Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизмінің экономикалық мазмұнын ашу және салықтық әкімшілік етудегі салықтық тексерудің рөлін теориялық және практикалық тұрғыда негіздеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1. Қазақстан Республикасында салық жүйесiндегi салықтық әкiмшiлiк
ету механизмінің теориялық негіздері
1.1 Салық әкімшілігінің экономикалық мазмұны, мақсаты мен
міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.2 Салық әкімшілігінің даму және қалыптасу тарихы ... ... ... ... ... ... ... .16
1.3 Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі салық салу мәселелерін
реттеудегі шетел мемлекеттерінің салық әкімшілік тәжірибесін қолдану ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизмдерінің
қызмет ету нәтижелеріне талдау
2.1 Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық әкімшілігін жүргізудің
практикалық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
2.2 Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Салық Комитеті
бойынша салықтық әкімшілік ету механизмдерін қолдану нәтижелеріне
талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
3.Қазақстан Республикасының салық жүйесінің салықтық
әкімшілік ету механизімін жетілдіру жолдары
3.1.Қазақстандағы салық әкімшілігінің өзекті мәселелері және оларды
шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
3.2Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету механизмін жетілдіру
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...80
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81
Тақырыптың өзектілігі. Рыноктық қатынастары дамыған елдерде салықтар экономика мен әлеуметтік хал-аһуалын тұрақты дамытудағы реттеушілік қасиеттері бюджеттік қатынастар мүмкіншілігіне тікелей басқару әдістері ретінде қолданады. Салықтардың жәрдемімен мемлекет қоғамдық қажеттілік пен ресурстар арасындағы, оларды қанағаттандырудағы салыстырмалы тепе-теңдікке қол жеткізіледі. Салықтардың арқасында экология жағынан зиянды өндірістердің кеңейуіне айыппұлдар мен шектеулер енгізе отырып, табиғи байлықтың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
Салықтар мемлекеттің әртүрлі даму бағдарламасының даму мүмкіншілігіндегі қаржылық қамтамасыз ету және азаматтардың табыстарының деңгейін теңестіру мүмкіншілігіне ие болады. Салық әкімшілігі арқылы қоғамымыздағы келесі мәселелерді шешуге мүмкіншіліктер ашылады: әлеуметтілік – экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, жергілікті бюджет мүмкіншілігін арттырудағы олардың өз кірістері мен шығыстарын теңестіруді қамтамасыз ету мүмкіншілігін өсіру, жергілікті бюджеттің трансферттік қаржыландыру мүмкіншіліктеріндегі бей-берекеттілікті жою, салық салу мен салық төлеуден жалтару сыбайластық жемқорлыққа жол бермеу жолындағы бақылауды күшейту, салық және салық салу заңын жүзеге асыруды тұрақты түрде салықтық әкімшілік арқылы бақылау жүргізуді ұйымдастыру және үнемі оның механизмдерін жаңарту.
Экономиканы қайта құруда, оны реттеуде, ел бюджетiнiң кiрiсiн құрастыруда ”Салық әкімшілігінің” алатын орны ерекше. Өйткені, бюджет пен шаруашылық субъектілерінің арасында қарым қатынасты қалыптастыруда фискалды және реттеушілік қызметті жүзеге асыратын салықтық реттеуді жетілдіру бағыттары өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.
Елiмiздiң Президентi Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: “Егер мемлекет қазынасын сақтап, ұлғайтпасақ, егер салықтардың толық көлемде жиналуын қамтамасыз ете алмасақ, ешқашан қалыпты және мықты мемлекет болып саналмаймыз”, - деп атап көрсеткен болатын. Осыған байланысты елiмiзде әлi де болса салық салу жүйесiне жаңа өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлiп, салықтық әкімшілік ету әдістерін тиiмдi ұйымдастыру шаралары жүргiзiлiп жатыр.
Салық әкімшілігі саясаты облысындағы негізгі бағыт - мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа типін қалыптастыру басты негізде салық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі он бес жылдан астам уақыт бойы әрекет етуде және де осы уақытқа дейін қатаң сынаудың обьектісі болуын жалғастырып келеді. Еліміздің жеке салық қызметінің ұйымдасқан күніне бастағандығы он сегіз жыл ішінде біздің тәуелсіз мемлекетіміздің салық жүйесін қалыптастырып және оның, әрі қарай дамуына сәйкес салықтық әкімшілікті жүргізу арқылы жұмыстар да атқарылуды.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің халыққа Жолдауы.-Астана. Елорда, 13 ақпан 2009ж.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтің Қазақстан халқына «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауы.-Астана қаласы, 28 қаңтар 2011 жыл
3. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) (2011.24.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен), 2011ж.
4.Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiнтеттi төлемдер туралы» Салық кодексi 10.12.2008 жылғы №99-IV Заңы.
5. Құлпыбаев С., Интыкбаева С.Ж., Мельников В.Д «Қаржы негіздері» Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Алматы, 670б. 2009ж
6.Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. Шет мемлекеттердің салықтары. Оқу құралы. А., 2004 ж. 16 б
7.Основным направлением налоговой политики Правительства // Бюллетень бухгалтера № 8, 2009 г.
8. Үмбеталиев А. Д., Керимбек Ғ.Е. «Салық және салық салу»: оқулық – Алматы, Экономика: 2006 ж.
9. Дарибекова А.С. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для студентов экономического факультета. Караганда: Изд-во Карагандинского института актуального образования « Болашақ», 2009
10.Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., «Болашақ» университеті, 2010ж
11. Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налогобложения.- Оқу құралы. Алматы. 2002 ж. 6-бет.
12. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных отношений./ Финансы Казахстана. 2005ж. №9.47бет.
13. Алматы қаласы Әуезов ауданы бойынша салық басқармасының жылдық түсіндірмелік есебі 2-Н 2008, 2009, 2010ж
14. ҚР Қаржы Министрлігінің 2008,2009, 2010 ж. арналған салықтық түсімдер туралы статистикалық бюллетен есебі
15. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ұйымдастырудың қажеттілігі мен негізгі принциптері. // ҚазЭУ хабаршысы. 2009. №4. 144-147 беттер.
16.Нурумов А.А. ҚР салық жүйесінің дамуының негізгі нәтижелері мен бағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 бет.
17. Сейсенова А. Некоторые аспекты правового знания налоговой политики РК.// Саясат -2009ж. №11.
18. Т.Белобородова.Основные задачи и правовая основа налоговой службы в РК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г.
19.Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения качества государственных услуг по учету и отчетности.// Вестник налоговой службы РК. №2. 2008г.
20. Е. Галиев, А. Аушанов. Административные правонарушения в области налогообложения // Юрист, 2009ж., №2, с.53.
21. А.Герун. Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службы РК. №2.2008г.с.17.
22. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму стратегиясы.//Вестник налоговой службы. №2.ақпан. 2010ж.
23. Вестник НС РК. №3, 2009г.
24. ҚР ҚМ СК Төрағасының № 734 бұйрығымен бекітілген салық қызметі органдырының стратегиясы. 12.10.2010 ж.
25. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы №474 «Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасы туралы» жарлығы
26.А.Зейнельгабдин. Налоговый контроль –проблемы и пути совершенствования.// Налоги и финансы. №3.2008г.
27.Салықтық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру, «Бухгалтер Хабаршысы» №1 (19), қаңтар 2009, Е. Беков, ҚР ҚМ Салық комитетінң салықтық ағарту басқармасының бастығы.
28. Заң және заман газеті, 2010ж. №10. 5-6 бет.
    
    МазмұныКіріспе.............................................................................................................51. Қазақстан Республикасында салық жүйесiндегi ... ...  ...  ... негіздері1.1 Салық әкімшілігінің экономикалық  мазмұны,  мақсаты менміндеттері.........................................................................................................81.2 Салық  әкімшілігінің  даму және  ... ... ... салық жүйесіндегі салық салу мәселелерінреттеудегі шетел мемлекеттерінің салық әкімшілік тәжірибесін қолдануерекшеліктері........................................................................................................ 252.Қазақстан ... ... ... ету ... ету  ... ...  ...  Республикасында  мемлекеттік  салық  ...  ...   ...  Қаржы   Министрлігі   ... ... ... ету ... ... ...   Республикасының   салық   ...   ... ету ... ... ...  ...  әкімшілігінің  өзекті  мәселелері  жәнеолардышешужолдары........................................................................................................593.2Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілік ету ... ... ... өзектілігі.  Рыноктық қатынастары дамыған елдердесалықтар  экономика  мен  ...  ...  ...  ... ... бюджеттік қатынастар мүмкіншілігіне тікелей басқаруәдістері ретінде қолданады. Салықтардың жәрдемімен  мемлекет  ... пен ... ... ... ... салыстырмалытепе-теңдікке қол жеткізіледі. Салықтардың арқасында экология  жағынанзиянды ... ... ... мен ... ... ... байлықтың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді.Салықтар  ...  ...  даму  ...  ... қаржылық қамтамасыз ету және ... ... ... мүмкіншілігіне ие болады. ... ...  ...  ...  ...  ...  мүмкіншіліктер  ашылады:әлеуметтілік – экономиканың қарқынды дамуына мүмкіндік туғызу, жергіліктібюджет мүмкіншілігін ...  ... өз ... мен ... ... ету ... ...  жергілікті  бюджеттіңтрансферттік қаржыландыру мүмкіншіліктеріндегі  ...  ... салу мен ... ... ... ... ... жол бермеужолындағы бақылауды күшейту, салық және салық салу заңын  ... ... ... ... ... ... ... жүргізуді ұйымдастыру  жәнеүнемі оның механизмдерін жаңарту.Экономиканы қайта құруда, оны реттеуде, ел ...  ... ... ... алатын орны ерекше. Өйткені, бюджет пеншаруашылық субъектілерінің ... ... ... қалыптастыруда фискалдыжәне реттеушілік қызметті жүзеге ... ... ... ... ... ... ... айналып отыр.Елiмiздiң Президентi Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: “Егермемлекет қазынасын сақтап, ... егер ... ... ... қамтамасыз ете алмасақ, ешқашан қалыпты және мықты мемлекет болыпсаналмаймыз”, - деп атап көрсеткен болатын. Осыған ... ... ... ... ... салу ... жаңа ... мен толықтырулар енгiзiлiп,салықтық әкімшілік ету әдістерін тиiмдi ұйымдастыру шаралары  ... ... ... облысындағы негізгі бағыт - мемлекет пенсалық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі он бес жылдан астам уақытбойы әрекет етуде және де осы ... ... ... ... ... ... ... Еліміздің жеке салық қызметінің ... ... он ... жыл ... біздің тәуелсіз мемлекетіміздің салықжүйесін қалыптастырып және оның, әрі ... ...  ...  ... ... арқылы жұмыстар да атқарылуды.Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салық рәсімдерін оңайлатумен олардың ... ... ... салық әкімшілігін жүргізужолымен шаруашылық жүргізуші  субъектілердің  және  ...  ... ... ... Осының бәрі салық жүйесінің алдындатұрған міндет болып табылады. Осы қойылған міндеттерді шешу үшін 2008 ... ... және ... ... әзірленді.Ел  Президенті  НұрсұлтанНазарбаев өзінің 2008 жылғы ақпандағы Жолдауында жаңа Салық ... ... оның ... өз ... ... ... мен ... төлеушілер мүдделеріне тікелей іс-әрекет ету заңы сипатынаие болуы керек» деп атап көрсетті.Жаңа Салық кодексін енгізудегі ... – бұл ... ... ... және ... ... ... Ел экономикасындағыбәсекелік ортаны дамыту мақсатында жаңа Салық кодексі Қазақстанда жекелегеншаруашылық қызметінің субъектілері  ... ... ... ... ... күшін жоюды және салықтар мен алымдардың ... ... ... ... ... ету, бизнестің  бәсекегеқабілеттілігін ынталандыру, ... ... ... және ... одан әрі ... үшін мемлекеттің 2009 – 2013 жылдарғаарналған салық ... ... ... ... ... ... күшейтуге мүмкіндік беретін бәсекелі салық жүйесін құру;-салық жүйесін Қазақстан ... жаңа ...  ...  ... бұл ... ... және оны әртараптандыруға ықпал етугетиіс;- жеңілдіктерді ... және ... ... ... секторына салық жүктемесін азайту, заңды тұлғаларға ... ... ... ... ... ... құн салығын алдыңғықатарлы әлемдік практикаға сәйкес келтіру;- импортқа және ішкі өндіріске арналған акциздердің ... ... ... жер ... ... салық салу жүйесін реформалау;- әкімшілдендіру рәсімдерін оңайлату, салық қызметтерінің сапасынжәне салық рәсімдерінің ашықтығын ... ... ... ... ... ... ... келтіру.Қазіргі кезде "Көлеңкелі экономика мен сыбайластық жемқорлықпен" күресжүргізу барысындағы қоғамдық даму ... ... Ол үшін ... ... бақылау жүйесіндегі тексеру, талдау әдістерін кеңіненқолдана біліп оны тек құқықтық негізде жүргізе білу ... ... ... ... ... ... ... мен нысандарын сапалыда, уақтылы қайта құруға және аталған процесстерді ақпараттармен мұқиятқамтамасыз етуге жағдай жасауы қажет. Осы мақсатта жазылған ... ... ... ... ... ... мақсаты Қазақстан Республикасында салықтық әкімшілікету механизмінің экономикалық мазмұнын ашу және ... ... ... тексерудің рөлін  теориялық және ... ... ... табылады.Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін төмендегідей міндеттер қойылды:- салықтық әкімшілік ету ... ... ... ... ... ...  салықтық   әкімшілік   ету   ...   ...  ... ... ... отырып талдау  жасау  арқылы  ... ...  ... ... Қазақстан Республикасындағы салықтық әкімшілік ету мехнизмініңтиімді қызмет  ... ... ...  рөлін анықтау;- Қазақстан Республикасындағы  ... ... ... әкімшілікету  механизмін жетілдіру бойынша ... ... ... ... ... экономика жасауға жол бермеудегісалықтық әкімшілікті күшейту арқылы шешу жолдарын қарастыру.Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы мыналардан көрінеді:- ғылыми зерттеулер негізінде ... ... ...  ... механизмінің  әлеуметтік-экономикалық мәні тиянақталды;- Қазақстан Республикасындағы салықтық әкімшілік ету мехнизмініңтиімді қызмет етуіндегі салық ...  ... ... Қазақстан Республикасының салық жүйесінің салықтық әімшілікету механизімін жетілдіру жолдарына ұсыныстар берілді.Зерттеудің пәні ретінде Қазақстан Республикасында салықтық ... ... ... ... ... ... ... объектісі ретінде ҚР салық жүйесінің салықтық ... ...  ... ... ... Қазақстан Республикасы  Салықкомитетінің ... ... мен ... ... ... ... ... мен қазақстандық  ғалымдардың  еңбектері,ресейлік оқу құралдары, әлемдік интернет торабынан алынған ... ... ... ... бола ... салық  жүйесіндегі  ... ету ... ... мен ... зерттеуге және талдауғаықпал етті.1 Қазақстан  Республикасында  ...  ...  ...   ету  ...  ... ... ...  әкімшілігінің экономикалық  мазмұны,  мақсаты ... ... ...  - ... салу жүйесін мемлекет тарапынанбасқару. Көптеген экономистер салық әкімшілігін салық салуды ... ... ... қарастырады. Біздіңше, салық әкімшілігі  ... бар ... ... ... ... ... жүйе ... салықсалу жүйесі де - басқару  объектісі.Салық  әкімшілігінде  салықтық  ...  ...  ... ... ...  ... отырады. Барлық басқарупроцесі сияқты бұл басқарудың түрі де салық жүйесін тұтастай болжамдау менсалық ... ... ... ... және ... ... ... отырып, салықтық процестерді реттеуді, талдау мен бақылауды жәнежоспарлауды білдіреді.Салық әкімшілігінің  экономикалық мазмұнына ... ... ... ... ... ... және ... құқықтарымен, салыққызметімен және өзара байланыстағы салық төлеушілерімен ... ... ... ... органы деп айтсақ та болады .Мемлекетте алынатын салық түрлерінің, оның құру мен ... ... ... ... ... ... ... әдетте мемлекеттіңсалық жүйесін құрайды. Салықтардың, оларды төлеушілердің, салықтарды ... ...  ...  ...  болатындығынан  салықжүйелерінің әжептәуір күрделі үлгілері болуы мүмкін.Барлық өркениетті елдерде ... ... ...  әр  ... бойынша жіктеледі. Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге ... және ... өмір ... ... негізі болып  табылады.Мемлекет құрылымының өзгеруі,өркендеуі қашан да болса оның салық жүйесініңқайта құрылуымен, ... ... ... Әр бір ... ... және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы ... ... ... ... ... ... қуаттыэкономикалық тетік ретінде пайдаланады.  Салықтардың мәнін толық түсінуүшін,олардың экономикалық ... ... ... Ал ... ... ... ... қызметіне тікелей қатысты.Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі ... ... ... асыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуынқамтамасыз ету тәсілдері мен ... ... ...  ...  ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкессалық төлеушілерге (салық агенттеріне) және басқа да ... ... ... қызмет көрсету болып табылады.Экономикалық және қаржылық  тұрақсыздық  мемлекеттерді  ... ... ... жүргізудің жаңа жолдарын іздеуді талап  ... ... ... ... ... болып  прогрессивті  салықтықзаңнаманы  енгізді. Мемлекет  ...  ...  ...  ... ... ... ... кіру  стратегиясында  салықтықсаясатты  реформалау  жолымен  Қазақстан  ...  ...  мен  ...  ету  ... яғни  ол  салықтарды  жинаудыңкөбеюі, салықтар санын шектеу  мен  ...  салу  ...  ... ... ... ... ... көрсете отырып,маңызды категориялардың бірі - камералдық бақылауға тоқтала кетпекпін.Салықтық ... ... ... ... ...  қарым-қатынастар  үдерісін  басқару  ретінде  ... ... ...  ... ... әр ... ... алдындағы міндеттерін атқару кезінде , салықтарды жинау бойыншажәне олардың төленуін бақылау қызметтерін орындаушы ... ... ... ... ... ... ...  түсуі  мақсатында  мемлекет  ... ... ... ... ... тиіс, ол бюджеттің барлықдеңгейлерінде, сонымен қатар мемлекеттік бюджеттен тыс қорларда  ... ... ... ... ... ... салық және бюджет  саясатыныңнегізгі бағыттарын жүзеге ... ... ...  ... ... ... ... үдеріс ретінде  қарастыратынболсақ, онда ... ... ...  ...  мемлекеттік  биліктіңқұзіретті органдарының жолдарын және әдістерін,  ... ...  ...  ...  ...  ...  ... толықтығы) тек мемлекеттік мәжбүрлеу шараларымен ғана емес,сонымен қатар басқада құқықтық және ... ... ... ... ... ішінде, салықтық әкімшіліктің тиімділігін жоғарлатушысалықтық жоспарлау,салықтық аудит ,ақпараттық ... ...  ... ... салық төлеу міндетіне деген адал қатынас ... ... ... ... ... ...  жәнеәрине, салық төлеушілерге көрсетілетін қызметтің жақсартуды ерекше ... ... ... ... ... ... шаралардыжүзеге асырады:- салық құрылымдарын оңтайландыру;- салықты уақытында жинаудың механизмін жетілдіру, оны есептеу менесеп берудің дұрыстығын ... және ... ... ... ... ... оны өз ... және толықтөлеуді қамтамасыз етуде салық органдарының заңмен ... мен ... ... ... ... төлеушілердіңмүддесін қорғау;- қоғамның барлық мүшелеріне салынатын салық қатынастарын үйлестіру;- түрлі деңгейдегі мемлекеттік  ...  ...  ... бөлу;- жинау және алынған нәтижені сараптау арқылы салық жүйесін жәнежекелеп алғандағы ... ... ...  ...  жөніндеұсыныстар жасау.Салық сферасында әкімшілік басқаруды жетілген деп ... ... ... салық саясатының, салық салу шарттарын түзету, жалпысалық уақытын төмендету,арнайы салық жүйесін жасау секілді ... ... ... ... ... жоқ. Бұл кей ... ... билікоргандарының  біздің  мемлекетте  салық  ...  ...  ... ... ... ... оның жартысы жалдамалы жұмысшылардыңжоғары санына және қосылған құнға салықты енгізуге негізделген. Бірақ ... ... ... әсерлерге келіскен жағдайда,  онда  бұлсалықтардың жалпы сомасы ... ... ... сыртқы нарықта жәнересей нарығында да бәсекеге қабілетсіз етеді. Мұндай ... ... ... төмендетеді.  Осыған  байланысты,  ... ... жөн, ... ... ... ... ... ретінде жүргізіледі, өйткені ол тиімділікті жоғарлату құралы ретіндеде, сондай-ақ салықтық ... ...  ...   ... негізгі стратегияда міндетті түрде көрініс табады.Салық әкімшілігі саласында салық салу жүйесін мемлекет тарапынанқадағалап басқару  және ... ... ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады. Салық әкімшілігі өзіндік ерекшелігібар процесс болып табылады.  ... ...  ... ... ... ... салу ... де - басқару  объектісі.Салық әкімшілігі салық салудың барлық мәселелерінің өкілеттілігіжәне ерекше құқықтарымен, салық ... және ... ... ... ... ... мемлекеттік басқарудың әкімшіл-нұсқаушылорганы болып табылады. Сонымен қатар, салық ... ... ... ... ... ... ... әкімшілігінің кемшіліктері бюджеткетүсетін салықтардың түсімін кенеттен төмендеуіне  алып ... ... ... ... ...  ...  ... бюджетаралық қарым қатынастардың балансын  бұзады.  Соныңнәтижесінде  қоғамда  ...  ...  ...  Ол  ... ... мен қызмет ету құзыретінің аясында, мемлекет пенсалық туралы заң ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушілер көп жағдайда салық ... ... ... ... сол ... ... ... салықтықайта есептеуді, егер артық төлегендігі анықталған жағдайда оны иесіне керіқайтарады, бюджетке артық төленеген ҚҚС сомасын кері қайтаруды ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығын сөз етеді.Салық әкімшілігі салық заңдарын яғни  Салық  кодексі,  ... ...  ... ... ... жүзеге асыру іс жүзінде мемлекеттің қаржылық ісәрекетіне бағытталып, ақша қорларын ... ... және осы ... ... құрамына кіретін табыстарды жинау болып табылады.Салық әкімшілігі субъектісі – мемлекеттік салық қызметі, яғни ... ... ... ... бар ...... комитеті.Салық әкімшілігінің объектісі – салық заңдылықтары бойынша заңдыміндеттемелер жүктелген тұлғалар. Олар салық төлеушілер, ... ... ... ... ... ... бар тұлғалар.Салық төлеу пәні – тексерушілердің ... ... ... ... ... актілер және де ресми құжаттар бойынша атқаруға,орындауға тиіс міндеттері.Салық әкімшілігінің ...... ... бұзушылық фактілердінемесе салық құқықтық қатынастарды қатысушының  өз  ...  ... ... айыптарды анықтау және оларды ...  ... ... салық заңын бұзушылықты жою; қарыздарды өтеу бойыншашаралар қолдану ... ... ... ... салық заңынбұзушылықтың алдын алу.Салық әкімшілігін жүзеге асыру нысаны тікелей бақылау, сырттай бақылауболып бөлінеді. Тікелей салық ... ...... ... ... ...  ...  қатысты  құжаттарды  ...  ... ... ... Оның құжаттық, рейдтік, хронометраждытүрлері бар. ... ... ...... ... мен ... жүргізу кезінде байланысқа түспей сырттай жүргізіле ... ... ... ... ... ... – алдын-ала, қазіргі және ағымдағынемесе кейінгі түрлері ... ... ішкі және ... ... ... ... объектісібір ұжымдық жүйенің бөлімдерінде немесе ведомство ...  ... ... – салықтық тексеру немесе ... ... ... ... бақылау тексерілетін  салық  төлеуші  туралыақпараттарды жинау, жинаған ... ...  ...  ақпараттарбойынша шамалау немесе мөлшерлеу кезеңдерінен тұрады. Құжаттар көздерінеқарай ... ... ... және іс ... деп ... Іс-жүзіндегітексеру –  объектілердің  ...  және  ...  ...  зерттеулабораториялық сараптама мен әртүрлі әдістер нәтижелерін ... ... ... ... ... ... электрондықбақылауы (САЭБ)» ақпараттық жүйесін енгізу үлкен жетістік болып ... ...  жүйе  ...  тексерулерді  жүргізуді  және  ... ... ... ... ... дайындау тексеруді  жүргізу,  тексерунәтижелерін рәсімдеу, анықталынған салық ... ...  жою  ... ... ... ... мерзімдерінен тұрады.Салық кодескі бойынша салықтық тексерулер:- құжаттық тексеру (кешенді тексеру, тақырыптық тексеру, қарама-қарсытексеру);- ... ... ... ... ... ... мен оны ... нақты шығынын білу мақсатында салық органы жүргізеді).Салық әкімшілігінің менеджменті, бұл  ... ... және ... ... Салық салуды ұйымдастыру – ... ... ... ... органы тарапынан заң аясында дер кезінде толық орындалуы.Салық міндеттемелері – салық төлеуші тіркеуге тұрған ... ... ... баптарға сәйкес салық түрлеріне  ...  ...  ... сол ... ... ... ... салық сомасын есептелінуін бақылау, есептелген салықсомасынан бюджетке өз ... және ... ... бақылауды жүргізілушеңбері бар. Бақылау объектісіне ... ... ... жеке ... ... ... деп ... Сонымен, салық менеджментінің құрамдас бөлігі оныөндіру мен салу кезіндегі салықтық бақылау объектісі ... ... ... ... барысы ғылыми негізделеді. Мысалы, салықтысалуды ұйымдастыруда:  есептелінетін  салықты  ...  мен  ... ... ... ... және оны талдау, ... ... ... салықты өндіруді ұйымдастыру:  бюджетке  түсетінсалықтарды ... мен ... ... тиіс ... мен оны ... ... ... түсуін бақылау.Салық төлеушiлердi мемлекеттiк тiркеу –  ...  ...  ... ... ...  ...  ...  мемлекеттiктiзiлiмiне енгiзу болып табылады.  Мемлекет бұл тiзiлiмдi жасай ... ... ...  ...  ...  сонымен  қатар,  салықтөлеушiлердiң санымен де хабардар болып отырады.Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiнiң ... ... ... және ... ... ... да ... төлемдердiң дұрыс есептелуiмен уақытылы төленуiн бақылауды  жүзеге  ...  ...  ... ... ... ... төлеушiлердi есепке алудың мемлекеттiкдеректер базасы жүйесi .Тiркеу есебi - салық төлеушiнi салық ... ... қою, ... салық төлеушiнiң тiркеу деректерi, оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу объектiлерi  мен  ... ... ... ... ... ... тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi.Салық төлеушi:1) ... ... оның ... бөлiмшелерi, сондай-ақ ҚазақстанРеспубликасында қызметiн жүзеге асыратын шетелдiк заңды тұлға үшiн:- заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлiмшесiнiң ... жерi ... ... ... ... орны бойынша;- салық салу объектiлерi мен салық салуға байланысты ... және ... орны ... жеке ... ... ... жеке кәсiпкер үшiн:- резидентке - тұрғылықты жерi бойынша;- резидент емеске келген орны бойынша;- салық салу ... мен ... ... байланысты объектiлердiңорналасқан және тiркеу орны бойынша;- кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру орны бойынша ... ... ... тұруға мiндеттi.Жеке тұлғалар салық мiндеттемелерi туындаған кезден ... он ... ... мемлекеттiк тiркеуден өту және салық төлеушiнiң ... ... үшiн ... ... ... ... мiндеттi.Заңды тұлғалар,  олардың  филиалдары  мен  өкiлдiктерi  ҚазақстанРеспубликасының әдiлет ... олар ... ... ... ... он ... күнi ... мемлекеттiк тiркеуден өту және салық төлеушiнiңтiркеу нөмiрiн алу үшiн салық органына өтiнiш жасауға мiндеттi.Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi дегенiмiз ... ... ... онымемлекеттiк тiркеу және Қазақстан  Республикасы  салық  төлеушiлерiнiңмемлекеттiк ... ол ... ... ... ... ... жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерi бойыншасалық төлеушiге ... ... ... ... ... тiркеу және тiркеу есебiне алу тәртiбiн,сондай-ақ тiркеу және есептен шығару туралы өтiнiштерге қоса ... ... ... мемлекеттiк орган белгiлейдi. Сондай-ақсалық салу объектiлерiнiң есебiн жүргiзу тәртiбiнде уәкiлеттi мемлекеттiкорган ... ... ... ... ... мемлекеттiк органжүзеге асырса, салық төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жасау және жүргiзутәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.Салық ... ... ... ... ... кезiнде салық қызметiоргандары мынадай:- заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi, қайта тiркеудi және таратудыжүзеге асыратын;- ... ... ... ... ... ... және ... салу объектiлерiнесепке алуды немесе тiркеудi жүзеге асыратын;- лицензиялар, куәлiктер немесе ... беру мен ... ... өзгеде құжаттарды беретiн;- жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты жерi бойыншатiркеудi жүргiзетiн;- ... хал ... ... ... ... нотариаттық iс-әрекеттердi жасауды жүзеге асыратын;- қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын ... ... ... ... Үкiметi белгiлейтiн басқа да ... ... ... ... ... ... ... органдарынасалық төлеушiлер жайла  мәлiметтердi оларды тiркеу мақсатымен хабарлапотыруға тиiс.Салық бақылауы ... ... ... ... асады деп айтсаққателеспеймiз. Өйткенi салық бақылауы да  салық тексерiсi де бiр ... ... және ... ... басқа да мiндеттi  төлемдердiң,өсiмпұлдар мен айыппұлдардың есептелген сомалары туралы хабарламаны алғансалық ... егер ... ... салық тексеруi нәтижелерiне  шағымжасамаса, оны хабарламада белгiленген мерзiмде орындауға мiндеттi.  ... ... ... ... ... ... бұзу анықталмаған болса,салық  тексеруi  нәтижелерi  бойынша  ...  ...  ... ... салық бақылауы жүзеге асады.Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзеге асырукезiнде немесе қолма-қол ақша, банктiк ... ... ... ... ... ақшалай есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдық жады ... ... ...  және  ...  ...  беру  арқылыжүргiзiледi.Фискальды жады бар ... ... ... сату мен ... ... ... есеп айырысуды  тiркеу  үшiн  пайдаланылатын,ақпараттың маусым сайын түзетiлмей тiркелуiн және энергияға ... ... ... ... ... ... жады блогы бар электрондықұрылғылар және ... ... ... ... жады бар ... ... ... мен пайдалану тәртiбiн Қазақстан РеспубликасыныңҮкiметi белгiлейдi. Уәкiлеттi ... ... ... ... пайдалануға рұқсат етiлген Фискальдық жады бар ... ... ... және оны ...  ... ... ... жады бар бақылау-касса  машиналарын  қолданылу  жәнепайдаланылу тәртiбiнiң сақталуына бақылауды жүзеге ... ... және ... төленетiн басқа да мiндеттi ... ... ... ... салық мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi салықтексерулерiн жүргiзу кезiнде фискалдық жады бар бақылау-касса машиналарыныңфискалдық блогындағы ... ... ... Осы ... ... ... ... бақылауды жүзеге асырады.Мемлекет қазынасына орасан залал келтіретін, бюджетке салық төлеуденқасақана ... және ... ... күрестің тиімділігін арттырумақсатында заңды тұлғаларды өкілетті органдармен  тіркеу  процедурасынреттейтін заң ... ... ... ...  ...  ... ... тұлғаларды тіркеу және филиалдар мен өкілдіктердіесептік ... ... ... және ... ... ... ... реттейтін басқа да заңға бағынышты актілерінде заңды тұлғаныөкілетті органда тіркеу ... ... ... ... қаралмаған.заңды тұлғаларды тіркеу процессін реттейтін заң  актілерінде  ... ... ... өзі ... ... ... талап жоқ.Заңнамады мұндай кемшілік қаскүнемдерге кедергісіз «жалған  кәсіпорын»құруға мүмкіндік береді.Тәжірибеде заңнамамен бекітілген ... ... ... ... ... кез-келген қызметкерімен  жүргізіледі,  ал  оларғасыбайлас жемқорлыққа ... ... және  ...  қызмет  туралызаңнаманың күші қолданылмайды. Заңды тұлғаларды тіркеу барысында міндеттішарт ... ... ... ... ... жүргізуге қатысты заңдытұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заңнамаға өзгертулер мен ... ... ... белгісізі адамдардың немесе жекебасты куәландіратынжоғалаған құжаттар бойынша «біркүндік ... ... ... ... ... ... ... қолдану тәжірибесі көрсеткендей, салықтық қатынастараптарының бірінің мүдделеріне шек қою ... ... ... ... ... ... Егер ... салық ауыртпалығы қатаңдатылсаонда бизнестің басым бөлігі «көлеңкеге» кетеді, яғни ол  ... ... және ... ... жандануына мүмкіндікбереді. Мұндай жағдайда нәтижеде кәсіпкерлер де, ... те ... ... ... ... салықтық міндеттемелерді мәжбүрлі түрде өндіріпалудың шаралары белгіленген.  Салық  төлеушінің  ...  ... ... ... ... мысалға, біріншіден, уақытындатөленбеген салықтар мен бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... ... банк ... бойынша шығыс операцияларынтоқтата тұру; үшінші, салық төлеушінің салық берешегі есебіне мүлікке билікетуін шектеу тәсілдерімен қамтамасыз етілуі мүмкін.Салық ... ... ... алу ...  бойынша, салықтықтексеру нәтижелері туралы хабарламаға және  хабарламаға ... ... ... ... жоғары тұрған салық  қызметі  ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушізаңды тұлғаның,  заңды  тұлғаның  ...  ...  ... ... тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын ... ... ... дара ... ... ... адвокаттың салықберешегіне мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады. Мәжбүрлеп ... ... ... ... дейiн салық төлеушiге сәйкес салық берешегінөтеу туралы хабарлама жiберiледi.Мәжбүрлеп ... алу  ...  ...  ...  ...  арналғанреспубликалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үшеселенген ... аз ... ... ... бар салық төлеушілергесалық агенттеріне қатысты қолданылмайды.Салық ... ... ... алу мынадай тәртіппен:1) банк шоттарындағы ақша есебінен;2) дебиторлар шоттарынан;3) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен;4) жарияланған акцияларды ... ... ... ... кезде кейбiр ғалымдар әкiмшiлiк процесстерде криминалистиканықолдану қажеттiлiгі, мүмкiндiгі мен  ...  ...  ... Ең ... бұл ... ... ... заңды бекiтуқажеттiлiгімен байланысты, институтқа келесi ерекшелiктер тән:1)әкiмшiлiк тергеу тек қана iстердiң нақтылы ...  ... ... ... салудағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар, кеденсаласындағы қылмыстық iстер және т.б. ... ) ... ... iсі тек қана ... ... ... шығындар талап еткен жағдайда жүргiзiледi. Сараптама өткізу осындайпроцессуалды ... бiрi ... ... ... ) әкiмшiлiк тергеудi жүргізу туралы шешiм салық ... мен ... ... ... ... ... бiрге әкiмшiлiкқұқық бұзушылық туралы iстiң ... ... сот ... шешіміменқабылданады;4 ) әкiмшiлiк тергеу iсі әкiмшiлiк құқық бұзушылықтын орындалу ... ... ... ... ) әкiмшiлiк тергеудің мерзiмі 30 күнтiзбелiк күндерден аспауы ... ... 90 ... ... ұзарта алады; әкiмшiлiк  тергеудiңнәтижелерi бойынша әкiмшiлiк құқық бұзушылық ... ... ... ... ... ... ... туралы iстi тоқтату туралы қаулышығарылады .1.2 Салық  әкімшілігінің  даму және  ... ... ... ... ... ... ... пайда болуыменсәйкестендiредi. Ал салық әкімшілігінің  ... мен ... ...  ... жүйесі құрылғалы қызмет атқаруда.Салықтарды басқару мен салықтық қатынастар ... ...  ...  ...  шетелдік  тәжірибені  нақтыжағдайларда ... ... ... ... ... ... ... қарсы – осы заңдылықтың басты құртушысы ретінде – нағын зиянкессекілді жағымсыз қатынастарға ...  ...  да  ...  ... емес, солар ойластырған секілді хұқық бұзушылықтардың жолынаяусыз кесу мен ... ... ... ... шығара отырып) дөп басыпайқындауға алып ... ... ... ... ... ... ешқандай құқықтық басымдығы жоқ. Салық төлеу кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... өте қаталқаржылық санкциялар қолданумен жазаланады.Осы жерде еріксіз ... ... ... жинақталған табыстан салықсалынатын шығынды алып ... ... ... пен ... ... ... ... арасындағы айырмашылық қайда?Сонымен бірге: егер нормативті актілер, әдеттегідей миллиондағансалық төлеушілер үшін, өте аз  ... ... ... ... ... ... салықтық органдардың ережесі немесе жаңа ... ... ... ... ... ... қатаң жаза – үлкенақшалай айыппұл немесе өсімпұл төлейтіндей, ол шын ... ... ма? ... өзге де ... ... жауап, түптеп келгенде ресми ақпараткөздерінен де ... ... ... ... қатар салықтық әкімшіліктің салық салудыңпроблемалары, әдiстемелерi пайда бола бастады. Экономикалық мектептер менқаржылық теориялардың ... ... ... ... айналыпөтпедi. 19 ғасырдың екiншi жартысында көптеген мемлекеттер ғылымипiкiрлердi тәжiрибеде қолдануға ... ... В. ... ... ... ... буынын салық реформалары құрады, олар 1- шiДүние жүзiлiк соғыстан кейiн жүргiзiлiп, салық салудың ғылымипринциптерiмен негiзделдi. Осы ... ... ... жүйелердiң құрылымықалыптасты. Мұнда тiкелей салықтар және прогрессивтi жеке ... ... ... ие бола ... әлi ... дейiн адамзат идеалды салық жүйесiндегі салықтықәкімшілікті  таба ... ... ... күнi ... дейiн көптегенсалықтық сұрақтарға жауап бере алмайды, ал көптеген ... ... ... реформалары салық салудың бекiтiлген, әдiлеттi болуыныңдәлелi ... ... ... көптеген елдерiнiң салық жүйесi бiрте-бiртедамып, көптеген жылдарды алды.Қазақстан Республикасының салық ...  ... ... ... жоқ және ... едi, ...  Қазақстан Республикасы 1кезең iшiнде қанағаттанарлық және ... салу ... өте ... ... жету ... ... тұрды.Салықтардың жинақтарымен басқа да төлемдердiң бекiтiлген тәртiппенсалықтық әкімшілік арқылы алынуы салықтық әкімшілікті  ... ...  ...  ...  ...  салық  жүйесініңқалыптасуының кезеңдерімен қарастыруға болады.Салық  ... жаңа ...  iске ... ... ... қысқа тарихындағы маңызды бетi болып табылады. ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттiк ... ... 1991 жылы ... Бұл ... ... ... ... болашақта жетiлдiру мақсатында құрылды.1995 жыл 1-шi бесжылдықта маңызды ... жыл ...  ... ... ... реформалауының, жобалар өткiзудiң жылыболды. 1995 жыл ... ...  ...  жылы  ... ... ... ұшырады. Салық салудағы  өзгерiстер  экономиканың  ... ... 1995 ... қаңтарында барлық салық және басқа даміндетті төлемдер бойынша жетiспеушiлiк ... 4,8 млрд ... өстi. ... ... бастап салық базасын кеңейтуге, ... және ... ... ... ... механизмiн жүзеге асыру iске қосыла бастады. Бiрақ оныңтәжiрибеге енуi бiрте-бiрте жүргiзiлуi мүмкiн ... ... 1996 ... ... ... Президент жарлығының 4 жобасын, Үкiмет бекiтулердiң18 жобасын, салық реформасы дамуына бағытталған 10 құрал әзiрлендi, жылдықжиынтық табысқа түсiнiк пайда болды, ... ... ... ... ... ... ... қаржы және агрономмамандары тұрақты iс-әрекет жасауға мүмкiндiк алды: кәсiпкерлiкпенбайланысты шығындарды бесжылға дейiн созуға рұқсат етiлдi. Салықұйымдарының маңызды мәселесi бұл ... салу ... ... ... ... ... бағыттау, оларды құру, кеңейту.Мысалы: 1996 жылы 2 рет салық салуды болдырмау жөнiнде ТМД елдерiмен ... ... ... ... ... жалғастырылды.Рыноктық қатынастардың қалыптасып дамуы жағдайындағы экономикадағыөрлеу кезеңдеріне тән нәрсе – экономикалық ... ... ... күн ... ... жаңа ... айналып, артып келуінде.Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болды және мемлекеттің өмірсүріп, дамуының негізі ... ... ... ... ... ... құрылысы мен саяси іс-бағытына қарамастан, ұлттықтабысты қайта бөлудің басты қаржылық құралы, мемлекеттің ... ... ... ... шешуші көзі болып табылады. ... ... салу ...  ...  ...  мазмұнынақты түрде көрінеді, ал салықтардың экономикалық мәні, олардың түрлерімен рөлі қоғамның ... ... ... ... ... айқындалады. Адамзат дамуының бүкіл тарихы ... ... мен ... ... жетілдірілді, мемлекеттің кажеттіліктерімен сұрау салуына бейімделді.Салықтар тауар-ақшалай қатынастардың ахуалына әсер ете отырып, олардыңдамыған жүйесінде  ...  ...  Бұл  ...  сол  ... ... ... мәнін былайша білдіруге негіздеме берді:«Салық – бұл меншікпен, отбасымен, тәртіппен және ... ... ... одан әрі: ... ... ... тұрғыдан айтылғанөмір сүруі жүзеге асады».Мемлекет құрылымының ... ... ... да ... оның ... ... ... жаңаруымен бірге қалыптасады. Әр бір мемлекеткеөзінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір ... ... ... бұл ... салықтардың рөлі жоғары. Себебі, салықтар барлықелдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен  саяси  ... ... ... ... негізгі көзі – ұлттық табысты қайтабөлудің  басты қаржылық ... ... ... және  ... ... ... көзі ... табылады.Салықтарды мемлекеттің өзінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыруүшін жұмылдырылатын шаруашылық жүргізуші субъектіден, азаматтардан ұлттықтабыстың белгілі бір ... алу ... ... қатынастардың бөлігіболып табылатындығында және мемлекеттің заңды және  жеке  ... ақша ... ... сондықтан  салықтарэкономикалық категория ретінде қаралады. Салықтар мемлекеттің қаржылықресурстарын қалыптастыруда заңи және жеке ... ... ... ... ... өмір ... салықтар соншама ғасыр өмір сүредіжәне мемлекет соншама оңтайлы салық салудың ... мен ... ... ... ... ... үшін, ал қазына көптен-көп кіріс алу үшінсалық жинауды қалай ұйымдастыру керектігін іздестірді.Сонымен ... бұл ... ...  колдану  белгілі  бірқиыншылықтармен  байланысты:  ...  ...  ...  ... ... ... және т.б. ... шығындарынан әрбір салықтөлеуші іс жүзінде кандай жеке пайда және ... ... ... ... ... емес. Оның үстіне бұл тұжырымдамаға ілессек, онда ... ... ... ... ... қаржыландыру үшінсалық салу қажет болар еді, бұлай етудің мағынасы болмайды.Екінші қағидатқа ... ... ... ... үшін қолайлыболатындай етіп оларға салық салынуы тиіс, яғни ... ... ... пен ... ... ... тиіс. Бұл қағидат мынаны білдіреді:жоғары табыстары бар ... ... ... және кәсіпорындартабыстары аздарға қарағанда абсолюттік, ... ... ... ... ... ... ... ұшырататын табыстар алу кезіндегі нұқсанды теңгеруүшін алынатын табыстардың мөлшеріне сәйкес ... ... ... яғни бұл ... ... заңи және жеке тұлғаларалынған ... тура ... ... ... төлеулері тиіс. Сән-салтанатзаттарына жұмсалатын қажетті шығыстардан төленетін салық пен ең ... ... ... ... ... салықтың арасында айырмаболатындықтан, әрине, бұл тұжырымдама үлкен ұтымдылығымен және ... ... ... ... - ... ... шараларжүйесін қоғамның оның  нақтылы  ...  ...  ... мен міндеттеріне қарай әзірленген экономикалық саясатқа сәйкесжүргізеді. Нарықтық экономиканың қалыптасу ... ...  ... бағыты немесе салық саясатының басты мақсаты - салық жүйесін құружәне оның ... ... ... ... ... ... механизмін іскеасыру.Салық жүйесі - өзінің ... ... ... ... ... ... Салық жүйесі компоненттерінің құрамы мынадай :  қаржықатынастары және осы ... ... ... ... ... ... салу ... мен жолдары; нұсқаулар мен әдістемелік құжаттар; салықсалуды басқару және салық қызметі органдары. Салық ... ... ... ... мен ... ... ... салуды ұйымдастыру,салық салудың негізгі принциптері және т.б-лар ... ... ... ... жақсыда, тиімді қызмет істеуіне салық салу ... ... өте зор. Енді осы ... ... құрамы мен салық салумеханизміне ... ... ... да бір ...  ... тетіктер және элементтер болады. Салық салу механизмі де сол сияқтыбелгілі бір ... ... ... ... ... ... ... тетіктері тиімді қызметатқару үшін, ... ... да ... ... ... байланыстаболуы қажет. Салық әкімшілігінде ... ... ... ... менсалық жеңілдіктерінің алатын орыны ерекше. Себебі, ғылыми негізделмеген,шектен тыс жоғары қойылған ... ... ... ... ... және ... бюджет кірісінің азайуына әкеліпсоқтырады. Осы сияқты салық жеңілдіктерінің де ... жағы және ... ... ... салық ставкалары жөнінде мынаны байқауға болады:1. егер төленетін салық мөлшері салық төлеуші табысының 50 ... ... онда ол ... ... ... соқтырады;2. егер салық мөлшері салық төлеуші табысының 45-50 проценті аралығындаболса, онда жай, ұдайы өндіріске әкеледі;3. егер ... ... ... ... ... 35-40 ... мөлшеріаралығында болса, онда ұлғамайлы ұдайы өндіріске әкеледі .Соңғы жылдардағы мәліметтер бойынша ... ... ... ... үлес ... 40 проценттен көбірек болып ... ... ... ... ... ... ... Еліміздегі мемлекетмүддесі үшін қаржы көздерін орталықтандырудың бір айғағы осы. Мемлекет мынажоғарыда көрсетілген салықтардың ... ... ... отырыпелдің салық жүйесін анықтайды. Салық механизмінің қызмет ету ... ... ... ... ... ала ... ... саясатынанықтайды.Салық  әкімшілігінде реттеуші функциясы мемлекеттің  экономикалыққызметінің ұлғаюымен ... ... ... Ол халық шаруашылығыныңдамуына қабылдаған ...  ...  ...  ...  Бұл  кездесалықтардың нысандарын таңдау ... алу  ...  ... ... ... Бұл реттегіштер қоғамдық ұдайыөндірістің құрылымына, қордалану мен тұтыну ауқымына ықпал етеді.Кез  ...  ...   ...  ...   ... ең ... ... бірі  болып  табылады. Салық  текмаңызды  ғана  ...  ...  ...  ...  ...  анықтаушыкомпоненті. Нарықтық  қатынастарға  қалыптасқан  мемлекеттер  өздерініңсалық  ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  жайымен  сәйкес  тұрақты  ...  ...  ...  ...  ... маңызды  орын  ...  және  ...  ...  даму  ...  ...  ... салық салу  жүйесінсіз  ...  ...  ...  болу  ... ... сенімділікпен айтуға болады. Мемлекет  пайда  болғансәттен  бастап  қоғамдағы  ...  ...  ...  ... Дамыған елдердегі салық жүйесі әр түрлі  саяси,  ... ...  ...  ...  ...  ... ХХ ғасыр  60жылдардың  ...  ...  ...  реформалар  оларды  жақындырабастады.  ...  ...  ...   маңызды  белгісі  ... он ... бойы олар  ...  ...  қызмет  жәнеқарсы  тұру  үрдісін  реттейтін  ...  ...  және   ... ... ... ... ... қайнар көзі  бола  отырып,сонымен қатар  мемлекеттің нарық ... ...  ...  негізгірычагы  болып ... ...  ...  ... салу  ...  ...  мемлекеттің   аса  маңызды  мәселелерінің  ...  ... ... - бұл ... ... яғни  ... белгілі бір ақша  сомасын  беруін  ...  ... ... мемлекеттің  салықтық  әрекет  үрдісінде  пайда  болғанқоғамдық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз, мемлекеттің  салықтық  әрекетіүрдісінде  пайда  болатын  қоғамдық  ...  ...  ... жиынтығы. Салықты  белгілеуде  тұрақты  салық  ... ... ... ... ... ... яғни  ...  жекетүрде  емес, ... ... ... ... ...  ...  заңдылықтарында  салықты  былайшақарастырады: біріншіден, салықты  уәкілдік  ...  ...  ... ...  ...  ... ...  белгілеу  белгілі  бір  заңнемесе  ... -  ...  ...  ...  ...  жүзегеасырылады; үшіншіден, осы  қабылданған  ...  акт  ...  ...  сәйкес  жүргізіледі. Қабылданған  құқықтық  акт  ...  ...  жеке  және  ...  тұлғаларға  салық   төлеушіретінде  ...  ...  ...  ...  ...  ...  24-бабына сәйкес, салық  міндеттемесіне  келесідейтүсініктеме беруге болады: «Салық ...  ...  ...  ... алдында  туындаған  міндеттемесі  салық  міндеттемесі  ... оған ... ... ...  ...  органына  тіркеу  есебінетұруға, салық  салу  объектілері  мен   ...  ...  ... ... ...  және  ...  ...  басқа  даміндетті  төлемдерді  есептеуге,  ...  ...  ...  оныбелгіленген мерзімде  табыс  етуге,  салық  және  ...  ... да ... төлемдерді  төлеуге  міндетті».   ... ... ... кеі ... ... ... сонымен қатар салық салубойынша барлық шаралар. Парламент ... ... ... ... жыл ... ... ... мемлекеттік бюджетке дауыс беру арқылыбекітеді. Табысқа екі жақты салық салудан қорғаудың белгілі бір механизмәрекет ... Оның ... ... төлеуші жекелеген жағдайларда салық ставкасымен салық түрін таңдап төлеуге ... ... ... ... ... кең құқықтарды беру, сонымен қатар, жергілікті өзін-өзібасқару  органдарға  ...  ...  ...  ...  жергіліктісалықтардың кіріс көздерінің ... ...  ...  ... шектелген.Рынок механизмдерінің қарқынды дамуы салық әкімшілігінің  барлықэлементтерін қайта құрылуына ат ... ...  ...  ... билік органдарының өкілеті мен мәртебесін нақтыландырып, олардыңтөлеу және есептелу механизмін ... ... жаңа ... ... ... Бұндай өзгерістер салық салу саласындағы механизмдердің бақылауынкүшейтуді қажет етті. ... ...  ...  ...  бақылауоргандарының қызметі мемлекет алдында салық төлеушілер өз міндеттерін ... ... ... төлемдерін төлеуін тексерумен байланысты.Салық қатынастары халықаралық деңгейде де маңызды мәселелерініңбірі  болып  ...  ...  ...  ...  ... ...... элементі болып шет мемлекеті болыптабылады. Сонымен қатар, шетелдік жеке ... ... ... ... ... тұлғалар; азаматтығы жоқ адамдар; ал, объектісі  –Қазақтан Республикасының  ...  ...  ...  ... ... ... байланысты қызметіне орай ҚазақстанРеспубликасынан тысқары жерде пайда болған ... ... ... ... ... мен мемлекеттің арасындағы экономикалық байланыстартұрақты болу қағидасының ... ... ... ... ... ... салықтық механизмі арқылыіске асырылады. Салықтық механизмді қалыптастыру барысында заңды және жекетұлғалар салықтарының аралық қатынасы, салықтық ... ... ... пен үй ... ... ... және әрбірбазистік көрсеткіштен алынатын салықтық ставкалары сияқты басты ... ... ... және ұйысдастырушысалықтық құқықтық қатынастар жүйесі салықтық механизмді құру ... ... ... ... ... ауқымындағы салық салупроцесін ұйымдастыруға және салық салуға байланысты барлық мән - жайлардықамтамасыз етуге ...  ...  заң  ...  негізделген,мемлекеттің объективті экономикалық қызметі болып табылады. Бүгінде, салықәкімшілігін құқықтық реттеу мәселелері еліміздің ... ... өте ... және ... орын ...  ...  қатынастарғабайланысты Қазақстан экономикасында пайда болған жаңаша  түрлендірулереліміздің халық ... ...... ... қаржылық  жәнесалықтық механизмдерді қолдану үрдісіне баса ... ... ... ... ... ... - нарықтық даму жағдайындағысалықтық - құқықтық қатынастардың басты әрі ... ... ... ... және ... - ...  ...  салықтөлеушілер мен салық агенттерінің міндеттері  және  құқықтары,  ... ... ... міндеттемелер, салықтық жауапкершіліктержәне өзге де жатады.Мемлекеттегі салық салуды құқықтық реттеу  ...  ... ... ... ... жүйесі мен қызметін заң ... ... ... жаңа  ...  үрдістерін  экономикалық  дамунәтижелерін негіздеу; салық салу саласындағы нормативтік құқықтық базалардытұрақтандырып және оны ... ... ... ... ... ... ... қатаңдату; салық органдарының қызметтерін жәнесалық ... ... ... мен ... ... ... және өзге деөзекті мәселелер халықаралық стандарттарға сай оң ... ... ... еді. ... ... мүддесі мен қоғам өмірінің айрықшаэкономикалық аясының тоғысатын жері, көбінесе объективті  ...  ... ... ... ... ... табатын салық салу сапасы әрқашандамемлекеттің салықтық құқығының реттеуші ықпалының реттеуші ықпалының ауқымыретінде көрініс табады.Акцизделетiн ... ... ... таңбалау  және  акциздiкпостыларды  ...  ...  ...  заңдарына  сәйкесакцизделетiн тауарлардың кейбiр ... (  ...  ...  темекiбұйымдары мен құрамында ... бар ...  ...  ...  ... толық  және  уақытылы  орындалуына  ...  ...  ...  Бұл  ... ... ... Республикасының  Үкiметiайқындайтын тәртiппен және жағдайларда ... ... ...  жәнеесептiк-бақылау  таңбаларымен  таңбалануға  тиiс.  Бұған  ... ... мен ... ... ... ... ...  уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген ...  ...  ...  ...  ...  ...  акцизделетiнтауарларды дайындаушының  сақтауына  ...  ...  ...  ... ... ... тәртiптерімен акцизделетiн тауарларды өндiрудiжүзеге асыратын салық төлеушiнiң аумағында акциздiк постылар белгiлейдi.Мемлекет меншiгiне айналдырылған ... ... алу, ... және ... сақтауды, сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiңтолық және ... ... ... ... органы мемлекет меншiгiнеайналдырылған мүлiктi ... алу, ... ... және өткiзу тәртiбiнсақтауға және оны сатудан бюджетке ақша ... ... және ... ... ...  ...  мемлекеттiк  орган  белгiлегентәртiппен мемлекет меншiгiне ... ... ... ... ... ... ... мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау ... ... ... ... Үкiметi белгiлейдi .Қазiргi кезде қаржы полициясы органдарының құқық қорғау қызметiне ... ... ... ... полициясының қызметкерлерiмен салық бақылауымен салық заңын бұзушылықтарын анықтуды жүзеге асырудағы мәселелердiң бiріқаржы  ...   ...   ...   ... ... ... деген қортынды жасап отыр. Осы мәселе,олардың пiкiрi бойынша, қаржы полициясы қызметкерінде ... заң ...... салық және бухгалтерлiк есептегі бiлiмді қажетететін салық салу, ... ... және т.б.  ...  ... ... саласындағы қылмыстар және құқық бұзушылықтардың iздерiөндiрiс кезінде, олардың үлестiрiлуi және iске ... ... ... Оларды толық зерттеу тек қана ... ... ... ... кешенiн қолдану кезінде ғана мүмкiн. Тергеу және соттәжiрибесi әлі де тек қана ... ... ... ... ...  бұл  ...  ...  ғылымдардың,  қазiргiболмыстардан артта қалуына әкелді.  Сондықтан, салық құқық ... ... ... ... әдiстеме болмағандықтан көп iстер ашықболып ... ... ... шешiмі салық қызметтi органдары  мен  ... ... ... ... бола ... ... ... әрекеттесуформаларының бiрі қолданыстағы салық заңының орындалуын бақылау ... ... ... ... ... ... ... органдарыжүргізген салықтық тексеруде қылмыс белгiлерiнiң ... ... ... iстiң ... ... ... ... органдарынажібереді. Тапсырған материалдар бойынша қылмыстық iс қозғаудан бас тартунемесе ... iстiң ... ... іс ... ... қайтарылады,онда бекітілген шаррттарға  байланысты  жазалы  тұлғаларды  әкiмшiлiкжауапкершiлiкке ... ...  ...  ...  ...  ... ... өту, қоғамдық қатынастардың барлық салаларынаөзгертулер әкеліп, экономикадағы әсіресе оның ішінде, салық салу ... ...  ... ... Осы ... бақылау жасаумақсатында Қазақстан ...  ...  ...  ...  ... ... ... кезеңiнде салық төлемдердi төлеу мен салықсалудан ... қашу ... ... ... Салық қызметi алдында салықтөлемдерін ерiктi төлеу ... iске ... ... ... болып қойылды,ал салық төлеуден жалтару жағдайында - заңды жауапкерлiк шараларын қолдануарқылы  ... ... ... Бұл салық саласында құқық  қорғауорганының құрылуына алғышарт болды. Арнайы құқық ... ... ... салық жүйесін құру мен жетiлдiру үшiн қажет болды. Сонымен бiргесалықтық  әкімшішлік  ...   ...  салу  ...  ... ... ... ... табу қиындылығымен  байланысты.Салықтық құқық бұзушылығы мен ... ... бар ... көрсететінбелгiлер сонымен бiрге  айқындық  дәрежесiне  байланысты  анық  ... ... ... Анық ... ... ... ... барболуын көрсетедi.Салықтық әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың анық белгiлеріне мыналар жатады:iске асырылған ...  ...  оның  ...  ... ... ... ... алғашқы және есеп  беруқұжаттарындағы жазулардың сәйкессiздiгі және т.б.  ...  ... ... iске ... туралы тікелей белгілері  немесемәлiметтері болмайды, оған ... ... ... жүргiзуi, кассалықоперацияларды жүргiзу ережелерiнiң сақтамаулары және т.с.с. жатады.Мемлекетпен қызмет үшін өте қолайлы жағдай жасап отырғанына ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... азаюы байқалған, ал жекелеген ұйымдарда өндiрiс  көлемiн ... ... ... ... төлеуден жалтаруы фактiлерi де ... ... ... бұзушылықтар масштабы үлкен дәрежеде ... ... мен ... дефицитiмен де байланысты.Салық қызметi органдары салық әкімшілігі арқылы салықтар мен бюджеткетөленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi ... ... ... алудыңтолымдығы мен уақытылы аударылуы жөнiндегi ...  ... ... ... ... ... ...  Бұл  жағдайда  да  салықтөлеушiлердiң салық заңдылықтарын орындауларына бақылау ...  ... ... ... ... жүйесіндегі  салық  салумәселелерін реттеудегі шетел мемлекеттерінің салық ... ... ... ... ...  экономикалық өмірінде  салық ең маңыздықұралдарының бірі ...  ... ...  тек  ...  ғана  ...  ...  ...  экономиканың  анықтаушы  компоненті.  ...  ...  ...  ...  ...  саясатынқадағалай отырып, әлемдік экономиканың ағымдағы жайымен ...  ... ... отырады.Рыноктық экономикада салық маңызды  орын  ...  ...  ... ... даму ... ... ... нақты салық  салужүйесінсіз тиімді  нарық  ...  болу  ...  ...  жөніндесенімділікпен айтуға  болады. ...  ...  ...  сәттен  бастапқоғамдағы  экономикалық  қатынастар  ...  ...  ...  ...  ...  жүйесі  әр  түрлі  саяси,  экономикалық,  ...  ...  ...  ...  ...  ХХ  ғасырдың   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Шетелдердің  салық  жүйесінің   маңызды  белгісі  ...   ...  бойы  ...  ...  ...  ету ...  тұру  үрдісін  реттейтін  құралдармен  тиімді  және   ... ... ... ... ... ... ... көзі  бола  отырып,сонымен қатар  мемлекеттің ... ... ...  ...  ...  ... ... Сондықтан  тиімді  салық салу  жүйесін  ...  ...   аса  ...  мәселелерінің  бірі.  Құқықтықтұрғысынан қарағанда,салық - бұл мемлекеттің бекітілім, яғни  ... ... бір ақша  ...  беруін  көздейтін  міндеттеме.Салық құқығы- мемлекеттің  салықтық  ...  ...  ...  ... ... ... құқықтық нормалардың жиынтығы.Көптеген мемлекеттердің  салық  ...  ...  ... ... ... ... берілген  мемлекеттік  ... ...  ...  ... ...  белгілеу  белгілі  бір  заңнемесе  нормативтік -  ...  ...  ...  ...  ... үшіншіден, қабылданған құқықтық  акт белгілі  бір  ... ... ...  ...  акт  ...  ...  жеке және заңды  тұлғаларға  салық   ...  ...  ... жүктейді. Қазақстан  Республикасының  Салық  кодексінің24-бабына сәйкес, салық  ...  ...  ...  ... ... төлеушінің  салық  заңдарына  сәйкес  мемлекет алдындатуындаған міндеттемесі ... ... деп  ... оған  сәйкессалық төлеуші  салық  органына  тіркеу  есебіне  ... ...  ... мен  ... ... байланысты объектілерді айқындауға, салықжәне бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  ... ... ...  ... оны  ...  ...  ...  етуге,салық және бюджетке төленетін басқа да  міндетті  төлемдерді  ...  ...  ...  мемлекеттерде  құрылымы,  салық  ... ... ... ... ... және тағы басқалары  бойыншаерекшеленеді. Бұл ... ... ... ... жүйесі әртүрлі  саяси,экономикалық,  ...  ...  ...  ...  ... келе ... Дегенмен де кез  келген  ...  ...  ... ... ... тиіс. Әлемдік  салық  жүйесінің  екі  бағыттадамыған: шедулярлық және ... ... ... - ...  ...  ...  ... бөлімдерге бөлінеді. Бұл бөлімдердің  әрқайсысы  ерекше  ... ие  ... ...  ...  ...  ...  ставкасы,льготалары және тағы басқа да салық  элементтері  ... ... ... жеке ... ... ... ... жүргізіледі.Ондаоны негізгі алты топқа бөледі:A,B,C,D,E,F. A санатына – ... ... ... және тағы ... B ...... ... табысы; Cсанатына – пайыз бойынша төленетін бағалы ... ... ... ...... ... ... ауыл шаруашылық, көлік және өзге ... ... Е ... бойынша – зейнетақы және еңбек ақы табысынан;F санатына - дивиденттерден алынатын салық және тағы басқалары ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың барлықкірістерге бірдей ие болады. Бұндай жүйе салық ... ... ... ... ... ... Ол көбінесе  Батыселдеріне кең қолданылады. Батыс елдеріндегі тәжірибелерінде ... ... ... ... әрі ... аз емес. Бірақ, оларды қолданубарысында объективті талаптарды, яғни ол ... ... ... ... ... ... ... құрылады.Жекелеген мемлекеттердің салық салуәкімшілігі ерекшеліктеріне тоқталып өтейік.Германия мемлекетіндегі салық салу құқығына тән ... ... ... ... ... ... үшін салық топтары,салық карталар, салық кестелер құралдары қолданылады;  ...  ... ... ... салық түсімдерінің күрделі әрі көп сатылыбөлінуі; Германияда табыстар вертикальды және  ...  ... ... ... ... (Бавария, Вюртемберг және тағыбасқалар) өздерінің қаржы ресурстарының бір бөлігін (Саксония, ... ... ... дамыған жерлерге береді. Бұл көп ... ... ... даму ... ... отыр. Жер заңнамасы негізінде табыс салығынанқосымша ретінде алынып, шіркеу кірістеріне түседі. Діни ұйымдарының барлықмүшелері салық төлеушілер ... ... ... құрамынан шыққан жағдайдасалық жауапкершілігі де ... ... ... ... құқығына сәйкес ерекшеліктерінетоқталып өтсек, елдің салық жүйесінде жанама ... ... ... ... ... ... ... жүйесін құрайтын негізгі салықтары, яғниқосылған құн салығы, кеден баждар, акциз, корпорациядан салық, азық  ... ауыл ... ... автокөлік, бағалы былғары өнімдерінежәне тағы сол сияқты салықтар жатады. Францияның жеке тұлғаларынан ... ... ... – ол ... жеке ... ... ... отбасыныңтабысына салынады. Егер салық төлеуші жалғыз басты ... онда ол ... ... ... болып танылады. Салықты қолдану үшін жыл ... ... ... ... дауыс беру арқылы бекітеді.Табысқа екі жақты салық ... ... ... бір механизмі әрекететеді. Оның бірі, салық төлеуші жекелеген ... ... ... ... түрін таңдап төлеуге құқықтары беріледі. Заңнамамен көрсетілген ... кең ... ... сонымен қатар, жергілікті өзін-өзі басқаруоргандарға берілген. Бірақ, олардың құқықтары жергілікті салықтардың кіріскөздерінің базасы қалыптасу талаптарына ... ... ... ... ... ... туралы» Заңның 64Вбабына сәйкес, кез келген салық төлеуші ... ... ... ... ... іс ... ... екендігін анықтау үшін сұрау салуғақұқықтары бар. Мәні бойынша ... ... ... ... ... бере отырып жазбаша кеңестен бастап шарттарға отыруға дейінгіәрекеттерді алуға немесе жүзеге асыруға құқылы. Әкімшілік осыған ... ... деп ... ... құқықты асыра пайдалану баржоқтығы сұраулардың жауаптарында көрсетуге  міндетті.  Мұндай  ... алты ай ... ... Егер осы ... ... салық төлеушіжауабын алмаса, онда ол өз әрекеттерін құқылы деп санауға негізі бар. Егерәкімшілік ... ... ... ... еш  ...  қайтармағанжағдайда, ол болашақта бұл әрекетті құқықты ... ... деп ... ... Белгіленген кепіл саласында салық  төлеушінің  сұраусалуында мәміле немесе ... ... Мұны шет ... салыққұқығында фискалды рескрипт деп атайды. Дәл осындай ... ... ... ... ... ... қатынастар салықты алу және енгізу, олардыбекіту бойынша салық ... ... ... ... ... ... ... қатар, шетелдік жеке тұлға; шетелдік заңдық тұлға;шетелдік біріккен ... ... жоқ ... ал, ...  ... ...  ...  шетелдегі  объектісі;  ... ... ... ... қызметіне орай ҚазақстанРеспубликасынан тысқары жерде пайда болған ... ... ... ... ... мен мемлекеттің арасындағы экономикалық байланыстартұрақты болу қағидасының негізінде айқындалады.  Дамыған елдердің ... ... ... ... ... экономикалық қызмет пенүрдістерді ... ... ... ... ... ... ... дұрыс қалыптастыру үшін шет елдегі салық салу тәжірибесін зерделеуарқылы көптеген пайдалы ақпараттар мен мәліметтерді алып, ...  ...  ...  ...  ...  салық  төлемдерініңқарапайымдылығы бойынша ... әлем ... 17 ... ... ... үшін ... Азия ... ғана емес, сонымен қатар ТМД елдерініңарасында да көшбасшы орынды иеленетіндігін ... ... ... ... ... тізім бойынша орналасқан: Қырғызстан (162 орын), ... ... және ... (157 ... Ресей 102 орында, ал Қытай – салықрежимдерінің  әлемдік рейтингінде 121 орынды ... пен ... ... сәйкес, Қазақстан  салықтөлемдері бойынша жоғары орынды иеленеді (барлығы 7 ... осы ... 11 ... ... ... ... салудың жалпы үстемесі бойыншажеткілікті жақсы бағамға ие (аталмыш ... ... ел 41 ... ... ... жалпы үстемесінің мөлшері – 28,6%, яғни ... ... ... ТМД елдерінің ішінде үштікке енеді).Қазақстанға өзінің көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартуы тиіс ... ... ... ... ... уақыт (қажетті салық төлемдерінжүзеге асыру үшін компанияға 188 сағат ... осы ... ... ел ... ... ... ... төлеудің қарапайымдылығы|Салық төлемдерін төлеудің қарапайымдылығы                 ||Ел               ...                  ...            |1                     ...             |2                     ...            |3                     ...           |17                    ...             |39                    ...           |77                    ...             |102                    ...            |109                    ...             |121                    ...            |153                    ...           |156                    ...           |157                    ... ...      |162                    ...           |168                    ...            |181                    ... ... ...  Астана, 23 қараша, 2011 ж    Қазақстан бойынша нәтижелер Орталық Азия мен Шығыс Еуропада ... ... ... базаға салынатын бір салық (кіріс, жұмыс күші,тұтыну) және ... есеп ... ... ...  ... ... ... уақыт шығындары аймақтық ... ... ... көрсеткіштер деңгейінде де төмен, салық салудың қосындыүстемесі де төмен, бірақ, кіріс салығы аймақ бойынша ... ... ... ... ... ... алты елде, оныңішінде  Армения, Белоруссия, Грузия, Черногория, Украина, Түркия ... ... ... ... Орталық Азия мен Шығыс Еуропабойынша салық заңнамасының нормаларының қарапайымдылығын сақтаудың ... ...  ...  әлемдік  деңгейден  жоғары.  Заңнамалықнормаларды сақтауға жұмсалатын орташа ... – 312 ... ... (орташаәлемдік көрсеткіш 277), орта есеппен төлемдер саны – 37,9 (орташа ... – 28,5). ... әлем ... ... орта ... ... саны – 9,3. Орталық Азия мен Шығыс Еуропа бойынша – 9,0, ... 5-тен ... 14-ке ... ... ...  ...  ... салықтар және әлеуметтік төлемдер Орталық Азия мен Шығыс ... ... ... ... ... ... ... үшін: орташаәлемдік көрсеткіш 3%-ды құрайды. Орталық Азия мен ... ... ... салықтық заңнама талаптарын сақтау үшін уақыттың көп мөлшерін талапетеді. ... ... ... 4 сағаттан Босния мен Герцоговинада ... ... ...   Мемлекеттің салық саясаты салық  жүйесініңсалықтық ... ... іске ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалар салықтарының аралық қатынасы, ... ... ... ... пен  үй  ... ... және әрбір базистік көрсеткіштен алынатын салықтықставкалары сияқты ...  ...  ...  ...  ... және ... ...  құқықтық  қатынастаржүйесі салықтық  ...  құру  ...  ...  ... ... жүйесі ауқымындағы салық салу процесін ... ... ... ... барлық мән - жайларды (салықтар мен басқа ... ... ... және ... салықтық төлем сомаларынесептеу және оларды бюджетке төлеу ... ... ... заңи ... ... ... жүктелген заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... фискалдық жәнереттеуші функциялардың өзара іс – ... ... ... ... ... етуге бағытталған, салықтық заң актілеріне негізделген,мемлекеттің объективті ... ... ... ... ... қатынастарының құқықтық реттеу  мәселелеріеліміздің әлеуметтік экономикалық ... өте ... және ... ... ... қатынастарға байланысты Қазақстан экономикасында пайдаболған жаңаша түрлендірулер еліміздің ... ... ...... ... және ... механизмдерді қолдану үрдісіне баса назараударуды қажет етеді. Сонымен, Қазақстанның ... - ... ... ... -  ...  қатынастардың  басты  әрі  маңыздыаспектілеріне салық ... ... және ... - құқықтықтәртібі, салық төлеушілер мен салық агенттерінің міндеттері және құқықтары,салық  органдарының  ...  ...  ...  ... және өзге де ... салық салуды реттеу механизімін жетілдіру концепцияларыныңмаңызды бағыты салық жүйесі мен қызметін заң ... ... ... ... ... үрдістерін экономикалық даму нәтижелерін негіздеу; ... ... ... ... ... тұрақтандырып және оныұдайы жетілдіріп ... ... ... бұзғаны үшін жауапкершіліктердіқатаңдату; салық органдарының қызметтерін және ... ... ... мен тексеруді жиірек жүргізу және өзге де ...  ... ... сай оң ... тапқаны  қажет.  Мемлекеттіңматериалдық мүддесі мен ... ... ...  ...  ... ... көбінесе объективті қаржылық – құқықтық ... ... ... табатын салық салу сапасы әрқашанда мемлекеттің салықтыққұқығының реттеуші ықпалының реттеуші ықпалының ... ... ... ... ... түрлерiн таңбалау  және  акциздiкпостыларды  ...  ...  ...  ...  ... ... кейбiр түрлерiне (  алкоголь  өнiмi,  ... мен ... ... бар ...  ...  акциз  түрiндесалықтың толық  және  ...  ...  ...  ...  түрiқолданылуда.  Бұл  аталған тауарлар Қазақстан ...  ... ...  және  ...  бір  жағдайларда  акциз  ... және ... ... таңбалануға тиiс. Бұғанакцизделетiн тауарларды дайындаушылар мен  ...  ...  ... Салық органы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппенакцизделетiн  ...  ...  ...  ...  ... ... ... сақтауына бақылау жасайды.  Салықорганы уәкiлеттi ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң аумағында  акциздiк постыларбелгiлейдi.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, ... және ... ... сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiңтолық және ... ... ... Салық органы мемлекет меншiгiнеайналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, ... және ... ... және оны ... ... ақша ... толық және уақытылытүсуiн бақылауды, сондай-ақ  уәкiлеттi  мемлекеттiк  орган  ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жәнеөткiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және ... ... iздерi өндiрiскезінде(тауарлар, жұмыстар және қызметтер), олардың үлестiрiлуi және iскеасырылуы процесстерiнде көрініс ... ... ... ... тек ... ... және қаржы ғылымдары кешенiн ... ... ... ... және сот ... әлі де тек қана ... ... шектелуде, өз кезегінде бұл ... ... ... ... ... ... ...  Сондықтан, салыққұқық  бұзушылықтары  мен  ...  ...  ...  әдiстемеболмағандықтан көп iстер ашық болып қалады.Осы мәселенiң нақты ... ... ... ...  мен  ... ... тығыз қарым-қатынасы бола алады. Мұндай өзара әрекеттесуформаларының бiрі ... ... ... ... ... ... тексерулерді жүргізу болып табылады. Салық қызметi ... ... ... ... ... ... жағдайында,салық органдары iстiң барлық материалдарын қаржы ... ... ... ... ... ...... бас тартунемесе қылмыстық iстiң тоқтатылуы жағдайында іс салық ... ... ... ... ... ... ... (салық төлеушiлер)әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартуы ... ... ... ... ... салудағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстарда ... ... ... тек қана құқық бұзушылық қарастырылады, сонымен бiрге,барлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстар қандай да бір ... ... ... ... атап өту ... Ресейлiк әлеуметтiк және ұлттықмәселелердiң тәуелсiз институтымен  салықтық ...  ...  ... ... ... ... ... әлеуметтік зерттеулердіңқортындысын қарастырайық. Өткiзiлген  ... ...  ... :1 ) ең көп ... ... бұзушылықтар мен қылмыстардың саны 31 мен 40жыл жастағы тұлғалармен, шамамен-36% және 41 мен 50 жыл  ... ... ) ... ... ... iске ... мен ... әрекетiнiң 82%жағдайларында  кәсiпорындардың  иелерi  болып  табылатын  ... ... ) ... ... бұзушылықтары мен қылмыстарды iске асыру үшiн ... ... ... ...  ...  ...  ... барлығының 10% құрайды. Құқық бұзушылыққа қатысушылардың саныәдетте екi адамнан аспайды;4 ) ... ... ... ... ... ... арасындабұрын сотталғандардың болмашы саны болып табылады. Олардың жалпы үлесі 7%құрайды;5 ) салықтық құқық ... 74% ... ... ... уақытында, құқық бұзушылардың әлеуметтiк-психологиялықмiнездемесін құру мақсатында зерттеулер ... ...  ... зерттеудің нәтижелері  мен  қазiргiлердің  ...  ... ... экономикаға өту, қоғамдық қатынастардың барлық салаларынаөзгертулер әкеліп, экономикадағы,  ... оның  ...  ...  ... ... ... енгізді.  Осы  салада  бақылау  ... ... ...  ...  ...  ...  ... қызметінің бастапқы кезеңiнде салық төлемдердi төлеу мен салықсалудан жаппай қашу туралы мәселе туындады. ... ... ... ... ... төлеу қағидасын iске асыруы басты мiндет болып қойылды,ал салық төлеуден жалтару жағдайында - заңды жауапкерлiк шараларын ...  ... ... төлету. Бұл салық саласында құқық  қорғауорганының құрылуына алғышарт болды. Арнайы құқық ... ... ... салық жүйесін құру мен жетiлдiру үшiн қажет болды.Экономикалық қызмет саласындағы айқындалған құқық бұзушылықтар ... саны ... аз ... олар ... залал мөлшеріжоғары. Ең үлкен залал  экономикалық саладағы барлық қылмыстардың ортақкөлемінің 34,8% құрайтын ... ... ... ...  ...  ...  ...  мәселесі  ҚазақстанРеспубликасында ғана емес, басқа елдерде де маңызды болып тұр. ... ... ... мен ... Министрлігінің ресми деректерібойынша 50 % жуық тiркелген заңды тұлғалар ... ... ... салықтөлеуден жалтарады. Салық заңдылығын жүзеге асыру жүйесі негiзiнен жекежәне заңды тұлғалардың табысы туралы ... ... ... ... ... ... барлық iстерінің 90 % соттасумен аяқталады.Салық салудағы құқық ... ... ... ... ... ... өңдеу қажеттiлiгін тудырады. Салық салу ... ... ... ... ... ... ... бұзушылыққа қарағандаанағұрлым күрделiрек. Ең  алдымен,  бұл  ...  ...  ... ... Әрбiр салық төлеушi өз салық мiндеттемелерiнтөмендетуге ұмтылады, ал мемлекет салық салудағы ... ... ... ... әрі дер ... орындауын қамтамасыз етуге ұмтылады.Сонымен бiрге салық салу төңiрегiндегi құқық бұзушылықтардың анықталумәселе оларды табу ... ... ... ... бұзушылығы менсалық қылмысының бар болуын көрсететін белгiлер сонымен бiрге айқындықдәрежесiне байланысты анық және ... ... ...  Анық ... қылмыстың тiкелей бар болуын ... ...  ... анық белгiлеріне мыналар жатады: iске асырылған шаруашылықоперациялардың оның құжаттық ... ...  ... iстерi, алғашқы  және  есеп  беру  ...  ... ... ... ... ... iске асыруытуралы тікелей белгілері немесе мәлiметтері  ...  оған  ... қате ... кассалық операцияларды жүргiзу ережелерiнiңсақтамаулары.Мемлекетпен қызмет үшін өте қолайлы жағдай жасап отырғанына қарамастансоңғы  ...  ...  ...  бюджетке  төленетiн  салықтаркөлемiнiң азаюы  ...  ал  ... ... ...  ... ... ... төлеуден жалтару фактiлерi де бар.  Салықтық құқықбұзушылықтар масштабы үлкен ... ...  ...  мәдениетi  менжауапкершiлiктiң дефицитiмен де байланысты. ... ... ... іс-әрекеті мемлекет  мүддесіне  ...  ...  ... ... ... қаражаттарды ала алмайды, салық заң-намасынбұзушылар кірістерінің қосымша криминалдық көздері жасалынады, ... ... ...  өңірде  және  құн  ...  ... ... ... ... салықтар мен бюджетке төленетiн ... ... ...  ... ... ... ... толықтығы менуақытылы аударылуы жөнiндегi мәселелер  бойынша уәкiлеттi  ... ... ... ... Бұл ... да ... ... салықзаңдылықтарын орындауларына бақылау жүргiзу жүзеге асырылады.2  Қазақстан  Республикасында  салықтық  ...  ... ... ету  ... ... Қазақстан Республикасында  мемлекеттік  ... ... ... ... ... мемлекеттік салық әкімшілігін  жүргізудіңпрактикалық негіздеріне- салық қызметі органдарының салық бақылауын жүзегеасыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің ... ... ... мен ... ... мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдануы,сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық төлеушілерге(салық агенттеріне) және ... да  ...  ...  ... ... көрсету болып табылады.Сонымен, салықтық бақылау - ... ... ... ...  ...  ...  ...  органдарына  жүктелген  ҚазақстанРеспубликасының өзге де ... ... ... ... ... жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау.Салықтық бақылау салықтық тексеру және мемлекеттік бақылаудыңөзге де нысандарында жүзеге асырылады. ... ... осы ... 1) салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын ... мен ... ... аударымдарды есептеу мен төлеу  ... ... ... ... 2) ... ... қолдану тәртібінің сақталуына бақылаужасай алады.Салықтар - мемлекетiмiздiң негiзгi кiрiс көзi ... ... ... ... жүргізу, яғни салықтық бақылау жасалынып отыруқажет. Салық әкімшілігін жүргізу ... ... ... ... ... асыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуынқамтамасыз ету тәсілдері мен ... ... ...  ...  ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкессалық төлеушілерге және басқа  да  ...  ...  ... ... ... ... табылады. Сонымен, кең мағынада салықтықбақылау– бұл ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастырылған iс-әрекетi.болып табылады. Өйткенiмұнда мемлекеттiң мүддесi, материалдық-қаржылық қамтамасыз етiлуi ... ... ... ... өркендеуiнде салықтардыңүлесi басым.Салықтық бақылау мемлекеттiк қызметтiң бiр түрi ...  ... ... ... ... ... ... бақылаудың бiр түрi ретiнде. Салықтықбақылау - мемлекеттiң салық қызметiнiң бiр бағыты болып саналады. Салықбақылауы мемлекеттiк салық қызметi ... ... ... асады. Осыоргандар арқылы мемлекет өзiнiң бақылау функциясын айқындайды, соғансәйкес, мемлекеттiк салық қызметi органдары өзiне берiлген бiр жақты билiкнегiзiнде айқындалған ... ... ... Салықтық бақылау қаржы бақылауының құрамдас бір бөлігі ретiнде.Салық бақылауы мемлекеттiң ... ... бiр ... ... ... ... ... асыру барысында тексерiске, мемлекеттiк қаржы қорынжасауға ... ... ... ... асыратын, мемлекеттiң қаржықызметiнiң бағыттары тартылады.3. Салық бақылауы - ... ...  ... түрi. Салықкодексi бойынша, бұл салық бақылауын арнайы уәкiлеттiлiгi бар  мемлекеттiксалық қызметi органдары ғана ... ... ... бар. ... сәйкес, басқамемлекеттiк органдардың салық бақылауы өрiсiне араласуға еш ... ... ... ... айқындылығы - оның функционалдылығын айқындайды.Бұл бiрiншiден, салық бақылау органдарының салық бақылауы барысында шектеншықпау ... ... ал ...  ... ... объектiсiретiнде салық мiндеттемесi жүктелген, меншiк формасы, ... ... мен ... ... байланыссыз кез-келген заңды жәнежеке тұлға бола алатындығымен байланысты.5. Салық ... ... ...... ... асырушыуәкiлеттi мемлекеттiк орган қарастырылады. Қазақстан ... ... ... ...  ... ... органдарының,  сонымен  қатар,Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өтетiн әрбiр тауарға  ... ... ... ... ...... ... жүргiзуге құқықтары бар.Салық бақылауы ұйымдасқан күрделi жүйе  ... ... және ... ... ... ... ... бақылау субъектiсi,бақыланатын субъект, бақылау объектiсi, бақылау ... ... ... де ... жүзеге асыратын әдiстер.Бақыланатын субъектi ретiнде, салық заңдылығымен айқындалған мiндеттержүктелген тұлғалар болып табылады. ...  ...  ...  ... ... жинаушы тұлғалар, банктер немесе банк операцияларыныңжекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, ... ... ... ... құлағдар тұлғалар жатады.Бақылау объектiсi ретiнде бақыланатын субъектiнiң қызметi, дәлiрекайтсақ, бақыланатын ... ... ... ... ... болып табылады.Салық бақылауының мақсаты болып:  салық  заңдылықтарының  ... ашу  ... ... ... өз ...  ...  кемшiлiктердi  анықтау;  салық  заңдылықтарының  бұзылуынабайланысты кiнәлiлердi табу және ...  ... ... ... ... жою; салық берешектерi  мен  айыппұлдардыөндiрiп алуға байланысты мемлекеттiң материалдық ... ... ... ... себебiн анықтау, анықталған ... жою  ... ... ... ... ... ... үш кезеңнен тұрады: бақыланатынсубъектiлер жайлы мәлiметтер жинау; жиналған мәлiметтердi ... ... ... ... ... барысында салық бақылауы субъектiсi бақыланатынсубъектiден жұмыс барысы жайлы ақпараттарды алуға тиiс. Бұл ақпараттардыалғаннан кейiн, тексеру ... ... ... ... ... сәйкесжүргiзiлуiн анықтайды. Соңынан жиналған мәлiметтерге ықпалы айқындалады.Егер бақылау барысында қателiктер кеткендiгi айқындалса, онда бақыланатынсубъектiнiң әкiмгершiлiк немесе қылмыстық жауапкершiлiктiң қайсысынатартылатындығы ... ... ... .Көп ... ... ... салық бақылауы қолданылмайды.Мұндай бақылау әдетте, салық төлеушi салық қызметi ... ... ... ... ... келiссөз жүргiзген кезде ғана орыналады. Мысалы, салық декларациясын тапсыру кезiнде, себебi бұл iс әрекетсалық органдарының қызметкерлерiнiң көмегi арқылы ... ... ... ... ... бақылауы да қолданыста жиi бола бермейдi. Себебi,бұл бақылау ... ... ... ... ... ... ... бақылау жасап отыруы керек. Бақылаумен қамтылукөлемiне немесе толықтығына байланысты: ... ... ... ... ... ... ... бөлiнедi.Жалпылай  жүргiзiлетiн  салық  бақылауы  ...  ... ... мiндеттемелерiн орындауларына қатысты барлық құжаттармен басқа да материалдық игiлiктер толығымен ... ... ...  ...  ...  ...  салық  мiндетемелерiнорындауларына қатысты құжаттар мен материалды игiлiктердiң ... ... ... тартылады. Бақылау шараларының өткiзiлу орындары бойынша:салық органдарының орналасқан жерi бойынша жүзеге ... ... ... бақыланатын субъектiлердiң тұрғылықты жерi бойынша жүзегеасырылатын – ... ... ... ... ... Ұйымдастырылу нышанынабайланысты салық бақылауы :  ...  ...  ...  негiзiндежүргiзiлетiн – жоспарлы салық бақылауы;  салық заңдылығының ... ... ... ... ... заңды тұлғалар таратылғанда, сондай-ақбасқа да төтенше ... ... ... ... ... болып екiге бөлiнедi.Салық бақылауы:  салық төлеушiлердi тiркеу  есебi;  ...  ... мен ... ... ... ... ... алу;  бюджеткетүсiмдердi есепке алу;  қосылған құн салығын төлеушiлердi есепке ... ...  ... ...  салық  төлеушiлердiң  қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;  ...  жады  бар  ... ... ...  ... ... ... түрлерiнтаңбалау  және  акциздiк  постыларды  ...  ...  ... ... есепке алу, бағалау және сату тәртiбiн сақтауды,сондай-ақ мемлекет ... ... ... ... және уақытылыберiлуiн тексеру; уәкiлеттi органдарға бақылау жасау нысандарында жүзегеасырылады.Қазақстанда салық  ... ...  ... кодексі бойыншамынадай жағдайларда іске асырылады:1.Салық төлеушіні салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынаншығарып тастауСалық органдары ... ... ... ... ... ... ... нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің  ... ... ... ... жеке ... ... болуы немесе қайтыс болды деп жариялануы;2) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан ... ... ... ... ... ... бөлімшелерін Заңды тұлғалардыңмемлекеттік тіркелімінен шығарып тастау немесе заңды ... ... ... ... ... егер ... ... заңға сәйкес салық агенті болып ... ... ... ... өзге салық салу  объектісіболмаған жағдайда, мұндай резидент еместің жылжымайтын ... ... ... ... ... ...  кодексіндегі  заңда  көрсетілген  резидент  еместің  ... ... ... ... алты ай ... ... банктерде ағымдағышоттары болмаған, сондай-ақ ағымдағы шоттарды ашуы ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы  шотыныңжабылуы бойынша шығарып тастайды.2.Электрондық салық төлеуші  ретінде тіркеу есебі1. Жеке тұлғаны, ...  ...  оның  ...  ... ... ... ... тіркеу есебіне қою ерікті сипатта өтедіжәне салық ... ... ... ... ... ...  ... салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру үшін салық төлеушікелу ... ... ... орналасқан немесе тұрғылықты жері бойыншасалық органына электрондық салық ... ... ... ... ... ... салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру үшін электрондықсалық төлеушінің тіркеу ... ... ... өтініш  тапсыруы  оныңхабарламаларды кепілдік берілген жеткізуді ... ... ... ... ... ... құжат алмасуға, оның ...  ... ... ... ... органдарының хабарламаларын алуға келісіміболып табылады.3. Салық органы электрондық салық төлеушінің тіркеу ... ... ... ... ... бастап үш жұмыс күні ішінде салықтөлеушіге:а) электрондық цифрлық ... ... ... бар  ... ... ... электронды құжаттар алмасу кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаныпайдалану және тану туралы келісімді береді.3. Электрондық цифрлы қолтаңбаны ... және жою1. ... ... ... ... қолтаңбаны жою немесе оны ауыстыруүшiн орналасқан немесе тұрғылықты жерi бойынша салық органына электрондықсалық ... ... ... туралы салықтық өтiнiш беруге:1) электрондық цифрлы қолтаңбаны пайдаланудан бас ... ... ... ... ... қолданылу мерзiмi аяқталған;3) электрондық цифрлы ... ... кiлтi  бар  ... ... ... жоғалған;4) кiлтi  бар  ...  ...  ...  жеткiзгiш  жұмысiстемейтiндей болып бүлiнген жағдайларда құқылы.2.Электрондық цифрлы қолтаңбаны жою салық төлеушiнiң салық органымен ... ... ... ... кепiлдi жеткiзiлуiн қамтамасызететiн байланыстың арналары арқылы электрондық құжаттармен ... ... ... электрондық цифрлы қолтаңбаны жоюды немесе ... ... ... тұратын кiлтi бар контейнерден бас тартунемесе ауыстыру үшiн электрондық ... ... ... ... ... ... берiлген күннен бастап бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмейжүргiзедi.Салық және бюджетке төленетiн ... да ... ... ... ... өсiмпұл есептеу-салық әкімшілігін атқарудың бір бағыты:Белгiленген мерзiмiнде ... ... және ... ... басқа даміндетті төлемдер сомасының есебіне жазылатын мөлшер өсiмпұл болыптанылады.Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудіңбасқа да ... және ... ... алу ... сондай-ақҚазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзғаны үшін өзге де жауаптылықшараларын қолдануға қарамастан өсiмпұл сомасы есептеліп ... ... ... ... ... және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді төлеумерзiмi күнiнен кейiнгi күннен бастап, мерзімі өткен әрбiр күн үшiн, ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудыңресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерiнде бюджетке төлеген күндi ... ... ... ... күн үшiн есепке жазылады.     Салық және басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардыңсомаларын банк шоттарының есебінен шығару кезектілігін сақтамағаны ... ... ... (есептемегені); салық төлеушілердің банкшоттары есебінен шығарылған және банктердің немесе банк ... ... ... асыратын ұйымдардың кассаларының салық және басқада міндетті төлемдер, өсімпұлдар, айыппұлдар сомасын, сондай-ақ шартты банксалымында орналастырылған ... ... және ... ... ... ... ... енгізілген қолма-қол ақшаны бюджетке уақтылыаудармағаны үшін банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерінжүзеге ... ... ... ... ... ... ... агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларынтоқтата тұру:Салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... органы салық кодексінде көрсетілген ережелерге сәйкес салықтөлеушiнiң мүлiкке билiк ... ... ... ... ... салық берешегiн өтеу туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыскүнi iшiнде салық берешегi өтелмеген болса;2) мониторингке жататын iрi салық ... ... ... ... ... ... ... хабарламаға және  хабарламаға шағымдықарау нәтижелерi ... ... ... ... ... ... органыныңшешiмiне шағым жасаған жағдайларда жүргiзедi.Бұл ретте салық органы салық кодексінің 607 ... 2) ... ... осы ... ... берешегiн өтеу туралы хабарламажiбермей-ақ, осы бапта  белгiленген  ...  ...  ... ... да мiндеттi төлемдердiң және өсiмпұлдардың ... ... ... ... төлеушiнiң мүлкiне билiк етуiне шектеу салады. Иелiкетуге шектеу қоюға қаржылық есептiлiктiң халықаралық ... ... есеп пен ... есептiлiк туралы Қазақстан Республикасызаңнамасының талаптарына сәйкес салық төлеушiнiң негiзгi ... ... ... ... ... ... ... ғана жатады.Салық төлеушiнiң  мүлiкке билiк етуiн шектеу туралы шешiм  ...  ... ... немесе шаруашылық жүргiзу  құқығындағы,сондай-ақ балансында тұрған мүлiкке қатысты ... ... ... ... ... ... ... кезiнде  қаржылықесептiлiктiң халықаралық стандарттарына және Қазақстан  Республикасыныңбухгалтерлiк есеп және қаржылық ... ... ... талаптарынасәйкес салық төлеушiнiң негiзгi құрал-жабдығы және  ... ... ... ... мүлкi ғана билiк етуге шектеуге жатады.Билік етуі шектелген мүлік тізімдемесі уәкілетті мемлекеттік органбелгілеген ... екі дана етіп ... ... ... ... ... ... кезінде салық төлеуші мұндай мүліккеменшік құқығын және шаруашылық жүргізу құқығын ...  ... ... ... ... ... танысу үшін табысетуге міндетті. Мүлікке меншік құқығын және  ... ... ... ... ... ... ...  актісіне  қосатіркеледі. Мүлік тізімдемесінің актісіне оны ... ... ... ... ... адамы қол қояды. Мүлік тізімдемесі актісініңбір данасы салық төлеушіге тапсырылады. Мүлікке билік ... ... ... мен ... ... ... салық органында тіркеу бір нөмірменжүргізіледі. Мүлік ... ... ... ... ... ... мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімнің күші жойылуымен ... ... ... төлеуші иелік етуі шектелген мүліктің шектеу алып тасталғанғадейін сақталуын, оған ... ... ... қамтамасыз етуге ҚазақстанРеспубликасының заңнамасына сәйкес міндетті болады. Салық төлеуші  ... ... ... әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының заңдарынасәйкес жауапты болады.Көрсетілген талаптарды сақтамаған жағдайда салық ...  ... ... ... ... ... бойынша болған шығындарды өтейді.Салық берешегін мәжбүрлеп  өндіріп алу шаралары:Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және ... ... ... ... ... ... ... салық қызметі органыныңшешіміне шағым жасау жағдайларын қоспағанда, салық органдары ... ... ...  ...  тұлғаның  құрылымдық  бөлімшесінің,  ҚазақстанРеспубликасында қызметін тұрақты мекеме арқылы ... ... ... ... ... дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке  ... ... ... ... ... ... алу шараларынқолданады. Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданыла ... ... ... ... ... өтеу ... ... жіберіледі.Мәжбүрлеп өндiрiп алу шаралары қолданылады:1) салық төлеушiде республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жәнетиiстi қаржы жылының 1 ... ... ... 3 еселенген айлықесептiк көрсеткiштен аз мөлшерде ... ... ... ...... ... болған күннен бастап;2) салық төлеушiнi сот банкрот деп таныған жағдайда - банкроттық ... ...... ... ... салық төлеушiге қатысты оңалту рәсiмi енгiзiлген жағдайда - оңалтурәсiмiн қолдану ...  сот  ...  ...  ...  күннен  бастапқолданылмайды.Бұл ретте оңалту рәсiмi енгiзiлгеннен кейiн салықтық берешек туындағанжағдайда, ... ... ... ... осы  тарауда  белгiленгентәртiппен ондай берешектi мәжбүрлеп өндiрiп алу шаралары ... ... ... ... ... зейнетақы қорларын - мәжбүрлеп тарату туралы сотiс қозғаған күннен бастап;сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары – мәжбүрлеп ... ... ... ... ... енген күннен бастап қолданылмайды.Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу мынадай тәртіппен жүргізіледі:1) банк ... ақша ... ... ... ... етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен;4) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару түрінде.Салық төлеуші (салық агенті) айыппұл сомаларын төлемеген кезде кодекстекөрсетілген мәжбүрлеп ... алу ... ... ... ... алу ... сот ... негізінде хабарландырусыз қолданылады.Заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшесiнде банк шоттары болмаған не ... ... ... банк ... және ... салықберешегiн өтеу үшiн ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған ... ... ... ... өтеу үшiн осы құрылымдық бөлiмшенi құрғансалық төлеушi заңды тұлғаға мәжбүрлеп өндiрiп алуды ... ... ... ... ... ... ... банк шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу1. Салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс ... ... ... ... жұмыс күні ішінде салық берешегі ... ... ... толықтөленбеген жағдайда, салық органы  салық  берешегінің  сомасын  салықтөлеушінің банк ... ... ... өндіріп алады.2. Салық төлеушінің банк шоттарынан ... ... ... ... алу,банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымберген ... ... ... ... ... ақша сомасын қоспағанда,көрсетілген қарыздың өтелмеген негізгі борышы мөлшеріндегі ... ... ... ... ... ... ... өкімді оны жасау күніне салық төлеушінің дербесшотындағы салық берешегі туралы деректер негізінде жасайды.3. Банк немесе банк операцияларының ... ... ... ... салық төлеушінің бір банктік шотынан салық ... ... ... салық органының инкассалық өкімін орындаған кезде, банк немесе банкоперацияларының жекелеген түрлерін ... ... ұйым ... ... төлеушінің аталған банкте немесе банк ... ... ... асыратын ұйымда ашқан басқа банк шоттарына салық органышығарған инкассалық ... егер ...  ...  ...  ... сол ... ... сол түрі бойынша, сол ... ... ... ... ... ... Банк ... банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратынұйым салық төлеушінің  бірнеше  ...  ...  ...  ... жалпы сомаға ақшаны есептен шығару жолымен салық берешегінөндіріп алу туралы салық органының инкассалық ... ... ... кезде,салық органына салық төлеушінің аталған банкте немесе банк операцияларыныңжекелеген түрлерін ... ... ... ашқан басқа банк шоттарына салықорганы шығарған инкассалық өкімдерді, егер салық органы мұндай ... сол ... сол ... ... сол түрі ... шығарғанболса, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратынұйым салық органына орындаусыз қайтарады.Салық төлеушіні ... ... ... деп ... Кодексінде көзделген барлық шаралар қолданылғаннан кейін салықберешегі сомасын салық ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оны банкротдеп тану жөнінде шаралар қолдануға құқылы.     Банкрот деп танылған салық төлеушіні (салық агентін) ... ... ... банкроттық туралы заңнамасына сәйкес жүзегеасырылады.Салық берешегі бар салық төлеушілердің тізімін бұқаралық ақпарат                құралдарында жариялау:Салық қызметі органдары салық берешегі туындаған ... ... алты ... өтелмеген:      дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот ... ... - ... ... туралы заңда белгіленген жәнетиісті қаржы жылының 1 қаңтарында ...  ...  ...  ... 10 ... ... ... мөлшердегі;      заңды тұлғалардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің - ... ... ... ... және ... ... жылының 1 қаңтарындақолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 150 еселенген ... ...  ...  ...  бар  ...  ...  (салықагенттерінің) тізімін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.        Кәсіпорынның қаржы – шаруашылық  қызметінде  ...  ... ... нысаны салық  қызметі  органдары  жүзеге  асыратынсалық тексерулері болып табылады.Салықтық ...... ... ... Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, сондай-ақ орындалуынбақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының ... ... ...  2) ... ... ... ... агентінің) кәсіпкерлікқызметіне байланысты мәселелер бойынша тексерілетін салық төлеуші (салықагенті) ... ... алу үшін ... ... ... (салықагентінің) қызметіне қатысты құжаттар, ақпарат бар адамдарды, оның ішіндеосындай қызмет ... ... ... ...  ...  ...  ... (консорциум) қатысушыларының уәкілетті өкілін;       3) салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе)жоғары тұрған ... ... ...  ...  ...  ... бойынша шығарған шешіміне шағым берген салық төлеушіден (салықагентінен) ... ... алу үшін ... тексеру.Қажет болған кезде салық қызметі органдары салықтық тексеру барысында:      оның орналасқан жеріне қарамастан салық салу ... және ... ... ... ... ... ... мүлікті зерттеп-тексеруді;      салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкін (тұрғын үйінен ... ... ... ... мынадай түрлерге бөлінеді: 1)құжаттық тексеру;2)хронометраждық зерттеп-тексеру.  Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:      1) кешенді тексеру - салық және бюджетке ... ... да ... барлық түрлерi бойынша салық мiндеттемелерiнің  ... ... ... ... және ... есептелуі мен аударылуыжәне әлеуметтік аударымдардың ... және ... ... мен ... ... қызметі органы салық төлеушіге қатысты жүргізетін тексеру.     2)тақырыптық тексеру – мыналар жатады:      салықтың және ... ... ...  ...  да  ... ... түрлері бойынша салық міндеттемесінің орындалуы;     -  кеден  ...  мүше  ...  ...  ... ... ... тауарлар бойынша қосылған құн салығыжәне (немесе) акциз бойынша салық міндеттемесінің орындалуы;    -  міндетті зейнетақы ... ... және ...  есептелуі,ұсталуы мен аударылуын, сондай-ақ әлеуметтік аударымдардың толық жәнеуақтылы есептелуі мен ... ... және банк ... ... ... жүзегеасыратын ұйымдардың осы Кодексте, сондай-ақ "Міндетті әлеуметтік сақтандырутуралы" және "Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... белгіленген міндеттерді орындауы;    - трансферттік баға белгілеу;    -   акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің  өндірілуі  ... ... ... ... ... ... ... үкімінің немесе қаулысының негізіндежалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасасқан операциялар бойыншасалық міндеттемелерін ... сот ... ... ...  ...  ...  ... деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша салық міндеттемелерінанықтау мәселелері бойынша;  -    салық төлеуші (салық агенті) мен оның ... ... ... ... ... ... шарттардың (келісімдердің) ережелерін қолдану заңдылығы; -     қайтаруға ұсынылған қосылған құн ... ... ... резидент еместің салықтық өтініші және төленген табыс салығынбюджеттен немесе қосарланған ... ... ... ... халықаралықшарттың негізінде шартты банк салымынан қайтару;  -    салық органдарының Салық Кодексінде белгіленген тәртіппен ... ... ...  ...  ...  жою  ... салық төлеушінің (салық агентінің) орындалуы;    -  салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексерудің ... ... және ... жоғары тұрған салық қызметі органыныңшағымды қарау нәтижелері бойынша ... ... ... төлеушінің(салық агентінің) шағымында жазылған мәселелер бойынша шағымын қарау;   -   төленген табыс салығын бюджеттен немесе ... ... ... ... халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес  ...  ... ... ... еместің салықтық өтінішін қайта қарау туралыөтінішін қарау;  -    мемлекет ... ... ... ...  ... алу, ... бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінсақтау; -     уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы ... ... ... заңнамасын орындауға бағытталған функцияларды жүзегеасыру жөніндегі міндеттерді ... ... ... ... тіркеу есебіне қою;--бақылау-кассалық машиналардың болуы;- акциздік және есепке алу-бақылау ... ... және ... -- этил ... босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің болуы;- бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібін сақтау;- ... ... ... ... ... қағидалары меноларды өндіру, сақтау және өткізу шарттарын сақтау; -     касса бойынша шығыс операцияларын ... тұру ... ... ... ... ... мәселелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне)қатысты салық қызметі органы жүргізетін тексеру.      Жеке кәсіпкерлік субъектері бірлестіктерінің ... ... ... ... ...  ...  ...  құқықтарыныңсақталуын бақылауды жүзеге асырады. Тақырыптық тексеру актісінде ...  ...  ...  өкілдерінің  қатысу  фактісітіркеледі.     3) қарсы тексеру - салық қызметі органы ... ... ... ... жүзеге асыратын тұлғаларға ... ... ... ... органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысындапайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатындаоған ... ... ... ... ... ... ... тексеру кешенді немесе тақырыптық ... ... ... ... ... тексеру деп:      тараптардың бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын, салық немесеқұқық қорғау органдары арасындағы өзара ... ... ... ... сондай-ақ Қазақстан Республикасы  халықаралықұйымдармен жасасқан ... ... ... ... ... ... ... органдарының, халықаралық ұйымдардың сұрауы бойынша;      камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған қосылған құн салығыбойынша салық ... ... және ... операцияларға байланыстыбұзушылықтарды жоймаған не осындай бұзушылықтардың жоқтығын растай алмайтынтүсініктеме  ...  ...  ...  ...  агентімен)  жасалатыноперацияларды жүзеге асыратын адамдарға қатысты жүргізілетін тексеру детанылады      7. ... ... - ... ... ... ... ... кезең ішіндегі нақты табысын және табыс алуғабайланысты нақты ... ... ... жүргізетін тексеру.Тексеру барысында заң  бұзушылықтар мен ...  ...  ... ... ... ...  жүргізуші  салық  қызметкеріқұжаттарды алып қоюға және ... ... ... ... ... Салық қызметі органдарының басшылары және оның  орынбасарларыӘкімшілік-Құқықбұзушылық  кодексіне  ...  заң  ...   ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Салық Комитетібойынша  ...  ...  ету  ...   қолданунәтижелеріне талдауСалықтардың  ...  ...  ...  ...  ... ... ... органдарының  басшылары және оның  ... ... ...  сәйкес  заң  ...  ... ... тартуға құқылы.Сондықтанда салық қызметі органдары тарапынан салық ... ... ... ... ... үшін ... төлеушілерді таңдаудакеткен қателіктерді анықтауда ерекше орын ... ... ...  ... мен ...  ... салық бақылауының нысанынжақсартуға және салық әкімшілігі жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасызетуге мүмкіндік береді.Бүгінгі танда ... ... ... 2 мәселе қарастырылыпотыр, олар – «біркүндік фирмалар» мен ... ... ... банкроттық.Мемлекет қазынасына орасан ... ... ... ...  ... жалтарумен және жалған кәсіпкерлікпен күрестің тиімділігін арттырумақсатында заңды тұлғаларды ... ...  ...  ... заң ... ... енгізу қажет, деп өзінің докладындаД.Ерғожин ... ... ... ... ... ... тұлғалардытіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу ... ... ... ... мемлекетттік тіркеу тәртібін реттейтін басқа да заңғабағынышты актілерінде заңды тұлғаны ... ...  ...  ... ... ... қаралмаған. Заңды тұлғаларды тіркеу процессінреттейтін заң актілерінде қажетті ... ... ... ... ... ...  ...  жоқ.  Заңнамады  мұндай  кемшілікқаскүнемдерге кедергісіз «жалған ... ...  ...  береді.Тәжірибеде заңнамамен бекітілген құжаттарды қабылдау халыққа қызмет көрсетуорталағаның кез-келген қызметкерімен ... ал  ...  ... ... заңнаман және мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың күшіқолданылмайды.Заңды тұлғаларды тіркеу барысында міндетті шарт ... ... ... ... ... қатысты заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеутуралы заңнамаға ... мен ... ... біздің  ойымызшабелгісізі адамдардың ... ... ... ... ... «біркүндік фирма», «қолма-қол фирма» ашуға кедергі болар еді.Салық ... ... ... ... ... қатынастараптарының бірінің мүдделеріне шек қою міндетті түрде екінщі ... ... ... Егер ... ... ... қатаңдатылсаонда бизнестің басым бөлігі «көлеңкеге» ... яғни ол  ... ... және ... ... ... мүмкіндікбереді. Мұндай жағдайда нәтижеде кәсіпкерлер де, мемлекетте зардап шегеді.Қазақстан Республикасының  ... ... ... ...  ... ... ету ... қолдану нәтижелеріне талдау бойыншабүгінгі таңда ... ... ... ету ... ... өрлеп сапасы даартуда. Бүгінде бірнеше ауқымды ... қол ... Атап ... ... кодексі қабылданды. Енді сол арқылы ... ... ... ... ... ... ... алуда.Сонымен қатар транспорттық жүйе арқылы салыққа әкімшілік ету қаралуда.Қазақстанның рейтингі «Doing Business» әлемдік ... ... 183 ... ... ... және де ТМД елдері арасында 14 ... бұл ... ... ... саясатында нақтыланған тиімді жетістік. Кірісбюджетінің салық ... ... ... 2010 жылы 106,8% ... Жоспарбойынша 2 109 131,9 млн.тенге болса, 2 253 254,3 млн.теңге төленуі бойынша2 253 254,3 ... ... 6,8%. ... саны салықтың ішкі өндірісі үшін62 346,4 млн. тенгені құраса, мұнай ... үшін 24 712,0 ... одақ ... ... болған. 2010 жылы салық төлеу жағынан өткен 2009 жылмен салыстырғанда 131% немесе533 398 млн тенге. 2011 ... ... ... қорытқанда Мемлекеттікбюджеттің кірісі бойынша 113,2% құралған.  Жоспар  бойынша  549  ... ... 621 721 ... болса, орындалғаны на 72 543млн.тенге.Жоспардың орындалғаны 113,1 %, МБ - 113,4%. 2011 ... 1 ... ... ... 199 015 млн.тенге құраса, өткен жылмен салыстырғанда109 396 ... ... ... ... ... 108 101 ... ... анықталуда. Салықты төлеу нөлдік бағамда 2010 ... ... 245 144,4 ... ... 2009 ... ... 21 216,6млн.тенге немесе 8 пайызға түскен. Жалпы салық қысымы елімізде ... бері ... ақ ... секторы азайуда. Және 2005-2010 жылдардан бері 20,9% бұл 2005 жыл ... 2010 жылы 12,1% ... ... Жалпы қолданыштар саны 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастапесептегенде 3 695 ... Оның ... ... ... саны ... 2010жылында-2 893 құрап, салысрырғанда 419 өскен. Жылдық жоспар бойынша барлықсалық түрлері 123,6 пайыз болғанСонымен,салықтық  ...  ету  ...  ...  нәтижелерінталдауды нақты Алматы қаласы Әуезов ауданы  салық басқармасының ... ... ... болады.Алматы қаласы Әуезов ауданы  салық  ...  ...  ...  ... ...  ...  2008-2010  жылдар аралығындаАлматы ... ... ... ... ... ... ... өтейік.2 кесте2008-2010 жылдардағы Алматы қаласы бойынша бюджетке түскен түсімдерүлесінің ...      |2008 ж     |2009ж    |2010 ж    |2010   |2010  ...   |        |       |       ...  ... ...  |        |       |       |2008 ... ж ||      |        |       |       ... ... %||       ...      |үлесі%      ...         ||       ... ...  |сомасы  |үлесі  |сомасы  |үлесі    ||       |    |(%)   |     |(%)   |     |(%)     ...   |80808,2 |100   |29064,0 |100   |31 712 ,0|100     ... |44,7  |     |21,1  |5729,8  |18,2     ... салығы |    |    |6138,0  |    |     |       ... ...  |9766,2 |12,1  |5086,9  |17,6  |5523,2  |17,4     ...    |    |    |     |    |     |       ...  |10376,6 |12,8  |4059,8  |14,0  |3939,0  |12,4     ...    |    |    |     |    |     |       ||ҚҚС     |17938,8 |22,2  |9358,8  |32,2  |11823,5 |37,2     ...    |444,4  |0,5   |68,9   |0,2   |63,7   |0,2     ...   |1850,4 |2,2   |2638,9  |9,1   |2976,2  |9,4     ...  |    |    |     |    |     |       ...    |    |    |     |    |     |       ... салық |4444,4 |    |1712,7  |5,8   |1656,5  |5,2     ||мен ...    |5,5   |     |    |     |       ...   |    |    |     |    |     |       ... көзі: Алматы қаласы Әуезов ауданы салық басқармасының есебі ... 3-де ... ... аралығындағы Әуезов ауданы бойыншасалықтық түсімдердің құрылымын ... ...  ...  2008 жылы-80808,2 млн теңге, 2009 жылы- 29064,0 млн теңге, 2010 жылы 31 712 ,0  ... ... ... түскен. Оның ішінде 2008 жылы корпоративтік табыссалығы жалпы салықтық түсімдердің  44,7 %, жеке ... ... ... салық-12,8 %, қосылған құн салығы-22,2 %, акциз-0,5%, меншіккесалынатын салықтар-2,2%, басқа салықтар мен міндетті ... 5,5 ... ... ... 2009 ... 21,1% құраса, ал 2010 жылыКТС 18,2 %, жеке табыс салығы 2009 ...  17,6%, 2010 жылы  17,4 ... ... 2009 ... %, 2010 жылы 12,4%, ... құн салығы2009 жылы-  32,2 %,2010 жылы  37,2%, ... 2009 ... %, 2010 ... %, ... ... ... 2009 ... 9,1 %, 2010 жылы   9,4 ... да ... мен ... ... 2009 жылы   5,8 %, 2010 ... -ын ...  ... жылдағы  Алматы  қаласы  Әуезов  ауданы  ...  ... ... ... ауытқуларыМың  теңге|Салық түрлері       |2010 жыл  ...  | ... +/-      ||             ...   ...   |            ||             |      |      |%      ... ...         |30 620 349 |31 712 191 |103,6    |1091842  ... табыс салығы|      |5729851  |83,7    ... ||             |6849699  |      |      |     ... ... салығы     |5307940  |5523276  |104,0    |215336  ... ...     |3936779  |3939063  |100,1    |2284   ||ҚҚС            ...  |11823525  |115,1    |1552238  ...           |55979   |63729   |113,8    |7750   ||Жер ...        |397556   |398362   |100,2    |806    ... ... ...    |80550   |86755   |107,7    |6205   ...         |      |      |      |     ... ... жеке ...  |1453892  |105,0    |69619   ... салығы заңды    |894204   |900253   |100,7    |6049   ...         |      |      |      |     ... ... жеке ...   |136980   |101,8    |2439   ... ... мен   |1307541  |1656505  |126,6    |348964  ...         |      |      |      |     ... ... ... ... ... ... ... басқармасының есебі [13].Кесте 4-те Алматы қаласы Әуезов ауданы ... 2010 жылы  ...  ... 30 620 349 мың ... ...  ... ... 31 712 191мың тенгені құраған. Жалпы 1091842 мың тенгеге немесе  3,6 пайызға артықорындалған. ... ... ... корпоративтік табыс салығы бойыншажоспарланған 6849699 мың тенгенің ... ... 5729851 мың ... ... ... -1119848 мың ... ...  16,3 пайызға орындалмайқалған.  Осыған байланысты республикалық бюджеттің  ... ... ...  ... ... бөлігінің  орындалуы,  салықтықміндеттемелердің уақытылы және ... ...  ...  резервтербойынша жұмыстардың жандандырылуы, бюджетке салықтар мен басқа да ... ... ... жоғарылауы, түсімдердің азаюына жол бермеужәне түсім көлемінің ... ... ету ... 2010  ... айында келесідей салықтық әкімшілік іс- шаралар жүргізілді.2010 жылы болжам 83,7 пайызға орындалған корпоративтік ... ... ... ... ... ... табыс салығы  қосылған  құн  салығы  ... бар 299 ... ... ... ... корпоративтік табыссалығы бойынша кемітіп көрсетулер бақылауға алынған.Жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде ...  728,3 млн ... ... ... салығы есептелінген.2010 жылға арналған декларацияны тапсырып болғаннан кейін  аванстықтөлемдерді төмендеткен 49 ... ... ... ... ... ... ... 63,8 млн тенге көлемінде корпоративтік табыссалығы есептелінді.Қазақстан ... ... ... ... сәйкес 2010жылға  аванстық төлемдер туралы  ... ... ...  салықтөлеушілерден КТС–ы өтелінген, жүргізілген ... ... ... ... ... 510,3 млн тенге көлемінде қосымша корпоративтік табыссалығы есептелінген.2010 жылдың аяғына ...  ай  ...  12  ...  ... ... ... ... жалпы сомасы 86,3 млн теңгені  құрайтындекларациядан кейінгі ...  ...  ...  ...  ... ... 29,6 млн тенге сомасында ҚҚС ... ...  ҚР ... ...  ...  ... Кодексінің 210 –бабыбойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған.Қосылған құн салығы ... 2010 жылы ... 10271287  мың ... ... 11823525 мың ... ... Жоспардан артық + 1552238 мыңтенге немесе 15,1 пайызға артық орындалған (кесте ... ... ... ...  ... ... ... салықтық әкімшілік тарапынан осы ҚҚС салығы бойынша  камералдықбақылау ... ... .2010 жылы ... ... ... төлеушілерге 5370 хабарлама ұсынылып,216,9 млн тенге сома көлемінде  ... құн ...  ... ... 748,4 млн ... ... ...  3532  салық төлеуші қосымшадекларациялар тапсырған, 2979,7 млн ... ... ... 1838 ...  100  %  ...  ...  ...  ...  ... ... ... байланысты  өзіндік себептері бар(1489,8млн тг  ... ... 1286 ... ...  ...  ... анықталған, 1400,8 млн тенге  ... ...  552  ... бойынша техникалық қателік анықталса, 89,1 млн тенге  алшақтықсомасында 203 ... ... ҚҚС ... есептен шығарылған, таратылған,басқа аудандық салық басқармасына ... ... ... ... төлеушілер).Сонымен 05.01.2011 жылы 234 салық төлеуші ... ... топ ... ... 7122,1 млн тенге алшақтық сомасында 192 ... ... ... 103 ... ... 684,0 млн тенге сомасында қосымша салықесептіліктерін тапсырған.Жергілікті бюджетті құрайтын жеке табыс ... мен ... ... аудандық салық басқармасы қызметкерлері  салықтық ... ... ... ...  ...  ...  ... мәліметтермен айта кететін болсақ,  жеке ... ... ... салықтың толық және уақытылы төленуі негізінде екінші деңгейлібанктерден ақшалай қарыз алған,  ... ...  ... ... ... ... бойынша мемлекеттік сатып алулар шеңберіндеақшалай ... алып ... ... ... ... ... ... Жүргізілген іс-шаралар кезінде, нақтырақ айтқанда  объектілердівизуальды зерттеу, басшылармен сұхбат жүргізу, ... ...  ...  ... ...  ... ... бірге  жүргізілгенхронометраждық зерттеулер барысында  маусым айынан 2010 ...  ... ...  ... ... ... ... 7 салық төлеушілерденжеке табыс салығы бойынша 11,4 млн тг, әлеуметтік салық бойынша -9,5 ... ... ... 4 ... төлеуші КТС-н 38,0 мың теңгеге  жоғарылатып,3-салық төлеуші ҚҚС бойынша өсімді 1,0 млн тенге өндірген.Сонымен, 2010 жылы жеке ... ... ... ... 215336 ... ... 4,0 ... артық,  ал әлеуметтік салық болжанған сомадан2284 мың тенге артық жиналған (кесте 4).Экономикалық- бақылау  ... ... ... ... 2010 жылы  271 ... және тақырыптық тексерулержүргізілген,  есептеу сомасы 1693,6 млн ... ...  2009  ... бұл көрсеткіш 656,5 млн тг немесе 163%-ға жоғарлаған.Салық заңнамасын бұзу негізінде  жалпы сомасы 537,1 млн ... 3161 ... іс  ... бұл  ...  ...  жылменсалыстырғанда 153 % құрайды (350,3 млн тг). ... ... ... ... ... 47  ...  төлеушілермен  аталған  залалдыкәсіпорындардың себептері қарастырылатын сұхбаттар жүргізілді, нәтижесіндешығындар қайта қарастырылып, 1737,9 млн ... ... ... ... ... Жылжымайтын мүлікті сату-сатып алудан мүліктіктабыс алып отырған тұлғаларға қатысты тексерулер жүргізіліп, нәтижесінде178,8 млн ... ...     ...  ...  ... ... жүргізуде салықтық  заңнаманы  бұзу  сияқты  ... ... ... ...  ...  салық  жүйесі  менсалық механизмінің тиімді ... ...  ...  ...  ... орны  ...  Салық бақылауын  жетілдірудің  ...  ... бірі ... ... жүргізу  болып  табылады. Осығансәйкес Алматы қаласы Әуезов ауданы ... ... ... 2008-2010жылдар аралығында жүргізілген  салықтық әкімшілік  тексерулеріне ... ... ... ... ... ... ...  бойынша  салықбасқармасында жүргізілген  салықтық ...  ...  ... ... ... тоқталып өтейік.2008-2010 жылдар аралығында Әуезов ауданы бойынша салық басқармасындажүргізілген ... ... ... бюджетке 2008 жылы – 2221 млнтеңге, 2009 жылы – 2846 млн ... 2010 жылы 3335 млн ... ... 2008-2010 жылдары заңды тұлғаларға жүргізілген  кешенді тексерулер ... 2008 жылы -1125 млн ... (50,6 % ), 2009 жылы – 1460 млн ... %) , 2010 жылы 2029 млн теңге (60,8 %)  ... ал ... ... 2008 ... 1096 млн ... (49,4 %), 2009 жылы – 1386 ... (48,7 %), 2010 жылы 1306 млн теңге (39,2 % ) түсім түскен.5 кесте2008-2010 жылдарда Алматы қаласы Әуезов ауданы  ... ... ... ... ... ... нәтижесінде  бюджеткетөленген түсімдердің құрылымы|      |2008 ж   |2009 ж   |2010 ж   |2010   |2010   ...  |      |      |      ...  ...  ...      |      |      |2008 ж ... ||ң ...  |      |      |      ...         ...  ...   ...  ...   |сомасы  ||         |млн тг  |%     |млн тг  |%     |млн тг  ||        ...     ...    ...     ...  ...  ||        |       |%      |       |%    |    ||        ...   ... %   ...   ... % |сомасы, ||        |млн тг   |      |млн тг   |    |млн тг ||           ... ... %              ... ||           |млн тг |                 |млн тг ||           |    |Қау  ...  ...  |    ||           |    |лы  ...  ... |    ||           |    ... ...  |    ||           |    |а   ... ... алын|    ||           |    |   ...   |уы ... |    || ...     |    |   |       |      |    ... ету ... |72   |47  |10      |15     |0,5   ||ҚР ... ...    |   |       |      |    ... ...    |    |   |       |      |    ... ...  |    |   |       |      |    || ... орг. салық   |    |   |       |      |    ... қою ...  |124   |87  |17      |20     |82   ...        |    |   |       |      |    || ...        |    |   |       |      |    ... ...  |2732 |343     |117     |5    ... төлеушінің   |    |   |       |      |    ... ... |    |   |       |      |    ... ...     |    |   |       |      |    ... тапсырмау |    |   |       |      |    ... мен ... |    |   |       |      |    ... ... да  |469   |260  |102     |10     |42   ... ... |    |   |       |      |    ... кемітіп    |    |   |       |      |    ...        |    |   |       |      |    ... ... ... қаласы Әуезов ауданы бойынша салық басқармасының жылдықтүсіндірмелік ... 2-Н ... ... ... ... ... ...  барысындаанықталған  бұзушылықтар  ... ... ...  ... ... ... баптарына  сәйкес  белгілі  бір  мөлшердеәкімшілік айыппұлдарын белгілейді.  ...  ...  2010 жылы  ... ... ... ... басқармасында  заң бұзушы  ...  және ... ... айыппұл сомаларына тоқталып өтелік.Алматы қаласы Әуезов ауданы салық басқармасының 2010 жылғы  ... ... ...  ...  тұлғалар  бойынша  құқықбұзушылықтаркөбінесе ...  ...  ... 88,205,206,209-баптарынасәйкес келетінін көруге болады.    2010 жылы ... ... ... Қазақстан Республикасының  заңында қарастырылған міндеттердізаңды тұлғалардың  орындамауы  ...  ...  72  ...  ... Оның ... 47 ... жасалып, әкімшілік  айыппұлды толығыменөндіріп алу ... 15 және ... ... өндіріп алынбауы бойынша 10әкімшілік істері  жүргізілген. Нәтижесінде  0,5 млн  ...  ... ... ... Ал  ... органында салық есебіне  қоюмерзімінің бұзылуы негізінде 87 қаулы, салық есептілігін,сондай- ақ салықтөлеушінің  ... ... үшін  ...  ...  ... 2732 ... ... мен бюджетке төленетін басқа да ...  ... ... ... ... 260  қаулы  жасалынса,әкімшілік айыппұлдардың толық өндірілмеуі  және  әкімшілік айыппұлдардыңтолық ... ... ... 37, 206 бап-460, 209-бап бойынша  ... ... ... Нәтижесінде 205-бап- 82 млн теңге, 206 бап-5 млн теңге, 209-бап бойынша  42 млн ...   ...  ... ... ...  кәсіпкерлік  субъектілерін  салықтық  әкімшіліктендірубарысында жеке ... ... ... ...  ... ... есептіліктерін уақытында тапсырмағандықтарынан орын алған, яғни  осыжағдай ... ... 1004 ... ... ... оның ішінде  786қаулы жасалған. Нәтижесінде  2 млн ... ...  ... ... ... құю бекеттері бойынша рыноктар мен акциздерге салықтықәкімшілік жүргізу кезінде Әуезов ауданның  алты  ...  ... ... ...  ...  ...  тексеружүргізіліп, нәтижесінде сауда орындары 1240 орынға жоғарылаған және  айлықтүсім сомасы 10,6 млн тг ... ... ... ...  ... қарамастан біржолғы төлемдер бойынша түсімдер негізінде болжамныңорындалуы 100%-ды ... құю ... ... құю ... 23,64 т бензин және11,1 т дизельдік отынның  ...  ...  ...  ... ... анықталған нәтижелерге сәйкес  13  хронометраждықзерттеулер жүргізілді. Нәтижесінде  ...  ...  ... ... ... ... 137%-ды қамтыған .Жоғарыда  көрсетілген  әкімшілік  істері  ...  ... ... ... ... ... қатысты бұзушылықтар көбінесе 88-бап «Зейнетақымен қамтамасыз ету ... ... ...  ... ... ... тлғалардың орындамауы», 205- бап  «Салықорганында салық есебіне  қою  ...  ...  ...  ... ақ ... ... ... жүргізу үшін  қажеттіқұжаттарды тапсырмау», 209-бап «Салықтар мен бюджетке төленетін басқа даміндетті ...  ... ... көрсету»  баптары  бойынша  орыналған. Ал жеке ... ... ... ... тапсырмауынәтижесінде  көптеген салық төлеушілер  206-бапқа  сәйкес   ... ...   ... ... осы ... ... ... төлеушілерге жететіндей толықтырып, сәйкесінше  осы баптарғажауапкершілікті арттыру  сияқты  салықтық  ...  ...  ... көрсетеді.10  кесте2010 жылы Алматы қаласы Әуезов ... ... ... ... ... ... салықтық әкімшілік айыппұлдар| |Әкімшілік-құқықбұ|Әкімшіл |Оның ішінде:           ...  || ... ...                 ...   ...     |ң саны |                 ... || |ның ...   |(бірлік)|                 ...  || |         |    |                 ... млн тг|| |         |    ...    ... |      || |         |    |бой ...   |айыппұлдың |      || |         |    |-ша ...    ... |      || |         |    |   ... ... |      ...    |    |   |        |      |      || ... ету   |    |   |        |      |      || ... ҚР    |38   |27  |8        |3     |0,077   || ... ...    |   |        |      |      || ...   |    |   |        |      |      || ... ...  |    |   |        |      |      || ...    |    |   |        |      |      ||2| ... ... |    |   |        |      |      || ... ...  |13   |7  |3        |3     |0,012   || |қою ...  |    |   |        |      |      || ...     |    |   |        |      |      ... есеп ... |    |   |        |      |      || ...     |1004  |786 |122       |89     |2     || ...    |    |   |        |      |      || ...    |    |   |        |      |      || ...     |    |   |        |      |      || ...    |    |   |        |      |      || ...     |    |   |        |      |      ||4| ... мен  |    |   |        |      |      || ... төлен   |33   |16  |8        |9     |0,4    || ... да ... |    |   |        |      |      || ... ...   |    |   |        |      |      || ... көрс.  |    |   |        |      |      ... ... ... ... ... ... салық басқармасының есебі [13].Қорыта келгенде, 2008-2010 жылдар аралығында  Алматы қаласы ... ...  ...  ...  ...  салықтық  әкімшіліктексерулері салық басқармасының бақылау қызметінің нәтижелі  ...  ...  ...  түсімдерінің  Алматы  қалалық  ... ... ... ... ... ... ... жылданжылға төмендеуі, сонымен бірге өндіріп алу сомаларының жыл ... ... ... ... ... ... ...  тиімділігі  мен  ... ... ... жоғары деңгейде болуын айқындайды.3  Қазақстан  Республикасының   салық   ...   ... ету ...  жетілдіру  жолдары3.1 Қазақстандағы салық  әкімшілігінің өзекті  мәселелері жәнеоларды шешу ... ... ... көп ... ... ...  ... құн салығын әкімшілдендіру ерекше орын алады. Қосылған құн салығынәкімшілдендіру негізінен төмендегідей салықтық бақылау ... ... құн ... ... ... ... алу;-қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебінен шығару;-қосылған  құн  салығын  төлеушілердің  ...  ... ... ... жүргізу;-салықтық тексерулер жүргізу;-қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару.Мысалы, Атырау облысы бойынша салық ... ... 2010 ... құн ... төлеуші ретінде 793 салық төлеушіні есепке қойып, 72салық төлеушіні қосылған құн салығын төлеушілер есебінен салықтық ... ... ... ...  ...  деректерінде  көрсетілгенорналасқан жері бойынша салық төлеушінің нақты бар ... ... ... үшін ... ... ... жүзеге асыратын іс-шарасы. Салықтықзерттеу ... ... ... орган белгілеген  нысан  бойыншасалықтық зерттеу актісі жасалады. Демек, бұл ... ... ... орны ... ... салық төлеушілерге міндетті шарт болыптабылады.Салық төлеушілердің ... ... ... ... ... бойынша нақты болуын немесе болмауын растау үшін, салықоргандары мұндай ... ҚҚС ... ... ... ... күнненбастап бір ай ішінде зерттеу актісін жасақтайды.Салықтық бақылаудың күрделі, сонымен ... ... ... бақылау. Камералдық бақылау - бұл салық ...  ... ... ... ... ... ... мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да ... мен ... мен ... ... ... қызметі органдары жүзеге асыратынбақылау. Камералдық бақылаудың мақсаты - салық органдары камералдық бақылаунәтижелері ... ... ... ... ... тіркеуесебіне қою және Салық Кодексінің 587-бабына сәйкес салық есептілігін ұсынужәне салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... төлеушіге дербес жоюға құқық беру.Өткен 2010 жылдың ішінде, осы облыс бойынша қосылған құн салығынавтоматтық ... ...  ...  5  ...  болды,  олардыңнәтижелерімен 180680,0 мың теңге  қосымша  салық  ...  ... ... ... ... ... ... жүргізетін әкімшілдендіру бағыттарының бірісалықтық тексерулер жүргізу.  ... ... бұл ...  ... жүзеге асыратын  Қазақстан  Республикасы  салық  заңдарыныңорындалуын тексеру. ...  ...  ... ... ... ... мен ... төлеуші салық тексерулеріне қатысушылар болыптабылады. Осы жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... қосылған құн салығы бойынша 21 тақырыптық тексерулер жүргізді.  ... ... ... 318,0 млн. тенге  салықтар есептелінді.Сонымен қатар, салық органдары қосылған құн ... ... ... сомасын қайтару туралы талаптарды да қарайды.Салық Кодексіне 2010 жылы енген ... ... ... ... кезде  тек айналым мақсатында пайданылмайтын «нөлдік»ставка ... ... ... ... ... ... ... байланысты қалыптасқан қосылған құн салығының асып түсуін қайтарутуралы талаптарды қарайды, ал ... ... ... құн ... ... туралы талаптарды қарау, жоғарыда айтылған өзгерістерге байланыстыкейінге ... ... ... «нөлдік» ставка бойынша қосылған құн салығының асыпкеткен ...  ...  ...  3102,6  млн.тенге  бюджеттен  салықтөлеушілерге қайтарылды.Өз Жолдауында Елбасымыз инвестициялық ... ...  ...  ...  ...  келтірді.  Бірақ  бұл  ... ... ... ... деген сөзі деп ұғынылмауытиіс. «Президенттің нақты тапсырмасы - елді инвестициялық тартымды ету» депұғынылуы керек. Сонда ғана біз ... ... ... ... ... Әкімшілік кедергілердің шамамен 50 пайызға азайтылуы кәсіпкерлерүшін біраз ... ... ... Солай бола тұрса да шетелдіктер әрқашан азшығынмен мол қайтарым алуды ... ... ... нысан  ретіндеұстанатыны  тағы бар.  Өйткені кез ... ... ... ... тартымды мемлекеттердің көшін ... ...  ... ... ...  ... төмен. Басқаны былай ... 20 жыл ... ... аса ... аймақ» саналып келген Қытайжәне Оңтүстік Шығыс Азияның қарқынды ...  ...  ... ... ... ... ең ... деңгейде.Сондықтан да бұл елдердің өнімдерінде өзіндік құн арзан ... ... ... Демек, салық және тариф саясатында бізжалпыға ... ... ... ... ... салық жүйесіне де тиімдіболар ...  ...  ...  ...  ...  ...  кейбір  өзгеше  бағыттары  бар.  Мысалы,  ҚазақстанРеспубликасының «Мұнай ... ... ... ... және ... ... ... туралы» және «Этил спирті мен  алкогольөнімінің өндірісі мен ... ... ... туралы» Заңдарыныңталаптары бойынша, Салық Кодексінің 574 бабын басшылыққа алып, ... ... ... ... ... төлеушілерге тіркеу есебін жәнетіркеу есебінен шығаруды жүргізеді. ... ... ... ...  кейбір  жекелеген  қызмет  түрлері  лицензияландырылғанынабайланысты,  лицензиялау  ...  ...  ...  ... ... ... ... 2010 жылы кейбір аймақтар бойынша салық органдары акцизсалығын әкімшілдендіру барысында төмендегідей жұмыстар ... ... ... және ... ... ... лицензиялауталаптарын бұзушылық фактілерін анықтау бойынша жүргізілген тақырыптықтексерулердің  ...  ...  ...  ...  ... ... 1579 шыны арақ ... тәркіленіп, 296,4 мың теңгемөлшерінде айыппұл салынды.Алкоголь өнімдерін сатуда ең ... ... ...  ... қорытындысымен 2334 шыны арақ өнімдері тәркіленіп, 169,6 ... ... ал ... ... ... бойынша 1766250 теңге айыппұлсот шешімдерімен салынды.Сонымен қатар, жанар май бекеттерінде 16 хронометраждық ... ... ... ... май сату ... өсіп ... ... ұлғайып отыр. Ілеспе жүк құжаттарын мерзімінде тапсырмағандарыүшін, сот ... 23 ...  ...  ...  24  лауазымдытұлғаларға 664,1 мың теңге әкімшілік айыппұлдар салынды.Қазіргі кезде, Салық департаментіне алкоголь өнімдерін ... ... ... ... лицензия беру жүктелгеніне ... ... ... есебіне қою және тіркеу карточкаларын беру жұмыстарыжүргізілуде. Айта кету ... ... ... ... ал ... қала және ... бойынша Салық басқармалары береді.  Тіркеужұмыстары үстіміздегі ... 1-ші ... ... ... сол ... ... ... әкімшілік жауапкершілікке тартылады.Салық органдарының қызметкерлері бюджетке төленетін  салықтар менбасқа да міндетті ...  ... ...  ... дұрыстығын,оларды алудың толымдылығы мен уақытылы аударылуы  жөніндегі  ... ... ... бақылау жасауды жүзеге асырады.  Осы бақылаужүзеге асыру барысында  заңда  бекітілген  ...  ...  ... негізінде ұйымдастырады.2010 жылдың қараша айында,  еліміздегі  ...  ... ... қызметткерлердің штаттық құрамдарының өзгертілуінебайланысты кейбір аймақтарда салық департаментінің қосылған құн ... ... мен ... ... ...  ... ... салықтарды әкімшілдендіру басқармасы құрылды.   Қазіргі кезде  акциздік өнім бюджеттік  түсімнің  ... ... ...  салу  ...  ... ...  болып  табылады.Сәйкесінше, акциздік өнімге мемлекет тарапынан бақылау  қажет.  Акциздіктауарлардың және  ... ...  ... ...  ...  ... ... Салық кодексінде нақты бекітілген. Бірақ салық төлеушілермен мемлекеттік органның ... ... ... ...  ... ... туындайды. Оларды шешу  ішкі нарықтың  тұрақтылығын,отандық тауарларға сұраныстың өсуін және  ...  ...  ... ... ... ... ... жүйесін құру қажет.Жанама салықтардың ішіндегі осы акциз салығы әлемде тек қана ... мол ... ел ... ... ... ... үшін салынады. Албізде акциз салығы отандық өндірісті тежеуішке айналған. Азық-түлік, дәрі-дәрмек импортын тасымалдаушыларға ...  ...  ...  ... өзімізде өндіретіндер салықтың осы түрімен айналысады. ... ... ... ... сала ... үшін ... ... «Жаңа Салықкодексінде де оның жеңілдегені шамалы. Демек, әсіресе, аграрлық ... ... ... құюшыларды акциз салығынан толық босатуқажет. Ең кем ... ... бұл ... 50 ... төмендетседе  бірпайдалы іс болар еді. Қосымша құнға салық та ... ... ... ... ... қосымша құны мол кәсіпорындарға салынады. Әсіресе, қаржы секторына. Алкүнкөрісін әзер ... ... ... ... ... түрі  ... ... қосымша құнға салықпен барлық кәсіпкерлер төлейді  ... ...  ...  ...  ...  ...  байлықтарымыздыпайдаланып жатқандар салықтың бұл түрінен ... ...  ... ... Қазақстан халқына Жолдауында салықтың осы ...  ... ... еді. ... 2010 ... ... ... байланыстысөйлеген сөзінде Экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт ... ... бұл ... ... деңгейі сақталатынын мәлімдеді.. Біздіңойымызша, қосымша құнға салық қазіргіден ең кемі 30 пайыз, ... ... 50 ... ... ... ... ... тартымдымемлекет болып шығар еді. Әлеуметтік-корпоративтік салық та салықтың жанама түріне жатады.Сондықтан да ... ... ... бұл түрі ... жоқ ... ... ... аз мөлшерде. Демек, біз осы саладан да ...  ...  ...  Айталық,  «Ресейде  және  ...  ... ... ... бар ма, жоқ па, бар ... ... мөлшерде» деген сұраққа жауап тауып, сол бойынша өз межеміздібелгілесек, қателеспейміз. Дүниежүзінде ... ... түрі - ... ... ... саналады.Бұл әр мемлекетте әртүрлі. Бізде шамамен орта деңгей деуге ... ... бола ... да салықтың бұл түрін әр жеке тұлғаның табыс мөлшерінеорай құбылмалы деңгейде ұстағанды жөн ...  ... Жаңа ... кодексіқабылданғанға дейін табыс салығының өспелі мөлшері болған еді. Біздіңше,бұл мол ... топ ... ... ... ... ... аз ... бұқараға жүктеген бір іс болған секілді. Қалай болғанда да ...  ... ... ... ... қалыбына таяу арада көшіп жатса, экономика  үшін ... ... ... ... қатарлы елінде бюджет шығыны белгіленіп, сонытолтыру үшін салық мөлшері тағайындалмайды. Керісінше, салық ұдайы ... ... да, ... ... ... ... шығынына пайдаланылады.Яғни бюджет кірісін салықты молайту арқылы өсіру мақсатқа алынбайды. Бұлсалық жайлы ... аты ... ... ... ... жақындапқалады.Салықтың пайда-зиянын жеріне жеткізе зерттеген Лаффер «салықмөлшері жалпы табыстың 50 ... ... ... қоятын»  жағдайда,экономика дамымайды, кәсіпорын немесе мемлекет инвестициялық тартымды ... ... ... ...  ... ... ... ауыртпалықтытөмендету  кәсіпкерлер және нарықтық экономика жағдайында  оң ... деп ... ... жұмысының бірқатар объективті және субъективтісебептер салдарынан толық жетілмегендігі, салық төлеуден ... ... т.б. да ... ... ... ... шет мемлекеттегі салықоргандарымен бірлесе жұмыс істеуді, әсіресе ... ... ... ... ... мұнай өнімдерінің бөлшек саудадағы нақтыайналымдарын анықтау үшін жұмыстар жүргізілуе. 158 хронометраждықзерттеулердің нәтижесінде, сатудан түскен табысы көлікке май құю бекеттерінұстап ... да ... ... ... көлемін төмендетіпкөрсеткен 102 объект тұрақты мониторингке алынды. Алкоголь өнімдерінөндіретін мекемелерде тұрған акциздік қосындардың жұмысы ... ... осы ... ... ... ... ... түскен акциздер –139,1 млн. теңгені құраса, қыркүйек айында – 150,9 млн. теңге түсті, яғниалкоголь өнімдеріне акциздер бойынша ... өсу ... ... ... ... ... салық заңнмасын бұзушылыққұбылысы ауқымды көлемге ие болып отыр. Жыл сайын салық ... ... ... саны өсуде. Бірақ олардың латенттілігінің жоғарыболуы және қылмыстың аз ашылуы, қарастырылып отырған ... ... ... ... ... ... алып келеді. Мұны салықтық және  ...  ...  ...  ...  ... көруге болады.Салық заңнамасын қолданы тәжрибесі көрсеткендей, салықтық қатынастараптарының бірінің мүдделеріне шек қою міндетті ... ... ... ... туғызады. Егер кәсіпкерлерге салық ауыртпалығы қатаңдатылсаонда бизнестің басым бөлігі ... ... яғни ол  ... ... және сыбайлас жемқорлықтың жандануына мүмкіндікбереді. Мұндай жағдайда нәтижеде кәсіпкерлер де, мемлекетте ... ... ... ... Президенті Н.Ә. Назарбаев«Қазақстан халқының әл-ауқатын ...... ...  ... ... ... ... Үкіметке, экономиканы жаңғыртуға,әртараптандыруға және бизнестің «көлеңкеден» шығуына жағдай ... ... ... әзірлеуге тапсырма берген.  Сондай-ақ, Елбасы, жаңа ... ... ... емес секторы, әсіресе, шағын және ортабизнес үшін жалпы салықтық ауыртпалықтардың төмендетілуін қарастыруы ... ... ... күні ... ... жаңа  ...  ... дәлелдейді. Егер бастапқыда салық салу саясаты тек мемлекеттіңмүддесін ескеріп, экстенсивті сипатта болса, ... ... ... ...   ... күні бәрі ... салықтық саясатындұрыс түсіне бермейді сондықтан өздерінің кәсіпкерлік қызметін салықтықзаңнаманы бұза ... ... ... ... пен ... ... ... мақсатында мұндай қоғамдық қатынастар қылмыстық заңнаматарапынан сенімді қорғауды қажет етеді, себебі салықтық ... ... ... ауыр ... соқтырады.ҚР Қылмыстық кодексінің 7-ші тарауы экономикалық қызмет саласындағықылмыстар үшін, ал 222 бап ... ... ... ... үшінжауаптылық жауаптылық қарастырады.Осы бапқа сәйкес ірі мөлшерде, ұйымдардан салық ... ... ... ... үш ... құрамнан тұрады: 1) декларация табыс етуміндетті болып табылатын  жағдайларда  жиынтық  ...  ...  ... ... етпеу; 2) декларацияға немесе салықты немесе мемлекеттікбюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді есептеумен немесе ... өзге де ... ... немесе шығыстар туралы көрінеубұрмаланған деректерді енгізу; 3) салық салынатын басқа да ... өзге де ... ... ... ... ... ... жерін жасыруарқылы .Салықтың және басқа да ... ... ... ... ... салық салу объектілері және салық салуға байланысты ... ... ... ... сәйкес анықталады (25 бап).Қолджаныстағы қылмыстық заңнмаға сәйкес салық төлеуден ... ... ... ... үшін ... шарт болып төленбеген салықтыңірі мөлшерде болуы. ҚР ҚК 221 және 222 ... ... ... ... болып саналады, егер жеке тұлғалар 500 АЕК, ал заңды тұлғалар 2000АЕК мөлшерде салық төлеуден ... ... ... ҚР Қылмыстық кодексіне «аса ... ... ... ... ... үшін жауаптылық енгізуқажеттілігін көрсетіп отыр. Мысалы, 2007 жылы Оңтүстік Қазақстан ... ... ... және ... ...  қарсы  күресдепартаментімен ҚР ҚК 222 бапта көрсетілген 62 қылмыс анықталған, ... ... ... ... ... ... ... 100 млн-нан асқан,яғни 100 мың АЕК-ке тең. Сонда, 5 млн. ... ... ... ... кінәлі адам да және 100 млн. ... ... ... ... да ... қылмыстық жауаптылыққа тартылады, ал соңғының келтіргенэкономикалық ... 20 есе ... бұл ... ... бір ... Қылмыстық кодексте «аса ірімөлшерде салық төлеуден жалтару» түріндегі салықтық қылмыстардың сараланғанқұрамның болмауы мемлекеттің ... ... ... ... ... келтірген кінәлі адамның қылмыстық жауаптылықтан құтылуына мүмкіндікбереді, себебі бұл ... ... ... қылмыстар санатына жатады.Салықтық қылмыстармен күрестің проблемаларының бірі – ҚазақстанРеспубликасының ... ... 222 ... бөліктерінде көрсетілгенқылмыс құрамының қоғамға қауіптілік деңгейі мен ... ... ... ... ... әртүрлі қылмыстарды бір санатқажатқызады, яғни орташа ауыр қылмыстарға.Егер 2007 жылы ... ... ... кіріс бөлігінде салықтықтүсімдер 73 % құраса, ал 2008 жылы 82 % ... бұл ... ... ... ... ... ... жатқан қылмысобъектісінің жоғары маңыздылығын ескере отырып, егер Қылмыстық ... ... 2 ... «аса ірі ... ... ... ... үшінқылмыстық жауаптылық енгізілсе, онда қарастырылып жатқан қылмыс үшін ... ... ... бас ... ... ... жасазаныңмерзімін мүлкін тәркілей отырып, бес жылдан он жылға ... деп ... ... қатар, субъектіні салықтық міндеттемесін орындауға ынталандыруүшін, егер кінәлі адам ... ... ... ... яғни ... ... төлеген жағдайда оны  ақталатын  негіздер  боййыншақылмыстық жауаптылықтан босату туралы ... шеші ... деп ... сот-тергеу тәжірибесі көрсетіп отырғандай, қылмыстық қудалауоргандары  және  сот  ...  ...  ...  ...  ... Қылмыстық Кодексінің 67 бабы 2 бөлігінің ережесін қолданаотырып, яғни ... ... ... ... ... .Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 2001 жылдың 21 маусымдағы№ 4 «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 67 бабын қолдану ... ... ... нормативтік қаулысына сәйкес Қылмыстық Кодексінің67 бабының 2 бөлігі бойынша кез-келген орташа ауыр ... ... ... ... ... ... бірнеше реттілігіне, жиынтығына немесеқайталануына тәуелсіз егер оның әрекетінде мынадай негіздер болса қылмыстықжауаптылықтан босатылуы мүмкін:а)жасалған іс-әрекет ... ауыр ... ... ... қылмыс жасаған адам жәбірленушімен  татуласса;б)қылмыс жасаған адам жәбірленушіге келтірілген  зиянның  ...  Егер ... ... ... жоқ ... онда ... 67 ... 2 бөлігін қолдануға жол берілмейді.Сондықтан, бұл ... шешу үшін ... ... ... ... салықтық қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылықтан босатуғанегіздерді ... ... ...  енгізу  қажет.  ҚазақстанРеспубликасының Қылмыстық Кодексінің 221 және  222  ...  ... ... ... жөн ... еді: «Салық  төлеуденжалтарған тұлға Осы кодекстің 221 және 222 ... ... ... ... егер өз ... немесе өкіметтің талап етуіменкелтірілген залалды толық өндірсе және оның әрекеттерінде ... ... ... ... ... ... тағы бір әдісі жалған кәсіпорындеп аталатын жалған фирмалар, біркүндік ... ...  ...  ...   ...   192   ... анықтамасы былай берілген - кәсiпкерлiк немесе банктiкқызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз несие алу, ... ... ... өзге ... ... алу немесе тыйым салынған ... ... ... ... ... ... мемлекетке iрi зиян келтiрген коммерциялық ұйымқұру. Атап кету ... бұл ... ... қыруар зиян келтіріледіжәне де мұндай қылмысты ашу қаржы  полициясы органдары үшін өте ...   ...   ...   ...   ... ... «Казкурылыстекст» деген ЖШС-тер салықтөлеуден жалтару үшін құрылған, олардың заңсыз қызметінің ... 5 ... ... ... зиян ...  ... ...  және  бюджетке  міндеттітөлемдер туралы» Кодексінің 235 және 242 ... ... ... ... деп ... ... ... жұмыстар (қызметтер,тауарлар) бойынша  есепке жатқызылған қосымша құнға салық сомасы, ... ... ...... кәсіпкерлік үшін кінәлі деп ... ... ... ... ... ... сот ... мемлекетке зиян келтіретін салықтөлеуден ... ... ... ... ... асыру ниетінсізкомерциялық ұйым құрылғандығын дәлелдейді.Соның салдарынан барлық шот-фактуралар мөрімен және заңды тұлғаныңатауы жалған деп танылады және ... ... 209, 237 ... ... ...  ...  және  ...  қабылдаушының,  яғни  жалғанкәсіпорынның есебіне жатқызылған қосымша құнға салық ... ... ... ... ... ... ... болған шығындыконтрагенттердің есепке жатқызуынан алу процедурасы тәжірибеде ... ... ... құру ... ... ... ... енген сотүкімінің негізінде салық органдары жалған ... ... ... ... ... ... ... құнға салық бойынша есепке алу туралыкуәлігі қылмыстық іс әрекет басталға мезеттен бастап жоққа ... ... бұл ... қосымша құнға салық  бойынша есепке алу күнімен дәлкеледі.3) Осыған байланысты осы мезеттен бастап жалған ... ...  ...  ...  ...  ...  жалған  кәсіпорынконтрагенттерінің есепке жатқызуынан алынады, өтіп ... ... ... ... ... ... өсім есепетелінеді. Корпорациялық табыссалғының сомасы ... ... ... ... ... ... контрагенттерінің  шығындарынан  ...  ...  ... Егер ... ... ... сомасы екі мың айлық есептіккөрсеткіштен асатын ... ... ... ... материалдарын қаржыполиция органдарына Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192 және222 баптары бойынша қылмыстық іс қозғау үшін ... ... ... ... ... деп ... субъектілермен қарым-қатынас нәтижесінде шарушылық субъектілерінде туындайтын шығындарға қатыстысалық органдары Азаматтық кодекстің 10 бабын ... ала ... ... ... ... ... жатқызады.Жалған кәсіпкерлікпен күресуде негізгі проблема ...  ... ... есепке жатқызуынан алу механизмін реттейтінзаңның жетілмеуі.Фирманы жалған кәсіпорын деп сотпен танудың  ... ... және ... ... ... кәсіпорынның» нақты анықтамасыберілмеген, тек ҚК 192 бабында «жалған кәсіпкерлік» қылмысы ... ... ... ... орай, тәжірибеде соттар, салық органдары, ... ... ... ... ... тап ... отыр.Салық кодексінің 209 және 237 баптарының талаптарына сәйкес,  ... ... ...  ...  ...  алуфирманы жалған  кәсіпорын деп тану ... сот  ...  ... Сот  ... ... ... ...  банктiкқызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз несие алу, салық төлеуден босатылу, өзгеде мүлiктiк пайда алу ... ... ... ... ... ... баразаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi зиян ... ... ... ... ... дәлелдемелер болғанымен, соттар мұндай заңдытұлғаны «жалған кәсіпорын» тануға қиналады, себебі ... ... ... ... ... ... қаратырыплып жатқан санаттағы қылмыстардытергеудің аяқтаушы және ... ... яғни  ...  ... ... ... ... жасайды .Айтылғандарға байланысты, Азаматтық кодекске «жалған кәсіпорынның»түсінігіне нақты анықтама беретін норманы енгізген тиімді ... еді ... ... мазмұнда  ұсынуға  болады:  «Жалған  кәсіпорын  ... ... ... ... ... ... ниетiнсiз несие алу, салықтөлеуден босатылу, өзге де мүлiктiк ... алу ... ... салынғанқызметтi жасыру мақсаты құрылған заңды тұлға». Мемлекет қазынасына орасан залал келтіретін, бюджетке салық төлеуденқасақана ... және ... ... күрестің тиімділігін арттырумақсатында заңды ... ... ...  ...  процедурасынреттейтін заң актілеріне өзгерістер енгізу қажет.  ...  ... ... тұлғаларды тіркеу және филиалдар мен ... ... ... ... және ... ... ... тіркеутәртібін реттейтін басқа да заңға бағынышты ... ... ... ... ... кезінде құрылтайшының қатысу міндеті қаралмаған. «Заңды тұлғаларды тіркеу және филиалдар мен ... ... ... ... 6 ... былай делінген, заңды тұлғаны тіркеу ... ... ... Республикасының Әділет министрлігімен бекітілгеннысанда арыз беріледі, оған құрылтай ... ... ... ... үшін ... құжаттардың тізімі және тіркеу тәртібіҚазақстан Республикасының  Әділет министрлігінің 2007 ... 12 ... №112 ... бекітілген заңды тұлғаларды тіркеу және ... ... ... ... ... Нұсқаумен реттеледі.Бірақ  жоғарыда  аталған  заңды тұлғаларды  тіркеу  процессінреттейтін заң ... ... ... ... ... ... ... туралы  талап  жоқ.  Заңнамады  мұндай  кемшілікқаскүнемдерге кедергісіз ... ... ... ... ... ... бекітілген құжаттарды қабылдау халыққа қызметкөрсету орталағаның кез-келген қызметкерімен  ...  ал  ... ... ... ... және  ...  қызмет  туралызаңнаманың күші қолданылмайды.1қаңтар 1999 жылдан Салық кодексінің бірінші бөлімі ... ... ... жалпы қағидаларына арналған.Кодекс салық органдарыныңөз құзіреттерін жүзеге асыру үдерісінің толық ... ... ... ... ... ... жүргізу, салық төлеушінің  ... ... алу, ... ... ... ... операциялардытоқтату тәртібін бақылап отырады .Салық кодексінің басты кемшілігі ... ... және ... құқықтарының ақылға  қонымды  ...  ...  ... ал ол ... жүйенің тиімділігіне  қатер  туғызады.Салықкодексінде ...  ...  ...  проблемаларының  шешімдерінтаразылағанда, бірде салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... жіберілген.  Бұл  жерде  екеуі  де  қауіпті.  Бұлкемшіліктерге ... ... ... аса ... ... шешутұжырымдамасы ұсынылып отыр,олардың қатарына мыналар жатады:1. салық төлеушіні ... ... ... ... ... ... салық салу мақсаты үшін тауар, жұмыс немесе  қызмет бағасын анықтауқағидасы;4. салық оргардарының ... ... ... асыруы бойынша құзіреті;5. салықтық міндеттемелерді есептеу үшін салық органдарының жанама түрінпайдалануы;6. салықтық міндеттемелерді атқаруды ... ету ... ... ... ... ... салық органдарының шешімдері мен әрекеттерін қайта қарау тәртібі;9. салық жеңілдіктері, салықтық  ...  ...  ... жеңілдіктердің берілу тәртібі;10. өсімақыны төлеу тәртібі және көлемі;11. ... ... ... ... ... және қайтару.Қорыта келгенде, мемлекеттің де, салық төлеушілердің де мүдделерінесәйкес ... және ... ... ... салықтарды төлеудің дұрыстығымен уақтылығын үнемі бақылап отыруы қажет. Сол үшін салықтық  ... ... ... ... ... төлеушілерді тіркеу есебі мен жеке объектілердің есебі;- жүйеге келтірілген бақылау;- салық төлеушілердің моноторингі (нақты салық салынатын мөлшердіанықтау үшін ... ... ... ... зерттеп отыру(бақылау) жүргізу);- салық төлеушілер тарапынан ережелердің сақталынуын бақылау жасауфискалдық ... бар ... ... тауарлардың жеке түрлерін акциздержинау шараларымен таңбалау; құжаттық салықтарды тексеру .3.2  ...  ...  ...  әкімшілік  етумеханизмін жетілдіру жолдарыҚазіргі кезде салық ... ... ...  ... ... ... Оған ... ретінде, соңғы кезде салықәкімшілігі саласында жүргізіліп  жатқан  реформаларды  ...  ... жылы ... ... жаңа ... ... ... асыру кезіндемаңызды мәселенің бірі – салық әкімшілігі болып табылады. Ондағы көтеріліпотырған  ...  бірі  –  ...  үшін  ...  ... ... оңайлату, яғни салық қызметі органдарының салықтөлеушілермен ... ... ... ... ... есептілігініңэлектронды нысанасын мейлінше кең түрде практикаға енгізу. ... ... ... ... ... мен ... олардың рәсімделуімен қолданылуын нақтырақ көрсету.Салық әкімшілігінің обьектісі ірі шаруашылық субьектілердің қызметіболып ...  оның  ...  ...  ...  ... шешуші әсері бар.Салық әкімшілігі салық ... ... ... ... ... Салық әкімшілігінің саясатын құруда  үш ең басты негізгіқағидасы бар:1. Ереже ... ... және адал ... ... Салық төлеуші және салық органдарының заңдарда бекітілген құқықтарыныңтеңдігіне жету қажет;3. Әр ... ... ... ... ... дисциплинасынқолдауға, сонымен қатар салық органдарындағы коррупциямен күрес.Салық жүйесінің айқындылық және адалдық ... ... ... талап  етеді.Мұндай  заңнамалық  саясатты  ... және ... ... ... ... ... ... салықсалуда қарапайымдылыққа жету қыйынырақ, бірақ бұл мүмкін болады, егер ... ... ал ... салу ... кең ... ... ... жақсы ойластырылған болуы тиіс.Қарапайым салық заңдары салық жүйесінің өтпелі кезеңі үшін үлкенмағынаға ... ... ... ... ... ... салықтөлеушілерді  жаңа әкімшілік ережелерге үйренуін ...  ... ... ... ... ... салық төлеушілердітәжірибелік оқытудың үлкен мағынасы бар.Бірақ тәжірибелік оқытуларға жылдаркетуі мүмкін, ал ... ... ... ... ... енеді. Сондықтаносындай айқын және қарапайым ... ... көп ... жағы ... ... кезеңдерінде айқындылық пен адалдық болғаны дұрыс,сонда барлық қызығушы жақтар салық жүйесі ... ... ... оларды жетілдіре бастайды.Салық әкімшілігі үшін құқықтық балансты құру маңызды мағынаға ие.Салық төлеушінің ... ... ... ... ... және ... данақты заңдарды сақтау талап етіледі. Салық органдарының қызметкерлерінеқұжаттарға қол ... ... ету ... декларацияларды тексеругежәне салық заңдарын бұзу  ... ... ... ... ... ... ... қорғауға құқықтар берілуі тиіс.Салық төлеушінің құқықтарын салықтық тексерістер кезеңіде  ... ... ... алу, ... ... салу ... ... етуқажет. Егер айыппұлдар өте тыңғылықты құрылған ... онда ... ... ... ... құқықта сондай-ақ қарыз алушы мен кредитор арасындағықарапайым іскерлік  қатынастарды  ...  ...  ...  ... ... ... салық төлеушілерге жүйенің адал сипаттамасынтүсінуге көмектеседі.БЭФ-тың 2007-2008 жылға жасаған ... ... ... ... қабілеттілік рейьингинде 61-ші орын алады. Онда салықтық реттеулермен салық жүкемесі Қазақстанда бизнес жүргізудегі негізгі ... ... ... ... ... көп ... ... комитеті тарапынантексерулердің қорытындысына шағымданады, сол сияқты артық төленген салықтықайта есептеуді, егер артық төлегендігі ... ... оны ... керіқайтарйды, бюджетке артық төленеген ҚҚС сомасын кері қайтаруды талап етедіжәне салы ... ... ... ... ... сөз ... есептілік көлемінде құзырылы органдар бекіткен барлық ... ... ... саны – ... ... үшін – 33, жеке ... – 26. Корпоративтік салықтың үлгі көлемі – 170 бет, ... ... үлгі ... – 60 ... жуық. Кодексте қарастырылған ... ... ... ... саны ... ...   Ал,жеңілдіктердің саны- 135 болып отыр.Салықтық әкімшілендіру деңгейін ... үшін ... және ...  ... Республикалық әкімшілікті жүргізуді жетілдірудің2009-2012 жылдарға арналған бағдарламасының ... ... ... ... - салық төлеушілердің өздерінің салықтық міндеттемелерін еріктіорындауына жағдай жасайды, салықты және бюджетке ... да ... ... ... ... қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алып,оның өріс алуын болдырмайды. Сол сияқты салықтық ... ... ... көлеңкелі экономиканы қысқарту  ...  ... ... ... ... ... реформалаудың 2010-2014жылдарға арналған инвестициялық ...  ...  ...  ... ... жасалуда.Дегенмен, салық әкімшілігі саласында басқа да жетілдіруді талапететін шаралар бар, олар төмендегідей:Мемлекеттік  ...  ...  ...  біртұтастық  жәнетәуелсіздік принциптері тек салықтық ... ...  ... ... ... болуы мүмкін;Мемлекеттік бюджетке түсетін жетіспеушілікті төмендеті үшін арнайышаралар қолдану және бюджетке қарыз салық төлеушілермн ... ... ... бұзушылық қылмыстарға қарсы қолданылатын салықтықсанкцияларды ... ... және ... ... ... ... ... алдын алу практикасын қолдану;Құқық қорғау және салық органдарының қызметтерін бір ... ... ... ... ... ... және ... жүргізушісубъектілер мен азаматтар арсында салықтың беделі мен ... ... ...   ... ... ... ... арттыру, ол үшінбүгінгі таңдағы салық төлеушілерге қызмет көрсету  бойынша  ... және ... ... құру және ... ... ... деігейін көтеру, ол  үшін  ...  ... ... ... ... ... ТМД және алыс шет ... салық қызметкерлерімен, сондай-ақ аумақтық салық орандарықызметкерлері ... ... ...  ...  ...  ...  ...  және  субъективті  себептер  салдарынан  толықжетілмегендігі, салық ... ... ...  ...  т.б.  ... салық органдарынан басқа шет мемлекеттегі салық органдарыменбірлесе жұмыс істеуді, әсіресе ... ... ... етіп ... ... ... және ... әкімшілігін жүргізудіжеңілдету үшін, салық салу жүйесі 3 компонетінің- салықты анықтау ... оның ... және ... ... сипаттамаларының бірлігіболып табылады және шағын және орта ... ... ... ... етеді. Мұнда барлық 3 компонент те маңызды болып ... ... ... үшін ... ... ... ... етуіне бұрмаланғанәсерін тигізуі мүмкін; ставка мөлшері шамадан тыс ... ... ... салық әкімшілігін жүрізудің таңдалған тәртібінің өзі де салықтөлеушілерге елеулі шығындар ... ... ... ... көп емес,тоқсан сайын төленетін салықты төлеу жеке ... ... есеп ... жүргізу үшін бухгалтер  ұстауды  ...  ...  ол  ... ... ... талап етеді. Сонымен қатар, салық  ... ... ... ...  ...  қызметкерлерініңтабысы (оның ішінде көлеңкелі) болып кетеді, ал салық салудағы ... ... ... ... бюджет кірісінің азаюы болып табыладыжәне т.б. Сондықтан барлық мүдделік жақтардың жағдайын ескере ... ... ... ... ... асырылатын өзгертулер шағын және ортабизнес секторының дамуына айтарлықтай оң әсер тигізуге қабілетті.Қазіргі ... ...  ... ... ... жетілдірубойынша,  Жаңа салық кодексі өңдеуші ... ... бір ... ... ... шикізаттық  емес  секторына  ауыртпалықтытөмендетеді және ... ... мен ... ... ететінжағдай жасайды. Сонымен қатар, салық әкімшілендіру ... ... ... ... ... есебінен бизнесті жүргізу жағдайын жақсартудықарастырады.Салықтық  әкімшілендірудегі  ...  ...  ... ... Жаңа Салық кодексін әзірлеу барысында концептуалды мәнібар негізгі мәселелердің бірі ... ... одан әрі ... ... ... ... ... осы салада шешілмегенкөптеген  мәселелердің болуы туралы растайды.  Салықтық  ... ... ... ... келмейді, әртүрлі әкімшіліктіккедергілермен қиындатылған, көптеген нормативтік-құқықтық актілерге жәнетүсіндірме сипатындағы құжаттарға негізделген.Осыған ... ... ... ... әзірлеу кезінде оғансалық салу саласындағы  ... ...  және  ... ... ... ... ... молынан енгізілілді,сондай-ақ салық рәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу маңызды ... ... ... ... ... ... бірқатар шараларұсынылды. Олай болса, салық кодексінің жобасында салық ... мен ... ... ... мерзімін тоқтату  жәнеұзартуға ... ... ... ... ... сонымен қатар олардыжүргізудің кезектік процедуралары қарастырылды.Салық ... ... ... ... ... келесінегізгі жаңа енгізулерді атап өтуге болады.Басқа мемлекеттік органдардан алынатын деректердің өзгерістері (аты-жөні, аталуы, мекенжайының өзгеруі және т.б.) ... ... ... арқылысалық төлеушілерді тіркеу процедурасын оңайлату ұсынылады.Қолданыстағы тәртіппен айырмашылығы қосымша құн салығын міндеттітіркеуге алу үшін, ең ... ... ... ... ... ... Бұл салық төлеушілер үшін де, салық органдары үшін де осы ... ... ... ... кодекс бойынша есептеу үшін ... он екі ... ... ... бұл салық төлеушілерден ай сайынөзінің айналымын есептеуді талап ететін).Халықаралық салық салу бөлімінде салық ... ... ... ... процедуралары оңайлатылды. Соның ішінде,салық агенттеріне салық ... ...  ...  қолдану  құқығыұсынылды, яғни резидент емес- салық төлеушінің ... ... ... ... шарттарға сәйкес табыс салығының төмендетілгенставкаларын қолдана ... ...  ...  ...  ... ... ... жағдайда бюджеттен немесе шартты  банктіксалымнан қайтып келудің қолданыстағы тәртібі сақталады.   ... ... ... өтінішке қоса ұсынатын құжаттарының тізімі барыншақысқартылды. Салық міндеттемесін орындау процедураларын оңайлату мақсатындабірқатар жаңа ... ... ... ... ... деректемелерді көрсету бойынша салықтөлеушіге қойылатын талапты алып тастап, салықтарды және ... ... ... ... ... үшін төлем құжатының жаңа үлгілерін ендіру;- салық есептемесін электронды түрде өткізген кезде электронды төлемтапсырмасын автоматты қалыптастыру мүмкіндігін белгілеу;- берешекті өтеу ... ... ... ... ... ... және ... тәртібін бірыңғайлау (бересінің үлкен сомасынан төменгісомаға дейінгі салық түріне байланысты).Салықтарды төлеу ... ... ... ... ... төлеушіге үшінші тұлғаның мүлікті кепілге беру арқылы салықты төлеумерзімін ұзарту құқығы ... ... орай  ...  ...  ... ... ... он екі айға дейін ұзартылды.  Салықтарды төлеуүшін мерзімді ұзартуға рұқсат алу өтінішіне қоса берілетін құжаттар ... ... ... ... кедергілерді азайтуға жәнесалықтық әкімшілендіру жүйесін жетілдіруге ... ... ... ... ... ... да ... бағыттарымен және негізгі қағидаларымен сәйкес келетін, сондай-ақел экономикасының өсу стратегиясы ... мен ...  ... салықтық саясатты жүргізуі қажет.Салықтық саясат пен әкімшілігінің басым бағыттары біздің ... ... ... ... ... ... мәселелерді одан әрі дамытумақсатында салық салу механизмін дамытып, тиісінше салық ... ... оның ... ... ... арттыра түседі, ал ол халықтыңәлеуметтік-экономикалық жағдайларын жақсартуға мүмкіндік ... ... ... көкейтесті мәселелердің шешілетіні сөзсіз.Салық ауыртпалығын жеңілдетуді  жүргізу  әртүрлі  меншіктегіэкономиканың өсу мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... өсімі негізде  бюджеттік  кірістердегі  ... ... ... ... ... ... біріболып қоғамда өркениетті салықтық қатынастар мен халықтың барлық топтарыныңсалықтың мәдениетінің бар ... ... ... ... Сол ... және ... ... салықтық саясатты жүргізуші және кепілі менбас идеологы ретінде қатысушылардың барлық топтардың ... ... ... ... ... Қабылданған салықтық құқықтық заңдардың іске асырубойынша кәсіби білім мен салық ... ... ... ... ... болады. Нәтижеде біз заңдар толық іске асырылмайтын, ал экономикакөлеңкелі бизнеске ... ... ... ... ... ұлғайғансайын салық есебінің кемуінде  бюджет  көздері  қысқарылуда.  ... ... ... ... жабу ...  ... емес керісінше тұтынушы психологиясын туғызуда.Келесі мәселе жалпы ішкі ... ... жаңа ... ... ... ... салық салымы мен алымында жете бағаланды.Салықтық әкімшілік тиімділігін арттыруды жетілдіру жолдары.Қазіргі жағдайдағы салық әкімшілігін ... ... ... ... ... байқалады.- салықтық бақылау субъектісінің ұйымдастырушылық, әдістемелік ...  ...  ...  ...  ... ... бақылау субъектісі мен салық төлеуші ... ... ... ... салық  төлеушілердің  салықжүйесіне деген онша жақсы емес көзқарастарынан және де ... ... ... ...  ...  органының  қаржылайжеткіліксіз қамтылуынан, яғни ... ... ...  ... ... тек экономикалық емес, саяси фактор да болып отыр.Салықты  бақылаудың  ...  ...  ...  ... және ... қарыздықтарын болдырмау мен салық салу объектілерінкөбейту арқылы бюджет тапшылығын жою. Мысалыға келесі мәліметтерді ұсынуғаболады.  Салықтық  ...  ...  ...  ... ... ... мақсат етіп қою керек:- әр маманды біліктілігінт арттыру үшін курс семинарлар міндетті түрдеөткізіп отыру;- компьютерлік бағдарламамен қатар ... ... ... енуденсалық инспекторы мен оны төлеушілердің ара қатынастарын жетілдіру.Салық әкімшілігін жетілдірудің ең негізгі міндеті оның базасы ... ... ... салу ...... – Салық кодексі бойыншамемлекеттік орган оның дұрыс есептелінуімен ... ... ... ... ... алу.Біздің ұйғаруымыз бойынша салық органы  ...  ... ... ... ... ... сипаттайтын жалпылама көрсеткішқажет. Оны салық төлеушілердің өздері есептеген ... ... ... мен аймақтағы салық салу базасына есептелуге тиіс сомаларменсалыстыру арқылы алуға болады. Нақты ... және ... тиіс ... ...... ... толық  коэффициенті  болыптабылады. Бұл көрсеткіш жалпылаушы ... ... да ... комитетініңжұмыс кешенінің ұйымдастырылуын қамтиды, салық ... ... ... ... ... ... ... толықболуы  салықкомитеті жағдайын зерттеу үшін ...  ...  ...  Бұл  ... ... ... және қарыз деңгейіне және тағы басқаэкономикалық көрсеткіштерге ... ... Бұл ... ... ... өте ... ... салық салу базасының ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерді екі түрге бөлуге болады:- салық органының жұмысын кешендік санаттаушы;- ... ... ... әрбір  жеке жақтарын сандық және сапалықтұрғыдан жағдайын көрсетуші.Жалпы, жаңа салық кодексі:- өңдеуші  ...  ...  бір ...   ... ... шикізаттық емс секторына ауыртпалықты төмендетеді;- экономиканы жаңғырту мен диверсификациялауға ықпал ететін жағдайжасайды;- салық әкімшілендіру жүйесн  ...  және ... ... ... ... ... ... жақсартуды қарастырады.Салық жүктемесін төмендету мақсатында 3 жыл ... ... ... ... ... екі есе ... ... Салықтыазайту өндірісті сатып алу және жаңғырту үшін ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  жасайды.  Бюджеттің  теігерімін  сақтау  мақсатындакорпоративтік ... ... 30% ... ... ... ұсынылады:2009 - 2011 ж.ж.- 20% , 2012 жылы -20 % ,  ... 2014 -15% ... ... ... ... ... ... инвестициялық салықпұрсаттылықтарын алу тәртібі оңайлатылды.Егер қазіргі кезде салық ... алу үшін ... ... ... ... ... ... салық төлеушілеррұқсат алмастан жеңілдік нормаларын ... ... ... Бұл ... ... ... пұрсаттылықтарына еркін кіруіне рұрсатбереді. Пұрсаттылықтар өндірістік тұрғыдағы ғимараттарды, құрылымтарды,машиналар мен ... ... алу, салу ...  ...  ... сонымен қатар оларды қайта салу және жаңғырту шығындарын біржыл ішінде немесе 3 ... ... ... ... ... ... ... Бұл шикізаттық емес секторға инвестицияларды арттыруғасалық төлеушінің уәждемесін маңызды ұлғайтадыү ...  ...  ... ... барлық нақты шығыстары және жалға алушымен жөндеукезінде  ...  ...  ...  ...  ...  кезіндешегеріледі[28].Бір уақытта зиянды ауыстыру мерзімі 3 жылдан 10 ... ... бұл ... ... ... ... ... береді.Жобада шағын және орта бизнес үшін корпоративтік ... ... ... ... ... және ... ... таратылуықарастырылады. Шағын және орта ... ... ... ... ... дәл ... ... сондықтан мұндай босату кәсіпкерлердіңсалықтық міндеттемелерін орындауларын жеңілдететін болады.Қосымша құн салығының ставкасы 2009 жылдан ... 12 ... ... Бұл ... ... ... құн салығын әлемдегі осындайсалыұтың қалыпты ... ... ең ... етеді, бұл ретте 2009жылдан бастап ... ... ... деп ... ... ... қосымша құн салығы сомасының үстуінен өнім берушілерге төленетінҚҚС ... ... ... ... ... енгізу ұсынылды. Нөлдікставканы қайтарумен қоса, ҚҚС дебеттік сальдосын қайтару кезеңі 4 ... Бұл шара ... ... ... ... және жаңалаукезеңінде өнім берушілерге төленген ҚҚС түріндегі салық төлеушінің ... ... ... ... ... 2012 жылы ... басқару жүйесінің негізінде дебеттіксальдоны автоматты түрде қайтару ... ... ... ... ... жылдан бастап ҚҚС ... ...  ...  бөлігін  таратужоспарланда. Осылайша, Қазақстанда шығарылмайтын  жабдықтар  ... құн ... ... жеңілдіктер 2012 жылға дейін сақталған, «еркінқалып» аумағынан ... ... ... ... ... ...  ... өткізу, инфрақұрылымдық жобаларды сату бойынша айналым ... ... 2014 ... дейін сақталады.  Салық кодексінің мәтініне ... ... ... ... ... ... ... ставкаларды енгізу ұсынылды. Осыған орай отандық өндірілген және2011 жылдан бастап сыртқа шығарылатын өнімнің ішімдік өнім ... ... ... шылым өнімінің ставкаларын сәйкестендіру бойынша ауыспалыкезеңді жүзеге асыру шешімі қабылданды.Әлеуметтік салықты реформалау ... ... 5 5 ... дейінгіставкаларымен қолданыстағы салықтың кемімелі шағын және орта бизнесәкілінен11 пайыздық ставкамен жайпақ шағын және орта ... ... ... ... ... ... салықтар блогын, атап айтқанда мүлікжәне көлік құралдары салықтарын реформалау көзделуде.Осылайша, ... ... мен жеке ... ... ... ... ... жылжымайтын мүліктен  салық салынатын объектілердіқысқарту ұсыналды. Бұл ... мен ... ... техникадан,жиһаздан және басқа мүлік түрлерінен салық алауға мүмкіндік береді. ... ... ... кірістерінің көлемін көп жоғалтуға жол бермеумақсатында салық ставкаларын 1-ден 1,5 ... ... ... ... ... ... ... негізінде арнаулы салық режимінпайдаланатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің ... ... 0,5 ... және әлеуметтік салада қызмет ... ... ... ... негізгі қорларының құнына 0,1 пайыз  жеңілдікставкасы сақталған.Жеке тұлғалардың ... ... ... ... 120 млн. ... ... ... ставкасы 0,5-тен 1 пайызға дейін көтеру ұсынылды.Бұл өзгерістер қымбат тұратын жылжымайтын мүлікке ... ... ... жеке ... ... ... ... барынша прогресивтік мүмкіндікбереді. Сондай-ақ, кодекс мәтінінде бір ... ... үшін ... ... ... ... салу мақсатында жеке тұлғалардың мүліктерінесалық салық салу құнын айқындау әдістемесі ... ... ... ... пайдалану мерзіміне қарай жеңіл,жүк және арнайы көлік құралдарына түзету коэффиценттерін алып  ... ... ... ... ... 2 есе төмендетілген.Жобада шағын бизнес субъектілеріне арнаулы  салық  ... ... ... ... секторын қысқарту қажеттілігі меннарықтардағы салық салу жүйесін ескере отырып, 2011 ... ... ... талон негізіндегі арнаулы салық режимін жою ұсынылды.  Осы  режимдіалып тастау оны басынан ... ... яғни ... ... жүзегеасырушы тұлғаларға әсер етпейді. Олар салық салынбайтын минимумға 12 ... ... ... тең келетін болады, ендеше кәсіпкерлік қызметтіжүзеге асырушы ретінде танылмайды.Кейбір өзгерістердің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілеріне  ... ... де ... ... Қолданыстағы салық кодексімен бекітілгенбірыңғай жер салығының жердің бағалау құнының 0,1%-дық ставкасы ірі ... үшін өте ... ... ... ... ауыл ... ... пайдалануды ынталандырмайды. Бірыңғай  жер  салығыныңалаңдарына байланысты 0,1%-дан 0,5%-ға дейін ... ... ... отыр. Бұл жер телімінің ауданына байланысты. Бұл ретте ... ... ... үшін ... да режимдер сақталады: заңдытұлғалар- ауыл шаруашылығы өндірісін өндірушілер ... ... ... ... ... тұтынушы кооперативтер үшін салық төлемдерін ... Ауыл ... ... ... үшін ҚҚС ... 70%-ғаазайту нормасы сақталған. Салықтық әімшілендірудегі негізгі өзгерістергекелесілерді ... ... Жаңа ... ...  ...  ... мәні бар негізгі мәселелердің бірі салық әкімшілендіруді оданәрі жетілдіру болды.Салық әкімшілендірудің ағымдық күйін талдау осы ... ...  ... болуы туралы растайды.  Салықтық  ... ... ... сәйкес келмейді, әртүрлі әкімшіліктіккедергілермен ұиындатылған, көптеген нормативтік-құқықтық актілерге жәнетүсіндірме сипатындағы құжаттарға ... ... ... ... ... әзірлеу кезінде оған салықсалу саласындағы ... ... және ... ... ... ... барынша молынан енгізілілді, сондай-ақ салықрәсімдерін оңайлату сияқты мәселелерді шешу маңызды болды .Салықтық ... ... ... ... ... біріекендігіне мынадай көрсеткіштер  ...  ...  ...  және  ... ... елеулі алшақтық;  кейбір азаматтардың ...  ...  ...  ...  ...   ... бағалы тұрмыстық заттарды және қымбат қызметтерді сатыпалу)  мен  декларацияланылатын  ...  ...  ...  халықтың  жасырын  жұмыспен  ...  ...  ...  ...  заңсыз  кәсіпкерлікпен  айналысатынкәсіпорындардағы жұмысшылардың көп болуы); банктен тыс ... ... ... ... ... салық төлемеу дағдарысының өршігуі, яғниұйымдардың комерциялық қызмет шегінде ... ... ... ... ... ... қабілетсіздігі  немесе  ақшалайесептескісі келемеуі; салық жинаудың төмендеуі; шетелге заңсыз шығарылатынкапитал көлемінің өсуі ... ... ... ашу және ... мен құнды қағаздарын сатып алу).Салықтық қылмыстар латенттілігінің деңгейінің жоғары болу себебі: салықтыққылмыстың ... ... ... ... басқа да тұлғалардыңболмауы;  ...  ...  ...  ...  салықтыққылмыстарды тиімді жасырылуы; салықтық ықлмыстың жасалғандығын тікелейкөрсететін  нақты іздің болмауы; ... ... ... ... мен ... ... ... уақыттың (бір жылдан жоғары) өтуі. Қазақстандажыл сайын 40 %-ға дейін салық ... ... ... және ... ... ... ... мынадай қорытындыға тоқталуғаболады:- қазіргі кездегі Қазақстандағы салық әкімшілігі экономикалықпроцестердің тұрақсыздығы, шаруашылық байланыстардың үзілуі, әр түрлі іс-әрекет ... ... ... ... ... ... ... әкімшіліктің жұмыс жасауының негіздері: 1) құқықтық база(салықтық қатынастарды реттеуге қатысы бар заңдар мен басқа нормативтікактілер); 2) салық ... ... ... т.б. органдарымен өзарақарым-қатынастары мен бақылау субъектісі аппаратының құрылымыноңтайландыруға мүмкіндік беруде материалдық - ... ... ... ... және ... салу ... есебі үшінмемлекеттік басқару, құқық қорғау органдарымен, банктік жүйелермен өзарақарым-қатынастың ақпараттық бұқарасының жасалуы;- салықтарды бекітуші және олардың төленуін реттеуші ... ... ... ... дамымаған. Бұл:а)заңдар мен олардың жеке бір нормаларының жетілмегендігімен;б)құқықтық нормаларды дұрыс түсінуге апаратын ... ... мен ... актілердің келістірілмегендігімен;г)салықтық әкімшілік тәжірибесінің негізінде қабылданған заңдықжәне нормативтік актілердің жоқтығымен байланысты.Салық органдарының вертикалдық қатаң бағынушылығы мен ... ... ... комитеттерінің құрылымдық аппаратының таңдау еркіндіктеріарасында қарама-қайшылықтар бар. Бұл жоғары тұрған салық ... ... ... ... ... ... басқару, кадрларды дайындаужәне қайта даярлау, әкімшілік бақылау жұмысын ұйымдастырудың болашағы барбағыттарын таңдау, жақсы жұмыс тәжірибесін енгізу жағынан өзара қарым-қатынасына кері ... ... ... ... ... ... ... облысында жасалуыныңбірыңғай тұжырымдамасы жоқ. Ақпараттанудың бүкіл ақпараттық жүйесінің өзарабайланысы сияқты оның әр ... ... ... ... ... мәселелері теориялық жеткілікті қамтылмаған. Ақпараттық жүйе салыққызметінде бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... атаулы талаптарға сай емес.Осы нәтижелерді негізге ала отырып,  салықтық ... ... ... ... ... бірнеше бағыттарын бөліпкөрсетуге болады:- біріншіден, салық жүйесінің құқықтық негіздерін және салық әкімшілігінжетілдіру;- ... ... ... ... ... құрылымыноңтайландыру, ақпараттандыруды, салық органдарының басқа сыртқы ұйымдармен мекемелермен өзара қарым-қатынасы бойынша жұмыстардың нысандары менәдістерін жетілдіру;- үшіншіден, салық органдарының материалдық-техникалық және ... ... ... ... ... ... дамыту.Ақпараттық-үгіттеу кеңістігін құру: пресс-конференциялар,брифингтер, кездесулер, теле-радиохабарлар, бейнероликтер; ... тууы және ... ... ... ... ... ... брошюралар, буклеттер, жаднамалар, күнтізбелер шығару.Салық органының әкімшілік процесстерінің ашықтылығын ... ... ... ... оның ... ... ... нысандарыүлгілері, құжаттарды электронды түрде ... және ...  ... ... ... даулау және шағымдану  тәртібі  туралыақпараттандыру . Арнай салықтық пресс-қызметтер ... салу ... ... ... ... өзгерістер енгізуді дайындау кезінде бизнес-құрылымдар мен кәсіби салықкеңесшілерін «кері байланыс» қағидасы бойынша тарту.Қорыта келгенде, ... ... ... жетілдіріп дамыту арқылы, бүгінде ең өзекті мәселе, жалпысалық ... ... сол ... ... экономикасына, әлеуметтікжағдайына оң әсерін тигізетін шараларды кеңінен қарастыру керек. Атапайтқанда:1. Салықтық бақылауда салық әкімшілігінің қатаң әділ болуын, ... тек ... ... ... ... ... ... болуынойластыру;2. Салық төлеушілердің салықтық міндеттемелерін орындау барысындағықателіктерінің себебін ашып, салық органдарының қызметіне қиындықтуғызатын мәселелерді шешу;3. ... ... ... дамытып, салықтық құқық бұзушылықтардыңболуына жол бермеу немесе алдын алуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... өзгерістержобасын ең төменгі сатыдағы салық органы қызметкерлерінің жоғарыға бергенұсыныстары негізінде жасау;5. Салықтық бақылауды жүргізуші мамандарды дайындауға ерекше көңілбөлу, атап ... ... ... оқу ... ... жас ... түрде кем дегенде 2 жыл өтілдеме өткеннен соң ғана жұмысқаалынуы;6. Қазақстан экономикасы мықты дамыған елдермен ... ... ... ... ... ... Сонда ғана салық мәдениетінің жоғарғыдеңгейіне жеткен кезде салықтық бақылау мен ... ... ... ... ... ... ... бірнеше есе ұлғаяды. Себебі,елдегі бизнес жағдайының жақсаруы мен ... ... ... ... ... ... ... бағынышты.Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтің  халыққаЖолдауы.-Астана. Елорда, 13 ақпан ... ...  ...  ...  Н.Ә.  ... ...  ... іргесін бірге  қалаймыз»  атты  ...  28 ... 2011 жыл3. ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер туралы  (Салықкодексі) (2011.24.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен), ... ... ... және ... ... басқа дамiнтеттi төлемдер туралы» Салық кодексi 10.12.2008 жылғы №99-IV ... ... С., ... С.Ж., ... В.Д «Қаржы негіздері» Жоғарыоқу орындарына арналған оқулық. Алматы, 670б. 2009ж6.Ермекбаева Б.Ж., Арзаева М.Ж. Шет ... ... Оқу ... 2004 ж. 16 ... ... ... ...  Правительства // Бюллетеньбухгалтера № 8, 2009 г.8. ... А. Д., ... Ғ.Е. ... және  ...  ...  ... ... Экономика: 2006 ж.9. Дарибекова А.С. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие  для  студентовэкономического факультета. Караганда: ... ...  ... ... « ... 200910.Салық жүйесін реформалау, Б.Е. Ерданова., «Болашақ» университеті, ... ... Б.Ж., ... Г.А. ... ... Оқу ... 2002 ж. 6-бет.12. Б.Аймаков. Налоговая система в условиях рыночных ... ... 2005ж. ... ... ... ... ... бойынша салық  басқармасының  жылдықтүсіндірмелік есебі 2-Н 2008, 2009, 2010ж14. ҚР ... ... ... 2010 ж. ... ... түсімдертуралы статистикалық бюллетен есебі15. С.А. Шырынбекова. Салық бақылауын ... ...  ... ... // ҚазЭУ хабаршысы. 2009. №4. 144-147 беттер.16.Нурумов А.А. ҚР салық ... ... ...  нәтижелері  менбағыттары.// Қаржы –қаражат.2008ж. №2. 25-30 бет.17. Сейсенова А. Некоторые ... ... ... налоговой политикиРК.// Саясат -2009ж. №11.18. Т.Белобородова.Основные задачи и ... ... ... ... вРК.// Вестник налоговой службы РК. №5. 2009г.19.Л.Бреннер. Автоматизация контроля для повышения ... ... по ... и ... ... ... ... РК. №2. 2008г.20. Е. Галиев, А. ... ... ... в ... // ... 2009ж., №2, ... ... Автоматизация налоговых органов.// Вестник налоговой службыРК. №2.2008г.с.17.22. Н.Рахметов. ҚР салық қызметінің даму ... ... ... ... ... НС РК. №3, 2009г.24. ҚР ҚМ СК ... № 734 ... ... ... ... стратегиясы. 12.10.2010 ж.25. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 30.09.2008 жылғы  №474«Салық органдары қызметкерлерінің кәсіби ... ... ...   Налоговый   контроль   –проблемы   и   ... ... и ... ... ... ... ... «Бухгалтер Хабаршысы» №1(19), қаңтар 2009, Е. ... ҚР ҚМ ... ... ... ... бастығы.28. Заң және заман газеті, 2010ж. №10. 5-6 бет. 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салықтық бақылаудың нысандары мен әдістері65 бет
Судья кітабы387 бет
Салық механизмінің экономикалық мазмұны38 бет
"Мемлекеттің салықтық қызметінің құқықтық негіздері."13 бет
"Қиянат жасамау" ұғымының адамгершілік құндылығы ретіндегі мәнін ашу10 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері55 бет
2 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері туралы18 бет
3 – сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері31 бет
3-сынып математика пәні мазмұнының ерекшеліктері14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь