Валюталық нарыққа қатысушылар


Ортақ төлем құралының болмауы, кредит бойынша, инвестиция мен мемлекетаралық төлем, сыртқы саудамен есеп айырысу кезінде бір валютаны басқа валютаға айырбастаудың қажеттілігін туғызады. Бұндай айырбас валютадық нарықта болады.
Қазіргі валюталық нарық күрделі және динамикалық экономикалық жүйе болып көрінеді, ол бүкіл әлемдік шаруашылық аясында жұмыс істейді.
Валюталық нарық үздіксіз дамыды, күрделенді және жаңа шарттарға икемденді, шетелдік валютадағы вексельдермен сауда локальдық орталығынан жалғыз нақты, шын халықаралық нарыққа дейін жол өтті, яғни оның экономикалық рөлін қайта бағалау қыйын. Валюталық нарықтың дамуы мен жетілдіруі барысында валюталық операцияларда дамып, жетілдіріліп отырды, оның жаңа түрлері пайда болды, оларды өткізу техникасы жақсарды.
Функционалдық көз қарас жағынан валюталық нарық дер кезінде халықаралық есептеулерді жүзеге асыруды қаматамасыз етеді, валюталық тәуекелдерді сақтандырады, валюталық қорларды диверсификациялайды, валюталық интервенция, олардың қатысушылардың әр түрлі валюта курстары негізінде пайда аладуды қамтамасыз етеді. Институционалдық көз қарас жағынан валюталық нарық өзіменен уәкіл банктердің жиынтығын, инвестициялық компаниялар, биржалар, брокерлік конторолар, валюталық операцияларды жүзеге асыратын шетел банктерін көрсетеді. Ұйымдастыру-техникалық көзқарас жағынан валюталық нарық өзіменен телеграф, телефон, электрондық және басқа коммуникациялық жүйелердің жиынтығын ұсынады, әр түрлі ел банктерін өзара байланыстырады, есеп және басқа да валюталық операцияларды жүзеге асырады.
Валюталық нарық – бұл экономикалық қатынстар саласында, шетел валютасын және шетел валютасындағы бағалы қағаздарды сату-сатып алу операцияларын жүзеге асыру кезінде, сонымен қатар валюталық капиталды инвестициялау операциясы бойынша көрініс табады. Нраықта кез-келген экономикалық субъект – сатушы немесе сатып алушы ғана болып шығады. Валюталық нарық – валюталық құндылықтарыд сатушы мен сатып алушы мүдделерін келістірудің өзгеше аспабы.
Қазіргі валюталық нарық, валюталық қорларды алудың идеясын ықшамдау, валютаны сату, сатып алумен байланысты коммерциялық тәуекелді барынша азайту, валюталық операцияларды ашық бақылау жүйесін өзіне кіріктіреді.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Валюталық нарыққа қатысушылар

Ортақ төлем құралының болмауы, кредит бойынша, инвестиция мен
мемлекетаралық төлем, сыртқы саудамен есеп айырысу кезінде бір валютаны
басқа валютаға айырбастаудың қажеттілігін туғызады. Бұндай айырбас
валютадық нарықта болады.
Қазіргі валюталық нарық күрделі және динамикалық экономикалық жүйе
болып көрінеді, ол бүкіл әлемдік шаруашылық аясында жұмыс істейді.
Валюталық нарық үздіксіз дамыды, күрделенді және жаңа шарттарға
икемденді, шетелдік валютадағы вексельдермен сауда локальдық орталығынан
жалғыз нақты, шын халықаралық нарыққа дейін жол өтті, яғни оның
экономикалық рөлін қайта бағалау қыйын. Валюталық нарықтың дамуы мен
жетілдіруі барысында валюталық операцияларда дамып, жетілдіріліп отырды,
оның жаңа түрлері пайда болды, оларды өткізу техникасы жақсарды.
Функционалдық көз қарас жағынан валюталық нарық дер кезінде
халықаралық есептеулерді жүзеге асыруды қаматамасыз етеді, валюталық
тәуекелдерді сақтандырады, валюталық қорларды диверсификациялайды,
валюталық интервенция, олардың қатысушылардың әр түрлі валюта курстары
негізінде пайда аладуды қамтамасыз етеді. Институционалдық көз қарас
жағынан валюталық нарық өзіменен уәкіл банктердің жиынтығын, инвестициялық
компаниялар, биржалар, брокерлік конторолар, валюталық операцияларды жүзеге
асыратын шетел банктерін көрсетеді. Ұйымдастыру-техникалық көзқарас жағынан
валюталық нарық өзіменен телеграф, телефон, электрондық және басқа
коммуникациялық жүйелердің жиынтығын ұсынады, әр түрлі ел банктерін өзара
байланыстырады, есеп және басқа да валюталық операцияларды жүзеге асырады.
Валюталық нарық – бұл экономикалық қатынстар саласында, шетел
валютасын және шетел валютасындағы бағалы қағаздарды сату-сатып алу
операцияларын жүзеге асыру кезінде, сонымен қатар валюталық капиталды
инвестициялау операциясы бойынша көрініс табады. Нраықта кез-келген
экономикалық субъект – сатушы немесе сатып алушы ғана болып шығады.
Валюталық нарық – валюталық құндылықтарыд сатушы мен сатып алушы мүдделерін
келістірудің өзгеше аспабы.
Қазіргі валюталық нарық, валюталық қорларды алудың идеясын ықшамдау,
валютаны сату, сатып алумен байланысты коммерциялық тәуекелді барынша
азайту, валюталық операцияларды ашық бақылау жүйесін өзіне кіріктіреді.
Валюталық қатынас – экономикалық қатынастардың құрамдас элементі,
яғни оның дамуы соңғылардың спецификасын негізге алуы тиіс. Бұл, біз
валюталық қатынастарға қарай экономикалық заңдылықтардың әрекеті туралы
айтуымыз керек дегенді білдіреді, олар экономикалық құбылыстар арасындағы
байланыстардың себепті-тергеулі маңызын көрсетеді. Кез-келген экономиканы
қарастыру кезінде, соның ішінде ресейлык, тауарларға сұраныс және ұыныс
валюталық қатынастардың дамуын, ақша айналысының заңдарымен байланыстыру
қажет. Валюталық қатынастардың дамуы үшін максималды қолайлы жағдай жасау
орынды болып келеді. Мемлекет ол үшін барлық жағдай жасау қажет. Егер
экономикалық, сонымен қатар валюталық қатынастар тиімді және ойдағыдай
дамыса, онда экономикалық өсу және халықтың әл-ауқыты да өседі.
Валюталық қатынастар – бұл қатынастар, валютаның халықаралық
айналымда жұмыс істеу кезінде пайда болды.
Валюталық қатынастарды дамыту қажеттілігі халықаралық еңбек
бөлінісін, оны әлемдік сауда арқылы мамандыру және кейін кооперациялаумен
шарттасылған.
Валюталық қатынастар басқа экономикалық қатынастар сияқты өз
субъектілері ішінде және ел сыртында болжанбацды.
Ел ішіндегі валюталық қатынастар субъектілеріне жататындар:
1. Ресей Федерациясының Орталық банкі
2. Ресей Федерациясының Үкіметі
3. Уәкілетті банктер – банктер және басқа да несие ұйымдары, валюталық
операцияларды жүргізуге Орталық банктен лицензия алғындар.
4. Кәсіпорындар, экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыратын
5. Валюталық биржалар
6. Инвестициялақ және зейнетақы қорлары
7. Валюталық және брокерлік фирмалар
8. Жеке тұлғалар
Валюталық қатынастардың объектісі, валютамен жасалатын операциялар болып
табылады. Валюталық қатынастар субъектілерінің көп болуы экономикалық
мүдделердің есепке алуды қажет tntl
Орталық банк валюталық қатынастарды реттеуде негізгі рөл атқарады. Бұл
Орталық банк тұрақты сыртқы тепе-теңдікті, елдің алтынвалюта қорын және
шетелдік валютаға номилданған мемлекеттік қарызда реттейді. Атап айтқанда,
Орталық банк экономикалық мүдделері Ресей Федерациясы Үкіметі білдіретін
елдің экономикалық мүдделерімен туынды болуы қажет. Орталық банк валюталық
нарықта екі түрде шығады. Алдыменен, коммерциялық банктер сияқты өз
мүдделерін алу үшін, олар нарық қатысушылар болып табылады. Өзінің
коммерциялық қызметі үшін, мысалы, чектерді инкассакциялау және
вексельдерді есепке алу, пайыздық пайданы шетелдік валютаға айырбастау және
тағы басқа, олар бұл валютаны сатып алуды және сатуды жүзеге асырады. Бұл
коммерциялық қызметтердің көп бөлігін халықаралық институттарға шетел
валютасындағы төлемдерден құралады.
Орталық банктің келесі мақсаты өз валютасының тұрақтылығын тек ел ішінде
ғана емес, басқа валюталармен қатынастада да қамтамасыз ету болып табылады.
Өз валютасын қорғау үшін олар валюталық нарықтағы операцияларға қатысады.
Орталық банктер нарықтық жағдайға батыл араласады, яғни валютаны сатып
алады және сатады, әсіресе курстың экстремалды ауытқулары жағдайында және
валюталық нарықтың нормалды жұмыс істеу кепілдігі болмаған жағдайда.
Валюталық жүйеге кіретін елдің Орталық банктері, өз валютасының басқа ел
валютасына шаққандағы бағамын нақты белгіленген шекарада ұстауға міндетті.
Керек болған жағдайда олар валютаны сату-сатып алу операциясының көмегімен
бағам ара қатынасын қалпына келтіруге міндетті.
Өз валютасының бағамын қолдау мақсатында Орталық банктердің валюталық
нарыққа баса көктеп кіруі интервенция деп аталады. Орталық банктердегі
интервенция банкаралық нарықта, брокерлік конторолар арқылы, сонымен қатар
валюталық биржалар арқылы жүзеге асады. Коммерциялық банктер, өз
портфельдерін шетелдік активтер арқасында диверсификациялайды, сонымен
қатар валюталық мәмілелерді сыртқы нарыққа экспортер және импортер болып
шығатын фирма атынан жүзеге асырады. Әр елдің тауарлар мен қызметтерді
көрсетудің экспорты және импорты бойынша валюталық мәмілелері ұлттық
валютасының құнын анықтауды негізін құрады. Коммерциялық банктер нарықтық
жүйе құрылымының орталықтандырылған буыны болып табылады, халық
шаруашылығының атқарылуын қамтамасыз етеді. Олар ел ішіндегі есепті,
халықаралық трансферттерді, салым, несие және басқа операцияларды жүзеге
асырады.
Коммерциялық банктер өз клиеттерідің өтініші бойынша халықаралық
төлемдерді корреспонденттік банктік есеп желісін қолдана отырып жүзеге
асырады. Төлемдер әр түрлі есеп айырысу көмегімен жүзеге аса алады, атап
айтқанда: банкілік аудару, чекпен есеп айырысу, инкассо, аккредитив. Қазір,
халықаралық есеп айырысуды өткізу үшін, құжатталған төлемдер қолданылады.
Уәкілетті коммерциялық банктердің экономикалық мүдделері валюталық
операцияларды жүргізген кезде пайданы максимализациялаумен байланысты.
Уәкілетті коммерциялық банктер экспорт-импорт операцияларына, айырбас
пунктері және басқа да валюталық операцияларға қызмет көрсету арқылы пайда
табады. Сонымен, коммерциялық банктер сыртқы сауда операцияларының
көлемінің ұлғаюына мүдделі.
Ұлттық валюта бағамының тұрақсыздығы коммерциялық банктердің валюта
бөлімінің пайдасын ұлғайтады, бірақ банктің басқа бөлімдерінің жұмысына
жағымсыз әсер етеді. Коммерциялық банктер экономиканың тұрақты динамикалық
дамуына мүдделі. Соңғы он жылда тұрақты халықаралық іскер байланыстардың
өсуі, банкаралық валютаның көлемінің өсуіне себепші болды, сонымен қатар
бұл клиенттің тапсырысы бойынша, не өз есебінен жүргізіледі.
Банк клиенттерінің тапсырысы керек шетел валютасын сатып алу және
әкелумен немесе экспорттық ақшалай түсімнің конвертациялауменнен
шектелмейді. Клиенттерге валютаны ауыстырудың тиімді жағдайлары туралы
мамандармен, сонымен қатар пайыздық және валюталық тәуекелдерді
сақтандырудың аспаптары жайлы ақылдасу керек болып тұр.
Өз клиенттеріне кәсіпті қызмет көрсетуді ұсынатын банк, нарықтың тұрақты
қатысушысы болуы тиіс. Саудаға қатысушылар валюта бағамының динамикасын,
сонымен қатар актуалды экономикалық және саяси уақиғаларды үздіксіз
қадағалайды. Бұл электрондық ақпарат ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Халықаралық валюталық нарыққа қатысушылар
Валюталық нарықты валюталық қатынастар мен валюталық операциялар
Валюталық бағам және валюталық нарық
Валюталық нарық
Қылмыстық процеске қатысушылар туралы
Қылмыстық процеске қатысушылар
Валюталық нарықтар
Валюталық жүйелер
Валюталық жүйе және валюталық қатынастар
Бағалы қағаздар нарығы және оған қатысушылар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь