Коммерциялық банктердің пассивтік операцияларын басқару

Негізінен іскерлік серіктестік басталатын және аяқталатын орталықтар – бұл банктер. Экономиканың әл-ауқаты коммерциялық банктің сауатты қызметіне байланысты болады. Коммерциялық негізде қызмет ететін банктің дамыған жүйесінің нақты және тиімді нарықтық механизм құруға ұмтылыс тек игілікті тілек болып қана қалады. Активтер мен пассивтердің банктік портфелі – бұл тиімді тәуекел деңгейінде жоғары пайда алу үшін қолданылатын біртұтас (единое целое). Активтер мен пассивтерді бірлесе басқару депозиттер мен заемдарды іскерлік активтілік циклінің ауытқулары мен мерзімдік ауытқулардың әсерінен қорғау үшін, сондай-ақ банктің мақсатын жүзеге асыруға себепші болатын активтер портфелін қалыптастыру үшін банк беретін құрал болып табылады. Активтер мен пассивтерді басқарудың маңызы баланс құрылымын оның стратегиясына сәйкес келетін тактиканы қалыптастыру және іс-шараларды жүзеге асыру. Банктердің пассивтік операциялары олардың шоғырландырушы (концентрирующую) және жартылай қайта таратушы қызметтерін жүзеге асырады. Оларда банктер несиелік сұранысты тасушылар (алып жүргізушілер) болады, ал олардың контрагенттері – несиелік ұсынысты тасушылар болады. Пассивтік операциялар айтарлықтай әр түрлі, және дәстүрлі түрде келесі топтарға топтастырылады:
• меншікті қаражаттарды қалыптастыру және толықтыру (жарғылық капитал, резервтер, қорлар, бөлінбеген табыс және басқалары);
• банктің активтілігімен сипатталатын тартылған қаражаттардың аккумуляциясы (салымдар, депозиттер, есеп айырысу, ағымдық, корреспонденттік шоттар);
• заемдық қаражаттардың концентрациясы (алынған несиелер, айналысқа шығарылған қарыздық міндеттемелер).
Сонымен қатар, банктердің пассивтік операцияларының құрылымына шетелдік тәжірибеге бейімделу есебімен субординирленген қарыз элементін қосуға болады. Бұл қажет болған кезде олардың параметрлерін өзгертуге, оларды жай немесе артықшылықты акцияларға конвертациялауға мүмкіндік береді. Сонымен қоса, біз олардың активизация сипаты бойынша банктік пассивтерді классификациялауды ұсынамыз, бұл активтер мен пассивтерді кешендік басқару схемасы үшін өте маңызды болып табылады.
1. Закон Республики Казахстан «О банковской деятельности в Республике Казахстан» от 30.03.1995 г.
2. Жакыпова Ф. Н., Толеубеков Е. Эффективный менеджмент – основа совершенствования кредитной политики казахстанских банков // Вестник КазГУ. Серия экономическая. Алматы, 2007г.- № 9- с.22-26.
3. www.afn.kz.
4. http//nationalbank.kz.
    
    Қазақ экономика қаржы жәнехалықаралық сада университеті«Банк ісі» кафедрасының аға ... ... (7172) 232242, ... ... ... операцияларын басқаруЖанболатова А.Ш.Негізінен іскерлік серіктестік басталатын және аяқталатын орталықтар –бұл банктер. Экономиканың әл-ауқаты коммерциялық банктің ... ... ... ... ... ... ететін банктің дамығанжүйесінің нақты және тиімді нарықтық механизм құруға ұмтылыс тек ... ... қана ... ... мен ... банктік портфелі – бұлтиімді тәуекел деңгейінде жоғары пайда алу үшін ... ... ... ... мен ... бірлесе басқару депозиттер мензаемдарды  іскерлік  активтілік  ...  ...  мен  ... ... қорғау үшін, сондай-ақ банктің мақсатын  жүзегеасыруға себепші болатын активтер портфелін қалыптастыру үшін банк ... ... ... ... мен пассивтерді басқарудың маңызы балансқұрылымын оның ... ... ... ... қалыптастыру және іс-шараларды жүзеге  асыру.  ...  ...  ...  ... ... және жартылай қайта таратушы қызметтерінжүзеге асырады. Оларда ...  ...  ...  ...  ... болады, ал олардың контрагенттері –  несиелік  ... ... ... ... ... әр ... және дәстүрлітүрде келесі топтарға топтастырылады:• меншікті қаражаттарды қалыптастыру және толықтыру (жарғылық капитал,резервтер, қорлар, ... ... және ... ... ... ... ... қаражаттардың аккумуляциясы(салымдар, депозиттер, есеп айырысу, ағымдық, корреспонденттік шоттар);• заемдық қаражаттардың концентрациясы  ...  ...  ... қарыздық міндеттемелер).Сонымен қатар, банктердің пассивтік операцияларының құрылымына шетелдіктәжірибеге бейімделу есебімен субординирленген ... ...  ... Бұл ... ... ... олардың параметрлерін өзгертуге, оларды жайнемесе артықшылықты акцияларға конвертациялауға мүмкіндік береді. ... біз ...  ...  ...  ...  ...  ... ұсынамыз, бұл активтер мен пассивтерді кешендік басқарусхемасы үшін өте маңызды болып табылады.Сонымен, есеп ... ... ... ... есеп ... көрсетуден  табыс  алуға,  бағалы  ...... ал ...... табыстар алуға мүмкіндікбереді.Нақты экономика секторында орналасқан позитивті беталыстар халықтың ... ... ... ... сенімді қалпына келтіру, несиелікұйымдардың ресустық базасын ... ... ... жылдың басына салымдардың көлемі нақтылы санауда  банктіксекторға ...  мен  ...  ...  ...  ... ал бұл несиелік ұйымдардың ресурстық ... ... ... ... ... кеңейтудің негізгі көзі - өткен жылғы банктіңменшікті капиталы ... ол 12,2% ... ... ... ... өсімінқамтмасыз етті. 1.01.2008 жылға мерзімді салымдар 255,922433 млрд. ... ... ... ... ... ... валютасындағы депозиттердің көлемі 2008 жылы 1264-тен 1365-ке дейінөсті, сонымен қатар депозиттердің жалпы мөлшерінде бұрынғысынша ... ... ... ... 1.01.2008 жылы 59% құрады,  ал  ... 41%. ... ... ... ... келтіру туралы жекетұлғалардың мерзімі 1 жылдан жоғары ... ... өсуі ... ол 1.01.2007 жылы 37,8%-дан 1.01.2008 жылы 38,2%-ғаөсті.2008 жылы жеке салымдар ... ... ... ... ... Несиелік ұйымдармен  тартылған  жеке  тұлғалардыңдепозиттерінің көлемі 2,3%-ға өсті. Жеке тұлғалардан ... ... ... ... ... ... ... жасаған  74%  несиелікұйымдарда байқалады. Маңыздылығы бойынша  екінші  ...  ... ... кеңейту көзі, 2008 жылы кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... 1.01.2008 жылы банктіксектордың жиынтық пассивіндегі үлесі 1.01.2007 жылмен салыстырғанда ... ... ... Пассивтердің жалпы көлемінен айналысқа шығарылғанбағалы қағаздарды ерекшелеуге болады, ол 1.01.2007 жылы ... ... 3,9% ... ... ... ... ... заңды тұлғалардыңдепозиттері 2007 жылы қысқартылды.Сонымен қатар депозиттер құрылымында позитивті өзгерістер ... ... ... мерзімі 1 жылдан жоғары депозиттердің көлемі 844 951 ... 895265 млн. ... ... Мерзімі 30 күнге дейінгі талап етугедейінгі депозиттер көлеміндегі ... ...  1,9%  ...  ал1.01.2007 жылы 2,2% болған.Өткен жылы банктермен ... ... ... ... ... байқалады. 1.01.2008 жылы олардың көлемі 316,1 млн.теңгеге жетті.Банктермен ... ... ...  ... ... ... эмиссияесебінен болды, ал 2007 жылы эмиссиялау көлемі 34,1% өскен.1.01.2008 жылы шоғырланған ... ... ... 316,1 ... ал ... ... ... үлес салмағы – 3,9% болды. ... ... ... ... мен ... да ... 2,7% ... және 154,6 млн.теңгені құрады, сонымен ... ... ... ... ... ... 1.01.2007  жылы  2,9%-дан1.01.2008 жылы 2,7%-ға дейін төмендеді /3;27/.Шамамен тартылған банкаралық несиелердің 60% тұрақты ... ... ... ... ... ... Меншікті  капиталдықалыптастыру меншікті капиталдың бар болуы  кез  келген  ... ... ... ... ... мен ... ... қажетті шартыболып табылады. Сонымен қатар  банктің  меншікті  капиталының  ... және ... да  ...  ...  ... ... ... ескеру қажет. Банктер, меншіктікапиталының есебінен өзінің қызметін қамтамасыз ету үшін 12-ден ... ... ... ... ...  ал  ... 40-55% меншікті қаражаттары болуы қажет. Банктің  мұндайерекшелігі теориялық тұрғыдан екі ... ... ... ... ... ... яғни өзінің операциялары үшін еңалдымен өздерінің қатарына жатпайтындарды ... ... – бұл ... өндірістік активтермен  (ғимараттар,құрылыстар,  технологиялық  және  ...  да  ...  ... және ... ... құндылықтар) салыстырғанда нарықтажеңіл өткізілетін және аса жоғары мобильдігімен ерекшеленетін ақшалайталаптар.Капиталды  ...  ...  ...  ...  ... ... бекітілген төменгі мөлшерін сақтау  –  ... ... ... ... құру ... меншікті капиталдыңбірден бір көзі жарғылық капитал болып табылады. Табысты жинақтауға қарай,резервтік және басқа да қорларды ... ... ... ... ... бір ... ... Капитал жарияланған және төленген болуымүмкін. Жарияланған капитал – ... құру ... ... және тек қанажартылай төленуі мүмкін. Төленген капитал деп, ... ...  ... ... ... ... ... сәтінен бастап 1ай ішіндетолығымен төленуі керек. Меншікті капиталдың заты  ...  ...  ...  ...  әдебиеттерде  банктік  ... 3 ... ... ... оперативті және реттеуші қызмет.Капиталдың қорғанысы қызметінің маңызы – ... ... ... ... дабір себптермен өзінің қызметін тоқтатқан кезде салымшылардың көзқарастарынқорғау көзі ретінде іс-әрекет жасағанда көрінеді. Меншікті капитал ... ... ... ... ... Ол, ... ... күтпегеншығындарды, залалдар мен шығыстарды жабу көзі ретінде де ... ... ... ... білдіреді:банктің  банкроттығы  жағдайында  салымшыларға  жәрдемақыларды  төлеумүмкіндігін;несиелік, пайыздық және ... ... ... жабу үшін ... құрамына қосу есебінен банктің төлемқабілеттілігін сақтау;шығындар пайда болған кезде банктің операцияларын жүргізу ... қор ... ... бір бөлігі ретінде сақталғанға дейін,банк, банкроттықтан сақталған болып саналады.Капиталдың ... ...... материалдық – техникалық базасынқұруға шығындарды қаржыландыру көзін  ...  ...  ... бастапқы капитал түрінде жарғылық капитал кіреді, ал бұл ... іске ... ... алу үшін ... шарт ... ... декөрінеді.Меншікті капиталды қалыптастырудың көлемі мен тәртібін реттеу арқылы ҚРҰБ– кі түріндегі қоғам экономиканың ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын қамтамасыз етуге ұмтылады.  Жекебанктің және ... ... ... ... ... ... өндірістіккәсіпорындардың, бюджеттік мекемелердің қызметімен, жинақтардың сақталуыменбайланысты.Жарғылық капитал банктің өмір сүруіне ... ... ... ... заңды тұлға ретінде тіркелудің міндетті шарты болып табылады. Оныңсоммасы банктік кредиторлардың қызығушылығын кепілдейтін банк ... ...  ...  Ресурс  түріндегі  жарғылық  ... ... ... үнемі банктің басқаруында болатын ресурсқызметін атқарады, сондықтан да ... ... ұзақ ... ... ... мүмкін, екіншіден, айтарлықтай табыс әкелмейтін ... ... ... ... ... ... ...  түріндешығады.Меншікті қаражаттар (капитал) құрамын қорлар енгізіледі, мысалы резервтіеқор. Ол банктің ... ... ету ... ... ... мен шығындарды жабу үшін пайдаланылады. Бұл қорды қалыптастырудыңкөзі таза табыс болып табылады, яғни салықтар, және ... да ... ... ... ... ... ... пайда. Резервтікқорға аударымдардың минималды мөлшері банктің жарғысымен анықталады, алайдаол жарғылық қордың 15%-нан кем ... ... ... қорға жыл сайынжарғымен бекітілген мөлшеріне дейін таза пайданың 5%-ы аударылады. Банктіңменшікті ... ... ... ... де ... Олбанктің қызметінің басты мақсаты ретінде шығады, себебі оның ... ... ... ... халықтың үлкен топтарының  қызығушылықтарбайланысты.Мысалы:акционерлер үшін бұл ... ... ... ... байланысты;банктің қызметкерлері пайданың өсуіне  мүдделі,  себебі  бұл  ... ... ... ... ... қарыз алушылары үшін банктік пайданың өсуі ...  ... ... ал бұл үлкен көлемде және жеңілдік шарттарында несиеалуға мүмкіндік береді;банктің кредиторлары пайданың  ...  ...  ...  бұл  ... ... ... ... жоғарлауына жағдай жасайды жәнеде банктегі депозиттердің сақталу кепілдігінің деңгейін жоғарлатады.Депозиттер және ... ... ... көзі ... ... әдебиеттерде депозиттерге мүлік иелері банктің ... ... ... ақша қаражаттарын жатқызуға болады, яғни ... жеке ... ... ... есеп ... ... және басқашоттардағы ақшалар.Мерзіміне байланысты депозиттердің 2 түрі бар: талап етуге ... ... ... ... түрі банк үшін де және ...  үшін  де  ... мен ... ие. Клиент үшін талап етуге  дейінгідепозиттің артықшылығы оның жоғарғы өтімділігі болып ... яғни ... ... кез ... ... ... да ... аудару формасында немесеқолма-қол формада алуға мүмкіндігі бар. Ал кемшілігі осы депозит бойыншапайыз түріндегі табыс ... ... ... ... ... ... үшін ... кемшілік, ол жоғары өтімді активтерін талап етугедейінгі депозиттер соммасымен бірдей деңгейде ұстауы қажет.Банк үшін ... ... ...... ... ... беру үшін ... мүмкіндігі, ал клиент – үшін жоғары пайыз алу.Клиент үшін кемшілігі – келісілген ...  ...  ... ... және ағымдық төлемдер үшін ақшаны пайдаланудыңмүмкін еместігі.Банктің депозиттік саясаты ... ... ...  ... ... ... ... Тартылған депозиттердің мерзімі менсалмағы шешуші деңгейде ұсынылатын ... ... мен  ... Осы ... ... ... ... ұзақ мерзімгедепозиттер мен салымдар тартады, бұл мақсаттар үшін пайызды ... және ... ... ... ... пайдаланады.Банктік статистика тартылған қаражаттардың 2 тобын бөледі: депозиттержәне салымдар. Осы топқа ҚР-сы валютасындағы және ... ... ... ... ... ... нақты шарттарда сақтау үшін берілгенақшалар жатқызылады. Бұл топқа есеп айырысу ағымдық шоттардағы клиенттердіңқаражаттары қосылмаған. Салым түріндегі ... пен есеп ... ... депозиттің экономкалық айырмашылықтары бар. Есеп айырысу шотынашушы тұлға өзінің еңбек қызметі нәтижесін табыс атуға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... шығынынсыз табыс алады. Олүшін «ақша ақшаны жасайды». Банктік ресустарды, қалыптастыру  ... ... ... және есеп ... ... ... ... да маңызды  роль  атқарады.  Мұны  ...  ...  ... кейбір көздерін  сипаттайтын  ...  ... жеке ... ... қызығушылықтары бар, себебі кәсіпорындармен ұйымдардың шотымен салыстырғанда халықтың талап етуге ... ... ... ... ... ... Ал ... халықтыңмерзімді салымдарын орналастыру банк қызметі үшін аса ... ... ... Халықтың ақшасы банктік ресурстың маңызды көзі ... ... ... тартылған қаражаттар соммасын максималдау үшінбанктер қызмет көрсету сапасын жоғарлатуға мүдделі және бұл ... ... және ... ... ... ... алу үшінпайдаланылады.Бұл қаражаттарды экономикалық айналысқа тарту 2  мәселені шешуді ... ... ... ... ... ... ету;заңды және жеке тұлғаларға қазіргі заманғы банктік қызметтерді ұсыну үшінбанктік технологияларды жетілдіру.Айтып кету ... ... ... заңдарында азаматтардың салымдарымәселелеріне үлкен көңіл бөлінеді. ... – бұл жеке ... ... ... алу мақсатында ҚР валютасында немесе шетел валютасында орналастыратынақша қаражаттары. Салым бойынша ... ақша ... ... түріндетөленеді. Салым аталған салым үшін қарастырылған заңмен және ... ... ... ... ... етуі бойынша қайтарылады.Салымдар тек қана банктермен қабылданады, ҚР ҰБ берілетін лицензиясынасәйкес құқығы бар. ... ... ...  ... ... ҚР ҰБ олар үшін ... норматив енгізді, ол бойыншахалықтан тартылатын қаражат соммасы банктің меншікті ... ... ... Бұл ... ... салымды қайтаруын қамтамасыз ... ... ... пікірталас тудырады. Себебі банктің капиталымен салымдар соммасы өзара экономикалық байланысты емес. Бұлардың ... ... ... ... ... жоғары тәуекелді активтерге салып, оны жоғалту арқылы халықтыңсалымын қайтару қаупін тудырады.Түрлі мерзімдері бойынша салым ... ... ... бойыншабарабар  активтер  соммасы  арасында  нормативті  ...  ... ... ... еді.Қолданылған әдебиеттер тізімі:1. Закон Республики Казахстан «О банковской деятельности в РеспубликеКазахстан» от 30.03.1995 г.2. ... Ф. Н., ... Е. ...  ...... кредитной политики казахстанских банков // Вестник КазГУ.Серия экономическая. Алматы, 2007г.- № 9- ... ... ... ... ... и пассивами заключается в формировании тактики иосуществлении  ...  ...  ...  ...  ...  всоответствие с его стратегией.  Пассивные ... ... ... ... ... ... и частично перераспределительнуюфункцию. В них банки выступают носителями кредитного ...  а  ... - ... ... ... ... of the active and passive confined to form tactic, todecide legislative measure, which bringing ... of balance  ... with it’s ... The banking passive operation realizationit’s accumulation function and part of ... ... 
    
   

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктердің пассивтік операцияларын талдау39 бет
Коммерциялық банк операциялары33 бет
Коммерциялық банк қызметтерінің қазіргі нарығы (Банк Центр Кредит мысалында)68 бет
Коммерциялық банктер операциялары-қоғамдық экономикалық дамуында негізгі факторы19 бет
Коммерциялық банктер туралы36 бет
Коммерциялық банктердің пассивті операциялары36 бет
Коммерциялық банктердің пассивті операциялары туралы12 бет
Коммерциялық банктердің пассивтік операциялары жайлы75 бет
Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қызметі нарығы71 бет
Коммерциялық банктің пассивті операцияларын басқару35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь