Қазақстан Республикасындағы тұрғын-үй құрылысының жағдайы мен халықтың баспамен қамтамасыз етілуі жағдайын анықтау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
І Тарау. Ипотекалық несиелердің даму эволюциясы мен оның Қазақстан Республикасындағы орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1. Тұрғын.үй саласындағы несиелік қатынастардың пайда болуы, қалыптасуы және даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2. Ипотекалық несиелеудің экономикалық және құқықтық мазмұны мен табиғаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
1.3.Ипотекалық несиелеу жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
ІІ. Тарау. Қазақстандағы тұрғын.үй саласын несиелейтін компания және екінші деңгейдегі банктердің қарым қатынасын талдау ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1. Қаржы рыногінің Қазақстан ипотекалық компаниясындағы операторы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
2.2. Тұрғын . үй құрылысын салуға үлестік қатысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.3. Екінші деңгейдегі банктердің несиелеу тәжірибелері және даму
ағымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
ІІІ. Тұрғын.үй құрылысының проблемалық мәселелері мен даму болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...453.1.Несиелік қатынастардың проблемалық мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
3.2. Тұрғын.үй құрылысының даму болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..64
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 66
Дипломдық жұмыстың өзектілігі - азаматтарды тұрғын – үймен қамтамасыз ету мәселесі кез-келген дамыған және даму жолындағы мемлекеттердің ең маңызды міндеттерінің бірі деуге болады. Біздің елімізде де бұл мәселені қазіргі таңда аса өзекті болып отыр. Салынып жатқан құрылыстар жеткіліксіз, қолда бар тұрғын-үй қоры ескіріп, қайта қалпына келтіруді талап етеді.
Сондықтан нарық қатынастарындағы тұрғын-үй құрылысын дамыту перспективалары негізінен алғанда тұрғын-үйді несиелеудің ұлттық жүйесін дамытудың тиімділігі мен оның келешегімен айқындалып отыр.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – Қазақстан Республикасындағы тұрғын-үй құрылысының жағдайы мен халықтың баспамен қамтамасыз етілуі жағдайын анықтау үшін жасалған таңдамалар, баспанаға мұқтаж халықтың аса көп екендігін көрсетіп отыр.
Статистикалық мәліметтерге жүгінер болсақ, қазір республикамызда орташа есеппен 1,3-1,4 миллион адам баспанаға зәру. Бүгінгі күні пайдалуға берілетін баспана көлемі қазіргі бар тұрғын – үй қорының жалпы көлемінен 0,5-0,7%-ы ғана құрайды және тұрғын-үй қорынан жыл сайын шығып қалатын үйлердің мөлшерінен де аса алмайды. Тұрғын – үй қорының тізілімі деректерінен белгілі болғандай, 2004 жылдың 1-қаңтарындағы жағдай бойынша ҚР тұрғын-үй қорының жалпы алаңы 243,0 млн. шаршы метрді, оның ішінде қалаларда – 144,8 млн. шаршы метр, ауылдық жерлерде – 98 млн. шаршы метрді құрайды екен. Көппәтерлі тұрғын-үйлердің үлесі – 151,8 млн. шаршы мерт немесе 62,5%, жеке тұрғын-үйлердің үлесі – 91,2 млн шаршы метр немесе 37,5%. ҚР тұрғын-үй қорының шамамен 97%-ы (235,3 млн м2) жеке меншікте, шамамен 3% -ы (7.7. млн. м2) мемлекеттік меншікте.
1. ҚР Конституциясы, А., 2004 ж.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алматы: 2002.
3. Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 23-желтоқсандағы «жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Заң күші бар № 2723 Жарлығы (1997 жылғы 11-шілдедегі №154-1, 2000 жылғы 8-қарашадағы №96-ІІ, 2003 жылғы 3-маусымдағы №427-ІІ Заңдарымен енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен). А. 2004. «Юрист».
4. ҚР Президентінің 23.12.1995 жылғы «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Жарлығы.
5. Қазақстан Республикасы Президентінің 25.12.1995 жылғы «жылжымайтын мүлік құқықтары және олармен жасалатын мәмілелерді тіркеу туралы» заң күші бар жарлығы.
6. «Тұрғын-үй қатынастары туралы» 16.04.1997 жылғы ҚР Заңы.
7. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын-үй құрылысы жинақтамалары туралы» 14.09.1997 жылғы ҚР Заңы.
8. ҚР Президентінің №1344 Жарлығымен бекітілген «Жаңа тұрғын-үй саясаты мен оны жүзеге асыру механизмдері мемлекеттік бағдарламасы».
9. ҚР Үкіметінің 21.08.2000 жылғы №1290 Қаулысымен мақұлданған қазақстан Республикасында Тұрғын-үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыру және ипотекалық несиелеу жүйесін дамыту тұжырымдамасы.
10. Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ипотекалық кредиттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықөтырулар енгізу туралы ҚР Заңы.// Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. Астана 03.06.2003. №427-ІІ ҚРЗ.
11. Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымов. – Алматы:Экономика, 2001.
12. Деньги, кредит, банки/ под. ред. Лаврушина О.И. – М:Финансы и статистика, 1999.
13. Финансы. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Алматы: 2001.
14. Диденко А., Ипотека правовая база сравнительного анализа// Предприниматель и право. №1-2/2000. 6-10 бб.
15. Косолапов Г. Развитие рынка жилья и ипотечного кредитования в Казахстане// Предприниматель и право. 15/2004. 13-15 бб.
16. Кусыпова Н.В. актуальные проблемы слвременного гражданского право. Отв. ред. М.К. сулейменов. Выпуск І, том І. Алматы: 2001 . 204-210 бб.
17. Кулумбаев А.С. актулаьные проблемы современного гражданского право. Отв. ред. М.К. Сулейменов. Выпуск ІІ, том ІІ. Алматы: 2002. 70-75 бб.
18. Кадырбекова А.К. Проблемы развития ипотечного жилищного кредитования на современном этапе. Сборник статей: молодые ученые к 10-летию независимости Казахстана. Труды международной конференции. Алматы: 2001. – 466 б.
19. Абдильманова Ш.Р. Экономическая наука в Казахстане: проблемы и пути реформирования: Материалы междунар. науч – прак. конф./ Под. общ. ред. д.э.н., проф. Н.К. Мамырова. – Алматы:экономика, 2003. – Ч.ІІ. 3 -11 бб.
20. Хамитов Е.Н. Реформирования Казахстанской экономики: уроки, теория и практика. Выпуск №5/2002. Сборник науч. трудов. Под. общ. ред. д.э.н.., проф. Н.К. Мамырова. – Алматы: Экономика, 2002. – 212 -217 бб.
21. Агальцова С. Жилье и кредит. // Банки Казахстана. №1/2002. 29-31 бб.
22. Сагиндыкова М.О. Ипотечные облигации Казахстанской ипотечной Компании – как основной инструмент финансирования ипотека в Казахстане. // Банки Казахстана. №10/2003, 43-45 бб.
23. Дюсембаев Н.М. Перспективы развития ипотечного кредитования в Казахстане. // Банки Казахстана. №1/2004. 42-47 бб.
24. Донцов С.С. Современные перспективы развития жилищного кредитования в Казахстане. // Банки Казахстана. №6/2004, 31-41 бб.
25. Валеев Ш. Об актуалных аспектах гарантирования ипотечных кредитов. // Банки Казахстана. № 10/ 2004. 69 бб.
26. Смолянников А. Ипотека: Теория сквозь призму законотворчества. // Вопросы экономики. №7/1997. Москва№ 112-123 бб.
27. Семькина Ю. Цена вопроса. // Континент. №11/ 2004. 40-42 бб.
28. Батищева Т. Ипотека в Казахстане (тенденция и проблемы). Ваш капитал журналы, №10 / 2004. 8-12 бб.
29. Егемен Қазақстан газеті, 2004-2005 жж.
30. Деловая неделя газеті, 26.03.2004, 18.06.2004, 05.11.2004, 12.11.2004.
31. Жетісу газеті 08.04.2004 ж.
32. Инвестия газеті. 26.02.2003
33. «Как поведет себя рынок столичной недвижимости в следующем году ?» // Известия – 2005 год 23 декабря
34. Нұрғалиев Қ.Р. Қазақстан экономикасы: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ Университеті, 1999. – 212 б.
35. Экономика недвижимости: Учебное пособие: Под ред. д.э.н., профессора В.И.Ресина – М: Дело, 1999-328 с.
36. «Анализ рынка новостроек Московской области» // http: // www.rambler.ru
37. «Обзор рынка аренды жилья в Москве за апрель 2006г.» // http:// www.rambler.ru
38. «Перспективы развития рынка элитного жилья Москвы» // http:// www.rambler.ru
39. «Испания: прогноз рынка недвижимости в Испании» // http:// www.rambler.ru
    
    МАЗМҰНЫ:Кіріспе......................................................................................................................3І Тарау. Ипотекалық несиелердің даму эволюциясы мен оның ҚазақстанРеспубликасындағыорны..................................................................................61.1. Тұрғын-үй саласындағы несиелік қатынастардың пайда ... ... ... ... несиелеудің экономикалық және құқықтық мазмұны ментабиғаты..................................................................................................................131.3.Ипотекалық несиелеужүйесі........................................................................17ІІ. Тарау. Қазақстандағы тұрғын-үй саласын несиелейтін компания және екіншідеңгейдегі банктердің қарым ... ... ... ... ... ... ... Тұрғын – үй құрылысын салуға үлестікқатысу..........................................262.3. Екінші деңгейдегі банктердің несиелеу ... және ... ... құрылысының проблемалық мәселелері мен дамуболашағы...............................................................................................................453.1.Несиелік қатынастардыңпроблемалық мәселелері.....................................453.2. Тұрғын-үй құрылысының дамуболашағы...................................................52Қорытынды..........................................................................................................64Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.................................................................. 66КіріспеДипломдық жұмыстың өзектілігі - ... ...... ... ... кез-келген дамыған және даму жолындағы мемлекеттердің еңмаңызды міндеттерінің бірі деуге болады. Біздің ... де бұл ... ... аса ... ... отыр. Салынып жатқан құрылыстар жеткіліксіз,қолда бар тұрғын-үй қоры ескіріп, қайта ... ... ... етеді.Сондықтан  нарық  қатынастарындағы  тұрғын-үй  құрылысын  ... ... ... ... несиелеудің ұлттық жүйесіндамытудың тиімділігі мен оның ... ... ... ... ...... ... тұрғын-үйқұрылысының жағдайы мен халықтың баспамен қамтамасыз ...  ... үшін ... ... ... ... ... аса  көпекендігін көрсетіп отыр.Статистикалық мәліметтерге жүгінер болсақ, қазір республикамызда орташаесеппен 1,3-1,4 миллион адам ... ... ... күні  пайдалуғаберілетін баспана көлемі қазіргі бар ... – үй ...  ... ... ғана ... және ... ... жыл сайын шығып қалатынүйлердің мөлшерінен де аса ... ... –  үй  ...  ... ... ... 2004 ... 1-қаңтарындағы жағдай бойыншаҚР тұрғын-үй қорының жалпы ... 243,0 млн. ... ... оның ... – 144,8 млн. ... метр, ауылдық жерлерде – 98 млн. шаршы метрдіқұрайды ... ... ... ... – 151,8 млн. шаршы мертнемесе 62,5%, жеке тұрғын-үйлердің үлесі – 91,2 млн ... метр ... ҚР ... ... ... 97%-ы (235,3 млн м2) жеке ... 3% -ы (7.7. млн. м2) мемлекеттік меншікте.Ал қолда бар тұрғын – үй ... ... ... ... атап ... ... қорының 10.3%-ы күрделі жөндеуден өткізілуі керек;2. апаттық жағдайдағы 1.3% тұрғын-үй ... ... ... ... ... ... ғана жеке ... нысандағы тұрғын-үй құрылысыбелсенді түрде дамып келе жатыр, кейінгі 4 жылда құрылыс ... ... 39,3 ... ... осы ... салынған. Сонымен бірге тұрғын-үйқұрылысына тартылатын инвестиция көлемі де ... ... Тағы бір айта ... осы ... шешудің бір жолы ретінде ипотекалық несиелеу жүйесінде айтуға ... ... ... ... ... ... ... қолданылыпкеле жатқан тұрғын-үй несиесінің екі негізгі ... ... ... олар: «жинақтаушы банк» үлгісі мен «ипотекалық компания» үлгісі.Жинақтаушы банктер өз  қорларын  ...  ...  ...  арқылыжинақтайды. Ипотекалық компаниялар салымдар  тартпайды  және  ... өз ... ... және ... ... ...  таңда  Қазақстан  Республикасындағы  тұтыну  ... ... ... ...  екі  есеге  асып  түседі  десекқателеспеспіз. ... ... ... пен ... ... өз ... өтеу  мерзімдері  анағұрлым  ұзағырақ  ипотекалықнесиелерді қоса ... осы ... ... ... ... иеболады. Мәселен, 01.01.2002 жылдағы ...  ...  ...  ... ... ... ... сатып алу мен үй салуға) үлесі ... ... ... 17,2 ... ... Ал, 2003 ... 11 ... жалпы көлемі 41.2 пайызға, яғни 949,5 млрд. теңгеге өскен ... де, ... ... нәтижесінде қазіргі кезде аса өзектіболып отырған тұтыну несиелері оған қатысушы екі ... да ... ... ... ... ... Оның екі ... да тоқталыпөтсек. Екінші деңгейдегі банктер үшін белгілі бір ... және ... үшін ... ... ... ... ... орай асатартымды сектор бола алмай отыр. Атап айтқанда, өндірістік және қаржылыққызметке салық ... ... ... ... ... несиеліктәуекелдің институтционалдық элементтерінің жоғары болуы, ... ... заң ... ... ... ... ... айқын болмауы және т.б.  себеп болып  отыр.  Ал,  ... ... ... келер болсақ, халықтың көпшілік бөлігіүшін тұтыну ... әлі де ... көп  ...  ...  ... журналы жүргізген әлеуметтік сауалнаманың нәтижесінде алынғандеректеріне жүгінер болсақ, сұралған респонденттердің 7.5. %-ы ғана ... ... ... ... қолдануға ыңғайлы деп ... ... ... тек ... ғана ... ... ... несиелеудің қазіргі қолданылып отырған шарт-жағдайын олардыңахуалы мүлдем көтермейтіндігін айтқан. Бұл ретте респонденттердің ... ... ... ... ... деген өз көзқарастарын ашып айтыпберуге қиналған. ... ... ... сатып алуға қолдануға 29.5%-ы ниет білдірген, ал қалған ... ... ол үшін өзге ... менқаражаттар қолдануды көздеоген. Сөйтіп, Қазақстанда ... ... ... ... келе ... ... ... пәтерлер(риэлтерлердің айтуы бойынша) тікелей сату-сатып  алу  ...  ... ... ... ... С.Қ. ... ... недвижимости» оқулығы,ресейлік ғалымдар А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов және Ю.М. ... ... ... ... ... Президенті Н.Ә. Назарбаевтың«Қазақстан Республикасында Тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарғаарналған мемлекеттік бағдарламасы» және тағы да ... ... мен ... ... ... Ипотекалық несиелеудің даму эволюциясы мен оның ҚазақстанРеспубликасындағы орны1.1. Тұрғын-үй несиелік қатынастардың пайда болуы, қалыптасуы және дамутарихыҚазақстанда ... ... құру  ...  бері  ... ... ... реформасы төмен қарқында дамып, баяужүргізілді.Тұрғын-үйді  қаржыландырудың  дәстүрлі  ...  ...  ... ...  ...  одақ  көлемінде  жүргізіліп,  бюджетқапражаттарын орталықтан мемлекеттік ... ... ...  бөліпберуден және оны кезекте тұрған азаматтарға тегін берумен шектелетін.Мұндай саясат Қазақстан өз егемендігін алып, нарықтық экономикаға ... соң іске ... ... ... ... тұрғын-үй саласындағынарықтық қатынастары 1991 жылы «Жекелешендіру туралы», «Меншік туралы»заңдары қабылданғаннан кейін ... ... ... негіз бар. Сәл кейініреккепіл туралы, ... ... ... заң ... ... жаңаАзаматтық кодекс енгізілді, сонымен ... ҚР ... ... ... ... «Жылжымайтын мүлікті және олармен  жасалатынмәлімелерді ... ... ... заң күші бар ... ...  туралы»  заң  ...  ...  ...  ... қалыптасуы үшін заң базасын  жасауға  алғашқы  ... да, ... ... бөлігіне төлем қабілеттілігі жетімсізболғандықтан ... ... ...  ...  ...  ... деген халықтың сұранысын қанағаттандыра алмады деуге болады жәнеол кезде несиелік – ... ... ...  ... да ... ... ... 1993 жылы тұрғын-үй қатынастарын реформалауда асамаңызды қадам жасалды деуге әбден негіз бар, ҚР Президентінің №1344 ... ... ... ... мен  оны  ...  ...  ... бағдарламасы» қабылданды. Бұл бағдарламада мемлекеттік ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... атап айтқанда:1. тұрғын-үй саласына қатысты бар  құқықтық  ...  ... мен ... ... тұрғын-үй құрылысы мен тұрғын-үй – коммунальдық шаруашылығынқаржыландыру жүйесін ... ... ... ... ... салуға қатысушыларға жеңілдіктер жүйесін құружәне осы процеске азаматтар мен заңды ... ... ... пайдалануға беру;5. тұрғын-үй саласында жалға беру секторын кеңейту ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру;7. тұрғын-үй құрылысын салу үшін жер учаскелерін бөліп беру жәнетіркеу ... ... ... көп қоныстанған аудандарда әлеуметтік, инженерлік және көлікинфрақұрылымдарын кешенді дамыту;9. мемлекеттік тұрғын-үй саясатын жүзеге асыру үшін ... ... ... ... және ... ... ... инфрақұрылымын тұтастайдамыту.Аталған Жарлықта жария етілген ... ...  ... ... осы ... ... жүзеге асырылмағандығына қарамастан, бұлқұжат мемлекет үшін ... ... ... көрсетеді жәнетұрғын-үй саясатының мемлекеттік басым бағытына кіретіндігін білдіреді.Сөйтіп, ол тұрғын-үй құрылысын салудың қазіргі бар ... ... ... алып  ...  яғни  ...  ... сыртқы бюджеттік қаражат есебіне көшу.Әлем тәжірибесінде құрылыс ... және ... ... ... ... ... ... негізделген және тұрақты табысы бар  ... ... ... ... ... ...  ...  етеді.  Осыипотекалық несиелеу жүйесінің өзі әлемдік ... үш ... ... атап ... ... ... ... үлгі;- малазиялық үлгі.Негізгі ипотека алғаш рет Грецияда б.э.д. УІ ғасырдың басында пайдаболды. Ол кезде ипотека барысында ... ... ... қалатын, алнесиелер кепілге салынатын затты әрі қарай сатуға және алынған сомаданөтемақы ... ... ету ... ие ... ... ... жүйеге сәйкес келетін ипотекалық несиелеужүйесі  ... ... ... бойынша несиелеу) 200 жылдай бұрынқалыптасты деуге болады. АҚШ - ... ең ірі ... ... ... ... ... осы заманғы ипотекалық несиелеу жүйесі ҚР Президентінің«Жылжамайтын қабылдануынан бастау алады. Әйтсе де ... ... ... үшін ... тек 2000 жылы ... жоғарыда атап өткенболатынбыз, сөйтіп тұрғын-үй саласындағы ипотека даму жолына қарай оң ... ... жылы ... ... ұзақ ... қаржыландыру жәнеипотекалық несиелеу жүйесін дамыту тұжырымдамасын қабылдау осы ... ... ... Осы құжатта тұрғын-үй құрылысы саласындағыжағдайда толыққанды талдама жүргізілген болатын және ... ... ... кедергі келтіретін негізгі проблемалар, сондай-ақ осыжүйенің пайда болып, әрі ... ... үшін ... негізгі іс-шараларбелгіленді.Осылайша Қазақстандағы ипотеканың алғашқы ... 2000 ... ... ҚР ... Қазақстан Республикасындағы тұрғын-үй құрылысын ...  ...  және  ...  ...  ...  ... ... кейін орныға бастады. Осы тұжырымдамаға ... ... ... нарығы  операторын  құру  туралы  ... ... ... ... ... құрылған болатын.Тұжырымдамада ҚР-нда әлемдік тәжірибедегі қазіргі бар 3 үлгінің бірііске асырылуы ықтималдығы ескеріліп әзірленді.1. еуропалық үлгі.Бұл үлгі ... ... ... ... ... үлкен дәрежедеқолдануды қөздейді. Жеңілдікті салық салу, жеңілдікті  несиелеу және ... ... ... ... ... Негізгі институт  ретіндемемлекеттік емес ұйымдар болады. Олар мұндай жағдайда жоғары капиталданғанжәне сенімді болулары қажет ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру мен қайта қаржылагдырудыжүзеге асыратын кең көлемді мемлекеттік инфрақұрылым қалыпастыру көзделеді.Сонымен ... осы  ...  ...  ...  ...  дамытуқарастырылған, өйткені мемлекет олардың ипотекалық облигациялары қайтақаржыландыру үшін ... ... алу  ...  ...  ...  ...  ипотекалық   ассоциялар   ипотекалық   ... ... ... ... ... қамтамасызетеді, ол олардың өтімділігін қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... үлгі анағұрлым көбіректиісді қолданылады.Әйтсе де, қарыз капиталдағы қазақстандық нарықтың  ...  ... ... ... несиелеу жүесін қолдану тиімді болып отыр.Осы үлгіге сәйкес, Ұлттық Банктің, сондай-ақ ірі коммерциялық банктер ... ... ... ... ... ... корпорация құруынантұрады, олар несиегерлерден (банктерден) ипотекалық несиелерді өтеуін төлепалады және ... ... ... ... ипотекалардың пулымен қамтамасызетілген бағалы қағаздарды (басқаша айтар ... ... ... ... ... ... ... корпорация ипотекалық несиелердісатып алумен өз шығындарын ... ал ...  өз  ...  ... жаңа ... ... беру үшін ... мүмкіндігіне иеболады, сол арқылы тұрғын-үй құрылысы нарығын ... ... ... ... ... ... көп қырлы құбылыс болғандықтанқаржылық, шаруашылық-құқықтық өмірде бірнеше аспектіге ие. Заң ... ... ... мен ... мүлікті иелену жағдайын және олбойынша қарыздарды айқындау тәртібін  көздейтін  қатынастар  ... ... бір ... мүлік иелері құқытарының сеніміділігіннақты белгілеуге мүмкіндік беретін мұндай  ... ...  -  ... ... ... – жерге,, өндірістік және өндірістік емесмақсаттағы құрылыстарға ұзақ мерзімді  несиелерді  ...  ... ... ... ... ... ұзақ ... және ипотекалық несиелеу жүйесін дамыту  тұжырымдамасындабіздің  республикада  ...  ...  екі  ...  ... ... ... кіреді:- баспаханаға баға белгілеу;- баспаханаға ақшалай төлем;- тұрғын-үй талап ету құқықығын беру;- ... ... ... ... ... беруі;- тұрғын-үйді кепілге беру;Екінші деңгейге мыналар кіреді:Қазақстандық ипотекалық компанияның ипотекалық ...  ... ... ... ие болу;- ипотекалық облигациялар шығару;- облигациялар үшін ақша түсімдері;Азаматтардың баспахана сатып алуы үшін ұзақ мерзімді несиелеудің мұндайжүйесін құру:- ... ... ... сұранысын арттыруға және халықтықкөпшілік бөлігінің баспахана сатып алуға қолын жеткізуге;- тұрғын-үй нарағын белсенді ... ... ... ... шынайы экономикалық айналымның тұрғын-үйсаласына жылжымайтын мүлікті тартуға;- тұрғын-үй саласына халықтың ... ... мен ... ... тыс ... ... тарту үшін база құруға;- құрылыс секторын дамытуды қамтамасыз етуге;- елде жалпы экономикалық өсімді арттыруға ... ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиелеуге белсендіқатысуда. Өткен жылы республикада тұрғын-үй несиесі бұрын-соңғы болмағанқарқынға ие болды. ... орта буын ... осы ... қызығушылықтанытып  отыр.  Соған  қарамастан  әлемдік  тәжірибемен  ... ... ... үшін ... ...  ... болып тұр.Қазір қазақстандағы банктер ең төмен дегенде ... 10 ... ... ... ... орай ... шын мәніндегі мұқтаждарының оғанқолы жете бермейді.Алайда, бір жағынан соңғы ... осы ... ... ... ... ... екінші деңгейдегі банктердің көпшілік бөлігінесиелеу мөлшерлемесін түсіруге қарай бағыт алып келе ... ... Банк ... ... бойынша «егер түрлі банктердің несиелерібірыңғай сапада, ал несие шарты стандарттық ... ... ... ... ... операторы – Қазақстан ипотекалық компаниясына – ипотекалықнесиелердің пұлдарын қалыптастыру да оңайға түспек».Қазақстан ... ... ... несиелерге қойылатын мынадайталаптарды белгіледі:1. Несиелер ұзақ мерзімді болуы керек, яғни үш жылдан астам мерзімгеберілуі қажет. ... ... ғана ... үш ... ... ... ... несиелерді иелене алады;2. несиелер Қазақстан Республикасының азаматтарына, сондай-ақ заңдытұлғаларына берілуі керек, бұл ... ... ... жеке меншігінеалатын немесе жөндеуден өтуге тиісті ... ... өзге ... банктік заем шарты бойынша міндеттемені қамтамасыз ету үшінбанк-әріптеске кепілге беруі қажет;3. несие бойынша кепіл түрінде қамтамасыз етілетін ипотекалық ... ... ... ... құнынан 70% аспауы қажет ( жеруачскелерін қоспағанда);4. негізгі қарыз сомасы мен ол бойынша төлемдер ... ... ай ... не ... ... ... керек;5. кепілге берілетін жылжымайтын мүлік сақтандырылуы тиіс, бұл реттесақтандыру сомасы несиелік  шарт  ...  ...  ... ... кем ... ... қарыз алушы (жеке түлға өз өмірі мен еңбек қабілетілігін несиелікшарттың әрекет етуінеің ... ... ... ... ... мүліктің құынын бағалауды  Қазақстан  Республикасыныңзаңдарына сәйкес, бағалау қызметін жүзеге ... ... ... ... бар ... ... жүргізуі керек;8. жылжымайтын мүлік ипотекасы жылжымайтын ... ... ... РМК ... ... ... ... қажет.Сөйтіп, ипотекалық несиелеудің мәні екі сәттен құралатынын ... – ұзақ ... ... ...... ... дегенсұранысы.1.2. Ипотекалық несиелеудің экономикалық және құқықытық мазмұны ментабиғатыПрезидент  өз  баяндамаларында  ...  ...  ...  дамытуқажеттілігін атап көрсететін тұрғын-үй құрылысын  ипотекалық  несиелеудегеніміз не және баспахана ... ... оның ... ... ... ... күрделі қаражат  көлемініңқысқаруы ... ... ... ауқымын ұлғайту үшін ... ... ... ... ... ие ... Ал мұндай қаражаттың көзімыналар болып табылады:- халықтың қаражаты;- ... мен ... өз ... ... қаражаттар;- тұрғын үй лотереяларын өткізуден түсетін қаражат;- мемлекеттік тұрғын үй қарызы;- тұрғын үй бөлшектері бойынша сатып ... ... үй ... ... вексельдер және басқа да құнды қағаздар;- отандық және шет елдің инвестициялар.Халық қаражатынан басқа жоғарыда аталған ... ... ... ... атқарады, оларды қарыз алушыларға тұрғын үй салу үшінолардың өз ... ... ... бөлінеді.  Жоғарыда  аталғаннесиелер азаматтардың мүлкін (жылжымайтын) ... қою ... ... мұндай түрін ипотекалық деп атайды.«Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» ... Заңы күші бар ... ... ісін ... ... қамтамасыз ету мәселесін шешіпберді.Несиеге деген сұраныс өте жоғары, осыған орай оларды өтеу ... ... ... ... ... ... ... етудіңнегізгі әдістерінің бірі кепілдік болып табылады. Елдегі  ... ... ... ... ... ұмыт болып қалған, бірақ ... аса ... ... бірі – ... ... ... мүмкіндік береді.Барлық мәдениеттендірілген әлем ертеден-ақ  ипотеканың  ... және одан бас ... ... тек ... ... ... ... жеке меншіліктің дамуымен  қатар  біздің  ...  ... ... ... ... және сол ... түсініктер енді.Бүгінгі елде  заңды  түсінікте  ипотека  ...  ... ... ... ... ... байланысты басқа да өзіне сайжер көлемінен немес сол ... ... ...  ...  бірге,объектілердің кепілдігін  білдіреді.  Ипотеканың  ...  ... ол – ... ... ... да ... ... қарыз алумақсатында жылжымайтын мүлікті кепілдікке ... бір ... Кез ... ... өз ... ... мүмкіндігі бар және де мүлкін белгілірынок құндылығы ... ... және ... және ... ... іске ... ... Ал кәсіпорынды қоса алғанда, соңынан бұндай»жағдайда оны өндіріп алу ниетімен жылжымайтын мүлік рыногы көлемінде ... ... ... ... ... ... оның жылжымайтынмүлік объектісін  кепілге салғанда  меншіктің  ...  ... ... ... ... ...  ...  мүліктіқарызға алушының қарыз міндеттеделерін қамтамасыз етудің екі тәсілі бөліпшығарылған.Бірінші тәсілге, ... ... заты ... ... ... ... заттық құқықтарын иеліктен шығарып, осы объектіні қарыз алушығасатып алу құқығымен жалға береді.Ал, біздің сөз ететініміз, оның ... түрі ... ... ... немесе бәрімізге таныс болып қалған ... ... ... ... мұнда объекті кепіл берушінің меншігіндеқалады. Несиегердің пайдасына кепілдік құқық ғана ... ... ... ... ... 299-бабында «Кәсіпорындарүйлер, ғимараттар, ... жер ... және ... ... құқықтар (ипотека) кепілі қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралыҚазақстан  ...  ...  ...  ...  ... Заңыныда өзгеше ережелер белгіленбеген реттерде ... ... ... ... ... ережелері қолданылады» - делінген.Дегенмен, жалпы ережелер туралы осылайша сөз ... әрі ... ... ... ... арналған 303-баптың бар  ... ... А. ... ... ... ... басқа елдерініңазаматтық заңдарында мұндай ұғымның жоқ болуына орай, ол біздің ... ... ... ... ... ... ... енді осыбаптың мазмұнын қарастырайық:1. Ипотека – кепілге салынған мүлік кепіл салушының немесеүшінші ... ... және ... қалатын кепіл түрі.Кәсіпорындар, құрылыстар, үйлер, ғимараттар, көп  ...  ... ... ... ... объектілері, айналымдағы тауарлар жәнеазаматтық айналымнан алынбаған ... да ... ... мәні бола ... ...  ...  ...  мағынасынан  оның  мәніқозғалмайтын да, қозғалатын да мүліктер бола ... және  ... ... ... ... иелігінде қалатындығын  көреміз.Сондықтан да бұл екі ... ... ...  үшін  ҚР  ... ... ... ... заң күші бар Жарлығының алатын орныерекше. ... адам  ...  ...  мүліктің  айрықша  орыналатындығына байланысты, жылжымайтын мүлік кепілі де  ...  ... ... ... деп ойлаймыз. Ипотека  ...  ... ... ... ... өтейік.Ипотекалық шарт – тараптардың негізгі ... ... ... белгілеу туралы келімісі. Ипотека шарты жазбаша нысанда жасалып,оған кепіл ... мен ... ... ... егер кепіл беруші борышқорболмаса (заттай кепілгер) борышқор да қол қояды. Ипотека шарты мемлекеттіктіркеуге ... ... ... ипотека шарты тіркелген сәттен басталады.Ипотека шартында мыналар көрсетілуге тиіс:1) кепіл беруші мен кепіл ұстаушының, ... егер ... ... ... ... міндеттеме бойынша борышкер болмаса, борышкердіңаты-жөні ... және ... жері ... жері);2) негізгі міндеттеменің мәні, оның мөлшері мен орындау мерзімі;3) кепілге берілген жылжымайтын мүліктің тізбесі мен мекен-жайы;4) ипотеканың мәні болып ... ... ... сол ... ... ... болып құқытың атауы (меншік құқығы, ... ... және ...  ... кез келгенінің өтініші бойынша ипотека  ... ... тиіс және ... ... салынбаған өзге де шарттар.Сөйтіп, ипотека шарты – бұл ... ... ... қол ... ... мен несие алушының келісімделген нақты бағдарламасыекендігін атап ... ... ... ... ... ... ... сәттен тұрады, біріншісі – ұзақ ... ... ал ... –халықтың тұрғын-үйге деген сұранысы.Соған қарамастан, ипотекалық несиелеу жүйесін құру халықты тұрғын-үйменқамтамасыз етудегі әлеуметтік-экономикалық проблеманы шешу үшін ғана ... ... ... ... шығуы үшін де маңызды.Ақылға қонымды алғашқы жарна салуды және пайыз мөлшерлемесін қалтакөтеретіндей ... ...  ...  ...  ... капиталы да бірнеше жылда көбейері анық. Ипотека сонымен ... ... де баға ... қызмет етер еді, бір жағынаналғанда мемлекетке де тиімді.Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеу ... құру ... ... мәселе болатын. Дегенмен, 2000 жылға дейін ... күш ... ... ... ... ... ... несиелеу жүйесіҚазіргі заман жағдайында ипотека  көптеген  елдерде  азаматтардың«баспана» ... ... ... құралы ретінде қолданылып  келеді.Сонымен бірге, халықаралық ...  ...  ...  ипотекалықнесиелеуді дамыту тұтастай ұлттық экономиканы сауықтыруға себебін тигізген.Мысалы, Т. ... ... ... үй иелеріне беруді  (тұрғын-үйипотекасы) дамытудан басталған ... ... ... ... ... орта буын ... ... мәселесін шешіп бере ала ма ... ... ... ... ... Ол үшін ең ... ... отбасыны біз орта ... ... ... алуымыз керек. Мәселен, ол орташа, яғни заң тұрғысындарәсімделген шамамен 60 000 ... ... ие ... ... ... ипотекалық  несиелеу жүйесіне қатысатын ... ... ... ... ай ... ... 20 000 теңгеден аспайтыншартпен қарыз берілуі мүмкін. Сонда орташа несиелеу мөлшерлемесін 12,5% ... және ... ... – 15 жыл болатыны ескерсек, ең жоғары сомасы1 623 000 теңге ... ... ... Ал, ... барлық соманыклиент алғашқы жарна ретінде салуы тиіс. Сөйтіп, әдеттегі пәтердің құнышарықтап өсіп бара ... мына ... ... ... үшін  ... әлі де қол ... ... болады.Сосын «орта буын» қазақстандық ипотекалық несие алуына кедергі жасайтынпрактикада көп кездесетін тағы бір проблеманың бірі ол – ... ... ... ... ... ... компаниясы» АҚ-тың жұмыстәжірибесі көрсетіп отырғандай ...  ... ... ниет ... көпшілігі өз табысын ресми тастай алмайды. Сондықтан осындайжағдайларда банктер қиын жағдайға қалып ... ... ... ... жылдам дамып келе жатқанынақарамастан оның ... бір жағы тағы да ... үшін ... тудырыпотыр. Сұраныс пен ұсыныстың арасындағы ... ... ... ... ... соқты. Ал, құрылысшылар үшін өз «шаршы метрлерінің» бағасынодан әрі көтері ... ... ... пайда болады. Олардың айтатыны жаңа ... ескі ... ... ... ... өз топшылаулары еді. Сонымен бірге,Қазақстан ипотекалық компаниясы бағаның ... ... тек ... ғана«кінәсі» еместігін айтып отыр. Мәселен Алматы ... ... ... орталығының мәлеметтеріне сүйенсек, тек оңтүстік астананың өзіндетұрғын-үй объектілерін сатып алу ... ... ... ... ... шамамен 28 000 мәміле жасалады екен, яғни айына орта есеппен 2 400мәліме деген сөз. Қазақстан ипотекалық  ... ... ... ... 2002 жылы айына орта есеппен 250-300 ипотекалық несиеберіліп келген, яғни барлық мәмілелердің жалпы ... ... ... 87-90%. ... сату-сатып алу мәмілелері ипотеканы қолданбайжүзеге ... Ал, 2003 жылы ... ... ... арқылы тұрғын-үй сатып алу мәмілелерінің саны айына 600-700 дейін артқан, яғни ... ... ... ... ... 25-30%-ға ұлғайған. Бір жағынаноған қала ... ... өсу ... де ... тигізуде. Мысалы, оңтүстікастанадағы халық саны жыл сайын шамамен 20 000 адамға өсіп отыратындығынайтсақ та ... ... ... ... ... ... дамуы Қазақстандажылжымайтын мүлік рыногін сауатты жолға қоя білуге байланысты екендігінбаса айтқым ... ... ... кезде оның негізгі  ... ... ... атап ... ... бұл оның аса үлкен орын алып отырғандығы: бүгінгі таңдасатылуға тағайымдалған барлық жылжымайтын мүлік объектілері бірнешежүздеген миллиард ... ... ... бұл ... қатысушылардың кәсібтілігі артып келеді. Ендіжылжымайтын мүлік рыногының әрбір сегментінде өз ... ... ...  ...  көш  ...  жүргендер,  яғникөшбасшылар пайда болады;- үшіншіден, көп қырлылық. Қазір ... ... ... ... ... жатпайтын құрылыстар да, коттедждер мен кеңселерсалуға арналған жер учаскелері де, құрылысы бітпеген объектілер де,бау-бақша ... де ... ... ... ... Қазақстандағы тұрғын-үй саласын несиелейтін компания жәнеекінші деңгейдегі банктердің ... ... ... ... ... ...... ипотекалық компаниясыМеншік құқытарын, оның ішінде жылжымайтын мүлікке берілген ... ... ... ... ... сол  ...  ... дамуына қажетті құқықтық ортаның қалыптасуы айрықша ... ... ... Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен 2000жылдың желтоқсанынжа Қазақстан ипотекалық компаниясы ... ... ... ... Бұл жаңа ... ... мақсаты қаржынарығында оператор қызметін атқару, яғни « несие алу» жолымен ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақипотекалық облигациялар шығару және тарту арқылы  ипотекалық  рыноққаинвестиция тартуды ... ... ... ... ипотекалық несиелерді сатып алуды да.ипотекалық облигациялар шығарып, ... ... ... ... ... қою құқығына ие болады. Ипотекалық облигацияларды сату арқылыкомпания өзінің шығындарын өтейді, ал банктер ... жаңа ... ... ие болады. Ипотекалық несие берудің мұндай үлгісі тұрғын-үйқұрылысы нарығын айтарлықтай ... ... ... ... ... аз да ... кеми бастады.Компания бағдарламысы бойынша несиелеудің негізгі шарттың бірі –теңгемен ... ... ... ... ... ... қызметінің өмірге еніп, ойдағыдайжүзеге ауысуына себепші болып отырған кейбір факторларға тоқтала ... ... ... ...  несиелеудің  толыққандыжүйесін құру ... ... ... Ел ... мен ... жөніндегі проблемаларын жаңаша шешудің жолы осы ипотекалық ... ... ... өмір ... ... ... өзі ... өндірісдамыған өңірлерге қоныс аудара бастаған кезде тұрмысқа қолайсыз нашарүйлердің ... және ескі ... ... кеми ... себебінтигізді.Екіншіден, біздің елімізде тұрғын-үйді ипотекалық ... ... ... ... ... бар ... – екінші деңгейдегі банктер меннесие опреацияларын ... ...  бар  ...  ...  ... ... ... жылжымайтын мүліктерін кепілдікке қойып, өзбеттерінше жұмыс істей алатын. Мұндай несиелерді әр банк әр ... ... ... ... ... доллар түрінде берсе де, жалпы негізқаланған еді. Банктер шарт  ... ... ...  ...  ... ... ...  бару  схемаларын  сыннан  ... ... ... ... ... бірге кейінгі кездеріқаржы рыногында өсіп келе ... банк ...... ... де ... ... жағдай жасала бастады.Үшіншіден, республикамызда  жылжымайтын  мүлікпен  жұмыс  істеудіңмемлекеттік тіркелімге ... ... ... бұл ... ... ... ... база жасалып, оның іс-тәжірибеде қолданылып отырғаны белгілі.Тағы бір ескерер мәселе, «Қазақстан ... ... АҚ ... ипотекалық несиелердің кепілдік қоры АҚ арасында 2004 жылдың 28-шілдесінде Ынтымақтастық туралы келісім жасалды, оның ... ... ... ... ... ... несиелерін әрі  қарайдамытуды ынталандыру болып отыр.Нарықтық ... ... ... ... толы ... ... ... салынатын мемлекеттік қүрделі салымдарыныңкүрт қысқарып кетуі және ұзақ мерзімді банк ... ... ... ... ... бастапқы сатыларында жеке инвесторлардыңқаражаттарын,  оның  ...  ...  ...  сызбасы  бойынша  тартуқажеттілігіне әкелді. ...... ...  ... негізгі мақсаттары бірмезгілде құрылыс салуды және оны ... ... ... ... ... ... ... пәтер құнынаақы төлеу, әдетте тұрғын-үй құрылысын ...  ... ... не ... не жұмысты орындауға, қызметтер көрсетуге, материалдар жеткізіпберуге қатысумен және т.б. жүргізілді.Кейінірек, баспананың құнын бөліп төлеу ... ... алу ... ... бастады, бұл орайда тұрғын-үй құынынң инвестициялықбөлігі (алғашқы жарна) 40-60%-ды, ал қалған 60-40% бөлігін сатып ... ... ... ... ... міне осыдан қазіргі ипотека элементін де көругеболады.Ел экономикасындағы ... ... оның ... тұрғын-үйқұрылысының дамуына байланысты бюджеттен тыс қаражат көзінен қаржыландыруүрдісі байқала бастады. Осындай оң үрдісті әрі ... ... үшін ... ... ... секторын тартуда тиісті механизм болғанда ғанамүмкін екендігі айқын.Қазіргі кезде  тұрғын-үйді  ...  екі  ...  ... ... атап ... ... ол: тұрғын-үй құрылысынсалуды несиелеу және халықтың ... ... алу үшін ұзақ ... ... Баспана салу үшін несиені әдеттегі  коммерциялықбанктер, әдетте қысқа мерзімге береді.Бүгінгі ... ... ... рынокта үлестік құрылыс салуға қатысуарқылы тұрғын-үй сатып алуға шақырылатын құлақтандырулар қаптап кетті, яғнионың ... ашып ... ... сатып алынатын пәтер орналасатын үйдіңқұрылысын салуға қаражат салу дегенді білдіреді. Бұл ... ... ... ... ... ... де ... сатылап та төлей алады: 50%-ыеқұрылыстың басында, ал ... ... ай ...  ...  ... ... ... алады. тағы бір вариант, пәтердің жалпы сомасынан15-30% сатып, қалған бөлігін банктен несиеге алуға болады. міне осы ... ... ... шыға ... ... ... ... қатысу арқылытұрғын-үй сатып алуға арналған ипотекалық несиелеу бағдарламасы бойыншаосындай несие банкпен алуға ниет ... ... ... ... кемдегенде айына 650 АҚШ доллары болыу тиіс.Үлестік ... ... ... ... ... үшін ең  алдыменжылжымайтын мүлік жөніндегі агенттік пен пәтердің болашақ иесі ... ... ... ... үлестік қатысу туралы» шарттардыңдұрыс жасалуына баса назар аудару керек. Мұнда екі ... да ... ... ... шарт ... келісуі қажет. Сонымен, қатарсалымшының өз ақшасын сеніп тапсыратын компаниясы – ... ... ... де ... ... білу керек. дегенмен, тұрғын-үйқұрылысын салуға үлестік ... ... ... ... ... ... аса көп ... Оған бір жақты, қазіргі таңдақазақстанда қалыптасқан ... ... ... үлестік қатысу жүйесібаршахалыққа емес, ал айлық табысы 95 мың теңгеден жоғары бөлігі үшін ... ... алар жоба ... отырғадағы да басты себеп десек қате ... ... ... ... ... ... тиіс болған тұрғын-үй құрылысты қазіргі кезде, негізінен тек элиталық ... салу ... ... Ал оған ие бола алатындар халықтың бір ... ... ... ... таяу ... орта буын баспана салу қажет екендігінсезініп, солай қарай бет бұрады деп үміттенеміз. Ел ... ... ... ... ... ... экономиканың  қарыштапдамуы, тұрғын-үй қорының жылдан-жылға ескеруі ... ... ... орта буын ... ... ... арта ... азаймасы анық.Банк кәсіпорындарын тұрғын-үй құрылысын салуға үлестік қатысуға ... ... ... ... ... және оның  берілумерзімін ұзарту сияқты қадамдар бұл механизмі иптекалық несиелеу ... ... ... ... ... ел ... көпшілік бөлігінің баспахана сұранысын ойдағыдайшешу үшін дайын ... ... және оның ... ... ... ... ... ұлттық жүйесін,  ипотекалық  облигацияларрыногын және ... да ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымын әрі қарай қарқынды дамыта түсу қажет-ақ.ҚР  ...  және  ...  ...  құрылыс  департаментідиректорының орынбасары Валерий Чирковтың ... ... ... ... ... ... Қазақстанда тұрғын үй құрылысына 241млрд. теңге жұмсалды. Бұл ... ... 155,7 ... тең. 5041,1мың шаршы метр аумақты алатын тұрғын үйлер бой ... ... 184,2 ... ... ... ... мен ... есебінен 1246,9 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.Республика ... ... ... ... ... 24,7 процентімемлекеттік секторға қарасты. Жеке меншік ... мен ... ... 3748 мың ... метр ... үйді пайдалануға берді (2004-жылғашаққанда 152,5 прцент). Соның ішінде тұрғындардың есебінен 2476,6 мың шаршыметр (жалпы ... ... ... үйлердің 49 проценті) баспанасалынды.2006-жылдың қаңтар айында елімізде жалпы аумағы 233,5 мың шаршы ... үй ... ... 2006-жылдың қаңтарында барлық қаржыландырукөздерінен тұрғын үй құрылысына 16,3 ... ... ... ... ... ... ... 192,9 процент).Ипотекалық компаниялардың несиелік қоржынының мөлшері 2006 жылғы 1-мамырда 79,2 ... ... бұл 2006 ... 1- ... көрсеткіштен 4,5млрд. теңгеге немесе 6,0 %-ке артық.Есепті айда ипотекалық компаниялардың қызметін сипаттайтын ... өсуі ... 2006 ... 1 ... жағдай бойыншажиынтық активтердің сомасы бір айда 14,7%-ке өсіп 96,9 млрд.теңге болды,жиынтық міндеттемелер ... ... 73,7 ... ... ... ... мөлшері бір айда 69,3%-ке өсіп, 23,2 млрд.теңге болды.Ипотекалық компаниялардың жиынтық кредиттік портфелі құрылымында 2006жылғы 1 ... ... ... ... кредиттердің үлесі 98,8%,күмәнді - 0,9% және үмітсіз - 0,3% болды. 2006 жылғы 1 ... ... ... ... үлесі 98,7%, күмәнді - 0,9%, үмітсіз - 0,4%болды.2006 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша ... ... ... 7ипотекалық  компания  және  ...  ...  ...  ... ... түрлерін жүзеге асыратын 12 ұйым жұмыс істеуде.Өз кезегінде "Қазақстан ипотекалық компаниясы" АҚ ... ... ... ... ... өзара ынтымақтастықтуралы меморандумға қосымша құжатқа қол қойылғанын хабарлады. Қосымшағасәйкес тараптар ... ... ... арнаулы бағдарламасыбойынша таратылатын ипотекалық несиеден әріптес-банктер тарапынан жиналатынкомиссиялық алым мөлшерін 0,5 проценттен арттырмау жөнінде шешім ... ... ... бұл алым 1 ... және одан да ... ... ... Тұрғын-үй құрылысын салуға үлестік қатысуЕлімізде тұрғын-үй саясатын жетілдіруде ... ... аз ... жоқ. Оған ... ... 2004 жылдан бастап ипотека  жүйесініңсыртында тұрғын-үй жинақтау жүйесінің құрылуын айтуға болады.Қазақстан ... осы ... даму ... тұрғын-үйді ұзақ мерзімдіқаржыландырудың аса маңызды бағытының ... ... үміт ... ... ... мемлекетте  бірқатар  мәселелерді  шешугемүмкіндік береді, атап айтқанда:1. әлеуметтік мақсатты шешу – азаматтардың ... ... ... азаматтардың  тұрғын-үй  мәселелерін  шешуде  өз  бастамаларынынталандыру;3. шағын және орта ...  ...  қоса  ...  ...  Республика  ...   ...   ... ... ... ... ... ол өз кезегіндежаңа жұмыс орындарын құруға ықпал ететін болады.Ашып ... ... ... ... ... жағдайын жақсартуүшін қарыз алу мақсатында жеке жинақтамалар жинауға ... ... ... ... ... жылғы 7 желтоқсанда күшіне енген ... ... ... жинақтамалары туралы» Заңға сәйкес, банкпен тұрғын-үйқұрылысы жинақтамалары ... шарт ... кез ... жеке ... тұрғын-үйқұрылысы жинақтамаларының салымшысы бола алады.Тұрғын-үй құрылысы жинақтамалары жүйесінің ... ...  ... «Қазақстан Тұрғын-үй қоржинақ банкінде» жинақ есептеріндеалдын ала жинақтау ... ... Шарт ... ... ... алынатын(салынатын үй немесе тұрғын-үйді жөндеу және ... ... ... 50%-ы көлеміндегі соманы жинақтау қажет, содан ... ... ... сатып алынатын баспана құнының арасындағы сома айырмасыкөлемінде ... ... ... ... ... ... ... сыйақысы мен мемлекеттік сыйақы  кіреді.  Банк  ... ... жыл ... ... ... 20 % ... есептеледі,жыл сайынғы сыйақы сомасы 60 айлық есептік көрсеткішті ... ... ... ең ... ... 3 жыл. Ал, ең ... мерзімішексіз. Тұрғын-үй заемдары салымшыларға 15 жыл дейін беріледі.Енді қарапайым тілмен айтқанда, жобаның ... ... ... ... ... Аталмыш жүйе үшін «Тұрғын-үй жинақтаубанкіне» несиеге қарай ай сайын ... ... ... ... болды.Тараптық келісім – шартта несие мерзімдері қарастырылатын болады. Бұл жобаГерманиялық үлгінің көшірмесі болып табылады. ... ... ... ... ... оның ... ... ететіндігіне және бұрыңғыкеңес елдерінде (ҚР-мен экономикалық жағынан ... ... өз ... байланысты таңдап алынған болатын. Чехия, Словакия және ... ... ... ... оң  тәжірибесі  белгілі.Экономикалық тұрақтылыққа бейімделген немістер мақсаттарына қарай асықпайжылжуды өмір ... бір ... ... ... ... елде тиімділігін жан-жақты дәлелденген. Ал бізде ше? Есептеп көрелік.Сізге 10 мың АҚШ ... ... ... Елу ... ...  ... ... өз шамаңыщды есептей отырыңыз, мысалы ай ... 5 ... ... ... ... ... Сіз мұндай жүріспен  10 000долларлық несиеңізді 22 ... ... ғана ала ... ... Ал ... ... 3 жылда аяқтағыңыз келсе онда әр ай сайын 38 мың теңгеңіздісайлап ... Бұл аз ба, көп пе оны ойша ... ... Енді ... ... тұсына тоқталсақ. Мысалы, сіз аталмаш банкке ай сайын110 мың ... ... ... ... Бес жылдан кейін сіз шамамен 600 мыңтеңге жинайсыз. Оған енді банк тарапынан ... ... ... төлемдіқосыңыз. Енді жинақталған  қаражат  көлеміне  қосылатын  20  ... ... тағы ... ... 900 000 теңге шығады. Сізенді оған қосылатын 50 пайыздық несие ... ... ... ... бағам бойынша жобамен 12 000 АҚШ долларына келетіндей пәтер іздейберуіңізге болады. Бірақ мұндай несие ... бір ... ... ... ... ... ... құрал аспекті. Тағы бірайтпаса ... ... бірі ... ... жыл ... ... қымбаттапжатқан заманда мұндай таспаға жүріспен аспандап ұшып  бара жатқан бағанықуып жете ... да ... Одан ... ... проблеманың біріинфляция деңгейі, себебі осы ...  ...  ...  ... ... ... жүйесінің әлеуметке тигізетін пайдасынемес зиянды 4-5 жылдан кейін ғана белгілі болатындықтан, бұл тек ... бар ... ... ... Республикасының қала халқыныңэкономикалық жағынан белсенді тобын құрайтын, 10 ... 70 мың ... ... ... бар екі ... ... адам осындай әдіспен құрылғантұрғын-үй құрылысы жинақтау жүйесіне қатыса алады.Осы жерде бір ... ... ... ... ... ... жинақтаубанкігің алғашқы салымшысы болып сол кездегі банкир Марченко Г. 11 ... ... ... шарт жасасқаны көпшілік жұртқа белгілі. Осы шартқа сәйкес олай ... ұлы ... ... ... 5000 теңгеден салып тұратын болатын,содан кейін ұлы баспана сатып алу үшін жетпеген сомаға несие ала алады.Екінші нарықта тұрғын-үйге деген ... ... ... ... ... ипотекалық несиелеу арқылы тұтынушылық базасының кеңеюіекінші нарықта бағаларының күрт өсуіне әкеледі. Осы ... ... ... ... егжей-тегжей дамуы байқалады.Болжау бойынша эконом-класс тұрғын-үйінің құрылыс көлемі жылына шамамен400 мың текше ...  ...  ...  ...  жағдайда  төлей  алуқабілеттілігінің ... ... ... асып ... мүмкін. Бұл  оныңтөмендеуіне әкеліп, сондай бағамен сатып алуға мүмкіншілік бермейді.Сурет 1 – Қазақстан Республикасындағы ... ... ... Е. ... недвижимость: больше вопросов, чем ответов // NationalBusiness. № 4 (7), мамыр 2004 ж. б. 26. ... ... ... ... ... көрінгендей соңғы жылдардағы ең жоғарғыұсыныс өсімі шамамен 26 мың ... ... (2002 жыл). ... ... ... ... экстраполяциясы кезінде 400 мың кв. метр деңгейінешығу шамамен 5 жыл ... ... осы ... жету ... аздау болады, өйткені енгізілгентұрғын-үйдің негізгі үлесі элит-клас тұрғын-үйлеріне келіп, ... оның ... ... ... басым болады. Әсіресе, эконом-класс ... ... ... ... ... ...  орындыболады. Соған сәйкес сол жердегі жердің құны анағұрлым төмен болады.Жинақталған қаражат сомасын төлеу және тұрғын-үй заемын беру ... ... ...  шарт  ...  мына  ... ... болады:1. тұрғын-үй құрылысы жинақтамсаларының қажетті ең төменгі сомасынжинақтау (шарт сомасынан 50%);2. шартта белгіленген жинақтау ... өтеу (кем ... 3 ...  ... көрсеткіші негізінде белгіленетін төлем кезектілігініболуы;4. ... ... ... заемының қамтамасыз етілуі.Клиенттің мүдделері Банктің Жарғылық капиталына Мемлекеттің  қатысуы,«Қазақстан Тұрғын-үй қоржинақ банкі» АҚ-ның жеке ... ... ... ... (сақтандыру) жүйесіне қатысуы арқылы, сондай-ақ«Қазақстан Республикасындағы тұрғын-үй құрылысы  ...  ... ... ... ... сәйкес салымшының банкпен жасалған шарттымерзімінен бұрын бұзу және салымын ол бойынша есептелген сыйақысымен ... ... ... ... ... бар.Мемлекет  басшысының  тікелей  қолдауымен  құрылған  ҚазақстанРеспубликасындағы ... ... ... ...  ары ... ... ... хал-ахуалына едәуір ықпал жасауытиіс. Өйткені, ... ... ... ... жинақтаужүйесі ең бір ұзақ мерзімді мемлекеттік бағдарламаның бірі.Статистика бойынша Қазақстан Республикасы Агентігінің ... ... ... атаулы табыстары 2003 жылмен салыстырғанда 21%-ға өссе,ал нақты табыстары – 13,2%-ға өсті (кесте ... ... ... және ... ... ... ... қантар-желтоқсан2005 жыл.*|Ай атауы 2005 жыл |Орташа шамамен адам басына шаққандағы ақшалай табыс ||          | ...  |2004 ... ... айына қатысты пайызда ||          |     ... мәні               ||          |     ...         ...       ...       |10936  |120,1          |112,9       ...       |11299  |122,2          |114,8       ...       |12048  |123,3          |115,8       ...       |12412  |124,1          |116,6       ...       |12503  |123,9          |116,2       ...       |12592  |115,0          |107,5       ...       |13386  |122,2          |114,1       ...       |13129  |120,4          |112,2       ...      |13151  |121,5          |112,9       ...       |13387  |119,6          |111,2       ...       |13226  |120,2          |112,6       ...     |14876  |120,4          |112,8       ...  |152932  |121,0          |113,2       |*  ...  развитие  Республики  Казахстан.  Краткийстатистический справочник. – Алматы: Қазақстан ... ... ... ... 2006ж. ... 2005 жылғы бір адамның орташа жылдық табысы 152932 теңгеніқұрады.2.3. Екінші ... ... ... ... және даму ... және ... ...  басқа,  ипотекалық  несиелеумемлекеттің банк ... ... ... арттыру үшін үлкенмаңызы бар. Бүгінгі күні ... ... ... ... ірібанктер, сондай-ақ банктік операцияларын бөлек түрлерін орындайтын ұйымдаржүзеге асыра алады.Банктердің  тәжірибесінде қолданылатын ... ...  ... ... Әр ...  ...  несиелеу  механизімініңэлементтері несиелік операциялардың сапалы сипатын бере отырып, ... ... ... ... Несиелеу мехенизімі келесідей негізгікезеңдерді қамтиды:- ... ... ... ... несиелік қабілетін талдау;- несиелік келісім – шарт жасау;- несие беру;- несиелік мәнінінң орындалуына бақылау ... ... ... келіп түскен несиеге деген өтінішті қарау. Мұндайқұжаттарда қарыз ... мен ... ... ... ... ... ... түрі, мерзімі, мүмкін болар қамтамасыз  ету  мүлкікөрсетіледі. Банктің қоятын талаптарына байланысты ... ... ... ... ... ... ... беріледі. Клиенттердің әртүрлі топтары үшін әр түрлі құжаттар пакеті ... ... ... ... ... құрамына жататындар:1) құрылтайшылық құжаттардың, жарғының,  жалға  алу  ... ... ... ... нотариалды түрде құжаттар;азаматтардың төлқұжаттары және клиенттің ... ... ... ... да ... ... ... алушының соңғы екі жылдық балансы және оған қосымша беттер;3) ... ... ... ... және оның ... сипаттайтын техникалық-экономикалық есебі;4) несиеленетін мәмілелерді растайтын ...  ... ... ... және сатуға арналған  шарттар,тауарлар-материалдық құндылықтар шотының көшірмелері және т.с.с.);5) басқа ... ... ... ... ... (шоттар бойыншакөшірме);6) қаматамасыз ету мақсатында кепілге берілген мүлікке ... ... ... ... ... ... қайтаруға байланысты міндеттемені куәландыратын құжаттар;8) қызметін жаңадан бастаған, яғни ... ... және ... ... жоқ ... ... жоспары.Қажет жағдайларда банк қарыз алушыдан несиені қайтаруын ... ... да ... мен ... талап ете алады. Сонымен қатар ,банкпен тұрақты несиелік ... ... ... ... үшін ... ... ... мүмкін. Қарыз алушы банкке несие алуға өтінішжасаған уақытта, банк несиелеудегі оның  ... ... ала ... есеп ... толықтыруы мүмкін. Онда: фирманың жетекшісі мен қарызалушы өкілінің аты-жөні; қызмет және меншік ... ... ... ... есеп-айырысу және валюталық шот ашқан банктің аты және ... ... ол ... несиенің мақсаты, сомасы және мерзімі;соңғы есептік күнге ... ... ... және басқа да көрсеткіштер.Тапсырылған құжаттарды зерттеу барысында банк қарыз ... ... ... ... ... ... қабылдау үшін аса маңызы бар.Бағалау техникалық-экономикалық есеп негізінде жасалады.ІІ кезең. қарыз алушының ... ... ... кезеңі, яғни оныңнесие бойынша қарызды уақытылы және ... ... ...  ... ... ... ... алмау тәуекелі көптеген факторлардыңәсерінен болуы мүмкін, сондықтан да, банк ... ... ... ... бұрын оның несиелік қабілетін талдайды. Бұл көрсеткіш банктіңтиімділігіне ... ... ... ... ... ... ... барысында мынадайфакторлар есепке алынады:1) Несиеге қатысты қабілеттілігі. Қарыз алушыға ... бере ... ... ... шығатын тұлғаның құқықтық сипатын анықтайтын Жарғысыжәне нұсқауымен ... ... ... ... ... беделі. Несиелік мәмілеге тиісті мүдделі депқарыз алушының қарызды қайтаруға дайындығын ғана емес, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... Табыс алу қабілеті. Банк қарыз алушының несиені қайтаруға жеткіліктіқаражатты табу қабілетіне баға беруі қажет.Қарыз ... ... алу ... анықтау барысында сату көліміне,баға шығындарына, шығыстарға әсер ... ... ... ... ... қарыз алушы кәсіпорындардың орналасқан жері, оның тауарларымен қызметтерінің сапасы, шикізат құны, қызметкерлердің ... ...  ...  ...  бұл  ...  қоса  ... ... сияқты факторлар ескеріледі.Қарыз алушының несиелік ... ... ... ...  ... ... болып табылады. Ол қарыз алушының қабілетін көрсететінкөрсеткіш ретінде ете  ...  ...  және  ...  ... және ... құрылымымен, сондай-ақ пайданы алу, бөлу, жәнетиімді пайдаланумен сипатталады.Қарыз алушы қаржылық жағдайы оның төлем қабілетінен көрінеді:1)  ...  ...  ...  ...  ...  уақытылықанағаттандыру;2) несиені қайтару;3) жұмыскерлер мен қызметкрлерге жалақы төлеу;4) бюджетке төлеудерді және салықтарды ... ... ... ... ... ... ол барлық міндеттемелерібойынша есеп айырыса алады. Қарыз алушының несиелік қабілетіне ... ... ... ... негізгі көрсеткіштер пайдаланады:- өтімділік коэффициенті;- өтеу коэффиценті;- меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз етілу ... деп  ...  ...  ...  ...  ...  ... орындай алу қабілетін түсіндіреді. Өтімділік жалпы қарыз жәнеөтімді қаражаттар (ақшалай ... ... ... ... көлемінебайланысты болып келеді. Баланс ... ... ... ... айналу мүмкіндігіне байланысты топтастырылған қаражаттарды,пассив баптарындағы төлеу ... ... ... ... арқылы анықталады.Баланс активінің баптары олардың өтімділік дәрежелеріне қарай үш топқабөлінеді:1) ақшалай ... ... ... ... және банктегі басқа дашоттардағы қаражаттар ... ... ... да ақшалай қаражаттар; арнайықорлардың қаражаттары;  күрделі  қаржы  ...  ... ... ... іске ... талаптар (төлейтін мерзімі жетпеген, жөнелтілгентауарлар және тапсырылған жұмыстар; берешектермен есеп айырысулар; өзініңжүйесіндегі ... ...  ...  ...  ...  берілгенқаражаттар бойынша есеп айырысу; банк несиелері және кәсіпорынның арнайықорларынан берілген несиелері бойынша ... және ... ... ... іске асатын талаптар қатарына  мерзімінде  ... ... мен ... ... ... есеп айырысу құрамында үш айға дейінгі ... ... ... ... ... ... ... қаржылай көмекретіндегі берілген қаражаттар бойынша есеп айырысу» бабында жақын ... ай ... ... қарыздар есепке алынады.3) жеңіл іске асырылатын ...... ... ... тез ... ... ... тасталғандығы өндірістік запастап;аяқталмаған өндіріс; алдағы уақыт шығыстары; дайын өнім; басқадай айналымқаражаттары).Өтімділік ... ... ... мен ...  іске  асатынталаптардың қысқа мерзімді міндеттемелерге ... ... ... ... (Кө) ... ... ... іске асырылатын активтерКө = _________________________________Қысқа мерзімді міндеттемелер сомасыҚарыз ...  ...  ...  ...  өтімділіккоэффицентінің біршама оңтайлы мәні 1,2, мен 1,5, ...  ... ... 1-ден ... болуы жарамайды. Өтімділік коэффицентіқарыз алушының қарызды өтеу ... ... ... шаруашылық айналымынанақшалай қаражаттарды босатуын сипаттайды. Қаншалықты бұл коэффиценттің мәніжоғары болса, соғұрлым қарыз алушы тұрықты келеді.Бірақ алашақ ... ... ... ... ... туралы есеп,аталған шоттардың қарыз қарыз алушының жағдайына әсер ... баға ... ... ... несиелік саясаттың нәтижелігін  ... ... ... ... ... келесідей факторларды есепкеалу қажет:- ... ... ... ... және ... сату көлемі үлкенболса, соғұрлым тауарлы-материалдық бағалылықтар запасы көп болады);- өнеркәсіп және өндіріс саласы (өнімге сұраныс және оны ... ... ... өндіріс циклінің ұзақтығы (аяқталмаған өндіріс көлемі);- материалдар запасын жаңарту үшін қажетті уақыт (өтімді қаражаттардыңайналысы);- ... ... ... ... төмендеуіне ықпал етушілерге:- ағымдағы қызмет зияндары;- өткен жылдары және төтенше оқиғалардың салаларынан болған зияндар;- өтімді қаражаттар бағасының төмендетуі;- күрделі қаржы ... ... ... ... ... ... емес. Егер де ол артық  болсаайналым активтерінің жұмыс тиімділігі азаяды. Өтімді қаражаттардың ... ... ...  қаржы  жұмсалымдары  кеңейтілмей-ақ  пайданыңжинақталуы; амортизицияланатын обьектілердің ... ... ... ... ...  ... мерзімді сипаттағы  өтімді  қаражаттардың(ақшалай қаражаттар мен жеңіл іске ... ... ...  және  ...  ...  ...  қатынасы  арқылыесептеледі. Өтеу коэффиценті (Кө) есептелуі келесідей ... ... іске ... ... + ... ... = _______________________________________Қысқа мерзімді міндеттемелер сомасыМеншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз ету көрсеткіші де қарызалушының  негізгі  ...  ...  ...  ...  ... мөлшері айналым капиталында қаншалықты көп болса, ... өз ... ... есеп айырысу қабілеті жоғары немесеқарыз алушы тұрақты ...  ... ... қаражаттарды ұлғайтудыңнегізгі және тұрақты көзі пайда болып ... ... ... ... ... бірінші бөлімімен активтің бірінші ... және ... шегі  ...  табуға  болады.  Меншікті  айналымқаражаттарымен  ...  ету  ...  (Кмк)  ...  ... І ...... І ... Зиян)Кмк__________________________________________________________Активтердің ІІ бөлімі + Активтрдің ІІІ бөліміБұл көрсеткіш қарыз  алушының  ...  ...  ... Қаншалықты меншікті айналым қаражаттарының үлесі жоғары ... ... ... тұрақты болып келеді. Егер де, Кмк-нің орташа  ... тең және ... ... онда ол ... ... келеді. Кмк-ның еңтөменгі мәні 20%-дан (сауда және ...... ... ... ауыл ... ... және ... дейін ауытқып отырады.Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалауда мынадай ақпарат көздерініңмаңызы зор:- өтінішжасаумен тікелей ... яғни банк ... ... алуғаөтініш жасау себептерін біле отырып, өтініштің банктің несиеліксаясатынан туындайтын талаптарына жауап беретіндігіне мән ... ... ... ... және ...  ... сипаты,шикізат көздері, жұмыскерлердің біліктілігі  ...  ... Бұл ... ... ... тексеріледі;- клиенттердің несиелік  қабілеті,  олардың  өткен  уақыттардағынесиелерге ... ... ...  және  т.ю.  ... тұратын банк картотекасын жүргізу;- жұмыс орнында инспекция жүргізу;- қаржылық есебін талдайды;- басқа банктермен келісім-шарт ... ... ... жабдықтаушыларыарқылы, салық инспекциялары арқылы сырттай ақпарат көздері.Шетел клиенттердің несиелік қабілеті  туралы  ...  ... және ... арнайы фирмалар немесе агентіктер бар. ... ... ... банктерге келісім – шарт  ...  ... ... ... тәуелсіз ұйымдар жұмыс жасайды. Мысалы, «Дан эндБрэд форд» фирмасы 3 млн. жуық АҚШ-тың, ... ... ... ... ... жалпы ұлттық және аймақтық анықтамалардажариялайды.ІІІ кезең. Несиелік ... ... ... ... ... ... банк ... алушының  несиелік  қабілетін  тексеріпболғаннан кейін, ... шарт  ...  үшін  ...  ... түседі. Несиелеуге байланысты барлық сұрақтарды банк пен ... ... – шарт ... ...  ...  екі  ...  ...  міндеттемелерін  жәнежауапкершіліетерін анықтайды. Онда: несиелеу мақсаты  және  ... ... ... беру ... және ... ...  несиеніқамтамасыз ету формасы; несие үшін төленетін сыйақы мөлшері;Несиенің қозғалысыг және клиенттің қаржылық жағдайын бақылау үшін ... ... ... ... олардың берілу мерзімдері, сондай-ақнесиелеу процесіндегі банктің бақылау қызметі ... ... ... келісуші жақтардың өздері анықтайды.Бұл жерде екінші деңгейлі банктер оның ... ... ... ...... ... ... механизмімі, оныңнегізгі элементтері (несие түрлері және ... ... ... несиелеу әдістері және несиелік шоттар түрлері, несиенің қамтамасызетілу және қайтарылу тәсілдерін банк бақылауы) және банк ... ... ... ... ... бұл  элементтердіңбанктің  жұмысында  ...  қай  ...  ...  және  ... ... болып келеді. Бұл мехенизм негізіне несиелеупринциптері жатады.Несиелеу принциптеріндегі мәселелер әлі күнге дейін бір ... ... ... ... ... ... ... процесінің үшіншікезеңіндегі (сол сияқты басқа кезеңдерде де) несиелік келісім-шарт жасасубарыснда несиелеу ... ... ... ... ... ... алушылардың тиімді қызметінің маңызды алғышарттары болып ...  ...  ......  ...  мәні  ... ... негізделеді.IV кезең. Несие беру кезеңі. Бұл кезең несиелік шот формасын несиеберуді құжаттау тәртібін (қосымша ... ... ... ... ... ... несиелеуді ұйымдастыру және  техникалық  шарттарынқамтиды.Несие беруді құжаттау тәртібі несиелік шот ... ... Жан ... шот ... ... ... запастардың жинақталуынабайланысты несиеге деген өзінің қажеттілігн өтінеді. Осы мақсатта ол банккенесиеленетін тауарлы-матеериталдық құндылықтардың  ...  ... ... ... қозғалысы туралы мәліметтер беріп, банк соныңнегізінде несиеге деген мерзімді міндеттемелер арқылы ... ... шот ... ... ... әр ... ... құжатталмайды, себебі,ол шот ашу барысындағы өтініш-міндеттемесі негізінде жүргізіледі.Несиенің көлеміне байланысты әр түрлі берілу тәсілдері бар. Біріншісі –несие ... ... ... ... ... ...  жағдайлардажұмсалынады. Екінішісі – несие алуға құқығы қосымша қаражаттарға дегенқажеттіліктің туындауына байланысты біртіндеп іске ... ...... ... ... ... ... бола отырып,  ол алудан бас тартады(мысалға, артық сыйақы төлегісі келмейді).Несиенің ... оны беру ... ... ...  ... ... ... жауап беретін тұрғын-үй сатып  алунесиелердің көптеген бағдарламалардың пайда болуына, байланысты, тұрғын-үйсатып алу несиелер ... ... ... ... ... ... банктердің ипотекалық несиелеу бағдарламалары әртүрлі болып келеді (1-кесте). Бұл кестеден ... ... ... ...  ... ... әртүрлі болып отыр: мерзімдері, пайыздық мөлшерлемелері.Осы кестеде ... ... ... ... ... ... Ең алдамыне, ипотекалық несиенің барлық «егжей-тегжейлеріне» көңілаудару қажет. Олар: баспананың құны мен ... ... ... ... меннесиені пайдаланудың фактілік мерзімі, несиені алдаын-ал өтеу ... ... мен ... қымбаттау коэффиценті.Қандай да болмасын несиенің басты принципі -мерзімі ұзақ болған сайын,несиенің жалпы соммасы артады. ...  ...  ...  несиелердебаспананың қымбаттау коэффиценті ... ... ...  ...  ...  ...  және  ...  шарттардағы  неиелердісалыстырайық. Ерекше шарттардағы несие ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, 30 000 АҚШ долларытұратын баспана сатып алайық. Қолда бар қаржы көлемі 9 000 АҚШ ... ... ... 30% және 10 жыл мерзім шартымен ... ... ... Сонда стандартты несие шарты бойынша несие ... мың АҚШ ... ... ... 13,5% ... Айлық төлемдер 321,55АҚШ доллар көлемінде болады. Несиенің ... ... ... ... төленгенпайыз, несиенің соммасы және алғашқы жарна соммаларын қоса есептегенде47 441, 55 ... ... ... ... 1,58 құрайды.Енді төмендетілген сыйақы ставкалары немесе ерекше шарттарбойыншаипотекалық несиені қарастырайық. Несие соммасы 30 000 АҚШ ... ... ... көлемі 9 000 АҚШ доллары – банктің арнайы шотында орналасқан. Олбанкпен несие бойынша қосалқы ... ... ... ... ... 9% ... ... төлемдер 382 АҚШ долларын құрайды.Бірінші көзге қарағанда, алдындағы жағдайдан ... ... ... бұл оңай ... Бұл ... ... шарттары, нисиенің қалдық соммасыдепозит  соммасынан,  яғни  9 000  АҚШ  ...  ...  ... ... ... ... ... несиенің фактілікмерзімі 94 айға (7 жыл 10 ай) дейін ... ... ... ... ... де ... Баспананаың жиынтық соммасы несие бойыншатөленген пайыздар, несие соммасы және алғашқы жарнаны қоса ... ... АҚШ ... ... Бұл ... ... ... коэффиценті 1.4тең болады.Осы салыстыру ипотекалық несиенің  стандартты  ...  ... ... тиімділігін көрсетіп отыр. Осылай, ерекше ипотекалықнесиелеу ... ... ала өтеу ... ... 3 000 АҚШ ... ... даму ... банктермен қойылатын талаптардинамикасында көрініп тұр. 1998 жылы азаматтарға ипотекалық несиелеу жылдықпайыз мөлшерлемесі 20 ... және одан ... 5-10 ... ... ... ... ... құнынан 40-50 пайызды құраған. Ал бүгінгі күні банктұрғын – ұйді сатып – алу үшін ... ... ... ... ... 10-50 ... дейін. несиелеу мерзімі 180 айға ... ... ... несиенің мерзімі мен алғашқы жарна көлеміне байланыстықойылады, орта есеппен алғанда 7-15% шегінде ауытқып отыр.Кесте 2Қазақстан  ...  ...  ...  ...  ипотекалықнесиелеудің берілген қаржы динамикасы 2002-2005 жылдардың соңына қарай.млн. тг.|Көрсеткіштер атауы     |2002   |2003   |2004  |2005     ... ...       |2624   |7632   |29508  |99364    ... ...        |     |     |    |       ||- ... ...     |1095   |1517   |6727  |11437    ... ...      |35    |39    |347   |305     ... ...       |1059   |1479   |6380  |11132    ||(1 ... аса)       |     |     |    |       ||- ... ...     |1530   |6114   |22782  |87927    ... ...      |121    |142    |91   |290     ... ...       |1409   |5972   |22691  |87637    ||(1 ... аса)       |     |     |    |       |* ... ... Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені. №1 (122),қаңтар 2006, бет-72,73.2-кестеден берілген ақпараттары бойынша 2003 ... ... ... ... салыстырғанда 5008 млн. теңгеге артық беріліп, ал 2004 жылыоның қарқыны 3,9 есе ... 2005 ... ... ... ... ... ... теңге, соның ішінде ұлттық валютада – 11,5%, шетел валютада – 88,5%ипотекалық несие ... Ұзақ ... ... үлесі ұлттық және шетелвалюталарында да ... ... ... ипотекалық несиелеудің  қазақстандық  нарыққұрылымында банктік  ...  ...  ...  етеді.  Сөйтіп,Қазақстанда банк жүйесі ... ... ... ... ... Республикасында тұрғын үй құрылысын дамыту жөніндегі 2005-2007-жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында қор 773 млн. теңгеніңипотекалық ... ... ... ... ... ... ... олекінші деңгейлі банктер мен ипотекалық компаниялардың өз бағдарламасынасәйкес таратқан 1,3 млрд. теңгенің ипотекалық несиелеріне ... ... ... ... ... ... ... пенұсыныс факторын қарастырайық. Қазақстанда тұрғын-үйге сұраныс пен ұсыныс,сондай-ақ оның баға белгілеуі бірқатар ... ие ... ... ... ... ... ... болып келеді. Бұл басымтүрдегі бар ... мен ... ... ... ... ... анағұрлым қалыптасқан бірыңғай орталықтары болып, жаңа мен ...... мен ... ... ... ... бұрыңғыдай тек бизнес-элитасы ғана емес, сонымен бірге саны көп ... шет ... ... ... негізінен өндіру және қайта өңдеу өнеркәсіптіксалаларының қазіргі істеп келе ... ... да ... ... ... 44% ... ... ғана беріліп, ал Астанада– 16%, қалған аймақтарда 10%-дан аздау берілгенін көрсетеді.ІІІ Тарау. ... ... ... мен даму ... 1. Несиелік қатынастардағы проблемалық мәселелерҚазіргі таңда мемлекеттік бағдарлама аясында ипотекалық несиелендірушарттары мынадай: бастапқы жарна несие ... 10 ... ... ... 20 жылды, несие ставкасы 10 процентті құрайды.Қазақстан ипотекалық компаниясының жұмыс істеуі барысында ... ... ... бар ... ... Оның ... ... Негізінен алғанда ипотекалық несиелеу  саласындағы заңдардыңнегізгі ережелері елде кең ... ...  ... ... ... ... ... жасалғанымен түсіндіруге болатын шығар, соданкейін ипотекалық нарықтағы субъектілер өз ... ... ... ... ... ...  кейін мәлілелерді мемлекеттік тіркеу ... ... үшін ... ақы мөлшерінің жоғары болуы ... ... ... ол несиенің қымбаттылығына, несие алатын азаматтарүшін салықтық жеңілдіктер жоқ болуына әкеліп соқты. Сонымен бірге, ... ... ... ... мен ... де ... ... проблемаға байланысты, Қазақстанның Ұлттық Банкіжұмыс  тобын  ...  ...  ...  оның  ...  ... ... заң ...  өзгертулер  мен  толықтыруларенгізуді көздейтін жоба әзірленді.Тұрғын-үй нарығының тағы бір проблемаларының бірі ... ... ... ... ... мен ... ... Яғни баспаналарды «элиталық» және «әлеуметтік» категорияларына ... ... ... және бір ... метрге қойылатын бағаның сәйкескелуін бақылау үшін, тұрғын үй ... ... ... құрылыс-архитектурасының бақылау органдарына, проектировщиктерге және т.с.с. қажет.Осы класиффикациялар ең алдыымен заңда нақты ... ... бұл ... бұл эконом-класс, ал бұл әлеуметтік баспана. Осыған ... ... ... ... бірге, Ресейде мұндай құжат қабылданған. Мысалы, «А» классынажажатын баспанада 23 классификацяилық белгілері бар, қайсылары баспананыңорналасатын ... ... ... ... сырт келбетінжәне салушы компанияны анықтайды. ... ... ... ... ментұрғын-үй нарығының дамуы Қазақстанда да осындай заңнамаларды қабылдаудықажет етеді.Дегенмен, ... ... ... ... сатысында  осысалаға қаражат тарту ... ... ... ... ... жолы ... қаражаттар ішкі нарықта Қазақстан ипотекалық компаниясы қамтамасызететін ипотекалық облигацияларды шығару арқылы тартылатын ...  ... ... ... инвесторлар ретінде зейнетақы жинақтау қорларымен сақтандыру компанияларын да тарту ... ... ... ... ... 2004 жылға дейін несиелеудің қысқа мерзімі (3-5 жыл) кедергі болып келегедігі белгілі. Ал, қазіргі кезде ... ... кең ... алады деп айтуға болады.Тағы бір айта кетер жәйт ипотекалық несиелерге тек орташа жалақы ... ғана қол ... Ал ... ... зар ... аз ... байланып отырғандығы ащы шындық. Халықтың осындайсанатын ... ... ету үшін ... ...  ... заң ... болатын. халықты қолдау үшін мемлекеттік бюджеттентұрғын-үй  құрылысы  жинақтарына  ...  ...  ...  өтеусізсыйақыларын бөлу қарастарылған. Жинақтағаны үшін өтемақы ретінде мемлекетәр жылдың аяғында салымшыға оның ... ... ... ... сәйкессыйақы төлейді.Алдағы 10 жылға жасалған болжамға сүйенсек, осы  жүйені ... ... 36,2 ... ... ... түседі деп күтілуде, ішкіжалпы өнім 1,7, пайызға, салық түрінде бюджеттен ... ... ... –7.8. ... ... ал мемлекеттің жоба бойынша таза пайдасы – 2.9. млрд.теңгеге артады деп күтілуде 8.1-суретте тұрғын-үй құрылысының әрі ... ... ... ... көрсететін сызба берілген. Құрылыс алушы ... ... өз ... мен ... қаражат салады. Тұрғын-үй құрылысынқаржыландыруға қажетті заемдық қаражатты ... ... ... ... деңгейдегі банктер немесе  қарыз  беру  ...  ... ... ала ... деңгейдегі банктер немесе қарыз беру операцияларын ... ... ... операторы ретінде бола алады. Қаржы операторы датұрғын-үй құрылысын қаржыландыруға өз ... ... ... ... көзі ретінде:- екінші деңгейдегі банктер немесе қарыз беру операцияларын жүзегеасыратын ұйымдардың несиелері;-  ...  емес  ...  ...  және  ... ... ... ... қаражат бола алады.Тұрғын-үй құрылысын қаржыландыру процесіне қатысушылардың  ішіндемемлекет ең маңызды ... бірі ... ... ... ... ... құрылысын қаржыландыру  үшін,  тұрғын-үй  нарығыныңинститутционалдық инфрақұрылымын дамытуға оңтайлы жағдай ... ... ... бар жас ... ... қолдаудың тиімді  жүйесінжасау мақсатында 15 жыл бойы ... ... ... өтеу ... ... немесе сатып алуға ипотекалық несие беру көзделуде.Қаржыландырудың мемлекеттік емес мынадай негізгі нысандарын ... ... 2 - ... қаржыландырудың негізгі көздері1. қаржы ұйымдарының несиелері;2. үлестік ... және ... ... ... ... несиегеберу;3. кәсіпорындардың өз қызметкерлеріне тұрғын – үй ... ... ... Қаржы ұйымдарының несиелері.  Тұрғын-үйді қаржыландырудың  бұлмаңызды блогының ... үй  ...  ...  ...  (құрылыснесиелері)  беру  негізінде  инвестициялардың  ...  ... Бұл ... банк – ... ... құрылыс салу-құрастыру жұмыстарына төлем ретінде, ... ... ... ... ... сапасын қатаң қадағалау шартымен бөліктермен береді. Құрылысшылар -несие алушылар алынған ... ... ... ... және объектінісатып болған соң өтеу кестесіне сәйкес төлейді.2. үлестік құрылыс және тұрғын-үйді бөліп-бөліп төлеу ... ... ... ... сұраныстың төлем қабілеттілігін төмендету шартыменжәне банктік несиелердің шектеулі екендігі ескеріліп ... ... ... ... ... ... ... өтімділігін  қамтамасызету проблемасын және нарық қыспағына төтеп берудің бірден-бір жолы ... ... ... ... немес дайын үйді бөліп-бөліп төлеу арқылысатуларын білдіреді. Бөліп төлеу орташа ... 1-2 ... ... 30-50% көлеміндегі сомаға беріледі.3. Кәсіпорындардың өз ... ... ... ... ... Бұл жоба қызметкердің тұрғын-үйдің құнынан 70-80% мөлшерінде қарызалуын, ал қалған 20-30%-ды өз қаражаты есебінен ... ... ... ... ... ... 10-15 ... үстеме пайызссыз берудікөздейді.Ипотекалық несиелеу мен тұрғын-үй құрылысының жинақтау жүйесін қосаалғанда, Қазақстанда ... ... ... ... құрылды.бірақ ипотекалық несиелеу мен тұрғын-үй құрылысының жинақтау жүйелерініңдамуына ... ... ... бар. ... ...  құнының  қымбаттылығы  мен  көлемнің  жетіспеушілігі,сұранысытың ұсыныстың ... ... ... ... және  ... ... мүлік бағдарларының көтерілуіне әкелді;2) Жоғары инфляция;3) Тәуекелдікті бағалау стандарттардың сәйкес келмеуі;4) Жылжымайтын мүлік объектілерінің бірыңғай электронды кадастрлардыңжоқ болуы;5) ... ... ... тіркеу жүйесіндегі проблемалар;6) Нормативті – құқықтық актілерде коллизияның болуы.Тұрғын-үй құрылысын қаржыландырудың басқа көздерінің ... ... ... құрылысын несиелеу негізіндегі тәуекелділіктің  жоғарыболуы;2) Несиелеу инструменттердің шектеулілігі;3) Жылжымайтын мүлікті ... ... және ол мен ... ... ... ... ... жұмыс істейтін бизнес  тармақтарыныңжетілмей дамуы, олардың мүдделері мен ... сай ... ... мөлшерлемесіне және баспана бағасының қалыптасуына әсерінтигізеді;5) Тұрғын-үй проблемасын ... ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын тартатын механизмдерініңжетіспеушілігі;7) Сатып – алушының баспананы таңдауға және салушыларды ... ... ... тарту мүмкіндігін қамтамасыз ететін,тұрғын-үй критерийлердің болмауы.Қазақстан азаматтарын арзан және сапалы тұрғын-үймен ... ... ... жаңа ... және тұрғын-үй саясаттарын ... үшін ... ... ... қажет:1) Тұрғын – үй нарығын және ипотекалық несиелеу қатынастарын реттейтінзаңнамаларды жетілдіретін ... ... ... заңнамалық тәртіпкекелесі мәселелерді шешу керек:а) баспананы адал иемденуші мүдделерін заңнамамен қамтамасыз ету, адалиемденушінің сақтандыру ... ... ... ... ... ... муниципалды тұрғын-үй қорын құру және осы баспаналарды алуға құқылыазаматтарды анықтау, ... ... ... қолдану мен оны алутәртіптерін белгілеу;в) жеке меншік ... ... жер  ...  қоса  ... мүлік объектілердің біртұтас электронды  кадастрларды  іс-әрекетке енгізу;г) Қазақстан Республикасының жер кодексі және ... ... ... ... айтқанда, бағалау іс-әрекеті заңдары мен табиғи монополиясубъектілердің арасындағы қайшылықтарды жою.2) тұрғын-үй нарығына ұсыныс жасайтын құрылысшылар:- баспананы сатып алу және сату ... ... ... ... ... ... ...  тұрғын-үй  нарығының  кәсіби  ...  ... ... ... және ... іс-әрекеттері үшінжақсы жағдайды қамтамасыз ете отырып проблемаларды шешуде кешендіадамдарды жүзеге асыру. Осы ... ... ...  үшін ... топтар типі бойынша  ірі  корпоративтік  тармақтардыұйымдастыруға болады. Осылардың ... ... ... болады.3) баспананы иемденуге және ... үшін ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларын,  корпорациялардыңіскерлік қарым-қатынастарын, ... да ...... ұйымдарды тартатын,жаңа қаржы интрументтерді өңдеп ... ... ... тұрғын-үй – құрылысоблигацияларын шығару және ... ... ... ... ... ... енгізу.5) Тұрғын-үй құрылысын активизациялау үшін, ең алдымен арзан тұрғын-үйқұрылысқа келесі шараларды қолдану ... ... ... ... жасау, соның ішінде, ҚҚС, акциз және кедендік ... ... ... ... үшін ... жасау және тұрғын-үй нарығындаұсынылатын ... метр ... ... 2. Тұрғын-үй құрылысының даму болашағыТұрғын үй нарығы және жалға берушілер мен пәтер ... ... шет ... қатаң регламентелген. Тұрғын  үй  ... ... ... үй ... ... және өндіруде;- тұрғын үй құрылысын ынталандыруда;- төмен ... ... әр ... жеңілдіктерді беру.Көптеген елдерде мемлекеттік ... үй ... ... - ... ... экономикалық мүмкіндіктеріне  байланысты  олардытұрғын үймен қамтамасыз ету. Мемлекет жалғыз басты ата-аналарға ... ... ... ... ... ... отбасыларға,қарттар мен мүгедектерге (Дания, Нидерланд) тұрғын үй ... ... ... ... үйге ... және оны ... етуде мемлекеттіңжауапкершілігі үш елдің конституциясында  ...... және ... елдерде тұрғын үйге ... ... ... ... Ирландияның және Люксембургтің қоғамдық заңнамасында өз күшіменқамтамасыз ете алмайтын адамдардың құқығын айқындайды.Бельгия, Франция, Германия, Греция және ... ... үйге ... үйді ... ... ... Одан ... барлық  елдердеазаматтардың бөлек категорияларына жеңілдіктер беретін ... ... ... реттеуші заңдар жүргізіледі.Тұрғын үйді сату және  ...  алу  ...  ...  ... ... ... асырылады. Олар өздерінің қызметі үшін мынадайкомиссиялықтар алады: Италияда мәміле құнының – 3-6 пайызын, ... – 5-6 ... ... – 5 ... ... мен ... – 2-3 ... батыс едерінде тұрғын үйді сатып алушылар банктер және ... ... ... ... үйді ... ... қарыздар ала алады.Толығымен қаржы нарығы ретінде жылжымайтын мүлік нарығы халықаралықболуда, ... ... ... – мемлекеттік мүліктің, сонымен қатаркөптеген ірі компаниялардың жинақталған активтерінің ... ... ... ... бағалау ресейлік  және  халықаралықжылжымайтын мүлік нарығының мәліметтерін жан-жақты есепке алу және талдаудықажет ... Ол ... ... және микроэкономикалық себептер бойынша:1. Ұлттық экономиканың глобализацияны қайтпайтын сипаттамасын қабылдады.2. Соңғы жылдары халықаралық ... және ... ... ... ... ... ... ғимараттар және қонақ үй кешендерінесұраныс үшіншілік сектордың өсуімен көрінеді.4. Елдегі және әлемдегі ... ... және ... талдау бағалау болжамдарын неғұрлым шыншыл қылуға мүмкіндікбереді.5. ... ... ... ... қаржылық нарықтарына ұқсапхалықаралық инвесторлар үшін ... ... ... ... мүлік халықаралық нарығындағы сұраныс пен ұсыныстыңмониторинг шарттары ... ... ... ... ... ... береді, мысалы, еуропалық нарық шегінде қонақ үйнемесе шопинг – орталықтардың дамуы.Халықаралық жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... шектерін өсіреді.Президенттің өткен жылғы да жыл басындағы Қазақстан халқына ... да ... үй ... ... ... үш  ...  ... қатарында айтылды. Үкіметке бір айлық мерзімде тұрғын-үйқұрылысын дамытудың мемлекеттік ... ... ... тапсырмаберілді, сондай-ақ осы жылы түрлі деңгейдегі ... ... ... ... ... жасау ұсынылды.Тұрғын-үй құрылысының жаңа саясатын жүзеге асыру жыл сайынғы құрылысқа2005-2007 жылдары кем дегенде тұрғын үйдің төрт ... ... ... ... ал ... жылы ол ... екі ... болған еді. Ол үшін үш жылішінде тұрғын – үй құрылысына ... ... ... 300 ... оның ... 150 ... ... – мемлекеттік қаражат есебіненинвестицияға салу қажет екендігі айтылды, кейін көпшілік бөлігі қайтарымдынегізде Қазақстан ... ... мен ... үй ... ... күрделі қаржы салуға жұмсалатын болады.Жаңа саясаттың  мәні  ...  ...  ...  ... ... ... ... сомасы мен несиелеу мөлшерлемесініңпайызын төмендету арқылы ... кең ... өз ... қамтамасызетуден тұрады. Белгілі болғанындай, қазіргі таңда ... ие ... екі ... ... ... алу және үй ... тұрғын-үйге ие болудыңекі тәсілі бар, ол: ... ... және ... ... ... ... екі тәсіл қымбат болғандықтан оны ... ... ... ... ... жаңа  саясатта құрылыс құнын арзандатукөзделетін ... ... ... үшін ... ... 20 ... ... Алғашқы жарна бұрынғы 20%-дан 10%-ға дейін төмендетілді. Тұрғын-үй құрылысын жинақтау жүйесіне келер болсақ, мұнда алғашқы ... ... ... 25 %-ға ... Несиені қайтару мерзімі 15 жылдан 25жылға дейін ұзартылды. Бұл орайда, жетілдірілген жоспармен салынған ... ... ... 350 АҚШ ... ... ... ... бірге, "Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры"АҚ басқармаларының төрағасының айтуынша, егер елімізде ... ... ... ...  ...  ипотекалық  несиелер  бойыншарыноктағы ставканы 12-15 проценттен 10-12 ... ... ... ... салу экономикалық дамудың қозғаушы күшіне айналуы қажет,сонымен қатар, құрылыс ... ... ... өңдеуді дамытукерек.Жаңа саясатты жүзеге асырған кезде 200 мың отбасы (немес ... ... ... жүйесін және тұрғын-үй құрылысын жинақтау жүйесін ... ... ... ... ... жүзеге асыру нәтижесінде ІЖПшамамен екі пайызға қосымша өседі деп күтіледі. Осы ... ... ... ... жағдаймен салыстырып көретін болсақ, мынада  йсипаттама шығады.Енді ипотекалық рыноктың негізгі көрсеткіші ретінде - ... ...  ... ... ... жасап  көруге  тырысалық.«Прагма» ... (USAID) ... ... болсақ,  бірқатареуропа еледерінде ипотекалық несиелеудің ІЖП-ден % мөлшері ... ... ал ... ... ... ол 0,1 %-ы ... бүгінгі таңда біреуге армандаған баспанаға қол ... ал енді ... ... ... ... ... жылжымайтынмүлік рыногые дамытудың негізгі бағытына айналумен қатар, өзіндік заңы ... ... ... ... ... деп те ... болады.Батыс елдерінде ипотекалық несиелеу қалыптасқан дәстүрлі құқытық шарттүрі болса, ал ... ... ғана ... ... жүр.Кесте 3 - Ипотекалық несиелеудің ІЖП-мен салыстырғандағы пайыз мөлшері|            |ІЖП%          |            ...       |65           |            ...       |57           |            ...        |53           |            ...        |27           |            ...       |26           |            ... ...    ...        |2015 жыл. Қазақстанға  ...         |            ... ... топ  ||Италия         |8            |2008 жыл. ...  ||            |            ... ...     ...         |7            |            ...         |5            |            ...        |2            |2005 жыл. ... ||            |            ... ...     ... ... Президентінің халыққа арналған Жолдауына сәйкесҚазақстан  ...  ...  ...  жылдарда  ҚазақстанРеспубликасындағы Тұрғын үй құрылысын ... ... ... Осы бағдарламаның шеңберінде тұрғын ... ... ... өсу ... ... үш жыл ... ... үйдің 12 миллион шаршыметрден астам алаңы салынатын болады және оның бір шаршы метрінің құны ... ...  ...  ...  ...  ...  Компаниясы»акционерлік қоғамы Мемлекеттік бағдарламаның қаржылық операторы  болыптабылады. Бұл ... ... ... ... ...  ...  ... жинақтаушы зейнетақы қорлары,  сақтандыру  ұйымдары,  екіншідеңігейдегі банктері және т.б. ... ... ... ...  инвестицияларды  тарту  мүмкіндігіне  байланысты  ... ... ... ... ... үйлерді сатудың тәртібіҚазақстан Республикасы  Үкіметінің  Қаулысымен  бекітілген  Мемлекеттікбағдарламаны ... ... ... салынған тұрғын үйлерді жергіліктіатқарушы  органдардың  Қазақстан  ...  ...  ... ... үйді сату және ... беру ... шешім қабылданған соңазаматпен Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте ... ... ... соң ... – банктер сатып алушы азаматпенипотекалық шартты және ... ... ... бекіту жолымен ипотекалықтұрғын үй несиесін беруді жүргізеді.Қазақстан ... ... ... халықтың өз  тұрғын  үйжағдайларын жақсартуға ұмтылысы  республикада  тұрғын  үй  ... ... ... ... үй құрылысы Қазақстанның 2030 жылғадейінгі даму стратегиясының басым бағыттарының бірі болып ... және ... ... ... неғұрлым маңызды міндеттердің бірі болып табылады.Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру орта ... ... үй ... жаңа саясатты талап етеді.Осыған байланысты ... ... ...  үй  ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламасының негізгібағыттары тұрғын үйдің құнын ... ... ... ... жігі ... ... үй ... тұрақты өсу қарқының қамтамасыз ... үйге ... беру ... ... ... ... бастапқы жарнасымен ставкаларын азайту болып табылады.Тұрғын үй салудан өзге оны пайдалануға жаңа көзқарастар ... ... ...  ...  ...  ішіндепәтерлер меншігі кооперативтерінің ... ... әрі  ... үй қоры мен ... қызмет көрсету жүйесінде жүргізіліп жатқанқайта құруларды одан әрі тереңдету, ... ... үй ... үшін ... үй – ... ... ... бағдарламасыәзірленетін болады.Қазақстанда тұрғын үй секторы нарықтық қатынастарға өтті және тұрғын үйсаясатының басты мақсаты несие берудің оң ... ... ... ... үй ... ... және салуға көшуі үшін ... ... ... ... мен қаржыландыру көздері бойынша тұрғын үйлердіпайдалануға ... ... ... Тұрғын үй құрылысын қаржыландыружүйесінде түбегейлі өзгерістер болды, жекеше және жеке ... ... рөл ... ... ... үй ... ... кідіртудің негізгі себептерініңбірі тұрғын үй құнының қымбаттығы болып табылады.Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі ... ... ... үй ... 1 ... ... салу құны ... республикалықмөлшерден тиісінше 24,5 және 12,7 мың теңгеге асатын Астана және ... ... ... ... республика қалаларында (тұрғындарсалған жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) тұрғын үйдің 1 шаршы метрін ... ... құны ... мың ... ... үй ... ... төмендету үшін қазіргі заманғы тиімді жәнеэнергия үнемдеуші сәулет-құрылыс шешімдеріне көшу қажет.Объектілер құрылысының құнын төмендету ... ... ... ... Жаңа еңбекақы деңгейін, құрылыс машиналары ментетіктерін, ... ...  және  ...  ... ... бағаларды ескере отырып, құрылыс өнімдерінің ... ... ... ... жаңа озық  ...  қолднумақсатында алғаш рет жаңа қазақстандық сметалық нормативтер әзірленді.Ипотекалық несие беру – тұрғын үй ... ... ... ... ... ... Дәл осы ... халықтың тұрғын үй жағдайларынжақсарту, банктердің – тиміді және пайдалы ... ... ... ... -өндірісті ырғақты жұмыспен жүктеу және халыққа ипетекалық несие беруді кеңқолдануға жәрдемдесетін экономикалық өсуге ... ... ... ... береді.Азаматтарға ипотекалық несие беруді екінші деңгейдегі банктер ... ... ... ... ... несиелер  бойынша  сыйақыныңбастапқы ставкасы жылына 20%, бастапқы жарна мөлшері ... ... ... 5-10 ... ... ... берілді.Ипотекалық несиелерге кепілдік беру (сақтандыру) жүйесі айтарлықтай рөлатқаратынын атап  ...  жөн.  ...  ...  кепілдік  беру(сақтандыру) жүйесі ... ... ... мен ... ... ұйымдар арасындағы несие бойынша несиелік ... ... ... ...  ...  ...  үшін  ... жасауға бағытталған.Осыған байланысты Қазақстанда 2003 жылы  Қазақстандық  ипотекалықнесиелерге кепілдік беру қоры ... ... ... ... ... құру ... ... несиелер нарығын оңтайландыруға жәнекеңейтуге  мүмкіндік  береді.  Ипотекалық  несиелерге  ...  ... ... ... ... ... ішінде несиелік тәуекелдіктің50%-ын Қазақстандық ипотекалық несиелерге ... беру ... ... ... ... ... жарғылық капиталы 500 миллион теңгеніқұрайды.Бағдарламаның негізгі мақсаты халықтың қалың жігіне ... ... ... ететін тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларынкешенді шешу болып табылады.Мақсатқа қол ... үшін ... ... шешу ... ... да, сұраныс тарапынан да ... ... ... үйнарығын жасау; халықтың қалың жігі үшін ипотекалық несие беру мен ... ... ... ... ... ... ... беру жүйесін дамыту 2 кезеңде жүзеге асырылады жәнетөлемге қабілетті сұраныстың уақытынан бұрын жоғарылауын, ... ... ... баға мен уақыт арасындағы  ауытқушылықтарды  ... ... үй ... ... бағытталып қолданылған шараларменқатар жүруге тиіс.Ипотекалық несие беру жүйесін дамытудың негізгі ... ... ... ... несиелер бойынша ставкаларды төмендетуге  ... ... ... ... жөнінде шаралар қолдану;- «бенч-марканы» ұстап тұру үшін ұзақ мерзімді мемлекеттік құндықағаздар шығару;- ... ... ... беру ... ... іске ... нәтижесінде: тұрғын үйлерді пайдалануғаберуді жыл сайын өсіру қарқыны кезінде үш жыл ішінде жалпы алаңы 12 ... ... ... ... үй салынатын болады.45 мыңнан астам адам үшін жаңа жұмыс орындары ашылады. Тұрғын ... ... ... ... мен ... да  елді  ... ... жақсарады. Тұрғын үйдің алғашқы нарығы және инвестициялықүрдіс одан әрі даму алады. Құрылыс өнімдері импортының көлемі ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтынмүлікке салынатын салықты, құрылыс саласының қызметкерлерінен түсетін табыссалығын жинау ұлғаяды; Құрылыс материалдары өнеркәсібі, электротехникалық,металлургиялық және ... ... ... ... жаңа тұрғынүйді жайластыру заттарын шығаруды арттыру есебінен  аралас  ... ... ... ... ... экономикалық  дамуының  үлкен  потенциалы,жылжымайтын мүлікті несиеге беруінің кепілдігі бар табыс алуға, ал ... ... ... алуды қаржыландыруға мүмкіндік береді  жәнеқолданыстағы капитал айналымға кіреді. Қазақстан үшін бұл жоғары және ... бар ... ... үй ... алудағы ең қолайлы құралы болып қалабереді.Сөйтіп, Мемлекеттік бағдарлама бойынша ипотекалық несиені алу ... ... ... ... және азаматтар үшін қолайлы болып табылады,оларға тек алғашқы қадамды жасап, өзінің меншік баспанасын иемдену ... ... үй ... іске ... жатқанына үшінші жыл. Осыуақыт ... біз оның ... ... ... көз жеткіздік.Тек 2005 жылы ғана қаржаландырудың барлық көздері бойынша бағдарламадакөрсетілген 3 миллион шаршы метрдің орнына 5 миллионнан ... ... ... үй ... ... бұл 2004 ... ... 1,8 есеге көп.Осы саладағы табыстар мен кемшіліктерді тыңғылықты зерделеп, Тұрғын үйбағдарламасына түзетулер енгізу керек.Жеке ... үй ... кең ...  ...  үшін  ... жасауымыз керек.Ипотекалық несиелеу жүйесі бойынша тұрғын үй сатып алуға ... ... үшін ... үй ... ... ... одан ... керек.Елімізде тұрғын үйді жалға беру нарығын әлемдік стандарттарға сайдамытып, оны ... үшін ... ... үшін тартымды ету керек.Әр түрлі деңгейлі табысы бар  халықтың  ...  ... ... ... үй ... іске ... мақсаты:тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешенді шешу, ... үй ... мен ... ... және іске қосылуын арттыру, қазіргізаманғы және ... ... үй – ... сала ... ... шешу ... тәжірибені ескере отырып, Қазақстан  Республикасындағытұрғын үй құрылысын ... ... ... ... ... және ... үй ... қолданыстағы нормативтік құқықтықактілерге қажетті түзетулер енгізілетін болады.Тиімді және экологиялық таза құрылыс материалдарын шығаруды одан ... және ... ... жаңа ... ... ынталандыружөнінде шаралар қабылданады.Халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтары үшін коммуналдық ... ... ... одан әрі ... және ... ... ... есебінен қол жетімді тұрғын үй салу көзделеді.Жер телімдерін беру және инженерлік коммуникациялық желілерді ... ... ... жеке ... үй ... секторынқолдау және дамытуды ынталандыру жөніндегі жұмыс жалғасады.Жеке капитал тарту тетіктерін қоса ... ... ... ... үйқұрылысының секторын дамыту ... ... және ... беру ... ұйымдастыру жөніндегі шаралар кешені әзірленетін болады.Төлем қабілетілігінің сұранысын ынталандыру мақсатында ипотекалық несиеберу және тұрғын үй құрылысы ... ... ... болады.Тұрғын үй құрылысның жинақтары туралы заңнамаға өзгерістер ментолықтыруларенгізу жоспарланып отыр, бұл осы жүйе ... ... үйді ... алу ... ... ... Республикасында тұрғын үй – коммуналдық саланы дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданатын болады, ол осы ... ... ... көздейді. Атап айтқанда, кондаминиум объектілерінбасқару тетіктері мен нысандары жетілдіріледі, жалпы пайдаланылатын мүліктіжөндеу үшін пәтер  ...  ...  ...  ...  объектілерін  басқару  мен  ұстау  функциясы  ... ... үй ... ...  ...  бақылау  жүйесіқалыптасады.Қабылданған шаралар нәтижесінде елде жалпы ... 15,83 ... ... ... үйді іске қосу ... ... ... оныңішінде 2006 жылы 5,11 миллион шаршы метр, 2007 жылы 5,68 ... ... ... үйді ... беру ... ... Оның ішінде  халықтыңқаражаты есебінен 2006 жылы 2600 мың ... метр ... үйді беру (21,3 ... үй) ... ... ... ... көп пәтерлі үйлерді күрдліжөндеуді қаржыландыру мәселесі ... ... ... ... ... артады.Осындай  мәселерді,  бағдарламаларды  жасау  ...  ... ... ... ... ... ... айтылғандарды қорытындылай келгенде, Қазақстан Республикасындаипотекалық несиелеу жүйесін қалыптастыру және дамыту үшін ... ... ғана ... ... қатар республикадағы қаржылық жүйеніңқызмет ету ерекшеліктерін, банк қызметін, ... ...  ... ... ... ... қажет екендігі анық, сондай-ақ:- ипотека механизмін жүзеге асыруды қамтамасыз ... ... ... ... одан әрі жетілдіру және тұрғын-үй несиелерініңбастапқы және туынды рыноктың ... ... ... ... ... жер ... немесе жылжымайтын мүлкке дегенменшік құқығы мен ... ... ... ... ... жер мен ... мүлікке деген жеке меншік құқығын сақтандырудыңкепілдік құрылымын ... ... ... қаржыландыруды қамтамасыз ететін инвесторлардыңнесиелері арқылы ... ... ...... салықтықынталандыру;- ипотекалық несие сцбъектілері арасында еркін бәсекелестік үшін ... ... ... ... ... тиімді әрекеттестігін қамтамасызететін инфрақұрылым құру;- тұрғын-үй ипотекалық несиелер нарығына  ...  тыс  ... ұзақ ... ... үшін ... ... құру жәнеенгізу.Еліміздегі тұрғын-үй несиесі жүйесі уақыт өткен сайын жетілдіріліп,қазақстандықтардың төлем қабілетіне сәйкестендіру жүйеленіп келе ... ... ... да баспана мәселесін несие арқылы шешу ... ... ... деп ... ... ... үкіметі мен ҚР Ұлттық банкінің қолдауымен "Қазақстанныңипотекалық несиелерге кепілдік қоры" АҚ несие ... таза ... ... ... ... ... жаңа өнім ... Ол әлеуметтікқорғаудағы азаматтардың ипотекалық несие алу шарттарын жеңілдетуге ... ... ... ...  ...  беру  ... мүмкіндік береді. М.Сағындықованың айтуынша, аталмыш ... ... ... ... 2 есе азайып, ипотекалық ... ... ... 1,1 процентінен аспайды. Соның нәтижесі ... мен ... ... ... сыйақы мөлшерін  төмендетуімүмкін."Бұл ...  ...  ...  әлеуетке  ие:  біздің  біртұтаскөзқарастарымыз, ... ... ... ... мен ... ... ... индустрия және сауда министрі Владимир Школьник."Біз өз елімізде сәулет және құрылыс саласында ең жоғары ... ... ... ... деді ол. "ТМД ... ... мен ... түрлерінің орасан ауқымды рыногы бар. Сол ... ... ... ... ... деді министр.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі1. ҚР Конституциясы, А., 2004 ж.2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Алматы: 2002.3. Қазақстан ... ... 1995 ... ... ... ... туралы» Заң күші бар № 2723 Жарлығы (1997жылғы 11-шілдедегі №154-1, 2000 жылғы 8-қарашадағы №96-ІІ, 2003 ...  ...  ...  ...  өзгертулер  ментолықтырулармен). А. 2004. «Юрист».4. ҚР Президентінің 23.12.1995 жылғы «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы»Жарлығы.5. ... ... ... 25.12.1995 жылғы «жылжымайтынмүлік құқықтары және олармен жасалатын мәмілелерді тіркеу туралы» ... бар ... ... ... туралы» 16.04.1997 жылғы ҚР Заңы.7. «Қазақстан Республикасындағы тұрғын-үй құрылысы жинақтамалары туралы»14.09.1997 ... ҚР ... ҚР ... №1344 ... бекітілген «Жаңа тұрғын-үй саясатымен оны жүзеге ... ... ... ... ҚР ... ... жылғы №1290 Қаулысымен мақұлданған қазақстанРеспубликасында Тұрғын-үй ... ұзақ ... ... ... ... ... дамыту тұжырымдамасы.10. Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ипотекалық кредиттеумәселелері бойынша өзгерістер мен толықөтырулар ... ... ...  ...  ...  Парламентінің  Жаршысы.  Астана03.06.2003. №427-ІІ ҚРЗ.11. Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымов. – ... 2001.12. ... ... ... под. ред. Лаврушина О.И. – М:Финансы истатистика, 1999.13. Финансы. Мельников В.Д., ... К.К. ... 2001.14. ... А.,  Ипотека  правовая  база  ...  ... и ... ... 6-10 бб.15. ... Г. ... ... жилья и ипотечного кредитования ... ... и ... 15/2004. 13-15 бб.16. ... Н.В. ... ... слвременного гражданского право.Отв. ред. М.К. сулейменов. Выпуск І, том І. ... 2001 . 204-210 бб.17. ... А.С. ... ... ... ... право.Отв. ред. М.К. Сулейменов. Выпуск ІІ, том ІІ. Алматы: 2002. 70-75 бб.18. Кадырбекова А.К. Проблемы ... ... ... ... ... ... Сборник статей: молодые ... к ... ... ... ... ... ... – 466 б.19. Абдильманова Ш.Р. Экономическая наука в Казахстане: ... и ... ... междунар. науч – прак. конф./ Под. общ. ред.д.э.н., проф. Н.К. Мамырова. – ... 2003. – Ч.ІІ. 3 ... ... Е.Н. ... ... экономики: уроки, теория ипрактика. Выпуск №5/2002. Сборник ... ... Под. общ. ... ... Н.К. ...... Экономика, 2002. – 212 -217бб.21. Агальцова С. Жилье и кредит. // ... ... ... 29-31 бб.22. ... М.О. Ипотечные облигации Казахстанской ипотечной Компании– как основной инструмент финансирования ипотека в ... ... ... ... 43-45 бб.23. ... Н.М. ... ... ипотечного  кредитования  вКазахстане. // ... ... ... 42-47 бб.24. ... С.С. Современные перспективы развития жилищного кредитования вКазахстане. // Банки Казахстана. №6/2004, 31-41 бб.25. ... Ш. Об ... ... ... ... ... //Банки Казахстана. № 10/ 2004. 69 бб.26. Смолянников А. Ипотека: ... ... ... ... ... ... ... Москва№ 112-123 бб.27. Семькина Ю. Цена вопроса. // Континент. №11/ 2004. 40-42 бб.28. Батищева Т. Ипотека в Казахстане (тенденция и ... Ваш ... №10 / 2004. 8-12 бб.29. ... ... ... ... жж.30. ... неделя газеті, 26.03.2004, 18.06.2004, 05.11.2004, 12.11.2004.31. Жетісу газеті 08.04.2004 ж.32. Инвестия газеті. 26.02.200333. «Как поведет себя рынок столичной ... в ... году ?» ... – 2005 год 23 ... ... Қ.Р. ... ... Оқу құралы. – Алматы: ҚазақУниверситеті, 1999. – 212 б.35. ... ... ... ... Под ред. ... ... – М: ... 1999-328 с.36. «Анализ рынка новостроек  Московской  области»  //  http:  ... ... ... ... ... в Москве за апрель 2006г.» // ... ... ... ... элитного жилья Москвы» //  ... ... ... ... ...  в  ...  //  http://www.rambler.ru-----------------------Бағдарламаны қаржыландыру көздеріҚұрылыс салушыҚаржы операторыМемлекетӨз қаражаттарыӨз қаражаттарыБюджеттік ... ... ... құруЗаемдық қаражатЗаемдық қаражатБанк несиелеріКорпоративтік облигацияларИпотекалық облигацияларСублизациялар, демеу қаржылар 
    
   

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану31 бет
Семей қаласы бойынша тұрмыстық-коммуналдық шаруашылығын талдау22 бет
Атомдық физика3 бет
Гетерохрония және мутация9 бет
Қазақ өлеңінің құрылысы5 бет
Қазақ өлеңдерінің құрылымы5 бет
Өнеркәсіптік ғимараттарға қойылатын талаптар4 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысындағы халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту жолдары»75 бет
Адамзаттың табиғатты қорғау іс-әрекетінің болашағы. Әлемдегі халықтың төтенше жағдайлардан жаппай өлімге ұшырауына әкелетін жағдайлар15 бет
Азаматтық қорғаныс мәселелерінің шешілу деңгейлері . Халықтың Азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлардағы іс-әрекеттері мен міндеттері15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь