Береке» ЖШС негізінде «Дайын өнімді және оның өткізілуін есепке алу және талдау»

1. «БЕРЕКЕ» ЖШС КӘСІПОРНЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ..
1.1. Кәсіпорынның сипаттамасы және технологиялық процесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. "Береке" ЖШС .нің қаржылық . экономикалық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 «Береке» ЖШС өнімдерінің өзіндік құнының калькуляциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4 Кәсіпорынның бухгалтерлік қызметінің сипаттамасы мен есептік саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы даму концепциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 «БЕРЕКЕ» ЖШС . ДЕ ДАЙЫН ӨНІМДІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨТКІЗІЛУІН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ... ... ... ..
2.1. Дайын өнімді есепке алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2. Дайын өнімді жөнелту және сату ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Алынған тауарлардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4. Дайын өнімді және тауарларды консигнациялау жолымен сатқанда жасалатын операциялардың есебі ... ... ... ... ... ... ...

3. «БЕРЕКЕ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ НАН ЖӘНЕ НАН ӨНІМДЕРІН ШЫҒАРУ МЕН ОЛАРДЫҢ ӨТКІЗІЛУІН ТАЛДАУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Нан және нан өнімдерін шығару және өткізу жоспарынығ орындалуы мен динамикасын талдау. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
3.2 Нан өнімдерінің түрлері мен құрылымын талдау ... ... ... . . .
3.3 Өнімнің нарықта орналасуы мен сапасын талдау. . . . . . . . . . .
3.4 Кәсіпорын жұмысының ырғақтылығын талдау. . . . . . .. . .. . ..
3.5 Дайын өнімді және оның өткізілуінің ұлғаю резервтерін және факторларын талдау. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . ..

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . .. . ..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... . . . . . . .

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . .. .
Дипломдық жұмыс «Береке» ЖШС негізінде «Дайын өнімді және оның өткізілуін есепке алу және талдау» тақырыбына жазылған.
Өндіріс көлемі мен өнімді өткізу өзара байланысты көрсеткіштер болып табылады. Шектелген өндірістік мүмкіндіктер мен шексіз сұраныс жағдайында алдыңғы қатарлы орында өнім өндірісінң көлемі алады және ол сату көлемін анықтайды. Нарықтың толығуы мен бәсекенің күшеюі негізінде сату көлемін өндіріс анықтамайды, керісінше мүмкін сату көлемі өндірістік бағдарламаны құру негізі болып табылады. Өндіріс көлемі мен өнімді өткізудің өсім қарқыны, оның сапасының артуы шығындар шамасына, кәсіпорын пайдасы мен рентабельділігіне тікелей әсер етеді. Сондықтан кәсіпорын нақты өткізе алатын тауарлары мен өнімдерін шығаруы керек.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – кәсіпорынның өнім шығаруы мен оны өткізуін есепке алу және оған талдау жасау.
Диплом жұмысының негізгі шешілетін мәселелері :
 өнімді шығару және оны өткізу теориялық негіздерімен òàíûñó;
 өндірістің технологиялық процесінің схемасымен, кәсіпорынның өндірістік бөлімінің негізгі қызметтерімен танысу;
 кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасау;
 бухгалтерлік қызметтің жұмысының ұйымдастырылуын, бухгалтерия құрылымын, бухгалтерия қызметкерлерінің арасында міндеттерін бөлу және оларға қойылатын талаптар, кәсіпорынның есептік саясатымен танысу;
 кәсіпорындағы өнімді шығару мен оны өткізуді есепке алуды ұйымдастыру;
 «Береке» ЖШС негзізінде нан және нан өнімдерін шығару және өткізу жоспарының орындалуы мен динамикасын талдау;
1. ²Ð «Áóõãàëòåðëiê åñåï òóðàëû» Çà»û, æåëòîºñàí, 1995 æ
2. Тасмағанбетов Т.А., Әбленов Д.О. Бизнестегі есеп және талдау: Оқу құралы./Жалпы ред. Басқарған Тасмағанбетов Т.А. – Алматы: «Дәуір», 2002 ж. – 416 бет
3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. «Бухгалтерский учет на предприятии», Алматы,1998.
4. Указ Президента Республики Казахстан «О Государственном предприятии». – 1995 – 27 июня.
5. Библиотека бухгалтера и предпринимателя – БИКО, Алматы № 15 – 16 (82 – 83), 1997.
6. Бюллетень бухгалтера – БИКО, Алматы №31 (1225), 1998.
7. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галакина Е.Н., Бухгалтерский учет. – М.: Финансы и статистика, 1994
8. В.И.Скала, Н.В.Скала, А.И.Белкин. Реформа бухгалтерского учета – Алматы: И.Д. «LEM», 1999.
9. В.И.Скала, Н.В.Скала, А.И.Белкин. Сборник бухгалтерских проводок – Алматы: И.Д. «LEM», 1999.
10. А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфуллин, С.В.Негашев. Методика финансового анализа – Москва: Инфра – М, 2000.
11. С.С.Ведерников. Курс бухгалтерского учета. Москва: - «Статистика»,!988.
12. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галакина Е.Н., Бухгалтерский учет. – М.: Финансы и статистика, 1994
13. В.Г.Горелкин , М.К. Кодуб. Первичная документация и ведение учетных регистров. – Киев: «Вища школа», 1989.
14.Кеулимжаев К.К. – «Корресподенция счетов по Генеральному плану счетов». – Бюллетень бухгалтера., 1997, №12,19,20.
    
    МАЗМҰНЫ|  |ÊIÐIÑÏÅ…………………………………………..……………                |   ||1. ... ЖШС ... ... ...   ||  |1.1. ... ... және технологиялық       |   ||  ...              |   ||  |1.2. ... ЖШС -нің ... - экономикалық көрсеткіштерін|   ||  |талдау .....……………..………………………                 |   ||  |1.3 ... ЖШС ... ... ... ...  |   ||  ...                    |   ||  |1.4 ... ... ... ... мен  |   ||  ... ...              |   ||  |1.5 ... есептің қазіргі заманғы даму        |   ||  ...               |   ||  |                               |   ||2  ... ЖШС - ДЕ ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... |   ||  |АЛУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ…………..                    |   ||  |2.1. ... ... ... алу………...…………….………………        |   ||  |2.2. ... ... ... және сату....…………………...……     |   ||  |2.3. ... ... ...        |   ||  |2.4. ... ... және ... ... жолымен   |   ||  ... ... ... ...       |   ||3. ... ... ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ НАН ЖӘНЕ НАН|   ||  ... ... МЕН ... ... ... . . . . . . |   ||  |. . . . . . . . . . . .                   |   ||  |3.1 Нан және нан ... шығару және өткізу жоспарынығ   |   ||  ... мен ... ... . . . . . .. . . . . . . .|   ||  |. . . . . . ..                       |   ||  |3.2 Нан ... түрлері мен құрылымын талдау…………. . .  |   ||  |3.3 ... ... ... мен ... талдау. . . . . . .|   ||  |. . . .                           |   ||  |3.4 ... ... ... ... . . . . . .. . |   ||  |.. . ..                           |   ||  |3.5 ... өнімді және оның өткізілуінің ұлғаю резервтерін  |   ||  ... ... ... . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. |   ||  |.. . .. . .. . .. .. . . ..                 |   ||  |                               |   ||  ... . . .. . ..           |   ||  ... ... . . . . . . .        |   ||  ... . . . . . .. .          |   ... ... ... ЖШС ...  ... өнімді және оныңөткізілуін есепке алу және талдау» тақырыбына ... ... мен ... ... өзара байланысты көрсеткіштер болыптабылады. Шектелген өндірістік мүмкіндіктер мен шексіз сұраныс жағдайындаалдыңғы қатарлы орында өнім ... ... ... және ол сату  ... Нарықтың толығуы мен бәсекенің күшеюі негізінде  сату ... ... ... ... сату ... ... бағдарламанықұру негізі болып табылады. Өндіріс  ... мен ... ... ... оның сапасының артуы шығындар шамасына, кәсіпорын пайдасы менрентабельділігіне тікелей әсер ... ... ... ... өткізеалатын тауарлары мен өнімдерін шығаруы керек.Дипломдық жұмыстың мақсаты – ... өнім ... мен ... ... алу және оған ... жасау.Диплом жұмысының негізгі шешілетін мәселелері :✓ өнімді шығару және оны өткізу теориялық негіздерімен òàíûñó;✓  өндірістің  ...  ...  ...  кәсіпорынныңөндірістік бөлімінің негізгі қызметтерімен танысу;✓ ... ... ... талдау жасау;✓  бухгалтерлік  қызметтің  жұмысының  ...  ... ... қызметкерлерінің арасында міндеттерін бөлу жәнеоларға қойылатын талаптар, кәсіпорынның есептік саясатымен ... ... ... ... мен оны өткізуді есепке алуды ұйымдастыру;✓ «Береке» ЖШС ... нан және нан  ... ...  және ... ... мен ... ... Нан өнімдерінің түрлері мен құрылымын талдау;✓ Нан өнімдерінің нарықта ... мен ... ... Дайын өнімді шығару және оның өткізілуінің ұлғаю резервтерін талдау.Дипломдық  жұмыстың  бірінші  бөлімінде  ...   ... ... яғни ... негізгі қызметі, өндірістіңтехнологиялық процесі, экономикалық көрсеткіштері келтірілген.Дипломдық жұмыстың  ... ... ... ЖШС нан және нанөнімдерін шығару мен оларды өткізуді есепке алуды ... ... ... қарастырылған.Дипломдық жұмыстың үшінші бөлімінде “Береке” ЖШС-дегі нан және ... ... мен ... өткізілуіне талдау жасалған.Дипломдық жұмысты жазу ... ... ...  ... болып мыналар жатады:  кәсіпорынның мәліметтері, Т.Тасмағанбетов"Бизнестегі  есеп  және  ...  ...  ...  хозяственнойдеятельности предприятия".1. «БЕРЕКЕ» ЖШС - НІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... және ... ... ЖШС сатып алушылар мен ... үшін нан және ... ... және оны ... айналысады.«Береке» ЖШС өз қызметін қабылданған жарғы және берілген қызметтіжүргізуге берілген рұқсат қағазы (лицензия) негізінде ... ... аты ... ... ... серіктестігі.Мекеменің заңды мекен жайы: Қаратау қаласы, Панфилов ... 18 ... ЖШС ... ... өнім ... Ақ ... наны 1 – сортты 0,83 кг2. Ақбидай наны 2 – сорт 0,75 кг3. Батон ж/с 0,54. ... ж/с 0,45. ... ж/с 0,16. ... ... ... 0,5 кг, ... негізгі өндірілетін өнімдерден басқа тапсырыс бойынша келесінан өнімдері ... ... ... кулебяки, пряниктер, коржиктер,коврижкалар, печенье, вафли және т.б.«Береке» ЖШС - де ... 20 ... ... ... ... ... 3 сатушылар, 3 механиктер, 3 нан илеуші, 3 нанпісіруші, 3 жүк ... 2 еден ... ... жылы ... нан ... - 1124 ... 2002 жылы - 560тонна. Өндірістің 1 т. ... ... ...  су 9,1 м3 *12-109тенге. электр ... 57,2 кв/ ... * 4,3 =245,96 ... жылы ... ... әр ... ... судың мөлшеріәр тоннасына пайдаланылған судың мөлшері 9,1 м 3 ... 2002 ж. ... әр ... ... 12,3 м3 ... мөлшерімен салыстырғанда,айырма 3,2 м3.«Береке» ЖШС - нің негізгі ...  ... ... ... үшін ... ... ... өндірісі  (нан  және  ... өнім ... ... ыстық және суық өңдеу жолымен қоғамдықтамақтану ұйымдарының өндірістік цехтарында ... ...  ... ... мен ... фабрикаттар табылады.«Береке» ЖШС  - нің барлық өнімдері мен ...  ... ... : ...... ... тамақөнімдері мен шикізаттардың қауіпсіздігіне ... ... ... ... мен ...... ... өнім өндіру жәнеоны өткізудің технологиялық процесін жүргізу жүйелілігін қамтамасыз етеді.Кәсіпорында бухгалтерлік есеп 2 бағыт бойынша ... бір ... ... ... ... жағынан өнімді өткізу (сату) процесі.Өндіріс процесі өнім дайындаудың негізгі маңызды ... ...  ...  ... ... ... жартылай фабрикат), оларнайы жвбдықталған, дайындалған орындарда жүргізіледі.Кәсіпорын үшін өткізу процесі  тауар ... ... ... ол ... мақсат – тұтынымға жетеді.Кәсіпорын қызметі жабдықтаушыдан тұтынушыға тауар қозғалысы ... ... ... өзі ... ...  ... ... жаңа  қасиет  беретін,  яғни  ...  ... ... ... ... ... көрінеді.«Береке» ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің технологиялықпроцесін схема түрінде көрсетейік.Сурет 1. «Береке» ЖШС технологиялық процесі.Кәсіпорын ... нан және нан ... ... ... арнайыпунктер мен  жеке сатып алушыларға ... ... ЖШС -нің ... - ... көрсеткіштерін талдау2002 жылы дайын өнімдерді өткізуден түсетін табыс 19324,6 мың тенге,өнімнің өзіндік құны 22391,6 мың ... ... ... табыс 31,9 мыңтенгені құраған. Бірақ 2002 жылы кезең шығындары 51,5 мың тенге ... ... ... 3305,7 мың  ...  сомасында  шығынғаұшыраған. Баланс мәліметтері бойынша активтердің және оның ...  ... ...  ...   құрамы  мен  олардыңтаратылуына талдау жасайық.Кесте 1.2002 ж. басы мен ... ... ЖШС - ... ... ... мен құрылымы|№ |Көрсеткіштер  |Жыл басы    |Жыл соңы    |Жыл ...   ...  |        |        |        ... ... ||  |        |        |        |        ...  |        |        |        |        |і   ||  |        |        |        |        ...  |        |        |        |        |)   ||  |        |,  |Үл  |, |Үл ... тг  ...   ||  |        |м тг   |сал, |м тг  |%   ... |*100) |   ||  |        |     |%   |    |    |     |   |   ...  |12931,1 |55,1 |9885,6 |59,4  |-3045,5 |-23,6 |+4,3 ||  ...    |     |   |    |    |     |-23,6 |   ||  |а) ...   |12931,1 |55,1 |9885,6 |59,4  |-3045,5 |-   |+4,3 ||  ...    |     |   |    |    |     |   |   ||  |б) ...   |-    |-   |-    |-   |-    |   |-   ||  ...    |     |   |    |    |     |   |   ...    |10546,9 |44,9 |6762,6 |40,6  |-3784,3 |-35,9 |-4,3 ||  ...    |     |   |    |    |     |-32,7 |   ||  |а) ...  |2783,5  |11,9 |1873,6 |11,3  |-909,9  |-   |-0,6 ||  ...     |     |   |    |    |     |   |   ||  |б) ... өнім  |-    |-   |-    |-   |-    |   |   ||2 ... ... |66,9 |11759,2 |70,6  |-3955,4 |-25,2 |+33,7 ||  ...      |     |   |    |    |     |   |   ... ... активтердің нақты құны н ...  ... ... жылы 6829,9 мың ... ... 29,1 % - ке кемігенінкөруге болады. Бұл ... ... ...  нәтижесін көрсетеді.Өндірістік потенциалды құны біз талдау жүргізіп ...  ... ... - 15714,6 мың ... жыл ... - 11759,2 мың ...  құрайды,яғни 3955,4 мың тенгеге немесе 25,2 % ге кеміген. ... ... ... ...  ... ... есепті  жылы 25,2 % - кетөмендеген.1 - ... ... ... қаражаттарды ұзақмерзімді жәнеағымдағы активтер арасында бөлу жыл аяғында біріншілерінің үлесіне ... ұзақ ... ... ... жыл ...  10,2 ... ... көп болса, ал жыл соңында ол 18,8 пунктке (59,4-40,6) асып ...  59,4 %- ке  ...  ...  актвитердің  өсуі  ағымдағыактивтердің ... 1,5 ... кем ... ... ... баланс валютасындағы ағымдағы активтер үлесінанықтау маңызды: ағымдағы активтер ...  ... ... ... қатынасымен анықталатын  кәсіпорын  ...  іске  ... ... ... ... ... кәсіпорында бұл коэфициенттердің деңгейі жылбасында 0,45 (10546,9/23478,1), ал жыл соңында 0,41  ... ... және ... ... ...  коэффициенті"Береке" ЖШС - нде оның деңгейі жыл басында - 0,82 ... ... ... 0,68 (6762,6/9885,6) құрайды. Бұл коэффициент деңгейі ... өсу ... ... ... өсу ... ... ... отыр.Есепті жылы біріншілер, яғни мобильді ...  0,64  ... ал ... 0,76 есеге (9885,6/12931,1) кеміген."Береке" ЖШС бойынша баланс валютасындағы негізгі қорлардың қалдыққұнының үлесі жыл басында - 55,1  %- ті, ал жыл ... 59,4 % - ... яғни бұл ... ... ... ... ... қарай ағымдағы активтердің құрамы мен құрылымын талдау қажет.Кесте 2.2002 ж. "Береке" ЖШС ағымдағы активтердің құрамы мен құрылымы, мыңтенге|№  ...    |Жыл басы      |Жыл соңы      ... (+),||  |          |          |          ... (-)||  |          ... ...   ... ...  |     ||  |          |тг    ... % |тг    ... %|     ||1  ... ... |10546,9  |100   |6762,6  |100   |-35,9  ||  |с.і.:        |     |     |     |    |     ||1.1 |ТМҚ         |2783,5  |26,4   |1873,6  |27,7  |-32,7  ||1.2 ... ...  |7607,5  |72,1   |4888,2  |72,3  |-35,7  ||1.3 ... қаражаттары  |155,9   |1,5   |0,8    |0,01  |-99,5  |Ең ... ... - ақша ... жыл бойы 2719,3 мың ... 35,7 % - ке азайған. Кәсіпорынның материалдық ... ... жылы 32,7 %- ке  ... және ол жыл ...  1873,6 мың ... ... ... 1,3 пунктке өскенімен, оның көлемі жыл ... мың ... ... ...  ... ... ... азайған.Есепті жылы дебиторлық борыш та әжептәуір азайған. Егер оның ... ... 7607,5 мың ... жыл ... 4888,2 мың ... құрайды немесе32,7 % - ке кеміген, алайда ағымдағы активтер құрамындағы оның үлесі 0,2пунктке көбейген.Енді ...  ...  ...  ...  ...  менқұрылымының динамикасын талдайық.Кесте 3."Береке" ЖШС 2002 ж. басы мен ... ... ... ... ... ... мен құрылымы|№ |Көрсеткіш-тер|Жыл басында   |Жыл ...   |Жыл бой. өзг.  ...  |       |         |        |         |-ң  ||  |       |         |        |         ...  |       |         |        |         ...  |       |         |        |         |)  ||  |       |,  |Үл  |,  |Үл  |м. тг  |%   |   ||  |       |м тг   |сал, |м тг   |сал, ... ...   ||  |       |     |%   |     |%   |     |100)  |   ||1 ...   |23487,1  |100  |16648,2 |100  |-6829,9 |-29,1 |-  ||  ...   |     |   |     |   |     |    |   ||  ... ...     |   |     |   |     |    |   ...   |11684,7  |49,8 |6696,5  |40,2 |-4188,2 |-42,7 |-9,6 ||  ...   |     |   |     |   |     |    |   ||3 - ... ...                            ||А |Б      |1     |2   |3    |4   |5    |6   |7  ...    |11793,4  |50,2 |9951,7  |59,8 |-1841,7 |-15,6 |+9,6 ||  ...     |   |     |   |     |    |   ||  |: ...   |     |   |     |   |     |    |   ||2 ... |     |0,498 |     |0,402 |     |    |-0,09||  ...   |     |   |     |   |     |    |6  ||3 ... |     |0,991 |     |0,673 |     |    |-0,31||  ...   |     |   |     |   |     |    |8  ||4 ...     |1,009 |     |1,486 |     |    |-0,47||  ...  |     |   |     |   |     |    |7  ||  ...  |     |   |     |   |     |    |   ||  ...  |     |   |     |   |     |    |   ||  ...   |     |   |     |   |     |    |   ||  ...   |     |   |     |   |     |    |   ||5 ...   |     |0,904 |     |0,67 |     |    |-0,22||  ...   |     |   |     |   |     |    |7  |3 - ... ... есеп беру ... активтерінің қалыптасукөзі 6829,9 мың тенге немесе 29,1 % - ке ... ... тұр. Бұл ... соңында 6696,5 мың тенге болған, яғни 4988,2 мың ... ... ... ... ... 2 есеге төмендеген,  меншіктікапиталдың кемуінен болған, бұл кезеңде тәуелсіздік ... 0,498 -ден 0,402 - ге ... ... 0,096 ... төмендеген. Алайда бұл қаржылықжағдайдың төмсендегенін дәлелдемейді. Бұны осы көрсеткішке кері ... ... ... ... ... ... капиталдағы үлессалмағы дәлелдейді. Оны тәуелділік ... ... ... ... ЖШС- нде оның ... жыл ... 0,502 ... ал жыл соңында 0,598 (1-0,402) болды. Бұл көрсеткіш өскенімен, талданып отырған кәсіпорын ... ... ... деп ... ... ... оптималды мәнгесәйкес емес.Кестеден кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын басқа дакөрсеткіштердің жыл соңына қарай ... бара ... ... болады  жәнебарлығы да оптималды мәнінен төмен. Бұдан біз "Береке" ЖШС - і ... ... ... қаржылық тұрақтылығын жоғалтқанын байқаймыз.Жыл басына меншікті айналмалы қаражаттың көлемі 12464,4 мың ... жыл ... -3189,1 мың ... (6696,5-9885,6) құраған,яғни айырмасы 1942,7 мың тенге. Жалпы ... 2002 жылы ...  ... ... капитал кредиторлық борыштан тұрады, яғни ағымдағыміндеттемелер кредиторлық борышқа тең, ал оның көлемі жыл ... ... ... жыл ... -11793,4 мың ... яғни 1841,7 мың ... ... % - ке азайған. Оның ... ...  ...  мен  ... алынған аванстар тез кеміп кеткен. Егер жыл басында  7386,1мың тенгені ... жыл ... -6206,7 мың ... яғни 1,2 ... ... және ... ... арақатынасын талдауа жасайық(2:1). "Береке" ЖШС - нде  кредиторлық қарыздар жыл басында ... 1,01 (7686,9 :7907,5) , ал жыл ... 1,34 ... ... ...  ... ... дебиторлық борыштан төмен дәрежедеқамтамасыз етілуі, ... мен ... де ... ... да ... ... қарыздарын төлемеуінен болады.Кәсіпорынның жалпы қаржылық жағдайы 2002 жылдың басы мен аяғында  3- ... (ҚШ ( НК) ... ... яғни жыл ... 2783,5  ( ... соңында 1873,6  ( -3189,1, осыған ... ... ... ... ... ... ... ЖШС өндірілген нан және нанөнімдерінің өзіндік құнының калькуляциясыБаға - бұл тауар (жұмыстар, қызметтер) құнының өндірілген  ...  ...  және  ...  табыстылығын  қамтамасыз  ететінрентабельділіктің белгілі бір процентінен ... ... ... ... ... келесідей түрлері қолданылады:1. Көтерме және бөлшек. Көтерме баға ... ... ... ... ... ... ... өз өнімін өткізеді, ал  бөлшексауда бойынша – қала ... ... ... Нарықтық және келісімшартты. Нарық құрылымына байланысты сатушыбекіткен баға нарықтық немесе еркін баға болып табылады, ал сатыпалушы мен ... ... ... ... ... ... бағабекітіледі.3. Сатып алу және сату. Тауарды сатып алу бағасы сатып алу, ал оныңсатып алушыларға сауда ... ... ... ... ... ЖШС ... ... өзіндік құны есептелмейді. Мұндағыбаға берудің ерекшеліктері  нан  және нан ... ... ... ... ... 4.№ 1 ... карточкаДайын өнім аты: ж/ с бидай наны - 0,85 кг (300 ... ... ...... ... №     |№ 1, 16 мамыр 2002 ж           ||Рет №|    ...     ...   ...    ...     ||1  |2             |3     |4       |5       ||1  |ж /с ... ұны       |100 кг   |26      |2600     ||2  |Тұз            |0,4 кг   |20      |8       ||3  ...           |0,5 кг   |40      |20      ||4  ... майы        |0,2 кг   |130      |26      ||5  |Су             |50 л    |0,61     |30      ||6  ...            |      |       |       ||7  ...          |      |       |       ||   ... ...    |      |       |2684     ||   | 1 ...          |      |       |7,80     ||4 - ... ...                            ||1  |2             |3     |4       |5       ||   ... (200 %)       |      |       |15,61     ||   |ҚҚС (16 %)         |      |       |1,46     ||   ... сату құны      |      |       |24      ... ... өнімге сату бағасы меншікті калькуляция  негізіндеанықталады. Бір нан ... ... ... үшін ... 1000 нан және ... ... ... құны есебінің калькуляциясын құрады.«Береке» ЖШС негізгі нормативті құжаттар ...  ұн  және  ... ...  ... ... ...  шикізаттар,  шығындар,жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің шығуы, сондай – аө оны ... ... ... ... ... ...  шикізат салымдарыныңнормалары мен жеке ... ... мен  ... өнім  ... ... өнімді шығару нормасы көрсетіледі.Кесте 5.«Береке» ЖШС 150 батон нанының (0,5 кг) сату бағасын ... ...            ...    |1 кг - ға   ... тенге||                 ...  ... ... |       ||1                |2     |3       |4      ... сортты бидай ұны     |50 кг   |26       |1300     ||Тұз               |12,3 г   |0,02      |0,246    ...              |2,7 г   |4,68      |1,26     ||5 - ... ...                            ||1                |2     |3       |4      ... арналған өсімдік майы  |10 г    |1,30      |13      ||Су                |4,8    |0,24      |1,15     ...             |1,0 кг   |200      |200     ...               |0,5 кг   |70       |35      ... ...       |      |        |1538,96   ||1 - ...           |      |        |7,69     ... (200 %)          |      |        |15,39    ||ҚҚС (16 %)            |      |        |2,4     ... сату ...        |      |        |26      ... ЖШС ... ... өндірілген өнімді өткізуді кәсіпорынөзі айналысу мен қатар ұсақ ... ... ... де айналысады.Кесте 6.«Береке» ЖШС 300 лепешканың 0,4 кг сату ... ... (2002 ...          ... ...  |1 кг - ға  ... ...               |        ... ...       ||1              |2       |3      |4      ||1- ... бидай ұны     |50 кг     |25      |1250     ||Тұз             |10,3 г     |0,02     |0,206    ...            |2,7 г     |4,68     |1,26     ... ... ... ... г      |1,30     |13      ||Су              |4,8      |0,24     |1,15     ...             |0,5 кг     |70      |35      ... ...     |        |       |1288,92   ||6 - ... ...                           ||1              |2       |3      |4      ||1 - ...        |        |       |4,29     ... (200 %)        |        |       |8,59     ||ҚҚС (16 %)          |        |       |2,06     ... сату ...      |        |       |15      ... 150 дана булочкаға (0,1 кг)  ... ... ... сату ... ... ... ЖШС 150 дана булочканың (0,1 кг) сату бағасын белгілеу(2002 ж.)|Шикізаттар          ... ...  |1 кг - ға  ... ...               |        ... ...       ||1              |2       |3      |4      ... ... ... ұны   |10 кг     |26      |260     ||Тұз             |12,3 г     |0,02     |0,246    ...            |2,7 г     |4,68     |1,26     ||Сүт             |2 л      |30      |60      ...           |6       |10      |60      ...             |300 г     |70      |21      ... ...     |        |       |403,81    ||1 - ...        |        |       |2,27     ... (200 %)        |        |       |4,54     ||ҚҚС (16 %)          |        |       |0,36     ... сату ...      |        |       |4      ... ... ... сату ... ... ... мен ... мен өнімдерге бағаның өзгеруіне дейін тұрақты болады.1.4. Кәсіпорынның бухгалтерлік қызметінің ... және ... ... ... ... - ²àðàòàó ºàëàñûíû» ê¸ñiïîðûíäàðûìåí ºàëà ... ... ... ... нан және нан ...  àºøà ...  Áóõãàëòåðèÿда  1  àäàì  ...  ... áàñ ... ... ... - ... ºûçìåòiíi»áóõãàëòåðëiê åñåáií ½éûìäàñòûðàäû æ¸íå ìàòåðèàëäû, å»áåê  æ¸íå  ... ... ... ... ...  ʸñiïîðûíäà¹û åñåïêåàëóäû òèiìäi ½éûìäàñòûðóäû ºàìòàìàñûç åòåäi. «Береке» ЖШС áàñ áóõãàëòåðáóõãàëòåð æ½ìûñûí äà ... îë àºøà ... ìåí ... ...  Ò̲  ...  ...  ...  ºîç¹àëûñûìåí  áàéëàíûñòûîïåðàöèÿëàðäû áóõãàëòåðëiê åñåï øîòàðûíäà óàºûòûëû ... ... ... ... ... àëó, ... ... º½ðó,  ºûçìåò ê¼ðñåòó,ê¸ñiïîðûííû» ... - ... ... ... ...... ... æ¸íå íåñèåëiê îïåðàöèÿëàðäû åñåïêå àëó,  ê¼ðñåòiëãåíºûçìåòòåðäi»  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  æ½ìûñøûëàðûíû»  å»áåêàºûñûí  åñåïòåó,ìåìëåêåòòiê áþäæåòêå ò¼ëåìäåðäi» ä½ðûñ åñåïòåëói ìåí ... ... ... ... ... ñàëûìäàðûí  ºàðæûëàíäûðó¹àºàðàæàòòàðäû»  àóäàðûëóûí,  ññóäàëàð  áîéûíøà  áàíêòåðäi»  ... ... ... ... ... ìåí ... äà ... ìåíðåçåðâòåðãå ºàðàæàòòàðäû» àóäàðûëóûí ºàìòàìàñûç  åòåäi.  ...  ... ... ... ìåí ... ìiíäåòòåìåëåðäi» òîëòûðóò¸ðòiáiíi» ºàäà¹àëàíóûíà áàºûëàó æàñàó, å»áåêàºû  ºîðûíû»  ... ... ... àºøà ºàðàæàòòàðûíû», Ò̲, íåãiçãi ºîðëàðäû»èíâåíòàðèçàöèÿñû,  áóõãàëòåðëiê åñåï æ¸íå åñåï  ...  ... ... – ຠ... ... ... ðåâèçèÿ æ¾ðãiçóìåíàéíàëûñàäû.  Iøêi  øàóðàûøûëº  ðåçåðâòåðäi  àíûºòàó,  ...  ... ... æîþ ... áóõãàëòåðëiê åñåï æ¸íå åñåï ... ... ... - ... ... òàëäàó¹à ºàòûñàäû.Åñåï æ¾ðãiçó ñàÿñàòû- á½ë áóõãàëòåðëiê åñåïêå àëó æ¸íå  ºàðæûåñåïòåìåñií àøó ¾øií ... ... ìåí ... ... ... ºàáûëäàéòûí ¸äiñòåðäi» æèíà¹û. Åñåï ñàÿñàòûíû» íåãiçiíå ºîéûë¹àíºà¹èäàëàð ìåí ... ... áîëó ... ... ... ... , á½ë åñåï¾äåðiñiíi» 100 ... ... ... Åñåï ... ... ¼òêiçóêåçiíäå ê¸ñiïîðûíäà ìàºñàòºà ñ¸éêåñ áîëæàìíàí øû¹àäû:-ê¸ñiïîðûíû» ì¾ëiêòiê åðåêøåëiêòåði òóðàëû;-ºûçìåòòi» ¾çäiêñiçäiãi;-åñåï ñàÿñàòûí ºîëäàíó¹à ¸ñåðëåð;Åñåï ñàÿñàòûíû» íåãiçãi ì¸íi æ¸íå ... ... - ... ... åòó, ... ... æ¸íå ... ñåíiìäi åòó. Îë åñåï¾äåðiñiíi» áàðëûº æà¹àí ºàìòó êåðåê- ... ... ... ...  ...  –  á½ë  ...  ... òàíûìàë ¸äiñòåðiíi» æ¸íå øàðóàøûëûº ... ... ... ... ¼çiíäiê º½íäàðûí òà»äàó. Áàñºàøà àéòºàíäà,åñåï ... ... ... (áàñòû) áàºûëàóäû» ¼çãåðìåëi º½íûíû» à¹ûìäûº,òîïòûº æ¸íå ê¸ñiïîðûíäà¹û ... ... ... ... ... àñó ò¸ðòiïòåði.Åñåï ñàÿñàòûíû» òåõíèêàëûº á¼ëiìií ¼»äåó êåçiíäå êåëåñi ñ½ðàºòàðºàðàñòûðûëàäû:• íåãiçãi ºàðàæàòòàðäû æ¼íäåó ...  ...  ...  æ¼íäåó,áóõãàëòåðëiê åñåáiíäå 3 êåñòåíi» áiðiíøiñi ºîëäàíûëàäû. ´çiíäiê º½íäûòàóàðëàðäû» íàºòû ... ... ... ... ... ... áiðåói ºîëäàíûëóû ì¾ìêií. Øèêiçàòòû»åñåái êåçiíäå åñåï áà¹àëàðû áîéûíøà º½íäû ºîðëàðäû» àðàñûíäà¹û åðåêøåëiê,åñåï áà¹àëàðû áîéûíøà º½íäû ºîðëàðäû» åñåï áà¹àëàðû åñêåðiëåäi.• ... ... Á½ë ... ... ... ... ... îðòàñûíà àðíàëìà¹àí, îëàðäû iøêi áàºûëàóäû» æ¸íå  æîñïàðëàóäû»ìàºñàòûíäà ºîëäàíûëàäû.• ... ... ... ¸äiñi æ¸íå ... ... ... ... øû¹ûíäàðäû» á¼ëiíói æ¸íå åñåái.• áóõãàëòåðëiê åñåïòi» íûñàíû• åñåïòi» æ½ìûñ æîñïàðû• iøêi ¼íäiðiñòiê åñåï°äiñòåìåëiê  àñïåêò-ìûíàëàðûäû  ...  ...  ...  æ¸íåìiíäåòòåìåëåðäi» áà¹àëàðûíû» ¸äiñòåðií, º½íäàðûí ê¸ñiïîðûí ... ... åñåï ... á½ë ò¸ñiëäåð êåñòåíi» ¸ñåðiíäåãiøîòòàðäà ºàëàé ¼òêiçiëåäi.µéûìäûº àñïåêò- áóõãàëòåðëiê ºûçìåòòi» ê¼çºàðàñû áîéûíøà á½ë ò¸ñiëäåðºàëàé ... ... ... ... ... ... ... ºàðàñòûðó æîëûìåí½éûìäàñòûðûëàäû:➢ Áóõãàëòåðëiê ºûçìåòòi» ½éûìäûº íûñàíû æ¸íå º½ðûëóû.➢ Åñåïòi» îðòàëûºòàíó äå»ãåéi.➢ Iøêi ¼íäiðiñòiê áàºûëàó.➢ ... ... ... ... ... ... ... Íûñàí àëäûíäà¹û ìàçì½ííû» áàñûìäûëû¹û.➢ ²àðàìà-ºàéøûëûº, áåðiëãåíäåðäi» ¾éëåñiìäiëiãi ò¾ñiíäiðiëåäi.➢ Òèiìäiëiê, ÿ¹íè åñåïòi» ýêîíîìèêàëûº êiðiñïåñií áiëäiðåäi, ... ... æ¸íå îíû» ... ìàñøòàáû;➢ Ñàºòûº, ÿ¹íè áóõãàëòåðëiê åñåïòå ... ìåí  ...  ... ... æ¸íå ... ... ... á½ë åñåïòi» íîðìàòèâòi àêòèâòåðií ðåòòåéòií, áiðæà¹ûíàí ê¸ñiïîðûíû» ºûçìåòiíi» åðåêøåëiãií åñêåðåòií, åêiíøi æà¹ûíàí ... ... ... ¸äiñi ìåí ... ... ... ... ¸ð ò¾ðëi æàºòàðûíäà òîëòûðûëàäû:✓ Ìåòîäîëîãèÿëûº (¸äiñòåìåëiê)- íåãiçãi º½ºûºòàð,  ...  ... ... ... æ¸íå ... ... ... íåãiçãi ºîðëàðäû» áà¹àëàðû, òàóàðëû-ìàòåðèàëäûº ºîðëàðû, ìàòåðèàëäûºåìåñ àêòèâòåði, êiðiñòi» åñåïòåó ¸äiñòåði æ¸íå ò.á.✓ Òåõíèêàëûº- åñåïòi æ¾ðãiçó ôîðìàëàðû, ... ... ... ... åñåïòiê òiðêåóëåðäi» òiçáåñi, îëàðäû»  òiçiìi,  ... æ¸íå ... îíû» ... ... ... ... ¼íäiðiñòi áàñºàðó áîéûíøà øû¹ûíäàðûíû» ¸ðò¾ðëi í½ñºàëàðûí æ¸íåîíû» ºûçìåò åòóií, áóõãàëòåðëiê åñåïòi» æ¾ðãiçó ... ... ... iøêi ... åñåï áåðó º½ðàìûíû» àíûºòàëóûí ¸çiðëåéäi.✓ ½éûìäàñòûðóøûëûº -áóõãàëòåðëiê àïïàðàòòû» ìiíäåòòåði ìåí ... îíû» ... ... ... ... æ¸íå ... ºàçiðãi óàºûòòà ê¼ïòåãåí iði æ¸íå îðòàøà ... ... ... ... ... ...  åñåïòi»  àòàóëû  á¼ëiìäåðiìåí  ... ... ... ... ¾øií íåãiçäåëåäi. Îë àíûºòàë¹àíìàìàíäàíäûðó, òîïòûº îðûíäàóëàðäû íåìåñå åñåïòiê ôóíêöèÿëàðäà¹û ¸ð ò¾ðëiæ½ìûñøûëàðäû, ... ... ... ... ... êåëòiðóäiºàðàñòûðàäû.3.ñûçûºòûº í½ñºàó- ê¸ñiïîðûíû» º½ðûëûìäûº á¼ëiìøåëåðií á¼ëó ¾øií àðíàë¹àí.Åñåï ... ... æ¸íå ... ... ... ¸ñåðåòåäi.Åñåï ñàÿñàòûíû» ýëåìåíòòåði:✓ æ½ìûñ æîñïàðûíû» åñåái, ñèíòåòèêàëûº æ¸íå àíàëèòèêàëûº åñåï ... ... ... ¾øií ... ... ìåí åñåï ... Åñåïòiê áiðiíøiëiê º½æàòòàðäû» ôîðìàëàðûí ,  ...  ... ... ¾øií  ...  ...  åñåï  áåðó  ... ... º½æàòòàðäû» ) ôîðìàëàðû.✓ Àêòèâòåðãå æ¸íå øàðóàøûëûº  ñóáüåêòiíi»  ìiíäåòòåìåëåðiíå  ... ... ... ìåí ... ... ... îïåðàöèÿëàð¹à áàºûëàó æ¾ðãiçó ¾øií ò¸ðòiïòi ... ... ... äà ... ... ... ... æ¸íå åñåïòiê àºïàðàòòû ¼»äåó òåõíîëîãèÿñû.Åñåï ñàÿñàòûí òiðêåó êåçiíäå ... ... ... ... Åñåï ñàÿñàòû ½éûìíû» áàðëûº º½ðûëûìäûº á¼ëiìøåëåðiíå ºîëäàíûëàäû.✓ Åñåï áåðó êåçå»iíäå øàðóàøûëûº ºûçìåò ôàêòiëåði ... Åñåï ... ... ... ... ºàéòà ½éûìäàñòûðóäà;✓ ¼çiíäiê àóûñòûðóëàðäû;✓ ²Ð çà»äûëûºòàðûíäà¹û ¼çãåðiñòåð íåìåñå ... åñåï ... ... Áóõãàëòåðëiê åñåïòåãi æà»à ¸äiñòåðäi ¸çiðëåóäå;1.5 Бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы даму концепциясыҚазіргі кезде Қазақстаннның көптеген ірі компаниялары мен ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есепберудің халықаралық стандарттары ( 40 үлгі) қаржылық есеп беруді толтырутәртібін ... ... ... есеп ... формалары:Форма № 1 «Баланс» Баланстық есепФорма № 2. «Табыстар мен шығыстар ... ... № 3 ... ... ... есеп»Форма № 4. «меншікті капитталдағы өзгерістер туралы есеп»Форма № 5 ... ... ... ... ... ... ... есеп берудің  ең  маңызды  формасы  болыптүсіндірмелік жазба саналады.Бухгалтерлік есептің халықаралық ... мен ... ... ... ... мынада:|Дәстүрлі стандарт бойынша       ... ... ...     ...       ...       ...       ... мен||         |          |          ...     ||1. ...  |1. ... ... ... ... Қысқамер-зімді||активтер     |          |          ...  ||2. ...    ...   ...   |2. ... ...     |міндеттемелер   |активтер      ...  ||         ...  |          |3. ...   ||         ...   |          ...     ...      ...       ... ... пен   ||         |          |          ...         |          |          ...     ... капиталдағы жарғылық капитал  бабының орнына ... ... ... ... ... ... беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржы – ... ... ... сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтамыз.Есеп беру процесін жасау - есеп жұмысының ... ...  Оның ... ...  ...  қорытындылайды;  ол  талдау  жасаудың,күнделікті және алдағы уақыттарға жоспарлаудың ... көзі  ... ... ... жедел – статистикалық және бухгалтерлікболып бөлінеді.Жедел – статистикалық  есеп беру кәсіпорынның ...  ... ... ...  ... бухгалтерлік  және  жедел  –стистикалық есепке алудың деректері бойынша жасалады.Бухгалтерлік есеп беру ... ... және ... ... ... және ... алу  жазбаларымен  расталыпжинақталған ... ... ... ... ... ...  қажет өңдеулерденөтеді. Бұл өңдеу 4 кезеңнен тұрады:1 – кезең. Әр түрлі шаруашылық ... ... ... ...... Есеп ... есеп талабына байланысты жіктеледі,содан соң бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... Бас кітап).3 – кезең. Есеп жиынтығы есеп беру нысандарына  көшіріледі (баланс,қаржылық – шаруашылық қызметі ... есеп ... ақша  ... ... есеп беру т.б.)4 – ... ... қаржылық шаруашылық қызметі талданады.²àðæûëûº åñåï áåðó ìàºñàòû áîëûï ... ... ... æ¸íå ...  ... åñåï áåðóäå íåãiçãi àøûï ê¼ðñåòiëói« ... ... ... çà»äû ò½ë¹àíû» ºàðæû æà¹äàéûòóðàëû åñåïòi êåçå»äåãi îíû» ºàðæû æà¹äàéûíäà¹û ... ìåí  ... ... ïàéäàëû, ì¸íäi æ¸íå ñåíiìäi  àºïàðàòòàðìåí  ºàìòàìàñûçåòói òàáûëàäû.ʸñiïîðûííû» ºàðæû ... ... ... ... ... ê¼çi ... ... áàëàíñ òàáûëàäû.Áàëàíñòà ê¸ñiïîðûííû» åñåï æûëûíû» áàñû ìåí àÿ¹ûíà ... ... ... Îë ... ... ... :Áiðiíøiäåí, áàëàíñ ìåíøiê èåëåðií øàðóàøûëûº  ñóáüåêòiíi» ì¾ëiêòiêæàé – ...  ... ...  îëàð  íåãå  èå  ... º½ðàëäàð ºîðûíû» ºàíäàé  ñàíäûº  æ¸íå  ...  ...  ... æóûº ...  ¼ç  ...  îðíûäàéàëàòûíäû¹ûí, îðûíäàé àëìàéòûíäû¹ûí áiëiï îòûðàäû.Åêiíøiäåí, áàñøûëàð ... ...  ...  ... ... ... òà»äàï àë¹àí ñòàðãåèÿëûº êóðñûíû» ä½ðûñòûëû¹û,ºîðëàðäû ïàéäàëàíó òèìiäiëiãiíi» ñàëûñòûðìàëû ñèïàòòàìàëàðû,  ... ... ... ... ... òóðàëâû ò¾ñiíiêêå èå áîëàäû.¶øiíøiäåí, áàëàíñòû» ìàçì½íû iøêi, ñîíûìåí ... ...  ... áåðå ... ... ìûñàëû àóäèòîðëàð òåêñåðóäi æ¾ðãiçó,¼ç òåêñåðóëåðií æîñïàðëàó, åñåïêå àëó  ...  ...  ... àíûºòàó ïðîöåñíiäå  ä½ðûñ  øåøiìäåð  ºàáûëäàó  ... ìèå ... àë ...  ...  ...  òàëäàóäû»áà¹ûòòàðûí àíûºòàï îòûðàäû.Áàëàíñòûº àºïàðàòòàð íåãiçiíäå ñûðòºû ïàéäàëàíóøûëàðäû» áåðiëãåíêi¸ñiïîðûíìåí iñ æ¾ðãiçóäi» ... ìåí ... ... ñàé êåëó ... ... ... ... àëóû;  ¼ç ºàðæû ...  ... ... áåðiëãåí êñiïîðûííû» àêöèÿëàðûí ñàòûï àëó òèiìäiëiãiíáà¹àëàé àëóû æ¸íå ¼çãå äå ... ... àëóû ...  ... ... 3  ýëåìåíòòåðií  àéºûíäàéäû:  ... ... ìåí ... ²àë¹àí åêi ýëåìåíòòåð – ïàéäà ìåíøû¹ûíäàð- ºàðæû-øàðóàøûëûº ºûçìåòòi» í¸òèæåëåði òóðàëû åñåïòå ê¼ðñåòiëåäi.Áàëàíñ №2 ... ... æ¸íå îíû» ... ... ... ...  áóõãàëòåðëiê  åñåïòi»  ñòàíäàðòûìåí  àíûºòàëàäû.  Îëàêòèâòåðäi», ìåíøiêòi êàïèòàë ìåí ìiíäåòòåìåëåðäi» ì¸í – ... ... ... ... ... ... ... òèiñòi  àºïàðàòºàºîéûëàòûí òàëàïòàð¹à èå áîëàäû. Áàëàíñòà ½çàºìåðçiìäi  æ¸íå  ... ... ... àøûï ... ... ìåí ïàññèâòåðií º½ðàñòûðó ... ... ... ÿ¹íè  ... ...  ... ò¸óåëäi  îðíàëàñàäû:¼òiìäiëiãi ò¼ìåí àêòèâòåðäåí ¼òiìäiëiãi ... ...  ... ... ... ... áàéëàíûñòû îðíàëàñàäû:  ò¼ëåì ... ... ... ... ... ... ïàññèâòåðãå ºàðàé.Òàáûñòàð åñåïòi êåçå»äåãi àêòèâòåðäi» ... íå ... àë ... ... ò¼ìåíäåóií íå ìiíäåòòåìåëåðäi»  ½ë¹àþûíáiëäiðåäi.Áóõãàëòåðëiê áàëàíñ ê¸ñiïîðûííû» ºàðæû ... ... ... åòó ê¼çi, àë îíû çåðòòåó – îñû òàëäàóäû» áàñòàïºû ñàòûñû ... îíû» ... ... ... ... æà¹äàéûíòàëäàóäû æ¾ðãiçó êåçiíäå ºàðæû åñåáiíi»  ¼çãå äå  ... ... áið ... ... ... ºîñûíäûñûí ¼ç øàðóàøûëûººûçìåòií æ¾ðãiçóãå êåòêåí áàðëûº  øû¹ûíäàðûíû» ... ... æ¸íå ... ... ê¸ñiïîðûííû» áið ìåçåòêå  ¹àíààëûí¹àí  ºàðæû ... ... ...  ...  áîéûíøà  ºîç¹àëûñûí,ñóáüåêòòi» åñåï æûëûíäà¹û ºàðæûëûº - øàðóàøûëûº ... ... åñåï ... ... ... Îíäûºòàí ê¸ñiïîðûí áàëàíñûìåíñàëûñòûð¹àíäà, á½ë º½æàò òàëäàóøûëàð ¾øií åä¸óið  ìà»ûçäû ¸ði ... ... ... Îë ... ... – áið åñåï êåçå»iíäåãiøàðóàøûëûº ... ...  ... ìåí ... ... ...... á¼ëøåêòåï ê¼ðñåòó ê¼ìåãiìåí áà¹àëàï îòûðóäû ºàìòàìàñûçåòåäi.Áàòûñòà, áiçäi» ò¸æiðèáåìiçäåí àéûðìàøûëû¹û, íåãiçãi íàçàðäû» ïàéäàìåí ... ... ... ... åìåñ. Îñû ôîðìà àìåðèêàíäûº,à¹ûëøûíäûº æ¸íå æà»à ... ... ... ... ... êåëòiðiëåäi. ̽íû»  ò¾ïòàìûðûí ïñèõîëîãèÿäàí içäåñòiðãåí æ¼í –ïàéäà.Ñóáüåêòòi» øàðóàøûëûº ºûçìåòiíi» ... ... ... åñåïáóõãàëòåðëiê åñåïòi» №2 «²àðæûëûº -  øàðóàøûëûº  ... ... ... ... ... ̽íäà ºàðæû – øàðóàøûëûº ºûçìåòiíáàíêòåð ìåí áþäæåòòiê ìåêåìåëåðìåí ¼çãå çà»äû ... ... ... ... åñåï ... ... æ¸íå  ...  àëó  ò¸ðòiáiêåëòiðiëåäi, ÿ¹íè ¸ðò¾ðëi åñåï áåðó ... ... ... ... ... ... ... ñîíäàé – àº, ¸äåòòåãi øàðóàøûëûº ºûçìåòòåí àëûí¹àí  ïàéäàìåí øû¹ûíäàðäû» ... ... ... ... ... ... ... ìåíøû¹ûíäàðäû, òîºòàòûë¹àí îåïàðöèÿëàð ìåí åñåïêå àëó êåçiíäåãi ¼çãåðòóëåðäi,åñåïêå àëó ñàÿñàòû ìåí ºàðæû ... ...  ... àøûï ê¼ðñåòó ò¸ðòiáií àíûºòàéäû.Ïàéäà ìåí øû¹ûíäàð áàïòàðûíû»  àðàñûíäà¹û øåêòåìåëåð èìåí îëàðäû»¸ðò¾ðëi ... äà ... ... í¸òèæåëåðií àøûï  ê¼ðñåòóì¾ìêiíäiãií áåðå àëàäû. Ìûñàëû, ºàðæûëûº - ... ... ... åñåï ... ... ... øàðóøûëûº ºûçìåòiíåí ò¾ñêåí ïàéäàíû»,ñàëûº ñàëûí¹àí¹à äåéiíãi æ¸íå îäàí ... ... æ¸íå òàçà ... ... ...... ... í¸òèæåëåði òóðàëû åñåïòi»º½ðàìûíà ºàðæû åñåáiíi» ºàë¹àí åêi ýëåìåíòòåði ïàéäà ìåí ... ... ... ... åñåï áåðó ... ... ... íåìåñåìiíäåòòåìåëåðäi» àçàþûí, àë øû¹ûíäàð – àêòèâòåðäi» ò¼ìåíäåóií  íåìåñåìiíäåòòåìåëåðäi» ¼ñóií áiëäiðåäi.²àçàºñòàí ... ...  ...  ¾øií  ... æà»à ôîðìàñû №3 «Àºøà ... ... ... ... òàáûëàäû. Á½ë åñåïòå áåëãiëi áið êåçå»äåãi ê¸ñiïîðûííû» ... ... îñû ... ºàëàé ïàéäàëàíûëàòûíû í½ñºàë¹àí. Åñåïíåãiçãi øàðóàøûëûº ºûçìåòiíåí àëûíàòûí ºàðæûíû» áåðiëãåí åñåïòiê êåçå»äåæ½ìñàëàòûí àºøà ... ...  ...  ...  æåòêiëiêñiçåêåíäiãií ê¼ðñåòåäi.Îïåðàöèÿëûº ºûçìåò  ò¾ði äåãåíiìiç – ñóáüåêòòi» ...  ... ... ºûçìåòi æ¸íå èíâåñòèöèÿëûº, ºàðæûëûº ºûçìåòêå æàòïàéòûí¼çãå äå øàðóàøûëûº ºûçìåòi.Èíâåñòèöèÿëûº ºûçìåò – á½ë ½çຠìåðçiìäi àêòâèòåðäi ñàòûï àëó ... ... ... áåðó æ¸íå ... ... äåãåíiìiç – ñóáüåêòòi» ìåíøiêòi êàïèòàë æ¸íå ... ... ìåí ... ... ... òàáûëàòûí ºûçìåò ò¾ði.Îñûëàéøà, ê¸ñiïîðûííû» ºàðæûëûº  æà¹äàéûí  òàëäàó  êåçiíäå  òåêáóõãàëòåðëiê áàëàíñòû» ... ¹àíà ... ... ... ... ... äå ... ê¼ðñåòêiøòåð, ò¾ñiíäiðìåëiê  æàçáà  º½ðàìûíäà¹ûì¸ëiìåòòåð ìåí ... åñåï ... ... ... äà ... ... ЖШС ӨНІМ ШЫҒАРУ МЕН ОНЫҢ ӨТКІЗІЛУІН ЕСЕПКЕ АЛУ1. Дайын ... ... ... ... есептің ұйымдастыру  жүйесінде  дайынөнімнің есебі, оның тиелуі және өткізілуі ... орын ...  ал ... мыналар жатады:• дайын өнімнің шығарылымына, оның ... ...  ... сақталуына, орындалған жұмыстар  мен  ... ... ... ... ... және ... ... (жұмыстардың, қызметтердің)уақытылы және дұрыс құжатының рәсімделуі;• өткізілген өнімнің көлемі  мен  ...  ...  ... ... ... арналған бақылау;• өткізілген өнімдер үшін алынған, оның өндірісі мен өткізілімінекеткен нақты шығындардың ... мен ... және тура ... ... сомаларымен есептесу.Осы міндеттемелердің ойдағыдай  ...  ...  ... ... және қолймалық шаруашылықтың дұрыс ұйымдастырылуына,шаруашылық операциялардың уақытылы құжаттық рәсімделуіне байланысты.Дайын өнімнің қозғалысының есебін дұрыс ұйымдастыру үшін ... ... ... өңделуі ие берілген кәсіпорынмен өндірілген бұйымтүрлерінің атаулар тізбесі. Оның құралу негізі болып, бір бұйымды ... ... ... ... белгілі бір белгілер бойынша (үлгі,нақытылық топ, фасон, артикул, марка, түр) ... ... ... ... ... ... көлеміне ие бола алады.Номенклатураны келесідей кәсіпорынның қызметтері қолданады:▪ диспетчерлік-шығарылатын бұйымдар ... ... ... ... цехтар – шығарылым талғамын бақылау үшін және қоймаға дайынөнімдерді ... ... жүк ... ... ... ... маркетинг  бөлімі  -  келісімді  жеткізілімдердің  орындалумүмкіндігін ... үшін ... ...... үшін және ... мен есеп ... құру  ... ЖШС - де нан және нан өнімдерін есепке алу үшін 221 ... шоты ... Шот ... және ... ... өнім – ... ... цехтарының сатуға арналған өнімі. Дайын ... ... ... оның біртұтастығы, стандартпен  немес  техникалықшарттарға сәйкестігі, техникалық бақылау қызметінен ... ... ... ... және басқадай  құжаттармен  куәландырылғаны,қоймаға тапсырылғаны, ... ... ... ... және басқажайлары – міндетті түрде актімен хатталуы керек.Дайын өнімге сыртқа, өзінің күрделі құрылысы және ... ... ... ... сипаттағы жұмыстары мен көрсетілген қызметтері,сондай – ақ ... үшін ... ... шала ...  ... ... ... мен қызметтер)  өндіру және өткізу ... ... ... сипаттайтын негізгі көрсеткіш болып табылады.Субьект тұтынушылармен жасасқан шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... және қызмет көрсетеді. Өнімнің бірбөлігін ол өзінің өнім сату ... ... ... ... ... ... ең маңызды міндеті - өнімнің сапасы, номенклатурасы,  жеткізумерзімдероі, сапасы мен басқа талаптары ... шарт ... ... ... жеткізілген өнімнің дер кезінде төленуі әрбір субьектініңжәне республика эконоимикасының тұрақты ... ... ... ... ... есебінде дайын өнімді нақты өзіндік құнымен;  ... ... ... олар ... өзіндік құнымен не келісімдібағаларымен бағалануы ... ... ... ... құны мен ... құны арасындағы немесе келісімді бағалары мен нақты өзіндік  құныарасындағы айырмашылықтарды (+,-) бөлек ... ... ЖШС -нде ... ... нан және нан  ... мынадай түрлерін қолданады:✓ өндірістік (жоспарлы, нақты) өзіндік құн бойынша бағалау, ... ... ... ... ... өндірістік шығындаренгізіледі;✓ толық өзіндік құн ... ...  ...  бағалау,  олкоммерциялық  шығындар  (сатып  алушылар  ...  ... ... өткізуге, жарнамалауға т.б. байланыстышығындар) қосылған өндірістік өзіндік ... ... ... келісімді бағалары бойынша бағалау;✓ бөлшек сауда бағалары, әсіресе үлкен ... ...  ... ... кәсіпорындары арқылы өткізілетін жеке  тұтынымтауарларына қойылған бағалар  бойынша  бағалау. Олар келісімдібағадан және ... ... ...  әрі ... ... құрауға жұмсалатын сауданың қосымша бағасынан тұрады.Босату бағаларын белгілегенде ... яғни ... ... ... ... құны қай ...  дейін (кімнің есебінен)төленетінін көрсетеді: тағайындалған франко – станция  -  ... ... ... ... ... ... ... яғнибұл шығындар өнімнің босату құнына енген; жөнелтетін франко  - ...  ... ... жөнелтетін станцияға апарып түісіріп, вагондарға артыпберуге жұмсалатын шығындарды ... ... ...  сатып алушытөлейді. Жабдықтау шарттарында жабдықтаушының франко – қоймасы және ... ...... ... ... ... қабылдау – тапсыру накладной бойынша немесе өнім шығарумәліметі бойынша өндірістен қоймаға кіріске алады.Қабылдау – тапсыру құжаты цехта екі дана етіп ... ... ... ... кейін; накладнойдың бір данасы қоймада, екіншісі цехтақалады.Қабылдау тапсыру құжатында өнім ... ... ... ... жедел есебі көрсеткіштері де келтрілген. Бұл үлгіні жекелегентапсырыс берушілерге ...  ...  ...  кооперативткжеткізімдердің түйектерін есепке алу үшін қолданады.Қоймаларда дайын өнім есебін, материалдар ... ...  ... карточкаларында  (№ ПГ –34 ... ...  ...  ... ... ... ...  меңгерушісі  Дайын  өнімқалдықтарының кітабына ... ... ... кірісі мен шығысы жөніндегіқұжаттарды тапсыру тізімдерімен бірге бухгалтерияға ... және нан ... ... мен шығысы жөніндегі құжаттардытапсыру тізімінің деректерін ... ... ... ... ... ... ... ведомосына есептік топтар бойынша жазып отырады. Ведомостаай басындағы өнім қалдықтарын, кіріс пен ... ... және ... қалдықтарды есептік топтары бойынша  шығарып  қояды.  ... ... ... өнім ... ... пен ... көрсетедіжәне айдың аяғындағы қалдықтарды есептік топтары бойынша шығарып ... ... ... ... өнім ... ... ... бұл қойма есебінің бухгалтерияда  ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.Айдың аяғында есеп беру калькуляциясын ... ... ... ... өзіндік құны мен жоспарлы өзіндік құны  ... ... ... құны мен ... ... ... бойынша есептелгенөзіндік құнының арасындағы айырмашылықтар ... ... өнім ... ... ... ... 221 ... өнім» шоты дебетеледі де,яғни (жинақталады), 900 «Негізгі өндіріс», 920 «Қосалқы ... және  ... ...  шала ... ...  шала  ...  бір  бөлігікооперативтік  жеткізілім  ...  сату  үшін   ...  ... ... ... ... және сату ... және нан өнімдерін  сату кезінде келесідей ... ... ... ... ... ... ... туралы мәміле.Өйткені көптеген жабдықтаушылар келісім – шарттағы көрсетілген ... ... ... және ... шарт ... ...  ... түрі де толық көлемде бола бермейді;б) өнімнің  ... ... ...  туралы  мәміле.  Өйткеніжабдықтаушы сатып алушылардан ... ала ...  ... талап етуімүмкін;в) тауар құнына енетін, қызметтердің шығындары туралы ... ... ... табысты есептеген кезде онда ... ... ... ... және дәл ... жөн.Сонымен қоса сала ерекшеліктерін де ... алу ... ... ... өнім дайын болып танылады, ал ауыл шаруашылығында оныңдеңгейі 50%- тен ... ... нан және нан ... ... 301 «Алынуға тиістіқарыздар» шотында, «Өнімдерді ... ...  ...  ... ... ... жазбаларында жүргізеді.Тізімдемеге жазбалардың шот фактуралардың, бұйрық – накладнаялар жәнесолардың негізінде жасалған төлемдік талап – ... ... есеп ... не ... ... ... банк ... бергенкөшірме деректерінен тізімдемеге төленгені туралы белгі соғады.Банк бұндай төлемдік талап – тапсырмаларын инкассоға қояды. Инкассо(итальян сөзі) есеп ... ... ... ...  ... ... алу туралы жабдықтаушының тапсырмасын  орындауды банк өз мойнынаалады.Жөнелтілген өнімнің нақты өзіндік құны есептеу жолымен ...  ... ... ... ... ... әр ... өзіндік құны болады.Жұмыстар мен қызметтер өткізілгенде  олардың орындалуы мен төлемібойынша осындай шот ... ... тек бір ... ... ... ... орнына қандай өндірістер, қызметтер, шаруашылықтаржұмыс істеп, қызмет көрсеткеніне қарай, 900 ... ... 920 ... 940 ... сала» шоттары кредиттеледі.Кесте 8.Сату мақсатында жөнелтілген (сатылған) өнімнің операциясына жасалғаншоттардың корреспонденциясы|   |                   |      ... ... ... ... ... ...  ... мың |циясы        ||   |                   ...   |          ||   |                   |      ...   ...  ||1  |2                  |3     |4     |5    ||1  ... ... – ілесекетер бойынша |      |801    |221   ||   ... ... ... ... өнім   |      |     |     ||   ... ...        |      |     |     ||2  ... алушыларға салықты       |      |301    |701   ||   ... және ...     |      |     |     ||   ... ...      |      |     |     ||   ... ... бойынша      |      |     |     ||   ... құн ...         |      |301    |633   ||   ...               |      |*     |*    ||3  ... ... ...     |      |441    |301   ||   ... өнім үшін төлем келді: |      |     |     ||   ... ... есеп ... ... |      |     |     ||   ... ай үшін           |      |441    |301   ||   ...               |      |   *  |*    ||4  ... ҚҚС ... ... ... |      |633    |441   ||   ... алған материалдар,  |      |     |     ||   ... және ... ...   |      |     |     ||   ... ... ҚҚС ...    |      |     |     ||5  |Жыл ... (шартты түрде) дайын   |      |701    |571   ||   ... ... ... ... ... |      |     |     ||   ... өнім ... ... ...      |     |     ||   |(701, 801 - ... ... ...  |      |     |     ||   ... ... ... ... |      |     |     ||   ... ... келген табыстардың |      |     |     ||   ... ... ...        |      |     |     ||   ... ... жұмсалған шығындардың |      |571    |801   ||   ... ... ...        |      |     |     |2.3 ... ... ... ... ... үшін 222 «Алынған тауарлар» және 223«Басқадай тауарлар» ... ...  ... ... ... ... ... негізінен сауда, қоғамдық тамақтандыру, жабдықтау-сату, делдалдықжәне сыртқы экономикалық ұйымдар пайдаланылады.222 «Алынған ... ... ... ... ... ... ... :222 –1-шот «Қоймадағы тауарлар»;222 – 2-шот «Тауарлары мен бос ыдыстар» т.б.;222 – 1 ... ... ... ...  ... және ... ... қоймаларындағы тауар запастыарының нақтысы жәнеқозғалысы есепке алынады.222-2-шот «Тауарлар мен бос ыдыстар» аралық шотында ... мен ...  ...  және  ...  есепке  алынады,  ...  ... не ыдыс ... кәсіпорындарға қайтарылуы мүмкін.Қоймадағы тауарлар мен ыдыстар дың есебі  материалдар есебі сияқтыматериалдар есебінің карточкаларында № М –  17  ...  ... ... ... ...  және бастапқы құжаттардағыжазбалар негізінде «Тауралардың нақтысы және қозғалысы ... ... ... олар ...  ...  ...  ... «Есептердің» негізінде бухгалтерия таукарлар мен ыдыстардыңнақтысы және қозғалысы туралы жиынтық тізімдемеде № немесе ... ... ... ... ... ... өнеркісіптік және басқа өндірістіккәсіпорындарда басқадау тауарлар мен ыдыстьардың ... және ... ... ... ... ... ... бұл кәсіпорындарда, саудадақабылданған тәртіп тәрізді жүргізіледі.Айдың аяғына таман жолда ... ... ... ... құныайдың аяғында 222 не 223 шотарының дебеті және 671 ... ... есеп ... шотының кредиті бойынша көрініс табады. (Бұлтауарлар қоймаға ... ... ... ... ... бұл сомаларқызылмен жазылып, 671 шот бойынша дебиторлық берешек ретінде  ... ... ... ... ... ... ... 222 не 223 шотарыдебеттеледі де, 671 шот кредиттеледі.Қайта өңдеуге немесе ... ... ... ... тауарлар 222не 223 бөлек аралық шотта есепке алынады.222 не 223 шоттар ... ... ... жауапты адамдар, атаулар(сұрыптар, партиялар, бумалар) бойынша, ал қажетті жағдайларда тауарлардыңсақталу ... ... ... ... ... және ... консигнациялау жолымен сатқандажасалатын операциялардың есебіӨндірілген өнімді тездетіп өткізу мақсатымен кәсіпорындар ... ... ... ... ... үшін ... ... консигнациялау негізінде  өткізу (сату) бойынша жасалатыноперацияларды есепке алу ү.шін 221 ... ... ... ... ... ... – 1-шот «Кәсіпорын қоймасындағы дацйын өнім», онда сату үшінқоймада ... ... ... өнім ... ... ... берілген дайын өнім», онда конссигнаторөткізген кезге дейінгі бостау құны ... ... ... дайынөнімді немесе өткізілген мүмкіндіктің жоқтығына байланысты өнімнің толық ... ... ... ... ... өнім ... ...  жоғарыда көрсетілгенаралық шоттарды қолдану ... ... сату үшін ... ... ... құнын егер өнім өтіп кетсе, түседі деп шамалаған табыспен  ҚҚСсомасы дәл көрсетуге мүмкіндік туады.Консигнациялық мәміле консигнациялық ... ... онда ...  басқа:  тауарларға  ...  ...  ...   ... ... ...  ережелерін; тауардың сатылатын аймағын;тауардың ең арзан және ең қымбат ... ... ...  ... және егер бұл ...  толық  не  жартылай  өтпесе,  ... ... ... ... ... ... ... тауарлары  өткенге  дейінконсигнаторда «консигнацияға қабылдаған тауарлар» деп аталатын ... 004 – ... ... алынады. Бұл шотта тауарлардың түрлері бойынша жәнекелісімшартта көосетілген бағалары бойынша есебі жүргізіледі.Егер қандай да бір ... ... ... жоқ, ... ... сапа ... т.б.) ... тауарларды  консигнацияғажасалған шартта көрсетілген мерзімде өткізе алмаса, онда консигнатқа толықне ......  ...  ...  құны  ... ... деп аталатын 004 – ші баланстан тыс ... ... ... екі жақтың келісім бойынша консигнациялық  тауардың  ... ... онда ... ... ... құны (тауар құныныңкеміту сомасына) 004-ші  шоттың кредиті бойынша жазылады. Екі  ... ... ... сату ... ... алады.Жеке тұлғалардан консигнацияға алынған тауарлар есебі.Консигнацияға жеке тұлғалардан (комитент) ... ... ... ... пен ... – консигнатордың арасында келісім шартаржасалады.3. «БЕРЕКЕ» ЖШС НЕГІЗІНДЕ НАН ЖӘНЕ НАН ... ... МЕН ... ... Нан және нан өнімдерін шығару және өткізу жоспарының орындалуымен динамикасын талдауӨндіріс көлемі мен ... ... өсім ... оның ... шығындар шамасына, кәсіпорын пайдасы мен  рентабельділігіне тікелейәсер етеді. Сондықтан ... ...  ... ... мәнге ие.Оның негізгі шешілетін мәселелері:- өндіріс пен өнімді өткізу жоспарының  орындалу ... ... ... осы көрсеткіштердің шамасына факторлардың әсерін анықтау;-  ... ... мен оын ... ... ішкі ... ... ... резервтреді құру бойынша іс - шараларды қалыптастыру.Талдау өнімді шығару мен өткізу ... ... өсім ... ... және ... ... ... басталады.  Бұлжағдайда өнім өндірісінің және оның ... ...  ... ... негіз ретінде базистік кезеңнің бағасын қабылдау қажет.Өсімнің базистік қарқыны әрбір келесі деңгейдің динамикалық қатарыныңалдыңғы жылына, ал тізбекті - ... ... ... ... ... мен өткізу көлемі натуралды, шартты - натуралды, еңбекжәне құндық өлшемде бейнеленеді.  Кәсіпорынның  ...  ... ... ... ...  ...  ...  бұл  үшінсалыстырмалы немесе ағындық бағалар пайдаланылады.Өнімді өткізу ... ... ... ... ... ... ... (түсім) бойынша анықталады, салыстырмалы, жоспарлы және нақтыбағада бейнеленуі ... ... ... ... бұл көрсеткіш еңалдыңғы мәнге ие. Өнім қалай сатылса, нарықтағы оған сұранысы оның өндіріскөлеміне байланысты. ... ...  ... ... ... ие емес ... ... өндірісінің және оны өткізу көлемініңнатуралды көрсеткіштері (дана, метр, тонна т.б.). Олар жеке ... ... өнім ... мен ... көлемін талдау кезінде пайдаланылады.Шартты - натуралды көрсеткіштер, ... ... ... ... көлемінің жалпылама сипаттамасы үшін ... ... ... мың ... мың шартты банка; жөндеу кәсіпорындарында ... ... ... аяқ киім  ...  - ... аяқкиім  парларыт.б.Нормативті еңбек  шығындары өнімді  ... ...  ... үшін  тек мына ... ... яғни  көп қырлыноменклатуралы өндіріс шарттарында натуралды ... ... - ... ... ... ... ... 9.Өнімді шығару мен өткізу динамикасы, мың тенге|Жыл  |Өнім   ...  ...  ... қарқыны  |Өткізу |Өткізу қарқыны ||    ... ...  |        ... |        ||    |ің    |    ...  |        |    |        ||    ... |    ...  |        |    |        ||    |мың дана |    |мың дана |        |    |        ||    |     |    |     ...    |Базисті |Тізбект||    |     |    |     |    |і   |    |    |і   ||2002  |326   |1,0   |294,54  |53,6  |57,4  |300   |54   |58,1  |9 - ...  ... ...  2002  жылы  2000  ... ... шығару көлемі төмендеген, яғни өнім шығрау көлемі 46,4% -ке ... ал ... сату 46 %. Бұл ... ... бәсекелесшағын нан зауыты "Диана" және ұсақ жеке  нан ... ... ... ба ... ... мен ... ... жылдық  өсім қарқынын орташагеометриялық және орташа арифметикалық өлшемі арқылы есептеуге ... ... ... =0.69Кесте 10.2002 ж. өнімді шығару мен өткізу бойынша жоспардың орындалуыныңбағасы|Өнім    |Өнім өндірісінің көлемі, дана  ... ... ... дана    ||      ...  ... |+,-   |Жосп. % |Жосп  ...  |+,-  ... ||2/с нан  |37200 |36000  |-1200  |-3,23  |38011  |35443  |-2578 |-6,8 ...   |72290 |71700  |-590  |-0,82  |73000  |70301  |-2699 |-3,7 ...  |54000 |49000  |-5000  |-9,6  |54785  |48772  |-6013 |-10,9 ||10 - ... ...                              ||1     |2   |3    |4    |5    |6    |7    |8   |9   ...   |14510 |13360  |-1150  |-7,93  |15020  |12828  |-2192 |-14,6 ...  |340670 |326794 |-13876 |    |344262 |323693  |-20569 |   |7 - ... ... 2002 жылы нан және нан өнімдерін шығару менөткізу бойынша жоспардың ... ...  ...  ...  өнімөндірісінің көлемі 13687 данаға, ал өнімді өткізудің нақты көлемі жоспарменсалыстырғанда 20569 ... ... ... Бұл ...  ... ... ... өнімді шығару және оны өткізу көлемі 2002 ж.сұраныстың төмендеуіне байланысты.Өнім өндірісі мен өнімді жөнелтуді оперативті ...  бір ... мен ... ... өнімді шығару және жөнелту туралы айдыңбасынан бастап өспелі нәтижедегі, нақты және жоспарлы сондай-ақ ... ... ... ... есеп негізінде жүргізіледі.Кесте 11.2002 жыл бойынша өнімді шығару мен жөнелту бойынша жоспардыңорындалуын оперативті талдау|Өнім аты|Жоспар      ...  ... ж        |02.01.  ||     |         ... |              |2002 ж  ||     |         ...  |              |     ||     |1 ... |1 айға  |     ... ...   |Айдың  |     ||     |     |     |     |         ... |     ||     |     |     |     |         ...  |     ||     |     |     |     |1 ... |1 айға  |     |     ||1    |2    |3    |4    |5    |6    |7    |8    ||1 ... ... нан» 0,85 кг                       ...  |200   |6200   |200   |200   |200   |-    |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ...  |200   |6200   |200   |200   |200   |-    |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ||2/ с ... наны 0,83 кг                          ...  |150   |4650   |150   |170   |170   |+20   |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ...  |150   |4650   |150   |180   |180   |+30   |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ... 0,5 кг                                ...  |200   |6200   |200   |200   |200   |-    |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ...  |220   |6820   |200   |170   |170   |-50   |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ... 0,4 кг                               ...  |300   |9300   |300   |200   |200   |-100   |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ...  |300   |9300   |300   |180   |180   |-120   |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ... 0,1 кг                               ...  |150   |4650   |150   |150   |150   |-    |     ...  |     |     |     |     |     |     |     ...  |170   |5270   |170   |100   |100   |-70   |     ...  |     |     |     |     |     |     |     |2. Нан және нан ... ... мен ... талдауКәсіпорын шығарған өнімінің түрлері мен құрылымын  қалыптастырукезінде бір ... ...  өнім ... ... ... жағынанқолда бар еңбек, ... ...  ...  ...  т.б.ресурстарын өте тиімді пайдалану жағын ескеруі қажет.Өнім ассортиментіндегі өзгерістердің жалпылама ...  ... ... ... оның ... ассортимент бойынша жоспардыңорындалуында есепке ... өнім ... ... ... ...  ...  қатынасымен анықталады.  Берілген  көрсеткіштіңшамасын 7. – кестедегі берілгендер бойынша есептейміз:Кас=     ... ... ...  ... ... ... болғанын байқаймыз, яғни 1/с бидай ... ... ал ... 2/с нан, ... ... ... лепешкалардышығару көлемі кеміген.1 – сортты  нан бойынша өндіріс  ...  ...  ... ... ... яғни бір өнім түрлерінің үлес салмағы артса,екіншісі төмендеген.Өнімді шығару мен өткізу құрылымының ... ...  ... әсер ... құндық бағадағы  шығару  көлемі,  материалсыйымдылығы, тауар өнімінің өзіндік  ... ... ...  ... ... ... үлес ... артса, онда құндық мәндегі өнімді шығарукөлемі де артады және керісінше.Өндіріс ... ... ... ... әсерініңесебін тізбекті қою әдісі бойынша (3.9 – кесте) ... ... 1 )( 2 )( 3 ... ...  ...  ...  өнім  ...  бойынша  бірдей(5768,3/6009) 3 % - ке кем ...  және ...  ... ... жоспарлы бағадағы өндірістің жалпы көлемі 5768,3 мыңтенгені құрайтын еді. ... ... ол 86 мың ... ... болар еді.Бұл бағасы жоғары ... ... ... ... үлесі артты.Кесте 12.2002 ж. шығарылған өнімінің құрылымын талдау|Өнім түрі |Көт|Өндіріс көлемі,  |Өнім    ... ...   ...     ...        |құрылымы % |өнімді шығару, мың   |ның   ||     |е |          |      ...         ...     |бағ|          |      |            ...     |а, |          |      |            ... ||     |тен|          |      |            ...     |ге |          |      |            |ң    ||     |  |          |      |            ... ||     |  |жоспар       ...   ...         ... ||                                        ||1      |2      |3      |4      |5      |6      ||1      |2      |3      |4      |5      |6      ||2001 ж.                                   ||1/с ...  |88925    |25     |22,15    |325,2    |16,5    ...    |      |      |      |      |      ||2/с нан   |37250    |24     |21,21    |94,3    |11,9    ...    |74421    |25     |22,45    |-54     |-      ...   |51020    |4      |3,0     |45     |29,4    ...   |84974    |13     |11,4    |-18,4    |-      ...   |15410    |27     |25,1    |      |      ||2002 ж.                                   ||1/с ...  |72309    |24     |21,47    |207,3    |13,4    ...    |      |      |      |      |      ||2/с нан   |36000    |23     |20,44    |82,1    |11,2    ...    |71700    |24     |22,02    |-128    |-      ...   |49000    |4      |3,1     |-15     |-      ...   |84425    |12     |10,7    |-96,1    |-      ...   |13360    |27     |25,1    |      |      ... ЖШС бойынша өндірістік  қызметтің  (шығындардың  ... ... Рз ... үшін мына ... пайдалануымызғаболады:немесе           ( 5 ... - ... ... ... табыс, тенге;ЧП - негізгі қызметтен түсетін таза табыс;З -  шығарылған және ... өнім ... ... ... жылы ... деңгейін анықтайық:- 1 сортты бөлке наны бойынша:RЗ = 325200/1969689=16,5- 2 сортты ... наны ... = ... ... ... = ... 2002 жыл бойынша рентабельділік деңгейін ... 1 ... ... наны ... = ... 2 сортты бөлке наны бойыншаRЗ = 82100/735840=11,2Сатудың (айналымның) рентабельділігі келесі түрде анықталады:Rоб=Прп / В   ...    ... / В( 6 ... ... ... 2001 жылы ... ... 1 / с бидайнаны бойынша 3,1 %- ке, ал 2/с бөлке наны ... 0,7 %- ке  ... ... нан ... ... ... шығару мен оларды сатуға кеткеншығындардың орны толтырылмаған. ... біз ... ... ... ... кеткен әрбір теңгеден түсетін таза табысы қаншалықты екенін көреміз.Аталған талдауларға сүйене отырып, 2002 жылы  ... ... ... ... Бұл ... ... ... алдыңғыжылдарға қарағанда төмендеуі, өткізілмей қалған нан өнімдерінің шамасынынңкөбеюі, ... ...  ... ... ... отыр.  Кәсіпорынқызметінің қаржылық - шаруашылық қызметі туралы есепке сүйенетін болсақ,кәсіпорынның 2002 жылы ... ... ... ... ... 2.)Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметінің маңызды көрсеткіштері болыпөнімнің сапасы саналады. Оның артуы -  ... ... , ... алу және ... ... бір ... Өнім сапасының жоғарығадеңгейі өнімге сұраныстың артуына және тек сату ... ... ғана ... – ақ аса ... баға есебінен де таза табыс сомасының ұлғаюынамүмкіндік береді.Талдаудың 1 – ... ... - өнім ... көрсеткіштерініңдинамикасын, деңгейі бойынша  жоспардың орындалуын, өзгеру  себептерінзерттеу және өнім ... ... ... жоспардың орындалуына бағаберу.Талдаудың екінші шешілетін мәселесі -  кәсіпорын жұмысының құндықкөрсеткіштеріне өнім ... ... ...  яғни  тауар  өнімініңшығарылуына () ... ... ... түсім ()  және тазатабыс () . Есептеу келесі ... ...                    ( 7 );                    ( 8 )( 9 ... 0 және Ц1 – ... ... ... және ... өнімніңсәйкес бағасы, тенге;С0 және С1 - өнім сапасын өзгертуге дейінгі және кейінгі ... ... ... деңгейі;VBП1 – сапасы жоғары шығарылған өнім саны;VPП1 – сапасы жоғары өнімді өткізу ... ... ... ... ... ... ... көлеміне әсерініңесебін абсолютті айырма ... ... ... ... ... сорт ... ... өзгерісін () сәйкес сорттың бағасына (Цi) ... ... ... ... ... ()  ...  берілгентүрінің нақты жалпы шығындарының көлеміне көбейтеміз( 10 )Кесте 15.Бөлке нанның бағасының орташа деңгейінің өзгерісіне сорттылықтыңтигізетін әсері|Өнім ... ... ... ... құрылымы          |Орташа ...  ||      |      |                ... ...  ||      |      ...  |нақты   |(+,-)   |         ||1      |2      |3     |4     |5     |6         ...   |25     |0,60   |0,73   |+0,17   ... ||2 – сорт  |24     |0,40   |0,27   |-0,13   ... -3,12 ...   |24     |1,0    |1,0    |     |+1,13       |15 - ... ... 1 – ... ...  ... ... 2-сортты нан өнімінің үлесі сәйкесінше төмендеуіне байланысты, нан өнімініңөткізу бағасы жоспармен салыстырғанда 1,13 ... ... Нан ... ... ... ... ... төмендеген, ал түсімсомасы 122389,2 теңгеге скен. (1,13*108309)Осы сияқты сорттылықтың өзгерісі ... ... ... ... ... ... ... 16.Нан өнімдерінің өзіндік құнының орташа деңгейінің өзгерісіне сортқұрамының тигізетін әсері|Өнім сорты |Өнімнің  ... ...        ... ...    ||      ...  |              ... ...    ||      ... ...              |           ||      |      ...  ...  |Ауытқу  |           ||1      |2     |3    |4    |5    |6           || 1 – сорт |21,47   |0,60   |0,73  |+0,17  ...  ||2 – сорт  |20,44   |0,40   |0,27  |-0,13  ...  ...   |      |1,0   |1,0   |     |+0.99         ... ... сорт ... ... таза табыс сомасына әсеріанықталады:( 11 ... ... ... ... ... ... зерттеуде үлкен мәнге өндіріс ырғақтылығы менөнімді өткізуді талдау ие.Ырғақтылық - жоспарда  қарастырылған ... ... ... ... өнімнің тең мөлшерде шығарылуы.Ырғақты жұмыс өнімнің уақытылы шығарылуы мен  ...  ... ... табылады.Бір қалыпсыз жұмыс экономикалық көрсеткіштерді нашарлатады: өнімніңсапасы төмендейді; аяқталмаған өндіріс көлемі мен қоймадағы дайын ... тыс ... ... ... ... капитал айналымдылығытөмендейді, келісімдер  бойынша  ...  ...  ... ... ... үшін  ...  төлейді,  түсім  уақытылытүспейді, еңбекақы қоры ... ... ... ... басында жұмысшыларғажұмыстың тоқтап тұрғаны үшін бір , ал соңында уақыттан тыс жыс ... ... ... барлығы өнімнің өзіндік құнының артуына, таза табыссомасының төмендеуіне, ксіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... ... үшін пайдаланылатынкең тараған көрсеткіштерніің бірі – ырғақтылық  коэффициенті. Ол ... ... ... нақты үлес салмағының (бірақ  жоспарланғандеңгейінен аспайтын) сомасымен  анықталады.  Бұл  ...  17  ... ... ... ... ... ... шығару ырғақтылығы|Тоқсан |Өнімді шығару, мың|Өнімнің үлес  |Жоспардың   ... б/ша  ||    ...       ... %   ...   ...     ||    |         |        ...     ...  ||    |         |        |        ... ...    ||    ...  |нақты  |жос-пар |нақ-ты |        |         ||1    |1502   |1326,0 |25   |23,0  |-11,72     |23        ||2    |1502   |1558,0 |25   |27,0  |+3,73     |25        ||3    |1502   |1273,2 |25   |22,1  |-15,23     |22,1       ||4    |1502   |1611,2 |25   |27,9  |+7,3      |25        ||1 ... |6009   |5768,3 |100   |100  |-4,0      |95        |К ритм = ... = ... ... (КВ)  ...  (ай,  ...  жоспарлытапсырмадан орташа квадраттық  ауытқудың өнімнің орташа тәуліктік (орташаайлық, орташа ... ... ... ... ... 12 )Мұндағы,- орташа квадраттық тапсырмадан ауытқу;n - кезең саны;хпл - өнімнің орташа квадраттық ... ... мән ... ... жөнделген немесе өткізілген өнімнің графиктен9,1%-ке ауыткығанын білдіреді.Енді өнімді жөнелту мен өткізу ырғақтылығына ... ... ... ... ... ... ...  |Өнімді шығару,  |Өнімнің үлес  |Жоспардың  ... б/ша  ||     |мың ...    ... %   ...  ...     ||     |         |        ...    |орындалуындағы өнім||     |         |        |       ...       ||     ... ...  ... ... |       |          ||1    |1519  |1311  |  25 |22,6  |-13,7    |22,6        ||2    |1519  |1583  |25   |27,7  |+4,2     |2,5        ||3    |1519  |1263  |25   |21,8  |-16,9    |21,8        ||4    |1519  |1631  |25   |28,2  |+7,4     |25         ||1 ... |6075,6 |5789,3 |100   |100  |-4,7     |94,4        |К ритм = ... ... мән тоқсан бойынша жөнелтіген немесе өткізілген өнімнің графиктен9,6%-ке ауыткығанын білдіреді.3.5. Дайын өнімді және оның ... ... ... ... ... өндіру және өткізу бойынша жоспардың орындалуы мен динамикасынзерттегеннен кейін өткізу көлемінің өзгеруінің факторларын анықтау қажет.Өнімді ... ... ... 2 ... ... ... ... тауар өнімін жөнелту бойынша анықталса, ондатауар өнімінің балансы келесі түрде болады:ГПн+ТП         ... 13 ... 1 4 ... ... ... ... ... кейін анықталса онда тауарбалансын келесі түрде жазуға болады:ГПН+ТП+ОТН=РП+ОТН+ГПК( 15 )Бұдан,РП=ГПН+ТП+ОТН-ОТК-ГПК( 16 )Мұндағы:ГПН , ГПК - ... ... және ... ... қоймадағыдайын өнімнің қалдықтары;ТП - есепті кезеңдегі өнімді шығару көлемі;ОТН, ОТК - кезең басы мен кезең ... ... ...  ... ... ... көлеміне  әсерінің  есебінфакторлардың көрсеткіштерінің нақты деңгейін ... ...  ... ... және ... ... ... арқылы жүргізугеболады.Кесте 19.2002 жылғы «Береке» ЖШС нан және нан өнімдерін өткізу көлемініңөзгерісінің факторларын талдау|Көрсеткіш   ... ... ...   ... ... ...    ||       ... құны, мың тенге    |өзгерісі           ||       |мың ...   |%       |мың ...   |%       ||Жыл ...  |157,2     |97,1     |-71,2     |-24,9     ... өнім  |       |       |       |       ...    |       |       |       |       ||Бір ...   |6009     |5854     |-155     |-54,1     ...    |       |       |       |       ...  |       |       |       |       ||Жыл ...  |125      |53,8     |-60,1     |-21      ... ...       |       |       |       ...    |       |       |       |       ... ... |6075,6    |5789,3    |-286,3    |100      ... ... мен ... ... ... ... зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Оларды 3 топқа бөлуге болады:1. Кәсіпорынның еңбек ресурстармен қамтамасыз етілуі және ... ... 17 ... 18 ... - ... жұмысшыларының орташа сандық саны;ГВ - бір жұмысшының орташа жылдық еңбек өндірілімі;ДВ- есеті кезеңдегі ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етілуі мен олардыпайдалану тиімділігі:ВП=ОПФ *ФООПФ ;( 19 )РП =ОПФ*ФООПФ*ДВ( 20 )Мұндағы:ОПФ - ... ... ... ... жылдық сомасы;ФО - негізгі өндірістік қорлардың қор қайтарылымы.3. Өндірісті шикізаттар мен материалдармен қамтамасыз етілуі  мен ... ... 21 ... 22 ... - өнім өндірісі үшін тұтынылған материалды ресурстардың сомасы;МО -  материал ... (1 ... ... ... ... ...  өнім ... мен өткізуді ұлғайту резервтеріанықталады.Бірінші топ бойынша ... ... ... ... ... болады:;                              ( 23);                           ( 24 )( 25 ... ... ... - ... ... ... ...  уақытының қорының  өсуі  мен  ...  ...  ... артуы есебінен сәйкесінше жалпы түсім өсімінің резерві;Р КР - жұмыс орындарының санының ұлғаю резервтері;Р ФРВ - кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... уақытының қорын ұлғайту резерві;Р ЧВ - техникалық, технологиялық, өндірісті және жұмысшы күшінұйымдастыруды ... ...  ...  ...  өндірілімінің  өсурезерві;ФРВ - өсімнің анықталған резервтері есебінен жұмсалған ... ... топ ... - өнім  ... ... ... ... -жабдықтардың санының ұлғаюы (РК); оның жұмыс істеу уақыты (РТ)және 1 ... - ... ... ... (РЧВ) есебінен болады, ол мынаформулалармен есептеледі:РВПК = РК*ГВф;( 26 )РВПП=РТ*ЧВФ;( 27 )РВПЧВ=РЧВ*ТВ( 28 ... топ ... ... ... ... ... ... түрдеесептеледі: i - ші өнім бірлігіне кететін шығын номасына j - ... ... ... өнім  бірлігінің жоспарлы  бағасына ... ... ... өнім ... ... ...           ( 29 ... ... өнім ... мен өткізуді  ұлғайтудыңанықталған резервтері жалпыланады.ҚОРЫТЫНДЫДайын өнім сыртқа, өзінің күрделі құрылысы және әлеуметтік ... ... ... ... жұмыстары мен көрсетілген қызметтері,сондай – ақ өткізу үшін өздері шығарған шала ...  құны ... Өнім ... мен ...  ... және өткізу жоспарыныңорындалуы субьект қызметін сипаттайтын негізгі көрсеткіш болып табылады.«Береке» ЖШС нан және нан ... ... оны ... ... мен жеке сатушыларға өткізумен айналысады. Бұл ... ... ... себебі қазір қалада жеке меншік нан шығаратын мекемелерменбәсекеге түсуде.Кәсіпорынның 2002 ж. нан және нан өнімдерін ... ... ... нан ... ... нақты көлемі жоспармен салыстырғанда13687 данаға, ал өнімді өткізу көлемі 20569 ... ... ... ... ... қарағанда 2002 жылы  өнімді шығару көлемісұраныстың ... ...  ... ...  ... ... 1 – ... бөлке наны бойынша ғана өнімді шығару көлемі жоспарданасыра орындалған, ... ... ... ... ... шығарған өнімінің түрлері мен құрылымын  қалыптастырукезінде бір ... ...  өнім ... сұранысты, екінші жағынанқолда бар еңбек, ... ...  ...  ...  ... өте тиімді  пайдалану жағын ескеруі  қажет.  Кәсіпорынныңассортименттік саясатында ... ... ... яғни 1/с ... ... ... ал ... нан өнімдерінің өнімдерін шығару көлемі кеміген.(Кас=0,99 %). Бір өнім ... ... ... ... көлемінің  ұлғаюымен басқа өнім түрлері ... ... ... ... ... яғни бір өнім ... үлес ... өссе, екіншілерінікі –төмендейді. Ал кәсіпорындағы шығарылған және өткізілген  нан ... ... ... ... ...  2002 ж. ... бағадағыөнімді шығару көлемі жоспар бойынша 6009 мың тенге, ал ... ... ... мың ... ... яғни 145,0 мың тенгеге ауытқыған. Бұған себеп,өнімді шығару көлемінің төмендеуі, яғни ... ... ... да  ...  ... ... және жеке нан сатушылардың нарықта көптепорналасуы.Егер өндіріс жоспары барлық өнім түрлері бойынша бірдей 3 %-ке ... және ... ...  ...  ...  ... өндірістің жалпы көлемі 5768,3 мың тенгені құрайтын еді, нақтықұрылымда ол 86,0 мың тенгеге жоғары болар еді. Бұл ... ...  ... ... ... ... ... білдіреді. Осы тәрізді өнімдіқұрылымы бойынша, егер өнімді өткізу жоспары ... өнім ... ... 6 %-ке кем ... және ... құрылым  өзгермегенжағдайда жоспарлы бағадағы өнімді ... ... ... 5714,25 ... ... еді, ... құрылымда ол 75,1 мың тенгеге жоғары болар еді.Бұл бағасы жоғары  өнімнің жалпы  ... ... ...  ... ... ... ... тиімділігін, әртүрлібағыттағы қызметтердің табыстылығын сипаттайды. 2001 жылмен салыстырғанда2002 жылы өндірістік қызметтің рентабельділік деңгейі 1 / с ... ... 3,1 % -ке, 2/с ... аны ... 0,7 % - ке төмендеген, ал ... ...  ... қызметтің рентабельді емес, өнімді сатудыңрентабельділігі де 1 / с бөлке наны бойынша 0,8 % - ке, 2/с  ... ... 0,3 % - ке ... ... ... ... отырып, 2002 жылыжалпы рентабельділік деңгейінің төмендегенін байқаймыз. 2002 жылы  тоқсанбойынша өнімді ... ... ... ... ... 2002ж. 2001 ... қарағанда өнімді шығару меноны өткізу көлемі де төмендеген. Бұл негізінен ... жеке ...  ... мен жеке ... ... ... орналасуында. Сондықтан 2002ж. нанды шығару мен өткізу көлемі жоспарланған мөлшерден ... ... ²Ð ... åñåï ... ... ... 1995 æ2. ... Т.А., Әбленов Д.О. Бизнестегі есеп және талдау: Оқуқұралы./Жалпы ред. Басқарған ... Т.А. – ... ... 2002ж. – 416 бет3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. ... учет ... ... Указ ... ... Казахстан «О Государственном предприятии». –1995 – 27 июня.5. Библиотека бухгалтера и предпринимателя – БИКО, Алматы № 15 – 16 (82 –83), 1997.6. ... ...... ... №31 (1225), 1998.7. ... Е.П.,  Парашутин  Н.В.,  Бабченко  Т.Н.,  Галакина  ... ... – М.: ... и ... 19948. ... ... А.И.Белкин. Реформа бухгалтерского учета – Алматы:И.Д. «LEM», 1999.9. В.И.Скала, Н.В.Скала, ... ... ... ... ... И.Д. «LEM», 1999.10. ... ... С.В.Негашев. Методика финансового анализа –Москва: Инфра – М, 2000.11.  ...   Курс  ...  ...  ...   ... ... Е.П., ...  Н.В.,  Бабченко  Т.Н.,  ...  ... ... – М.: ... и ... 199413. В.Г.Горелкин , М.К. Кодуб. Первичная документация и ведение ...... ... школа», 1989.14.Кеулимжаев К.К. – «Корресподенция счетов по Генеральному плану счетов».– Бюллетень бухгалтера., 1997, ... - Нан» ААҚ 2002 ж. ... ... ... ... мен ... туралы ЕСЕБІ|          |Жыл ... ...  ...  |Есепті  |Кезең  ||          ... ...  ...   ...  |соңы   ||          |      ... ...   ...   ...  ||          |      |ұн    ... ... ...  ||          |      ... |     |     |тар   ... – ұны ж/с   |148    |2790   |1150   |1221   |77    ... ұны 1 –с   |247    |5150   |1375   |1310   |312   ... ұны 2-с    |23     |520   |175    |124    |74    ...... ұн |8     |200   |31    |19    |20    ...... ұн |     - |     |     |     |     ...      |426    |8830   |2731   |2674   |483   ... ... - Нан" ААҚ              ...  ЕТУ № ... жТалап етуші : Сатышева М. О   ... ... ... ... Б.Т.|Шикізаттар     ... ...        ... |Сомасы  |Номенктур||          ...          ...  ...  ... № ||          |і   |          |     |     |     ||          |   ...  |Жіберіл-ге|     |     |     ||          |   ... |ні    |     |     |     ||Ұн         |кг  |250   |250    |25    |6250   |     ||Тұз        |кг  |10    |10    |20    |200   |     ... майы    |л   |5    |5     |130   |650   |     ...        |кг  |5    |5     |75    |375   |     ...      ... |50    |50    |10    |500   |     ...      |г   |20    |20    |10    |200   |     ...      |кг  |10    |10    |200   |200   |     ||Сүт        |л   |10    |10    |35    |350   |     ...       |кг  |5    |5     |40    |200   |     ...      |   |     |     |     |     |     ... ...  ... ___________________«Қаратау - Нан» ААҚ ұн және нан ... ... ... (2002 ж.)1. ... нан 0,85 кг - 146,5 %|Шикізаттар          ... ... |1 кг ...  ...   ||               |        ...    |тенге    ||Жоғарғы сортты бидай ұны   |341,3      |26      |8,87    ||Тұз              |10,2      |0,02     |0,204    ...            |3,4       |0,468    |1,65    ... ... өсімдік майы |1,0       |1,30     |1,30    ||Су              |4,8       |0,24     |1,15    ...             |2,05      |75      |1,5     ...           |        |       |      ... майы          |        |       |      ... ...       |        |       |      ...            |        |       |      ...           |        |       |      ... ...    |        |       |13,17    ... ... |        |       |0,54    ... ыдыс (тара бойынша)  |        |       |0,78    ...           |        |       |      ... ...    |        |       |      ... ... |        |       |1,53    ... отын         |        |       |      ... ...       |        |       |1,61    ... ...       |        |       |-      ... ...  |        |       |0,16    ...          |        |       |      ...... іске қосу |        |       |1,24    ...           |        |       |      ... ... ...   |        |       |2,17    ... ... құн    |        |       |21,20    ... емес ... құн  |        |       |0,27    ... ... құн       |        |       |21,47    ...... ...    |        |       |24     ... ...       |        |       |      ||+ таза ...         |        |       |+2,53    ||- ...            |        |       |      ... - Нан» ААҚ нан және нан ... ... ... (2002 ж.)2. Ақбидай наны 2– сорт 0,83 кг|Шикізаттар          ... ... |1 кг ...  ...   ||               |        ...    ...    ||1- ... бидай ұны      |341,3      |24      |8,19    ||Тұз              |12,3      |0,02     |0,246    ...            |2,7       |0,468    |1,26    ... ... ... майы |1,0       |1,30     |1,30    ||Су              |4,8       |0,24     |1,15    ... ...    |        |       |12,15    ... шығындары |        |       |0,61    ... ыдыс ... ...  |        |       |0,83    ...           |        |       |      ... ...    |        |       |      ... ... |        |       |1,53    ... отын         |        |       |      ... ...       |        |       |1,48    ... еңбекақы       |        |       |-      ... ...  |        |       |0,15    ...          |        |       |      ... – жабдықтарды іске қосу |        |       |1,14    ...           |        |       |      ... ... ...   |        |       |2,1     ... ... құн    |        |       |19,99    ... емес ... құн  |        |       |0,45    ... ... құн       |        |       |20,44    ...... бағасы    |        |       |23     ... ...       |        |       |      ||+ таза ...         |        |       |+2,56    ||- ...            |        |       |      ...  ...             |   ||1. ... - НАН» ААҚ ... ...        |   ||  ...                   |   ||  |1.1. ... ...         |   ||  ... ... ...       |   ||  |1.3 ... ... ... сипаттамасы мен  |   ||  ... ... . . . .. . . . . . . . . . .…. |   ||  |.                              |   ||  |                               |   ||2  ... - Нан» ААҚ ... ...          |   ||  ...             |   ||  |2.1 ... ... ...       |   ||  |2.2. ... ... ... ұйымдастыру……………..   |   ||  |2.3 «Қаратау - Нан» ААҚ ... ... ...     |   ||  ... ...            |   ||3. ... - НАН» ААҚ - ДА ДАЙЫН ӨНІМДІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... |   ||  ... АЛУ ЖӘНЕ ...                 |   ||  |2.1. ... ... есепке алу………...…………….………………        |   ||  |2.2. ... ... ... және                |   ||  ...               |   ||  |2.3. ... ... есебі…………………………………..        |   ||  |2.4. ... ... және ... ... жолымен   |   ||  ... ... ... ...       |   ||  ...                 |   ||  ... ...              |   ||  ...                 |   ... алдындағы іс – тәжірибеден  өтудің  ...  ... яғни ... ... және оның ... ... алу және ... сәйкес толығымен мәліметтер жинауДиплом алдындағы тәжірибеден өтудің шешілетін ... :✓ ... ......  ...  және  ... өнім ... кәсібі, яғни ерекшелігімен òàíûñó;✓  өндірістің  ...  ...  ...  кәсіпорынныңөндірістік бөлімінің негізгі қызметтерімен танысу;✓ кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жасау;✓ кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыларға сипаттама беру;✓  кәсіпорындағы  ...  ...  ...  ... ... бухгалтерия қызметкерлерінің арасында міндеттерінбөлу және оларға қойылатын талаптар, кәсіпорынның есептік саясатыментанысу;✓ нан және нан ... ... мен оны ... ... ... ... ... беру;✓ дайын өнім шығару және оның өткізілуіне талдау жасау.✓ ¸ðò¾ðëi åñåï ... ... ... тек ... ... тәжірибелік мәліметтер және таңдалғантақырып бойынша кәсіпорынның қаржылық – шаруашылық қызметінің ... ... ... ғана жазылатынын ескеруі тиіс.Өндіріс көлемі мен өнімді өткізу өзара байланысты көрсеткіштер болыптабылады. Шектелген ... ... мен ... ... ... қатарлы орында өнім өндірісінң көлемі алады және ол сату  ... ... ... мен ... ... ...  сату көлемінөндіріс анықтамайды, керісінше мүмкін сату көлемі өндірістік ... ... ... ... ...  ... ... алатын тауарлар менөнімдерді өндіруі қажет.ҚОРЫТЫНДЫДайын өнім сыртқа, өзінің күрделі құрылысы және әлеуметтік ... ... ... ... ... мен ... ... – ақ өткізу үшін өздері шығарған шала ...  құны ... ... мен ...  өндіру және өткізу жоспарыныңорындалуы субьект қызметін сипаттайтын ... ... ... ...... ААҚ нан және нан өнімдерін өндіріп, оны арнайы саудапунктері мен жеке сатушыларға өткізумен айналысады. Бұл мекеменің ... ... ... ... ... жеке ... нан шығаратын мекемелерменбәсекеге түсуде.Диплом алдындағы іс – тәжіирибе жөніндегі есепте  кәсіпорынға ... ... ... ... өнімдеріне, яғни нан және нан өнімдерінесипаттама берілген, кәсіпорындағы ... алу ... мен ... ... ... өнімді және оның өткізілуін есепке алу, дайынөнімді бағалау және жөнелтілген және өткізілген ...  ... ... құны ... дайын өнімді шығару ведомості қалай толтырылатыны,дайын өнімді өткізудің есебі, сатып ... мен  ... ... ... ... ведомостін қалай толтырылатыны, өткізілген дайынөнімнің өзіндік құнының есебі, өнімнің нақт ... ...  оның ... ... ... ... ... және оның өткізілген өнімгебөлудің және оның қоймадағы қалдығының дұрыстығын ... ... ... ... ... өткізу бойынша шығындардың есебі, өнім өндіру менөткізу жоспарын ... және ... ... талдау жасалған.Приложение 1БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСЗа ___2002 год_______(квартал, год)Название организации: ОАО «Каратау - Нан»Отрасль (вид деятельности) : _________________________________________Юридический адрес организации : ... ... ...                           ...   |На   ||                              ... |конец ||                              |. ...                              |  |го   |го   ||                              |  ...                             |2 |3   |4   ||I. ... ...                  |  |    |    ... ... ... в т.ч. :          |010|    |    ... (105)                       |011|    |    ... ... активов (111 - 116)       |020|    |    ...  ... ... ... ... |  |    |    ... в т.ч.:                     |  |    |    ...                          |031|    |    ... ... (12):                  |040|    |    ... (121)                        |041|    |    ... и ... (122)                 ... |5822,7 ... и ... (123)                ... |750,8 ||Транспортные средства (124)                |044|    |    ... ... ... (125)               ... |6932,8 ... ...                     ... |4264,0 ... ... ... средств (стр.040-050), в   |060|12287,8|9242,3 ||т.ч.:                           |  |    |    ... (121)                        |061|    |    ... и ... (122)                 |062|    |    ... и ... (123)                |063|    |    ... средства (124)                |064|    |    ... ... ... (125)               |065|    |    ... ... ... (126)       |070|    |    ... ... (14, 40):             |080|    |    ... в дочерние товарищества (141)          |081|    |    ... в ... ... (142)         |082|    |    ... в ... контролируемые юридические лица   |083|    |    ||(143)                           |  |    |    ... ... ...          |090|    |    ||В т.ч. :                          |  |    |    ... к ... (301, 303)                |091|    |    ... полученные (302)                  |092|    |    ... ... и ... лиц (333)        |094|    |    ... ... ... ... 332, 334)    |095|    |    ... ... ... (34)               |096|    |    ... ... ... (сумма строк 030, 060, 070,  ... ||080, 090)                         |  |    |    ||II. ... ...                     |  |    |    ... ...                |110|    |    ... (20)                       ... |1873,6 ... ... (21)              |112|    |    ... (22)                        |113|    |    ... дебиторская задолженность, в т.ч. :     ... |4888,2 ... ... (351, 352)                |121|    |    ... ... ... (341 – 343)            |122|    |    ... к получению (301, 303)                |123|    |    ... ... (302)                  |124|    |    ... по ... ... ... основной |125|    |    ||организацией и ее ... ... (321)      |  |    |    ... ... и ... лиц (333)        |126|    |    ... ... ... (322 – 323, 331, 332, ...    |    ... ... инвестиции (401 – 403)      |130|    |    ... (441, 421-242, 431-432, 441, 451-452)        ... |0,8  ... ... ... ...        ... ||Баланс (сумма строс 100+150)                |  ... ... и ...            |Код|    |    ||                              |стр|    |    ||                              |. |    |    ||1                             |2 |    |    ||I. ... капитал                   |  |    |    ... ... (50)                   ... |7648,0 ... ... капитал (531)          |170|    |    ... ... ... ... ... ), в |180|    |    ||т.ч.                            |  |    |    ... ... (541)                   |181|    |    ... (542)                      |182|    |    ... ... переоценки (543)               |183|    |    ... ... (55)                   ... |2354,2 ... ... ... ... отчетного года |201|    |(3305,7||(561)                           |  |    |)   ... ... ... ... прошлых лет   |202|    |    ||(562)                           |  |    |    ... ... ... (стр.160+170+180+190+200)   |210|11684,7|6696,5 ||II. долгосрочные обязательства               |  |    |    ... ... (601)                    |221|    |    ... от ... ... (602)         |222|    |    ... (603)                        |223|    |    ... ... (632)                  |230|    |    ... ... ... (сумма строк 220-230)   |240|    |    ||III. ... ...                 |  |    |    ... ... и ... (601-603)        |250|    |    ... ... ... ... ...       |260|    |    ... ... задолженность:         ... |6206,7 ... и ... к ... (67)               |271|    |    ... ... от ... и ... (66)    |272|    |    ... по ... (631, 633, 634)          ... |347,4 ||Дивиденды к выплате (621-622)               |274|    |    ... по ... ... ... основной |275|    |    ... и ее ... ... (641)      |  |    |    ... ... ... ( 682)           |276|    |    ... задолженность (632, 642, 643, 651-655, 687)    |277|    |    ... ... по ... ...   ... |3397,6 ||(681, 683, 684, 685-686)                  |  |    |    ... будущих периодов (61)                |279|    |    ... ... ... ... ... ...   ... ||баланс (сумма строк 210+240+290)              |  |    |    ... ... о ... ... ... : ОАО ... - ... деятельностиОрганизационно – правовая форма собственности : ______________________Единица измерения, тыс.тенге|Наименование показателей            |Код ...       ||                        |стр. |          ||                        |   ... ...  ||1                        |2  |3    |4    ... от ... ...          |10  |2749,3  |976,1  ... реализованной продукции (работ,  |20  |     |     ...                     |   |     |     ... ... (стр. 10 – стр. 20)        |30  |     |     ... ... в т.ч.:            |40  |     |     ... и административные расходы (счет 821)   |41  |     |     ... по ... ... 811)        |42  |     |     ... на ... ... ...    |43  |     |     ... ... от ... виды основной     |50  |556,4  |872,1  ... (стр. 30 – стр. 50)        |   |     |     ... от ... ... ... 721-727)|60  |     |     ... ... от ... ... до    |70  |3305,7  |1848,2  ||налогообложения                 |   |     |     ... 50 + стр. 60)               |   |     |     ... от по ... налогу с юридических |80  |25    |15    ||лиц                       |   |     |     ... ... от ... ... ...  |90  |0    |1    ... (стр. 70 – стр. 80)       |   |     |     ... ... от ... ситуаций     |100 |0    |     ... ... ... (стр. 90 - стр. 100)   |110 |0    |1    ... ...              |120 |0    |0    ... ... (убыток) за вычетом начисленных  |130 |0    |1    ... ...            |   |     |     ... затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)за 2002 год.Раздел 1. По основному виду ...      |код стр ... с ... года            ...      |    |                       ||            |    ...  |в т.ч.         ... за  ||            |    |    |            ...            |    |    |            |щий ... ||            |    |    |            ...  ||            |    |    |            ...    ||            |    |    ... на  ... |      ||            |    |    ... |      ||            |    |    ...  |     |      ||            |    |    ...   |     |      ||            |    |    ...    |     |      ||1           |2    |3    |4      |5    |6      ... ... |10687,2 |10687,2 |       |     |19069,6   ...         |    |    |       |     |      ... и ...   |7579,3 |7579,3 |       |     |15909    ... изделия и   |    |    |       |     |      ...     |    |    |       |     |      ...    |    |    |       |     |      ...       |    |    |       |     |      ...        |2460,2 |2460,2 |       |     |2312,8   ...        |258,1  |258,1  |       |     |420,3    ... за ... |173,8  |173,8  |       |     |238,8    ... ...    |    |    |       |     |      ||В том ...      |173,8  |173,8  |       |     |238,8    ... за воду,     |    |    |       |     |      ... из     |    |    |       |     |      ...   |    |    |       |     |      ...         |    |    |       |     |      ... от ... и |    |    |       |     |188,7    ... ...   |    |    |       |     |      ...       |    |    |       |     |      ... ...     |216,4  |216,4  |       |     |1353,4   ... основных средств |1404,6 |1404,6 |       |     |      ...      |    |    |       |     |      ... ... |    |    |       |     |      ... ... - ... |1305,2 |1305,2 |       |     |2620,8   ... на       |33,5  |33,5  |       |     |43,7    ...     |    |    |       |     |      ... ... |    |    |       |     |      ||Из них:        |    |    |       |     |      ... во ...   |16,0  |16,0  |       |     |20,9    ... ... |    |    |       |     |      ... ...     |111,2  |111,2  |       |     |      ... во     |58,2  |58,2  |       |     |188,3    ... ...   |    |    |       |     |      ... ... сторонних |189,0  |189,0  |       |     |456,6    ...      |    |    |       |     |      ||В том ...      |    |    |       |     |      ...     |    |    |       |     |67,9    ...       |    |    |       |     |      ...         |37,0  |37,0  |       |     |60,4    ... ... |78,6  |78,6  |       |     |223,2    ...         |    |    |       |     |      ... ...     |73,4  |73,4  |       |     |85,1    ||            |913,3  |913,3  |       |     |1932,2   ... на оплату   |4835,0 |4835,0 |       |     |7918,9   ...      |    |    |       |     |      ... ...    |3676,7 |3676,7 |       |     |6035,0   ... ... и|    |    |       |     |      ... ...  |    |    |       |     |      ||Из них:        |    |    |       |     |      ... ... и |    |    |       |     |      ... льготы   |    |    |       |     |      ...       |    |    |       |     |      ... на ... |1158,3 |1158,3 |       |     |1882,9   ... ... на    |18232,6 |18232,6 |       |     |30962,7   ... и     |    |    |       |     |      ... ...  |    |    |       |     |      ... ...     |    |    |       |     |      ... ...    |-3305,7 |-3305,7 |       |     |      ... до      |    |    |       |     |      ...    |    |    |       |     |      ... ... о ... деятельностиНазвание организации : ОАО "Каратау - Нан"Вид деятельности : выпуск хлебобулочных изделийОрган изационно – ... ... ... : ... измерения, тыс.тенге|Наименование показателей            |Код ...       ||                        |стр. |          ||                        |   ... ...  ||1                        |2  |3    |4    ... от ... продукции          |10  |19324,6 |     ... ... ... ...  |20  |     |22391,6 ...                     |   |     |     ... ... (стр. 10 – стр. 20)        |30  |31,9   |     ... ... в т.ч.:            |40  |     |51,5   ... и административные расходы (счет 821)   |41  |     |     ... по ... ... 811)        |42  |     |51,5   ... на ... ... ...    |43  |     |     ... ... от ... деятельности (стр. 30|50  |     |-3086,6 ||– стр. 50)                   |   |     |     ... от ... ... ... ...  |     |-219,1  ... (убыток) от обычной деятельности до    |70  |     |-3305,7 ...                 |   |     |     ... 50 + стр. 60)               |   |     |     ... от по ... налогу с юридических |80  |     |     ||лиц                       |   |     |     ... ... от ... ... после  |90  |     |-3305,7 ... (стр. 70 – стр. 80)       |   |     |     ... ... от ... ...     |100 |     |     ... доход (убыток) (стр. 90 - стр. 100)   |110 |     |     ... ...              |120 |     |     ... ... ... за ... начисленных  |130 |     |-3305,7 ... ...            |   |     |     |2002 ж ... ... - Нан» ААҚ ... өнім ... ...  |1 т. өнім-нің   ... ...  ... ...     ... б/ша     ||аты ... саны ... ...  |өзіндік құны    |           |+ таза ...    ||  |     ... |    |         |          |           |- ...       ||  |     ... |    |         |          |           |          ||      |      |           |           ...                     ||      |      |           |           ... ... дана ... мәні, мың тенге|| |жоспар |нақты |жоспар |нақты |жоспар |нақты |жоспар |нақты | |1/с бөлкенан |24 |71670 |72309 |1720,0 |1735,0 |71940 |72442 |1726,6 |1738,6 | ... нан |23 |37200 |36000 |855,0 |828,0 |38011 |35433 |874,3 |814,96 ... |24 |72290 |71700 |1735,0 |1721,0 |73000 |70301 |1752,0 |1687,2 ... |4 |54000 |49000 |216,0 |196,0 |54785 |48772 |219,4 |195,1 ... |12 |91000 |84425 |1092,0 |1013,0 |91506 |83917 |1098,1 |1007,0 ... ... ... |27 |14510 |13360 |391,0 |361,0 |15020 |12828|405,5 |346,4 | |Барлығы| |340670 |326794 |6009 |5754 |344262 |323693 |6075,6 |5789,3 | ... ... ... және нан ... ... 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жыраулар поэзиясындағы құт-береке ұғымы25 бет
“Дарын и К” ЖШС-нің 2009-жылы атқарған қызметі және экономикалық жағдайы30 бет
"Бейсик тілінде берілген есепке программа құру."20 бет
«Сауда фирмаларының тауар қозғалыстарын есепке алу» бағдарламасын әзірлеу65 бет
«Қазақстан- 2050» стратегиялық мақсатын есепке ала отырып дамыту5 бет
Аудандық және оған теңестірілген сотқа келіп түскен кіріс хат-хабарларды тіркеу және есепке алу.8 бет
Ақша қаражаттар операцияларын есепке алудың мәнi мен мақсаты22 бет
Білім туралы көрсеткіштерді есепке алу және оны компьютерлік техниканы қолдану жолдары21 бет
Балалардың жас және дара ерекшеліктері, оларды оқу-тәрбие процесстерінде есепке алу13 бет
Балалардың жас және дара ерекшеліктерін оларды тәрбиелеу үрдісінде есепке алу43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь