Бөлшек және көтерме сауда кәсіпорны «Мерей» дүкенінің сервисін ұйымдастыруды талдау

Кіріспе

I БӨЛШЕК ЖӘНЕ КӨТЕРМЕ САУДАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

1.1 Бөлшек және көтерме сауданың табиғаты мен Бөлшек және көтерме кәсіпорындарының түрлері
1.2 Бөлшек және көтерме кәсіпорындарының түрлері

II БӨЛШЕК ЖӘНЕ КӨТЕРМЕ САУДА КӘСІПОРНЫ «МЕРЕЙ» ДҮКЕНІНІҢ СЕРВИСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ

2.1«Мерей» дүкенінің негізгі экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасы және оларды талдау
2.2 «Мерей» дүкені негізінде Бөлшек және көтерме кәсіпорындарында қаржы.экономикалық көрсеткіштері мен қызмет көрсетуін талдау талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Елбасының 2007 жылдың 28 ақпанындағы “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Бәсеке қабілеттілік ─ Қазақстанның әлемдік экономика мен қоғамдастыққа табысты кірігуінің кілті. Сондықтан да өткен жылдың өзінде біз жалпы қазақстандық жобамызды тұжырымдап, оны іске асыруды қолға алған болатынбыз. Бұл ─ біздің әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елу елінің қоғамдастығына қарай жедел жылжуымыздың және оның тұрақты мүшесі ретінде Қазақстанның тұғырнамасын нығайту» деген. Осы орайда кәсіпорындардың бәсеке қабілеттілігін жоғарылату мәселесі олардың қаржысын тиімді қолданудың, басқарудың тиімділігін жоғарылату мәселесімен тығыз байланыстылығына көз жеткізуге болады.
«Біз Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге сәйкес дамып келе жатқан ел болуын қалаймыз. Әлемдегі жасалған жаңа мен озық атаулыны бойына сіңірген, дүниежүзілік шаруашылықтан шағын да болса өзіне лайық “орнын” иемденген, әрі жаңа экономикалық жағдайларға жылдам бейімделуге қабілетті ел болуын қалаймыз. Мемлекет өз тарапынан іскерлік бастамашылықтың жолындағы заңнамалық, әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді ысырып тастауға, жеке меншік капиталдың келешегі үлкен кемел бастамаларына тікелей қолдау көрсетуге, Жаңа экономика жаңа басқару шешімдерін қажетсінеді, ал ондай шешімдерді осы заманға сай ойлай білетін және түпкі нәтижеге бағдарланған мемлекеттік менеджерлер ғана қабылдауға қабілетті.» - деп айтып кеткен еді Республикамыздың Президенті Н.Ә.Назарбаев 2007ж. Қазақстан халқына арналған «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметі мен экономикалық жағдайын, кәсіпорын қаржысын басқару механизмін жетілдіру отандық экономика дамуының қазіргі сатысында өндірістің экономикалық тиімділігін жоғарылатудың маңызды факторларының бірі болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық тұрақсыздық және нарықтық инфраструктураның өзгермелілігі жағдайында қаржылық менеджердің ағымдық күнделікті жұмысында айналым қаражаттарын басқару маңызды орынды алады, себебі осыдан кәсіпорынның сәтті және сәтсіз өндірістік-коммерциялық операцияларының себебін байқауға болады. Кәсіпорын қаржысының жеткіліксіздігі жағдайында оларды тиімді қолдану қазіргі кезде әрбір кәсіпорын қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады. Берілген жұмыстың өзектілігі кәсіпорынның одан әрі дамуы және бәсеке қабілеттілігін арттыруы үшін кәсіпорын қаржысын тиімді басқарудың маңыздылығымен анықталады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан. Алматы. -1995-20б.
2. Қазақстан республикасының Азаматтық Кодексі. Баспа 1995
3. "Бухгалтерлік есеп туралы "заң. Қазақстан Республикасы Президентінің 26 желтоқсан 1995ж. 2732 Жарлығы Бухгалтерлік бюллетені -1996 ж.
4. Салық және бюджетке міндетті түрде төленетін басқа төлемдер жөнінде" 24.04.1998ж. 2235 Заң күшіндегі Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы
5. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник для вузов\ Под ред. Проф. И. К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1995. С. 8.
6. Портер М. Международная конкуренция. М.: Мездународные отношения, 1993. С. 268.
7. Баканов М. И, Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.2 – е изд. М.: Финансы и статистика, 1987 – 320 с.
8. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998 –112 с.
9. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2000 – 293 с.
10. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / К.Ш Дюсембаев., С.К. Егембердива, З.К. Дюсембаева. – Алматы: «Каржы – Каражат», 1998 –512 с.
11. «Мерей» ЖШС-нің 2008-2009 жылдардағы іс-қағаздары мен жылдық қорытынды есептері.
    
    ЖОСПАРКіріспеI БӨЛШЕК ЖӘНЕ КӨТЕРМЕ САУДАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ1.1 Бөлшек және ... ... ... мен ... және ... ... Бөлшек және көтерме кәсіпорындарының түрлеріII БӨЛШЕК ЖӘНЕ КӨТЕРМЕ САУДА ... ... ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасы жәнеоларды талдау2. «Мерей» дүкені ... ... және ... ... ... мен қызмет көрсетуін талдау талдауҚОРЫТЫНДЫПайдаланылған әдебиеттер тізіміКіріспеЕлбасының 2007 жылдың 28 ... ... ... жаңа ... ... ... Жолдауында: «Бәсеке қабілеттілік ─ Қазақстанның әлемдікэкономика мен қоғамдастыққа табысты кірігуінің кілті. ... да ... ... біз ... ... ... тұжырымдап, оны іске асырудықолға алған болатынбыз. Бұл ─ біздің әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елуелінің қоғамдастығына қарай жедел ... және оның ... ...  ...  ...  ...  деген.  Осы  орайдакәсіпорындардың бәсеке қабілеттілігін жоғарылату мәселесі олардың қаржысынтиімді ... ... ... ... мәселесімен тығызбайланыстылығына көз жеткізуге болады.«Біз Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге сәйкес дамып ... ел ... ... ... ... жаңа мен озық ... ... дүниежүзілік шаруашылықтан шағын да болса өзіне лайық “орнын”иемденген, әрі жаңа экономикалық жағдайларға жылдам ... ... ... ... ... өз  ...  іскерлік  бастамашылықтыңжолындағы ... ... және ... ... ... жеке меншік капиталдың келешегі үлкен кемел бастамаларына тікелейқолдау көрсетуге, Жаңа экономика жаңа басқару ... ... ... ... осы ... сай ... білетін және түпкі  нәтижегебағдарланған мемлекеттік менеджерлер ғана ... ... - ... ... еді ... Президенті Н.Ә.Назарбаев 2007ж. Қазақстанхалқына арналған «Жаңа әлемдегі жаңа ... атты ... ... ... ...  шаруашылық қызметі менэкономикалық ... ... ... ... механизмін жетілдіруотандық экономика дамуының қазіргі сатысында  ...  ... ... ... ... бірі  ...  табылады.Әлеуметтік-экономикалық  тұрақсыздық  және  ...  ... ... ... ... ... ... жұмысындаайналым қаражаттарын басқару  ...  ...  ...  ...  ...  сәтті және сәтсіз өндірістік-коммерциялық операцияларыныңсебебін байқауға болады. ... ... ... ... ... ... қазіргі кезде әрбір кәсіпорын қызметінің басымбағыттарының бірі болып ... ... ... ... ... әрі ... және бәсеке қабілеттілігін арттыруы үшін кәсіпорын қаржысынтиімді басқарудың ... ... ... көшу ... ... тиімділігін арттырудығылыми-техникалық жетістіктерді енгізу барысында өнім мен қызметтердіңбәсекеге қабілеттілігін, шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... етедіҚ.Р.Президентінің Қазақстан халқына “Қазақстан-2030” жолдауында біздіңмемлекеттің дамуының ақырғы мақсаты экономикалық өсу болып ... ... ... ... және ... 30 жыл ... ең негізгісі болыптабылатындығын айтады.  ...  ...  ...  ... ... ... ... өзін-өзі  қаржыландыру,  өздерініңқызметінің нәтижесіне өздері жауап ... үшін және ... ... ... ... қандай көлемде сапада және қалай шығару керек, қаржылықресурстарды тарту үшін пайдалану ... ... ... ... ... ... алушыға белгіленген дайын өнімніңкөптеп шығуы, яғни саудадағы ұсыныс және сұраныс жағдайына қатысты. Сұраныснеғұрлым жоғары болса, ұсыныс ... көп ... ... ... ... ... аударуды әр қашан қажет ... ... ... өнім ... ... ... талаптарына  сай  келмейді,сондықтан сатушы кінәлі болады. Саудада ... ... көп ... шарада шығарылатын өнім сапасының өсуі. Сондықтан мен  ... ... ... және көтерме саудадағы тәуекелділік” депалдым. Бұлойластырылған бағалық саясат жақсы нәтижеге жету ... ... ... ... ... түрде өнімді сатудан табыс жәнеолардың өндірісі мен ұйымдасу шығындарының айырмашылығымен ... ... ... өнім ... ... анализінің мүмкіндігінқайта бағалау қиын.Нарықтық экономика және бәсеке ... ...  ... ... ... әрі ... ... жүзеге асыру мүмкін емес.Және осындай жағдайларда кәсіпорын ... ... ... ... оның ... ең ... ... бәсекелік күресіндегі стратегиясы менресурстарды пайдаланудың ... өту ... ... ... ... ... барлыққұжаттар қолданылды. Кәсіби тәжірибе жөніндегі есеп кіріспеден, ... және ... ... ... ... ... ЖӘНЕ КӨТЕРМЕ САУДАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ1.1 Бөлшек және көтерме сауданың табиғаты мен ... және ... ... ... ... сауда ішкі нарықта көтерме және Бөлшек жәнекөтерме болып бөлінеді.Көтерме сауда – бұл бір ... ... ... ірі ... ... ... Сауда және өнеркәсіп кәсіпкерлері  мен  сауда-коммерциялықтардың  арасында,  ...  ...  ...  ... ... бұл ... көтерме сауда орталықтарында жүзеге асады:арнайы көтерме нарығында, жәрмеңке, аукцион және тауар биржаларында.Көтерме сауда қызметін ... ... үш ... бар:• өндірушілердің көтерме қызметі;• өз бетінше іс-әрекеттегі коммерциялық ұйымдардың көтерме ... ... пен ... арқылы көтерме қызмет.Тәуелсіз көтерме коммерциялық ұйымдар тауарға меншіккерлік құқықтыиеленеді. Өндірушілердің көтерме ... ... ... мен ... көтерме арасында делдалдар бар, әдетте оларды дистрибьютерлер дейміз- өндірушілердің өкілдері. ... ... ... ... ... уақытта тауар өндірушілердің (кәсіпорын, фирма) әр түрліаудандарда өз делдалдарын табу мәселесі бірінші орында тұр.Бөлшек және көтерме – бұл ... ... ... ... ... ең ... объектілеріне аз ассортиментті арнайы магазиндер(мысалы, әйелдер киімі дүкені), сондай-ақ ...  ...  ... ... ... және көтерме  саласында магазиннен басқа әр ... ... ... ... да ... ... ... тазарту мекемесі және т.б.Тауар ассортиментінін кеңдігі фирманын ... мен ... ... көп ... камтуды максат ететін фирма аукымды тауарассортиментіне ие болуы кажет, ал егер ... тек ... ... ... ... ... ... санаулы ассортиментшен ғана шектеледі. Уакыт озғансайын ... ... ...  ...  кеңейе  түседі,  ол  өсу(наращивание) және толықтыру інасышение) арқылы жүзеге ... ... өсуі ... ... ... екі бағытқа да бірдей жылжуымүмкін.Тауар ассортиментшің жоғарыға қарай өсуі. Екінші деңгейде, яғни нарықтыңтөменгі эшелонында әрекет ... ... оның ... ... ... ... ... эшелоны өткізудің жоғары қарқынын және пайланыңмол түсуін қажет етеді. Жоғарыға қарай өсу  ...  ...  ... ... ... Себебі жоғары дең-гейдегі бәсекелестер нарықтыңмықты позициясын қамти отырып, мүмкіндігі төмен бәсекелестеріне әсер ететіншешім кабылдай алады. ... ... ... ... ... ... тауар шығаруға мүмкіндігі бар екендігіне сенбеуі мүмкін. Еңбастысы, нарықтың ... ... ... ... фирма қызметкерлерімен делдалдарының кәсіби біліктілілігі мен қабілетгілігі жетпеуі мүмкін.Тауар ассортиментінщ төменге қарай өсуі. ... ... ... ... яғни оның ... ... орналасқысы келеді. Алайда,фирма өзінің өндірісі мен тауарлық ассортиментін кеңейту үшін басқа ... ... ... ... Фирмалар төменге қарай өсуді нарықтыңжылдам дамушы ... ... ... ... үшін ... ... американдық фирмалар («Форд», «Дженерал Моторс») 70-жылдардың басында ассортименттерін ...  ...  ...  ... ... ... игермегендігі үлкен қателік болды. Мұны жапонфирмалары тиімді ... АҚШ ... ... ... ... ... ... жоғары және төмен өсуі. Нарықтың орта эшелонындаәрекет ететін фирмалар өз ... ... бір ... жоғарыға да,төменге де өсіру туралы шешім қабылдауы мүмкін. Ол үшін фирма айтарлықтайжетілген ... ... ... төменгі нарық эшелонындағы бағаменсатуы қажет. Фирма жоғарыға қарай өсуі үшін ... ... ... ... наірықтың жоғарғы бөлігіндегі бағадан төменірек бағамен сатуы ... амал ... ... ... ... ... аудиоплеерлердіңәлемдік нарығында алдыңғы қатарға шықты.Тауар ассортиментін толықтыру. Тауар ассортиментін толықтырудың бірнешесебептері бар:0. ... ... ... ... ... ... делдалдардың пікірінескеру;1. фирманың іске қосылмаған өндірісін жүзеге асыру;2. бәсекелестердің іс-қимылын бейтараіггандыру.Тауар ассортиментін толықтыру үшін ... ... ...  ... ...  ...  ... тауар ассортиментінің толығуы жалпы табыстың қысқаруына әкепсоғады. Себебі, тауарлар бір-бірімен өзара бәсекеге ... ал ... ... ... ... және ... , ... Штаттарда ең ірі жұмыс салаларының бірі.Бөлшек және көтерме ... ... ... ... шамаменалғанда 25% құрып, елдегі жұмыс орны ... ... ... ... ... ... ... штаты 16 млн. адамға жетеді.Бөлшек және көтерме , ... 1,5 млн. ... бір ... және 340 ... ... сауда кәсіпорындарынан құралып, олардың жалпы саудаайналымы 1981 ж.1038000000 мың. долл. болған.Сауда ... ... ... ... ... нақты орындалуынақарамастан, өз жұмыстарының тез ... ... ... өтетінінБөлшек және көтерме сатушылары ұғына бастаған. Кешегі Бөлшек және көтермеформуласы бүгінгі жағдайда іске және көне ... ... ... ... пен ... ... көлем жағынан сегізінші орындағы«Фуд ... ... ... Ұлы ... «Эй энд Пи» қандай жағдайда ұшырады?Өткенде монополистік колосс» деп саналатын, майда бәсекелестердің ... және ... ... күресушілердің мишені іспетті қазіргі «Эй эндПи» жүйесі тісінен ... ... ... ... ... ... ... жүйесі бойынша төртінші орындағы «Монтгомери Уорд» қандайжағдайға ұшырады? Ол өзінің бұрынғы даңқын қайта болдыруды ... ... ... ... жағдайы онша емес.Корпорация өзінің бұрынғы жағдайын қалпына келтіру үшін 80-ші жылдарыне істеп жатыр? Ол мынадай ... ... ... ... ең ... «орта класты американдықтар» екенін мойындаған. «Сирс» енді ықпалдысатып алушылардың ... ... ... бас тартқан. Оның орнынакорпарация өзінің қазіргі сатып алушыларына ... беру ... ... өз ... ... тек ... ... Мысалға,1981 ж. «Сирс» корпорациясы жылжымайтын мүліктермен айналысатын фирманыжәне инвестициялық компонияны, олардың қызметтерін клиенттерге ... ... ... Және тағы бір ... ... ... өз ... «ЛевиСирс» маркалы джинстер және киімдерімен сауда жасайды. Қазіргі Бөлшек жәнекөтерме сатушылары өзгеріс нышандарын ұқыпты бақылап, өз ... ... гөрі ... ... ... болу ... Дегенмен, стратегиянытурылы шешім қабылдауды іске асыру оңай нәрсе емес. Ірі Бөлшек және ... ... ... «Жәй ... ...  деп  ...  ... көп жағдайларда тәуелді. Оның үстіне, ол дүкеннің өзгеріскеұшырауынан кейін де көп уақыттар ... ... ... ... де ... және ... да ұсақ ... да көп-ақ. Ұсақ-түйек Бөлшекжәне көтерме мен ... ... ... ...  ... ... 1. ... кейін үлкен дүкендер қабылдайтын Бөлшек жәнекөтерме сауданың жаңа формалары жиі ... ... 2. Олар ... үшінөте ыңғайлы, олар барлық жерде кездеседі. 3. Олар көп жағдайларда икемділіккөрсетеді және жеке-дара арнайы қызмет атқарады. Олар ... ... ... сезінуге мүмкіндік береді.1.2 Бөлшек және көтерме ... ... ... ... және ... ... Бөлшек және көтермеорындары бар. Оның үстіне көне сауда формаларының бір ... ... жаңа ... және ... формалары пайда болуда. Мысалы, «К-Март» дүкен жүйелері ... және ... баға ... дүкендерінүйлестірген. Әртүрлі тұтынушыларға  әртүрлі  сауда  ...  ...  ...  ...  ...  ...  атқаратынкәсіпорындардың жұмыс атқаруы және табысты болуы мүмкін-ақ. 1-суретте төртқызмет атқару деңгейі және ... ... ... ... саудамекемелері көрсетілген.Өзіне-өзі қызмет атқаруға арналған болашақ сауда кәсіпорындары елде30-жылдарға экономиканың деппрессиялық ... ... тез  ... Бүгінде өзіне-өзі қызмет жасау Бөлшек және көтерме  дүкендерініңқызметтерін қоғамның ... ... ... ... пайдалану жәнеалдын-ала таңдалатын кейбір тауарларды сатып аларда кеңінен ... ... ... ... жеңілдік берудің негізі ... ... ... ... ... тауарларды іздеуге салыстыруға және таңдауғадайын.ҚЫЗМЕТ САНЫНЫҢ ҚЫСҚАРУЫ             ... ... ... өзі қызмет жасау   Тауар таңдау бостандығы Шектелген ... ... ... ...   ... атқару  |Қызмет түрлері |Қызмет түрелері   ||ну ... ... ... |көп емес    ...     ...   ...    |таңдау     |Модалы тауарлармен ...   ...   ...  ...        ||гі ...   |Тұрақты     |сауда     ... ... ||  ...    ...   |        ... ...  ||  |сұранымдағы  |негізгі     |        |          ||  ...    ...   |        |          ||  ...    |сауда      |        |          ||  ...   ...   |        |          ||  ...  ...   |        |          ||  ...  ...   |        |          ||  ...     ...      |        |          ... және  |Төмен баға   |Шығарып сату  |Мамандандырылған  ...    ...    ...    ...      ||  ...   ...   |Әмбебап дүкендер  ||  |лары      ...    ... ... |          ||  ... сауда  |сату      |          ||  ... ... ...  ...   |          ||  ... баға   |        ...   |          ||  ...   |        |        |          ||  ... ... |        |        |          ||  ... |        |        |          ... ... және көтерме сатушыларын тұтынушыларға атқаратын қызметкөлемі бойынша топтастыруТауарды таңдау бостандығы бар Бөлшек және көтерме  ... ... ... ... болатын дүкеншілері болады. Клиентсауда келісімін тауар ақысын дүкеншіге ... ... ... аяқтайды.Таңдау бостандығы бар дүкендердің қосымша шығындары өзіне-өзі қызмет жасаудүкендеріне қарағанда жоғарырақ болады, өйткені онда қосымша ... ... ... ... ... және ...  кәсіпорындары «Сирс»типті жүйелер кездесетін сатып алушыларға жоғары деңгейлі қызмет көрсетеді,өйткені мұндай дүкендерде алдын ала таңдалатын ... ... ... ... ... олар ... көбірек ақпараттар қажет болады.Оның үстіне, мұндай дүкендерде, ... ... ... ... ... жәй дүкендерде кездеспейтін, тауарды көшеге шығарып сату ... ... ... алу ... ... ... ... дүкендердіпайдалану шығыны жоғары.Толық қызмет атқаратын  ...  және  ...  ... сатып алушыларға  тауарды  іздеу,  салыстыру  және  ... ... ... ... ... ... ... әмбебепдүкендері жатады. Өзіне қызмет жасағанды қалайтын тұтынушылар тек осындайдүкендерді ұнатады. Олардың номенклатурасына арнайы ... ... баяу ... ... ... ... ... бұйымдары кинокамералар)пайызының жоғарлылығы, сатылған тауарларды қайтып алуға либералды ... ... ... ... ұзақ ... ... үйдетехникалық қызмет көрсетуі, сатып алушыларға  ыңғайлылық  ...  ... және ... ... бөлмелер бөлуі жатады. Осы қызметтердіңбәрін орындауға қызметкерлер ұстау керектігі мұндай ... ... ... ... ... бірнеше онжылдықтарда мұндай толыққызмет ... ... және ...  ... ... ... нәрсе емес.Бөлшек және көтерме  кәсіпорындарын суреттегендей  біз  ... ... ... ... топтастырамыз: ұсынылатын тауарассортименттері,  бағаға  ...  ...  ...  ...  ... ... кімнің иелігінделігі және дүкендердің шоғырланутүрлері. Бөлшек және  ...  ...  ...  1  ... ал оларды суреттеу төменде келтіріледі.Бөлшек және көтерме кәсіпорындарын ... ... ... ... |Бағаға  |Сауда     ... ... ... ...   ...  ... |қарайтындығы  |шоғырлану  ||         |көз ... |        ...   ...  |Төмен  ... не    ...  ...   ||ған ...     ...  ... ... |жүйе      ...  ... ...   ... ... беру |        ...   ||         |     ...    |        |      ...     ...     |Өз ...   ... ||         |ен    ...  |Бөлшек және  |сауда    ||         |     |        ... ... ...  ||         |     |        ... және  |      ||         |     |        ... және  |      ||         |     |        ...    |      ||         |     |        ... |      ||         |     |        ...  |      ||Күнделікті сұраным|Каталог ...  ...  ...  ||баға тауарлар   |бойынша |тапсырыс    |кооперативі  ...    ...      ...  |қабылдау    |        ...  ||         ... ...   |        |      ||         ... |        |        |      ||         ...  |        |        |      ...     ... сату  ...   |Мөлтек аудан||ниверсам, кең   |     |        ...     ...    ... ...     |        ...   ...  ... кешені   |     |        |        |      ... ...   |     |        ... және  |      ... ...   |     |        ...    |      ...     |     |        ...  |      ... дүкендер тиіптеріI.  Өткізетін өнімдердің түрлеріне байланысты ... ... ... және ... ... ... ... Тауарлық ассортименгі бойынша дүкендердің мына-дай типтері бар(14; 36):1.  Супермаркеттер — үстеме бағасы жоғары ... ... ...  ...  бар,  ...  ... ... көрсететін үлкендүкендер. Олар орта есеппен саны 12 мыңға жететін түрлі өнімдерді ... ... ... ...  ...  ...  ... заттар  дабар. Супермаркеттің ауданы 400 шаршы м. немесе одан да үлкен болуы мүмкін.2.  ... ... ... орта ... 3-тен 5 мың ...  дейін  ...  ...  ... тауарларының  санысупермаркеттерге қарағанда  2  есе  көп.  Көлемі   ...   ...  2  есе  ... ...  ...  ...  ...  ассорти-ментінде азық-түлік және азық-түлік емес тауарлары бар.3.  Гипермаркеттердің сауда ... 10 ... 50 ... ... шаршыметрге жетеді. Супермаркеттің, көпшілік тауар дүкендерінің,   көтермесауданың  ...   ... ...  Ол ... ... ...  емес  тауарлардың  кейбір  түрлерін  (шаруашылықтауарларын, киім және тағы ... ... ... мейрамхана, ойынбөлмелері, балаларға арналған бөлмелер бар. Тауар-ларды ... ... ... ... ... Алматыдағы «Рамстор-Бутя» дүкендержүйесі.4.  Cash & Carry дүкендері. Ауданы - 400 ... м. ... ... ... ... тауарларын төмен бағамен сата алады. Көбіне азық-түліктауарларын ұсынады.5.  ... ... - ...  жеке  топтарыы, алуан түрліассортиментін ұсынатын дүкендер (киім-кешек, аяқ-киім, және т.б.)6.  ... ... ... сан ... тауар түрін ұсынады.7.   Көпшілікке   ...  ...  ...    ... мен ... дүкендердегіден темен, сан түрлі ассортименттітауарларды  ұсынады.  Мысалы,  АҚШ-тағы Kmart ...  ... ... Үй ... ...  күні-түні  жұмысістейтін,   тауар  ассортименті   өте   аз,   ...  ... ... ... ... болады.Ш. Бағасы  бойынша  дүкендердің   ...   ... ...  ... ... ... Тұтынушы өзіне-өзі қызмет ететін,бағасы төмен, сан ... ... ... ...  Қойма клубтары. Қоймаға ұқсас ... ... ... дисконтты дүкендер. Тұтынушылар клуб мүшелері болғандықтан,мүшелік жарна төлей отырып, тауарды арзан бағамен ...  ... ... ... ...  ...  ... сатады), көрсететін қызметтері аз қарапайым сауда орны.IV. Қызмет ... түрі ... ...  ... ... ...  Пошта арқылы сату («Директ-мейл»);2.  Автоматтар;3.  Тапсырыстар қызметі;4.  ... сату ... осы ... ... мәні ...  ...  ... айтылады.V. Жеке меншікке байланысты бөлшектік сауда мынадай түрлерге бөлінеді:1.  Корпорациялық жүйе - екі не одан да көп ... және ...   иесі   бір   ...   ...   ...  ...  ...  жүргізіледі.  Корпорациялық жүйелер ... және ... ...  ...  киім-кешек  дүкендері,дәріханалар) қамтиды. Тауар айналысы үлкен болғандықтан, олар ... ... және ... ... ... ... ...  Ерікті жүйелер - әйгілі  сауда  ...  ... ... дүкендер одағы. Сатыи алу көлемін және сату көлемін  ... ...  ... ...  ...  ...  дүкенкооператив мүшелерінің қаражаттарына құрылады. Басшыларын өздері таңдайды,саясатын белгілейді. Мұндай дүкендерде арзан баға белі ... ... ... сату ... ... өз ... алады.4.  Франчайзингтік ұйымдар. (9.2 - қараңыз).Дүкеннен тыс Бөлшек және ... тыс ... ... ... ... жеке сату, жарнамалықхабарландыру арқылы жүргізілетін сауда жатады.1. Тікелей ... - ... ... жаңа технология мен бұқаралықақпарат құралдары ... ... ... ... бұл ... ... рөл атқармайды. Осы әдіспен  ...  ...  ... ... электр бұйымдары, магнитофон  таспалары  ... ... ... ... ... ... ... телефон арқылы жүргізілетін бөлшектік сауда. Ол поштамен телефон арқылы тапсырыс жинап, сатылған тауарды ... ... ... ... - ... ... тізімі арқылы оларғажарнама, хат, проспектілерді жіберіп тапсырыс алу.  Қазақстанда  ... ... ... ірі  компьютер  жүйесі  барИнтернетті, X. 25. Frame Relay, ... ... ... ... және т.б.) ... байланысты бөлшектік сауда жаңа заман желілерібойынша дами түседі;ә) каталог бойынша тапсырыс алу саудасы. Сатушылар әдетте ... ... ... ... өз ... ... ... не өте арзан бағаменалуға мүмкіндік береді. Мұндай қызмет ... ... бар ... ... ... саудаға тән. Қазақстанның жиһаз дүкендері шетелөндірістерімен байланыс жасап, отандық ... ...  ... ... жиһазды өндіріп, өткізуді жүзеге асырады.1. Дербессауда.-  ... сату  ...  ...  ...  ...  байланыстыжүргізілетін "еаудалық кездесулер" арқылы үйде сату. Тауар агенті ... ... ... ал үй иесі ... ... ...  көрсету меноны сату жүзеге асырылады. Бұл тәсілді Алматыда «Цептер» ыдысын, «Mary ... ... ...  Көп деңгейлі (желілік) маркетинг. Бұл клиентке  қызмет  ...  ...  ...  әзірлеу  және  орындау,   тауардытасымалдау, сақтау және ... ... ... ... ... ... Сұраныстарын неғүрлым тиімді қанағаттандырумақсатымен өндіріс орнынан бастап тұтынушыларға ...  ... мен ... ... ... ... ... ұйымдастыру жәнебақылау. Маркетингтік логистикаға шығатын шығын, дайын өнімнің ... 30 - 40%-н ... ... ... 4 негізгі шешімқабылданады: тапсырысты ... ...  ...  ...  көлемінанықтау, тасымалдау (5).1.  Тапсырысты өңдеу. Маркетиштік логистика ... ... ...  ... ... ... телефон, факс, интернет жәнесауда агенттері арқылы жіберіледі. Алынған тапсырыс тез ... ... ... ... ... ... ... мен қоймағажіберіледі.«Тапсырыс-төлем» циклін қысқарту қажет. Ол үшін тапсырыс берген уақытпен дайын өнімді жеткізу, төлем ақысын алу ... ... ...  ... ... ... қажеттілігі өндіріс пен тұтынуциклінің сәйкес келмеуінен туындайды. Фирма қоймаларының саны,  ... орны және де ... ... сақталуы туралы шешім қабылдауы қажет.Қоймалар мынадай бір-біріне ұқсас қызметтерді орындайды:-  ...  ...  ...  ...  және ...  ... ағынды өзгерту.-  Қызмет  көрсету  ...  ...  ... ... ... және жалға алған қоймалары болады. Қойма ... ... ... ... ... ... ... өнімнің тапсырылған мерзімі;• күтпеген  жағдайларға  ...  ...  ...  ... қор);• қойманы пайдалануға кететін шығын.Қойма жүйесі логистика жүйесінің бір элементі болып табылады, оғантауар  ...  ...  ...  ...  ... және ... ... объектілері кіреді. Тарату орталықтарға ... ... ... ... оны ... жеткізетін іріавтоматгандырылған қоймалар жатады. Еуропада жоғары ...  ... ... ... жүк машиналары, крандары бар көи деңгейлі тауаржинау мен іріктеу жүйелерді қолдану ... ... ...  ... іске ... үшін ... мерзімде сақтайтын аймақтық және көліктікэкспедициялық қоймаларыньң ... ... ... мәні зор. ... ... ... еске ала ... көлікпен жеткізілетінпартияларды (ассортименттің затгай құрамын), құрауға, ... ... ... ... ...  ... ... міндет - қорлардың оңтайлы деңгейін  құрау,өйткені  қордың  тым  көп  ...  ...  ... ... босшығынға әкеледі. Көптеген батыс фирмалары  өздерінің  тауар  ...  және  ... ...  ...  ...   дәлуақытында» жеткізу  жүйесін  ...  ...  ...  ... ... ... ... үшін тапсырыстың көлемі мен  уақыты  туралымәлімет қажет.  Қорды сақтау үшін ... ... ... ... құнының 30%-ына дейін жетеді. Сондықтан оның деңгейін оңтайландыру қажет.4.  Тасымалдау  көлік  ...   ...   ...  мен ... және  ...  ... ... ерекшелігінесәйкес келуін қарастырады (салмағы, мөлшері, өнімді ... ... ... ... мақсаттары:-  көлік түрлерін таңдау;-  тасымалдау  барысын  ...  және   ... ... жоспарлау;.әр түрлі көлікпен тасымалдау процесін бірлесе жоспарлау.-   қоймалау және ... ...  ...  ... ету.-  тиімді жеткізу маршруттарын анықтау.Тауарды тасымалдауда фирма темір жол, су, автомобиль, әуе, ... ... 5 ... ... бірін таңдайды. Көлік түрін таңдауға әсерететін негізгі себептер - оның жылдамдығы, сенімділігі, ... ... және ... Егер өнім ... көлік түрінің жылдамдылығықызықтырса, онда ол әуе жолдарын және автомобильді таңдайды. Егер ... ... ... ... ... болса, онда ол темір жол мен автомобилькөлігінің бірін таңдайды. Барлық ... әр ... ... ... ... ... ... таңдау кезінде, жеткізілетінөнімнің санына байланысты шығарылатын шығындарды ... ... ... жүру ... мен ... байланысты көбіне икемді, соған қарайоны қымбат тауарды арақашықтығы алыс емес жерлерге  ...  ... ... ... ЖӘНЕ ... ... «МЕРЕЙ» ДҮКЕНІНІҢ СЕРВИСІНҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ1. «Мерей» дүкенінің негізгі экономикалық көрсеткіштерінің сипаттамасыжәне оларды талдау«Мерейі» ЖШС (бұдан әрі ...... 1998 ... 30 ... ... 1998 жылы ... кәсіпорын негізінде құрылған. Қазіргітаңда ЖШС «Мерей» сусын өнімдері (СОСО-СОLА, PEPSI) нан, макарон, кондитер,пряник, печенье, балмұздақ, сүт  ...  ...  ірі  ... ... кәсіпорында жұмыс істейтін жұмысшылар саны 90 ... ... ... ... ... 60 адамды құрайды.Кәсіпорын құрамыны келесідей сату бөлімдері кіреді:1. Тоқаш - нан2. Сусын3. Макарон өнімдері4. Печенье және пряник5. Торт6. Кондитерлік7. ... Сүт ... Ет және ... ... ... ... шет ... және отандық жоғары сапалытехнологиялық құралдармен жабдықталған. Кәсіпорын құрылған ... ... ... сапасын бақылап отыратын ішкі фирмалық жүйе (зертхана) жұмысістейді.Кәсіпорын стратегиясы:-  тұтынушыларға  өнімдерді  ...  ...  ...  ... ... ... нарығын зерттеу, өнім бәсекелестігін жоғарылату, жекетапсырыстарды орындау;- сауда ... ... ... ... ... ... және ... шығындарын азайту,бұл нарықтың көп бөлігін жаулап алуға ... ... ... ... ... ... қызметінбайланыстыратын маркетинг бөлімі жұмыс істейді. Бұл бөлім фирманың жарнамасаясатымен айналысады және ... ... жаңа ... ... ... зерттейді.Кәсіпорын жоспары өнімді өткізу жоспарымен тығыз байланысты.Шикізат пен құралдарды жеткізушілер ЖШС «Мұнайтрейринг», ЖШС«Ардагер», ЖШС «Әділет», АМЗ – ... ... ... ... «Союзпродукт» және тағы басқа ресейлік фирмалар.Кәсіпорын нан, макарон және кондитер өнімдерін қаламыздағы сауданүктелеріне жеткізуді жеңілдету үшін ... ... ... ... ... ... фирманың сауда нүктелері арқылы жүзеге асырылады.Бүгінгі таңда ЖШС «Мерей»  нарыққа 250  әртүрлі өнім ... ...  ...  ...  ...  таза  шикізаттандайындалады. Технологиялық ... ... және нан ... ... ... ... ... шектеулілігі  аяқталмаған  өнімрезервтерін қалыптастыруға мүмкіндік бермейді. Өнім ... ... ... бойынша таратылады.Дайын өнім сапасын ... ... және ... ... сай ... ... жүзеге асырады.Жоғары сапалы өнімнің қажетті мөлшерін және ассортиментін ...  үшін  ...  ...  ...  ...  және  ... тәртібін қатаң сақтауға бағытталған  өнімнің технологиялықжоспары құрылады.ЖШС ...  ... ... ... ... ... тұрғындары табылады. Кәсіпорын оларға өзінің өнімін сатады жәнебірлесіп ... ... Оның ... «Саясат» сауда үйі, «Мерей-Адлен»,«Роза», «Восход», «Диафлор», «Әйгерім», «Нива», «Жібек Жолы», «Семей сауда»дүкендері, «Арлан» фирмасы, ЖШС «Арбис», ... ... ... ТПФ «Арна», «Семей–Коонтрог», ФК «Ромат», «Балапан-Транс»,«Бунашам», «Сөнім» LTD.Ендігі кезекте ЖШС ...  ... ... ол ... ... ... бар ...  қамтылған.  Негізгі  бөлімжұмысшыларының үлкен өндірістік тәжірибесі және ... ... ... ... ... ... ... өндіруге және өткізуге кеткеншығындарды дұрыс жоспарлаудан тәуелді. ЖШС «Мерей» кәсіпорында шығындардыжоспарлау мен ... ... сату ... бойынша, тұрмыстық заттар сатубөлімі бойынша шығындар элементтері негізінде, сонымен қоса ... ... және ... көрсету түрлері бойынша шығындар элементтерінегізінде жүзеге асырылады.Жұмыс, қызмет көрсету, ... ... ... ... өте ... ... Ол ... өзіндік құнын төмендету мүмкіндігін қолдану бойыншакәсіпорын  ...  ...  ...  ...  ... ... ... анықтауға, оның деңгейі бойынша жоспардың орындалуынанықтауға және оның өсіміне қандай факторлар әсер ... ... ... ...  ... -өзіндік құнды жоспарлау және есептеушығындар  ...  және  ...  ...   ... ... ...  ...  шығындар  (шикізат,  шикізат,материал, бұйымдар мен ... ... ... қуат құны), еңбектітөлеуге  шығындар,  әлеуметтік  қажеттілікке  ...  ...  ... басқа да шығындар (өнімнің өзіндік құнына кіретін материалдыемес активтердің тозуы, міндетті ... ... ... және ... бойынша пайыздар).Калькуляция статьялары бойынша шығындарды топтастыру ресурстар қайда,қандай мақсатпен және қандай мөлшерде жұмсалғандығын ... Енді ... ... ... ... ... 1 - 2009 жылдағы сусын сату бөлімі бойынша шығын элементтерініңтопталуы.|Шығын ...      ...          ...      ||               ...    |  ...   |         ||1 . ...         |8412     |7469, 5   |-942, 5     ||2. ... сипаттың   |856     |424     |-432       ... ...       |       |       |         ||3. Отын және қуат      |987     |753     |-234       ||4. ... еңбекақы     |485     |459     |-26       ||5. ... ...     |56, 3    |52, 7    |-3, 6      ||6. ... ...     |       |       |         ... ...       |265     |238     |-27       ...           |       |       |         ||7. ... ... ... |       |       |         ... шығындар       |412, 8    |289, 5    |-123, 3     ... ...  ...  |       |       |         ...           |11474, 1   |9685, 7   |-1788, 4     ||8. ... ... ... |546, 6    |546, 6    |-        ||9. ...   ...   |       |       |         ...           |375, 9    |375, 9    |-        ||10. ...    ...  |       |       |         ...           |133     |133     |-        ||11. ... құн ...   |12529, 6   |10741, 2   |-1788, 4     |ЖШС ... осы сусын сату бөлімі бір тәулікте 2, 5 ... ... ... ... 1 ... шығындар келесі кестедекөрсетілген:Кесте 2 -2009 жыл бойынша өнімнің 1 тоннасына ... ... ... ...      ...           ...      ||              ...    ...     |         ||1 . ...         |9, 34    |8, 78     |-0, 56      ||2. ...  ...  |0, 95    |0, 49     |-0, 46      ... көрсетуі       |       |        |         ||3. Отын және қуат      |1, 09    |0, 88     |-0, 21      ||4. ... ...     |0, 53    |0, 57     |0, 04      ||5. ... салық     |0, 062    |0, 062     |-        ...   ...   |       |        |         ...       ... |0, 29    |0, 28     |-0, 01      ...          |       |        |         ||7. ... ... бойынша |       |        |         ... ...      |0, 45    |0, 34     |-0, 11      ...  ...     |       |        |         ...           |       |        |         ...          |12, 712   |12, 636    |-0, 076     ||9.   ...   әкімшілік|       |        |         ...          |0, 64    |0, 64     |-        ||10.   ...   ...       |        |         ...          |0, 44    |0, 44     |-        ||11.   ...   ...       |        |         ...          |0, 15    |0, 15     |-        ||12 . ... құн ...  |13, 942   |13, 866    |-0, 076     |ЖШС ... ... 2009  ...  нақты  шығындары  кестедекөрсетілгендей жоспардан 1788, 4 мың. ... ... ... ... ... ... материалды шығындар төмендеген. Өзгермелі және ...  ...  ...  ...  ...  құрылымы  өзгерді:материалды  ...  ...  ...  амортизация  үлесі  азайды.Кәсіпорынның нақты шығындарының төмендеуі себебі, ... сату ... ... ... жоспары 89, 3 % - ға ғана орындалғаны. Ағымдағы жылданақты ... ... ... ... ... өнім ... ... шығын деңгейі, оныңқұрылымы, кәсіпорын бойынша толықтай өнім ... ... ... ... ... өндіріске тұрақты шығындар сомасы есебінен өзгеруі мүмкін.Берілген кестеден көретініміз 10, 7 % - ға ... ... ... ... ... ... ... орындалмауымен байланысты болған,шығындар сомасы 1788, 4 мың. ... ... ... шығындардыжоспарлау тапсырмалары:- өнім өндіріске әсер етуші факторларды анықтау;- шығындарды ... ... ... ... ... ... сапалы өнім өндірісін кеңейту.2009 жылға ЖШС «Мерей» ... ... ... өндіру және өткізугекеткен шығындар келесідей:Материалды шығындар: 7469, 5 / 10741, 2 * 100 % = 69, 5 ... ... ... жұмысшылардың еңбек ақысы: 52,7 /10741, 2 * 100 % = 0, 49 %Негізгі өндірістік қор амортизациясы: 238 / 10741, 2 * 100 % = 2, ... да ... 10741, 2 * 100 % - 27, 8 ... өндіру және өткізуге әсер ететін шығындардың басым бөлігішикізатқа,  ...  ...  ...  ...  ол  69, 5  ... ... ең аз үлесі  ...  ...  ...  ...  ақысына  кетті,  негізгі  ...   ... 2, 21 % және ... 27, 8 % ... ... ... нан сату ... шығындар элементі бойынша өзіндік құнесептеленеді, олардың калькуляциясы ... ... ... «Мерей» кәсіпорында жоспарлы типтік өзіндік құнының ... ... ... ... ... соның ішінде:-  қайтарымды қалдықты алмағандағы шикізат;-  ҚҚС - ... ... ... бойынша - 2706 мың. теңге;2) ҚҚС - ... ... ... отын және энергия қуаты-281, 9 мыңтеңге;3) өндірістік жұмысшылардың негізгі еңбек ақысы (міндетті еңбекақы,тарифті ставка, және баға ... - 472, 5 мың. ... ... ... ... - 105, 4 мың. ... ... қорына аударымдар - 47, 3 мың. теңге;6) ... ... ... жабдықты күту бойынша материалдаршығыны, жабдықты жөндеу бойынша жұмысшылардың еңбек ақысы және т.б. - 344,9 мың. ... ...  ...  ...  ...  амортизациясына,бөлім ғимараттарына жылу беру және т.б.) - 344, 9 мың. теңге. Осы барлықшығындардың ... ... ... ... ... ... ... құнЖШС «Мерей» кәсіпорын бойынша өнімді шығару көлемі жоспар бойынша 4302, 9мың. ... ал бір ... 5, 062 мың. ... Өндірістік өзіндік құн қосуөндірістен тыс шығындар, оның ішінде ... ... 1540, 8 мың. ... жалпы және әкімшілік шығындар, қосу 334, 3 мың. теңге сомасынаөнімді ... ... ... қосу жадлдық қорға аударым - 26, 5 мың.теңге, 6204, 5 мың. теңге көлемінде толық өзіндік ... ... ... ... ұстау бойынша қосымша шығындар толықөзіндік құнға үлкен  әсерін  ...  олар  ...  ...  ... 2913, 9 мың. ... қымбаттады, сонымен қоса басқа ұйымдардыңқызметі 109, 3 мың. теңге, ... ... ... ... ... ... 6 мың. ... қымбаттады, жоғарыдағы айтылғандарға қосылады:1) ақаудан жоғалтулар, яғни өнімнің пайызбен нақтылы шығарылымы;2) ішкі өндірістік себептер ... ... ... ... ... құны - бұл кәсіпорын жұмысының маңызды көрсеткіші. Олөндірістік жоспарлау барысында ... ... ... ... ... ... мен оның жеке түрлерін анықтау үшін шығарылады.Алдыңғы жылда шығаруға ... ... ... ... құны жалпылауышқұжат - өнімді өндіру және өткізуге ... ...  ... ... қызметін жылдық жоспарлауда  шығындар  ... ... бір ... ... Бірақ бұл шаруашылықтыңтұрақты және жоспарлауында ғана мүмкін. Инфляцияның ... ... ... ... көлемінің  индексациясы,  шикізат  пен  ... ... өсуі және ... да себептер  жылдық  ... ... ... өнім ... ... құн ... ... өткізуден түскен өнімді есептеуге, өнімнің материалды сиымдылығы ... ... ... ... шығын және дайын өнімге салынатын айналымқұралдарына қажеттілікті жоспарлауға мүмкіндік береді.Жоспарлы жылда шығарылатын өнімнің толық өзіндік құны ... ... ... ... өзіндік құны ерекшеленеді.  Айырмашылықжоспарлы- кезең басында және ... ... ... ... өнімқалдығының көлемімен сатылмаған өнім қалдығына негізделген. Табиғи түрдетаратылатын өнім көлемі құрайды:РП= ... О1 - ... ... басындағы таратылмаған өнім қалдығы;ТП - алдағы жылда шығару жоспарланатын тауарлык, өнім;О2 - жоспарлы ... ... ... өнім қалдығы; Таратылмағанөнім қалдығының құрамы, олардың өзіндік құн бойынша ... ... ... ... ... алу ... ... есебінің көлемі біртаратылатын өнім көлемінің табысын анықтау үшін өнімді таратудан түсім біртүрде болу керек. Оған ... ... ... Срп - - алдағы кезеңде (жыл, тоқсан) толық өзіндік құн бойыншатаратылатын өнімге ... - ... ... (жыл, ... ... ... дайын өнімқалдығының нақты өндірістің өзіндік құны.Стп - өнімді ... және ... ... ... ... ... жоспарлы толық өзіндік құны;Со2 - жоспарлы кезең (жыл, ... ... ... ... ... ... ... өзіндік құны.ЖШС «Мерей» кәсіпорынның өткізілетін өзіндік ... білу үшін ... ... ... құнын есептеу керек. Өнім бірлігінің жоспарлыөзіндік құны сәйкес түрдегі өнім өндірісіне жоспарлы шығынды оның ... ... ... ... ... ал ... ... 1 теңгегешығыны - барлық өнімнің ... ... оның ... ... ... ... көлеміне бөлу жолымен анықталады.С жоспар = £   барлық   өнім шығыны / V өнім ... С ... - ... ... құны;V өнім жоспары - өнім көлемі өзіндік құн;£ барлық өнім шығыны - сәйкес түрдегі барлық ... ... ... сомасы.Жалпы өнімнің 1 теңгесіне шығын = С барлық өнім / Е ... ... С ... өнім - ... ... ... құны;Е өнім - құндылық түрде өнім көлемі.ЖШС «Мерей» кәсіпорында ... ... ... ... ... ... өнімнің әрбір түрі бойынша жоспарлы жылда тауарлыөнімнің табиғи түрдегі (тонна) ... ... ... ... ... ... жоспарлы құнын есептеу үшін керек:1)  С жоспар = 19800 мың. ... / 900 ... = 22 мың. ... 1 ... ... ... құны ... жуық шамамен 22000теңгеге келеді. 1 теңгеге шығын жалпы өнімнен құрайды:46 22000 мың. теңге / 776802 мың. ... = 0, 02 ... нан сату ... бойынша тауарлық өнімнің жоспарлы өзіндік құны:С жоспар = 35000 мың. теңге / 85 тонна = 411, 75 мың. теңге/тонна1 ... ... ... ... ... 75 мың. ... /1139 мың. теңге = 0, 36 теңге.3) сүт пісіру бөлімі бойынша ... ... ... ... 3730, 68 мың. ... / 550 ... = 6, 78 мың. теңге/тонна1 теңгеге шығын жалпы өнімнен құрайды:6, 78 мың. теңге / 17258 мың. ... = 0, 003 ... ... ... өнім ... АҚ СФ  «ЖШС  «Мерей»»кәсіпорында құрайды:Өткізілетін май көлемі 800 тонна + 900 ... - 1150 ... = ... ... ... ... ... өзіндік құны = 18700 (нақты өзіндік құн) +1980(жоспарлы өзіндік құн) - 12100 ... ... ... өзіндікқұны)= 26400 мың. теңге.Нан сату бөлімінің өнімі табиғи және ақшалай түрдегі өткізу көлеміаналогиялық есептеленеді:Нан сату өнімнің толық өзіндік құны = 32596, 6 + 2435, 8 - 224 =4871, 4 мың. ... сату ... ... ... құны = 9067, 3 + 2778, 38 - 6289 =5556, 3 ... ... ... қызметі түсім есебінің екі әдісініңбіреуін қолдана алады, ал ... ... оны ... ... ... ... табылады: тиелген өнім үшін ақшаның  есепті  шотқа  ... ... ... ... тиеу мен ... құжаттарды сатып алушығакөрсету.Біздің кәсіпорында түсім кәсіпорынның есепті шотына түсуі бойыншажоспарланады,  сондықтан  ...  ...  ...  ... ... ... қоймадағы дайын өнім;- төлеу мерзімі жетпеген тиелген тауарлар;- сатып алушы ... ... ... тауарлар;- сатып алушылар жауапкершілігінде сақтаулы тауар.Өткізілетін ... ... ... ... ... бұл ... кезеңінен нақтылы өндірістік өзіндік құн бойынша олардың ... ... ... ... ... аяғында өнім қалдығыныңқұрамында алғашқы екі элемент қана есептеленеді, өйткені сатып ... ... жөне ...  алушы  жауапкершілігіндегі  сақтаудағытауарлар ЖШС «Мерей» кәсіпорында есепті және келісімшарттық ... ... ... ... ...  ...  ...  аяғындаөткізілмеген өнім қалдықтарын анықтауда өндірістік өзіндік құн және запаснормасы бойынша ... өнім ... ... Жылдық жоспарлауда 4тоқсан, тоқсандық жоспарлауда сәйкес ... ... ... ... аяғында өткізілмеген өнімнің өндірістік өзіндікқұны мына формула бойынша есептеленеді:Со = 4тоқ Стп / 90 күн * ... Стп - 4 ... ... өнімнің өндірістік өзіндік құны;N - күн бойынша запас нормасы.Күн бойынша запас нормасы  кәсіпорында  тым  ...  ... Ол ... ... ... орауға көліктік партия көлемінедейін жинауға, төлеуге мерзімі жетпеген ... ... ... есептіқұжаттар жазуға қажет күндер сомасы ретінде анықталады, күн бойынша нормақұжат айналу мерзіміне ... яғни ... ...  ... ... алушы банкына және керісінше жүру үшін қажет уақыт.3. «Мерей» дүкені негізінде Бөлшек және ... ... ... көрсеткіштері мен қызмет көрсетуін талдау талдауҚаржы-шаруашылық  қызметін  талдау  үшін  кәсіпорынның  ... және ... ...  ...  ...  ... есеп берудің және басқа ақпарат көздерінің көрсеткіштерінде өзкөрінісін ... ... ... ... ... ... жеткілікті санын алу болып табылады. Өнімді (жұмыс, қызмет)шығарудың өсуі ... ... ... ... ... талдапқорытылынған көрсеткіштерінің бірі.Еңбек төлеміне кететін қаржы шығындарын талдаудың әрбір ... мәні бар. Оны ... ... ... ақы ... ... ... бақылау жасауды жүзеге асыру, еңбек өнімділігінің  өсуіесебінен қаржыларды үнемдеу мүмкіндігін анықтау ... ... өнім ... көлемін көбейтудің маңыздыфакторларының бірі қажетті санда және ... ... ... ... болып табылады және оларды едәуір толық және ... ... ... маңызды талдап қорытындылайтын көрсеткішіжалпы өнімнің ... ... ... ... ол өте ... кез келген саласында есептелінеді), екіншіден, өзіндік құн ментабыс арасындағы тікелей байланысты көсетеді.«Мерей» ЖШС 2008-2009 жылдағы есеп беру ... ... ... негізгі аналитикалық кестені құрамыз.Кесте 3 «Мерей» ЖШС 2008-2009 ж.ж.  қызметінің  ...  ... ... |Көрсеткіштер        |Өлшем  ...       ...   ||  |              ... |         |(+;-)   ||  |              |    |2008 ж  |2009 ж |      ||1 ... өткізуден түскен  |мың тг |10275, 7 |786, 6 |-9489, 1  ||  ...           |    |     |    |      ||2 ... ... ... |мың тг |7940, 3 |380, 0 |-7560, 3  ||  |құны            |    |     |    |      ||3 ... ...        |мың тг |2335, 4 |406, 6 |-1928, 8  ||4 ... ...      |мың тг |2275, 6 |165, 7 |-2109, 9  ||5 ... ... түскен  |мың тг |59, 8  |240, 9 |+181, 1  ||  ... ...        |    |     |    |      ||6 ... емес ...   |мың тг |-    |-    |-     ||  ... ... ...    |    |     |    |      ||7 ... ... ...   |мың тг |59, 8  |240, 9 |+181, 1  ||8 ... ...    ...  |27    |22   |-5     ||  ... саны       |    |     |    |      ||9 ... ... ақы  |мың тг |4202, 0 |3797, 0 |-405, 0  ||  ...            |    |     |    |      ||10 |Бір ... ...   |мың тг |155, 6  |172, 6 |+17    ||  ... еңбек ақысы     |    |     |    |      ||11 ... ... ... |мың тг |724, 4  |717, 9 |-6, 5   ||  ... құны        |    |     |    |      ||12 |Қор ...       |мың тг |14, 2  |1, 1  |-13, 1   |3 ... көрініп тұрғандай, 2009 жылы жалпы табыс 786, 6 мың тг.құрады, бұл өткен жылмен ... -9489, 1 мың тг аз, ... ... ... табыстың көлемі де азайды. 2009 жылы берілгенкәсіпорында негізгі қызметтен ... ... ... ... ... ... ... 180, 8 мың тг. пайдаға шықты. Мерзім шығындары 2009 жылыөткен жылмен салыстырғанда -2109, 9 мың тг ... ... және ... ... ... ... есебінен кәсіпорындағы таза табыс 2009жылы 180, 8 мың. теңгеге көбейіп, 240, 8 мың. теңгені ... Бұл ... ... жылмен салыстырғанда табыстарының  жоғарылап,  ... ... ... ... саны ... жылы 5 ... ... Бірақ,еңбек ақы қорының 405 мың. теңгеге азаюына қарамастан бір жұмысшының ... ... ... 17 мың. ... ... 110, 9 % ... беру жылы негізгі қорлардың орташа жылдық құны 6, 5 мың. теңгегеазаюына байланысты, 2009 жылы қор қайтарымы 1, 1 ... ... бұл ... қарағанда 13,  1  тг.  аз.  Бұл  ...  ...  ... ... құралдардың тиімді пайдалану көрсеткіштері қор қайтарымы жәнеқор ... ... ... 4 ... ЖШС ... ж.ж. ... өнім көлемінің негізгі қорларғаәсерін бағалау|№ |Көрсеткіштер      ...  ...       ...    ||  |            ... |          |( +;-)    ||  |            |     |2008 ж. |2009 ж. |       ||1. ... өнім ...  |мың тг. |10275, 7 |786, 6  |-9489, 1   ||2. ... қорлардың орташа|мың тг  |724, 4  |717, 9  |-6, 5    ||  ... құны       |     |     |     |       ||3. |Қор ...      |тг    |14, 2  |1, 1   |-13, 1    ||4. |Қор ...     |тг    |0, 07  |0, 91  |+0, 84    |2008 жылы қор ... ... 14, 2 ... болса, 2009 жылы 1, 1теңгеге тең болды, яғни оның -13, 1 ... ... ... (1, 1-14, ... сыйымдылығы коэффициенті есеп беру жылы +0, 84 теңгеге жоғарылады(0, 91-0, 07), бұл қор қайтарымының өсуімен дәлелденіп ... ал бұл ... ... ... ... білдіреді.Сатылған өнім көлемінің өзгеруіне еңбек факторлары да әсер етеді.№1-т "Еңбек бойынша есеп ... ... ... ... 5-ші ... кестеге сәйкес есеп беру жылы персонал саны 5 ... ... ... Сатылған өнім көлемінің персоналдың орташа санына бөлу арқылытабылатын бір жұмысшыға келетін орташа өнім көлемі есеп беру жылы -344, ... ... (35, 8-380, ... 5 ... ЖШС ... ж.ж. еңбек көрсеткіштерінің ... ... ... бағалау|№ |Көрсеткіштер       ...   ...       ...  ||  |             ...  |          |( +;-)  ||  |             |     |2008 ж. |2009 ж. |     ||1. ... өнім ...   |мың тг.  |10275, 7 |786, 6  |-9489, 1 ||2. ... орташа   |адам   |27    |22    |-5    ||  ... саны       |     |     |     |     ||3. |Бір ... ...   |тг    |380, 6  |35, 8  |-344, 8  ||  ... ... ...   |     |     |     |     ... ... ...  пайдалану  көрсеткіштері  материалқайтарымы және ... ... ...  табылады.  Келесі  кестеніталдайық. 6 кесте мәліметтеріне ... ... ... 2009 ... 4 мың. ... төмендеп, 387, 6 мың. теңгені құрады. Сатылған өнімкөлемінің материалдық ... ... ... анықталатын  материалқайтарымы есеп беру жылы +0, 5 теңгеге көбейді (2, 0 – 1, 5), бұл ... -0, 19 ... ... көрінеді. Өнімнің өзіндік құныныңнеғұрлым жан-жақты көрсеткіші өндірілген өнімнің 1 ... ... ... ... ... Ол ... өнімнің өзіндік құнының сатылғанөнімнен түскен табыс көлемі қатынасына тең.Кесте 6 «Мерей» ЖШС ... ж.ж. ... ... ... ... әсерін бағалау|  |Көрсеткіштер       ...  ...        ...  ||  |             ... |           |( +;-)  ||  |             |    |2008 ж.  |2009 ж.  |     ||1. ... өнім ...   |мың тг. |10275, 7 |786, 6  |-9489, 1 ||2. ... ...   |мың тг. |6987, 0  |387, 6  |-6599, 4 ||3. ... ...    |тг.   |1, 5   |2, 0   |+0, 5   ||4. ... сыйымдылығы   |тг.   |0, 68   |0, 49   |-0, 19  |7 ... ... ... 2009 жылы өнімнің өзіндік құны-7560, 3 мың. ... ... (380, 0 – 7940, 3). ... талдауды сатылғанөнімнің бір теңгесіне келетін шығын арқылы жасау қажет. Бұл ... -0, 29 ... (0, 48-0, 77) ... 7 ... ЖШС 2008-2009 ж.ж. сатылған өнімнің 1 теңгесіне келетіншығындарды талдау|№ |   ...      ...   ...       ...  ||  |              ...  |          |(+;-)  ||  |              |     |2008 ж. |2009 ж.  |     ||1. ... өнім ...    |мың тг  |10275, 7 |786, 6  |-9489, 1 ||2. ... ... құны    |мың тг  |7940, 3 |380, 0  |-7560, 3 ||3. ... ... 1 теңгесіне|тг    |0, 77  |0, 48   |-0, 29  ||  ... ...        |     |     |     |     |"ЖШС ...  ...  үшін  ...  ...  түсім  басқада ...  ...  мәні  бар.  Бұл  ...  ... ... ... үшін авансталған айналым құралдарын қалпынакелтіру үшін олардың ақшалай құралдарының негізгі қайнар көзі.ЖШС «Мерей» кәсіпорында тауарлы ... ... ... деп ... нан сату  және  ...  ...  ...  шотына  түскенақшалай құралдарды атайды.Кәсіпорын есепті шотына ... ... ... ... ... ... ... фабрикат,  қосалқы шикізат бөлшекетер, жағармай, энергия жеткізушілердің шоттарын төлеуге қолданылады.Түсімнен ... ... ... ...  тыс  ... ... ... еңбекақыны төлеу, жүзеге асырылады, негізгіөндірістік қорлардың тозуы қалпына келтіру, қаржылық жоспарда қарастырылғаншығындар қаржыланады.Өнімді өткізуден түсім көлеміне мынадай ... ... әсер ... ... өнім сапасы, ассортимент және баға.Таратудан ЖШС ... ... ... ... ... ... май, айран, нан сату, сүт сонымен қоса өндірістік сипатта әр түрліқызмет көрсетулерден түсім.Өнімді ... ... ... өнім көлемі негізінде ҚҚС-сызқызметтегі бағаға тәуелді есептеленеді. Атқарылған қызмет пен ... ... ... жұмыс пен қызметтің көлеміне төуелді. Өнімдіөткізуден  ...   ...   өнім   ...   ...   ... = О1 +ТП-О2мұнда Врп - өнімді өткізуден ... ... - ... ... ... арналған тауарлы өнім Өнімді өткізукөлемі  алғашында  ...  ...  одан  ...  ... ... ... өнім түрі бойынша жыл басындағы қалдығы,жоспарлы жылдағы шығыс, кірісі және жыл аяғында қалдығы қалыптастырылады.Түсімді есептеудің ... ... ... ... ... ... ... еткен баға, яғни жоспарлы алдындағы - жыл ... ... ... ... ... өнім мен ... ... өткізуден түсім жеке түрлі бойынша өткізілетін өнім ... ... ... ... ... = Ц* Vрп ... Врп - ... өнімнен түсім;Ц - өнім бағасы;V рп - өткізілген өнім көлемі.Қызмет етуші бағамен ... ... ... ... негізіндеөндірістік бағдарлама көлемі жатыр. Мысалы, жоғары сұрыпты майды өткізудентүсімді есептеу үшін:Впр - 267 ... + 1500 ... ... =1515 ... * 2, 5 мың. ... 3787, 5 мың. теңге.Айранды өткізуден түсімді анықтауға болады:Врп = 72 тонна + 360 тонна - 108 тонна = 324 ... * 6 мың. ... =1944 мың. ... ... ... ... өнімді өткізуден түсім аналогиялықесептеленеді.Алынған қорытындылар өткізу бағыты бойынша саналады.Кесте 8 - 2009 ... ЖШС ... ... ... ... ... (мың. ... түрлері        |Өлшемі   ...   ...   ...     ||1. Май және нан сату  |      |     |     |       ...            |      |     |     |       ... ... нан сату   |тн     |1150   |     |       ||- май ... ...    |тн     |740    |25    |18500    ||- май ... ...    |тн     |220    |16    |3520     ||- май ... ...    |тн     |190    |10    |1900     ||2. ...          |тн     |360    |6     |2160     ||3. Нан сату        |тн     |84    |37    |3108     ||4. Сүт ...      |тн     |554    |20    |11080    |ЖШС ... ... ... ... орта ... қалыптасқан бағабойынша реттейді. Жыл ағымында кәсіпорын өнімін ... баға ... Жыл ... ... мен әрбір өнімнің өзіндік құны есептелінедіжәне өткізілген өнім бойынша қорытынды ...  ... ... ... ЖШС ... ... ... үзілістерді болдырмау үшінқызметін келешек ... ... ...  ...  ... май, ... нан сату, сүт өндірісін  көрсететін  есептідайындайды.Өнімді өткізуден болашақ жоспарлы ... мен ... ... ... негізінде келешек жылға көрсеткіштер құрастырылады,  яғниболашақ табыс болжанып, ... ЖШС ...  ...  ... барлық қызмет түрі бойынша жеке жүргізіледі, яғни ... ... ... ... қоса нан ... сүт және қосымша өнім бойынша.Бұл тек қана  жоспарлауды ... қана ... ... ... ... салық көлемі үшін мәні бар, өйткені кейбір ... ... ... ... ал ... ... ... бойынша алынады.Тұрақты баға мен қызметтің жоспарлы жағдайында ЖШС «Мерей» кәсіпорын табысағымдағы қаржылық жоспар шегінде бір ... ... ... ... жоспарлауды қиындатады, сондықтан кәсіпорын табысқа нақты жоспардытоқсан ... ... ... ... ... ... пен ... бюджеткеөтеу тәртібі бойынша аванстық төлемнің есебіне байланысты ... ... құру ... ... ... ... олар ... салықтың аванстық төлемдеркөлемі мен нақты төлемдер минималды болғанына қызығады. Бірақ ...  ...  ...    ...  ...  қажеттілігінқаржыландыру мүмкіндігін анықтау.Тауарлық өнімді шығарудың өндірістік бағдарламасын ... ... сату ... және табыс  алуды  анықтау  үшін  ...  ... ... ... ... өткізуден табыс тікелей  есептеуәдісімен анықталады, яғни қосылған құнға ... ... ... ... ... ... тең.Ппр = Врп - Српмұнда, Ппр - алдағы кезеңде өткізілетін өнім бойынша жоспарлы табыс;Врп - өнімді өткізуден ... ... ... - ... кезеңде өткізілетін өнімнің толық өзіндік құны. Жоспарлытабыс есебі әр өнім түрінде, ... ... ... және ... ... ... ... Бұл кәсіпорынға қаржылық жоспарлау кезіңде шығынәкелетін өнімді, сонымен қоса ... ... ... ... ... баға құруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.ЖШС «Мерей» кәсіпорының жалпы түсімі майды өңдеу мен сату, нан ... сүт, ... нан ... қалыптасады.Қызмет түрі бойынша табыс бөлек жоспаранады: өнімді сусын сатубөлімі, нан сату ... және ... ... ... ЖШС «Мерей» кәсіпорынтікілей есеп әдісімен ... ... ... кәсіпорын сусын сату бөлімі бойынша 3107, 28 тонна мөлшеріндежоспарлы жылда өнім шығарады;2) өткен жылға есеп ... ... ... құн -18900 ... ... ... баға ... - 22000 теңге;4) жоспарлы жылда дайын өнімнің құны 2 % ... ... ... өткізу бойынша шығын - 4, 4 % ... ... ... өткізілетін өнім;6) қоймадағы дайын өнім қалдығы және жоспарлы жыл ... - ... ... жыл ... - 373 ... ... алдымен, дайын өнім қалдығы мен есепті жылы өндірілген ... ... ... ... құн ... жоспарлы жыл басындағытиелген өнімді анықтайық:18900 * 339 = 4034, 1 мың. теңгеЖоспарлы жылда өнім біріншінің өндірістік өзіндік құны (18900 * 98) :100 = 18, 52 ... ... онда ... жылда өндірістің өзіндік құнбойынша тауарлық өнім ... 18, 52 * 3107, 28 = 57546, 8 мың. ... ... ... ...  жылда  өтетін  қалдық  ... ... құн ... өнімді өткізу көлемі ( ] 8, 52 * 373 ) =6907, 96 мың. теңгені ... ... ... ... құны ... қалдықесебімен жоспарлы жылда өнімнің өткізуі келемі: 4034, 1 + 57546, 8 - 6907,96 = 54672, 94 мың. ... Бұл ... ... ... ... анықтау үшінөнімді өткізу бойынша шығындар көлемін шығару керек:(54672, 94 * 4, 4) / 100 = 2405, 6 мың. ... ... ... ... құн ... өнімді өткізу көлемі 53172, 8+ 2405, 6= 55578, 4 мың. теңгеге тең.Өткізу көлемі табиғи ... (339 + 3107, 28 - 373) = 3073, 28, ... ... (23000 * 3073, 28) = 70685, 44 мың. ... ... ... жылда өнімді өткізуден табыс 70685, 44 -55578, 4 = 15107 мың. ... ... ... ... ... ... ... Бірақ ол жоспарлы табысқа  жеке  ...  ...  ...  және  ... ... өте қиын. Егер есеп бойыншаалынған табысты қаржы шаруашылық қызмет нәтижесі жайлы ... ... ... ... 2009 жылы ... ... табыс 11649 мың. теңге,ал өткізілген өнімнің өзіндік құны 11344 мың. теңге, өнімді өткізуден жалпытабыс 305 мың. ... ... (11649 - ... ... оның ... өткізу бойынша жалпы және әкімшілікшығындар, пайыз ... ... ... 374 мың. ... сомасын қүрады.Сондықтан негізгі қызметтен шығын - 69 мың. теңгені құрды.Бұл шығындардың  ...  ...  ...  ...  ... ... ... соған сайкес өнім шығару  шығынына әкеледі.Шығынның көп ... ... және ... ...  ... ... шығынға қосымша қызметтен ... 8796  мың.  ... ... ... бұл ... ... табыс әкелді.ЖШС «Мерей» кәсіпорын үшін шығындарды өтей алатын дәрежесін білу өтемаңызды, осыдан кейін олар пайда ала бастайды. Бұл үшін ... ... ... ... ... табу сату ... мен ... анықтау үшінқажет, мұнда кәсіпорын өзінің барлық ... жаба ... ... ... ... Табысты жоспарлаудың бұл ... ... ... және  шарттыауыспалы және маржиналды табысқа шығынды ... ... үшін ... ... топқа бөлдік:1) өндіріс көлемі өзгерсе де ауыспайтын шартты тұрақты шығындар. Бұлеңбек ақы, ... ... ... ... ... ... шығындар,берілген кәсіпорында бұл шығындар сомасы 1055, 5 мың. ... ... ... ... өзгергенде өзгеретін шартты ауыспалы шығындар, бұлшикізат, ЖЖМ, негізгі еңбек ақы, ... ... ... және т.б., ... 9685, 7 мың. ... ... «Мерей» көсіпорында жалпы шығындардың көп бөлігі шартты өзгермелішығындар құрайды, сонымен қоса 2009 жылда шартты күнделікті ... ... ... және ... ... ... ... табу мүмкінемес.Нарықтық қатынастың қалыптасуы шаруашылық қызметін біртұтас кешендіталдауды ішкі және ... ... деп бөлу ... етіп ... ... ... әрқайсысының өзінің негізгі ақпараттық көздері бар.Ақпараттарға қойылатын басты талаптар:- орындылығы;- нақтылығы;- шынайлылығы;- түсініктілігі;- ... ... ... ... ... ... болуы керек,талдау кешенді болуы ... ... ...  ... ... көрсеткендей, есеп берудің  екі  түрі  бар:Акционерлерді, қалың жұртшылықты, банктерді, сондай-ақ ... ... ... ... кәсіпорынның жұмыс жағдайы. Есеп берудің екінші түрібасқаруды ... бұл ... ... өнімдердің жеке  түрлерініңөзіндік құнының нормативтері туралы, сондай-ақ сапасының төмендігіне немесетауардың ... тыс ... ... ... ... ... қатаң құпияландырылған, басқа тұлғалар үшін ... есеп ... ... ішкі ... ... әрбір кәсіпорын үшін текпотенциалды ... ... ... ғана ... сонымен  қатарқаржылық есепті сыртқы пайдаланушылардың көзқарасы тұрғысынан алғандағыөзін-өзі бағалау үшін де ... ... ... ...  ...  оқудың  негізгіережелерін қалыптастырады. Олардың ішінен алты негізгі  ...  ... ... ... ... ... ... Тренингілік талдау;4. Салыстырмалы талдау;5. Факторлық талдау;6. Қаржылық коэффициенттер әдісі;Көлденең ... ... ...  ...  ...  ... Ол ... кезңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік есептің түрлібаптарының абсолюттік және салыстырмалы ... ... ... ... есеп ... жалпы нәтижеге тигізетінәсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық  көрсеткіштердің  ... Ол ... ... ...  оның  ...  ...  қорытындыкөрсеткіштегі жеке баптардың үлес салмағын анықтауға ... ... және ... ... ... ... отырады.Тренингілік талдау - барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистікжыл деңгейінен бірқатар ... ... ...  ... ... Тренингінің көмегімен болашақтағы көрсеткіштердіңмүмкін болатын ... ... ал одан ... ... болжамдықталдау жургізіледі. Қаржылық талдаудың нарықтық экономика жағдайындағыкөбірек таралған ... әр ... ... ... ... ... салыстырмалы шамалар болып табылады, оларды есептеукезінде шамалардың біреуін ... ... ... ал ... ... ... көрсетеді. Қаржылық коэффициенттерді есептеу баланстыңжеке баптарының арасында болатын өзара байланыстарға негізделген. ... ... ... ... да ... жоқ, себебі олардың әмбебап мәніболмайды және диагностика үшін индикатор болып ... ... ... ... ... ... ... механикалық түрде көшіріп алу, көп ... ... бұл ... біздің кәсіпорындардың өз  ерекшеліктеріне  назараударылмайды. Нәтижесінде бір көрсеткіштердің ... ... ... ... ... кейбір кезде расталмайды. Дегенмен, қаржылық ... ... ... ... ... ... болады, себебіол болып жатқан жағдайларды түсінуге және де оларды тек ағымдағы мезеттеғана емес, ... ... ... да ... бағалауға мүмкіндік береді.Әлдеқайда кең таралған және зерттелген көрсеткіштерге ... ... ... тұрақтылық, табыстылық және іскерлік белсенділік.Салыстырмалы  талдау-бұл  фирмалардың,  ...  ... және ... жекелеген көрсеткіштері боыйынша есебініңқұрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі талдау,  сондай-ақ  ... ... ... ішіндегі талдау, сондай-ақ берілгенфирманың көрсеткіштерін орташа салалық және ... ... ... бар шаруашылық аралық талдау болып табылады.Факторлық ... ... ... ... ... әсерін зерттеудің детерминдік немесе  реттелмеген  тәсілдерікөмегімен талдау. Сонымен қатар факторлық ... ... ... ... ... ... тура, оның жеке элементтерін жалпықорытынды көрсеткішке біріктіргенде ол кері болуы мүмкін.Жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... талдаудаэкономикалық, сондай-ақ экономикалық және  математикалық  статистиканыңдәстүрлі тәсілдері қолданылады.Белгілі бір ... ...  ... ... ... мен ... іскерлікпен пайдалану кәсіпорынныңқаржылық жағдайына терең талдау  ...  және  ...  ... ... ... ... ...  береді.Қаржылықжағдайды және оның есепті ... ... ... ... ... ... сондай-ақ қаржылық тұрақтылықтың абсолюттіккөрсеткіштерін ... ... ... ... ...  ... ... бөліктерін дамытуға тиісті оның негізгі бастапқы пунктінқұрайды.Қорыта айтқанда, кәсіпорынның қаржы жағдайын талдауда аудиторлық түрліәдістер мен ... ... еркі ... ... ... ... жургізудің дәйектілігіне байланысты дұрыс әдісті ... ... ... ... терең, жан-жақты әрі кешенді талдау жүргізеалады, сондай-ақ объективті және анық баға береді.Әрқилы ... ... және  ...  ...  қызмет  ететінкәсіпорынның айналымнан тыс активтерді ... ... ... ... ... емес активтер, негізгі құралдар және ұзақмерзімдіміндеттемелер ... ... ... ...  ...  және  пайдаланутиімділігін талдаудың негізгі міндеттері:- кәсіпорынның жыне оның құрылымдық бөлімшелерінің негізгі құралдарменқамтамасыз ... ... ... ... ...  құрамы  жәнетехникалық деңгейі-  олардың өсу ... ... мен ... жоспарының орындалуынанықтау- негізгі құралдардың техникалық жағдайын зерттеу- негізгі құралдарды пайдалану ... және оған әсер  ... ...  ...   және   ...   ...   құрал-жабдықтардыпайдаланутиімділігіне ықпал жасау- қор қайтарымның өсу ... ...  ...  ... ... ... өнім көлемін ұлғайту.Негізгі өндірістік қорларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері.Оларды  ...  ...  Қор  ...  және  қор  ...  өзгеру  факторлары.  Оралдың  қор  ...  ... және қнім ... ... резервін олардыңқұрылымын оптимизациялау негізінде анықтау үшін қажет.Негізгі қндірістік құралдардың қозғалысын және ... ... ... маңызды орынды келесі көрсеткіштердің есебі қолданылады:1) жаңару коэффициентіК жағ = жаңа түскен НӨҚ құны / жыл ... НӨҚ ... шығу ... = ... НӨҚ құны / жыл басына НӨҚ құны3) тозу коэффициентіКтозу = НӨҚ тозу ... / ... ... НӨҚ алғашқы құны4) өсім коэффицентіКөсім = НӨҚ өсім құны / жыл ... НӨҚ ... ... ... = НӨҚ ... құны / НӨҚ ... құныТалдаудың келесі кезеңі – кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларменқамсыздандырылуын   зерттеу.   ...   жеке   ... ... ... ... қолда барын  қнімшығару үшін жоспарды ...  үшін  ...  ...  қажеттілігіменсалыстыру  жүргізіледі.  Кәсіпорынныі  негізгі  қндірістік  ... ... ... ... көрсеткіштер еңбектің қорменжабыдықталуы және техникалық жабдықталуы болып табылады. Еңбектің ... ... ... ... өнеркісіпті-өндірістік қорлардың орташажылдық құнының ең үлкен сменадағы ... орта ... ... арқылы анықталады.Еңбектің техникалық жабықталу дәрежесі өндірістік ... ең ... ... ... орта ... санына қатынасыарқылы анықталады. Оның  өсу  ...  ...  ...  ... ...  Еңбек  өнімділігінің  өсу  ... ... ... өсу ... асуы ... процессінде аталған көрсеткіштердің  динамикасы.  ... ... ...  ...  ...  ...  ... жүргізіледі. Осыдан кейін олардың мөлшеріңің өзгеру факторларызерттеледі.НӨҚ-дың құрылымы мен ... ... ...  ... ... капитал салымының өлшемін бағалау қажет, ол арқылыөндірістік қызметтің функционалды ерекшеліктерін анықтауға болады.Бұндай ... ... ... ... негізіде қолданудыңтиімділігін көтеру резервтерін анықтау үшін қажет.Кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... ... ...  ресурстарымен  қамсыздануын  бағалау,  ... ...  ...  ...  ...  ...  ... орташа білікті деңгейін анықтау.Негізгі жұмысшылар  санының  ...  ...  ... 1 – Рвр / ... Рвр – ... өндіріс жұмысшыларының саныРр – барлық жұмысшылардың орта тізімдік саныКәсіпорын еңбек ...  ...  мен  ...  алдаужұмысшылар үлесінің басқада персонал  категорияларына  қарағанда  ұғаютенденцияларын анықтайды. «Аягөз ... ... ... ... ... ... ... жылдары ешбір өзгеріссіз 220 адамды құрады.Кәсіпорынның кадрлармен және персонал құрлымымен қамтамасыз ... ... ... ... 41, 2 күнге ұлғайды. Бұл кәсіпорынның ақшасыз есеппенжұмыс жасайды. Осыған ... ... ...  ...  ... ... – ала ... жүйесін енгізуді ұсынамын.Кәсіпорынның  томдануының  негізгі  міндеттері,  бұл  ... ... ... ... кәсіпорынның персонал  құрылымынбағалау, ...  ...  ...  ...  ...  ортаквалификациялық деңгейін анықтау. Жұмысшылардың санының коэффициенті келесіформуламен анықталады.Кнж = 1 – Жуақ / ... Ж ... ... орта ... ... – барлық жұмысшылардың орта тізімдік саны.Кнж = 1 – 30/438 = 1- 0, 088 = 0, ... ... ... ... ... деңгейін көрсетеді.Кесте 11. ЖШС «Мерей» дың еңбек ресурстарын қолдануы.|Көрсеткіш     ... ...                   ||         |2008       |2009       ... +;-    ||Жұмысшы саны ЖС  |27        |22        |-5        ||1. ... 1 жыл  |288        |339        |51        ... ...  |2389, 65     |2711, 47     |321, 82      ... к үн (к)   |         |         |         ... (с)     |         |         |         ... ...  |8, 000      |8, 00       |-         ... және ... ... ... дейінгі және сатуданкейінгі қызметтердің ерекшелігін келесідей сипаттауға болады.Сауда ... ... ... ... күшті құралдың біріболып Бөлшек және көтерме дағы сервистік ... ... ...  ... ... ... ... және сатудан кейінгі болып жіктеледі.Бөлшек және көтерме кәсіпорындарындағы сатуға ... ... ... ... негізгі бағыттар бойынша жүргізіледі.•  Мақсатты  ...  ...  ...  ... Қызмет көрсетулердің артықшылығын жан-жақты жарнамалау;• Халық тұтынатын негізгі тауарларды уақтылы жеткізу, ... ... ... ... ... ... ... көрсету ережесі жүйесін қалыптастыру;• Қызмет көрсетуші персоналдардың сауда бойынша қызмет көрсетуінжетілдіріп отыру және оларды оқытып отыруды ... ... ... қызмет көрсетулер.Сату алдындағы қызметтер:• Тауарларды сақтау және оларды сатуға дайындау;• Тауарларды тасымалдау кезіндегі орын алған ақауларды ... ... ... ... сатылуға даярлау;Сату кезіндегі қызмет көрсетулер келесі элементтерден тұрады:• Дүкенге немесе кеңсеге келушілерге барлық ... бойы ... күй мен ... ... ... ... Тұтынушылармен сыпайы да мәдениетті қарым-қатынаста болу;• Тауарлар туралы толық қанды әрі жедел мағлұматтар беру;• Тауарларды тиімді түрде ұсыну, егер бір ... ... ... оның ... және орынбасушы тауарларын ұсыну;• Тауарларды ыңғайлы және әдемі қылып қораптау.Сатудан кейінгі қызмет көрсетуге келесілер жатады:• Тұтынушылар тұтынған тауарларды ... ... ... ... ... беру қызметі;• Орнату, құру және монтаждық қызметтер;• Тұтынылған тауарларды қолдану және пайдалану туралы мағлұматтарберу.Кепіл берілетін тауарлар бойынша ... ... ... және толық қанды жөндеу қызметтерін көрсету;• Қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету;• Сатып алынған тауарларды тиімді және дұрыс қолдану туралымағлұматтар беріп ... ... ... ... ... ... ... жаңалапотыру қызметтерін көрсету;• Ескірген тауарларды сатуға немесе айырбастауға көмектесу.Енді дүкендерде ... ... одан әрі ... ...  сату  ...  ...  Аталған  сату  әдістерініңнегізгілері болып: ... ... ... ... ... Бөлшек жәнекөтерме ны ... ... ... және ...  ...  ... ... интернет немесе автоматтар арқылы сауданы жүргізу.ҚОРЫТЫНДЫ«Мерей» ЖШС-де тәжірибе өту кезінде көптеген өзім үшін жаңа ақпараталдым; ... және ... ... ... ... ... мамандықбойынша дағдылану, ұжымда қызмет ету бойынша машықтану, ... ... ... ... ... ... ... дамыту, ондағы Бөлшекжәне көтерме сауданың маңыздылығы мен ерекшеліктерін ... ... және ... ... ... құрылымымен танысу, аталған дүкеннің қаржышаруашылық және экономикалық қызметін жан-жақты талдау, ондағы өнімдердісату және оған ... орын ... ... талдау – алдыма қойылғанбар мақсаттарға қол жеткізе білдім.ЖШС «Мерей» дүкенінде ... өту ... ... ... Кәсіпорын Бөлшек және көтерме  нарығының кез келген шаруашылықкомплексінде орталық орында тұр. Дәл ... ... ... ...  экономикаға  бұрылу  көптеген  ...  ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар нарық жағдайындағы барлық ...  ... ... ... ... ... алдындағыкедергілер келесідей: салық салу жүйесінің қиындатылуы, тіркеу жүйесініңжетілмеуі, кәсіпорынды, кәсіпкерлікті лицензиялау.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын ... үшін ... ... ... ... тауарларды (жұмыс, қызмет, өнім) сатудан табыс; ... ... ... Бұл ... ... бір жыл ... оның белгілі бір уақыт (жыл, тоқсан, ай) аралығындағы жұмысыныңнәтижесіне байланысты болады. ... ... орын  ...  жағдайдакәсіпорынның әр түрлі  қызметтерден  түсетін  ақша  ...  ... ... Егер ақша ... ... шығыннан жоғарыласа, ондакәсіпорын ағындағы және перспективасының дамуына әсер ... ... ие ... Бұл ... уақытша бос ақша қаражатын бизнессалаларына сала ... ... ... Ал егер ... ... табатын болса,онда оның төлем қабілеттілігі жоғары деңгейде болады.Осы мәселелерді қарастыру үшін ЖШС «Мерей» ... ... ... ... ... табылады. Себебі соңғы жылдардағы экономикалықжағдай, жоғары сапалы өнімдер мен қызмет ... ... ірі ... ...  бәсекелестік  ортаның  жоғары  деңгейі.  ... ... ЖШС ... ... қаржылық сауықтыру шараларынжүргізуді талап етеді. Негізгі қорлары ... 3 ... ... ... НӨҚ – ды ... ... мен ... ұлғайтса, кәсіпорын жақсынәтижеге жетеді.  ЖШС ... ... ... ... есеп дер кезіндеөткізіледі.Ендігі жердегі ... ... ... даму ... ... ... болу керек: Бөлшек және көтерме нарығындағы өзінің ... ... ... ... сату ... мен ... ... сатылатын тауарлардын ассортиментін көбейтіп, олардыңбағасын бәсекелестік жағдайды ескере ... ... ... ... сатуменқатар өнім өндіру, атап айтқанда нан және ет өнімдерін өндіруді ... ... ... еліміз экономикасының нарықтық қатынастарға көшуiбарысында және ... ... жеке ...  айналдыруда  шағынбизнестің алатын орны ... Жаңа ... ... ... ... оң жетiстiктерге жеттi деп айтсақ болады. Қазiр шағын ... ... ЖIӨ 30%-тi ... ... бұл бiз үшiн үлкен жетiстiк.  ... ... өсу ... ... әлi де ... ... ... дамыған елдер тәжiрибесi  бойынша  ...  ...  ... ... ... ... ... қосылу мүмкiн емес, ал ... iске ... ... ... ... ... жоғары.Нарықтық қатынастар аясында жүзеге асырылып жатқан іскерлік қызметтiңмемлекет тарапында және экономика өмiрiнде атқаратын ... ұшан ... ... қажет етпейдi. Қазiр дамыған өркениеттi елдердiң ... ... та кіші және орта ... ... ...  айтарлықтайжоғары дәрежеге жеткенi баршаға мәлiм.Бүгiнгi Республикамызда ... ... ... ... ... оның ... ... табылатын іскерлік қатынастарды дамытып, оныжандандыру және оларды мемлекеттiк  қолдау  күн  ...  ... бiрi. ... ... кіші кіші ... толтыруға және іскерлікқызметтi дамытуда мықты үлес қосып ... ... да кіші ... ... қолдау көрсету маңызды болып табылады.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан. Алматы. ... ... ... ... ... ... 19953. ... есеп туралы "заң. Қазақстан Республикасы Президентінің 26желтоқсан 1995ж. 2732 Жарлығы Бухгалтерлік бюллетені -1996 ж.4. Салық және бюджетке ... ... ... ... ... ... 2235 Заң күшіндегі Қазақстан Республикасы ПрезидентініңЖарлығы5. ... ... ... и ... Учебник для вузов\ Под ред. Проф. И.К. Беляевского. М.: ... и ... 1995. С. 8.6.             ... М.  Международная  конкуренция.  ... ... 1993.      С. 268.7. ... М. И, ... А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.2 –е изд. М.: Финансы и статистика, 1987 – 320 с.8. Балабанов И. Т. ... и ... ... ... ... ... – М.: Финансы и статистика, 1998 –112 с.9. Дюсембаев К.Ш. Анализ ... ... ...  Учебноепособие. – Алматы: Экономика, 2000 – 293 с.10. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансовой отчетности: ... ... /К.Ш ... С.К. ... З.К. Дюсембаева. – Алматы: «Каржы –Каражат», 1998 –512 с.11. ... ... ... ... ... мен ... қорытындыесептері. 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Теңізшевройл" біріккен кәсіпорнының қәзіргі даму жағдайлары23 бет
Acom компьютерлік дүкенінінің ақпараттық жүйесін құру57 бет
Delphi ортасында құрылыс дүкенінің жұмысын автоматтандыру22 бет
Swot- талдау (тоқыма киімдер өндіретін кәсіпорнын ашу)10 бет
«АДМА» ЖШС»кәсіпорнының қаржылық- экономикалық көрсеткіштері. Іс-тәжірибе есебі47 бет
«Бөлшек сандары бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру»4 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы энергетикалық кәсіпорнының шаруашылық қызметін басқаруды талдау31 бет
«Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржысын жоспарлау43 бет
«Приречное» ЖШС-тің кәсіпорнының қысқаша сипаттамасы31 бет
«Смак» ЖШС кәсіпорнының өнім сапасын басқару тиімділігін бағалау39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь