àòû, ºîç¹àóøû ê¾øi, ... ... ... ê¼ï ... ... ... Îë ¸ëåìíi» ò¾ðëi åëäåði ìåíàéìàºòàðûíäà äèâåðñèÿëûº ñèïàòòà áàéºàëàäû. Ñîíäûºòàí äà ... ... ... ... ... ... ºàæåòòiëiê òóûï îòûð.Åêiíøiäåí, òåððîðèçì ºàóïi ¸ð åëäå ¸ð ò¾ðëi ºàáûëäàíàäû, òåððîðèçìíi»¼çiíäiê, òèiñòi åëãå ò¸í ...... ... àë á½ë æà¹äàé ½ëòòûºàíòèòåððîðëûº çà»äàð ìåí øàðàëàðäû áið æ¾éåãå êåëòiðóäi ºèûíäàòàäû. ... ¸ð ... ... ò¾ðëi íûñàíäàðäà áàéºàëóûíû» ¼çi î¹àíºàðñû ê¾ðåñ æ¼íiíäåãi æåäåë içäåñòiðó æ¸íå çà»øû¹àðóøûëûº øàðàëàðäû ... ¾øií ... ... æ¸íå ... íîðìàëàð êåøåíií æàñàó¹àêåäåðãi êåëòiðåäi.¶øiíøiäåí, ¸ðáið åëäi» ... iøêi æ¸íå  ...  ... æ¸íå æ¾çåãå àñûðó áàðûñûíäà ... ...  ... ... ... ... ¸ðò¾ðëi áîëûï, áið-áiðiíå ñ¸éêåñêåëìåói, òiïòi ºàðàìà-ºàéøû áîëóû äà ì¾ìêií. Àòàë¹àí æà¹äàéëàðäû» æåêåëåãåíìåìëåêåòòåðäå àíòèòåððîðëûº ºûçìåòòi ½éûìäàñòûðó ñèïàòûíà ¸ñåðií ... æ¸íå á½ë ... ... îñû áà¹ûòòà¹û ºûçìåòiíå êåäåðãiêåëòiðåäi. ̽íäàé êåçäå “åêi æàºòû ñòàíäàðòòàðäû»£ îðûí àëóû ... ... ... ... ÕÕ ... ... ... øèåëåíiñåò¾ñòi. °ëåìíi» ò¾ðëi àéìàºòàðûíäà òåððîðèçììåí æ¸íå ýêñòðåìèçììåí ê¾ðåñòi»íûñàíäàðû ìåí ... å» ... îëàð ... ... ... áàéëàíûñòû åäi. Ìûñàëû. Òàÿó Øû¹ûñòà òåððîðèñòiê òîïòàðäû» ñàÿñè òîïæåòåêøiëåðiíå  ºàñòàíäûº  æàñàóû  êå»iíåí  ...  ...  ... ... ... ìûñàëûíà 1981 æûëû 6-ºàçàíäà  Êàèðìà»ûíäà ¸ñêåðè ïàðàä êåçiíäå Åãèïåò ... À. ... ... æàñàë¹àíºàñòàíäûºòû àéòó¹à áîëàäû.Åë Ïðåçèäåíòiíi» ¼ëòiðiëóiíå æàóàï ... ... À. ... ... æ¸íå ... ... ... æàñàóäû ê¼çäåãåí èñëàìøûë ðàäèêàëäûºòîïòàð¹à ºàðñû êå» ê¼ëåìäåãi ïîëèöåéëiê îïåðàöèÿ ... ... ... ... ½çຠ... ... ñîë ºàñòàíäûºòû» òiêåëåé ºàòûñóøûëàðûí¼ëiì æàçàñûíà êåñóìåí àÿºòàëäû. Êåéií àíûºòàë¹àíäàé îëàðäû» áàðëû¹û “Àëü-Äæèõàä” ½éûìûíû» ... ... ... ... òåððîðèñòiê àêöèÿëàð¹à æàóàï  ðåòiíäå  ... ... ... ... ... ... ¹àíà  ... äå ºàòûñàäû.Àëæèðäåãi òåððîðèñòiê ¸ðåêåòòåð å» áàñûíàí ñàÿñè ò½ðïàò àëûï,äiíè½ðàíäàðìåí á¾ðêåìåëåíãåí áîëàòûí.Íåãiçiíåí, ... ...  ... ... ... ... ... º½ðóäû ê¼çäåéòií ê¼ïòåãåíæåðãiëiêòi  èñëàìøûë  òîïòàð.Àëæèðëiê  òåððîðèñòåð  ...  ... ... ... àäàì ...  ...  àëó  ñèÿºòû¸äiñòåðií ºîëäàíäû.Á½ë åëäå ... ... ... ... ... ... ¸ñêåðè á¼ëiìäåð ìåí ïîëèöèÿ ºàòûñóûìåí iñêå àñûðûëàòûí êå»ê¼ëåìäi  æàóûíãåðëiê  ...  åñêå  ...  ...  ...  ...  ...  ...  òóðàëû  çà»¹à  ñ¸éêåñ“òåððîðèñòåðãå ºàðñû ... ... ¼ç ... ...  ...  ...  òåððîðèçì  òóðàëû  áàðëûº  iñòåð  “ìåìëåêåòºàóiïñiçäiãiíå ... ... ... ... ... ºàðàóûíà¼òåäi. °äåòòå îñûíäàé ºàòà» æàçàëàó  øàðàëàðû  ºàðóëû  ... ... ... ... ... ìåí ýêñòðåìèçìãå ºàðñû ê¾ðåñ, ìûñàëû; íàºòû ò¾ðäåáið ìà»ûçäû æà¹äàé¹à íàçàð àóäàðòàäû. Åëäåãi ... äiíè ... ... ...  ...  ...  ...  ýêîíîìèêàëûºì¸ñåëåëåðäi» øåøiëìåãåíäiãi,  ºàºòû¹ûñóøû  òàðàïòàðäû»  êåëiñiìãå  êåëóæ¼íiíäåãi ñàÿñè ... ... ... åøºàíäàé ºàòà» æàçàëàó øàðàëàðû,òiïòi ºàðñûëàñòаð¹à áåðiëãåí “¼ìið  ñ¾ðó  ...  ...  ... ... ... ... äà ... áið ìåìëåêåòòåãiiøêi ñàÿñè æà¹äàéäû ¼çãåðòå àëìàéäû.Îñû¹àí ½ºñàñ æà¹äàé º½ºûº ºîð¹àó ê¾øòåði èñëàìøûë ... ... ... ... ... Åãèïåòòå äå áàéºàë¹àí áîëàòûí.Ïîëèöèÿíû» æàóàï ¸ðåêåòòåði ... ... ... åäi. ... ... ... ... îëàðäû» îðûíäàóøûëàðûíà ºàòûñòû ¼ëiìæàçàñûíà äåéií å» ºàòà» ¾êiìäåðäi øû¹àðàòûí ¸ñêåðè òðèáóíàëäàð ... ... ... ... åëäåðiíäå øåòåë àçàìàòòàðûí êåïiëäiêêå àëó ... ... ... ... ... ... êå»iíåí ºîëäàíûëäû. °ñêåðè-ñàÿñè òîïòàð øåòåëäiê êåïiëãå àëûí¹àíäàðäû º½ë ò¾ðiíäå ºàðæû º½ðàëäàðûí àëó¾øií “òiði ... ... ... ... ºîþ,  îíû»  ...  ... ... áîñàòó ¾øií ïàéäàëàíäû.Ëèâàí äà îñû ò½ðïàòòà¹û òåððîðëûº àêòiëåðãå æàóàï îïåðàöèÿëàðûíà ... ... ... ... ... ... ìåìëåêåòòåðäi» ¼çàçàìàòòàðûí áîñàòó ì¸ñåëåñiíäå ºàòà» ... ... îíû» ... ... àéíàëûñàòûí òîïòàð¹à õàëûºàðàëûº ºûñûì ... ìåí ... ... ... åë ... ... ... áàºûëàó¹à àëóûí¸òèæåñiíäå, 90-øû æûëäàðäû» áàñûíäà ì½íäàé îºè¹àëàð àçàéäû.ÕÕ ¹àñûðäû» ñû æûëäàðû ì½íäàé ò¸æiðèáå Éåìåíäå êå»iíåí òàðàäû.Øåòåëäiê àçàìàòòàðäû êåïiëäiêêå ... ... ... ... äà áið ... ... åêiíøi æàðòûñûíäà¹û Åãèïåò áîëàòûí.Òàÿó Øû¹ûñ åëäåðiíäåãi òåððîðèñòiê òîïòàðäû» ¸ðåêåò åòó îáüåêòiëåðiíå,ñîíûìåí ... ... ...  ...  ...  ...  ¼êiìåòîðûíäàðûìåí áàºûëàíáàéòûí àóìàºòàð æàòàäû. Òåððîðëûº  àêòiëåðãå  ... åë ... ...  ...  ...  îºøàóëàó  ìàºñàòûìåí“ñàíèòàðëûº àéìàºòàð” ... ... ... ... àíòèòåððîðëûºñòðàòåãèÿíû» iñ æ¾çiíäå æ¾çåãå àñûðûëóûíû» àéºûí ìûñàëûíà 70-øi æ¸íå 80-øiæûëäàð àðàëû¹ûíäà Ëèâàííû» î»ò¾ñòiãiíäå  ... ... ... 1978æûëû íàóðûçäà Èçðàèëü àðìèÿñû “Ëèòàíè” îïåðàöèÿñûí æ¾çåãå àñûðäû, ... ...  ... ... ... áið ...  áàñûïàëûíûï, Èçðàèëüãå ïàëåñòèíäiê ïàðòèçàíäàðäû» åíiï êåòóiíi» àëäûí àëó ¾øi퓺àóiïñiçäiê àéìà¹ûíà” àéíàëäûðûëäû.Àëàéäà “ñàíèòàðëûº àéìàºòû»” ºûçìåòiíi» ... ... ... ... ... ... àëûí¹àí á¼ëiãiíäå àéòàðëûºòàé ¸ñêåð á¼ëiìäåðií½ñòàó¹à ì¸æá¾ð áîëûï îòûð¹àí Èçðàèëü ìåìëåêåòi øåêàðàëàðûíû» ºàóiïñiçäiãiíºàìòàìàñûç åòóãå ºàáiëåòñiçäiãií ê¼ðñåòåäi.Òåððîðèçì Àëáàíèÿäà ñåïàðàòèñòiê ... ... ... ... îäàí ¸ðiäàìûäû. Êîñîâî òåððîðèñòåði îñû ¼ëêå àóìà¹ûíàí ñåðáòåðäi ... ... ... ... º½ðàìûíà ºîñóäû ìàºñàò åòòi.Àëáàí òåððîðèñòåði òåððîðëûº îïåðàöèÿëàðäû» ºàñòàíäûº æàñàó, ºîºàí-ëû ìåí àäàì ½ðëàó ñèÿºòû ... æèi ... ... ìåí ... í¾êòåëåðiíäå áið ìåçãiëäå îïåðàöèÿëàðäû æ¾çåãå àñûðó ... ... ... ¼ëêå ... áåëñåíäi ¸ðåêåò åòó ê¼ðiíiñií æàñàäû.¶íäiñòàíäà òåððîðèçì äiíè ½ðàíäàðäû ... ... ... ... áîëûï, îäàí àðû äàìûäû. ¶íëi ñèêõiëåðiíi» ... ... ... ... òàíûòà áàñòà¹àí ñèêõiëåð ºîç¹àëûñûíû»º½ðàìäàñ á¼ëiãiíå àéíàëäû.1984 æûëû ... ... ... ºîð¹àó îðãàíäàðû “ʼãiëäiðæ½ëäûç” îïåðàöèÿñûíû» áàðûñûíäà ñèêõ òåððîðèñòåðiíi» ... ... Áið ò¾í áîéû ... ... îº ... îäàí ... òàíêiëåðäi» ºîëäàóûìåí õðàì¹à áàñûï êiðäi.“ʼãiëäið æ½ëäûç” îïåðàöèÿñû íàøàð äàéûíäàë¹àíäûºòàí ¸ñêåðè á¼ëiìøåëåðæîñïàðñûç ¸ðåêåò åòiï,îíû» í¸òèæåñiíäå ñîë ... ... ... ... åòóøiëåð ºàéòûñ áîëäû.Øàáóûëäàóøûëàð òàðàïûíàí äà 100 ... ... ... ... ºîðëà¹àíäûººà æàóàï ðåòiíäå 1984 æûëû 31 ºàçàíäà ÈíäèðàÃàíäèäi ñèêõ ½ëòûíàí øûººàí åêi ê¾çåòøi ¼ëòiðåäi.“ʼãiëäið ... áið ... ... ... ... ... ... æ¾ðãiçiï, îíû» áàðûñûíäà á¾êië Ïåíäæàá àóìà¹ûíäàòåððîðèñòåð ò½òºûíäàëäû. Îñûäàí êåéií òåðððîðèñòåð ½çຠóàºûò áîéû ... ... ... ... òåððîðèçìíi» ñòàòèñòèêàëûº  ê¼ðñåòêiøòåði  1985  ... àñûï ... æûëû ... ...  ...  ... á½ðûí¹û áàñòû¹û ãåíåðàë Âàéäüé ¼ëòiðiëäi.Îñû æûëû ñîëøûë “ÀêàëèÄàë” ôðàêöèÿñûíû» æåòåêøåñi Ðàäæèâ Ãàíäèãå ºàðñû ºàñòàíäûº ½éûìäàñòûðäû.Ñèêõ ... ¼ç ... ... ìåìëåêåòòiê ºàéðàòêåðëåðãå,ñàÿñàòøûëàð¹à æ¸íå ºî¹àìäûº ºàéðàòêåðëåðãå ºàñòàíäûº æàñàó,  ñîíäàé-àºæàïïàé ... ... ... óàºûòòà ñèêõ  òåððîðèñòåðiíi»áåëñåíäiëiãi ... ... ...  ...  ... ... ... àéìàºòàðû, ¶íäiñòàíäà,Áàòûñ Åóðîïàäà.,λò¾ñòiê-Øû¹ûñ Àçèÿäà, Ñîëò¾ñòiê Àìåðèêàäà ¸ñêåðè îïåðàöèÿëàðäû æ¾çåãå àñûðàäû.²ûòàé Õàëûº Ðåñïóáëèêàñûíû» Øû»æà»-½é¹ûð àâòîíîìèÿëûº àóäàíû àóìà¹ûíäàòåððîðèçì ½é¹ûð ½ëòû ... ... ... ñöåíàðèi áîéûíøàòóûíäàï, îäàí àðû äàìûäû.Îñû êåçäå îíäà 27 ... ... ... ... Îíû» ... å» ... ... Ò¾ðêiñòàíäû àçàò åòóäi»áiðiêêåí ðåâîëþöèÿëûº ìàéäàíû” (ØÒÀÁÐÌ).Á½ë ½éûì ²ÕÐ ... ... ... ... ...  ...  æàðûëûñ  æàñàó,  ¸ñêåðèëåð  ìåí  ïîëèöèÿºûçìåòêåðëåðiíå ºàñòàíäûº, áàíê ... ... ... ... áàñºà òà¹û áið áåëãiëi ½éûì-îë “Îòàí ½øºûíû”. Îë ... ... æ¸íå ...  ...  ...  ...  êåìò¾ñïåéòií òà¹û áið òîï-îë “Ëîáíîð æîëáàðûñòàðû”. Îíû» íåãiçãi ¸ðåêåò åòóàéìà¹û-Ëîáíîð ... àë ... ... ºàðó ñûíà¹ûí òîºòàòó.Ò¸æiêñòàíäà¹û òåððîðèçì äiíè ½ðàíäàð àÿñûíäà¹û ðó ... ... ... ... ... Òåððîðèñòåðäi» àë¹àøºû òîïòàðû Ò¸æiêñòàíäà1992 æûëû ÊÑÐÎ º½ëà¹àí ñî» ïàéäà áîëà ... ... ... 1990 ... ... åëãåà¹ûëûï êåëå áàñòà¹àí Òàÿó Øû¹ûñ åëäåðiíi» ýìèññàðëàðû áàñòû ºûçìåò ... ...  ...  ôóíäàìåíòàëèñòiê  ½éûìäàðûíû»  ...  ... ... ... ... ... ò¸ñiëäåðií îºûòòû.´çäåðiíi» ½éûìäûº º½ðûëûìû æà¹ûíàí ... ...  ... áàñºàðûëìàéäû, àë îëàðäû» ºûçìåòi ê¼áiíåñå êðèìèíàëäû ... ... ... ... ...  ... èäåàñû àëûíäû. ̸ñêåó ìåí Ãðîçíûé ... àøûº ... ... ... Ðåñåéäi» Ñîëò¾ñòiê Êàâêàç àéìà¹û Òàÿó æ¸íå ÎðòàØû¹ûñòû» áið ... ... ... ... ¼ëêåñiíå àéíàëäû.“Ò¸óåëñiçäiê “ æàðèÿëàíóû ìåí “èñëàì ñîöèàëèçìií” º½ðó æîëûíäà¹û ... ... Òàÿó æ¸íå Îðòà ... åëäåðiíi» ðàäèêàëäû õàëûºàðàëûºèñëàìøûë òîïòàðûíàí ºàðæûëàé æ¸íå ¸ñêåðè ê¼ìåê ... ... ... ... ... æàðòûñû ìåí 2000 æûëäû» áiðiíøi æàðòûñûíäà¹ûôåäåðàëäûº ¸ñêåðäi» ... ... æîþ ... ... æ¸íå áàòûëíàóºàíû åëäi» î»ò¾ñòiê àóìàºòàðûíäà òåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ðåñòi» æà»à êåçå»iáàñòàë¹àíûí ... ... ... ... ... ... îòûð¹àí æà¹äàé æàºûí  óàºûòòà  ¼çãåðå  ºîéìàéäû.  ... ... ... ... ... òåððîðèçãå ºàðñû ê¾ðåñ½ç຺à ñîçûëóû ì¾ìêií åêåíäiãií ê¼ðñåòåäi.ÕÕ ¹àñûðäû» ñû îí æûëäû¹ûíäà Åâðîïà åëäåði ýêñòðåìèçì ìåí ... ... àñà áàé ... ... Îíû» iøiíäå Åêiíøi ä¾íèåæ¾çiëiê ñî¹ûñòàí êåéií òåððîðèçìíi» ... ...  ...  ... ... òóðàëû àéòó¹à áîëàäû.Èòàëèÿäà òåððîðèçì òîëºûíûíû» ò¼ìåíäåóiíå ê¼ï æà¹äàéäà ... ... ... ìåí ... ... àðàñûíäà¹û êåëiññ¼çäåð øåøóøiðîëü àòºàðàäû. Ìûñàëû, ... ... ... ... ... ... í½ñºàóû áîéûíøà òîºòàòûëäû. Àë “ºûçûë áðèãàäàëàð”ìåí áàñºà äà óëüòðàñîëøûë ... ... ...  ...  ... ... ... êåòêåí ñî» ¼ç ºûçìåòií äî¹àðäû.Èòàëèÿ àóìà¹ûíäà ýêñòðåìèçì ìåí òåððîðèçìíi» àëäûí àëóäà åë ¾êiìåòiíi»æ¾ðãiçãåí ñûðòºû ñàÿñàòûíû» ìà»ûçû åðåêøå ... ... ... ... ... ... áîëûï òåððîðèçì ºàóïi òóóû ì¾ìêií  “á½ðàëºû-ìåìëåêåòòåðìåí” äèïëîìàòèÿëûº ºàòûíàñ îðíàòòû. Êåçiíäå Èòàëèÿ ... ... ... Êóáà ìåí ... ºàòûíàñ îðíàòûï, ýêîíîìèêàëûº, ¹ûëûìè-òåõíèêàëûº æ¸íå м¸äåíè ûíòûìàºòàñòûºòû æ¾çåãå àñûð¹àí áîëàòûí. Á½ðûí ¼çi ... ... ... ... ... “òåððîðèçì  îøà¹û”  ñàíàëàòûíåëäåðìåí ºàðûì-ºàòûíàñ æàñàóäû ä½ðûñ ... ... ... ... Òàÿó ... ... ... æ¾çåãå àñûðóêåçiíäå Èòàëüÿí  äèïëîìàòòàðû  æèi  ...  Îëàð  ...  ... äå ... òië ... ... ì½ñûëìàí ìåìëåêåòòåðiìåí¸ðiïòåñòiê ºàòûíàñ îðíàòºàí ñî», í¸òèæåñiíäå 70-æûëäàðäû» îðòàñûíàí áåðiåëäå èñëàìäûº ... ... ... áið äå áið àñà ... ... àñûðûë¹àí æîº. Àëàéäà ñû æûëäàðû ¸ëåìíi» ... ... ... ... ... ... æàíäàíóûíà áàéëàíûñòû,Èòàëèÿíû» ¼êiìåò ... ¼ç ... ... îíû» ...  ... åñêåðåäi. Îñû¹àí  áàéëàíûñòû  áiðºàòàð  ...  ... ... ... ... ... ... òèãiçiï,  òåððîðèçìíi»ê¾øåéóiíå ¸êåï ñîºòûðóû ì¾ìêií äåãåí ïiêið àéòàäû. Áàñºàøà àéòºàíäà, äiíèýêñòðåìèçì ìåí òåððîðèçì ... ... ... àðºà ... ... ... åñêåðå îòûðûï,  Èòàëèÿíû»  ...  ...  ... ìåí ... ... àëó ... æà»à øàðàëàð ºàáûëäàïæàòûð. 2001 æûëû 11 ... ... ... ... ... ... ... ¾êiìåòiíåí  á½ðûí  ...  ...  ... ... èå ... ... òîëºûíûí áàñòàí ¼òêiçãåí ÃÔÐ-äi» ýêñòðåìèçì ìåíòåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ðåñ èäåîëîãèÿñû èòàëüÿíäûº æ¾éåãå ½ºñàñ. ... ... æ¸íå iøêi ... ... ... ... ... øàðàëàðûí áåëñåíäi ò¾ðäå ïàéäàëàíóäàí,  ñîíäàé-ຠ Ãåðìàíèÿçà»äàðûíû» àëäûí àëóøûëûº ... ... ... ¼ç ... ... ... æ¼íiíäåãi çà»  áàçàñûíêåçå»äiëiêïåí äàìûòóäà. Ìûñàëû,1986 æûëû ÃÔÐ-äå ... ... ... ºàáûëäàíäû.1989 æûëû Ãåðìàíèÿäà òåððîðèçììåí ê¾ðåñ æ¼íiíäåãi æà»à çà» ºàáûëäàíäû,îíû» á½ðûí¹ûäàí åðåêøåëiãi,îíäà òåððîðëûº ... ... îëàð ÃÔÐ ... ... îðãàíäàðûíà ê¼ìåê áåðãåí æà¹äàéäà, ê¼ðñåòiëåòiíê¼òåðìåëåó øàðàëàðû ºîñûëäû.Ãåðìàíèÿìåí áiðãå µëûáðèòàíèÿíû» ¼êiìåò îðãàíäàðû äà ýêñòðåìèçì ... ... ... ... íàçàð àóäàðàäû.Á½ë å» àëäûìåí 60-æûëäàðäû» àÿ¹ûíäà Ñîëò¾ñòiê Èðëàíäèÿäà ïàéäà áîë¹àí ... ... Îíû» ñî»û ... ... ... á½ë ì¸ñåëåíi øåøó¾øií íåãiçãi ºàðñûëàñòàð, áið æà¹ûíàí “Èðëàíä ðåñïóáëèêàëûº àðìèÿñû” ... ... ... ÿ¹íè  ...  ...  ...  Оëüñòåðäi»¸ñêåðèëåíäiðiëãåí ½éûìäàðû, ÿ¹íè ïðîòåñòàíòòàð òàðàïûíàí ... ... ... ìåí ... ... ... ...  µëûáðèòàíèÿ¾êiìåòi åêi óàºûòøà º½ºûºòûº àêòi. 1973 æûëû “Ñîëò¾ñòiê Èðëàíäèÿäà àéðûºøà¼êiлåòòiêòåð òóðàëû çà»”, 1974 æûëû,”Тåððîðèçìíi» ... àëó ... ... Åêi çà» äà ... ... ... æ¸íå ... ºîð¹àó îðãàíäàðûíû»òåððîðèçììåí ê¾ðåñ ñàëàñûíäà¹û ºûçìåòií ðåòòåéòií íåãiçãi º½æàòòàð.Îñû iøêi ñèïàòòà¹û ì¸ñåëåìåí áiðãå ... ... ... áîéûõàëûºàðàëûº òåððîðèçì ºàóïií áàñòàí ¼òêiçiï êåëå æàòûð.Îñû¹àí áàéëàíûñòû åëàóìà¹ûíäà òåððîðèçììåí ê¾ðåñ æ¼íiíäåãi õàëûºàðàëûº æ¸íå ... ... ... ... ... ... ... æ¾çåãå àñûðó ì¸ñåëåëåðií ðåòòåéòií áiðºàòàð àðíàéû  ... ... ... ... ¼êiìåò îðãàíäàðû, ïîëèöèÿ ìåíàðíàéû ºûçìåòòi» òåððîðèçìãå ºàòûñòû ñåçiêòi ò½ë¹àëàðäû ½ñòàó, ñîë ... ... ... ... ... ... ðåòiíäå æåêåáåéíå æ¸íå àóäèî æàçáàëàðäû ½ñûíó¹à, æåäåë ò¾ðäå ... ... ... ... ... ... “ºàòûðó¹à” ì¾ìêiíäiê áåðåäi. Æà»à çà»ïîëèöèÿ¹à ... ... ... øåòåëäiê  àçàìàòòàðäû  “ºàæåòòi”ìåðçiìãå ½ñòàó¹à º½ºûº áåðåäi. Á½ë ºàäàìäû ... ... ... ... å» “äàóëû”¼çãåðiñ äåï ñàíàéäû.Àºïàðàò ñàëàñûíà êåëñåê,åíäi ... ìåí ... ... ... ... ... îðãàíäàðûíàí, î¹àí ìåäèöèíàëûº, æàëïûáiëiì áåðó ... ... ... ... ºàæåòòi äåðåêòåðäi áåðóäiòàëàï åòó ¼êiлåòòiãií àëäû.Òàñыìàëìåí  ...  ...  ... ìåí æ¾ê òóðàëû àºïàðàòòû àðíàéû îðãàí¹à àéòó¹à  ... æ¸íå ... ... ... ... ìåí ... ... æ¸íå ºûëìûñòûº ¸ðåêåòòåðäi òåðãåóãå ºàæåòòi äåðåêòåðäi ñàºòàïºàëóëàðû òèiñ.Ñîíûìåí áiðãå áðèòàí ... ...  ìåí  ...  ... ... ... Æàðûë¹ûø  º½ðûë¹ûëàð  “ʾéäiðãi”áàцилëàëàðû òóðàëû æàë¹àí õàáàð ... ... ... ... ¹àíàì½íäàé õàáàðëàð áiðiêêåí êîðîëüäiêòå  ¾ðåé òóäûðûï, ºî¹àìäûº ºûçìåòòåðäi»æ½ìûñûíà êåäåðãi êåëòiðãåí áîëàòûí.²àðæû ñàëàñûíà ... ... ìåí ... äà ... ïîëèöèÿ ìåíàðíàéû ºûçìåò îðãàíäàðûíà òåððîðèçìäi ºàðæûëàíäûðó¹à ºàòûñòû áàð äåï ñåçiêêåëòiðiëãåí ò½ë¹àëàðäû» ... ìåí ... ... äåðåêòåðäiáåðóãå ìiíäåòòi.Òåððîðèзììåí  ê¾ðåñтå  µëûáðèòàíèÿíû»  ...  ...  ... ... àíòèòåððîðèñòiê ºûçìåòòåðiíi» º½ðûëûìäûº àðíàéûá¼ëiìøåëåði áîëûï ìûíàëàð  òàáûëàäû.  õàëûºàðàëûº  ...  ... ... ... ...  àíòèòåððîðëûºá¼ëiìi, µëûáðèòàíèÿíû» ÿäðîëûº îáúåêòiëåðäi ê¾çåòó ºûçìåòi[29].Æà»à çà» áîéûíøà ïîëèöèÿ, ... æ¸íå ... ... ... ... ... ... æ¸íå ºûëìûñòûº òîïòàðäû»  º½ðàìûíàåíiï,îëàðäû» ºûçìåòiíå ºàòûñó¹à ì¸æá¾ð áîë¹àí æà¹äàéëàðäà ºûëìûñòûº ... ... ... ... ... ... øàðàëàðäû øåòåëäåðäåæ¾ðãiçóãå ì¸æá¾ð  áîë¹àí  ...  ...  ...  ...  ... ... ... òåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ðåñ ò¸æiðèáåñi õàëûºàðàëûº äå»ãåéäåæî¹àðû áà¹àëàíàäû.Îñû ìîäåëü áîéûíøà àìåðèêàíäûº “Äåëüòà” ºûçìåòi, íåìiñòi»ÃÑÃ-9-á¼ëiìøåëåði º½ðûëäû.°ëåìäåãi å» ...  ... ... ... ... ... ôðàíêèñòiê ðåæèìãå áåëñåíäi ò¾ðäå ºàðñû øûººàí Áàñê ½ëòòûºïàðòèÿñûíû» æàñòàð ... ... ... ... º½ðóäû ìàºñàòåòiï ºîé¹àí ðàäèêàëäû òåððîðëûº ½éûì¹à äåéiíãi ºàéòà º½ðóëàðäû ¼òêåðäi.Èñïàíèÿíû» òåððîðèçììåí ê¾ðåñ ò¸æiðèáåñiíi» ¸ëåìäiê ... iëiãó ... å» ... ... ... ... º½ðàëäàðìåí  ¸äiñòåðiíå  çà»ñûç  ¸äiñòåðäi  äå  àðàëàñòûðà  æ¾ðãiçiëåòiíäiãiíåáàéëàíûñòû. ... ... ... ... ... ... æ¼íiíäåãi àðíàéûòîïòàð ÝÒÀ áàñøûëàðûí ½ðëàï,îëàðäû» ê¼çäåðií æîþìåí àéíàëûñòû. Èçðàèëüäi»àðíàéû ºûçìåòi äå ïàëåñòèíäiê, ... ... ... ... ... ... ºàðñû îñûíäàé ò¸ñiëäåðäi ºîëäàíàäû.Èñïàíèÿ òåððîðèçììåí  ê¾ðåñ  æ¼íiíäåãi  õàëûºàðàëûº  ûíòûìàºòàñòûºñàëàñûíäà ¾ëêåí ... ... ... ... Åóðîïà Îäà¹ûíû»ê¼ëåìiíäå æàºñû äàìû¹àí.Èñïàíèÿ á½ë ñàëàäà Ôðàíöèÿìåí òû¹ûç ûíòûìàºòàñòûºîðíàòºàí,¼éòêåíi  îíû»  ¼çi  äå  ...  ...  ...  ... ... ... ... êåçiíåí áàñòàï òåððîðèçììåí ê¾ðåñiï êåëåæàòûð.Á½ë æåðäå òåððîðèçèãå ... ... ...  ...  ... ñî¹ûñ áàðûñûíäà èçðàèëüäiêòåðäi» ¼çäåði òåððîðëûº àêòiëåðäiáåëñåíäi ò¾ðäå ºîëäàíäû.²àçið áîëñà ... ìåí ... ... øèåëåíiñ æà¹äàéûíäà åêi òàðàï òà  ...  ... á½ë ... ê¼ï ... Òàÿó Øû¹ûñòûº øèåëåíiñòi» áåéáiò æîëìåíøåøiëóií ºèûíäàòà ò¾ñåäi.Òåððîðèçìãå ... ... ... àðсåíàëûíû» iøiíäåãi ìà»ûçäûñû-îëòåðàêòiëåðãå æàóàï ñû áåðó áîëûï òàáûëàäû. Èçðàèëü êåç ... ... ... ... ... äà åøºàíäàé êåëiññ¼çäåð æ¾ðãiçáåó ìåíæå»iëäiêòåðãå áàðìàó ºà¹èäàñûí ½ñòàíàäû.À²Ø-òà òåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ðåñ æ¾éåëi ñèïàòòà áîëûï òàáûëàäû. À²Ø ... ... ... ... ... ... ... ê¼»ië á¼ëiï êåëãåí åäi. Òåððîðèçììåí ê¾ðåñåòií À²Ø àðíàéû ºûçìåòòåðiáiðºàòàð  æå»iëäiêòåðäi  èåëåíåäi.  Îëàð  ...  ... ... ... ... ... ... å»æî¹àðû äå»ãåéäå ò½ð. Èììèãðàöèÿ òóðàëû ... ... ... Îñûò¾çåòóëåðãå ñ¸éêåñ, òåððîðëûº ½éûìäàð¹à ºàòûñòûëû¹ûíà ... ... ... ... ... À²Ø ...  øû¹àðûëûïæiáåðiëåäi.À²Ø-òà àíòèòåððîðëûº ºûçìåòêå ò¾ðëi âåäîìñòâàëàð òàðòûëàäû, àë îëàðäû»iøiíäåãi ìà»ûçäûñû – ìåìëåêåòòiê äåïàðòàìåíò, ... ... ... ... ... ²îð¹àíûñ Ìèíèñòðëiãi[30].11 ºûðê¾éåêòåí ñî» À²Ø òåððîðèçììåí ... ... êå» ... ... ... ... ... áà¹äàðëàìàíû æѕçåãå àñûðóÁàòûñòû» ìàºòàíûø åòåòií êëàññèêàëûº äåìîêðàòèÿ íîðìàëàðûíàí àóûòºó¹à ¸êåïñîºòûðóû ì¾ìêií äåï ºàóiïòåíåäi. ²àçið ... ... ... ìà»ûçäû îáúåêòiëåð ê¾çåòi ê¾øåéòiëäi, ê¼ëiêòå ºîñûìøà ... ... ... ... åëäåð àðàñûíäà áiðºàòàð áà¹ûòòàð,áàðëàó, àºïàðàò àëìàñó, æà»à àºïàðàòòûº òåõíîëîãèÿëàð ... ... ... ...  ...  ...  òåððîðèçììåí  ê¾ðåñ  æ¼íiíäåãi¾éëåñòiðóøiñi ... ... ... ... àëó ... æàñàï æàòºàí¸ðåêåòòåðií àéòà îòûðûï, ò¾ðëi øàðàëàðäû» iøiíåí áiðºàòàð õàëûºàðàëûºáà¹äàðëàìàëàð¹à åðåêøå ... ... ... ... ½ëòòûº êå»åñ, Оðòàëûº Бàðëàó Бàñºàðìàñû.)¶àçiðãi ¸ëåìäå òåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ðåñòi» êåшåíäi ñèïàòûí ... ... ... ... ... “êîíòð òåððîðëûº ½¹ûìûíà  òiêåëåéêiðåòiíäåðäåí ã¼ði ¸ëäå ... êå» ... ...  ... ... ... áiði  - îë ... îðãàíäàðûíû» ì¸ëiìåòæèíàóû áîëûï òàáûëàäû. Òåððîðëûº àêòiëåðäåí ºîð¹àíó ¾øií æåêå ... ... ... ... ... áiðëåñå îòûðûï ºèìûëäàóëàðû òèiñ”äåï ê¼ðñåòåäi[32].Òåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ðåñ àçàìàòòûº º½ºы¶òàðäû, äåìîêðàòèÿ ìåí çà»äûëûººî¹àìäàðûí êîíñòèòóöèяëûº ºàìòàìàñûç åòó, ... ìåí ... ... Á½ë æåðäå ¾êiìåòòiê åìåñ ½éûìäàð åðêií ºûçìåò åòåòií àçàìàòòûººî¹àìäû ºàëûïòàñòûðóäû» ìà»ûçû çîð. Òåððîðèçìãå ... ... ... ... ... ... ... ºàìòóû òèiñ, ÿ¹íè á½ë  ... ... ... ... êåñó ¹àíà ... ... ... äàìó ôóíäàìåíòií º½ðó. Áàðëûº ºî¹àì ... ... ... æàºñàðòó ¾øií áiðäåé ì¾ìêiíäiêòåðäi ïàéäàëàíà àëóëàðûºàæåò, јéòêåíi ýêîíîìèêàëûº äàìó ... ìåí ... ... ... ... íàøàðëàòûï, àë ¼ç êåçiíäå á½ë ... ... ... ... ì¾ìêií[33].À²Ø òåððîðèçìмåí ê¾ðåñó ¾øií êå» ò¾ðäåãi êîàëèöèÿ º½ðäû, î¹àí ÍÀÒÎ,Åâðîîäàº, Àìåðèêà ìåìëåêåòтерiíi» µéûìû, λò¾ñòiê – ... Àçèÿ ... ... ... µéûìû, Аðàá ìåìëåêåòiíi» Ëèãàñû, ... ... ... Áàñ ... ìåí ... ... æ¸íåáàñºà ½éûìäàð[34].Ñû óàºûòºà äåéií Òàÿó Øû¹ûñ, Åóðîïà ìåí À²Ø-òà ... ... ... ... æ¾ðãiçiëãåí æîº. Á½ë ìåìëåêåòòåðäi» ê¾ø º½ðûëûìäàðûæåêå äàðà ... ... ... àòºàðäû.Àðíàéû ºûçìåò îðãàíäàðûæî¹àðû äå»ãåéäå îðòàëûºòàíäûðûëûï,ìûºòû  ìàòåðèàëäûº-òåõíèêàëûº  áàçàìåíæàáäûºòàë¹àí. ... ... ... º½ºûºòûº æ¸íå ºî¹àìäûº ì¸ðòåáåëåði äåæî¹àðû. Áiðຠ¼êiìåò îðãàíäàðû ì¸ñåëåíi òåê ê¾øïåí øåøóãå ... ... ... ... ... ... Òàÿó Øû¹ûñïåí Åóðîïà åëäåðiíi» ... ... ... ... ... àóäàðäû. Áiðຠ ñû æûëäàðäû» ò¸æiðèáèåñi ì½íäàé ¼çàðàêåëiñiìíi» «òåððîðèçì» ½¹ûìûíû» îðòຠ ò¾ñiíiãi ... ... ... ... äà ... Ñîíûìåí ºàòàð ½ëòòûº çà»äàðäû» óíèôèêàöèÿëàíóûñû ... ... ... ... ... òåððîðèçì º½áûëûñûí òóäûðàòûí ¸ëåóìåíòòiê –ýêîíîìèêàëûºæ¸íå ñàÿñè ñåáåïòåðäi» àëäûí àëìà¹àí æà¹äàéäà ºàòà» æàçàëàó øàðàëàðû ... ... ... ... ... ìåí ýêñòðåìèçìãå ºàðñû ê¾ðåñòå ò¼ìåíäåãiáà¹ûòòàð¹à àéðûºøà íàçàð àóäàðó êåðåê.Áiðiíøiäåí, ... ... ... æà»à ... ... ... ... ºàæåò. ´éòêåíi ýêñòðåìèçì ìåí òåððîðèçìãå ºàðñû ê¼ï æûëäûºê¾ðåñ ò¸æiðèáåñi  ...  ...  ...  ... áàð ... ... ...  àíòèòåððîðëûº  ºûçìåòòåððîðèçìãå ºàðñû ê¾ø ... ... ¹àíà ... ìåí ýêñòðåìèçìäiòóûíäàòàòûí æ¸íå òàðàòàòûí «îáúåêòèâòiê ôàêòîðëàðäû»» äåð êåçiíäå àëäûíàëó¹à æ¸íå æîþ¹à áà¹ûòòàëóû ... ... ... øèåëåíiñó æà¹äàéûíäà ½ëòòûº çà»øû¹àðó æ¾éåñi ìåí õàëûºàðàëûº º½ºûº ñàëàëàðûíäà¹û ì¸ñåëåëåðäi øåøó ºàæåò.Ò¾ðëi ... ...  ...  æ¸íå  ...  ...  ... ... ìûñàëû  ðåòiíäå  òåððîðëûº  ... ... ... ... Еóðîïàëûº îðäåðëåðäi» åíãiçiëóiíê¼ðñåòóãå áîëàäû.Åóðîïà åëäåðiíäå òåððîðèçìíåí çàðäàï øåêêåí îòáàñûëàð¹à ... ... ... ºîð º½ðó ... ... ... Á½ë ½ñûíûñòû»áàñòàìàøûëàðûíû» îéû áîéûíøà àòàë¹àí  ºîðäû»  º½äiðåòiíå  ... ... ... ... ... ... ... àòà-àíàñûçºàë¹àí áàëàëàðäû ºàìºîðëûººà àëó ñèÿºòû àíòèòåððîðëûº øàðàëàðäû ¹àíà åìåñ,òåððîðëûº òîïòàð¹à ºàðñû ... ... ... ... ... ... æ¸íå õàëûºàðàëûº º½ºûº ºîð¹àó æ¾éåñi ìåí º½ðûëûìäàðûíõàëûºàðàëûº òåððîðëûº ½éûìäàð¹à ºàðñû ê¾ðåñ òàëàïòàðûíà  ... Á½ë ... ... ... ... ... ... ºàðñû åëäåðå» àëäûìåí êåç-êåëãåí òåððîðëûº ½éûììåí ûíòûìàºòàñòûºòàí áàñ òàðòó ... ... ... ... ò¾ðëi ýêñòðåìисòiê ½éûìäàðäû» ÁÀ² ïàéäàëàíóûí øåêòåóêåðåê. ´éòêåíi òåç ïðîöеñòåð ... áið ... ... ¾øií ... ... æ¸íå ¼ç èäåÿëàðûí òàðàòó ¾øií, àë åêiíøi æà¹ûíàí¼çäåðiíi» ì¸ðòåáåëåðií ê¼ðñåòó æ¸íå ... ... ¾øií ... ... ... òðåððîðëûº  àêòiëåðäi  ½éûìäàñòûðóøûëàðäû»ìiíäåòòi ò¾ðäå ÁÀ² ¼êiëäåðiìåí êåçäåñòiðóäi ...  åòói  ... ... ... ... ... áàðëûº àíòèòåððîðëûº ê¾øòåðäi»¸ðåêåòòåði ýêñòðåìèñòiê æ¸íå òåððîðëûº ...  ...  êå»  ... ... ... ... áà¹ûòòàëó¹à òèiñ. Àòàë¹àí  æ½ìûñõàëûºàðàëûº ºàóûìäàñòûº ... ...  ...  ...  ... ... ... æàëïû¹à áiðäåé êîíâåíöèÿ øåãiíäå æ¾ðãiçiëåäi.Ò½òàñòàé àë¹àíäà, ê¼ïòåãåí  åëäåðäi»  ñû  ...  ... ... îëàð ... ìåí òåððîðèçìíi» ò¾ðëi ê¼ðiíiñiíåºàðñû òåê àðíàéû ºûçìåò ïåí ê¾ø ...  ...  ... ... Á½ë åíäi ÕÕI ... «îáàñû» àòà¹ûí àë¹àí º½áûëûñïåíá¾êië ... ... ... ... ... ИИР ... қолдауымен, Ауғанстанды қайтақалпына келтіру және осы елдегі саяси реттеу процесінде әлемдік қоғамдастықжәне ББҰ мен ... ...  ...  ...  ... ... орталық-азиялық өңірдегі қауіпсіздік  пен  ... ... ... ... ... және ... дамуына мүдделі. Осытұрғыда аумағынан халықаралық терроризм, ... ... діни ... ... ... Ауғанстан бүгінгі таңда проблемалық өңір  ... ... және ... ... ... ... міндеттітиімді шешу үшін біздің еліміз өңірде интеграциялық процестерді дамытуидеясын сындарлы түрде жақтап келеді. Осы ... ... ... ... ... ... Азия ... іске асырылуы ерекше маңызға иеболары анық. Бұлай болған жағдайда осы ... ...  ... ... ... ... жәрдемдесетін  интеграциялықпроцестердің ауқымы кеңее түседі.«Ауғанстан және халықаралық қоғамдастық – болашақ үшін ... ... (31 ... - 1  ...  ...  ... ...  Орталық  Азия  мемлекеттерінің  ... ... ... ... ... арнайы бағдарлама әзірлеубастамасын көтерді. Ол, өңірде қалыптаса ... ... ... қосу үшін ... ... әзірлеуді көздейді.Біздің ұсынысымызды Еуропалық Одақ елдері оңды қабылдады.Ауғанстан жөніндегі Лондон конференциясында (2006 жылғы, 31 ... - ...  ...  ...  ...  ...  ...  келтіруперспективаларын, басымды әлеуметтік және экономикалық жобаларды, ... ... мен ... ... қосатын, өңірлік қауіпсіздіктіңөзекті проблемаларын белгілейтін ИИР ... мен ... ... ... ... ... терроршылдық қызметті қаржыландыру арналарының және АуғанстаннанЕуропаға есірткі ... ... кесу ... ... ... ... ... өзара ықпалдастық пен сенім шаралары жөніндегі кеңес,Шанхай Ынтымақтастық ... ... ... туралы шарт ұйымы сияқтыжәне т.б. өңірлік ... ... ... ... деп есептейміз.Осы мақсатта ауғандық тарап ШЫҰ – Ауғанстан Байланыс тобының және ҰҚШҰСІМК жанындағы ... ... ... ... шеңберінде бірлескенжұмысқа қосылуы мүмкін еді, ол халықаралық «есірткіге қарсы ... ... ... қатар, Ауғанстанның Орталық Азия елдері мен Есірткі және қылмысжөніндегі БҰҰ басқармасы арасындағы Орталық ... ... ... ... ... ... ... 1996 жылы қол қойылған Меморандумғақосылуы маңызды рөл атқарар еді.2006 жылғы 31 наурыз - 1 ... ... ҚР ... істер министріҚ.Тоқаев Ауғанстанда жұмыс сапармен болды, ... ... ... ... бір ... ... үкіметінің мүшелерімен кездесулерболып өтті. Сапар барысында екі жақты ынтымақтастық, ... ... ... ... ... ... бөлісу өтті. Екі елдің экономика,өнеркәсіп, қаржы, көлік және білім саласындағы ... ... ... ... ... өтілді.Біздің ел Ауғанстанға коммуникациялар мен құрылысты қайта қалпынакелтіруге және мұнайгаз кеніштерін ... ... ... ... ... көлік және білім саласына білікті мамандар даярлауғажәрдем көрсетуге әзір.2006 жылғы 4-5 қыркүйекте ... ... аға ... ... ... ... барысында оны ҚР Премьер-министрініңорынбасары К.Мәсімов қабылдады, сонымен ... ... ... ... ... ресурстар министрлері, Астана әкімі, «Қазақстанның Инвестициялыққоры» АК басқармасының төрағасымен келіссөздер өтіп ... ... мен ... ... ... ... көліктік инфрақұрылымын дамытуға,елдің солтүстігіндегі мұнайгаз кеніштерін игеруге, жанар-жағар май мен ауылшаруашылық өнімдерін жеткізіп ... және ... ... ... ... жөнінде өтініш білдірді.Осыған орай, ү.ж. 24-28 қыркүйек ... ... ... ... ... ... ҚР ... делегациясы   Ауғанстандасапармен болды. ИИР  ...  мен  ...  ... ... ... ... ... пен Ауғанстан экономикасынқайта қалпына келтіру процесіне қазақстандық тарапты қатыстыру мәселесіжөніндегі ... ... ... ... ... ... ... сапарының қорытындысымен Ауғанстанмен  жан-жақтыынтымақтастықты  дамыту  жөнінде  арнайы  ...  ...  ... ... және ... ... іске ... көздейді.2007  жылы  алғашқы  сауда-экономикалық  ынтымақтастық  жөніндегіқазақстандық-ауған үкіметаралық ... ... ... ... ... ынтымақтастықтың әлеуетін ашуға және Қазақстанның Ауғанстандысоғыстан кеінгі жандану процесіне қатысуға жәрдемдесетін болады.ҚорытындыТерроризм қылмысы ХХІ ғасырдағы адамзаттың негізгі ... ... ... ... және ... елдердің заңдары  терроризмніңқимылын, атап айтқанда, адамдар ұрлау, өлтіру, ұшақтарды немесе көліктердіайдап әкету, ... ... ... ақша ... ету, ... пен ... тағы ... да қоғамға және мемлекетке қауіпті деп жариялады. 2002жылы Б¦¦ Қауіпсіздік Кеңесі ... №1373 ... ... ... ... ... ... Қауіпсіздік Кеңесінің шешіміне сай ... ... ... ... бәрін де қылмыстық іс деп санауы тиіс.Террористер мен оларды қолданушылардың қаржылық құралдары мен ... оны ... ... ... ... Ынтымақтастық Ұйымы 2002 жылы 18 ...  ... және ... ... күрес туралы» Шанхай Конвенциясынжариялады. Осыған орай Қазақстан Республикасында 1999 жылы ... ... ... Заң, «Терроризм мен экстремизм көріністерінің алдын-алужәне тыю жөніндегі шаралар туралы» Президент жарлығы жарияланды. ... ... ... ету мақсатында 12 мемлекетпен келісім жасасты.Қазіргі кездегі терроризмнің ... ... бар, ... күресу жүйелі, әртүрлі бағытта жүргізілуі тиіс. ... ... ең ... оның ... – саяси және экономикалық контекстін жоюкерек.Аталған жұмыс терроризмнің мәні мен себептеріне талдау ... ... ... көп ... екендігін, оның барлық ерекшеліктерін айқындаудыңқиын екенін көрсетіп, оның мәнін ашу үшін ...  ...  ... ... ... ... ... түсінігін және онымен күресу жолдарын зерттеутеориялық та, практикалық та қызығушылы¶ тудырады. ... ... ... ... ... ... бақылау ісі бойынша тиімдімемлекеттік саясат пен контртеррористік стратегия мен тактиканы жасауміндеті тұр. Ол үшін ... ... ... ... ... ... ... бұл күрделі құбылыстың негізін түсініп, ... ... ... ... болады.Қазақстан  Республикасының,  тәуелсіздікті  ...   ... ... ету  ...  ...  ...  келесідейқорытындылар жасауға болады:1. Барынша күрделі жағдайларда Қазақстан жетекшілеріне ... ... ... ... тура ... ... ... қауіпсіздік, стратегиялық қауіпсіздік және ядролық қару, ішкі ... ... ... ... қамтамасыздандыру, армияны және тиімдікүштер құрылымын құру, этникалық және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ету, азиялыққауіпсіздік идеясын дамыту (АӨӘШК).2. Қазақстанның қауіпсіздік проблемаларына ... ... ... Бұл ... жеке ... ... ықпал менолардың халықаралық маңызын түсінуімен байланысты. ... өте ... ... жағдайларда орын  алады.  ...  ...  ... ... кепілдігін алды, 1992 жылғы  ...  ... ...... ... қатысушысы болып табылады, еуропалықжәне ... ... ... ... ... дамытуда.3. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің геостратегиялық қатері ... ... ... ... ...  және  басқамемлекеттердің өздерінің дербес ұлттық  мүдделерін  қамтамасыздандыруғабағытталған ... Оның ... ... ... ... ...  геостратегиялық  қатер,  бәрінен  бұрын  Қазақстанреспубликасының екі ... ...... мен Қытайдың арасындаорналасуымен  ...  ...  ...  ...  екі  өте  ... ... территориясы, бір-біріне қарсы келу жағдайындасоғысу әрекеттерінің театры ретінде қарастырылады.4. Қазақстан бейбітшілік сүйгіш сыртқы ... ... ... ... дайындығын мақұлдады, қалыптасқан дүниежүзілік тәртіптіңжәне ... ... ...  келу  ... ... танытты. Президент Н.Ә. Назарбаев ... ... ... – ол ... қарудан бас тарту, бұл біздің ... ... ... ... қауіпсіздіктің кепілдігін жәнекелешектегі саясаттық сенімнің үлкен несиесін қамтамасыз етті. «Ядролыққаруды ... ... тек қана ... ... ...  біз  ... ... державаларының бестігіне кіретін  едік  жәнебасымдылығымызды ... ... ... ... ... өлімдік атомдықарсеналымызды таныту үшін тағдырларды шешушілерге айналар едік. Бірақ біздіешқандайда ішкі және ... ... ... ... ... ... ете ... Ал қазір, арада он ... ... ... ... ... сол тарихи маңызды шешімімізді дұрыс  қабылдағанымызға  ... ... ... ... мен болжауларға қорытынды жасай ... ... ... ... ... мен ... келешектеде нәтижеліынтымақтастықта  болу  бұйырған.  «Қазақстан  мен  ...  ... ... ... ... аренадада біздің мүдделерімізжалпы. Қазіргі ғаламданудың ұлғаюы және ... ... ... ... ... ... мәдениет пен өркениеттің өзара өтуі артыпжатқан жағдайда, өмірдің барлық ... ... ары ... ... мен ... бізден өзге кім, бағытталуы керек...»16. Өзінің мөлшері бойынша Қытай ... ... ... ... бола ... Бұлда өткен күндерде қалды. Ертеме, кешпе, әйтеуірҚытай Қазақстанның Шығыс бөлігінің территориясына ...... ... ... ... ... болды. «Қазақстан шекараны ҚХР пайдасына қайтақарау бойынша Қытайдың потенциалдық үзілді – кесілді талабына өз ... ... тұра ... ... ... ... Қазақстанға арасында«қысылып» отырған мемлекеттермен  – ... және ...... ... ... ... ...  Республикасы  ТМД  елдерінің  әскери  –  саясаттықинтеграциясына үлкен көңіл ... – бұл ... ... оның ... ... қатар тұтас геосаясаттық  кеңістіктеде  ұжымдыққауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең маңызды ... ... ...... ғалами жүйесін қалыптастыру арқылы бейбітшіліктісақтау – ТМД шеңберінде тұрақтылықтың регионалдық ... құру ... ... ... ... ... «ТМД ... қол жеткен келісімдерҚазақстанның  ұлттық  мүдделеріне  жауап  бере  ...  және  ... ... мен ... ... кепілдік береді...»4Сондықтанда Қазақстан Достастық шеңберінде көп тарапты және  екіжақтыынтымақтастықтың дамуына ... ... ... ... ... көп ... интеграция негізіндеде.8. Орталық Азияның бірде-бір мемлекеті қауіпсіздіктің дербес ... ... ... бәрі ...  ...  жаңа  ... ... тұрақтылықтың нақты кепілдігін іздеуді актуалды етіпкөрсетеді. Жүйеге қатысуға арналған критерияларды саналы ... ой ... ... оны нақтылыққа айналдыру керек, яғни барлық мүдделі елдердіңқауіпсіздігінің  жаңа  архитектурасын  құру  ...  ... ... ... және ... ... ... Арменияның және грузияның, Ауғанстанның, Иранның,Қытайдың, Пәкістанның және Ресейдің қатысуымен.  Тек  қана  ... ... ... және ... ... ... жүйеніңқұрама бөліктерін қалыптастыру мен сатылы шешілуі регион елдерінің алдыменоның жеке ... ... соң ... қауіпсіздіктің барлықжүйесінде қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жәнеде бұл ... құру ... ... ... ... ... керек.Регионалдық қауіпсіздік элементі ретінде, ядролық қарудан еркін ... ... ... ... ... ... өзара әрекеттесу менсенімділік шарттары бойынша Мәжіліс, сонымен бірге ... ... ... ... ... ... Шарт, «Шанхайлық бестік» жәнебасқада ұсыныстар. Одан өзге, регионалдық ... ... БҰҰ, ... ... ... ... ... ұйымдардың потенциалдарын қолдана алады.9. Пайда болған геосаясаттық жағдайды түсіну, қлттық сепаратизммен,діни экстремизммен және ... ... ... қауіпсіздіктің жаңақатерлерімен күресті күшейту қажеттігін талап ... ... ... АӨӘШК ролінің күшеюі АӨӘШК институтталу қажеттігінталап етеді және мемлекеттер басшылары мен үкіметтері және ... ... ... ... ... кездесулер өткізілуін талап етеді.АӨӘШК елдерінің саясаттық және экономикалық потенциалы, олардың ең ... және  ...  ...  ықпал  ету  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... Азия сияқты,  көптеген  қиын  ...  ... ... ... ... регионда,  қауіпсіздік  саласындағымәселелердің барлық сұрағы бойынша ... ... ... деу аңғырттықболар еді. Дегенмен, соңғы жылдардың тәжірибесі көрсеткендей,  «АӨӘШКпроцесінің ... ... ... ... ...  ... ұмтылысымен ғана  қорытындыланады.  Барлығы  үшін  актуалдыпроблемаларға шоғырлану қажет, ... соң ... ... мәселелерге көшукерек. Декларация  - бұл көптеген елдердің ... ... ... Бұл азиялық елдердің қауіпсіз дүние құру ...  ... ... ... ... ... айналған, "Шанхай бестігі" кеңрегиондағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті  қамтамасыздандырудың,  ... көп ... ... ... ... ... ...  Жаңаұйымның  көтеріліп  бара  ...  ...  оған  ...  ...  ...  ...  ...  кездесулер  ғаламиқауіпсіздікті бекітуде өте ... үлес ... Әлем ... пен жанжалданшаршады. Халықтар  тұрақты  даму  жолындағы  ...  ... ... тұрақтылықтың, қауіпсіздіктің және өзара сенімділіктің арықарай беріктенуіне ... ... ... ... ... ... бар».112. АӨӘШК процесі мен «Шанхай бестігі» қызметтері азия ... ... ... Азиядағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған,өзара толықтырушы процестер болып табылады деп ... ... ... ... болған заңдылықтың салдарындағы, сенімділіктің әскери –саясаттық жүйесі ... оның ... ... ... ... бар, ... оған ... мүдделі  елдерді  қосып  алумен.Қазақстанның Еуроазиялық ... ... XXI ... ... сипаттаболады және дүниежүзінің барлық елдерімен өзара ... ... ... ... ... Н.А. В потоке истории. - Алматы: Атамура, 1999.- 330с.2. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. - Алматы: Онер, 1996. - 288с.3. ... Н.А. Пять лет ... - ... Казахстан. 1996. -640с.4. Назарбаев Н.А. Стратегия ... ...  и  ... цивилизации. - М.: Экономика. 2000. - 543с.5. Назарбаев Н.А. ... ... - ... Елорда. 2001. - 294с.6. Назарбаев Н.А. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и ... всех ... ... ... ... страны народуКазахстана // Вечерний Алматы. - 1997. - ... - С. 1-8.7. ... ... Н. А. ... на 47-й ... ... ООН (10.92) // ... курьер 1992. - №4. - С.112.8. Декларация о создании Шанхайской организации   ... 15 июня 2001 г. В кн.; ... ... ... Сб. документов и материалов. - Астана: Елорда, 2001. - С.442- 446.9. Договор между СССР и США о сокращении и ... ... ... ... 31 июля 1991 года. В кн.: Сб.документов по ... ... Т.1. / Под ред. ... ... САК, 1998. - С. ... Казахстанско-американское совместное заявление о мире, безопасности инераспространении. Вашингтон, 20 ... 1995 ... В  кн.:  ... по ... ... Т.1. / Под ред. Токаева К.К. -Алматы: САК, 1998. - С. ... ... о ... ... в ...  с  ... ... к Договору о нераспространении ядерного оружия.Будапешт, декабрь 1994 года. В кн.: Сб. документов по ... Т.1. / Под ред. ... К.К. - ... САК, 1998. - С. ... Партнерство во имя мира: Рамочный документ. ... 27 мая  ... В кн.: Сб. ... по ... ... 1.1.   Под ... К.К. - ... САК, 1998. - С. 300- 303.13. Протокол к ... ... СССР и США о ... и ... ... вооружений. Лиссабон, 23 мая 1992 года.В кн.: Сб. документов по международному ...  ГЛ.   Под ... К.К. ... САК, 1998. - С. 257- 258.14. ... ... коллективной безопасности о Коллективных силах быстрогоразвертывания Цетральноазиатского ... ... ... 25 мая 2001 г. В кн.: ... ... ... Сб. документов и материалов. - Астана: Елорда, 2001.-С.419-421. 10. Решение об ... ... СНГ  ... ... СССР и США о ... ракет средней дальности именьшей дальности. ... 9 ... 1992 ... В кн.. Сб. ... ... праву. Т.1. / Под ред. Токаева К.К. - Алматы: САК,1998. - С. 263.15. ... ... ... Казахстан и МАГАТЭ о применении гарантийв связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Алматы. 20июля 1994 ... В кн.: Сб. ... по ... ... ТТ. /Под ... К.К. - ... САК, 1998. - С. ... Соглашение между Республикой Казахстан и США относительно уничтоженияшахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет,ликвидации  ...  ...  ...  и  ... ... оружия. Алматы, 13 декабря 1993 года. В кн.:Сб. документов по ... ... ТТ. / Под ред. ... К.К. ... САК, 1998. - С. ... ... Ж. Главный приоритет - безопасность страны: [Интервыпредседателем  ...  ...  ...  по  ... ... и ... О положениях Послания Президента нопроблемам  безопасности.J/  ... ... - 1999. - ... ... К.Х. ... ... Казахстана // Континент. - 2001. - № -С.14-16.19. Акимбеков С.М. Афганский узел и ... ... ... ... Ал ... КИСИ. 1998. - 280с.20. Аманжолов  Ж.М.   ...   ...   ... и ... ... в Азии // ... сообщество. -2003 №3 (31). -С. 89-94.21. Арын Р. Национальные интересы и ... ...  ... ... ... ... безопасность. –1999№2.-С.12-22.22. Артыков A. О некоторых ... ... ... ... Азии //Безопасное,  дипломатия  международное  ... ... ... ... ...  18-19января 2001г. / Дипломатическая Академия Евразийского ГосударственногоУниверситета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбекова. - ... 2001. - ... ... А.. ... Д. ... ... в ... условиях.Мысль. - 200 І. - №3. - С. 20-22.24.  Безопасность,  дипломатия  и  ...  ...  ... ...  ...  ...  18-19  ...  Дипломатическая  Академия  Евразийского  ... ... Л.H. ... Под  ред. М. ... ... ... 2001. -: ... Гафарлы Μ. Κто стоит за исламскими  ... и ... ... - 2000. - 27 июня - С.2.26. ... Т. НПО ... и ...  в  ...  Азиибезопасность дипломатия и международное право: Материалы международнойрегиональной  конференции.  Астана.   І8-19  ...   ... ... ... ... ... Л.Н ... Пол  ред. М. Жоддасбекова. -  ... ... ... ... Е.А. ... ... вклад СВΜДА.  Казахстанскаяправда. - 2001. - 5 июня. - С.З.28. Исингарин Н. ... и ... ...  Безопасность.дипломатия и международное право: Материалы международной региона-льной ... ... І8-19 ... 2001г.  ...  ...  ...  ...   имениЛ.Н.Гумилева. Пол  рол.М. Жолласоекова. - Астана. ... 200 ... ... А. ...  и  стабильность  в  ...  ...  ...  и  ...  ...  Материалымеждународной региональной  конференции.  ...  18-19  ... ...   ...  ...  ... ... Л.Н. Гумилева. Под  ред. М. Жолдасбекова. -Астана; ФинЭк. 2001.С.10-14.30. Кожантаева У. ... ... дней  ... неделя. - 2002. – 17мая С.1. 13.31. Курманбаев А. Национальной  безопасности  -  ...  ... ... Т.Д. ... ... в эпоху перемен.1991-2001. - Μ.: Реал-Пресс, 2001. - 712с.33. Махин В. Интеграция в русле стратегического партнерства Казахстанскаяправда. - 2002. - 15 .мая. - С. 1.2.34. ... В. ... -  ...  ...  ...  в  ... правда. - 2002. - 4 июня. - С.З.35. Мусабаев Б. Узбекистан: региональная безопасность и социально опасныетенденции ... ... / ... Азия и Кавказ. - 2000. - №3 (9). -С. ... ... Т. ... Н.Н. ... ... ... пока нет»:  [Обезопасности республики] 'Экспресс К. - 2000. - 23 ... - С.1.37. ... В. ... ... ... ... - 2000. – ... - С.2.38. Национальная безопасность: итоги ... Сб. ...  ... - ... ... 2001. - 463с.39. Попов В. Афганистан сажает Европу «на иглу» // Независимая газета.-2000. -9 ... - ... ... Казахстан не присоединяется к НАТО 9 //Экспресс. - 1994. - № 3,март. - С.З.41. Приоритеты казахстанской дипломатии на рубеже ... ... ... ... МИД РК, 2000.- ... ... А. Казахстан и Центральная Азия: проблемы  национальнойбезопасности II Казахстанская ... - 2000. - ... - С.1.43. ... У., Хохлов О. Проблемы обеспечения региональной безопасностив Центральной Азии в XXI  веке  ...  ...  ... право: Материалы международной региональной конференции.Астана, 18-19 января 2001г. / Дипломатическая Академия ЕвразийскогоГосударственного Университета ... Л.Н. ... Под ред.  ... - ... ... 2001. - ... ... К.Л. Новые рубежи ШОС // Континент. - 2001. -  №18. – ... - ... ...  М.  ...  ...   ...   новоепонимание, новые подходы // ANALYTIC. Аналит. обозрение. - 2000. - №1.- (окт.). - С. 7.46. ... К.К. ... ... ... - ... ... ... Токаев К.К. Казахстан в условиях глобализации.- Алматы: АО «САК», НППИК «GAUHAR», 2000.-584с.48. Юсин М. Эффект домино вслед за ... ... и ... ... ... готовится Казахстан // Известия. -2000.- 25 августа. - С.2.49. Clark S. The Central Asian States: Defining Security ... ... Military Forces /7 Central Asia and the World. Ed. ... - New York: Council on Foreign ... Press. 1994. pp.177-206.50. Fuller (G.E. Central Asia and American National i'nrests /7 CentralAsia: Its ... ... and Future ... Ed by H.Malik. -New York: St. Martin Press, 1994, pp. ... ... Y.V. Russia's ... with the Central Asian States sincethe Dissolution of the Soviet Union /7 Central Asia: Its ... and Future ... Ed. by H. Malik. - New York: ... Press. 1994, pp. ... Mesbahi M. Russia, the Regional Powers and the International Relationsof Central Asia. - Washington, D.C.: the Russian Littoral ... - 43 p.53. Munro R. Central Asia and China // Central Asia and the World. Ed. ... M. New York: Council on Foreign ... Press, 1994. ... Naumkin V. Active ... Russia's Role in Central Asia // ... Critchlow J. What is the US Interest in Central Asia's ... Asia Monitor, 1992, No 5.56. ... Times, May 4, 1995.57. ... Herald Tribune, May 8-10, 1992.58. Акимбеков С. ... ... в ... Азии ... ... // Pro et Contra. Том 5, Лето 2000.59. ... С. Таджикистан - Россия: от "развода" к интеграции //Центральная Азия и Кавказ. - Швеция, 2000. - №3. - С. ... ... В., ... ... ... в ... переговоры справительством движения "Талибан" // Российская газета. - 10.10.2000.61. Сергиенко В., Наследники Тимура // Континент. - ... 2002 №20. - ... ... ... не даст ... в ... ... М. 30. 11.2000.63. Братерский М.В. Политика США в Средней Азии: итоги десятилетия // США- Канада. - М., 2002. - №9. - С. ... ... Д.Б., Роль США в ... ... ... на Казахстан -Алматы: ТОО "Комплекс", 1999. - 122 с.65. Лаумулин М.Т. Казахстан и Европейское Сообщество // ... ... 1997. - №1-2. - С. ... ... М.Т. ... интересы Европейского Союза и ЦентральнаяАзия // Казахстан-Спектр. - Алматы, 1999. -.№4. - С. 66-96.67. Лаумулин М.Т. ... Союз как ... ... сила ... - ... 2001. - №1. - С. ... ... DGAP (Berlin) Nr 25, November 2000.Frankfurter Allgemeine Zeitung. - 11.04.2001; Der Spiegel. - Nr 15/2001. S. 22.Литературная газета, 18 марта 1992 ... ... Н. ... ... и ...  ...  каксуверенного государства, Алма-Ата: РГЖИ Даур, 1992.70. Новое поколение, 1994, ... N25.71. ... N5, 5 ... 1999 года.72. Панорама, сентябрь, N35 1995.73. Резникова О. Развивающиеся страны и  ...  ...  ... ... и ... ... N7 1994.74. ... Казахстана, 24 февраля 1994 года.75. Столичное обозрение, 10 августа 1995 года.76. Токаев К.К. Под ... ... ... о внешней политике77. Àâäååâ Þ.È. Òåððîðèçì êàê ... ...  ...  ... òåððîðèçì: ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû Ì, 2000.78. Àíòîíÿí. Þ.Ì. ... ...  è  ... Ì, 1998.79. ... Ò.Ñ. ... êëàññèôèêàöèè ñîâðåìåííîãî òåððîðèçìà.Ì., 1989.80. Âàñèëüåâ Â.À. Ïñèõîëîãèÿ òåððîðèçìà. Ì, 2002.81. ... ... ... Ì.1983.82. Ãåíðè Ýðíñò. Ïðîòèâ òåððîðèçìà. Ì. 1981.83. Äæóìàòàåâà Ñ. Ïðîáëåìû èñëàìèçàöèè â Êûðãûçñòàíå. // Âåáñàéò ... 2001.84. ... À.È. ... ... íà ... ... òûñÿ÷èëåòèÿ íîâûéýðû ÷åëîâå÷åñòâà.// www. terror. ru.85. // Doc.A/C. 6/34/5 SR. 10. P.14.86. Æåâëàêîâ Ý.Í. Ê âîïðîñó î ... ... è ... ... ... Ì.2000.87.  Çàìêîâîé  Â.È.,  Èëü÷èêîâ  Ì.Ç.  ...  ... ...  ...  Â.Ï.  ...  è  ...  òåððîðèñòè÷åñêîéíàïðàâëåííîñòè. Õàðüêîâ. 1997.89. Êðóãëûé ñòîë æóðíàëà “Ãоñóäàðñòâо è ïðàâî” //1995. N4.90. ²Ð-íû» “Òåððîðèçììåí ... ...  ...  13  ... ... Республикасының қылмыстық Кодексi. Алматы. 2001.92. Қазақстан Республикасының қылмыстық Кодексiне Комментарий. ... ... Ñ. ... ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.// Íåçàâèñèìîå  âîåííîåîáîçðåíèå. 2001.Ñ.7.94. Ëåêàðîâ Ñ. Îïûò ... ... ... ... ... ... ... Å.Ã., Ïîïîâ À.Â. Òåððîðèçì: íàöèîíàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé èìåæäóíàðîäíûé êîíòðîëü. Ðîñòîâ-íà-Äîíó. ... ... Â.Â. ... ... êîðíè è ïðàâîâûå ... ... è ... 1995 N-4.97. ... Á.Ê. ... âîïðîñû ïîëèòè÷åñêîãî òåððîðèçìà.Ðîñòîâ-íà-Äîíó.1999.98. Ìèíèêåñ Ñ. Èç ... â ... ... ÎÁÑÅ â Âåíå ... ... Ã.Ì., ... Â.Ï. ... òåððîðèçìà è íåêîòоðûåíàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áîðüáû ñ íèì.  ... ... N8.100. ... Ã.È. ... ... ... ... Ìåëåíòüåâà Í. Ðàçìûøëåíèÿ î òåððîðå. //www.rtma.ru.102. Íàçàðêèí Ì.Â. Êðиìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà è  ... ... ... Í.°. ... îí æûë. ... 2003.104. Îëüøàíñêèé Ä.Â. Ïñèõîëîãèÿ òåððîðà. Ì.,2002.105. Ïàóýëë Ê Âîñïîëüçîâàòüñÿ ìîìåíòîì // Âíåøíàÿ ïîëèòèêà ÑØÀ. Ò.6.106. Ïèëëàð Ï.È. ... ... ñ ... // ... ... ÑØÀ.ò.á.107. Ïëàñòóí Â. Èсëàìñêèé òåððîðèçì. 1999-2000. ... ... ... î ... ... æóðíàë. Ò. 16, 1995 N4.109. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ. Ì.,2001.110. Ïåòðèùåâ Â.Å. ... ... çà  ... ... ... 49/60 îò 9 äåêàáðü 1994ã. ... î ... ...  ...  ...  //  ...  ... Ðèõòåð Ý. Ïî÷åìó ïðîïàãàíäà îòêðûòîãî îáùåñòâà äîëæíà ñòàòü ÷àñòüþàíòèòåððîðèñòè÷åñêîé ïîëèòèêè â ... ... ... ... ... 2001.113. Ñîâðåìенíûé òåððîðèçì: âçãëÿä èç Öåíòðàëüíîé Àçèи. Àëìàòû,2002.114. Ñëîâàðü èíîñòðàííûõ ñëîâ. Ì. 1989.115. ... Á. ... ... ... ... ... Ê. Òåððîðèçì: ïîëèòèêà è êîíòðìåðà ÑØÀ. //Âíåøíàÿïîëèòèêà ÑØÀ. ò.á.117. ... Â.Ï., ... À.Ì. ... êàê ...  ... //WWW. Waaf. ru.118. Óñòèíîâ Â.Â. Ìåæäóíàðîäíûé îïûò áîðüáû ñ ... ... ... Î.Ì., ... Ç.Ã. ... ðåàëüíîñòü ñåãîäíÿøíåãîñîñòîÿíèÿ. Ì, 2000.120. Öåëè ... ... ... ... ... ìèðà//Ñàÿõàò. 2001. N9.121. Øàíõàé êîíâåíöèÿñû. “Òåððîðèçì, ñåïàðàòèçì æ¸íå ýêñòðåìèçììåí ê¾ðåñòóðàëû”. Øàíõàé, 15 ìàóñûì.2001.-----------------------[1] Лаумулин М. ... в  ...  ...  ... геополитика. Политология.- Алматы: КИСИ при Президенте РК.Информационно-аналитический центр «Континент», 1999. - С.18.1 ... Н. ... и  ...  процессы  //Безопасность,дипломатия и международное право: Материалы ... ... ... 18-19 ... 2001г. /  ...  АкадемияЕвразийского государственного Университета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. ... ... ... 2001. - С.142.2 ... Н.А.  Казахстан  2030.  Процветание,  ...   ... ... всех ... Послание Президента странынароду Казахстана // вечерний Ал маты. - 1997. – ІЗ окт. – С.3.1 ... Е., ... М.,  ...  С.  К  проблеме   национальнойбезопасности Казахстана // ... ... - 1997. - №4. - С.165.2 ... А., ... Д. ... Казахстана в современных условиях //Мысль. 2001.- №3.-С. 21.1 Договор о коллективной безопасности между странами СНГ. ... 15 ... В газ. ... ... - 1992. - 19 мая.2 Назарбасв Н.А. Стратегия трансформации ... и ... ... - М.: ... 2000. - С.354.3 ...  Республики Казахстан. О ... ... ... Алматы, 1998.1 Лаумулин М.  ...  в  ...  ...  ... политика. Политология. - Алматы: КИСИ при Президенте РК.Информационно-аналитический центр «Континент» 1999. - С. 129.1 ... Η.Λ. ... 2030. ... ... и ... всех Казахстанцев: Послание  Президента  ...  ... ... Ал маты. - 1997. - ІЗокт. - С.8.1 Назарбаев Η.Λ. ... 2030. ... ... и ... всех ... ...  ...  страны  народуКазахстана Вечерний Ал ... - 1997. - ... - С.З.1 ... П.А.  ...  ...  ...  и  возрожденияевразийской цивилизации. М.: Экономика, 2000. - ... ... Е., ...  М„ ... С. К ... национальной безопасностиКазахстана // Евразийское сообщество. - 1997. - №4. - С.165.3 Абенов  Е.,  Спанов  М.,  ...  С.  К  ...  ... ... // ... ...  1997. - №4.   С.165.4 Жунайтов Т. НПО, ... мир и ... в ... Азии//Безопасность, дипломатия и международное право: Материалы ... ... ... 18-19 ... 2001г. / ... ... ... Университета имени Л.Н. Гумилева.Под  ред. М. ... ... ... 2001. - С. 143.1 ... А. ... ... - ... приоритет//Юридическаягазета. - 2000. - 4 окт. - С.З.2 Бакаев А., Едилова Д. Безопасность Казахстана в современных условиях ... -2001.- ... ... Д., ... М. ... безопасность Республики Казахстан.Опыт определения //Евразийское сообщество. - 1998. - №. - C.I2.1 ... Б. ... ... ... и ...  ... ... // Саясат. - 1999. - №.10  C.27.2 Абен  Е., Арын  Р. ...  в ... ...  ... ... политики Республики Казахстан //Саясат.-1997.-Лн10. - С.16.3 Бакаев А., Едилова Д. Безопасность Казахстана в современных ... ... ... Штуг Р. ... за ... и влияние в Центральной Азии // InternationalPolitik (на русс. Яз.). - 1998. - № 3. - С.38.1 ...  Е.,  ...  Μ.,  ...  С.  К  ...  национальнойбезопасности Казахстана ІІ ... ...   1997. -  ... Там же. С. 172.1 Жусинов Б.С. политические аспекты внутренней и внешней ... РК ... - І999. - №10. - С.281 ...  М.  Казахстан  в  ...  ...  ... ... ... - ... КИСИ при ... Ρ К.Информационно-аналитический центр «Континент», 1999. - С.142.1 ... Т.А. ... ... в ... ... ...  М.: Пресс, 2001.  С.3051 Назарбаев Н.А. Эпицентр ... - ... ... 2001. - С.36.2 Там же. С-18.1 ...  М.  ...  в  ...  ...  отношениях:безопасность,геополитика. Политология. Алматы: КИСИ при Президенте РК.Информационно - аналитический центр «Континент», 1999. - С.144.2 ... Н.А. ... ... - Астана: Ел орда, 2001. - С.42.3  Назарбаев   Н.   ...   ...   в   ...   ...  ...  ...  ...  Казахстан  ко  ...  ... //  ... и мировое сообщество. - 1995. ... ... ... ... (19 мая 1992 г.) ... ... ... президенту Бушу с уведомлением об этих акциях.1 Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана: Елорда, 2001. - С.125.2 Галиев А ... ... ... ... ... транзита//Горизонт.1996. - 19 июля. - С.13.3 ...  Ю.Е. ... ... и ... ... СНГ. ... Украины. Беларуси и Казахстана в отношении ядерных вооружений.-М.,РИСИ, 19931 Бочаров И. Ф. ... США и ... ... ядерного оружия//США: экономика, политика и идеология. -1998. - №3,- С. 78.1 Лаумулин  М.  ...  в  ...  ...  ... геополитика. Политология. Алматы: КИСИ при ... ... ... ... 1999. - С.148.2 ... Т.А. ... отношения в эпоху перемен. 1991-2001. – М. Реал -ІІресс, 2001. - С.115-116.3  ...   Н.   ...   ...   в   ...   ...  ... ... Республики Казахстан ко всем гражданамреспублики // Казахстан и мировое сообщество. - 1995. - № 2. - С. 105.1 ... У.Т. ... ли ... «ядерного клуба»? К обсуждению принциповбудущего Договора о нераспространении ядерного оружия //' Мысль. - ... ... Η.Λ. ... ... - ... Елорда, 2001. – С.1262 Мансуров Τ.А. Казахстанско - российские отношении в ... ... ... - М. ... 2001.  ... С. ... ... сообщества Независимое военное обозрение.37.2001.С.7.2 Рихтер Э. Почему пропаганда открытого общества должна стать частьюантитеррориетической политики в Средней Азии? Институт "Открытое ... 2001.3 ... С. ... в ... ... ОБСЕ в Вене 20.12.2001.4 Ожегов СИ ... ... ... ... 691.[3] Словарь иностранных слов. М., 1989. С.5056 Военный энциклопедический словарь. М., 1983 С. 736[4] 1.Қ.Р."Терроризммен күресу ... ... ... 2002. С. 3-4.[5] ... Н.¦. Сындарлы он жыл.Алматы 2003. 30 бет[6] Генри Эрнст. Против терроризма. М., 1981 С.8[7] Хлобустов О.М., Федоров З.Г. ... ... ... М., 2000 С.73[8] ... М.В. ... ... и ... М., 1998. С.77-79[9] Васильев В.А. Психология терроризма. М., 2000 С. 172[10] Ляхов Е.Г., Попов А.В. Терроризм: национальный, региональный имеждународный контроль. ... 1999. С. 118[11] ... 6/34/5 SR. ... Назарбаев Н.¦. Сындарлы он жыл. Алматы 2003. 39 бет[13] Бұл да сонда. 38 бет[14] Теэлор ... К. ... ... и ... США. // Внешняяполитика США. Т.6 ғ 3[15] Пластун В. Исламский ... ... ... версия. //www.plastun.org[16] Савинков Б. Воспоминания террориста.// Избранное. М., 1990. ... ... о ... ... ... ... ... Д.В. Психология террора. М., 2002. С 182.[19] Савинков Б. Воспоминания террориста // Избранное. М., ... ... С.И. ... ... языка.С.797.[21] Краткий политический словарь. М., 1989.[22] “Терроризм, сепаратизм және экстремизммен ... ... ... ... 15 ... 2001. 58 ... Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление //Современный терроризм: состояние и перспективы/ М., 2000.С.41-42.[24] Круглый стол журнала “Государство и право„// 1995. N4. ... ... Т.С. ... ... ... ... 1989. ... Круглый стол. // Государство и право. 1995 ғ 4. С.221 ... А.  О  ...  ...  ...  ...  в ... Азии ... дипломатии имеждународное право: Материалы о народной   региональнойконференции.   Астана,   18-19   ...   2001г. / ... ... ... ... ... Л.Н.2 ... Под ред. М. Жолдасбекова. - Астана: ФинЭк, 2001. - ... ... У., ... О. ... обеспечения региональной безопасности вЦентральной Азии в XXI веке //Безопасность, дипломатия и международноеправо: материалы международной ... ... ... ... 2001г. ... Академия Евразийского ГосударственногоУниверситета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбекова. - Астана:ФинЭк, 2001. - С.28-30.1 Бурнашсв Р. О возможности ... ... ... в ЦентральнойАзии Центральная Азия и Кавказ. - 2001. - №1(13). - С.18.1 Susan В. The ... of ... and Economic Issues. В ... R., ... . Political Economy and the Changing Global Order.London, 1994. 1'. 98.2 Susan B. People, States and Fear. An Agenda for ... ... in the Post-War Era. New-York - London, 1991. P. 104.3 ... А. О ... вопросах обеспечения региональной безопасности вЦентральной Азии //Безопасность, дипломатия и международное право:Материалы международной региональной ... ... 18-19 ... / Дипломатическая Академия Евразийского ГосударственногоУниверситета имени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. ... ... ... С.31.1 ... А. ... и стабильность в Центральной Азии //Безопасность,дипломатии и международное право: Материалы ... ... ... 18-19 ... 2001г. / Дипломатическая АкадемияЕвразийского Государственного Университета имени Л.Н. Гумилева. Под  ред.М. Жолдасбекова. - Астана: ФинЭк, 2001. - СП.2 ... Η.Λ. ...  ... ... и ... цивилизации. - М.: Экономика, 2000. - С.423.1 Артыков А. О ... ... ... ... безопасности вЦентральной Азии //безопасность, дипломатия и международное право:Материалы международной региональной конференции. Астана, 18-19 ... ... ... Евразийского Государственного Университетаимени Л.Н. Гумилева. Под ред. М. Жолдасбскова. - Астана: ФинЭк, 2001. -С.32.2 Попов В. Афганистан сажает Европу «на ... // ... ... -2000. - 9 ... - С.З.1 ... С.М. ... узел и  проблемы безопасности ... ... ... 1998.  ... ... В. Афганистан сажает Европу «на иглу» // Независимая газета. -2000. - 9 июня1 Мусаев Б. Узбекипан: региональная ... и ... ... ... общества // Центральная Азия и Кавказ.  2000. - JN« 3(У). - С. 109.1 ... ... Н. А. ... на 47-й ... ГенеральнойАссамблеи ООН (10.92) Дипломатический курьер.- 1992. - №4. – С.1122 Лаумулин М. Казахстан в современных международных ... ... ... ... КИСИ При ... ... ... «Континент», 1999. - С. Ι76 - 177.1 Назарбаев Н.А. ... ... ... и ... ... - Μ.: Экономика, 2000. - С. 437.1 Назарбаев Η.Λ. Стратегии трансформации общества и возрожденияевразийской ... - М.: ... 2000. - С.431 ... КП Азиатские страны выступают о поддержку идеи общей безопасностиКазахстанская правда. - 1999. – 15 сентября. - С.2.2 ... К.Х. ... ... ... // ... - 2001. - JS»9. -С. 14.1 ... В. ... – саммит СВМДА. Дискуссия в пресс-центра// казахстанскаяправда. – 2002.-4 июня. – С.32 О встрече министра ... дел РК с ... ...... ... СВМДА (02.03.2001г.) // дип. Курьер.-2001.-№1-2. С.1083 Абусеитов К.Х. СВМДА: Видение Казахстана // Континент.  2001. -№9.C.16.3 ... А. ... ... вклад СВМДА // Казахстанская правда.- 2001. - ... - С.34 ... Г.А. ... ... в эпоху перемен. 1991-2001. - М.: Реал-Пресс, 2001.  C.106.4 Нестеренко С. ... ...  не ... // ... ... -2001. –22сентября. - С.2.1 Кожаков А. безопасность и стабильность в Центральной Азии//Безопасность,дипломатия и международное право: ... ... ... ... 18-19 ... 2001г. / ... ... государственного Университета имени Л.И. Гумилева. Под ред. Λ.Жолдасбскова. -Астана: ... 200І. С. 12.2 ... Н.А. ... трансформации общества и ... ... - М.: ... 2000. - ... ... ... èç ... Àçèè. Àëìàòû, 2002, 61áåò[28] Ëåêàðîâ Ñ.Îïûò áðèòàíñêèõ äèâåðñèîííî-òåððîðèñòè÷åñêèõ ... ... ... ... М., 2001 С.37.[29] Ãóøåð À.È. Ïðîáëåìû òåððîðèçìà íà ... ... ... ... ... ... Òýéëîð Ôðýíñèñ Ê. Òåððîðèçì, ïîëèòèêà è êîíòðìåðû ÑØÀ ... ... ... Ï.Èíñòðóìåíòû áîðüáû ñ òåððîðèçìîì // Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ÑØÀ.ò.6.[32] Ïèëëàð Ï.Èíñòðóìåíòû áîðüáû ñ òåððîðèçìîì // Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ÑØÀ.ò.6.[33] ... Ê. ... ... // ... ïîлèòèêà ÑØÀ.ò.6.[34] Ñîâðåìåííûé òåððîðèçì: âçãëÿä èç Öåíòðàëüíîé Àçèè. Àëìàòû, 2002, 105áåò1 Назарбаев Н.А. ... ... - ... Елорда, 2001. - С.30.1 Мансуров Т.A. Казахстанско-российские отношения в эпоху перемен. 1991-2001. - М.: ... 2001. - ... ... М. ... в ... ... отношениях:безопасность, геополитика. Политология. - Алматы: КИСИ при Президенте РК.Информационно -аналитический центр ... 1999. - С. 172.3 ... Η.А. ... ... ... и ... ... - М.: Экономика, 2000. - С.4044 Токаев К.К. Пол стягом независимости: Очерки о внешней политикеКазахстана. ... ... 1997. - ... ... Е. А. Азиатская безопасность: вклад СВМДА // Казахстанскаяправда.  2001. - 5июня. - С.З.2 Назарбаев Н.А. ... ... ... и ... ... - М.: Экономика, 2000. - С.438.1 Там же. - С. 436. 
    
   

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Респбуликасындағы экологиялық қауіпсіздікті жетілдіру жолдары21 бет
Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігінің жай-күйі мен проблемалары17 бет
Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігі және әскери-экономикалық қамтамасыздандыру негіздері 13 бет
Әлеуметтік қауіпсіздік. Қазақстан Республикасының әлеуметтік жағдайы11 бет
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
"Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"20 бет
"қауіпті жүктер. олардың классификациясы"4 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
Linux жүйесі28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь