Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау

М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3

1.ТАРАУ. АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰНЫН БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 . Бағалау мақсатында автокөлік құралдарын анықтау және жіктеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2. Автокөлік құралдары құнының түрлері, бағалау мақсаттары және қағидалары.Бағалауүрдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.3. Автокөлік құралдарын бағалаудың құқықтық, ақпараттық қамтамасызетілуіжәнеметодологиялықнегіздері ... ... ... ... ... ... ... ... 17

2.ТАРАУ. ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН БАНК ҚЫЗМЕТІ ҮШІН ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ
2.1Автокөлік құралдарын кепілдікке алу мақсатында құнын есептеу ... ...
2.2. Алматы облысы бойынша Көлікті бақылау басқармасының қысқашасипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. Mercedes.Benz 300 SE 2.8 автокөлік құралын тәуелсіз бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.ТАРАУ. АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН БАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ.
3.1.Шетелдегі автокөлік құралдарын бағалау ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.Автокөлік құралдарын бағалау қызметінің кемшіліктерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
К І Р І С П Е
Бүгінгі күнгі нарықтық экономика мен құқықтық мемлекеттің маңызды институттарының бірі –бағалау қызметі дамып келеді. Бағалау қызметі қоғамда тұрақты экономикалық қатынастарды қалыптастыру үшін, сонымен қатар меншік құқықтары объектісінің өркениетті экономикалық айналысы үшін қажет. Қазақстан Республикасының активтерінің негізгі түрі болып автокөлік құралдары табылатын автокөліктік кешенінде олардың құнын бағалаудың қажеттілігі туындап отыр. Оның актуалдығы сақтандыру қызмет нарығының құрылуынан пайда болды, оның негізгі мәселесінің бірі – кейіннен залалды өтеу үшін апатты зілзала, авария, өрт, жол-көліктік оқиға және тағы басқа нәтижесінде туындайтын зардаптар сомасын бекіту.
Автокөлік құралдарын бағалау қажеттігі бүгінгі күні банктік жүйеде меншік иесінің өз автокөлік құралын кепілдікке ұсынып, несие алуына мүмкіндігінің тууымен түсіндіріледі.
Автокөлік құралдарын бағалау ─ бағалау қызметінің арнайы және ерекше түрі болып табылады, өйткені оның басқа бағалау объектілер түрлерінен өзінше бір айырмашылықтары бар, [17] олар:
-1- автокөлік құралдарын бағалау объектісі ретінде басқа бағалау объектілер түріне қарағанда, функционалдық, конструктивті және эксплуатациялық айырмашылығы бар;
-2- автокөлік құралдарына қатысты құнын анықтайтын факторлардың құрамы мен әсері басқа бағалау объектілеріне қарағанда өзгеше;
-3- автокөлік құралдары басқа бағалау объектілеріне қарағанда, құқықтық, ұйымдастырушылық, ақпараттық және әдістемелік аспектілері жағынан айырмашылығы бар;
-4- автокөлік құралдары қауіпті объект болып табылады, оның нәтижесінде материалдық залалды өтеумен байланысты құқықтық зардаптар туындайды, және ол бағалауды жүргізуді талап етеді;
-5- автокөлік құралдары нарығының құрылымы мен параметрлері басқа бағалау объектілерінің тауар нарықтарының сипаттамаларынан айырмашылығы бар, ол автокөлік құралдарының нарықтық құнын анықтауға қажетті әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етуде үлкен бір мәселе, мұндай бағалауда негізінен салыстырмалы әдіс қолданылады.
Қазіргі жағдайда автокөлік құралдарын бағалаудың қажеттігі келесі жағдайларда туындайды:
• бизнес-жоспарды әзірлеу, автомобильдік-құрылыс өндірісін құру және дамыту;
• автокөлік құралын өндіріске жіберілгендегі, болжамды нарықтық құнын бағалау;
• «көлік құралдары» тобы бойынша негізгі қордың белсенді бөлігін қайта бағалау;
• жекешелендіру кезінде бағалау;
• мемлекет меншігіндегі автокөлік құралдарымен мәміле жасағанда;
• автокөлік құралдарының кедендік шекара арқылы Қазақстан Республикасына кіргізлгенде;
• мүлік салығын есептеу үшін салық салу базасын анықтау;
• автокөлік құралдарын сату-сатып алу, сонымен қатар аукциондық;
• автокөлік құралдарының кепілдігін рәсімдеу;
• автокөлік құралдарын жалға және лизингке беру;
• кәсіпорынның жарлық қорына салым ретінде автокөлік құралын рәсімдеу;
• қоғамнан шыққанға, қоғам тарағанда және қоғам жойылғанда қоғам қатысушысының (акционердің) салымын еншілеу (бөлу);
• кәсіпорынды жалпы бағалауда негізгі қордың бөлігі ретінде автокөлік құралдарын бағалау;
• жою немесе авария, өрт, жарылыс, найзағай соққысынан, нөсерлі жауын-шашын, бұршақ, қалың қар, жер сілкіну, сел, опырылу, көшкін, тасқын, су басу, мұз астына түсіп кету, су құбыры немесе жылу жүйесі нәтижесінде зақымдану жағдайында, сонымен қатар ұрлау (айдап кету) әрекетімен байланысты ұрлау және жойылу (зақымдану) жағдайында автокөлік құралдарын сақтандыру;
• автокөлік құралы зақымданғандағы залал құнын бағалау;
• автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
• автокөлік құралдарын сыйға тарту (салық салу мақсатында);
• автокөлік құралдарын мұраға қалдыру (салық салу мақсатында);
• сот шешімімен мүлікті (автокөлік құралдарын) бөлу;
• автокөлік құралдарымен бартерлік мәмілелер;
• мүлікті түгендеу (инвентаризациясы);
• автокөлік құралдарын конфискациялау;
• автокөлік құралдарын есептен шығару және жою.
Жалпы дипломдық жұмысқа тоқталатын болсақ, мұнда алға қойған мақсаттарға жету үшін, автокөлік құралдарын бағалау бойынша ғылыми, әдістемелік, ақпараттық және ұйымдық қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар дипломдық жұмыс автокөлік құралдарын бағалаудың негізгі аспектілерін ашып көрсетеді. 1-тарауда толығымен және дәлелді түрде автокөлік құралдарының ерекше белгілеріне арналған және оларды бағалау объектісінің жеке класы ретінде қарастырады. Бұл бөлімде автокөлік құралдарын бағалаудың негізгі қағидалары, бағалау мақсаттары, құн түрлері және автокөлік құралдарының жіктелуі сияқты маңызды көрсеткіштері берілген.
Ұсынылған бағалаудың методологиялық негізідері автокөлік құралдарын бағалауда негізгі әдістерді (нарықтық немесе салыстырмалы, шығындық және табыс) қолдану ерекшеліктеріне сипаттама береді, сонымен қатар тек автокөлік құралдарын бағалауда қолданылатын ерекше тәсілді ашып көрсетеді.
2-тарауда тәжірибеде жиі кездесетін, автокөлік құралдарының нарықтық құнын бағалау мақсатына қажетті ұйымдық және технологиялық аспектілер қарастырылған. Есептеу жұмысының мазмұнын түсіну үшін және дипломдық жұмыс инстументальды сипатта болуы үшін қосымшаларда бағалау жұмысын жеңілдетуге қажетті көмекші материалдар берілген. Статистикалық мәліметтер, басқа да құжаттар нысаны, автокөлік құралдарын бағалау туралы есеп келтіріп, мазмұны толығымен ашылған.
3-тарау шетелдегі автокөлік құралдарын бағалау бойынша қызметтің ұйымдық, әдістемелік, ақпараттық және экономикалық аспекттілерін қарастырады, Германиядағы автокөлік құралдарын бағалау қызметінің қазіргі жағдайы, бағалау қызметінің ерекшеліктері және қолданылатын әдістерінің мазмұнын ашады. Салыстырмалы түрде біздің елдегі автокөлік құралдарын бағалау үрдісінде туындаған негізгі мәселелер, шетел тәжірибесі келтірілген.
Жалпы дипломдық жұмыс бойынша, автокөлік құралдарын бағалау қызметінің кемшіліктері аталып, оларды жою жолдары ұсынылған, шетел тәіжірибесіндегі артықшылықтарды қолданып, автокөлік құралдарын бағалау қызметін дамыту, қажетті деңгейге жеткізу сұрақтары қарастырылған.
        
        ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау»
М А З М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ
............................................................................
................. 3
1-ТАРАУ. АВТОКӨЛІК ... ... ... ... ... . ... ... автокөлік құралдарын анықтау және
жіктеу..............................................................
......................................7
1.2. Автокөлік құралдары құнының түрлері, ... ... ... ... ... ... ... құқықтық, ... ... ... АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН БАНК ҚЫЗМЕТІ ҮШІН ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ
НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ
2.1Автокөлік құралдарын ... алу ... ... ... ... ... Көлікті бақылау басқармасының
қысқашасипаттамасы.....................................................
........................
2.3. Mercedes-Benz 300 SE 2.8 ... ... ... ... ҚҰРАЛДАРЫН БАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ.
3.1.Шетелдегі автокөлік ... ... ... ... ... ... І Р І С П ... күнгі нарықтық экономика мен құқықтық мемлекеттің ... бірі ... ... ... ... ... қызметі қоғамда
тұрақты экономикалық қатынастарды қалыптастыру үшін, сонымен қатар ... ... ... ... ... үшін қажет.
Қазақстан Республикасының активтерінің ... түрі ... ... ... ... ... олардың құнын бағалаудың
қажеттілігі туындап отыр. Оның ... ... ... ... ... болды, оның негізгі мәселесінің бірі – ... ... үшін ... зілзала, авария, өрт, жол-көліктік оқиға және тағы басқа
нәтижесінде туындайтын зардаптар сомасын бекіту.
Автокөлік ... ... ... ... күні ... ... ... өз автокөлік құралын кепілдікке ұсынып, несие ... ... ... ... ...... қызметінің арнайы және ерекше
түрі болып табылады, өйткені оның басқа бағалау ... ... бір ... бар, [17] олар:
-1- автокөлік құралдарын бағалау объектісі ретінде басқа ... ... ... ... ... және
эксплуатациялық айырмашылығы бар;
-2- автокөлік құралдарына қатысты құнын анықтайтын ... мен ... ... ... ... ... өзгеше;
-3- автокөлік құралдары басқа бағалау объектілеріне ... ... ... және әдістемелік аспектілері жағынан
айырмашылығы бар;
-4- ... ... ... ... ... ... ... материалдық залалды өтеумен байланысты құқықтық зардаптар
туындайды, және ол бағалауды жүргізуді талап ... ... ... нарығының құрылымы мен параметрлері басқа
бағалау объектілерінің тауар ... ... ... ол ... ... нарықтық құнын анықтауға қажетті әдістемелік
және ақпараттық қамтамасыз етуде үлкен бір ... ... ... салыстырмалы әдіс қолданылады.
Қазіргі жағдайда автокөлік құралдарын бағалаудың қажеттігі келесі
жағдайларда туындайды:
• бизнес-жоспарды ... ... ... құру ... ... ... өндіріске жіберілгендегі, болжамды нарықтық құнын
бағалау;
• «көлік құралдары» тобы ... ... ... белсенді бөлігін
қайта бағалау;
• жекешелендіру кезінде бағалау;
• мемлекет меншігіндегі автокөлік құралдарымен ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасына кіргізлгенде;
• мүлік салығын есептеу үшін салық салу базасын анықтау;
• автокөлік құралдарын сату-сатып алу, сонымен қатар аукциондық;
• автокөлік ... ... ... ... ... ... және ... беру;
• кәсіпорынның жарлық қорына салым ... ... ... ... шыққанға, қоғам тарағанда және қоғам ... ... ... салымын еншілеу (бөлу);
• кәсіпорынды жалпы бағалауда негізгі қордың бөлігі ретінде автокөлік
құралдарын ... жою ... ... өрт, ... ... соққысынан, нөсерлі жауын-
шашын, бұршақ, қалың қар, жер сілкіну, сел, опырылу, көшкін, тасқын, су
басу, мұз ... ... ... су ... немесе жылу жүйесі нәтижесінде
зақымдану ... ... ... ... ... кету) әрекетімен
байланысты ұрлау және жойылу (зақымдану) жағдайында автокөлік ... ... ... ... ... ... бағалау;
• автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық ... ... ... ... ... ... салу мақсатында);
• автокөлік құралдарын мұраға қалдыру (салық салу мақсатында);
• сот ... ... ... ... бөлу;
• автокөлік құралдарымен бартерлік мәмілелер;
• мүлікті түгендеу (инвентаризациясы);
• автокөлік құралдарын конфискациялау;
... ... ... ... және ... ... жұмысқа тоқталатын болсақ, мұнда алға ... жету ... ... құралдарын бағалау бойынша ғылыми,
әдістемелік, ... және ... ... ету мәселелері
қарастырылған. ... ... ... ... автокөлік құралдарын
бағалаудың негізгі аспектілерін ашып көрсетеді. 1-тарауда толығымен ... ... ... ... ерекше белгілеріне арналған ... ... ... жеке ... ретінде қарастырады. Бұл бөлімде
автокөлік құралдарын бағалаудың негізгі қағидалары, бағалау мақсаттары, құн
түрлері және автокөлік ... ... ... маңызды көрсеткіштері
берілген.
Ұсынылған бағалаудың методологиялық негізідері автокөлік құралдарын
бағалауда негізгі әдістерді (нарықтық немесе салыстырмалы, ... ... ... ... ... ... сонымен қатар тек
автокөлік құралдарын бағалауда қолданылатын ерекше тәсілді ашып ... ... жиі ... ... ... ... ... мақсатына қажетті ұйымдық және технологиялық ... ... ... ... ... үшін және ... ... сипатта болуы үшін қосымшаларда бағалау жұмысын жеңілдетуге
қажетті көмекші материалдар берілген. ... ... ... ... ... автокөлік құралдарын бағалау туралы есеп келтіріп, мазмұны
толығымен ашылған.
3-тарау шетелдегі ... ... ... ... ... әдістемелік, ақпараттық және экономикалық ... ... ... ... бағалау қызметінің қазіргі
жағдайы, бағалау қызметінің ерекшеліктері және қолданылатын ... ... ... түрде біздің елдегі автокөлік құралдарын
бағалау үрдісінде туындаған негізгі ... ... ... дипломдық жұмыс бойынша, автокөлік құралдарын ... ... ... ... жою ... ... ... артықшылықтарды қолданып, автокөлік ... ... ... қажетті деңгейге жеткізу сұрақтары қарастырылған.
1-ТАРАУ. АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰНЫН БАҒАЛАУДЫҢ ... ... ... ... ... анықтау және жіктеу.
ҚР Азаматтық кодексінің 117 – бабына сәйкес бекітілген:
«Жылжымайтын заттарға жатпайтын мүлік, оның ішінде ақша мен ... ... ... болып табылады. Заң құжаттарында көрсетілгеннен
басқа реттерде жылжитын ... ... ... ... ... ... ... жылжитын мүлікке анық және толық анықтама бермейді; осыған байланысты
мемлекеттік тіркеуге жататын әуе және ... ... ішкі суда ... ... жүзу кемесі, ғарыштық обьектілер де ... ... ... ... жол жүру ... сәйкес көлік құралы
болып жолмен адамдарды, жүк пен құрал – жабдықтарды алып жүретін ... ... ... ... ... көлік құралдары, тіркемелер,
мопедтер, аспалы қозғалтқышы бар велосипедтер және осыған ұқсас ... да ... ... кіреді. Механикалық көлік құралдары құрамына
автокөлік құралдары, мотокөлік ... ... ... ... өзі жүретін көлік құралдары. Мем СТ 25 478-91 ... ... жүк және ... ... ... және
автопоездар [10].
Автокөлік құралы – қозғалтқыш арқылы қозғалатын, жалпы жол жүйесінде
адамдарды, жүк пен ...... алып ... сонымен қатар жеке
өзінің 400 кг-нан астам салмағы бар құрылғы. Жүктелген салмағы автокөлік
құралының ... ... ... ... ... ... ... және комплектіленген салмағымен (қосымша ... ... ... және т.б.) ... оған тек үстіндегі жүгі, жолаушылар,
жүргізуші салмағы кірмейді. Автакөлік құралдары жолаушы, жүк және ... ... ... ... ... ... ... автомобильдер және
автобустар кіреді. Жүк автокөлік құралдарына арнайы, жүк автомобильдері
жатады. Жеке ... ... ... негізінен көліктік ... ... ... ... ...... бар ... автомобиль – жүргізуші орнын есептемегенде, ... ... ... ... және ... ... ... автокөлік құралы.
Жеңіл автомобильдер жанағының түрі мен ... ... ... жіктеледі [26], яғни қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі (л)
бойынша:
1. ерекше кіші (1,2 литрге ... кіші (1,3-1,8 ... ... (1,9-3,5 ... үлкен (3,5 литрден жоғары);
5. жоғары (регламентелген).
Автобус – жүргізуші орнын есепке алмағанда, ... орны ... және ... ... ... автокөлік құралы. Автобустар
қалалық, қала сыртындағы, қалааралық және туристік болып бөлінеді.
Жүк–жолаушы автомобилі – жүргізуші орнын есепке алмағанда, ... ... ... және жүк ... арналған жабдықталған,
платформасы бар автокөлік құралы. Мұндай автомобильдерге жанағына жүкті
орналастыру үшін, яғни ... ... ... ... ... ... ... тасталатын жеңіл автокөлігі жатады.
Жүк автомобилі – жүкті тасымалдауға арналған автокөлік құралы. Жүк
автомобилі борттық автомобиль, ... ... ... бар ... ... ), ... ... бар автомобильдік тягачтар,
самосвалдар және ... ... ... бөлінеді. Жалпы жүк
автомобильдерін толық массасына байланысты 7 класқа ... ... 1,2 ... ... 1,3-2,0 тонна;
3. 2,1-8,0 тонна;
4. 9,0-14 тонна;
5. 15-20 тонна;
6. 21-40 тонна;
7. 40 тоннадан жоғары.
Арнайы автомобиль – жартылай тіркеме немесе тіркемесі бар, ... бір ... ғана ... ... және ... ... ... бар жүк автомобилі. Арнайы автомобильдерге фургоны бар автомобильдер
(жалпы мақсаттағы, изотермиялық, рефрижираторлар, нанға, ... ... және т.б. ... немесе цистернасы бар автомобильдер (сұйық
және шашыранды жүкке арналған), ... ... ... бар ... ұзын ... ... ... арналған
автомобильдер, ауыр көтергіш автомобильдер, панелевоздар, блоковоздар,
фермовоздар, плитовоздар, балковоздар, ... ... және ... ... ... және т.б. жатады.
Жеке қызмет автомобилі – арнайы қызметті орындауға арналған ... ... ... ... ... Жеке қызмет
автомобильдеріне өрт сөндіру автомобильдері, автокрандар, компрессорлық
бекітпелері бар автомобильдер.
Тіркеме – ... жоқ бір-, екі-, ... ... ... ... ... ... жүкті немесе бекітілген жабдықты тасымалдауға
арналған. Тіркеме ... ... ... ... ... ... тіркеме – қозғалтқышы жоқ бір-, екі-, немесе ... ... жол ... ... жүкті немесе бекітілген жабдықты
тасымалдауға арналған. ... ... ... тірек-ілінісу
құрылғысының көмегімен тіркеп сүйреледі.
Көлік құралының агрегаты жоюға немесе толық жөндеуден ... [11], ... ... және ... ... ... ... бөлшектеп,
жөндеуді талап еткенде;
-2- агрегаттың жұмыс қабілеттілігін техникалық ... ... ... ... емес ... оған ... ... жүргізу арқылы
қалпына келтіру экономикалық тиімсіз болса.
Ағымдағы жөндеу базалықтан басқа барлық бөлшектерді қалпына ... ... ... ... жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етуге
арналған.
1.1-кесте
Автомобильдің, оның базалық және негізгі детальдарының негізгі
агрегаттарының ... ... ... ... ... ... ... |Жинақталған тіркеу|Цилиндрлер блогы |Цилиндрлер бастиегі, буынды |
| ... бар | ... ... ... бөлетін |
| |қозғалтқыш. | |вал, ... ... ... ... қарабы |Беріліс қарабы ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | | ... ... және аралық |
| | | ... ... ... |Механикалық |Қос фрикционның корпусы, |
| ... ... ... ... және ... |
| | | ... ... және |
| | | ... ... ... ... ... ... біліктің |Фланец-вилка, сырғанау вилкасы|
| | ... ... ... |Артқы белдік |Артқы ... ... ось ... ... |
| ... мост) |картері ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... тежеуіш |
| | | ... ... ... ... | | ... ... |
|6. |Алдыңғы ось |Алдыңғы ось ... ... ... |
| ... ось) ... ... ... ... тежеуіш |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... жақтауы | ... ... ... ... ... |Ілмек білігі, червяк, |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... гидрокүшейткіш |
| | ... ... ... қақпағы |
| | ... | ... |Жук ... ... ... қанат, радиатора |
| |кабинасы және ... ... ... ... |
| ... | ... |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... ... негізі |Еден қаптамасы, шпангаут ... |Жук ... ... негізі |Көлденең жақтаулар, арқалықтар|
| |платформасы ... | |
| | ... | ... ... ... ... ... |
| | | ... ... ... |Автомобиль ... ... ... қорабы |
| ... ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... ... | |
| | ... ... | ... ... құралдары құнының түрлері, бағалау мақсаттары және
қағидалары. Бағалау үрдісі.
ҚР «Бағалау қызметі туралы» Заңына сәйкес бағалау мақсаты үшін ... түрі ... құн ... ... [3]. Автокөлік құралдарын
бағалауда, бағалау қызметі туралы заң ... ... ... ... ... аты мен ... ... көрсетілген [11]:
Автокөлік құралының нарықтық құны – ... ... ... ашық ... ... ... ықтимал баға, мұнда мәміле жақтары
ойланып, шешім қабылдайды, барлық қажетті ақпарат ашық болады, ал мәміле
бағасының көлеміне ... да ... ... ... әсер ... нарықтағы автокөлік құралының құны – автокөлік құралының
ашық нарықта сатылуы мумкін емес немесе қосымша ... ... ... ... конструктивті немесе экалогиялық ... ... ... және т.б. ... бойынша қабылданған заңдарға сәйкес
автокөлік құралдарын эксплутатциялау шектелген немесе ... ... ... ... ... ... белгілі бір жағдайда және оны қолдану ... құны – ... ... ... бір ... және оны қолдану
мақсатына байланысты анықталатын құны. Жаппай эксплуатацияланатын автокөлік
құралдарынан елеулі айырмашылығы бар, пайдалану шарттары мен ... ... ... бағалауға арналған. Негізінен ... ... ... ... ... ... құны – ... (анықталатын) көрсеткіш.
Автокөлік құралын бағалауда әр түрлі кезеңдердегі ... ... ... ... ... дайындап, игеру – жобалық (потенциалды,
инвестициялық) құн;
♦ автокөлік ... ...... (толық бірінші) құны,
бастапқы баланстық құны, қалпына ... ... ... құны, қайта өңдеу
құны, ауыстыру құны, қалдық құны, нарықтық құны, кедендік ... ... ... ... құны ... ... ... жойылу құны;
♦ эксплуатациядан шығып қалу – утилизациялық құн.
Жобалық (потенциалды, инвестициялық) құн – автокөлік құралдарының
болжамды ... ... ол ... ... ... және
өндірістік жобаны қабылдауда, автокөлік ... ... ... ... қуаттылықты ойлап табудың технико-экономикалық ... ... ... құн – ... ... кәсіпорынға
қабылдау құны, яғни ол автокөлік құралының сатып алу мерзіміндегі нақты
шығындардың жиынтығымен анықталады.
Бастапқы баланстық құн – ... ... ... ... бастапқы құны, ол ... ... ... автокөлік құралының негізгі қорды келесі қайта
бағалау мерзімі немесе оны ... ... ... ... мерзімі келгенге
дейін, бастапқы құны ескеріледі.
Қалпына келтіру құны – ... ала ... ... автокөлік құралының
қазіргі жағдайда бағалар мен тарифтердің өзгеруін ескергендегі, қайта
өндіру құны немесе ... ... ... ... ... бағалағанда, толық
қалпына келтіру құны анықталады, яғни алдын ала ... ... ... ... уақытына бағалар деңгейін (тозуды ... ... ... ... ... ... қордың толық қалпына
келтіру құны ... ... ... ... бұл ... оны
иемденетін ұым өтейді, оған автокөлікті ұқсас жаңа, нарықтық бағалары ... ... ... ... ... шығындары, тасымалдау,
объектіні орнату (монтажы), шетел объектілері үшін кедендік ... ... ... құн – ... ... ... автокөлік құралының
құны, ол не бастапқы баланстық құнға, не автокөлік құралының ... ... ... ... құны – ... ... ... күнгі сатылып жатқан
немесе өндіріліп жатқан нақты көшірмесінің құны.
Ауыстыру құны – ұқсас функционалды және ... ... ... ... ... ... аналогының құны.
Қалдық құн – бастапқы баланстық құннан немесе толық қалпына келтіру
құнынан қалдық құнын ... ... ... тозу сомасын алып
тастағанға тең.
Жойылу құны – автокөлік құралының ... ... ... ... ... уақыты аяқталғандағы, аталған автокөлікті пайдаланудан
шығарып тастау қажет болғандағы құны.
Утилизациялық құн – ... ... оның ... ... ... мен ... материалдарының, оған
олардың утилизациялау шығындары қосылады, нарықтық құнына тең құн.
Кедендік құн – автокөлік құралдарын ... ... ... оған ... ... ... ... әкелу шығындары
(тасымалдау құны, тиеу ... ... ... ... ... ... қатар сатып алушының комиссиондық және брокерлік сыйақыларға кеткен
шығындар кіреді, оған тек ... ... ... алуға байланысты
комиссиондық сыйақыларкірмейді. Автокөлік құралдарының кедендік құнын
бағалау кедендік төлемдер мен ... ... ... ... ... кедендік құнына байланысты болатын басқа да төлемдерді есептеу
үшін жүргізіледі.
Сақтандыру құны – автокөлік құралының сақтандыру ... ... ... ... Шарттың осы түрінің негізгі талабы болып
табылады.
Автокөлік құралының конструкциясына ... ... құны ... ... ... өзгерістер енгізу құны, оған еңбек және
материалдық ... ... ... ... және басқа да міндетті
төлемдер, сонымен қатар табыс.
Автокөлік ... ... ... ... құны – ... ... конструктивті элементтерінің
(қосалқы бөлшектерінің) бәсеке жағдайында ашық нарықта ... ... ... ықтимал бағасы, мұндай жағдайда мәміле жақтары ... ... ... ала ... ... істейді, және мәмілесіне бағасына қандай да
кенеттен болатын жағдайлар әсер етпейді.
Автокөлік ... ... ... ... құны – ... ... ... материалдардың бір өлшем бірлігінің ең ықтимал
бағасы, яғни ол ... ... ашық ... ... алынуы мүмкін, ал
мәміле жақтары ... ... ... ... ала ... ... ... мәміле бағасына қандай да кенеттен болатын жағдайлар әсер етпейді.
Автокөлік құралдарын ... ... ... көрсетулердің құны –
Автокөлік құралдарын жөндеу ... ... ... еңбек
сиымдылығының бір өлшем бірлігінің ең ... ... яғни ол ... ашық нарыққа осы бағамен шығарылуы мүмкін, ал мәміле жақтары
ақылмен, барлық қажетті ... ала ... ... ... және ... қандай да кенеттен болатын жағдайлар әсер етпейді.
Жаңа немесе ұсталған автокөлік ... ... ... құн ... ... бірінші немесе екінші нарықтағы құнына
бөлінуі мүмкін [11]. Бірінші нарықтағы құн – бірінші рет сатуға шығарылған
автокөлік құралдарының ... ... ... ... құн – ... ... және сатуға ұсынылған, ұсталған ... ... ... – бағалау қызметіндегі, эксплуатациялау үрдісінде бағалау
объектісі құнының абсолюттік немесе қатысты жоғалуы. Тозу, оның ... ... ... ... ... ... және ... (сыртқы)
болып бөлінеді.
Табиғи тозу – автокөлік құралдары құнының эксплуатациялау үрдісінде,
көліктің техникалық жағдайының өзгеруіне ... ... ... ... оның нәтижесінде ... ... ... ... ... (төмендейді) [12]. Табиғи тозудың
негізгі себептері – тозу, пластикалық деформациялар, әр ... ... ... ... ... ерекшеліктерінің
өзгеруі.
Функционалдық тозу - автокөлік құралдары құнының ... ... ... байланысты, жеке функцияларының бұзылуына байланысты
абсолюттік немесе қатысты жоғалуы, оның ... ... ... ... (азаяды) [11]. Мысалы, автомобиль-амфибий өзінің
жүзе алу қасиеттерінен айырылғанда, функционалдық тозу пайда болады.
Моралдық (сыртқы) тозу – сыртқы факторлардың ... ... ... үшін ... ... ... ... автокөлік
құралдары құнының абсолюттік немесе қатысты жоғалуы, мұндай факторларға
өндіріс ... ... ... ... импорттың,
автокөлік құралдарының тауар нарықтары мен эксплуатацияның мемлекетпен
реттелуі, ... ... ... ... ... ... ... тоқтатылуы, эксплуатацияның ұйымдастыру және т.б.
жатады. [11].
Автокөлік құралдары конструктивті күрделі құрылым ... ... ... 2 ... ... ... [18].
Бірінші кезең – автокөлік құралының техникалық құрамын айқындап алу.
Техникалық құрамы – бұл автокөлік құралының, буындары мен ... ... ... және ... қауіпсіздігі шарттарына,
талаптарына сәйкестігін анықтау. Бұл кезеңде ... ... ... орындау мүмкіндігі айқындалады, яғни жолаушылар
мен жүкті тасымалдауды жүзеге асыру. Егер автокөлік құралының функционалдық
мүмкіндіктері қауіпсіздік және ... ... ... болса, онда
ол зерттеудің екінші кезеңіне өтеді.
Екінші кезеңде экономикалық құрамы айқындалады. Экономикалық құрамы –
бұл автокөлік құралының тауарлық ... және ... ... ... ... ... ... оның құнын, объектінің өзгерген
қасиеттерінің оның тұтыну құнына ... ... және ... ... орындалатын іс-әрекеттер автокөлік
құралдарын бағалау қызметінің жалпы мақсаттары болып ... ... ... ... ... ... қатар, жеке моменттерін де
анықтап алу керек:
◊ ұсынылған автокөлік құралының сипаттамасы (моделі, шығарылған жылы,
техникалық жағдайы және т.б.);
... ... ... қандай да бұзылған бөлшегінің сипаты;
◊ ұсынылған автокөлік құралының бұзылу көлемі;
◊ амортизациялық тозу көлемі;
◊ лакобояулық жабынның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... бөлшектер;
◊ қандай да қосалқы бөлшектердің құны;
◊ автокөлік құралын жөндеуге қолданылатын материалдардың құны;
... ... ... құны;
◊ жөндеу нәтижесінде автокөлік құралының тауарлық түрінің ... ... ... ... құралының жойылу құны;
◊ ұсынылған автокөлік құралын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының
көлемі және сипаты;
◊ жөндеудің техникалық-экономикалық ... ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру құны;
◊ сақтау, тасымалдау, эксплуатациялау және т.б. процесі ... ... ... мен ... ... нәтижесінде арзандату
көлемі.
Автокөлік құралдарын бағалау қызметінің объектісі жеке және заңды
тұлғалар мүліктік ... ие ... ... ... ... болып табылады [11]. Бұл мәселені шешуге автокөлік құралдарын
бағалау әдістемесі ... ол ... ... ... ... ... ... нарықта жылжымалы және
жылжымайтын мүлікке баға белгілеу ерекшеліктерін ескеріп ... ... ... бағалаудың құқықтық, ақпараттық қамтамасыз
етілуі және методологиялық негіздері.
Біздің қоғамда нарық қатынастарының дамуы тауар немесе мүлік құрамының
құнына көзқарастың өзгеруіне алып ... ... ... бұл құрамға
байланысты баға белгілеудің әкімшілік механизміне қатысты ... ... ... ... ... оны ... шығындарға сәйкестендіру мүлік
құнын бағалаудың объективті критерийлерін іздеумен байланысты, және осы
мүліктің ... ... ... ... ... ... ... іздеуді қажет етті. Оның актуалдығы сақтандыру қызметі нарығының
құрылуынан пайда болды, оның негізгі мәселелерінің бірі – ... ... үшін ... ... ... өрт, ... ... және т.б.
нәтижесінде туындайтын зардаптар сомасын бекіту [7].
Сот органдарында сақтандыру компнияларының келтірілген залалдың ... ... ... ... саны біраз болуы тауарлар мен
шығындарды бағалау тәртібімен түсіндіріледі, мұндай жағдайда екі жақ ... ... Сот ... ... ... мәжбүр болады
және сұрақтарды соттан сырт шешу мүмкіндігін қолданбайды. Бұл ... ... ... ... мүлік орталығы) аздығына ғана
байланысты емес.
Мұндай құжаттар сот тәжірибесінің сауалдары бойынша «соттық тауар тану
сараптамасы» шегінде ... [13]. ... ... ... заң негізінде түбірлі өзгерсе және оның мақсаттары арнайы ғылыми
білім негізінде, құқық ... және сот ... ... ... ... ... ... онда әдістемелік кепілдемені жасағанда келесі
құқықтық моменттерге ерекше ... бөлу ... ... ... ... қызметті, нормативтерді, мүлікті,
активтерді және т.б. бағалау жылжымайтын мүлік орталықтары,
банктік және сақтандыру жүйелерінің, инвестициялық қорлардың,
несиелік және ... да ... ... жұмыстарының
басты шарты бола отырып, әдетте соттық-сараптамалық жүйеге
жолығуды талап етпейді, өйткені оның ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Сонымен жалпы құқықтық
бастаманың қорытындысы – жылжитын және ... ... ... ... бар ... ... ... ерекше прегоративасы бола алмайды.
Кері мысал ретінде ҚР ... ... ... ... және т.б. ... бағалауды жүзеге асыру
бойынша кепілдемелерін келтіруге болады.
2. «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі ... ... ... және ... ... жеке ... ... деп танылғанына байланысты ҚР Азаматтық-процессуалдық
кодекс деңгейінде ... ... ... емес формалардың нақты дифференциациясын жүзеге
асыру қажет [2].
Осылардың біріншісіне ... ... ... ... ... ... арнайы ғылыми білімді қолдану тән болса, екіншісі
(процессуалды емес) үшін – ... ... ... ... ... ... ... ақпаратын беру мақсатын көздейді.
Сараптамалық тәжірибенің талдауы көрсеткендей, қазіргі ... ... ... ... ... басымды және құқықтың басқа да салалық сапалы дамуын талап етеді,
мысалы, сақтандыру және ... ... ... екі формасының дифференциациясы –
процессуалдық және процессуалдық емес - осы ... ... ... ... ... ... соттық
эксперттерді және жәй эксперттерді (бағалаушыларды). Олардың
құқықтық өкілеттілігі біраз айрықшаланады. Соттық экспертке
сараптамалық ... ... ... ... соттық сараптама туралы» ҚР ... және ҚР ҚПК пен АҚК ... ... ... «Қазақстан Республикасындағы бағалау
қызметі туралы» ҚР Заңымен және ... ... ... ... стандарттармен бекітілген ережеге сүйенеді [3]. Осы қызметтің
қажеттігі ҚР ғылыми ... ... ... бекіткен
мамандықтар арасында, жеке ... ... 0717 ... ... шықты, ал 07.08.97 ж. №130-п Республиканың еңбек және әлеуметтік
қорғау министірлігінің бұйрығымен ... ... ... ... ... ... айтылғандардың барлығы қарастырып жатқан субъектілердің
құқықтық статусын анықтауда бөлуді жүзеге асыруға ... ... 1 ... ... ... ... ... ҚР
Заңына сәйкес соттық эксперт – сот, тергеуші тапсырған ... ... ... емес тұлға болса, ал 2 «Қазақстан Республикасындағы
бағалау ... ... ҚР ... сәйкес бағалаушы – бағалау қызметін
жүзеге асыратын, лицензиясы бар, жеке немесе заңды ... ... ... ету ... ... бағалау бойынша қызмет
сапасына әсер ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады.. Объективті
ақпараттық ... ... ...... ... ... ... ашық, нақты және дәләлденетін бағалаудың ... ... ... Оған ... ... ... бағалауды жүргізуде еңбек және
қаржылық шығындардың негізгі ... ... ... және ... ... ... ... етуді дамыту және жетілдіру
автокөлік құралдарын бағалаушы жұмысының тиімділігін жоғарлататын маңызды
мақсаттардың бірі ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етудің негізгі элементтері болып әртүрлі бағалау ... ... ... ... ... нормативті және көмекші ақпарат. Бағалау мақсаты мен
қолданатын әдістемелік әдістерге байланысты бағалық ақпараттық ... ... ... болып бағалар түрі, бағалау объектісі, бағалау
объектісінің тауарлық нарығы, бағалық ақпаратты ұсыну формасы мен ... ... ... ... ... ... және өндірілген өнімнің
бағалары жатады. Бағалау объектісінің негізгі ...... ... жаңа және ... ... ... оларға қосымша жабдық,
оларды жөндеу үшін қосалқы бөлшектер мен материалдар, ... ... ... ... қатысты бағалау объектісінің тауарлық
нарығының ... ... ... ҚР ... ... ҚР аудандық тауарлық
нарығы, басқа елдердің тауарлық нарықтары [23]. ... ... ... ... ... ... ... өндірісінің жаңа және
ұсталған автокөлік құралдары туралы бағалық ... ... ... ... тізімі мен сипаттамалары 1.2-кестеде берілген.
|1.2-кесте | |
| ... ... және ... ... нарықтарындағы отандық, шетел |
|өндірісінің жаңа және ұсталған автокөлік құралдары ... ... ... ... ... ... ... тізімі мен сипаттамалары |
|№ |Басылым аты |Бағалық ақпараттың ... ... |
|1 ... ... рук в |ҚР аудандық нарықтарындағы, негізінен жеңіл |
| ... ... ... ... ... |Алматы және Алматы облысындағы жеңіл және жүк |
| | ... ... мен ... |
| | ... арнайы техниканың, мотоциклдер мен |
| | ... ... ... ... ... ... ... и ... және ... ... ... және жүк |
| ... ... ... мен ... |
| |автомобили" |джиптердің, арнайы техниканың, мотоциклдер мен |
| | ... ... ... ... ... ... ... кеденнен өткен жеңіл |
| | ... ... ... |
|2 ... ... рулем" |Алматы және Астана қалалары салондарындағы жеңіл және |
| | |жүк ... ... ... ... ... ... ... жеңіл автомобильдердің, |
| | ... ... ... ... ... автосалондарындағы жеңіл автомобильдердің |
| | ... ... ... ... автосалондарындағы жеңіл автомобильдердің |
| | ... ... |
|3 ... мен ... ... ... цен |Зауыт-өндірушілердің жеңіл және жүк автомобильдері, |
| |"Прайс-Н" |автобустар, троллейбустар, ... және жеке ... |
| ... ... ... ... ... және |
| | ... ... ... ... мен |
| | ... жіберу бағалары. ... ... ... ... және ... ... ... |фирмасының |джиптердің және микроавтобустардың орташа нарықтық |
| ... |
| ... | ... ... және ... жүк ... |
| |фирмасының |орташа нарықтық бағалары |
| ... |
| ... | ... ... ... әр ... активтердің- тауар-ақша
қатынастары объектілерінің, сонымен қатар автокөлік құралының құны болып
табылатын күрделі жүйе. Құн – ... ақша ... ... тиын)
пропорционалды өлшемдерді қабылдайтын дискретті шама. Егер құн минималды
ақша ... ... ... ... онда оны ... шама ... болады. Нарықтық экономика жағдайында ол әр ... ... ... ... мүмкін өлшемдердің біреуін қабылдайтын
кездейсоқ шама ... ... ... ... ... үрдісінің статистикалық табиғаты
оның өлшемінің кездейсоқ сипатын анықтайды. Кездейсоқ шама ретінде құнның
толық ... оның ... ... ... болу ықтималдылығын
көрсететін, қайта бөлу ... ... ... ... мұндай бейнесі
тәжірибелік мақсатта (мәмілелер, салық салу, сот жұмысы, бухгалтерлік ... т.б.) ... ... ... ... бір ғана (нүктелік) өлшемі
көрсетілуі талап етіледі [17]. Сонымен, ... ... ... ... ... экономика жағдайында құнның стохастикалық сипаты ... ... ... ... және басқа да салалық заңдармен
(қылмыстық, салық, кеден, бухгалтерлік және т.б.) реттелетін ... ... ... белгіленген бейнесі арасында жүйелік
қарама-қайшылығын туындатады.Автокөлік құралдары жаппай ... ... оны ... ... ... ... оның құнын бағалаудың
негізгі әдісі – салыстырмалы. Бұл әдіс автокөлік құралының тауар нарығында
осы уақытта ... сату және ... алу ... ... сүйенеді.Оны қолдануда қажетті бірінші ақпаратты отандық
және шетелдік ... жаңа және ... ... құралының бағалары
көрсетілген көптеген анықтама кітаптарынан, арнайы баспа шығарылымдарынан,
өндіруші-зауыттардың, сауда ұйымдары мен дилердің прайс-беттерінен ... ... ... құнды бағалауда шығындық әдіс оны өндіріп,
шығаруға кеткен ... ... ... ... ... сериялы
және көп сериялы өндіріс өнімі болғандықтан, мұндай әдіс көптеген қолдануға
келмейтін болып шығады. Бұл бір автокөлік ... ... ... ... ... ... қарағанда әлдеқайда жоғары. Осы ... ... ... құралын жөндеумен бұзылу нәтижесінде материалдық ... ... және оны ... үрдісінде оның конструкциясына
өзгерістер енгізумен байланысты құн түрлерін бағалауда қолданылады ... ... құру ... жүргізіледі. Сонымен қатар, оны жеке
шығармашылық ұсынысқа сәйкес жасалынған, раритеттік автомобильдерді қалпына
келтіруде қолдануы мүмкін.
Табыс әдісі ... ... ... ... ... ретінде, бағалау объектісінің ағымдағы құнын анықтауға
негізделген. Егер ... тек қана жеке ... ... болса, онда ол
өндірістің элементі болып табылатын еңбек құралының жеке ... ... ... ... кешен мен басқа да ... ... ... әдіс ... ... Осындай себептерге
байланысты автокөлік құралдарын бағалауда табыс ... ... Оның ... және салыстырмалы әдістермен қосқанда, ... ... ... ... мүмкін, егер бағаланып жатқан
автомобильдер иелеріне фильмдерге түсіруге ... ... ... ... қоры бар ... жарысқа қатысқан
және раритеттік автомобильдерді көрмеге шығарған жағдайда табыс ... ... ... ... ... түрлері бағалау объектісіне
тәуелді, жаңа және ұсталған автокөлік ... ... ... ... және ... жөндеуге қажетті материалдардың
нормо-сағат құнынан тұрады.
Ел экономикасы кеңістік пен уақытта бөлінген параметрлері бар ... ... ... ... ... құн территориялық және уақыттық
факторлардың функциясын ... ... ... әр ... ... үшін ... ... құралдарының құндарының арасындағы
айырмашылықты ... ... ... ... нарығында шетел
автомобильдерінің құны Атырау нарығындағы ұқсас автомобильдер құнынан орта
есеппен 10-15% төмен. ... ... ... және ... да ... себептер әсерінен ұқсас автокөлік құралдарының құнын бағалағанда
бағалау мерзімі және орны көрсетілуі тиіс [25].
Ұсталған автокөлік ... ... ... ... және ... ... ... агрегаттарын ауыстыру, қайта жинақталуын
(разукомплектация), қайта ... мен ... ... ... ... есептеу көп өлшемді жанама әдіспен, келесі
формуламен жүргізіледі:
С=(Сқалд+Сауыс-Сқ.жин)*(1-Им/100)+Сқ.жабд-Сэд (1.1)
мұндағы: ...... ... мен ... құны ... ... да басылымдар мәліметтері бойынша автомобильдің көлік
құралы нарығындағы бағаларының арифметикалық орташасы;
Сауыс- базалық жинақталған агрегаттардың ... ... ... ... ескеретін
қалдық құн;
Сқ.жин – автокөлік құралының жинақталуын ескеретін (қайта
жабдықтаудағы ауыстыруды қоспағанда), көлік құраушысының құны;
Им – ... ... ... жағдайда автокөлік құралының
моралдық
тозуы;
Сқ.жабд – бағалау мерзімінде қосымша жабдықты ... ... ... ... ... ... ескеретін құраушысының құны;
Сэд – бағалау мерзімінде істен шығу, ақаулық пен ... жою ... ... ... ... ... құралдарының
нақты жүрісі Lн спидометр бойынша анықталады. Ал егер спидометрлік бұзылған
немесе оның нақты жағдайы нормативті құжаттар талабына ... ... ... ... нақты жүрісі есептік жолмен анықталады.
Эксплуатациялау басынан шетел өндірісінің жеңіл автомобильдерінің
жүрісін есептеу ... ... ... ... ... ... ═∑Li шет + ∑ Li ҚР ... ... m - ... ... шетелдегі эксплуатациялау ұзақтығы,
жылдар;
Li шет – i-ші эксплуатациялау жылындағы жеңіл
автомобильдің
шетелдегі орташа жылдық жүрісі (2-қосымша
кестесімен
анықталады), мың ...... ... ... автомобиль жасы, жылдар;
Li ҚР – i-ші эксплуатациялау жылындағы жеңіл
автомобильдің
Қазақстан Республикасындағы орташа ... ... (1- ... ... мың км.
Сқалд = (С1+С2+С3+...+Сz)/Z ... ... - ... ... мен автомобильдердің
құнытуралы ақпарат бар басқа да басылымдар мәліметтері
бойынша автомобильдің көлік құралы ... ... ... ... ... тозуы келесі
формуламен есептеледі:
p
Им = ∑ Имр, ... Имр – ... ... ... анықтауда ескерілетін, р-ші
фактор, %.
Автокөлік құралдарын бағалау мерзімінде, оны өндіруді ... ... ... ... ... есептеледі:
Им1 = 2Ттоқ, егер Ттоқ ≤ 10 жыл (1.4.)
мұндағы: Ттоқ- ... ... ... ... ... ... ... мерзімі, жылдар.
Автокөлік құралдарының өндірісінің тоқтатылғаны ... ... ... ... мерзімінде ұқсас тораптар мен элементтерді ауыстыру кезінде
орнатылған шиналар, аккумуляторлар мен ... ... ... Шиналардың зақымдар мен дефектілер жоқ болса, шиналардың ... ... ... ... - ... = ---------------- * 100 % + ΔИш.эу ... - ... Нж – жаңа ... ... ... биіктігі, мм;
Нн – бағалау мерзімінде шина протекторы суретінің нақты биіктігі,
мм;
Нмүм – шина ... ... ... ... ... ... мерзіміне ... ... ... ... ... ... үшін жаңа шина ... биіктігінің мәндері 4-қосымшада көрсетілген. Автокөлік құралдарын
бағалауды жүргізуде жаңа шина протекторы ... ... ... ... автокөлік құралы шинасының шет жағындағы маркировка
бойынша моделі мен типоөлшемі анықталады. Орнатылған ... ... ... ... үшін ... ... жаңа шина протекторының суреті
биіктігінің сандық мәні табылады [12].
Қалпына келтірілген шиналар үшін ... ... ... ... шина ... ... ... 80 %-ын құрайды.
Әрбір шина үшін протектор суретінің нақты биіктігі глубиномер немесе
штангенциркуль көмегімен, ... ... ... ... ... 4-6 ... ... орташа арифметикалық мәнімен
анықталады.
Жол жүру ... ... ... [4] шина ... ... ... ... мынаған тең: жеңіл автомобильдер -1,6мм;
жүк автомобильдері-1мм; автобустар-2мм; мотоциклдер және ... = 7 * Тш – 9, егер Тш ≤ 5 жыл ... Тш – ... ... мерзімі, жылдар.
Аккумуляторлық батареяның табиғи тозуы төмендегі формуламен
анықталады:
Так
Иак.б. = ------------ * 100 % ... Так – ... ... батареяның нақты
эксплуатациялау мерзімі, жылдар;
Так.н – ауыстыруға (жарамсыз деп табуға) дейінгі аккумуляторлық
Батареяның ... ... ... мерзімі, жылдар.
Аккумуляторлық батареяның нақты қызмет көрсету мерзімі автокөлік
құралын бағалау ... мен оны ... ... ... ... ... жасау мерзімі маркировка бойынша,
аккумуляторлық батарея жинағының корпусында көрсетілген (үстінде) ... ... ... ... және шығу ... (полюсінде) арқылы
анықталады. Шетел өндірісінің аккумуляторлық ... ... ... әріптік-цифрлық маркировка қолданылады, ондағы әріп айды, ал
цифр – жасау жылын ... ... А8 ... ... ...
қаңтар , 1998 ж.).
Аккумуляторлық батареяның ауыстыру (жарамсыз деп табуға) дейінгі
қызмет ... ... ... төменгі мәндерді алу қажет:
4 жыл – автокөлік құралдарының орташа жылдық жүрісі 40 мың км. болуы
керек;
3 жыл – ... ... ... ... ... 40 мың км-ден көп
болған жағдайда.
2-БӨЛІМ. ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНБАНК ҚЫЗМЕТІ УШІН ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ
НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУ
2.2. Алматы облысы бойынша Көлікті ... ... ... облысы бойынша Көлікті бақылау басқармасының жұмысшылар саны – ... ... ... ... ... көлік туралы»,
«Лицензиялау туралы», «Бағалау қызметі туралы» заңдарға сүйеніп, № ... ... ... ... ... құралының
жүрүін реттейтін кейбір сұрақтар» ҚР Үкіметінің Қаулысы және ... ... ... міндеттерін орындайды [3]:
- көлік эксплуатациясының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылау
бойынша;
- өз құзіретінің шегінде (әуе ... ... ... ... саласында мемлекеттік реттеу іс-қимылдарын жүзеге асыру
бойынша;
- көлікті қызмет көрсету саласында кәсіпкерлік қызметті лицензиялау
бойынша;
- облыс бойынша автокөлік құралдарының жол жүруі ... ... ... ... ... ... бойынша;
- мемлекеттік кеме тізімдерін жасау, жіктеу, рұқсат беру және
жағалаудағы обьектілерді, су құрылыстарын, қала айдынындағы шағын
көлемді кемелер үшін база-тұрақтарын құрал-аспаптық ... ... ... ... ... Көліктік бақылау бақармасы келесі бөлімдерден
тұрады:
1. ... ... және ... ... ... есеп ... ... қарыздармен жұмыс жасау бөлімі;
3. лицензия және рұқсат қағаздарын беру бөлімі;
4. ұйымдық – құқықтық бөлім;
1. көлік құралдарына байланысты ... ... ... бөлімі;
5. темір – жол көлігін бақылау бөлімі;
6. су ... ... ... ... және жолдарды бақылау бөлімі;
8. көлік құралдарының сараптамасын жүргізу бөлімі;
Қаржыны ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... ... операцияларын қамтып, жүргізеді. Негізгі
қаржыландыру көздерін табу, ... және ... ... ... ... ... ... жылдық есепті жүргізу, бақылау. Ал осы
бөлімнің негізгі ... ... ... есеп ... Бұл ... атқару жұмыстары жүргізіледі, яғни есепшоты жүргізу, әртүрлі заңи
құжаттармен жұмыс жасау, бухгалтерлік ... ... ... ... есеп ... ... қаржылық ақпаратын белгіленген
әдістер мен тәсілдер бойынша есептеп, өлшеп және оны өңдейді.Ол мекеменің
жұмын толығымен бақылап, оны ... үшін ...... беріп, алдағы
уақытта істелінетін жұмысын ... және ... ... ол ... ... жұмысына экономикалық талдау жасацды.
Қаржылық қарыздармен жұмыс жасау бөлімі заңды және жеке тұлғалардың
көлі түрлеріне байланысты ( ... ... су ... ... ... ... көлігі ) мекеме алдында міндетті төлемдері бойынша ... ... мен ... ... ... реттеу жұмыстарын жүргізеді.
Лицензия және рұқсат қағаздарын беру ... ... ... ... ... ... лицензия беру, (әуе
қатынасынан басқа ) лицензияларды, сондай – ақ ... бар ... екі және одан ... ... ... арналған есепке алу
құжаттарын беру, сонымен қатар лицензиялық ережелердің сақталуын бақылау.
Ұйымдық – құқықтық бөлім басқарма құзіретті шегінде жеке және ... ... ... ету және ... ... ... заңи
және өзге де нормативтік құқықтық актілердің ... ... ... ... ... және оған жол ... ... Осы аталған бөлімнің атқару жұмыстарын жүргізетін бөлім көлік
құралдарына байланысты қылмыстық істерді реттеу бөлімі. Ол тексеру ... ... ... өз ... ... ... ... және
орындауға мінднтті көліктің қызмет етуін, қатынас жолдары мен ... ... заң және ... да ... – құқықтық актілердің,
стандарттар мен нормалар талаптарының айқындалған заң бұзуларын жою туралы,
нұсқаулықтар беруге кінәлі тұлғаларды заңды көзделген ... ... ... – жол ... ... бөлімі өз құзіретінің шегінде ... ... – жол ... (Қазақстан Республикасының темір – жол
көлік құралдарымен) қақтығыстарды, ... және ... ... – ақ ... – жол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуының алдын
– алу жөніндегі іс – шараларды жүзеге асыруға ... ... ... ... өз ... шнгінде облыс аумағындағы су
көлігінднгі ... ... су ... ... ... жіне жанжалдарды зерттеп, сондай – ақ су көлігі
жүйесінде қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуының алдын – алу жөніндегі іс ... ... ... ... және ... ... бөлімі облыс аумағында халықаралық
автокөлік тасымалдарын жүзеге асыру кезінде заң ... ... Жүк ... ... сақтандыру шартын, тасымалдаушының
жолаушылар алдындағы азаматтық – құқықтық жауапкершіліктеріне ... ... ... ... ... ... өз құзіретінің шегінде
сараптауға ұсынылған көлік құралының, оның иесіне ... ... ... ... беру ... айқындайды. Бірақ оның техникалық
жағдайын анықтап, бағалау жұмыстарын жүргізуге мемлекеттік ... ... ... ... ... ... экспертті шақырады.
Нарықтық инфрақұрылымды дамытуда, ішкі және сыртқы сауданы кеңейтуде
автомобиль көлігі маңызды рөл атқарады. Автомобиль ... ... ... ... ... кең ... ... және халық
тығыздығының сиректігі алдын ала ... Бұл ... ... және ... жеткізудің бірден бір құралы болып табылады.
Республиканың автомобиль паркінде 1365,1 мың ... ... бар: ... жүк ... 51,4 мың автобус, 1062,6 мың жеңіл және 36,9 мың арнайы
автомобиль. Мұнан былай республикада 81 мың мопед және ... ... мың ... тіркемелері және 14,8 мың жартылай тіркемелер
тіркелген.
Автокөлік құралдарының ... саны ... 2003 жылы 15,6 ... (1,2%) ... соның ішінде жүк көлігі – 9,6 мыңға (4,7%),
автобустар – 1,2 ... (2,4%), ... ... – 4,8 ... (0,5%), ... ... – 22 бірлікке төмендеді.
Диаграмма республика автокөлік құралдарының үлесі облыстар бөлінісінде
және Астана, Алматы қалалары бойынша келтірілген.
1- диаграмма. Облыс бөлінісінде және ... ... ... ... ... ... жеке ... көлік құралдарының 1168,3 мың
бірлігінің 125,5 ... жүк ... 27 ...... 1,5 ...
арнайы және 1014,3 мыңын – жеңіл автомобильдер ... ... жеке ... ... ... етілуі өткен жылы 1000
отбасыға шаққанда – 27 бірлік, 1000 тұрғынға шаққанда – 68 ... ... жылы бұл ... ... 19 және 48 ... ... жылы ... экономикасының барлық саласындағы 20,1 мың
кәсіпорынның өз баланстарында 196,7 мың автомобиль болды, оның 45,1 % - ... 24,5 % - ... ... 18,0 % - ... және 12,4 % ... 88,6 мың жүк ... жыл ... 32,8 мың өзіаударғыш,
22,6 мың борттық машина, 11,8 мың цистерна, 10,5 мың ... 5,6 ... 5,3 мың өзге ... ең көп ... ... түрі ... ... табылады. Онымен 59,9 % жүк көлігі, 77,6 % автобус, 95,6 % жеңіл және
76,0 % арнайы автомобиль ... ... ... ... тиісінше 37,4 %,
19,1 %, 1,8 % және 21,1 % автомобиль жұмыс істеген. ... ... 2,1 % ғана ... газбен жұмыс істеген.
2003 жылғы басқарманың қорытынды жұмыстары
1. Автомильдік көлікті бақылау.
Облыс бойынша барлығы -127659 көлік: жүк – 25715, ...... – 1103, ... – 1103, ... және ...... ... автокәсіпорын саны: 1376, оның ішінде автомибильдер,
барлығы 20796 к.: жүк – 12686, ... – 1924, ... – 3892, ... жартылай тіркеме – 2219.
2003 жылы 10 кәсіпорын тексерілді. Тексерулер кәсіпорынның материалдық
– техникалық базасын, жол жүру ... ... ... ... квалификациясын қарастыру арқылы жүзеге асырылды.
Талдықорған қаласында облыс және қала ... ... ... ... ... 6903 ... ... Басқарма мамандары
өз жұмысында «Әкімшілік құқық бұзу туралы» ҚР Кодексіне сүйенеді.
Осы жыл ... ... ... ... ... комитетінің
атқарушылары және ІІБ жұмыскерлерімен 24 рейдтер жүргізілді, нәтижесінде
179 бұзушылық ... 463 – ... ... ... 128 ... Оның ... 60 хаттама қарастылып, 60,1 мың ... ... ... бұзушылықтар:
- экипировканың жоқтығы;
- жол қағаздарының жоқтығы;
- медициналық тексерудің жоқтығы;
- заңсыз ... ... ... ... ... ... квоталар мен тендерлерді сақтамау.
Халықаралық тасымалдау және рұқсат беру жүйесінің заң ... ... ... ... көлікті бақылау посттарында (КБП) жүзеге
асырылады:
1) КБП «Кеген» - 300 км автожол «Алматы – Қарқара» (Қырғыстанмен
шекарада).
Тексерілген автокөлік құралы – 353. ... жол ақы – 625,4 мың ... ... ... «KZ» арнайы рұқсат қағазы – 3, сомасы - ... ... ... ... ... ... – 171 , ...
277,9 мың теңге.
1,7 мың теңгеге 2 хаттама берілді.
Таразылық жабдық – ауыстырмалы электронды.
2) КБП ... - 350 км ... ... – Қалжат» (ҚХР-мен
шекарада).
Тексерілген автокөлік құралы – 574. Жалпы жол ақы – 3433,9 мың ... ... ... ... ... ... – 378, ... – 2635,7 мың теңге;
- «С» рұқсат қағазы – 457 , сомасы – 798,2 мың теңге.
3) КБП «Достық» - 744 км ... ...... ... автокөлік құралы – 1523. Жалпы жол ақы – 4418,3 мың
теңге. Оның ішінде ... ... ... ... – 87, ... – 2712,7 мың ... «С» рұқсат қағазы – 978 , сомасы – 1705,6 мың теңге.
3,5 мың ... 4 ... ... КБП ... - 363 км ... ... – Хоргос» (ҚХР-мен
шекарада).
Тексерілген автокөлік ... – 10072. ... жол ақы – 24502,8 ... Оның ішінде берілген:
- арнайы рұқсат қағазы – 1660, сомасы – 13801,5 мың теңге;
- «KZ» арнайы рұқсат қағазы – 24, ... – 627,8 мың ... ... ... «В» және «С» ... ... ... сомасы – 10073,4 мың теңге.
39,2 мың теңгеге 45 хаттама берілді.
Көліктік бақылау посттарында әкімшілік бұзушылықтың 547 ... ... ... ... қызметпен айналысу – 2оқиға;
- халықаралық тасымалдау ережелерін бұзу – 5 оқиға;
- ... ірі ... және ... ... ... ... – 540 оқиға.
Оның нәтижесінде 99,3 мың теңге алынды.
Талдау көрсеткендей, көбінесе ТМД ... ... ... оның ... ... – 2, ... – 7, Украина – 77 бұзушылық, оған
қоса Иран – 1, ҚХР – 61 ... ... 300 SE 2.8 ... құралының тәуелсіз бағалау
Тапсырысты орындау үшін меншік иесі (сенімді тұлға) ... ... ... оның ... ұсынады. Егер автокөлік құралы оның
кешенділігіне ... ... ... ... онда оны ... ... орнында (автотұрақта) қарайды [18]. Сонымен қатар меншік иесі
(тапсырыс ... ... ... үшін ... ... ... керек (барлық
жақтан автокөлік құралына ашық жолдар, жарықтандыру, зерттеу ... пен ... ... ету және т.б.).
Автокөлік құралдарын қарау тапсырыс беруші ... оның ... және ... да ... ... (жақтар) қатысуымен жүзеге
асырылады.
Мүдделі тұлғаларды (сенімді уәкілдерді) ... ... ... ... ... ... ... қарау жүргізу күні,
уақыты мен орны көрсетілуі тиіс. ... ... ... ... ол ... хаты ретінде тапсырылуы тиіс.
Хабарландыру (телеграмма) адресатқа қарау жүргізуге 3 күн қалғанға
дейін ғана тапсырылады, ал егер ... ... осы ... ... – 6 күн ... дейін.
Әрбір көрсетілген қызмет бойынша құжат рәсімделіп, тапсырыс ... Онда ... ... көрсетіледі:
- автокөлік құралының нақты жағдайы;
- тапсыру (зерттеу) күніне автокөлік құралының құны;
- бұзылған автокөлік құралының қалпына келтіру (жөндеу) құны ;
- автокөлік ... ... ... ... ... көлік құралын қараудан кейін, 10 күн ішінде дайындалып
тапсырыс ... ... ... ... ... ... ... бланкінде рәсімделіп, орындаушы және ... ұйым ... қол ... мөрмен куәландырылуы тиіс.
Егер мүдделі жақтардың біреуі қарау нәтижесімен келіспейтін ... оны ҚР ... ... ... ... ... қарсылығын білдіре
алады.
Автокөлік құралын қарау нәтижесінде бекітілген ақпарат экспертке
автокөлік құралының ұсыну ... ... ... ... ... құралын бағалауға
ӨТІНІШ
____________________________________________________________________________
__________ ...... ... ... ... ... ... жеке тұлға үшін- тапсырыс берушінің аты-
жөні немесе
____________________________________________________________________________
___________ ... ... ... ... ... ... ... жүргізуіңізді сұраймын:
Типі ___________________ Маркасы, моделі _____________________________
Категориясы (АВСД, тіркеме) ... ... ... ... ... (VIN): ... моделі___________________________________________________
Шасси (рама) № ______________ Шанақ (коляска) № ... ... ... жылы ... (км): ... ... төл-құжаты: сериясы ________ № _______________________
Автокөлік құралының меншік иесі_____________________________________
____________________________________________________________________ Меншік
иесінің ... ... ... ... ... ... ... құралының төл-құжаты.
2. Көлік құралының тіркелу куәлігі.
3. Автокөлік құралын иелену (басқару, пайдалану) құқығын дәлелдейтін
құжат.
4. ... ... ... ... ... анықтама.
5. _______________________________________________________________
6. Басқа да ақпараттар_____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ Тапсырыс
берушінің реквизиттері____________________________________
__________________________________________________________________
«____» _________________ ______ж. ... ... ... бағалау туралы
Ш А Р Т
_______________________________ «___» ____________________ _____ж.
(қоныстанған мекен атауы)
_________________________________________________________________,
(заңды тұлға немесе жеке
кәсіпкердің атауы)
_________________________________________________________________________
__________
(заңды тұлға бастығының
__________________________________________________________________________
_________,
аты-жөні, қызметі)
бұдан былай «Бағалаушы», ұйымның ... ... ... ... ... ... негізінде бір жақтан, және ________
(заңды
_________________________________________________________________,
немесе жеке тұлға)
екінші жақтан, бұдан былай «Тапсырыс» төмендегі мәселелер ... ... Шарт ... ... ... ... ... беруші ұсынып, ал
Бағалаушы міндеттемелерді өзіне алады:
Типі___________________________________________________________
Категориясы (АВСД, тіркеме) __________ Тіркеу сан-реті _____________
Идентификациялық сан-реті (VIN): ________________________________
Қозғалтқыш: ... ...... ... ...... _______________________ Шығарылған жылы ___________________
Жүрісі (км): ____________________________________________________
Көлік құралының төл-құжаты: ... ________ № ... ... меншік иесі________________________________
_______________________________________________________________ Меншік
иесінің мекен-жайы_______________________________________
1.2. Бағалау мақсаты:____________________________________________
_______________________________________________________________
1.3. Автокөлік құралына қатысты құнын анықтау ... ... ... Бағалау орны _______________________________________________
1.5. Шартқа отыру негізі __________________________________________
2. Тапсырыс берушінің құқығы мен міндеттері
1. Тапсырыс беруші төмендегі ... ... ... Бағалаушыдан қолданатын бағалау стандарты ... ... ... ... құралына қатысты құнын бағалау
бойынша жұмыстардың ... және ... ... ... ... ... қатысты құнын бағалау бойынша жұмыстардың
аралық және алдын ала нәтижелерімен ... ... ... міндеттері:
1. Бағалаушыға көлік құралының төл-құжатын, көлік құралының
тіркелу куәлігін, автокөлік ... ... ... ... ... құжатты, автокөлік құралының
баланстық құны туралы ақпаратты ... ... ... ... ... оның ... ... қайтарымсыз және уақытылы бар
ақпаратты, сонымен қатар автокөлік құралын ... ... ... дәлелденген (есептен уақытша алып ... ... ... алып ... ... ... ... анықтамалар, соңғы жасалынған жөндеу жұмыстары
туралы квитанция, сонымен қатар жасырынды дефектілер туралы
ақпарат, спидометр көрсетуінен нақты жүрістің ауытқуы ... ... ... ... бағалау жұмыстары туралы)
ақпаратты ұсыну.
3. Бұзылған автокөлік құралын бағалау ... ... ... өтеу ... ... ... үшін ... қарау уақыты мен ... ... ... ... телеграммасын кінәлі жаққа беріп, Бағалаушыға
поштада осы телеграмма көшірмесін куәландырып, ұсыну. Бұзылған
автокөлік құралын қарау жауапты жақ тұратын ... ... ... ... қарауға 3 күн бұрын жіберіледі.
Егер жауапты жақ осы қоныстанған мекенде ... ... ... жүру ... қоспағанда, 5 календарлық
күн бұрын жіберіледі.
4. Бағалаушы жұмысына осы шарттың ... ... ақы ... ... құқықтары мен міндеттері
1. Бағалаушы төмендегі мәселелер бойынша құқылы:
1. Өз бетінше бағалау стандарты мен әдістеме негізінде автокөлік
құралына қатысты құнын ... ... ... Тапсырыс берушіден автокөлік құралын міндетті бағалау
жұмыстарын жүргізгенде, ... ... ... ... ... ... талап етуге.
3. Тапсырыс берушіден автокөлік құралын бағалауды жүзеге асыруға
қажетті түсіндірме және қосымша ... ... ... ... ... ... шарт ... басқа да
бағалаушыларды немесе бағалау бойынша эксперттерді шақыруға.
2. Бағалаушының міндеттері:
1. Автокөлік құралына ... ... ... ... заңының, бағалау стандарттарының талаптарына
сәйкес, нормативті және ... ... ... ... ... бағалау туралы есеп дайындау. Есепті дайындау
кезінде бағалау нәтижелерін ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Бағалау туралы есепте төмендегі ақпаратты беру:
1. Бағалау бойынша жұмыстарды жүргізуге берілген лицензия.
2. Қызмет істеп тұрған ... ... ... ... ... ... ... құжаты.
3. Маманданған бағалаушылардың қоғамдық ұйымның немесе
бағалаушылардың ... емес ... ... ... ... ... берушіге есептің шарт бойынша аванстық төлемді
аударғаннан кейін, (көшірмесі) бір экземплярын 15 календарлық
күннен кешіктірмей ... ... ... ... ... ... және бағалау
бойынша жұмыс жүргізу барысында үшінші ... ... ... ... ... ... көшірмесін 3 жыл сақтау.
6. Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының бағалау қызметі
туралы заңының талаптары ... ... ... Тапсырыс берушіден автокөлік құралын бағалау жұмыстарын
жүргізуде алынған конфиденциалды ... ... егер ... ... ... ... берушіге автокөлік құралын объективті бағалауға
кедергі жасайтын себептер туындаса, бағалау жұмыстарына қатыса
алмайтынын алдын ала хабарлау.
4. ... ... ... ... ... ... Автокөлік құралын бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу барысында
техникалық жағдаын инструментальды тексеру немесе (және) жүріп
тұрған автокөлік құралынан (жол жүру ... ... ... ... ... бұзылуына
жауапкершілікті, осы автокөлікті жүргізуді жүзеге асыратын тұлға
алады.
3. Тапсырыс беруші табылған кемшіліктерді ақысыз жоюға құқылы. Егер
белгіленген мерзім ... ... ... ... оларды
көрсетілген мерзімде жою мүмкін емес болса. Тапсырыс беруші
шарттан бас ... ... ... ... үшін ақыны
төмендетуді талап ете алады.
4. Тапсырыс ... ... ... ... ... ... ... өзінің құқықтары бұзылған жағдайда, ол төмендегі
ұйымдарға жолығуға алады:
- ... ... ... ... ... сотқа.
- Егер Тапсырыс беруші автокөлік құралын бағалау нәтижесімен
келіспеген ... онда ол ... ... ... ... туралы есепті қайтарып беруі қажет.
5. Бағалаушының автокөлік құралын бағалаудың нәтижелері ... ала ... ... да басқа мәліметтің заңми күші ... ... ... оған ... ... ... құқық
бермейді.
6. Тапсырыс берушіге көлік құралын бағалау бойынша есепті ұсыну
және ... ... ... нотариуста, мемлекеттік билік
органдары мен басқармаларда, сонымен қатар басқа да ... ... осы ... ... ... келісім негізінде
Бағалаушымен жүзеге асырылады.
7. Осы шарт бойынша таластар ҚР заңына сәйкес шешіледі.
5. Жұмыстың ... ... ... және ... Осы шарт ... жұмыстың жалпы құны _____________________
__________________________________________________________ теңге.
5.2.Тапсырыс беруші шартқа отырғаннан кеійн, _____________________
_________________ теңге көлемінде аванстық төлем аударады.
5.3. Егер бағалау туралы ... ... ... Бағалаушы ұсынған
күннен, 10 күн ішінде қабылдамаса, 3.2.3.б. бекітілген аванстық ... ... ... ... ... ... Екі ... жауапкершіліктері
1. Бағалаушы ҚР заңына сәйкес жауапты.
2. Осы шарттың 3.2.3.б. талаптарын орындамаған ... ... ... ... ... ... 0,5 % ... айыпқұл
төлейді.
7. Шарттың қызмет ету мерзімі, оны өзгерту шарттары және бас тарту
1. Шартты өзгерту екі жақтың келісімімен жүргізіледі.
2. Шартты бұзу ... ... ... ... ... ... құралын объективті бағалауға кедергі жасайтын себептер
туындап, ол ... ... ... ... Екі ... ... және төлем реквизиттері
1. Тапсырыс беруші.
2. Бағалаушы.
ҚОСЫМШАЛАР:
Бағалаушы___________ ... ... ... ... ТУРАЛЫ ЕСЕП
1. Бағалау жүргізу үшін негіз: 13-қараша 2003ж. Тапсырыс берушімен –
Алматы ... ... ... ... ... ... бағалау туралы шарт.
2. Бағалауды жүргізу мақсаттары мен ... сату ... ... ... ... бағалау.
3. Бағалау объектісі – автокөлік құралы. Типі – жеңіл автомобиль.
Маркасы, моделі - Mercedes-Benz 300 SE 2.8
Категориясы (АВСД, тіркеме) – В ... ... - В 089 ... ... (VIN): В ТО ... ... – 104 № ... (рама) № - Шанақ (коляска) № - ... сұр ... ... ... ... ... сериясы 77 АА № 1234567
Ерекше белгілері: автомобиль Германиядан ... ... ... тіркелді және 2000ж. қараша айында ЖШС ЖК «М-Интер-
трейд»-тің балансына қойылды.
4.Автокөлік құралының меншік иесі: ЖШС ЖК ... ... ... ... ... ... көшесі, 111/21.
5. Бағалау жүргізу мерзімі: 13-қараша 2003ж.
6. Бағалау орны: Талдықорған қаласы.
7. Автокөлік құралының ... ... 600 мың ... ... ... ... ... құжаттар қолданылады:
8.1. Көлік құралын бағалау стандарттары.
8.2. Әдістемелік және ...... ... ... ... ... техникалық жағдайын ескере отрырып, бағалау
әдістемесі.
8.3. Ақпаратпен қамтамасыз ету: Super Schwacke (Eurotax) анықтағышы,
«Калькуляция» анықтағышы.
9. Эксплуатация басынан жүрісті есептеу:
Эксплуатациялау басынан ... ... ... ... ...... ... анықталады. Ал егер спидометрлік бұзылған
немесе оның нақты жағдайы нормативті құжаттар талабына сәйкес келмесе ... ... ... жүрісі есептік жолмен анықталады.
Эксплуатациялау басынан шетел өндірісінің жеңіл автомобильдерінің
жүрісін ... ... ... ... ... ... ... ═∑Li шет + ∑ Li ҚР ... ... ... 3 жылында Германияда эксплуатацияланған, кейінгі
3 жыл- Қазақстан Республикасында. Super Schwacke (Eurotax) анықтағышына
сәйкес Mercedes-Benz 300 SE 2.8 ... 5.4. ... ... құралының қалдық құнын техникалық жағдайын ескере отрырып, бағалау
әдістемесі төмендегідей:
Lн ═(25.35+22.5+21.01) + (14+14+13) = 109.9 мың ... ... ... ... ... ... анықталды):
109,9 мың км.
10. Автокөлік құралының қалдық құнын есептеу.
10.1. ... ... ... ... ... ... және ... жабдықтау жүргізілмеген, сонымен қатар
ақаулығы мен эксплуатациялық дефектілері жоқ автокөлік ... ... ... ... ... нарықтық әдіспен жүргізіледі. Газеттер, журналдар мен
ұсталған шетел жеңіл автомобильдерінің құны туралы ... бар ... ... ... ... 6 жыл жасы мен ... басынан жүрісі
орта есеппен 110 мың км. ... 300 SE 2.8 ... ... ... ... көлік құралы нарығындағы бағалары:
1 – 17 мың долл. 5 – 16,5 мың ... – 16,5 мың ... 6 – 18 мың ... – 20 мың долл. 7 – 18,2 мың ... – 17 мың ... 8 – 17,5 мың ... = ... ... мәні ... = 17 587,5 долл.
2003 жылдың 13-қараша күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен
бекітілген, АҚШ ... ... ... – 148,2 ... мәні ... = 2 606 467 теңге.
10.2. Бағалау мерзімінде автокөлік құралының табиғи тозуын Ин есептеу.
Автокөлік құралының ... ... жасы мен ... ескеріп,
табиғи тозуды төмендегі формуламен есептейді:
Ин = 100 (1-е-() ... ( - ... ... ... ... жасы ... ... тәуелді функция.
Көлік құралдарының түрлеріне байланысты ( функциясының түрі ... ... ... ... ... 2.1 ... сәйкес есептеуіш
техниканың көмегінсіз ( - әр ... мәні ... ... ... ... мүмкіндік береді.
|2.1-кесте ... ... ... ... ... жасы Тн және ... ... ... ......... ... көрінісі ... ... ... түрі |Ω ... түрі |
|1 ... жеңіл автомобильдер |0,07 ... Lн |
|2 ... жүк ... ... |0,1 ... Lн |
|3 ... ... (тягачи) |0,09 Тн+0,002 Lн |
|4 ... ... |0,15 ... Lн |
|5 ... ... ... ... |0,14 Тн+0,002 Lн |
|Б |Ресейлік автобустар |0,16 ... Lн |
|7 ... ... ... |0,05 ... Lн |
| ... | |
|8 ... өндірістің жеңіл |0,055 Тн+0,003 Lн |
| ... | |
|9 ... ... ... |0,065 ... Lн |
| ... (Жапонияны қоспағанда)| ... ... ... ... |0,045 Тн+0,002 Lн |
| ... | ... ... ... автомобиль үшін ( мәнән ... = 0,05 ... Lн = 0,05 * 6 + 0,0025 * 109,9 = 0,30 + 0,275 ... = 0,575. ... ... тозу Ит = 43,7 % ... ... ... ... ... ... ұқсас агрегаттардың ауыстырылуын ескерейтін қалдық құнның
құраушысын есептеу.
10.3.1. Бағалау мерзімінде ұқсас тораптар мен ... ... ... шиналар, аккумуляторлар мен глушительдің табиғи ... ... ... ... мен ... жоқ ... шиналардың
табиғи тозуы келесі формуламен есептеледі:
Нж - Нн
Иш = ---------------- * 100 % + ΔИш.эу ... - ... жүру ... ... ... [4] шина протекторы
суреттің минималды ... ... ... тең: ... автомобильдер -1,6мм;
жүк автомобильдері-1мм; автобустар-2мм; мотоциклдер және мопедтер-0,8мм.
Ишэу = 7 * Тш – 9, егер Тш ≤ 5 жыл ... Тш – ... ... мерзімі, жылдар.
Автомобильге орнатылған шиналардың табиғи тозу:
12 - 8
И1 = ------------ * 100 % + (7 * 3 – 9) = 47,1 ...... ... шинасының табиғи тозуы:
12 - 12
И2 = ------------ * 100 % + (7 * 3 – 9) = 12 ...... ... ... тозуы төмендегі формуламен
анықталады:
Так
И3 = ------------ * 100 % ... Так – ... ... ... ... ... ... жылдар;
Так.н – ауыстыруға (жарамсыз деп табуға) дейінгі
аккумуляторлық
батареяның нормативті ... ... ... батареяның табиғи тозуы:
2
И3 = ----- * 100 % = 50 %.
4
Бағалау мерзімінде техникалық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... глушительдің табиғи тозуын есептеу. 2.1.-
кестеге сәйкес европалық өндірісінің жеңіл ... үшін ( ... ... = 0,05 * 3 + 0,0025 * 41 = 0,15 + 0,103 = ... = 0,575. ... ... ... тозуы И4 = 22,4 % (3-қосымша).
10.3.2. Жаңа түрінде құн мағынасы мен базалық жинақталған, орнатылған
ұқсас ... ... ... ... ... ... | | ... |Ұқсас тораптардың орнына |Жаңа ... тозу |
| ... ... ... |түріндегі |Иi, % |
| ... ... ... Ci, | |
| | |мың ... | |
|1 |Автомобильге ... ... |67,2 |47,1 |
| | ... | |
|2 ... ... шина |16,8 |12 |
|3 ... |5,28 |50 |
|4 ... ... және ... |51,84 |22,4 ... ... ... ... жүйелердің, жабдықтың)
ұқсас агрегаттармен ауыстырылуын ескеретін қалдық құнның құраушысының
есептік мәні:
43,7 – 47,1 43,7 – ...... * ... + 16,8 * ... + 51,84 * ... =
100 ... -2,285 + 5,326 + 11,042 = 14,083 мың ... ... ... жинақталуын ескеретін (қайта жабдықтаудағы
ауыстыруды қоспағанда) құраушысын есептеу 2.3.-кестеде сәйкес жүргізіледі.
|2.3-кесте | | ... ... ... бөлшектеу |Жаңа ... |
| ... жоқ ... ... ... Зl, |
| ... ... |құны Cl, мың |мың теңге |
| | ... | |
|1 ... ... |2,88 |0,96 |
|2 ... ... |9,6 |0,96 |
|3 ... ... |67,2 |8,64 ... ... жинақталуын ескеретін (қайта ... ... ... ... * (1- ... + 0,96 + 9,6 * ... + 0,96 + 67,2 * ... +
+ 8,64 = 55,420 мың теңге.
5. Бағалау мерзімінде автокөлік құралының ... ... ... автокөлік құралдарының моральдық тозуы келесі
формуламен есептеледі:
p
Им = ∑ Имр, ... ... ... ... оны ... тоқтатуын
ескеретін, бірінші фактор төмендегі формуламен есептеледі:
Им1 = ... егер Ттоқ ≤ 10 жыл ... ... ... ... ... мәлімет 5-
қосымшада берілген.
Автокөлік құралдарының қосалқы бөлшектерінің өндірісінің тоқтатылғанын
ескеретін, моральдық тозу факторының мәні Им2 20%-ға ... ... ... ... оқиғаға түсуін (бағалау
мерзіміне дейін) ескеретін, моральдық тозу факторының мәні Им3 ... ... ... иелерінің санын ескеретін, моральдық тозу
факторының мәні (егер 4-адамнан кем болса) 0%-ға, басқа ... ... ... ескере отырып, көлік құралының қалдық құнын
есептеу ... ... ... ... 300 SE 2.8 жеңіл
автомобилін өндіру 2000 жылы тоқтатылды. ... ... ... алып ... 10 жыл өтпеген болса, ... ... ... алып ... ... ... тозудың бірінші
факторын келесі формуламен есептейді:
Им1 = 2 * Ттоқ = 2 * 4 = 8 %.
Көлік құралының автобөлшектерін ... ... ... моральдық
тозу факторы Им2 = 0 %, өйткені “Калькуляция” ... ... ... 300 SE 2.8 ... автомобилінің автобөлшектерін
өндіру тоқтатылмаған. Аталған автобөлшектерді Алматының ... ... ... ... тапсырыс беру арқылы сатып алуға болады.
Бұрын автокөлік құралының ... ... ... ескеретін
моральдық тозу факторы (тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетіледі), Им3 = 5
%. Меншік ... ... ... ... тозу факторы Им4 = 0 %, өйткені
бағаланып жатқан автомобильдің меншік иелерінің саны 1.
Бағалау мерзімінде автокөлік ... ... ... ... = 13 ... Бағалау мерзімінде қосымша жабдықты орнату арқылы, бірақ базалық
жинақтаудың ... ... ... ... ... ескеретін құраушыны есептеу 2.4.-кестеде сәйкес
жүргізіледі:
|2.4-кесте | | ... ... ... ... |
| ... ... ... |Табиғи |
| | ... жаңа ... Иj ,|
| | ... Сj , мың|% |
| | ... | |
|1 ... (антенна |86,4 |30 |
| |мен ... ... | | |
| ... ... | | |
|2 ... |46,08 |30 |
| ... | | ... ... қосымша жабдықты орнату арқылы, бірақ ... ... ... ... ... ... ... құраушыны есептеу:
86,4 * (1-30/100) + 46,08 * (1-30/100) = 60,48 + 32,26 = 92,736 мың теңге.
7. Бағалау мерзімінде істен ... ... пен ... жою Сэд ... ... ... жұмыстардың құны 2.5.-кестеге сәйкес есептеледі.
|2.5-кесте | | ... ... ... ... |
| ... ... |Бір ... |
| | ... |нормо-сағатт|құны, теңге|
| | ... |ың ... | |
| | | ... | ... |Капоттың бояуы |2,б |4800 |12480 |
|2 ... ... ... |0,3 |4800 |1440 |
|3 ... ... ... |1,5 |4800 |7200 |
|4 ... ... |0,7 |4800 |3360 ... бойынша жұмыстардың құны 24480 теңгеге тең.
Қосалқы бөлшектерінің құны 2.6.-кестеге сәйкес есептеледі.
| | | ... | | ... ... ... |
| ... ... |Бірлік |Құны, |
| | ... ... ... |
| | | ... | |
|1 ... |1 |18240 |18240 |
|2 ... шлангілер |4 |1920 |7680 ... ... құны 25920 ... құны ... сәйкес есептеледі.
| | ... | ... ... |
| ... ... теңге |
|1 |Тежеуіш сұйықтығы |1248 |
|2 ... ... |19200 ... құны 20448 ... ... істен шығуы, ақаулылық пен эксплуатациялық
дефектілерінің жою құны 50400 ... ... ... шығуы, ақаулылық пен эксплуатациялық
дефектілерінің жою құнын есептеу нәтижелері автокөлік ... ... ... ... ... ... тауар нарығы
ақпараттарынан алынған, сонымен қатар Алматының қосалқы бөлшектер нарығында
немесе Мәскеу қаласына тапсырыс беру арқылы ... ... ... құны ... ... ... мерзімінде
автокөлік құралының табиғи тозуы 80 %-дан әлдеқайда төмен.
8. Бағалау мерзімінде нарықтық құны:
С=(Сқалд+Сауыс-Сқ.жин)*(1-Им/100)+Сқ.жабд-Сэд ... = ... + 14083 – 55 420) * (1 – 13/100) + 92 736 – 50 400 ... ... жатқан автокөлік құралының нарықтық құны ... ... екі жүз ... төрт мың) ... бойынша эксперт: ... А.А. (ЖШС ... ... 2003 ... ... ...... облысы бойынша Көлікті бақылау басқармасы»
Талдықорған қаласы, Шевченко көшесі, 131 үй, т. ... ... ... ЖАҒДАЙЫН ТЕКСЕРУ АКТІ
Тексеру мерзімі: 13 – қараша 2003 ж. Тексеру уақыты: 10:30
Тексеру орны: ЖШС ЖК «М-Интер-трейд», мекен-жайы- Талдықорған ... ... ... ... ... Типі – ... ... моделі - Mercedes-Benz 300 SE 2.8
Категориясы (АВСД, тіркеме) – В ... ... - В 089 ... ... (VIN): В ТО ... ... – 104 № ... (рама) № - Шанақ ... № - ... сұр ... ... 1997
Көлік құралының төл-құжаты: сериясы 77 АА № 1234567
Автокөлік құралының меншік ... ЖШС ЖК ... ... ... ... 2002 жылы ... ... туралы мәліметтер берілген.
ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕ БЕКІТІЛДІ:
1. Қозғалтқыш пен ... ... ... ... түсі ... ... ... сәйкес.
2. Спидометр көрсетуі: 56 мың км. Тапсырыс берушінің өтініші
бойынша спидометр ... ... және оның ... ... сәйкес келмейді.
3. Базалық жинақтаудың агрегаттары ауыстырылған.
1. Автомобильге орнатылған шиналар (4 ... ... ... R16; ... ... – 1999 ж.; ... суретінің биіктігі – 12 мм.
Эксплуатациялық дефектілері мен зақымы жоқ.
2. Қосалқы дөңгелегінің шинасы: типоөлшемі - 225/60 R16; ... – 1999 ж.; ... ... биіктігі – 12 мм.
Эксплуатациялық дефектілері мен зақымы жоқ.
3. ... ... – VARTA 562 21/19, ... ...... 2001 ... Глушитель, ауыстыру мерзімі – 2000 ж.
4. Базалық жинақтаудың келесі агрегаттары (элементтері) жоқ: фирмалық
эмблема, әйнектазартқыш щеткасы, артқы бампер.
5. Базалық агрегаттарды ... ... ... ... Қосымша орнатылған жабдық (орнату мерзімі көрсетілген): автотелефон
(антенна мен орнату жабдығын қосқанда) – 2000 ж.; ... – 2000 ... ... ... бояу өшкен (өшкен бояу ауданы – орта есеппен 100 см.кв.) –
капотты толық бояу керек;
сол жақтағы ... ... ... ... ... жақтағы алдыңғы фара әйнегі сынған – фараны ауыстыру керек.
8. Техникалық күйанықтау ... ... ... ... ... нәтижелері: тежеуіш шлангыларды
ауыстыру керек.
9. Автокөлік құралының, агрегаттардың, жүйелер мен аспатардың жұмыс
қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... ... қорытындысы
Автомобиль жұмысқа қабілетті жағдайда, жол жүру қауіпсіздігі ... ... ... ... жою ... ... ... ... ... ... ... С.Х.
3-БӨЛІМ. АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН БАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ.
3.1. Шетелдегі автокөлік ... ... ... ... ... бар елдерде автокөлік құралдарын бағалау
жақсы дамыған және ол жоғары ... ... ... өсуі ... ... болашақта өсуімен сипатталады. Мысалы,
ірі ДЕКРА (Германия) сараптамалық ұйымының автомобильдер мен жол-көліктік
оқиғаның материалдық ... ... ... ... саны ... ... ... сипатталады: 2001 ж. – 620 180 сараптама, 2002 ... 695 160 ... 2003 ж. – 750 610 ... ... ... ... жылдық өсуі шамамен 10 % құрайды. ДЕКРА фирмасының табыстың ... ... ... ... ... табыстың үлесі 2003 жылы 32 %
болды және оның өсу тенденциясы бар [21]. ... осы ... ... табыс шамамен 300 млн. евроға тең. Германия бойынша 2001-2003 жж.
сараптамалардың жалпы көлемінің ішінде ... ... ... 2003 ж. 50 % ... Мұның барлығы жеке ... ... ... жұмыс қабілеттілігін қалпына ... ... пен ... ... сапалы сараптаманы жүргізуге
мүдделерінің өскенін көрсетеді, ... ... ... ... ... ақша ... ... гаранты болып табылады.
Автомобильдердің бағалауын ... ... ... оның ... ... – Зам ... және ... әдісті бөліп
көрсетуге болады.
Рукопф – Зам әдісі бойынша есептің негізіне келесі ... ... ... ... ... бір мерзімде жеке жағдайына байланысты
автомобиль құны; автомобиль жасы; автомобильдерді ... ... ... ... ... ... бір мерзімде жеке жағдайына байланысты
автомобиль құны” құраушысында ескеріледі. Рукопф-Зам әдісіне сәйкес, егер
жөндеу құнының белгілі бір ... жеке ... ... ... қатынасы 10%-дан төмен болса, онда автомобильдің, оның ... ... әсер ... аз ғана ... бар. Ал егер осы
қатынастың мәні одан жоғары ... ... ... ... ... Бірақ, мұнда пайыздық мөлшерлеме белгілі бір
мерзімде жеке ... ... ... құны мен ... ... ескеру қажет.
|3.1.-кесте | | | ... - Зам ... ... ... ... ... пайыздық |
|мөлшерлемелері ... ... ... ... мөлшерлемесі,% |
|периоды, жылдар | |
| ... ... ... бір ... жеке ... |
| ... автомобиль құнына қатынасы |
| |10-30 |30-60 |60-90 |
|1 |5 |6 |7 |
|2 |4 |5 |6 |
|3 және одан да |3 |4 |5 ... | | | ... әдіс ... ... мен ... ... ... сәйкес мәні үшін коммерциялық құнның төмендеуінің пайыздық
мөлшерлемелері 3.2.-кестеде ... ... ... ... ... ... құны мен эксплуатациялау басынан ... ол ... ... дәлелденді.
Неміс мамандарының ойынша, Рукопф – Зам әдістемесі ... ... ол ... саласында болған өзгерістерді ескермейді. Оған қоса, ол
жалақы мен материалдар шығындарын сипаттайтын ақпаратты ескермейді.
Сондықтан ол ... ... ... ғана есептеледі. Осы
әдісті жетілдіру ... | ... әдіс ... ... ... төмендеуінің пайыздық |
|мөлшерлемелері ... мың км. ... ... ... ... |
|0-20 |30 ... |20 ... |15 ... |10 ... ... |0 ... ... ... – Зам әдістің жеңілдетілген варианты ретінде
қарастыруға ... Ол ... ... ... ... сату бағасы қолданылады, сондықтан есептелген ... ... ... ... ... көрсетпейді.
Бүгінгі күні қолданылатын әдістер осы екі әдістерге негізделеді,
бірақ олар екі әдістен және бір ... кіру ... ... ... ... құнының төмендеуі” термині бірен ... ... ... ... ... ... ... | | | | | ... ... мен ... ... тәуелді эксплуатациялық шығынының |
|өзгеруі,% ... ... ... |
| | ... |Жүк ... ... | | | ... |
| | |  ... ... ... ... |I |100 |  |100 |100 |100 ... | | | | | | |
| |II |130 |142 |148 |152 |152 |
| |III |170 |200 |240 |245 |290 ... және Р |I |100 |100 |100 |100 |100 ... | | | | | | |
| |II |130 |140 |157 |148 |157 |
| |III |138 |215 |270 |250 |270 ... |I |100 |100 |100 |100 |100 ... | | | | | | |
| |II |110 |108 |129 |141 |137 |
| |III |128 |120 |140 |188 |180 ... ... ... ... негізді жетілдіргенжолдар;
II-шара шартты өнделген,әр түрлі типті жолдар;
III-грунттық жолдар;
Кестеде көрсетілгендей, жүк автомобильдері бойынша, ... ... жол ... ... шығын көлеміне
(сәйкесінше құнына) елеулі әсер етеді.
Германияда статистикалық есеп жүргізіледі және ... ... әр ... ... ... ... ... сәйкес
ақпараттық жинақтар басылып, шығарылады. 3.3-кестесінде эксплуатациялық
шығын көлеміне жол ... және ... ... ... ... ... сәйкес Германияда нарықтық құн көлеміне автомобиль жасы да
елеулі әсер етеді. ... ... ... ... шығын мен
автомобиль құны (жаңа автомобиль құнына сәйкес %-бен) көлемінің өзгеруін
сипаттайтын мәліметтер келтірілген.
|3.4.-кес| | | | ... | | | | ... ... құнына қатысы бойынша ұсталған автомобильдің ... ... мен ... ... ... |
|Жасы, |Эксплуатациялық |Баға ... ... ... ... ... | ... ... | |
|1 |35 |61 |4 |44 |15 |
|2 |37,5 |33 |5 |48 |11 |
|3 |41 |23 |6 |50 |8 ... ... ... ... өсуі оның бағасының
төмендеуіне алып келеді. Мысалы, 10жыл ... ... ... жаңа ... ... 10%-ын ғана ... деңгейіне сәйкес автомобиль нарықтық бағалардың тез төленуі
олардың эксплуатациядан интенсивті шығып ... алып ... ал ... ... ... ... әсер етіп, екіншіден,
ликвидициялық құнды анықтау бойынша көп ... ... ... етеді. 3.5-кестеде үш ... ... ... ... ... ұзақтығы жасының тәуелділігін
сипаттайтын мәліметтер келтірілген:
-1- ... ... ... массасы 4,53 т-ға дейін, жеңіл жүк көтергішті ... ... ... 10,41 ... жоғары, ауыр жүк көтергішті жүк
автомобилі;
Кестеге ... ... ... эксплуатациядан ең интенсивті
шығып қалуы 7-12 жыл интервалында (автомобильдің 55%-нан астамы) жеңіл жүк
көтергішті жүк автомобилі үшін – 9-14 жыл ... ... ... ... және ауыр жүк ... жүк автомобилі үшін – 8-14 жыл
интервалында (автомобильдің 40%) болады.
2. Автокөлік ... ... ... кемшіліктерін талдау.
Автокөлік құралдарын бағалауда анықталатын құн ... ... мен ... ... ... қызметі – автокөлік құралдарына қатысты ... ... бір ... Бағалау қызметінің негізгі мақсаты жеке
тұлғалар, заңды тұлға мен ... ... ... ... ... ... ... иелену, басқару және пайдаланумен
байланысты, автокөлік құралдарының ... ... ... табылады.
Автокөлікті бағалау қызметі келесі негізгі бағытта жүзеге асырылады:
- мемлекетпен өз ... ... ... және ... ... ету үшін мемлекеттік реттеу (негізгі қорды қайта
бағалау, жекешелендіру, мемлекеттік мүлікпен жасалатын мәмілелер және ... ... ... азаматтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
енгізіледі);
- нәтижесі мемлекетпен мойындалатын қызмет (автомобильдерді кедендік
шекарадан өткенде бағалау, салық салу мақсатында, автомобильді ... ... ... ... және ... жеке және ... ... көрсетілетін өз еркімен сараптамалық
қызмет (автомобильдердісатқан және ... ... ... өз ... сақтандыру және т.б.).
Автокөлік құралдарына қатысты бағалауда қызмет ... ... ... ... ұйымдық және ... ... ... және ... ... ... бір деңгейде субъективтісипатқа ие. Осының нәтижесінде бағалау
бойынша қызмет ... ... ... ... ... және ... ... қорғау заңының талаптарына сәйкес келмейді.
Осы кемшіліктерінің болуы автокөлік құралдарын бағалау бойынша қызмет
нарығын ... ... ... ... осы түріне тапсырыс беруші
мен бағалаушы ара-қатынасының бұзылуына алып келеді, автокөлік құралдарын
бағалау бойынша ... ... ... кері әсер ... ... негативті салдарға алып келедІ [17].
-1- автокөлік құралдарын бағалау ... ... ... ... салық пен бюджетке міндетті төлемдерді жинауда мемлекет ұтылады. Оның
ұтылулары – ... ... ... ... ... ... ... баж салығын жинауда, автокөлік құралдарын сатып алу
және эксплуатациямен байланысты салық пен басқа да ... ... ... салу ... ... ең маңызды мәселелердің бірі – автокөлік құралдарын бағалаудың
ақпаратпен өте нашар ... ... ... ... қолданылатын ақпараттық мәліметтері шетелдік және жақын
орналасқан Ресей мемелекетінің ... ... ... ... ... әсер ететін фактордың маңыздысы – көлік құралдарына
қатысты бағалау қызметін есепке ... ... ... ... ... ... ... қызметін тежейтін тағы бір
факторлардың бір – ... ... ... ... ... ... автокөлік құралдары нарығы шетел өндірушілердің
ұсталған автокөлік құралымен толып келнді. Олардың 71% 1991-1996 жылдары
шығарылған, ... ... ... ... ... және ары ... ... автокөлік құралдары бар. Бұл автокөлік
құралымен Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... шектеулігімен сипатталады.Осының барлығы
автокөлік құралын шығындық әдіспен ... ... ... ... ... ... ... қажет болған жағдайда
қосалқы бөлшектердің құнын есептеуде туындайтын қиындықтар. Әсіресе Еуропа
мемлекеті өндірістің автомобилінің бөлшектерінің құнында ... ... ... оларды да шетелден тапсырыс беріп алдырады;
-5- тәуелсіз эксперт және сақтандыру компаниясы берген ... ... ... ... да ... ... ... бірдей автокөлік құралының
бағалау әр түрлі болуы. Оның себебі автожөндеу шеберханадағы жұмыстарға әр
түрлі баға орнатуы, ... ... күні ... ... ... ... Сонымен қатар шеберханада жол-көліктік оқиғадан кейін
немесе басқа да ... ... ... ... ... жөндеуде
жаңа технологияларды, жаңа жұмыстарда жаңа ... ... ... алу ... ... ... бойынша қызметті тұтынушыларға, ... ... және ... ... ... көп ... ... елеулі мүліктік және моральдық залал тигізіледі. Тұтынушыларға
бағалау бойынша қызмет сапасына кепілдеме бермейді, мұның себебі – ... есеп ... ... ... есеп ... ... және басқа да ұйымдарда дұрыс деп танудағы проблемалар.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дүниежүзілік тәжірибеде ... ... ... ...... факт. Шетелде автокөлік ... ... ... жеке тармағы ретінде қарастырады, автокөлік құралдарын
бағалау ... ... ... ... ... ... Ал біздің автокөлік құралдарын бағалау үрдісінің ерекшелігі –
қалыптасқан әдістердің жоқтығы. Мемлекеттегі жеке ... ... ... қолданып, бағалау жұмыстарын жүргізеді, бірақ ... ... ... ... құны автокөлік нарығындағы
ұқсас көлік түрі құнынан алшақ болып шығады.
Бағалау ... ... ... құрал бағалау кезінде
қолданылатын әдістер болып табылады. Автокөлік ... ... үш ... бар: шығындық әдіс, салыстырмалы әдіс, табыс әдісі.
Шығын әдісі – шет мемлекеттерде, әсіресе ... ... ... ... ... ... тапқан. Оның негізі ... ... ... ... ... ... оның бағалау
құнын анқтау. Біздің тәжірибеде бұл әдіс қолданылмайды, өйткені ... ... ... ... ... ... ... апттан кейін материялдық залалды
және автомобильді эксплуатацтялауда оның конструкциясына өзгерістер
енгіңзілумен ... құн ... ... ... және ... құру ... жүргізеді. Тәжірибеде автокөлі құралдарына
келтірілген жол-көліктік оқиғадан кейін материялдық ... ... ... оның ... ... жылдары Қазақстан территориясына кіргізілген
шетел ... ... ... ... ... ... ... негізгі мәселе ─ ... ... ... техниканы жөндеу саласында жұмыс істейтін орталықтардың, ... ... ... ... ... ... ... жол қозғалысы туралы Конвенцияда
бекітілген жүктемеге сәйкес жүргізіледі. Бағалаудың әр түрлі ... ... ... ... да ... қолданылуы мүмкін, егер
оның қолданылуы сәйкес нормативті-құқықтық актілерде көрсетілсе. Қазақстан
Республикасының Кеден ... ... ... ... ... ... тауарлардың жүктемесі кедендік органдармен
сыртқы экономикалық қызметте ... ... ... ... құралдарын және оның агрегаттарын толық жөндеуден ... ... ... ... және ... ... ... етуге
арналған. Ол жөндеу обьектісінің толық бөлшектенуін, дефектацияны, ... ... ... ... ... жинау, реттеу, бақылауды
ескеретін жеке әдістермен ... ... мен ... ... ... ... оның ... толық жөндеуден өткізу керек болған
жағдайда, жіберіледі. Ал жүк ... ... ... және ... ... ... агрегаттарын толық жөндеуден өткізу (ауыстыру)
керек болған жағдайда бағытталады.
Салыстырмалы әдіс ─ автокөліктің ... ... осы ... автомобильдің құнын сату және сатып алу бағаларын өзара
салыстыру арқылы анықтау әдісі. Бұл ... ... ... ...... ... нашар дамығандығы. Егер автомобиль құнын
салыстырмалы әдіспен бағалағанда, автокөлік ... ... жеке ... ... маркасы, шығарылған жылы және
орналасу орны бойынша жинақталған ақпарат ... ... ... ... ... ... ... болашақтағы
табыстың жиынтығы ретінде, бағалау обьектісінің ағымдағы құны анықталады.
Бұл әдіс біздің тәжірибеде сирек қолданылады.
Автокөлік құралдарын ... ... ... даму көптеген
факторлардың әсерінен қалыптасады. Автокөлік құралдарын бағала ... ... ... ... көрсету нарығын кеңейтуге жағымды әсер
ететін факторларға ... ... ... құралының стандартты кнструктивті қиыстырылуы;
- автокөлік құралдарын міндетті мемлекеттік тіркеу,бұл процесс ... ... ... ... ... ... үшін ... автокөлік құралдарын эксплуатациялау процесінде апаттылықтың жоғары
деңгейі, яғни жол-көліктік апаттан пайда болған материалдық залалды
бағалауда көп мөлшерде жұмысты ... ... ... ... ... салу ережелеріне байланысты құқықтық
–нормативтік актілерді бекітуді ... ... ... ... жүргізуге кері әсер ететін факторларға:
- бөлшектер деңгейінің конструктивті қиындылығы және ... ... ... ... ... бір ... ... қосалқы бөлшектерінің саны 10 мыңға жуық. Ал
эксплуатацияда 30 мың әр түрлі маркалы және ... ... ... ... бөлшектерінің жиынтық саны ─ жүздеген миллион, және
олар өзара ауыстырылмайды. Осының ... ... және ... ... ... ... ... қиындықтар туғызады;
- автокөлік құралын бағалауда оның эксплуатациялық сенімділігін
ескерудің қажеттігі, ол оның ... ... ... ... ... ... ... тоқтаусыздық және шыдам
мерзімі (ұзақ қызмет ... ... ... ... ... ... ... болып табылады, сондықтан
оның бағасы конструктивті қауіпсіздікжағдайын көрсету ... ал ... ... ... ... ... ... шығындары бағалау
обьектісінің шығындары бағалау обьектісінің ... асып ... ... ерекшеліктеріне байланысты бағалау қызметінің жеке
пәндік саласымен бөлінеді, яғни қажетті құқықтық, ... және ... ... ... ... қатар бағалау
бойынша эксперттердідайындауды ұйымдастыру қажет. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... қойылуы
керек. Эксперт – бағалаушы:
- автокөлік құралын бағалау саласында туындайтын сұрақтарға қажетті ... ... мен ... ... және т.б.
нормативтік құқықтық-актілерді;
- автокөлік құралдары ... және ... ... бағалау
мақсаттары мен әдістемелік қағидаларын, автокөлік құралдары құнын
анықтауда қолданылатын негізгі ... мен ... ... ... ... ... оның құны мен техникалық-
экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін әр түрлі факторларды;
- отандық және шетелдік автокөлік құралдарын ... ... ... ... және ... жұмыс тәжірибесін білу
қажет.
Белгілі дайындықтан өткеннен ... ... ... ... ... ... ... қажет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі.
2. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... «Бағалау қызметі туралы Заңы» 30-қараша 2000
ж.
4. Қазақстан Республикасының «Жол қозғалысының қауісіздігі туралы ... ... ... Республикасының «Лицензиялау туралы Заңы».
6. Закон Республики Казахстан «О ... ... в ... акты РК по вопросам учета, государственной регистрации
и государственного ... ... ... ... и ... к ... ГОСТ 9.032-74 «Покрытие лакокрасочные. Группы, технические требования
и обозначения».
8. ГОСТ 9.402-80 ... ... ... ... ... ... ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому
состоянию по условиям безопасности движения. ... ... ... Ю.В. ... ... средств» Москва: Дело, 2002 г.
11. Андрианов Ю.В. «Введение в оценку транспортных средств» Москва: Дело,
1999 г.
12. ... Д.И., ... В.В. ... ... ... экспертизы // Теория и практика криминалистики ... ... Вып 2. ... ... 1998г.
13. Букалов Д.И., Степанова В.В. Процессуальные и криманилистические
вопросы назначения ... ... ... ... ... ЮНИСТ, 1999г.
14. Андрианов Ю.В. «Как ... и ... ... от ... проишествия» Москва: Дело, 2001 г.
15. «Қазақша-орысша терминологиялық сөздік. Көлік және ... ... 2000 ... ... Ю.В. ... ... принципы и положения оценки
транспортных средств» Москва: Дело, 2000 г.
17. Танбаев Ж.Д., Кузнецов О.Г. ... и ... ... ... Алматы: Аркаим, 2002 г.
18. Бирюков Б.М. «Дорожно-транспортные проишествия. Социальные и правовые
аспекты». Москва: Дело, 1998г.
19. ... С.С., ... И.С. «О ... ... эксперта
товароведа// Материалы Всесоюз. Конф. «Актуальные проблемы теории и
практики новых ... ... ... ... ... ... ... Нагайцев А.А. «Исследование маркировочных обозначений легковых
автомобилей зарубежного ... ... ... ЭКЦ МВД ... ... ... ... автомобильный справочник / А.Н.Понизовкин, Ю.М.Власко, М.Б.
Ляликов и др. Москва: Финансы и ... ... ... Б.М. ... ... Москва: Экзамен,
2001г.
23. «Методика исследования легковых ... ... ... ... ... ... Кузнецов А.Г., Алаева Г.Т.,
Беспалов В.Ю., Иващенко А.Д., ... Ю.Д., ... ... Н.Н., ... П.Н., ... Б.А. ... ... ... ... ... Республикасы территориясында эксплуатацияланатын, шетел |
|жеңіл автомобилінің орташа жылдық жүрісі және ... ... ... ... ... ... ... |Эксплуатациялау |
|жылы |жүрісі, мың км. ... Тн, ... ... ... |
| | | |Lн, мың км. |
|1 |15 |1 |15 |
|2 |15 |2 |30 |
|3 |14 |3 |44 |
|4 |14 |4 |58 |
|5 |14 |5 |72 ... |13 |б |85 |
|7 |12 |7 |97 |
|8 |12 |8 |109 |
|9 |11 |9 |120 ... |10 |10 |130 ... |10 |11 |140 ... |10 |12 |150 ... |10 |13 |160 ... |9 |14 |169 ... |9 |15 |178 ... |9 |16 |187 ... |8 |17 |195 ... |8 |18 |203 ... |8 |19 |211 ... |8 |20 |219 |
| ... ... ... ... Lн, мың км. Жылдық жүрісі, мың км. |
| |о- | |
| ... | |
| ... |
| ... |
| |-сы* | |
| | ... автомобильдің жасы (эксплуатациялау жылы) |
| ... ... ... ... құралының табиғи тозуын есептеуге |
|арналған анықтамалық ... |
|( |Ин, % |( |Ин, % |( |Ин, % |
|0 |0 |0,18 |16,5 |0,36 |30,2 ... |0,5 |0,185 |16,9 |0,365 |30,6 ... |1 |0,19 |17,3 |0,37 |30,9 ... |1,5 |0,195 |17,7 |0,375 |31,3 ... |2 |0,2 |18,1 |0,38 |31,6 ... |2,5 |0,205 |18,5 |0,385 |32 ... |3 |0,21 |18,9 |0,39 |32,3 ... |3,4 |0,215 |19,3 |0,395 |32,6 ... |3,9 |0,22 |19,7 |0,4 |33 ... |4,4 |0,225 |20,1 |0,405 |33,3 ... |4,9 |0,23 |20,5 |0,41 |33,6 ... |5,4 |0,235 |20,9 |0,415 |34 ... |5,8 |0,24 |21,3 |0,42 |34,3 ... |6,3 |0,245 |21,7 |0,425 |34,6 ... |6,8 |0,25 |22,1 |0,43 |34,9 ... |7,2 |0,255 |22,5 |0,435 |35,3 ... |7,7 |0,26 |22,9 |0,44 |35,6 ... |8,1 |0,265 |23,3 |0,445 |35,9 ... |8,6 |0,27 |23,7 |0,45 |36,2 ... |9,1 |0,275 |24 |0,455 |36,6 ... |9,5 |0,28 |24,4 |0,46 |36,9 ... |10 |0,285 |24,8 |0,465 |37,2 ... |10,4 |0,29 |25,2 |0,47 |37,5 ... |10,9 |0,295 |25,5 |0,475 |37,8 ... |11,3 |0,3 |25,9 |0,48 |38,1 ... |11,8 |0,305 |26,3 |0,485 |38,4 ... ... |
|( |Ин, % |( |Ин, % |( |Ин, % ... |12,2 |0,31 |26,7 |0,49 |38,7 ... |12,б |0,315 |27 |0,495 |39 ... |13,1 |0,32 |27,4 |0,5 |39,3 ... |13,5 |0,325 |27,7 |0,51 |40 ... |13,9 |0,33 |28,1 |0,52 |40,5 ... |14,4 |0,335 |28,5 |0,53 |41,1 ... |14,8 |0,34 |28,8 |0,54 |41,7 ... |15,2 |0,345 |29,2 |0,55 |42,3 ... |15,б |0,35 |29,5 |0,56 |42,9 ... |16,1 |0,355 |29,9 |0,57 |43,4 ... |44 |0,97 |62,1 |1,36 |74,3 ... |44,б |0,98 |62,5 |1,37 |74,б ... |45,1 |0,99 |62,8 |1,38 |74,8 ... |45,7 |1 |63,2 |1,39 |75,1 ... |46,2 |1,01 |63,б |1,4 |75,3 ... |46,7 |1,02 |63,9 |1,41 |75,б ... |47,3 |1,03 |64,3 |1,42 |75,8 ... |47,8 |1,04 |64,7 |1,43 |76,1 ... |48,3 |1,05 |65 |1,44 |76,3 ... |48,8 |1,06 |65,4 |1,45 |76,5 ... |49,3 |1,07 |65,7 |1,46 |76,8 ... |49,8 |1,08 |66 |1,47 |77 ... |50,3 |1,09 |66,4 |1,48 |77,2 ... |50,8 |1,1 |66,7 |1,49 |77,5 ... |51,3 |1,11 |67 |1,5 |77,7 ... |51,8 |1,12 |67,4 |1,51 |77,9 ... |52,3 |1,13 |67,7 |1,52 |78,1 ... |52,8 |1,14 |68 |1,53 |78,3 ... |53,2 |1,15 |68,3 |1,54 |78,б ... ... ... типіне байланысты жаңа шиналар протекторының |
|суретінің биіктігі ... ... ... шина ... ... |
|(покрышка) |(покрышка) ... мм ... ... | |
| | ... типі |
| | ... |Универсалды |Қыстық |Жоғары |
| | | | | ... ... |  |  |10 |11 |  ... |  |  |12 |  |  ... |  |  |12 |15 |  ... |  |  |12 |15 |  ... |  |  |13 |15 |  ... |  |  |13 |15 |  ... |  |  |  |12 |  ... |  |  |11 |12 |  ... |  |  |11 |  |  ... |  |  |12 |  |  ... |  |  |12 |  |  ... |  |  |13 |14 |  ... |  |  |13 |14 |  ... |  |  |12 |15 |  ... |  |  |11 |  |14 ... |  |  |10 |13 |  ... |  |  |11 |13 |  ... |  |  |11 |  |  ... |  |  |10 |  |  ... |  |  |11 |13 |11 ... |  |  |11 |13 |11 ... |  |  |11 |  |  |
| | | ... |
|Өндірістен шығып қалған шетел жеңіл ... ... (Eurotax ... ... |
|бойынша) ... ... ... шығарылған |Маркасы, моделі ... ... |
| ... | ... ... |
|C 250 TD Classic |1997 |SLK 200 |2000 |
|C 200 CDI Classic |2001 |SLK 230 ... |2000 |
|C 220 TD Elegance |2000 |SL 280 |1998 |
|C 230 T Classic |1997 |SL 600 |1998 |
|E 200 |1997 |300 SЕ 2.8 |1997 |
|E 230 Classic |1997 |V 230 TD Fashion |1999 |
|E 240 Classic |1999 |G 320 |1999 |
|E 320 ... |1997 |Vito 108 D |1999 |
|E 200 CDI ... |1999 |Vito 110 D |1999 |
|E 290 TD Elegance |1999 ... 212 D ... |2000 |
|E 200 Classic |1999 ... 214 D ... HD |2000 |
|E 230 Elegance |2000 ... 314 D ... HD |2000 |
|E 320 T Elegance |1999 |609 D ... |1998 ... ... ... құралдарының орташа жылдық жүрісі ... ... ... ... ... мың км. |
| | |жүк ... ... | ... | |
| | |і |р | | |
|1 ... |29,5 |9,2 |0,3 |48,б |
|2 ... |  |1,2 |  |27,4 |
|3 ... |29,8 |7,2 |  |100,5 |
|4 |Чех ... |34,б |б,1 |0,8 |32,8 |
|5 ... |20,б |19,3 |б,0 |34,8 ... ... |23,1 |18,9 |14,1 |78,2 |
|7 ... |  |14,1 |  |78,2 |
|8 ... |16,5 |24,4 |11 |66,8 |
|9 ... |33,1 |17,2 |16,8 |65,8 ... ... |  |10,1 |5,4 |20,5 ... |Литва |20,1 |  |  |11,2 ... ... |17,9 |  |  |  ... ... |182,5 |14,3 |4,1 |49,2 ... ... |10,8 |14,4 |17,9 |12 ... |Молдова |11,б |1,1 |  |17,1 |
| ... | | | | ... ... |51,9 |25,2 |б,7 |115,8 ... ... |22,7 |16,1 |9,2 |56 ... ... |  |13,9 |3,9 |  ... ... |15,3 |б,4 |  |9,4 ... ... |27,5 |16,4 |б,7 |30,8 ... ... |29,б |12,7 |3,9 |42,2 |
| ... | | | | ... |АҚШ |61,7 |18,5 |4,1 |14,б ... атауы)
Пошталық мекен-жайы ... ... ... ... ... ____ ___________ ж. Тексеру уақыты _____сағ. ______мин.
Тексеру орны________________________________________________________
Көлік құралының параметрлері: Типі____________________________________
Маркасы, моделі ... ... ... __________ Тіркеу сан-реті __________________
Идентификациялық сан-реті (VIN): _____________________________________
Қозғалтқыш: моделі___________________________________________________
Шасси (рама) № ____________ Шанақ (коляска) № _______________________
үсі: ... ... жылы ... (км): ... ... төл-құжаты: сериясы ________ № _______________________
Автокөлік құралының меншік иесі______________________________________
____________________________________________________________________
Меншік иесінің мекен-жайы____________________________________________
____________________________________________________________________
Тексеру барысында бекітілді:
1. Қозғалтқыштың, ... мен ... ... ... ... түсі автокөлік ... ... ... ... (сәйкес ... ... ... ... мың ... ... ... келесі агрегаттары (тораптар, жүйелер,
механизмдер) ауыстырылған (оларды ... ... ... ... ... ... агрегаттары (тораптар, жүйелер,
элементтер) жоқ ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Базалық агрегаттарды ауыстырып, қайта ... ... ... тораптар, жүйелер, механизмдер, олардың орнына
орнатылған жабдықтар мен ... ... ... ... ... ... ... мерзімі көрсетіледі) _____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Эксплуатациялық дефектілер ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________
8. Техникалық ... ... ... ... жағдайын
тексеру нәтижелері _________________________________________
9. Автокөлік құралының жұмыс қабілеттілігін, агрегаттарын, ... ... ... ... ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫСЫ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________
Қосымша: күй анықтау картасы
Бағалау бойынша эксперт _____________
Тапсырыс беруші ___________
Басқа да ... ... ... облысы бойынша Көлікті бақылау басқармасының линиядағы әкімшілік-|
|құқық бұзушылықты ... ... |  |2002 ж. |2003 ж.|% ... |Бұзушылықтар табылған |3402 |728 |21 ... ... ... заң |27 |2 |7 ... ... беру ... |289 |5 |2 ... |Халықаралық тасымалдау ережелері |220 |  |  ... ... және ... ... |1243 |179 ... ... | | | ... ... ... ... |1600 |540 ... ... ... |97 |  |  |
| ... ... ... |679 |379 ... ... ... |803 |159 ... |т.б. |21 |2 |9,5 ... ... ... ... |23 |2 |8,7 ... |Құрылған хаттамалар |1605 |121 |7,5 ... ... ... |1477,1 |12,б |7,б |
| | |т.т |т.т. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... Алматы облысы бойынша ККБ постарына ... ... |
| № п/п |КБП ... |2004 ж. | | |
|1 |КБП ... |24000 | | ... ... ... беру ... |14000 | | ... |KZ ... беру ... |1000 | | ... |КНР "С" беру ... |9000 | | |
| |КБП " ... " |4500 | | ... ... ... беру жиындары |3000 | | ... |KZ ... беру ... |  | | ... |КНР "С" беру ... |1500 | | |
|3 |КБП " ... " |5500 | | ... ... ... беру ... |4000 | | ... |КНР "С" беру ... |1500 | | |
|4 |КБП " ... " |2000 | | ... |Арнайы рұқсат беру ... |1000 | | ... |KZ ... беру ... |1000 | | |
|5 |№ 2 ... ( КБП " ... ) |3000 | | ... |Арнайы рұқсат беру жиындары |2500 | | ... |KZ ... беру ... |500 | | ... |№ 1 ... ( ... ... ) |1368 | | ... ... ... беру ... |1000 | | ... |KZ ... беру ... |368 | | |
|7 ... Бөлімі |10000 | | ... |  |50368 | | ... ... ... БОЙЫНША КӨЛІКТІ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Автокөлік құралын мемлекеттік тіркеу жол ... ... ... ... ... ... [6]. Бағалаудың әр
түрлі мақсатына арналған ... ... ... да ... қолданылуы
мүмкін, егер оның қолданылуы сәйкес ... ... ... ... ... кодексімен бекітілген,
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасынан ... ... ... ... ... ... ... тауар
номенклатурасына сәйкес жүргізіледі.
Көлік құралдарын және оның агрегаттарын толық жөндеуден өткізу оның ... ... және ... ... ... ... ... Әдетте ол жөндеу обьектісінің толық бөлшектенуін, дефектацияны,
қосалқы бөлшектерін ... ... ... ... жинау, реттеу,
бақылауды ескеретін жеке әдістермен жүргізіледі. Автобустар мен ... ... ... өткізуге, жанағын толық жөндеуден өткізу
керек болған жағдайда, жіберіледі. Ал жүк автомобильдері рама, кабина ... ... ... ... ... ... жөндеуден өткізу (ауыстыру)
керек болған жағдайда бағыттталады.
Азаматтық, кедендік, қылмыс және салық заңдарының нормативті-құқықтық
актілерінде, сонымен ... ... есеп ... ... ... қатысты құқықтық нормалар бар [10].
Автокөлік құралдары ерекшеліктеріне байланысты бағалау қызметінің жеке
пәндік саласымен бөлінеді, яғни қажетті ... ... ... ... ... етілуі, сонымен қатар бағалау бойынша
эксперттерді дайындау үшін оқу бағдарламаларын ... ... ... ... ... ... ... немесе қызмет
көрсету нарығын кеңейтуге жағымды әсер ететін факторларға мыналар жатады:
- автокөлік құралының стандартты конструктивті қиыстырылуы;
- автокөлік құралдарын ... ... ... бұл ... оның
құнын бағалау кезінде, көлікті нақты теңестіру үшін өте қажет;
- автокөлік құралдарын эксплуатациялау процесінде апаттылықтың жоғары
деңгейі, яғни жол-апаттық құбылыстардан ... ... ... ... көп мөлшерде жұмысты қажет етеді;
- автокөлік құралдарына салық салу ережелеріне байланысты құқықтық-
нормативтік актілерді ... ... ... ... бағалауды жүргізуге кері әсер ететін факторларға:
- бөлшектер ... ... ... және ... төмен деңгейі. Қазіргі автокөліктің бір ... ... ... ... саны 10 ... ... ... 30 мың әр түрлі маркалы және модельді автокөлік бар
[12], олардың қосалқы ... ... саны – ... және олар өзара ауыстырылмайды. Осының барлығы жөндеу және
материалдық залал құнын ... ... ... ... ... ... құралын бағалауда оның ... ... ... ол оның ... анықтайды. Бағалауда міндетті
түрде сенімділіктің ... ... ... және ... ... ... көрсетушілігі) ескеріледі [17];
- автокөлік құралы жоғары қауіпті объект болып табылады, сондықтан
оның бағасы ... ... ... көрсетуі қажет, ал
егер оның деңгейі ... ... ... ... ... бағалау
объектісінің құнынан асып түсуі мүмкін. Автокөлік құралын бағалауда
конструктивті қауіпсіздіктің 4 түрі ескеріледі: белсенді, пассивті,
апаттан кейінгі және экологиялық;
- ҚР «Жол жүру ... ... ... ... жол ... ... етуге қатысты көлік құралдары, олардың
құрама бөлшектері, қосымша құрал-жабдықтар, қосалқы бөлшектер және
әр бөлшектің қосымшасы ... мен ... ... ... ... ескеру қажеттігін ұмытпау керек [4];
- өндіруші-зауыттармен шығарылған ... ... ... мен ... ... жаңарып
отыруы. Бір модельдің өндіріп-шығару мерзімі орта есеппен 2-3 жылға
тең.
Белсенді қауіпсіздік- автокөлік құралының конструктивті қасиеттерінің
кешені, ол көліктің ... ... ... ... ... алуға
негіз болады. Оларға тежеуіш, тұрақтылық, басқарушылық, жылдамдық жинағыш
қассиеттер жатады [11]. ... ... ... ... ... конструкциясының негізгі элементі болып қозғалтқыш,
тежеуіштің антиблоктық жүйесі, ... ... ... және ... ... ... қауіпсіздік- автокөлік құралдары конструкциясының ... ... ... жағдайда адамды жарақаттану немесе өлімнен ... ... ... ... ... жанақ пен кабинаның
соққыға беріктік ерекшеліктерімен, қауіпсіздік жастықтарымен, жарақаттан
сақтағыш ... ... ... ... ... орындықтар және олардың бекітпелерімен, интерьер
элементтерімен, орындықтың басқа ... ... ... ... терезелерімен, бамперлермен қамтамасыз етілуі тиіс.
Апаттан кейінгі қауіпсіздік- авариядан ... ... ... су ... ... және т.б. ... ... пен кабинадан
адамдарды жедел шығаруды ... ... ... ... ... ... ... салонынан қосымша шығу жолдары, люктер және
авариялық ... ... ... құрылғылары, сигнализация құрылғылары, өрт
сөндіру, кодтың сырын ашу жатады.
Экологиялық ... ... ... ... лас ... және шу деңгейімен анықталады. Бағалау
кезінде шығарылған газдың нейтрализаторының құнын ескеру қажет, өйткені ... ... ... әсер ... ... жеке ... кететін болсақ:
Тоқтаусыздық – көлік құралының белгілі бір қызмет істеу мерзімінде
мәжбүрлі демалыссыз ... ... ... ... қасиеті.
Тоқтаусыздық эксплуататциялық шығын ... ... [17]. ... тоқтаусыздығының негізгі көрсеткіштері болып ... ... ... ... және ... ... көрсету мен жөндеудің
үлестік еңбек сиымдылығы табылады. Істен шығуға байланысты жұмысты тоқтату
келесі формуламен есептеледі:
lіст.шығ. = ... ... ... ... мың ... L жүрістегі істен шығу саны, бірлік.
Шыдам мерзімі – көлік құралдарының техникалық қызмет ... ... ... ... демалыстары бар жұмыс ... ... ... ... ... алу қасиеті. Көлік құралының ... ... ... ... ... ... анықталады, ол
тиімділіктің төмендеуімен немесе қауіпсіздік талаптарымен ... ... ... көрсетіледі. Көлік құралының шекті уақыты
келгенде, оны ... ... ... ... ... ... Көлік
құралының шыдам мерзімі көрсеткіштеріне ресурс және қызмет көрсету мерзімі
жатады.
Ресурс - нормативті-техникалық құжаттарда бекітілген ... ... ... ... жұмыс істеуі [18]. Көлік құралдарының ресурсы жүрген
жолдағы километрмен өлшенеді. Мысалы, эксплуатациялаудың нақты ... ... ... 550 мың км. ... ... ... мерзімі -
нормативті-техникалық құжаттарда бекітілген көлік ... ... ... ... эксплуатациялаудың календарлық ұзақтығы. Мысалы, ЗИЛ-
130 автомобилінің қызмет ... ... ... нақты
жағдайында 10 жылға тең. Көлік құралының әр ... ... ... ... ... ... техникалық қызмет
көрсету және жөндеу туралы ережеде келтірілген.
-----------------------
Көлік құралының сараптамасын жүргізу ... және ... ... бөлімі
Су көлігін бақылау бөлімі
Темір-жол көлігін бақылау бөлімі
Лицензия және рұқсат қағазын беру бөлімі
Ақпаратты ... және ... ... және ақпараттық технологиялар бөлімі
Көлік құралдарына байланысты қылмыстық ... ... ... ... есеп ... ... және ... бөлімі
БАСҚАРМА

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 88 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Машиналар мен құралдар құнын нарық әдістемесі негізінде бағалаудың ерекшеліктері10 бет
"Шымбұлақ" тау шаңғысы курортында демалушыларды тегін сақтандыру жүйесі енгізіледі16 бет
«Халықаралық автомобиль тасымалдары»12 бет
Абайсызда жасалатын қылмыстар52 бет
Автобус маршруттары38 бет
Автокөлік апаттары6 бет
Автокөлік апаттары туралы9 бет
Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендірілуінің жетілдіру жолдары104 бет
Автокөлік салалары бойынша қаржылық есеп және оны талдаудың теориялық негіздері50 бет
Автокөлік тасымалдаудың техникалық сенімділігін қамтамасыздандыру48 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь