Маркетинг бағдарламасы

Маркетинг (ағылш. мarket- рынок)- бұл фирманың өндірістік-артықшылықты қызметін стратегиялық басқару жүйесі, ол нарық жағдайларына есеп және белсенді ықпал арқылы пайданы максималдауға бағытталған (2.14. сурет).
Мақсатына байланысты маркетинг келесідей түрлерге бөлінеді;
• Дифференциалданған;
• Тұтынушылық тауарлар;
• өндіріс құралдары.
Дифференциалданған маркетинг – тауарды модификациялау және оны нарықта өткізу бойынша шараларға бағытталған фирма стратегиясы, ол нарытың көпшілік сегментін және тұтынушының спецификалық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған.
Тұтынушылық тауарлар маркетингі- жаңа өнімдерді шығару үшін соңғы технология жетістіктерін қолдануға немесе жаңа тұтынушыларға бағыттылған фирма стратегиясы.
Өндіріс құралдар маркетингі- жаңа өндіріс құралдарын шығаруға бағытталған стратегия, ол тұтынушыға өз төлемдерін төмендетуге және еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Назар аударыңыздар: нарық факторларын жай ескеріп қана қоймай,оларды басқарады.
Маркетингтің негізгі лозунгі:
Өндірілген тауарды сату емес,
Сатылатын тауарды өндіру керек!
Маркетингтің функциялары мынадай ұғымдармен байланысты:
«тауар» - «тауарды өткізу каналдары» - «нарық» - « сатуды ынталандыру».
Маркетингтің функциялары:
• сату және артықшылық;
• жарнама;
• тәуекелге ұшырау;
• сатудан кейінгі қызмет көрсету.
Сату және артықшылық - клиенттерді іздеу, сұранысты қалыптастыру, тауарды сатумен байланысты функциясы.
Жарнама- төленген уақытта немесе төленген орында анық белгіленген көздерден таратылатын мақсатты бағыты бар ақпарат. Жарнама қоғаммен байланыс бойынша қызметпен тығыз байланысты.Оның функциясы – фирмаға қоғамның жағымды қатынасына қол жеткізу.
Тәуекелге көтеру- бұл функция баға өзгерісі, тауар сапасының бұзылуы немесе нашарлауы және мүмкін залалдан қорғаумен байланысты.
Сатудан кейінгі қызмет көрсету – тауармен ұсынылатын кепілдендірілген сапа бойынша көрсетілетін қызмет.
Маркетинг стратегиясы – кәсіпорынды басқару стратегиясының құрамды бөлігі. Ол нарықты зерттеу және оның басқа сипаттау негізінде құрылады. Маркетинг стратегиясын қалыптастыру өзіне:
• нарық артықшылығын зерттеу;
• кәсіпорынды дамыту бойынша мақсат және міндеттерді құру (сату көлемін, нарық үлесін, пайданын өсуін жоғарлату және т.б.);
• алға қойған мақсаттарға жету үшін шаралар мен қызметтерді жоспарлау;
• тапсырманың орындалуын бақылау.
Кәсіпорынның тауар саясатына:
• Ассортименттік саясат ;
• Сұранысты жоғалтқан жаңа тауарларды шығару және тауарларды алып тастау;
• Тауар қаптамасының проблемалары;
• Тауар белгісін пайдалану;
• Сервистік қызмет көрсету (өндірушілерге,сатушыларға мамандандырылған фирмалармен).
    
    2.3. Маркетинг бағдарламасыМаркетинг (ағылш. мarket- рынок)- бұл фирманың өндірістік-артықшылықты қызметін стратегиялық басқару жүйесі, ол ... ... және ... ... ... пайданы максималдауға бағытталған (2.14.сурет).Мақсатына байланысты маркетинг келесідей түрлерге бөлінеді;• Дифференциалданған;• ... ... ... ... ... ... жүйе ... маркетинг – тауарды модификациялау жәнеоны нарықта өткізу бойынша шараларға бағытталған ... ... ... ... ... және ... ... қажеттіліктерінқанағаттандыруға арналған.Тұтынушылық тауарлар маркетингі- жаңа өнімдерді шығару үшінсоңғы технология жетістіктерін қолдануға немесе жаңа тұтынушыларғабағыттылған фирма ... ... ... жаңа ... ... бағытталған стратегия, ол тұтынушыға өз төлемдерін төмендетугежәне еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.Назар ... ... ... жай ескеріп қанақоймай,оларды басқарады.Маркетингтің негізгі лозунгі:Өндірілген тауарды сату емес,Сатылатын тауарды өндіру керек!Маркетингтің ... ... ... ... - ... ... каналдары» - «нарық» - « сатуды ынталандыру».Маркетингтің функциялары:сату және артықшылық;жарнама;тәуекелге ұшырау;сатудан кейінгі қызмет көрсету.Сату және артықшылық - клиенттерді іздеу, ... ... ... ... ... ... уақытта немесе төленген орында анықбелгіленген көздерден таратылатын мақсатты ... бар ... ... ... ... қызметпен тығыз байланысты.Оның функциясы –фирмаға қоғамның жағымды қатынасына қол жеткізу.Тәуекелге көтеру- бұл функция баға өзгерісі, ... ... ... нашарлауы және мүмкін залалдан қорғауменбайланысты.Сатудан кейінгі қызмет көрсету – тауармен ұсынылатынкепілдендірілген сапа бойынша көрсетілетін қызмет.Маркетинг стратегиясы – кәсіпорынды ... ... ... Ол ... ... және оның ... ... негізіндеқұрылады. Маркетинг стратегиясын қалыптастыру өзіне:• нарық артықшылығын зерттеу;• кәсіпорынды ... ... ... және ... құру ... көлемін,нарық үлесін, пайданын өсуін жоғарлату және т.б.);• алға қойған мақсаттарға жету үшін шаралар мен қызметтерді жоспарлау;• тапсырманың орындалуын бақылау.Кәсіпорынның ... ... ... ... ;• ... жоғалтқан жаңа тауарларды шығару және тауарларды алып тастау;• Тауар қаптамасының проблемалары;• Тауар белгісін пайдалану;• Сервистік қызмет көрсету (өндірушілерге,сатушыларға ... ... ... ... артықшылық қызметін басқаружүйесі ретінде де қарауға болады, себебі маркетинг және ... ... ... ... ... ... ... ішкі және сыртқыортаны зерттеп сәйкес мақсаттарды қалыптастыруы және одан кейін осымақсаттардың жүзеге асуын бақылау керек (2.15. сурет). Басты қиыншылық-фирманың ішкі ... мен ... ... координациялау, өйткеніолар тіптен сәйкес келмеуі мүмкін.Басқару үшін соған сәйкес ақпарат керек.Фирмаға қатысы ... оны ... ... бөлуге болады.Ақпараттың сыртқы көздеріне: эконмика; құқық және оған қойылатыншектеулер; саясат; ... ... ... ... ішкі ... ... кадрлық, ұйымдастырушы-құрылымдық деп бөлуге болады.Маркетингтік эерттеу2.15 сурет. Маркетинг қызметінің ... ... ... ... ішкі ... мен маркетингмақсаттары сәйкес келмеуі мүмкін (меншік иелері және тұтынушы мақсаттарыретінде).Кәсіпорынның мақсаттары – бұл капитал салымдарының қайтарымдылығы,персонал еңбекақысы, әлеуметтік міндеттемелер.Маркетинг мақсаттары - ... ... ... ... ... қол жеткізу, нарықты жаулау және сатылымдыжоғарлатуға бағытталған.Мәліметтерді талдау жинаған ақпараттарды жүйелеу және бағалауғанегізделеді, ол қабылдауға ... ... ... ... ... ... ... қызмет келесідей талдау түрлерін кіріктіреді:• Нарықтық жағдайын талдау;• Сатып алушыларды талдау;• Бәсекелестерді талдау;• Тауарды ... ... ... – бұл ... ... жабық үрдіс,оның негізгі құраушылары: нарықты болжау; нарықты таңдау; жаңатауарларды шығару және оларды сынау; тауар өндірісін басқару (2.16сурет).Маркетингтік шешімдер - ... ... ... ... ... ... негізделеді.2.16 сурет. Маркетингтік зерттеулерді жоспарлауБұл ұсыныстар негізгі маркетинг жоспары деп аталатын құжатқа кіруікерек,ол: ... ... , ... ... және ... жолмен екенінорнатады (2.17сурет).|               ... ...    |• ... ... ...  ... және ... қалыптастыружүйесі• Баға саясаты және т.б.|      ... ... |2.17 ... ... ... ... және талдау нарық,сатып алушылар,бәсекелестер, тауармониторингін білдіреді. Бұл зерттеудің қажет элементі, ол жоспарлау жәнебасқару үрдісінде түзетулер енгізу үшін ... ... ... ... ... ... маркетинг жоспарының базалық сызбасыкөрсетілген. Назар аударыңыздар: жоспар құрылымында нарықты талдау жәнемаркетинг стратегиясын құрумен байланысты бөлімдерге бөлінеді. Маркетингжоспарын құраушы элементтер саны және ... ... ... ... ... ... элементтер, тұтынушылар,бәсекелестер, баға,жарнама басты элементтер болып табылады.Сурет. 2.18. Маркетинг жоспары.Жалпылама түрде жұмыс нарық ... ... ... ... және ... ... ... түрде алты кезеңге бөлугеболады:1) нарық өнімдерінің негізгі сипаттамаларын анықтау;2) нарықты сегменттеу;3) едәуір перспективалы нарықтарды ... ... ... деңгейін анықтау;5) болжанбалы сатып алушылар ортасын анықтау;6) өнімді ... ... ... ... артықшылығын талдау толығырақ көрсетілген.2.10.Кесте. Нарық артықшылығын талдау|Кезең|          ... ... ...    ...        ||№  ... ...            |                ||1  ... ... негізгі     |                ||   ... ...        ... ... кезінде   ||   ... ...        ... ... көлемі (барлық||   |                  ... ... ...   |                  ... ...        ||   |                  ...           ||   |                  ... перспективаға.    ||   |2. ... ... ... ... |                ||   |3. ... қамтылу және сыйымдылықтың|Өмірлік цикл, ерекше құрамдары,||   ... ...        ... ...    ||   |4. ... ...     |құқық,экспорттық мүмкіншіліктер||   |5. ... ...     ... ...          ||2  | ... сегменттеу        |                ||   ... ... ...     ... ... ...   ||   ...            ... ... ... ...  ||   |                  ... және ...      ||   |                  ... ... ...    ||   ... ... ...   |                ||   ...            ... ... ...   ||   ... ... үшін ... бір    |қызметтер және т.б.      ||   ... ... ... |                ||3  ... ... ... |                ||   ...              ... ...      ||   ... ... ... ...   ... деңгейі,   ||   |өндіруші бәсекелес кәсіпорын    ... ...      ||   ...              |                ||   |                  |                ||   ... ... таңдау.       |                ||4  ... ... ...   |                ||   ...              |Жыл ... (5- ... ... ||   |Өнімнің жобаланған түрлері және  |Жыл ... және ...    ||   ... ... ...    |өткізудің әр кезеңінде.    ||   ... ...         |                ||5  ... ... ...    |                ||   ... ... ... ... ...   ...              ... ... ...   ||   ... бірінші жылы үшін нақты |Тапсырыс мөлшерін көрсету.   ||   ... ...          |                ||   ... ... үшін      |                ||   ... ... алушылар.    |                ||6  ... ... ...    |                ||   ... ... сондай тауар   |Нарық             ||   ... ... ...    |үлесі,беделі,ресурстар,күшті  ||   ...              ... ... жақтары.      ||   ... ...        |                ||   ... ... ...   |                ||   ...             ... ... ...   ||   ... ... нарықтағы арнайы  |саласы,олармен қаржылай    ||   ... ... және  ...       ||   ...          |                ... ... ... тұтынушылар және олардың саралану принциптерікөрсетіледі – географиялық, демографиялық, психологиялық және т.б. Соныменқатар жас мөлшері, жынысы, ... ... ... табу ... ... ... Сосын болашақ перспективалы сатып алушылар жәнеоларды ... алу ... ... Тұтынушылардың әлеуметтік, тұлғалықжәне психологиялық факторларын көрсете отырып, ... ... ... – капитал салудың тиімді шарттарына күресудегі рыноктықсубъектілердің өзара қарым-қатынас формасы. Бәсекелестерге бағалауды өзініңжәне бәсекелестердің ... ... ... ... арқылыжүргізеді.  2.11  кестеде  осындай  талдау  ...  бір  ... Ол үш ... ... береді:• Тапсырыс беруші нені іздейді?• Бәсекелестер не ұсынады?• Сіз не ұсынасыз?|Тапсырыс беруші нені   |Бәсекелестер не ұсынады? |Сіз не ...   ...         |             |           ...           |             |           ...       |             |           ... ...      |             |           ... кең ... |             |           ... ... ...             |           ...        |             |           ...         |             |           ...       |             |           ...         |             |           ||Қол ...      |             |           ... сату       |             |           ...         |             |           ... ... мен   |             |           ...        |             |           ... ...   |             |           ... ...   |             |           ... мәдениеті   |             |           ... ... ... ... ... түрінде көрсетілуімүмкін.• 1-этап. Бағалық стратегияны анықтау• 2-этап. Сапа жөніндегі ... ... ... ... ... ... Тауарды рынокқа шығару стратегиясы• 5-этап. Өткізуге ынталандыру және сервистік қызмет көрсету.• 6-этап. өнімге, ақпараттарға, жеткізуге ... ... ... ... әр ... ... бір ...  сызықөндіріледі. Этап мазмұны 2.12-кестеде көрсетілген.|Этап |Этап атауы мен мазмұны    |Ескертулер             ||№  |               |                  ||1  ... ... ...     |                  ||   |1. ... ... ... |Ұсыныстан сұраныстың асып түсуі;  ||   |ескеретін факторлар      ... ... ... ... ||   |               ... ... ... ... ||   |               ... емес нәтижесі, дүрлікпе   ||   |               ... ... ... ...  ||   |               ... ... ролі және  ||   |2. Әр өнім үшін ... есеп |т.б.                ||   ...            ... ... ... ...   |               ... ... ... үшін минималды||   |3. Фирманың рыноктағы бағалық |пайда бөлігі.            ||   ... ... ... |«Конкуренттің артынан еру»     ||   |               ... ... ...    ||   |               ... ...        ||2  ... стратегиясын әзірлеу   |                  ||   |1. ... ... ...   |                  ||   ... сапа ...                  ||   |2. ... ...       |                  ||   ... ...    |                  ||   |3. ... ... ... ... ... сай келу;    ||   |стратегиялық сызық      ... мен ... ...   ||   |               ... ... өнім ... ||   |               ... ... ... ||3  |Дизайн стратегиясын анықтау  |                  ||   ... ... ...  |                  ||   ... жасау стратегиялық   |                  ||   ...            |                  ||   |2. ... ... көрсетуді |                  ||   ...          |                  ||   |3. ... ...     |                  ||   ... ...      |                  ||4  ... ... ...    |                  ||   ... ...     |                  ||   |1. ... ...    ... ... ...     ||   |формалары           ... ... және т.б.   ||   |2. ... ...      ... қаржы көлемі және олардың ||   |               ... ... ...    ||   |               ... ... ... бөлу    ||   |3. ... ынталандырушы    |                  ||   ... ...      |                  ||5  ... ...     |                  ||   ... ... және   |                  ||   ... көрсетуді ұйымдастыру |                  ||   |1. ... ішкі ...  |                  ||   ...          |                  ||   |2. ... ...      ... ... ... ...  ||   |3. ... берушілерге    |                  ||   ... ... ...  |                  ||   |4. ... ... түрі  |                  ||6  ... ақпаратқа,      |                  ||   ... ...    |                  ||   ...          |                  ||   |1. ... бірге берілетін  |                  ||   ... ...       |                  ||   |2. ... ақпаратты     |                  ||   ... ...      |                  ||   |3. ... ... қызмет   |                  ||   ... ...     |                  ||   |4. ... ...  |                  ||   ...           |                  ... ... ... ... ... бағдарлануы және сәйкестерминдер жиынтығын  игеруі  қажет.  Әдетте  бағаның  ...  ... ... ... базистік баға• номиналды баға• рыноктық бағаӨндірістік баға барлық ... және ... ... ... күтілген пайдадан тұрады. АҚШта ол бөлшектік бағаның 40-60%ын құрайды.Базистік баға – сатушы мен ... ... ... ... ... баға – анықтамалар мен прейскуранттарда жарияланады.Рыноктық баға – берілген рынокта сату ... алу ... ... стратегиялардың ішінен келесілерді ерекшелеп көрсетуге болады:• «шығындық»• «бәсекелтерге ... ... ... ...... ... стратегиясы.«Бәсекелтерге еліктеу» стратегиясы – лидерлер бағасын өз тауарларынатарату.«Қалыптық емес» стратегия – ... емес ... ... ... ... ... алушының психологиясына бағдарланған,бірақ заң аясында.Жарнамал компанияларды жоспарлау келесі этаптардан тұрады.1. Анықталады:• жарнама ... ... ... және ... ... жарнама тұтынушылары• жарнаманың мақсаты және акценті;• жарнама қаражаттарының түрлері2. ... ... ... ... ... түсімдердің сызбасы• жарнамалық шығындар сметасы3. Болжамданады:жарнамалық нәтижелілік.-----------------------Басқару жүйесіНарықты болжауНарықты ... ... және ... ... ... ... шешімдерМаркетигКәсіпорын және маркетинг мақсаттарыСыртқы және ішкі ортаТалдауЖоспарлауБақылауМаркетиг түрлеріМаркетинг функцияларыМаркетинг стратегиясыТауар саясаты1.Нарық артықшылығы2. ... ... ... ... Баға7. Жарнама6. Баға саясаты 
    
   

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстанның туристік нарығында жұмыс жасайтын кәсіпорындарды маркетингтік зерттеу және олардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру жоладры63 бет
7-8-9 сыныптардан геометриядан таңдау курстарын оқыту97 бет
Delphi бағдарламалау тілінде проектіні құрастыру22 бет
Graph кітапханасын қолдану21 бет
MS Word бағдарламасын оқытудың әдістері40 бет
«Модель типтері мен олардың түпнұсқасымен ұқсастық түрлері»19 бет
«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру45 бет
«Экономика-математикалық моделдеу» пәніне оқыту71 бет
Автоматтандырылған ақпараттық ресурс орталығы72 бет
Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь